UKLASSIFICERET FAGPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET FAGPLAN"

Transkript

1 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Småstyrkers Kamp, LPU 3 Lovpligtig uddannelse, modul 3, 1046 Udgivelse JAN FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er at give kursisten viden, færdigheder og kompetencer til aktivt at kunne medvirke i gruppens standarder, kampeksercitser, beredskabsområde, bevogtning og fastholdelse af terræn med vægt på kursistens enkeltkæmper færdigheder og viden om foranstaltninger til bevarelse af egen kampkraft. Endvidere skal uddannelsen skabe forudsætningerne for kursistens efterfølgende funktions- og enhedsuddannelse i Hjemmeværnet. Viden Kursisten skal have viden om enkeltkæmperfærdigheder, og kunne redegøre for: o Ildkampens elementer. o Observationstjeneste. Kursisten skal have grundlæggende kendskab til fastholdelse af terræn i dagslys og mørke. Kursisten skal have grundlæggende kendskab til beredskabsområde i dagslys og mørke, samt forskellen på placering i skov eller i bebyggelse. Færdigheder Kursisten kan som enkeltkæmper beherske: o Bevægemåder i terræn. o Ildkampens elementer. o Post- og patruljetjeneste. o Standardreaktioner for enkeltmand. Kursisten kan som enkeltkæmper udføre: o Feltmæssig forplejning, felthygiejne samt feltmæssig vedligeholdelse. o Observationstjeneste. Kursisten kan som enkeltkæmper anvende: o Rasteudstyr. Kursisten kan medvirke i gruppens standarder og kampeksercitser, herunder: o Klar til kamp, i dagslys og mørke. o Formationer. o Sikret passage. o Stillingsindtagelse og ildåbning, samt genordning. o Spring og stillingsskifte. o Møde med fjenden. Kursisten kan medvirke i kamp fra stilling i dagslys og mørke, som enkeltmand, herunder: o Indretning af stillingen. o Indøvelse før kampen. o Gennemførelse af kampen.

2 UKLASSIFICERET o Reorganisering efter kampen. Kursisten kan medvirke i beredskabsområde i dagslys og mørke, herunder: o Oprettelse og ophold i beredskabsområdet. o Kampen fra nærforsvar. o Nedbrydning af beredskabsområdet. Kompetencer Kursisten kan som enkeltkæmper og geværskytte medvirke i gruppens opgaveløsning, under feltmæssige forhold. 3. INDHOLD Faget indeholder følgende lektioner: LEK 1 Klar til kamp. 90 min LEK 2 Bevægemåder i terræn. 120 min Formationer. LEK 3 Skjul og sløring. 240 min Valg af ildstilling. Ildkampens elementer. Forhold overfor fjendens kampmidler. LEK 4 Stillingsindtagelse og ildåbning. 300 min Genordning. LEK 5 Beredskabsområde i dagslys og mørke: 360 min Teori, oprettelse, ophold, kamp fra nærforsvar samt nedbrydning. LEK 6 Anvendelse af rasteudstyr. 60 min LEK 7 Felthygiejne. 60 min Primitive toiletforhold. LEK 8 Feltmæssig forplejning. 60 min Fødevarehygiejne. LEK 9 Feltmæssig vedligeholdelse. 30 min LEK 10 Posttjeneste. 60 min LEK 11 Terrænbeskrivelse. 60 min LEK 12 Observationstjeneste. 120 min Afstandsbedømmelse. LEK 13 Klar til kamp i mørke. 90 min Skjul og sløring i mørke. Mørkedemonstration. LEK 14 Handlebane: 240 min Sammenstød med fjenden for enkeltmand. Genordning for enkeltmand. LEK 15 Patruljetjeneste. 120 min Overvågningspatrulje. LEK 16 Sammenstød med fjenden. 330 min Stillingsskifte. Sikret passage. LEK 17 Kamp fra stilling. 420 min Teori, indretning, indøvelse, kamp samt reorganisering.

3 UKLASSIFICERET 4. RAMMER Terræn i dagslys og mørke. Dele af uddannelsen skal gennemføres som feltøvelse med overnatning. 5. TID 46 timer. 6. FORMIDLER Faget formidler ikke et Q faget er en del af LPU EVALUERING/EKSAMEN/PRØVER Gennemført/ikke gennemført. 8. LÆRER/INSTRUKTØRFORUDSÆTNINGER Instruktør/Delingsfører anbefales at have videregående officerskursus og det er ønskeligt at han har vejlederkursus. Instruktør/Gruppefører anbefales at have instruktørkursus og videregående befalingsmandskursus. 9. BEMÆRKNINGER ELLER LIGNENDE Henvisninger: Taktik for gruppen, HVS Taktik for delingen, HVS Gruppeførerens huskebog, HVS Felttjeneste For Enkeltmand, HRN , kapitel 2, 3 og 4 Den mekaniserede Infanterigruppe (MEKINFGRP), HRN Infanteridelingen (INFDEL), HRN Bemanding: Uddannelsen kan med fordel gennemføres i en organisatorisk delingsramme, med én delingsfører, én næstkommanderende og det nødvendige antal gruppeførere i forhold til kursistantallet. Forud for uddannelsen start kan der med fordel gennemføres en føreruddannelses- / instruktøruddannelsesdag med henblik på ensretning, instruktørudvikling mv. Bilag: 1. Eksempelvis ressourceoversigt (ammunitionsforbrug). 2. Eksempelvis plan for mørkedemonstration. 3. Handlebane i sammenstød med fjenden (forenkeltmand)

4 Side Klar til kamp Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand, i rammen af gruppen kunne: Gennemføre Klar til kamp. Gennemføre Beredskabskontrol. Udføre sløring af person, våben og udrustning og tilpasse sløringen til de aktuelle omgivelser. Have kendskab til: Huskeordet: FALKUSE. Til sin rådighed har soldaten: Skyttepåklædning og gevær. Løs ammunition. Naturligt sløringsmateriel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Efterser sit gevær, foretager funktionskontrol og kontrollerer at sigtemidler og evt. løsskydningsforstærker er ordentligt fastspændte. Tilpasser geværremmen, så våbnet kan anvendes i alle skydestillinger. Kontrollerer at den udleverede ammunition er af rette type og mængde. Oplader alle sine magasiner. Placerer opladte magasiner med åbningen nedad i magasintasken. Lader våbnet og kontroller at der er en pa- Praktisk HVS Taktik for gruppen HVS GF huskebog HRN Felttjeneste for enkeltmand HRN GV M/95 familien HRN MEKINFGRP Klar til kamp. Beredskabskontrol. Sløring jf. HASH. Huskeordet jf. FALKUSE. Bemærkninger: Klar til kamp gennemføres punkt for punkt jf. huskeordet FALKU- SE: Funktionering. Ammunition. Ladning. Kampviser. Udrustning. Sløring. Ekstra udrustning. Sløring gennemføres jf. huskeordet HASH: Hænder. Ansigt. Skinnende genstande. Hjelm. Såfremt det er muligt kan feltrationen integreres i lektionen, således at der også pakkes f.eks. snack under Udrustning.

5 Side Bevægemåder i terræn Formationer tron i kammeret. Kontrollerer at sigtemidler er indstillet korrekt (dag- og natsigte, afstandstromle mv.). Kontrollerer at alle tasker i basis er fastspændte og lukkede, og at alle lommer i uniformen ligeledes er lukkede via en top til tå. Kontroller CBRN-masken og laver tæthedskontrol. Kontrollerer at der er vand i feltflasken. Slører blotlagt hud ved at lægge mørk sløring på fremtrædende punkter i ansigtet. Slører hjelm i forhold til terrænet. Anlægger fragmentationsbriller og høreværn. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand, i rammen af gruppen kunne: Tilpasse sin bevægemåde til det aktuelle terræn og den aktuelle situation. Føre geværet på en hensigtsmæssig måde under alle bevægemåder. Passere hindringer. Indgå i gruppens formationer og sikre i angivne sikringsretning. Reagere korrekt på de anviste kommandotegn og kommandoforplante til resten af gruppen. Til sin rådighed har soldaten: Skyttepåklædning og gevær. Praktisk HVS Taktik for gruppen HVS GF huskebog HRN Felttjeneste for enkeltmand HRN MEKINFGRP Lektionen er en viderebygning på Klar til opgave fra faget bevogtning under LPU 2. Gang. Lav gang. Løb. Korrekt nedfaldsteknik. Korrekt måde at rejse sig op på. Spring (som enkeltmand). Kravlen. Lav kravlen. Kryb. Passage af veje. Passage af grøfter. Passage af gærde og volde.

6 Side 6 Normalt forekommende dansk terræn. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Ved Gang fører geværet i nærkampstilling. Ved Fald ned fører våbnet så langt frem at han ikke rammer dette med hovedet, samt falder så knæene ikke skades, ved som minimum at tage af med tåspidserne og den ene arm. Ved Kravlen friholder geværets munding fra jorden, samt observerer såvel fremad som til begge sider. Ved Kryb friholder geværets munding fra jorden, samt holder hele kroppen tæt til jorden. Ved passage af veje foretager passagen i hurtige spring. Ved passage af gærde og volde foretager passagen ved at rulle eller springe over. Soldaten nøje og uafbrudt sikrer i sin angivne sikringsretning. Soldaten videreformilder og reagerer hurtigt på kommandoer og kommandotegn. Soldaten hurtigt indtager sin plads i Spredt orden, Enkeltkolonne, To er-kolonne eller Gruppens-T, samt Sikret passage efter GF ordrer. Udfører korrekt reaktion på kommandotegnene Holdt, Hurtigere, langsommere, Enkeltkolonne. Spredt orden. To er-kolonne. Gruppens T. Sikringsretninger. Kommandotegn. Kommandoforplantning. Bemærkninger: Lektionen kan med fordel gennemføres som x antal GRPhandlebaner. Lektionens indhold repeteres løbende i de resterende lektioner i fagplanen

7 Side Skjul og sløring Valg af ildstilling Ildkampens elementer Forhold overfor fjendens kampmidler Fald ned, Fremad, Samling om GF, Spredt orden, Enkeltkolonne, To er kolonne og Gruppens T. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand kunne: Anvende skjul i dagslys efter terrænets muligheder under hensyn til de 4 B er. Vælge ildstilling under hensyn til huskeordet FSDOT. Tilpasse sin liggende skydestilling til terrænet. Gennemføre kamp fra en ildstilling i dagslys under anvendelse af ildkampens elementer, herunder gennemføre ildåbning og kunne udnytte ildpauser. Indtage naturlig dækning for beskydning fra håndskydevåben. Praktisk/ Mundtlig HVS Taktik for gruppen HVS GF huskebog HRN Felttjeneste for enkeltmand HRN MEKINFGRP Valg af ildstilling: Skjul og sløring i dagslys, herunder de 4 B er: Belysning, Bevægelse, Baggrund og Bevoksning. Huskeordet FSDOT: Frit skud, Skjul/sløring, Dækning, OBS-forhold og Til- og afgangsveje. Skydestillingernes tilpasning til terræn og terrængenstande. Have kendskab til: Formålet med en ildstilling. Våbenvirkning fra håndskydevåben. Til sin rådighed har soldaten: Skyttepåklædning og gevær. Løs ammunition. Naturligt sløringsmateriel. Ildkampens elementer (IMA- SIII): Ildstilling. Mål. Afstand. Sigte. Ildåbning og Ildafgivelse. Ildpauser. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Vælger en placering, der i prioritetsrække- Forhold overfor fjendens kampmidler:

8 Side Stillingsindtagelse og ildåbning følge giver frit skud, yder skjul/kan sløres (de 4 B er), yder dækning og giver gode observationsmuligheder. Forklarer at opdagelse/erkendelse hænger sammen med form og facon, skygge / belysning, silhuet / baggrund, overflade / genskin, unaturlig regelmæssighed og bevægelse. Tilpasser liggende skydestilling til terrænet således, at der som minimum er støtte for begge albuer og forreste underarm/ håndled. Vælger en ildstilling hvor han har Frit skud. Vælger ildstilling hvor adgangsveje er skjulte for fjenden. Inden ildåbning kontrollerer at våbnet er ladt og indstillet på kampviser, samt at ammunition til genladning er til stede. Ved to opdukkende mål først bekæmper det farligste. I ildpauser observerer fra lurestilling/ dækker sig i ventestilling, holder forbindelse, genlader i ventestilling og udbedrer ildstillingen. Kontrollerer ved at måle med armene (favne om) om et træ giver dækning for ild fra håndskydevåben. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand, i rammen af gruppen kunne: Deltage i standarden Stillingsindtagelse og ildåbning. Deltage i standarden Genordning. Praktisk/ Mundtlig HVS Taktik for gruppen HVS Håndskydevåben. Håndgranater og brandstiftende midler. Artilleri/morterer/fly. Kampvogne/infanterikampkøretøjer/pansrede mandskabsvogne. Bemærkninger: Våbenvirkning skal beskrives både på åbent land, i skov og i bebyggelse. Lektionen danner grundlaget for de efterfølgende lektioner i nærforsvar (LEK 4), stillingsindtagelse og ildåbning (LEK 15), samt fastholdelse af terræn (LEK 16). Lektionen kan med fordel bygges op over stationsprincippet med en tre-fire turnus. Stillingsindtagelse og ildåbning. Huskeordet: AMAIFOKI. Genordning.

9 Side 9 Genordning Have kendskab til: GRP ildfordeling. Huskeordet: AMAIFOKI. Huskeordet: FADSUM. Til sin rådighed har soldaten/gruppen: Skyttepåklædning. Gevær. Løs ammunition. Organisatorisk materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt: Soldaten kommer lavt ud i stilling. Soldaten vælger ildstilling i det udpegede TN, i forhold til sin plads i formationen. Soldaten melder klar i lurestillingen og afpasser stillingsindtagelse i forhold til ildåbningstidspunktet eller GF ordre. Soldaten åbner ild og bekæmper FJ i overensstemmelse med GF ordre (ildfordeling). Soldaten opretholder ildafgivelse indtil målet ændrer karakter eller når GF befaler hold inde. Soldaten sikrer som angivet i respektive skudområde, ansvarsområde eller sikringsretning under genordning. Gennemfører VAMUK som beskrevet i lektion GF huskebog HRN Felttjeneste for enkeltmand HRN MEKINFGRP Huskeordet: FADSUM. Ventestilling. Lurestilling. Ildstilling. Repetition af formationer, kommandotegn og kommandoforplantning. Bemærkninger: Kan med fordel gennemføres med x antal GRP-handlebaner med enten levende momenter eller figurskiver. Lektionen kan med fordel kædes sammen med LEK 3.

10 Side Beredskabsområde i dagslys og mørke Genlader, afhjælper funktioneringsfejl og laver VAMUK i ventestillingen. Under genordning melder, hvor mange hele, opladte magasiner, denne har tilbage. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand, i rammen af gruppen kunne: Indrykke i BSO i skov. Oprette, besætte og kæmpe fra nærforsvaret. Oprette og anvende en sporplan. Opholde og underbringe i BSO i dagslys og mørke. Vedligeholde og genopbygge egen kampkraft. Gennemføre alarmering. Efterleve gældende beredskabsforanstaltninger. Nedbryde BSO. Have kendskab til: Principperne for BSO (i rammen af delingen), herunder formålene der kan være med et BSO. Opbygningen af og udgivelse af 5- punktsbefalingen for BSO. BSO i bebyggelse. Til rådighed har soldaten og gruppen: Organisatorisk udrustning og materiel. Praktisk/ Mundtlig HVS Taktik for gruppen HVS Taktik for delingen HVS GF huskebog HRN Felttjeneste for enkeltmand HRN MEKINFGRP HRN INFDEL Teori om BSO. Indrykning i BSO. Oprettelse. Ophold. Nærsikring. Nærforsvar. Alarmering. Kampen fra nærforsvar. Beredskab. Ophold i mørke. Nærsikring i mørke. Nærforsvar i mørke. Alarmering i mørke. Bemærkninger: Lektionen skal gennemføres som en del af en feltøvelse, hvor delingen sover udenfor i terrænet. Lektionen hænger sammen med lektionerne 6-14 og disse ses gennemført i sammenhæng. Lektionen indeholder tid til op-

11 Side 11 Løs ammunition. Markeringsstrimmel, hvid. Rationer. Vedligeholdelses materiel. Postkasse. hold i BSO, men tid til underbringelse er ikke medregnet. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Indretter nærforsvar, sporplan mv. jf. GF supplerende befaling/instruktion. Besætter nærforsvarsstillingen straks efter alarmering eller direkte ordre her til. Har indsigt på og kan virke med sit våben i hele det anviste område i mellem sin Højreog Venstrebegrænsning. Uden nærmere ordre åbner ild ved fjendtlig passage af SILD. Deltager i gruppens afvisning af en fjende mellem højre og venstrebegrænsningen. Efterlever de udgivne enkeltforanstaltninger med hensyn til beredskab. Af egen drift efterlever princippet om at leve af rygsækken (At udrustning altid pakkes ned igen når det har været anvendt). På baggrund af GF anvisninger indretter nærforsvarsstilling/poststade til mørke. Markerer skyttehul/ildstilling/poststade med markeringsstrimmel. Markerer retninger til højre- og venstrebegrænsning og p.o. markerer sporplan.

12 Side Anvendelse af rastudstyr Overholder lyd/lysdisciplin. På GF ordre gennemfører nedbrydning af BSO og sørger for at få alt udrustning og materiel med, samt sørger for ikke at minimere spor af tilstedeværelse. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand kunne: Anvende og vedligeholde rastudstyr, herunder kunne etablere en soveplads som enkeltbivuak. Have kendskab til: Dobbeltbivuak. Læskærm. Enkeltmandstelt Bivy bag Regnvandsrende. Til sin rådighed har soldaten: Rastudstyr, herunder sovepose, soveposeovertræk/teltflage, liggeunderlag, pløkke og barduner. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt soldaten: Opretter bivuak med åbning i læsiden. Slører bivuakken efter terrænet. Ved sammenpakning af sovepose i kompressionsposen, ikke ruller soveposen sammen inden, men propper den ned i kompressionsposen. Praktisk/ Mundtlig HRN Enkeltmandsudrustning Sovepose. Soveposeovertræk/teltflage. Liggeunderlag. Teltoprigningssæt. Kompressionspose. Læskærm. Dobbelt-/enkeltbivuak. Regnvandsrende. Rengøring og vedligeholdelse af rastudstyret. Bemærkninger: Instruktør forbereder: 1 Enkeltmandstelt Bivy bag. 1 læskærm. 1 enkeltbivuak. 1 dobbeltbivuak. Afholdes under Feltøvelsen.

13 Side 13 Forklarer at han ved stærk kulde lægger liggeunderlaget dobbelt under overkrop/lænd og kvas e.l. under fødderne Felthygiejne Primitive toiletforhold Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand kunne: Gennemføre personlig hygiejne i felten. Have kendskab til: Betydningen af felthygiejne. Hvad manglende felthygiejne kan medføre. Biobags, felttoilet, samt etablering af urinal og primitivt feltlatrin. Til sin rådighed har soldaten: Skyttepåklædning. Bath-in-a-bag. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Beskriver hvorledes opretholdelse af den personlige hygiejne ikke blot er et værn mod sygdom, utøj og utilpashed, men også modvirker depression, svigtende selvrespekt og moral. Barberer sig om aftenen, inden han går i seng og fortæller at dette gøres for at give huden tid til at genopbygge sin naturlige beskyttelse. Børster tænder morgen og aften. Praktisk/ Mundtlig HRN Felttjeneste for enkeltmand Vask og barbering. Fødder, skridt og armhuler. Biobags og felttoilet. Placering af latriner m.m. Primitive feltlatriner. Afmærkning. Toiletsædet. Papir. Håndvask. Bemærkninger: Instruktøren kan etablere feltlatrin og urinal til forevisning. Afholdes under Feltøvelsen.

14 Side Feltmæssig forplejning Fødevarehygiejne Efter vask af fødder sørger for at tørre sig godt mellem tæerne. Masserer tæer og fødder inden påføring af sokker og strømper. Skifter til tørre sokker og strømper mindst en gang i døgnet, gerne inden underbringelse. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand kunne: Tilberede feltrationer. Vedligeholde feltkogegrej. Udføre fødevarehygiejne. Bortskaffe affald. Have kendskab til: Hvilke typer af fødevare der er letfordærvelige. De forskellige grupper af fødemidlers indflydelse på evnen til at overleve og kæmpe. Til sin rådighed har soldaten: Skyttepåklædning. Gruppekogesæt. Feltration. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Opdeler feltrationen i tre hovedmåltider og to mellemmåltider (Snacks). Pakker mellemmåltiderne i uniformen til senere anvendelse (Se bemærkninger). Praktisk/ Mundtlig HRN Felttjeneste for enkeltmand Indhold i feltrationen. Wet-pouch. Dry-pouch. God og dårlig ernæring, herunder kaloriebehov. Jordforurening af fødevarer. Gennemvarmning af fødevarer. Tilberedning af feltrationer. Vedligeholdelse af kogegrej m.m. Bortskaffelse af spildevand. Anden bortskaffelse af affald. Bemærkninger: Lektionen bør kobles med en efterfølgende aktivitet mhp. at opnå praktisk erfaring med an-

15 Side Feltmæssig vedligeholdelse Fortæller at der ved hårdt arbejde er behov for flere kalorier end ved let arbejde. Fortæller hvornår på døgnet eller i forbindelse med hvilket arbejde der er behov for hurtige eller langsomme kulhydrater. Tilbereder varm mad/drikke under iagttagelse af de almindelige regler for hygiejne, bl.a. desinficering af hænder. Anvender gruppekogesæt til opvarmning af vand mhp. tilberedning af wetpouch/tørkost i emballagen. Medtager affald. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand kunne: Gennemføre feltmæssig vedligeholdelse af enkeltmandsudrustning og personligt våben. Have kendskab til: At sy afrevne knapper på igen. At reparere huller i uniformen. At beskytter sit GV under feltmæssige forhold. Hvorledes man kan tørre sokker, t-shirt og lignende. Vigtigheden af at holde sit våben rengjort og indsmurt. Vigtigheden af at forebygge mod indtrængning af sand, jord mv. Praktisk/ Mundtlig HRN Enkeltmandsudrustning HRN GV M/95 familien vendelsen af feltrationen/mellemmåltiderne. Afholdes under Feltøvelsen. Vedligeholdelse af tekstiler. Reparation af tekstiler. Vedligeholdelse af støvler. Vedligeholdelse af metaller. Bytning af uniformer og udrustning. Bemærkninger: Afholdes under Feltøvelsen.

16 Side 16 Til sin rådighed har soldaten: Skyttepåklædning. Gevær. Uniform. Anden enkeltmandsudrustning Resultatet er tilfredsstillende såfremt, soldaten: Forklarer at man ved ophold i sne løbende aftørrer sin uniform for sne. Renser sin uniform med børsten. Inden påsmøring af sværte på sine støvler renser disse med vand og børste. Efter vask af metaller tørrer disse og giver dem et tyndt lag olie af for at undgå rustdannelser. Vedligeholder geværet efter direktiverne i Skyttens Top 20. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand, i rammen af gruppen kunne: Oprette en nærsikringspost/overvågningspost. Gennemføre posttjeneste som nærsikringspost/overvågningspost i såvel dagslys som mørke, og løse de i forbindelse med posttjenesten forbundne opgaver. Modtage og udføre en postinstruks. Registrere normalbilledet og melde om afvigelser. Posttjeneste Praktisk/ Mundtlig HRN Felttjeneste for enkeltmand HVS Taktik for gruppen HVS GF huskebog Posttjeneste. Nærsikringsposten. Adgangskontrolposten. Overvågningsposten. Postinstruks og huskeordet: SMASSH. Bemærkninger: Afholdes under Feltøvelsen. Øvefasen for lektionen kan med

17 Side 17 Have kendskab til: Postinstruksen jf. huskeordet SMASSH. Til sin rådighed har soldaten: Skyttepåklædning. Gevær. Løs ammunition. Signalmidler. Meldingsblanketter og skriveredskab. Kikkert. Sigtestokke. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Deltager i gruppens forberedelse og indretning poststade jf. GF postinstruks. Kan redegøre for ansvarsområdet for posten, ved som minimum at udpege højre og venstre begrænsning, samt seneste ildåbningslinje. På nærsikringsposten: o Gennemfører systematisk observation i ansvarsområde. o Gennemfører effektiv adgangskontrol. o Alarmerer lydløst, når fjenden erkendes uden for SILD. o Alarmerer ved skud og råb, hvis fjenden erkendes inden for SILD. o Gennemfører alarmering KUP ved fjender inde i BSO. HRN MEKINFGRP fordel gennemføres som en del af Feltøvelsen, hvor hver GRP udstiller egen nærsikringspost. Lektionen er en viderebygning på Nærsikringsposten fra faget bevogtning under LPU 2.

18 Side Melder til vagthavende befalingsmand når deres observeres aktivitet i ansvarsområdet. Nedskriver observationerne på meldingsblanketten. Overdrager observationer ved afløsning. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand kunne: Udpege og benævne skråning, skrænt og bakke. Udpege og navngive bevoksning, bebyggelse, samfærdselsanlæg og vandløb. Terrænbeskrivelse Observationstjeneste Afstandsbedømmelse Til sin rådighed har soldaten: Skyttepåklædning. Gevær. Meldingsblanketter og skriveredskab. Kikkert. Sigtestokke. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Genkender og nedskriver benævnelse på tre terrænformer eller terrængenstande. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand kunne: Erkende mål under anvendelse af observationsteknik i dagslys. Anvende optiske hjælpemidler til observation. Udpege mål ved simpel måludpegning. Praktisk/ Mundtlig Praktisk/ Mundtlig HRN Felttjeneste for enkeltmand HVS Taktik for gruppen HVS GF huskebog HRN MEKINFGRP HRN Felttjeneste for enkeltmand HVS Taktik for gruppen Terrænbeskrivelse: For- og bagskråning. Bakke, herunder top, kam, krete, fod og sadel. Bakket, kuperet og bølget terræn. Bevoksning, herunder enligt stående træ/busk, terrænlinier eller områder. Skovkant, skovhjørne, skovkrog og lysning. Vandløb, herunder benævnelser af bredder. Lukket og åbent terræn. Observationstjeneste: Målerkendelse og udpegning af mål. Huskeordet: RAOFORM Afstandsbedømmelse:

19 Side 19 Udføre afstandsbedømmelse ved anvendelse af øjemål. Udfærdige en afstandsretningsskitse. Have kendskab til: Måludpegning ved Fingermetoden, Sigtemetoden og Lyssporsmetoden. Afstandsbestemmelse ved hjælp af afskridtning. Til sin rådighed har soldaten: Skyttepåklædning. Gevær. Løs ammunition. Meldingsblanketter og skriveredskab. Kikkert. Sigtestokke. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Erkender og udpeger mindst to opstillede figurmål i terrænet under anvendelse af fremgangsmåde RAOFORM. Bedømmer afstanden til tre mål/ terrængenstande på afstande ud til 200 m. Ved hvor mange skridt den pågældende bruger på 100 meter i terrænet. Udfærdiger en afstands-/retningsskitse for egen nærforsvarsstilling/nærsikringspost. HVS GF huskebog HRN MEKINFGRP Afskridtning Afstandsbedømmelse Afstandsskitse Meldinger Bemærkninger: Der kan med fordel opstilles en bane med sigtestokke, der peger på terrængenstande ud til 200 meter. Lektionen kan ligeledes med fordel sammenkædes med lektion 9.

20 Side Skjul og sløring i mørke Klar til kamp, mørke Mørkedemonstration Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand, i rammen af gruppen kunne: Kunne gennemføre klar til kamp, mørke. Anvende skjul og sløring i mørke. Tilpasse og anvende de i dagslys indlærte bevæge- og føringsmåder i mørke. Have kendskab til: Anvendelse til udbredelsen af lyd og lys i mørke. Lyd og lysdisciplin i mørke. Anvendelsen af natobservationsudstyr og termiske kikkerter. Til sin rådighed har soldaten: Skyttepåklædning og gevær. Løs ammunition. Naturligt sløringsmateriel. Hvid markeringsstrimmel. Knæklys. Natobservationsudstyr. Praktisk/ Mundtlig HVS Taktik for gruppen HVS GF huskebog HRN Felttjeneste for enkeltmand HRN MEKINFGRP Skjul og sløring i mørke. Bevæge- og føringsmåder i mørke. Klar til kamp, mørke. Natobservationsudstyr og termiske kikkerter. Udbredelsen af lyd og lys i mørke. Bemærkninger: Mørkedemonstrationen kan gennemføres jf. bilag 1. Afholdes under Feltøvelsen. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Gennemfører/supplerer den personlig sløring og klar til kamp som gennemført i lektion 1, samt de af GF supplerende anvisninger for mørke. Ved belysning med lysraketter/signalpatroner granater udnytter den tid lysraket-

21 Side Handlebane: Sammenstød med fjenden for enkeltmand Genordning for enkeltmand ter/signalpatroner er om at udvikle sig, til at søge skjul/dækning. Ved direkte belysning med projektør øjeblikkeligt falder ned. Ved Gang løfter benene højt for at undgå støj fra græs o.l., samt forsigtigt sørger for fodfæste for at undgå støj. Ved Fald ned om muligt udfører bevægelsen langsomt og forsigtigt for at undgå støj. Ved Kravlen føler sig for inden hænder og ben flyttes. Ved valg af fremrykkevej udnytter terrænets skjulende linjer under hensyntagen til fjendens brug af natobservationsudstyr. Kan forklare at rød lys i mørke er svære at se på afstand end hvidt lys. Med egne ord kan forklare hvad lyd og lysdisciplin dækker over. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand kunne: Gennemføre standardreaktion ved sammenstød med en eller flere FJ på afstande ud til 100 m. Fører sit våben under hensyntagen til huskeordet: MØS (Munding, øjne, skulder peger i samme retning). Gennemføre genordning for enkeltmand jf. huskeordet VAMUK. Praktisk HVS Taktik for gruppen HVS GF huskebog HRN Felttjeneste for enkeltmand Handlebane for standardreaktionen ved sammenstød med fjenden for enkeltmand. Genordning for enkeltmand (VAMUK): Repetition af det i tidligere lektioner indlærte herunder observationsteknik og bevægemåder i terræn.

22 Side 22 Til sin rådighed har soldaten: Skyttepåklædning. Gevær. Løs ammunition. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Gennemfører systematisk observation af det terræn, han rykker frem i. Til stadighed fører sit våben under hensyntagen til huskeordet MØS (Munding, øjne, skulder peger i samme retning). Ved møde med Farlig fjende på under 50 m afstand, indtager hastig skydestilling, skyder hurtige enkeltskud indtil FJ ændrer karakter., og råber: FØLING, Retning (Front, Bagud, H/V). Ved møde med Farlig fjende på over 50 m afstand, søger nærmeste, laveste ildstilling, skyder hurtige enkeltskud indtil fjenden ændrer karakter., og råber: FØLING, Retning (Front, Bagud, H/V). Når fjenden ændrer karakter, orienterer sig, søger bedste ildstilling og fortsætter beskydning af fjenden, hvis disse erkendes. Ved møde med fjender der ikke umiddelbart er en trussel (fx rygvendte, men bevæbnet), søger skjul/dækning og bedste ildstilling, fastholder sigte på fjenden, og hvis fjenden ændrer karakter til Farlig fjende, nedkæm- HRN MEKINFGRP HRN GV M/95 familien HRN SIKKAV Bemærkninger: Handlebanen bør indeholde ca. 4 momenter i skov. Der gives en kort tilbagemelding efter hvert moment og såfremt reaktionen ikke blev gennemført gentages momentet. Der skal helst etableres flere handlebaner for at aktivere flest mulige soldater af gangen og hver soldat kan sagtens gennemføre flere handlebaner såfremt tiden tillader det. I ventetiden repeteres standard reaktionen overfor sammenstød med fjenden og genordning for enkeltmand. Anvendelse af FX: Handlebanen kan med fordel gennemføres med FX, så skytterne kan se træf og få en forståelse for våbenvirkningen. Skytterne skal have bestået K7

23 Side Patruljetjeneste Overvågningspatruljen per ham med sigtede skud. Ved flere fjender bekæmper farligste FJ først. Når fjenden er nedkæmpet afsøger området visuelt for flere fjender og derefter gennemfører VAMUK, hvor der som minimum kontrollerer følgende: At sigtemidler er intakte og korrekt indstillede, at bundstykket er helt fremme i kammeret, påsætter nyt magasin ved behov og evt. omfordeler magasiner i magasintasker, laver en top til tå og lukker evt. åbne tasker og lommer. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand, i rammen af gruppen kunne: Forberede og gennemføre en kortere overvågningspatrulje bag egne linjer ifm. BSO. Have kendskab til: Principperne for patruljetjeneste generelt, herunder formålet med patruljen. Opbygningen af patruljeinstruksen jf. huskeordet SMASSH. Forhold ved sammenstød med fjenden. Forhold ved spredning af patruljen. Til rådighed har soldaten: Skyttepåklædning. Gevær. Praktisk/ Mundtlig HVS Taktik for gruppen HVS GF huskebog HRN Felttjeneste for enkeltmand HRN MEKINFGRP og skal inden start på handlebanen have en kort sikkerhedsorientering om FX. Oprettelse af skydebanen finder sted jf. SIKKAV kap. 6.2, kap og tillæg F. Omskoling til FX ifm. topartsøvelser gennemføres på LPU 4. Kontrolskema til handlebanen jf. bilag 2. Teori om patruljetjeneste. Overvågningspatruljen. Fjenden ift. patruljen. Egne forhold (andre enheder). Opgaven for patruljen. Patruljerute. Samlepunkter. Patruljens sammensætning. Bevæbning og udrustning. Signaltjeneste. Bemærkninger: Kan afholdes i både dagslys og

24 Side Afholdes i forbindelse med Feltøvelsen. Sammenstød med fjenden Stillingsskifte Sikret passage Løs ammunition. Notesblok og blyant. Organisatorisk udrustning og materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Observerer og sikrer i den angivne sikringsretning under hele patruljen. Melder til GF om fjendtlig og anden aktivitet i sikrings/observationsretningen. Bevæger sig i terrænet under hensyntagen til lys og lysdisciplin. Kan nævne formålet med en overvågningspatrulje. Kan forklare at patruljen starter og slutter patruljen ved samme nærsikringspost, samt kan anvende kendeord korrekt. Kan forklare at såfremt patruljen spredes så går de tilbage til seneste samlepunkt. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand, i rammen af gruppen kunne: Deltage i kampeksercitsen Sammenstød med fjenden. Deltage i standarden GRP stillingsskifte. Deltage i standarden GRP Sikret passage. Bevæge sig som en del af GRP under anvendelse af sikring og bevægelse, samt ild og bevægelse. Have kendskab til: Praktisk/ Mundtlig HVS Taktik for gruppen HVS GF huskebog HRN Felttjeneste for enkeltmand mørke. Indholdet i lektion 2 og 9 kan med fordel repeteres i denne lektion under gennemførelsen af patruljen. Ild og bevægelse. Sammenstød med fjenden. GRP stillingsskifte. GRP Sikret passage Huskeordet: KANÆVEJ- FOSKI. Repetition af enkeltmands standard reaktion ved sammenstød med fjen-

25 Side 25 Princippet om ild og bevægelse. Huskeordet: KANÆVEJFOSKI. Til sin rådighed har soldaten/gruppen: Skyttepåklædning. Gevær. Løs ammunition. Organisatorisk materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Anvender korrekt standard reaktion for enkeltmand ved sammenstød med fjenden (lektion 14). Sørger for ved sammenstød med fjenden at opnå frit skud inden der afgives ild. Selvstændigt søger indsigt på fjenden såfremt denne ikke er erkendt for skytten. Indtager den lavest mulige skydestilling under afgivelse af støtteilden eller sikringsopgaven. Under bevægelse ikke maskerer resten af GRP ild. Bevæger sig i max ca. 4 sek. ad gangen i ildterræn. Straks falder ned og overtager støtten, hvis støtten fra støtteholdet ikke længere er effektiv. Først melder klar når han ligger ned og har indtaget skydestilling. HRN MEKINFGRP den, formationer, krav til en ildstilling, forhold overfor beskydning, samt genordning. Bemærkninger: Bør gennemføres på åben/flad mark først med vægten lagt på sammenstød med fjenden og springenes længde i hold/grp ramme. Derefter bør det øves i mere lukket terræn hvor alle forhold tages i betragtning.

26 Side Kamp fra stilling Kontrollerer ammunitionsbeholdningen i magasinet inden klarmelding. Soldaten på støttehold påsætter om nødvendigt nyt magasin og går i stilling, vælger mål jf. GF ordre og melder klar. Soldaten på bevægeholdet pakker evt. udrustning sammen, påsætter om nødvendigt nyt magasin og melder klar. Soldaten gennemfører stillingsskifte hurtigst muligt og anvender terrænets muligheder for skjul og dækning, idet han følger sit hold ad den udpegede fremrykkevej. Soldaten ved ankomst til ny stilling melder klar til GF. Soldaten forklarer at alle bevægelser skal støttes. Efter lektionen skal soldaten som enkeltmand, i rammen af gruppen kunne: Deltage i gruppens forberedelser ifm. kamp fra stilling. Deltage i gruppens kamp, herunder gennemførelse af ildoverfald. Deltage i gruppens genordning. Have kendskab til: Principperne for kamp fra stilling, samt formålet hermed. 5-punktsbefaling for kamp fra stilling. Kamp fra stilling i mørke. Praktisk/ Mundtlig HVS Taktik for gruppen HVS Taktik for delingen HVS GF huskebog HRN Teori om kamp fra stilling. Indretning af en stilling. Indøvelse af kampen. Kamp fra stilling i dagslys og mørke. Repetition af ildoverfald, genordning, observationstjeneste, skjul og sløring, valg af ildstilling, ildkampens elementer og forhold overfor fjendens kampmidler.

27 Side 27 Udbygningsgrader. Til sin rådighed har soldaten og gruppen: Skyttepåklædning. Gevær. Løs ammunition. Organisatorisk udrustning og materiel. Sandsække. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: Indretter sin ildstilling jf. GF anvisninger og jf. huskeordet FSDOT. Soldaten kontrollerer at denne kan virke med sit våben inden for sin H/V-begrænsninger og Ildåbningslinje, samt kan se dem fra sin lurestilling. Soldaten slører ildstillingen jf. de fire B er, så denne er sværere at erkende for FJ. Soldaten anvender sandsække til at understøtte sin skydestillingen. Soldaten under kampen måludpeger i forhold til de givne fællespunkter. Soldaten deltager i indøvelsen af kampen, samt afprøver egen deltagelse i ildoverfald og genordning. Soldaten forbliver i ventestilling med mindre han er udpeget til en sikringsopgave. Soldaten i lurestilling søger indsigt på FJ umiddelbart forud for ildoverfaldet iværksæt- Felttjeneste for enkeltmand HRN MEKINFGRP HRN INFDEL Bemærkninger: Dele af lektionen kan gennemføres i mørke, så soldaten får indblik i kamp fra stilling i mørke. Stillinger udbedres kun for liggende skytter og der skal ikke graves. Der kan dog bruges eksisterende gravede stillingsanlæg, såfremt dette er til rådighed.

28 Side 28 tes. Soldaten genlader, afhjælper funktioneringsfejl m.m. i ventestillingen. Soldaten under genordning melder, hvor mange hele, opladte magasiner, denne har tilbage.

29 UKLASSIFICERET BILAG 1. EKSEMPELVIS RESSOURCEOVERSIGT (AMMUNITIONSFORBRUG) LEK INDHOLD: AMM-FORBRUG: NR: LEK 1 Klar til kamp. Pr. kursist: (120 stk. 5,56 mm LØSPT, der lades fuldt op) LEK 2 Bevægemåder i terræn. NIL Formationer. LEK 3 Skjul og sløring. Valg af ildstilling. Ildkampens elementer. Forhold overfor fjendens kampmidler. Pr. kursist: 10 stk. 5,56 mm LØSPT Pr. GRP: 30 stk. 5,56 mm LØSPT (MOMENT) LEK 4 LEK 5 Stillingsindtagelse og ildåbning. Genordning. Beredskabsområde i dagslys og mørke: Teori, oprettelse, ophold, kamp fra nærforsvar samt nedbrydning. LEK 6 Anvendelse af rasteudstyr. NIL LEK 7 Felthygiejne. NIL Primitive toiletforhold. LEK 8 Feltmæssig forplejning. NIL Fødevarehygiejne. LEK 9 Feltmæssig vedligeholdelse. NIL LEK 10 Posttjeneste. NIL LEK 11 Terrænbeskrivelse. NIL LEK 12 LEK 13 LEK 14 Observationstjeneste. Afstandsbedømmelse. Klar til kamp i mørke. Skjul og sløring i mørke. Mørkedemonstration. Handlebane: Sammenstød med fjenden for enkeltmand. Genordning for enkeltmand. Pr. kursist: 60 stk. 5,56 mm LØSPT Pr. GRP: 60 stk. 5,56 mm LØSPT (MOMENT) Pr. kursist: 30 stk. 5,56 mm LØSPT Pr. GRP: 30 stk. 5,56 mm LØSPT (MOMENT) 6 stk. 26,5 mm SIGPT NIL Pr. GRP: 10 stk. 5,56 mm LØSPT (MOMENT) 4 stk. 26,5 mm SIGPT Til mørkedemonstration: 10 stk. 5,56 mm LØSPT 3 stk. 26,5 mm SIGPT 2 stk. Kanonslag Pr. kursist: 10 stk. 5,56 mm LØSPT 40 stk. 9 mm FX LEK 15 Patruljetjeneste. Overvågningspatrulje. Pr. kursist: 10 stk. 5,56 mm LØSPT

30 UKLASSIFICERET LEK 16 LEK 17 Sammenstød med fjenden. Stillingsskifte. Sikret passage. Kamp fra stilling: Teori, indretning, indøvelse, kamp samt reorganisering. Pr. GRP: 30 stk. 5,56 mm LØSPT (MOMENT) 2 stk. 26,5 mm SIGPT Pr. kursist: 60 stk. 5,56 mm LØSPT Pr. GRP: 60 stk. 5,56 mm LØSPT (MOMENT) Pr. kursist: (Her bruges de 120 stk. 5,56 mm. LØSPT fra LEK 1, så der skydes tomt) Pr. GRP: 240 stk. 5,56 mm LØSPT (MOMENT) 10 stk. Kanonslag (ART) Ammunitionsforbrug i alt: Pr. kursist: 300 stk. 5,56 mm. LØSPT, 40 stk. 9 mm. FX Pr. GRP: 460 stk. 5,56 mm. LØSPT, 12 stk. 26,5 mm. SIGPT, 10 stk. Kanonslag. Mørkedemonstration: 10 stk. 5,56 mm LØSPT, 3 stk. 26,5 mm SIGPT, 2 stk. Kanonslag.

31 UKLASSIFICERET BILAG 2. EKSEMPELVIS PLAN FOR MØRKEDEMONSTRATION DEL opstilles på så alle har indsigt ind i et BSO hvor mørkedemonstrationen skal foregå. Området er markeret således at DEL ved ankomst ikke kan være i tvivl (markering af højre- og venstrebegrænsningen). FAGLÆ er mørkedemonstrationens fortæller og forklarer hvert enkelt moment. FAGLÆ har også ansvaret for iværksættelse af momenterne (via RDO). MOMFØ udfører momenterne på FAGLÆ ordre. MOMFØ er ansvarlig for forberedelsen og gennemførelsen af alle momenter jf. momentplanen. DEL forventes at være stille under DEMO og har hele tiden øjnene rettet mod BSO. LBNR: LYD: LYS: MOMENT: BEMÆRKNIGNER: 1 x KØTJ tænder motor. 2 x x KØTJ uden lys kører i BSO. Tænd lyset på KØTJ undervejs. Forskel på alm. lys og krigslys. 3 x Mand stiger ud og smækker med dør. 5 x Mand skriver SMS på mobil. Brug evt. NVG. 6 x x TLF ringer i bivuak. Brug evt. NVG. 7 x Mand tænder en feltlygte (Hvidt lys) og skifter til rødt lys. 8 x To mand snakker lavt. 9 x To mand snakker højt udenfor. 10 x To mand skændtes højt udenfor. 11 x Mand leger med knæklys. 13 x Mand træder på gren. 14 x Der rodes rundt inde i en bivuak og hurtig åbne/lukke sovepose. 15 x Mand ryger cigaret. Brug evt. NVG. 16 x x Mand affyrer skud fra gevær. Brug evt. NVG. 17 x x Mand affyrer signalpatroner. 18 x x Mand kaster kanonslag.

32 UKLASSIFICERET BILAG 3. HANDLEBANE I SAMMENSTØD MED FJENDEN (FOR ENKELTMAND) Scenarie: Skytten er ordonnans og skal overbringe en besked fra DF til KSN. Skytten er alene og har fået anvist hvilken rute han skal følge hen til KSN. Forventet reaktion ved farlig FJ på afstande under 50 m: Nr.: Forventet handling: Bestået: Bemærkninger: 1 Bevæger sig langs ruten med geværet i nærkampskydestilling 0/1 med kolben i skulderen. 2 Fører geværet jf. huskeordet MØS (Munding, øjne, skuldre). 0/1 3 Erkender farlig FJ langs ruten. 0/1 4 Indtager hastig stående skydestilling. 0/1 5 Skyder hurtige sigtede enkeltskud indtil målet ændrer karakter. 0/1 6 Råber FØLING FRONT/BAGUD/VENSTRE/HØJRE. 0/1 7 Krænger geværet, og stadig med geværet klar til skud, 0/1 visuelt afsøger målet 45 grader til hver side. 8 Søger bedre ildstilling ift. huskeordet FSDOT (Frit skud, 0/1 sløring, dækning, observationsmuligheder, til og afgangsveje). 9 Indtager laveste mulige skydestilling ift. terrænet. 0/1 10 Når situationen tillader det, kravler ned i ventestilling og 0/1 gennemfører VAMUK. VAMUK (Våben, ammunition, manden, udrustning, klarmelding): a Kontroller visuelt at sigtemidlerne er indstillet på kampviser 0/1 og ikke er ødelagte. b Observerer ind i udkasteråbningen på geværet for funktionsfejl 0/1 og om bundstykket er i forreste position. c Lukker støvdækslet. 0/1 d Påsætter nyt magasin, såfremt magasinet på geværet ikke 0/1 er fuldt. e Omfordeler evt. ammunition i magasintasker og magasiner. 0/1 f Evt. drikker vand. 0/1 g Kontrollerer sig selv fra top til tå ved at klappe på uniformen 0/1 og kontrollerer at lommer og tasker er lukkede. h Kigger på handskerne for evt. blod fra ubemærkede sår. 0/1 Forventet reaktion ved farlig FJ på afstande over 50 m: x Som ovenstående, dog gennemføres pkt. 8 og 9 før pkt. 4. 0/1

33 UKLASSIFICERET Påklædning: Komplet skyttepåklædning med basis, hjelm, gevær, fragmentationsbriller, handsker og høreværn. Henvisninger: HRN GV M/95 familien, HVS Bevogtningsgruppen, HVS Gruppeførerens huskebog, HRN Felttjeneste for enkeltmand.

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Post- og patruljetjeneste

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Post- og patruljetjeneste Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Post- og patruljetjeneste Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01 10-2016 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Småstyrkers kamp

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Småstyrkers kamp Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Småstyrkers kamp Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Version 01. Oktober 2016 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler Lektionsoversigt 6031 Lek nr. 1 1t kommandodeling ORG, PSN OPG Efter LEK skal soldaten kunne genfortælle: kommandodeling ORG, PSN i kommandodeling OPG. Til sin rådighed har kursisten egne og udleverede

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. Henvisninger og hjælpemidler 1. Klar til kamp o I dagslys o I mørke.

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. Henvisninger og hjælpemidler 1. Klar til kamp o I dagslys o I mørke. Lektionsoversigt 6001 Lek nr. Navn Mål Indhold Gennemførelse 1. 90 min. Klar til kamp. Ved lektionens afslutning skal, i delingsramme kunne: Gøre klar til kamp. Til sin rådighed har enheden ORG MAT NBH

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D 02623690 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6006 Kamp fra stilling - nærforsvar B. Kort navn KSTL-NFS FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i kamp fra

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6029 DeMar Dir D 02624302 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Bykamp 1, 6029 B. Kort navn Bykamp 1 FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i bykamp har til formål at gruppen

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D 02624394 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6077 Kamp fra stilling 3 B. Kort navn KSTL 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVGRP og -DEL

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6054 Angreb B. Kort navn Angreb FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til at nedkæmpe

Læs mere

Gruppeførerens huskelister

Gruppeførerens huskelister Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen hjemmeværnsskolen Gruppeførerens huskelister HVS 7005-004-67 OKT 2005 Frigivet til internettransmission af Hjemmeværnsskolen Har du forslag til ændringer

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D 02624393 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6076 Kampeksercits og formationer 3 B. Kort navn KEKSFORM 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Taktik og føring Udgivelse Juni 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Taktik og føring Udgivelse Juni 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Udgivelse Juni 2014 2. FAGETS MÅL Viden I rammen af bevogtningsdelingen har kursisten forståelse for: Grundlæggende standarder og kampeksercitser. Grundlæggende føringsværktøjer.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6086 Eskortetjeneste 1 B. Kort navn ESKORTE 1 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Modul 2 Funktionsuddannelse Dysekanon Side 1 af 11 Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse Dysekanon Modul 2 Titel kort: FUNK DYKN (2) Formål Faget skal give

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan GPU DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse - Patruljetaktik FAGPLAN B. Kort navn GPU C. Formål Uddannelsen skal give den enkelte soldat

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Krig (TAKFØR KRIG)

LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Krig (TAKFØR KRIG) Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Taktik og føring Krig (TAKFØR KRIG) Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 34 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Eksercits, LPU 1, 1007 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer, at kursisten

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01 10-2016 Version 01. Oktober 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Titel lang: Våbenuddannelse i skydeterræn 1. Titel kort: VBUDD 1 Formål Faget skal give soldaten en sådan viden og sådanne færdigheder og holdninger,

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT Velkommen til Jydske Livkompagni (4 KMP)! Jeg skriver til dig for at byde dig velkommen til din kommende tjeneste ved vores

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse Overvågningstjeneste B. Kort navn GPU OVTJ C. Formål Faget skal give soldaten en

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1.

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460 DeMars DIR D 0322902 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4162 DeMars DIR D Maj Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4162 DeMars DIR D Maj Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse Hjemmeværnsskolen U-DIR 4162 Maj 2015 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse PISTOL M/49 Hjemmeværnsskolen U-DIR 4162 Maj 2015 Titel lang: Funktionsuddannelse på pistol M/49.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6085 Side-/flankesikring B. Kort navn Side-flanke-sikr FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV)

LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV) Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV) Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Skydeuddannelse for GV M/95-familien og LMG. Kontrolprøve for våbenopbevaring på privat bopæl. Udgivelse Marts 2015 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at vedligeholde

Læs mere

AFTC FAGPLAN GGSGFGSU APR 2014 AIR FORCE TRAINING CENTRE F A G P L A N. FOR FØRERUDDANNELSE på den GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE GGSGFGSU

AFTC FAGPLAN GGSGFGSU APR 2014 AIR FORCE TRAINING CENTRE F A G P L A N. FOR FØRERUDDANNELSE på den GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE GGSGFGSU APR 2014 AIR FORCE TRAINING CENTRE F A G P L A N FOR FØRERUDDANNELSE på den GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE Udarbejdet af: AFTC-UFM051 UDGAVE APR 2014 APR 2014 FØRERUDDANNELSE 1. FORMÅL At eleven bliver

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. overvågningsområde, bevogtnings- reaktionslinie. Typer bevogtningsobjekter. Forskellen på afspærring og

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. overvågningsområde, bevogtnings- reaktionslinie. Typer bevogtningsobjekter. Forskellen på afspærring og Lektionsoversigt 6003 1. 30 min Generelle begreber og forhold vedr. bevogtning. Ved lektionens afslutning skal soldaten Have kendskab til begreber og definitioner i.f.m. bevogtning. kan: Med egne ord beskrive,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN 1. GENERELT 1.1 Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at virke som gruppefører for en

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D 02077633 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn B. Kort navn SKYLÆ C. Formål FAGPLAN 1. At bibringe kursisten en sådan viden og færdigheder, at denne gives

Læs mere

Hjemmeværnet. Funktionsuddannelse. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 1, Dysekanon UKLASSIFICERET. UDIR 4163 DeMars DIR D NOV/14

Hjemmeværnet. Funktionsuddannelse. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 1, Dysekanon UKLASSIFICERET. UDIR 4163 DeMars DIR D NOV/14 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Modul 1, Funktionsuddannelse Dysekanon Side 1 af 12 Fagplan Titel lang: Funktionuddannelse Dysekanon Modul 1 Titel kort: FUNK DYKN (1) Formål Faget skal give

Læs mere

PROGRAM Navnelære i terræn

PROGRAM Navnelære i terræn PROGRAM 33 Navnelære i terræn UUA Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Hærens Kampskole Mål Mål Efter gennemgang af dette program skal du, i en sluttest på 30 spørgsmål, uden

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D 02343383 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D 02343383 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6030 DeMars Dir D 02343383 APR 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Bykamp 2, 6030 B. Kort navn Bykamp 2 FAGPLAN C. Formål Ved Uddannelsens afslutning skal enheden kunne anvende

Læs mere

Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus.

Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus. Titel lang: Taktik & føring, vejlederkursus. Fagplan for Taktik & føring, vejlederkursus. Titel kort: TAKFØ A. Formål: Faget skal give kursisten (herefter benævnt vejlederen) en sådan viden, færdigheder

Læs mere

Læringsplan. for. LPU 4, Marinehjemmeværnet, MFP Maritim Havnebevogtningsøvelse

Læringsplan. for. LPU 4, Marinehjemmeværnet, MFP Maritim Havnebevogtningsøvelse Læringsplan for LPU 4, Marinehjemmeværnet, MFP Maritim Havnebevogtningsøvelse Udarbejdet af: HVS-MHS3, KN Michael Møller Dato og år: NOV 2016 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse

Læs mere

FKSS modellen. Fokus. Kontakt/ Samhørighed

FKSS modellen. Fokus. Kontakt/ Samhørighed FKSS modellen Fokus Kontakt/ Samhørighed Skydestilling Skuldring FKSS modellen Hvorfor rammer vi? Vi fokuserer på målet Underbevidstheden styrer løbet gennem at øjet fokuserer på målet Løb og mål smelter

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Taktik og føring (TAKFØ)

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Taktik og føring (TAKFØ) Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Taktik og føring (TAKFØ) Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4104 DeMars DIR D MAJ Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget:

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4104 DeMars DIR D MAJ Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Hjemmeværnsskolen U-DIR 4104 DeMars DIR D 03205613 MAJ 2015 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Grundlæggende våbenuddannelse PISTOL M/49 Hjemmeværnsskolen U-DIR 4104 DeMars DIR D 03205613 MAJ

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

Formål og målbeskrivelser for anno 2013

Formål og målbeskrivelser for anno 2013 og målbeskrivelser for anno 2013 1. Kompagni feltdage... 2 1.1. Uge 10 d. 6. marts... 2 1.2. Uge 34 d. 20. august... 3 2. Øvelser... 4 2.1. Uge 11 ULU I... 4 2.2. Uge 17 ULU II... 5 2.3. Uge 21 ULU HRU...

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT VELKOMMEN TIL JYDSKE LIVKOMPAGNI VED UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT Velkommen til Jydske Livkompagni (4 KMP)! Jeg skriver til dig for at byde dig velkommen til din kommende tjeneste ved vores

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D 02624303 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6051 Kampeksercits og formationer 2 B. Kort navn KEKSFORM 2 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen har til formål

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Idræt, LPU 1, 1006 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 Kort navn IDRÆT LPU 1. 2. FAGETS MÅL Faget introducerer og optimerer kursistens viden, færdigheder

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Signaluddannelse, LPU 2 Lovpligtig uddannelse, modul 2, 1045 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Kursus skal give kursisten viden, færdigheder og holdningersåledes, at kursisten

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4501 DeMars DIR 03212904 JAN 15. Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. JAN 15 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, SØ. Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse, let maskingevær M/62, SØ. Titel kort: FUNK LMG M/62 SØ Formål Faget skal

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Grundtræning af hunde i de feltmæssige discipliner Hundeførerfunktionskursus 1153 Juli 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden og færdighed i at kunne

Læs mere

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 20 KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 JAN 2017 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Alment Befalingsmandskursus, 2000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal deltageren (eleven, kursisten eller tilsvarende): Viden I rammen af bevogtningsgruppen

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Taktik og føring Marinehjemmeværnet B. Kort navn TAKFØ MHV FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MØRKEKAMPMIDLER

LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MØRKEKAMPMIDLER Læringsplan for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MØRKEKAMPMIDLER Udarbejdet af: KN Michael Møller, hvs-mhs3 Dato og år: Oktober 2016 Side 1 af 9 Version 1409-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Bevogtning B. Kort navn C. Formål Uddannelsen skal

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

BEVOGTNINGSDELINGEN UDAK 2010

BEVOGTNINGSDELINGEN UDAK 2010 BEVOGTNINGSDELINGEN UDAK 2010 1 Indhold: Indhold: UDAKen Påklædningsbestemmelser Uddannelses- og aktivitetsoversigt for resten af 2010 Så er vi ved at være halv vejs gennem år 2010. Vi er igen nogle stykker

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig hjælp til Politiet

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig hjælp til Politiet Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Almindelig hjælp til Politiet Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 16 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 4000 DeMars DIR D 02077390 MARTS 2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 4000 DeMars DIR D 02077390 MARTS 2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 4000 DeMars DIR D 02077390 MARTS 2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn B. Kort navn GSL FAGPLAN C. FORMÅL At bibringe kursisten viden, færdigheder og holdninger så kursisten

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET FAGPLAN Fagplan 4502 DeMars DIR D 02747801 09/14 Side 1 A. Langt navn Våbenleder på 800/900 og gummibåd B. Kort navn VBLE 800/900 og GB C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed.

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. For at udøve og vise den nødvendige respekt og tolerance overfor hinanden i Jiu-Jitsu,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant ved mønstringsprøve

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant ved mønstringsprøve UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Figurantarbejde ved mønstringsprøve 1 Hundeførerfigurantkursus 1151 Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse (HHV, FHV, MHV), modul 1 Eksercits Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01 10-2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Eksercits,

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst og skal nu i gang med genoptræningen. I denne pjece finder du vores anvisninger til,

Læs mere

Historisk pistol og riffel

Historisk pistol og riffel DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Historisk pistol og riffel Udgave 2016 (version 150616) REGLEMENT

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

ØVELSE BLAA NEGL. Tidsrum: FRE 26 FEB SØN 28 FEB 2016. Mødetid: Fredag d. 26 FEB senest kl. 1730

ØVELSE BLAA NEGL. Tidsrum: FRE 26 FEB SØN 28 FEB 2016. Mødetid: Fredag d. 26 FEB senest kl. 1730 Øvelsens navn: BLAA NEGL Tidsrum: FRE 26 FEB SØN 28 FEB 2016 Mødetid: Fredag d. 26 FEB senest kl. 1730 ØVELSE Mødested: Påklædning: Transport: Forplejning: E.N.O. Kampuniform M/84 eller M/11med basis,

Læs mere

adventure GENEREL BESKRIVELSE TIL PAKKELISTE

adventure GENEREL BESKRIVELSE TIL PAKKELISTE adventure GENEREL BESKRIVELSE TIL PAKKELISTE Pandelampe Praktisk undertøj Vandresko/ støvle Gerne en lille let model med to til tre AAA batterier og LED pærer. Løbesko Der vil ofte indgå aktiviteter på

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 2030 Forsyningsbefalingsmand kursus B. Kort navn FSBM FAGPLAN C. Formål Kursus skal give kursisten det nødvendige grundlag for

Læs mere

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Version 1.0 Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på HVS/HJV ved gennemførelse af DELINGSFØRERKURSUS (DFK). JENS SUND oberst Chef

Læs mere

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Skydeleder 3 B. Kort navn SKYLE 3 FAGPLAN C. Formål Kurset skal sætte kursisten i stand til at virke som skydeleder ved enhedsskydning i delingsramme (eller dele

Læs mere

SUMMER CAMP 2016 KURSUSKATALOG 2016 KURSUS OVERSIGT. Kursus MAN TIR ONS TOR FRE

SUMMER CAMP 2016 KURSUSKATALOG 2016 KURSUS OVERSIGT. Kursus MAN TIR ONS TOR FRE KURSUS OVERSIGT SUMMER CAMP 2016 Kursus MAN TIR ONS TOR FRE Flagparade 07:50 07:50 07:50 07:50 MFB (Minimal Facility Base ) INKL. Føringsvirksomhed for BM 08:15 - - - 12:00 MUSIK 08:15 - - Bevogtning 08:15

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Praktisk hovmestervirke Hovmesterkursus, 1405 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten: Viden Have forståelse for de fire ernæringskilder og

Læs mere