Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud"

Transkript

1 Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1

2 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision Gruppe Supervision Kursus i Stress forebyggelse Høj kvalitet i kommunikation-assertion Kollegial Respons Professionelt pårørende samarbejde Konflikthåndtering for frontpersonale Fagpersonlig udvikling Den svære samtale Fagpersonlig udvikling Individuel stress coaching Karriererådgivning hjælp til at komme videre Personlig planlægning og arbejdsglæde Organisationsudvikling: Organisatoriske Procesforløb Personaletræning Strategisk kompetence planlægning Hjælp til puljesøgning m.m. Organisering i teams Ledelse Samtalen som ledelsesværktøj Teamudvikling og teamledelse Rekruttering find den rigtige kandidat til jobbet Anerkendende ledelse Kurser og temadage med eksterne Relationsarbejde som metode i socialpsykiatrien Kognitive behandlingsformer Stemmehøring Spirer og nye tiltag Ansøgningsskema og info 29 2

3 Kompetence- og udviklingsteamet Formålet med Kompetence og Udviklingsteamet er: at styrke fagligheden og kvaliteten på din arbejdsplads at styrke den faglige og personlige professionalisme at finde metoder og skabe processer til udvikling Handicapafdelingens tilbud at skabe trivsel og arbejdsglæde at skabe refleksion, udvikling og læring 3

4 Faglig udvikling Supervision - et redskab til faglig udvikling Supervisionen er en pædagogisk kontraktbaseret samtale mellem supervisor og supervisant. Der er fokus på supervisantens læreproces. Supervision er en struktureret samtaleform, hvor Supervisor i processen er igangsættende, støttende, indsigtsgivende og fagligt kontrollerende. Supervisanten gives mulighed for at integrere faglige kundskaber i sin fagperson og derfor arbejdes der også med egne værdier og holdninger. Formålet er faglig udvikling. Supervisionen gives som løbende faglig kvalitetsudvikling såvel som ved særlig komplekse opgaver eller belastninger. Individuel supervision: Vi tilbyder supervision individuelt. Hver supervision er af 1 times varighed og foregår i supervisionslokalet på Sohngaardsholmsvej 2, 1. sal, Handicapsekretariatet. Gruppesupervisionerne: Foregår på arbejdspladserne. Der anbefales 3 timer til hver gruppesupervision. Supervisor Nora-Marie Ørbæk Pris: Gruppesupervision pr. time kr ,- Mindste opkrævning for gruppesupervision er 2,5 time Individuel supervision kr. 795,- pr. time 4

5 Faglig udvikling Kursus i stress forebyggelse Indhold: Forstå, forebyg og håndter stress. Stress er en voksende udfordring, som kræver viden og forebyggelse. Alt for mange bukker under for stress på grund af de snigende signaler. Stresssignalerne må kendes og opfanges for at forebygge sundhedsskadeligt stress. Kurset sætter fokus på stresshåndteringsredskaber såvel som stressforebyggelse. Der udarbejdes en personlig test, samt en personlig stressforebyggelses- og afhjælpningsplan. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 5. oktober 2009, kl Ansøgningsfrist: 10. august 2009 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 895,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 5

6 Faglig udvikling Høj kvalitet i kommunikation- Assertion Indhold: Vores evne til at kommunikere anvender vi, i vores arbejde med borgere, kollegaer og andre samarbejdspartnere. Assertiv kommunikation er et redskab til at skabe tydelig kommunikation. Vi kan vælge at være assertive. Kurset giver dig mulighed for at arbejde med din personlige kommunikation, giver dig redskaber til at stå ved og fremføre dine holdninger og synspunkter direkte samtidig med, at du er lydhør og respektfuld overfor andre. På kurset ser vi på hvilke uhensigtsmæssige adfærds- og kommunikationsmønstre, den enkelte har tilbøjelighed til at falde i under pres. Bevidsthed på egne nuværende reaktioner er et godt fundament for fremtidig udvikling og en personlig målrettet indsatsplan mod en mere assertiv dialog. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 7. oktober 2009, kl Ansøgningsfrist: 26. august 2009 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal Pris: kr. 895,- pr. deltager. Prisen inkluderer materiale, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Underviser Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 6

7 Faglig udvikling Kollegial Respons Indhold: Kollegial respons er en effektiv metode til at højne og udvikle kvaliteten i det faglige arbejde og forebygge udbrændthed ved hjælp af gruppens ressourcer og kvalificerede faglige støtte. Kollegial respons er en struktureret metode, hvor medarbejdere med en faglighed til fælles, giver respons til hinanden ud fra deres eget faglige ståsted og ud fra velbeskrevne og klare udviklingsfremmende principper. Hver kollegial respons session varer ca. 1 time. Anbefalet gruppestørrelse er 7-10 medarbejdere. Medarbejdere fra forskellige arbejdssteder kan også med fordel danne en kollegial respons gruppe på tværs af arbejdssteder. Kurset varighed: 2 kursus dage Tidspunkter: Kursus 3: 24. og 25. september 2009, kl Kursus 4: 16. og 17. november 2009, kl Ansøgningsfrist: Kursus 3: 3. august 2009 Kursus 4: 23. oktober 2009 Sted: Kursus 1, 4: Aalborg Firmasport, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Kursus 2, 3: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: Kr ,- pr. deltager Prisen inkluderer materiale, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Underviser Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 7

8 Faglig udvikling Professionelt pårørendesamarbejde Indhold: Samarbejdet med pårørende er afgørende for den støtte vi yder til brugeren. Der kan være store udfordringer forbundet med pårørendesamarbejdet. Disse udfordringer belyses fagligt, og der arbejdes med metoder til at møde disse udfordringer professionelt. Ofte har afstemningen af forventninger mellem de pårørende og bostedet eller dagtilbuddet ikke været tilstrækkeligt til, at samarbejdet kan lykkes. På forløbet udarbejder den enkelte udarbejder en indsatsplan for at udvikle sin faglighed i pårørendesamarbejdet. Der udvælges tillige samlede indsatsområder for det enkelte arbejdssted. Eventuelt påbegyndes udarbejdelsen af en lokal pårørendepolitik. Undervisningen tager udgangspunkt i den overordnede pårørendepolitik på området. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 26. oktober 2009, kl Ansøgningsfrist: 7. september 2009 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 895,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Underviser: Nora-Marie Ørbæk Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 8

9 Faglig udvikling Konflikthåndtering for frontpersonale Indhold: Forløbet sætter fokus på frontpersonalets behov for at kunne håndtere konfliktsituationer. Vi tager afsæt i situationer, hvor du er i kontakt med vrede og frustrerede borgere, der retter henvendelse telefonisk, skranken eller til møder. Forløbet tager fat i ikke voldelig kommunikation (girafsprog) og konfliktmæglende redskaber. Der bliver skabt rum til refleksion over egen kommunikationsadfærd og anvendelse af værktøjer. Forløbet giver inspiration til at udvikle en beredskabsplan til brug i konfliktsituationer. Kurset varighed: 2 dage Tidspunkt: Kursus 1: 31.august og 17. september, kl.: Kursus 2: 9. september og 18. september, kl.: Der dannes netværk efterfølgende Ansøgningsfrist: Kursus 1: 20. juli 2009 Kursus 2:15. august 2009 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr ,- pr. deltager Prisen inkluderer materiale, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Underviser: Konsulent Lone Majland Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 9

10 Fagpersonlig udvikling Den svære samtale Indhold Kurset vil give dig viden og redskaber til at turde tage initiativ til, planlægge og styre en vanskelig samtale med kvalitet i din kommunikation. Der vil blive vekslet mellem oplæg og personligt arbejde. Der vil være oplæg om assertion, konstruktiv feedback og samtale med særlig sårbare og udsatte Der er mulighed for at arbejde med egne anonymiserede cases. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 19. oktober 2009, kl Ansøgningsfrist: 1. september 2009 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr. 895,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk 10

11 Fagpersonlig udvikling Fagpersonlig Udvikling Indhold Kurset sætter fokus på din personlige udvikling, som fundament for en optimal og personligt tilfredsstillende håndtering af dit fag. Kurset har som mål at give dig metoder til at opnå gennemslagskraft i din personlige kommunikation, du får mulighed for at træne dine kompetencer i at give en konstruktiv feedback ud fra assertions teori. Der vil blive arbejdet med udviklende metoder til håndtering af uenighed, samt blive sat fokus på, hvordan du kan optimere din konflikthåndtering. Kurset varighed: 2 dage Tidspunkt: 11. og 12. november 2009, kl Ansøgningsfrist: 30. september 2009 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr ,- pr. deltager Underviser: Nora-Marie Ørbæk 11

12 Fagpersonlig udvikling Individuel stress coaching Bliv fri for stress og opnå balance i en travl hverdag. Stresshåndteringskompetencer er afgørende for dynamiske og travle medarbejdere. Du tilbydes et målrettet forløb, der giver dig kompetencer til at: forebygge stress afhjælpe opstået stress genfinde og fastholde dine ressourcer forny arbejdsglæden på en travl arbejdsplads. Et individuelt stress coachingforløb foregår over 7 gange, hvor der arbejdes med det hele menneske. Certificeret Stresscoach Nora-Marie Ørbæk Pris: kr ,- inkl. materiale Enkeltvis aftalte coaching sessioner kr. 795,- pr. time. Sted: Coaching kan foregå enten via telefonen eller på Handicapsekretariatet, Sohngaardsholmsvej 2, 2. sal, v/nora Marie Ørbæk. 12

13 Fagpersonlig udvikling Karriererådgivning hjælp til at komme videre Uanset hvor du er i dit arbejdsliv, kan det være en god idé at stoppe op en gang i mellem og bruge tid på at blive afklaret i forhold til dine prioriteter, muligheder og ønsker til dit arbejdsliv. Det gør det nemmere for dig at træffe bevidste valg, hvad enten du er tvunget ud i et jobskifte eller du selv ønsker det. Definitionen på en god karriere er individuel. Nogle fokuserer på en drøm, de gerne vil leve ud andre ønsker at få mere plads til familien, en hobby eller organisationsarbejde. Nogle lægger vægt på løn og indflydelse, mens andre er drevet af et behov for at gøre en mærkbar forskel i andre menneskers liv. Bliver du afklaret om dine jobønsker, kan en opsigelse frivillig eller ufrivillig blive et startskud til karriereudvikling for dig. Du kan få hjælp til: afklaring cv og ansøgninger jobsøgningens mange muligheder Forløbet er individuelt. Der anbefales min. 3 x 1 time pr. person. Pris: kr. 650,- i timen Kontakt: Lone Majland 13

14 Fagpersonlig udvikling Personlig planlægning og arbejdsglæde Arbejdsglæde er nøglen til et godt arbejdsliv! Arbejdsglæde gør ikke blot jobbet sjovere, men du får også mere fra hånden, du opnår succes med dine opgaver og du får energi, der giver overskud. Overskud der ikke blot gælder dit job, men også har en afsmittende effekt på dit liv generelt. Glade medarbejdere er også effektive og kreative medarbejdere, der kan se løsninger og muligheder og skaber gode relationer. På kurset sættes der fokus på, hvordan du opnår personlige arbejdsglæde, ved at tage ansvar for din egen arbejdsglæde, hvor du arbejder. På kurset vil vi se på muligheder for at skabe udvikling og glæde i dit arbejdsliv. Vi tager fat på det meningsfyldte arbejde, dine ressourcer og hvordan du får mest muligt ud af dem. Du vil blive introduceret til enkle værktøjer til personlig planlægning der hjælper dig til at prioritere og organisere dine opgaver. Vi vil også kigge på, hvordan du arbejder med gode relationer. De fleste af os skaber resultater igennem vores relationer til borgere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere. Derfor er dette element vigtigt for din arbejdsglæde. Har du lyst til at tage fat i dig selv, som den vigtigste forandringsagent, når det gælde dit arbejdsliv, så glæder jeg mig til at se dig, så vi kan sætte fokus på arbejdsglæden i dit liv, til glæde for dig selv, og din arbejdsplads! Indhold: det meningsfyldte arbejde er jeg på rette spor? Arbejdsglæde, hvordan skaber jeg det for mig selv og andre? resultater at nå sine mål relationer empatisk og anerkendende kommunikation få gode arbejdsvaner- planlægning og tidsrøvere personlige ressourcer brug dem optimalt flow Kurset varighed: 2 dage Tidspunkt: 22. oktober og 4. november 2009, kl Ansøgningsfrist: 31. august 2009 Sted: Kennedyarkaden, J. F Kennedys Plads 1E, mødelokale 4, 5. sal. Pris: kr ,-. Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Underviser: Lone Majland 14

15 Organisationsudvikling Organisatoriske Procesforløb Organisationsudvikling er en gennemgribende forbedring af samarbejde, kommunikations- og ledelsesformer i en organisation, så organisationen i alle dens enheder og med alle ansatte, bliver bedre til at klare fremtidige udfordringer. Begrebet dækker over gennemgribende forandringer af organisationer til forskel fra strukturændringer. Ofte har lederen eller ledelsen brug for hjælp udefra til at facilitere og intervenere i forandringsprocessen. Der er mange måde at igangsætte processer på og forløbene vil altid være individuelt tilrettelagt og tage udgangspunkt i organisationens her og nu situation og de strategiske overvejelser i form af værdier og visioner som ledelsen vælger at arbejde med. Følgende er eksempler på procesforløb procesforløb til visions og strategidage procesforløb til at udfolde værdigrundlag i organisationen procesforløb til at arbejde med tankemønstre og vaner temadage kvalitetsudvikling kreativitet og udvikling af nye tilbud mm læring i organisationen Du er altid velkommen til at henvende dig til Lone Majland for et uforpligtende møde, hvor vi kan tale om de konkrete behov og løsning, som kunne være en mulighed for netop din organisation. Pris: Der gives et individuelt tilbud der tager udgangspunkt i en dagspris på 8.000,- kr. pr dag og en forberedelsespris på 650 kr. pr time Proceskonsulent: Lone Majland 15

16 Organisationsudvikling Personaletræning En individuel målrettet tilrettelagt proces, der har til hensigt at fremme organisationens Kompetence og effektivitet. Målet er at øge medarbejdernes trivsel, udvikling og organisationens potentiale for konfliktløsning. Lederen deltager og der arbejdes ud fra lederens og medarbejdernes problemformulering. Der arbejdes medarbejder/medarbejder imellem samt leder/medarbejder imellem. I forbindelse med kurser og ved personaletræning i grupperne tilbyder vi at undervise i temaer som: Anerkendende kultur På vej mod en anerkendende værdsættende kultur i bevidstheden om, at en anerkendende kultur er fremmende for medarbejderen. Skaber udvikling/trivsel og giver muligheder for at bruge arbejdspladsens og medarbejdernes ressourcer optimalt samt styrke arbejdsglæden og kvaliteten i såvel arbejdet som arbejdsmiljøet. Konstruktiv uenighedskultur Uenigheden er nødvendig for at skabe udvikling i gruppen, men ofte fristes vi til at blive for konsensussøgende af angst for uenigheden. Dermed blokerer vi for fornyelse og udvikling. Få redskaber til at betragte uenigheden på nye måder og gå ind i den med et nyt udviklende perspektiv. Konstruktiv feedback Lær at give en konstruktiv feedback og at tage imod kritik. Få kommunikative redskaber til at sikre kvalitet i den faglige feedback og sparring. Konfliktløsning Få redskaber til at forebygge, identificere og håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Pris: kr.1.095,- pr. time. Honorar for individuelle forløb pr. dag kr ,- inkl. forberedelsestid. Underviser: Nora-Marie Ørbæk 16

17 Organisationsudvikling Strategisk kompetenceplanlægning Strategisk kompetenceudvikling er en systematisk planlægning af uddannelses- og udviklingsaktiviteter, der tager udgangspunkt i såvel organisationens strategi, mål og planer, samt medarbejderens ønsker og interesser. Kompetence skal tænkes bredt og i en planlægning af udvikling af organisationens kompetencer tænkes følgende elementer ind: Traditionel undervisning temadage Kurser kompetencegivende fag Faglig udvikling lære en ny metode får viden til at udføre sit arbejde bedre supervision coaching Udvikling på jobbet sidemandsoplæring nye arbejdsopgaver uddelegering kollegial supervision jobrotation Disse forskellige former for læringsprocesser tilrettelægges i en overordnet handlingsplan, der række nogle år frem i tiden. Der er ligeledes fokus på finansiering ved hjælp af SVU og AMU og puljer i tilrettelæggelse af en kompetenceplan. Pris: Der gives et individuelt tilbud der tager udgangspunkt i en forberedelsespris på kr. 650,- pr. time Proceskonsulent: Lone Majland 17

18 Organisationsudvikling Organisering i teams Har du overvejet at etablere teams i din organisation? Undersøgelser viser, at du skaber øget trivsel og arbejdsglæde, samt effektive og selvstændige medarbejdere, når man strukturer arbejdspladsen i teams. Team igangsættelse er en organisatorisk proces, som igangsættes på den enkelte arbejdsplads ud fra ledelsesmæssige overvejelser om at give ansvaret til medarbejderne, ikke bare delegere ting væk, som man ikke gider at beskæftige sig med! Der etableres en proces med udgangspunkt i et målsætningsseminar, hvor arbejdsopgaver fordeles og de forskellige teams etableres. Der bliver fulgt op på processen løbende i de enkelte teams og / eller på fælles temadage, hvor også samspillet imellem de forskellige teams og lederen tages op. Team udvikling For at teamet kan yde sit bedste, er det nødvendigt at træne teamet, så alle teammedlemmer bygger på de stærke sider, tager initiativer og opmuntrer og støtter hinanden. Teamtræning tilrettelægges, så det passer til det enkelte team, og træningen bliver en del af det daglige arbejde. Det giver energi, og den enkelte giver sig 100 %. Der er fokus på planlægning, håndtering af uenighed og læring i teams. Hjælp til Puljesøgning m.m. Har du brug for hjælp til at søge penge fra puljer og fonde, kan du rekvirere hjælp i kompetenceteamet til at udarbejde ansøgninger, så de bliver vinklet rigtigt ift. Modtageren, der skal bevillige pengene. Du er altid velkommen til at rette henvendelse, hvor vi kan drøfte mulighederne ud fra de behov din organisation har. Pris: Der gives et individuelt tilbud der tager udgangspunkt i en dagspris på kr ,- pr. dag og en forberedelsespris på kr. 650,- pr. time. Proceskonsulent: Lone Majland 18

19 Ledelse Samtalen som ledelsesværktøj Ledere kan opleve et krydspres omkring en stigende individualisering i samfundet, der stiller krav om at se og bruge tid på den enkelte medarbejder, samtidig med at ledelsesopgaver og store ledelsesfelter kan tage mere og mere tid fra personaleledelse. Derfor skal samtalen være målrettet og fyldestgørende, så tide bruges værdifuldt på de mange typer af samtaler, som er en del af hverdagen for ledere. På dagen arbejder vi med samtalen som værktøj igennem oplæg og træning, så forskellige samtaleværktøjer bruges optimalt. Indhold: Udviklingssamtaler -MUS og GRUS - Feedback og evalueringssamtaler Vanskelige samtaler - Sygesamtaler - Afviklingssamtaler Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 16. november 2009, kl. 8:30 15:00 Ansøgningsfrist: 21. september 2009 Sted: Kennedyarkaden, J. F. Kennedys Plads 1E. 5. sal, mødelokale 4 Pris: kr. 895,- pr. deltager Prisen inklu derer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Underviser: Lone Majland 19

20 Ledelse Teamudvikling og teamledelse Teamlederen skal skabe en kreativ arbejdsform, som nyttiggør de menneskelige ressourcer og giver energi. Teamlederen skal sikre en konstant udvikling i teamet, hvor alle føler ansvar for at løse opgaver på den mest hensigtsmæssige måde. Som teamleder er en af de vigtigste opgaver at 'give' opgaver til teamet og følge op men nu mere på sidelinjen og i en metaposition, hvor teamet stadig har ansvaret for opgaveløsningen. Indhold: Dette kursus henvender sig til alle ledere, afdelingsledere og evt. teamkoordinatorer der ønsker større indsigt i de processer, der kommer frem ved etablering af teams, udvikling eller konflikt. Vi vil beskæftige os med igangsættelse af teams, team processer/udvikling, teamroller og Lederrollen med fokus på den coachende tilgang. Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 2. november kl Ansøgningsfrist: 14. september 2009 Sted: Kennedyarkaden, J. F. Kennedys Plads 1E. 5. sal, mødelokale 4 Pris: kr. 895,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Underviser: Lone Majland Yderligere oplysninger om kurset kan rekvireres hos underviser 20

21 Ledelse Rekruttering find den rigtige kandidat til jobbet Rekruttering kan være et af de mest værdifulde værktøjer du som leder har, når du udvikler din organisation. Slår rekrutteringen fejl, spilder organisationen ikke alene både tid og penge, men der kan opstå store problemer, med opgaveløsningen, manglende trivsel, forkert fokus, der fører til dårligere ydelser i hverdagen, sygefravær, opsigelser mm. Har man de rette værktøjer og afsætter man tiden til at lave et grundigt forarbejde inden stillingen slås op, til selve jobinterviewene og til at lave nogle gode planer for den nye medarbejders indføring i arbejdspladsen, er meget vundet Før samtalen: hvordan laver man en brugbar jobanalyse? det sigende og præcise stillingsopslag klæd ansættelsesudvalget på Samtalen: rammer for ansættelsessamtaler spørgeteknik og interview guide rollefordeling i ansættelsesudvalget kriterier for udvælgelse og ikke bare mavefornemmelser Efter samtalen: den gode start i jobbet evaluering af medarbejderen Kurset varighed: 1 dag Tidspunkt: 21. september 2009, kl Ansøgningsfrist: 17. august 2009 Sted: Kennedyarkaden, J. F. Kennedys Plads 1E. 5. sal, mødelokale 4 Pris: kr. 895,- pr. deltager Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe Underviser: Lone Majland 21

22 Ledelse Anerkendende ledelse Der stilles høje krav til de kommunikative og relationelle kompetencer hos den enkelte leder. Medarbejdere vil ses, høres og værdsættes! At bedrive anerkendende ledelse er ikke blot at rose sine medarbejdere, men et tankesæt der ser potentiale, motivere og frisætter medarbejderne til at blive selvledende og engageret. Der er flere resultater, der peger på, at høje forventninger til dine medarbejders potentiale og evner netop skaber medarbejdere, der leverer gode resultater. Ord skaber hvad de nævner, som Grundtvig siger! Vi vil derfor sætte fokus på, hvordan du som anerkendende leder, kan skabe nytænkning og understøtte den kreative og innovative tænkning i organisationen. Anerkendende ledelse tager fat i ressourcer og drømme for organisationen. Ønsker du at få et endnu skarpere fokus på den positive drøm og de mange resurser, der er til stede i din organisation, vil dette for løb om anerkendende ledelse være noget for dig. Vi vil tage fat i emner som: den anerkendende dialog i organisationen feedback et redskab til at synliggøre ønsket adfærd motivation og fælles forståelse af drømmen i organisationen selvledelse og engagement hvordan bevæger medarbejderne sig videre mod det fælles mål anerkendelse som kultur et inkluderende fællesskab hvad gør vi ved problemer og kritik, i det anerkendende univers? Dagene er lavet som et splitforløb, hvor du får tid til at afprøve værktøjerne hjemme i din organisation. Dagene vil foregå i en vekselvirkning imellem teoretiske input, diskussion og træning i mindre grupper. Kurset varighed: 2 dage Tidspunkt: 1. og 15. december 2009, kl Ansøgningsfrist: 23. oktober 2009 Sted: Aalborg Firmasport, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby. Pris: kr ,- Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Undervisere: Lone Majland og Birgitte Hvilsom 22

23 Kurser og temadage med eksterne Temadag om Stemmehøring At høre stemmer er en intens og påtrængende oplevelse, som kan synes uden mening. Det er imidlertid muligt at finde mening i at høre stemmer, og det handler denne temadag om. Forskning viser, at normale og sunde mennesker, uden symptomer på psykiatrisk sygdom ikke-patienter, kan høre stemmer og føle det som en berigelse. Distriktssygeplejerske Trevor Eyles og fire stemmehørere tager på temadagen udgangspunkt i Marius Romme og Sandra Eschers forskning omkring stemmehøring. Nærmere program vil foreligge senere. Tidspunkt: Mandag den 9. november 2009 kl Ansøgningsfrist: 21. september 2009 Deltagerantal: 100 Pris: Ansatte kr. 700 Brugere og pårørende: kr. 350 inkl. fuld forplejning Sted: Huset Aalborg, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg, Salen. Yderligere oplysninger: Karen Marie Gaardsholt 23

24 Kurser og temadage med eksterne Relationsarbejde som metode i socialpsykiatrien En selvpsykologisk tilgang til forståelse af relationens betydning for menneskets trivsel og oplevelse af selvværd. Vi vil se nærmere på begreber som recovery, empowerment, anerkendelse, stemning, nærhed /afstand, selvværd, selvforståelse, selvbestemmelse. Hvilket menneskesyn og hvilke relationskompetencer er nødvendige i relationsarbejdet? Deltagernes stillingtagen til fortsat udvikling af egne relationskompetencer Marte Meo Metoden, coaching m.m. Dagen vil veksle mellem oplæg, små refleksionsøvelser, gruppeopgaver og fælles diskussion. Målgruppe Erfarne medarbejdere i Socialpsykiatrien i Aalborg Kommune og øvrige kommuner. Mål At give en større teoretisk forståelse for relations betydning for psykisk syges muligheder for at opnå recovery, og dermed genvinde magten over deres eget liv. Tidspunkt: Tirsdag den 29. september 2009 kl Ansøgningsfrist: 18. august 2009 Deltagerantal: 70 Pris: kr. 750,- pr. deltager, inkl. fuld forplejning Sted: Gugplejehjem, Salen, Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ Yderligere oplysninger: Karen Marie Gaardsholt 24

25 Kurser og temadage med eksterne Temadag med Dr. Caroline Musselwhite Caroline Musselwhite holder foredrag vedrørende brug af kommunikative metoder indenfor ASK-området for børn/unge, voksne. Tidspunkt: Temadagen finder sted den 21. januar Nærmere program vil foreligge senere. Deltagerantal: Pris: kr. ca. 850,- pr. deltager, inkl. fuld forplejning Sted: Nordjyllands Kunstmuseum, Kong Christians Alle 50, 9000 Aalborg, Auditoriet. Work-shop i ASK (alternative & supplerende kommunikation) Målet er at arbejde med Caroline Mussselwhites principper på en praktisk måde. Der er specielt fokus indenfor læsning og skrivning for personer med omfattende funktionsnedsættelse. Tidspunkt: Temadagen finder sted den 22. januar 2010 i tidsrummet Nærmere program vil foreligge senere. Deltagerantal: 60 Pris: kr. 700 pr. deltager, inkl. fuld forplejning Sted: Taleinstituttet, Region Nordjylland, Borgmester Jørgensens Vej 2, 9000 Aalborg. Afholdes af TAVS-gruppen (en tværfaglig arbejdsgruppe vedr. sprog og kommunikation i Nordjylland) Yderligere oplysninger: Karen Marie Gaardsholt 25

26 Kurser og temadage med eksterne Kognitive behandlingsformer (kurset er overtegnet, der arbejdes på at gennemføre tilsvarende kursus) Vil i 2009 blive gennemført i samarbejde med Professionshøjskolen University College Nordjylland i efteråret Kursusbeskrivelse De kognitive behandlingsformer retter sig imod tænkning og adfærd, og består af kognitiv terapi, social færdighedstræning, kommunikation og socialfærdighedstræning. Kognitive behandlingsformer er velegnede i behandlingen af såvel lette som svære psykiske lidelser. Udgangspunktet for de kognitive behandlingsformer er menneskets særlige evne til at tænke, analysere, forestille sig og lære, således at de tanker, der medfører belastende følelser og det vil sige funktionelle handlinger, hindres. Der er tale om et målrettet behandlingstiltag, der sigter mod, at problemløsningsprocessen foregår i et nært samarbejde med beboere/brugere. Målgruppe Kurset henvender sig til medarbejdere indenfor fagområderne i Handicapafdelingen social- og sundhedsassistenter, pædagoger, hjemmevejledere, socialrådgivere, ergoterapeuter, sygeplejersker m.fl. Modul 1 (uge 39) Introduktion til den kognitive teori og metode Motivation og motiverende samtaler Anerkendende kommunikation Sokratisk dialog Den professionelle relation Psykoedukation Introduktion til hjemmeopgave 1 Modul 2 (uge 44) Tilbagemelding på hjemmeopgave Følelsesmæssig kompetence Angst og depression Dobbeltdiagnoser Social færdighedstræning Introduktion til hjemmeopgave 2 Modul 3 (uge 48) Social færdighedstræning og konflikthåndtering Spiseforstyrrelser, selvbeskadigelse og impulshandlinger Skizofreni og psykoser Dobbeltdiagnoser Implementering af kognitive behandlingsformer i praksis Opsamling og evaluering Der kan søges Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU). En ydelse svarer til højeste dagpengesats. I 2009 er det kr for en uges heltidsundervisning, svarende til 37. timer. SVU godtgørelsen vil blive hjemtaget til kursisterne fra Handicapafdelingen. Den endelige kursusafgift er endnu ikke fastlagt, men godtgørelsen dækker hele uddannelsesprisen. De reelle udgifter er til vikardækning og forplejning. Yderligere oplysninger Uddannelseskoordinator Karen Marie Gaardsholt, tlf Mail: 26

27 Nye tiltag i 2009 Læring i organisationer - et konkret projekt Der tilføres megen viden til den enkelte og kompetenceudvikling har været i fokus længe. Men hvordan sikrer vi os, at individets nye kompetencer også bliver anvendt i dagligdagen og forankret i organisationen? Systematisk læring, metarefleksion og evaluering og måling er nogle af de redskaber der kan anvendes i arbejdet med systematisk læring. Sammen med institutionen på gl. Kongevej skal vi i gang med at arbejde med organisatorisk læring og metarefleksion, hvor vi er i gang med at udvikle et læringsmiljø og pædagogisk analyseværktøj som er tilpasset arbejdet på denne institution. Vi forventer at opnå et løft af hele organisationen, så den er gearet til at håndtere komplekse pædagogiske opgaver og styrke trivsel og faglighed hos både ansatte og beboer. Ønsker du at høre nærmere om projektet og eventuel selv deltage heri, er du velkommen til at kontakte leder Anne Oppelstrup på tlf. nr eller Lone Majland. 27

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere