Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014"

Transkript

1 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Peder Damgaard (PD) Kristian Thorsen (KT) Poul Erik Jensen (PEJ) Kurt Jørgensen (KJ) Jimmi Larsen (JL) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Berit M. Rudbeck - referent (BMR) Dagsorden 132. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Godkendelse af afdelingernes budgetter Ændrede myndighedskrav for ventilation i afdeling Det kommende repræsentantskabsmøde Fremtidig mødeoversigt Eventuelt... 7 Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 2

3 132. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden PD bød velkommen til bestyrelsesmødet, og dagsordenen blev godkendt af bestyrelsen Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. januar 2014 er udsendt den 3. februar Der er ikke modtaget kommentarer eller ændringer til referatet, og der medbringes et eksemplar af referatet til mødet til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet Referatet fra den 7. januar 2014 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen Revisionsprotokol Revisionsprotokol fremlægges til orientering. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Revisionsprotokollen blev rundsendt og taget til efterretning af bestyrelsen Orientering fra formanden Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Der har været kredsmøde i BLs 10. kreds. Der var blandt andet et foredrag af BLs formand Palle Adamsen, og genvalg til de opstillede kandidater. Der er bestyrelsesmøde i Fælleskontoret mandag den 31. marts. Her vil en mulig fusion af Fælleskontorets boligforeninger blive drøftet. Det blev derfor kort drøftet i bestyrelsen, hvad holdningen til en fusion af Fælleskontorets boligforeninger er i Vorup Boligforening. PEJ gav udtryk for at det vil være mere fordelagtigt, at have fokus på sammenlægning af afdelinger i Vorup Boligforening i stedet. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 3

4 Det var en enig bestyrelse der besluttede at Vorup Boligforening ikke ønsker at arbejde for en fusion af Fælleskontorets boligforeninger på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning Orientering fra administrationen Kontorchefen orienterer om seneste nyt fra. Referat/Beslutning: DLA orienterede om at der er indgået en aftale med organisationsbestyrelsen i Møllevænget og Storgaarden (MS) angående fremtidig administration af boligforeningen. Aftalen er efterfølgende blevet forelagt repræsentantskabet i MS på det ordinære repræsentantskabsmøde medio marts, som en del af beretningen. Aftalen mellem MS og betyder at MS bliver i administrationsorganisationen og alle tidligere planer om at søge andre muligheder for administration af boligforeningen er blevet skrinlagt. Aftalen er blandt andet kommet i stand på baggrund af at kom ud af regnskabsåret 2013 med et overskud på ca. 3 mill. kr., der kan anvendes til at tilbagebetale dele af de lån, der er blevet givet af boligforeningerne, der administreres af. Randers Boligforening af 1940 (RB1940) har herefter valgt, at afstå fra at være første prioritet i tilbagebetalingen af lån til, som det ellers var bestemt. I stedet er overskuddet fra regnskabet for 2013 blevet fordelt ligeligt i mellem de tre partshavere i, MS, RB1940 og boligforeningerne under Fælleskontoret. Overskuddet, der tildeles boligforeningerne under Fælleskontoret, bliver fordelt mellem boligforeningerne efter en på forhånd fastlagt fordelingsnøgle. Som følge af den ledige projektlederstilling i administrationen orienterede DLA om kommende planer for ændringer i driftsadministrationen i. Bestyrelsen tog orienteringen om efterretning Godkendelse af afdelingernes budgetter Der har været afholdt afdelingsmøder i alle afdelingerne i Vorup Boligforening af 1945 fra den 17. februar til den 17. marts Alle afdelingerne, på nær afdeling 11 og 13, har godkendt deres budget for 2014/15, der har været fremlagt på de respektive afdelingsmøder. Af nedenstående skema fremgår afdelingernes stigning i de kommende budgetter, samt afdelingernes lejeniveau pr. 1. oktober Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 4

5 Yderligere er tilføjet medlemmerne af afdelingsbestyrelserne efter afholdt valg på afdelingsmøderne til orientering. Vorup Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Afd. 8 Afd. 9 Afd. 10 Afd. 11 Afd. 12 Afd. 13 Aalborggade Løgstørvej Aalborggade Bøsbrovej Bøsbrovej Nr. Sundbyvej Vorup Boulevard Vorup Boulevard Bøsbrovej Dalumvej Athenevej Nr. Sundbyvej Institutioner Regnskab godkendt Budget godkendt Stigning i % i budget 14/15 Lejeniveau pr. 1/10-14 Beboerdemokrati Ja Ja 0 Peder Damgaard, formand Hanne Bak Christensen 697 Frida Salling Kay Skjøtt, formand Jens Christoffersen Ja Ja Lona Olsen Kurt Jørgensen, formand Bonna Schlichting Ja Ja 7, Jan Andersen Jørgen Lauge Pedersen, kontaktperson Ja Ja 5, Ja Ja 12, Ja Ja 3, Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5, Frank Johnsen, formand Kim Blok Kristensen Maritn Poulsen Per Nielsen, formand Christina Andreasen Grethe Christensen Poul Erik Jensen, formand Jørgen K. Pedersen Jimmi Larsen Kurt Nielsen, formand Mogens Møller Helle Lund Ove Thomsen, formand Lis Clemmensen Jytte Thor Peter Ellermann, formand Susanne Hansen, Erik Ja Ja 2, Andersen Maja Lærke, kontaktperson for ungdomsboligerne Ja Nej 5, Ja Ja 4, Afdeling 11 Afdelingsmødet bar præg af udfordringer med samarbejdet imellem beboerne i afdelingen. Herudover ønskede den valgte afdelingsbestyrelse ikke at forsætte sit hverv, og der blev ikke valgt en ny afdelingsbestyrelse. Der blev dog udpeget en kontaktperson for ungdomsboligerne i afdelingen. Administrationen indstiller til bestyrelsen, at situationen i afdelingen drøftes på bestyrelsesmødet, og der tages stilling til den videre proces i forbindelse med godkendelsen af afdelingens budget for 2014/15. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 5

6 Afdeling 13 Budgettet for 2014/15 for afdeling 13, der er en institutionsafdeling, har ikke tidligere været behandlet af organisationsbestyrelsen. Budgettet er vedlagt dagsordenen, og vil blive behandlet på bestyrelsesmødet. Det indstilles at bestyrelsen: Godkender afdelingernes budgetter for 2014/15 i afdelingerne 1-10 samt 12 Tiltræder administrationens indstilling for afdeling 11 Godkender budgettet for afdeling 13 Bestyrelsen drøftede økonomien for afdeling 11, og DLA orienterede om at det vil være nødvendigt at yde tilskud til driften af afdelingen, for at afdelingen kan finansiere kommende års vedligeholdelsesopgaver. Det blev herefter godkendt: At der ydes tilskud til afdelingen på kr. At administrationen genbehandler afdelingens budget At der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde igen hurtigst muligt, med godkendelse af det nye budget på dagsordnen. Budgettet for afdeling 13 samt budgetterne for de øvrige afdelinger i boligforeningen blev godkendt uden bemærkninger fra bestyrelsen Ændrede myndighedskrav for ventilation i afdeling 7 Randers kommune har valgt ikke at dispensere for kravet til varmegenvinding i forbindelsen med afdelingens renovering, som afdelingen ellers var blevet stillet i udsigt. Afdeling 7 har derfor ansøgt om tilskud fra boligforeningen til dækning af denne udgift. Der pågår dog genovervejelser i Randers Kommune angående udfaldet af denne sag, og der afventes tilbagemelding fra Randers kommune. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Administrationen rykker Randers Kommune for en formel afgørelse i sagen. Når dette modtages, indkaldes afdelingsbestyrelsen til møde om sagen. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 6

7 139. Det kommende repræsentantskabsmøde Det indstilles at bestyrelsen drøfter den praktiske afvikling af det kommende repræsentantskabsmøde Der var en kort drøftelse om det kommende repræsentantskabsmøde. JL havde på forhånd accepteret at blive indstillet som dirigent på mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Fremtidig mødeoversigt Oversigt over kommende bestyrelsesmøder: 10. juni 2014 kl Bestyrelsesmøde 23. september 2014 kl Bestyrelsesmøde 2. december 2014 kl Bestyrelsesmøde 6. januar 2015 kl Bestyrelsesmøde med revisor 141. Eventuelt Der var ingen sager til drøftelse under eventuelt. Godkendt af: Peder Damgaard Formand Kristian Thorsen Næstformand Poul Erik Jensen Kurt Jørgensen Jimmi Larsen Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 7

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere