Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen"

Transkript

1 2014 Byggeri og håndværk Efteruddannelse Målrettet i dag muligheder i morgen

2 Vores mål er at imødekomme behov for efteruddannelse på flere niveauer og inden for mange fagområder. Finder du ikke det du søger i kursuskalenderen, hører vi gerne fra dig - måske har vi alligevel noget! Vi skræddersyr også kursusforløb. Er I en gruppe, der ønsker jeres helt eget målrettede kursus, så kontakt os på telefon og hør nærmere. Byggeri og håndværk Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi Kviknr byr AMU-Kursusnr Varighed 1 dag Du vil kunne udføre opslag i Bygningsreglementet og kan på baggrund af Bygningsreglementets bestemmelser vurdere specifikke problemstillinger i forbindelse med udførelse af byggetekniske opgaver. Konstruktion Fugt og holdbarhed Brandforhold Indeklima Akustisk indeklima Energiforbrug Brandforanstaltning v. gnistproducerende værktøj (varmt arbejde) Kviknr gni AMU-Kursusnr Varighed 1 dag Du lærer at vurdere de mulige risici ved varmt arbejde med gnistproducerende værktøj, som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, samt at benytte disse brandteknisk korrekt. Du lærer om brandslukning på arbejdspladsen. Mulige farer og sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af varmt arbejde Brandteknisk korrekt udført arbejde med gnistproducerende værktøj Brandtekniske forholdsregler før arbejdet påbegyndes Brandtekniske regler ved arbejdes afslutning Brandslukning på arbejdspladsen Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isonater Kviknr epo AMU-Kursusnr Varighed 2 dage Du får kendskab til de sundhedsog sikkerhedsmæssige forhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, der skal foretages ved arbejdet med epoxy og isocyanater under hensyntagen til de forskellige erhverv. Korrekt lastning (lastfordeling/-sikring) Anv. af specialudstyr som fx tippe-, veksel- og hejselad Ruteplanlægning efter køre-/hviletidsbestemmelser Nødvendige transportpapirer Mobile kommunikationssystemer Bemærk: For at deltage må du ikke have eksem eller konstateret epoxyallergi, lide af astma, have kroniske lungelidelser, have konstateret hud- eller luftvejsallergier over for isocyanater, lide af kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum).

3 26 - Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk skæring Kviknr par AMU-Kursusnr Varighed 1 dag Du får kendskab til arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring, herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Du får en teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil. Luftforurening og sundhedsrisici Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse Optisk stråling Personlige værnemidler og El sikkerhed Særlige arbejdspladsforanstaltninger Rulle- og bukke stilads Kviknr rul AMU-Kursusnr Varighed 1 dag Efter endt uddannelse kan du selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser over 3 meter, således at du kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 Korrekt lastning (lastfordeling/-sikring) Anv. af specialudstyr som fx tippe-, veksel- og hejselad Ruteplanlægning efter køre-/hviletidsbestemmelser Nødvendige transportpapirer Mobile kommunikationssystemer Sikkerhed, kold asfalt og bitumen Kviknr bit AMU-Kursusnr Varighed 1 dag Du lærer at træffe sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger ved forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen, herunder ventilation og personlige værnemidler ud fra viden om sundhedsrisici ved kontakt med asfalt- og bitumenholdige materialer. Sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger arbejde med kold asfalt og bitumen Personlige værnemidler Anvendelse af brugsanvisninger Hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger Sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold ved asfaltarbejde med kold asfalt og bitumen Radonsikring i byggeriet Kviknr rad AMU-Kursusnr Varighed 1 dag Du lærer at vurdere behov for radonsikring og kan planlægge og udføre den nødvendige radonsikring i nybyggeri. Arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø. Vurdere behov for radonsikring ved opførelse af nybyggeri og ved byggeopgaver i eksisterende byggeri Planlægge og udføre den nødvendige radonspærre i nybyggeri Opmåle og lave materialeberegning til udførelse af radonsikring i overensstemmelse med de ønskede udfaldskrav Udføre arbejdet under hensyn til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø

4 PCB-håndtering, fjernelse og bortskaffelse Kviknr pcb AMU-Kursusnr Varighed 1 dag På dette kursus lærer du om håndtering, fjernelse og bortskaffelse af PCB-holdige bygningsmaterialer såvel indendørs som udendørs samt planlægning og valg af nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Arbejdsmiljømæssig forsvarlig håndtering og fjernelse af PCBholdige bygningsmaterialer Valg af værktøj og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, dels i forhold til personlig beskyttelse, dels for at undgå spredning af PCB-holdige stoffer til omgivelserne Bortskaffelse af PCB-holdigt affald under hensyn til bestemmelserne om farligt affald og de kommunale retningslinjer for PCB-holdige materialer Råd og svamp, udbedring af skimmelsvampskader Kviknr ski AMU-Kursusnr Varighed 1 dag Du vil kunne identificere samt forestå udbedring og forebyggelse af skader forårsaget af skimmelsvamp i trækonstruktioner. Du lærer at udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning, miljøforhold, arbejdsmiljø, samt følge anvisninger, vejledninger og forsikringsbestemmelser. Identifikation af skader forårsaget af skimmelsvamp i trækonstruktioner Udbedring og forebyggelse af skader forårsaget af skimmelsvamp i trækonstruktioner Udførelse og planlægning af arbejdet under hensyn til gældende lovgivning, miljøforhold og arbejdsmiljø Anvisninger, vejledninger og gældende forsikringsbestemmelser Fugning (fugning ved vinduer) Kviknr fug AMU-Kursusnr Varighed 3 dage Du lærer at udføre og planlægge fugearbejde ved vinduer og døre ved såvel nybyggeri som ved renovering ud fra kendskab til elementernes bevægelse. Du vil kunne beregne fugebredder og vælge hensigtsmæssig fugeopbygning og egnede fugeprodukter. Du lærer at projektere forbrug af isolering, bagstop samt fugemasser, og kan udføre arbejdet i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning. Fugearbejde ved vinduer og døre Fugeopbygning og fugeprodukter Projektere forbrug af isolering, bagstop og fugemasse Gældende lovgivning og krav til sundhed og sikkerhed Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Kviknr fjv AMU-Kursusnr Varighed 7 dage Du opnår kompetence til at udføre eftersyn, kontrol og service på fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme i overensstemmelse med -Dansk Fjernvarmes Vejledninger, og særlige tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeværker. Eftersyn på fjernvarmeinstallationer Kontrol på fjernvarmeinstallationer Service på fjernvameinstallationer FJR-ordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser

5 Recertificering fjernvarme Kviknr fjvr AMU-Kursusnr Varighed 3 dage Efter opdateringen kan du selvstændigt udføre eftersyn, kontrol og service på fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes Vejledninger, og særlige tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeværker samt FJRordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser. Eftersyn på fjernvarmeinstallationer Kontrol på fjernvarmeinstallationer Service på fjernvameinstallationer FJR-ordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser L-AUS tavle og installationsarbejde - Grundkursus(E090) Kviknr lgr AMU-Kursusnr Varighed 1 dag Du lærer at udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift. Arbejdsopgaver på spændingsførende tavler Arbejdsopgaver på spændingsførende installationer SBEi afsnit 6, kap. 63 Vedligeholde L-AUS værktøj Førstehjælp L-AUS tavle og installationsarbejde - Opfølgning(E091) Kviknr lop AMU-Kursusnr Varighed 1 dag Opfølgningskursus til L-AUS grundkursus, hvor du lærer mere om bl.a. sikkerhed. På kurset vil du få praktiske øvelser i forbindelse med L- AUS på tavleanlæg og afprøve forskellige typer værktøjer. Arbejdsopgaver på spændingsførende tavler Arbejdsopgaver på spændingsførende installationer SBEi afsnit 6, kap. 63 Vedligeholde L-AUS værktøj Førstehjælp

6 Energioptimering af boliger Kviknr ene AMU-Kursusnr Varighed 2 dage På baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning, lærer du at identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek. Identificere mulige energibesparelser på baggrund et simpelt energitjek og relevante energimæssige oplysninger om en bygning Overordnet energitjek på baggrund af generel viden om energi, energiomsætning, varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler som energimærker Rådgive om energiløsninger i dialog med en kunde på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag Udmønte konkrete energiløsninger i en overordnet handlingsplan for renovering Elteknisk måleteknik Kviknr elt AMU-Kursusnr Varighed 3 dage Du lærer selvstændigt, med udgangspunkt i SKS, at foretage eftersyn og afprøvning i forbindelse med idriftsættelse og periodisk eftersyn på elinstallationer samt på elektrisk materiel på maskiner. Du vil ligeledes kunne foretage de praktiske kontrolmålinger. Eftersyn på elinstallationer Afprøvning på elinstallationer Kontrolmålinger SKS systemet Målerapporter Retningslinjer for elsyn i boliginstallationer Kviknr eft AMU-Kursusnr Varighed 1 dag Du lærer principperne for anvendelse af test- og måleinstrumenter til eleftersyn og kan på den baggrund planlægge og gennemføre eleftersyn efter Sikkerhedsstyrelsens anvisninger. Ved hjælp af målinger kan du spotte, konkludere på og kategorisere fejl og mangler. Spotte fejl og mangler i en installation Kontrollere ved hjælp af målinger, fejl og mangler i el-instalationen Anvende Sikkerhedsstyrelsens IT-system Konkludere på fejl og mangler og kategorisere disse Vejlede kunden Kommunikation Kviknr kom AMU-Kursusnr Varighed 3 dage Lær at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd. På kurset får du en række effektive redskaber, som kan understøtte din evne til assertiv kommunikation. Grundlæggende kommunikation/ kommunikativ adfærd Perception og verdensbilleder Assertiv kommunikation og teknikker Selvtillid, selvforståelse og personlige barrierer Rettigheder og forpligtelser i samspillet mellem mennesker Effektiv kommunikation; hvordan struktureres dit budskab

7 Tlf Tlf Amu kurser Fleksibel undervisningsform Undervisningen foregår som selvstudie i IT-lokaler på Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød. Du arbejder med undervisningsmaterialet i dit eget tempo, og du fastsætter selv dine kursusdatoer. Der er hele tiden en instruktør til stede. Undervisningstiden ligger i tidsrummet kl Undervisningsplatform Der undervises i Microsoft Office Tilmelding Er du beskæftiget, skal tilmeldingen ske via skriv itv i søgefeltet. Ønsker du som ledig at benytte din ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse skal du kontakte din A-kasse før tilmelding. Du modtager uddannelsesydelse under kurset. Er du ledig uden ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse skal du kontakte dit jobcenter. Kontakt Telefon Se kursuscentrets øvrige IT-tilbud på Sted Erhvervsskolen Nordsjælland Kursuscenter Peder Oxes Allé Hillerød sikker på at kurset bliver gennemført Konflikthåndtering Kviknr kon AMU-Kursusnr Varighed 3 dage Genkend konfliktsignaler og forstå konfliktens udvikling og potentiale. Du lærer om konflikternes natur og egne konfliktmønstre samt redskaber til håndtering af konflikter. Effektiv contra ineffektiv kommunikation Typer af konflikter Revurdering af egne muligheder for at handle effektivt Passiv adfærd Følelser, herunder vrede Analyse af situationsspil Stress Salgsteknik Kviknr sal AMU-Kursusnr Varighed 2 dage Du lærer at varetage kundekontakten i forbindelse med salg af virksomhedens produkter og services. Du kan varetage den indledende kontakt til kunden på en positiv måde, lytte til kundens behov og forventninger, og gennemføre salg, herunder bruge teknikker til at afslutte salg. Kundekontakt i forbindelse med salg Lytte til kundens behov og forventninger Teknikker til afslutning af salg Afslutning af salget Åbent IT værksted Kviknr itv AMU-Kursusnr , 47217, 47215, 44354, 47212, 44350, 47214, 47218, 40750, 44346, 40748, 40752, 44373, 46489, 40749, Varighed 10 dage 2014 Åbent IT-værksted Kurser for alle Begynderen og den erfarne pc-bruger Tekstbehandling (Word) Præsentation (PowerPoint) Regneark (Excel) Internet (Explorer) og kalender (Outlook) Erhvervsskolen Nordsjælland tilbyder fleksibel IT-undervisning. Du kan sammensætte dit helt eget forløb, der passer netop dig og dine behov. Det åbne IT-værksted er for alle, som har grundlæggende kendskab til IT. Vi ser frem til at byde dig velkommen! Ønsker du at højne dine kompetencer i dit nuværende job eller i jagten på dit næste job? Eller har du brug for at blive skarpere til bestemte programmer? Garantikurser Deltag på Åbent IT værksted og vær Kurser for alle nybegyndere og den erfarne pc-bruger. Erhvervsskolen Nordsjælland tilbyder fleksibel IT-undervisning. Du sammensætter dit helt eget forløb, mht. indhold og varighed, der passer netop dig og dine behov. Tekstbehandling Regneark Anvendelse af præsentationsprogrammer Informationssøgning på internettet til jobbrug Effektiv anvendelse af og kalendersystemer Billedfremstilling Regnskabskurser 2014 Regnskab for begyndere Regnskab Amu kurser for begyndere Regnskab og økonomistyring er i dag en integreret del af virksomheders informationssystem. Derfor kræver næsten alle jobfunktioner i dag, kendskab til grundlæggende regnskab. Det lærer du på kurserne. Men efter kurserne, vil du også være i stand til at deltage, i det daglige arbejde i en regnskabsafdeling. Vi har skræddersyet et kursusforløb på i alt 5 uger (23 kursusdage). Du bliver fortrolig med den daglige bogføring, både den teoretiske del samt den prak- kunder, leverandører og lager Du får indblik i IT-styringen af virksomhedens tiske bogføring i et økonomistyringsprogram Du får viden om relevant regnskabslovgivning Du for forståelse for hvorledes den daglige bogføring påvirker det endelige regnskab, det vil sige opgørelse af overskuddet samt Kurset åbner op for: værdiansættelser Alle job der bl.a. kræver et grundlæggende Du får kendskab til regnskabsanalyse kendskab til regnskab. Kurser Trin 1. Registrere bilag og udarbejde kasserapport AMUnr , Kviknr re1 Trin 2. Registreringsmetoder ved virksomhedens drift AMUnr , Kviknr re2 Trin 3. Udarbejdelse af det eksterne årsregnskab AMUnr , Kviknr re3 Trin 4. Introduktion til økonomistyring på pc - kontoplaner AMUnr , Kviknr re4 Trin 5. Debitor- kreditor- og lagerstyring på pc AMUnr , Kviknr re5 Lønberegning og lønrapportering AMUnr , Kviknr ber Personalejura i lønberegningen AMUnr , Kviknr jur Bogføring delight AMUnr , Kviknr pla Knæk et regnskab AMUnr , Kviknr rgf

8 UNDERVISNINGSTID Inden for tidsrummet kl ADRESSE Vores undervisning foregår på vores adresser: Peder Oxes allé 4 og Milnersvej 48 i Hillerød, samt på Rasmus Knudsens Vej 9 i Helsingør. Den nøjagtige adresse vil fremgå af indkaldelsesbrevet. Virksomheder og ansatte PRISER OG MÅLGRUPPER, AMU-KURSER Hvis du er ufaglært eller har en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse, udgør deltagerbetalingen kr. 122 eller 182 om dagen. For øvrige skal der betales fuld pris - kontakt os for yderligere oplysninger eller se mere på vores hjemmeside VEU LØNTABSGODTGØRELSE TIL AMU-KURSER Hvis du er ufaglært eller har en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse, kan der søges VEU-godtgørelse efter gældende regler. Se mere på TILSKUD TIL BEFORDRING TIL AMU-KURSER Du kan søge tilskud til befordring, hvis din daglige transport er over 24 km. Husk at VEU løntabsgodtgørelse også søges på efteruddannelse.dk. Godtgørelsen søges senest 4 uger efter sidste uddannelsesdag. For mere information om digital tilmelding og VEU, se på eller KURSUS NÅR DET PASSER Passer datoerne på hjemmesiden ikke ind i jeres planlægning? Vil I helst have kursus ude hos jer selv? Har I andre ønsker? Har I brug for en generel snak om uddannelse for jeres medarbejdere? KONTAKT Vores konsulenter hjælper gerne med at afdække behov og planlægge uddannelse for jeres medarbejdere. Kontakt Ledige Ønsker du at benytte din ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse skal du kontakte din A-kasse. Har du været ledig ud over første ledighedsperiode, kan du kun deltage på vores kurser efter aftale med jobcenteret. Er din transport til kursus over 24 km kan du søge om tilskud til befordring. AMU TILMELDING OG LØNTABSGODTGØRELSE 1. Tilmelding foregår digitalt via efteruddannelse.dk 2. Log på med virksomhedens digitale medarbejdersignatur eller find den person hos jer, som er ansvarlig for tilmelding. 3. Tast kviknummeret fra datooversigten i søgefeltet, så kommer du direkte til det valgte kursus. 4. Indtast kursistinformation Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, der kan have indflydelse på pris, kursusindhold og varighed. ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND PEDER OXES ALLÉ HILLERØD TLF /bg

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Kursuskalender 2015/2016

Kursuskalender 2015/2016 KURSUS Kursuskalender 2015/2016 Kursuscentret Campus Vejle flytter mennesker og virksomheder. Vi tilbyder en bred vifte af aktuelle skræddersyede kvalitetskurser og efteruddannelser. Flyt dig til nye højder

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere