Antennelauget MASTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antennelauget MASTEN"

Transkript

1 Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne indgår med det antal medlemmer af antennelauget, som svarer til antallet af husstande, tilsluttet YouSee s kabelnet, herefter under et betegnet medlemmer. Stk. 3. De i stk. 2 nævnte medlemmer tillægges samme rettigheder og pligter uanset pakkevalg og eventuelle tilvalg hos YouSee. Stk. 4. Det samme som anført i stk. 3 gælder senere tilsluttede medlemmer. 3. Antennelaugets formål er at administrere aftalen mellem Antennelauget MASTEN og YouSee af 27. april 2012 om levering af kabelbaseret radio og TV til antennelaugets medlemmer, jf. 2, stk Nye medlemmer kan optages, hvis anlæggets kapacitet tillader dette, dog uden udgift for allerede tilsluttede medlemmer. Stk. 2. Som nye medlemmer kan optages både foreninger og enkelte husstande, jf. 2, stk. 1 og 2. Stk. 3. Antennelaugets bestyrelse skal påse, at nye medlemmer fra samme område optages på identiske vilkår. Stk. 4. Størrelsen af et eventuelt indskud for nye medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Stk. 5. Eventuelle udgifter til teknikere og nye forstærkere betales af de nye medlemmer. 1

2 5. Antennelaugets omkostninger dækkes af et medlemskontingent, som fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære laugsforsamling. Stk. 2. Antennelaugets omkostninger vil typisk bestå af administration af aftalen med YouSee, gebyr til Copydan, vedligeholdelse af forstærkerne og kabelnettet samt ind- og udmeldelse af medlemmer. Stk. 3. Kontingentet opkræves kvartalsvist af antennelaugets kasserer ved indbetalingskort, som fremsendes til hvert enkelt medlem eller, efter aftale, samlet til pågældende forening. Stk. 4. Sammen med kontingentet opkræves betaling for det enkelte medlems valg af pakke i henhold til aftalen med YouSee. Stk. 5. Ændring af pakkevalg meddeles antennelaugets kasserer via Stk. 6. Formanden og kassereren er kontingentfri og vederlægges med frit pakkevalg inden for YouSee s udvalg af pakker. 6. Ordinær laugsforsamling afholdes en gang om året senest 31. januar og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 14 dage før. 7. Alle medlemmer, jf. 2, kan deltage i laugsforsamlingerne. Stk. 2. Hvert medlem har 1 stemme på laugsforsamlingen. 8. Ekstraordinær laugsforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen. Stk. 2. Dersom mindst 15 % af medlemmerne fremsender skriftligt begrundet forslag herom, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær laugsforsamling senest 3 uger efter modtagelsen af forslaget. 9. Antennelauget repræsenteres af en bestyrelse på 5 medlemmer, der på laugsforsamlingen vælges blandt antennelaugets medlemmer. Valgperioden er 2 år. Stk. 2. Formanden og kassereren vælges direkte af laugsforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og andre funktioner senest den 15. marts. 2

3 Stk. 3. I lige årstal vælges formand og et bestyrelsesmedlem. I ulige årstal vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Der må maksimalt være to medlemmer fra samme forening i bestyrelsen, jf. bilag 1. Tilsvarende kan et medlem alene opstille 1 person til bestyrelsen. Stk. 5. Hvert år vælges 2 suppleanter, der ved ekstraordinær afgang fra bestyrelsen indtræder i den rækkefølge, som laugsforsamlingen har valgt dem. Samtidig vælges en intern revisor, ligeledes for 1 år. Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer sine beslutninger i enighed. Stk. 7. Sekretæren udarbejder et kort referat af bestyrelsesmøderne til intern brug. Stk. 8. I forbindelse med det konstituerende bestyrelsesmøde fremlægges eventuelt revideret regnskab og budget i henhold til laugsforsamlingsbeslutning. 10. Antennelauget forpligtes ved underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to underskrifter skal være formandens og kassererens. 11. Antennelaugets regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Bestyrelsen udsender det foreløbige regnskab sammen med indkaldelsen til ordinær laugsforsamling. Stk. 3. Det samme gælder forslag til kommende års budget og kontingent. Stk. 4. Efter laugsforsamlingen offentliggøres det endelige budget og kontingent sammen med referatet på antennelaugets hjemmeside: Stk. 5. Hvis antennelauget kommer ud for udgifter, som går ud over dets økonomiske formåen, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær laugsforsamling med forslag til opkrævning af ekstra kontingent. Hvis der er tale om lovbundne ekstraomkostninger, kan bestyrelsen dog opkræve disse administrativt. 12. Kabelnettet fra YouSee s fordelingspunkt serviceres via kontrakten med YouSee. 3

4 13. Følgende ændringer og udvidelser kan kun besluttes af bestyrelsen efter vedtagelse på en laugsforsamling: a) Ombygning af anlægget. b) Udvidelse med tilslutninger, hvis dette ikke kan ske inden for rammerne af 3. c) Sammenlægning med andre anlæg. d) Optagelse af lån. 14. Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en ordinær laugsforsamling med to tredjedeles flertal blandt de fremmødte. Forslaget/forslagene til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen til laugsforsamlingen. Stk. 2. Er mindre end halvdelen af antennelaugets medlemmer til stede, skal der efterfølgende afholdes en ekstraordinær laugsforsamling, der med samme majoritet kan godkende forslaget/forslagene uanset antallet af fremmødte medlemmer. 15. Hvis et medlem beslutter at forlade antennelauget, kan udmeldelse ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Stk. 2. Dersom der på det udtrædende medlems område findes installationer, der er nødvendige for anlæggets drift og udnyttelse hos andre medlemmer, skal det udtrædende medlem affinde sig med disse installationers tilstedeværelse og må ikke hindre eventuelle reparationer, men uden erstatning tåle eventuelle ulemper i forbindelse hermed. Stk. 3. Eventuelle udgifter til tekniker i forbindelse med udtrædelse af foreningen betales af det udtrædende medlem. 16. Aftalen med YouSee udløber ordinært med udgangen af Indtil da kan antennelauget ikke opløses, medmindre kontrakten brydes, hvilket vil påføre antennelauget en forholdsmæssig betaling af de omkostninger, YouSee og Dansk Kabel TV har afholdt i forbindelse med fremførelse af fiberkabel og etablering af fordelingspunkt. Stk. 2. Fra og med 1. januar 2021 kan antennelauget opløses ved beslutning på en ordinær laugsforsamling. Stk. 3. Ved beslutning som anført i stk. 2 anvendes samme fremgangsmåde som ved vedtægtsændringer, jf. 14. Stk. 4. Eventuel kapital ved antennelaugets opløsning tilbagebetales ligeligt til medlemmerne. 4

5 17. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af antennelaugets bestyrelse. 18. Vedtægterne træder i kraft den 5. marts Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægterne som godkendt på ekstraordinær laugsforsamling den 22. marts

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11 VEDTÆGTER Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen... 10 Tekniske installationer... 11 Medlemmernes betalingsforpligtelser... 14

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere