Boligorganisationen Tårnbyhuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligorganisationen Tårnbyhuse"

Transkript

1 Boligorganisationen Tårnbyhuse

2 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan

3 Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Bredagergården er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden 2007 blevet arbejdet på at skabe den bedste løsning på de bygningsmæssige udfordringer, der er i Bredagergården. Selvom afdelingen er blevet løbende vedligeholdt de sidste 60 år, viser tilstandsvurderingen, at der efterhånden er behov for en større renovering. Derudover er der mange små lejligheder, køkkener og badeværelser, som er utidssvarende, og byggeriet er ikke handicap- og ældrevenligt. På den baggrund vurderes det, at den mest fremtidssikre løsning er at gennemføre en helhedsorienteret renovering. at lejlighederne passer til fremtidige ønsker og behov, at bygningerne er i ordentlig stand, at huslejeniveauet også kan holdes stabilt i fremtiden, fordi der ikke opstår akutte renoveringsbehov, og at beboerne får glæde af attraktive nyrenoverede boliger til den lavest mulige husleje. En helhedsorienteret renovering, også kaldet en helhedsplan, er den mest økonomisk fordelagtige måde at renovere på, fordi lappeløsninger bliver dyre på sigt, og fordi der kan opnås støtte til helhedsplanen fra Landsbyggefonden. Boligorganisationen siger derfor tak for de mange ideer og kommentarer, der er fremkommet på beboermøderne indtil nu. Vi er stolte af at præsentere denne helhedsplan for Bredagergårdens beboere.

4 Boligorganisationen Tårnbyhuse 2 Beslutningsproces I denne informationsfolder præsenteres helhedsplanen, så alle beboere har det bedst mulige beslutningsgrundlag til at træffe beslutning om, hvorvidt helhedsplanen for Bredagergården skal gennemføres. I det tidligere omdelte materiale med økonomi overslag, er det muligt at se, hvad der kommer til at ske med hver enkelt lejlighed i Bredagergården i forbindelse med renoveringen. Der er de seneste år blevet afholdt diverse informationsmøder, senest mandag den 10. juni 2013, om selve projektet, genhusning og økonomi, hvor det har været muligt at få en uformel dialog med repræsentanter fra boligorganisationen, arkitekterne og bygherrerådgiver, samt stille spørgsmål i et større forum. Der er ligeledes blevet indkaldt til et hvor helhedsplanen vil blive fremlagt og debatteret inden den endelige afstemning. Bestyrelsen vil på det ekstra ordinære afdelingsmøde stille forslag om, at helhedsplanen sendes til urafstemning, så alle husstande har mulighed for at stemme skriftligt. Hvert lejemål vil derfor modtage to stemmesedler og nærmere information om afstemningsproceduren efter det ekstra ordinære afdelingsmøde. Hvis helhedsplanen vedtages, skal vi i gang med at præcisere, hvordan de forskellige delelementer skal udføres til bl.a. køkkener og badeværelser. Beboerne vil derfor få mulighed for at være med til at vælge indretning og materialer sammen med boligorganisationen og arkitekterne.

5 3 Renoveringens indhold Bredagergården er opført i 1948 og er overordnet set i god stand, men enkelte bygningsdele er under nedbrydning. Byggemetoder og materialer er traditionelle for opførelsestidspunktet, og det samme er lejlighedstyperne. For at sikre Bredagergården i fremtiden bør man forbedre de nødvendige bygningsdele og renovere lejlighederne, så man kan tilbyde forskellige størrelser boliger med tidssvarende køkken- og badeforhold samt attraktive udearealer. Derfor omfatter renoveringen følgende: 3.1 Udskiftning af vinduer og døre De eksisterende trævinduer skiftes til moderne vendbare træ/alu vinduer, som er mere lyd og varmeisolerende. Ved at udskifte til træ/alu vinduer sparer vi også på driftsomkostningerne, da vinduerne ikke skal males. Hoveddøre bliver udskiftet til mere moderne døre, som også vil være mere lydisolerende og indbrudssikre. De steder, det er nødvendigt, skiftes desuden døre i lejlighederne. 3.2 Renovering af køkkener og badeværelser Alle køkkener og badeværelser skiftes ud i forbindelse med renoveringen. I den tidligere omdelte økonomi oversigt er det muligt at se placeringen af de nye badeværelser. På badeværelset vil der blive etableret et bruseområde/kabine. I de lejligheder, der stadig har badekar, fjernes dette. 3.3 Udskiftning af installationer Når køkkener og badeværelser skiftes ud, vil der blive udskiftet installationer, fx stigestrenge, blandingsbatterier og sanitet. Der udføres mekanisk ventilation, så indeklimaet forbedres. De gamle gasinstallationer vil blive nedtaget, og der vil blive installeret 400 volt, så der i fremtiden kan tilsluttes elektrisk komfur. 3.4 Renovering af varmecentralen Varmecentralen vil blive renoveret og i den forbindelse vil der blive ført nye varmerør op i lejemålene, og radiatorerne vil blive udskiftet. I samme forbindelse vil den gamle kulkælder blive nedlagt.

6 3.5 Øget tilgængelighed Der vil i et passende antal opgange blive etableret elevatorer, så der vil være en nemmere tilgængelighed til lejemålene for ældre og gangbesværet. Da projektet stadig er i projekteringsfasen er der ikke taget en endelig beslutning om hvor mange opgange der får elevatorer, men lige nu arbejder vi på det bliver i 4 opgange fordelt med 2 i hver blok. 3.6 Udskiftning af altaner De eksisterende betonaltaner bliver taget ned. I stedet opsættes nye moderne åbne altaner. Altanerne bliver så store som mulige, og vil i den ny udformning bidrage til et fornyet og imødekommende indtryk af bebyggelsen. Der vil den forbindelse også blive udskiftet tagrender og nedløb. 3.7 Forhaver til stuelejligheder I stuelejlighederne indrettes en privat have med adgang direkte fra lejligheden. Enkelte stuelejligheder vil dog blive med både altan og have. Se størrelse og placering i det tidligere omdelte økonomioverslag. Fra haverne bliver der adgang til de fælles grønne områder. 3.8 Fælles arealer Efter renoveringen vil der blive etableret nyt asfaltlag på vejene omkring Bredagergården. Derudover vil der blive etablerede ny legeplads, samt indkøbt nye borde og bænke for at skabe et udemiljø, hvor beboerne kan mødes og hygge sig. De grønne områder vil forblive som eksisterende, så vidt det er muligt, men det kan nok ikke undgås, at der vil blive fældet et par træer i forbindelse med renoveringen. Kældergange og trappeopgange vil blive istandsat og malet. Desuden vil festlokalet blive renoveret og istandsat. Boligorganisationen vil derudover forsøge at få lukket Bredagervej ud mod Kastrupvej, så de grønne områder gøres større. 3.9 Energiforbedringer Udskiftning af vinduer og døre betyder, at lejlighederne holder bedre på varmen, primært pga. de nye energiruder. Beboerne kan derfor opleve, at varmeregningen bliver mindre. Spidsloftet vil blive isoleret. Toiletterne vil blive med vandbesparende installationer Miljøundersøgelser Der vil blive foretaget miljøundersøgelser af altanmalingen og fugerne omkring vinduerne for at sikre, at der fx ikke er PCB i byggematerialerne.

7 Boligorganisationen Tårnbyhuse 3.11 Sammenlægning af lejligheder For at skabe plads til tidssvarende boliger i Bredagergården, sammenlægges nogle af lejlighederne. Sammenlægningerne medfører, at i alt 6 lejligheder udgår. Antallet af lejemål vil således i fremtiden blive 64, i forhold til de nuværende 70. De beboere, der må flytte i forbindelse med sammenlægningen vil få tilbudt en tilsvarende bolig. I tidligere omdelte økonomioversigt er det muligt at se hvilke lejligheder der lægges sammen, og hvilke lejligheder der nedlægges i den forbindelse. Læs mere om dette under genhusningsafsnittet.

8 4 Økonomi og husleje På baggrund af projektforslaget forventes renoveringen af Bredagergården at komme til at koste i alt 87,5 mio. kr. Der er i langtidsplanen afsat 8 mio. kr. til renoveringen, og der kan herudover forventes tilskud på i alt ca. 4 mio. kr. fra Landsbyggefonden, Tårnby Kommune og Boligorganisationen Tårnbyhuse, såfremt beboerne stemmer ja til planen. Resten ca. 75,5 mio. kr. skal i så fald finansieres med realkreditlån. 4.1 Billige lån Det ville blive meget bekosteligt for huslejen i Bredagergården, hvis ikke der oven i de nævnte tilskud kunne regnes med årelang økonomisk støtte til afviklingen af disse realkreditlån. Men med Landsbyggefondens godkendelse af helhedsplanen for renoveringen af Bredagergården, er der skaffet adgang til billige lån. De billige lån betyder, at huslejestigningerne bliver væsentligt mindre, end hvis pengene skulle lånes på almindelige betingelser. Godkendelsen fra Landsbyggefonden åbner desuden for, at Boligorganisationen Tårnbyhuse kan støtte afdelingen og projektet økonomisk med yderligere tilskud på ca. 12 mio. kr. i alt over en årrække. Formålet med støtten fra Landsbyggefonden og boligorganisationen er at holde huslejen nede på et rimeligt niveau efter gennemført renovering og fremtidssikring, og sikre en rolig gradvis huslejetilpasning over de næste år. 4.2 Hvorfor er det vigtigt at slå til nu Landsbyggefonden er parat til at yde billige lån til Bredagergården på betingelse af, at beboerne beslutter sig for at gennemføre en helhedsorienteret renovering. Der er i dag en lang kø af boligområder, der vil låne penge, men der er langt fra nok til alle. Da Landsbyggefonden allerede har givet Bredagergården tilsagn om et muligt lån, er det vigtigt, at beboerne slår til nu. Vi ved nemlig ikke, om Bredagergården om 5 10 år eller senere vil få chancen igen. Det samme gælder tilskuddene fra Boligorganisationen Tårnbyhuse, der forudsætter et ja fra beboerne til helhedsplanen og de beregnede huslejestigninger.

9 4.3 Hvad sker der med huslejen Hvis beboerne siger ja til helhedsplanen for renovering og fremtidssikring af Bredagergården, vil huslejen for de enkelte lejligheder stige %, eller i gennemsnit ca. 30 % for hele Bredagergården. Det er et niveau, der svarer til andre moderniserede lejligheder i Tårnby Kommune. Derudover kan man, som tidligere nævnt, forvente besparelser på varmeforbrug pga. energiforbedringer, samt at nuværende henlæggelser i afdelingens langtidsplan udskydes, hvilket også på længere sigt vil begrænse lejeforhøjelserne. I tidligere omdelte økonomioversigt kan du se, hvor meget huslejen stiger for hver enkelt lejlighed før og efter de forventede energibesparelser. Såfremt du har mistet din økonomioversigt, kan en ny afhentes på administrationen, eller rekvireres ved at kontakte driftslederen. 4.4 Hvad sker der, hvis helhedsplanen nedstemmes Hvis helhedsplanen nedstemmes, bortfalder som nævnt muligheden for billige lån, støtte og tilskud. I så fald vil Bredagergården blive renoveret løbende efter langtidsplanen, som udarbejdes i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og boligorganisationen. I øjeblikket er der afsat 8 mio. kr. på langtidsplanen til planlagte renoveringsarbejder. Hvis helhedsplanen nedstemmes, vil der derfor ikke være mulighed for at gennemføre en større renovering uden store huslejestigninger. Det betyder fx, at hvis der skal udskiftes altaner, som er budgetteret til kr. 4,2 mio. kr. skal beboerne henlægge kr om året, hvilket vil svarer til en huslejestigning på ca % fra f.eks. 1. juli 2020, og så vil altanerne først blive udskiftet i Hvis der endvidere skal opspares til udskiftning af vinduer i fx 2021, som er budgetteret til kr. 3,5 mio. kr. vil der ske en huslejestigning fra 1. juli 2014 på yderligere ca. 15 %. På den følgende side kan du se en oversigt over de arbejder, der er inkluderet i den eksisterende langtidsplan, og de arbejder, der skal henlægges ekstra midler til via huslejestigning, hvis helhedsplanen ikke

10 Renovering af køkkener fra budgetår 2015, hvor der renoveres 1 opgang om året, og derved er vi først færdige i Renovering af legeplads i budgetår Udskiftning af vaskemaskiner m.m. samt istandsættelse af vaskeri i budgetår Istandsættelse af asfaltbelægning i budgetår Udskiftning af brugsvandsrør i terræn i budgetår Løbende vedligeholdelse af varmecentralen fra budgetår Maleristandsættelse af vinduer, døre kviste m.m. i budgetår Maleristandsættelse af facade i budgetår Maleristandsættelse af trappeopgange og kældergange i budgetår Maleristandsættelse af festsal i budgetår Udskiftning af vinduer og døre. Udskiftning af altaner og altandøre. Renovering af el hovedforsyning i terræn, samt installation af 400 volt. Renovering af badeværelser. Renovering af varmecentralen. Udskiftning af tagrender og nedløb. Efterisolering af spids og skrålofter m.m. Renovering af kældertrapper. Nedlægning af kulkælder. Renovering af festsal.

11 4.5 Boligstøtte Når huslejen sættes op i forbindelse med en renovering, vil der også være mulighed for at få forhøjet boligtilskud i form af boligstøtte. Da boligtilskuddet afhænger af beboernes indkomst, antal børn og lejlighedsstørrelse m.v., har vi ikke mulighed for at foretage en beregning der gælder for alle lejere. I boksen kan man se forskellige eksempler på boligstøtteberegninger og hvad en eventuel vedtagelse af helhedsplanen med en stigning på 30 % vil betyde. Enlig pensionist, årlig indkomst kr ,00, 3 værelser på 68m 2 Nuværende husleje: kr ,00 Boligstøtte: kr ,00 Egen betaling: kr ,00 Fremtidig husleje: kr ,00 Boligstøtte: kr ,00 Egen betaling: kr ,00 Dette betyder en reel huslejestigning på kr. 48,00 om måneden. Pensionistægtepar, årlig indkomst kr ,00, 3 værelser på 68m 2 Nuværende husleje: kr ,00 Boligstøtte: kr. 723,00 Egen betaling: kr ,00 Fremtidig husleje: kr ,00 Boligstøtte: kr ,00 Egen betaling: kr ,00 Dette betyder en reel huslejestigning på kr. 271,00 om måneden. Enlig forsørger med 2 børn, årlig indkomst kr ,00, 3 værelser på 75m 2 Nuværende husleje: kr ,00 Boligstøtte: kr ,00 Egen betaling: kr ,00 Fremtidig husleje: kr ,00 Boligstøtte: kr ,00 Egen betaling: kr ,00 Dette betyder en reel huslejestigning på kr. 478,00 om måneden.

12 Boligorganisationen Tårnbyhuse Du kan læse mere om boligstøtte på eller ved at kontakte Udbetaling Danmark på for yderligere information. Hvis du ikke modtager boligstøtte på nuværende tidspunkt, kan du på samme hjemmeside undersøge, om du er berettiget til boligstøtte som følge af huslejestigningen. Boligorganisationen vil også gerne være behjælpelig med at undersøge dine muligheder og vejlede med din boligstøtte. I indkaldelsen til det ekstra ordinære medlemsmøde, udsendt mandag den 3. juni 2013, kan du se hvornår du har mulighed for at booke et møde med boligorganisationen. Der vil du få mulighed for at få en vejledende beregning på hvad huslejestigningen vil betyde for din boligstøtte. Du skal til mødet medbringe hele dit seneste boligstøttebrev. Får du ikke boligstøtte skal du medbringe din seneste husleje opkrævning, din lejekontrakt og seneste årsopgørelse. 5 Genhusning Renoveringen er så omfattende, at der er behov for at alle beboere flytter i en periode, og at nogle få flytter permanent fra deres lejlighed. Du har førsteret til at flytte tilbage til din nyrenoverede lejlighed, men genhusningen åbner også mulighed for, at du kan få nogle nye ønsker opfyldt. Eksempelvis kan du ønske at flytte til en større lejlighed, til en lejlighed i stueetagen eller til en lejlighed i en af boligorganisationens øvrige afdelinger. I forbindelse med genhusningen, skal du derfor udfylde et skema med dine ønsker og boligdrømme, så boligorganisationen kan finde den bedst mulige lejlighed til dig. Bredagergårdens beboere har under genhusningen førsteret til samtlige ledige lejligheder i alle boligorganisationens afdelinger, som de er berettiget til ifølge lovgivningen, og vi vil gøre vores bedste for at alle får sine ønsker bedst muligt opfyldt. Heldigvis viser erfaringer fra ombygninger i andre boligafdelinger, at beboerne generelt får en lejlighed, de er endnu gladere for, end den de kom fra. Det er også målet her.

13 5.1 Hvor mange skal flytte ud af bebyggelsen? På grund af sammenlægning af lejligheder bliver der 6 færre lejligheder i Bredagergården. Alle beboere vil i renoveringsfasen blive genhuset, og der kan så være tale om en midlertidig genhusning, hvor man kan komme tilbage til en lejlighed i Bredagergården, eller en permanent genhusning hvor man forbliver i den lejlighed man bliver flyttet hen. 5.2 Når to lejligheder slås sammen, hvilken lejer har så førsteret til den nye lejlighed? Det har den beboer, som har størst anciennitet. Det gælder også, hvis den ene familie har børn. Spørg i administrationen (udlejningen). De ved, hvem der har længst anciennitet. 5.3 Har jeg ret til det samme antal værelser, som jeg oprindeligt havde? Ja. Flytter du fra en 3-værelses lejlighed, har du ret til en anden 3-værelses lejlighed. Man kan også ønske en større eller mindre lejlighed. 5.4 Er det erfaringen at folk får den lejlighed, de ønsker? Ja. Erfaringen er, at nogle ønsker at flytte til en mindre, andre til en større lejlighed. Nogle ønsker at flytte ned i stuen, andre vil hellere bo på 2. sal. Vi stopper udlejningen, så snart det er endeligt besluttet, at renoveringen skal gennemføres, så lejlighederne reserveres til genhusning af de oprindelige beboere. Hvis der flytter nye ind, bliver det kun på midlertidige lejekontrakter. 5.4 Hvordan foregår renoveringen Vi renoverer en boligblok ad gangen og genhuser beboerne, indtil blokken er færdigrenoveret.

14 5.6 Skal de ældre genhuses til plejehjemmet Nej, ikke medmindre det er et ønske fra beboeren. Renoveringen gør desuden, at ældre kan komme tilbage til Bredagergården, da der bliver renoveret lejligheder som indrettes, så gangbesværede og ældre bedre kan komme rundt med kørestole. Hjemmehjælpen får bedre plads til pleje. Der etableres elevatorer i nogle opgange, så det bliver nemmere at komme til og fra lejlighederne for ældre. 5.7 Får jeg hjælp til at flytte Ja, du vil som beboer få hjælp til at pakke dine ting ned i flyttekasser og at få afmonteret lamper og gardiner m.v. Alle udgifter i forbindelse med flytningen vil blive betalt af byggesagen/ boligorganisationen. 5.8 Hvordan er kvaliteten af de lejligheder, beboerne genhuses midlertidigt i? Lejligheden bliver først synet. Småfejl vil blive udbedret, men lejlighederne vil f.eks. ikke blive nymalet, inden du flytter ind. Lejlighederne vil i øvrigt være i almindelig stand uden funktionsfejl. 5.9 Hvad skal jeg betale i husleje ved en midlertidig genhusning? Huslejen ved midlertidig genhusning er den samme som den, du betaler for din nuværende lejlighed. Hvis huslejen er større betaler byggesagen differencen. Du betaler din normale husleje og byggesagen betaler for genhusningen Hvordan foregår permanent genhusning? Din nuværende lejlighed synes - som ved en almindelig flytning. Der foretages afregning i forhold til dit indskud. Hvis du skal flytte permanent, og din lejlighed skal renoveres, vil der naturligvis forekomme en lempeligere vurdering af din lejligheds tilstand. Vedligeholdelseskontoen inddrages i renoveringen, da pengene ikke tilhører den enkelte lejer, men selve lejligheden. Du skal indgå en ny huslejekontrakt og betale indskud i den nye lejlighed. Du kan søge kommunen om hjælp til indskud.

15 6 Tidsplan 10. juni 18. juni Informationsmøde Ekstra ordinært beboermøde se indkaldelse omdelt den 3. juni Såfremt helhedsplanen vedtages kan et videre forløb se ud som nedenfor. Efterår 2013 Vinter 2013 Primo 2014 Medio 2015 Udbud af totalrådgivning Projektering (arkitekter og ingeniører) Godkendelse af endeligt projekt Udbud af entreprise Byggeperiode Sidste opgang indflyttes

16 Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen eller lejlighedsudvidelse i afdelingen Hvordan kommer vi i gang? Hvad skal vi overveje? Et inspirationskatalog 2014 Indholdsfortegnelse SAB s strategi og holdninger... Side 3 Hvordan vil SAB gerne realisere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere