Bo & Støttecentret - Metode og Teori Beskrivelse Generelt - alle brugergrupper (Dec. 2008)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo & Støttecentret - Metode og Teori Beskrivelse Generelt - alle brugergrupper (Dec. 2008)"

Transkript

1 - Metode og Teori Beskrivelse Generelt - alle brugergrupper (Dec. 2008) Metode/Teori/Område Inspireret af: Aktivitet - Ved hjælp af: Kortsigtede resultater/ Humor/positiv tænkning John Engelbrecht Carsten Sommerskov Motivation Tværfagligt samarbejde NUZO - Vygotski Teori om det narrative Den kommunale struktur De kommunale værdier Holistisk tankegang Et godt grin Let ironi Vittigheder Perspektivering En positiv indgangsvinkel Positiv manipulation Egne erfaringer Aktiv deltagelse Sagsbehandler Læge Tandlæge Hjemmeplejen Psykolog Psykiater Hj.vejl. som tovholder Jobcentret Psykiatri Misbrug Diætist Arbejdspladser Flytning af fokus Stemningsløft Tillid/tryghed Åbenhed/ærlighed Afslappethed Afklaring Fremdrift Glæde Selvtillid Indsigt Bedre resultater Hurtigere sagsbehandling Afklaring Flere indfaldsvinkler Viden Bedre/mere behandling Fælles forståelse Større udbytte Gensidig respekt Positivitet Bedre samarbejde/fælleskab Mønsterbrydning Tillid/tryghed Accept Forebyggelse af depression Bedre kommunikation Erkendelse Udvikling Øget evne til at træffe beslutninger Bevidsthed om egen identitet Det hele menneske Synergi effekt Anerkendelse Flere muligheder Sundhed 1

2 Metode/Teori/Område Inspireret af: Aktivitet - Ved hjælp af: Kortsigtede resultater/ Relationsdannelse (Grundlag for al videre Jesper Juul udvikling) Det fælles tredie Afdækning af fordele og ulemper Vedholdenhed Kognitiv terapi Neuropædagogik Assertion/kommunikation Assertiv kommunikation i teori og praksis Anne Sofie Møller Petersen Karen Zimsen Samtalen som værktøj Antonovski Rolig opstart af hjemmevejledningen Professionelt venskab Involvering Det fælles tredje. Skema over fordele og ulemper ved en handling, samt fordele og ulemper ved at undlade en handling Tålmodighed Kendskab til latenstid Aktiv lytning Gå med modstanden Den svære samtale Opmærksomhed på kropssprog Enkel, tydelig og ofte konkret kommunikation. At skabe tillid/større åbenhed Empati Ligeværdighed Anerkendelse At knytte bånd Ærlighed Tryghed Større overblik Erkendelse Afklaring At brugeren kan mærke - Jeg vil dig Øget tryghedsfølelse Opbygning af struktur At brugeren føler sig anerkendt Aha oplevelser At paraderne falder/ En vej ind At brugeren føler sig anerkendt Øget bevidsthed om gensidigt ansvar At brugeren føler ligeværdighed At brugeren formår at sætte ord på Tillid, åbenhed og ærlighed. Øget tryghedsfølelse At åbne for gemte ressourcer Højere livskvalitet Sociale færdigheder Videre udvikling Flytning af grænser Det hele menneske Forbedret evne til at træffe kvalificerede beslutninger Øget selvstændighed Undgå tilbagefald Øget stabilitet Udvikling Stor tryghedsfølelse Vedligehold af færdigheder Højere livskvalitet Øget selvstændighed Øget selvtillid/selvværd Udvikling af kommunikationsfærdigheder Godt samarbejde Generel udvikling 2

3 Metode/Teori/Område Inspireret af: Aktivitet - Ved hjælp af: Kortsigtede resultater/ Anerkendelse (Værdi) Gensidigt ligeværd og respekt At brugeren føler sig hørt, set Berit Bae og forstået Større respekt for andre Generel trivsel Vi kan flytte bjerge Positiv læring/tænkning Behovspyramide Pårørende samarbejde Kompenserende praktisk støtte Maslow Vygotski Brugerens behov/ønsker Infomateriale om pårørende samarbejde Handicap Livskvalitetsteori Kendskabet til brugeren Afklaring af brugerens behov/placering ift. Pyramiden Nærmeste udviklingszone Møder Telefonsamtaler SMS beskeder Samarbejdskontrakt Fokus på det positive/hvad der er vigtigt Hjælp i f.h.t. ADL funktioner Hjælp til øvrige praktiske gøre Hjælp til økonomi, post, deltagelse i møder og lign. At brugeren føler tillid Realistiske /forventninger At basale behov bliver dækket Ro/trivsel for brugeren Større fælles indsigt At pårørende føler sig hørt, set og forstået Sammenhæng At pårørende får større accept af brugerens handicap Konfliktløsning Udryddelse af misfor-ståelser At skabe overskud til andet Bevarelse af ADL funktioner Omsorg Livskvalitet Øget socialisering Mere energi og overskud Større trivsel og livskvalitet Større sundhed Det hele menneske Bedre grundlag for løsrivelses proces Stor tryghed Kan føre til større selvstændighed 3

4 Metode/Teori/Område Inspireret af: Aktivitet - Ved hjælp af: Kortsigtede resultater/ Konflikthåndtering Interaktion/ konfrontation Brandslukning Assertionsteori Aktiv lytning/samtale Løsning af konflikt Den svære samtale Karen Grænsesætning Anerkendelse af Zimsen Afledning forskelligheder Observation At skabe tryghed Teori om anerkendelse Ydmyghed Ro og stabilitet Coaching At brugeren udviser respekt Teori og viden om brugerens handicap Lovgivning Relationsteori Specifik faglitteratur Afdækning Visitation Anamnese Handleplan Ressourceprofil Evt. Livshistorie for andre At undgå at træde ved siden af Den nemmeste tilgang Ændring af adfærd Øgede sociale færdigheder Bedre samarbejde At brugeren modtager den bedst mulige støtte 4

5 - Metode og Teori Beskrivelse Senhjerneskadede (Dec. 2008) Metode/Teori/Område Inspireret af: Aktivitet Ved hjælp af: Kortsigtede resultater/ Neuropædagogik Brugerens aktuelle behov Hjælpemidler Helbred Hjælpemiddelcentralen Fysioterapeuter Ergoterapeuter Medier Ernæringslære Diætister Nyeste forskning om motion og senhjerneskadede (Fokus) Kalendere i alle former/størrelser Mobil Ugeskema, Armbåndsur Gule sedler Rutiner/Gentagelse Pictogrammer Foto Konkreter Tegninger/Billeder Konkret visuel guidning Rollator 3 hjulet cykel Krykker Manuel kørestol El kørestol PC, PDA, mobil, tidsur. Samt meget mere Motion Kropsbevidsthed Kostvejledning Medicin Akupunktur NADA Øget overblik Overskud til andet Stabilitet Øget trivsel Større handlekraft Uafhængighed Større selvstændighed Større forståelse Øget tryghed Er i stand til at kommunikere Overskuelighed Støtte til hukommelse Genkendelse Vægttab Mere energi Øget velvære Afspænding/afslapning En sund sjæl i et sundt legeme Større glæde At mærke sig selv Øget positivitet Et bedre sexliv Ro og overskud Stort overblik Større tryghed Større livkvalitet Større selvhjulpenhed Nye muligheder Større sundhed Større motivation Større sociale kompetencer Flere ressourcer Forebyggelse mod depression Livsforlængelse Vedligehold af færdigheder 1

6 Medicinreduktion Metode/Teori/Område Inspireret af: Aktivitet Ved hjælp af: Kortsigtede resultater/ Øvrige metoder Talepædagogik Neuropædagogik Højtlæsning Anerkendelse Fokus på/italesættelse af følelser Give ledetråde/sætte ord på (afasi ramte) Repetition/genfortælling Opgaveliste/prioritering af opgaver Afledning Øget selvforvaltning Tryghed At kompensere Erkendelse Tryghed Øget livskvalitet 2

7 - Metode og Teori Beskrivelse ADHD (marts 2009) Metode/Teori/Område Inspireret af: Aktivitet - Ved hjælp af: Kortsigtede resultater/ Faste daglige rutiner, Kalender, dags og ugeplaner. Ydre og indre ro strukturering og Håndbog for Billedtavle. Overskud visualisering/ sagsbehandlere (ADHD Hukommelsestræning. Fastholdelse på kompenserende strategier. foreningen). Mobil, PDA, Tidsur,,PC. arbejdsmarkedet. Ugeskema for: oprydning, indkøb,. rengøring, tøjvask, evt. personlig Bedre økonomi. hygiejne m.m. Helbred/sundhed Opdeling i mindre overskuelige enheder. Fastholdelse på arbejds-/uddannelsesmarkede t. Håndbog for sagsbehandlere (ADHD foreningen). Håndbog for sagsbehandlere (ADHD foreningen).. Jobcentret. Handicapsagsbehandleren. Lovgivningen. Håndbog for sagsbehandlere (ADHD foreningen). Social træning/samtaler. Korrekt medicinering (psykiater) Regelmæssig fysisk træning. Ernæringsrigtig kost. Normal døgnrytme. Prioriteret liste over fokuspunkter, - efterfulgt af opsættelse af og evaluering af disse. Skema til visualisering af samarbejdspartnere og de indbyrdes forhold. (håndbogen) Realistiske for uddannelse og arbejde. Forlængelse af læretid. IT-rygsæk. Mentorordn/personlig assistance. Lektiehjælp. Samarbejde med arbejdsgiver/uddannelsesinst. Forbedret grundlag for indlæring og koncentration. Overblik/fokus. Færre frustrationer. Frigørelse af energi. Tilegnelse af større sociale kompetencer. Bedre økonomi. Fastholdelse i daglig struktur. Ydre og indre ro Overskud Øget koncentrations og struktureringsevne. Fastholdelse på arbejdsmarkedet.. Stabil økonomi. Større sundhed/et længere liv. Øget struktureringsevne... Stabil økonomi. 1

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere