Referat. 2. Projektdirektør Preben Reinholt, Frederikshavn Havn orienterer om havneudvidelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 2. Projektdirektør Preben Reinholt, Frederikshavn Havn orienterer om havneudvidelsen."

Transkript

1 Mødereferat 26. november 2013 Frederikshavn Marina, Fælleshuset 1900 Møde indkaldt af: Bestyrelsen Mødetype: Orienteringsmøde Ansvarlig for udstyr: Referent: Jan Lauridsen Ordstyrer: Deltagere: Hans-Erik Hansen Preben Reinholt og Søren Pilgaard, Frederikshavn Havn Thomas Gierlevsen og Henning Lauridsen, COWI Ca. 45 kommanditister og bestyrelsen, Frederikshavn Marina Referat Pkt Emne: Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation af panelet. 2. Projektdirektør Preben Reinholt, Frederikshavn Havn orienterer om havneudvidelsen. 3. Cowi orienter om projektets følgevirkninger for Frederikshavn Marina. 4. Efterfølgende debat og spørgsmål fra kommanditister. 5. Pause, hvor Cowi forlader mødet. 6. Bestyrelsen ønsker en klar tilkendegivelse fra kommanditisterne om de eventuelle videre forløb. 1 Velkomst: Christian Muff bød velkommen til gæsterne fra Frederikshavn Havn og Cowi samt til de ca. 45 fremmødte kommanditister. Der er indkaldt til mødet for, at kommanditisterne selv får mulighed for at høre om planerne for udvidelsen af Frederikshavn Havn og de eventuelle følger det kan få for Frederikshavn Marina. Frederikshavn Havn har afholdt flere orienteringsmøder, senest for de nærmeste nabohavne, hvor deltagerkredsen var begrænset til to deltagere fra hver havn. Christian gav ordet videre til ordstyrer Hans-Erik Hansen. 2 Projektdirektør Preben Reinholt, Frederikshavn Havn Preben udtrykte en tak for muligheden for, at orienter om planerne og få ryddet eventuelle bekymringer, om tilsanding, og misforståelser til side. Preben præsenterede deltagerne fra Cowi, Henning Lauridsen og Thomas Gierlevsen samt teknisk chef Søren Pilgaard, Frederikshavn Havn. Preben håber at de på en ikke alt for akademisk måde kan redegøre for udvidelsen og panelet vil derefter efter bedste evne svare på spørgsmål. 3 Henning Lauridsen, COWI Henning præsenterede og fremviste havneudvidelsesprojektet (Præsentation link). Omfang af havneudvidelsen er: 270 ha udvidelse 120 ha nyt landareal

2 4.800 m nye moler m sejlrende til 12 m vanddybde m nye kajer med m vanddybde Udvidelsen vil ske i 3 etaper, hvor 1. etape omfatter nye ydermoler, man kan sige, at man således hegner udvidelsen ind i 1. etape. Man etablerer ny indsejling / sejrende i 150 meters bredde og med 12 meters vanddybde, samt et svaje- og bremsebassin med 11.5 m vanddybde, nyt bassin med 1 kilometer kaj og ny intern indsejling til nordhavnen, nyt landareal og adgangsveje til landarealet. Henning redegjorde for tidsplan, masterplan og status samt VVM redegørelse og baggrundsrapporter som er udarbejdet i forbindelse med projektet og for kysten fra nord mod syd. Man er nu i gang med hovedprojektet og derefter udbud. Der sigtes efter en myndighedsgodkendelse i Derefter kommer byggeperioden i 2 år fra 2014 til Som del af VVM redegørelsen ligger der en del baggrundsstudie med kyststudie og meget mere, så det er undersøgt grundig som en del af VVM redegørelsen. Henning redegjorde for kysttrækningen for nord mod syd, fra Strandby Havn til Sæby Havn. Med sandstrand, stenfrak, kystbeskyttelse og barrierestrand nord for Frederikshavn Havn. Syd for havnen kommer Lumskebugten. Der ligger noget meget fint sediment i Lumskebugten, som er blevet fanget af marinaens nye nordmole og syd for marinaen er der blevet fange en lidt sandstand, længe sydpå kommer kystbeskyttelse med stenflak der er ikke meget strand, hvilket er en indikation på at der ikke er meget sand der kan erodere. Man kan se der er sket en revledannelse i Lumskebugten og ændringer efter etablering den nye nordmole på marinaen og det bygger tydeligvis op i Lumskebugten hvor en del af området bliver mere og mere fyldt op. Det bygger tydeligvis op, når først sediment kommer ind i Lumskebugten kan det ikke komme væk, der er ikke noget strøm der kan flytte det og det kan ikke komme uden om Frederikshavn Havn, det er en sediment fælde, sedimentet kan ikke komme ud igen. Der har været landmåler ude og måle kysten op og de gik så langt ud de kunne i vaders og man skal ret lang ud ca. 300 ud før man kommer ud på 1½ meter vand. Øst for marinaen syd mole kommer man ud på 4 5 meters vand. Henning redegjorde for vanddybderne i Frederikshavn Havn og i indsejlingen til havnen, med vanddybder på meter nogle steder. Trafikken til og fra Frederikshavn Havnen er tilstrækkelig til at holde dybden i sejlrende, Frederikshavn Havn bruger ikke midler til uddybning i havnen og sejlrende. Trafikken på havnen og skibsskruerne skaber den naturlige vanddybde i sejlrenden. Det er Cowis teori, at trafik og den ophvirvleling der sker mange dagligt, selv om strømmen primært er nordgående, er den en gang imellem sydgående, det fine sediment fra skibsskruerne blive ført ned syd for havnen, og hvor skal det lægge sig til ro? Det er der hvor strøm og bølger ikke længere kan flytte det, og det er nede i Lumskebugten. Selv om det ikke er meget fra år til år, kan det være m 3, der blive fanget, og så kan det ikke komme der fra igen. På sigt vil der lægge sig mere og mere i bugten. Hvis teorien holder, er der en sediment transport som følge af færgerne, der fra tid til anden ved sydgående strøm, vil blive ført med strømmen ind i bugten og medføre tilsanding. Det man har opnået med den nye nordmole på marinaen er, at der bygges op bag molen og på et tidspunkt, vil der blive fyldt op, og der vil blive behov for yderligere uddybning ved marinaen. Det der sker ved udvidelsen af Frederikshavn Havn er, at man flytter indsejlingen en kilometer længere ud, det vil sige den kilde til sediment i Lumskebugen man har i dag, når skibene sejler til og fra havnen, flytter man en kilometer længer væk og derudover uddyber man til 12 meters vanddybde og gør den 150 meter bred, det må alt andel lige medføre, at skibsskruerne ikke kan hvirvle så meget sediment op som nu. Det må alt andet lige medføre, at man reducerer kilden til sedimentation i Lumskebugten. Med udvidelsen vil der også ske en reduktion af strømmen såvel ved sydgående som nordgående strøm. Den hvirvel der dannes i dag vil reduceres, der kommer en større læzone og den strøm der er ved nordgående strøm flyttes længere ud ved udvidelsen. Der bliver en reduktion af strømhastighederne både syd og nord for Frederikshavn Havn og forøget strømhastighed i nogle zoner længere ude ved de nye moler.

3 Bølge klimaet ændres når, man skærmer af for nogle bølgeretninger med en ny mole, specielt fra nordøst vil der blive skærmet af for bølger. På nuværende tidspunkt kommer vindretningen fra vest i ca. 26% af tiden, hvilket ikke giver anledning til væsentlige bølger. Som følge af udvidelsen og afskærmning fra nordøst vil der blive yderligere ro i op til 37% af tiden. Alt andet lige vil havne udvidelsen betyde, at der blive skærmet af for bølgerne og der bliver mindre bølgeuro i marinaen. Det at man skærmer af for bølgerne betyder man gennemsnitlig vil få en reduktion på 20% af bølgerne. Reduktionen ved afskærmning fra nord vil alt andet lige give mindre bølgeuro i marinaen. Strømforholdene i Lumskebugen skulle gerne være nogenlunde de samme, til gengæld bliver der mindre sedimentation som følge af, at man flytter kilden til sedimentation en kilometer længere ud og på større vanddybder. Vi forventer der vil ske en reduktion af tilsanding i Lumskebugten. Det er kort hvad Cowi forventer som følge af havneudvidelsen. 4 Debat og spørgsmål: Der blev fra kommanditister spurgt til hvilke garantier der er for, at der ikke sker tilsanding ved Frederikshavn Marina som følge af havneudvidelsen. Cowi: Der kan ikke gives garantier i denne verden, det er så lidt der sker fra år til år, satellitbillederne med to års mellemrum viser, det er meget lidt der sker fra år til år. I kan selvfølgelig se det, for I renser noget op hvert år, så et eller andet sker der. Selv om man regner på det, er det så lidt, at man ikke kan regne på det. Det er en delikat balance lige hvordan strømforholdene er, hvordan skibene sejler, og om der lige er sydgående strøm eller ej. Der er en meget stor forskel fra år til år, og det er meget vanskelig at dokumentere hvad der præcist sker. Det man kan se er, at der syd for marinaen ikke er noget sand, det er stenflak, der kommer ikke sand fra den side af havnen. Det der skal komme kommer fra den anden side af Frederikshavn Havn, som er et stort massivt anlæg, så giver det god mening, det kommer fra skibene der besejler Frederikshavn Havn. Tilsvarende giver det god mening, at det man udvider havnen og flytter den kilde længere væk, det må reducere tilsandingen, der sker i bugten. Christian: Den nordgående strøm hjælper os her langs den sydlige mole holder vi 3½ til 4 meter vand. Hvis I ændres på den, bliver det galt. Det vi oplever er tilsanding ved sydlig og sydøstlig vind, hvor sandet kommer, det kommer ikke fra stranden af, det kommer længere væk fra, måske fra Fyrbukken, der kan vi tydelig se den sandtransport, der finder sted. Så den med færgerne er vi ikke enige i. Cowi: Der skal være en kilde til sandet, hvilket der ikke er syd for havnen. Der er ikke uenighed i at der som regel render en strøm fra syd mod nord, men den skal have noget sand at flytte og den kommer ikke fra syd. Sandet kommer med bølgerne fra nord, det kan godt være strømmen kan flytte sand, men hvis ikke der kommer nyt sand, må det blive bedre. Det er klart at strømmen langs marinaens sydlige mole holder vanddybden, og havneudvidelsen vil ændre på de strømforhold, men vi tror ikke på at sedimentet kommer fra syd. Otto: Hvis nu tilsandingen øges, som mange af os tror, når havneudvidelsen er færdig, hvem skal så betale for den øgede udgift, der kommer som følge af tilsanding, har der været nogen snak om det? Cowi: Nej, der har ikke været nogen snak om det! Vi forventer ikke der sker en forværring eller yderligere tilsanding som følge af havneudvidelsen, og det sand der kommer ind i Lumskebugten, kommer ikke ud igen. Det tror vi ikke på det kan, der er ikke noget der kan drive det ud og ændringen på strømforholdene ændrer ikke på, hvordan det ligger sig i Lumskebugten. Det der ændrer på Lumskebugten, er at man flytter kilden til tilsanding længer væk. Der er ingen garantier eller ansvarsforhold i det. Det er ikke sådan, at hvis der sker en ændring i forholdene, vil havnen ikke kompensere for det. Det er så delikat en lille balance, det er svært at finde ud af, hvad der er kilden til sedimentation, og som man ser på satellitfotoene, er det så lidt der sker, og det vil være umuligt at regne sig frem til eller finde ud af, hvorfor der er sket en ændring to eller tre år efter havneudvidelsen, om det er udvidelsen eller noget helt andet. Om det er klimaændringen eller hvilken kilde det er, er svært at regne sig frem til, der kan være mange kilder og der kan være mange ting der gør, det ændre sig fra år til år. Det at man udfører havneudvidelsen gør jo at man ændrer lidt på strømforholdene, man ændrer lidt på mønstrene og det sand der ligger der i dag.

4 Der vil sker noget efter sådan en havneudvidelse, der kan være en sandbanke, der flytter sig. Alt det sand der ligger der i dag bliver skubbet rundt, og det kan godt være det i to eller tre år efter udvidelsen, giver anledning til lidt mere oprensning. På længere sigt mener vi, at vi har slukket eller skruet ned for kilden til sedimentation ved at flytte den længere ud. Palle: Det kan der være noget rigtig i, for hvis der er et sted hvor der er dybt, er det fordi naturen har flyttet sandet væk derfra, da strømmen hovedsagelig er nordgående, her er det netop fra sydsiden, sandet der ligger nord marinaen, er kommet fra. Udfører I en længere mole og ændrer strømmen, skal I bare se, hvad der sker! I vil standse strømmen, der holder vanddybden ud for marinaen, og flytte den en kilometer længere ud, så bliver der ro lige som i Lumskebugen, og det vil sige at hele området ved marinaen på sigt vil sande til langt ud og syd på. Cowi: Det der sker, hvis man laver en havn eller en høfde, er at man fanger sand på den ene side og på den anden side kører en hvirvel, så man på den en side har en luv side og på den anden en læ side. Det man kan se er, at den fanger en helt masse sand nedstrøms, bølgerne har kraft til at transportere sand, men den kan ikke tage det fra den læ side af høfden. Det er noget man kan blive meget uenig om, hvordan det virker, men der kommer ikke noget sand forbi den nye havn, der er for dybt til at det kan føres med uden om havnen. Det er faktisk ikke strømmen der holder det dybt, det er fordi der mangler sand. Der er 6 meter vand ud for Frederikshavn Havn i dag og gennemsnitlig er bølgerne omkring 2 meter, og bølger på 2 meter flytter ikke sand på 6 meters vanddybde, det kan ikke hvirvle det op, der er for dybt, det at man gør havnen større gør ikke man flytter mere sand. Frederikshavn Haven er en høfde, en barriere og det at man gør den større forværrer ikke problemet. Det at man gør havnen større, gør ikke at man røver mere sand. Havnen er allerede ude på 6 meter vand, det at den kommer ud på 10 meter vand, det skulle ikke betyde noget. Palle: Når man bygger høfder lader men dem ligge nogle år og derefter forlænger man dem i takt med der lægges sand til. Hvis man bygger dem langt ud fra starten, sker der noget helt andet. Cowi: Der findes forskellige former for høfder, der er forskel fra vestkysten hvor der er 5 6 meter bølge og østkysten hvor bølgerne er mindre, der behøver man ikke gøre høfderne så lange som på vestkysten. Det at man fører en havn ud på 6 meter vand, gør at man har sat en prop i, der er ingen sediment transport forbi havnen. Det at man gør den større gør ikke man tager sediment ud af budgettet. Det at man gør havnen større, bør alt andet lige gøre, at der kommer mindre sand, for at vende argument om. Poul Nielsen: Ja jeg kan undre mig lidt over hvorfor vi i kongerigt Danmark har kystproblemer, det er jo så nemt at ordne, lyder det til. Hvis jeg forstår det rigtig, så skulle alt det vi har inde i Lumskebugten hovedsagelig komme for fra færgedrift og skibstrafikken i øvrigt, nu får vi øget skibstrafik, vi får øget opmudring fra større skibe, hvad garanti har vi for, at det sediment det skaber, ikke havner i bugten og ved marinaen? Enig i, at der er sket en ophobning i bugten, det har vi set siden Flådestationen blev bygget. Men man tager ikke i betragtning, at den fremhærskende vind er fra sydøst, nej man tager fra nord. Det bølge uro der generer os er fra sydøst, og den gene bliver kraftigere med den nye lange mole mod sydøst. Cowi: Det at man laver en sejlrende gør, at skruerne kun kan grave ned til en vis dybde, strømhastigheden bag skruen er afhængig af vanddybden, så færgerne burde ikke kunne give yderligere tilsanding, og den øgede trafik giver ikke noget nævneværdigt, yderligere bliver sejlrenden 150 meter bred i 12 meters dybde, plus man kommer ud på 10 meters naturlig vanddybde uden for sejrenden. Omkring bølge forholdene, molen vil reflektere bølgerne fra syd og sydøst, og det skal jo sættes i forhold til, at man hiver nogle bølger ud fra nord og nordøst, det er noget, man godt kan regne fint på hyppigheden og størrelse. Om der bliver mere fra syd og sydøst eller fra nord og nordøst, man kan jo påstå, at en bølge der rammer molen vil 40% slås tilbage, hvilket er mindre en den oprindelige bølge. Vi vil umiddelbart mene, der tages flere bølge ud ved den nye mole end der gives tilbageslag. Poul: Vi lægger jo tydelig mærke til, at man begynder at væve om de her ting, og man tror ikke den øgede skibstrafik eller sedimentering giver noget, men man ved det ikke. Men hvad med understrømmen og tilbageslag af bølger som vi har i havnen i begrænset omfang, dem kommer I og fortæller I tror ikke, der sker noget, men vi er nød til at vide det, det er havnens opgave at dokumentation for det ikke sker, det er marinaens overlevelse. Cowi: Min vision er ikke og kommer og fortælle at alting ser godt ud, men de undersøgelser, vi har foretaget, viser ikke nogle faresignaler for marianen, og det gavner os ikke at komme og bilde jer noget ind, det er ikke meningen med det her, og der er ikke noget der tyder på udvidelsen forværrer forholdene, der er måske noget der tyder på sedimenttransport langs kysten på til 30 tusind kubikmeter om året, det er i forhold til det man kan undersøge ordentligt. Den sedimentation der sker i havnen er så lille, at det er umådelig svær at studere i detaljer. Vi ville gerne, men i forhold til den naturlige sedimentering og det der sker i Lumskebugen og jeres havn, er det en dråbe i havet, og det er meget svært at finde ud af, hvor den kommer fra. Poul: Når ikke i kan sige det, hvordan skulle vi så opfatte det ikke vil skade os? Hvorfor er der ikke lavet

5 forsøg med det fra sydøst, det er den, der er mest fremhærskende. Men det har man lige som ikke interesseret sig for. Cowi: Men det er ikke der det kommer fra! Poul: Så ved vi det, men den øgede skibstrafik vil give mere sediment, om det så kommer i Lumskebugen eller i Sæby, det er ikke til at vide. Cowi: Nej men modsat kan man sige, at øget skibstrafik på den nuværende havn vil give mere tilsanding, og Lumskebugten sander til, uafhængig af havneudvidelsen eller ej. Så sedimentationsproblemerne i Lumskebugen er kommet for at blive, for at blive værre, så uddybningsproblemerne vil kun blive værre for marinaen, spørgsmålet er, om havneudvidelsen gør noget værre end det er i dag, eller værre end det vil blive i de kommende år. Det der ligger derinde i dag, er fine partikler som kan hvirvles op og føres af strøm og bølger, og det giver god mening, at det er de fineste partikler der hvirvles op og lægger sig derinde. Poul: Det du siger er, at der ikke kommer gener eller ændringer, så må det jo ikke være svært for Frederikshavn Havn at give garanti for det! Preben Reinholt: Hvis vi har en viden om, at det her vil komme til at forværre forholdene for Frederikshavn Marina, så ville vi sige det. Vi ønsker ikke at komme i en situation, hvor vi kan beskyldes for at være utroværdige i det vi foretager os, og det holder ikke vand, for der er ledvogtere på sådan noget som det her. Hele VVM redegørelsen indeholder de studier som Henning fra Cowi har forsøgt at redegøre for. Jeg skal være den første til at medgive, at det er svært at forstå for menigmand. Men en ting der er fakta, er de modeller som Cowi forholder sig til, er modeller fra Dansk Hydravisk Institut, som uomtvistelig er det bedste eller også det næst bedste Institut i verden, til at belyse det her. Det er der simpelthen belæg for, så man bruger den ypperste viden man har overhovedet. Når det er sagt, så er der udarbejdet lignende studier for havnene mod nord og syd, for Standby Havn, Rønnerhavnen og for Sæby Havn. De studier ligger i VVM redegørelsen og de ligger dels ved Frederikshavn Kommune og ved Kystdirektoratet. Det sidste skal man hæfte sig ved, fordi Kystdirektoratet er om nogen eksperter i det her, de ved hvad der sker, og jeg kan forvisse jer om, at vi ikke kommer afsted med noget, som er tvivlsomt. Vi har et møde i morgen med Kystdirektoratet hvor Henning, Thomas og jeg deltager og Frederikshavn Kommune er der også. Der vil vi bringe det her på banen og vi vil faktisk bede om, at både Kommunen og Kystdirektoratet kikker på det her med særlig interesse. Så det korte og lange er, at jeg forstår jeres bekymring og vi ønsker ikke at køre jeg ned og nu vil vi bede Kystdirektoratet kikke på det med kritiske øje. Når det så er sagt, så er der et forbehold som vi må tage i det her, og det er hvad vorherre bestemmer sig for i fremtiden, det har vi ingen indflydelse på. Det er måske et dårligt argument, men får det en betydning for jer, får det også en betydning for Frederikshavn Havn. Derfor går vi jo ikke bevidst ud og skaber noget, som kan skade hverken vores naboer eller os selv. Det kan I tage for trone, at vi vil bede Kystdirektoratet og Frederikshavn Kommune om at kikke på det her. Med de eksperter de har i Kystdirektoratet, er der ikke noget der slipper igennem det nåleøje. Poul: Hvad med de skadelige stoffer som føres ud fra udledningen af spildevand og de ændrede strømforhold, som jo kan give anledning til at de også havner inde i vores havn, gør man sig nogen overvejelser, om det kan få nogen indflydelse på det problem? Preben Reinholt: Nej det har vi ikke og der kan være ændrede forhold der spiller ind. Befolkningstilvæksten selv om det ikke er det der er voldsom meget af. Men der kan være mange forhold som gør sig gældende, som nye virksomheder der udleder noget som skal gennem rensningsanlægget, det har vi ingen viden om, og det kan vi ikke have viden om. Byen bygger jo nye kloakker, b.la. har vi fået en ny afløbsledning hvor Læsø færgen ligger, for at aflede de voldsomme regnskyl, som vi jo oplever bliver mere og mere voldsomme. Det kommer ud inde ved Læsø færgen, og det er jo et tegn, på de klimatisk ændring som jo påvirker os. Jan L: Hvad med besejlingsforholdene når der etableres en ny mole i sydøstlig retning. Hvad med de gæster, som kommer til havnen og det tilbageslag der vil blive fra molen. Det bliver ikke nemt at sejle til og fra havnen i nordlige retning, når vi skal uden om den nye havn og tæt forbi den nye ind- og udsejling. Tillige vil det give problemer i syd og sydøstlig vind med tilbageslag fra den nye mole. På det oprindelige forslag til havneudvidelsen var den nye mole tegnet ind som en forlængelse af den sydlige mole mod øst nordøst, som en forlængelse af molen ved Flådestationen. I det senest forslag drejer molen mod sydøst og lukker dermed yderligere for marinaen. Preben Reinholt: De første tegninger var blot nogle streger og skitser, som vi fra havnen havde udarbejdet. Da eksperterne kom til, ændrede man molen for at undgå bølge uro fra syd og sydøst i det nye bassin. Cowi: Jeg er ikke sejler, men havnen kan vel anløbes fra syd.

6 Jan L: Der er indsendt forslag om at koble den nye mole på marinaens syd mole og etabler yderligere en ind- og udsejling fra havnen. Har man forholdt sig til det? Cowi: Det har været overvejet at etablere yderligere en åbning i molen ved Flådestationen, men af hensyn til risikoen for strømpåvirkning inde i det nye svaje og vende bassin, er det opgivet. Preben Reinholt: Der er modtaget forslag om en forlængelse af den nye syd mole over til marinaen, men det bliver for dyr en løsning. Henning Ewal: Når nu man er så sikker på, der ikke sker nogen nævneværdig ændring eller påvirkning af marinaen ved havneudvidelsen, må det jo ikke være noget problem at stille en garanti for, at der forsat er vanddybde ved indsejlingen til marianen! Cowi: Alle de modeller og forsøg, vi har udført, viser ikke nogen nævneværdig påvirkning, men det er svært at spå om fremtiden. Vi har et historisk materiale, og det er ikke vind fra sydøst, der kommer med sandet. Preben Reinholt: Vi kan ikke stille garantier og det er ikke Frederikshavn Havns problem at der sker tilsanding ved Frederikshavn Marina. Vi har forsøgt at redegøre for den bedste viden vi har, og vi får det efterprøvet ved Kystdirektoratet. Udtalelser mv. videregives til formanden for Frederikshavn Marina. Konklusion: Cowi mener ikke forholdene ændrer sig væsentligt efter havneudvidelsen og Frederikshavn Havn giver ingen garantier i forhold til eventuelle ændringer af forholdene. 6 Bestyrelsen ønsker en klar tilkendegivelse fra kommanditisterne om de eventuelle videre forløb. Poul: Der ligger mange uafklarede spørgsmål i denne udvidelse og der bør gives mandat til bestyrelsen til at hyre kvalificeret hjælp, rådgivende ingeniørfirma. Cowi er ikke klar i deres konklusioner og modsagde sig selv flere gang. Bestyrelsen bør arbejde videre ud fra brevet og forslaget fra december Spørgsmålet er fortsat: Hvilken sikkerhed / garanti er Frederikshavn Havn og deres rådgivere villig til at stille over for Frederikshavn Marina således at de fremtidige forhold ikke forringes. Det kan være forhold som: Øget tilsanding Bølge uro og understrøm Tilførsel af skadelige stoffer fra udledningen af renset spildevand Eventuel andre gener Farlige besejlingsforhold fra sydøst Reduktion af strømforhold Hvem er sagsbehandler hos Frederikshavn Kommune i VVM undersøgelsen?

Hejlsminde Bro- og Bådelaug. Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport.

Hejlsminde Bro- og Bådelaug. Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport. . Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport. November 2011 Udgivelsesdato : 11. november 2011 Projekt : 23.0820.01 Udarbejdet : Mette Würtz Nielsen Kontrolleret : Claus Michael

Læs mere

Tilsanding i og ved Frederikshavn Marina. Besejlingsforhold til og fra Frederikshavn Marina

Tilsanding i og ved Frederikshavn Marina. Besejlingsforhold til og fra Frederikshavn Marina FREDERIKSHAVN HAVN A/S Udvidelse af Frederikshavn Havn COWIs respons til Jan Lauridsens indsigelse ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Principiel tilladelse til udvidelse af Frederikshavn Havn

Principiel tilladelse til udvidelse af Frederikshavn Havn Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7 9900 Frederikshavn Sendt elektronisk til info@frederikshavnhavn.dk Principiel tilladelse til udvidelse af Frederikshavn Havn Kystdirektoratet modtog den 16. juli 2012

Læs mere

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse.

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse. Referat 30. juni 2014 Udvidelse Fur Havn Borgermøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.00 19.00 i Fur Forsamlingshus Til stede: Mette Kirstine Thomsen, COWI Karin Munch Nielsen, Schønherr Kim Hald, Skive

Læs mere

Christian Muff Jensen, Hans-Erik Lund Hansen, Palle Christensen, Henning Ewall, Helmuth Melsen, Per Olsson og Jan Lauridsen.

Christian Muff Jensen, Hans-Erik Lund Hansen, Palle Christensen, Henning Ewall, Helmuth Melsen, Per Olsson og Jan Lauridsen. Mødereferat Møde indkaldt af: Jan Lauridsen Mødetype: Bestyrelsesmøde Ansvarlig for udstyr: Referent: Jan Lauridsen Ordstyrer: Deltagere: Afbud fra: Muff 26. august 2013 1900 Fælleshuset Havnen Muff Jensen,

Læs mere

Masnedø Havneudvidelse Notat Alternativt forslag til havneudvidelse

Masnedø Havneudvidelse Notat Alternativt forslag til havneudvidelse Masnedø Havneudvidelse Notat Alternativt forslag til havneudvidelse 1. Indledning På foranledning af Klitroseparken og andre grundejerforeninger på Ore Strand, har A1 Consult udarbejdet en vurdering af

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings. 08.oktober 2009

Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings. 08.oktober 2009 Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings Vurdering af sedimenttransport og vandudskifting ved opførelse af ny høfde ved indsejling til Øer Havn.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet Husk at læse vejledningen

Læs mere

Indsigelsesnotat til VVM-/Miljørapport, Lokalplanforslag FRE.H.14.08.02, kommuneplantillæg 09/62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Indsigelsesnotat til VVM-/Miljørapport, Lokalplanforslag FRE.H.14.08.02, kommuneplantillæg 09/62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Indsigelsesnotat til VVM-/Miljørapport, Lokalplanforslag FRE.H.14.08.02, kommuneplantillæg 09/62 Center for Teknik og Miljø 24/9-2014 LAEN Indkomne bemærkninger 1. Naturstyrelsen Dok.nr. 153653/14 og Dok.nr.

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 ORDENSREGLEMENT Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 2. Generel beskrivelse af Horsens

Læs mere

Masnedø Havneudvidelse Nærmere vurdering af alternativ placering på baggrund af Vordingborg Havns kommentarer

Masnedø Havneudvidelse Nærmere vurdering af alternativ placering på baggrund af Vordingborg Havns kommentarer Masnedø Havneudvidelse Nærmere vurdering af alternativ placering på baggrund af Vordingborg Havns kommentarer Dato 2016-07-08 Udarb. JH/JJ KS UJ Projekt nr. 16.028 1. Resumé På foranledning af Vordingborg

Læs mere

Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn

Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn Udvidelse af Frederikshavn Havn Deget Eksisterende spulefelter Jernbane Kragholmen Nordhavnen Eksisterende vindmøller Station Trafikhavnen Fiskeri- og trafikhavnen E45 Flådestation Færgehavnen November

Læs mere

Notatet behandler punkt for punkt Søfartsstyrelsen s bemærkninger på s. 2 og 3 i deres brev.

Notatet behandler punkt for punkt Søfartsstyrelsen s bemærkninger på s. 2 og 3 i deres brev. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Havn NY VESTHAVN - VVM Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Replik til Søfartsstyrelsen

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia 6. maj 2009 Selv om jeg nu har haft catamaran i Midelfart Sejlklub og i Middelfart Marina i snart 30

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Dato: 08-01-2014 Dokumentnr. 13/00653-55 Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: 91 33 84 28 Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. mindre forlængelse af

Læs mere

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Kystsikring Halsskov Informationsmøde for interessekendegivelse Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Dagens program 12:00 Velkomst - Hvorfor er vi her i dag? 12:05 Hvad er der sket? Hvor er vi nu? Hvad

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006

Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006 Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn RØNNE HAVN A/S CVR-Nummer 27932150 Adresse Sydhavnsvej

Læs mere

Ændret projekt for etape 1 af udvidelsen af Frederikshavn Havn

Ændret projekt for etape 1 af udvidelsen af Frederikshavn Havn Frederikshavn Havn Oliepieren 7 9900 Frederikshavn Sendt elektronisk til info@frederikshavnhavn.dk Ændret projekt for etape 1 af udvidelsen af Frederikshavn Havn Trafikstyrelsen har den 12. november 2014

Læs mere

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY KVITSØY KOMMUNE REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Notatet vil tage udgangspunkt i et af de mere substantielle bidrag bragt i medierne fra Erik Dannenberg samt flere høringssvar herunder især 4.26.

Notatet vil tage udgangspunkt i et af de mere substantielle bidrag bragt i medierne fra Erik Dannenberg samt flere høringssvar herunder især 4.26. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Havn NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Kommentering vedr. oversvømmelser

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

Udvidelse af Frederikshavn Havn Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af Frederikshavn Havn Sammenfattende redegørelse Udvidelse af Frederikshavn Havn Sammenfattende redegørelse September 2014 1 1. Formål med den sammenfattende redegørelse I forbindelse med den endelige vedtagelse og offentliggørelser af planer, der er

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Mødereferat. Baggrund. Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014

Mødereferat. Baggrund. Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014 Mødereferat Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014 Anledning til mødet: Deltagere: Referent: Erling Skipper Hansen havde indkaldt til mødet for at få klarlagt årsagerne til tangansamlingerne samt for

Læs mere

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Marts 2015 Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Bilag 1 Anlægstidsplan Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Køge Unitterminal VVM Bilag 2 Bilag 2 Støjkonturkort

Læs mere

VVM-SCREENING AF ÆNDRINGER AF PROJEKT FOR ETAPE 1 AF UDVIDELSEN AF FREDERIKSHAVN HAVN INDHOLD. 1 Indledning 2

VVM-SCREENING AF ÆNDRINGER AF PROJEKT FOR ETAPE 1 AF UDVIDELSEN AF FREDERIKSHAVN HAVN INDHOLD. 1 Indledning 2 TRAFIKSTYRELSEN OG FREDERIKSHAVN KOMMUNE VVM-SCREENING AF ÆNDRINGER AF PROJEKT FOR ETAPE 1 AF UDVIDELSEN AF FREDERIKSHAVN HAVN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 03. november 2014 Tid Kl. 16.00 Sted Kursuscenteret Smålandshavet 4736 Karrebæksminde Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Syd i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Syd i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Syd i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Syd Adresse Strandnr. A460, Lystbådehavnen Nedergade 9B, 6440 Augustenborg (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm) Stationsnummer

Læs mere

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne 1 Baggrund Historik Hydrauliske forhold Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner Forbedringer af kystbeskyttelsen Anbefalinger 2 Baggrund Vurdering

Læs mere

Informationsmøde vedr. mulighed for kystsikring/sandfodring på strækningen nord for Nørlev til syd for Lønstrup, 16. marts 2013

Informationsmøde vedr. mulighed for kystsikring/sandfodring på strækningen nord for Nørlev til syd for Lønstrup, 16. marts 2013 1 Informationsmøde vedr. mulighed for kystsikring/sandfodring på strækningen nord for Nørlev til syd for Lønstrup, 16. marts 2013 Pkt. 1: Velkomst og kort introduktion til mødet ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K.

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. 20.11.2012 Bilag 3 Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. Sted: Generator, Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing Program: Velkomst og præsentation Om Ringkøbing K i Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Støtteforeningen for Sønderho Havn SHS Referat fra møde nr 2 i VVM-følgegruppen fredag den 8. november 2013 Til stede:

Støtteforeningen for Sønderho Havn SHS Referat fra møde nr 2 i VVM-følgegruppen fredag den 8. november 2013 Til stede: Støtteforeningen for Sønderho Havn SHS 10-11-2013 Referat fra møde nr 2 i VVM-følgegruppen fredag den 8. november 2013 Til stede: Anders Bjerrum (formand, SHS) Helle Holm-Nielsen (næstformand, SHS) Svend

Læs mere

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME

THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME Dato August, 2014 THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME THYBORØN HAVN IKKE-TEKNISK RESUME Revision Dato 2014/08/26 Udarbejdet af Ole Gregor, Sanne Laugesen, Ole Funk Knudsen, Casper Holmgaard

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

1. Forøgede honorarkrav fra JGJ sammenholdt med aftalen om teknisk rådgivning og bistand af 29/7 2013 2. Det fortsatte arbejde 3.

1. Forøgede honorarkrav fra JGJ sammenholdt med aftalen om teknisk rådgivning og bistand af 29/7 2013 2. Det fortsatte arbejde 3. Dato: 30. marts 2015 Sted: Indkaldt af: Referat af: Deltagere: H/F CNM. Formand Lars M Jensen Udvalgsmedlem Ejvind Wilms Bestyrelsen Have 88 Formand Lars M Jensen (LMJ), Have 534 Ejvind Wilms (EW), Have

Læs mere

Anni Lassen (anl) B. Hvem ansøger? Ansøger er Jørgen Kildegaard, Degnemosen 16, 5700 Svendborg. Mail adresse:

Anni Lassen (anl) B. Hvem ansøger? Ansøger er Jørgen Kildegaard, Degnemosen 16, 5700 Svendborg. Mail adresse: Anni Lassen (anl) Vedhæftede filer: Christoffer Grubb på vegne af SVANA hovedpostkasse 17. november 2016 09:43 $Kystdirektoratet (kdi) Jørgen Kildegaard VS: Ansøgning om klaptilladelse til oprensningsmateriale

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 11. august 2013 på Restaurant Søstjernen Introduktion Jakob Wandall (JW) bød velkommen til medlemmerne og vores gæst borgmester. Jan Ferdinandsen (JF) og

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET

HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE OG AARHUS VAND A/S HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET TEKNISK BAGGRUNDSRAPPORT UDVIDET MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND NOTAT OM KYSTENS TILBAGERYKNING VED NØRLEV STRAND OG VED NABOAREALER AUGUST 2015 Sag 1100018185 NOTAT Projekt Kysterosionen ved Nørlev strand Kunde Grundejerforeningen

Læs mere

MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN

MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN MASTERPLAN FOR FREDERIKSHAVN HAVN INDHOLD 3 INTRODUKTION OG BAGGRUND 5 FREDERIKSHAVN HAVN I DAG 11 FREMTIDIGE FORHOLD 15 PRINCIPPER FOR MASTERPLAN 19 MASTERPLAN December 2012 Tekst og Layout COWI A/S Forsidefoto

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003. I. Valg af dirigent. Bestyrelsesberetning. Behandling af forslag. Forelæggelse af årsregnskab

Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003. I. Valg af dirigent. Bestyrelsesberetning. Behandling af forslag. Forelæggelse af årsregnskab Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Forslag til udformning af nye færgelejer Rudkøbing/Strynø

Forslag til udformning af nye færgelejer Rudkøbing/Strynø Forslag til udformning af nye færgelejer Rudkøbing/Strynø Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Langeland kommune Nye færgelejer til Strynø færgen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. A/S Storbælt Kystdirektoratet J.nr. 16/01668-15 Ref. Anni Lassen 07-06-2016 Tilladelse til bypass efter KYBL ved Spodsbjerg Færgehavn Kystdirektoratet giver hermed en 2-årige tilladelse til at foretage

Læs mere

FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDE- RINGER HYDRAULIK OG BADESTRAND

FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDE- RINGER HYDRAULIK OG BADESTRAND Til Faxe Kommune Dokumenttype Baggrundsrapport Dato September 2016 Faxe Ladeplads Strand FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDE- RINGER HYDRAULIK OG BADESTRAND FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDERINGER HYDRAULIK

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

HANSTHOLM HAVN ARBEJDSPLADSER 450 NYE. Juni 2017

HANSTHOLM HAVN ARBEJDSPLADSER 450 NYE. Juni 2017 HANSTHOLM HAVN Juni 450 NYE ARBEJDSPLADSER INDHOLD Udviklingen af Hanstholm Havn Baggrund for projektet Projektet Skibstrafik Trafik 4 4 4 5 5 EN HAVN I UDVIKLING Thisted Kommune og Trafik-, Bygge- og

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 5 maj 2014 Our ref.pj/cp.

Læs mere

Torben Lunnemann Frederiksen Sendt: 23. juli :43 Til: Tilladelse til nyttiggørelse af oprenset sand

Torben Lunnemann Frederiksen Sendt: 23. juli :43 Til: Tilladelse til nyttiggørelse af oprenset sand Anni Lassen (anl) Fra: Torben Lunnemann Frederiksen Sendt: 23. juli 2015 10:43 Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Emne: Tilladelse til nyttiggørelse af oprenset sand Naturstyrelsen

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Badevandsprofil for Egernsund i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Egernsund i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Egernsund i Sønderborg Kommune Strandens navn Egernsund Adresse Fjordvej 41, 6320 Egernsund (oplyses ved opkald til 112) Stationsnummer Stations-ID M101 DKBW748 Koordinater for kontrolstation

Læs mere

Slotsfruens Vænges ekstraordinære generalforsamling 27. november 2015, Husum kirke

Slotsfruens Vænges ekstraordinære generalforsamling 27. november 2015, Husum kirke Slotsfruens Vænges ekstraordinære generalforsamling 27. november 2015, Husum kirke Dagsorden 1. Regnvandshåndtering Fremlæggelse af proces ved Signe Knattrup, medlem af bestyrelsen, regnvandsgruppen samt

Læs mere

Forhøringssvar til vandplaner udarbejdet i medfør af vandrammedirektivet

Forhøringssvar til vandplaner udarbejdet i medfør af vandrammedirektivet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail blst@blst.dk Dato: 10.3.2010 Dokumentnr. 10/00024-2 Sagsbehandler: Hans Erik Cutoi-Toft Direkte tlf.nr.: 99 63 63 20 Deres

Læs mere

Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl

Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl. 14. 30 Der var indkaldt skriftligt til borgermødet jf. 3 i bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse. Fremmødet var som forventet

Læs mere

Sønderho Havn Støtteforening. Generalforsamling 5.7.2014

Sønderho Havn Støtteforening. Generalforsamling 5.7.2014 Sønderho Havn Støtteforening Generalforsamling 5.7.2014 Sønderho Havn 1980 1 Allan Husted Christensen, æresmedlem Død september 2012 Thyge Jensen, Ribe Død juni 2014 2 Dagsorden Dagsorden til den ordinære

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Nord Adresse Strandnr. A455, Færgevej (til venstre for færgelejet) 6440 Augustenborg, (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm)

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. www.shore.dk Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Skagen d. 23 maj 2011. Our. Ref pj/cp.

Læs mere

Interaktion mellem projekterne og kystmorfologien. Ida Brøker, Karsten Mangor DHI. april 2007

Interaktion mellem projekterne og kystmorfologien. Ida Brøker, Karsten Mangor DHI. april 2007 Interaktion mellem projekterne og kystmorfologien Ida Brøker, Karsten Mangor DHI april 2007 Bølger Strøm Vandstand Sediment transport Astronomisk tidevand lufttryk vind bølger Dybt vand vind generation

Læs mere

Dansk Kystkonference 2013

Dansk Kystkonference 2013 Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 Dansk Kystkonference 2013 1 Udvidelse af Hanstholm Havn Helge Gravesen og Anders Helkjær 12. September 2013 Billedetekst Arial Regular 12 pkt Eksisterende havn

Læs mere

NOTAT. 1. Lokale vindforhold

NOTAT. 1. Lokale vindforhold NOTAT Projekt Vindmiljø vurdering Holstebro Centrum Notat nr. 01 Dato 2016-04-08 Fra Christian Matthes Nørgaard, CHMN Det nye Citycenter i Holstebro planlægges etableret på en eksisterende parkeringsplads

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Borgmesterens Afdeling 14. juni 2017 Side 1 af 4 Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg

Læs mere

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING Uddybning fra havn Skala 1:4000 NORD 0 m 50 m 100 m 200 m Kysten rykker tilbage Strandprofilet næsten væk Erosion i skråningsbeskyttelse ved vej Materialetransport

Læs mere

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Dagsorden Velkomst Formål og rammerne for mødet v/ Christian Ibsen, Plan og Klimachef Hvordan ser fremtiden ud og hvad har vi af muligheder

Læs mere

Notat. Køge Unitterminal - VVM Høringsnotat 1. offentlighedsfase d. 27. august til 17. september : Køge Kommune v.

Notat. Køge Unitterminal - VVM Høringsnotat 1. offentlighedsfase d. 27. august til 17. september : Køge Kommune v. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4363 6567 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Køge Unitterminal - VVM Høringsnotat 1. offentlighedsfase d. 27. august til 17. september

Læs mere

Fakse Ladeplads Lystbådehavn. Vurdering af virkningen af udvidelse af Fakse Ladeplads Lystbådehavn

Fakse Ladeplads Lystbådehavn. Vurdering af virkningen af udvidelse af Fakse Ladeplads Lystbådehavn Fakse Ladeplads Lystbådehavn Vurdering af virkningen af udvidelse af Fakse Ladeplads Lystbådehavn Fakse Ladeplads Lystbådehavn A.M.B.A. Teknisk Notat September 2010 Fakse Ladeplads Lystbådehavn Kystteknisk

Læs mere

Tilladelse til teknisk ændring af etape 1 i udvidelse af Off Shore Terminal Nord OST Nord

Tilladelse til teknisk ændring af etape 1 i udvidelse af Off Shore Terminal Nord OST Nord Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Sendes digitalt til: lbne@orbicon.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Sagsnr.:TS6020103-00091 Dato:08-05-2017

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Tid og sted: Sandet Hotel d. 26. september 2016 kl. 19 Deltagere: ca. 60 personer samt deltagelse fra Thomas

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Kystdirektoratet Trafikministeriet Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Dato: 3. december 2004 J.nr.: 4331-217-211-30 Sagsbehandler: Fuldm. cand. jur. Jøm Bisgaard Deres ref: Principiel

Læs mere

Praktiske erfaringer med udfordringer og myndighedsbehandling for at få tilladelse til en havneudvidelse

Praktiske erfaringer med udfordringer og myndighedsbehandling for at få tilladelse til en havneudvidelse Praktiske erfaringer med udfordringer og myndighedsbehandling for at få tilladelse til en havneudvidelse Kjeld Dahl Sørensen Teknisk chef Esbjerg havn Den danske del af vadehavet NATURA 2000 EF-fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben.

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben. Side 1 af 5 Poul Otto Seidel Fra: "Poul Otto Seidel" Til: "Jørgen Andersen" Cc: "Inge-Lis Seidel" ; "Willy Søren Beck" ;

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Tilladelse til etablering af et nyt færgeleje ved Agger

Tilladelse til etablering af et nyt færgeleje ved Agger Færgeselskabet Thyborøn-Agger Rådhusgade 2 7620 Lemvig Sendt elektronisk til lene.bast@lemvig.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere