KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4"

Transkript

1 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs om Vækstfondens nye analyse af over 600 ejerskiftede virksomheder. Side 9 FONDEN, FORVALTEREN OG PORTEFØLJEVIRKSOMHEDEN De investerer millioner af kroner landet over, men er stort set ukendte i offentligheden. Få et eksklusivt kig ind bag facaden i en af Danmarks investeringsfonde, og mød fondsforvalteren, der selv kalder sig en blæksprutte på direktionsniveau. Side 21

2 LEDER Den høje aktivitet fortsætter Det høje aktivitetsniveau for både kautioner og investeringer, vi så i 2010, er fortsat ind i I år regner vi da også med at medfinansiere endnu flere virksomheder end tidligere. Konkret forventer vi at medfinansiere ca. 600 virksomheder for et samlet beløb på mellem 1,5 og 2 mia. kr var ellers et bemærkelsesværdigt år og uden sammenligning det travleste i Vækstfondens historie. Vi investerede og kautionerede for ca. 1,6 mia. kr. og opnåede et resultat på 311,6 mio. kr. Det er en betydelig stigning i forhold til 2009, hvor vores resultat var på 12,6 mio. kr. Det høje aktivitetsniveau skyldes især regeringens erhvervspakke fra efteråret 2009, som gjorde det muligt for os at udstede flere kautioner for lån til små og mellemstore virksomheder. 478 virksomheder fik tilsagn om kaution i form af Vækstkaution eller Kom-i-gang-lån for et samlet lånbeløb på 1,2 mia. kr. I 2010 foretog vi desuden direkte investeringer i små og mellemstore virksomheder for 98,4 mio. kr. og tilførte danske fonde 259,5 mio. kr. Vækstfonden har dermed investeret og kautioneret for et samlet beløb på 1,6 mia. kr. Der er altså stærk efterspørgsel på vores produkter. En af årsagerne kan være, at mange virksomheder stadig oplever, at det er vanskeligere end tidligere at låne penge i banken. Til dette nummer af Venture har vi derfor bedt en professor fra CBS, Finansrådet og Ejerlederne om at give deres syn på det aktuelle kreditmarked. Samtidig afslører vi resultaterne af vores ejerskifteanalyse, som vi just har lagt sidste hånd på. Netop ejerskifter er den type forretningsudvikling, vi oftest medfinansierer med Vækstkaution. Slutteligt kigger vi nærmere på et af de danske private equity-selskaber, som har haft succes med et investeringsfokus netop rettet mod ejerskifter. God fornøjelse med magasinet. Christian Motzfeldt direktør i Vækstfonden SIDE 2 VENTURE NR. 1 / 2011

3 INDHOLD Indhold KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? ANALYSE: EJERSKIFTER SKABER ØGET VÆKST KLAR BESKED GIVER IS I MAVEN Mange virksomheder oplever, at det er blevet sværere at låne penge. Men står vi med en kreditklemme på hånden, eller er det bare nye og hårdere tider på kreditmarkedet? Vi har spurgt en CBSprofessor, Finansrådets cheføkonom og Ejerledernes direktør. Virksomheder, som har været igennem et ejerskifte, skaber øget vækst. Det viser Vækstfondens netop afsluttede ejerskifteanalyse, som omfatter 616 ejerskifter, hvor lån med Vækstkaution har udgjort en del af finansieringen. Analysen afslører også, at sandsynligheden for succes er højere, hvis køber har været ansat i virksomheden eller har anden brancheerfaring. Skal hver anden medarbejder fyres? Skal virksomheden rationaliseres til uigenkendelighed? Hvornår bliver vi så solgt igen? Og skal vi have nyt navn? Spørgsmålene er mange, når en fond sætter sig for bordenden i direktionslokalet. For så er forandringer næste punkt på dagsordenen. VÆKSTFONDEN ER EN STATSLIG INVESTERINGSFOND, DER MEDVIRKER TIL AT SKABE FLERE NYE VÆKSTVIRKSOMHEDER VED AT STILLE KAPITAL OG KOMPETENCER TIL RÅDIGHED. I SAMARBEJDE MED PRIVATE INVESTORER HAR FONDEN SIDEN 1992 MEDFI- NANSIERET VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER FOR ET SAMLET TILSAGN PÅ CA. 10 MIA. KR. Venture nr. 1, juni 2011 l Du kan tegne et gratis abonnement på Venture ved at sende en til Magasinet Venture udgives af Vækstfonden, Strandvejen 104 A, 2900 Hellerup l l Redaktion: Christian Motzfeldt (ansvarshavende redaktør) samt Kommunikation og analyse Tekst: Dreyer & Kvetny samt Kommunikation og analyse l Design: Kommunikation og analyse Tryk: Datagraf l Oplag: l Forsidefoto: Ricky John Molloy VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 3

4 INTERVIEW Kreditklemme eller blot nye tider? Mange virksomheder oplever, at det er blevet sværere at låne penge. Men står vi med en kreditklemme på hånden, eller er det bare nye og hårdere tider på kreditmarkedet? Vi har spurgt en CBS-professor, Finansrådets cheføkonom og Ejerledernes direktør Debatten om bankernes udlånspolitik over for især små og mellemstore virksomheder har præget mediebilledet gennem de seneste år. Har bankerne strammet kreditskruen for meget? Er virksomhederne havnet i en urimelig kreditklemme som følge af den lavine af bankkrak, der startede med Lehman Brothers kollaps tilbage i september 2008, og som i Danmark senest kulminerede med, at Amagerbanken måtte kaste håndklædet i ringen? Vi mangler analyser Hvis du har vanskeligt ved at finde ind til kernen i argumenterne og gennemskue tallene fra de forskellige sider i den til tider ophedede debat, så er du ikke alene. Men det er der, ifølge professor Jesper Rangvid fra Institut for Finansiering på CBS, en rigtig god grund til i hvert fald i Danmark. For det danske marked har vi ikke analyser, der er gode nok til, at de kan afsløre, om udlånet til virksomhederne er større eller mindre, end det burde være, hvilket man eksempelvis har i USA. Det er vildt svært at gætte sig frem til, og det er en udfordring for alle i denne debat, mener Jesper Rangvid. Tal fra Danmarks Statistik fra december 2010 fastslår godt nok, at væsentligt færre virksomheder i 2010 fik den lånefinansiering, de ønskede sig, i forhold til pct. af de virksomheder, som søgte om lånefinansiering i 2007, opnåede den fulde finansiering. Den tilsvarende andel for 2010 var 69 pct. Færre virksomheder har altså fået de ønskede lån, men tallene fortæller, ifølge Jesper Rangvid, ikke noget om, hvor stærke virksomhedernes forretningsplaner var, da de søgte lånefinansieringen. Og for mange virksomheder ser markedssituationen ganske givet noget anderledes ud i dag end før den økonomiske krise. Kredittens pendul Der er ingen tvivl om, at pengeinstitutternes kreditvurderinger var for løse i årene før finanskrisen, og at de nu har strammet gevaldigt op. Kreditmarkedet er som et pendul. Har det været for langt ude i den ene side, vil det svinge kraftigt i den modsatte retning og måske også for langt. Det sidste kan være QBANKPAKKER PAKKET UD BANKPAKKE I eller aftale om finansiel stabilitet blev vedtaget 10. oktober 2008 i forbindelse med finanskrisen og udløb 30. september Med bankpakken udstedte staten en generel garanti for alle indlån og simple fordringer i danske pengeinstitutter uden øvre grænse. Hidtil havde Garantifonden for Indskydere og Investorer garanteret for indlån op til kr. I forbindelse med aftalen blev det statslige aktieselskab Finansiel Stabilitet oprettet til at overtage forpligtelserne i nødlidende pengeinstitutter. SIDE 4 VENTURE NR. 1 / 2011

5 RESULTAT AF SØGT LÅNEFINANSIERING Søjlerne viser andelen af virksomheder, der har opnået henholdsvis fuld, delvis eller ingen lånefinansiering i forhold til det ønskede. Kilde: Danmarks Statistik, tilfældet, men det er svært at afgøre, siger Jesper Rangvid. I Finansrådet, som repræsenterer pengeinstitutterne, tøver cheføkonom Niels Storm Stenbæk ikke med at indrømme, at skruen er strammet. Der er sket nogle opstramninger i kreditvurderingerne i de senere år, for det var der behov for. Sikkerhederne er faldet meget i værdi, og det har øget tabene sammenlignet med situationen før krisen. Finanssektoren foretog nedskrivninger for 60 mia. kr. i 2009 og 25 mia. kr. i Jeg mener ikke, at vi er ramt af en kreditklemme. Sunde projekter kan få kredit, og den type efterspørgsel oplever vi stadig. Jeg ved dog ikke, om vi har fundet det rigtige niveau endnu, siger cheføkonomen. Når især mindre virksomheder har mærket en hårdere linje i bankerne, skyldes det, ifølge Finansrådet, to helt specifikke årsager: De små virksomheder har været dårligere til at tilpasse sig krisen end de store, som typisk har en mere professionel tilgang til drift og økonomi. Samtidig er mindre virksomheder ofte meget afhængige af efterspørgslen på hjemmemarkedet, og der har vi været hårdt ramt i Danmark, siger Niels Storm Stenbæk. Nødvendig kulturændring At de små virksomheder bør skærpe deres fokus på økonomien og måden, hvorpå de fremskaffer kapital, kan direktør for Ejerlederne, Hans Jørgen Dalum, godt genkende. Han mener, at der er behov for en kulturændring i forhold til finansiering, og at virksomhederne er nødt til at se med nye øjne på det at beskrive finansieringen. Det er i dag ikke nok med en god forretningsplan. Man er nødt til også at have en finansieringsplan, som nøje beskriver, hvordan finansieringen er sammensat. På den måde får man fortalt den rigtige historie om den risiko, der er ved forretningen. Det handler heller ikke om bare at sikre sig den billigste finansiering, men også om at få en finansiering, der ikke ødelægger ens nattesøvn. Uden at have tænkt nærmere over det sidder mange i dag med en forretning baseret på lån, der kan opsiges med 14 dages varsel, siger direktøren. Virksomhederne kan altså blive bedre BANKPAKKE II eller kreditpakken blev vedtaget 3. februar 2009 og er efterfølgende blevet ændret 1. maj Pakken har medført samlede kapitalindskud fra staten til banksektoren på 46 mia. kr., der medvirker til at styrke bankernes solvens. Det giver bankerne mulighed for fortsat at finansiere aktiviteter i sunde virksomheder og husholdninger. Derudover indeholder bankpakke II en mulighed for, at hvert enkelt pengeinstitut efter udløb af bankpakke I kan opnå garantier på lån med en løbetid på op til tre år, som via Finansiel Stabilitet er sikret af staten. Finansiel Stabilitet havde frem til 31. december 2010 hjemmel til at udstede sådanne garantier. Samlet havde Finansiel Stabilitet pr. 31. december 2010 udstedt garantier for lån på ca. 190 mia. kr., og det er de lån, som skal refinansieres, når pakken udløber i sommeren BANKPAKKE III blev vedtaget 1. juni Med pakken overgår finansiering af indskydergarantien igen til Garantifonden for Indskydere og Investorer, dvs. den danske pengeinstitutsektor. Samtidig fastsættes den øvre grænse for garantien til kr. VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 5

6 GODE RÅD TRE HÅNDSRÆKNINGER FRA STATEN Vækstkaution hjælper med at skaffe finansiering til udvikling af din forretning eller til etablering af en ny virksomhed. Vækstfonden kautionerer for op til 75 pct. af dit bank- eller realkreditlån. Penge- eller realkreditinstituttet yder selve lånet. Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning. Som iværksætter kan du låne op til 1 mio. kr., hvor staten via Vækstfonden yder en garanti på 75 pct. af lånet. Samtidig får du tilbud om rådgivning i virksomhedsopstart. NIELS STORM STENBÆK CHEFØKONOM I FINANSRÅDET Forbered dig grundigt allerede til første møde med banken, og hav dine nøgletal klar. Vær helt skarp på, om det er lånefinansiering eller mere risikovillig kapital, din virksomhed har brug for. Udarbejd et likviditetsberedskab, så du kender dine styrker og svagheder. Plej forholdet til din bank: Kommuniker jævnligt, og undgå overraskelser. SIDE 6 VENTURE NR. 1 / 2011

7 Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for kredit og garantier i banken. Kreditten kan bl.a. dække virksomhedernes udgifter til konkrete eksportordrer eller generelle driftsudgifter. HANS JØRGEN DALUM DIREKTØR FOR EJERLEDERNE Lav en finansieringsplan som supplement til din forretningsplan. Synliggør, hvor solid din forretning egentlig er i stedet for at gemme oplysningerne væk placer eksempelvis ansvarlige lån lige under egenkapitalen i dit regnskab. Gå ikke udelukkende efter den billigste finansiering tænk på risikoen og din nattesøvn. Brug Ejerledernes uafhængige finansieringsrådgivere. VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 7 FOTO: TORBEN KLINT

8 INTERVIEW FOTO: SCANPIX FOTO: TORBEN KLINT FOTO: TORBEN KLINT PROFESSOR JESPER RANGVID, INSTITUT FOR FINANSIERING PÅ CBS DIREKTØR HANS JØRGEN DALUM, EJERLEDERNE CHEFØKONOM NIELS STORM STENBÆK, FINANSRÅDET til at kommunikere deres økonomi. Men Hans Jørgen Dalum køber ikke argumentet om, at alle sunde forretninger kan få den kredit, de har brug for. Jeg har talt med mange ejere af veldrevne mindre virksomheder, som har oplevet, at deres kreditvilkår er blevet ændret med ganske kort varsel. Soliditetskravet er pludselig steget fra 10 pct. til pct., også uden at det kan begrundes med større ændringer i deres forretning, fortæller direktøren og fremhæver, at især små virksomheder har svært ved at få kassekreditten på plads. Når kassekreditten skal genforhandles, ser vi ofte, at banken reducerer kreditten med besked om, at virksomheden kan henvende sig igen, hvis der er konkrete projekter, hvor kreditten ikke rækker. Det betyder, at virksomheden skal ned i banken og forhandle, hver gang der kommer en større ordre. Det er besværligt for virksomheden og hæmmende for væksten. De gode tider kommer ikke tilbage Ejerledernes direktør mener, at virksomhederne allerede nu kan mærke, at bankerne forbereder sig på, at statsgarantierne fra bankpakke II udløber i 2012 og Ifølge Jesper Rangvid skal bankerne ud at refinansiere lån for ca. 200 mia. kr., og det vil ikke lempe virksomhedernes lånevilkår. De store banker har ikke svært ved at refinansiere deres gæld. Men Amagerbankens kollaps har gjort det vanskeligt for de mindre banker at låne penge i udlandet, og det kan komme til at ramme virksomhederne. Især i provinsen, hvor de små pengeinstitutter spiller en større rolle end i storbyerne, siger CBS-professoren. Ca. 50 banker har i dag en statsgaranti, og det vil få konsekvenser for sektoren i de kommende år, mener Finansrådets cheføkonom. Udløbet af statsgarantierne og de nye solvenskrav vil få bankerne til at kigge grundigt på omkostningssiden, og vi vil få en konsolidering i de kommende år. Nogen voldsom effekt tror jeg dog ikke, vi får at se, da vi har en høj solvens i den danske banksektor. Men det er rigtigt, at de mindre banker nok kommer til at lide mere end de store, siger Niels Storm Stenbæk og understreger, ligesom Hans Jørgen Dalum, at virksomhederne må indstille sig på nye vilkår. Vi kommer ikke tilbage til de gode tider før finanskrisen, hvor det var let og også for let at låne penge. Og det er den nødvendige forventningsafstemning, vi er i fuld gang med. SIDE 8 VENTURE NR. 1 / 2011

9 EJERSKIFTE SKABER ØGET VÆKST EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL? Virksomheder, som har været igennem et ejerskifte, skaber øget vækst. Det viser Vækstfondens netop afsluttede ejerskifteanalyse, som omfatter 616 ejerskifter, hvor lån med Vækstkaution har udgjort en del af finansieringen. Analysen afslører også, at sandsynligheden for succes er højere, hvis køber har været ansat i virksomheden eller har anden brancheerfaring Vækstfonden har netop gennemført en analyse af 616 ejerskifter, som helt eller delvist er blevet finansieret af lån med Vækstkaution. Konklusionen er klar: Virksomheder, som har været igennem et ejerskifte, skaber større vækst end gennemsnittet. I perioden har væksten i antal ansatte i ejerskiftede virksomheder været 11 pct., hvorimod den samlede beskæftigelse er faldet med 14 pct. i samme periode. Det er helt tydeligt, at nye ejere er med til at finde uudnyttede potentialer i virksomhederne og løfte væksten betragteligt. Det er i og for sig ikke overraskende i de tilfælde, hvor friske kræfter træder til med nye perspektiver og ideer, siger Rolf Kjærgaard, vicedirektør i Vækstfonden med ansvar for kautioner. tilstrækkelig sikkerhed. Med 16 pct. er andelen af konkurser blandt ejerskifter mindre end for andre typer forretningsudvikling, som er blevet finansieret af lån med Vækstkaution. Vi kan se, at de ejerskifter, vi har medfinansieret, har højere overlevelsesrater end de helt nystartede. Det ligger fint i tråd med, at ejerskiftede virksomheder allerede har produkter og omsætning, mens de nystartede først skal til at skabe dem. Det er særligt interessant, at vi kan konstatere samme mønster på tværs af brancher, siger Rolf Kjærgaard. Insidere har en fordel For at afdække, hvad der skaber et godt ejerskifte, har Vækstfonden kigget nærmere på 140 virksomheder ud af det samlede antal på 616. Og der er træk, som går igen. Har køber en fortid som ansat i virksomheden, eller har han på anden vis opnået betydelig branche- eller ledelseserfaring, så er chancen for succes markant større. Konkursraten for ejerskiftede virksomheder, hvor køber har en fortid i virksomheden, er henholdsvis 3 pct., hvis køber har personaleledelseserfaring, og 13 pct., hvis køber ingen personaleledelseserfaring har. Det er væsentligt lavere end den gennemsnitlige konkursrate for alle handler. 176x275.indd 1 KONKURSRATER FOR VIRKSOM- HEDER, DER HAR LÅN MED VÆKSTKAUTION, FORDELT PÅ INVESTERINGSFORMÅL pct. 16 pct. Færre konkurser Med Vækstkaution kautionerer Vækstfonden for 75 pct. af virksomhedernes bank- og realkreditlån i tilfælde, hvor låntageren ikke selv er i stand til at stille Læs eller download hele Vækstfondens analyse Ejerskifte hvad skal der til? på VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 9

10 VÆKSTKAUTION FURNX CASES Ejerskifte Landbrug, udvider FurnX produktpaletten og Brians Dyrecenter Med opkøbet af OJ Skolemøbler fik Jens Højer ikke blot udvidet sin virksomhed FurnX betydeligt, han fik også mulighed for at ruste forretningen til fremtidens udfordringer På det fremtidige marked for skolemøbler vil der komme flere og flere udbydere samtidig med, at den offentlige sektor skal spare. Vi havde to muligheder for at tilpasse os: Enten kunne vi selv udvikle en billigere møbelserie, eller vi kunne overtage en veletableret virksomhed, der havde erfaring. Med opkøbet supplerede vi vores eksisterende serie af lidt dyrere skolemøbler fra Højer Møbler med det billigere sortiment fra OJ Skolemøbler, siger stifter og adm. direktør, Jens Højer. FurnX A/S kom ved et tilfælde i dialog med ejeren af OJ Skolemøbler, John Smed, som nærmede sig pensionsalderen og derfor var interesseret i at sælge sit selskab. I forbindelse med finansieringen af ejerskiftet havde Jens Højer brug for hjælp til at stille den sidste sikkerhed for lånet, og i samarbejde med banken fik han lån med Vækstkaution. Lånet var en afgørende forudsætning for at kunne høste fordelene ved at overtage en eksisterende forretning. Det, at man overtager en virksomheds navn og telefonnummer, gør, at man kommer hurtigere i gang, end hvis man selv startede op fra bunden. Vi fik automatisk fat i en række kunder, som OJ Skolemøbler tidligere havde handlet med. En anden fordel ved ejerskiftet var selve udviklingsomkostningerne. Det tager to medarbejdere et år at udvikle et bord og en stol, fordi de skal overholde en lang række krav og standarder. Vi skal være sikre på, at børnene ikke kan komme til skade, så vi kan ikke sende et produkt på markedet, som ikke er gennemtestet, fortæller Jens Højer. Virksomhedens kunder tæller alt fra folkeskoler, gymnasier og privatskoler over tekniske skoler til universiteter kort sagt alle institutioner, der beskæftiger sig med uddannelse. Størstedelen af produktionen foregår lokalt omkring Vodskov ved Aalborg, hvor virksomheden har adresse. Kun en ganske lille del af virksomhedens produkter bliver produceret i udlandet, i fx Polen, Spanien og Sverige. Det var lidt af et tilfælde, at det netop blev skolemøbler, Jens Højer skulle beskæftige sig med. Det var faktisk især interessen for at få tingene til at glide og det at udvikle produkter, som andre mennesker kan bruge til noget, der gjorde udslaget. I starten af 90 erne arbejdede jeg som lagerarbejder hos lidt af en Ole Opfinder-type. Han begyndte at udvikle skolemøbler, men havde ikke lysten til at føre dem til markedet. Men det havde jeg. Så jeg blev kastet ud i en tilværelse som selvstændig fra den ene dag til den anden, siger Jens Højer. I fremtiden vil FurnX have blikket stift rettet mod nord. Jens Højer satser nemlig på eksport til Norge, hvor både indkøbsmønstre og valg af produkter er som i Danmark. SIDE 10 VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 10 VENTURE NR. 1 / 2011

11 FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 11 VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 11

12 VÆKSTKAUTION PETER NISSEN, ØSTERGÅRD Landmand bliver herre i eget hus Siden Peter Nissen var dreng, har han drømt om at videreføre familiens stolte tradition for mælkeproduktion. Efter et par år som fodermester på Østergård i Tinglev i Sønderjylland fik han mulighed for at overtage gården og blive herre i eget hus Selvom det var en stor beslutning at købe gården, krævede det ikke meget betænkningstid, da det stod klart, at min tidligere chef skulle sælge. Det er jo en gård, jeg kender rigtig godt, og som jeg ved, der er gode fremtidsmuligheder i, fortæller Peter Nissen. I forbindelse med ejerskiftet fik Peter Nissen i foråret 2011 et lån med Vækstkaution. Som nystartet, selvstændig landmand er det rigtig mange penge, man skal ud at låne. Det er næsten umuligt at skaffe nok kapital til at købe et landbrug som førstegangskøber, og derfor havde banken og realkreditinstituttet brug for ekstra sikkerhed for det første i forhold til selve overtagelsen og for det andet til drift og finansiering af den fremtidige udvikling. Peter Nissen er en mand, der holder af at være beskæftiget. Og der er da bestemt også nok at se til. Sammen med en medarbejder og fire malkerobotter klarer han selv tre daglige malkninger af 240 køer, som tilsammen leverer liter mælk i døgnet. Det er hårdt arbejde at overtage en ejendom og få et landbrug til at køre rundt. Jeg bruger mange kræfter på at effektivisere driften. Jeg er bl.a. ved at nedlægge den nuværende produktion af kartofler og sælge det ene stuehus, et par af maskinerne og 10 hektar jord. Til gengæld vil vi bruge mere energi på at producere grovfoder af høj kvalitet til køerne. På trods af, at en typisk arbejdsdag strækker sig fra før solopgang til langt over børnenes sengetid, drømmer Peter Nissen om at udvide virksomheden. Lige nu arbejder vi på at få miljøtilladelsen i hus, så vi kan udvide bedriften til 280 køer og få vores kvier hjem til gården. Selvom det betyder, at der bliver mere at se til, er det alle timerne værd. Siden jeg som barn hjalp til på mine forældres gård, har jeg vidst, at det var mælkeproduktion, jeg skulle bruge mit liv på. Så jeg har i en vis forstand fået det ind med modermælken. Dengang havde vi 40 køer, men der er jo sket meget siden da, siger Peter Nissen fra Østergård, der i øvrigt er en gård i vækst på alle fronter. Sammen med hustruen Dorthe venter landmanden barn nummer fem til sommer. SIDE 12 VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 12 VENTURE NR. 1 / 2011

13 FOTO: NILS ROSENVOLD TINGLEV I SØNDERJYLLAND. LANDMAND PETER NISSEN OVERTOG ØSTERGÅRD FRA SIN TIDLIGERE CHEF OG RYKKEDE IND MED HELE FAMILIEN VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 13 VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 13

14 VÆKSTKAUTION FURNX CASES BRIANS DYRECENTER Ejerskifte Landbrug, Glade gnavere udvider FurnX produktpaletten og Brians farverige Dyrecenter fisk Vordingborgenserne er vilde med akvariefisk, gnavere og pangfarvede hundekurve, så da Brian Jørgensen fik mulighed for at overtage et af byens dyrecentre, slog han til Et minisupermarked for dyr. Sådan beskriver indehaver Brian Jørgensen selv sin forretning. Sortimentet dækker alt fra kæledyr såsom akvariefisk og marsvin til moderne tilbehør og tøj til hunde. Og der er gang i salget. Hver uge sender Brian Jørgensen 481 akvariefisk og 4 gnavere over disken. Som led i ejerskiftet fik Brian Jørgensen i 2005 et lån med Vækstkaution for at kunne overtage den dyrehandel, som han i tre år havde været butiksbestyrer i. Da min tidligere chef satte butikken til salg, skulle der ikke meget overvejelse, før jeg slog til. Men banken krævede, at der blev stillet mere sikkerhed, end jeg umiddelbart selv kunne imødekomme, og derfor bragte de Vækstkaution på banen, fortæller Brian Jørgensen. Motivationen for at købe en eksisterende forretning var især de fordele, der fulgte med. Den forretning, jeg nu har overtaget, havde trofaste kunder, et godt butikslokale og havde været kendt i lokalmiljøet i mere end 30 år. Og så var det billigere for mig at overtage forretningen end at starte op fra bunden. Med en baggrund som kok lå det ikke i kortene, at Brian Jørgensen en dag skulle blive indehaver af et dyrecenter. I 2002 lagde han jobbet i restaurationsbranchen på hylden og begyndte i Amigos Dyrecenter, som han nu har overtaget og omdøbt til Brians Dyrecenter. Interessen for fisk, hunde og fugle inspirerede Brian Jørgensen til at søge job i netop en dyrehandel. Men det var især det at sælge, der trak i ham. Succesen med ejerskiftet gjorde, at han fik behov for at udvide forretningen. Brian Jørgensen valgte også at finansiere udvidelsen med et lån med Vækstkaution. Brians Dyrecenter er i dag flyttet til lokaler, der er tre gange så store som de oprindelige, og han har udvidet produktpaletten betydeligt. Flytningen til nye lokaler har sikret, at vi fortsat kan vokse. De 400 m 2 giver os mulighed for at føre væsentligt flere produkter, end vi kunne tidligere, og på den nye adresse har vi parkeringspladser lige uden for butikken. Det er en stor fordel, for mange af vores kunder køber jo ofte tunge ting, som fx hundefoder og akvarier, der skal læsses direkte ind i bagagerummet, afslutter Brian Jørgensen. SIDE 14 VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 14 VENTURE NR. 1 / 2011

15 FOTO: TORBEN KLINT VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 15 VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 15

16 NYT VÆKSTFONDEN FRA VÆKSTFONDEN UPDATE Kom-i-gang-lån 100 Ultimo maj havde vi ydet kaution for Kom-i-gang-lån til 78 virksomheder for et samlet lånebeløb på 40,4 mio. kr. Kom-i-gang-lån er særlige iværksætterlån, hvor vi kan kautionere for 75 pct. af et lån på op til 1 mio. kr. Banken skal samtidig med långivning tilbyde rådgivning om virksomhedsopstart. Speedometret viser det samlede antal kautioner for Kom-i-gang-lån i perioden 1. januar til 25. maj Vores målsætning er at nå 200 kautioner i år. Vækstkaution Ultimo maj havde vi givet tilsagn til 135 virksomheder for et samlet kautionsbeløb på 346,3 mio. kr. Vi kan kautionere for 75 pct. af et lån på op til 10 mio. kr. til forretningsudvikling og ejerskifte. Vi har til dato givet tilsagn om kaution for lån til 85 pct. af de virksomheder, der har ansøgt. Speedometret viser det samlede antal virksomheder, der har fået tilsagn om Vækstkaution i perioden 1. januar til 25. maj Vores målsætning er at nå 380 lån med Vækstkaution i år. Direkte investeringer I 2011 har vi indtil videre foretaget opfølgningsinvesteringer i 10 virksomheder. Vi har 4 stadig den første direkte investering i 2011 til gode, og speedometret viser antallet af nyinvesteringer i indeværende år. Vores målsætning er at nå 8 nyinvesteringer i år. 0 8 Fondsinvesteringer Ultimo marts havde vores fonde investeret i 3 nye virksomheder og foretaget 34 opfølgningsinvesteringer. Vores fonde investerer i unoterede små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Speedometret viser det samlede antal nyinvesteringer, fondene har foretaget i Vores målsætning er, at fondene investerer i 15 nye virksomheder i år. SIDE 16 VENTURE NR. 1 / 2011

17 Hæderspris til Advalight Vækstfondens porteføljeselskab Advalight ApS modtog i december 2010 Dansk Optisk Selskabs hæderspris, DOPS-prisen. Den blev tildelt udviklingschef Morten Thorhauge for skabelsen af skånsom og effektiv laserbehandling mod alvorlige hudlidelser, som fx kronisk rødme og akne. I forhold til de eksisterende farvestoflasere halverer Advalights krystallaser omkostningerne. Den er desuden fri for giftige farvestoffer og opløsningsmidler. Virksomheden blev etableret i forbindelse med Morten Thorhauge og Jesper Liltorp Mortensens ph.d.-forskning på DTU. Danske robotter hitter i Tyskland Den fynske robotproducent Universal Robots ApS kan skrive tyske sværvægtere som BMW, Volkswagen og Daimler på kundelisten. En række tyske virksomheder har nemlig taget så godt imod de danske robotarme, at virksomheden fra Odense forventer en tredobling af salget i indeværende år. Universal Robots regner med at ansætte tre til fire nye medarbejdere alene i salgsafdelingen i løbet af året. Robotarmene forhandles i 17 lande. Universal Robots indgår i Vækstfondens portefølje af direkte investeringer. Lovende udsigter for nyt influenzapræparat Medicinalvirksomheden Evolva SA har netop offentliggjort positive resultater fra prækliniske test af EV-077, som bl.a. udvikles til bekæmpelse og behandling af influenza. Forsøgene har vist, at EV-077 er bedre end det eksisterende præparat Tamiflu fra den franske medicinalgigant Roche. Samtidig indikerer forsøgene, at EV-077 har potentiale som komplementær behandling til Tamiflu. Evolva blev grundlagt i København i 2001 og er i dag noteret på børsen i Schweiz. Virksomheden har aktiviteter i Danmark, Schweiz, Indien og USA. Vækstfonden har investeret i Evola gennem fondene Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S og Dansk Innovationsinvestering P/S. VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 17

18 ERHVERVSINVEST Fond med fokus på ejerskifter Nogle private equity-selskaber investerer inden for særlige brancher eller i virksomheder på specifikke udviklingsstadier, mens andre igen vælger investeringer efter størrelse. Erhvervsinvest har imidlertid rettet fokus mod virksomheder med et erkendt behov for ejerskifte, og det er der rigtig gode grunde til. En sådan situation giver nemlig unikke muligheder for at udvikle virksomheden Et ejerskifte er en milepæl i de fleste virksomheders liv. Velkendte ejere skiftes ud med nye, kompetente og visionære kræfter, der kan drive og videreudvikle virksomheden. Den står på tærsklen til store forandringer, og netop derfor er tidspunktet særlig gunstigt for private equity-investorer, fortæller direktør i Erhvervsinvest, Thomas Marstrand. Som private equity-investor går man ind, fordi man kan se et potentiale i virksomheden, som endnu ikke er blevet forløst. Skal det ske, bør noget i hverdagen af gode grunde gøres anderledes. Man skal altså ændre noget i organisationen. Men det er ikke altid lige let, hvis ikke organisationen er indstillet på forandring. Det er den imidlertid, når der står ejerskifte på dagsordenen, og derfor byder denne milepæl i virksomhedens liv på nogle specielle muligheder for private equity-investorer, fortæller Thomas Marstrand. Potentiale med en bagside Thomas Marstrand står i spidsen for Danmarks eneste private equity-fonde med et erklæret fokus på små og mellemstore virksomheder, der står foran et ejerskifte. Virksomhederne, som Erhvervsinvest investerer i, er således ofte etablerede virksomheder i modne brancher, hvor det måske er stiftere eller ejerledere gennem mange år, der forlader virksomheden. Og netop det forhold, mener direktøren, kan være en årsag til, at ikke flere selskaber har valgt samme investeringsfokus. Det store potentiale i ejerskiftevirksomhederne har nemlig også en bagside. Stiftere eller mangeårige ejerledere har ofte varetaget store ledelsesmæssige opgaver i en årrække. Det har de i de fleste tilfælde gjort rigtig godt, men da de som regel har en teknisk baggrund eller i hvert fald en anden baggrund end ledelse kan der være et stort uindfriet potentiale i virksomheden, mener Thomas Marstrand. Et ejerskifte er en spændende situation, men man skal være opmærksom på, at der tit er rigtig mange følelser involveret, når mennesker, der har skabt eller ledet en virksomhed i mange år, forlader den. Ejerne kan nærmest være lig med virksomheden og udgøre en stor del af kulturen både indadtil og udadtil. Det skal man være i stand til at kunne håndtere, for ellers kan man ikke indfri potentialet. Og det er nok en afgørende grund til, at ikke flere selskaber har valgt dette fokus for deres investeringer. HASLEV MØBELSNEDKERI VIKIMA SEED ROSHIELD SIDE 18 VENTURE NR. 1 / 2011

19 ERHVERVSINVEST ER ET PRIVATE EQUITY-SELSKAB, DER FORVALTER TO PRIVATE EQUITY-FONDE, ERHVERVSINVEST K/S OG ERHVERVSINVEST II K/S Aktiv majoritetsinvestor Den specielle udfordring kræver, ifølge direktøren, en meget aktiv deltagelse fra investorens side. Man skal vise tilstedeværelse og engagement i det daglige samt tilføre de rette mennesker og kompetencer til at løfte og føre virksomheden videre. Aktiv deltagelse i både udvikling og drift af porteføljevirksomhederne er derfor et fast element i Erhvervsinvests investorprofil. Vores mission er at skabe værdi i selskaberne, og så er en aktiv profil nødvendig. Ellers tilfører vi ikke andet end kapital, og det skaber ikke nødvendigvis værdi i sig selv, pointerer Thomas Marstrand. Lige så fast ligger det, at Erhvervsinvest altid optræder som majoritetsinvestor. For kører noget skævt, skal der være en kort og effektiv beslutningsvej, mener Thomas Marstrand. Hvis der skulle komme uløselige konflikter, er det vigtigt, at der er nogen, der kan træffe beslutninger. Og skulle den situation opstå, må det da hellere være os end alle mulige andre. Det første frø Erhvervsinvest blev etableret i begyndelsen af 2004 på initiativ fra Spar Nord Bank, Nykredit og Vækstfonden. Sammen med investorerne PFA, Vesterhavet A/S og Finanssektorens Pensionskasse blev den første fond, Erhvervsinvest K/S, rejst med en egenkapital på 273 mio. kr. De første seks måneder blev brugt på afsøgning af markedet og forhandlinger om fondens første investering. På halvårsdagen for etableringen blev det første frø i rækken af investeringer sået og det i bogstaveligste forstand. Erhvervsinvests første investering var i den lollandske frøproducent Vikima Seed A/S. Med en verdensledende knowhow inden for frøproduktion, et moderne produktionsapparat til håndtering af grøntsagsfrø og et ejerskifte på ønskesedlen hos de tre stiftere var den 28 mand store virksomhed en oplagt investering for Erhvervsinvest. Selskabet erhvervede 62 pct. af virksomheden fra grundlæggerne, og virksomheden blev dermed den første af i alt otte investeringer via Erhvervsinvest K/S. Nøjagtig tre år efter den første investering kunne selskabet meddele investorerne, at investeringskapaciteten var fuldt udnyttet. Udnyttelsen af investeringskapaciteten i Erhvervsinvests første fond betød dog ikke en neddrosling af investeringerne. For på baggrund af succesen med MEJERIGAARDEN EPOKE TRESU VENTURE NR. 1 / 2011 SIDE 19

20 ERHVERVSINVEST INVESTERINGER VIA ERHVERVSINVEST K/S INVESTERINGER VIA ERHVERVSINVEST II K/S Ellegaard A/S (systemer til blomsterproduktion) Krøger A/S (fugepistoler) Elite Gaming A/S (spillemaskiner) Spekva A/S (bordplader) Haslev Møbelsnedkeri A/S (træmøbler) Hurup Møbelfabrik A/S (sofaer og lænestole) Følgende investeringer er realiserede: Roshield A/S (armering til køretøjer) Vikima Seed A/S (grøntsagsfrø) Riegens A/S (lyssystemer) Mejerigaarden A/S (isproduktion) Epoke A/S (spredere fx til vejsaltning) Tresu A/S (trykmaskiner og tilbehør) Damolin A/S (kattegrus og kemikalieabsorbenter) Følgende investeringer er realiserede: Handler A/S (lagerinventar og transportmateriel) den første fond stod alle de oprindelige investorer samt en række nye klar med kapital til dannelse af en ny fond. Således blev Erhvervsinvest II K/S rejst i september 2007 med en egenkapital på 732 mio. kr. Via Erhvervsinvest II er der indtil videre foretaget investeringer i seks virksomheder, og man har måttet afhænde en enkelt med tab i kølvandet på finanskrisen. Det ændrer dog ikke ved, at investeringerne samlet set ser yderst fordelagtige ud for investorerne. i 2009, samt virksomheden Roshield A/S, som ligeledes succesfuldt blev afsat til hollandske ejere efter blot to år i porteføljen. De resterende seks selskaber er fortsat i porteføljen, hvoraf to har gennemgået en rekapitalisering. Med de to exitter og rekapitaliseringerne er kapitalgrundlaget i den første fond, ifølge direktøren, stort set på plads. De resterende virksomheder i porteføljen er sunde, og fond nummer to klarer sig godt. Så fremtiden ser lovende ud. Kapitalgrundlag på plads Med en investeringshorisont i den første fond på 4-7 år er de første positive exitter begyndt at komme. To af otte investeringer er således realiserede. Det drejer sig om Vikima Seed, som fonden med succes sendte videre til nye ejere DAMOLIN ELLEGAARD RIEGENS SIDE 20 VENTURE NR. 1 / 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL?

EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL? EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL? Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Telefon 35 29 86 00 www..vf.dk Maj 2011 Tekst og layout: Kommunikation og analyse Tryk: Datagraf Auning Oplag: 2.000 På side 15-19

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Finansiering med Vækstfonden Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Velkommen Infomøde København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Noget at leve af noget at leve for Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Vækstfonden - team LAND Mig selv sagde hunden.. - Udstyret med solid opvækst på kvægejendom på Mors med alt hvad det indebærer.

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 7-dobling af omsætningen på halvandet år Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% New-biz kundeopkald blev effektiviseret og 75% blev til møder

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi?

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 1992K1

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere