BASTARDEN. Medlemsblad for Hvidovre Køge Bugt Gammel Køge Landevej 576, 2650 Hvidovre. 9. Årgang Marts 2008 Nummer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BASTARDEN. Medlemsblad for Hvidovre Køge Bugt Gammel Køge Landevej 576, 2650 Hvidovre. 9. Årgang Marts 2008 Nummer 1"

Transkript

1 BASTARDEN Medlemsblad for Hvidovre Køge Bugt Gammel Køge Landevej 576, 2650 Hvidovre. 9. Årgang Marts 2008 Nummer 1 Der har været meget vand på vores træningsbaner, og det er gået ud over træningen. Vi har foreslået Hvidovre kommune at fylde op med deres rene overskudsjord og så kunne der jo også lægges et dræn ned, for der er muligheder for tilslutning! 1

2 Bestyrelsen DCH Hvidovre Køge Bugt Klubbens hjemmeside: dchhvidovre.dk Formand Næstformand Erik Hauervig Torben Rydberg Kasserer Bestyrelsesmedlem Lone Christensen Lone Støttrup Bank: regnr. 1551, Konto Bestyrelsessuppleanter Bestyrelsesmedlem Per Engman Randi Kronow Betty Petræus

3 Så er vi begyndt på sæsonen Efter en generalforsamling, hvor der var samlet 31 mennesker i vores gamle klubhus har vi taget hul på den nye sæson. Vi har nu godt 1 år tilbage før vores modernisering skal være tilendebragt, så derfor har vi travlt. Derfor er vi begyndt at sælge klubbeviser for at skaffe økonomi til det sidste. I dette blad vil du også kunne læse om en stor skandinavisk konkurrence i vores klub til næste år. Der vil blive brug for mange frivillige hjælpere. Elsebeth Vidø og Charlotte Vix er blevet klubbens nye websild, og de vil stå for al opdatering af hjemmesiden. Kom nu frem med gode fotos til dem, så vi hele tiden kan få nye billeder på hjemmesiden. Konkurrencer vil der blive mange af i løbet af året. Så opslag og tilmeldingslister i klublokalet. Benyt dig også af vores nye opslagsskab ved indgangen. /red. I dette blad kan du læse om: Side 2 Bestyrelsen Side 3 Leder/indhold Side 4 Formanden har ordet. Side 5 16 Generalforsamling Side Klubben Rundt HVAD HAR VI BRUG FOR: Vore hundebure trænger til et løft Klubhuset trænger til udskiftning af vinduer og bedre isolering. DEADLINE næste blad 30. maj. Næste blad forventes til juni 2008,. 3

4 Generalforsamling DCH Hvidovre d Valg af dirigent. Christian Kronow blev uden indsigelser valgt til dirigent og konstaterede at indkaldelse til generalforsamling var udsendt rettidigt. Efter valg af dirigent afholdtes 1 minuts stilhed til minde om klubbens afdøde medlem Jørgen Toft. 2. Formandens beretning. Erik Hauervig var tilfreds med sæsonen År 2007 var et rigtigt godt år for DCH Hvidovre. Vi havde rigtig mange hundeførere ude i konkurrencer, og det var meget flotte resultater, der blev hjemført til klubben. Man må kort og godt sige, at alt gik op i en højere enhed, nemlig hundeførernes flid og trænernes flotte indsats. Hjemme i klubben fik vi mange ønsker gennemført med stor hjælp fra mange af klubbens medlemmer og deres familiemedlemmer. På landsplan blev Nye tider i DCH vedtaget på det sidste landsmøde. Vi har fået ansat en professionel forretningsfører, som virkelig har udført et stort stykke arbejde på landsplan. På det organisatoriske er landsforeningens struktur efter min mening også blevet styrket, idet opgaverne er delt ud på flere mennesker. Vi har fået en strategisk og en politisk formand. Det er den gamle landsformand og næstformand, som besidder de 2 poster. Landsforeningen arbejder nu målrettet på flere fronter, og det bliver spændende at høre, hvad der sker. Jeg ved, at der tales om at komme ind under DGI. Hvis det sker, ja så er vi pludselig en idrætsforening og ikke som nu, en hobbybetonet klub. I DGI vil der åbne sig mange døre med hensyn til økonomi. Det kunne for eksempel være et aktuelt emne som arbejdsgiver betalt kontingent til en idrætsforening! Friluftsrådet er også et af de områder, som landsforeningen har fokus på, for det er her klubberne kan få indflydelse i kommunernes grønne råd. I for eksempel 4

5 Hvidovre sidder Naturfredningsforeningen og Dansk Ornitolog Forening og Vestvoldens venner sammen med de kommunale politikere. Det ville kunne få en meget stor betydning for DCH Hvidovre, hvis vi fik en person ind i dette råd! MEN det er ikke alt, som er positivt, for hvad jeg, og andre ved flere lejligheder har råb vagt i gevær om, er den udtalte trænermangel i klubberne. Det hører jo ikke helt sammen med det, at DCH skal være med fremme i skoen og have flere medlemmer. Kritikken er nu blevet til virkelighed, og landsforeningen forsøger at løse problemet, men erkender, at det er svært. Der barsles med en speciel uddannelse til at tage sig af kursushold, men hvad så med de folk, som gerne vil blive i klubberne? Årets landsmøde vil blive afholdt den 15. marts 2008 i Vissinge på Fyn, medens kreds 6 holder den årlige generalforsamling på Osted kro den 26. februar Sæsonen i klubben. Vi begyndte med en stor forårsrengøring, hvor vi havde et meget stort deltagerantal, som ydede en kæmpeindsats. Vi fik foretaget omfattende oprydning i området, vi fik malet klubhus og container, vi fik udgravet og monteret de nye skjul, vi fik rejst en sponseret flagstang og foretaget flaghejsning til fællessang, vi fik udvidet vores hegn ved terrassen, vi fik foretaget en udgravning (rå håndkraft) til at lægge fliser. Fliserne blev også sponseret til klubben, dels fra altid hjælpsomme Bent Lauridsen og Hvidovre kommune. Når vi taler om alle de mange medlemmer som hjalp klubben, var det den rene fornøjelse at være formand. Lise Stigsen, Michael Wiedenborg, Bent Lauridsen og Per Støttrup var eksperter i skaffe alt muligt. Fra mig skal også lyde en stor tak til de mange hjælpere. Det viste sig, at der ikke var gravet dybt nok til terrassen, men hvad gjorde det, når man har Kenneth Lyngholm. Han kom kørende med en mindre gravko, og så var terrassen klar til at få lagt fliser. Den overskydende jord havde han også tænkt på. Den blev kørt væk i en motoriseret trillebør af anseelig størrelse. Næste store projekt var vores lysanlæg. Her kom Poul Lauridsen 5

6 fra Zacho-Lind os til hjælp. Kom med en gravko og så var der gravet kabler ned i jorden. Elektrikeren klarede resten. Dog var han dog meget chokeret over vores gamle elektriske installationer. Det er der blevet rettet op på. Når vi taler om Hvidovre kommune, har der været et møde med det konservative byrådsmedlem Steen Ørskov Larsen. Her blev der talt om træningsområdet mod Gammel Køge Landevej, som er meget fugtigt og mangler dræn. Gennem længere tid havde vi talt om de store el-regninger, og det gamle køleskab i containeren blev skrottet. Betty Petræus sponserede et nyt, som nu er placeret i klubhuset. Græsslåning er en af de dyre udgiftsposter i klubben. Bestyrelsen har talt om, hvorledes vi kunne spare på dette område. Derfor begyndte Per Engmann at forhandle med Hvidovre kommune. De foretog med kort varsel en såkaldt prøveslåning af træningsområdet og sporarealet. Der forhandles fortsat om, at kommunen skal ind og slå området, men pt. strander det hele på den pris, som kommunen forlanger. Da Hvidovre kommune har meget ikke forurenet - overskudsjord, som skal bortfjernes, blev det foreslået, at kommunen kunne lægge jorden på træningsarealet og samtidig lægge dræn i området. Jorden skulle herefter planeres og nyt græs etableres. Alt uden udgifter for klubben. På grund af den store besparelse for kommunen hvis tilladelse kan opnås opfordres kommunen til at støtte klubben økonomisk med indlægning af vand og kloakering. Forslaget viderebringes. Sommerfesten blev desværre ikke det, vi havde håbet på, men fremover skal der allerede fra sæsonstart udarbejdes en sæsonplan med angivelse af alle 6

7 klubbens arrangementer. På den måde skulle vi kunne undgå, at nogle medlemmer skal til fest og andre til konkurrencer. Socialt har vi afholdt et interessant foredrag om muskelhunde, og som noget nyt har vi afholdt klubbens første bankospil. Per Christophersen stod for arbejdet, og det lykkedes at skaffe et mindre overskud til klubben. Jeg håber vi kan få nedsat et bankoudvalg og fortsætte med at afholde bankospil i klubben. Vinterfesten er også blevet afholdt, og hvad jeg har hørt, var der ingen, som gik tørstige hjem fra festen. Tak til festudvalget. I klublokalet har vi fået udskiftet den gamle varmekilde. Vi har fået en helt ny varmluftblæser, som ser ud til at give en god varme i klubhuset. De gamle el-radiatorer fjernes. Vi håber, at vi på længere sigt kan se et resultat på klubbens el-regning. På trænerfronten er Annette Christensen blevet optaget på landsforeningens konsulentkursus tillykke med det Annette. Du får noget at se til i hele Storkøbenhavn. Sidste nyanskaffelse er et flot udhængsskab skænket af Georg Schultz. Jeg håber i vil være med til at passe på skabet og læse de opslag, der hænges op. Sponsering til klubben i Der er skrevet et utal af ansøgninger til forskellige firmaer. Det har foreløbig resulteret i, at vi har fået tildelt kr. fra Hvidovre kommune til lysanlæg. vi har modtaget kr. fra Centerforeningen i Hvidovre Stationscenter pengene skulle bruges til et projekt til varme til unge i klubben. Lokale- og Anlægsfonden (Tipsmidlerne) har givet tilsagn med kr. til projektet med klubhuset men her er specielle krav med regninger for udført arbejde. Her kan det blive tvivlsomt, om vi kan udnytte tilsagnet. Vi vil fortsat arbejde på at skaffe tilskud til klubben, men det ville være rart med lidt hjælp fra klubbens medlemmer. Bastarden. Vi har i sæsonen 2007 udgivet 4 numre, som alle er udkommet på vores hjemmeside. Det har betydet flere sider og med farvefotos og annoncer. Men desværre har vi 7

8 store problemer med at bladet fylder for meget. Det betyder at flere har problemer med at åbne bladet på deres pc`er. Der vil fortsat blive arbejdet med at forbedre bladet...og det vil ikke gøre noget, hvis der skulle være hjælpere til at producere bladet. Hjemmesiden. Er et stort aktiv for klubben med snart 7000 besøgende. Vores webmaster Christian Kronnow har stået for etablering af hjemmesiden, men har nu ikke længere den fornødne tid til at passe og opdatere hjemmesiden. Vi skal derfor have en ny webmaster. Posten kan deles af flere. Tidshorisont for moderniseringen. Vi har nu kun godt 1 år tilbage af vores tilladelse fra Naturklagenævnet. Jeg tvivler meget på, at vi får en ny tilladelse. Derfor skal vi nu træffe en afgørelse om, hvad vi vil med fremtiden i klubben. Vi har 1 år til at nå de sidste 2 punkter i tilladelsen, men det kræver hjælp fra klubbens medlemmer. Jeg ved også, at vi i klubben har mange mennesker med ganske gode forbindelser. Jeg vil meget gerne have ideer, støtte og forslag fra alle. Vand og kloakering. Fra Poul Lauridsen Zacho-Lind er der udarbejdet et komplet forslag til arbejdet med at få indlagt vand og kloakering til klubhuset. I dette forslag har Hvidovre kommune været med inde i planlægningen. Til orientering har der også foranlediget af Poul - været en landmåler nede i klubben for at se/måle, om en kloakledning kunne tilsluttes Hvidovre kommunes kloaksystem. Poul har efterfølgende uarbejdet en komplet plan over, hvorledes vi kan få lagt vand ind samtidig med kloakering., men det koster, og det er endda uden fortjeneste til Poul. Det skal også nævnes, at vi kan blive tilsluttet det eksisterende kloaknet. Det koster normalt kr. til kommunen, men dette beløb frafalder de, hvis arbejdet udføres som beskrevet af Poul. 8

9 Underboring fra Vester Strandvej til Vores indkørsel. Der er flere forslag i spil, og der arbejdes videre med dem, men alt strander på det økonomiske. Friluftsrådet behandler pt. en ansøgning om økonomisk støtte til klubben i forbindelse med indlægning af vand. Vi kan selv nedsætte nogle af udgifterne ved med frivillig hjælp - at udføre noget af gravearbejdet og den efterfølgende genetablering af forholdene på stedet. Grave vandledning ned på venstre side af indkørsel Vi har også det gamle forslag, hvor der skal bores gennem voldanlægget, og det er klart det billigste, men at få en tilladelse til denne boring vil være meget vanskelig at opnå. Jeg kan oplyse, at jeg allerede sidste år var i kontakt med Kulturarvstyrelsen, og den person, som sidder på tilladelserne var meget venlig, med også ærlig og forklarede, at vi ikke havde store chancer for at få en tilladelse. Jeg vil gerne her på generalforsamlingen takke Poul for hans store hjælp til klubben. Udvidelse af klubhuset. Lokale- og Anlægsfonden har efter ansøgning givet tilsagn om kr. med krav om komplet indretning med regninger. De må yde tilskud på en 1/3 af projektets pris. Vi har tilsagn om sponsering af en del af de ting, som projektet beskriver, men problemet bliver at skaffe regninger, som kan accepteres. Jeg tror, at bedste, nemmeste og billigste løsning bliver, at vi selv rejser penge til en pavillon og efterfølgende indretter den. Men vi skal dog huske på, at vi skal have en byggetilladelse og en 9

10 ibrugtagningstilladelse fra Hvidovre kommune. En pavillon i samme størrelse bygges til det gamle klubhus. Jeg har nu skitseret de 2 projekter, som jeg vil opfordre medlemmerne til at kommentere. Det er nu, vi skal beslutte, og det er som tidligere nævnt ved at være sidste chance for at modernisere klubben. Klubbeviser. Vi begynder nu salget af klubbeviser, og jeg håber, at medlemmerne vil støtte op omkring beviserne. Vi skal have skaffet de sidste penge, og det har vist sig i mange klubber (Helsingør, Herfølge og Faxe), at salg af beviser er en effektiv måde at skaffe penge på. Mange klubber har på denne måde skaffet penge til køb af en pavillon. Beviserne hos os sælges i størrelser fra kr., og vil i de kommende år på generalforsamlingen blive udtrukket med tilbagebetaling for øje, alt afhængig af klubbens årlige regnskab. Der er egentlig tale om et rentefrit lån til klubben. Beviserne kan ikke overdrages til andre...men de udtrukne penge kan doneres til klubben. Man må købe lige så mange beviser, som man har lyst/råd til. Fremtiden/Visioner: Vi har gennem de sidste 2 år kunne holde vores medlemstal, men nu er vi ved at komme vi ind i en ond spiral, idet det pt. ser ud som om, vi i 2008 formentlig kun optager et kursushold. Det er på grund af trænermangel og deres interesse for at tage kursushold. Det er katastrofalt for klubben, for det vil betyde et kæmpe tab af kontingent, men det vil også betyde manglende fornyelse af medlemmer i klubben. Vi har pt. 6 aktive trænere i klubber. De opnåede resultater i sæsonen 2007 taler for selv. Vi har nogle meget dygtige instruktører, som udfører et fantastisk flot stykke arbejde i klubben. Men jeg appellerer kraftigt til klubbens instruktører om at se fremad. Vi må alle sluge nogle kameler og hjælpe klubben. Vi skal have kontinuitet i klubben ellers dør klubben stille og roligt. 10

11 Hvis vi skal have nye instruktører uddannet i klubben skal de tilmeldes senest den 1. marts 2008, for at komme på det første kursus i august i år! En træneruddannelse varer 2 år! Vi skal have kursushold og nye instruktører. Vi skal også have nytænkning omkring klubbens respektive hold - for min skyld gerne med konkurrencehold, sociale hold og kursushold DCH er jo for alle! Ja hvem ved, om vi ad åre kan oprette ungdomshold og pensionisthold! Det vil i hvert fald vinde gehør hos kommunen. Når vi er kommet over sæsonstarten, er det min hensigt, at der planlægges en brainstorming, hvor vi skal have gennemarbejdet klubbens fremtid. Det vil bl.a. være træning i klubben herunder deltagelse i konkurrencer, det være sig officielle konkurrencer som arrangementer internt i klubben. Der er mange muligheder, men igen kræver det hjælpere. det sociale i klubben herunder festudvalg, hjemmeside og klubblad. klubbens modernisering og fremtidsplaner/visioner. klubbens 60 års fødselsdag i år klubbens økonomi fremover, sponsor- og tilskudsmuligheder fra kommunen og andre. Ud over den nævnte brainstorming er vi allerede med i planlægningen af et stort nordisk stævning i DCH Hvidovre. Det vil foregå den og den 24. maj 2009 i samarbejde med Riesen Network med Giantschnauzer. Klubben vil få lejlighed til at tjene penge til klubkassen. Men vi skal bruge mange hjælpere, så frivillige efterlyses allerede nu. Afsluttende bemærkning. Jeg har nu været formand i 2 år, og erfaret, at det er et tidskrævende arbejde, som ikke kan gennemføres uden hjælp. Vi er i en proces med generationsskifte og modernisering af klubbens faciliteter. En sådan proces skal styres centralt, og det forsøger den valgte bestyrelse at gøre efter bedste evne. Det skal dog ikke afholde klubbens medlemmer i at tilbyde hjælp med klubbens arbejde. Vi ved, at der er mange medlemmer i klubben, som har gode kontak-ter til firmaer, forretninger eller materialer eller slet og ret gode 11

12 arbejdsevner - så det er nu vi skal på med arbejdshandskerne. Derfor vil jeg slutte min beretning med at rette en stor tak til jer for jeres hjælp i den indeværende sæson. Jeg vil gerne takke mine bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde for klubben i sæsonen Jeg håber det fortsætter i sæsonen 2008 og gerne med mange flere hjælpere til at trække læsset. Af kommentarer og spørgsmål til formandens beretning fremkom Ove Vadstrøm med: at formanden i sin formandsberetning havde glemt at nævne, at han, samt klubmedlemmer en regnvejrslørdag kun havde adgang til køkken og toilet p.g.a. eksternt møde i klubhuset. at referater fra bestyrelsesmøder bør være tilgængelige. Formanden svarede, at jagthundeklubben havde afholdt kursus, bl.a. med deltagelse af en DCH Hvidovre repræsentant. Trænerne var på forhånd i god tid orienteret om kurset. I øvrigt var det formandens holdning, at vi skulle være samarbejdsvillige og ikke isolere os fra andre klubber. Ove Vadstrøm var yderst kritisk overfor bestyrelsens disposition og ønskede at vide, om det ville gentage sig. Bestyrelsen har noteret spørgsmålet. Inge Lindgren efterlyste en mappe med kopier af klubbladet i klublokalet. Bestyrelsen vil etablere mappe med orientering fra bestyrelsen samt klubblad. Mappen vil være tilgængelig i klubhuset. 3. Regnskabsaflæggelse ved DCH Hvidovres kasserer. Kassereren havde meldt fra pga. sygdom og regnskab blev fremlagt af Revisor Per Christophersen. Året viste et overskud på kr ,88. Af kommentarer og spørgsmål til regnskabet fremkom: 12

13 Brian Saaby Hansen ønskede en specifikation af pladsudgifter på ca ,00 kr. Bilagene blev slået op og forklaret som bl.a. maling, cement, stolper, lysanlæg og skjul. Ove Vadstrøm udtrykte stor utilfredshed med det langsomme svar. Ove Vadstrøm ønskede oplyst, hvad klubben havde betalt kommunen for de 2 gange græsslåning. Formanden oplyste, at det havde været gratis, idet der var tale om prøveslåning i forbindelse med projekt vedr. kommunens overtagelse af græsslåning. 4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag modtaget. 5. Fastsættelse af kontingent og trænerkontingent. Uændret og vedtaget da ingen modforslag fremkom. 6. Valg af Formand. Erik Hauervig blev uden tøven genvalgt. 7. Valg af bestyrelsesmedlem. På valg var Lone Støttrup der var villig til genvalg. Genvalgt uden tøven. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg var Randi Kronow og Betty Petræus, begge villige til genvalg. Genvalgt uden tøven. 9. Valg af 2 revisorer. På valg var Per Christophersen og Torben Rydberg, begge villige til genvalg. Genvalgt ude tøven. 10. Valg af revisorsuppleant. På valg var Ejnar Jørgensen, der var villig til genvalg. Genvalgt uden tøven. 11 Eventuelt. Formanden udtrykte ønske om et fast festudvalg, så alle årets aktiviteter kan fastlægges under hensyntagen til konkurrencer, ferier og andre planlagte aktiviteter. 13

14 Valgt blev: Bente Lauridsen, Annette Christensen og Helene Jensen. Det valgte festudvalg udtrykte ønske om at kunne trække hjælpere ind hvis nødvendigt. Dette blev positivt modtaget med flere tilsagn. Formanden meddelte at hjemmeside nu overtages af Charlotte Vix og Elsebeth Vidø. Takkede Christian Kronow for det hidtil store arbejde. Et ønske om billeder på hjemmesiden fra konkurrencer blev fremsat. Anita Jensen informerede om en 4-dages nordisk Riesensnauser IPO konkurrence den 23 Maj Det vil være første gang et stævne af den slags afholdes i Norden. Konkurrencen afholdes på DCH Hvidovres arealer og kræver en god del frivillige for at gennemføre et så stort arrangement. Arrangementet kan give DCH Hvidovre økonomisk fordel. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Erik Hauervig (formand), Per Engmann (referent). 14

15 HUNDEFODER kan nu købes via klubben. Vi sælger f.eks 15 kg. Adult fra Olivers Petfood til en klubpris af 260,00 kr., hvilket er billigt. Der er ophængt bestillingsliste inde i klublokalet! KUNNE DU TÆNKE DIG AT FÅ EN ANNONCE I VORES KLUBBLAD, SÅ KONTAKT FORMANDEN. DU KAN OGSÅ KØBE KLUBBEVISER PENGENE GÅR TIL KLUBBENS MODERNISERING! 15

16 KLUBBEN RUNDT I DCH Sidste år prøvede jeg flere gange at opfordre klubbens medlemmer til at komme med gode fotos til vores medlemsblad. Hvor bliver de af? Vi skal også bruge fotos til vores hjemmeside, så fat jeres digitale udstyr og kom i gang. Sønnen: - Hmm, er der så en speciel grund til, at I har fået en mikroovn? Og så var der historien om fartfælden: Han kom hjem med en af politiets kameraer fra en af fartfælderne. - Se hvad jeg har stjålet, sagde han stolt til konen. - Du skal i hvert fald ikke stille den i soveværelset, for den tager nemlig fotos, når det går for hurtigt. En rigtig mand: Den unge mand skulle flytte hjemmefra, og faderen sagde: - Husk min dreng, hvis du kan elske med en kvinde lige så længe det tager at ovnstege en kylling, så er du en rigtig mand. Tigger din hund stadig ved bordet? - Næh, vi har vænnet vores hund af med at tigge ved bordet. - Såhhhh, hvordan gjorde i det? - Vi lod den smage maden! Selvfølgelig syntes jeg, at hvalpen er sød, men hvor skal den sove? - Oppe i sengen hos os. - Jamen, hvad så med lugten? Nåh ja, det må den sgu vænne sig til, det har jeg gjort. 16

17 Der kan være mange biler under træningen. Parker derfor kun i samme side og i parkeringsbåsene, men husk, i flere af dem kan der godt holde 2 biler. Og så en grov en! Hvordan får man en mand til at lave armbøjninger? - Man ligger fjernbetjeningen mellem hans fødder! Hvis du vil følge med i hvad der sker i klubben, så skal du se opslag på den nye tavle sponseret af Georg Schultz. I klubhuset er der også en tavle, bl.a. med tilmeldingslister til konkurrencer i DCH mm. Nogle fordele ved at blive ældre: 1. Din mængde af hjerneceller er endelig nede på et overskueligt plan. 2. Dine led er mere præcise end DMI. 3. Dine venner kan holde på dine hemmeligheder, for de kan nemlig ikke huske dem. 4. Dine øjne bliver ikke ret meget dårligere. 5. Du kan spise aftensmad kl. 16: Du vil sandsynligvis være en af de første, der bliver frigivet i en gidselsituation. 7. Folk anser dig ikke længere for at være hypokonder. 17

18 8. Ingen forventer af dig, at du løber ind i en brændende bygning. 9. Ingen forventer, at du rejser dig op for en anden i bussen. 10. Ting du køber, når ikke at blive slidt op. - Folk der kan evt. kan skaffe grus til vores indkørsel. - Folk som kan udføre elarbejde. - Folk som kan lægge fliser. Vi skal have skaffet vinduer til udskiftning af de gamle i klubhuset. Vi skal have træ til udskiftning af det der er råddent på klubhus. Ja, hvis nogen kan skaffe en pavillon i samme størrelse som den vi har, ja så kan de jo blive sat sammen. Som I ser, der er nok at tage fat på, og husk, at vi også skal have en stor skandinavisk konkurrence i klubben i Se på vores hjemmeside under: Selvom vi først er i marts måned kan det allerede nu afsløres, at den årlige store rengøringslørdag vil blive afholdt lørdag den 17. maj Der vil blive opsat tilmeldingsliste, men allerede nu efterlyser vi: - Hvem kan skaffe en maskine til at flise grene. - Hvem vil stå for morgenbrød og frokost. - Folk til malerarbejde. - Folk til rengøring. - Folk til evt. tømmerarbejde. Der vil blive brug for mange hjælpere. Der vil komme opslag, når tiden nærmer sig, men glæd jer, for det er første gang konkurrencen afholdes. 18

19 KALENDEREN Konkurrencer: Dato: Sted: Klasser: Jyderup C-B-A Kalundborg C-B Næstved C-B-A-E Helsingør C-A Maribo C-B-A Slagelse C-B Holbæk B-E Fakse C-E Herfølge C-A Frederiksund E Odsherred C-B Andre arrangementer: DCH ekstraordinært og ordinært Landsmøde, Vissenbjerg på Fyn Klubbens årlige rengøringslørdag. Se opslag og tilmeldingsliste. Kommer du? 19

Generalforsamling DCH Hvidovre d. 20 01 08.

Generalforsamling DCH Hvidovre d. 20 01 08. Generalforsamling DCH Hvidovre d. 20 01 08. 1. Valg af dirigent. Christian Kronow blev uden indsigelser valgt til dirigent og konstaterede at indkaldelse til generalforsamling var udsendt rettidigt. 2.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT - KREDSRÅDSMØDE Marianne Lind Sekretær Horserødvej 2B 3000 Helsingør Tlf. 4975 1730 DATO 18.september 2007 STED DELTAGERE AFBUD FRAVÆRENDE Osted Kro Kredsbestyrelsen:,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

BASTARDEN. Medlemsblad for Hvidovre Køge Bugt Gammel Køge Landevej 576, 2650 Hvidovre. 10. Årgang September 2009 Nummer 3

BASTARDEN. Medlemsblad for Hvidovre Køge Bugt Gammel Køge Landevej 576, 2650 Hvidovre. 10. Årgang September 2009 Nummer 3 BASTARDEN Medlemsblad for Hvidovre Køge Bugt Gammel Køge Landevej 576, 2650 Hvidovre. 10. Årgang September 2009 Nummer 3 Se hvor hundene elsker træningen bare der er en godbid! 1 Bestyrelsen DCH Hvidovre

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af DcH Ringes ordinære generalforsamling afholdt 22/ Generalforsamlingen blev afholdt på Tingagerskolen, Ringe ca. 11:15-13.

Referat af DcH Ringes ordinære generalforsamling afholdt 22/ Generalforsamlingen blev afholdt på Tingagerskolen, Ringe ca. 11:15-13. Referat af DcH Ringes ordinære generalforsamling afholdt 22/11 2014 Generalforsamlingen blev afholdt på Tingagerskolen, Ringe ca. 11:15-13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

1. Valg af dirigent Chris Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

1. Valg af dirigent Chris Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamling i DcH-Risskov tirsdag den 18. februar 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Beretning af foreningens formand 4. Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 23. april 2013, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 24. april 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Indkaldelse til generalforsamling Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere