M U LT I H U S E T P U L S E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M U LT I H U S E T P U L S E N"

Transkript

1 M U LT I H U S E T P U L S E N FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS FORSLAG OOOO7

2 INTRO/VISION Fysiske udfoldelser, individuelt eller i leg med andre mennesker er naturligvis sundt. Ligeledes er det sundt at udvikle sine evner og interesser gennem kreativ udfoldelse. Er der ikke også noget grundlæggende sundt i at der finder møder og erfaringsudvekslinger sted mellem alle grupper af et samfund? Mellem unge og gamle, mellem høj og lav, forældre, børn, pensionister, kørestolsbrugere, herrer og damer og hvilke andre kategorier man nu kan finde på at opdele os i? Er det egentlig ikke det fundament et rart samfund bygger på,- at vi mødes og lærer hinanden at kende og danner netværk og sociale fællesskaber på kryds og tværs af alle grupperinger? Er det ikke lige netop mødet mellem mennesker, der giver et samfund sin puls? og er det ikke lige netop derfor, at ideen om at skabe den unikke kombination af delelementer, som programmet beskriver, virker så indlysende god? Det tror vi på, og vi tror derfor også på, at det er det helt rigtige offensive træk borgerne i Balling her foretager i retning af en positiv udvikling for hele lokalområdet. Lykkes det at skabe en velfungerende, smuk fysisk ramme om dette visionære projekt, der tilbyder fritidsaktiviteter, møde- og væresteder for alle i lokalområdet, så er der skabt grobund for dannelsen af masser af nye sociale netværk og succesen vil give genlyd langt ud over lokalområdets grænser. Fugleperspektiv Det er vores vision at skabe et nyt samlingssted for byens mange forskellige pulsslag. Det sted hvor pausen møder bevægelsen. Hvis man i fremtiden spørger Ballings borgere: Hvad laver I i fritiden? Svarer de: Der mødes vi!

3 HELHEDSPLAN En central del af konkurrenceopgaven består i at placere det ny multihus Pulsen indenfor byggefeltet, der strækker sig fra nord til syd i den østlige del af konkurrenceområdet Vi finder, at der er så mange positive afledte effekter af en direkte sammenbygning med hallen at vi har valgt at fokusere på denne løsningsmodel, der giver: Mulighed for direkte synergi og fleksibilitet mellem hal len og de nye funktioner i multihuset Ankomst fra vest Mulighed for god forbindelse til skolen og eksisterende infrastruktur i området. Mulighed for enkel og fleksibel samdrift Mulighed for at skabe et kompakt/miljømæssigt bæredygtigt samlet byggeri. Mulighed for at friholde mest muligt af byggefeltet og dermed give bedre plads til udendørsaktiviteter Lobby FORSLAG OOOO7

4 Trafik Vi foreslår en ny hovedankomstvej for biler fra syd ind i området i tråd som anbefalet i trafik-notatet. Vejen føres langs den østlige afgrænsning af konkurrenceområdet således at vejen ikke gennemskærer dette og derved forstyrrer aktiviteterne. Stadion Allé, der er den nuværende hovedadgangsvej til området hastighedsreguleres og giver kun adgang til et mindre parkeringsområde nord for Pulsen, der hovedsageligt skal betjene skolen. Fra den nordlige parkeringsplads er der ikke adgang til parkeringsarealerne syd og vest for den ny bygning, da kørselsretningen mellem de to parkeringsområder er ensrettet fra syd mod nord. Hvis det skønnes ønskeligt kan forbindelsen mellem de to parkeringspladser afskæres, så gennemgående trafik helt undgås. Når den ny ankomstvej har passeret boldbanerne i sin nordgående bevægelse er man nået frem til den første parkeringslund, der også danner et læhegn ind mod Pulsen og sammen med det eksisterende læhegn på vestsiden af bygningen definerer et regulært landskabsrum, hvor Pulsens nye udendørsaktiviteter kan udfolde sig i en smuk, sydvendt ramme, der har åben forbindelse til boldarealerne. Den eksisterende parkeringsplads mellem skolen og multihuset er i vores forslag omlagt til et fleksibelt areal med mulighed for torveanvendelse. Torvet tænkes anvendt multifunktionelt, således at et farvet felt på asfalten eksempelvis kan markere en street-hockeybane. En del af torvet foreslås bearbejdet til et landskab med dale og bakker til skatere, løbere og andre, der ønsker at udforske udfoldelsesmulighederne i sådan et terræn. Ved skolen er der indtænkt en holde-/vendeplads for to skolebusser samt en kiss and ride. Cykelparkering foregår i uopvarmede rum på den eksisterende hals nord- og vest-side. Udendørs aktiviteter Fra parkeringen øst for Pulsen løber en sti, der fortsætter gennem huset som et øst-vest gående strøg og videre ud gennem vest-indgangen og helt over til skolen langs nordsiden af det nye torv mellem Pulsen og skolen. Langs denne streng lægger Pulsens indendørsaktiviteter sig og ligeledes en række udendørs aktiviteter. Den bliver på den måde en ny aktivitetsforbindelse mellem skolen og multihuset. Den kobler sig ligeledes til stisystemerne, der betjener boldbanerne, løbestier og naturstierne uden for området. Som vist på helhedsplanen og tilhørende diagrammer foreslår vi at koncentrere en række nye udendørsaktiviteter lige omkring Pulsen, således at dette område bliver fyldt med liv. I resten af konkurrenceområdet kan der desuden drypvis placeres nogle af de mange gode forslag til aktiviteter, som er foreslået i konkurrencebilaget om hjerterum i Balling FORMSPROGET Arkitekturen er præget af rundede former, der sætter husets linjer i bevægelse og væver funktionerne sammen i flydende forbindelser. Den eksisterende hal bindes ved hjælp af afrundede hjørner sammen med de nye funktioner i ét samlet udtryk og er sammen med de nye funktioner med til at skabe to imødekommende hovedindgange til huset. Husets facader bliver i dette formsprog tredimensionelle, så der udover hovedindgange på øst- og vest-siden, også er tilbagetrækninger i stueetagen på husets sydside, hvor der således skabes varierede rum til ophold langs den lange bygningskrop. OVERORDNET DISPONERING Den overordnede disponering af Pulsen består af fire hovedelementer: Aktivitets- og kulturcenter, Idrætsfaciliteter, Fitness- og wellnescenter og endelig et Sundhedscenter I dette forslag kan man lægge et femte element til, -nemlig den eksisterende boldhal, der sammen med de fire andre elementer ligger rundt om og deler en stor central lobby. Udendørs poolområde Slængebakke Træningstrapper Udspring Beech volley Bølget landskab / Skate / Pannafodbold Værksted i forbindelse med uderum Ide-diagrammer Udendørs aktiviteter

5 Ny ankonmstvej Parkering 85 pladser Rampe Indgang Boldbane Udendørs pool (optionel) Pulsen Udeservering Beech volley Boldbane Legezone Parkering 65 pladser Indgang Stadion Allé aktivitetssti Panne fodbold Skaterlandskab Kiss and ride To r v / street hockeybane Multibane Boldbane Busholdepladser og vendeplads Gymnastiksal Balling skole Klatretårn Basket Atletik Te n n i s b a n e HELHEDSPLAN 1:1000 FORSLAG OOOO7

6 C B A A K 6 Opvarmning Depot Overdækket cykel P IF7 IF5 IF6 Boldhal IF1 Overdækket cykel P IF1 LOBBY Fra den centrale lobby med loungeområde og galleri, er der et godt overblik over alle hovedfunktionerne i Pulsen. Der er kig til Multiaktivitetsrummet, der med henblik på fleksibel anvendelse kan åbnes helt eller delvist ud mod foyéren, der er kig til Wellnessdelens poolområde delvist skærmet af grønne planter. Der er kig ind i hallen, der har fået store glaspartier sat ind, der hvor der er størst effekt af den visuelle kontakt til hallen, således at de ventende hos tandlægen, de trænende i fitnessområdet og de besøgende i foyéren og caféen nyder godt af denne visuelle kontakt til det store rum. FF1 Indgang FF3 D FF1 FF1 FF1 AK1 Eksisterende omkl. FW2 FW3 IF2 FW1 Indgang D Henover receptionen er der kig op til fitnessområdet, der indtager et plateau ovenpå de eksisterende omklædningsrum og således tilfører liv i flere niveauer til det centrale rum. Udeservering AK2 Soldæk De nye funktioner er udlagt i to plan, under hensyn til både økonomisk og energimæssig bæredygtighed idet et kompakt hus giver en bedre arealudnyttelse, er mindre materialeforbrugende og mere energieffektivt end et fragmenteret/udstrakt byggeri, men også for at funktionerne kan blive vævet sammen på en måde, der sikrer så mange kontaktflader mellem delelementerne som muligt. Et aspekt, der er helt centralt også for den sociale bæredygtighed i projektet. For at trække lyset dybt ind i det kompakte volumen er der skåret store shedtagsovenlys ind i taget over de store centrale hovedrum. C B A STUEPLAN 1:500 CAFÈ Cafeen er placeret i det sydvestlige hjørne tæt ved den vestlige hovedindgang. Rummet inddeles i mindre zoner ved hjælp af et åbent køkken/serveringsområde.på denne måde gives det store rum en intim og hyggelig atmosfære. Der bliver samtidig skabt en zone bag køkkenet, der kan bruges til at afholde møder. Caféen er dobbelthøj med visuel forbindelse til et pauseareal for undervisningsrummene, til administrationen og til klublokalet, der alle ligger på 1. sal. Fra cafeen er der adgang til udeserververing mod syd. Ved siden af caféen ligger: Koncert i caféen

7 Café FORSLAG OOOO7

8 Mørklægningsgardin Multirummet Multirummet Helt åben Scenepodier kan fjernes cafe Helt lukket AKTIVITETS- OG KULTURCENTER Aktivitets og kultur-centret, der med undtagelse af værkstedet, som er placeret ud mod den nordvendte parkeringsplads, er samlet i to plan med tre undervisningsrum beliggende på 1.sal, på et plateau, der skyder sig ind i multirummet, som dermed bliver opdelt i en høj og en lav del. Musiklokalet ligger ved siden af scenen i stueplanet med direkte adgang til denne. Foldevægge på begge sider af scenen, betyder at scenen efter behov kan vendes ind mod caféen og Multirummet, og at der kan skabes en åben forbindelse mellem de to rum ved at blot at fjerne scenepodierne. Ligeledes kan foldevægge åbne forbindelse til lobbyen. Principdiagram /Aktivitets- og kulturcenter Reception Sundhedscenter Boldhal Fitnes inkl. spinning Poolområde Lobby Lobby med reception Scene Klublokale Multirummet er, når foldevæggene er lukket akustisk afskærmet fra de omkringliggende funktioner, så eksempelvis koncerter kan foregå uden at forstyrre unødigt. Cafe Kultur- og aktivitetsdelen kan ligeledes driftmæssigt lukkes eller åbnes uafhængigt af de andre funktioner, når blot hovedindgangen er åben. Ved siden af Aktivitets-og kulturcentret ligger:

9 FITNESS- OG WELLNESSCENTER fitness- og wellnesscentret, der er delt op i en wellnessdel, der ligger i stueplan og en fitnessdel, der er trukket op på 1.sal for at give det centrale foyerrum mere puls. Fitness-og wellness deler samme omklædningsfaciliteter, der ligger i stueplanet ved siden af poolområdet. Via trappe/elevator er der herfra adgang til fitnessområdet, der kan tilgås ved hjælp af en nøglebrik udleveret i receptionen, der ligeledes giver adgang til poolområdet, sådan at man efter endt træning i fitness kan nyde godt af sauna, kurbade og resten af badene i poolområdet. Der er visuel forbindelse mellem de to områder. Dog foreslår vi, at poolområdet afskærmes delvist ved hjælp af grønne planter, så man ikke føler sig alt for udsat for nysgerrige blikke. Multisalen Sauna og dampbade samles i et fritstående møbel, der delvist lukker wellnessdelen af mod Pulsens gennemgående indre strøg. I dette møbel indbygges en gaspejs, der kan nydes både inde fra sauna/dampbad og fra poolområdet. Som en bufferzone mellem poolområdet og udearealerne skabes et orangeri/vinterhave, hvor de badende selv kan plukke appelsiner til juicebaren indenfor, når sæsonen har været gunstig. Vinterhaven forlænger den del af året, hvor besøgende i centret kan nyde godt af solen og bevæge sig udenfor i badetøj eller slåbrok, meditere eller slappe af i dæksstolene. Et enkelt tiltag, der både er miljømæssigt og socialt bæredygtigt. Poolområde FORSLAG OOOO7

10 C B A S1 Optionelt areal S3 S13 S13 IDRÆTSFACILITETER Har vi opdelt i to dele: omklædningsfaciliter/materialerum og kontorer/klublokale, som let kan fungere uafhængigt af hinanden og som har meget forskellige behov i forhold til placering i bygningen Omklædningsrummene har vi valgt at placere på den østlige side af hallen med hovedindgang fra det gennemgående strøg. Fra disse omklædningsrum, der inkluderer dommeromklædning er der gennem sluser til afvaskning af støvler adgang direkte til det fri og til sti til boldbanerne. I forlængelse af omklædningsrummene ligger vaskerum og i uopvarmede rum materiale- og boldrum. Alle Pulsens omklædningsfaciliteter er samlet som en slags rygrad i stueplanet. Dette betyder at der er mulighed for fleksibel udnyttelse af rummene efter behov mellem de funktioner der benytter dem. D FF1 M4 FF4 IF4 IF3 C AK pause AK3 S13 S15 S13 S16 S12 S15 FW4 S6 S4/ S12 S5 S14 S9 S10 S8 S11 S8 D AK5 AK6 S8 S8 S8 S8 S7 B A FØRSTE SALS PLAN 1:500 Kontorer til idrætsfaciliteterne og klublokalet er placeret på en eftertragtet plads sammen med administrationen over cafeen. Klublokalet får således udsigt over boldbanerne og kan bruges direkte fra undervisningsdelen og til festlige arrangementer i sammenhæng med cafeen. Rummet kan afskærmes ved hjælp af lydisolerende foldevæg, så det kan veksle mellem at fungere som Ballings svar på en VIP-lounge og en hyggekrog for de lokale unge. C B A M3 Depot Teknik Affald M1 M2 D D C B A KÆLDERPLAN 1:500

11 SUNDHEDSCENTER Sundhedscentret er placeret på 1. sal, langs Pulsens østside og med konsultationsrum for lægerne, der strækker sig om til omtrent midt på husets sydside. Sundhedscentrets modtagelse ligger på 1. sal lige ved trappe og elevator, der findes ved hovedindgangen på husets østside tæt ved parkeringspladserne hvortil der er hurtig adgang for ambulancer. Vi har samlet receptionen for de forskellige behandlere i en fællesreception her, hvor de besøgende ankommer på 1. salen, så overskueligheden bliver bedst mulig. Tandlægerne, kiroprakterne og fysioterapeuterne er samlet langs den eksisterende hal med de rum, der kræver dagslys vendt ud mod facaden. Tandlægernes venteværelse ligger ind mod hallen med kig ned i denne. Her ligger også fysioterapirum med let adgang til og fra fitness-og wellnesdelen Venteværelset for lægerne ligger med kig ned til wellnesdelens poolområde mens kontorer og konsultationsrum strækker sig langs en del af øst- og sydfacaden. Vi forestiller os at venteværelset til lægerne skærmes med grønne planter af hensyn til en vis diskretion for patienterne. Sundhedscentret kan fungere som en selvstændig enhed og lukkes uden at dette hindrer adgang til resten af husets funktioner og omvendt. Alligevel er centret fuldstændig integreret i Pulsen og har store kontaktflader til de øvrige funktioner. KÆLDER Fælles reception ved Sundhedscenter I husets kælder finder man, udover teknikrum med adgang for trucks via rampe til parkeringsområdet mod øst, også depotrum til Aktivitets-og kulturcentret. FORSLAG OOOO7

12 FUNKTIONSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED Sammenbygningen af Multihuset med den eksisterende hal og den overordnede disponering af funktionerne er en gevinst for både den eksisterende hal og de nye funktioner, der nu får en synergieffekt. Multihuset og hallen tager, når de er bygget sammen, mindst mulig plads op på området, hvilket både er ressourcebesparende og med til at skabe rum for et maksimalt antal udeaktiviteter. Der er sikret en god niveaufri forbindelse mellem Multihuset, skolen og Parkeringspladserne via det gennemgående forbindelsesstrøg. Af hensyn til optimal tilgængelighed er der er skabt rummelige, niveaufri hovedindgange på øst- og vestside og ligeledes niveaufri adgang til sekundære indgange på nord- og sydsiden. Handicapparkering findes tæt på hovedindgangen mod vest og ligeledes på parkerings arealet mod nord tæt ved værkstedet. Støj fra bilerne søges dæmpet via levende hegn langs ny ankomstvej og parkeringsarealer. De levende hegn spiller sammen med de eksisterende hegn og skaber en landskabelig helhed i området. De mest støjende funktioner i huset er lagt på syd- og vestside, hvor de ikke er til gene for naboerne. ARKITEKTONISK BÆREDYGTIGHED Synergi med eksisterende funktioner i området forstærkes gennem fysisk sammenkobling med eksisterende hal samt forbindelse til skolen via aktivitetsstien. Foldevægge medvirker til stor rumlig fleksibilitet i hverdagen. Lette skillevægge sikrer fremtidige muligheder for foran dringer af funktioner. Optimering af dagslysindfald ved bl.a. nordvendte oven lys. Solafskærmning af store tilbagetrukne glasfacader i café og poolområde gennem bygningens geometri. Minimeret varmetab via kompakt bygningskrop. CO2 neutrale facadematerialer. For mere uddybende forklaring henvises til den generelle beskrivende tekst. SOCIAL BÆREDYGTIGHED Vi foreslår et kompakt byggeri, hvor der er en enkel og ligefrem disponering af hovedfunktionerne rundt om den centrale lobby, således at alle husets besøgende vil mødes her. Adgangen til sundhedscentret, der med sin trappe i stueplan er trukket lidt væk fra den centrale lobby giver dog mulighed for at man kan have en mere diskret adgang til lægedelen. Gode visuelle forbindelser mellem rummene og fleksible anvendelsesmuligheder, både internt i de enkelte rum,- men også på tværs via foldevægge og lignende giver en stor alsidighed i benyttelsen.

13 BYGGETEKNISK KVALITET OG MATERIALER Der påregnes udført direkte fundering med eventuel sandpude, idet dog senere geotekniske undersøgelser skal afklare, hvorvidt der skal anvendes pælefundering. Konstruktive principper: Kælder udføres som pladsstøbt beton med etagedæk som huldæk. Der udføres støbte terrændæk i hele huset, idet dette dog vil afvente afklaring af eventuel pælefundering. Indvendige bærende konstruktioner udføres som betonelementvægge og -huldæk samt eventuelt lette dæk. Af hensyn til maksimal fleksibilitet anvendes, hvor det er muligt, lette skillevægge som rumadskillelse. Facaden tænkes udført som højkvalitets-præfabrikerede træelementer, med yderbeklædning af lærketræ eller lign. Anvendelse af træ er CO 2 neutralt, og kan endvidere kombineres med alternativ isolering, som evt. papiruld for at minimere miljøbelastning. Taget udføres som tagkassetter med skivevirkning og underliggende søjle/bjælkesystem med pendulsøjler. Stabilitet optages i elevator- og trappekerner og øvrige gennemgående indvendige betonvægge samt om nødvendigt et antal indspændte søjler. Eksisterende hal åbner sig mod lobby FORSLAG OOOO7

14 FW4 Cykel P Boldhal S8 Omkl. FW2 SNIT AA 1:500 N O R D FA C A D E 1 : M1 AK3 Opvarmning Boldhal SNIT BB 1:500 FF1 AK1 S Y D FA C A D E 1 : M3 IF3 AK6 SNIT CC 1:500 SNIT DD 1:500 FF2 Boldhal Ø S T FA C A D E 1 : M3 TEK M1 V E S T FA C A D E 1 : 5 0 0

15 Eksteriør FORSLAG OOOO7

16 MILJØ- OG RESSOURCEBELASTNING MÅLSÆTNING Vi h a r s a t m å l s æ t n i n g e n i p r o j e k t g r u p p e n t i l a t M u l t i h u s e t Pulsen skal opfylde Bygningsreglementets krav til lavenergiklasse 2015, uden brug af supplerende vedvarende energi, hvilket vil sige, at bygningen må have et primært energiforbrug på 41,1 KWh/m2. Kompa k t bygningsform I projektet har vi efterstræbt at skabe en naturlig helhed i byggeriet, ved en integreret designproces baseret på det Hollandske p r i n c i p Tr i a s E n e r g e t i c a. B y g n i n g e n e r d e s i g n e t m e d s æ r l i g f o k u s p å k o m p a k t h e d, t æ t h e d s a m t e l i m i n e r i n g a f k u l d e b r o e r. Den kompakte bygningsform bevirker at bygningens samlede varmeafgivende overflade bliver så lille som muligt i forhold til det samlede bygningsareal. Derved reduceres varmetabet igennem klimaskærmen mest muligt og bygningens energiforbrug til opvarmning minimeres. Alle ydervægge udføres som lette konstruktioner med U-værdi: 0,10 W/m2K. Ta g o g k æ l d e r d æ k i s o l e r e s s v a r e n d e t i l U - v æ r d i e r p å 0, 0 7 o g 0,08 W/m2K. Vi n d u e r u d f ø r e s m e d s u p e r l a v e n e r g i r u d e r o g 3 l a g g l a s, U - v æ r di på 0,9 W/m2K. Bygningen udføres ekstra tæt, så kravene i 2015 overholdes. MOS-SEDUM DAGSLYS NOPHADRAIN TAGBEKLÆDNING UDSYN POOLOMRÅDE DAGSLYS UDSYN D agslys Udnyttelse af natuligt dagslys er en af de mest effektive måder at reducere energiforbruget til belysning på. I Multihuset Pulsen er der arbejded for at maximere dagslystilgang fra ove n l y s o g f a c a d e r. N a t u l i g t d a g s l y s g i v e r e n d v i d e r e e n b e d r e lyskvalitet og et stimulderende miljø for brugerne af bygningen igennem dagen. POOLOMRÅDE E nergieffe k tivt belysnings anlæg Energiforbruget til kunstlys spiller stadig en væsentlig rolle i e n e r g i b a l a n c e n, p g a b y g n i n g e n s b r u g s m ø n s t e r o m a f t e n t i m e r. Multihuset skal derfor udstyres med et effektivt belysningsanlæg med god lysmæssigt kvalitet, der automatisk reguleres afhængigt af dagslyset, og dermed giver mulighed for maksimal e n e r g i b e s p a r e l s e. Ti l l e f f e k t b e l y s n i n g i h u s e t b e n y t t e s i n n o v a t i v LED belysning. DAGSLYS UDSYN POOLOMRÅDE DAGSLYS UDSYN S olafs k ærmning For at forhindre overophedning om sommeren, anvendes der fjerde generations solafskærmende glas i facaderne mod øst, syd og vest. Disse glas lukker dobbelt så meget sollys ind som solenergi og dermed mindsker behovet for ventilation og køling. Mod syd suppleres med automatisk reguleret ekstern solafskærmning. POOLOMRÅDE E nergieffe k tiv ventilation For at sikre det gode indeklima og et lavt energiforbrug med maksimale driftsbesparelser er det valgt at anvende en kombination af forskellige ventilationsstrategier afhængig af typen af r u m : I c a f e e n, m u l t i r u m, f i t n e s s o m r å d e r, s p o r t h a l e t c. h v o r d e r kan forventes store og varierende personbelastninger anvendes b e h o v s s t y r e t m e k a n i s k v e n t i l a t i o n ( VAV- a n l æ g ). I o m r å d e r m e d e t k o n s t a n t b r u g s m ø n s t e r s o m k o n t o r e r, k o n s u l t a t i o n, b e h a n d l errum m.m. regnes det mekaniske ventilationsanlæg udført med e t k o n s t a n t l u f t s k i f t e ( C AV- a n l æ g ). Ve n t i l a t i o n e n e r t i d s s t y r e t, således at den kun er i drift i åbningsperioder for den respektive afdeling. MOS-SEDUM DAGSLYS NOPHADRAIN TAGBEKLÆDNING N aturlig ventilation Om sommeren vil det være muligt at åbne store dele af vinduespartierne som et supplement til den mekaniske ventilation for at forbedre indeklimaet yderligere. I ovenlys placeres en del automatisk styrede vinduer for at sikre tilstrækkeligt naturlig ventilation og mulighed til tværventilation. UDSYN MOS-SEDUM NOPHADRAIN TAGBEKLÆDNING DAGSLYS UDSYN T ermis k masse og natventilation Der anvendes effektiv brug af bygnings termiske masse i kombination med natventilation om sommeren for således at akkumulere kulde og bidrage til at stabilisere temperaturen om sommere. S olceller ( optionelt ) For at opfylde energikravet for lavenergiklasse 2015, er det nødvendigt at montere solceller på bygningens sydlige tag. D e r a n v e n d e s p o l y k r y s t a l l i n s k e s o l c e l l e r. D i s s e u d e m æ r k e r s i g ved en god pris kontra ydelse, samt med gode muligheder for tilpasning i størrelse og udseende. Solcellerne har en typisk virkningsgrad på 13-15%, hvilket vil sige, at de omsætter 1315% af solens indstråling til strøm. Vand For at sikre en samlet bæredygtig ressourcebevisthed I byggerie t, e r d e t f o r u d e n m a r k a n t e e n e r g i b e s p a r e l s e r, m å l e t a t d e m o n strere markante reduktioner af vandforbruget I byggeriet både f o r b o l i g e r o g e r h v e r v. I f o r h o l d t i l e k s i s t e r e n d e b y g g e r i k a n der opnås betragtelige vandbesparelser i nybyggeri i forhold til både drift og adfærd. Denne besparelse opnås i nærverende forslag gennem følgende enkle og billige tiltag: A n v e n d e s l e a f v a n d b e s p a r e n d e t o i l e t t e r o g v a n d f r i u r i n a l e r. Berøringsfrie armaturer ved håndvaske samt vandbesparende armaturer i bruser i omkledningsrum. MOS-SEDUM NOPHADRAIN TAGBEKLÆDNING

17 MOS-SEDUM NOPHADRAIN TAGBEKLÆDNING Regelmæssig registrering af ejendommens samlede vandforbrug og særskilt måling af det samlede varmtvandsforbrug. Fjernaflæsnign af hovedvandmålere og anvendelse af grønne regnskaber for at sætte fokus på husets forbrug af vand og for at muliggøre sammenligning mellem forbrugere. Grønt tag Det grønne tag er ikke kun et arkitektonisk træk for at signalere DAGSLYS UDSYN husets bæredygtige profil. Det er også gavnligt for at reducere overbelastningen af det nærliggende kloaksystem. Det grønne tag kan opmagasinere mellem liter vand pr. m2, hvorved hele taget planlægges at udføres som grønt tag. Affald I tråd med den generelle ressourcebevidsthed i projektet tiltræbes det via øget information samt nemme og logiske af- MOS-SEDUM NOPHADRAIN TAGBEKLÆDNING faldssorteringsstationer at øge sorteringsgraden og dermed genanvendelsen af både papir, pap og glas. Som del af Skive kommunens tværgående initiativer til reduktion af miljøbelastning fra affaldsbehandling, tilbudes vejledning fra kommunens affaldskonsulenten. Projektgruppen er instillet i at involvere konsulenten tidligt i projekt, for at udersøge yderlige muligheder for at forbedre affåldshåndtering af det producerede affald og dermed holde miljøbelastnignen på et minimum. Geotermisk Varme Til opvarmning af bygning samt indendørs pool anvendes fjern- MOS-SEDUM NOPHADRAIN DAGSLYS TAGBEKLÆDNING varme som forudsættes produceret fra geotermisk varme. UDSYN Ifølge programmet indeholder det vand, man henter op fra jorden 12 gange så megen energi, som man bruger på at pumpe det op. Det er en meget miljøvenlig møde at varme bygning op på, særligt fordi returvandet yderlige kan anvendes til opvarmning af den udendørspool. Energi og ressourceforbrug i wellness-pools El og varmeforbrug til wellness område vil højst sandsynligt være den største energi post i Multihuset. Det gælder ikke kun selve bygningsinstallationerne til ventilation, belysning og varme, men i høj grad også elforbrug til vandbehandling. Det har derfor været et naturligt fokus for os, at arbejde målrettet for at reducere energi og ressourceforbrug i pool området, med følgende tiltag: Rumfugtigheden skal være så høj som muligt for at reducere fordampning fra bassiner. Udenfor brugstiden overdækkes bassinet for at reducere fordampningen Udenfor brugstiden øges luftfugtighed og hermed reducere ventilatinsbehov. Der skal installeres et særligt ventilationsaggregat POOLOMRÅDE DAGSLYS UDSYN til pool-området med varmegenvinding ved hjælp af POOLOMRÅDE en varmepumpe, således at også varme-energien i den fugtige luft kan genvindes (latent varme), og ikke kun fri-varme. Energiforbruget til cirkulationspumpen i vandbehandling sanlægget udgør gennemsnitlig ca. 30% af det totale elforbrug. For at reducere dette er teknikrummet placeret direkt under pool området. Der installeres varmegenvinding fra afløbsvand fra brus er. POOLOMRÅDE FORSLAG OOOO7

18 ØKONOMI I opgaveløsningen har der været fokus på at skabe et hus med økonomisk bæredygtighed. Dette opnås blandt andet ved at sammenkoble allerede eksisterende muligheder for anvendelse i forbindelse med den eksisterende hal samt den direkte kobling hertil for at skabe fælles væg-, facade- og gulvarealer mv. Med det store fokus på energimæssig bæredygtighed honorerer dette tillige kravet til, at den driftsmæssige energiomkostning skal være minimeret - primært via passive tiltag og forsyning fra geotermik. Udgifterne til drift, vedligeholdelse og renovering i relation til den primære bygningskrop antages, at kunne begrænses til et minimum. Materialevalget afspejler programmets krav om robusthed og et minimum af vedligehold og bygger på velafprøvede konstruktive principper og byggesystemer samt afprøvede tekniske løsninger, overfladevalg og materialer. Der er i løbende i forslaget arbejdet med enhedspriser på rumtyper, facader mv. idet disse har været underkastet en successiv behandling i kalkuleregi med udgangspunkt i afleveringsdokumentationsniveauet med tegningsmateriale i 1:500 svarende til et overslag i forbindelse med et dispositionsforslag. Den overordnede ramme på de DKK 49,5 mio. ekskl. moms er overordnet disponeret og administreret på følgende måde: Uforudsete omkostninger_10% DKK ,- (herunder eventuel omkostning til pælefundering og indeksering) Rådgiverhonorar _8,5% DKK ,- (herunder arkitekt, ingeniør for bæredygtighed/energi og installationer/konstruktioner samt landmåler) Udvendig anlæg _rådighedsbeløb DKK ,- (herunder belægning, stianlæg, belysning med direkte tilknytning til bygningsanlægget samt aktivitetsskabende bearbejdning af udearealer) Håndværkerudgifter_fag-/hovedentrepriseudbud, ialt DKK ,- Håndværkerudgifterne er som ovenfor angivet sandsynliggjort via overslagsmæssige kalkuler: A) m 2 -priser B) m 2 -priser for bygnings-/rumtyper med tillæg for facadeløsning og øvrige, særlige elementer For så vidt angår det samlede volumen er dette overordnet vurderet i 4 kategorier: Eksisterende arealer til renovering (hallen, opvarmningslokale, redskabsrum og omklædning), Poolområde, Kælder og Øvrige. Overslagsbetragtninger i relation hertil: Eksisterende á 2.000,- = ,- Poolområde 265 á ,- = ,- Kælder 600 á 6.000,- = ,- Øvrige á 9.000,- = ,- DKK ,- Herefter er der lavet særskilte kalkuler for rumtyper/funktioner, tillæg for facader etc. Disse er udført via successive kalkulationer svarende til maksimal og minimal pris på henholdsvis DKK ,- og ,- I den forbindelse indikerer ovenstående budgetramme en maksimal pris, i alt DKK ,- (DKK ,- + DKK ,-)

19 På baggrund af de indledende successive kalkuler er der efterfølgende foretaget vurderinger af rumtyper i forhold til type, placering, bestykning og materialer; fortsat på m2-basis. I tilknytning hertil med tillæg for renovering af tag i eksisterende halområde samt tillæg for facade i forhold til de indregnede m2-priser for rumtyperne. For så vidt angår ovenstående 4 kategorier er der tale om følgende differentiering: Eksisterende á 500,- til 5.000,- Poolområde 265 á ,- Kælder 600 á 5.000,- til 7.000,- Øvrige á 5.000,- til ,- DKK ,- Der er i kalkulerne forudsat direkte fundering eller sandpude. I forbindelse med en geoteknisk undersøgelse vil det konstateres, hvorvidt der vil blive tale om pælefundering. Udgifter hertil vil altså skulle henføres til uforudsete omkostninger, inden for hvilken beløbet forventes at kunne rummes. O ffentliggørelse Jul 2011 Jul 2011 A ug 2011 Sep 2011 ( Godkendelse af Lokalplan) Okt 2011 N ov 2011 Dec 2011 J an 2012 Feb 2012 M ar 2012 Apr 2012 Maj 2012 J un 2012 Jul 2012 Aug 2011 Sep 2012 Okt 2012 N ov 2012 D ec Tillæg, eksisterende halområde DKK ,- Tillæg, facader DKK ,- I alt DKK ,- I forhold til det givne fasestade for opgaveløsningen forudsættes den overordnede økonomiske ramme således at kunne rumme nærværende projekt, idet dog følgende poster forventes at blive honoreret uden for den anførte anlægssum (som angivet i konkurrenceprogrammet): Forslagsfase D i sp. / Projektsforslag Forprojekt / H o v edprojekt U d førelse / Opfølgning I b r u g ta g n i n g Grund og byggemodning Udvendige forsyningsanlæg på grunden Forsikringer og risikotillæg Etablering af parkeringsanlæg og vejanlæg i øvrigt Reetablering af tennis- og boldbaner Løst inventar Finansieringsomkostninger Projektet Hjerterum i Balling, motionssti Udendørs aktiviteter (udendørs bademulighed_spa 2) Geotekniske og arkæologiske undersøgelser Optionelle arealer indbygget i opgaveløsningen (uopvarmet uderum og uopvarmet pulterrum, i alt 190m2) B r u g e r g r u p p e r Underrådgiver S T Y R E G R U P P E B ygherre / B ygherrerådgiver Totalrådgiver e n t r e p r e nør I relation til begrebet løst inventar opfattes dette også som værende eksempelvis AV-udstyr, køkkenfaciliteter, værkstedsinventar, tandlæge- og undersøgelsesmøblement, gardiner, redskaber etc. samt øvrigt naturligt løst inventar som skabe, stole, borde o.lign. Procesudstyr og -ventilation i laboratorium er ikke for nuværende indeholdt. Kalkulen er baseret på etablering af kun én elevator, men dog mulighed for to. F ø l g e g r u p p e r Underrådgiver Underrådgiver FORSLAG OOOO7

20 Arealskema Rum nr. Rumbeskrivelse Vejledende nettoarealer Forslagets nettoarealer (udfyldes af forslagsstiller) Fællesfaciliteter FF.1 Foyer / toiletter / galleri 100 m m² FF.2 Café / mødelokale 200 m m² FF.3 Køkken 40 m 2 42 m² FF.4 Administration 20 m 2 22 m² I alt 360 m² 437 m² Aktivitets- og kulturcenter AK.1 Multilokale (musik, teater, gymnastik, dans etc.) 300 m m² AK.2 Musikøvelokale 30 m 2 29 m² AK.3 IT / AV redigeringslokale 30 m 2 27 m² AK.4 Lokale til keramik, glasarbejde etc. 30 m 2 27 m² AK.5 Lokale til maleri, tegning etc. 30 m 2 27 m² AK.6 Værksted (evt. placeret i kælderen) 30 m 2 42 m² I alt 450 m² 471 m² Idrætsfaciliteter IF.1 2 omklædningsrum med bad og toilet 120 m m² IF.2 2 dommeromklædningsrum med bad og toilet 30 m 2 28 m² IF.3 Klublokale for Idrætsforeningen 50 m 2 65 m² IF.4 Kontor og arkiv rum til Idrætsforeningen 30 m 2 27 m² IF.5 Vaskerum og tørrerum til trøjer 15 m 2 17 m² IF.6 Materiale rum (kridtmaskine, net etc.) 20 m 2 16 m² IF.7 Bolde og rekvisitter 10 m 2 9 m² I alt 275 m² 287 m² Fitness- og wellnesscenter FW.1 Omklædningsrum (kønsopdelt m 25 / k 35) 120 m m² FW.2 Pool område (poolen 10x10 m) + 2 mindre kurbade 250 m m² FW.3 1 spabad, 1 sauna, 1 dampbad (integreret i poolområde) m² FW.4 Fitness inkl. spinning 110 m m² FW.5 Spinning (til 12 cykler + instruktør) I alt 480 m² 510 m² Sundhedscenter A Sundhedscenterets fællesfaciliteter S.1 Personale frokoststue m. køkken 20 m 2 27 m² S.2 Omklædning med skabe og 2 toiletter m brusebad 20 m 2 18 m² S.3 Rengørings- og skyllerum 10 m 2 13 m² B Sundhedscenterets lægehusdel S.4 Modtagelse/reception m. plads til 2 arbejdspladser 20 m 2 59 m² (foreslåes kombineret med S.12) S.5 Venteværelse m. plads til personer 30 m 2 38 m² S.6 3 patienttoiletter (heraf 1 handicaptoilet) m 20 m 2 16 m² håndvask S.7 Sekretær/sygeplejerske/laborant 3 arbejdspladser 25 m 2 29 m² S.8 3x2 konsultationslokaler á 20 m2 m. håndvask 120 m m² S.9 1 skadestue m håndvask 20 m 2 15 m² S.10 Laboratorium + sterilisation / autoklave 10 m 2 12 m² S.11 Depot, arkiv mv. 15 m 2 16 m² C Sundhedscenterets øvrige faggrupper S.12 Fællesfaciliteter m. reception, toiletter, venteværelse 40 m 2 0 m² mv. (foreslåes kombineret med S.4) S.13 4 tandlægeklinikker á 15 m2 m håndvask 60 m 2 54 m² S.14 1 sekretærkontor til tandlægerne 15 m 2 13 m² S.15 Fysioterapi med 1 rum på 30 og 1 kontor på m 2 33 m² m2 S.16 Kiropraktor / Diætist 20 m 2 21 m² I alt 485 m² 496 m² Teknik mv. M.1 Teknik til wellness afdeling 300 m m² M.2 Teknik til udendørs swimmingpool 50 m 2 51 m² M.3 Magasin til Multilokale 80 m 2 75 m² M.4 Omklædning køkken personale inkl. bad og toilet 20 m 2 18 m 2 I alt 450 m² 455 m² Samlet vejledende nettoareal m² m² Tillæg af konstruktioner, fordelingsarealer etc m² Projektets vejledende bruttoetageareal m² Kendingstal 00007

Idé og placering. Parken Ballings nye hjerte

Idé og placering. Parken Ballings nye hjerte 52971 Introduktion Social bæredygtighed, økologi og økonomi er de temaer, der har inspireret os i skabelsen af dette projektforslag. Denne interesse har fået os til at fokusere på at kreere en bygning,

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

Tegninger. Indholdsfortegnelse

Tegninger. Indholdsfortegnelse Tegninger Dette er præsentationsmappen til projektet PULSEN. Den indeholder først en kort oversigt over designprocessen og herefter planer, opstalter og snit samt rumlige afbildninger og stemningsbilleder

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Sigtet og målsætning Sigtet med vores projekt er at skabe gode rammer for Gentofte Rideskoles brugere, medarbejdere og heste. Placeringen midt i et villakvarter

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

Multihuset Pulsen Forslag. Fremtidens bæredygtige multihus

Multihuset Pulsen Forslag. Fremtidens bæredygtige multihus Multihuset Pulsen Forslag Fremtidens bæredygtige multihus 23015 Indhold 1 3 6 7 8 20 21/Bilag Multihuset Pulsen /et bæredygtigt landmark i Balling Aktivitetstorvet /ny helhedsplan Multihus på højkant /disponering

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

F A R U P F Æ L L E D

F A R U P F Æ L L E D F A R U P F Æ L L E D LEGEPLADS - EKSIST. EKSIST SKOLE NEDRIVES EVT. HÅNDBOLDBANE - GRÆS BEVARE EN DEL AF ASFALTEN EKSIST BOLDBANE MULTIBANE (PÅ EKSIST ASFALT MED «HJEMMEGJORTE BANDER» VINTERSPORT MED

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009 VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed OMRÅDET UNIKKE LANDSKABELIGE MULIGHEDER Vissenbjerghallerne

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

klublokale ny glasfacade ind til svømmehallen bassin

klublokale ny glasfacade ind til svømmehallen bassin omklædning herrer glas foldevæg () klublokale åbent torv ny glasfacade ind til svømmehallen () eksisterende bassin EHALLEN NYT TORV VED SVØMMEHALLEN ET ÅBENT TORV MED EN NY GLASFACADE INDRETTES TIL FLEKSIBELT

Læs mere

PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015

PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015 PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015 2 OVERSIGTSKORT 1:3000 DRAGØR RÅDHUS englandsvej kirkevej ST. MAGLEBY KIRKE SFO ST. MAGLEBY SKOLE idrætsareal grusbane møllegade EKSISTERENDE SVØMMEHAL parkering

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 FØVLING BØRNECENTER

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 FØVLING BØRNECENTER SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 ALTERNATIV 1 FØVLING BØRNECENTER Rådhuspassa FORUDSÆTNINGER - Fastholde dagtilbud og undervisning i nærområdet - Dagtilbud og Skole samarbejder om børnegruppen

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011 NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag 21. november 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Visualisering 3 Diagrammer 4 Diagrammer 5 Plan 6 Snit 10 Kælderplan 11 Opstalter 12 Referencer 14 Arealskema

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

BYENS PULS FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

BYENS PULS FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 15128 BYENS PULS FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS BYENS PULS Sundhed Cafe Pulsen i Balling skal udvikles som et moderne kulturhus, der er koblet tæt sammen med Balling skole og landskabet omkring. Pulsen

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

Appendiks 1 til rapporten

Appendiks 1 til rapporten Appendiks 1 til rapporten Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Udviklingstendenser frem mod BR 2020

Udviklingstendenser frem mod BR 2020 Udviklingstendenser frem mod BR 2020 2020 på vej mod 2050 2050 er frygtelig langt at kigge fremad, men dagens nybyggerier skal være fuldt funktionsdygtige i 2050 Vi har to vigtige pejlemærker for 2050:

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Villa Nørager. Lillebælts Allé 18, Fredericia

Villa Nørager. Lillebælts Allé 18, Fredericia Villa Nørager Lillebælts Allé 18, Fredericia 23.11.2010 2 Oversigtskort Stedet Lillebælts Allé 18 er så absolut en af Fredericias bedst beliggende grunde. Højt hævet over Lillebælt er udsigten ud gennem

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

RINGSTED CAMPUSHAL CHRISTENSEN & CO. ARKITEKTER / GRONTMIJ / MARIANNE LEVINSEN SEPTEMBER 2012

RINGSTED CAMPUSHAL CHRISTENSEN & CO. ARKITEKTER / GRONTMIJ / MARIANNE LEVINSEN SEPTEMBER 2012 RINGSTED CAMPUSHAL CHRISTENSEN & CO. ARKITEKTER / GRONTMIJ / MARIANNE LEVINSEN SEPTEMBER 2012 CAMPUSHAL RINGSTED Team Arkitekt: Christensen & Co. Arkitekter as Ingeniør: Grontmij Landskabsarkitekt: Marianne

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100.

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100. POLITISKOLE & EFTERUDDANELSESCENTER I SVENDBORG 2 Kirkebyskoven Amalielyst Græsholmene Politiskole Odense - Svendborg Horseskov Skove til hundetræning - :00.000 Fremtidig indkvartering Grund: 8000 m 2

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere