Anklageskrift er modtaget den 21. februar 2014 og er berigtiget under hovedforhandlingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anklageskrift er modtaget den 21. februar 2014 og er berigtiget under hovedforhandlingen."

Transkript

1 D O M afsagt den 1. april 2014 Rettens nr /2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 21. februar 2014 og er berigtiget under hovedforhandlingen. T er tiltalt for 1. overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, jf. 89, ved den 4. februar 2014 kl. ca i regionaltog nr. 36 på strækningen mellem Egøje station og Hårlev station med vold eller trussel om vold at have overfaldet tjenestegørende togrevisor Forurettede 1 (F1), idet T under påstigning af toget på Egøje station skubbede til F1 i forbindelse med, at F1 anmodede T om at fremvise gyldig rejsebillet, ligesom T efterfølgende i toget spyttede F1 i ansigtet og sparkede hende på venstre ben. 2. overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, jf. 89, ved den 2. februar 2014 kl. ca på perronen på Vamdrup station, med vold eller trussel om vold at have overfaldet tjenestegørende togrevisor Forurettede 2 (F2), idet T i forbindelse med, at F2 anmodede ham om at fremvise gyldig rejsebillet, vred F2 s venstre arm rundt samtidig med, at han truede ham med knyttet hånd, ligesom T ca. 15 minutter senere truede F2 med en kniv. 3. overtrædelse af våbenlovens 10, stk. 2, jf. 4, stk. 1, jf. straffelovens 89, ved på samme tid og sted som i forhold 2 på offentligt tilgængeligt sted, uden anerkendelsesværdigt formål og under skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en kniv med en bladlængde på 6,5 cm. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse i forhold 1 og 2. Anklageren har under hovedforhandlingen frafaldet forfølgningen i forhold 3. Anklageren har påstået T straffet med en ubetinget frihedsstraf på 60 dage til tre måneder.

2 Anklagemyndigheden har endvidere påstået konfiskation af en lommekniv med en bladlængde på 6,5 cm hos T, jf. straffelovens 75, stk. 2. Anklagemyndigheden har endelig nedlagt påstand om, at T i medfør af udlændingelovens 49, stk. 1, jf. 24, nr. 1, jf. 22, stk. 1, nr. 6, og 24, nr. 2, jf. 32, stk. 1, jf. stk. 3, udvises af Danmark med indrejseforbud i et tidsrum, som retten fastsætter. T har nægtet sig skyldig. T har påstået frifindelse og i øvrigt rettens mildeste dom. T har ikke haft bemærkninger til konfiskationspåstanden og har ikke protesteret mod påstanden om udvisning, som anført af anklagemyndigheden for det tilfælde, at han findes skyldig i forhold 1 og 2. Forklaringer Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af T og af vidnerne F1 og F2. T har i grundlovsforhøret den 5. februar 2014 afgivet følgende forklaring, idet bemærkes, at sagens forhold 1 i retsbogen er gengivet som forhold 2, og sagens forhold 2 er gengivet som forhold 1: "Anholdte forklarede vedrørende forhold 1, at det anførte ikke er sandt, og at han vil sendes tilbage til sit hjemland. Det var ikke kontrolløren, der tilkaldte politiet, men ham. Der var en mand i uniform, som henvendte sig til ham og ville se hans billet. Der var ti andre mennesker til stede, men det var kun ham, som skulle vise billet. Han blev bedt om at vente til politiet kom, men han ville ind i toget. Han bad kontrolløren om at tilkalde politiet, fordi det kun var ham, som skulle vise billet. Hans beskrivelse var sendt ud til andre, og han blev nægtet at komme med toget. Han havde ikke billet og ingen penge til at købe en for. Han forsøgte at komme ind i toget, men kontrolløren forsøgte at skubbe og sparke ham væk. Kontrolløren sagde Fuck you til ham. Han ville ikke gøre kontrolløren fortræd, og han har ikke rørt ham. Han havde ikke en kniv på sig, men han havde en 3-i-én negleklipper på sig. Forsvareren henviste til foto 4 og anførte, at det er et meget dårligt billede. Anholdte forklarede, at han havde en rød foldekniv i lommen. Anholdte forklarede vedrørende forhold 2, at han i går kørte i tog omkring Køge. Han havde heller ikke her billet eller penge til at købe en for. Der var også her en kontrollør, der bad om at se hans billet. Kontrolløren bad anholdte om at stige ud ved næste station, hvilket han gjorde. Han ville tage toget igen, da han ville tilbage til der, hvor han kom fra. Mellem kl kunne han ikke komme med toget, fordi en kontrollør stod og spærrede ham vejen. Hver gang, der kom et tog, kommunikerede kontrolløren med togføreren, at han ikke skulle med toget. Han kom ikke med toget igen. Kontrolløren skubbede til ham, så han ikke kunne komme ind i toget, og hun slog ham også. Han prøvede bare at forsvare sig. Han blev forhindret i at komme tilbage til der, hvor han kom fra. Han skubbede eller sparkede ikke til

3 kontrolløren, og han spyttede heller ikke. Der var en dame, som så, hvad der skete. Han lagde en cykel på skinnerne, men han har ikke væltet toget.... Anholdte forklarede om sine personlige forhold, at han har været i Danmark i 10 måneder og søger asyl. Der er amerikanske soldater, der vil finde hans familie og besætte hans land. Der er folk, som forfølger ham og vil slå ham ihjel. Han kommer fra Marokko. Han vil ikke have, at der er kvinder, der rører ham eller kommer i nærheden af ham. Det var ikke derfor, han overfaldt den kvindelige kontrollør. Han lagde cyklen på skinnerne, fordi han var bange for, at de 5-6 kontrollører ville overfalde ham og udlevere ham til amerikanerne." T har vedrørende forhold 2 supplerende forklaret, at det er sådan, at han erindrer, at det er foregået. Han boede på daværende tidspunkt på asylcenter, men havde ikke modtaget penge fra asylcentret og havde derfor ikke penge til at købe en billet. Kontrolløren slog på T s hånd. T var ophidset og vred, men han gjorde ikke kontrolløren noget. Kontrolløren opfordrede andre passagerer i toget til at slå T. Han havde tidligere været med toget og var på kontrollørens opfordring frivilligt stået af toget. Han ville på det igen, men kontrolløren forhindrede ham i det. Han forsøgte fem gange, men blev forhindret. Sjette gang lykkedes det. Kontrolløren spærrede vejen med begge sine arme, men han dukkede sig under hendes ene arm og kom ind i toget. T satte sig ind på et sæde i en kupé. Kontrolløren kom til ham og sagde, at der måtte han ikke sidde, og krævede, at han atter steg af toget. T nægtede. Kontrolløren var vred på T. Hun skubbede til ham og bad ham flere gange om at stige af. Kontrolløren prøvede at hidse tiltalte op, men han gjorde ikke noget ud over at værge for sig, da han var bange for, at kontrolløren ville slå ham. Efter diskussionen med kontrolløren, var der to passagerer i toget, der forsøgte at slå T. Da toget havde været standset ved tre stationer, holdt det stille ved den fjerde, hvor de afventede politiet. Der ankom fem eller seks andre kontrollører. T gik til dørene og steg af toget. De mange kontrollører fulgte efter ham. T har vedrørende forhold 3 forklaret, at han den omhandlede dag havde en kniv på sig. Det var en, han havde fundet. Den kan foldes ud, og han anvender den sædvanligvis som negleklipper. Foreholdt forhold 2, bilag 8, foto 4, bekræfter T, at det var den omhandlede kniv. Han anvendte ikke kniven til at true togkontrolløren. T bekræfter, at han er afbilledet på overvågningsvideoen fra det omhandlede tog, der viser ham stigende på toget og derefter siddende i toget, hvor kontrolløren kommer til ham. F1 har vedrørende forhold 1 forklaret, at hun er tjenestegørende togrevisor. Hun kørte den omhandlede dag fra Køge først på formiddagen. Hun billetterede T, der foreviste en billet, som var adskillige måneder gammel. Hun bad om T s id, og opfattede hans tilbagemelding på den måde, at han ikke havde legitimation af nogen art. Derfor bad hun T om at stige af toget. T steg frivilligt af på Vallø Station.

4 Toget fortsatte med F1 som kontrollør frem og tilbage på linjen. Hun blev på et tidspunkt orienteret af lokomotivføreren om, at T var set ved sporet. Da toget på et tidspunkt nåede frem til Egøje Station, bemærkede hun T på perronen. Hun stillede sig i togdørerne for at se, om T havde en billet. T havde fortsat ikke billet, og hun afviste derfor T. Herefter gik det meget hurtigt. T fægtede på et tidspunkt med sine arme, og fik nok nærmest skubbet til vidnet, hvorefter T kom ind i toget. Hun gik straks til lokomotivføreren, hvor hun forsøgte at komme i kontakt med politiet. Hun prøvede først på 114, men kunne ikke komme igennem og prøvede dernæst på 112, men havde fortsat problemer formentlig på grund af en dårlig forbindelse. Hun gik ned af trapperne i toget, mens hun fortsat forsøgte at få kontakt til politiet. Da hun kom ned i toget, sad T på et sæde. T rejste sig og gik til angreb på F1. T spyttede hende først i ansigtet. T var i en afstand på cm fra hende, da han spyttede hende i ansigtet. Herefter sparkede T hende, og hun blev ramt på venstre knæskal. T slog også ud efter hende, men hun blev ikke rigtig ramt, eller også blev hun kun ramt af et let slag eller skub. Det var ikke noget, hun bemærkede særligt. T virkede gal og aggressiv og talte arabisk, eller på et sprog, vidnet ikke forstod. Hun mener ikke, at hun gjorde noget for at provokere T, og hun hverken slog ud efter eller tog fat i ham. Foreholdt T s forklaring om, at hun overfaldt ham, og at T også blev overfaldet af andre passagerer i toget, forklarede F1, at det ikke var korrekt. Armlænet til sæderne i toget er i højde med hendes knæ. Hun er imidlertid sikker på, at T sparkede ud efter hende, og hun blev ramt på venstre knæ. Efter overfaldet satte T sig atter ned på sædet. Toget kørte ind til Hårlev Station, og T stod af. F1 fulgte efter T i afstand og bagved ham. Hun talte med politiet, og de opfordrede hende til at kontakte kolleger og holde øje med, at T ikke stak af. Vidnet hentede kolleger. T løb rundt på stationen og ind i toget. Da han kom ud igen, tog han en cykel, som han smed ned på sporet. Han stod ved sporret og samlede også granitskærver op, som han ville kaste efter kollegerne og F1. Endnu et tog ankom til stationen, som T steg ind i. Han kom ud igen og løb rundt om bygningen. F1 bemærkede, at politiet var ankommet til stedet og herefter sluttede episoden. Hun var efterfølgende på skadestuen. Det blev konstateret, at hun havde fået et slag på knæet. Hun var øm og blå på venstre knæ, men der var ikke egentlige skader. Foreholdt politiattesten, forhold 1, bilag 13, bekræfter F1, at det var de oplysninger, der fremkom i forbindelse med undersøgelsen. F2 har vedrørende forhold 2 og 3 forklaret, at han den omhandlede dag var tjenestegørende togrevisor. Toget kørte fra Lunderskov mod Vamdrup, hvor det standsede. Da toget ankom på perronen, steg F2 ud. Han bemærkede T og kunne i kraft af sin erfaring konstatere, at det var en person, han skulle billettere. T kom hen imod F2, der rakte sin venstre arm ud for at standse T, og F2 spurgte efter billetten. F2 var stille og rolig og på ingen måde aggressiv. Han fulgte procedure. T sagde noget, som F2 ikke forstod, da det var på et fremmed sprog. Herefter greb T fat om F2 s venstre håndled og vred det rundt ca. 45 grader. F2 bemærkede, at T knyttede sin frie højre hånd, og F2 blev bange for, at T ville slå. Derfor trak F2 sig baglæns, rev samtidig sin venstre arm til sig og

5 trådte to skridt tilbage. T sagde igen noget uforståeligt og steg derefter ind i toget. T s blik tydede på, at F2 ikke skulle følge efter, og derfor gik han i stedet til lokomotivføreren, og fra førerhuset tog F2 kontakt til politiet for at få bistand. Der gik minutter inden politiet ankom. F2 opholdt sig på perronen og stod på et tidspunkt mellem døren til førerhuset og dørene til togstammen. T steg af toget og gik frem mod F2. F2 bemærkede, at T tog sin hånd ned i lommen og fremtog en kniv, at T foldede knivbladet ud, og at T fortsatte frem mod F2 med kniven foran sig i strakt arm. T sagde et eller andet uforståeligt. T gik i skridtgang frem mod F2 med kniven i fremstrakt arm, og nåede ind på en afstand af 4-5 meter af F2. Førerdøren til toget stod åben, og F2 sprang ind af den, hvorefter døren blev lukket og samtidig lukkede de dørene til toget, så T ikke kunne komme ind. Han bemærkede ikke, hvor T herefter gik hen, men anede, at politipatruljen var ankommet. Han besluttede sig kort tid efter for at stige ud af toget. Da F2 kom ud kunne han høre, at den ene betjent havde fat i T. F2 skyndte sig til for at oplyse, at tiltalte havde en kniv, og derefter blev T anholdt af politiet. F2 var til stede, da politiet visiterede T og fandt kniven. Foreholdt forhold 2 bilag 8 - foto 4, vil F2 ikke afvise, at det var den kniv, som T tog frem, men han havde ikke set skaftet og kan ikke sige noget sikkert om længden på knivbladet. Han var den følgende dag på hospitalet, men blev henvist til egen læge. Der var ingen fysiske skader, men han har været psykisk påvirket af episoden. Foreholdt forhold 2 bilag 10, bekræftede han, at det var de oplysninger, der fremkom ved lægekonsultationen, og at han var fraværende fra arbejdet i to dage. Umiddelbart efter episoden var han ekstremt træt. Han er i dag tilbage på arbejdet, men kan fortsat blive utryg i situationer, hvor der går nogen bag ham, som han ikke er tryg ved. Sagens øvrige oplysninger Der er under hovedforhandlingen vedrørende forhold 1 afspillet videooptagelsen fra overvågningskameraerne i det omhandlede tog. I en politiattest vedrørende F1 af 14. februar 2014 fremgår blandt andet, at hun mødte på Køge Akutafdeling den 4. februar 2014, kl , og angav, at hun samme dag kl var blevet overfaldet på arbejdet, idet hun var blevet skubbet til og sparket over venstre knæ og i ansigtet. Der blev ikke konstateret patologiske forandringer ved den objektive undersøgelse, men det blev anbefalet, at hun skulle afkøle sit ben og holde det hævet og i ro. Af en politiattest af 20. februar 2014 fremgår, at F2 henvendte sig på lægehuset i Røde Kro den 3. februar 2014, og angav, at han den 2. februar 2014, som togfører blev overfaldet af en person, som greb fat i hans venstre arm og vred den rundt. Han fik trukket sig fri, og gerningsmanden steg af toget, hvorefter politiet blev tilkaldt. Inden patruljen ankom, kom personen atter mod toget, nærmede sig og trak en kniv, hvorefter F2 forskansede sig i førerhuset. Han havde ingen fysiske skader efter overfaldet, men var naturligt rystet og træt ovenpå det hændte. Det blev konstateret, at der ikke var tegn på fysisk skade. F2 blev af lægen henvist til psykologbehandling via arbejdsgiver, og det skønnedes, at der kunne forekomme forbigående uarbejdsdygtighed i et omfang af dage eller få uger.

6 T er tidligere straffet af betydning for sagen ved Retten i Hjørrings dom af 15. august 2013 for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, med fængsel i 30 dage. ved Københavns Byrets dom af 12. februar 2014 for overtrædelse af straffelovens 287, stk. 1, jf. 276 med 4 dagbøder på hver 125 kr. Udlændingestyrelsen har i en udtalelse vedrørende udvisningsspørgsmålet af 2. december 2013 udtalt blandt andet følgende: "Opholdsgrundlag og længde T indrejste i Danmark den 28. april 2013, hvor han søgte asyl. Den pågældende blev den 5. februar 2014 meddelt afslag på sin ansøgning om asyl i Danmark. Sagen er under behandling i Flygtningenævnet og er således ikke færdigbehandlet. T har ret til at blive i Danmark under sagens behandling (processuelt ophold). Der er således ikke tale om et lovligt ophold i udvisningsbestemmelsernes forstand. Udvisningshjemmelen Udlændingestyrelsen er af den opfattelse, at opholdets længde fører til, at betingelserne for en eventuel udvisning skal søges i udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 6 eller 24, nr. 2. Af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 6 fremgår det, at udlændinge, som har haft lovligt ophold her i landet i mindre end 5 år kan udvises, hvis udlændingen efter straffelovens 119, stk. 1, idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter. Af udlændingelovens 24, nr. 2, fremgår det, at en udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mindre end 5 år, kan udvises, hvis udlændingen idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en beslutning om udvisning af T kan antages at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, skal Udlændingestyrelsen bemærke følgende: - T har i forbindelse med hans sag om asyl oplyst, at han ingen tilknytning har til Danmark. - Han har i grundlovsforhør den 5. februar 2014 oplyst, at have været i Danmark i 10 måneder. - T har i forbindelse med sin sag om asyl, oplyst at han ved en tilbagevenden til hjemlandet frygter for at blive sat i fængsel eller at blive dræbt.

7 Udtalelse om udvisningsspørgsmålet Det bemærkes indledningsvis, at det følger af bestemmelsen i udlændingelovens 26, stk. 2, at en udlænding skal udvises efter 22-24, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. På baggrund af anklagemyndighedens oplysninger om kriminalitetens karakter, og om at den pågældende forventes idømt en frihedsstraf af 2 til 3 måneders varighed sammenholdt med de i udlændingelovens 26, stk. 2, nævnte hensyn, kan Udlændingestyrelsen tiltræde anklagemyndighedens indstilling om udvisningsspørgsmålet. Konsekvenser ved en eventuel udvisning Det følger af udlændingelovens 32, stk. 1, at der til en udvisning skal knyttes et indrejseforbud, og at indrejseforbudet fastsættes således, at det regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Fastsættelsen af indrejseforbuddets længde fremgår af udlændingelovens 32, stk. 2, nr Det bemærkes, at efter udlændingelovens 32, stk. 3 meddeles indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter 22, nr. 4-8 eller for udlændinge, som ikke har haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de sidste 6 måneder, dog altid for mindst 6 år." T har supplerende forklaret, at det ikke var en helt korrekt beskrivelse af hans situation. Han har ikke på noget tidspunkt følt sig forfulgt eller truet. Han kommer fra Marokko, men han ved ikke, hvor hans familie bor eller opholder sig. Han har søgt om asyl og havde i februar 2014 været i Danmark i næsten 10 måneder. Han afventer fortsat en afgørelse i sin asylsag. T har under sagen været frihedsberøvet fra den 4. februar Rettens begrundelse og afgørelse Forhold 1 Det lægges efter det oplyste til grund, at F1 den omhandlede dag var tjenestegørende togrevisor. Efter F1 s sikre og sammenhængende forklaring, der er støttet af videooptagelsen fra togets overvågningskamera, og oplysningerne i politiattesten, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at F1 s nægtede T adgang til toget, da han ikke havde gyldig rejsehjemmel, og at T optrådte aggressivt og truende, ligesom han skubbede til F1 s, da han tiltvang sig adgang til toget. Det er efter den samme bevisførelse ubetænkeligt at lægge til grund, at T, da F1 efter nogen tid passerede ham i togets kupé, rejste sig fra det sædet, hvor han sad, og på ny optrådte aggressivt og truende, hvorefter han spyttede F1 i ansigtet, greb ud efter og sparkede til hende, så hun blev ramt på venstre knæ. T er derfor skyldig efter den rejste tiltale. Forhold 2 Det lægges efter det oplyste til grund, at F2 den omhandlede dag var tjenestegørende togrevisor.

8 Efter bevisførelsen, herunder navnlig F2 s sikre og sammenhængende forklaring, er det ubetænkeligt at lægge grund, at T - da F2 på perronen på Vamdrup Station stak armen frem og bad T forevise gyldig rejselegitimation - fremstod vred og aggressiv samt greb fat i F2 s venstre håndled og roterede det et stykke, ligesom T knyttede sin frie hånd og dermed fremstod truende, hvorefter F2 trak sin arm til sig og gik nogle skridt baglæns, og T steg på toget. Efter samme bevisførelse er det endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at T nogle minutter senere på ny steg af toget, fra sin lomme fremtog en lommekniv, hvorefter han foldede knivbladet ud, holdt kniven frem foran sig i strakt arm foran sig og på truende måde gik frem F2, der - da T var 4-5 meter fra ham - sprang ind i togets førerhus, og dørene til toget blev lukket. T er i dette omfang skyldig i overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1. Forhold 3 Anklageren har frafaldet den videre forfølgning efter tiltalen er rejst under hovedforhandlingen. Derfor frifindes T i dette forhold. Straffen, der skal fastsættes som en tillægsstraf til dommen af 12. februar 2014, fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens 119, stk. 1, jf. 89. Der er ved strafudmålingen vægt på forholdenes karakter, herunder navnlig alvoren af forhold 2, og henset til at T tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. Betingelserne for at udvise T efter udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, stk. 1, nr. 6, og 24, nr. 2, er opfyldte, og da der ikke er oplyst omstændigheder, der efter udlændingelovens 26, stk. 2, kan føre til at udvisning skal undlades, tages anklagemyndighedens begæring til følge med en frist som fastsat nedenfor, jf. udlændingelovens 32, stk. 1, jf. stk. 3. Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens 75, stk. 2. Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 måneder. Thi kendes for ret: T udvises af Danmark. T pålægges indrejseforbud i 6 år. Fristen for indrejseforbuddet regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Hos T konfiskeres en lommekniv med en bladlængde på 6,5 cm. T skal betale sagens omkostninger.

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 3. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 1-676/2014).

D O M. Retten i Holstebro har den 3. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 1-676/2014). D O M afsagt den 28. august 2014 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Kristian Petersen, John Lundum og Tine Børsen Smedegaard (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 0779 14 Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget frihedsstraf. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. marts 2017 Rettens nr. 4A-112/2017 Politiets nr. 1200-73251-00091-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer.65. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne

Læs mere

D O M. afsagt den 23. juni 2014. Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13. Anklagemyndigheden mod T1 T

D O M. afsagt den 23. juni 2014. Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13. Anklagemyndigheden mod T1 T D O M afsagt den 23. juni 2014 Rettens nr. 1-1077/2014 Politiets nr. 0900-75604-00087-13 Anklagemyndigheden mod 1 Denne sag er behandlet som tilståelsessag. Retsmødebegæring er modtaget den 2. april 2014.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

AM V2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2015.11.25V2 Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: ;menneskesmugling Stikord: Menneskesmugling, kørte to syriske flygtninge over grænsen fra yskland, selv syrisk statsborger, ringe tilknytning til

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 18. maj 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0062-2015 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97431-00664-14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 19. november Rettens nr. 2A-1734/2014 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T1.

Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 19. november Rettens nr. 2A-1734/2014 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T1. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 19. november 2014 Rettens nr. 2A-1734/2014 Politiets nr. 1200-77289-00132-13 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Cpr.nr. [ ] [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger).

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). D O M Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-3323-13: Anklagemyndigheden mod 1) T1 (advokat

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET Den 4. marts 2015 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen sagl.nr. QAA-UUM-KS-0154-2014 Anklagemyndigheden mod T 3964 Qaarsut Anklagemyndighedens journal nr. 5513-97431-00486-14.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-2820-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014.

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014. D O M afsagt den 3. april 2014 Rettens nr. 1-676/2014 Politiets nr. 4100-73241-00588-13 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 7. januar Tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 2. marts 2015.

Anklageskrift er modtaget den 7. januar Tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 2. marts 2015. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 4. maj 2015. Rettens nr. 8-55/2015 Politiets nr. 0900-70312-00040-14 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 12. august 2016 Anklagemyndigheden mod T født 1987 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 26. juli 2016. T er tiltalt

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes dom indscannet billede. Anmodningen om aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten

Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes dom indscannet billede. Anmodningen om aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 2. september 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 1065-2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 3905 Nuussuaq Anklagemyndighedens journal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 Sag 183/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Thorstholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T D O M afsagt den 6. august 2015 Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet.

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 9-340/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 15. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013.

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. september 2013 i sag SS 1-5239/2013 Anklagemyndigheden mod T1 pt. Københavns Fængsler og T2 pt. Københavns Fængsler Sagens baggrund og parternes påstande. Der har

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Spørgsmål nr. 861 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Svar: Vil ministeren fremsende en oversigt over afsagte domme efter

Læs mere

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag.

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag. Den 10. december 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0413-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 [ ] 3911 Sisimiut og Tiltalte 2 [ ] 3950 Aasiaat og Tiltalte 3 [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Emneord: vidnetrusler. Printet den:15. april 2016

Emneord: vidnetrusler. Printet den:15. april 2016 AM2012.09.04Ø - Vidnetrusler, forsøg, truet vidne under hovedforhandling i.f.m. afhøring, pistollignende tegn med hænderne, udspringer af DVH sagen, tidl straffet, 3 mdr (tillægsstraf). Emneord: vidnetrusler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget 10-3. Forvaltningsret 1121.1 123.3. Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget En udlænding var blevet udvist administrativt med indrejseforbud af Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 29. november 2017 Rettens nr. K01-4710/2017 Politiets nr. 3300-70661-00001-15 Anklagemyndigheden mod T1 f. 1981 T2 f. 1980 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 Sag 66/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Giersing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten på Frederiksberg den 6. februar 2016

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016 AM2014.04.14B2 - Udvisning, italiensk statsborger, vold, trusler, ulovlig tvang, ulovlig indtrængen begået mod kæreste, tidl straffet, T 9 mdr, større tilknytning til oprindelsesland end til DK Emneord:

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Bilag K-10 Den 2.november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0651-15 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 3900 Nuuk Anklagemyndighedens

Læs mere

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Kritiseret, at Flygtningenævnets begrundelse for ikke at anse en udlænding for forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter udlændingelovens

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 4. oktober 2013, hvilket anklageskrift erstatter anklageskrift af 20. december 2012.

Anklageskrift er modtaget den 4. oktober 2013, hvilket anklageskrift erstatter anklageskrift af 20. december 2012. D O M afsagt den 1. november 2013 Rettens nr. 2-11165/2012 Politiets nr. SA1-2012-6250-0285 Anklagemyndigheden mod T1, T2 og T3 Der har medvirket nævninger ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0253 Klageren: Indklagede: XX 8270 Højbjerg Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. manglende

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

D O M. afsagt den 24. oktober Rettens nr /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer.88-.

D O M. afsagt den 24. oktober Rettens nr /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer.88-. D O M afsagt den 24. oktober 2016 Rettens nr. 1-5060/2016 Politiets nr. 0900-72301-00026-15 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer.88-. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2013.12.02Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling Stikord: Varetægtsfængsling, asylansøger, syrisk statsborger, indrejst på falske papirer, indrejst via andre lande, søgt asyl i

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2012.11.05B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: familievold; Stikord: Vold i familieforhold, 13 årig datter, lussinger, tømt indhold af glas rødvin i ansigtet, 40 dg bet, pt 1 år, samf tj 40 t, tilsyn

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

sad på 2 enkeltsæde. Var stået på ved H. JP. Snakkede i tlf. Ville løse billet når han var færdig med at tale i tlf.

sad på 2 enkeltsæde. Var stået på ved H. JP. Snakkede i tlf. Ville løse billet når han var færdig med at tale i tlf. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0021 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX 8200 Aarhus N Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0078 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende gyldig sms-billet Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere