Januar / Februar Nr Årgang 17315

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar / Februar 2010. Nr. 1185 122. Årgang 17315"

Transkript

1 Januar / Februar 2010 Nr Årgang 17315

2 17316 HVIDOVRE SPORT

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 124. fiskeår. Nr Januar / Februar Årgang Indhold Noget nyt eller måske gammelt Bagsværd Sø Køkkenskriverens Havtaske Den fiskeædende and Bestyrelsen, hvem er det? Vinterbåde fra december 2009 til april LF præmiefisk pr. 2. december Noget nyt eller måske gammelt 2010 dejlige, runde tal og et helt nyt år at tage hul på. Tænk; hele 365 dage at rutte med. Nogle dage er jo nok allerede afsatte eller øremærkede på forhånd. Mærkedage, familietræf, fødselsdage og andet man ikke kan eller vil vælge fra. Resten er, bortset fra arbejde, til rådighed for vor passion for lystfiskeri. Hvert år ved denne tid sidder vi mange med kalenderen og skal plotte (fiske) ferie, weekender på denne eller hin sø, å, fjord eller hav. Tankerne vandrer til tidligere ture og forventningens glæde begynder at stige og øges i takt med at detaljer huskes. Nu kan det ikke hurtigt nok blive sådan rigtigt fiskesæson igen. Ganske vist findes der endog ganske udmærket vinterfiskeri på mange søer om isen det vil. Ja, også ved kyst og på havet eller under andre himmelstrøg. Herhjemme er det fulde bord dog først dækket lidt længere ind i året. Indtil da laver vi grej, pusler om stationer og både, laver aftaler med gode fiskekammerater; og når måske at ordne et par dårlige samvittigheder på huset eller i haven, som kom i anden række sidste (fiske) år. I Lystfiskeriforeningens 124. fiskeår altså 2010 kan vi se frem til alle vore faste, traditionelle arrangementer. Husk at få dem i kalenderen. Desuden bliver det spændende at se hvilke søer der fiskerimæssigt fører sig frem. De samme som i 2009 eller måske nogle helt andre? De fleste af os er nok tilbøjelige til at bruge de samme søer igen og igen. Det var måske på tide at få prøvet én eller to nye søer eller Præstø Fjord af. Det kan som regel lade sig gøre at tale med nogle af disse lokaliteters faste brugere for at få lidt tips om fiskeriet. Uanset fiskenes bidelyst garanteres der alligevel herfra for fangst. Fangst i form af nye indtryk, ny natur, måske nye Brave venner ved vandet. En fisk eller to oveni er selvfølgeligt ikke heller så værst. Mest betyder det, at vi er modtagelige for forandring. Det er det der udvikler os, og ved at være lidt selektive også forbedrer os. Både som lystfiskere men så sandelig også som forening. Lystfiskeriforeningen stiller fremdeles godt fiskevand, Brave venner, gode faciliteter og både til rådighed. Rammerne er der det er alene op til dig at yde og nyde. Knæk og bræk i det 124. fiskeår. Med brav hilsen, Formanden 17317

4 Bagsværd Sø v. Kaj Nielsen Foto: KN. Bagsværd Sø er den mest trafikerede af de søer Lystfiskeriforeningen fisker på. Ud over de øvrige fiskeklubber har de organiserede roklubber samt kano- og kajakfolket deres daglige træning med følgebåde på søen, og der afholdes desuden en række stævner, hvor udenlandske roere er til stede i stort tal. Samtidig har bådudlejningerne mange kanoer og robåde ude, for ikke at nævne de private, der også benytter søen. Mellem alt dette sejler turbådene i sæsonen mange gange dagligt gennem søen, så man skal være opmærksom som lystfisker og sætte sig ind i reglementet for søen, inden man tager ud. Dannelse Søen ligger sammen med Lyngby Sø, Farum Sø, Furesø og Bastrup Sø i den tunneldal, Søndersødalen, der begynder ved Klampenborg og løber i et ca. 6 km bredt bælte tværs over Sjælland til Roskilde Fjord, som blev dannet af vandets tryk under isen, da den i slutningen af sidste istid smeltede. Sandsynligvis lå der et par isblokke tilbage som dannede de dybeste søer. LF historie Ikke i istiden, men dog allerede i 1889 havde LF s medlemmer fået mulighed for at fiske i Bagsværd Fra Lommebog for Lystfiskeriforeningens medlemmer 1889 Sø, da der blev lagt en båd i Lyngby Sø, der som bekendt har direkte forbindelse til Bagsværd, men først i 1894 fik man en egentlig forpagtningskontrakt, som man dog fra 1907 måtte dele med Lyngby Grundejerforening. Gladsaxe Kommune købte i 1963 søen af slægten Schulin, som havde haft fuld rådighed over fiskeriet på Bagsværd Sø siden De to foreninger måtte affinde sig med, at kommunen ikke umiddelbart ville videreføre de hidtidige forpagtningsforhold. Først i 1973 kunne der indgås en fast overenskomst med kommunen om fiskeriet, som nu måtte deles med Søborg Sportsfiskerklub, der er medlem af SU, og herefter med alle foreninger der vil fiske på søen

5 Kort og Matrikelstyrelsen (A.06-07). Reproduceret efter 3. bind i serien om Danmarks Søer (Strandbergs Forlag) med forfatteren Thorkild Høy s venlige tilladelse Øen der for tiden hedder Gåseholm har gennem tiderne skiftet navn. I 1857 hedder øen Hytteholmen et navn der endnu i 1901 bruges af Otto Wolf. Navnet skulle komme af at Frederiksdal Gods har haft en hytte liggende her. Andre navne som C. Haugbøll nævner i Aldershviles Historie og Ejere (1951) skulle være Kalvøen og Katteholmen. Foto: KN

6 Udsætninger og fiskeri LF har helt fra begyndelsen energisk udøvet aktiv fiskepleje. Der er gennem årerne trukket vod efter uønskede fiskearter, specielt efter de store mængder skaller og brasen, der dominerer i søen. Posselt skriver i 1891: I Bagsværdsø, hvor karpeagtige fisk befinder sig saa særdeles vel, men hvor jeg i øvrigt ikke tvivler på at ørreder nok kunne leve, er uden Resultat sat Ørred. I forsøgte man igen at udsætte regnbueørreder med samme negative resultat. Men selv om Lystfiskeriforeningen hurtigt opgav at skabe et ørredvand her, fortsattes den utrættelige udsætningsvirksomhed, og der er gennem årerne udsat store mængder åle- og geddeyngel. Dette betyder, at ålefiskeriet er ganske glimrende og der kan ind imellem fanges rigtig pæne ål. Det er desværre ved at være sidste udkald for ålefiskeriet, som bliver forbudt inden for få år, da den europæiske ålebestand er så lille, at den er i fare for at uddø. Geddefiskeriet er ganske glimrende. Det er dog nogle år siden der er taget fisk over de 10 kg, men hvorfor skulle de ikke være her også. Der bliver ikke fisket intenst på søen, så de har fred og ro til at blive store. Og af egen erfaring må det samtidig understreges, at der er rigtig pæne aborrer også. Men det kræver jo man leder efter dem. Døde sandart. Juli Foto: KN. Sandart Fra overinspektørens beretning over året 1951 i Tidende lyder det, at det endelig i december lykkedes at fremskaffe sandart til Lyngby-Bagsværd søerne. Der udsattes i første omgang ca 300 stk., de fleste i ½ kg størrelsen, nogle mindre og en del over 1,5 kg. De var foreløbig totalfredede og måtte ikke ilandbringes. Denne udsætning har, på trods af fagkundskabens tvivl om søens egenskaber som sandartsø, været så vellykket, at Bagsværd Sø gennem mange år har været at betragte som en af landets bedste sandartsøer. Sandarten fik i 1999 et voldsomt knæk, da der efter en lang periode med strålende højtryksvejr pludselig kom et dybt lavtryk ind over landet, der forårsagede en voldsom bundvending, som medførte at hundredevis af sandarter i søen døde på en gang. En stor del skyllede i land, hvor de i løbet af ganske kort tid rådnede og/eller endte som maddikefoder. Christian Hansen med sandart på 5,5 kg. Bagsværd Sø den

7 Naturen går sin gang. Juli Foto: KN. Det må pointeres at der nu er ved at være en del sandart i søen igen (det var åbenbart ikke alle der døde i 1999), og de er vist også i passende størrelse. Pas på dem. Vi ved ikke hvor mange der er på nuværende tidspunkt. Karperne i Lyngby Sø svømmer tilsyneladende under Nybro og kommer ind i mellem også over i Bagsværd Sø. Den største registrerede karpe i foreningens historie er faktisk fanget af Søren Græsborg d. 28. maj 2005 i søen, og der kan ved ihærdig indsats sikkert lokkes et par stykker mere af samme kaliber på krogen. Det er blot at komme i gang. Karpe 16,2 kg med Søren Græsborg. Foto: Henrik Damgaard december Foto: Bo Valeur Miljøtilstand Om Lyngby - Bagsværd Søerne stod der i april-nummeret af Lystfiskeri-Tidende 1952 s bl.a. flg.: Forureningen af disse søer er en skandale, ved damernes roklub sejler man rundt i kloakvand, så man dårligt kan holde det ud for stanken.... Bagsværd Sø var ligesom så mange andre bynære søer udsat for en stigende forurening fra mere eller mindre uautoriserede kloakudløb fra bebyggelserne, der efterhånden skød op, og specielt i de første årtier efter krigen blev søen ødelagt, da Gladsaxe Kommune, fra store industrikvarterer og bebyggelser, havde store kloakudløb i søen. I 1956 hedder det igen Lyngby og 17321

8 Bagsværd Søer bliver sløjere og sløjere på grund af kloakudløbene- Der er faktisk blevet målt ph-værdier på mellem 9,6 og 10,1, hvilket kan sammenlignes med lettere fortyndet kaustisk soda. Disse værdier er typiske for stærkt kulturpåvirkede og hypereutrofierede søer, og er tæt på en for de fleste fisks dødelige grænse. Der har da også gennem årerne ved flere lejligheder været omfattende fiskedød. Det var først i 1960 at der blev etableret et fungerende kloaksystem, der ledte spildevandet væk fra søen. Kun i perioder med stærk nedbør kunne der komme begrænsede mængder spildevand fra overløbsbygningsværket, der fungerer som trykventil. Det meste af året er fiskeriet vanskelig på grund af den ringe sigtdybde, men som på andre uklare søer er fiskeri med levende temmelig givende. Først når kulden har fået algerne til at synke til bunds, og det har været stille vejr et stykke tid så bundmateriale ikke hvirvles op, er vandet så klart at woblerne nu bliver et yderst effektivt fangstredskab. Når vandet ikke er påvirket af vind overhovedet (ved islæg), kan man gennem isen se forbløffende store fisk åbenbare sig. Og det er ganske mange. Roernes fremtidsvision Siden 1930 har der været internationale regattaer på Bagsværd Sø, og dette har gennem tiderne ændret en hel del på søens omgivelser. Der er etableret startområde, tilskuerpladser, store broanlæg, som der naturligvis skal være ved sådanne arrangementer, og der er gravet Forsidebillede Bådene ligger ved bådebroerne på Aldershvilepynten. Her fotograferet i tåge d. 7. dec KN i bredderne for at få plads til de 6 robaner, der permanent er markeret i søen. Faciliteterne for rosporten er nu ved at være forældede, søen er ved at vokse til i målområdet, og der er ikke ens forhold på banerne når det blæser. Derfor har rosportens organisationer og Team Danmark udarbejdet en Vision for rosporten på Bagsværd Sø som udkom i maj Kort fortalt vil man lave et helt moderne roanlæg, så der igen kan komme store internationale stævner til Danmark. Dette skal ske ved at vandkvaliteten forbedres, banernes beliggenhed justeres, vanddybden skal øges visse steder og der skal ske en løbende opgradering af landanlæggene tilskuerpladser/målområde/ startområde og bådplads. Visionsplanen blev vedtaget af Gladsaxe Byråd 11. juni Herefter må man gå ud fra at et så stort indgreb i naturen, som der er lagt op til, bør medføre en grundig uvildig undersøgelse vedr. alle aspekter ved projektet. Dansk Naturfredningsforening rejste d. 26. juni 2008 fredningssag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø. Det er DN ønske at de eksisterende rosportfaciliteter i og omkring søerne fortsat kan udnyttes og forbedres, men at det må ske uden at forringe områdets landskabelige, naturmæssige, kulturelle og rekreative værdier. Sagsrejserne finder det naturligt samtidig at få fredet Lyngby Sø og Lyngby Åmose med omgivelser samt Aldershvile Skov og Bøndernes Hegn, så hele det fredningsværdige landskab mellem Lyngby og Furesøen fremover er fredet. Hvordan dette sagskompleks vil influere på den planlagte restaurering af Mølleåsystemet bliver spændende at følge. Kilder Thorkild Høy: Danmarks søer. BIND 3 C. Haugbøll: Aldershviles Historie og ejere Vision for rosporten på Bagsværd Sø DN s naturfredningsforslag Diverse numre af Lystfiskeri-Tidende 17322

9 Køkkenskriverens Havtaske Zoologia Danica Her, når vinteren er godt i gang, vil de fleste af foreningens både være på land og vejret kan på vintersøerne være endog særdeles drilagtigt. Dog skal medlemmerne ikke snydes for en lille opskrift, der overhovedet ikke er afhængig af bådbestilling, vejrlig og heldragt. Råvarerne kan ganske tørskoet hentes hos en velassorteret fiskehandler samt en grønthandler. Opskriften er fra en furesøfisker, der ikke rigtigt har fanget noget i år og som selv har kreeret den. Køkkenskriveren har gennemprøvet den i flere kombinationer og har vurderet den som stærkt afhængighedsskabende. Til en portionsanretning skal der bruges: Et par havtaskekæber Lidt kammuslinger Frisk finthakket rød chili Forårsløg samt porrer fint udskåret Friskhakket tomat Evt. kantareller (afhængig af årstiden) 5 store kinarejer Salt og peber efter egen smag Ingredienserne pakkes ind i et smurt stykke alufolie og kommer i en 200 graders varm ovn i 20 min. Serveres med en god ris. Drikkevarer efter eget forgodtbefindende. Velbekommen 17323

10 Den fiskeædende and Foto: Leif Holmskov Tekst: Kaj Nielsen Når vinteren er over os, er vejret ikke altid til fiskeri fra foreningens både. Hvis man alligevel ikke kan undvære at komme ud ved søerne, kan det anbefales at tage en kikkert om halsen, godt med tøj på og trave en tur langs med bredderne. Kysterne kan også bruges. En af de fugle man ikke kan undgå at lægge mærke til, når den er hjemme, er den meget smukke store skallesluger, som i stort tal kan indtage vore søer og kyster. Dens udbredelsesområde er egentlig hele den nordlige del af Europa, Sibirien og Nordamerika. I Skandinavien yngler alene ca par. Den er dog ikke særligt almindeligt ynglende i Danmark, men efter at der i 70 erne kun havde været konstateret en lille snes par, har opsætning af redekasser gjort, at der i midten af 90 erne er konstateret ca. 50 par ynglefugle, og i dag lidt flere. Når vi ser den, og jævnligt ganske talrig, er det fordi den kommer som vintergæst til de mildere egne, hvor der er mulighed for fiskeri i åbent vand. Hvis der skulle komme islæg, skal man finde våger, hvor fuglene 17324

11 BK 05/ / samler sig. Her kan de være ganske talrige mellem blishøns, gråænder og måger. De er konstateret fiskende på adskillige af de store søer, og undertegnede har bl.a. observeret dem fiskende i fællesskab efter en sammendrevet skallestime. Hannen er let at kende på sin smukke dragt med det grønsorte hoved, og skinnende hvide krop med laksefarvet skær. Det midterste af ryggen og den yderste del af vingerne er sorte. Hunnen er grålig med brunt hoved 1/1 s.ann. med strittende Fisk&Fri nakkefjer. 31/08/05 14:44 Side 1 Den er en dygtig fisker med lang hals, et langt og smalt næb der har en krog i spidsen. Samtidig er næbkantens hornlameller udformet som sylespidse bagudrettede tænder, så en fisk der kommer i klemme her må lade liver som skalleslugermad. Den lever hovedsageligt af fisk, der er uinteressante for såvel erhvervs- som lystfiskere. Så glæd dig over den smukke fugl når du ser den. Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Helge Kartman, Birkevej 21, 4140 Borup Telf.: Læs om seniorerne på

12 Bestyrelsen, hvem er det? Som et nyt tiltag i Tidende vil redaktionen i dette og de kommende numre skrive lidt om de siddende medlemmer af LF s bestyrelse. Når man er medlem af en så stor forening som Lystfiskeriforeningen, er der sikkert en del, som ikke ved hvem de enkelte bestyrelsesmedlemmer er. Vi starter med overinspektør Ters. Lystfiskeriforeningens overinspektør hedder Pál Tersztyánszky. Han lyder dog også navnet Ters, heldigvis, kan man måske fristes til at sige. Ters blev medlem af Lystfiskeriforeningen i juni 1982, og har sin daglige og primære gang på stationen i Frederiksdal. Lige siden han blev medlem, har han haft båd på Furesøen. Først en 13 fods træ-jolle (en af LF s udtjente, naturligvis!), og da denne havde udtjent sin værnepligt fik han sig en større træbåd med indenbords motor, jo jo, det var skam luksus. Den nuværende flåde er en dejlig Nysted-jolle med navnet Daskelas (-navnet er tyvstjålet anden steds fra, ifølge Ters!). Daskelas tilbringer han rigtig megen tid i. Derfor er det også på Furesøen han fisker mest, for som Ters udtrykker det: Furesøen bliver man jo aldrig rigtigt udlært i. Ters er madfisker og den hjemlige køkkenchef Bitte (Ters søde hustru), modtager med glæde aborrer, sandart, gedder, ål og hvad der ellers måtte komme op fra dybet. Bitte tilbereder fisken med stor ekspertise - så også på den led er fiskeriet morsomt. Ifølge Ters selv må han være blandt de sidste der stadig dyrker løsline-fiskeri med de gamle Furesøvinder. Det er en stærkt undervurderet fiskemetode der kan kaste vægtige fisk af sig - en 20 punds gedde for enden af løslinen på et spinkelt vindsel sætte skub i adrenalinen og bringer pulsen i vejret. Han sætter pris på fiskeri med levende agn, dels fordi det er effektivt ( altså hvis man kan opdrive agnfisk, de har det jo med at forsvinde når sandartpremieren nærmer sig, som han siger!), men også fordi det giver tid til eftertænksomhed og ro til at nyde naturen. Som regel foretrækker han at fiske alene. Hverdagen er fyldt med snak, snak og atter snak, så det er velgørende blot at være alene og lytte til stilheden. Engang i tidernes morgen, dengang ruder konge var knægt, og medens der stadig blev drevet erhvervsfiskeri 17326

13 på Furesøen, fangede han en rigtig stor aborre på 1,65 kg. Jeg ærgrer mig stadig! Det var en af mine første LF fisk - jeg havde selvfølgelig ikke læst reglementet, så den blev slået for panden og røg så hjem på ditto - jeg var slet ikke klar over at den havde medaljestørrelse, øv. Hvornår kom bestyrelsen så ind i billedet? Ters blev nyvalgt som suppleant i LF bestyrelse ved Generalforsamlingen i marts Her blev han så set an indtil hans forgænger på overinspektørposten Jason Träff trak sig fra bestyrelsen ved Generalforsamlingen den 16. marts Ters trådte herefter til på øretævernes holdeplads. Som Ters udtrykker det: Så slemt var det nu heller ikke, selvom rigtig mange problemer skyller ind på den post. Med lidt knofedt, tro på sagen og støtte fra resten af bestyrelsen er det da gået meget godt. Lidt empati, lidt brutalitet og et par brede ufølsomme skuldre er nu heller ikke af vejen... For mig var det den helt rigtige opgave med alle de mange forskelligartede gøremål, som i øvrigt var helt nye sammenlignet med min tidligere militære tilværelse, - uddybning af havne og kanaler, etablering af bolværk, vedligeholdelse af både, kontakt med bådebyggere og bådværfter samt foreningens mange inspektører og opsynsmænd, indkøb af materiel til driften af LF og sikkert en hel del mere. Så jeg har moret mig, lært meget og forhåbentlig også gavnet vor kære forening - det er jo det det handler om! Jeg må give LF s formænd ret i, at det at være LF er meget vel kan gå hen og blive en livsstil - LF er blevet en integreret del af min tilværelse - og jeg trives godt med det! Det var så historien om overinspektør Ters, en mand som har rigtig meget at se til, og som yder et fantastisk stykke arbejde. Red. Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

14 Grejauktion Her kan du finde det grej, du slet ikke vidste du manglede. Du kan finde historiske perler og brugbart grej. Og så koster det næsten ingenting! Det foregår på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby tirsdag d. 26. januar 2010, hvor du kan komme og bese sortimentet fra kl Selve auktionen starter kl Overinspektøren Husk at Lystfiskeriforeninngens generalforsamling finder sted d. 16. marts 2010 på Lindegaarden i Lyngby. Generalforsamlingsindkaldelse i næste nummer af Tidende. Nytårshilsen Redaktørerne ønsker et rigtigt godt nytår til Lystfiskeriforeningens medlemmer og takker for indlæg, billeder, ideer og kommentarer i årets løb. Det skal dog bemærkes, at vi gerne vil se bidragsyderskaren grundigt udvidet med indlæg om fiskeri, fisk, fiskemetoder og turer med naturoplevelser på vores fiskevande, gerne krydret med fotos. Husk lige, at fotos, for at komme i bladet, skal have høj opløselighed. Ellers vil Falk og musen ikke kunne bruge dem. Det er det der med LFstandard, som også her skal være i top. Signe og Kaj Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende Marts-nummeret April-nummeret Maj-nummeret 1. februar 1. marts 31. marts 17328

15 Vinterbåde fra december 2009 til april 2010 December Januar Februar Marts April Bagsværd Sø 2 både 2 både både 2 både Lukket. Motor forbudt (også el ) Esrum Sø 43,45, 43,45, 43,45, 43,45, Lukket Motor er tilladt. 46,47 46,47 46,47 46,47 LF 46 er uden foreningsmotoren. Frederiksdal 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 Motor er tilladt. Holte 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Motor er tillladt. LF 9 er fribåd. Lyngby Sø 5 både 5 både 5 både 5 både Lukket Motor er tilladt. LF 33 er fribåd. Præstø Fjord 1 båd 1 båd 1 båd 1 båd 1 båd Motor er tilladt. Sjælsø 1 båd 1 båd 1 båd 1 båd Lukket Benzinmotor er forbudt. Elmotor er tilladt. Søndersø 8 både 8 både 8 både 8 både Lukket Benzinmotor er forbudt. Elmotor er tilladt. LF 14 er fribåd. De resterende stationer er lukket for resten af vinteren og åbner først 1. maj Tallene refererer til LFs bådnumre. Overinspektøren LF præmiefisk pr. 2. december 2009 Dato: Fiskeart: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne: Gedde Jan Horne Hansen 125,96 12,500 Lyngby sø Spinner Kim Kuno Hansen Sandart Søren Græsborg 238,3 7,920 Furesøen Lev. agn Nicolai Ulrik Hansen Aborre Jesper Karlsen 209,63 1,950 Furesøen Wobler Marlene B. Mikkelsen Ingen nye præmiefisk i november

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og redaktør: Kaj Nielsen Arresøgårds Sidealle Helsinge Telf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Telf Overinspektør: Pál Tersztyánszky Hestegangen 4, 2800 Lyngby Telf Kasserer: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 3400 Hillerød Telf , Sekretariat: Sussie Jørgensen Mandag og torsdag mellem 18 og 19 Helligdage lukket, Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Indmeldelse: Sekretariatet (se 1. spalte) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Ungdomsudvalg: Per Ekstrøm, Telf Bådudvalg: Ulf Hansen, Telf Redaktion: Signe Boes, Telf Miljøudvalg: Kaj Nielsen, Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Telf Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123 December 2008 Nr. 1174 120. Årgang 17123 17124 Vinterlys... 17125 Kastenetkursus i Frederiksdal... 17126 Indholdsfortegnelse 2008... 17129 Arbejdslørdag i Frederiksdal... 17134 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen.

Læs mere

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955 Januar / Februar 2008 Nr. 1165 120. Årgang 16955 16956 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1165 Januar / februar 2008 120. Årgang Indhold Vær velkommen... 16957 Lyngby Sø... 16959

Læs mere

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171 April 2009 Nr. 1177 121. Årgang 17171 17172 Invasive Arter... 17173 Årets grejauktion... 17174 Udsætninger i 2008... 17176 Fangststatistik fra private både på Furesøen... 17176 LF deltager i klimakonferencen!...

Læs mere

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang December 2013 Nr. 1224 125. Årgang 18003 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091 Oktober 2008 Nr. 1172 120. Årgang 17091 17092 Spådomme en brav orientering... 17093 Fiskeatlas sidste udkald... 17094 Meddelelse fra Furesø Kommune... 17095 Haraldsted Sø... 17096 Furesøen... 17100 Medlemsblad

Læs mere

December Nr Årgang 17299

December Nr Årgang 17299 December 2009 Nr. 1184 121. Årgang 17299 17300 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Perspektiver ved liv og lystfiskeri... 17301 Fru Fortuna og andespil... 17302 Grejauktion... 17304 Bådtegningsreglementet

Læs mere

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043 Juli / August 2008 Nr. 1170 120. Årgang 17043 17044 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1170 Juni 2008 120. Årgang At fiske... 17045 En kæmpe succes og et maratonløb... 17046 90

Læs mere

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang Juni 2012 Nr. 1209 124. Årgang 17731 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1209 Juni 2012 124. Årgang Indhold Formandens... 17733 Nye regler ved Furesøkonkurrencen!... 17734 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Nr. 1134 116. Årgang

Nr. 1134 116. Årgang Nr. 1134 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1134 December 2004 116. Årgang Indhold Eventyrlyst & hjemmehygge... 16425 Fantastiske Esrum Sø... 16426 LF - emblemet til

Læs mere

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang Oktober 2011 Nr. 2002 123. Årgang 17603 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget mere

Læs mere

Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang

Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang 17491 PRISER I VERDENSKLASSE Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick

Læs mere

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang December 2012 Nr. 1214 124. Årgang 17827 PENN TRQ TRQ 12 329 meter / 0.31 TRQ 15 293 meter / 0.36 TRQ 25 293 meter / 0.46 TRQ 30 402 meter / 0.46 TRQ 40 320 meter / 0.56 Normalpris kr. 3.999,- Nu kun:

Læs mere

Nr 1107 April 2002 114. Årgang

Nr 1107 April 2002 114. Årgang Nr 1107 April 2002 114. Årgang Sandarten er ikke fredet i april, selvom den allerede nu ofte er på sine gydepladser. (Foto: PE) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1107 April 2002

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Oktober 2009. Nr. 1182 121. Årgang 17267

Oktober 2009. Nr. 1182 121. Årgang 17267 Oktober 2009 Nr. 1182 121. Årgang 17267 17268 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1182 Oktober 2009 121. Årgang Indhold Efterår... 17269 Åbent

Læs mere

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363 Maj 2010 Nr. 1188 122. Årgang 17363 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

November 2010. Nr. 1193 122. Årgang

November 2010. Nr. 1193 122. Årgang November 2010 Nr. 1193 122. Årgang 17459 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang Juli / August 2013 Nr. 1220 125. Årgang 17923 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang Juli / August 2012 Nr. 1210 124. Årgang 17747 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1210 Juli / August 2012 124. Årgang Indhold Moralsk forfald og hærværk... 17749 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt

Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde. - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt. Undersøgt Heltbestanden i Ringkøbing Fjord Rekreativ anvendelse i kyst og fjorde - fangst og bifangst i garnfiskeri efter helt Undersøgt 212-215 Josianne G Støttrup & Søren Berg DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Furesøkonkurrencen har i år hjemhavn i Frederiksdal Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 115. fiskeår Nr. 1098 Juni 2001 113. Årgang Der er forår for 115. gang...15817

Læs mere

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235 September 2009 Nr. 1181 121. Årgang 17235 17236 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1181 September 2009 121. Årgang Indhold Vejret... 17237

Læs mere

Oktober 2006. Nr. 1152 118. Årgang 16747

Oktober 2006. Nr. 1152 118. Årgang 16747 Oktober 2006 Nr. 1152 118. Årgang 16747 16748 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1152 Oktober 2006 118. Årgang Indhold To skridt frem og et tilbage fremdrift... 16749 Restaurering

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

November 2014. Nr. 1233 126. Årgang

November 2014. Nr. 1233 126. Årgang November 2014 Nr. 1233 126. Årgang 18179 Politik med perspektiv Tak!... 18181 Venner på tværs af vandene... 18182 I vikingeskibets kølvand - M/S Tøsen... 18184 De alternative LF-kort... 18187 Biomanipulation

Læs mere

D cember 2005 ecember 2005 Nr Årgang

D cember 2005 ecember 2005 Nr Årgang December 2005 Nr. 1144 117. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 119. fiskeår. Nr. 1144 December 2005 117. Årgang Hvad du ønsker skal du få...... 16601 Grejauktion... 16603 Kære LF ere...

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang September 2013 Nr. 1221 125. Årgang 17939 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang Marts 2006 Nr. 1146 118. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1146 Marts 2006 118. Årgang Indhold Stille... 16633 Grejauktion... 16634 Generalforsamling... 16635 Bestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang Maj 2013 Nr. 1218 125. Årgang 17891 Guldfest i Hvidovre Sport Starter mandag den 6. maj kl. 8.00 Hvidovre Sport fylder 50 år og det vil vi gerne markere med ekstra gode priser De fleste tilbud er til langt

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

September 2007. Nr. 1161 119. Årgang 16891

September 2007. Nr. 1161 119. Årgang 16891 September 2007 Nr. 1161 119. Årgang 16891 16892 Tyvfiskeri... 16893 Furesøkonkurrencen 2007 - sikken en herlig dag!... 16894 Lige ved siden af!... 16898 Inspektører og opsynsmænd 2007... 16900 Medlemsblad

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Oktober 2013. Nr. 1222 125. Årgang

Oktober 2013. Nr. 1222 125. Årgang Oktober 2013 Nr. 1222 125. Årgang 17971 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,- Nu

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

December Nr Årgang

December Nr Årgang December 2011 Nr. 1204 123. Årgang 17651 I lyst og nød... 17653 Du skylder mig en historie!... 17654 Tanker efter en ildebrand... 17655 Trykfejl i Lystfiskeri-Tidende... 17656 Indholdsfortegnelse 2011...

Læs mere

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder www.fiskeren.dk Februar 2012-1. Årgang Facilitetsfolderen udgives af SU Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsuvalg

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

November Nr Årgang 16939

November Nr Årgang 16939 November 2007 Nr. 1163 119. Årgang 16939 16940 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1163 November 2007 119. Årgang Indhold Årstidens fisk... 16941 Karrusel på Lyngby Sø 1950...

Læs mere

Nr 1124 December 2003 115. Årgang

Nr 1124 December 2003 115. Årgang Nr 1124 December 2003 115. Årgang Den flotte gedde fra Tissø, der er den største fanget i LF gennem tiderne. Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 117. fiskeår Nr. 1124 December 2003 115. Årgang Glædelig

Læs mere

November 2009. Nr. 1183 121. Årgang 17283

November 2009. Nr. 1183 121. Årgang 17283 November 29 Nr. 1183 121. Årgang 17283 17284 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Høj standard... 17285 Har du kage med?... 17286 Esrumgård... 17289 Befiskning 29... 1729 Gællegarn og ruser i Furesøen...

Læs mere

Januar / Februar 2014 Nr Årgang

Januar / Februar 2014 Nr Årgang Januar / Februar 2014 Nr. 1225 126. Årgang 18019 Savagear Hoodie På lager igen Spar 50% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

SU s Facilitetsfolder

SU s Facilitetsfolder Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder http://www.fiskeren.dk Januar 2013-2. Årgang SU s Facilitetsfolder udgives af Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Nr 1111 September Årgang

Nr 1111 September Årgang Nr 1111 September 2002 114. Årgang En flot aborre på 1375 gram fra Esrum sø, fanget af Patrick Goldbæk (Foto JS). Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1111 September 2002 114. Årgang

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Nr 1109 Juni 2002 114. Årgang

Nr 1109 Juni 2002 114. Årgang Nr 1109 Juni 2002 114. Årgang Der er vel næppe noget så fængslende som et flåd, der vugger stille i overfladen. (Foto: PE) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1109 Juni 2002 114.

Læs mere

Skal vi gå i vandet?

Skal vi gå i vandet? Skal vi gå i vandet? Se godt på dette billede. Ville du glæde dig til at smide tøjet og kaste dig i bølgerne? Nej vel, men det er der en lille flok kvinder i Hou, som ikke ville undvære. Denne lørdag morgen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Juli / August 2011. Nr. 2000 123. Årgang

Juli / August 2011. Nr. 2000 123. Årgang Juli / August 2011 Nr. 2000 123. Årgang 17555 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 2000 Juli / August 2011 123. Årgang Indhold Blandede bolcher og meddelelser... 17557 Furesøens

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 ROSKILDE GYMNASTIKFORENING TRÆNING & TRIVSEL Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 I dette nyhedsbrev kan du læse om Frivillig på festivallen Instruktører og hjælpere søges Nye hold i foreningen

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang November 2011 Nr. 2003 123. Årgang 17619 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

TUSSENEWS. Nr. 48 April 2016 Denne avis tilhører: TAK FOR DENNE GANG 5.KLASSER

TUSSENEWS. Nr. 48 April 2016 Denne avis tilhører: TAK FOR DENNE GANG 5.KLASSER TUSSENEWS Nr. 48 April 2016 Denne avis tilhører: TAK FOR DENNE GANG 5.KLASSER Chefens Spalte Info fra klubben Kalenderen Billeder Månedens opskrift Resultater Flygtningestøttesang Quizz Indhold Februar

Læs mere

April 2014. Nr. 1227 126. Årgang

April 2014. Nr. 1227 126. Årgang April 2014 Nr. 1227 126. Årgang 18051 Frit Valg 150,- Quantum Vandtæt Taske Medium el. Large Vejl: 269,-/299,- Super Samson Fiskevægt 5,10 el. 25kg Vejl: 249,- Frit Valg 150,- Wobler Kup! RAPALA,ABU,DLT,

Læs mere

Nr. 1131 116. Årgang

Nr. 1131 116. Årgang Nr. 1131 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Fiskemåned... 16365 Køkkenskriverens fiskesuppe... 16366 LF Fangstrapporter 2004... 16367 Inspektører og opsynsmænd 2004...

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Boldesager Beboerforening

Boldesager Beboerforening Marts 2016 Boldesager Beboerforening Kontaktpersoner i foreningen: Boldesager Beboerforening, Nørrebrogade 74, 6700 Esbjerg www.boldesagerbeboerforening.dk Bestyrelsen: Kurt Andersen (formand) Lunde Allé

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier

Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier 2008 For la get Ate li er, www.atelier.dk, mail@atelier.dk 2008 Tekst og billeder Henrik Bennetzen og Bjørn Rune Jensen Alle rettigheder

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Sensommerhilsner til jer alle sammen

Sensommerhilsner til jer alle sammen Sensommerhilsner til jer alle sammen September 2012 Hos Familier med kræftramte børn sender vi dig denne hilsen med stor tak for din støtte, som gør det muligt for os at afholde rigtig mange nyttige aktiviteter

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere