bladet Ærø 4 December Januar / Februar 2011 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Ærø 4 December Januar / Februar 2011 / 2012"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 4 December Januar / Februar 2011 / 2012

2 Juleglæde der bærer og holder, selv når øltønden er tom og julelegen stopper!»du kan godt stoppe de julelege«, er en gængs talemåde, som har rødder i 16-, 17- og 1800-årenes julestuer, hvor især ungdommen morede sig med druk og vilde lege med erotiske undertoner. En almindelig leg var at trille jule - kage, hvor en ung mand og en pige blev lagt oven på hinanden på et bord, og de øvrige deltagere så skulle»ælte dejen«. Der var gang i den, ligesom til nutidens julefrokoster, der er i fuld gang i disse dage.»at drikke jul«kan vi læse om så langt tilbage som til den norske konge Harald Hårfager, der drak jul på havet, da han havde besejret en række små konger. Højtiden blev fejret med ma - ner, derfor skulle øllet være stærkt til forskel fra hverdagens tynde øl. Øltønden blev helt ind i 1800-tallet sat ind i stuen, og man holdt jul, til tønden var tom. Hvad de fik at spise og drikke hos Josef og Maria, er ikke godt at vide. Jul fejrede de jo ikke, men måske har de fået en rosa lammesteg med fladbrød til i anledning af, at det var Jesu fødselsdag hvem ved? De har sikkert fået deres egne traditioner med årene. Det stærke ved traditioner er, at de giver os tryghed og rammer at forstå vores liv ind i og ud fra. Det svage ved traditionerne er, at de nogle gange kommer til at leve deres eget liv løsrevet fra den sammenhæng, de oprindeligt udsprang af. Mødet mellem himmel og jord fej - rer vi. Følelsen af, at himmelen rører jorden, er jeg sikker på mange har haft på vej til kirke ikke hver jul, men nogle særligt udvalgte jule gemmer vi alle på. Ud over denne særlige fornemmelse, maden og øllet fejrer vi Maria og Josef, og at barnet har fødselsdag. Her vælger vi at se helt bort fra alle mulige beregninger, om det nu er den rigtige dato. Vi fejrer, sagt helt kort, at Gud blev menneske. Og det er jo i sig selv en vild tanke! Det himmelske og det jordiske mødes her i Jesus-barnet. Ikke blot i ét punkt, som»en tangent, der rører cirklen«men dette møde mellem Gud og menneske får både rum og tid. Josef og Marias søn blev født ude hos dyrene i en stald, og Maria redte en seng af halm i et fodertrug. Selv efter datidens forhold ikke just et glamour - øst leje. Med Jesus går Gud ind i verden. Gud viser sit ansigt for os i mennesket Jesus af Nazareth. Gud er ikke længere en fjern Gud, som vi skal frygte og bæve for, fordi Han kræver blind tro og loyalitet. Gud er ikke længere den my - stiske»helt anden«, som vi slår blikket ned for, for at undgå at blive blændet. Ved det, at Gud blev menneske, går Han os i møde på en ny og hidtil uset måde. Vi er ikke længere henvist til at se Gud med ryggen til. Gud vender med Jesus sit ansigt imod os og det er da en vild tanke, hvis vi blot stopper op et øjeblik og tænker efter... Se, det er en glæde, der holder, selv når øltønden er tom og alle julelegene ovre! Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge-Søby Pastorat Forsidebilledet: I vestlig kultur er timeglasset et gammelt symbol på tidens gang og altings forgængelighed. Særligt i månederne omkring årsskiftet fornemmer vi stærkest at vi selv er en del af en cyklus - en kontinuitet... Årstidernes skiften og vores kalendere med timer, dage, uger og måneder afspejler utallige aftaler, begivenheder og øjeblikke i vores personlige liv. Timeglasset (eller sanduret ) kendes tilbage til 1300-tallet. Forsiden viser en smedet holder med oprindeligt fire timeglas fra 1600-tallet, monteret på prædikestolen i Bregninge Kirke. (Foto Peter Nielsen) 2

3 Hvad gør man? Ved FØDSEL En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ved DÅB Henvendelse til den præst, der skal forrette dåben. Medbring/ oplys barnets personnr., dets navn samt navn og adresse på mindst tre faddere. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle om stændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne pa pirer. (Herfra sørger man des uden for an meldelse til folkeregister, skif teret og social ud val get af hensyn til udbetaling af be gravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole s Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag in - den kl Bladudvalg Ansvarshavende redaktør: Ingolf Andersen, Søby. Dagny Lyngborg, Tranderup. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Dorete Landro, Marstal. Aksel Krogenlund Larsen, Rise. Ærø-kronikken Den nye betjent på Ærø I forrige kirkeblad læste vi om»den nye provst«, og nu er turen kommet til at læse lidt om den nye betjent, der er kommet til Ærø. Ny er måske så meget sagt, idet jeg, Morten Aunsborg, faktisk er opvokset som præstesøn i Tranderup. Som no - gen måske kan huske, var min far præst i Tranderup fra 1964 og senere også provst frem til hans noget for tidlige død i Jeg er altså vokset op i Tranderup som præstesøn. Mine forældre var meget glade for alle 30 år, de fik i Tranderup som præstepar. Jeg blev født i 1959 på Nørrebro i København, mens min far lagde sidste hånd på teologistudiet. Min mor, Lise, måtte arbejde hårdt på kontor som engelsk korrespondent for at tjene til livets ophold med mand og nyfødt dreng. I 1963 var min far færdig som teolog og skulle søge embede. Min mor er fra København og min far fra Skjern, Vestjylland. Hvad var så mere naturligt end at bosætte sig midt i landet, men ikke bare midt i landet, men det smuk - keste og dejligste sted i hele Danmark, nemlig Ærø! Hvorfor lige Ærø? Jo, som alle ved, er Ærø en dejlig, fredelig og smuk ø, men alligevel med rigtig mange muligheder og udfordringer. Det er den årsag jeg har fået som begrundelse for, hvorfor vi flyttede fra indre Nørrebro i København til Ærø i Alle barndomsårene i præstegården husker jeg som gode og trygge fyldt med en masse oplevelser. Hele min opvækst i præstegården er et helt kapitel for sig. Dog vil jeg lige nævne en speciel ting, nemlig at jeg allerede i en tidlig alder blev reserveringer for gra - veren. Jeg ringede solen op/ned når han havde ferie eller en sjælden gang var syg. Det samme var tilfældet, når der skulle kimes med klokkerne op til høj tiderne. Dette vender jeg tilbage til se nere Jeg gik i skole i Ærøskøbing og fik realeksamen (med latin og fransk) i I 1979 blev jeg matematisk student fra Nyborg Gymnasium. Herefter var jeg tre år i Den kongelige Livgarde frem til Efter godt to år i Livgarden med vagter på de forskellige kongelige slotte og palæer, skulle der ske noget nyt. Jeg søgte ind på politiskolen, og blev optaget med skolestart 1. maj Jeg valgte politiet, fordi jeg gerne ville have med mennesker at gøre. Det at omgås mennesker vil altid være spæn dende, hvilket jeg nok mere eller mindre ubevidst har erfaret hjemme fra i præstegården. Jeg ønskede et arbejde, hvor jeg kunne gøre en forskel. Et job der er spændende og alsidigt. Dette ønske må siges, jeg har fået opfyldt til fulde! Min politikarriere startede lige på og hårdt. Jeg kom fra den dejlige, smukke og fredelige ø, Ærø, og landede direkte (efter 9 måneder på politiskolen) på Vesterbro i det indre København. Pludselig stod jeg midt blandt ludere og lommetyve, hærdede småkriminelle, der gerne stjal fra deres egen mor, hvis der skulle skaffes penge til narko. Jeg fik et kulturchok! København var på alle måder så meget anderledes, end det jeg kendte. Der var højhuse og forretninger og mennesker over alt. En me - get stor og levende by, København. En by med alle muligheder og meget for - skellige mennesker. Efter ca. tre måneder på Station 1, Halmtorvet, var den værste forskræk - kelse væk, og hverdagen begyndte for alvor at gå op for mig. Men kulturchokket var ikke forbi endnu. En efter - årsdag mødte jeg som så mange gange før på politistationen. Men det blev ikke en almindelig vagt den dag. Det stod straks klart, at der skulle ske noget stort. Ved briefing kl kom for - klaringen. Byens BZ ere havde igen be - sat en bygning Denne gang på Vesterbrogade»Sorte hest«, også kendt som Mekanisk Musikmuseum. Huset skulle ryddes, dvs. alle BZ erne skulle fjernes fra huset og anholdes. Flere forstærkninger fra andre kø - benhavnske stationer blev tilkaldt, og efter forholdsvis kort tid var vi klar til 3

4 4 at rykke ud kampklare. Vi rykkede ud med en politideling (30 mand), fuldstændig som vi havde lært på skolen. Men intet gik som planlagt. Ved an - kom sten til museet, var bygningen stærkt forskanset af BZ erne. Det var ikke muligt at komme ind uden videre. En gruppe blev kaldt frem for at bryde døren op med specialværktøj. I denne gruppe var jeg. Bedst som vi næsten var kommet ind, regnede det med brosten ned over os oppe fra 1. og 2. sal af byg - ningen. Brostenene kunne vi værne os mod med vore skjolde, men så kom overraskelsen. Først kom et toilet fra 2. sal ned midt blandt os. I forlængelsen af toilettet kom en 2 m lang støbejerns - radiator. Sådan en er tung! Og især når den kommer i frit fald fra 2 sal! Det gjorde ondt, også på sjælen! Jeg slap uskadt, men tre af mine kollegaer måtte køres bort med ambulance hårdt sårede. Aldrig havde jeg dog været ude for sådan noget. En sådan ond og direkte skadelig adfærd mod politiet. At dette kunne forekomme i vores fredelige Danmark havde jeg som ung, uerfaren og måske også lidt naiv be - tjent ikke troet. Men ak, dette var kun begyndelsen! Senere har jeg deltaget i adskillige demonstrationer og husbesættelser, hvor ikke alle har brugt lovlige og de - mo kratiske metoder. Efter ca. fem år i Kø benhavn med jævnlige»gadekampe«og værtshusrydninger m.v. var afsavnet til Fyn ved at melde sig. Jeg søgte og fik en stilling ved Odense Politi. En ny, men absolut ikke mindre spændende tid begyndte på Fyn Det har aldrig været kedeligt at være be - tjent. Ikke to dage er ens, og man ved aldrig, hvad dagen bringer, før den er forbi. En arbejdsdag kan byde på så meget forskelligt, også inden for meget kort tid. Det ene øjeblik var det gamle fru Hansen der skulle køres hjem, fordi hun lettere dement var kommet lidt for langt væk fra plejehjemmet, eller også var man lige færdig med færdselsundervisning i 3. klasse, hvor betjenten er det store idol, for så på vej tilbage til stationen for at få en velfortjent kop kaffe, at blive sendt til alvorligt færdselsuheld med to fastklemte eller dræbte, eller måske til Nordea, hvor en røver netop har skudt op i loftet for at få kassebeholdningen. Jeg har set bankansatte og vidner i totalt chok efter et røveri. Jeg har prøvet, at kassedamen tog fat i mig og ikke ville slippe igen. Dette i total afmagt og chok. Det er meget specielt at se skrækken i damens øjne, der forvandles til nyt håb om redning, hvor efter hun til sidst bryder helt sammen i gråd. Det er noget, der på - virker en som menneske. Noget, der har påvirket rigtig meget også som betjent er, når børn på en eller anden måde er impliceret. At se et lille barn trafikdræbt er noget, man al - drig glemmer. Desværre har jeg set det - te et par gange. Den episode jeg husker bedst var en fredag eftermiddag på Nordfyn, hvor en mor netop havde hentet sine to børn i børnehaven. Pi - gen var i barnevogn, mens drengen gik ved siden af moderen. Det var efter år, det småregnede, og mørket var ved at sænke sig. En spritbilist med al for høj fart overså den lille familie, der kom gående på vejen mod ham. For sent forsøgte han at bremse og undvige. Han ramte drengen. Drengen blev ka - stet 20 m gennem luften og var dræbt på stedet. Min kollega og jeg blev sendt til stedet, og vi ankom hurtigt. Ambulancen var endnu ikke ankommet. Det er en rædselsfuld situation at komme ud til. At se en lille dreng dræbt. Det er meningsløst. En hysterisk mor i chok på den ene side og på den anden side en fuld spritbilist, der ikke fatter noget som helst af, hvad han har gjort. For at gøre det endnu værre, så ankom der flere vidner/nysgerrige, der ville lyn che spritbilisten. Efterfølgende skulle både moderen og spritbilisten afhøres i sa - gen. Selv om den professionelle attitude blev påtaget ved afhøringerne, ja så er der trods alt også et menneske bag uniformen! Hvor mon sympatien den lå? Tiden fløj af sted, det ene år gik efter det andet. Efter otte spændende og lære rige år ved Odense Politi søgte jeg til Nyborg Politi. Jeg kendte jo lidt til byen fra mine studenterår. Jeg havde otte dejlige år som betjent i Nyborg, men pludselig sad jeg som vagthavende vicepolitikommissær ved Svendborg po li ti i At sidde som vagthaven - de ved Svendborg Politi betød den gang, at jeg fik ansvaret for beredskabet på hele Sydfyn, Langeland og Ærø! Det var et spændende job. Ind i mellem kom der også opgaver på Ærø. Det var noget særligt at skulle ringe til en af landbetjentene på Ærø og sende ham ud på opgave. Det var næsten som at være hjemme igen. Godt nok er jeg jævnligt kommet på øen for at besøge familie og venner, men jeg har aldrig forestillet mig også at skulle tænke po - litimæssigt vedr. Ærø. Kimen til at vende hjem igen var sået! Så kom politi - kredsreformen i 2007 på godt og ondt. Fyns fem politikredse blev til én ny kreds, nemlig Fyns Politi. Mit job som vagthavende i Svendborg blev flyttet til Odense, og pludselig var jeg tilbage i Odense efter 15 år. Jeg sad nu i et team af vagthavende for hele Fyn. Det var en spændende, men også en til tider van - skelig opgave at få det hele til at fungere sammen. At nedlægge fem selv - stæn dige politikredse og rejse én ny kreds, var ikke altid lige nemt. Ar - bejdsmeto der, vaner og ikke mindst kulturer skul le smeltes sammen og fungere i en hø je re enhed. Det var en spændende proces, som efterhånden også kom til at fungere. Men en ting blev ved med at rumstere i mit baghoved... Ærø! Af forskellige årsager bød muligheden sig pludselig for at komme til at afløse nogle weekender som landbe - tjent på Ærø. Jeg tilbød min assistance og var afløser flere gange i løbet af Da en af de faste landbetjente på øen atter havde søgt EU-tjeneste i Ko -

5 sovo, var der nu mulighed for at kom - me til Ærø for en længere periode. Efter ansøgning blev jeg udvalgt blandt flere til at komme til Ærø i en»indtil videre«stilling. Jeg har således nu i snart et år været landbetjent på Ærø. For hver dag der går, bliver jeg mere og mere glad for at være på Ærø igen. Jeg føler det som at være hjemme igen efter at have været ude i den store verden en masse år. Jeg er en masse erfaring ri - gere, har fået hår på brystet, men mindre hår på hovedet! Som tidligere nævnt her, lærte jeg at ringe med kirkeklokkerne i Tranderup i en tidlig alder. Denne kunnen har jeg med jævne mellemrum holdt vedlige under vore besøg på Ærø. Men fredag den 7. november 2010, da jeg igen var på afløserweekend på Ærø, kørte jeg traditionen tro til Tranderup Kirke, hvor Hans Graver skulle til at ringe. Jeg fik lov at ringe, men denne aftenring - ning viste sig som noget helt særligt. Det var nemlig sidste aftenringning med den gamle lille klokke, for næste morgen skulle klokken skiftes til en ny. Dette vidste jeg imidlertid ikke noget om før jeg var færdig med at ringe solen ned. Hans Graver fortalte så, at klok ken skulle skiftes næste morgen. Det var som om, klokken måske lige ville sige pænt farvel til en ven mig! Nu håber jeg, at jeg kan få lov at blive på Ærø. Det er dejligt og spændende job at være betjent på Ærø. Der er en god, sund og fornuftig holdning til rigtig mange ting på Ærø. At være betjent på Ærø er ikke bare et job. Det er også en slags livsstil. Man har aldrig fri, for man vil altid være landbetjenten også i køen i Netto eller Brugsen lørdag eftermiddag. Men det er noget af det, der også gør jobbet spændende. En landbetjent skal være en del af lo - kalsamfundet. Han skal deltage i det sociale liv og i det aktive foreningsliv, der er på øen. Kun derved kan han blive en del af samfundet og opnå den respekt, som stillingen kræver. Der skal således være både tillid, fortrolighed og respekt om landbetjenten og hans vir - ke. Og det er der på Ærø! Ærø er dejlig! Ingen tvivl om det, men som alle andre steder, er der også behov for politi på Ærø. Der har været nogen debat om politibemandingen på øen, men det er vores politidirektør i Odense, der i den sidste ende bestemmer, hvor mange betjente, der skal være på en ø som Ærø. Som det ser ud nu, så er vi to betjente, der døgnet rundt, alle ugens syv dage, 365 dage om året passer på øen. I særlige tilfælde kan vi dog få assistance, men som ud - gangs punkt er det bemandingen med to be tjente, der klarer alle opgaver hele døg net. Jeg vil gerne her understrege, at der er politi på Ærø, også efter kl. 16 og i weekenderne! Måden at få fat i politiet på i akutte tilfælde er ved at Sognepræsten ferie februar Telefonsvarer og mail henviser til anden præst! Menighedsrådsmøder Dagsorden kan læses tre hverdage forud for mødet: I Bregninge Kirkes våbenhus i den grå mappe. I Søby Kirke på opslagstavlen ved vå - benhuset. Tid og sted: Tirsdage kl på skift mellem Søby Sognehus og Bregninge Præste gårds konfirmandstue. Datoer: Bregninge den 10. januar. Søby den 7. februar. Bregninge den 20. marts. Døbte Bregninge: Sofie Thygesen, Godthåb 7. Begravede Søby: Jens Eriksen, Østerbro 32a. Bregninge: Ole Knudsen, Vester Bregninge 23. Maren Kirstine Kristensen, De Gamles Hjem i Rise, tidl. Bregninge. Anna Mary Jensen, Gilleballetofte, tidl. Skovby og Søby. ringe 112, ellers er det ved at ringe 114, og bede om lokalpolitiet på Ærø. Så stiller servicecenteret om til en af os på Ærø. Det gamle telefonnummer til politistationen går nu direkte til Odense. Ærø er og bliver en del af Fyns Politi. Med disse ord vil jeg slutte. Samtidig håber jeg, at jeg kan få lov at blive man ge år endnu som betjent, så jeg både arbejdsmæssigt og privat kan nyde en af Danmarks absolut bedste steder, nemlig Ærø! Bregninge-Søby Sogne December måned i kirkerne»syng Julen Ind«og Lucia Søby Kirke, torsdag den 15. december kl samvær i Sognehuset efterfølgende. Søbykoret medvirker, og sognepræsten fortæller. På den ældst bevarede primstav eller kalenderstok af træ fra 1531, der kan ses på Nationalmuseet, kan man se en helgenindekrone på datoen 13. december. Lucia er lysets helgeninde. Navnet er afledt af ordet lux på latin, der betyder lys. Det er selvfølgelig til - knyttet den ældgamle solhvervsdato. Der er mange legender om Lucia. En af dem fortæller, at hun bragte mad til sine kristne trosfæller. De skjulte sig i katakomberne, som vi kender og kan se i Rom. For at have hænderne fri satte hun lys i sit hår. Skikken er ny i Danmark. General - sekretær Frans Wendt fra Foreningen Norden blev under besættelsen så be - gejstret for den svenske skik med»at gå Lucia«, at han foreslog den indført i Danmark. Efter 1945 vandt skikken yderligere terræn og er nu også en fast tradition hos os. Eleverne i 3. og 4. klasse på Søby Skole har øvet sangen sammen med deres lærere. Når de har gået Lucia, vil sogne præ - sten fortælle og for alle, der har lyst, slutter vi aftenen i vores Sognehus, hvor menighedsrådet er vært. 5

6 Bregninge Kirke, tirsdag den 20. december kl bemærk tidspunktet (passer med bussen) Børnehaven Pippihuset og dagplejerne inviteres til julegudstjeneste sammen med Jakobsminde, Æblelunden, Værkstedsgården og hvem der ellers har lyst med efterfølgende varme æble - skiver i præstegården og konfirmandstuen. Søby Kirke, onsdag den 21. december, kl Det er sidste skoledag for vores landsbyskole i Søby, og den afsluttes i kirken med julegudstjeneste helt fra børnehaven til 6. klasse. Vi holder den i samlet flok, nu da alle er under samme tag! Dagplejerne i Søby og hvem der måtte have lyst er også velkomne! 2. juledag og juletræsfest Søby Kirke, mandag den 26. december kl Tange Rasmussen fortæller ved juletræsfesten! Efter en kort gudstjeneste samles vi traditionen tro til sang omkring juletræet, svære spørgsmål, kransekage og kaffe. Tange Rasmussen er en god fortæller de unge, midaldrende og ældre elsker at høre ham. Han vil overraske os med at fortælle om en bog, som vi endnu ikke kender. vel er fremme på denne del af øen. Det giver en ekstra dimension og et særligt skær til det»at løbe maske«. Traditionen er nu kommet for at blive, fordi vi har en stor flok ildsjæle, der gerne vil bevare traditionen nu også flyttet fra marker og landsbyer på Vestærø ind i Bregninge Kirkes smukke rum. Sognesøndage Menighedsrådet for Bregninge-Søby inviterer igen til Sognesøndage i Søby Kirke og i Sognehuset på Søbakkevej 6. Som sædvanlig holdes der en kort guds tjeneste kl , derefter mødes vi i Sognehuset til kaffe og hjemmebagte boller og kage á 20 kr. Søndag d. 22. januar: John Larsen vil fortælle os om Søbygaard. Kirketuren til Als Søndag d. 26. februar: Jonna Thygesen fortæller om»våge- tjenesten«på Ærø. Søndag d. 18. marts: Ole Finnerup viser billeder og fortæller om»kunst i kirken.«vi kan tilbyde kirkebil fra Bregninge Sogn til Søby Sognehus. Kontakt sognepræst Agnes Haugaard på tlf eller Kirsten Langdill på tlf Askeonsdag Bregninge Kirke, onsdag den 22. februar kl Traditionen tro lukkes Claus Bergs smukke altertavle med en kort aften - andagt med læsninger, musik og sang som indledning til fasten og lukkes op igen Påskedag den 8. april kl Den 20. august tog 46 ærøboer i det dejligste sensommervejr med morgenfærgen fra Søby til Fynshav. Alsiske kirker og slotskapeller viste os en lidt anden type huse end de (i øvrigt meget forskellige) landsbykirker, der har domineret de tre for - udgående kirketure. Kirkerne på Als er store, rummelige og med bastant forsvarspræg, og de to slotskapeller demonstrerede på klareste vis de klassiske stilarter: Renæssance og rokoko. Med en flok muntre og lydhøre deltagere kunne turen ikke undgå at blive en dejlig oplevelse også for os tre arrangører. På arrangørernes vegne Annette Finnerup Hellig Tre Kongers Fælles Maskegudstjeneste Bregninge Kirke, lørdag den 7. januar 2012 kl (ingen gudstjenester i Bregninge og Søby Kirker søndag den 8. januar) I den mørke januaraften mødes et hold fra Bregninge og Søby i dagene op til gudstjenesten og uddeler rollerne til opførelsen af den kendte fortælling om de tre Vise Mænd og hyrderne på mar - ken, der leder efter det lille nyfødte barn, Jesus, for at tilbede det og bringe gaver. Vi har valgt at holde denne ene ma - skegudstjeneste, fordi maskerne alli ge - 6

7 Tranderup Sogn Siden sidst... Siden sidst er et indlæg fra Tranderup menighedsråd, hvor der kort bliver beskrevet om afholdte arrangementer, beslutninger og nye tiltag fra menig - hedsrådet. Høstgudstjenesten ved Tranderup Kir - ke den 18. september var velbesøgt. Dagen bliver så højtidelig, når spej - derne gør deres entre. Der blev i år indsamlet ca ,- kr., som sædvanligvis går til Spejderne Rise/Marstal, KFUM s sociale arbejde, Sct. Nicolai - tjenesten og Danske sømands- og udlandskirker. Som beskrevet i sidste kirkeblad, er der nedsat et belysningsudvalg til at se på nyt belysning i Tranderup kirke. Udvalget arbejder seriøst og har fået kyndig vejledning af belysningsdesigner og ingeniør Ole Steen Andersen, Tønder. Det er vigtigt, lamperne er i harmoni med de smukke kalkmalerier, vi har i kirken. Menighedsrådet ser frem til at kunne fremvise nye lamper i Tranderup Kirke i foråret for sognet. Tranderup og Ærøskøbing menig heds - råd har besluttet at aflyse Juletræsfesten den 27. december, som har været af - holdt på Ærø Efterskole de senere år. Det er den manglende tilslutning, der har været årsagen til denne beslutning.»de ni Læsninger«i Tranderup Kirke den 11. dec. kl Tredje søndag i advent har gudstje - nesten i Tranderup den særlige form, som består af en vekslen mellem bibellæsninger og musik/salmer. Læsnin ger - ne leder op til julen, og salmer og mu - sik understøtter læsningerne. Traditionen har nu varet flere år i Tranderup og er overtaget fra den engelske kirke. Det hører til denne tradition, at læsningerne ikke varetages af præsten, men af folk fra sognet, og så - dan vil det også være i år. Gudstjenesten vil blive ledsaget af»øhavskoret«, under ledelse af organist Gitte Jørgensen. Sogneeftermiddag i Tranderup sognehus Torsdage kl til Pris: kaffe og kage kr. 25,-. Der vil yderligere blive annonceret og omtale ved hvert enkelt arrangement i Ærø Ugeavis. Alle er hjertelig velkommen! Torsdag den 12. januar:»livet på Rødkærgård i Voderup«. Af Professor Jens Frøslev Christensen. Torsdag den 2. februar:»den dyrebare frihed«. Turistchef Carl Jørgen Heide. Torsdag den 1. marts. Fællessang med gamle, som nye salmer. Sognepræst Jeppe Sørensen og orga nist Gitte Jørgensen.»Kreative eftermiddage«i Tranderup Sognehus Lørdage kl til Pris: kaffe og kage 20,-. Kontaktperson: Anette Nielsen, tlf Laver du håndarbejde? Syr, strikker, maler eller andet håndarbejde er du velkommen i sognehuset på nedenstående datoer. Vi mødes en gang om måneden i vinterhalvåret, her hjælper og inspirerer vi hinanden. Lørdag den 7. januar Lørdag den 4. februar Lørdag den 3. marts Menighedsrådsmøder i Tranderup Sognehus Torsdag den 26. januar. TrAnDerup-ÆrøSKøBIng Sogne Fra kirke til kirke De fleste kirkegængere i Tranderup Kirke var søndag den 11. september iført solide travesko, og nogle medbragte endda rygsæk. Det var nemlig dagen, hvor sognevandringen fra Tranderup til Ærøskøbing var berammet til at finde sted. Efter gudstjenesten ved sognepræsten fortalte Tranderup Kirkes graver veloplagt om kirken, dens inventar og historie, og herefter begav vi os af sted på apostlenes heste mod Ærøskøbing med udsigt over marker og øhav. Smuk natur, lunt solskin og en let vind i ryggen satte de perfekte rammer for vandringen. Første stop var i Strandhuse hos Ærøskøbing Kirkes graver, der gæstfrit bød os velkommen. Den store velanlagte have blev beset og beundret, og så var det tiden at hygge sig med madpakkerne ved havebordene, mens påfugle og fritgående høns bidrog til idyllen i det grønne. Således styrket begav vi os videre ad dæmningen til Vrå, hvor kunstner Niels Peter Nielsen ventede os med udstilling af malerier og skulpturer og sit rummelige private hjem, der er indrettet med stor respekt for landskabets skønhed. I disse herlige omgivelser blev kaffen nydt inden den sidste etape til Ærøskøbing Kirke. Her blev os endnu et flot kirkeforedrag til del, idet Karen Margrethe Fabricius kom til stede og øste ud af sin viden om Ærøskøbing Kirkes historie, inden sognevandringen blev afsluttet med andagt ved sognepræsten, og alle kunne sætte kursen hjemad, en god søndag rigere. Anne Røndal, sognevandrer 7

8 8 Ærøskøbing Sogn ny på kirkegården Besøgende på kirkegården i Ærøskø - bing har i den senere tid mødt en ny medarbejder. Det er Keld Pedersen, som er tiltrådt 1. oktober. Keld deler medhjælperjobbet med Hans Peder, som har arbejdet på kirkegården i en årrække. Vi byder Keld velkommen til arbejdet. Else Emilie Madsen, kirkeværge Adventskoncert den 6. december kl Traditionen tro får Ærøskøbing besøg af Ærøkoret under ledelse af Karsten Hermansen ved adventskoncerten tirsdag den 6. december kl Ærø - koret synger engelske Christmas carols og danske julesalmer i gamle og nyere arrangementer. Karsten Hermansen får en travl aften, idet han udover at diri - gere Ærøkoret også diverterer publikum med festlig orgelmusik på Mar - cussen-orglet. Et af orgelstykkerne er helt nutidigt, nemlig en bearbejdelse af salmemelodien»dejlig er den himmel blå«af Randers-organisten Christian Præstholm. Derudover spiller Karsten Hermansen klassisk romantisk orgelmusik af den belgiske komponist Cesar Franck. Der bliver naturligvis lejlighed for publikum til at synge med på de kendte adventssalmer. Der er gratis adgang til koncerten, men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Paul Nedergaard, organist Der er stadig sang i kirken De nye medlemmer af Ærøskøbing Kirkes børnekor er begyndt at synge til gudstjenester i kirken, men vi kan godt bruge flere børnesangere. Man skal gå i kl. for at deltage. Man behøver ikke at have sunget i kor eller modtaget særskilt musikundervisning, men man skal have lyst til at synge og være villig til at være med til gudstjenester og til at tjene lidt lommepenge. Korsangere bliver lønnet med 40 kr. for hver guds - tjeneste. Om mig selv kan jeg sige, at jeg er uddannet klaverlærer og klassisk pia - nist fra musikkonservatoriet. Jeg har undervist klaverelever i forskellige mu - sikskoler, inden jeg kom til Ærø. I min tid her på Ærø har jeg dirigeret Ærøkoret og Søbykoret fra 2007 og til nu. Jeg spiller også jazz og komponerer nye melodier til salmer. Henvendelse omkring Kirkekoret kan ske til undertegnede organist Paul Ne dergaard på tlf eller på e- mail: Paul Nedergaard, organist Vedligeholdelse af fredede gravsteder På Ærøskøbing kirkegård findes der en del fredede gravsteder, som me - nighedsrådet har pligt til at vedligeholde. I den forbindelse har vi over flere år renoveret og istandsat fem grav - stedsgitre. Det første var»frederikke Faber«og dernæst»c. H. Brandts familiegrav - sted«. Derefter blev»skibsrheder Stok - kebyes familie-begravelse«renoveret. I 2010 blev»jens Claussen Klestrup«s gravstedsgitter istandsat og genopstillet. Det femte og sidste omkring»etats- råd, Ridder af Dannebrog og for henværende landfoged på Ærø, Peter Bo - gislaus Carstens«er nu under istandsættelse og vil blive færdiggjort og gen - opstillet i indeværende år. Disse reno - verede gravstedsgitre skulle så gerne kunne holde i mange år, da det har været en ret bekostelig opgave. Vi mang - ler dog stadig endnu et gitter, som vi håber, der kan afsættes midler til ved næste kirkegårdssyn i Karen Kristiansen, næstformand for menighedsrådet Indsamlinger og høstoffer i Ærøskøbing Kirke På sit møde torsdag den 6. oktober gennemgik menighedsrådet, hvilke indsamlinger, der foretages i Ærøskøbing Kirke. Endvidere behandlede vi for - delingen af dette års høstoffer. Nedenstående bringes en oversigt over det ved tagne. Indsamlinger i Ærøskøbing Kirke Dag Formål Status Nytårsdag Bibelselskabet Indgår (obligatorisk) 2. s. e. H3K Det mellemkirkelige arbejde Indgår 3. s. e. H3K Kirkens Korshær Indgår Fastetiden Folkekirkens Nødhjælp Indgår Påskedag KFUK og KFUK Indgår 1. s. e. påske Kofoed Skole Indgår 3. s. e. påske Folkekirkens Ungdomskor Indgår Kr. Himmelfart Folkekirkens ydre Mission Indgår 6. s. e. påske Danske Sømands/Udlandsk. Indgår Pinsedag Folkekirkens Nødhjælp/kirk. Indgår 13. s. e. trin. Diakonissestiftelsen Indgår 16. s. e.trin. Dansk Missionsråd Indgår Alle Helgen Danske Sømands/Udlandsk. Indgår 1. s. i advent Trankebarfondet Indgår Juledag Børnesagens fællesråd, SOS Indgår Fordeling af høstoffer KFUM spejderne i Rise 6/13 Kirkens Korshær 5/13 SOS Børnebyerne 2/13 Høstofferet beløb sig til i alt 2167 kr. Hjertelig tak til alle, der har bidraget hertil. Lars Danquart, menighedsrådsformand

9 Kulturnat Fredag den 14. oktober bød på en speciel oplevelse i Ærøskøbing Kirke. En pæn flok mennesker fandt vej til pladserne i kirken, selv om belysningen var sparsom kun stearinlys. Hvad var det, man skulle opleve? Det var ret spændende. Den næste halve time blev vi gennem sang uden ord musik (trommer) og lyde af personer, der bevægede sig rundt i rummet, præsenteret for en række skulpturer, som hver især præsenterede os for menneske - hedens gode og nok især mindre gode sider. Det var en bevægende oplevelse, som er svær at sætte ord på. rise Sogn Meddelelser Døbte: I sidste kvartal har der ikke været nogen dåb i Rise sogn. Begravede: I sidste kvartal har der ikke været nogen begravelse i Rise sogn. Høstoffer: Ved høstgudstjenesten søndag den 11. september blev der samlet 3.242,50 kr. ind. Beløbet går til spejderne på Ærø. Kyndelmisse: Vi fejrer kyndelmisse i kirken søndag den 5. februar med en gudstjeneste fuld af sang, musik og glæde over, at lyset vinder over mørket. Adventskaffe hver søndag: I anledning af december er vores kirkekaffe blevet omdøbt til advents - kaffe, og vi nyder en kop eller to i vå - benhuset efter hver søndagsguds tjene - ste frem til jul. Janet Ligaard, Sognepræst Til Kirkebladet! Den 1. maj i år startede mit job som kirkesanger i Rise Kirke. Et job, som jeg virkelig har ønsket mig. Jeg er også blevet rigtig glad for det. Det er efter min mening et godt sted at være, der er en rar atmosfære og både menighed, menighedsråd, præst og gra - Kunstneren Niels Peter Nielsen hav - de samlet et dygtigt hold til fremførelsen Else Emilie Madsen, kirkeværge ver er nogle gode mennesker. Jeg glæ - der mig til hver søndag, når jeg skal på arbejde og synge sammen med jer, og jeg glæder mig da også til at synge for jer. Det er stadigvæk sådan, at jeg gerne vil afløse i de andre kirker, når der er brug for det, og det ellers kan passe med arbejdet i Rise Kirke. Så I må ger - ne tænke på mig hvis I mangler en af - løser. Den 15. august i år begyndte jeg også på uddannelse til kirkesanger under Løgumkloster Kirkemusikskole. Jeg møder en dag hver fjortende dag i Dalum Kirkeanneks. Her har jeg min helt egen sangpæda - gog, Elsebeth Johansen, og hun skal sætte mig ind i alt fra sang til kor - ledelse, klaverundervisning og guds - tjenestelære. Elsebeth skal lære mig en hensigtsmæssig brug af stemmen; både når jeg læser op, og når jeg synger; så min stemme bliver fyldig uden at blive ødelagt. Jeg er utrolig glad for, at jeg bestod optagelsesprøven til dette studie. Har jeg ikke lyst til at gå op til eksamen, kan jeg nøjes med to år, men jeg satser Sang- og orgeltoner i rise Kirke Onsdag den 14. december kl indbydes der til julekoncert i Rise Kirke, hvor Øhavskoret vil præsentere publikum for et festligt og varieret program af musik fra forskellige lande. Repertoiret spænder fra danske julesange og tyske værker til engelske Christmas Carols, i spændende arrangementer af blandt andre Jakob Lorentzen og David Willcocks. Sangglade tilhørere kan også glæde sig, idet der vil blive rig lejlighed til at synge med på flere af julens salmer. Paul Nedergaard, til daglig organist ved Ærøskøbing og Søby Kirker, sidder ved orglet og klaveret denne aften, og koret dirigeres af kirkens organist Gitte Jørgensen. Der er fri adgang til koncerten, og alle er naturligvis hjertelig velkomne. Gitte Jørgensen, Organist 9

10 på at tage hele denne fireårige uddannelse. Umiddelbart inden jeg skulle starte på uddannelsen, havde jeg fået stemmeproblemer, og det betød, at jeg en tid ikke kunne tale, og synge kunne jeg da slet ikke. Der er stadig lidt knas på min stem - me, og på min Elsebeths foranledning skal jeg nu til nærmere undersøgelse på Odense Universitets Hospital i november måned. Dette for at Elsebeth kan lægge et program for, hvordan jeg bedst træner min stemme. Så der bliver da virkelig gjort noget for mig. I sidste ende håber jeg, at både jeg selv men også I vil få glæde af min uddannelse. Bedste hilsner fra Linda Så er der gospel igen! Sangglade mennesker i alle aldre fra og med 10 år kan se frem til en god og fest - lig dag lørdag den 10. marts 2012, hvor Rise menighedsråd igen indbyder til gospelworkshop med efterfølgende koncert i kirken. Det energiske og inspirerende makkerpar Peter Steinvig og Trine Halse, som med stor succes gæ - stede Ærø i foråret 2011, vender til - bage næsten præcis et år efter med en bred vifte af såvel stille gospelballader som livlige sange. Workshoppen begynder, ligesom den forrige, med indskrivning i løbet af lørdag formiddag, hvorefter der tages fat på opvarmning og indstudering af en række gospelsatser. Dagen rundes af med en koncert kl. 19, som er gratis og åben for publikum. Dog vil der blive opkrævet et deltagergebyr for workshop-deltagere. Sæt allerede dagen af nu i din kalender og følg med i næste kirkeblad og lokalpressen for nærmere oplysninger om arrangementet. Vel mødt næste forår til en dejlig og livsbekræftende oplevelse i Rise Kirke! Gitte Jørgensen, Organist Søndag den 18. december kl. 19 i Ommel Kirke De ni Læsninger Lars Peter Kristiansen, liturg Marstal Kirkekor De ni læsningers historie rækker tilbage til 1880, hvor den senere ærkebiskop af Canterbury, Edward White Benson, lavede en læsningsgudstjeneste, som blev brugt den 24. december Traditionen vil vide, at han benyttede en træhytte til gudstjenesten klokken ti om aftenen. Selv om et af Bensons ho - vedformål med gudstjenesten var at holde mændene ude af pubberne jule - aften, gik de ni læsninger deres sejrsgang over hele jorden, hvor liturgien ikke bare spredte sig til de anglikanske kirker, men også nåede til de katolske, lutherske og presbyterianske kirker. King s College, Cambridge, står for den radiotransmitterede version, men i Ommel Kirke kan man opleve en anden og lokal udgave. Marstal Kirke - kor står for musikken, medens Lars Peter Kristiansen tager sig af liturgien. Marstal Kirkekor håber på vokseværk! Nyt korskolehold begynder fredag den 13. januar kl i kirkens dåbsværelse på kirkens sydside. Alle børn fra 3. til 5. klasse med lyst og interesse for sang er meget velkomne til at se, om det er noget for dem. I kor - skolen bliver der lagt vægt på at lære at synge rent, at kunne følge med i noderne, at synge små tostemmige sange, og i det hele taget at blive godt rustet til at deltage i Marstal Kirkekor efter et halvt års forberedelsestid. Elever fra 6. klasse og opefter har mulighed for at afvikle deres korskoleperiode direkte i Marstal Kirkekor. Ring og hør nærmere! Marstal Kirkekor har gennem årene medvirket i mange forskellige mu - sikalske sammenhænge og med meget forskelligt repertoire både rytmisk og klassisk men eftersom korets hoved - opgave er at ledsage salmesangen om søndagen, er vægten naturligvis lagt dér. Marstal Sogn Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er man velkommen til at ringe til Karsten Hermansen på tlf eller skriv på e-postadressen: Film-Studiekreds I efteråret lagde vi så småt ud med at have Film-Studiekreds i konfirmandstuen i Marstal. Det er tanken at fortsætte studie - kredsen, og i indeværende kirkeblads periode vil der blive to filmaftner. Den 16. januar skal vi sammen se filmen»koret«(les Choristes Frankrig/Schweiz 2004 Instr.: Chritophe Barratier Manus: Christophe Barratier & Philippe Lopes-Curval). Handlingsmæssigt følger filmen op på»som i Himlen«, som vi så i efteråret, der jo også handler om et kor, og hvordan det at synge sammen i et kor kan skabe liv og fællesskab. I filmen»koret«forvandles et fortvivlende skolemiljø, da en musiklærer får eleverne til at synge, hvilket han har stor succes med. Det er en meget gribende film, som kan ses af hele familien, samtidig med at den handler om at finde det gode i menneskene en succeshistorie. Den 13. februar er den danske Os - car-belønnede film»babettes Gæstebud«fra 1987 på programmet. (Ma- nuskript og instruktion er af Gabriel Axel efter en fortælling af Karen Blixen). Jeg er sikker på, at mange har set denne film, måske endda flere gan - ge, men den kan ubetinget bære at blive genset, og der er rigtig meget i den, som gør den til en af de mest kir - kerelevante film, der findes. For den sætter faktisk gang i mange tanker om kristendom, og så udspiller en stor del af handlingen sig som én stor nadverscene et bespisningsunder den er simpelthen fantastisk. Kom glad til filmaftenerne, de to nævnte mandage kl i konfirmandstuen. Jeg introducerer som ind - ledning filmen kort. Vi drikker en kop kaffe undervejs og runder af med en lille debat om filmen. Man kan også komme til aftnerne uafhængigt af hinanden. Lars Peter Wandsøe Kristiansen 10

11 gudstjenestetider Marstal I forbindelse med at vi pr. 1. februar er en præst mindre på Ærø end hidtil, har vi i Marstal forsøgsvist henlagt søn - dagens højmesse til kl i stedet for til kl Årsagen er, at vi på den måde deler gudstjenestetidspunkter med øens øvrige kirker, hvilket gør det muligt for præsterne at afløse for hin - anden, så vi fortsat kan betjene øens kirker, også når der er ferier og sygdom. Forhåbentligt tager kirkegængerne i Marstal godt imod det nye højmessetids - punkt, ja, måske kommer der endda flere kirkegængere til. Det har i hvert fald den fordel, at det er praktisk nemmere at få tilrejsende dåbsgæster med i kirken, og det glæder jeg mig allerede til. Om vi så på sigt kan skifte mellem 9.30 og 11.00, især i sommerperioden, det må vi hen ad vejen finde ud af. Men foreløbigt er gudstjenesterne i Marstal kl. 11, udover den ene gang om måneden, hvor vi har gudstjeneste kl På gensyn til gudstjeneste. Lars Peter Wandsøe Kristiansen Koncerter Lørdag den 10. december kl. 16 i Marstal Kirke Adventskoncert Vester Skerninge Sangkor Ærøkoret Selv om adventstiden er traditionernes tid, skal der en gang imellem lidt fornyelse til. I år får Marstal Kirke derfor besøg af Vester Skerninge Sangkor, som under ledelse af Kai Hermann vil synge julen ind sammen med Ærøkoret. Der er gået ti år, siden Vester Skerninge Sangkor sidst besøgte Marstal Kirke. Repertoiret er dog stadig præget af den forestående juletid, og sammen skal alle synge nogle af de kendte og elskede salmer, som er uundværlige i advents- og juletiden. Der er fri entré til koncerten Fredag den 30. december kl i Ommel Kirke Jule- og nytårskoncert Karsten & Korallerne Korallerne har glædet sig længe til igen at synge koncert i Ommel Kirkes dæmpede belysning og stemningsmættede atmosfære på årets næstsidste aften. Det er altid så hyggeligt, og igen i år bliver der tale om et afvekslende program med alt fra klassisk julemusik til nutidens rytmiske toner. Der er fri entré til koncerten. Lørdag den 21. januar kl. 16 i Marstal Kirke nytårskoncert Tore Bjørn Larsen, orgel Marstal Kirkekor Karsten Hermansen, sang Under overskriften»sorte sange for sang og orgel«har Tore Bjørn Larsen og Karsten Hermansen sat et program sammen med negro spirituals, som ved denne lejlighed opføres sammen med Marstal Kirkekor. Programmet omfatter alle de kendte spirituals som»swing low, sweet chariot«,»deep River«,»Were you there«,»let us breake bread together«,»sometimes I feel like af motherless child«og mange, mange flere. Repertoiret omfatter også mindre kendte spirituals, men fælles for dem alle er, at de er meget iørefaldende og klassikere inden for genren. Der er fri entré til koncerten. Torsdag den 23. februar kl i Marstal Kirke Koncert Naja Monrad Hansen, sopran Karsten Hermansen, orgel Naja Monrad Hansen er ærøbo. Først boede hun i Marstal, hvor hendes far, Bertel Monrad Hansen, var læge, og senere flyttede familien til Bregninge. Musik var en vigtig del af hendes liv lige fra hun spillede blokfløjte i skolen og midt i 1980 erne havde hovedrollen i en skoleforestilling. Men i modsætning til de fleste forblev musikken ikke bare en interesse, men blev hendes levebrød. Hun er uddannet hos Anne Rosing-Scow og Kari Hamnöy, og i de sidste mange år har hun været ansat på Malmø Opera og Musikteater, hvor hun synger i operakoret og jævnligt optræder som solist. I Det kongelige Teaters nylige opsætning af»my Fair Lady«kunne man også opleve Naja Monrad Hansen som solist. Musikalsk alsidighed er et gennemgående træk, som vil kunne opleves ved koncerten i Marstal Kirke. Der er fri entré til koncerten. 11

12 Indsamlinger 27. november 1. søndag i advent: Trankebarfondet 1. januar Nytårsdag: Bibelselskabet Når der ikke er indsamling til et specielt formål, går»hvad der måtte blive lagt i kirkens bøsser«i vinterhalvåret (1/10-1/4) til menighedsplejen. Menighedsrådets møder Tirsdag den 31. januar Tirsdag den 27. marts Møderne begynder kl i konfirmandbygningen i Strandstræde. Der er offentlig adgang. Dagsorden og beslutningsprotokol vil være fremlagt på Marstal kirkekontor, på Marstal Bibliotek, i Ommel Kirke og ophængt i udhængsskabet ved ho - vedlågen til Marstal Kirke. Gudstjenestelisten for Marstal Sogn kan også findes på Ærøportalen under»samfund«. Langeland-Ærø provsti Bellevue 3C, 5900 Rudkøbing Telf , mail Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Langeland-Ærø Provsti JuLeHJÆLp kan søges i Marstal Sogn fra den 1. december2011. Se Ærø Ugeavis. Gudstjenester på Marstal Ældrecenter 1. december kl Orange Kristiansen 8. december kl Centersalen Hauge Altergang 15. december kl Strandstuen Hauge 24. december kl Centersalen Kristiansen 5. januar kl Centersalen Hauge 12. januar kl Rød Kristiansen 19. januar kl Centersalen Kristiansen 26. januar kl Grøn Kristiansen 2. februar kl Centersalen 9. februar kl Blå 16. februar kl Centersalen 23. februar kl Orange 1. marts kl Centersalen Altergang Fælles for de ærøske sogne Kirkestrukturen på Ærø I de sidste ca. 20 år er der sket en del ændringer i den ærøske kirkestruktur. Præstestillinger er blevet nedlagt, og flere steder på øen har man nu fælles præst. Nu er ændringer igen på vej, eftersom Anders Hauge har valgt at gå på pension fra først i 2012, og det ligger desværre i kortene, at vi herefter kun vil være fire præster på Ærø. Vi kan vælge at ærgre os over, at der endnu engang skal spares en præst væk, da det jo alt andet lige betyder færre»præstekræfter«på Ærø, men vi kan også vælge at søge efter og finde frem til de muligheder, det giver os, som ø betragtet. Fra præsteside er vi begyndt at tænke over, hvordan vi kan få noget rigtig godt ud af den nye situation, og kodeordet vil være en ny form for samarbejde. Mulighederne er mange, og vi har bl.a. skelet til Fyn, hvor man på Hindsholm har lavet den såkaldte Kerteminde/Hindsholm-model. Denne model går ud på, at præster - ne i Kerteminde og i sognene på Hinds - holm har et meget tæt samarbejde, og på den måde udnytter de ressourcer, de hver især har, på bedste måde. De laver arrangementer og afløser hinanden på tværs af sognegrænserne. Modellen kan naturligvis tilpasses ærøske forhold, men det har været meget inspirerende for os præster at stifte bekendtskab med den, bl.a. via et besøg vi havde sammen med vores nye provst i eftersommeren, hvor Kir - sten Jørgensen, Kerteminde, kom til Ærø og fortalte om modellen, som vi i øvrigt også har hørt rosende omtalt i øvrigt. Men ændringer er jo altid, også på Ærø, noget vi er bange for, men om - vendt, så viser det sig heldigvis nogle gange, at der kommer noget rigtig godt ud af det, og en form for teamsamarbejde inden for kirken kan være en spændende fornyelse. Selv har jeg jo erfaring med tæt samarbejde mellem præster fra min tid i Odense, hvor tre præster og en sogne - medhjælper havde et meget tæt sam - arbejde om mange ting, lige fra guds - tjenester til minikonfirmander. Det er jo klart, at færre»præste kræf - ter«betyder ændringer, men måske skal vi, samtidig med at vi kan være kede af, at ikke alt kan lade sig gøre som hidtil, måske glæde os til at åbne dørene til nye muligheder for et rigt kirkeliv, på en ny måde, hvor vi skifter spørgsmålet:»hvordan plejer vi at være kirke? ud med: Hvordan kan vi fremover være kirke på en måde, der både giver engagerede menigheder og dynamiske præster? Jeg synes, det bliver spændende at se, hvad vi kan finde ud af. Den fremtidige ærøske kirkestruktur skal tænkes sammen til alles glæde. Der er mange, der er inde over strukturændringerne, menighedsråd, provst, provstiudvalg og bi - skop, ja og jo i grunden os alle sammen. Det hele handler ikke om penge, det handler om, at få kirkens glade budskab ud til flest mulige mennesker, på den bedst mulige måde. Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Marstal 12

13 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Graver Max Hansen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard, Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Annette Finnerup Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech Tlf: Tranderup Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43 Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Menighedsrådsformand Lissi Anneberg. Tlf Kirkeværge Lissi Anneberg. Ærøskøbing Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43 Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Lars Danquart, Strandvejen 15, Ærøskøbing. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen man. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Træffetid Menighedsrådsformand Aksel Krogenlund Larsen, Brovej 3, Ærøskøbing. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst Anders Hauge Adr.: Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffes bedst kl undt. mandag. Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag og torsdag lukket. Tirsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Organist Karsten Hermansen. Tlf Kirketjener, Marstal Kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Kirketjener, Ommel Kirke Verner Kristensen. Tlf Menighedsrådsformand Jens Hebsgaard. Tlf Graver, Ole Boas Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Langeland-Ærø provsti Provst Trille B. Westergaard, Lindelse Provstisekretær Birgit Pedersen Bellevue 3C, 5900 Rudkøbing Telf Mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Provsti Indlæg til kirkebladet Hvis man har et indlæg til kirkebladet, er man velkommen til at henvende sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste kirkeblade. Det ærøske kirkeblad 13

14 Menighedsrådsvalg og hva så? Fælles for de ærøske sogne I november 2012 er der igen, igen menighedsrådsvalg, fristes man til at sige. Tiden går hurtigt, når der er nok at lave. Og det er der i et menighedsråd. I denne periode har vi fået nye opgaver nye overenskomster for personalet og lokal lønforhandling og ikke mindst nye regnskabsprincipper. Med hensyn til det første har det sat vores arbejdsgiverrolle i relief, og regnskabsmæssigt har kirkeministeriet gjort regnskabet formålsopdelt, således at man kan skille omkostningerne ved f.eks. kirke og kirkegård ad. I den anledning får man en lidt kættersk tanke: Det er vist mest for kirkeministeriets skyld. De har større sta - tistisk interesse i de tal frem for det enkelte menighedsråd. Nå, men vi har heldigvis en god regnskabsfører. Nu er alt menighedsrådsarbejde ikke admini stration, selv om det som det ligger i tiden kan fylde meget og selvfølgelig også skal være i orden. Der er mange lyspunkter. De traditioner, som vi forsøger at skabe f.eks. maskegudstjeneste, gudstjeneste på Ø- havets Dag, Børnekirke, Sognesøn dage, og vores altid inspirerende Kirketur. Derudover forsøger vi at skabe arran - ge menter, som har interesse for alle i pastoratet, og sammen med de andre menighedsråd Gudstjeneste ved Sct. Albert og fælles koncerter. Jeg slutter overskriften med og hva så? Med det mener jeg, at vi måske står ved en korsvej, hvor nok så store beslutninger kan blive aktuelle. Skal vi have et menighedsråd i hvert pastorat eller skal vi have et fælles for hele øen? Skal personalet være ansat ved de enkelte kirker eller skal de være ansat på provstibasis med tjenestested på hele øen? Store beslutninger som ikke er så nemme. Der er jo mange følelser involveret. Ethvert sogn føler nu en gang mest for deres kirke. Fra den 1. februar 2012 er der kun 4 præster på hele øen, så det kræver et nært samarbejde mellem præster og personale for at kunne fungere, når alle 7 kirker på Ærø skal betjenes. Det kræver måske også lidt omstrukturering personalemæssigt. Så derfor Kom og vær med til at præge den kommende tid. Giv din mening til kende, meget gerne ved at stille op til menighedsrådsvalget. Jo flere gode kræfter vi kan samle jo bedre. Det er vores allesammens ansvar at bevare vores kirker og gøre kirkelivet så rigt som muligt, så derfor er din deltagelse meget vigtig. Bregninge-Søby menighedsråd Hanne Fynbo Arrangementoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på Kirku.dk) Dag Dato Tid Sted/Kirke Søndag 4. dec. kl Marstal Krybbespil v/ Minikonfirmanderne Tirsdag 6. dec. kl Ærøskøbing Kirke Adventskoncert Lørdag 10. dec. kl Marstal Kirke Adventskoncert Søndag 11. dec. kl Tranderup Kirke, De Ni Læsninger. Onsdag 14. dec. kl Rise Kirke, Julekoncert med Øhavskoret. Torsdag 15. dec. kl Søby Kirke»Syng julen ind«søndag 18. dec. kl Ommel Kirke De Ni Læsninger. Mandag 26. dec. kl Søby Kirke Juletræsfest Fredag 30. dec. kl Ommel Kirke Jule- og Nytårskoncert Lørdag 7. jan. kl Tranderup Sognehus Kreativ lørdag Lørdag 7. jan. kl Bregninge Kirke Maskegudstjeneste Torsdag 12. jan. kl Tranderup Sognehus Sogneeftermiddag Fredag 13. jan. kl Marstal Kirke Nyt korskolehold begynder. Mandag 16. jan. kl Marstal Konfirmandstue Filmaften:»Koret«Lørdag 21. jan. kl Marstal Kirke Nytårskoncert Søndag 22. jan. kl Søby Kirke Sogneeftermiddag Torsdag 2. feb. kl Tranderup Sognehus Sogneeftermiddag Lørdag 4. feb. kl Tranderup Sognehus Kreative lørdag Mandag 13. feb. kl Marstal Konfirmandstue Filmaften:»Babettes Gæstebud«Onsdag 22. feb. kl Bregninge Kirke Askeonsdag. Musikandagt Torsdag 23. feb. kl Marstal Kirke Koncert Søndag 26. feb. kl Søby Kirke Sogneeftermiddag Lørdag 10. marts kl Rise Kirke. Gospelkoncert Søndag 18. marts kl Søby Kirke Sogneeftermiddag Ærø julemærket 1982 For ca. 30 år siden skrev sognepræst Anders Hauge, Marstal, om Ærøs 4. julemærke, udgivet af Ærø Lions Club følgende:»sejrskransen ( el. Seier Krandsen) er en model af den typiske Marstaljagt, sådan som den udviklede sig afpasset til den marstalske søfart fra ca. midten af 1600-tallet. Jagten var den dominerende skibstype i Marstal indtil 1864, hvor Danmark måtte afstå hertugdømmerne p.g.a. krigen med Tyskland, hvorefter handlen mellem dem og Danmark blev umuliggjort, og marstallerne måtte søge længere ud med større skibe. Det er altså ikke underligt, at der hænger en sådan jagt i netop Marstal Kirke, da det var det redskab, hvorved man udviklede Marstal fra fiskerleje til handelsplads og Ærøs største by. Modellen er ophængt i Marstal kirke den 7. januar Det er stort set kun i Danmark, at traditionen med at hænge kirkeskibe op er så almindelig og så levende. En forklaring er vel, at havet fra Arrilds dage 14

15 har spillet afgørende ind på den danske selvforståelse. Dette i sammenhæng med at kirkens rum blev kaldt langskib, sideskib og tværskib gør næsten af sig selv denne tradition naturlig. Allerede fra tidlig tid drog man sammenligning med den kristne kirke og skibet, hvad enten tanken skulle ledes hen på Noahs Ark, der skulle frelse hans slægt fra undergang, eller på menigheden, der i samme båd som Kristus er befriet fra undergangsmagternes dominans og herredømmet over menneskets liv«. Julemærket som her er afbildet er udført af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen og arkitekt m.a.a. Alan Havsteen-- Mikkelsen i samarbejde med litograf Tom Christensen. Der udkom også i 1982 førstedagskuverter med vignetter tegnet af Alan med poststempel fra skipper byen Marstal og med frimærker fra serien om danske landskaber. På udgivelsesdagen den blev maleren enkemand og det overskyggede glæden ved dette julemærke med guldskib på blå bund. Olaf Havsteen-Mikkelsen Denne børnetegning har ikke noget med julen at gøre, men den er så sød, at vi bringer den alligevel. Noahs Ark er tegnet af Carl Wilspang, der går i indskolingsklassen i Landsbyskolen i Søby. 15

16 Gudstjenester SØBY BREGNINGE TRANDERUP DATO ÆRØSKØBING RISE MARSTAL OMMEL Ingen Musikgudstj november Hauge Ingen Øhavskoret 1. s. i advent Krybbespil december Kristiansen Kristiansen 2. s. i advent Kirkekaffe Krybbespil Altergang Birkholm: Hauge december Hauge Hauge Ingen (Børnekirke kl ) De Ni Læsninger 3. s. i advent december Kristiansen Kristiansen 4. s. i advent De Ni Læsninger december Hauge Kristiansen Juleaften december Kristiansen Kristiansen Juledag december Hauge Ingen Juletræsfest Dåb 2. juledag december Nytårsaften Ingen 1. januar Kristiansen Kristiansen Nytårsdag Kirkekaffe H3K Lørdag d. 7. januar Maskegudstjeneste Ingen Ingen Ligaard 8. januar 9.30 Haugaard Hauge Ingen 1. s. e. H3K januar Kristiansen Kristiansen (Børnekirke kl ) 2. s. e. H3K Altergang Ingen Ingen 22. januar Hauge Ingen Sognesøndag 3. s. e. H3K Afskedsgudstjeneste januar Kristiansen Ingen Sidste s. e. H3K februar Kyndelmisse Kristiansen Kristiansen Septuagesima Kirkekaffe Kyndelmisse Kyndelmisse Kirkekaffe 9.30 Ligaard 9.30 Kristiansen februar Kristiansen Ingen Seksagesima Ingen Sørensen februar Kristiansen Kristiansen Kristiansen (Børnekirke kl ) Fastelavn Kirkekaffe Ingen februar Haugaard Haugaard Ingen Sognesøndag 1. s. i fasten marts Ligaard Ligaard 2. s. i fasten Kirkekaffe Altergang MARK & STORM GRAFISK A/S 5960 MARSTAL

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Kalender med kommende arrangementer Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Dover Sogn Historiegruppe Torsdag d. 8. oktober kl. 19:30 Foredrag Mari Dahl Torsdag den 29. 0ktober kl. 19:30

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere