Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2012/13. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2012/13. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding"

Transkript

1 Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Fra præsten.. 2 Fra Menighedsrådet.. 3 Aktivitetskalenderne Fra Menighedsrådet/Set og sket.. 8 Ikon-workshop.. 9 Bølling missionshus.. 10 Maxi- og minikonfirmander.. 11 Gudstjenestelisten Juniorklubben - 50 år Høstgudstjenester.. 17 Firkløverweekend Set og sket Kirkelige handlinger Adresser.. 24 December - Februar 2012/13 1

2 Måske er der en læser, der husker tilbage til , hvor Danmarks Radio viste 39 afsnit af den amerikanske serie Flygtningen? Mine konfirmandøjne veg ikke fra Tv-skærmen, da serien blev vist. Rækker hukommelsen ikke så langt, gør det ikke noget; for i 1993 dannede serien baggrund for en filmversion med Harrison Ford som dr. Kimble. (Den kan endnu købes på dvd.) Dr. Kimble er dømt for mordet på sin kone. Under en fangetransport flygter han. Med politiet i hælene forsøger han at finde beviser for sin uskyld. Konstant er han på flugt, for sandheden er godt begravet. Den ugerning, han er dømt for (måske uskyldigt?), gør ham til flygtning. Sådan er det ofte. Skylden andres eller egen - sender på flugt og gør fremmed. Skylden kendes på flygtninge - også denne jul. Det var andres skyld, der sendte julebarnet til en flygtningelejr i Egypten. Vore egne ugerninger sender os også på flugt. En dårlig samvittighed vidner om, at vi er flygtninge og på flugt. Som flygtning på andres skyld kommer man til at leve i frygt. På egen skyld kommer man til at bruge en masse energi på at finde undskyldninger. For nogle søndage siden - helt præcist den 19. søndag efter trinitatis lyttede vi med på en flygtnings historie. Jakob hed han. Vi blev indviet i, hvad der gjorde ham til flygtning. Han havde snydt sig til sin brors førstefødselsret. På flugtruten gjorde han holdt og lagde sig til at sove og brugte en sten som hovedgærde. Han fik en drøm, som han i vågen tilstand forklarede med ordene: Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!. Han oplevede drømmen som en frygtelig rystelse i tilværelsen - den, at Gud uden hans medviden var med på flugtvejen. Det er givetvis ikke tilfældigt, at Gud netop viste sig for ham i en drøm; for det betyder, at Gud helt uden hans medviden og vilje kom til ham. Det forhold minder os om et sted i vores liv, hvor der skete det samme. På det sted, jeg har i tankerne, vidste vi ikke om Guds nærvær. Måske sov vi og drømte sødt - vi husker det ikke! Men engang blev vi båret til en sten, hvoraf sprang en kilde. Uden deltagelse af vor bevidsthed og vilje, blev vi båret til dåben. Vi behøvede i og for sig aldrig at have fået det at vide, hvis ikke Gud havde sendt os vidner. I vor dåb gælder det, at Guds nærvær i Jesus Kristus var vi ganske uden årsag i. Vi kan ikke sige, at vi selv søgte Guds nåde dér. Uforskyldt trådte Gud os nær. Før vi vidste af det, var han os nær med sin hjælp. Sådan har Gud i Jesus Kristus oprejst en sten for os som hovedgærde i livet, som vi altid kan hælde vort hoved til. I Jesus Kristus er det ikke et drømmested eller et sted, vi skal drømme os hen til, for at vide at Gud er kommet os nær. Det er først og fremmest det levende håbs sted, oprejst ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er ikke en sovepude, men den levende kilde: Jesus Kristus. I sit første brev forklarer Peter om dåben, som kilde til frelse: Vandet er ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse. (1 Pet 3,22) En god samvittigheds pagt med Gud gør ingen til flygtning og tvinger ingen ud i udlændighed og fremmehed for Gud, pga. egen eller andres skyld. Før vi vidste af det, var Gud os nær. Før vi kunne vide det, så Han os i vor nød og kom til os med frelse. Guds komme til os er det advent og jul er den store højtid for. Gud steg ned til vor skrøbelighed med fryd og fred. Det er Guds komme og nedstigen til os i vor fortabthed, der åbner himlen for os. Det kan næppe siges mere poetisk klart end Grundtvig gør det i Et barn er født i Betlehem. På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Himlen er trukket helt ned under fodsålerne lige til at gå på. Det må da give os julefred. Med ønsket om en velsignet jul og et godt nytår til alle! Jens Kristian Holmgaard 2

3 Massiv interesse for menighedsrådets arbejde! Torsdag den 13. september indbød Rækker Mølle pastorats menighedsråd til informationsmøde om det forestående menighedsrådsvalg, der afholdes den 13. november. Da klokken nærmede sig måtte der bæres ekstra stole ind. I omegnen af 90 interesserede mødte op. Informationsmødet blev ledet af menighedsrådsformand Laila Frandsen. Det hører til menighedsrådets obligatoriske opgaver forud for et menighedsrådsvalg at afholde et informationsmøde, hvor der orienteres om rådets arbejde og valgreglerne. Mødet indledtes med fællessalmen: Se hvilket menneske én af de nye salmer i salmebogen. Herefter blev der givet en præsentation af de nuværende menighedsrådsmedlemmer og deres arbejdsopgaver. Efterfølgende gennemgik Laila Frandsen de mange spændende opgaver, menighedsrådet varetager. Bygningerne hører til den gamle kulturarv, som kræver rettidig omhu. Menighedsrådet har også indflydelse på, hvilke opgaver til styrkelse af kirkens liv og vækst der skal prioriteres. Økonomien er, som i det øvrige samfund, stram og kræver påpasselighed og nytænkning. Rækker Mølle menighedsråd administrerer et budget på 2,7 millioner i Laila Frandsen omtalte ligeledes projekter, som menighedsrådet har opgivet, men også nye tiltag til afprøvning bl.a. babysalmesang og ægteskabskurser. Sidstnævnte udløste en munter bemærkning fra Hans Fyrstenborg, der mente, at det måtte være naturligt at vente 9-10 måneder med at igangsætte babysalmesangen så ægteskabskurset kunne bevise sin værdi :-) Laila Frandsen benyttede lejligheden til at takke de mange frivillige, der har gjort og gør et stykke kirkeligt arbejde i sognene, ligesom hun takkede de nuværende menighedsrådsmedlemmer for et godt samarbejde i de forgangne 4 år. Det nuværende fælles menighedsråd har siddet på en prøveordning, som gennem offentlige afstemningsmøder er gjort permanent, så der fra hvert af de fire sogne skal vælges 3 medlemmer til det fælles menighedsråd. Laila Frandsen sluttede med en opfordring til at stille op til menighedsrådsvalget og nævnte til begrundelse herfor de mange situationer, hvor alle og enhver har brug for kirken. Der er grund til at tage opfordringen alvorlig. Folkekirken befinder sig i en krise, hvor det er på tale at lukke kirker. Folkekirkens tid, som fælles kulturbærer i sognene, er truet, og det kræver en ekstra indsats, hvis det hele ikke skal falde fra hinanden og ende i et firsognspastorat med tre lejlighedskirker og en enkelt fuldt fungerende. Efter Laila Frandsens indlæg, der høstede stort bifald, orienterede Elsebeth Houmand om valgreglerne. Laila Frandsen rundede aftenen af med en opfordring til, at man samledes sognevis for at opstille en liste, så der er basis for, at der kan vælges et fuldtalligt menighedsråd til Rækker Mølle Pastorat. Hun omtalte også, at sognepræsten havde meddelt, at han agtede at gå på pension i den kommende valgperiode. Efter fællessangen: Du gav mig o Herre en lod af din jord fulgte forsamlingen opfordringen til at søge sammen sognevis for sikre, at der var en liste den 2. oktober kl , der var deadline for indlevering. Det var godt at opleve, at der i de fire sogne endnu er stor interesse for at bevare kirken og kirkelivet. Den 2. oktober, da fristen for indlevering af kandidatlister var udløbet, var der kun indkommet 1 liste. Det betyder, at valget er afgjort. Det nye råd tiltræder 1. søndag i advent. Se navnene på det nye menighedsråd på side 8. 3

4 Aktivitetskalender IM i BØLLING Møderne begynder kl , hvis andet ikke er anført Kontakt: Erik Villumsen November 30. Adventsfest i Sædding December 13. Juleafslutning hos Kis og Hans Peter Boel 28. Julefest i Sædding Missionshus Januar Evangelisk Alliances Bedeuge 7. Bedemøde i Sædding Kirke 9. Bedemøde i Sædding Missionshus 17. Bibelkreds hos Kirsten og Erik Villumsen, lektion Generalforsamling hos Eva og Jens Jørgen Larsen Februar 7. Bibelkreds Missionsuge i Sædding 19. Fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hv. Sande 20. Fritidsforkynder Jørn Stensgård, Videbæk 21. Egon Bjerg Madsen IM i SÆDDING Velkommen til vore møder. Har du brug for kørsel så ring til Gert Thorø: Alle møder er kl , hvis der ikke står andet NOVEMBER 14. Samtalemøde hos Lilly Bjerregaard Søvejen LM`s møderække i Sædding missionshus 30. Adventsfest i Sædding missionshus DECEMBER 5. Samtalemøde hos Elsebeth og Niels Pedersen Sæddingvej Bogsalg hos Jytte og Thorkild Baun Fyrstenborgvej Julefest i Sædding missionshus. Spisning kl.18 og/eller møde kl JANUAR 7. Bedemøde i Kirken 9. Bedemøde i missionshuset 10. Bedemøde hos Anna Katrine Smith Sæddingvej Generalforsamling hos Birgit og Gert Thorø Fyrstenborgvej Samtalemøde hos Ingeborg og Peder Sørensen Slumstrupvej 13 FEBRUAR 6. Filmaften hos Nora og Erik Jensen Møllebakken Missionsuge i Sædding missionshus ved Jens Ole Nielsen, Hvide Sande 20. Missionsuge i Sædding missionshuset ved Jørn Stengård Videbæk 21. Missionsuge i missionshuset ved Egon Bjerg Madsen, Videbæk LM i SÆDDING Kontakt: Thomas Christensen Tlf December 9. Kl Møde for hele familien. Vi får besøg af koret Rejoice fra Fiskbæk Derefter frokost for alle 12. Kl Bibelkredse i hjemmene 19. Kl Bedemøde 27. Kl Julefest for hele familien. Arr.: Bibelkreds 2 Januar 6. Kl Møde i Missionshuset 7. Kl Bedemøde i Kirken 8. Kl Bedemøde i Missionshuset 9. Kl Bedemøde i Missionshuset 16. Kl Bibelkredse 20. Kl Møde i Missionshuset 30. Kl Møde i Missionshuset v. Flemming Mose Lauridsen Februar 3. Kl Møde i Missionshuset 6. Kl Bibelkredse 17. Kl Møde i Missionshuset 20. Kl Møde i Missionshuset v. Flemming Mose Lauridsen 27. Kl Bedemøde LMU i SÆDDING-ASTRUP (SALMU) Kontakt: Lars Schmidt Tlf: December Kollektivuge i sommerhus 11. Studie hos Ole og Annette Hauge på Lærkevænget Bibeltime v. Leif i Astrup forsamlingshus 25. Fri til familie 27. Julefest med LM Sædding 28. Julefest med LM Astrup Januar 1. Ingen LMU 8. Alliancebedeuge med LM Sædding i Sædding missionshus 15. Studie hos Svend Åge og Erna Kristensen på Dyssevænget Møderække med LM Astrup i Astrup forsamlingshus 29. Bibeltime v. Jakob Schmidt hos Karsten og Hanne Schmidt på Fasterlundvej 1 Februar 5. Bibeltime v. Anders Kronborg hos Kurt og Inger Larsen på Fasterlundvej Ferieprogram i Astrup forsamlingshus 19. WestSide Praise på Sædding efterskole kl Bibeltime v. Svend Åge Kronborg hos Øyvind og AnneMarie på Borrisvej 9 4

5 Bølling & Sædding JUNIORKLUBBEN i Sædding er for alle børn i klasse. Vi mødes hver mandag fra i Sædding Missionshus. Vi vil gerne samle de store børn til et godt fællesskab med leg, sang, Bibel, forfriskning og meget andet. Venlig hilsen LM og lederne: Jens Kjærgaard og Henrik Andersen tlf LÆRKEKLUBBEN er for børn fra 0-3. klasse. Vi mødes mandag aften på Efterskolen. Ledere er bl.a. Poul Lodahl, Svend Åge Plauborg og Soekhradji Christensen. Tlf.: FAMILIE OG SAMFUND JANUAR 25. Gule ærter på Møllegården kl Tilmelding til Jytte inden 18. januar FEBRUAR 22. Bowling og spisning i Tarm. Tidspunkt oplyses ved tilmelding til Inger / inden 17. februar 27. Årsmøde og generalforsamling i Region Midt Vest i Aulum Fritidscenter kl Lone Vitus (landmand) underholder. Langt ude på landet Tilmelding til Maria senest 17. febr. MINIHØJSKOLEN BØRNEKLUBBEN er for de 3-6 årige. Vi mødes onsdag eftermiddag kl Ledere: Berit Kronborg og Anette Madsen. Tlf KFUM&KFUK voksen- og familiearbejdet Kontakt: Jytte Smith Baun tlf (NB. mødeaftnerne er tirsdag) Bibeltimer og temaaftner (19.30) gruppe 1 DECEMBER 4. Bibeltime v. Inge og Ove 18. Vi synger om julen og trækker penge op til hadegaver. Hos Ingeborg og Peter JANUAR 8. Bibeltime v. Gitte og Jens 15. Senioraften: Vestergårdsminde, Tarm v/ Kirsten Sønderby. 23. Aften m/ Præst, Erik Ladegård Hos Jonna og Jens FEBRUAR 5. Bibeltime v/ Jytte og Thorkild 19. Vores egen aften hos Vita og Hans For hele familien DECEMBER 16. Der hentes juletræ v/ Rossmery og Karsten 28. Julefest i Sædding missionshus Kl : Det store julebord Kl : Julen for store og små FEBRUAR 1. Fredagspasta. Dagny og Morten Majbrit og Karsten 10. Familiegudstjenste kl i Hanning kirke Kontakt: Ulla Skyttegaard Arrangementerne holdes på Rk. Mølle Skolen på fredag formiddage. NOVEMBER 9. Esben Graugaard: Fra fæstebønder til verdensmænd 23. Jørgen Hedeager: Forsoning i kløfternes land Tanna Kjær-Dona: Fra musikkens verden DECEMBER 7. Rk. Mølle Skolens 5. kl går Luciaoptog Niels Chr. Kobbelgaard: H.C. Andersen og julen JANUAR 11. Lissy Sørensen, Struer: 2. verdenskrig set fra et barns synspunkt Datter af møller Henn. Andersen: 45 min min. video 25. Frede Agger: Gad vide, hvor det ender? FEBRUAR 8. Chr. Baadsgaard: Har vi stof nok til vores egen historie? Leif Kofoed: De stærke jyder 22. Rasmus Houler. Teenagere og medier i 2013 Frederik Madsen: Kristendom, socialisme og musik MARTS 1. Afslutningsfest Inger Kold/Inge-Dorthe Kaasgaard 5

6 Aktivitetskalender IM HANNING IM i FINDERUP Hvis ikke andet er angivet holdes mødet i Hanning Missionshus. Kontaktperson: Erik Nielsen tlf Kontakt: / Alle møder er kl , hvor andet ikke er anført December 13. Kl Møde v/per Dyrholm, Skarrild 28. Kl Julefest v/anni og Kaj Moslev Januar Kl Bedeuge 18. Kl Familieaften i Finderup Forsamlingshus v/hanne Pedersen, Herborg. Fællesspisning. Ingen tilmelding. 24. Kl Samtalemøde hos Anne Marie og Bent Søndergård 31. Kl Litteraturaften v/frede Agger, Skjern Februar 7. Kl Samtalemøde hos Anna Laursen 18. Kl Møde i Finderup Forsamlingshus v/simon Nielsen, Hvide Sande 19. Kl Møde i Finderup Forsamlingshus v/helge Pahus, Karlslunde 20. Kl Møde i Finderup Forsamlingshus v/helge Pahus, Karlslunde 21. Kl Møde i Finderup Forsamlingshus v/arant Johannessen, Esbjerg 22.Kl Møde i Finderup Forsamlingshus v/ Ingrid Markussen, Christiansfeld BEDEMØDER I FINDERUP Kontakt: Alle møderne er kl. 20. December 12. Hos Ingrid og Jens Thomsen Januar 16. Hos Karen Hansen 30. Hos Harald Larsen Februar 13. Hos Ingrid og Jens Thomsen 27. Hos Karen Hansen FINDERUP BØRNEKLUB er for alle børn fra ca år. Vi mødes hver fredag (med undtagelse af skoleferierne) kl i Kernehuset på Fårborgvej 2. Vi hører bibelhistorie, synger, leger m.m. Kontaktperson: Joan Clausen tlf FINDERUP JUNIORKLUB er for børn i klasse. Vi mødes hver mandag i Kernehuset, Fårborgvej 2, fra kl Vi er en flok, der er sammen omkring bibel-arbejde, spil, kreative opgaver og meget mere. Kontaktperson: Lone Christensen, tlf December 4. Bibeltime hos Sine og Frederik Graakjær 11. Julehygge hos Kaja og Alfred Nielsen, v/ Bjarne Hvidbjerg, Varde 27. Juletræ i Forsamlingshuset v/ Mona og carsten Sørensen, Lønborg kl. 19 Januar 6. Hellig 3 Kongers gudstjeneste (se kirkebladet) 7. Bedemøde hos Inger Marie og Peder Kristian Kyndesen 8. Bedemøde hos Harald Larsen 9. Bedemøde hos LM i missionshuset 10. Bedemøde hos Inger og Jakob Thomsen 11. Bedemøde hos Karen Hansen. LM er inviteret 18. Familieaften i Forsamlingshuset v/ Hanne Pedersen, Herborg kl Bibeltime hos Laila og Erik Frandsen Matt. 8,1-13 Februar Bibelkursus i LMs missionshus se under LM 5. Bibeltime hos Ingrid og Jens Thomsen Matt. 3, Bibeltime hos Mary og Claus Christensen Matt Møderække i Forsamlingshuset 18. Simon Nielsen, Hvide Sande 19. Helge Pahus, Karlslunde 20. Helge Pahus, Karslunde 21. Arant Johannesen, Esbjerg 22. Ingrid Markussen, Christiansfeld FINDERUP PENSIONISTFORENING Møderne starter kl. 14 i Forsamlingshuset. Alle er velkommen! December 4. Spillemændene fra Videbæk spiller og synger sammen med os JANUAR 22. Leif Kofoed, Sædding fortæller om Bornholm som besat og befriet FEBRUAR 5. Frede Agger Skjern fortæller en historie fra hans bogreol 19. Fyrmoster og Fiskedame. Mary Søgård Hv. Sande fortæller om sine mange oplevelser MARTS 5. Provst Jens Simonsen, Varde: En fortælling om Verdens dejligste Rose af H.C.Andersen 6

7 Hanning & Finderup LM FINDERUP Missionshuset Holstebrovej 109a Kontakt: Hvor intet er nævnt begynder møderne kl Hellig Kors Kloster December 6. Møde i missionshuset v/ John Nørlund 13. Juletræspyntning derefter julehygge hos Peder Christiansen 28. Julefest i missionshuset v/ Jørgen Enevoldsen Januar 8. Bedemøde i missionshuset. 9. Bedemøde i missionshuset sammen med IM 10. Møde i missionshuset v/ Erik Mostrup 11. Bedemøde sammen med IM hos Karen Hansen 15. Bibelkreds 1 hos Henning Korsgaard 17. Bibelkreds 2 hos Peder Lauridsen 25. Møde i missionshuset v/ Svend Åge Kronborg Februar 1. Bibelkursus v/ Per Weber. Emne: 1) Hvad er det særlige ved Israel som Guds folk? 2) Israels plads i NT 2. Kl Bibelkurset fortsat Emne: Israel og profetierne Kl Emne: 1) Israel i dag 2) Israel og Jesu genkomst 7. Kredsmøde med sædvanlig dagsorden 12. Bibelkreds 1 hos Vidjai Dharampal 14. Bibelkreds 2 hos Niels J. Dideriksen 21. Møde i missionshuset v/ Kristian Andersen 26. Bibelkreds 1 hos Lars H. Mikkelsen 28. Bibelkreds 2 hos Kaj Christensen Søndag den 16. december Gudstjeneste kl. 14 ved Jan Bjerregaard Mandag den 31. december Liturgisk nytårsgudstjeneste kl. 23 Søndag den 13. januar Gudstjeneste kl. 14 ved Claus Thomas Nielsen Søndag den 24. februar Gudstjeneste kl. 14 ved Erik Hviid-Larsen Kirken er åben for andagtssøgende mellem kl og kl Der er tidebøn kl. 7.30, 11.30, og kl enten i Hellig Kors Kirke eller i Dørvogterhuset (det røde hus). Der er ikke tidebøn søndag kl Er både døren til Hellig Kors Kirke og døren til Dørvogterhuset lukket, så kontakt Hellig Kors Kloster på tlf og spørg om evt. aflysning. Ønskes der en rundvisning, kontakt Hellig Kors Kloster. Lars Ulsdal Den 5. maj 2013 er det 200 år siden, den store danske teolog og filosof Søren Kierkegaard blev født. Hans tænkning har ikke blot sat sig dybe spor i Danmark, men er nået langt ud over landets grænser. Forberedelserne til fejringen af Kierkegaards 200 års fødselsdag er allerede godt i gang landet over med mange spændende arrangementer i Vi synes også, at vi har en andel i Kierkegaardnavnet i Rækker Mølle pastorat, idet Søren Kierkegaards far er født i Sædding. Derfor vil der også ske en markering af fødselsdagen hos os. Arrangementet vil finde sted den 11. maj Programmet er stadig under udarbejdelse, men de fleste programpunkter er fastlagt. Følgende deltagere er klar til eventet: QUASI Teater med dukkeforestillingen Enten-Eller. Peter Tudvad, med et foredrag om Kierkegaards jyllandsrejse. Claus Damgaard med forestillingen: Overalt er en danseplads. Koncert med et ensemble fra Det Jyske Musikkoncervatorium. Det meste af arrangementet vil foregå omkring Møllegaarden og Bryghuset. I dagens anledning vil Bryghuset servere en Søren K øl. Man kan følge med på hjemmesiden: En gratisk billet til arrangementet kan bestilles på Der er også planer om, at arrangere en bustur til hovedstaden, hvor man kan deltage i en Kierkegaard-byvandring, som ledes af skuespilleren Christian Steffensen. Det endelige program vil blive trykt i næste nummer af kirkebladet. 7

8 Det nye menighedsråd i Rækker Mølle pastorat Navnene under den stiblede linie er stedfortrædere. BØLLING Jens Landting Falkesgaard Hansen Ove Overgaard Villumsen Else Skovgaard Karsten Nielsen Karen Stange Føhns SÆDDING Karsten Engholm Gammeljord Jens Henrik Risager Niels Nauersgaard Pedersen Mette Aggerholm Sørensen Gert Bank Thorø Ingeborg Sørensen HANNING Jenny Nielsen Inger Bundgaard Dalgaard-Jensen Søren Emil Søe Elsebeth Houmand Søren Christian Ertbølle Lauridsen Poul Storgaard Lodahl Else Kirstine Holst Vennevold FINDERUP Laila Margrethe Frandsen Kirsten Rahbek Pahus Ulrik Søndergaard Christiansen Gudrun Elisabeth Dyrvig Annette Damgaard Babysalmesang Menighedsrådet i vore sogne har besluttet at tilbyde nybagte mødre/fædre sammen med deres barn til at deltage i babysalmesang - begyndende i Tilbuddet bliver givet to gange årligt, og hvert forløb strækker sig over 8 uger. Så er du/i i lykkelige omstændigheder så overvej, om det er noget for jer! Rækker Mølle KFUM s Idræt afviklede lørdag den 22. september cykel/løbe-gå sponsorløb. Arrangementet blev afholdt i forbindelse med en træningsweekend med overnatning for U10, U12 og U14 holdene. 61 stillede op til cykelløbet. Der kørtes en rute på 2,4 km. Deltagere under 8 år havde fået deres egen rute på skolens parkeringsplads. Som et nyt tiltag havde arrangørerne åbnet for, at man kunne løbe/gå penge ind til klubben. 5 løbere havde taget løbeskoene på og løb en rute på 1 km. Dette års sponsorløb indbragte kr. Løbsledelsen er meget tilfreds med resultatet. 8

9 Jeg er en samler - en sand Container-arkæolog! Den 48-årige Containerarkæolog Irma Brondbjerg var i weekenden den oktober inviteret til at afholde en workshop i Kernehuset i Finderup. Historien er, at Lisbeth Pedersen for et års tid siden ønskede at købe en ikon og henvendte sig til Irma. Hun fik svaret: Pga. af stor interesse for ikonkurser har jeg pt. ikke en eneste ikon til salg; men hvis du har mod på det, kan der jo arrangeres et kursus? Og så kan du selv kreere en ikon! skrive Pyt på en ikon; men man kan også skrive: Frygt ikke, som en af deltagerne fra Finderup udtrykte det. Ferniseringen viste, at deltagerne på alle måder havde oplevet kurset som en andagt altså muligheden for at tænke efter og på, og give andagten et konkret og smukt udtryk. JH Som svaret, så gjort, og i weekenden den oktober meldte 11 interesserede sig til en ikon-workshop i Finderup. Den 6. oktober var der fernisering, og Portalen og Kirkebladet var på pletten. Ikon er græsk og betyder blot: Et billede. Alle og enhver med en netadgang har givetvis et ikon liggende på PCens Skrivebord. Ikonet er en vej, som ved et dobbeltklik åbner op til en skjult verden. Sådan anvendes og fremstilles ikoner også i den ortodokse kirke: Som en vej ind i en åndelig verden. Der er naturligvis stor forskel i udtrykket på den ortodokse kirkes ikoner og nutidens ikoner, men betydningen er den samme, fastholder Irma: At ikonen skal åbne op til den åndelige verden. På kursets første aften fik deltagerne mulighed for at vælge et Skriftord at arbejde ud fra og dertil læring i at anvende de for hånden værende materialer til at udtrykke Skriftordet ved. Afslutningen på den første læring blev, at deltagerne skulle gå hjem og overveje, hvor de var i deres liv åndeligt forstået. Den følgende dag var der så mulighed for at anvende de indlærte teknikker til at udtrykke ståstedet med. Irma fortalte, at hun, på et tidligere kursus, havde haft en deltager, som havde udtrykt sin livserkendelse med ordet: Pyt. Hun var nået til Prædikerens erkendelse, at der så vist er meget jag efter alt for skiftende vinde! I den erkendelse kan man jo 9

10 der arbejder i Thailand, er det lykkedes at få afsat talerstolen, som altså får en fremtid i det fjerne østen. Korset fra den store sal, som pastor Siersbæk i sin tid skænkede, er blevet givet til Fjelstervang missionshus, hvor det nu pryder. Teleslyngeanlægget er givet til Sædding missionshus og klaveret solgt til en privat. En epoke er slut! I slutningen af 1800-tallet nåede den missionske vækkelse til Bølling. Pastor J. P. Agger, der virkede som præst i Bølling fra , fik gennem en alvorlig forkyndelse kredsen af IM s venner til at vokse. Han nåede på den korte tid, han virkede i sognet, at være med til at planlægge opførelsen af det første missionshus, som blev taget i brug den 2. januar Missionshuset blev til stor velsignelse for det åndelige liv i sognet, og mødevirksomheden blev fra 1891 til 1930 ledet af Hans Christensen Hindbo. Efter 120 år med et missionshus i Bølling er det nu slut med at ind-kalde til møde. Den store skare af missionsvenner, som ad åre er blevet mindre, har øvet en stor og trofast indsats med at være lys og salt i sognet til stor velsignelse for mange. Endnu er der en rest af IM-venner, som vil fortsætte arbejdet og samles i Bibelkredsene. Ved 75 års jubilæet i 1966 blev det oplyst, at man havde købt en grund til et nyt missionshus og havde planer om at bygge. En indsamling blev sat i gang, og allerede året efter kunne der indbydes til indvielse. Meget åndeligt liv er vokset op omkring missionshuset: Søndagsskole, kvindekredse, KFUM&K, samtalekredse og KFUM&K s idrætsafdeling. I 2003 betød en arv efter Axel Larsen, at missionshuset kunne renoveres. Den store sal fik en kraftig ansigtsløftning og den lille sal blev til ungdomslokale. Der blev også installeret toilet på 1. sal. I 2007 blev der afholdt en meget stor udgift, idet kommunen forlangte, at kloaksystemet blev totalt fornyet. I kælderplanet har man i en del år kæmpet med fugtproblemer, og da det kommunale lokaletilskud faldt bort, efter at KFUM&K flyttede aktiviteterne til Skjern, begyndte bestyrelsen at overveje, om det lille samfundet kunne løfte den økonomiske byrde med at opvarme huset og holde kælderplanet fugtfrit. Efter et 2011-regnskab med underskud besluttede bestyrelsen i 2012 at rette henvendelse til Indre Mission i Danmark, som har skødet på huset, med henblik på et salg. Hen over sommeren lykkedes det at finde en køber, der på sigt regner med at ombygge huset til beboelse. Inventaret er blevet solgt eller givet til genbrugsbutikker. Indre Mission havde betinget sig, at kunne talerstolen ikke finde anvendelse et andet sted, skulle den brændes. Gennem en kontakt til et norsk missionsselskab, Et stort og rigt kapitel er skrevet til ende i Bølling sogns åndelige historie. Åndens frugter har været mange, og høsten har været stor. Der er grund til at se tilbage med stor taknemlighed til Gud, for den åndelige ballast og det sikre ståsted mange mange mennesker gennem år og dag har fået givet gennem Indre Missions arbejde i Bølling. JH Ordet skal i fremtiden lyde i Thailand fra den gamle talerstol fra Bølling missionshus. 10

11 Øverst f.v.: Rune Damgård, Anne-Julie Corydon Eriksen, Leon Joshva Christensen, Anna Bech Sørensen, Mikkel Højlund Kollerup, Lærke Enevoldsen, Anna Koldtoft Rix, Rasmus Skov Jensen, Sabrina Toft Brølling Rasmussen, Stefan Dong Thrana Lodahl, Ulrikke Fredsted Jeppesen, Morten Wulff Jensen. Midten f.v.: Mads Lykkeberg Enevoldsen, Marie Ahler Nielsen, Louise Qvist Mortensen, Lene Østergaard Kristensen, Henriette Hansen, Melissa Husted Hansen. Nederst f.v.: Maja Kortnum Damgård Andersen, Simon Kousgaard Wickstrøm, Emil Albertsen Trøstrup, Martin Dahlmann Nielsen, Jonathan Steffen Damgaard, Elisabeth Cæsar Villumsen OBS! Mike Keller Kristensen og Jakob Rask Pedersen mangler på billedet. Stående fra venstre: Sissel Thorø Toftdal, Emilie Meyer Nielsen, Freja Damgård, Ditte Stræde Rindum, Maria Ammitzbøll Nielsen, Michelle Vinter Thomsen, Jonas Dyrholm Hansen, Mads Vendelbo, Anton Bæk Andersen, Siddende fra venstre: Jacob Koldtoft Rix, Line Degn Hansen, Johanne Theodora Wøldike Gregersen, Karoline Juul Jensen, Peter Dammark Nielsen, Magnus Lave Filsø To var fraværende: Nicki Bjerringgaard Keller Kristensen og Elias Alexander Nielsen 11

12 Gudstjene Bølling og Sædding November Bølling Sædding s. e. trin Flemming H. Møller ingen 25. S. s. i kirkeåret ingen 9.00 December Bølling Peder Høy Kristensen Sædding s. i advent Flemming H. Møller s. i advent ingen s. i advent ingen s. i advent 9.00 ingen 24. Juleaften Juledag ingen juledag A 9.00 Flemming H. Møller ingen 30. Julesøndag ingen Januar Bølling Sædding 1. Nytårsdag ingen 6. H. 3. k. søndag s.e.h.3.k. ingen Sidste s.e.h.3.k ingen 27. Septuagesima ingen 9.00 Februar Bølling Sædding 3. Seksagesima Flemming H. Møller Fastelavn A s. i fasten ingen s. i fasten 9.00 Flemming H. Møller ingen Flemming H. Møller Kirkekoret medvirker Flemming H. Møller Flemming H. Møller Flemming H. Møller Søndag den 25. november kl holdes afslutningsgudstjeneste i Hanning kirke for minikonfirmanderne. Gudstjenesten er for alle. Kom og giv minikonfirmanderne en god afslutning på minikonfirmandforberedelsen. Familiegudstjeneste HANNING BØLLING Den 2. december holdes der adventsgudstjeneste i Hanning kirke kl. 14. Derefter er der fakkeltog til Hanning, hvor juletræet tændes, og julen synges ind. Efterfølgende er der kaffe i Missionshuset. Alle er velkommne. Menighedsrådet og Borgerforeningen. Den 2. december holdes der adventsgudstjeneste i Bølling kirke kl. 16. Derefter er der fakkeltog til torvet, hvor juletræet tændes. Efterfølgende er der spisning i forsamlingshuset. Alle er velkomne. Menighedsrådet og Borgerforeningen. Julen synges ind 2. december kl synges julen ind i Sædding kirke. Sædding Efterskole medvirker med De 9 læsninger og musik. 9. december kl i Bølling kirke. Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten med de 9 læsninger. 11. december kl Lucia i Finderup kirke ved Juniorklubben. Efter Gudstjenesten serveres gløgg og klejner. 12

13 stelisten November Hanning Finderup s. e. trin. A Flemming H. Møller ingen 25. S. s. i kirkeåret Flemming H. Møller December Hanning Finderup s. i advent Flemming H. Møller ingen s. i advent ingen s. i advent 9.00 ingen s. i advent ingen Juleaften Juledag ingen juledag ingen Julesøndag ingen Januar Hanning Finderup 1. Nytårsdag ingen H. 3. k. søndag Flemming H. Møller s.e.h.3.k Sidste s.e.h.3.k. ingen Septuagesima Flemming H. Møller ingen Februar Hanning Finderup 3. Seksagesima Fastelavn Flemming H. Møller s. i fasten 9.00 ingen s. i fasten ingen Peder Høy Kristensen Flemming H. Møller Flemming H. Møller Flemming H. Møller Flemming H. Møller Flemming H. Møller Hanning og Finderup Den 6. januar holdes der hellig 3 kongers gudstjeneste i Sædding kl. 14. Efterfølgende er der kaffe i konfirmandstuen, hvor Just Lauridsen vil fortælle om arbejdet i Tanzania. BEDEUGEGUDSTJENESTE Begynd bedeugen i Sædding kirke mandag den 7. januar kl Fastelavn Familiegudstjenester Søndag den 10. februar indbyder menighedsrådet og borgerforeningen til fastelavnsgudstjeneste i Hanning kl. 14. Alle børn er velkommen til at komme udklædte. Efterfølgende er der tøndeslagning i Missionshuset. Søndag den 10. februar indbyder menighedsrådet til fastelavnsgudstjeneste i Sædding kl Efterfølgende er der tøndeslagning i Sædding Forsamlingshus. Søndag den 10. februar indbyder menighedsrådet og borgerforeningen til fastelavnsgudstjeneste i Finderup kirke kl. 14. Efterfølgende er der tøndeslagning i Forsamlingshuset. 13

14 Søndag den 23. september kunne Finderup Juniorklub fejre 50 års jubilæum. I den anledning havde man inviteret både gamle og nye medlemmer til Finderup forsamlingshus. Omkring 65 havde takket ja, og nogle var kommet langvejs fra for at bidrage til festen. Jubilæet var grundigt forberedt og bød på et fornemt program. Naturligvis var der indlagt pauser, så der kunne udveksles minder, og det var skønt at opleve, hvordan gamle drenge fandt sammen og lod de mange gode oplevelser flyde ved synet af gamle fotografier. Lone Christensen styrede afviklingen af jubilæumsprogrammet. Hun bød de mange velkommen, og efter salmen Tak Gud, blev der foretaget en præsentation af deltagerne fra de 5 årtier begyndende ved 60 erne. Peder Christiansen, der var leder i klubben for 25 år siden, var indbudt til at holde andagt. Han fremdrog glimt fra andagter i klubben, som havde sat sig dybe spor i hans sind. Han omtalte også et af de store projekter, drengene havde arbejdet med. De havde bygget en gokart, som for en enkelt af drengene var blevet en vej ind i Guds rige. Peder pegede på Guds trofasthed, som vi kender fra missionsbefalingens løfte. Han havde også medbragt et par ting. En lille stol, som drengene hamrede sammen, blev brugt, når møderne sluttede omkring bålet. Han fremviste også et kært minde, han havde modtaget, da han fyldte 40 år en kasket med drengenes navne. Lisbeth Pedersen præsenterede klubbens historie i ord og billeder. Klubben blev oprettet i 1962 på initiativ af Jens Thomsen og Holger Pilgaard. Sammen med Jakob Christensen var de klubbens rygrad i mange år. LM, Ungdomsforeningen og KFUM stod bag. Jens Thomsen var kun aktiv en kort periode, da han skulle ind og springe soldat. Det blev Holger Pilgaard og Jørn Møller, der fik klubben løbet i gang. Blandt de første drenge kan nævnes Poul Karstensen, Martin Danielsen og Ole Gäth Nielsen, som alle deltog i jubilæet. Bornholmerturene blev et hit. Rejsen tog 25 timer, og på den 1. tur deltog 13 drenge og 2 ledere. Ved de første møder fik man frugtgrød ved mødernes afslutning. I 1970 købtes Lynghytten til klubhus, og i 1972 fik pigerne lov til at deltage i klubarbejdet. Om vinteren holdtes møderne i det gamle bibliotek på skolen. Utallige udflugter og lejre er der blevet afholdt. I 1988 rykkede man møderne hen i Forsamlingshuset, og i 1999 købte LM og IM Kernehuset, hvor møderne siden har været holdt. Efterfølgende er der føjet en Teenklub og en Børneklub til viften af aktiviteter i Kernehuset. I begyndelse var alle juniorer i Finderup med i klubben. Sådan er det ikke længere. Lisbeth rundede den fine præsentation af med at udtrykke glæde over, at der stadig kan holdes møder i Juniorklubben og rettede en stor tak for 50 år til Gud, til drenge og juniorer, til familierne og for forbøn og praktisk støtte. Efter kaffen var der mulighed for at bringe en hilsen. Mange tog ordet. Ingrid Thomsen havde kreeret et banner med ordene: Finderup Juniorklub. Til hvert bogstav i ordene havde hun skrevet et lille vers, der fortalte glimt fra klubbens historie. Hun sluttede af med ønsket: At Gokart, som viser vej! 14

15 glæden, håbet og freden, vi modtog i dåben, måtte give frimodighed til det forsatte arbejde i klubben. Holger Pilgaard, der var med fra begyndelsen, ønskede tillykke med 50 års frivilligt arbejde og gav eksempler på det meget frivillige arbejde, der bæres af missionsbefalingen og det dobbelte kærlighedsbud. Han havde reflekteret over spørgsmålet: Hvorfor, der gøres et stykke frivilligt arbejde?. Han var nået til svaret, at det hænger sammen med, at det, vi har fået, må vi give videre, og lønnen, vi får tilbage, er et stærkt fælleskab. Jens Thomsen nævnte, at 50 år er kort tid, når vi ser tilbage, men lang tid når vi ser fremad. Han fortalte, at det var let at drive klub for 50 år siden, da der ikke var TV og de mange tilbud til unge. Sådan er det ikke længere, og derfor var han også imponeret over, at der stadig kan drives Juniorklub tog sig af den side af sagen. Han mindedes også bornholmerturen, hvor Finderupdrengene bankede bornholmerne i fodbold. De røde tørklæder, Finderupdrengene bar, var de meget stolte af. Bent sluttede af med at takke for den gode tid i klubben og ledernes store indsats, der havde givet ham en god ballast i livet, som han var taknemlig for. Andreas Tang, der kun var med et par år, takkede for den gode opdragelse, han havde fået med fra klubben, og nævnte et Bibelvers, han altid huskede, fordi kapitel og vers svarer til kropstemperaturen. Det var Salme 37,5. Lars Henning Mikkelsen bragte en hilsen fra LM. Han takkede den solide kerne, der havde gjort et stort arbejde med at vise hen til Jesus, og han sluttede med at ønske Guds velsignelse over de kommende års arbejde. Thomas Mose Lauridsen glædede sig over de mange ledere, der havde lyst til at være sammen med de unge. Han takkede for den tid, han selv havde fået i klubben, og huskede, at Jørn Møller havde sørget for, at de med lynets fart kunne slå et bibelvers op. Han huskede også, at kunne man navnene på de 12 små profeter forfra, gav det én krone. Kunne man dem bagfra, gav det to kroner. Gamle minder friskes op Sognepræsten bragte en hilsen fra Kirken og pegede på den store sædmandsopgave, lederne i 50 år har præsteret med at så Guds ord i de unge. Selv om lederne ikke altid har høstet frugten af den vækst, Gud har i Finderup. Han takkede Holger Pilgaard, som var med fra starten og ønskede et stort tillykke. Danielsen, Kyndesen og Karstensen studerer de gamle billeder Bent Dyrvig trak mange muntre minder frem fra den gode tid i klubben, hvor man fik lov til at være dreng. Han huskede køreturene i Holgers kassevogn, hvor drengene stillede sig i den ene side og talte til tre og gjorde et hop over i den anden side, så vognen fik sig en gyngetur. Holger tog det roligt. Skulle lømlerne have et ryk i øret, var det Jørn Møller, der 15

16 givet sit ord, fordi de unge drager ud af sognet, så var dagen dog et stort vidnesbyrd om, hvilken stor betydning ledernes arbejde har haft. Lone rundede arrangementet af med at pege på jubilæumsfestens gennemgående tema nemlig takken. Derefter sang man: Det er Gud, som al æren skal ha, der efterfulgtes af et Fadervor. Den sidste sang, der blev sunget, var den, der pt. afslutter møderne: Dagen går på hæld. Klubben har pt. 6 juniorer og 2 ledere. Arrangementet sluttede med mulighed for at gå en tur over i Kernehuset og se de nye klubfaciliteter. Stort tillykke til Juniorklubben. JH 60 erne Ved bordene! 70 erne 80 erne 90 erne 00 erne 16

17 Der blev holdt høstgudstjenster i alle 4 kirker i september måned. Efter gudstjenesterne indbød menighedsrådene til en let høstfrokost. September måned er i Kirken helliget høsten. Som præsten udtrykte det i sin prædiken, er Kirken måske det bedste målebånd for, hvordan det står til med takken i vort folk. Det står vel ikke for godt til - målt på kirkegangen? De fleste regner naturligvis med, at det er den til enhver tid siddende statsminister, der er svaret på bønnen: Giv os i dag vort daglige brød. Det holder bestemt ikke! Takken rummer selvsagt langt større dybder. I Folkekirken vil vi gerne pege hen på takkens og glædens dybe grund: Gud. Det er ikke let i tider, hvor utaknemligheden vokser sig stor. Men alligevel holder vi fast ved traditionen, fordi vi venter på bedre tider, og fordi den, der skylder Gud tak, givetvis også skylder hver mand og næsten tak. Det ikke øremærkede høstoffer fordeles af menighedsrådet. Tak for en god gave. Sædding: kr. Hanning: kr. Bølling kr. Finderup: kr. 17

18 GUDSTJENESTEN VAR ET HIT! FIRKLØVERWEEKEND 2012 Den august blev der traditionen tro afholdt Firkløverweekend. Det blev en våd lørdag, men det afholdt nu ikke firkløverfolket fra at lægge vejen forbi skolens stadion. Lørdagens program bød bl.a. på dyp en lokal, som tiltrak sig stor opmærksomhed. Naturligvis var der også mulighed for at gøre en god handel på det store loppemarked. Købelysten var stor og ind imellem så hektisk, at Maria Tylvad fik solgt sin fine taske, skønt den var sat til side bag et bord. Hun fik dog tasken igen! Lørdagen bød også på veteranbiler, traktorer og specialkøretøjer. Benny Agerbo fremviste det renoverede bilkarosseri af en Renault 4 fra 1963, som har tilhørt en muremester. Benny har lagt stor energi i et flot arbejde! Kommunemesterskabet i kroket blev også afviklet i Firkløverweekenden. Søndagen bød på solskin og gudstjeneste i det fri med et rekordstort deltagerantal - omkring de 300. Som afslutning på en vellykket frikløverweekend blev der spillet gaderundbold. Foto: Jens Landting 18

19 PRISUDDELING 2012 Den våde lørdag sluttede med familiefest i hallen, hvor der blev budt på ta -selv-buffet og underholdning. Rækker Møllerpriserne blev uddelt, og forskønnelsesprisen gik til Bølling Stadion, og Købmandsgaarden modtog Rækker Mølleprisen. Sidste års overskud på kr. blev uddelt til: Tryllestaven Stjernedrys Bølling Forsamlingshus Rækker Møllegaarden Lærkereden. 19

20 Bedsteforældredag Fredag den 28. september var Dannebrog til tops og parkeringspladsen ved Rækker Mølle Skolen fyldt til sidste plads. Årsagen var, at skolen havde inviteret til bedsteforældredag. 136 havde tilmeldt sig, og så var der dem, der havde glemt det og måtte nøjes med en plads på gangen udenfor samlingssalen. En stort tilløbsstykke blev dagen, der begyndte kl med kaffe og rundstykker. Da alle var blevet bænket, bød lærer, Mads Broch Eriksen velkommen. Han indledte med at fortælle, at han havde taget tjansen, fordi skoleleder Torben Friis Svendsen sad til byggemøde. Mads kaldte dagen for en stor dag for skolen, når så mange bedsteforældre fra fjern og nær var mødt frem. Han fortalte kort om dagens program. Der var afsat 2 klokketimer til besøg i klasserne, og han mindede om, at de bedsteforældre, der havde 4 elever, kunne gå hen og få lidt småtravlt. Han opfordrede også bedsteforældrene til at melde sig ind i skolen støtteforening, Tryllestaven. Støtteforeningen har bl.a. skaffet midler til indkøb af musikinstrumenter og betaler transporten ved skolens årlige udflugt til Legoland. Ester Marie slog et slag for Minihøjskolen. Skolens musiklærer, Tanna havde indstuderet en sang med de to 6.-klasser. Hun havde valgt sangen fra indvielsen af Storebæltsbroen i 1998 Godmorgen lille land. Eleverne sang frit fra leveren og høstede et stort bedsteforældrebifald. Arrangementet i samlingssalen sluttede med fællessalmen: Nu falmer skoven. Snart blev det ringetid, og de mange bedsteforældre fulgte den lokaleplan, der var trykt i programmet, hen til netop deres barnebarn. Et fint arrangement, der tjener skolen til stor ros. Når der næste år kaldes til bedsteforældredag skulle renoveringen af skolen gerne være godt i gang. Efter planen, som den ser ud nu, skulle opstarten på byggeopgaven tage sin begyndelse i april JH Loppemarked 20

21 Lørdag den 6. oktober fra 9-13 åbnede Rækker Møllegaarden dørene til det store loppemarked. Vejret var regnfuldt, og det passede arrangørerne godt; for så har folk lyst til at være inde. Arrangørerne var da også tilfredse med besøgstallet. Målet var at få samlet i omegnen af kr. ind til Møllegaarden, og da klokken nærmede sig lukketid, var der blandt krejlerne stor fortrøstning til, at man var godt og vel i mål. Ud over chancen for at gøre en god loppehandel, var der naturligvis mulighed for at købe kaffe, kage og pølser. Der var også salg af nyplukkede æbler og pærer. En tombola og salg af støttemedlemskab til Møllegaarden var også med til at sikre dagens omsætning. Ud over de gamle garvede krejlere, var der også inviteret nogle krejler-lærlinge. De havde et par boder og var helt tilfreds med dagens omsætning. Da arrangementet var overstået, blev det meste pakket sammen og gemt hen, men lidt blev dog stående, så der er mulighed for at gøre en god handel i kommende dage. En flot indsats af de mange involverede, som ikke blot giver et nødvendigt bidrag til driften af Møllegaarden, men så vist også bidrager til at styrke fællesskabet omkring bevarelsen af den smukke gamle gård. JH Dødsfald/Begravelser : Anna Marie Staal - Bølling/Skjern : Johannes Mortensen - Finderup/Finderup Hanning Kirke: Alberte Søgaard Bredtoft Randi Nørremark Bredtoft og Henrik Søgaard Bredtoft Bølling Kirke: Noah Nørgaard Dahl Anette Nørgaard Dahl og Carsten Fredsgaard Dahl 21

22 Sædding Kirke: Margrethe Dahl Nørremark Mette Dahl Nørremark og Alex Nørremark Bølling Kirke: Ester Mostrup Dorete Hauge Mostrup og Peter Holm Mostrup Kirkelig velsignet i Sædding Kirke Maria Nauersgaard Bøgh og Jesper Enggrob Nielsen Hanning Kirke: Ida Drøidahl Tróndheim og Tummas Tróndheim 22

23 Kirkelig velsignet i Bølling Kirke Birgitte Tanderup Eybye og Søren Riisager Knudtzen Hanning Kirke: Pernille Moesgaard og Torben Nisgaard Hanning Kirke: Louise Spangsberg Lundsager og Jakob Spangsberg Lundsager Kirkelig velsignet i Sædding Kirke Dalia Caballero Jensen og Carlo Jensen 23

24 Jens Kristian Holmgaard Tlf.: / Mail: Flemming Harpøth Møller Tlf: Mail: Bølling Graver: Bente Rix Tlf (Bedst i arbejdstiden) Organist: Henrik West Tlf: Kirkesanger: Peder Bork Sørensen Tlf: Kirkeværge: Jens Landting Falkesgaard Hansen Tlf: Sædding Graver: Henning Holmgaard Tlf: (Bedst i arbejdstiden) Organist: Anette Kjærgaard Tlf.: Kirkesanger: Se Bølling + Finderup Kirkeværge: Leif Kofoed Tlf: / Hanning Graver: Thomas Larsen Tlf: (Bedst i arbejdstiden) Organist: Henrik West Tlf: Kirkesanger: Erik K. Nielsen Tlf: Kirkeværge: Elsebeth Houmand Hansen Tlf: Å-indvielse Fredag den 7. september blev der indbudt til indvielse af det nye åløb ved Tylvad Dambrug og Clausager Kunstvirke. Initiativet til en omlægning af Ganer Å ved Tylvad dambrug kommer fra kommunen, som med projektet har ønsket en forbedring af vandmiljøet gennem to tiltag.1) En omlægning af åløbet udenom fiskedammene, som er en delvis tilbageføring til det oprindelige åløb. 2) Etablering af en okkersø, der kan rense vandet fra de omkringliggende marker. Bent Kollerup har sammen med Søren og Harald Madsen bidraget med jord til åløbsomlægningen, og Clausager har stillet jord til rådighed til okkersøen. Kommunen kunne også ønske sig en bedre passage ved Møllesøen. Kan et sådan projekt gennemføres med samme æstetiske sans som det just afsluttede, kan vi kun glæde os i Rækker Mølle over kommunale tiltag til forbedring af herlighedsværdien og miljøet. Finderup Graver: Jens Henning Tlf: (Bedst i arbejdstiden) Organist: Henrik West Tlf: Kirkesanger: Kirsten Jensen Tlf: Kirkeværge: Jens Thomsen Tlf: Menighedsrådsformand Laila Frandsen V. Finderupsvej 7, Finderup Tlf: / Vedrørende adresselisten Bemærk at der efter 1. søndag i advent, hvor det nye menighedsråd tiltræder og skal konstituere sig, kan ske ændringer omkring kirkeværger og menighedsrådsformand. Ændringerne vil fremgå i næste kirkeblad. Kirkernes hjemmeside: Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad er den 8. februar Omdeling februar 2013 Stof kan sendes på mail til Ønsker man at benytte kirkerne, skal der rettes henvendelse til sognepræsten, inden program fremsendes! Mail til menighedsrådet: 24

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Kirke & sogn. Fuldt hus til minihøjskole på Rækker Mølle skole. Se mere side 5. Nr. 2 Juni juli aug 2015. juni juli aug 2015 1

Kirke & sogn. Fuldt hus til minihøjskole på Rækker Mølle skole. Se mere side 5. Nr. 2 Juni juli aug 2015. juni juli aug 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Fuldt hus til minihøjskole på Rækker Mølle skole. Se mere side 5. Nr. 2 Juni juli aug 2015 juli aug 2015 1 ordet Næring I kirkeåret er vi nået til trinitatistiden.

Læs mere

Kirke & sogn. Firkløvergudstjeneste. Se mere side 4. Nr. 4 dec jan feb 2015-16

Kirke & sogn. Firkløvergudstjeneste. Se mere side 4. Nr. 4 dec jan feb 2015-16 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Firkløvergudstjeneste. Se mere side 4. Nr. 4 dec jan feb 2015-16 ordet ordet Midt i kontrasternes verden»life s good«(livet er dejligt)! Sådan står der på

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

PROGRAM. Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni. Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus

PROGRAM. Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni. Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus PROGRAM Jan - Feb - Marts - April - Maj - Juni 2015 Indre Mission Odense Betania - Et fællesskab med Jesus Kontakt Kontaktpersoner: Udlejning af Betania: Else Høj Stougaard elsestougaard@nal-net.dk 26504876

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2017 Alle er velkommen Gram Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 3.Uge 1 Mandag d. 9. kl. 14 16 Café Mandag d. 9. til

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast Tirsdage: Kl. 19.00-20.30: mødes juniorer, der går i 4., 5. og 6. klasse til Klub 456. De holder til i kælderen Torsdage: Kl. 9.30-11.00:

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2013/14. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2013/14. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Fra præsten.. 2 Fra Menighedsrådet.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Babysalmesang.. 8 Æbler og lopper.. 9 Sponsorløb.. 10

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern. efterår Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern

Program for Indre Mission i Gjern. efterår Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern Program for Indre Mission i Gjern efterår 2011 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern August tors. 11. 16.00 Rengøring af missionshuset. Kl. 19.00 fællesspisning fre. 19. 17.30 Sommerfest sammen med

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Videbæk Indre Mission

Videbæk Indre Mission Alt mit håb satte jeg til Gud, og han bøjed sig til mig og hørte mit råb, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte mine fødder på en klippe, og gjorde mine skridt faste, han

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2011/12. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding

Kirke- og sogneblad. Rækker Mølle Pastorat. December - Februar 2011/12. Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Kirke- og sogneblad Rækker Mølle Pastorat Hanning - Finderup - Bølling - Sædding Ordet.. 2 Fra Menighedsrådet.. 3 Aktivitetskalenderne.. 4-7 Fra Menighedsrådet.. 8 Renovering af missionshus.. 9 Set og

Læs mere