forår Juridiske kurser 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forår Juridiske kurser 2010"

Transkript

1 Tilmeld dig direkte på forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed Mange nye kurser se, hvad foråret byder på! Alle kurser lever op til kravene for advokaters efteruddannelse RABAT ved tilmelding til flere kurser!

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E April 2010 Dato: Nr IndHolD side: 7. april 1 Aktuel konkurrenceret 4 8. april 2 Børsret 4 9. april 3 Udbudsret for praktikere 5 9. april 4 Stress rammer også jurister hvad kan man gøre? april 5 Håndtering af mindre og mellemstore kriseramte virksomheder april 6 Forhandlingsteknik for advokater april 7 Virksomhedsoverdragelse fra A til Z april 8 Strategi, ledelse og udvikling af små og mellemstore advokatvirksomheder 8 MAJ 2010 Dato: Nr IndHolD side: 3. maj 9 Sådan taler en overbevisende og tillidsvækkende advokat 9 4. maj 10 Digital tinglysning nye udfordringer maj 11 Rådgivningsansvar i den finansielle sektor maj 12 Finansieringsret banken som med- og modspiller maj 13 Persondataret i virksomheder maj 14 Lægemiddelindustriens kontrakter maj 15 Selskabsreformen de første måneder med den nye selskabslov maj 16 Undgå finansielle faldgruber maj 17 Praktisk selskabsgørelse af offentlige opgaver og samarbejde med private maj 18 Ansættelsesret 16 JUNI 2010 Dato: Nr IndHolD side: 1. juni 19 Bestyrelsesarbejde i praksis for jurister juni 20 Dødsbobehandling og den nye arvelov regler og praktik juni 21 Internationale kontraktforhold for jurister juni 22 Ejeraftaler juni 23 Kommunikation for advokater bliv bevidst om egne virkemidler juni 24 Legal Risk Management 21 side: Praktiske oplysninger 22 Andre kurser og konferencer fra IBC Euroforum 23

3 V e l k o m m e n Aktuelle juridiske kurser IBC Euroforum tilbyder igen i 2010 et udbud af kurser inden for en række aktuelle og grundlæggende juridiske discipliner. På kurserne er der fokus på aktualitet og undervisning på højt fagligt niveau dette for at sikre deltagerne et udbytterigt kursus med umiddelbar værdi i den daglige juridiske rådgivning. Kurserne planlægges således, at der vil være rig mulighed for dialog og erfaringsudveksling både med underviseren og de øvrige deltagere. De juridiske kurser hos IBC Euroforum giver dig: Undervisning af personer med indgående faglig kompetence, praktisk erfaring og forudgående undervisningserfaring Kurser der indeholder en gennemgang af aktuelle problemstillinger og nyeste praksis/lovgivning på området Kurser med fokus på praksis anvendelighed Et ajourført kursusprogram, der sikrer dig et bredt og aktuelt udbud af juridiske kurser 1-dags kurser, der lever op til kravene for advokaters efteruddannelse Alle kurser afholdes på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center i København. Jeg ser frem til at byde dig velkommen. Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum Obligatorisk efteruddannelse for advokater Siden 1. januar 2008 er alle autoriserede advokatfuldmægtige og alle, der virker som advokat i Danmark, forpligtede til at deltage i obligatorisk efteruddannelse. IBC Euroforum udbyder på tredje år et efteruddannelsesprogram skræddersyet til advokatfuldmægtige og advokater, der opfylder alle Advokatrådets kvalitetskrav for efteruddannelse. IBC Euroforum udleverer kursusbeviser efter endt kursus med alle de fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation. Hvert kursus repræsenterer minimum 6 kursuslektioner til din obligatoriske efteruddannelse. Se det nøjagtige antal kursuslektioner for hvert kursus under selve kursusbeskrivelsen.

4 A K T U E L K O N K U R R E N C E R E T / B Ø R S R E T 1 Martin André Dittmer Gorrissen Federspiel Bitten Thorgaard Sørensen Gorrissen Federspiel AKTUEL KONKURRENCERET København den 7. april 2010 Vi gennemgår de grundlæggende regler inden for konkurrenceretten med særlig vægt på ny praksis og lovændringer inden for de seneste år. Kurset vil bl.a. omfatte følgende: Nyheder inden for forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling Reglerne om fusionskontrol Der inddrages nyheder inden for både den danske konkurrenceret og EU-konkurrenceretten. Underviserne Martin André Dittmer er partner hos Gorrissen Federspiel og har omfattende praktisk erfaring inden for konkurrenceretten, bl.a. fusionsanmeldelser til Kommissionen og de danske konkurrencemyndigheder, rådgivning af klienter om horisontale og vertikale aftaler under artikel 81/konkurrencelovens 6 (herunder karteller), misbrugssager efter artikel 82/konkurrencelovens 11. Han holder jævnligt foredrag om konkurrenceretlige emner. Bitten Thorgaard Sørensen er advokat hos Gorrissen Federspiel med speciale inden for konkurrenceretten. Hun beskæftiger sig bl.a. med fusionsanmeldelser til Kommissionen og de danske konkurrencemyndigheder, rådgivning af klienter om horisontale og vertikale problemstillinger i relation til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og sager om misbrug af dominerende stilling og reglerne om fusionskontrol. 2 Steen Jensen Bech-Bruun Peter Lyck Bech-Bruun BØRSRET København den 8. april 2010 Kurset stiller, med udgangspunkt i grundlæggende børsret, skarpt på de væsentligste hovedområder og erfaringer, afgørelser fra Finanstilsyn og anden praksis inden for: Oplysningsforpligtelser Insiderforhold Markedsmisbrug Optagelses- og noteringsvilkår Prospektregler Overtagelsestilbud Børsretlig selskabsret, herunder corporate governance og komiteer mv. Underviserne Steen Jensen og Peter Lyck er partnere i Bech-Bruun s Kapitalmarkedgruppe og har lang erfaring med børsretlige opgaver og problemstillinger. De har siden begyndelsen af 1990 erne bistået danske og internationale investeringsbanker samt selskaber med IPO er, offentlige emissioner med og uden fortegningsretter samt private placeringer, nationalt og internationalt, andre børsretlige transaktioner, overtagelser og afnoteringer, og med rådgivning til noterede selskaber og deres ledelse om løbende iagttagelse af reglerne. Steen Jensen er medlem af Advokatrådets lovudvalgsekspertpanel for børsret og finansielle virksomheder.

5 U D B U D S R E T F O R P R A K T I K E R E 3 Jeppe Lefevre Olsen Kromann Reumert Malene Lystoft Zabel Kromann Reumert UDBUDSRET FOR PRAKTIKERE København den 9. april 2010 NB 7 LEKTIONER Kurset giver praktisk indsigt i udbudsretten. De grundlæggende begreber og principper vil blive gennemgået, og du vil samtidig få praktisk indsigt i de typiske problemstillinger, som knytter sig til det daglige arbejde med udbudsretten. Følgende emner og problemstillinger vil blive behandlet: Reglerne og de grundlæggende begreber Udbudsformerne Udbudsmaterialet Rådgiverinhabilitet og forhandlingsforbuddet Udvælgelse, tildeling og evaluering Afgivelse af tilbud Klagesager og sanktioner Underviserne Jeppe Lefevre Olsen og Malene Lystoft Zabel er begge advokater i Kromann Reumerts udbudsgruppe. Jeppe rådgiver primært inden for offentlig ret, herunder udbudsretten og miljøretten. På det udbudsretlige område bistår Jeppe dels erhvervsklienter i forbindelse med tilbudsafgivelse og klageprocesovervejelser dels ordregivende myndigheder med gennemførelsen af udbud fra de indledende overvejelser til indgåelse af den endelige kontrakt. Jeppe holder ofte foredrag om udbudsretlige forhold og underviser i miljøret på Århus Universitet. Malene rådgiver primært inden for udbudsret og konkurrenceret. På det udbudsretlige område bistår Malene dels erhvervsklienter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, vurdering af den udbudte kontrakt og vurdering af mulighederne for at klage, dels ordregivende myndigheder vedrørende udbudsprocessen, herunder vurdering af udbudspligt og udarbejdelse af udbudsmateriale samt kontrakt. Malene har tidligere rådgivet om selskabsret og generel erhvervsret.

6 S T R E S S / K R I S E R A M T E V I R K S O M H E D E R 4 Berit Weise PS4 A/S Claus Hyldahl Lægernes Test Center STRESS RAMMER OGSÅ JURISTER hvad kan man gøre? København den 9. april 2010 Kurset giver indsigt i, hvad stress er, og hvordan man kan beslutte sig for en bedre hverdag hvordan hjælper man sig selv, sine kolleger og sine medarbejdere med at ændre vaner og mønstre, der er uhensigtsmæssige og nedbrydende på krop og sind? Mange er verdensmestre i at sige til på kurset får du gode ideer og argumenter til at sige fra. Dette kursus er for alle der gerne vil gøre en indsats for trivsel og arbejdsglæde uden stress. Der vil være fokus på, hvordan man genkender stress, og hvordan man med det samme gør noget ved det. Få svaret på, hvad der stresser mennesker i det 21. århundrede Hvad er årsagen til, at så mange mennesker bliver syge af stress? Hvordan kan vi undgå et liv med trussel om stress? Hvad kan den enkelte selv være opmærksom på? Hvad skal man som leder/chef være opmærksom på? Hvordan forbereder vi det gode liv med lykke og længde? Underviserne Berit Weise er Partner i PS4 A/S, Master i Voksenpædagogik, proceskonsulent og efterspurgt erhvervscoach. Berit har god erfaring med forandringsprocesser i advokatbranchen. Hendes stærke side er at igangsætte og facillitere processer, skabe balance, opbygge relationer, skabe udvikling og effektive resultater. Claus Hyldahl er speciallæge, kognitiv terapeut og medicinsk direktør for Lægernes Test Center. Han har mangeårig erfaring med sundhed og sygdomsforebyggelse og arbejder til daglig med at støtte individer og større grupper i at definere egne livsværdier og finde de redskaber, som kræves for at opnå et ustresset, sundt og harmonisk liv. 5 Jesper Nielsen Legal Learning ApS HÅNDTERING AF MINDRE OG MELLEMSTORE KRISERAMTE VIRKSOMHEDER København den 12. april 2010 I forbindelse med den finansielle krise er en del virksomheder enten selv eller dets leverandører og kunder ramt af den økonomiske afmatning. Kurset vil fokusere på en række af de nogle gange oversete problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med en økonomisk krise. Kurset vil bl.a. behandle følgende problemstillinger: Overordnede principper i kreditorforfølgningssystemet Betalingsstandsningsformer samt disses risici og faldgruber Akkorderingsordningernes samt konkursens faldgruber Rekonstruktion med gammel/ny ejerkreds herunder turn-around, frasalg og datter/søsterselskabsmodeller Finansieringsmuligheder bl.a. belåning af anlægs-/omsætningsaktiver, sale & lease back møbellån, virksomhedspant, confirming og gældskonvertering Låneklausulers betydning bl.a. klausulerne MAC, negative pledge og pari passu Underviseren Jesper Nielsen, cand. jur. 1983, advokat Direktør for og ejer af Legal Learning ApS, arrangør af in-house jurakurser for virksomheder og organisationer. Ekstern lektor siden 1988 på bl.a. Københavns Universitet og CBS i bl.a. finansieringsret, rekonstruktionsret, engelsk kontraktsret m.v. Forfatter og medforfatter af diverse bøger og artikler. Jesper har et indgående praktisk kendskab til stoffet suppleret med teoretisk ballast som lektor gennem et mangeårigt virke samt som advokat og rådgiver for såvel banker som virksomheder.

7 F O R H A N D L I N G S T E K N I K / V I R K S O M H E D S O V E R D R A G E L S E 6 Berit Weise PS4 A/S FORHANDLINGSTEKNIK FOR ADVOKATER København den 23. april 2010 Dette kursus i psykologisk baseret forhandlingsteknik fokuserer på, hvordan du opnår vellykkede forhandlinger ved at skabe situationer, hvor begge parter forlader mødet med følelsen af gevinst. Vi arbejder med forhandlingens faser, det psykologiske spil under forhandlingen, og hvordan du kan lære at aflæse den, du sidder over for. Du vil som deltager få følgende konkrete udbytte: Du lærer at lytte aktivt til det, din modpart siger, og hvordan din adfærd kan fremme de positive resultater i en forhandlingssituation Du trænes via øvelser og feedback i at dreje en forhandling fra standpunkter til interesser Du får værktøjer til at komme videre med forhandlingen i fastlåste situationer Underviseren Berit Weise er Partner i PS4 A/S, Master i Voksenpædagogik, procceskonsulent og efterspurgt erhvervscoach. Berit har god erfaring med forandringsprocesser i advokatbranchen. Hendes stærke side er at igangsætte og facillitere processer, skabe balance, opbygge relationer, skabe udvikling og effektive resultater. Hun er en dygtig forhandler og er dynamisk og opmærksom i sin performance. 7 Jacob Kornerup Horten Jim Øksnebjerg Horten VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE FRA A TIL Z København den 26. april 2010 Kurset er en grundlæggende indføring i regler og praksis vedrørende virksomhedsoverdragelser set fra en juridisk synsvinkel. Med udgangspunkt i praktiske eksempler på den typiske virksomhedsoverdragelses dokumentation, herunder fortrolighedsaftale, due diligence dokumenter og overdragelsesaftale, vil der blive sat fokus på de typiske faldgruber i forbindelse med gennemførelsen af virksomhedsoverdragelser. Underviserne Jacob Kornerup er partner hos advokatfirmaet HORTEN og arbejder navnlig med virksomhedsoverdragelse og selskabsretlige spørgsmål, herunder bistand i forbindelse med investeringer foretaget af Venture/Private Equity-fonde og andre finansielle investorer. Han underviser blandt andet på Advokatrådets fuldmægtigkurser i virksomhedsoverdragelse. Jim Øksnebjerg er partner hos advokatfirmaet HORTEN og har som speciale virksomhedsoverdragelser, Venture Capital/Private Equity og selskabsret. Jim Øksnebjerg har siden 2003 været medlem af juridisk udvalg i Danish Venture Capital Association og har i en årrække undervist på Københavns Universitet i selskabsret. Jim Øksnebjerg var fra ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

8 S T R A T E G I, L E D E L S E O G U D V I K L I N G 8 Finn Schwarz Horten Sten Rode Novo Nordisk STRATEGI, LEDELSE OG UDVIKLING AF SMÅ OG MELLEMSTORE ADVOKATVIRKSOMHEDER København den 29. april 2010 På kurset gennemgås rejsen fra enkeltmandsvirksomheden henover det mindre partnerskab til den mellemstore og store advokatvirksomhed. Der fokuseres på følgende problemstillinger set i forhold til den rejse, den enkelte advokatvirksomhed har besluttet sig for at foretage: Strategi- og forretningsudvikling hvad vil vi? Organisering/management hvordan skal vi organisere os? Ledelse hvordan skaber vi retning, udvikling og mening for den enkelte medarbejder? Derudover beskrives tiltag i forhold til talenttiltrækning, rekruttering og fastholdelse af såvel medarbejdere som partnere. Underviserne Advokat Finn Schwarz er partner i advokataktieselskabet Horten, hvor han har fulgt advokatfirmaets udvikling fra et mindre advokatpartnerskab til en stor moderne virksomhed med over 200 ansatte. HR-chef Sten Rode har været ansvarlig for Hortens rekrutterings-, karriere- og performancestrategi og er i dag HR Business Partner i Novo Nordisk.

9 S Å D A N T A L E R E N A D V O K A T 9 Maya Overbye Herulf Copenhagen Speech Technique SÅDAN TALER EN OVERBEVISENDE OG TILLIDSVÆKKENDE ADVOKAT København den 3. maj 2010 Som advokat er det afgørende at blive opfattet som troværdig, kompetent og sympatisk. Dette kursus giver dig indsigt i konkrete værktøjer, der forbedrer dine evner til at tale på en måde, som understøtter netop disse forhold. Kursets omdrejningspunkt er spørgsmålet om, hvad skal der til for at vække positiv genklang i andres hjerner, og hvad er det for en proces, der går i gang, når vi lytter til en person, der taler? Ser man på processen rent videnskabeligt (Cognitive Neuroscience) kastes helt nyt lys over, hvad der foregår, når man kommunikerer, og hvorfor nogle mennesker tilsyneladende har lige præcis det, der skal til for at blive opfattet som troværdig, kompetent, sympatisk og endda karismatisk. Der ligger helt konkrete årsager til grund for, hvorfor nogle kan det, og det er noget, alle kan lære. På kurset vil du få konkrete råd og værktøjer, men også blive trænet i følgende: At holde dine lytteres koncentration fænget At optimere dine chancer for at andre kan huske, hvad du har sagt i en præsentation At tale på en måde, så du bliver opfattet efter hensigten At give udtryk for empati, autoritet, sympati og forhandlings-villighed At få styr på selvtilliden, når du taler At tale som en karismatisk og handlekraftig person At tale med en stemme, der lyder godt og giver indtryk af personligt overskud At tage styringen i en samtale på en positiv måde At servere din viden på et sølvfad At tilpasse din måde at tale på i svære samtaler og i konflikthåndtering Underviseren Maya Overbye Herulf en af de førende forskere i, hvordan stemmeføring og tale påvirker den, man taler til. Hun har for nylig undervist professorer ved Yale University i USA i hendes egen nyudviklede taleteknik; Copenhagen Speech Technique.

10 T I N G L Y S N I N G / R Å D G I V N I N G S A N S V A R 10 Brian Pedersen Tinglysningsretten DIGITAL TINGLYSNING NYE UDFORDRINGER København den 4. maj 2010 Fra september 2009 har tinglysningsdokumenter skullet oprettes og anmeldes som digitale dokumenter. Dette vil få væsentlig indvirkning på sagsgang på mange advokatkontorer med hensyn til oprettelse/tinglysning af skøder, pantebreve og servitutter, men også i inkassoafdelingen, når gæld i henhold til et pantebrev skal inddrives. Kurset indeholder en gennemgang af nogle af de udfordringer, der er konstateret for både anmelderne og Tinglysningsretten. Kursets indhold vil blive endeligt fastlagt lige før kurset, og deltagerne kan op mod kursets afholdelse sende spørgsmål til underviseren på mail adresse Emner som vil blive behandlet: Stedfæstelse i forhold til servitutter og bygninger på lejet grund Dødsboer tinglysning af skifteretsattester Selskaber overdragelse til og mellem selskaber Fristlysning afgifter skats praksis Skøder ejerandele Pantebreve vilkår Underviseren Brian Pedersen er sekretariats- og souschef i Tinglysningsretten. 11 Håkun Djurhuus Lind Cadovius RÅDGIVNINGSANSVAR I DEN FINANSIELLE SEKTOR København den 6. maj 2010 Foranlediget af den aktuelle finanskrise og dens mange klage- og erstatningssager er kursets formål er at skabe klarhed over finansielle virksomheders ansvar hvornår er der tale om erstatningsansvar, hvordan håndteres klage- og erstatningssager, og hvad er den aktuelle praksis på området? Kurset vil give deltagerne indsigt i følgende: Gruppesøgsmål aktuel praksis i den finansielle sektor Relevant aktuel Pengeinstitutankenævns- og retspraksis Betingelserne for finansielle virksomheders ansvar illustreret med praktiske eksempler Betydningen af bevissikring og bevisførelse Forhold, der kan bevirke bortfald eller reduktion af erstatningsansvar, herunder den erstatningssøgendes accept af risikoen, henholdsvis egen skyld Praktiske råd og vink med håndteringen af klage- og erstatningssager For at sikre deltagerne det optimale udbytte af kurset vil underviseren veksle mellem teori og praksis, og gennemgangen af relevant lovgivning vil således blive kombineret med praktiske eksempler og illustrative retsafgørelser. Underviseren Håkun Djurhuus har mange års erfaring med erstatnings- og forsikringsretlige sager om ansvars- og erstatningsspørgsmål og har i den sammenhæng rådgivet en række finansielle virksomheder. Håkun Djurhuus er desuden en rutineret procedør og virker også som voldgiftsdommer. 10

11 F I N A N S I E R I N G S R E T 12 Jesper Nielsen Legal Learning ApS FINANSIERINGSRET BANKEN SOM MED- OG MODSPILLER København den 7. maj 2010 I en tid, hvor bankerne er ramt af den finansielle krise, opfatter mange kunder og deres rådgivere det som svært at opnå finansiering. Det er derfor afgørende, at såvel banken som kunden og kundens rådgivere forstår hinanden og de mekanismer og parametre, som afgør, om finansiering opnås, således at alle involverede parter kan handle proaktivt. Kurset tager således udgangspunkt i, at banken ved kreditgivning har to væsentlige interesser nemlig hvorvidt kunden er kreditværdig (bankens tro på kundens evne og vilje til tilbagebetaling), og om banken evt. kan opnå en sikkerhed for sin långivning. Kurset vil bl.a. behandle følgende problemstillinger: Kundetyper og karakteristika herunder bl.a. personlig virksomhed/kapitalselskab, formål, hindringer af kapitaludtræk/udbytte, tilbagetrædelseserklæring, ansvar/ansvarsgennembrud og identifikation Kundepræsentation Personelle sikkerheder herunder kaution/garanti, typer, konsekvens og faldgruber Støtteerklæringer og hensigtserklæringer Pant i fast ejendom, virksomhedspant herunder negativerklæringer, fordringspant og egentlig virksomhedspant Sikkerhed i koncernforhold, herunder bl.a. aktionærlån, selvfinansiering og negative pledge Slutafregningsregler efter værdipapirhandelsloven samt bankens modregningsadgang Underviseren Jesper Nielsen, cand. jur. 1983, advokat 1988, direktør for og ejer af Legal Learning ApS, arrangør af in-house jurakurser for virksomheder og organisationer, ekstern lektor siden 1988 på bl.a. Københavns Universitet og Copenhagen Business School i bl.a. finansieringsret, rekonstruktionsret, engelsk kontraktsret mv. Forfatter og medforfatter af diverse bøger og artikler. Jesper har et indgående praktisk kendskab til stoffet suppleret med teoretisk ballast som lektor og gennem et mangeårigt virke som advokat og rådgiver for såvel banker som virksomheder. 11

12 P E R S O N D A T A R E T / K O N T R A K T E R 13 Peter Blume Københavns Universitet PERSONDATARET I VIRKSOMHEDER København den 10. maj 2010 Det er i stigende grad blevet et krav til virksomheder, at de behandler personoplysninger på en måde, der både lever op til lovgivningen og til de forventninger om privatlivsbeskyttelse, som medarbejdere og kunder har. Juridisk har især Persondataloven og direktiv 95/46 EF betydning. Honorering af disse krav har væsentlig betydning for virksomhedens omdømme og dens indtjeningsevne. Kurset inddrager bl.a. følgende: Grundlæggende træk af persondataretten Behandling af oplysninger om jobansøgere og medarbejdere Behandling af oplysninger om kunder og andre eksterne aktører Den persondataretlige tilsyns- og kontrolordning Overførsel af personoplysninger til andre lande Underviseren Peter Blume, dr.jur., er professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Forfatter til artikler og bøger om persondatabeskyttelse, bl.a. Personoplysningsloven (2000), Retlig regulering af internationale persondataoverførsler (2006) og Databeskyttelsesret (3.udg. 2008). Medlem af registerlovsudvalget, der forberedte Persondataloven (Betænkning 1345/1997) og medlem af Datarådet. 14 Rasmus Lund Christian Vinding Thomsen Morten Bruus NORDIA advokatfirma LÆGEMIDDELINDUSTRIENS KONTRAKTER København den 11. maj 2010 På kurset gennemgås en række kommercielle kontrakttyper, der er typiske i lægemiddelindustrien. Samspillet mellem aftalefriheden og den meget tætte regulering af lægemiddelindustriens retsforhold er central for kurset, og vi berører således emner inden for konkurrenceretten, immaterialretten, forvaltningsretten og den specifikke lægemiddellovgivning. På kurset vil følgende emner og problemstillinger blive gennemgået: Kontrakter om joint ventures i lægemiddelindustrien, herunder co-promotion og co-marketing Kontrakter om outsourcing i lægemiddelindustrien Kontrakter om distribution af lægemidler Kontrakter om forskning og udvikling Underviserne Underviserne Rasmus Lund, Christian Vinding Thomsen og Morten Bruus er alle advokater og partnere i NORDIA advokatfirma og leder NORDIAs afdeling for IP og Life Science. Alle tre har betydelig erfaring i rådgivning til lægemiddelindustrien, herunder originalproducenter, den generiske industri og apotekssektoren. Underviserne har endvidere stor undervisningserfaring i både ind- og udland. 12

13 S E L S K A B S R E F O R M E N 15 Monica Reib Bech-Bruun Niels Kornerup Bech-Bruun SELSKABSREFORMEN DE FØRSTE MÅNEDER MED DEN NYE SELSKABSLOV København den 21. maj 2010 På kurset får du en indføring i hovedlinjerne i den nye selskabslov fra en praktisk synsvinkel, herunder de nye muligheder, som selskabsreformen giver, og de overvejelser, som man som ledelse eller rådgiver må gøre sig i relation dertil. Vi ser bl.a. på: Kapitalstruktur Det nye offentlige ejerregister Ledelsesstruktur Medarbejderrepræsentation Generalforsamling Ejeraftaler Kapitalafgang Selvfinansiering Egne kapitalandele Omstruktureringer Der vil være fokus, hvad man skal være opmærksom på som beslutningstager/ledelse i eller rådgiver til danske selskaber. Derudover vil de reviderede anbefalinger fra Komité om god Selskabsledelse blive inddraget. Underviserne Monica Reib er partner i Bech-Bruun M&A Finans og beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer samt alle spørgsmål inden for selskabsretten, herunder etablering, kapitalstruktur, kontrolforhold, generalforsamling, bestyrelsesarbejde, ledelse og ansvar, udbytte, aktionærlån, egne aktier, fusion mv. Hun har deltaget i Udvalg til Modernisering for Selskabsretten som repræsentant for Advokatrådet. Niels Kornerup er partner i Bech-Bruun M&A Finans og beskæftiger sig tillige med virksomhedsoverdragelser og alle spørgsmål inden for selskabsretten. Han har flere bestyrelsesposter og er dirigent på en række generalforsamlinger i store danske virksomheder. 13

14 U N D G Å F I N A N S I E L L E F A L D G R U B E R 16 Jesper Nielsen Legal Learning ApS UNDGÅ FINANSIELLE FALDGRUBER København den 25. maj 2010 Kurset klæder dig på til at forstå, hvorvidt din kunde/klient skal være den, der opnår finansiering, når der forhandles med banken. De fleste virksomheder har behov for udefra kommende finansiering af nyanskaffelser, driftsudvidelser mv. I den forbindelse er det vigtigt at forstå bankens eventuelle ønsker om sikkerhed, hvorfor og hvilke konsekvenser det har. Der er mange finansieringsmuligheder med hver sine fordele/faldgruber, og nogle af finansieringsrettens faldgruber kan medføre eksempelvis negativ presseomtale, rygtedannelser eller evt. rådgiveransvar. Kurset vil bl.a. behandle følgende problemstillinger: Hvorfor købe, hvis man kan leje? Forfeiting og confirming samt hertil relaterede finansieringsretlige metoder Tinglysningslovens betydning for finansiering Kreditkøbets faldgruber for såvel sælger- som køberfinansier Finansiering via klausuler Digitalisering af tinglysningens betydning for bankens sikkerhed i fast ejendom bl.a. i forhold til kreditorernes udlæg Syndikerede lån Underviseren Jesper Nielsen, cand. jur. 1983, advokat 1988, direktør for og ejer af Legal Learning ApS, arrangør af in-house jura kurser for virksomheder og organisationer, ekstern lektor siden 1988 på bl.a. Københavns Universitet og Copenhagen Business School i bl.a. finansieringsret, rekonstruktionsret, engelsk kontraktsret mv. Forfatter og medforfatter af diverse bøger og artikler. Jesper har et indgående praktisk kendskab til stoffet suppleret med teoretisk ballast som lektor og gennem et mangeårigt virke som advokat og rådgiver for såvel banker som virksomheder 14

15 P R A K T I S K S E L S K A B S G Ø R E L S E 17 Klavs Gravesen Horten Line Markert Horten PRAKTISK SELSKABSGØRELSE AF OFFENTLIGE OPGAVER OG SAMARBEJDE MED PRIVATE København den 26. maj 2010 Kurset vil omhandle følgende forhold og problemstillinger: Kommuners deltagelse i selskaber Hvilke opgaver kan kommunerne overdrage til selskaber offentlige eller private og hvilke muligheder og begrænsninger? De mulige selskabsmodeller Kommunale fællesskaber ( 60-fællesskaber og andre interessentskaber) Regulatoriske og organisatoriske forhold, inklusive ledelsesforhold Aktieselskaber/anpartsselskaber Muligheder og begrænsninger, herunder L548-selskaber Andelsselskaber Offentlig/private samarbejder Mulige modeller med deres fordele og ulemper Økonomiske overvejelser i forbindelse med selskabsdannelse, herunder værdiansættelse Praktiske erfaringer med selskabsdannelsen processen, udfordringerne og tendenserne Underviserne Klavs Gravesen er leder af Hortens afdeling for offentlig ret og energigruppe. Han er specialiseret i energiret, forsyningsret og kommunal selskabsret og har stor erfaring med rådgivning om forhold, som opstår i samspillet mellem energisektoren og den kommunale sektor. Klavs Gravesen rådgiver virksomheder samt en række kommuner og kommunale fællesskaber og beskæftiger sig især med spørgsmål knyttet til privatisering af kommunale virksomheder og forsyningsområdet (el, vand og varmeforsyning). Line Markert er advokat i Hortens afdeling for offentlig ret og energi. Line er arbejder med generelle offentlig- og kommunalretlige emner og spørgsmål knyttet til energi- og forsyning. Hun har stor erfaring med den indgående offentligretlige regulering på energi- og forsyningsområdet og organisering og omstrukturering af energi- og forsyningsvirksomheder, herunder udskillelsesprocesser. Derudover rådgiver hun om spørgsmål knyttet til grænsefladerne mellem offentlig opgavevaretagelse og kommercielle aktiviteter samt samarbejder mellem offentlige og private. 15

16 A N S Æ T T E L S E S R E T / B E S T Y R E L S E S A R B E J D E 18 Finn Schwarz Horten ANSÆTTELSESRET København den 28. maj 2010 På kurset gennemgås den overordnede opdeling af den ansættelsesretlige regulering (offentlig/privat ansættelsesret og kollektiv/individuel ansættelsesret) samt mere detaljeret de ansættelsesretlige hovedreguleringer omfattende: Ansættelsesbevisloven Ferieloven Funktionærloven Aktieoptionsloven Generelt om forskelsbehandling med særlig fokus på ligebehandling og forskelsbehandlingsloven Oversigtsmæssigt om arbejdsmiljø. Undeviseren Advokat Finn Schwarz er partner i advokataktieselskabet HORTEN, hvor han i en årrække har været leder af ansættelsesretsafdelingen. Han er forfatter til en række bøger om ansættelsesretlige emner, herunder direktørkontrakter, arbejdsgiverens ansvar for arbejdsskader, aktieaflønning, nordisk ansættelsesret og konkurrencebegrænsninger. Han er en meget anvendt foredragsholder i ansættelsesretlige emner. 19 Søren Elmann Ingerslev Abel & Skovgård Larsen BESTYRELSESARBEJDE I PRAKSIS FOR JURISTER København den 1. juni 2010 Kurset vil gøre rede for juristers særlige styrker og svagheder i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Der vil være eksempler og opgaver fra praksis med typiske udfordringer for bestyrelsesmedlemmer. Under kurset kommer vi bl.a. ind på følgende emner: Bestyrelsens årskalender og dagsorden Do s and dont s i bestyrelsesarbejdet, Minimumskrav til ledelsesrapportering Sammensætning af kompetenceprofil og udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens opgaver og pligter med særlig fokus på valg af strategi og udarbejdelse af forretningsplan, Gennemgang af indikatorer, som kan medføre en pligt for bestyrelsen til at overveje virksomhedens mulighed for fortsat drift eller tilkøb/frasalg af aktiviteter Ansvarsnorm for bestyrelsesmedlemmer herunder for ansatte jurister, der som repræsentant for koncernledelsen deltager i ledelsen af tilknyttede virksomheder (helt eller delvist ejede datterselskaber) Bestyrelsesformandens særlige rolle Tendenser i bestyrelsesarbejdet Underviseren Søren Elmann Ingerslev er partner i advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen med speciale inden for selskabsret og har derudover bestyrelsesposter i en række selskaber. Han har flere års undervisningserfaring hos bl.a. Copenhagen Business School, Danske Advokater og Center for Ledelse. Søren Elmann Ingerslev har desuden været med i Advokatrådets arbejdsgruppe om advokaters arbejde i bestyrelser. 16

17 D Ø D S B O B E H A N D L I N G 20 Birgit Jordan Jordan & Løgstrup DØDSBOBEHANDLING OG DEN NYE ARVELOV REGLER OG PRAKTIK København den 2. juni 2010 Kurset indeholder en gennemgang af reglerne i den nye arvelov i hovedtræk og reglerne for behandling af dødsboer med hovedvægten lagt på den praktiske afvikling samt en orientering om de nyeste regler og aktuel praksis. Kurset er tilrettelagt således, at reglerne i den ny arvelov gennemgås om formiddagen og dødsbobehandling om eftermiddagen. Følgende emner og problemstillinger behandles: Arveret Gennemgang af de legale delingsregler i den nye arvelov Nye instrumenter i den nye arvelov ved oprettelse af testamenter Overgangsregler og fortolkningsspørgsmål ved overlapning mellem den gamle og den nye arvelov Dødsbobehandling Valg af skifteform Tilrettelæggelse af bobehandlingen ved skiftets påbegyndelse Beslutningskompetencen under skiftet Værdiansættelse af boets aktiver og passiver Arveudlæg / acontoudlæg Beskatning Boets afslutning, herunder valg af skæringsdag, beregning af boafgift og udlodning til arvinger og legatarer. Underviseren Birgit Jordan er advokat og partner i advokatfirmaet Jordan & Løgstrup og har arveret, generationsskifte, testamenter & ægtepagter samt skifte af dødsboer som sit hovearbejdsområde. Hun er autoriseret bobestyrer på Frederiksberg, medlem af Danske Dødsboadvokater og har i en årrække undervist på Københavns Universitet. 17

18 I N T E R N A T I O N A L E K O N T R A K T F O R H O L D 21 Søren Stæhr Gorissen Federspiel INTERNATIONALE KONTRAKTFORHOLD FOR JURISTER København den 3. juni 2010 Kurset giver en uddybende og opdateret grundviden inden for forskellige juridiske aspekter i forbindelse med internationale kontraktforhold. Større internationalisering øger behovet for kendskab til internationale kontraktforhold i forbindelse med virksomheders aftaleindgåelse og -håndhævelse. Kurset har fokus på praktiske juridiske værktøjer til brug for den daglige kontraktudarbejdelse og -fortolkning. Med udgangspunkt i udleverede eksempler på typiske internationale kontrakttyper (rammeaftaler, agent- og distributionsaftaler, OEM aftaler, subcontracting, udviklings- og samarbejdsaftaler mv.) og ved hjælp af forskellige cases og gennemgang af relevant juridisk baggrundsviden vil bl.a. følgende aspekter blive belyst: Pre-kontraktuelle overvejelser Brug af internationale standardbetingelser Forecast modeller udarbejdelse, håndhævelse og risici Ansvarsbestemmelser og -fraskrivelser faldgrupper ved formulering og fortolkning Kontrakters misligholdelse traditionelle og proaktive sanktions systemer (milestones) Konkurrenceretlige problemstillinger af særlig relevans for kontraktudarbejdelse Kontrakters ophør ordinært såvel som ekstraordinært Internationalt lovvalg- og værnetingsproblematikker Udvikling inden for Contract Management Udenlandske retsprincipper spiller en stor rolle ved internationale kontraktsforhold, og en række af disse vil blive overordnet gennemgået, herunder særligt inden for tysk, kinesisk og anglosaksisk/amerikansk aftaletradition. Samtidig giver kurset deltagerne en opdatering på den seneste udvikling inden for retspraksis og kontraktpraksis. Underviserne Advokat, partner Søren Stæhr, Gorrissen Federspiel er formand for advokatfirmaets Corporate & Commercial specialegruppe. Han har en stor erfaring omkring strukturering og organisering af internationale kontraktforhold, herunder valg af samhandels- og distributionsform og udarbejdelse og forhandling af alle former for kommercielle aftaler. Han har forestået mange kurser omkring emner i relation til internationale kontraktforhold. Hertil kommer en række yderligere talere fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, som alle har omfattende erfaring med internationale kontraktforhold i praksis. 18

19 E J E R A F T A L E R 22 Martin Chr. Jensen LETT EJERAFTALER København den 8. juni 2010 Kurset giver en grundlæggende introduktion til ejeraftaler, med inddragelse af nyeste praksis og lovændringer, herunder de ændringer, som den nye selskabslov indebærer. Kurset omfatter bl.a. Indgåelse og forhandling Koncipering Fortolkning Håndhævelse i forhold til generalforsamling og direktion/tilsynsråd/bestyrelse Håndhævelse mellem parterne (misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser) Håndhævelse over for tredjemand (kreditorer og aftaleerhververe) Regulering af de forvaltningsmæssige beføjelser (stemmeretten) Regulering af de økonomiske beføjelser (udbytte, udlodninger m.v.) Regulering af de dispositionsmæssige beføjelser (samtykke, forkøbsret, medsalgsret, medsalgspligt m.v.) Skattemæssige problemstillinger omkring ejeraftaler Underviseren Martin Chr. Jensen er uddannet jurist ved Aarhus Universitet, arbejder i Lett Advokatfirma, og er herudover erhvervsforsker omkring ejeraftaler. Martin har udgivet adskillige artikler samt bidrag til antologier omkring selskabsret, kapitalmarkedsret, bank- og finansieringsret samt M&A, herunder om ejeraftaler efter såvel den tidligere lovgivning som den nye selskabslov. 19

20 K O M M U N I K A T I O N F O R A D V O K A T E R 23 Berit Weise PS4 A/S Brian Nygaard Oswald Advokatgruppen KOMMUNIKATION FOR ADVOKATER BLIV BEVIDST OM EGNE VIRKEMIDLER København den 15. juni 2010 Kurset i effektiv kommunikation fokuserer på din evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og effektivt. Vi ser på, hvordan din motivation og adfærd påvirker dine resultater, og kurset giver dig et bevidst ståsted omkring din kommunikation. Du bliver bevidst om dine muligheder for at udvikle dine kommunikative kompetencer. Du får træning i at kommunikere hensigtsmæssigt i alle situationer. Du lærer om verbal og non-verbal kommunikation, sprog og vores forskellige opfattelsessystemer. Vi ser på hæmmende kontra fremmende overbevisninger, og hvilke grundlæggende kommunikationsmønstre vi som mennesker agerer ud fra. Kommunikation og det at blive forstået efter hensigten kobles sammen med bevidsthed om profiltyper og forskellige måder at se verdenen på. Der sættes fokus på assertiv kommunikation og opmærksomhed på at vælge en strategi, der virker, og som samtidig signalerer højt selvværd og styrke. Kurset skaber inspiration og bevidsthed om egne virkemidler i måden at kommunikere på. Der vil inspireres til deltagelse, debat og bedre resultater. Jura som en eksakt videnskab At turde give slip Forståelsen af modtagerens juridiske forudsætninger Hvordan opfatter kunden en advokat? Brug af mundtlige billeder/metaforer Jura som intimidation Eksempler fra hverdagssituationer Kanaliser problemstillinger over på aktuelle historier i medierne Hvordan opnår man bedre resultater ved at være direkte og professionel? Hvordan kan man ændre på kommunikationsmønstre og stadig være sig selv? Underviserne Berit Weise er Partner i PS4 A/S, Master i Voksenpædagogik, proceskonsulent og efterspurgt erhvervscoach. Berit har god erfaring med forandringsprocesser i advokatbranchen. Hendes stærke side er at igangsætte og facillitere processer, skabe balance, opbygge relationer, skabe udvikling og effektive resultater. Hun er en dygtig forhandler og er dynamisk og opmærksom i sin performance. Brian Nygaard Oswald er of counsel advokat hos Advokatgruppen. Brian har mange års erfaring i kommunikation og formidling bl.a. gennem ca. 30 årlige kurser, forfatterskab til en række bøger, udgivelse af en artikler mv. Brians store kæphest er at kommunikere jura på en forståelig måde, og han bruger ofte utraditionelle virkemidler. 20

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Februar 2009 BESTYRELSESARBEJDE Øgede krav til bestyrelserne Mange mediesager og en verserende krise lægger pres på bestyrelserne. Faren

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER KOMMUNIKATION OG SPROG EFTERUDDANNELSE KOMMUNIKATION SIDE 3 / LEDELSE SIDE 6 SALG OG MARKETING SIDE 8 / SPROG SIDE 9 IT OG WEB SIDE 14

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01 /2010 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Konsulentbistand og store efterregninger forholdsregler

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere