forår Juridiske kurser 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forår Juridiske kurser 2010"

Transkript

1 Tilmeld dig direkte på forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed Mange nye kurser se, hvad foråret byder på! Alle kurser lever op til kravene for advokaters efteruddannelse RABAT ved tilmelding til flere kurser!

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E April 2010 Dato: Nr IndHolD side: 7. april 1 Aktuel konkurrenceret 4 8. april 2 Børsret 4 9. april 3 Udbudsret for praktikere 5 9. april 4 Stress rammer også jurister hvad kan man gøre? april 5 Håndtering af mindre og mellemstore kriseramte virksomheder april 6 Forhandlingsteknik for advokater april 7 Virksomhedsoverdragelse fra A til Z april 8 Strategi, ledelse og udvikling af små og mellemstore advokatvirksomheder 8 MAJ 2010 Dato: Nr IndHolD side: 3. maj 9 Sådan taler en overbevisende og tillidsvækkende advokat 9 4. maj 10 Digital tinglysning nye udfordringer maj 11 Rådgivningsansvar i den finansielle sektor maj 12 Finansieringsret banken som med- og modspiller maj 13 Persondataret i virksomheder maj 14 Lægemiddelindustriens kontrakter maj 15 Selskabsreformen de første måneder med den nye selskabslov maj 16 Undgå finansielle faldgruber maj 17 Praktisk selskabsgørelse af offentlige opgaver og samarbejde med private maj 18 Ansættelsesret 16 JUNI 2010 Dato: Nr IndHolD side: 1. juni 19 Bestyrelsesarbejde i praksis for jurister juni 20 Dødsbobehandling og den nye arvelov regler og praktik juni 21 Internationale kontraktforhold for jurister juni 22 Ejeraftaler juni 23 Kommunikation for advokater bliv bevidst om egne virkemidler juni 24 Legal Risk Management 21 side: Praktiske oplysninger 22 Andre kurser og konferencer fra IBC Euroforum 23

3 V e l k o m m e n Aktuelle juridiske kurser IBC Euroforum tilbyder igen i 2010 et udbud af kurser inden for en række aktuelle og grundlæggende juridiske discipliner. På kurserne er der fokus på aktualitet og undervisning på højt fagligt niveau dette for at sikre deltagerne et udbytterigt kursus med umiddelbar værdi i den daglige juridiske rådgivning. Kurserne planlægges således, at der vil være rig mulighed for dialog og erfaringsudveksling både med underviseren og de øvrige deltagere. De juridiske kurser hos IBC Euroforum giver dig: Undervisning af personer med indgående faglig kompetence, praktisk erfaring og forudgående undervisningserfaring Kurser der indeholder en gennemgang af aktuelle problemstillinger og nyeste praksis/lovgivning på området Kurser med fokus på praksis anvendelighed Et ajourført kursusprogram, der sikrer dig et bredt og aktuelt udbud af juridiske kurser 1-dags kurser, der lever op til kravene for advokaters efteruddannelse Alle kurser afholdes på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center i København. Jeg ser frem til at byde dig velkommen. Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum Obligatorisk efteruddannelse for advokater Siden 1. januar 2008 er alle autoriserede advokatfuldmægtige og alle, der virker som advokat i Danmark, forpligtede til at deltage i obligatorisk efteruddannelse. IBC Euroforum udbyder på tredje år et efteruddannelsesprogram skræddersyet til advokatfuldmægtige og advokater, der opfylder alle Advokatrådets kvalitetskrav for efteruddannelse. IBC Euroforum udleverer kursusbeviser efter endt kursus med alle de fornødne oplysninger til brug for senere dokumentation. Hvert kursus repræsenterer minimum 6 kursuslektioner til din obligatoriske efteruddannelse. Se det nøjagtige antal kursuslektioner for hvert kursus under selve kursusbeskrivelsen.

4 A K T U E L K O N K U R R E N C E R E T / B Ø R S R E T 1 Martin André Dittmer Gorrissen Federspiel Bitten Thorgaard Sørensen Gorrissen Federspiel AKTUEL KONKURRENCERET København den 7. april 2010 Vi gennemgår de grundlæggende regler inden for konkurrenceretten med særlig vægt på ny praksis og lovændringer inden for de seneste år. Kurset vil bl.a. omfatte følgende: Nyheder inden for forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling Reglerne om fusionskontrol Der inddrages nyheder inden for både den danske konkurrenceret og EU-konkurrenceretten. Underviserne Martin André Dittmer er partner hos Gorrissen Federspiel og har omfattende praktisk erfaring inden for konkurrenceretten, bl.a. fusionsanmeldelser til Kommissionen og de danske konkurrencemyndigheder, rådgivning af klienter om horisontale og vertikale aftaler under artikel 81/konkurrencelovens 6 (herunder karteller), misbrugssager efter artikel 82/konkurrencelovens 11. Han holder jævnligt foredrag om konkurrenceretlige emner. Bitten Thorgaard Sørensen er advokat hos Gorrissen Federspiel med speciale inden for konkurrenceretten. Hun beskæftiger sig bl.a. med fusionsanmeldelser til Kommissionen og de danske konkurrencemyndigheder, rådgivning af klienter om horisontale og vertikale problemstillinger i relation til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og sager om misbrug af dominerende stilling og reglerne om fusionskontrol. 2 Steen Jensen Bech-Bruun Peter Lyck Bech-Bruun BØRSRET København den 8. april 2010 Kurset stiller, med udgangspunkt i grundlæggende børsret, skarpt på de væsentligste hovedområder og erfaringer, afgørelser fra Finanstilsyn og anden praksis inden for: Oplysningsforpligtelser Insiderforhold Markedsmisbrug Optagelses- og noteringsvilkår Prospektregler Overtagelsestilbud Børsretlig selskabsret, herunder corporate governance og komiteer mv. Underviserne Steen Jensen og Peter Lyck er partnere i Bech-Bruun s Kapitalmarkedgruppe og har lang erfaring med børsretlige opgaver og problemstillinger. De har siden begyndelsen af 1990 erne bistået danske og internationale investeringsbanker samt selskaber med IPO er, offentlige emissioner med og uden fortegningsretter samt private placeringer, nationalt og internationalt, andre børsretlige transaktioner, overtagelser og afnoteringer, og med rådgivning til noterede selskaber og deres ledelse om løbende iagttagelse af reglerne. Steen Jensen er medlem af Advokatrådets lovudvalgsekspertpanel for børsret og finansielle virksomheder.

5 U D B U D S R E T F O R P R A K T I K E R E 3 Jeppe Lefevre Olsen Kromann Reumert Malene Lystoft Zabel Kromann Reumert UDBUDSRET FOR PRAKTIKERE København den 9. april 2010 NB 7 LEKTIONER Kurset giver praktisk indsigt i udbudsretten. De grundlæggende begreber og principper vil blive gennemgået, og du vil samtidig få praktisk indsigt i de typiske problemstillinger, som knytter sig til det daglige arbejde med udbudsretten. Følgende emner og problemstillinger vil blive behandlet: Reglerne og de grundlæggende begreber Udbudsformerne Udbudsmaterialet Rådgiverinhabilitet og forhandlingsforbuddet Udvælgelse, tildeling og evaluering Afgivelse af tilbud Klagesager og sanktioner Underviserne Jeppe Lefevre Olsen og Malene Lystoft Zabel er begge advokater i Kromann Reumerts udbudsgruppe. Jeppe rådgiver primært inden for offentlig ret, herunder udbudsretten og miljøretten. På det udbudsretlige område bistår Jeppe dels erhvervsklienter i forbindelse med tilbudsafgivelse og klageprocesovervejelser dels ordregivende myndigheder med gennemførelsen af udbud fra de indledende overvejelser til indgåelse af den endelige kontrakt. Jeppe holder ofte foredrag om udbudsretlige forhold og underviser i miljøret på Århus Universitet. Malene rådgiver primært inden for udbudsret og konkurrenceret. På det udbudsretlige område bistår Malene dels erhvervsklienter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, vurdering af den udbudte kontrakt og vurdering af mulighederne for at klage, dels ordregivende myndigheder vedrørende udbudsprocessen, herunder vurdering af udbudspligt og udarbejdelse af udbudsmateriale samt kontrakt. Malene har tidligere rådgivet om selskabsret og generel erhvervsret.

6 S T R E S S / K R I S E R A M T E V I R K S O M H E D E R 4 Berit Weise PS4 A/S Claus Hyldahl Lægernes Test Center STRESS RAMMER OGSÅ JURISTER hvad kan man gøre? København den 9. april 2010 Kurset giver indsigt i, hvad stress er, og hvordan man kan beslutte sig for en bedre hverdag hvordan hjælper man sig selv, sine kolleger og sine medarbejdere med at ændre vaner og mønstre, der er uhensigtsmæssige og nedbrydende på krop og sind? Mange er verdensmestre i at sige til på kurset får du gode ideer og argumenter til at sige fra. Dette kursus er for alle der gerne vil gøre en indsats for trivsel og arbejdsglæde uden stress. Der vil være fokus på, hvordan man genkender stress, og hvordan man med det samme gør noget ved det. Få svaret på, hvad der stresser mennesker i det 21. århundrede Hvad er årsagen til, at så mange mennesker bliver syge af stress? Hvordan kan vi undgå et liv med trussel om stress? Hvad kan den enkelte selv være opmærksom på? Hvad skal man som leder/chef være opmærksom på? Hvordan forbereder vi det gode liv med lykke og længde? Underviserne Berit Weise er Partner i PS4 A/S, Master i Voksenpædagogik, proceskonsulent og efterspurgt erhvervscoach. Berit har god erfaring med forandringsprocesser i advokatbranchen. Hendes stærke side er at igangsætte og facillitere processer, skabe balance, opbygge relationer, skabe udvikling og effektive resultater. Claus Hyldahl er speciallæge, kognitiv terapeut og medicinsk direktør for Lægernes Test Center. Han har mangeårig erfaring med sundhed og sygdomsforebyggelse og arbejder til daglig med at støtte individer og større grupper i at definere egne livsværdier og finde de redskaber, som kræves for at opnå et ustresset, sundt og harmonisk liv. 5 Jesper Nielsen Legal Learning ApS HÅNDTERING AF MINDRE OG MELLEMSTORE KRISERAMTE VIRKSOMHEDER København den 12. april 2010 I forbindelse med den finansielle krise er en del virksomheder enten selv eller dets leverandører og kunder ramt af den økonomiske afmatning. Kurset vil fokusere på en række af de nogle gange oversete problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med en økonomisk krise. Kurset vil bl.a. behandle følgende problemstillinger: Overordnede principper i kreditorforfølgningssystemet Betalingsstandsningsformer samt disses risici og faldgruber Akkorderingsordningernes samt konkursens faldgruber Rekonstruktion med gammel/ny ejerkreds herunder turn-around, frasalg og datter/søsterselskabsmodeller Finansieringsmuligheder bl.a. belåning af anlægs-/omsætningsaktiver, sale & lease back møbellån, virksomhedspant, confirming og gældskonvertering Låneklausulers betydning bl.a. klausulerne MAC, negative pledge og pari passu Underviseren Jesper Nielsen, cand. jur. 1983, advokat Direktør for og ejer af Legal Learning ApS, arrangør af in-house jurakurser for virksomheder og organisationer. Ekstern lektor siden 1988 på bl.a. Københavns Universitet og CBS i bl.a. finansieringsret, rekonstruktionsret, engelsk kontraktsret m.v. Forfatter og medforfatter af diverse bøger og artikler. Jesper har et indgående praktisk kendskab til stoffet suppleret med teoretisk ballast som lektor gennem et mangeårigt virke samt som advokat og rådgiver for såvel banker som virksomheder.

7 F O R H A N D L I N G S T E K N I K / V I R K S O M H E D S O V E R D R A G E L S E 6 Berit Weise PS4 A/S FORHANDLINGSTEKNIK FOR ADVOKATER København den 23. april 2010 Dette kursus i psykologisk baseret forhandlingsteknik fokuserer på, hvordan du opnår vellykkede forhandlinger ved at skabe situationer, hvor begge parter forlader mødet med følelsen af gevinst. Vi arbejder med forhandlingens faser, det psykologiske spil under forhandlingen, og hvordan du kan lære at aflæse den, du sidder over for. Du vil som deltager få følgende konkrete udbytte: Du lærer at lytte aktivt til det, din modpart siger, og hvordan din adfærd kan fremme de positive resultater i en forhandlingssituation Du trænes via øvelser og feedback i at dreje en forhandling fra standpunkter til interesser Du får værktøjer til at komme videre med forhandlingen i fastlåste situationer Underviseren Berit Weise er Partner i PS4 A/S, Master i Voksenpædagogik, procceskonsulent og efterspurgt erhvervscoach. Berit har god erfaring med forandringsprocesser i advokatbranchen. Hendes stærke side er at igangsætte og facillitere processer, skabe balance, opbygge relationer, skabe udvikling og effektive resultater. Hun er en dygtig forhandler og er dynamisk og opmærksom i sin performance. 7 Jacob Kornerup Horten Jim Øksnebjerg Horten VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE FRA A TIL Z København den 26. april 2010 Kurset er en grundlæggende indføring i regler og praksis vedrørende virksomhedsoverdragelser set fra en juridisk synsvinkel. Med udgangspunkt i praktiske eksempler på den typiske virksomhedsoverdragelses dokumentation, herunder fortrolighedsaftale, due diligence dokumenter og overdragelsesaftale, vil der blive sat fokus på de typiske faldgruber i forbindelse med gennemførelsen af virksomhedsoverdragelser. Underviserne Jacob Kornerup er partner hos advokatfirmaet HORTEN og arbejder navnlig med virksomhedsoverdragelse og selskabsretlige spørgsmål, herunder bistand i forbindelse med investeringer foretaget af Venture/Private Equity-fonde og andre finansielle investorer. Han underviser blandt andet på Advokatrådets fuldmægtigkurser i virksomhedsoverdragelse. Jim Øksnebjerg er partner hos advokatfirmaet HORTEN og har som speciale virksomhedsoverdragelser, Venture Capital/Private Equity og selskabsret. Jim Øksnebjerg har siden 2003 været medlem af juridisk udvalg i Danish Venture Capital Association og har i en årrække undervist på Københavns Universitet i selskabsret. Jim Øksnebjerg var fra ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

8 S T R A T E G I, L E D E L S E O G U D V I K L I N G 8 Finn Schwarz Horten Sten Rode Novo Nordisk STRATEGI, LEDELSE OG UDVIKLING AF SMÅ OG MELLEMSTORE ADVOKATVIRKSOMHEDER København den 29. april 2010 På kurset gennemgås rejsen fra enkeltmandsvirksomheden henover det mindre partnerskab til den mellemstore og store advokatvirksomhed. Der fokuseres på følgende problemstillinger set i forhold til den rejse, den enkelte advokatvirksomhed har besluttet sig for at foretage: Strategi- og forretningsudvikling hvad vil vi? Organisering/management hvordan skal vi organisere os? Ledelse hvordan skaber vi retning, udvikling og mening for den enkelte medarbejder? Derudover beskrives tiltag i forhold til talenttiltrækning, rekruttering og fastholdelse af såvel medarbejdere som partnere. Underviserne Advokat Finn Schwarz er partner i advokataktieselskabet Horten, hvor han har fulgt advokatfirmaets udvikling fra et mindre advokatpartnerskab til en stor moderne virksomhed med over 200 ansatte. HR-chef Sten Rode har været ansvarlig for Hortens rekrutterings-, karriere- og performancestrategi og er i dag HR Business Partner i Novo Nordisk.

9 S Å D A N T A L E R E N A D V O K A T 9 Maya Overbye Herulf Copenhagen Speech Technique SÅDAN TALER EN OVERBEVISENDE OG TILLIDSVÆKKENDE ADVOKAT København den 3. maj 2010 Som advokat er det afgørende at blive opfattet som troværdig, kompetent og sympatisk. Dette kursus giver dig indsigt i konkrete værktøjer, der forbedrer dine evner til at tale på en måde, som understøtter netop disse forhold. Kursets omdrejningspunkt er spørgsmålet om, hvad skal der til for at vække positiv genklang i andres hjerner, og hvad er det for en proces, der går i gang, når vi lytter til en person, der taler? Ser man på processen rent videnskabeligt (Cognitive Neuroscience) kastes helt nyt lys over, hvad der foregår, når man kommunikerer, og hvorfor nogle mennesker tilsyneladende har lige præcis det, der skal til for at blive opfattet som troværdig, kompetent, sympatisk og endda karismatisk. Der ligger helt konkrete årsager til grund for, hvorfor nogle kan det, og det er noget, alle kan lære. På kurset vil du få konkrete råd og værktøjer, men også blive trænet i følgende: At holde dine lytteres koncentration fænget At optimere dine chancer for at andre kan huske, hvad du har sagt i en præsentation At tale på en måde, så du bliver opfattet efter hensigten At give udtryk for empati, autoritet, sympati og forhandlings-villighed At få styr på selvtilliden, når du taler At tale som en karismatisk og handlekraftig person At tale med en stemme, der lyder godt og giver indtryk af personligt overskud At tage styringen i en samtale på en positiv måde At servere din viden på et sølvfad At tilpasse din måde at tale på i svære samtaler og i konflikthåndtering Underviseren Maya Overbye Herulf en af de førende forskere i, hvordan stemmeføring og tale påvirker den, man taler til. Hun har for nylig undervist professorer ved Yale University i USA i hendes egen nyudviklede taleteknik; Copenhagen Speech Technique.

10 T I N G L Y S N I N G / R Å D G I V N I N G S A N S V A R 10 Brian Pedersen Tinglysningsretten DIGITAL TINGLYSNING NYE UDFORDRINGER København den 4. maj 2010 Fra september 2009 har tinglysningsdokumenter skullet oprettes og anmeldes som digitale dokumenter. Dette vil få væsentlig indvirkning på sagsgang på mange advokatkontorer med hensyn til oprettelse/tinglysning af skøder, pantebreve og servitutter, men også i inkassoafdelingen, når gæld i henhold til et pantebrev skal inddrives. Kurset indeholder en gennemgang af nogle af de udfordringer, der er konstateret for både anmelderne og Tinglysningsretten. Kursets indhold vil blive endeligt fastlagt lige før kurset, og deltagerne kan op mod kursets afholdelse sende spørgsmål til underviseren på mail adresse Emner som vil blive behandlet: Stedfæstelse i forhold til servitutter og bygninger på lejet grund Dødsboer tinglysning af skifteretsattester Selskaber overdragelse til og mellem selskaber Fristlysning afgifter skats praksis Skøder ejerandele Pantebreve vilkår Underviseren Brian Pedersen er sekretariats- og souschef i Tinglysningsretten. 11 Håkun Djurhuus Lind Cadovius RÅDGIVNINGSANSVAR I DEN FINANSIELLE SEKTOR København den 6. maj 2010 Foranlediget af den aktuelle finanskrise og dens mange klage- og erstatningssager er kursets formål er at skabe klarhed over finansielle virksomheders ansvar hvornår er der tale om erstatningsansvar, hvordan håndteres klage- og erstatningssager, og hvad er den aktuelle praksis på området? Kurset vil give deltagerne indsigt i følgende: Gruppesøgsmål aktuel praksis i den finansielle sektor Relevant aktuel Pengeinstitutankenævns- og retspraksis Betingelserne for finansielle virksomheders ansvar illustreret med praktiske eksempler Betydningen af bevissikring og bevisførelse Forhold, der kan bevirke bortfald eller reduktion af erstatningsansvar, herunder den erstatningssøgendes accept af risikoen, henholdsvis egen skyld Praktiske råd og vink med håndteringen af klage- og erstatningssager For at sikre deltagerne det optimale udbytte af kurset vil underviseren veksle mellem teori og praksis, og gennemgangen af relevant lovgivning vil således blive kombineret med praktiske eksempler og illustrative retsafgørelser. Underviseren Håkun Djurhuus har mange års erfaring med erstatnings- og forsikringsretlige sager om ansvars- og erstatningsspørgsmål og har i den sammenhæng rådgivet en række finansielle virksomheder. Håkun Djurhuus er desuden en rutineret procedør og virker også som voldgiftsdommer. 10

11 F I N A N S I E R I N G S R E T 12 Jesper Nielsen Legal Learning ApS FINANSIERINGSRET BANKEN SOM MED- OG MODSPILLER København den 7. maj 2010 I en tid, hvor bankerne er ramt af den finansielle krise, opfatter mange kunder og deres rådgivere det som svært at opnå finansiering. Det er derfor afgørende, at såvel banken som kunden og kundens rådgivere forstår hinanden og de mekanismer og parametre, som afgør, om finansiering opnås, således at alle involverede parter kan handle proaktivt. Kurset tager således udgangspunkt i, at banken ved kreditgivning har to væsentlige interesser nemlig hvorvidt kunden er kreditværdig (bankens tro på kundens evne og vilje til tilbagebetaling), og om banken evt. kan opnå en sikkerhed for sin långivning. Kurset vil bl.a. behandle følgende problemstillinger: Kundetyper og karakteristika herunder bl.a. personlig virksomhed/kapitalselskab, formål, hindringer af kapitaludtræk/udbytte, tilbagetrædelseserklæring, ansvar/ansvarsgennembrud og identifikation Kundepræsentation Personelle sikkerheder herunder kaution/garanti, typer, konsekvens og faldgruber Støtteerklæringer og hensigtserklæringer Pant i fast ejendom, virksomhedspant herunder negativerklæringer, fordringspant og egentlig virksomhedspant Sikkerhed i koncernforhold, herunder bl.a. aktionærlån, selvfinansiering og negative pledge Slutafregningsregler efter værdipapirhandelsloven samt bankens modregningsadgang Underviseren Jesper Nielsen, cand. jur. 1983, advokat 1988, direktør for og ejer af Legal Learning ApS, arrangør af in-house jurakurser for virksomheder og organisationer, ekstern lektor siden 1988 på bl.a. Københavns Universitet og Copenhagen Business School i bl.a. finansieringsret, rekonstruktionsret, engelsk kontraktsret mv. Forfatter og medforfatter af diverse bøger og artikler. Jesper har et indgående praktisk kendskab til stoffet suppleret med teoretisk ballast som lektor og gennem et mangeårigt virke som advokat og rådgiver for såvel banker som virksomheder. 11

12 P E R S O N D A T A R E T / K O N T R A K T E R 13 Peter Blume Københavns Universitet PERSONDATARET I VIRKSOMHEDER København den 10. maj 2010 Det er i stigende grad blevet et krav til virksomheder, at de behandler personoplysninger på en måde, der både lever op til lovgivningen og til de forventninger om privatlivsbeskyttelse, som medarbejdere og kunder har. Juridisk har især Persondataloven og direktiv 95/46 EF betydning. Honorering af disse krav har væsentlig betydning for virksomhedens omdømme og dens indtjeningsevne. Kurset inddrager bl.a. følgende: Grundlæggende træk af persondataretten Behandling af oplysninger om jobansøgere og medarbejdere Behandling af oplysninger om kunder og andre eksterne aktører Den persondataretlige tilsyns- og kontrolordning Overførsel af personoplysninger til andre lande Underviseren Peter Blume, dr.jur., er professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Forfatter til artikler og bøger om persondatabeskyttelse, bl.a. Personoplysningsloven (2000), Retlig regulering af internationale persondataoverførsler (2006) og Databeskyttelsesret (3.udg. 2008). Medlem af registerlovsudvalget, der forberedte Persondataloven (Betænkning 1345/1997) og medlem af Datarådet. 14 Rasmus Lund Christian Vinding Thomsen Morten Bruus NORDIA advokatfirma LÆGEMIDDELINDUSTRIENS KONTRAKTER København den 11. maj 2010 På kurset gennemgås en række kommercielle kontrakttyper, der er typiske i lægemiddelindustrien. Samspillet mellem aftalefriheden og den meget tætte regulering af lægemiddelindustriens retsforhold er central for kurset, og vi berører således emner inden for konkurrenceretten, immaterialretten, forvaltningsretten og den specifikke lægemiddellovgivning. På kurset vil følgende emner og problemstillinger blive gennemgået: Kontrakter om joint ventures i lægemiddelindustrien, herunder co-promotion og co-marketing Kontrakter om outsourcing i lægemiddelindustrien Kontrakter om distribution af lægemidler Kontrakter om forskning og udvikling Underviserne Underviserne Rasmus Lund, Christian Vinding Thomsen og Morten Bruus er alle advokater og partnere i NORDIA advokatfirma og leder NORDIAs afdeling for IP og Life Science. Alle tre har betydelig erfaring i rådgivning til lægemiddelindustrien, herunder originalproducenter, den generiske industri og apotekssektoren. Underviserne har endvidere stor undervisningserfaring i både ind- og udland. 12

13 S E L S K A B S R E F O R M E N 15 Monica Reib Bech-Bruun Niels Kornerup Bech-Bruun SELSKABSREFORMEN DE FØRSTE MÅNEDER MED DEN NYE SELSKABSLOV København den 21. maj 2010 På kurset får du en indføring i hovedlinjerne i den nye selskabslov fra en praktisk synsvinkel, herunder de nye muligheder, som selskabsreformen giver, og de overvejelser, som man som ledelse eller rådgiver må gøre sig i relation dertil. Vi ser bl.a. på: Kapitalstruktur Det nye offentlige ejerregister Ledelsesstruktur Medarbejderrepræsentation Generalforsamling Ejeraftaler Kapitalafgang Selvfinansiering Egne kapitalandele Omstruktureringer Der vil være fokus, hvad man skal være opmærksom på som beslutningstager/ledelse i eller rådgiver til danske selskaber. Derudover vil de reviderede anbefalinger fra Komité om god Selskabsledelse blive inddraget. Underviserne Monica Reib er partner i Bech-Bruun M&A Finans og beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer samt alle spørgsmål inden for selskabsretten, herunder etablering, kapitalstruktur, kontrolforhold, generalforsamling, bestyrelsesarbejde, ledelse og ansvar, udbytte, aktionærlån, egne aktier, fusion mv. Hun har deltaget i Udvalg til Modernisering for Selskabsretten som repræsentant for Advokatrådet. Niels Kornerup er partner i Bech-Bruun M&A Finans og beskæftiger sig tillige med virksomhedsoverdragelser og alle spørgsmål inden for selskabsretten. Han har flere bestyrelsesposter og er dirigent på en række generalforsamlinger i store danske virksomheder. 13

14 U N D G Å F I N A N S I E L L E F A L D G R U B E R 16 Jesper Nielsen Legal Learning ApS UNDGÅ FINANSIELLE FALDGRUBER København den 25. maj 2010 Kurset klæder dig på til at forstå, hvorvidt din kunde/klient skal være den, der opnår finansiering, når der forhandles med banken. De fleste virksomheder har behov for udefra kommende finansiering af nyanskaffelser, driftsudvidelser mv. I den forbindelse er det vigtigt at forstå bankens eventuelle ønsker om sikkerhed, hvorfor og hvilke konsekvenser det har. Der er mange finansieringsmuligheder med hver sine fordele/faldgruber, og nogle af finansieringsrettens faldgruber kan medføre eksempelvis negativ presseomtale, rygtedannelser eller evt. rådgiveransvar. Kurset vil bl.a. behandle følgende problemstillinger: Hvorfor købe, hvis man kan leje? Forfeiting og confirming samt hertil relaterede finansieringsretlige metoder Tinglysningslovens betydning for finansiering Kreditkøbets faldgruber for såvel sælger- som køberfinansier Finansiering via klausuler Digitalisering af tinglysningens betydning for bankens sikkerhed i fast ejendom bl.a. i forhold til kreditorernes udlæg Syndikerede lån Underviseren Jesper Nielsen, cand. jur. 1983, advokat 1988, direktør for og ejer af Legal Learning ApS, arrangør af in-house jura kurser for virksomheder og organisationer, ekstern lektor siden 1988 på bl.a. Københavns Universitet og Copenhagen Business School i bl.a. finansieringsret, rekonstruktionsret, engelsk kontraktsret mv. Forfatter og medforfatter af diverse bøger og artikler. Jesper har et indgående praktisk kendskab til stoffet suppleret med teoretisk ballast som lektor og gennem et mangeårigt virke som advokat og rådgiver for såvel banker som virksomheder 14

15 P R A K T I S K S E L S K A B S G Ø R E L S E 17 Klavs Gravesen Horten Line Markert Horten PRAKTISK SELSKABSGØRELSE AF OFFENTLIGE OPGAVER OG SAMARBEJDE MED PRIVATE København den 26. maj 2010 Kurset vil omhandle følgende forhold og problemstillinger: Kommuners deltagelse i selskaber Hvilke opgaver kan kommunerne overdrage til selskaber offentlige eller private og hvilke muligheder og begrænsninger? De mulige selskabsmodeller Kommunale fællesskaber ( 60-fællesskaber og andre interessentskaber) Regulatoriske og organisatoriske forhold, inklusive ledelsesforhold Aktieselskaber/anpartsselskaber Muligheder og begrænsninger, herunder L548-selskaber Andelsselskaber Offentlig/private samarbejder Mulige modeller med deres fordele og ulemper Økonomiske overvejelser i forbindelse med selskabsdannelse, herunder værdiansættelse Praktiske erfaringer med selskabsdannelsen processen, udfordringerne og tendenserne Underviserne Klavs Gravesen er leder af Hortens afdeling for offentlig ret og energigruppe. Han er specialiseret i energiret, forsyningsret og kommunal selskabsret og har stor erfaring med rådgivning om forhold, som opstår i samspillet mellem energisektoren og den kommunale sektor. Klavs Gravesen rådgiver virksomheder samt en række kommuner og kommunale fællesskaber og beskæftiger sig især med spørgsmål knyttet til privatisering af kommunale virksomheder og forsyningsområdet (el, vand og varmeforsyning). Line Markert er advokat i Hortens afdeling for offentlig ret og energi. Line er arbejder med generelle offentlig- og kommunalretlige emner og spørgsmål knyttet til energi- og forsyning. Hun har stor erfaring med den indgående offentligretlige regulering på energi- og forsyningsområdet og organisering og omstrukturering af energi- og forsyningsvirksomheder, herunder udskillelsesprocesser. Derudover rådgiver hun om spørgsmål knyttet til grænsefladerne mellem offentlig opgavevaretagelse og kommercielle aktiviteter samt samarbejder mellem offentlige og private. 15

16 A N S Æ T T E L S E S R E T / B E S T Y R E L S E S A R B E J D E 18 Finn Schwarz Horten ANSÆTTELSESRET København den 28. maj 2010 På kurset gennemgås den overordnede opdeling af den ansættelsesretlige regulering (offentlig/privat ansættelsesret og kollektiv/individuel ansættelsesret) samt mere detaljeret de ansættelsesretlige hovedreguleringer omfattende: Ansættelsesbevisloven Ferieloven Funktionærloven Aktieoptionsloven Generelt om forskelsbehandling med særlig fokus på ligebehandling og forskelsbehandlingsloven Oversigtsmæssigt om arbejdsmiljø. Undeviseren Advokat Finn Schwarz er partner i advokataktieselskabet HORTEN, hvor han i en årrække har været leder af ansættelsesretsafdelingen. Han er forfatter til en række bøger om ansættelsesretlige emner, herunder direktørkontrakter, arbejdsgiverens ansvar for arbejdsskader, aktieaflønning, nordisk ansættelsesret og konkurrencebegrænsninger. Han er en meget anvendt foredragsholder i ansættelsesretlige emner. 19 Søren Elmann Ingerslev Abel & Skovgård Larsen BESTYRELSESARBEJDE I PRAKSIS FOR JURISTER København den 1. juni 2010 Kurset vil gøre rede for juristers særlige styrker og svagheder i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Der vil være eksempler og opgaver fra praksis med typiske udfordringer for bestyrelsesmedlemmer. Under kurset kommer vi bl.a. ind på følgende emner: Bestyrelsens årskalender og dagsorden Do s and dont s i bestyrelsesarbejdet, Minimumskrav til ledelsesrapportering Sammensætning af kompetenceprofil og udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens opgaver og pligter med særlig fokus på valg af strategi og udarbejdelse af forretningsplan, Gennemgang af indikatorer, som kan medføre en pligt for bestyrelsen til at overveje virksomhedens mulighed for fortsat drift eller tilkøb/frasalg af aktiviteter Ansvarsnorm for bestyrelsesmedlemmer herunder for ansatte jurister, der som repræsentant for koncernledelsen deltager i ledelsen af tilknyttede virksomheder (helt eller delvist ejede datterselskaber) Bestyrelsesformandens særlige rolle Tendenser i bestyrelsesarbejdet Underviseren Søren Elmann Ingerslev er partner i advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen med speciale inden for selskabsret og har derudover bestyrelsesposter i en række selskaber. Han har flere års undervisningserfaring hos bl.a. Copenhagen Business School, Danske Advokater og Center for Ledelse. Søren Elmann Ingerslev har desuden været med i Advokatrådets arbejdsgruppe om advokaters arbejde i bestyrelser. 16

17 D Ø D S B O B E H A N D L I N G 20 Birgit Jordan Jordan & Løgstrup DØDSBOBEHANDLING OG DEN NYE ARVELOV REGLER OG PRAKTIK København den 2. juni 2010 Kurset indeholder en gennemgang af reglerne i den nye arvelov i hovedtræk og reglerne for behandling af dødsboer med hovedvægten lagt på den praktiske afvikling samt en orientering om de nyeste regler og aktuel praksis. Kurset er tilrettelagt således, at reglerne i den ny arvelov gennemgås om formiddagen og dødsbobehandling om eftermiddagen. Følgende emner og problemstillinger behandles: Arveret Gennemgang af de legale delingsregler i den nye arvelov Nye instrumenter i den nye arvelov ved oprettelse af testamenter Overgangsregler og fortolkningsspørgsmål ved overlapning mellem den gamle og den nye arvelov Dødsbobehandling Valg af skifteform Tilrettelæggelse af bobehandlingen ved skiftets påbegyndelse Beslutningskompetencen under skiftet Værdiansættelse af boets aktiver og passiver Arveudlæg / acontoudlæg Beskatning Boets afslutning, herunder valg af skæringsdag, beregning af boafgift og udlodning til arvinger og legatarer. Underviseren Birgit Jordan er advokat og partner i advokatfirmaet Jordan & Løgstrup og har arveret, generationsskifte, testamenter & ægtepagter samt skifte af dødsboer som sit hovearbejdsområde. Hun er autoriseret bobestyrer på Frederiksberg, medlem af Danske Dødsboadvokater og har i en årrække undervist på Københavns Universitet. 17

18 I N T E R N A T I O N A L E K O N T R A K T F O R H O L D 21 Søren Stæhr Gorissen Federspiel INTERNATIONALE KONTRAKTFORHOLD FOR JURISTER København den 3. juni 2010 Kurset giver en uddybende og opdateret grundviden inden for forskellige juridiske aspekter i forbindelse med internationale kontraktforhold. Større internationalisering øger behovet for kendskab til internationale kontraktforhold i forbindelse med virksomheders aftaleindgåelse og -håndhævelse. Kurset har fokus på praktiske juridiske værktøjer til brug for den daglige kontraktudarbejdelse og -fortolkning. Med udgangspunkt i udleverede eksempler på typiske internationale kontrakttyper (rammeaftaler, agent- og distributionsaftaler, OEM aftaler, subcontracting, udviklings- og samarbejdsaftaler mv.) og ved hjælp af forskellige cases og gennemgang af relevant juridisk baggrundsviden vil bl.a. følgende aspekter blive belyst: Pre-kontraktuelle overvejelser Brug af internationale standardbetingelser Forecast modeller udarbejdelse, håndhævelse og risici Ansvarsbestemmelser og -fraskrivelser faldgrupper ved formulering og fortolkning Kontrakters misligholdelse traditionelle og proaktive sanktions systemer (milestones) Konkurrenceretlige problemstillinger af særlig relevans for kontraktudarbejdelse Kontrakters ophør ordinært såvel som ekstraordinært Internationalt lovvalg- og værnetingsproblematikker Udvikling inden for Contract Management Udenlandske retsprincipper spiller en stor rolle ved internationale kontraktsforhold, og en række af disse vil blive overordnet gennemgået, herunder særligt inden for tysk, kinesisk og anglosaksisk/amerikansk aftaletradition. Samtidig giver kurset deltagerne en opdatering på den seneste udvikling inden for retspraksis og kontraktpraksis. Underviserne Advokat, partner Søren Stæhr, Gorrissen Federspiel er formand for advokatfirmaets Corporate & Commercial specialegruppe. Han har en stor erfaring omkring strukturering og organisering af internationale kontraktforhold, herunder valg af samhandels- og distributionsform og udarbejdelse og forhandling af alle former for kommercielle aftaler. Han har forestået mange kurser omkring emner i relation til internationale kontraktforhold. Hertil kommer en række yderligere talere fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, som alle har omfattende erfaring med internationale kontraktforhold i praksis. 18

19 E J E R A F T A L E R 22 Martin Chr. Jensen LETT EJERAFTALER København den 8. juni 2010 Kurset giver en grundlæggende introduktion til ejeraftaler, med inddragelse af nyeste praksis og lovændringer, herunder de ændringer, som den nye selskabslov indebærer. Kurset omfatter bl.a. Indgåelse og forhandling Koncipering Fortolkning Håndhævelse i forhold til generalforsamling og direktion/tilsynsråd/bestyrelse Håndhævelse mellem parterne (misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser) Håndhævelse over for tredjemand (kreditorer og aftaleerhververe) Regulering af de forvaltningsmæssige beføjelser (stemmeretten) Regulering af de økonomiske beføjelser (udbytte, udlodninger m.v.) Regulering af de dispositionsmæssige beføjelser (samtykke, forkøbsret, medsalgsret, medsalgspligt m.v.) Skattemæssige problemstillinger omkring ejeraftaler Underviseren Martin Chr. Jensen er uddannet jurist ved Aarhus Universitet, arbejder i Lett Advokatfirma, og er herudover erhvervsforsker omkring ejeraftaler. Martin har udgivet adskillige artikler samt bidrag til antologier omkring selskabsret, kapitalmarkedsret, bank- og finansieringsret samt M&A, herunder om ejeraftaler efter såvel den tidligere lovgivning som den nye selskabslov. 19

20 K O M M U N I K A T I O N F O R A D V O K A T E R 23 Berit Weise PS4 A/S Brian Nygaard Oswald Advokatgruppen KOMMUNIKATION FOR ADVOKATER BLIV BEVIDST OM EGNE VIRKEMIDLER København den 15. juni 2010 Kurset i effektiv kommunikation fokuserer på din evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og effektivt. Vi ser på, hvordan din motivation og adfærd påvirker dine resultater, og kurset giver dig et bevidst ståsted omkring din kommunikation. Du bliver bevidst om dine muligheder for at udvikle dine kommunikative kompetencer. Du får træning i at kommunikere hensigtsmæssigt i alle situationer. Du lærer om verbal og non-verbal kommunikation, sprog og vores forskellige opfattelsessystemer. Vi ser på hæmmende kontra fremmende overbevisninger, og hvilke grundlæggende kommunikationsmønstre vi som mennesker agerer ud fra. Kommunikation og det at blive forstået efter hensigten kobles sammen med bevidsthed om profiltyper og forskellige måder at se verdenen på. Der sættes fokus på assertiv kommunikation og opmærksomhed på at vælge en strategi, der virker, og som samtidig signalerer højt selvværd og styrke. Kurset skaber inspiration og bevidsthed om egne virkemidler i måden at kommunikere på. Der vil inspireres til deltagelse, debat og bedre resultater. Jura som en eksakt videnskab At turde give slip Forståelsen af modtagerens juridiske forudsætninger Hvordan opfatter kunden en advokat? Brug af mundtlige billeder/metaforer Jura som intimidation Eksempler fra hverdagssituationer Kanaliser problemstillinger over på aktuelle historier i medierne Hvordan opnår man bedre resultater ved at være direkte og professionel? Hvordan kan man ændre på kommunikationsmønstre og stadig være sig selv? Underviserne Berit Weise er Partner i PS4 A/S, Master i Voksenpædagogik, proceskonsulent og efterspurgt erhvervscoach. Berit har god erfaring med forandringsprocesser i advokatbranchen. Hendes stærke side er at igangsætte og facillitere processer, skabe balance, opbygge relationer, skabe udvikling og effektive resultater. Hun er en dygtig forhandler og er dynamisk og opmærksom i sin performance. Brian Nygaard Oswald er of counsel advokat hos Advokatgruppen. Brian har mange års erfaring i kommunikation og formidling bl.a. gennem ca. 30 årlige kurser, forfatterskab til en række bøger, udgivelse af en artikler mv. Brians store kæphest er at kommunikere jura på en forståelig måde, og han bruger ofte utraditionelle virkemidler. 20

Kommercielle kontrakter

Kommercielle kontrakter K u r s u s København 20. og 21. april 2010 5. og 6. oktober 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/komk Kommercielle kontrakter PRAKTISK håndtering af aftale- og kontraktindgåelse Optimér kontrakt-

Læs mere

Kommercielle kontrakter

Kommercielle kontrakter K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/komk K Ø B E N H A V N 14. og 15. maj 6. og 7. oktober 2 0 0 9 Kommercielle kontrakter PRAKTISK håndtering af aftale- og kontraktindgåelse Optimer

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager K u r s u s København den 30. november 2009 den 26. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/raf Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager Hvornår udløser

Læs mere

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

EU-udbud 2009. Vi gentager succesen og afholder EU-udbud 2009 igen. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17.

EU-udbud 2009. Vi gentager succesen og afholder EU-udbud 2009 igen. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/eu SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 25. september EU-udbud 2009 Udbudsretlig opdatering og praksis

Læs mere

K02. Praktiske erfaringer med K02 tendenser med hensyn til forbehold fra kunde- og leverandørsiden. K02 til iterative projekter ny version af K02

K02. Praktiske erfaringer med K02 tendenser med hensyn til forbehold fra kunde- og leverandørsiden. K02 til iterative projekter ny version af K02 K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/k02 K ø b e n h a v n 9. og 10. juni 2 0 0 9 Bliv undervist af forfatterne til den nye version af til iterative projekter samt medskribent til og

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

EU-udbud 2010. deltag i processpillet! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. april 2010 W o r k s h o p 29.

EU-udbud 2010. deltag i processpillet! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. april 2010 W o r k s h o p 29. K o n f e r e n c e København 27. og 28. april 2010 W o r k s h o p 29. april 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/eu SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 12. marts EU-udbud 2010 Udbudsretlig

Læs mere

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr Selskabsretten set fra Højesteret Generalforsamling i børsnoterede selskaber Aktuel børsret Ledelsesansvaret anno 2015 Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER 1) Udbudsret Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere

CSR-rapporten kom godt fra start!

CSR-rapporten kom godt fra start! K u r s u s Den 1. oktober + 29. oktober 2009 Den 5. november + 30. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csr CSR-rapporten kom godt fra start! 2009 Systematisk gennemgang af den nye

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat

Advokatkurser 2008. Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Tilmeld dig direkte på www. ibceuroforum.dk/advokat Advokatkurser 2008 Obligatorisk efteruddannelse for advokater Dagskurser der lever op til de nye krav til din efteruddannelse Tag tre kurser om året

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

KONFERENCE 13. & 14. maj 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/rif. fødevare lovgivning

KONFERENCE 13. & 14. maj 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/rif. fødevare lovgivning KONFERENCE 13. & 14. maj 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/rif fødevare lovgivning Ændringer i EU-lovgivningen Den nye mærkningsforordning Ernærings- og sundhedsanprisninger Vildledende markedsføring

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Kapitalfremskaffelse. til rekonstruktion eller mod nye muligheder. kr. 1.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 17.

Kapitalfremskaffelse. til rekonstruktion eller mod nye muligheder. kr. 1.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 17. K o n f e r e n c e København 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kap SPAR kr. 1.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kapitalfremskaffelse til rekonstruktion eller mod nye muligheder

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INVITATION TIL MORGENMØDE HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR...... HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET SÆTTE FOKUS PÅ: Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med en medarbejders

Læs mere

Ansættelsesret fra A-Z

Ansættelsesret fra A-Z K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ar K ø b e n h a v n 20. - 21. a p r i l 3. - 4. november 2 0 0 9 Ansættelsesret fra A-Z Hvilke regler gælder fra start til slut i et ansættelsesforhold?

Læs mere

CONTRACT. MANAGEMENT HØR TALERE FRA: ATP Maersk Oil Houston Ramboll Management Consulting DONG Energy Danske Bank Københavns Kommune Odense Kommune

CONTRACT. MANAGEMENT HØR TALERE FRA: ATP Maersk Oil Houston Ramboll Management Consulting DONG Energy Danske Bank Københavns Kommune Odense Kommune KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. SEPTEMBER 2016 www.insightevents.dk CONTRACT MANAGEMENT HØR TALERE FRA: ATP Maersk Oil Houston Ramboll Management Consulting DONG Energy Danske Bank Københavns Kommune Odense

Læs mere

Juridiske udfordringer

Juridiske udfordringer Konference 22. & 23. januar 2013 Workshop 24. januar 2013 Juridiske udfordringer bygge & anlæg Byggeriets fremtidige aftalegrundlag udviklingen af AB systemet Aktuelt om EU-udbud det nye udbudsdirektiv

Læs mere

Produktkrænkelser i praksis

Produktkrænkelser i praksis K u r s u s København Den 10. - 11. november 2009 Den 20. - 21. april 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pirat Produktkrænkelser i praksis bliv klædt på til at forsvare dit produkt Hvornår

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

i banksektoren Risikostyring i turbulente markeder

i banksektoren Risikostyring i turbulente markeder T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/risk K ø b e n h a v n K o n f e r e n c e 1 6. d e c e m b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 7. november Risk Management i banksektoren

Læs mere

Køb & salg af. v i r k s o m h e d e r. K ø b e n h a v n 11.-12. M A R T S 2 0 0 9

Køb & salg af. v i r k s o m h e d e r. K ø b e n h a v n 11.-12. M A R T S 2 0 0 9 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/koeb K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 11.-12. M A R T S 2 0 0 9 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 16. januar 2009 Køb & salg af v i r k s o m h e d

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Plesner inviterer igen i 2011 til en række morgenseminarer inden for finansierings- og insolvensretten.

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER

NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER NOHRCON Certificering i Entrepriseret, RÅDGIVER I ALT 7 KURSUSDAGE + CERTIFICERINGSTEST NOHRCON Certificering i Entrepriseret er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du bliver klædt på til at kunne gennemføre

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET Sådan laver du udbudsmaterialet På dette todages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Forebyg svindel i virksomheden

Forebyg svindel i virksomheden T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/sik K ø b e n h a v n K o n f e r e n c e 19.-20. Januar 2 0 0 9 Valgfri W O R K S H O P 21. Januar 2 0 0 9 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest

Læs mere

Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt

Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt København 12. og 13. marts 2014 Aarhus 8. og 9. april 2014 Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt Lær at forstå, hvorfor andre reagerer og agerer anderledes end du gør

Læs mere

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Uddannelse til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren.

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold Deltag på et intensivt seminar om Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold n Den kommercielle kontrakts opbygning få overblik over kommercielle kontrakters væsentligste delelementer

Læs mere

STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ... INVITATION TIL MORGENMØDE STRESS OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ Virksomheder oplever i stigende grad sygemeldinger på grund af stress, og disse situationer er ofte vanskelige at håndtere for både den konkrete

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT Contract Manager Grønland Forår 2010 Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der arbejder

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET Norrbom Vinding inviterer til et kursus i ansættelsesret torsdag den 29. september 2016, hvor vi vil opdatere alle, der i

Læs mere

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1 Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring FORENINGEN TIL UDVIKLING AF BESTYRELSESARBEJDE I I DANMARK 27-11-2013 1 Afrapportering, diskussion og perspektivering i plenum FORENINGEN TIL UDVIKLING

Læs mere

Bestyrelsesskolen 2016

Bestyrelsesskolen 2016 Bestyrelsesskolen 2016 En uddannelse for dig, der vil styrke din karriere og forberede dig til det professionelle bestyrelsesarbejde. Et samarbejde mellem Økonomisk Ugebrev, Deloitte og Bech-Bruun. 2 Bestyrelsesskolen

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Forhandling for kvinder

Forhandling for kvinder INTENSIVT KURSUS Forhandling for kvinder 4. - 5. n o v e m b e r 2 0 0 8 o g 1 3. - 1 4. j a n u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Opnå forståelse for forhandlingens psykologi

Læs mere

i den finansielle sektor

i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/com SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 11. december Compliance i den finansielle sektor Hør om de nye

Læs mere

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler!

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler! 1-dags kursus Bliv opdateret på MOMS 2010 Få styr på de nye regler! Få fradrag for det, du har krav på kend de centrale elementer i moms loven, og lær, hvordan du bruger dem Indgående og udgående moms

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

KRISTIAN SKIPPER - PEDERSEN

KRISTIAN SKIPPER - PEDERSEN DVOKAT KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER ENERGIRET KOMMERCIELLE KONTRAKTER SELSKABSFORHOLD T : + 45 86 20 50 15 M : + 45 22 10 85 15 E : ksp@kspa.dk W : kspa.dk INGE LEHMANNS GADE 10, 6. SAL 8000 AARHUS C -

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

14. år i træk mere end 1.400 deltagere

14. år i træk mere end 1.400 deltagere K U R S U S K ø b e n h a v n 11.-12. marts 10.-11. juni 9.-10. september 9.-10. december 2 0 0 9 Kursus i København 2009 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre økonomisk forståelse Få en grundlæggende forståelse

Læs mere

Hvad er tidsperspektivet og ressourceforbruget? Hvordan sammensætter du det perfekte team? Datarum hvorfor, hvad er det til, og hvad er tilladt?

Hvad er tidsperspektivet og ressourceforbruget? Hvordan sammensætter du det perfekte team? Datarum hvorfor, hvad er det til, og hvad er tilladt? Due diligence med fokus på den finansielle og juridiske due diligence-proces TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 6. SEPTEMBER 2006 Hvad er formålet med og betydningen af finansiel og juridisk due diligence?

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Forhandling for kvinder

Forhandling for kvinder INTENSIVT KURSUS Forhandling for kvinder 1 3. - 1 4. j a n u a r 2 0 0 9 o g 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Opnå forståelse for forhandlingens psykologi og

Læs mere

Præsentation & formidling med nerve og troværdighed

Præsentation & formidling med nerve og troværdighed Aarhus 21. og 22. oktober 2013 København 18. og 19. november 2013 Præsentation & formidling med nerve og troværdighed Styrk din gennemslagskraft og opnå mere! Sådan tilpasser du din præsentationsstil til

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Drift af bygninger. fokus på energieffektivitet. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010. www.ibceuroforum.

Drift af bygninger. fokus på energieffektivitet. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/energi SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 4. december Drift af bygninger fokus på energieffektivitet

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer Til dig, der arbejder i offentlig sektor Fredericia 30. og 31. oktober København 1. og 2. december Økonomi for ikke-økonomer Få en dybere indsigt i de økonomiske sammenhæng Hvad er økonomisk styring egentlig?

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere