Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet rettidigt og derfor lovlig indkaldt jf. vedtægterne. Samt at dagsordenen også fulgte klubbens vedtægter. Dirigenten gav herefter ordet videre til formand Svend Hansen og beretningen. 2. Formandens beretning ved Svend E. Hansen Formanden bød velkommen, også til 2 gæster fra Cykling Sydfyn, Arne og Kim. Året startede optimistisk, med Jørgen ved roret, men pga. Jørgens sygdom måtte klubben aflyse det ellers stort opslåede B&U DM. Arrangementet blev videregivet til Middelfart CC. Dermed blev det andet år i træk, hvor klubben ikke afholdt cykelløb, hvilket vi snart må lave om på. Formanden kunne berette, at der har været stor tilslutning til Klubmesterskabet, tirsdagspokalen og enkeltstarterne. Det selvom der ikke har været mange licenser i klubben i år, 10 stk., og af dem hovedsagligt veteraner der deltog i cykelløb. Veteranerne har dog leveret fremragende resultater, i form af 2 verdensmestre og en sølvmedalje til VM på bane, et dansk mesterskab, en 3. Plads ved nordisk mesterskab og en vinder af Gran Fondo enkeltstarten. Klubben har igennem året opretholdt et stabilt medlemstal, som ellers har været faldende de seneste par år. Klubben har mistet et par motionsryttere, men der er også kommet ny motionsryttere. Ligeledes er der forsvundet nogle børn, mens der er startet nogle nye, men det vil sandsynligvis altid gøre sig gældende for denne afdeling. Formanden sagde en stor tak til klubbens sponsorer, klubben håber at nogen af disse vil fortsætte til næste år. Dette kommer også an på hvad der sker med Cykling Sydfyn, da repræsentanter herfra var inviteret for at bane vejen for en evt. sammenlægning. Det er formandens håb at dette vil kunne ske i nærmeste fremtid, med generalforsamlingens accept. Formanden håber at vi kan få fælles tøj allerede næste år, så vi ikke hele tiden skal skifte trøjer. Endeligt vil formanden gerne takke de bestyrelsesmedlemmer som ikke genopstiller, Bent Arne og Ib Jørgensen, for deres store arbejde. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Ib Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab. 1

2 Klubben kunne notere sig et forventet underskud på ca kr., som er større end det reelle underskud, da der er sponsorkroner tilgode. Det drejer sig om ca kr. der først kommer med i næste års regnskab. Klubben havde lagt et stort budget pga. B&U DM, til hvilket der var forventet mange sponsorpenge. De midler kom ikke alligevel, hvorfor klubben har været nødt til at skære ned på forskellige udgifter. Klubben må også notere sig et tab på tøj, da der ligger noget gammelt tøj hos Peter Konggaard, der udgår næste år. Svend Hansen tilføjede at klubben gerne vil sælge noget af tøjet til billigere pris. Herpå afsluttedes fremlæggelsen af det reviderede regnskab. - Spørgsmål: Niels Jensen: I relation til bilen, da der er en stor post med diesel udgifter i regnskabet. Hvordan er det lige med den bil? - Svar: Svend Hansen: Det var aftalen at pengene fra sponsorer på bilen, skulle dække udgifter til at holde bilen herunder diesel. Da bilen var Jørgens, men SCC fik sponsorkronerne, blev pengene til diesel udbetalt til Jørgen. Der blev brugt en hel del diesel, da aftalen indeholdt en klausul om minimum kørte kilometer årligt, for at bilen kunne blive set. Bilen gav samlet set klubben et overskud. Yderligere blev det tilføjet at cykelstativet på bilen er blevet solgt for kr. til en anden klub. Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen, om ændring i love og vedtægter: Første linje af 8 ændres fra Bestyrelsen afholder møde ca. 1 gang pr. mdr. til Bestyrelsen afholder møder efter behov. Forslaget blev begrundet med at meget bestyrelsesarbejde i dag foregår på mail, hvorfor det er omsonst af bestyrelsesmedlemmer skal tage til Svendborg for at holde møde hver måned. Desuden er der sjældent noget at drøfte hver måned. Forsamlingen var enige i dette. Forslaget blev vedtaget. Der var ikke andre forslag. 5. Valg til bestyrelsen Formand: Ask Nørgaard, valgt for 1 år Kasserer: Kim Davidsen, valgt for 2 år Bestyrelsesmedlem: Niels Jensen, valgt for 2 år Suppleant til bestyrelsen: Christoffer Hansen, valgt for 1 år Revisor: Finn Hansen, valgt for 1 år 2

3 Revisor suppleant: Martin Bang, valgt for 1 år Fanebærer Allan Hansen, valgt for 1 år Fanevagt: Michael Jepsen, valgt for 1 år Bestyrelsen består dermed af: Ask Nørgaard, formand Kim Davidsen, kasserer Svend Hansen, bestyrelses medlem Niels Jensen, bestyrelses medlem Allan Hansen, bestyrelses medlem Christoffer Hansen, suppleant til bestyrelsen Martin Jensen, B&U- repræsentant Sebastian Almlund, rytter- repræsentant Der mangler pt. en motions- repræsentant Under dette punkt blev der også drøftet emner som ikke handlede om valget, det relaterede sig primært til en evt. sammenlægning mellem Cykling Sydfyn og Svendborg Cykle Club. Først og fremmest tilbød Svend at Cykling Sydfyn flytter ind i SCC s lokaler. Derefter blev der snakket lidt om Cykling Sydfyn, de har pt. et lille klublokale i Hundstrup, ca. 50 aktive medlem. Cykling Sydfyn har samme problemer som Svendborg, med at motionisterne flytter til Tåsinge, og der ikke er så mange aktive licensryttere. Derfor vil de gerne indgå i et stærkt samarbejde med henblik på senere sammenlægning. Der blev spurgt ind til hvad der skulle ske med tøj i så fald. Her svarede Cykling Sydfyn, som normalt afholder generalforsamling i februar, at man formentlig kunne afholdes en ekstraordinær generalforsamling så denne proces kunne speedes op og man kunne nå at få fælles tøj for næste sæson. Cykling Sydfyn har i forvejen nogle aftaler med sponsorer, SCC har nogle der gerne vil fortsætte, så det burde kunne lade sig gøre, der er også flere sponsorer der går igen f.eks. Sporten. Sydfyn foreslog at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at arrangere møde med Sydfyn, om et evt. partnerskab indenfor en kortere tidshorisont. Generalforsamlingen fandt at dette var en god idé, den nye bestyrelse vil derfor lægge op til et møde med Cykling Sydfyn indenfor nærmeste fremtid. 6. Kontingent Sidste år blev kontingentet sat ned fra 600 til 300 kr. for voksne og til 200 kr. for børn, således at man kunne matche klubberne i nærområdet. Dette blev modsvaret at et fald i nogle af de goder som var i klubben, så der kun har været penge til den daglige drift. Bestyrelsen synes dog det har virket ok, selvom ikke mange har sagt tilskud, og foreslår derfor et uændret kontingent. Christoffer Hansen tilføjede at hans fornemmelse var at klubbens medlemmer havde været tilfredse med ændringen, og stemte derfor for et uændret kontingent. 3

4 Niels Jensen synes godt man kunne lave mere prisdifferentiering, så f.eks. studerende ikke skulle betale så meget som seniorer og motionister. Niels selv ville ikke have noget imod at betale lidt mere, men synes også at det er fint med billigt kontingent, da cykling skal være for alle. Det blev diskuteret hvor meget indflydelse kontingent størrelsen har på medlemstallet. Mange mente at det var nødvendigt at holde et lavt kontingent niveau for at konkurrere med evt. tåsinge, men der var en general holdning om at der skulle gives lidt flere tilskud, eller gøres mere opmærksomhed på muligheden for at få tilskud. Specielt i motionsafdelingen er der givet få tilskud, hvilket ærgrer både bestyrelse og motionister. Den generelle stemning vejede for uændret kontingent, og dette blev derfor vedtaget. Inden generalforsamlingen fortsatte til punkt 7. eventuelt gjorde Kim Davidsen opmærksom på, at det ellers fine budget ikke var blevet præsenteret. Dette var en fejl, da budgettet normalt gennemgås under punkt 3. I fremtiden foreslår Kim at vedtægterne ændres, således at budgettet får sit eget punkt på dagsordnen. Da budgettet ikke vil kunne vedtages under evt. blev dette ikke drøftet. 7. Eventuelt Der blev spurgt ind til sponsorer, hvilket sponsorer er med og hvilke er ikke. Svend fortalte at Bent C er den eneste som definitivt stopper som sponsor. Der har ikke rigtig været nogle forhandlinger med de andre endnu, men det er klubbens mål at få 3 årige sponsorater som hidtil. Svend blev spurgt hvor vidt han stadig vil arrangere tirsdagsløb, dette svarede Svend ja til, det er planen at Svend fortsætter som formand for det sportslige udvalg. Desuden fortsætter Svend træningen af børnene frem til midt januar hvor han tager til Mallorca. Der blev talt om evt. flere vinteraktiviteter i klubregi, det er noget den nye bestyrelse vil arbejde videre med. Blandt forslagne var Svømning, gymnastik mm. Allan spurgte ind til den evt. sammenlægning mellem SCC og Cykling Sydfyn, da det ikke er noget som rigtig er blevet i talesat før generalforsamlingen. Svend fortalte at han i maj måned arrangererede møde med flere klubber på Sydfyn, for at lave mere samarbejde. Allerede dengang var Arne åben, og det er det som der er blevet fulgt op på, og årsagen til at Cykling Sydfyn var inviteret. Der er endnu ingen endelige planer, men det er meningen at bestyrelsen vil arbejde videre, med generalforsamlingens accept. Herudover blev det spurgt hvad Cykling Sydfyn kan tilbyde SCC. Arne fortalte at Cykling Sydfyn er en god klub, der god til at stå for diverse arrangementer og har en god bestyrelse. Cykling Sydfyn holder f.eks. 2 afdelinger af tempocuppen og et parløb. Lars Dybro (tidligere formand og stifter af Cykling Sydfyn) fortalt at der er en positiv ånd i klubben, og bekræftede at klubben er gode arrangører. Lars Dybro mener at det kan lade sig gøre at lave en ordentlig klub i Svendborg. Han opfordrede bestyrelserne til at sætte sig sammen, lave en arbejdsplads og finde ud af hvordan det skal gøres. 4

5 Generalforsamlingen var enige om at der skal ske noget med klubben, for lige nu er den gået i stå og der er brug for fornyelse, klubben skal retænkes. Til sidst blev der spurgt ind til lån hos SIS. Lånet har dækket vinterudstyret. Det er et lån uden renter og gebyrer, det er kun hovedstolen der skal betales tilbage. Det blev taget, i stedet for at betale, da klubben ønskede en solid likvidbeholdning. Generalforsamlingen afsluttedes med at råbe leve for Svendborg Cykle Club. 5

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset Ordinær Generalforsamling i Odense Orienteringsklub Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset 36 stemmeberettigede tilstede. Ad 1 Valg af dirigent HV Jensen (HVJ) blev valgt med akklamation Ad 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere