Fællesskrift CLAUS NIELSEN LITTERATURHISTORIEN OG DEN DYBE LÆSNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesskrift CLAUS NIELSEN LITTERATURHISTORIEN OG DEN DYBE LÆSNING"

Transkript

1 Fællesskrift 14 CLAUS NIELSEN LITTERATURHISTORIEN OG DEN DYBE LÆSNING

2 2 FÆLLESSKRIFTET LITTERATURHISTORIE I UNDERVISNINGEN 2014 LITTERATURHISTORIEN OG DEN DYBE LÆSNING AF CLAUS NIELSEN, LEKTOR, VUC-&HF NORDJYLLAND Det bedste er stilheden bogsidens stilhed hvorfra den læsende løfter blikket og ganger syv liniers lydløse rislen op til et Bibliotek af Stilhed Søren Ulrik Thomsen: Det værste og det bedste, 2002 I starten af 1882 modtog den tyske filosof Friedrich Nietzsche et eksemplar af den dansk producerede skrivekugle udviklet af Malling Hansen. Nietzsche havde bestilt den på grund af et stadig dårligere syn, og Malling-Hansens skrivekugle en forløber til skrivemaskinen var på det tidspunkt den hurtigste skrivemaskine der var udviklet. Med Malling-Hansens skrivekugle kunne Nietzsche fortsætte sine filosofiske tanker og nedskrive dem i den strøm af bøger der kom i løbet af 1880-erne. En af Nietzsches bedste venner forfatteren og komponisten Heinrich Köselitz havde dog bemærket at det var som om Nietzsches skrivestil havde ændret sig. Det var som om den var blevet tættere og mere telegramagtig. Nietzsche var enig og mente at vores skriveredskaber påvirker den måde vi udvikler vores tanker på og den måde vi skriver på. Nietzsche havde utvivlsomt ret i at skriveredskaberne påvirker vores tanker. Samtidig påvirker medier generelt vores måde at skrive, læse og tænke på. Og det har naturligvis betydning i et fag som dansk hvor læsning og skrivning er helt central. Og spørgsmålet er hvordan det væld af nye medier vi er udsat for, påvirker os. Dansk et dannelsesfag under pres Tidligere var dansk det store dannelsesfag, og litteraturen dansk litteraturhistorie var et meget vigtigt element i dannelsesprocessen. I dag er det vanskeligt at begrunde en litteraturhistorisk læsning ud fra et dannelsesperspektiv alene. Et ældre dannelsesideal hvor det gav prestige at kende centrale danske forfattere, holder ikke i dag. Det er lige før at det kan virke latterligt at kunne detaljerede dele af den litteraturhistoriske tradition. I gamle dage og det er som bekendt før reformkomplekset 2005 var dansk næsten primært et litteraturfag. Litteraturlæsning og litteraturhistorisk læsning fyldte langt størstedelen af undervisningen. Det betød at elever og kursister fik en ganske grundig litteraturhistorisk undervisning. I dag består danskfaget også af andre dele, og det betyder at der er markant mindre plads til den litteraturhistoriske del. 1 Alligevel hedder det som det første i formålsparagraffen både på hf og stx: Danskfaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. Hvad der ligger i det dannelsesmæssige her foldes ikke ud. Det må således være op til tolkning, og måske ligger det gamle litteraturhistoriske dannelsesideal stadig og spøger. Man taler imidlertid i dag også om digital dannelse. Og hvad mon det mere præcist er, og hvordan passer det ind i formålsparagraffen? For professor ved DPU Lars Henrik Schmidt er dannelse i dag den proces, hvor man overskrider sin egen verden og involverer sig med en større verden. Man dannes ved at blive en del af noget større. Samtidig med at du bliver mere end dig selv, bliver du mere dig selv. 2 En opfyldelse af dette dannelsesideal vil bl.a. kunne ske ved at læse litteratur og litteraturhistoriske tekster. Her kan man møde andre verdener,

3 2014 FÆLLESSKRIFTET LITTERATURHISTORIE I UNDERVISNINGEN 3 andre måder at tænke på og andre erfaringshorisonter. Man kan møde noget der er større og anderledes end en selv. Imidlertid er den måde at læse på der kræves for at læse litteraturhistoriske tekster, under stærkt pres. Det handler om at evnen til dybdelæsning og til grundig nærlæsning er for kraftigt nedadgående. Internettets flimrende forvirring Den tidligere nævnte historie om Nietzsche og Malling-Hansens skrivekugle findes i den amerikanske fagbogsforfatter Nicholas Carrs bog The Shallows. How the internet is changing the way we think, read and remember fra 2010 ( Shallows kan oversættes til overfladiske). En af hovedpointerne i denne spændende fagbog er at internettet er en ny teknik der grundlæggende forandrer vores måde at tænke på. Internettet indebærer nogle kognitive ændringer i hjernen. Nyere forskning viser at hjernen kan forandre sig gennem hele livet, og den måde vi tænker, opfatter og handler på forandres igennem den måde vi lever på. Med internettets nærmest omsiggribende betydning i dag har det fået en stor betydning for vores evne til at tænke. Med Gutenbergs opfindelse af bogtrykkekunsten udviklede mennesket en evne til stille indadvendt læsning deep reading hedder det i bogen. Evnen til at tænke abstrakt og til at fastholde længere og mere komplicerede argumentationsrækker udvikledes. Sprog med abstrakte begreber blev mere udviklet, og dermed udvikledes menneskets bevidsthed. Dette var med til at udvikle synet på og erfaringerne med den omgivende verden. Imidlertid er der sket det at evnen til dybdelæsning, til fordybelse og til stille indadvendt tankevirksomhed med internettets invasion er ved at gå tabt. Det er en af bogens hovedpåstande. Aldrig har der været et medie der i den grad forvirrer og forstyrrer vores opmærksomhed. Mange psykologiske og neurobiologiske undersøgelser viser at når vi går online, bevæger vi os ind i et miljø der fremmer flygtig læsning, hurtig og distraherende tænkning og overfladisk læring. Nettet fremmer et system af hurtige meddelelser og hurtig respons, og dette bevirker at der ikke er tid til omtanke og overvejelser. Nettet tilbyder hele tiden muligheder for at tjekke mail, Facebook, Twitter, hjemmesider osv. Undersøgelser og erfaringer viser at langt de fleste netbrugere meget ofte lader sig forstyrre i det de er i gang med. Et modargument kan være at man jo kan lade være med at lade sig forstyrre, eller at man kan slå mailadgang, adgang til sociale medier m.m. fra. Realiteten er imidlertid at det gør man ikke. Nettet er i sin grundlæggende struktur et system fyldt med afbrydelser, en maskine gearet til splittet opmærksomhed. Og hver gang vi skifter opmærksomhed, skal vores hjerne genorientere sig, hvilket yderligere belaster vores mentale ressourcer. Vi vil afbrydes fordi hver afbrydelse tilsyneladende tilbyder værdifuld information. At afholde sig fra in- formationerne kan betyde at man er uden føling med hvad der foregår, og man kan føle sig socialt isoleret. En yderligere mental belastning er at når vi læser på nettet, skal vi ofte tage stilling til om vi vil bevæge os ud af forskellige links, og dette afholder hjernen fra arbejdet med at fortolke tekster eller andre informationer. Nettets kakofoni af stimuli kortslutter både bevidste og ubevidste tanker og afholder vores tankegang fra at tænke dybt eller kreativt. Eksperimenter viser at netbrug medfører ændringer i hjernen i prefrontal cortex. Prefrontal cortex er den del af hjernebarken der indeholder hjerneområder som er med til at planlægge intelligent adfærd og meget højere tankevirksomhed. Arbejdshukommelse og langtidshukommelse Et for mig at se ganske alvorligt problem er at de mange forstyrrelser netbrug medfører, har følgevirkninger for forholdet mellem arbejdshukommelse og langtidshukommelse. Arbejdshukommelse er den bevidste hukommelse vi bruger i det vi laver i løbet af dagligdagen. Vores arbejdshukommelse indeholder det vi behandler her og nu. Vores langtidshukommelse rummer den generelle viden vi har, og som vi skal bruge i de daglige gøremål. Carr kalder arbejdshukommelsen for en notesblok, mens langtidshukommelsen er et arkiveringssystem. Når vi skal tænke over noget vi tidligere har lært eller erfaret, skal vores hjerne transformere hukommelse/viden fra langtidshukommelsen tilbage til arbejdshukommelsen så vi kan arbejde med det. Langtidshukommelse rummer komplekse begreber og skemaer vi skal bruge til at kunne tænke dybt og udfoldet. Dybden af vores intelligens afhænger af vores evne til at transformere informationer fra arbejdshukommelse til langtidshukommelse og indarbejde dem i begrebslige skemaer. Arbejdshukommelse kan kun indeholde få informationer, og det er derfor vigtigt at den ikke bliver overbelastet. Passagen mellem arbejdshukommelse og langtidshukommelse er en flaskehals i vores hjerne. Carr sammenligner informationsflowet fra arbejdshukommelse til langtidshukommelse med at fylde et badekar med et fingerbøl. Når vi læser en bog foregår informationsstrømmen stille og roligt, og vi kan skabe de vigtige associationer der er afgørende for skabelsen af de begrebsskemaer vi har brug for for at forstå. Informationsstrømmen udefra til arbejdshukommelsen kaldes kognitiv påfyldning ( cognitive load ). Når påfyldningen overstiger hjernens evne til at opbevare og behandle informationerne, er vi ude af stand til at lave forbindelser med de informationer der ligger i langtidshukommelsen. Vores evne til at lære mindskes, og vores forståelse forbliver overfladisk. (Dette sammenlignes med ADHD). Eksperimenter har vist at når vores arbejdshukommelse når sin grænse, bliver det vanskeligere at skelne relevante informationer fra irrelevante informationer. Vi bliver mindless consumers of data (s. 125).

4 4 FÆLLESSKRIFTET LITTERATURHISTORIE I UNDERVISNINGEN 2014 Eksperimenter afslører også at hypertekstlæsere ofte har glemt hvad de har læst. Folk der i et eksperiment havde læst lineære tekster kunne forstå mere, huske mere og lære mere end de der havde læst tekster med links. Undersøgelser har endvidere vist at jo flere links en tekst rummer, jo mindre bliver der forstået af teksten. Meget af hjerneaktiviteten under læsningen er optaget af at afgøre om der skal linkes eller ej. Studier har vist at læsning på nettet minder om et F. Man skimmer ned over en side og lader blikket hurtigt glide ud til af forskellige linjer. Folk bruger ca. 20 sekunder på en web-side før de bevæger sig videre til den næste. Når det går højest, læses en til to sider før man bevæger sig til næste. Vi forsøger at indhente så mange informationer som vores øjne og fingre kan nå at få fat i. Man opøver evnen til at skimme tekster. Det er i en række sammenhænge en god evne. Men den tid der bruges på dybdelæsning og koncentreret læsning falder drastisk. At skimme er blevet den dominerende måde at læse på. Multitasking og koncentration Vi lever i en tid og kultur hvor multitasking er en del af mange menneskers hverdag. Med smartfonen som en integreret del af kroppen tjekkes der konstant mail, Facebook-opdateringer, diverse hjemmesider osv. Mange påstår at de sagtens kan multitaske og man oplever ofte i klasserummet at elever påstår at de følger med og hører efter selv om de også er på diverse sociale medier. Et banalt tjek viser at den påstand ikke holder. Men mange undersøgelser har også vist at man mister meget indlæring ved at multitaske. Man snakker ligefrem om afbrydelsesforskning. En del af denne forskning refereres i videnskabsjournalisten Lone Franks artikel Hvor kom jeg fra Her bliver det slået fast at multitasking er vejen til at reducere hjernens kapacitet mens stressniveauet øges. En test mellem folk der multitaskede og folk der løste én opgave ad gangen viste at uafhængigt af hvilken type opgaver der var i spil, gik det konsekvent hurtigere at løse dem en ad gangen. Det tog 40 % længere tid med multitasking. Til gengæld satte multitaskning gang i kroppens produktion af stresshormoner som kortisol og adrenalin. Jo mere man multitaskede og jonglerede med sine håndholdte apparater i hverdagen, jo ringere klarede man forskellige test. Multitaskerne opnår ikke meget andet end at dirigere lærdommen uden om langtidshukommelsen, og så foregår der ingen reel lærdom. Multitaskning og netbrug er med til at svække hukommelsen. Et modargument man indimellem hører er at vi ikke længere behøver at huske så meget. Vi har nærmest udliciteret vores hukommelse til Google hvor vi bare kan slå det op vi vil vide. Det er imidlertid problematisk. Joshua Foers meget spændende bog om hukommelse og hukommelsestræning, Moonwalk med Einstein, 4 gennemgår bl.a. hvor vigtig hukommelse er for viden, intelligens og kreativitet. Man kan ikke hente viden ud af den blå luft, og man kan ikke spørge til noget man ikke ved noget om. Det kræver viden at indhente viden. Og jo mere man ved, jo lettere er det at komme til at vide mere. Her er hukommelse central, og opmærksomhed er forudsætning for at kunne huske. Og som nævnt er opmærksomhed og koncentration en mangelvare i dagens flimrende multitaskende mediehverdag. Vi lever imidlertid også i en tid der skriger på kreativitet. Det er det vi skal leve af når produktion sendes ud i den store verden hører man. Her er viden m.m. central ifølge Joshua Foer: Hvis essensen af kreativitet er at forbinde forskelligartede fakta og ideer, så følger det, at jo bedre færdigheder man har i at danne associationer, og jo flere fakta og ideer man har til rådighed, jo bedre er man til at finde på nye ideer. Som citatet viser udfordres kreativitet kraftigt af medievirkelighedens flimrende overfladiskhed. Med de tidligere nævnte kognitive ændringer har man få fakta og ideer til rådighed, og evnen til at danne associationer er stærkt svækket. Mange undersøgelser og erfaringer har vist at der er en tæt sammenhæng mellem læsning og skrivning. 5 Evnen til at læse lettere komplicerede tekster med en ikke helt tilgængelig sætningsstruktur og et udfoldet ordforråd følges af evnen til at formulere sig skriftligt med præcision, nuancer og i længere strukturer der sætter tænkningen på arbejde. Vi lever i en tid hvor der skrives meget. Men en stor del af skriftligheden er staccato-agtig hvor hovedsætninger dominerer ofte uden subjekt og hvor sproget er klichefyldt. Et eksempel på dette er Facebook. Her kan man opleve en ophobning af dårligt og klichefyldt sprog. Og jeg er helt enig med den norske forfatter Tomas Espedal der i et interview i Information siger: Facebook er vulgær. Alle de kloge mennesker, som skriver så meget dumt. Uanset hvor intelligente de er, så ender de altid med at skrive idiotiske ting. Det ser man hvis man følger en tråd. Selve Facebook er vulgær. Man kan spare sine bedste billeder og sætninger til en bog. Interviewer: Hvad betyder vulgær her? At det er æstetisk dårligt. Forurening af det offentlige rum og af de forskellige intellekter. Et modargument kan være at Facebook er en genre med de krav den nu rummer og at man i andre genrer og sammenhænge vil formulere sig anderledes. Dette modsiges imidlertid af en række af de undersøgelser og forsøg der refereres i The Shallows. Hvis det er rigtigt at vores evne til at formulere os nuanceret, til at læse i dybden, til at huske og til at tænke påvirkes af internettet, har vi problemer på det personlige plan. Der er helt enkelt tekster gode, spændende og interessante tekster mange

5 2014 FÆLLESSKRIFTET LITTERATURHISTORIE I UNDERVISNINGEN 5 mennesker ikke formår at læse. Men vi har også et samfundsmæssigt problem. Der er efterhånden ikke det job og den uddannelse hvor man ikke skal kunne læse beskrivelser, smårapporter og lignende. Det samme gælder skriftlig kunnen. Litteraturhistorisk læsning under pres Hvis pointerne i The Shallows og en række undersøgelser holder bare i nogen grad, er det unægtelig en ekstra og alvorlig udfordring at undervise i litteratur- og litteraturhistorie. Læsning af litteratur og litteraturhistoriske tekster (og de behøver ikke være særlig gamle) kræver dybdelæsning. Og den er som omtalt aftagende. Vi kan naturligvis begræde tabet. Men vi kan også tage udfordringen op og fastholde at dybdelæsning er en vigtig kunnen både for os som mennesker og for samfundet. Mange dansklærere oplever det vanskeligt at undervise i mere udfoldet litteraturhistorie, og mange oplever at f.eks. Litteraturens veje er en bog der volder elever og kursister store vanskeligheder. Det prøver mange at råde bod på med læseark, højtlæsning og lignende. Det er absolut en vej at gå. Og vi skal nok prøve at insistere på litteraturlæsningens krav på dybdelæsning og insistere på at forsøge på at skabe rum for kontemplativ og indadvendt dybdelæsning. Det er ikke nemt. Det vi er oppe imod er en teknisk og mediemæssig revolution der ikke er set større siden Gutenbergs opfindelse af bogtrykket. Men alternativet er som nævnt en tabt evne til dybere læsning og dermed en tabt evne til at tænke abstrakt, tænke dybere og til at lade sig udfordre tankemæssigt. Den udvikling der her kort er beskrevet, er ikke rar. Og man kan føle sig helt lammet når man læser undersøgelser, eksperimenter m.m. der beskriver udviklingen. Men det må være vigtigt at vi som individer og samfund forsøger at give et modsvar. Det kan som nævnt ske på mange måder. For mig at se er læsning af litteraturhistoriske tekster en god måde at forsøge det på. Der er meget at vinde ved at læse ældre og fremmedartede tekster. En gevinst er også at man hvis man vil gå med på teksternes præmisser tvinges til at læse opmærksomt, intensivt og dybt. Min påstand er naturligvis ikke at det er nemt og løsningen på en masse. Vi har helt enkelt problemer med at få kursister og elever på hf og stx til at læse blot lidt ældre tekster. Jeg vil imidlertid advokere for at man læser tekster af ældre dato i klasserummet på en grundig måde hvor elever og kursister hjælpes på vej. Vi bør måske skære i antallet af tekster og til gengæld læse grundigere. Endvidere kan man bruge en række øvelser der bringer elever og kursister mere ind i teksterne. Litteraturhistorisk dybdelæsning Et eksempel på en ældre tekst kan være Brorsons Op! All den Ting, som Gud har giort fra Umiddelbart burde teksten ikke rumme de store sproglige problemer. De fleste ord er velkendte, og de få ikkekendte kan hurtigt forklares. Den verden Brorson taler ud fra er imidlertid en helt anden verden end de fleste danskere kender fra dagligdagen. Der er nok en del der vedkender sig en form for kristendom. Men den totale tro på en almægtig gud som Brorson bekender sig til, er det vist de færreste der har. For Brorson er Gud skaberen af alt det jordiske, og det jordiske er stort, fantastisk og forunderligt. Man forestiller sig Brorson stå uden for Ribe og kigge ud over marsken og tænke: Wow, det er godt nok vildt. Alt dette græs, blomster, fugle, fisk, træer, himlen, stjernerne osv. har Gud skabt. Det vil jeg prise og besynge! Det gør Brorson og skaber salmen Op! All den Ting. Og selv for en

6 6 FÆLLESSKRIFTET LITTERATURHISTORIE I UNDERVISNINGEN 2014 ikke troende som undertegnede har Brorson skabt en smuk smuk tekst. Og det smukke ser man ved at gå med på tekstens præmis at Gud har skabt alt det jordiske og ved at gå ind i teksten og se dens sproglighed og dens sproglige billeder. En opmærksom læsning vil vise hvorledes teksten er bygget op. Hvordan 8 af strof- erne slutter med spørgsmål af retorisk art. Og hvordan det lyriske jeg bliver stum over alt Guds skaberværk og så alligevel formulerer sig løs om skaberværket. Som nævnt er teksten fyldt med smukke formuleringer og sproglige billeder. Et eksempel kan være strofe 7: Hvad skal jeg sige, naar jeg gaar / Blant blomsterne i enge, / Naar fuglesangen sammenslaar / Som tusind harpe-strenge?. Og den klassiske strofe 2 skaber et mægtigt billede på Guds kunnen i forhold til de mægtigste mænd på jorden: Gik alle konger frem i rad, / I deres magt og vælde, / De d ey det mindst blad / At sætte paa en nælde. En dybdelæsning af Brorsons salme kan vise en anden verden og en anden måde at tænke på. Og det kan vise hvor- dan det danske sprog kan folde sig ud og skabe smukke billeder selv om det er en gammel tekst. H.C. Andersens superklassiker Den grimme Ælling er også en tekst man med fordel kan dybdelæse. Ofte læses teksten biografisk, og den kommer til at handle om hvordan Andersen skal grueligt meget igennem før han folder sig ud som forfattersvanen der beriger verden med eventyr. Det er imidlertid en snæver læsning der ikke yder teksten retfærdighed. Den grimme ælling handler jo også mere bredt om hierarkier, snæversyn og indskrænkethed. I andegården hersker et benhårdt hierarki hvor der ikke er plads til at være anderledes: Ja, men han er for stor og aparte! sagde Anden, som bed, og saa skal han kanøfles! Generelt ser mange af tekstens personer verden ud fra egen snævre synsvinkel. Denne synsvinkel er den rigtige og der er ingen anden måde at se verden på. Skal man perspektivere Den grimme Ælling til nutiden kan denne læsning vel være mere relevant end læsningen om geniet der folder sig ud til sidst. Den læsning opfattes alment som vældig dansk. Men historien om intolerancen og snæversynet kan være nok så dansk. Endvidere må humoren og den sproglige finurlighed ikke glemmes. Et enkelt lille eksempel fra Den grimme Ælling Mod Aften naaede den et fattigt, lille Bondehus; det var saa elendigt, at det ikke selv vidste til hvad Side det vilde falde, og saa blev det staaende. I det hele taget er Andersen god til at øve dybdelæsning. Mange overfladelæser Andersen og får bekræftet et nationalromantisk billede hvor der fremmales et hyggeligt og eventyrligt Danmark med lykkelige slutninger. En sådan læsning overser (bl.a.) som nævnt den sproglige kunnen og humoren Andersen mestrer. Kendte Andersen-tekster kan nærlæses så nye elementer udfolder sig. Og ikke kendte tekster og dem er der mange af kan man gå på opdagelse i. En digter som Emil Bønnelycke er en digter med et syn på verden og virkeligheden der er noget anderledes end vi er vant til. Han besynger storbyen, teknologien og maskinerne. Og han gør det ofte i tekster med et vældigt rytmisk drive. En tekst som Gaden er et eksempel på det. Det er imidlertid sådan at mange læser ironi ind i Bønnelyckes tekster. Fra en nutidig synsvinkel er det svært at fatte at Bønnelycke faktisk mener besyngelsen af storby, kaos, flimmer, maskiner osv. På den måde er han en god forfatter til at øve læsning i kontekst. Et ord som disharmoni der isoleret må opfattes som negativt, kan optræde i en tekst. Men læsningen af konteksten vil vise at det hos Bønnelycke (i Vesterbrogade ) er positivt. Og Bønnelycke bliver således også et eksempel på at hvis man går med på et andet verdenssyns præmisser, kan der åbne sig nye perspektiver og andre måder at se verden på, og man får adgang til forrygende tekster. Jeg foregiver naturligvis ikke at de foreslåede læsninger er nye eller overraskende. Det jeg vil pointere er at læsningen af litteraturhistoriske tekster kan begrundes med andet end et bedaget dannelsesideal. Jeg tror at man bevidst kan arbejde med at dybdelæse ældre tekster. Og jeg tror at man skal eksplicitere at det er det man gør. Man skal forklare at man læser anderledes end når der læses på nettet. Man skal forklare at man bevæger sig ind i andre verdener og at man er nødt til at spille med på de præmisser der ligger i det. På den måde tilbyder man i det mindste andre læsemåder. Det er absolut udfordrende. Som refereret i det tidligere er man oppe imod at der sker kognitive ændringer i hjernen med den flimrende netbrug og med den multitaskning der er en del af det. Og selv om Nietzsche måske forandrede skrivestil efter

7 2014 FÆLLESSKRIFTET LITTERATURHISTORIE I UNDERVISNINGEN 7 brugen af Malling Hansens skrivekugle, formåede han med læsning og refleksioner (bl.a.) på lange gåture at tænke dybt og originalt og nedskrive det i bøger vi i dag kan gå på opdagelse i og dybdelæse. Og allerede i 1882 havde Nietzsche fat i noget af den forjagethed internettet har forstærket mangefold: At have god tid og få tiden til at gå Der er en indianeragtig og en for indianerblodet særegen vildskab i den måde, hvorpå amerikanerne tragter efter guld og deres stakåndede hastværk i arbejdet den nye verdens særegne last begynder allerede at smitte og barbarisere det gamle Europa og overdænge det med en bemærkelsesværdig åndløshed. Nu om dage skammer man sig allerede over ro og fred; en længere overvejelse giver næsten samvittighedsnag. Man tænker med uret i hånden, ligesom man spiser til middag med øjnene ned i børstidende man lever som en der hele tiden kunne gå glip af noget. Hellere gøre et eller andet end ingenting også denne grundsætning er et reb til at kvæle al dannelse og al god smag med. Noter 1 At litteraturhistorien er trængt og at det bekymrer bl.a. en række universitetsfolk, skal ikke udfoldes her. Se fx Hans Hertels kronik i Politiken d. 9. januar 2014, Da litteraturen tabte historien. 2 Du skal blive mere end dig selv Gymnasieskolen Lone Frank: Hvor kom jeg fra Weekendavisen 2. marts I Moonwalk med Einstein følger vi Joshua Foer på vej mod det amerikanske hukommelsesmesterskab. Undervejs får vi indblik i hukommelsens, skriftens og læsningens historie. Bogen er således også en dybt interessant kulturhistorisk fagbog. 5 Det er det Literacy-begrebet handler om. Eller på norsk: Skriftkyndighed. 6 Friedrich Nietzsche: Den muntre videnskab, 1882 (dansk 1997) Malling Hansens skrivekugle.

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen - Lektor Laura Emtoft og Lektor Sofia Esmann UC Sjælland Udgangspunktet For mange elever præsterer

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

KREATIVITET - OG FILOSOFI

KREATIVITET - OG FILOSOFI P r o j e k t 2 01 2. 1 O k t. 1 2 fe b. 1 3 KREATIVITET - OG FILOSOFI Dagtilbuddet Riisvangen i samarbejde med Louise NabeNielsen Hvor skal vi hen? Opsamling - konklusioner Vidensdeling Evaluering Næste

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

SKAB HANDLEKRAFT OG NYTÆNKNING MED MINDFULNESS KL S LEDERTRÆF TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER 2013

SKAB HANDLEKRAFT OG NYTÆNKNING MED MINDFULNESS KL S LEDERTRÆF TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER 2013 SKAB HANDLEKRAFT OG NYTÆNKNING MED MINDFULNESS KL S LEDERTRÆF TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER 2013 MINDFULNESS OG HEARTFULNESS Opmærksomhed på, hvad der foregår i vores hjerner, hvad den opfanger omkring os,

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Identitet og digital kommunikation

Identitet og digital kommunikation Identitet og digital kommunikation Vi lever i et internetomsluttet samfund, hvor vi hele tiden er online og tilgængelige. Mængden af smartphones på perronerne og restauranterne stiger støt, som årene går,

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved.

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. 1 Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. Vedholdenhed og opmærksomhed. En del børn, der har svært ved den vedholdende opmærksomhed, er også tit motorisk urolige.

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning For at kunne implementerer en tydelig struktur for eleverne i hverdagen, er det nødvendigt at hver enkelt medarbejder har en grundlæggende

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp Faglig læsning i fagene Teamhåndbog A KA D EM I S K F O R LA G Faglig læsning i fagene. Teamhåndbog Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp 2010 Akademisk Forlag,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

INDLÆRING OG HUKOMMELSE

INDLÆRING OG HUKOMMELSE INDLÆRING OG HUKOMMELSE - Få tips og tricks til hurtigere læsning Nu har vi brugt tid på at beskæftige os med læring og læseteknik, men alt dette er formålsløst, hvis ikke du kan huske det, du har læst.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Friluftsrådet Spring ud i naturen. Børn, leg og bevægelse Naturen

Friluftsrådet Spring ud i naturen. Børn, leg og bevægelse Naturen Friluftsrådet Spring ud i naturen Børn, leg og bevægelse Naturen Lektor, Master i læreprocesser VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Telefon 87553427 Dagens overvejelser!!! Jeg ved, at

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for børn i dagtilbud handler om, at børnene får mangeartede naturoplevelser

Læs mere

Information Tinnitus

Information Tinnitus Information Tinnitus Hørerådgivningen Tinnitus Denne pjece er til dels udfærdiget for at give en kort information om tinnitus, dels for at give dig en inspiration til hvordan du kan arbejde med din tinnitus.

Læs mere

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en inkluderende tilgang Arbejdspunkter i en

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012 BOGBRANCHEN I januar 2012 sagde 20 % af amerikanerne at de har læst en e- bog i løbet af det seneste år Pew Research Centers Internet and american Life Projects Det er et spring på 5 %point i forhold til

Læs mere

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20.

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. 1 En sædemand om foråret er en håbets figur noget af det mest livsbekræftende man vel kan se, også hvor vi, som nu om stunder møder ham i maskinens form. Sædemanden

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Hvis man for eksempel får ALS

Hvis man for eksempel får ALS Artikel fra Muskelkraft nr. 2, 1993 Hvis man for eksempel får ALS Ser man bort fra det fysiske, tror jeg faktisk, at jeg i dag har det bedre, end hvis jeg ikke havde sygdommen. Det lyder mærkeligt, men

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Nyoversættelse af Jobs Bog til nudansk er gribende, kraftfuld og overbevisende. Samlet set er det en ualmindeligt vellykket udgivelse

Nyoversættelse af Jobs Bog til nudansk er gribende, kraftfuld og overbevisende. Samlet set er det en ualmindeligt vellykket udgivelse https://k.dk/s/gx5b Bog Det er din egen skyld hvis du ikke læser denne bog 6 stjerner 1. december 2017, kl. 0:00 Steen Skovsgaard Nyoversættelse af Jobs Bog til nudansk er gribende, kraftfuld og overbevisende.

Læs mere

Information om træthed

Information om træthed Information om træthed 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad menes med? Apopleksi: Blodprop eller blødning i hjernen Kognitiv: Mentale processer vedrørende tænkning. Bl.a. opmærksomhed, koncentration, hukommelse,

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Elevernes faglige udvikling demonstreres for forældrene

Elevernes faglige udvikling demonstreres for forældrene Elevernes faglige udvikling demonstreres for forældrene Af Anne Katrine Rask, lektor Om sammenhængen mellem de forskellige elementer i skolehjemsamarbejdet hvordan bruger lærerne dem til at give forældrene

Læs mere

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B Bilag Bilag 1 Bilag 1A Bilag 1B Bilag 1C Bilag 1D Bilag 1E Bilag 1F Bilag 1G Bilag 1H Bilag 1I Bilag 1J Bilag 1K Bilag 2 Interview med psykolog Annette Groot Vi har her interviewet Annette Groot, Seniorpartner

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 749 I østen 448 Fyldt af glæde 674 Sov sødt barnlille 330 Du som ud af intet skabte 438 hellig 477 Som brød 13 Måne og sol Rødding

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

5 TIP FRA EN TVIVLER

5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER MANUEL VIGILIUS Credo Forlag København 2007 5 TIP FRA EN TVIVLER 1. udgave, 1. oplag Copyright Credo Forlag 2007 Forfatter: Manuel Vigilius Omslag: Jacob Friis

Læs mere

Udforskning af ledelsesrummet

Udforskning af ledelsesrummet Ledelsesrum Form eller Fantasi Mette Yde Adjunkt i Ledelse, UCC MBA, MindAction.. Optaget af ledelsespraksis og læring Institut for Ledelse & Innovation - IFLI Udforskning af ledelsesrummet Vi udforsker

Læs mere

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring - vores fælles projekt til udforskning! Hvordan skaber vi læring

Læs mere

Tid til Nærvær. Time2be

Tid til Nærvær. Time2be Tid til Nærvær Time2be forord»...om middagen - når alt er dysset i søvn af varmen. Tid til Nærvær Så bliver verden gennemsigtig. Som en flod, forstår du? - Man kan se helt ned til bunden... der ligger

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hvem kan holde planken i længst tid? Alle lægger sig i planke, den person der kan holde den i længst tid har vundet fordobling af ordværdien.

Hvem kan holde planken i længst tid? Alle lægger sig i planke, den person der kan holde den i længst tid har vundet fordobling af ordværdien. Hvem kan holde planken i længst tid? Alle lægger sig i planke, den person der kan holde den i længst tid har vundet fordobling af ordværdien. Hvem kan holde balancen bedst? Alle stiller sig på ét ben.

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Svært ved at holde fokus?

Svært ved at holde fokus? Svært ved at holde fokus? - om stress og kognitive vanskeligheder Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Introduktion Ved længerevarende stress oplever mange koncentrationsbesvær, svigtende hukommelse

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Styrk din Navigation

Evalueringsrapport projekt Styrk din Navigation Evalueringsrapport projekt Styrk din Navigation Indledning At sætte fokus på at styrke unges navigation har vist sig at være et yderst berigende projekt. Mit fokus har været at styrke unge i at navigere

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere