IT, Empowerment og Sociale Forandringer, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT, Empowerment og Sociale Forandringer, 2013"

Transkript

1 Evaluering af kandidatfaget IT, Empowerment og Sociale Forandringer, 2013 IT, Empowerment og Sociale forandringer er et 10 ECTS kandidatfag udbudt på Informationsvidenskab, Århus Universitet. Kurset undervises af Lars Bo Andersen og undersøger brugen af IT som forandringsagent i forhold til sociale problemstillinger ud fra en forståelse af teknologi hentet fra feltet STS (især Aktør-Netværks Teori). Dette er evalueringen for foråret Evalueringens metode Evalueringen blev foretaget online i dagene efter, at deltagerne havde afleveret deres eksamen, da det er underviserens overbevisning, at skriveprocessen skal ses som en del af det samlede læringsforløb. 13 studerende har indleveret eksamen hvoraf de 8 har deltaget i denne evaluering. Evalueringen foregik online på via en tilpasset Delphi model, hvor deltagerne først skrev åbne indlæg (17 i alt) under et positivt og et negativt tema hvorefter de stemmede hinandens indlæg op/ned samt gav uddybende kommentarer. Når et indlæg citeres vil antallet af stemmer fremgå i parentes. Besvarelserne er vedlagt som bilag, men kan også tilgås på henholdsvis: Denne tekst opsummerer og kommenterer de indlæg, der blev afgivet under processen. Eventuelle kommentarer og indsigelser til denne opsummering vil fremgå af evalueringens hjemmeside på Overordnet faglig kvalitet Overordnet er det underviserens indtryk, at faget har levet op til det i kursusbeskrivelsens beskrevne formål: at sætte den studerende i stand til at foretage informationsvidenskabelige analyser af konkrete projekter, der fokuserer på IT som social forandringsagent. Et indlæg med 3 stemmer støtter antagelsen. Faget har helt sikkert levet op til mine forventninger. Især at der har været så stor fokus på at anvende teorierne (både i undervisningen og vores egne cases) har medvirket til, at jeg her bagefter faget oplever, at jeg kan bruge en informationsvidenskabelig tilgang til at forstå og diskutere sociale udfodringer med. At faget har været godt skyldes mange gode elementer som f.eks. Evaluering 2013, s. 1 af 7

2 den velfungerende hjemmeside, gode undervisningsoplæg, relevant pensum og tematisk opdeling, spændende gæsteforelæsninger og gode diskussioner på holdet. Det vigtigste har dog helt sikkert været en engageret underviser. 10 ud af 10 herfra. (3 stemmer) Det er desuden til stor glæde for underviseren, at det indlæg, der med 7 stemmer blev vægtet næsthøjest, roser forløbet samt påpeger, at erfaringerne er brugbare i et bredere perspektiv: Dette har uden sammenligning været det mest gennemførte kursus i det 1½ år, som jeg har læst på Aarhus Universitet. Jeg håber, at Lars Bo Andersen kan bevare entusiasmen og arbejdslysten, for hver forelæsning har været ny, forberedt specielt til de studerende (det var en "broget" flok med mange forskellige baggrunde), som var i lokalet og gennemarbejdet mht. præsentation og forløb. Det var bestemt ikke gammel vin på nye flasker, og det mærkes. Der har desuden været en åben og imødekommende mulighed for hjælp, hvis det var nødvendigt, hvilket det var i mit tilfælde. Pensum har været omfattende, men spændende - og jeg regner med at få megen glæde af det i hverdagen og i mit job. Bortset fra et enkelt indslag var kvaliteten fra de inviterede oplægsholdere også meget høj. Alt sammen det, som fører til konklusionen i den første linje. (7 stemmer) Og når vi nu er ved det overordnede positive, så lige et sidste indlæg med 4 stemmer. God og engageret underviser! Det viser sig blandt andet ved gode slides, mulighed for vejledning og mailkorrespondence næsten 24/7, husker hvad de forskellige skriver om, og sender links til interessante tekster, hvis han falder over noget. (Selvfølgelig nok fordi vi er et forholdsvis lille hold, samt at cases og interesser har været diskuteret tidligt i forløbet) Pædagogik og læringsaktiviteter (4 stemmer) Kurset var organiseret omkring et fast pensum inddelt i teoretiske og analytiske temaer. Pædagogikken var en blanding af traditionel forelæsning, oplæg fra eksterne aktører, studenteroplæg, rundbordssamtaler og skriftlige feedback sessioner. Her følger en oversigt over kursets forløb, som det også kan tilgås på 1. Introduktion til problemstillinger (1 mødegang) Inspirationsforelæsning ved underviser, oplæg ved gæst (aflyst) 2. Samspillet mellem teknologi og samfund I (2 mødegange) Forelæsning om teknologisyn, uddannelse og udvikling ved underviser, oplæg om sundhedsteknologi ved gæst, rundbordssamtale blandt deltagere 3. Samspillet mellem teknologi og samfund II (2 mødegange) Forelæsning om aktør-netværksteori ved underviser, rundbordssamtale blandt deltagere om ANT perspektiver på forskellig empiri Evaluering 2013, s. 2 af 7

3 4. Informationssamfundet og dets udfordringer (1 mødegang) Forelæsning om informationssamfundet og digital divide ved underviser 5. Empowerment (1 mødegang) Forelæsning om empowerment begrebet ved underviser, eksterne oplæg om patient empowerment og deltagende overvågning 6. IT og udviklingsarbejde (ICT4D) (1 mødegang) Forelæsning om IT og udviklingsarbejde ved underviser, eksterne oplæg om at drive forretning i Nigeria samt ADHD inklusion med IT i folkeskolen 7. Analytiske greb (1 mødegang) Forelæsning ved underviser omkring analytisk tilgang og formål, oplæg fra to studerende 8. Skrivesprint (1 mødegang) Feedback workshop med højtlæsning og gennemgang af arbejdspapirer 9. Skrivelab (1 mødegang) Feedback workshop med højtlæsning og gennemgang af arbejdspapirer, oplæg ved studerende om eksamensprojekt Pensum Fagets overordnede analytiske vinkling baserer sig på ANT og beslægtede teorier. Det kom til udtryk i et stærkt ANT fokus i pensum. Derudover var der flere diskussions-temaer såsom teknologi og uddannelse, teknologi og udvikling, teknologi og empowerment, osv. Et indlæg med 4 stemmer foreslår, at der fjernes lidt fokus fra ANT for til gengæld at udfolde empowerment begrebet bedre. Måske lidt for meget fokus på ANT som teoretisk ramme. I min optik kunne vi eksempelvis have brugt lidt mere tid på at sætte empowermentbegrebet i spil. (4 stemmer) Heri er underviser enig. Empowerment begrebet er centralt, men også problematisk fordi det hverken er teoretisk konsistent eller let at anvende analytisk. Det skal have mere opmærksomhed og eventuelt udfoldes i forbindelse med Foucault's magtteori eller Paulo Freire's pædagogik. Forelæsning Forelæsning har været en prioriteret læringsaktivitet, da kurset baserer sig på en teoretisk sammensætning og et felt af problemstillinger, der for mange vil være nye. Her har forelæsningen en force idet underviseren kan bruge sin erfaring til at gøre materialet tilgængelig og vedkommende, hvilket hjælper deltagernes individuelle læring på vej. Generelt har respondenterne vurderet forelæsningskvaliteten god, forelæseren engageret samt en smule ros for slides og planlagte tænkeophold baseret på små eksempler. "Tænke-øvelserne" undervejs i undervisningen har været rigtig gode til at fordøje det ellers te- Evaluering 2013, s. 3 af 7

4 ori-tunge pensum. Eksempler som "Hvad døde Ramses af?" og "Higgs Partiklen" har været gode eksempler på, hvordan teorien skal anvendes til at forstå komplekse problematikker. Eksemplerne fremstår som gode forklaringsværktøjer og er også praktiske at vende tilbage til når teorien skal genopfriskes. (2 stemmer) Der er dog også forbedringspunkter. Formidlingsmæssigt har tempoet nogle gange været for højt. Der skulle nås for meget, pensummet for stort, tiden for kort. Formidlingen af undervisningsstoffet ville i mine øjne blive bedre, hvis du Lars Bo nogle gange satte farten lidt ned i de mundtlige præsentationer og lavede mindre proppede slides. (-3 stemmer) Problematikken blev desuden forværret ved et svingene engagement hos de studerende (4 stemmer) der for nogles vedkommende blev presset af stor arbejdsbyrde i andre kurser, hvor underviseren skulle på barsel og derfor måtte intensivere forløbet (1 stemme). Undervisningsgangene med svingende engagement kunne være mere succesfulde, hvis fx. der blev indtænkt flere studenteroplæg eller lign. (4 stemmer) Kommentar: Man kunne eventuelt forsøge kollektivt at lukke computerskærmene ned og have en diskussions-sessions uden synlige skærme. Forelæsning er en passiv læringsform, og det har sine ulemper. Som foreslået kan der indtænkes flere afbrydelser, f.eks. i form af studenteroplæg, lavere tempo og måske også en opfordring til lukkede skærme for bedre koncentration. Oplæg ved studerende Tidligt i kurset blev to mødegange afsat til rundbordssamtaler, hvor deltagerne og underviser holdt mini-oplæg om empiri og analytiske vinklinger, hvorefter disse blev kommenteret rundt om bordet. Det fungerede meget godt omend det nok var underviseren, der havde mest at sige, men det blev til gengæld sagt i et fælles forum, hvor man kunne forholde sig til hinandens problemstillinger. Derudover var der også indtænkt mere traditionelle oplæg fra studerende. Der var cirka en 6-7 muligheder hvoraf kun 3 oplæg blev realiseret. Det skyldtes selvfølgelig en flerhed af faktorer, såsom ovennævnte pres fra andet fag. Spørgsmålet er dog, hvorvidt og hvordan flere oplæg kan/bør komme ind i forløbet. Her et indlæg med 4 stemmer samt to kommentarer: OPLÆG er en god øvelse, som man måske godt kunne tvinge alle ud i, når holdet er så lille. F.eks. 15 skarpe minutter fra den enkelte studerende hen mod slutningen af semestret. (4 stemmer) Kommentar: Helt enig. Det kan også gøre processen ang. fokusindsnævring til eksamensopgaven bedre og mere nuanceret. Kommentar: Jeg er ikke enig i, at alle skal tvinges ud i oplæg. Har været vidne til mange sløje studenteroplæg på uni, hvor folk bare lirer noget af, fordi de skal. På dette fag har oplæggene til Evaluering 2013, s. 4 af 7

5 gengæld været rigtig gode, og det har kunnet mærkes, at folk valgte at fremlægge, fordi de havde lyst til at dele noget. Som det fremgår ville noget gerne have flere oplæg og om nødvendigt gøre det obligatorisk. Andre, derimod fremhæver en bedre kvalitet end vanligt ved de frivillige oplæg. Rigtig godt og gennemført kursus. Kurset har været præget af Lars Bos tydelige engagement og ønske om at gøre læringsprocessen udbytterig gennem varieret undervisning, gode studenteroplæg (måske fordi oplægsholderne selv har haft mulighed for at tilvælge det?), spændende og relevante gæsteforelæsere og en hjemmeside, som har støttet kurset på en god måde. Og hurra for kaffe! (4 stemmer) Underviserens holdning er uafklaret omend få frivillige oplæg af høj kvalitet nok fortsat vil vægtes højest. Dog er det intentionen, at rundbordssamtalerne bevares, gøres mere forpligtende og udnyttes bedre. Empirisk og analytisk arbejde Som nævnt var der tidligt i forløbet rundbordssamtaler omkring empiri og analytisk vinkling, hvilket blev gentaget i skriveworkshops sidst i forløbet. I de sidstnævnte aktiviteter skulle man indsende opgave-udkast, som blev gennemgået linje for linje af en feedback gruppe med henblik for at teste kæden af argumenter samt hvad der mere overordnet var på spil i teksten. At tænke det analytiske arbejde ind som både skriftlig og mundtlig aktivitet blev positivt fremhævet i evalueringen. Processen vedrørende opstart af eksamensopgave med rundbords-tam-tam osv. er en rigtigt god idé, som bestemt tåler gentagelse. En god måde at sætte nogle tanker i gang vedrørende emne, arbejdsform, skriveproces, empiri, m.m., og det skal endelig startes tidligt i semestret - f.eks. ved tredje forelæsning. Man kunne evt. lave en workshop med fælles/gruppe brainstorm på emner som en form for kickstarter. (6 stemmer) Kommentar: Enig! Dejligt at blive presset lidt i gang ved at tænke på mulige cases. Samtidig er det også fedt at kunne lufte ens ideer i åbent forum og ikke bare gå og tumle med dem selv. I den forbindelse kunne man også overveje at indføre mere faste feedback grupperinger, da deltagerne ikke var inddelt i egentlige studiegrupper. Gerne flere studenteroplæg - evt. i mindre grupper. Jeg savnede i hvert fald lidt "støtte" undervejs (der var underviseren så tilgengæld fantastisk til at samle op!) - det kan være grundet at jeg kun er vandt til gruppearbejde og aldrig har skrevet opgave selv. (0 stemmer) Eksterne oplægsholdere En sidste læringsaktivitet var indragelse af eksterne oplægsholdere fra såvel universitetet som fra andre organisationer (6 planlagt, 5 afholdt). Hensigten hermed var at skabe grobund for nogle gode diskussio- Evaluering 2013, s. 5 af 7

6 ner samt i fællesskab at afprøve og indskærpe en informationsvidenskabelig faglighed i sådanne diskussioner. De eksterne oplæg får opbakning i flere indlæg og det er hensigten at forsætte denne praksis, som også tjener til at skabe bredere opmærksomhed omkring det, at informationsvidenskab også er en faglighed for politiske og sociale problemstillinger. Inddragelse af andre undervisere/oplægsholdere har været rigtigt inspirerende. Hold fast i det. (3 stemmer) Organisering og kommunikation Udover en fast ugentlig mødegang var kurset organiseret omkring hjemmesiden AULA blev fralagt grundet sin lukkethed og manglende fleksibilitet og i stedet blev et system baseret på Drupal etableret. Kursussiden var tænkt som platform for både intern og ekstern kommunikation, til at gøre pensum overskuelig samt til at varetage informationsdeling bland deltagerne. Siden blev godt modtaget, nedenstående indlæg fik f.eks. flest positive stemmer, og blev efter en lidt tøvende start også godt brugt af andre end underviseren. Hjemmesiden (itempowerment.dk) for faget har fungeret godt; både i forhold til praktiske informationer, vidensdeling og under arbejdet med eksamensopgaven, hvor den har været god at kigge tilbage i. Alt i alt et rigtigt godt holdepunkt. (8 stemmer) Kommentar: Enig, enig. Den kunne godt bruges til nogle flere mini-opgaver (evt. i grupper), også sådan at man hurtigt kunne komme i gang med at bruge den. Kommunikation Kursussiden var bl.a. motiveret af bedre mulighed for kommunikation og vidensdeling blandt studerende og underviser. Først og fremmest kan alle sende fællesbeskeder, alle kan knytte kommentarer til pensum, forelæsninger, fællesbeskeder, osv. og alle orienteres om denne aktivitet via s (også meddelelser) som så bliver udsendt som meddelelser. Hensigten var at skabe en bred og fortløbende kommunikation med udgangspunkt i sidens indhold. Derudover har kurset også twitter tagget #itempowerment hvis seneste posts også vises på hjemmesiden (se prints fra hjemmesiden i bilag). Hensigten, som i vid udstrækning lykkedes, var at opretholde en opmærksomhed og kommunikation omkring kursets problemstillinger mellem de ugentlige mødegange. Går man ind under de forskellige temaer (f.eks. kan man således se, hvordan der løbende er knyttet forskellige kommentarer til emnerne (henvisninger til relateret empiri, eksempler fra dagspressen, gode artikler, osv.) Hjemmesiden har været rigtig fin (forstår ikke hvorfor I ikke bare bruger courseadmin?). Derudover har det været sjovt at følge folk på twitter via #itempowerment. (3 stemmer) Det er underviserens intention fortsat at udbygge og styrke denne kommunikation mellem mødegange. Evaluering 2013, s. 6 af 7

7 Ansigt udadtil Mens man skal være logget ind for at tilgå arbejdspapirer samt deltagernes personlige data, er pensum, slides og kommentarer offentlig tilgængelige og kan googles. Ligeledes er det hensigten, at de deltagere, der ønsker det, kan offentliggøre deres opgave på siden efter endt eksamensperiode. Alt sammen for offentlig at knytte sociale of politiske problemstillinger til den informationsvidenskabelige faglighed samt at give underviser og studerende mulighed for at offentliggøre (og kapitalisere) deres arbejde. Erfaringer For kort at opsummere nogle af de problemstillinger, som underviseren vil arbejde videre med, er her en opstilling på punktform. Bedre teoretisk udfoldelses af empowerment begrebet eventuelt ved brug af post-koloniale studier, Foucault's magtbegreb eller Paulo Freire's pædagogik. Pensum tilpasses, tekster udskiftes. De tidlige rundbordssamtaler bevares og udnyttes bedre, gøres mere forpligtende. Arbejdet med fortløbende kommunikation gennem hjemmeside, twitter, osv. udbygges og forbedres. Forelæsningstunge mødegange splittes op eller omstruktureres, så man undgår 3 timer med kun én (passiv) læringsform. Det overvejes hvordan man kan tilskynde til flere oplæg, aktiviteter og anden indragelse af de studerende. Udfærdiget af Lars Bo Andersen d. 21/ Evaluering 2013, s. 7 af 7

8 Negativt ved IT, Empowerment og Sociale Forandringer... Online Delphi Evaluation Login Register Search Startside for evaluering af IT, Empowerment og Sociale Forandringer Negativt ved IT, Empowerment og Sociale Forandringer Ordet er frit, hvad kan forbedres, hvad fungerede ikke osv.. Mangler du ideer kan du evt. tage udgangspunkt i instituttets formelle evalueringspunkter. Har kurset levet op til kursusbeskrivelsen og til de faglige mål? Det faglige niveau og mængden af læsepensum. Hvilke typer af læringsaktiviteter de studerende vurderer som udbytterige/mindre udbytterige for deres læring Hvilke erfaringer underviseren/ne kan tage med sig i den videre udvikling af læringsaktiviteterne i det evaluerede forløb. De studerendes forberedelse og deltagelse asked Jun 13 by larsbo (200 points) edited Jun 13 by larsbo answer 7 Answers 4 Svingende engagement hos de studerende er tydelig på et forholdsvis lille hold som dette. Det inkluderer også mig selv. Undervisningsgangene med svingende engagement kunne være mere succesfulde, hvis fx. der blev indtænkt flere studenteroplæg eller lign. answered 2 days ago by B.Latour (100 points) Man kunne eventuelt forsøge kollektivt at lukke computerskærmene ned og have en diskussions-sessions uden synlige skærme. ed 1 day ago by 1337 reply 4 Måske lidt for meget fokus på ANT som teoretisk ramme. I min optik kunne vi eksempelvis have brugt lidt mere tid på at sætte empowermentbegrebet i spil. answered 2 days ago by 1337 (100 points) 1 vote Presset skema på andre kurser har haft en negativ indflydelse på vores - (nogle af) de studerendes forberedelse - og det har været frustrerende, at møde op til forelæsning uden at føle sig forberedt. Imidlertid rart at der har været forståelse og flesibilitet omkring problematikken. answered 5 days ago by Katrine (100 points) 1 vote Forslag til næste omgang: Brug de første par uger på fælles inspirationsindsamling. Evt. i form af en række 10 min. oplæg til hver gang, hvor de studerende selv vælger et relevant emne. Det store fokus på eksamensopgaven helt fra start, kan godt sætte begrænsninger i forhold at vælge frit. answered 2 days ago by 1337 (100 points) For at svare op det første spørgsmål, så ja, ud over al forventning. Men da dette er den negative søjle, er vi vel blevet bedt om at finde et hår i 1 of 2 06/20/ :15 PM

9 Negativt ved IT, Empowerment og Sociale Forandringer of 2 06/20/ :15 PM 0 suppen.jeg har kun en anke, og det er ang. indslaget om ADHD. Mht. at tage noget videre fra det indslag samt den del af pensum, så finder jeg det ikke "tungt" nok. answered 3 days ago by Malene Louise (100 points) 0 Måske lidt for meget læsning (men det kan have noget at gøre med at jeg ikke er vant til det :) ) Gerne flere studenteroplæg - evt. i mindre grupper. Jeg savnede i hvert fald lidt "støtte" undervejs (der var underviseren så tilgengæld fantastisk til at samle op!) - det kan være grundet at jeg kun er vandt til gruppearbejde og aldrig har skrevet opgave selv. answered 2 days ago by mathilde (100 points) 3 Formidlingen af undervisningsstoffet ville i mine øjne blive bedre, hvis du Lars Bo nogle gange satte farten lidt ned i de mundtlige præsentationer og lavede mindre proppede slides. answered 2 days ago by Nina (100 points) Powered by Question2Answer

10 Positivt ved IT, Empowerment og Sociale Forandringer Online Delphi Evaluation Login Register Search Startside for evaluering af IT, Empowerment og Sociale Forandringer Positivt ved IT, Empowerment og Sociale Forandringer Hvad har fungeret, hvad har I været glade for, hvad bør bevare en plads i kurset fremover, og hvordan kan disse elementer blive endnu bedre? asked Jun 13 by larsbo (200 points) answer 10 Answers 8 Hjemmesiden (itempowerment.dk) for faget har fungeret godt; både i forhold til praktiske informationer, vidensdeling og under arbejdet med eksamensopgaven, hvor den har været god at kigge tilbage i. Alt i alt et rigtigt godt holdepunkt. answered 5 days ago by Katrine (100 points) Enig, enig. Den kunne godt bruges til nogle flere mini-opgaver (evt. i grupper), også sådan at man hurtigt kunne komme i gang med at bruge den. ed 2 days ago by N.Negroponte reply 7 Dette har uden sammenligning været det mest gennemførte kursus i det 1½ år, som jeg har læst på Aarhus Universitet. Jeg håber, at Lars Bo Andersen kan bevare entusiasmen og arbejdslysten, for hver forelæsning har været ny, forberedt specielt til de studerende (det var en "broget" flok med mange forskellige baggrunde), som var i lokalet og gennemarbejdet mht. præsentation og forløb. Det var bestemt ikke gammel vin på nye flasker, og det mærkes. Der har desuden været en åben og imødekommende mulighed for hjælp, hvis det var nødvendigt, hvilket det var i mit tilfælde. Pensum har været omfattende, men spændende - og jeg regner med at få megen glæde af det i hverdagen og i mit job. Bortset fra et enkelt indslag var kvaliteten fra de inviterede oplægsholdere også meget høj. Alt sammen det, som fører til konklusionen i den første linje. answered 3 days ago by Malene Louise (100 points) 6 Processen vedrørende opstart af eksamensopgave med rundbords-tam-tam osv. er en rigtigt god idé, som bestemt tåler gentagelse. En god måde at sætte nogle tanker i gang vedrørende emne, arbejdsform, skriveproces, empiri, m.m., og det skal endelig startes tidligt i semestret - f.eks. ved tredje forelæsning. Man kunne evt. lave en workshop med fælles/gruppe brainstorm på emner som en form for kickstarter. answered 5 days ago by Katrine (100 points) Enig! Dejligt at blive presset lidt i gang ved at tænke på mulige cases. Samtidig er det også fedt at kunne lufte ens ideer i åbent forum og ikke bare gå og tumle med dem selv. ed 1 day ago by edited 1 day ago by reply 4 OPLÆG er en god øvelse, som man måske godt kunne tvinge alle ud i, når holdet er så lille. F.eks. 15 skarpe minutter fra den enkelte studerende hen mod slutningen af semestret. answered 5 days ago by Katrine (100 points) 1 of 3 06/20/ :15 PM

11 Positivt ved IT, Empowerment og Sociale Forandringer Helt enig. Det kan også gøre processen ang. fokusindsnævring til eksamensopgaven bedre og mere nuanceret. ed 2 days ago by B.Latour Jeg er ikke enig i, at alle skal tvinges ud i oplæg. Har været vidne til mange sløje studenteroplæg på uni, hvor folk bare lirer noget af, fordi de skal. På dette fag har oplæggene til gengæld været rigtig gode, og det har kunnet mærkes, at folk valgte at fremlægge, fordi de havde lyst til at dele noget. ed 2 days ago by 1111 reply reply 4 Rigtig godt og gennemført kursus. Kurset har været præget af Lars Bos tydelige engagement og ønske om at gøre læringsprocessen udbytterig gennem varieret undervisning, gode studenteroplæg (måske fordi oplægsholderne selv har haft mulighed for at tilvælge det?), spændende og relevante gæsteforelæsere og en hjemmeside, som har støttet kurset på en god måde. Og hurra for kaffe! answered 2 days ago by Nina (100 points) Hurra for kaffe, ja! ed 1 day ago by reply 4 God og engageret underviser! Det viser sig blandt andet ved gode slides, mulighed for vejledning og mailkorrespondence næsten 24/7, husker hvad de forskellige skriver om, og sender links til interessante tekster, hvis han falder over noget. (Selvfølgelig nok fordi vi er et forholdsvis lille hold, samt at cases og interesser har været diskuteret tidligt i forløbet) answered 1 day ago by (100 points) 3 Inddragelse af andre undervisere/oplægsholdere har været rigtigt inspirerende. Hold fast i det. answered 5 days ago by Katrine (100 points) 3 Faget har helt sikkert levet op til mine forventninger. Især at der har været så stor fokus på at anvende teorierne (både i undervisningen og vores egne cases) har medvirket til, at jeg her bagefter faget oplever, at jeg kan bruge en informationsvidenskabelig tilgang til at forstå og diskutere sociale udfodringer med. At faget har været godt skyldes mange gode elementer som f.eks. den velfungerende hjemmeside, gode undervisningsoplæg, relevant pensum og tematisk opdeling, spændende gæsteforelæsninger og gode diskussioner på holdet. Det vigtigste har dog helt sikkert været en engageret underviser. 10 ud af 10 herfra. answered 2 days ago by N.Negroponte (100 points) 3 Hjemmesiden har været rigtig fin (forstår ikke hvorfor I ikke bare bruger courseadmin?). Derudover har det været sjovt at følge folk på twitter via #itempowerment. Spændende emner og diskussioner undervejs og gode oplæg både fra forelæser og studerende - fedt at man får mulighed for det! Godt med løbende feedback på opgaven, kunne sagtens være inddraget mere! OG! God evalueringsform :) answered 2 days ago by mathilde (100 points) 2 of 3 06/20/ :15 PM

12 Positivt ved IT, Empowerment og Sociale Forandringer "Tænke-øvelserne" undervejs i undervisningen har været rigtig gode til at fordøje det ellers teori-tunge pensum. Eksempler som "Hvad døde Ramses af?" og "Higgs Partiklen" har været gode eksempler på, hvordan teorien skal anvendes til at forstå komplekse problematikker. Eksemplerne fremstår som gode forklaringsværktøjer og er også praktiske at vende tilbage til når teorien skal genopfriskes. answered 2 days ago by B.Latour (100 points) Powered by Question2Answer 3 of 3 06/20/ :15 PM

13 Evaluering af IT, Empowerment og Sociale Forandringer of 1 06/20/ :14 PM Online Delphi Evaluation Login Register Search Startside for evaluering af IT, Empowerment og Sociale Forandringer Evaluering af IT, Empowerment og Sociale Forandringer 2013 Kære studerende ved IT, Empowerment og Sociale Forandringer Så er det evalueringstid. Evalueringen foregår online via en tilpasset Delphi model (læs evt. mere om Delphi her). En Delphi evaluering foregår på den måde, at I hver især beskriver nogle feedback-emner (deadline 18/6), hvorefter I stemmer hinandens beskrivelser op/ned alt efter hvor enige I er (deadline 20/6). I er også meget velkomme til at uddybe hinandens indlæg. Sådan gør du: Gå ind på og opret en bruger. Hvis du ønsker at være anonym, så brug falsk brugernavn og (betragt det som en engangsbruger, benyttes ikke). Gå ind på nedenstående to tråde og skriv et indlæg for hvert feedback-punkt du har. Uddyb også gerne de andres indlæg ved at knytte kommentarer til dem. 1. Positivt: 2. Negativt: NB! Fremgangsmåden har en høne og æg problematik. Hvordan kan man rate indlæg fra de andre før de har skrevet dem? Derfor har jeg lavet deadlines, som jeg selvfølgelig skriver reminder-mails på. Deadline for selv at sige noget er tisdag, og deadline for at kommentere og stemme op/ned er torsdag. Fredag udsender jeg så en tekst til godkendelse. Jeg sætter pris på jeres feedback, Lars P.S. Systemet kører ikke på verdens hurtigste server, så hav lidt tålmodighed hvis det er langsomt.. Opstår der nogle problemer undervejs, så skriv/ring til Lars. Powered by Question2Answer

14 3. Samspillet mellem teknologi og samfund II IT, Empo of 6 06/20/ :35 PM IT, Empowerment og Sociale Forandringer Log ud Kandidatkursus på Århus Universitet Information Pensum Empiri Wiki Problemformuleringer Analyser Deltagere 3. Samspillet mellem teknologi og samfund II Bruger menu View Edit Min konto Læringsformål At få en forståelse for hvordan STS og ANT adskiller sig fra andre teknologiforståelser. At opnå en forståelse for ANT som metode og filosofi. At opnå kendskab til centrale ANT begreber. At opnå forståelse for hvordan man kan triangulere mellem empiri, ANT og de bredere teknologi diskussioner. Aktiviteter 1. mødegang Forelæsning om ANT og STS (slides) Aktiviteter 2. mødegang Skriv fælles meddelelse Ny problemformulering Ny analyse Meddelelser Evaluering af kurset Grupper til i morgen Harddisken om teknologisyn Arkiv Stud: Minianalyse af selvvalgt empiri ud fra ANT begreber Pensum (298 sider) De fleste tekster kan downloades gratis online, hvis man bruger AU's netværk. Kommentarer Det var hønen, nu til ægget 1 day 11 hours ago Law, John (1992): Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity. In Systems Practice, vol. 5, no. 4. Intro Latour, B. (1990). On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few complications. (F. Olesen, Ed.)Philosophia, 25(3). Intro Strum, S. S., & Latour, B. (1987). Redefining the social link: from baboons to humans. Social Science Information, 26(4), doi: / ANT Latour, B. (1994). On Technical Mediation - Philosophy, Sociology, Genealogy. Common Knowledge, 3(2), ANT Callon, M. (1986). The Sociology of an Actor-Network: The Case of the Electric Vehicle. In J. Law, M. Callon, & A. Rip (Eds.), Mapping the Dynamics of Science and Technology: Sociology of Science in the Real World (pp. 1934). Macmillan. ANT Latour, Bruno (2012): Biography of an Inquiry - About a Book on Modes of Existence", (translated from the French by Catherine Porter) to be published in Social Studies of Science. Latour's projekt Reminder: evaluering, nye deadlines 3 days 12 hours ago Rigtig god overbliksartikel om Empowerment 2 weeks 1 day ago #itempowerment

15 3. Samspillet mellem teknologi og samfund II IT, Empo Latour, Bruno (2005): Reassembling the social. NB: Kun Introduction og Part I ANT advanced Latour's projekt 8. Luyt, Brendan (2008). "The One Laptop Per Child Project and the negotiation of technological meaning". In First Monday, Volume 13 Number 6. OLPC Eksempel Andet materiale Denne artikel af Michel Callon er god (og har samme pointer som den fra pensum om VEL) hvis man analyserer projekter, der udkaster en problemstilling, som ordner verden på en bestemt måde, og som andre så kan vælge at indmelde sig under: Callon, M. (1986). Some Elements of a Sociology of Translation - Domestication of the Scallops and the Fishermen of St. Brieux Bay. In J. Law (Ed.), Power, Action, and Belief - A New Sociology of Knowledge. Keele Sociological Review Monograph. Hvordan kan kvaliteten højnes i debatten på sociale medier / Nationer!er? Se fx: annesophia.blogs.berlingske.dk/2013/06/17/om- #itempowerment #dkpol Retweeted by Katrine Ingvardsen Expand Lars Bo Hvordan kan kvaliteten højnes i debatten på sociale medier / Nationer!er? Se fx: annesophia.blogs.berlingske.dk/2013/06/17/om- #itempowerment #dkpol Expand Lars Bo 19 Jun 19 Jun Foreslå gerne relevante links og materialer i kommentarerne! Add new Comments Nede på jorden eksempler på ANT brug By larsbo on 13 Mar 2013 at about 11:16. Jeg fandt lige 3 eksempler på hvordan man kan bruge ANT selvom ANT jo ikke er noget man bruger :-) 1) En gammel opgave om Great Western Railway--hvor jeg godt nok ikke er helt skarp på alle ANT-principper--men hvor jeg i hvert fald beskriver de translationer, der fører til en jernbane: 2) Artiklen om OLPC som også er på pensum - den er også en fin intro... 3) Måske kan man også få noget ud af at læse min ansøgning til 44 studiet: Jeg tænker lige over flere eksempler, der er klare i mælet.. I må også meget gerne forslå nogle, hvis I kan finde dem... Edit Link til opgave By larsbo on 13 Mar 2013 at about 11:18. 2 of 6 06/20/ :35 PM

16 3. Samspillet mellem teknologi og samfund II IT, Empo of 6 06/20/ :35 PM Edit Endnu et eksempel By Anni on 13 Mar 2013 at about 20:51. Her er en case, hvor ANT bruges som framework til at forklare hvordan udviklingen af mobilteknologi i Kina afhænger af de forskellige aktører. Jeg læste den dog til et fag på handelshøjskolen: den er mere dollar dollar end humanistisk funderet. Gao, P. & Damsgaard, J. A Framework for Understanding Mobile Telecommunications Market Innovation: A Case of China, Journal of Electronic Commerce Research, Special issue on Electronic Commerce in China, Vol. 8, Number 3, pp , 2007 Musik, teknologi, og nye udtryk fra nye steder By larsbo on 14 Mar 2013 at about 12:52. Kasper Schiølin ift. Andre's emne: der er flere forskellige (spændende) fænomener, der matcher det du efterspørger, men et af dem kan du læse om her ( og se på youtube her ( Et andet, som måske kunne minde lidt om ham din studerendes projekt, er Shangaan electro, som kan beskrives som en relancering af en traditionel sydafrikansk genre, Shangaan. 'Relanceringen' består nemlig af, at genren 'peppes' op med forhåndenværende gamle (aflagte) midi og synth's-instrumenter. Eftersignede skulle det være ret hot og med tilhørende dans i Sowetos gader: For mit eget (Lars') vekommende, kan jeg foreslå et overspring ved at se/høre denne musikvideo fra en Nollywood film om Nigerianske scam-spam- s: /watch?v=6tv8lsmvvi8 Edit Stars artikel

17 3. Samspillet mellem teknologi og samfund II IT, Empo of 6 06/20/ :35 PM By Katrine Ingvardsen on 20 Mar 2013 at about 10:53. Kan ikke lige finde en online-udgave af Stars artikel om standarder, kategorier og... løg, men her er en henvisning til den, hvis nogen skal bruge den: Star, Susan Leigh (1991). Power, Technology and the Phenomenology of Conventions: on Being Allergic to Onions. In J. Law (Ed.), A Sociology of Monsters? Power, Technology and the Modern World. Oxford: Basil Blackwell. Jeg har den på papir By larsbo on 20 Mar 2013 at about 12:07....jeg kan heller ikke lige finde den online, men har den i hvert fald på papir et sted, så man kan komme forbi og låne, hvis det skulle være.. Edit Manifest for korrepondenterne.dk By Malene Djurhuus on 20 Mar 2013 at about 15:20. "I en tid, hvor Danmark mere end nogensinde er afhængig af verdenen, skærer seriøse medier ned på deres faste korrespondenter. Begivenheder især i TV dækkes ofte af faldskærmsjournalister, der ikke har et nært kendskab til land eller område." Leif Davidsen på korrespondenterne.dk Hver tredje faste korrespondent forsvundet By Malene Djurhuus on 20 Mar 2013 at about 15:27. Korrespondent-debat arabisk forår En helt ny undersøgelse af danske udenrigskorrespondenter viser, at en hver tredje stilling som fastansat korrespondent er forsvundet siden sidste optælling i 1998»Det system, man så tidligere, hvor man havde faste udkigsposter med korrespondenter i udlandet, er ved at ændre sig, så der i stedet bliver færre faste folk ude i verden og flere flyvende reportere og midlertidig tilstedeværelse i brændpunkter,«siger Simon Kruse til journalisten.dk.

18 3. Samspillet mellem teknologi og samfund II IT, Empo of 6 06/20/ :35 PM Det kan være en fordel på udenrigsredaktioner, hvor rationalet er, at det giver en bedre udnyttelse af stadigt mere knappe ressourcer.»så lukker man i Kabul, hvis brændpunktet flytter til det arabiske forår. Fordelen ved det er, at det giver en mere fleksibel dækning og potentielt mere indhold for pengene,«siger Simon Kruse. Men modellen er samtidig en ulempe for de udsendte journalister.»de korrespondenter, jeg har interviewet, siger, at det er meget svært at opbygge et lokalkendskab og lære sprog, når man arbejder sådan. Det kan komme til at minde om faldskærmsjournalistik,«siger Simon Kruse Letlæst artikel: hvad er STS og hvor kommer det fra By larsbo on 21 Mar 2013 at about 11:09. Torben Elgaard Jensen, som er en central figur i Dansk STS, har skrevet en tale, som er blevet til en artikel, der opsummerer ret godt, hvor STS/ANT kommer fra, hvilke grundsyn der er på spil, og hvordan feltet bidrager til debatten: Edit Om det at frasige sig teknologi By larsbo on 24 Mar 2013 at about 10:05. Hvis ikke I selv har fulgt debatten om evalg er her en opsummering om hvordan fremskridtsfjendske nørder på version2 lykkedes med at "gøre jorden flad" som Morten Østergaard følte det. Masser af referencer til maskinestorere, luddites, og "I prefer not to" som fremlagt af Peter D til #hitau Edit

19 3. Samspillet mellem teknologi og samfund II IT, Empo of 6 06/20/ :35 PM ANT i fysiker-version By HelenaBayer on 24 Mar 2013 at about 16:19. Fysikere fra DTU forsøger at kortlægge og opstille formler om sociale netværk. Add new Your name larsbo Subject Comment * Post IT, Empowerment og Sociale Forandringer er et kandidatkursus under Informationsvidenskab på Århus Universitet. Kurset udbydes i samarbejde med Center for Science, Technology, Society studies og undervises af Lars Bo Andersen.

20 Twitter / Search - #itempowerment 1 of 1 06/20/ :34 PM Home Connect Discover Me #itempowerment Tweets People Who to follow Refresh View all Followed by Jacob Midtgaard and Follow Popular accounts Find friends Trends Change #instagram James Gandolfini Nashville Vine #medienyt Berlin KBH #rf13 #dkpol #sldk Promoted Alaiddé Follow Martha Follow Results for #itempowerment Tweets Top / All / People you follow Lars Bo Hvordan kan kvaliteten højnes i debatten på sociale medier Nationer!er? Se fx: annesophia.blogs.berlingske.dk/2013/06 #itempowerment #dkpol Expand Lars Bo Dokumentar om Iran's grønne revolution med twitter/blog animationer på #dr: dr.dk/tv/se/dr2-glob #itempowermen Expand Lasse Kjær Punktum! #itempowerment = done. Paul Miller, det har væ en fornøjelse. pic.twitter.com/7afv94jsgw Favorited by Mathilde Hoeg Boisen View photo Mathilde Hoeg Lever på kærlighed, kildevand og min allersidste cigaret #allnighter #opgave #itempowerment Expand tjek ham her: theverge.com/2013/5/1/4279 #itempowerment In reply to Læring med udsigt View summary 2013 Twitter About Help Terms Privacy Blog Status Apps Resources Jobs Advertisers Businesses Media Developers Lars Bo Andersen Sådan så det ud, efter havde krøllet deres hjerner #reactionvideo #itempowermen /FEm5x95pVg0?t= In reply to Katrine Ingvardsen View conversation Katrine foredrag i morgen på GIV om teknologi, mennesker og bekymrede mødre - foredragsholder er...mig! #itempowerm #lidtspændt Expand Lars Bo Analyse (og forsvar for betydningen) af social medier og protesterne i Tyrkiet til #itempowerment folket: technosocio

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Udarbejdet af Hugo Alrøe på basis af DJFs online kursusevaluering (11 af 12 mulige besvarelser) og en mundtlig evaluering med de studerende

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Forår 2017 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS

Forår 2017 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Forår 2017 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Spørgsmålene i spørgsmålsbanken er opdelt i dimensioner. Vælg en dimension herunder for

Læs mere

Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS

Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Spørgsmålene i spørgsmålsbanken er opdelt i dimensioner. Vælg en dimension herunder

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds

Didaktisk innovation: Afsluttende artikel, Susanne Minds Afsluttende artikel Jeg har gennem foråret deltaget i forløbet Didaktisk innovatorium. I denne afsluttende artikel om forløbet tager jeg afsæt i at besvare nedenstående 3 spørgsmål: 1. Hvilke erfaringer

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552)

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) Side 1 af 5 Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) 1.a: (enr=573) Er dine generelle forudsætninger for at følge faget

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Skabelse af sammenhæng mellem læringskontekster med blog og wiki

Skabelse af sammenhæng mellem læringskontekster med blog og wiki Skabelse af sammenhæng mellem læringskontekster med blog og wiki Nina Bonderup Dohn Lektor i humanistisk informationsvidenskab og webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab,

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 2. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Udlandsophold på University of New South Wales

Udlandsophold på University of New South Wales Personlige oplysninger: Navn: Jacob Jeppesen Semester: Forår 2012 E-mail: 09591@iha.dk Mobil: 42431988 Motivation: At tage et semester i udlandet er en glimrende mulighed for at prøve at bo i et andet

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 1 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 2 3: Klik på COURSES i den øverste menu 3 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Feedback til gruppe 3 Monte Carlo DR3

Feedback til gruppe 3 Monte Carlo DR3 Feedback til gruppe 3 Monte Carlo DR3 1) Er det valgte TV program et oplagt udgangspunkt for at skabe brugerinvolvering? Monte Carlo på DR er et meget oplagt valg i forhold til at skabe brugerinvolvering.

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

E-learning Toolbox hjælp til it-støttet undervisning på DTU. FLUID, 4. juni 2013

E-learning Toolbox hjælp til it-støttet undervisning på DTU. FLUID, 4. juni 2013 E-learning Toolbox hjælp til it-støttet undervisning på DTU FLUID, 4. juni 2013 Disposition Om LearningLab DTU E-læring på DTU hvorfor? Toolbox formål, eksempler og next step E-læringsværktøjer i brug

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram 1... 2... Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

1.3 Hvordan er fagets koordinering med årsprøvernes andre fag / beslægtede fag?

1.3 Hvordan er fagets koordinering med årsprøvernes andre fag / beslægtede fag? Page 1 of 7 Titel: Ekstern E05-1.år, 1. semester (1st year) - Økonomiske Principper 1 - Forelæsninger Holdkode: Undervisere tilknyttet dette hold: Antal modtagede svar: 93 Antal respondenter 0 tilknyttet:

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013 TORS Studienævn: Evalueringsrapport E2013 Statistik: Antal kurser udbudt på ToRS i efteråret 2013: 171 Kurser evalueret: 114 Undervisere: 81 Besvarelser: 868 Studienævnets kommentarer: Evalueringer på

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

MIA Matematik i anvendelse (7,5 ECTS) Evalueringsrapport ved kursuslærerne Peter Limkilde og Toke Høiland-Jørgensen

MIA Matematik i anvendelse (7,5 ECTS) Evalueringsrapport ved kursuslærerne Peter Limkilde og Toke Høiland-Jørgensen MIA Matematik i anvendelse (7,5 ECTS) Evalueringsrapport ved kursuslærerne Peter Limkilde og Toke Høiland-Jørgensen Den naturvidenskabelige Bacheloruddannelse Roskilde Universitet Juni 2013 MIA blev udviklet

Læs mere

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER LENA PRADHAN OG CHALOTTE CHRISTENSEN VIDEREUDVIKLING AF MATERIALE, UDVIKLET AF HANNE BUHL (CUDIM), 2012 UNI VERSITET PRÆSENTATION Stil jer i en rundkreds på gulvet Tag en hurtig runde: Navn Studievejleder

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere