ÅRSBERETNING 2013 SEX & SAMFUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 SEX & SAMFUND"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 EN ORGANISATION I BEVÆGELSE OG VÆKST

2 SEKSUEL SEKSUEL SUNDHED SUNDHED IKKE ER ET I NICHEOMRÅDE, KOMMU POLITISK MOMENTUM AF STILSTAND MENS 2012 VAR PRÆGET AF MOMENTUM, BLEV 2013 ET LANGT SEJT TRÆK FOR MERE SEKSUEL SUNDHED Velkommen til Sex & Samfunds årsberetning. Sidste år beskrev vi på denne plads, hvordan udviklingen inden for seksuel sundhed var præget af momentum i 2012 og begyndelsen af Den gode nyhed er, at alt tyder på, at de senere års kampagner og oplysningsarbejde har sat sig spor i form af faldende sexsygdomstal og faldende abortrater. I den sammenhæng har Uge Sex- og Kun med Kondom-kampagnerne uden tvivl været afgørende. Den dårlige nyhed er, at trods de gode resultater har den politiske interesse for at sætte seksuel sundhed på forebyggelsesdagsordenen gennem visioner, økonomi og langsigtet støtte været karakteriseret af stilstand. NATIONALE SUNDHEDSMÅL UDEN SEKSUEL SUNDHED Der er ikke kommet nogen nye, banebrydende rapporter eller politiske markeringer. Selv om daværende sundhedsminister Astrid Krag i efteråret indledte den nationale konference for seksuel sundhed med at slå fast, at Seksuel sundhed ikke er et nicheområde, men derimod et selvstændigt område i arbejdet med folkesundhed, fik det ikke politikerne til at ændre kurs. Da regeringen i slutningen af januar offentliggjorde sine nye nationale mål for danskernes sundhed under overskriften Sundere liv for alle, stod der således ikke ét ord om seksuel sundhed. Det er dybt skuffende, lige som det er i lodret strid med konklusionerne i rapporten Seksualitet og sundhed, som Vidensråd AFLØST for Forebyggelse under Lægeforeningen udsendte i Rapporten viser blandt andet, at ni ud af ti voksne danskere anser seksualitet for vigtig, meget vigtig eller særdeles vigtig for deres trivsel. Derfor har arbejdet med seksuel sundhed afgørende værdi for danskernes sundhed og trivsel og bør systematisk tænkes ind i både forskningen og de forskellige sundhedstilbud. MASSER AF INTERESSE FOR SEKSUEL SUNDHED I KOMMUNERNE Men selv om momentum et altså er blevet afløst af det lange seje træk, må man alligevel glæde sig over det arbejde, der foregår omkring seksuel sundhed regionalt og lokalt. Hos Sex & Samfund fornemmer vi klart, hvordan mange kommuner forsøger at finde deres egne ben omkring seksuel sundhed og få indarbejdet den forebyggelsespakke for området, som Sundhedsstyrelsen lancerede i sommeren Det er således ikke vilje eller interesse, der mangler i kommunerne, men økonomiske og menneskelige ressourcer til at løfte opgaven. Det så man ved den nationale konference om seksuel sundhed i Nyborg, som med 190 deltagere slog ny deltagerrekord. Her blev der i to dage udvekslet viden og erfaringer på kryds og tværs mellem kommunerne. Det så man også ved Sundhedsstyrelsens Kun med Kondom kampagne i efteråret. Her bakkede hele 92 kommuner op om kampagnen, som derudover havde øvrige lokale deltagere. VISION ØNSKER EN VERDEN, HVOR: Alle har adgang til oplysninger og sundhedsydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel. Seksualitet anerkendes i sin mangfoldighed både som en værdifuld del af livet og som en grundlæggende menneskerettighed. Stigmatisering og diskrimination ikke findes, og hvor retten til selv at vælge respekteres fuldt ud. MISSION VIL BIDRAGE TIL VISIONEN VED AT: Kæmpe for seksuelle og reproduktive rettigheder. Styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, seksuel sundhed, prævention og abort. Være fortaler for alles ret til oplysninger og sundhedsydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel. 2

3 INTERNATIONALE NERNE UDFORDRINGER STADIG ENORME Overalt stod lokale kræfter parat til at udbrede budskabet om, at kun med kondom er man alene i sengen. Og kampagnen virker. Ifølge Sundhedsstyrelsens tal faldt antallet af klamydiasmittede i 2012 for tredje år i træk. Endelig så man det ved den seneste Uge-Sex kampagne. I 2014 omfattede kampagnen for første gang samtlige klassetrin fra 0. til 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Temaet var grænser, og deltagerantallet slog igen alle rekorder med knap deltagende elever fra hele landet. SEKSUELLE RETTIGHEDER ER UNDER PRES INTERNATIONALT Internationalt har det seneste år også vist, at det er et sejt træk at få indført seksuelle og reproduktive rettigheder og få fastholdt disse rettigheder. Det gjaldt for eksempel på abortområdet, hvor der i Spanien kort før jul blev fremsat et lovforslag, der gør abort ulovlig. Og det gjaldt især LGBT-området: Rusland har indført en lov, der forbyder homoseksuel propaganda. Kroatien har forbudt homoseksuelle ægteskaber. Og senest har Ugandas præsident underskrevet en antihomoseksualitetslov, hvor man kan få livstidsfængsel for homoseksualitet. Det er meget ulykkeligt og dybt bekymrende, at seksuelle og reproduktive rettigheder på denne måde rulles tilbage, og det viser med al tydelighed, at disse rettigheder på ingen måde er givne. Det vil altid være nødvendigt at forsvare dem også i Danmark. Vi glæder os meget til at kaste os ud i arbejdet som rammeorganisation. Det giver os langt større fleksibilitet og helt nye muligheder for at arbejde internationalt på tværs af de forskellige landegrænser og problemstillinger. FIK NY FORMAND Organisatorisk fik Sex & Samfund i 2013 ny formand, da Chris tian Graugaard gik af efter 10 år på posten. Det har været et privilegium at kunne trække på Christian Graugaards faglige og personlige kompetencer i alle de år. Og som professor ved Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet håber vi også fremover at kunne nyde godt af hans viden. Ny formand blev foreningens 37-årige næstformand Bjarke Oxlund, der straks satte den seksualpolitiske dagsorden i pressen med en programerklæring om, at han blandt andet vil sætte fokus på seksuel trivsel for voksne og ældre. Et andet nyt fokusområde for Sex & Samfund i de kommende år bliver fertilitet. Danskernes nedsatte evne til at få børn er nu så udbredt, at der er tale om en folkesygdom. Derfor er det på høje tid, vi begynder at tale om forebyggelse og også inkluderer fertilitet, når unge har seksualundervisning. På den måde vil Sex & Samfund fortsat sætte fokus på seksuel trivsel og seksuelle rettigheder samt arbejde for øget fokus og øgede ressourcer til området både i Danmark og globalt. Heldigvis står Sex & Samfund stærkt til at tage denne kamp. I slutningen af november blev vi således valgt til at modtage penge fra næste års Operation Dagsværk. Pengene går til et projekt, som tager kampen op mod had og diskrimination af unge homoseksuelle og transkønnede i Kenya. Samtidig blev Sex & Samfund endeligt godkendt som rammeorganisation med en fast finanslovsbevilling fra januar Under rammen vil vi fokusere på tre strategiske temaer: Kvinders reproduktive sundhed, unges seksuelle rettigheder og sammenhængen mellem reproduktiv sundhed og rettigheder og bæredygtig udvikling. Bjarne B. Christensen Generalsekretær Bjarke Oxlund Bestyrelsesformand ÅRSBERETNING

4 NYE MATERIALER HJÆLPER ELEVER PÅ SPECIALSKOLER MED SEX OG KÆRLIGHED EN BEVILLING FRA TRYGFONDEN GJORDE DET MULIGT FOR AT UDVIKLE MÅLRETTEDE MATERIALER TIL SEKSUALUNDERVISNING TIL ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV. Charlotte sidder i klassen og fantaserer om en pige fra håndbold, hun godt kan lide. Hun stikker hånden ind under blusen og begynder at røre ved sig selv. Anders bemærker det og synes, det er klamt. Sådan lyder handlingen i en af filmene i Sex & Samfunds nye, omfattende materiale til seksualundervisning i specialklasser og på specialskoler. Materialet blev færdigt sidste sommer. Før det kom, var der stor mangel på materialer til seksualundervisning til elever med særlige behov. Sex & Samfund fik derfor mange henvendelser fra lærere i specialklasser og på specialskoler. Lærerne oplevede, at eleverne havde et stort behov for seksualundervisning, men de manglede både materialer og redskaber til at undervise i emnet. Takket være en bevilling på to millioner kroner fra TrygFonden indledte Sex & Samfund derfor i sommeren 2011 et to-årigt projekt. Målet var at udvikle nye seksualundervisningsmaterialer til specialklasser og specialskoler. HAR SVÆRT VED AT MÆRKE GRÆNSER Når der var brug for særskilte seksualundervisningsmaterialer og metoder til elever med særlige behov, skyldes det to ting. For det første står elever med særlige behov over for en række veldokumenterede udfordringer, når det gælder seksualitet og kærlighed. Eleverne har ofte svært ved at mærke, hvad de har lyst til, og hvad de ikke har lyst til. Og de har også svært ved at tolke andres signaler. Det betyder, at eleverne både har vanskeligt ved at definere og mærke deres egne grænser og ved at respektere andres. For det andet har en del elever med særlige behov svært ved at skabe relationer til andre herunder kærlighedsmæssige og seksuelle relationer lige som de kan have lav kropslig selvtillid. Det betyder for eksempel, at børn og unge der er udviklingshæmmede eller har en ADHD-diagnose er kraftigt overrepræsenteret i forhold til seksuelle overgreb både som krænkere og som ofre. En undersøgelse fra JanusCentret viser således, at cirka tre ud af fire unge, som enten har været udsat for krænkelser, eller selv har en krænkende adfærd, har diagnosen ADHD. BILLEDBASERET MATERIALE En anden vigtig grund til, at Sex & Samfund har valgt at udvikle særskilte seksualundervisningsmaterialer til elever med særlige behov, er, at elever i specialklasser og på specialskoler ofte også har andre læringsmæssige behov. Vi har haft meget lidt seksualundervisning. Jeg synes, det er noget, vi mangler. Det meste, jeg har lært, det har jeg ikke lært i skolen. 14-årig dreng fra specialskole i Aabenraa 4 ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV MÅLRETTET UNDERVISNINGSMATERIALE NYE SEKS

5 En elev opfører sig grænseoverskridende over for de andre. Hvordan hjælper jeg ham og beskytter de andre? Lærer på specialskole De nye materialer er baseret på en skolevirkelighed, hvor der er langt færre elever i klassen, og hvor der er stor forskel på de enkelte elever. Samtidig har elever med særlige behov brug for at få konkretiseret undervisningen med billeder og eksempler. Derfor er det nye materiale også billedbaseret og baserer sig på film, tegninger og piktogrammer. PILOTMATERIALE TIL UGE SEX Den første del af projektet brugte Sex & Samfund på at tage rundt på skolerne og kortlægge behovet ved at interviewe lærere, elever og forældre. Samtidig blev der uddannet et underviserkorps til elever med særlige behov, lige som der blev udviklet et særskilt pilotundervisningsmateriale til Uge Sex-kampagnen I sommeren 2013 blev det færdige materiale lanceret. Det består af følgende elementer: Et materiale med 6 forskellige temaer og tilhørende lærervejledninger. Overskrifterne for temaerne er: Lyst og ulyst, Sex, Kroppen, Normer for køn og seksualitet, Sociale relationer og Prævention, sexsygdomme og graviditet/abort. 6 sæt med påklædningsdukker. 50 illustrationer. 20 piktogrammer. 5 animationsfilm. 8 fiktionsfilm. NYT MATERIALE FIK GOD MODTAGELSE Dermed findes der nu et bredt og mangfoldigt undervisningsmateriale, som er målrettet elever med særlige behov. Og materialet er blevet godt modtaget blandt brugerne. Siden det udkom, er antallet af undervisningstimer, som Sex & Samfund foretager i specialklasser og på specialskoler, således fordoblet. Det samme gælder antallet af elever med særlige behov, der deltager i den årlige Uge Sex-kampagne. Men selv om projektet nu er overstået, er der fortsat meget, der kan gøres på specialområdet. For det første er der brug for at udvikle seksualundervisningsmaterialer og metoder til de grupper af elever med særlige behov, der ikke er dækket af det nye materiale. Det gælder blandt andet elever med fysiske handicap og elever med svære psykiske handicap. For det andet retter det nye materiale sig kun mod elever i grundskolen. Derfor er der også et stort behov for at udvikle tiltag til elever med særlige behov på de Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelser (STU). Sex & Samfund arbejder i øjeblikket på at skaffe finansiering til at udarbejde disse materialer. Forældrene vil ikke acceptere, at han har seksuelle behov. Hvad kan de, og hvad kan de ikke bestemme? Lærer på specialskole MATERIALER HJÆLPER UNGDOMSUDDANN MÅLRETTETSPECIALSKOLER ÅRSBERETNING 2013 UAL UNDERVISNINGSMATERIALER 5

6 ÅRET DER GIK MARTS APRIL MAJ NEJ TIL DRENGEOMSKÆRING Det bør være drengene selv, der beslutter, om de vil omskæres, når de som 18-årige er blevet myndige, fastslog Sex & Samfund i et nyt holdningspapir, der blev lanceret i marts. Organisationen blandede sig dermed i årets mest ophedede debat og opfordrede samtidig politikerne til at undersøge muligheden for at sidestille rituel drengeomskæring med rituel pigeomskæring. SUNDHEDSDAGE I ØKSNEHALLEN Mange slog vejen forbi Sex & Samfunds stand, da Region Hovedstaden lige før påske afholdt Sundhedsdage. Det foregik i Øksnehallen i København, og på standen var der mulighed for at blive klogere på sexsygdomme og prævention, deltage i quizzer om seksualitet og rulle et kondom på. Blandt de besøgende var mange skoleklasser, der især havde mange spørgsmål om unge og sex. BLOMSTER TIL MØDRE På Mors Dag delte Sex & Samfunds frivillige 800 roser ud til mødre i København. Sammen med blomsterne gjorde de frivillige opmærksom på, at indsatsen for sikre graviditeter og fødsler faktisk virker. Mødredødeligheden er på verdens plan halveret siden 1990, men der er stadig stort behov for at fortsætte indsatsen. Cirka 800 mødre dør hver dag verden rundt i forbindelse med graviditet og fødsel. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 6 STOR LOKAL KUN MED KONDOM- KAMPAGNE Igen i år stod Sex & Samfund for at forankre Sundhedsstyrelsens årlige Kun med Kondom-kampagne lokalt i landets 98 kommuner. Kun med Kondom 2013 slog alle rekorder med 92 tilmeldte kommuner og øvrige lokale deltagere. Her stod lokale kræfter klar til at udbrede kampagnens budskab: Mere end hver fjerde ung på 25 år har haft en sexsygdom kun med kondom er I alene i sengen. E SEX SLOG IGEN SIN EGEN DELTAGEREKORD FÆLLES FRONT FOR SEKSUELLE RETTIGHEDER Sex & Samfund holdt møde med Kronprinsesse Mary, udviklingsminister Christian Friis Bach og Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder om vigtigheden af en fortsat stærk dansk indsats. Den skal være med til at holde kvinders og unges seksuelle og reproduktive rettigheder højt på den internationale politiske dagsorden. STOR LOKAL KUN MED KONDOM KAMPAGNE UNDERVISNINGSMATERIALE OM LGBT I ULANDE I november udgav Sex & Samfund et 40-siders undervisningsmateriale om levevilkårene for LGBT-personer i udviklingslande. Der var fokus på blandt andet religionens rolle, menneskerettigheder, opfattelse af køn, og hvordan ulandsbistand kan bruges som politisk instrument. Der var også debatarrangementer på en række gymnasier, hvor problemstillingerne i materialet blev diskuteret. NEJ TIL DRENGEOMSKÆRING UNDERVISN

7 JULI AUGUST SEKSUALUNDERVISNING TIL GYMNASIER I de senere år er der kommet stadig mere fokus på behovet for seksualundervisning på gymnasierne. Derfor udviklede Sex & Samfund i samarbejde med Københavns Kommune et undervisningstilbud med målrettet seksualundervisning til alle gymnasier i kommunen. Det nye undervisningstilbud blev lanceret i maj og indeholdt også tilbud om gratis, anonym klamydiahjemmetest til alle elever. SUCCESFULDT PROJEKT AFSLUTTET I 2005 begyndte Sex & Samfund et hiv-forebyggelsesprojekt i Mbarara i det vestlige Uganda med vores partnerorganisation RHU. Alle projektets overordnede mål er blevet opnået og det på en effektiv måde, konkluderede en ekstern evalueringsrapport. Andelen af løsarbejdere, som lader sig teste for hiv, er steget med 21 procent, og 75 procent flere lader sig behandle på RHU s klinik. DECEMBER GIK MED I PRIDEN I august blev den største Copenhagen Pride parade nogensinde gennemført. Blandt de mange, der var med i det farvestrålende optog, var også en en gruppe på 25 personer fra Sex & Samfund. Gruppen bestod dels af medarbejdere dels af frivillige fra Sex & Samfunds frivilligekorps, der alle markerede budskabet om plads til mangfoldighed og kampen for seksuelle minoriteters rettigheder. FEBRUAR MINISTER INDLEDTE NATIONAL KONFERENCE Interessen var stor og fremmødet rekordhøjt, da den tredje nationale konference om seksuel sundhed blev afholdt i november. Ikke færre end 190 deltog i konferencen, som blev indledt med en videohilsen fra daværende sundhedsminister Astrid Krag. Derefter fulgte en lang række oplæg og workshops om seksuel sundhed. Sex & Samfund var medarrangør af konferencen. INGSMATERIALE OM LGBT I ULANDE ÅRSBERETNING 2013 FARVEL TIL MANGEÅRIG PARTNER Sex & Samfunds engagement i Vietnam blev afsluttet ved udgangen af I 10 år har Sex & Samfund og partnerorganisationen CGFED arbejdet sammen om at forbedre seksualundervisningen i klubber og skoler både for unge og deres forældre samt at få opbakningen til seksualundervisning forankret i det politiske system. Også dette projekt er eksternt blevet evalueret særdeles positivt. UGE SEX UGE SEX SLOG IGEN SIN EGEN DELTAGERREKORD Uge Sex 2014 kampagnen blev den hidtil største: I alt deltog børn i kampagnen, der for første gang også havde klasserne med og nu dækker alle klassetrin i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Årets tema var grænser, og kampagnen var udvidet med en opfordring til forældre med børn i grundskolen: Tal med dit barn om følelser, krop og grænser. NATIONAL KONFERENCE GIK 7

8 RAMME ORGANISATION UNDER DANIDA TTIGHEDER OG BÆREDYGTIG UDVIKLING STYRKE SAMTÆNKNINGEN MELLEM BEFOLKNINGSDYNAMIKKER, FLEKSIBLE OG NY RAMME NYE MULIGHEDER BLEV I 2013 GODKENDT SOM RAMME- ORGANISATION UNDER DANIDA MED FAST BEVILLING PÅ FINANSLOVEN TIL DET INTERNATIONALE ARBEJDE. Det er faktisk ikke mere end to år siden, at Sex & Samfund blev forfremmet til programorganisation under Danida, men allerede nu tager organisationen endnu et skridt op ad rangstigen og indtræder i en rammeaftale med Udenrigsministeriet. Som rammeorganisation skal Sex & Samfund arbejde med tre strategiske områder inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder: Kvinders reproduktive sundhed, unges seksuelle rettigheder og sammenhængen mellem reproduktiv sundhed og rettigheder og bæredygtig udvikling. Det at blive rammeorganisation med fast bevilling giver et mere langsigtet og fleksibelt grundlag for vores arbejde. Vi kan nu se vores indsatser i et langt udviklingsperspektiv i stedet for en kortere projektmodus. Samtidig kan vi være mere fleksible og arbejde på tværs af lande og problemstillinger, siger international chef i Sex & Samfund, Tania Dethlefsen. BEDRE KENDSKAB TIL LANDE Sex & Samfunds internationale arbejde bliver fremover organiseret med landeansvarlige medarbejdere, som dermed har kontakt til den eller de organisationer, som de samarbejder med i forhold til rammeindsatserne. Det giver hver medarbejder et mere indgående kendskab til de lande, de har ansvar for, og et strategisk fokus på de tematikker, der fokuseres på. Det skulle gerne betyde, at vores støtte til partnerorganisationer bliver mere organisationsbaseret og mindre projektbaseret. For eksempel skal det, at vi styrker vores partneres advocacy-indsats, være noget, der gavner deres samlede organi sation, og ikke blot det specifikke projekt, vi samarbejder med dem om, siger Tania Dethlefsen. STYRKER ALLIANCER MELLEM NGO ER Sex & Samfund kommer til at arbejde i lidt færre lande, men til gengæld med flere partnerorganisationer i de enkelte lande. På den måde bliver et større nationalt netværk opbygget, som er med til at forme alliancer mellem de ngo er, som Sex & Samfund samarbejder med. Hvis man tager et eksempel som sammenhængen mellem reproduktiv sundhed og rettigheder og bæredygtig udvikling i verden, så er vi med til at opbygge og styrke alliancer mellem familieplanlægnings-ngo er og miljøorganisationer. Dermed er vi også med til at styrke de interne relationer mellem ngo er i landene til fordel for det fremtidige arbejde, forklarer Tania Dethlefsen. FOKUS PÅ SAMMENHÆNGE Arbejdet med at styrke samtænkningen mellem befolkningsdynamikker, reproduktive rettigheder og en miljømæssig 8

9 REPRODUKTIVE RETTIGHEDER 12 MILLIONER KRONER TIL AT ARBEJDE MED LGBT-RETTIGHEDER ARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDE OG PROBLEMSTILLINGER bæredygtig udvikling er et område, som Sex & Samfund har fokus på de kommende år. Udover fokus på dette i Kenya under den nye ramme, lægger vi også kræfter i den globale alliance The Population and Sustainable Development Alliance (PSDA), som vi er formænd for. Alliancen arbejder globalt for at samtænke reproduktiv sundhed og rettigheder med en bredere bæredygtig udvikling i de nye udviklingsmål efter ARBEJDET FOR LGBT- RETTIGHEDER STYRKES FIK I 2013 TO STORE BEVILLINGER, SOM I DE KOMMENDE ÅR SKAL STYRKE ARBEJDET FOR LGBT-PERSONERS RETTIGHEDER I KENYA. I december 2013 blev det afgjort, at Operation Dagsværk og danske gymnasieelever i 2014 skal lave kampagne om LGBT-personers rettigheder i Kenya. Samtidig skal de samle ind til det projekt, som Sex & Samfund skal være med til at udføre fra 2015 og de kommende tre år. I Kenya oplever de fleste unge, som forelsker sig i andre af deres eget køn, at blive udstødt af familien, bortvist fra deres skole, nægtet medicinsk behandling og udsat for trusler, vold og fængsel. Operation Dagsværk og Sex & Samfund vil arbejde for, at unge homoseksuelle og transkønnede i Kenya får en stemme i samfundet og opbakning til at gå i dialog med politikere og beslutningstagere inden for sundhedsvæsnet og uddannelsessystemet. NYT PROJEKT I KENYA Få dage efter, at Sex & Samfund havde vundet Operation Dagsværk, bevilligede Den Obelske Familiefond penge til et fire-årigt projekt, som også retter sig mod LGBT-personer i Kenya. Dette projekt igangsættes allerede i I alt får Sex & Samfund mere end 12 millioner kroner til at arbejde med LGBT-rettigheder over de kommende år, hvilket glæder international chef i Sex & Samfund, Tania Dethlefsen: Vi er fantastisk glade for den støtte, vi lige nu oplever, da det betyder, at vi i de kommende år kan skærpe vores fokus på seksuelle rettigheder overfor så sårbar en gruppe som LGBT-personer i Kenya. Arbejdet med LGBT-rettigheder er jo et af brydningsfelterne i international politik i disse år. MATERIALE TIL GYMNASIER Netop derfor udarbejdede Sex & Samfund i 2013 et helt nyt gymnasieundervisningsmateriale om LGBT-personers levevilkår i fattige lande, hvor der blev sat fokus på diskrimination, rettigheder, religioners rolle og hvordan diskriminerende LGBT-lovgivning kan få betydning for tildelingen af udviklingshjælp. Undervisningsmaterialet, der både består af et 40-siders elevmateriale og en tilhørende lærervejledning, kan hentes gratis på Sex & Samfunds hjemmeside. ÅRSBERETNING

10 UGE SEX VOKSER OG SÆTTER FOKUS PÅ GRÆNSER FRA 2014 HENVENDER UGE SEX-KAMPAGNEN SIG TIL BØRN OG UNGE LIGE FRA 0. KLASSE TIL OG MED UNGDOMSUDDANNELSERNE. ÅRETS SÆRLIGE TEMA VAR GRÆNSER. Hvordan mærker jeg, at jeg har det godt? Hvad vil det sige at have ret til at bestemme over sin egen krop? Og hvordan kan man være en god ven, kæreste eller seksualpartner uden at overskride sine egne eller andres grænser? Det kunne børn og unge arbejde med i årets Uge Sex tema. Nyere forskning peger på en række problematikker i forhold til børn og unges trivsel og seksuelle sundhed, som vi er nødt til at lytte til: Mange børn møder porno som årige. Mange børn og unge er ikke tilfredse med deres krop, og der er en sammenhæng mellem det at være utilfreds med sin egen krop og have haft negative seksuelle oplevelser. Lidt over en tredjedel af de unge har på et tidspunkt fortrudt, at de havde sex. Og over to tredjedele af alle unge, der er debuteret seksuelt, har haft ubeskyttet samleje. Sex & Samfund valgte derfor at styrke arbejdet med grænser, relationer og rettigheder i seksualundervisningen med et særligt tema. Temaet tilbød lærerne nye muligheder for at tilrettelægge en seksualundervisning, der styrker elevernes erkendelse af deres egne grænser og forståelse for andres. Og som styrker deres evne til at skabe og indgå i gode og respektfulde relationer i skolen, blandt kammeraterne, i familien og på nettet. OGSÅ FOR DE HELT SMÅ ELEVER Kodeordet her er alderssvarende. For de yngste elever drejer det sig om at lære at kunne mærke efter, udtrykke sine egne grænser og acceptere andres grænser samt om børns ret til at bestemme over deres egen krop. For de ældre elever handler temaet om at kunne forholde sig til og kunne diskutere dilemmaer og handlemuligheder i forhold til grænser og lyst, venskaber, kærester og seksuelle relationer både i den virkelige verden og online. På den måde er der ikke stor forskel på seksualundervisning og matematik. Også i seksualundervisning er undervisning i de yngste klasser en forudsætning for undervisning i de ældste klasser. Alle børn og unge skal i seksualundervisningen forholde sig til, hvor deres egen grænse går, og hvordan de bedst kan respektere andres grænser. Med dette års Uge Sex styrker Sex & Samfund arbejdet med netop grænser, relationer og trivsel. Det er et godt initiativ, som kan skabe grobund for vigtige debatter og læring i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Christine Antorini om Uge Sex 2014 Derfor har Sex & Samfund i samarbejde med TrygFonden i 2014 udvidet Uge Sex med klasserne, så kampagnen nu om fatter samtlige klassetrin i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. For evnen til at kunne skabe og indgå i respektfulde relationer opstår ikke af sig selv. Den er resultatet af en lang personlig og social udvikling og kræver viden, personlige ressourcer og kompetencer. Også af den grund er det afgørende, at Uge Sex også henvender sig til de helt små elever. 10

11 I TAL S REGNSKAB 2013 Uganda RHU (Danida) INTERNATIONALT PROGRAM ,9 MIO. KR Vietnam CGFED (Danida) 18% 2% 8% Andet: Seksualundervisning, LGBT, sundhed 6% Advocacy og oplysning Netværksarbejde 32% NATIONALT PROGRAM ,6 MIO. KR Øvrige nationale program Særlige udsatte 5% 4% 4% 12% Præventionsklinik 14% Sexlinien Rådgivning Sex & Samfunds samlede omsætning lande - de i 2013 på 38,9 millioner kroner. Der er tale om et forventet fald, der blandt andet skyldes udløbet af en stor EU bevilling. Men nedgangen blev mindre end budgetteret, da vi i årets løb kvalificerede os til en række nye bevillinger, som har kunnet kompensere for en del af faldet. Globalt advocacy (fonde) 66% Globalt Program Asien, Afrika (Danida) S OMSÆTNING Seksualundervisning Uge Sex 15% 14% Seksualundervisning og kapacitetsopbygning eget korps Seksualundervisning Metoder og materialer Årsregnskabet viser, at det i 2013 er lykkedes at fortsætte og cementere de seneste års vækst og udvikling i vores arbejde. Organisationens resultat ender med et underskud på kroner. Underskuddet er udtryk for en bevidst investering i en række nye opgaver, ikke mindst på fundraisingområdet. Som følge af en positiv udvikling i Sex & Samfunds værdipapirer på kroner betyder det, at foreningens egenkapital ved udgangen af 2013 er på 9.4 millioner kroner Fundraising, kampagne og frivillige Nationalt program Administration Internationalt program Organisation/generalsekretariat Sex & Samfunds indtægter fordeler sig på en bred vifte af nationale og internationale donorer. I 2013 var den største enkeltdonor Danida, hvis bevillinger udgjorde 35 procent af de samlede indtægter. Dernæst kom aftaler og bevillinger til det nationale arbejde fra offentlige myndigheder (Sundhedsstyrelsen, regioner og kommuner), der bidrog med 29 procent af indtægterne. På tredjepladsen kom støtte fra private midler, som tegnede sig for 21 procent af indtægterne, heraf de 13 procent til nationale projekter og 8 procent til internationale. Endelig tegner salg, projektoverhead og andet sig for 15 procent af indtægterne. S BESTYRELSE Bjarke Oxlund Formand Antropolog Lene Stavngaard Næstformand Sygeplejerske Karen Ewers Haahr Konsulent Marie Bruvik Heinskou Sociolog og adjunkt Siri Tellier Ekstern lektor Anders Dahl Antropolog og ekstern konsulent Josephine Obel Læge Sara Wondie Bachelor S REPRÆSENTANTSKAB Sex & Samfunds repræsentantskab består af individuelle medlemmer samt følgende organisationsmedlemmer: AIDS-Fondet Danmarks Apotekerforening Dansk Demografisk Forening Dansk Forening for Klinisk Sexologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Danske Kvindelige Lægers Forening Dansk Handicap Forbund hiv Danmark JanusCentret Jordemoderforeningen Landsforeningen SMil LGBT Danmark Lægeforeningen Mødrehjælpen Sex & Sundhed Ungdomsringen TAK TIL DE, DER STØTTEDE Støtten fra følgende myndigheder, virksomheder, fonde og private gjorde vores arbejde i 2012 muligt: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Udenrigsministeriet (Danida), Undervisningsministeriet, Sundheds styrelsen (Center for Forebyggelse), TrygFonden, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Folkesundhed København, Tips- og Lottomidlerne, International Planned Parenthood Federation (IPPF), EU, UNFPA, The William and Flora Hewlett Foundation, Sanofi Pasteur MSD, de 28 danske kommuner, som Sex & Samfund har samarbejdsaftaler med, samt de mange personer og organisationer, der gennem bidrag og medlemskab har støttet organisationen. ÅRSBERETNING

12 I 2013 blev der gennemført konsultationer i Sex & Samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik I 2013 har Sex & Samfund været med til at mobilisere og uddanne kvinder i Østafrika og Sydasien I 2012 gennemførte IPPF næsten 113 millioner seksuelleog reproduktive sundhedsydelser I 2013 blev Sexlinien for Unges hjemmeside besøgt gange og rådgivningen svarede på spørgsmål Opslagene på Sex & Samfunds internationale Facebook-side blev set gange i 2013 IPPF var i 2012 via sit globale arbejde med til at forhindre usikre aborter Næsten lærere og knap elever fra klasse og ungdomsuddannelserne deltog i Uge Sex 2014 Private bidrag sikrede sidste år mere end doser medicin til nybagte mødre og deres børn samt mere end 300 baby- og mama-kits til sikre fødsler i Uganda Via IPPFs serviceydelser lykkedes det i 2012 at undgå 4,9 millioner uønskede graviditeter 92 kommuner tilmeldte sig Kun med Kondom Derudover deltog øvrige lokale deltagere I Vietnam deltog elever og mere end 400 lærere i en seksualundervisningskampagne, der var stærkt inspireret af den danske Uge Sex-kampagne IPPF har medlemsorganisationer i 152 lande. I alt beskæftiger organisationen over personer og har millioner af frivillige I DANMARK Sex & Samfund er Danmarks største organisation med fokus på seksuel sundhed. Sex & Samfund styrker den enkeltes mulighed for at træffe frie, informerede valg om seksualitet, seksuel sundhed, prævention og abort og modarbejder endvidere sexsygdomme, uønskede graviditeter og seksuelle overgreb. I VERDEN Sex & Samfund har i mere end 20 år arbejdet med internationale projekter i Afrika og Asien, som forbedrer adgangen til sundhed i forbindelse med seksualitet, graviditet og fødsel. Sammen med lokale partnere klæder vi kvinder og unge på til at kæmpe for deres seksuelle og reproduktive rettigheder. Og så presser vi på i FN og EU for, at de skal gå forrest i denne kamp. IPPF International Planned Parenthood Federation (IPPF) er en global serviceudbyder og førende fortaler for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for alle. Sex & Samfund er det danske medlem af IPPF som arbejder i 172 lande. UDGIVET AF: Sex & Samfund Rosenørns Allé 14, 1634 Kbh. V Fra juni 2014: Lergravsvej 59, 2300 Kbh. S Tlf.: Fax: Hjemmeside: REDAKTION: Bjarne B. Christensen (ansvarsh.), Michael G. Madsen TEKST: Michael G. Madsen, Mikkel Dalum og Jane Kofod Redaktionen er afsluttet den 07. marts 2014 FOTO: Mikkel Dalum, Lars Nybøll m.fl. FORSIDEFOTO: Lars Nybøll GRAFISK DESIGN OG PRODUKTION: Westring kbh

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 641 Offentligt Sex & Samfunds foretræde i Sundhedsudvalget v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Tirsdag

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

Årsberetning 2012 Sex & Samfund

Årsberetning 2012 Sex & Samfund Årsberetning 2012 Sex & Samfund EN ORGANISATION I BEVÆGELSE OG VÆKST 1 Seksuel sundhed i bevægelse EN ORGANISA 2012 BLEV ÅRET, HVOR DER FOR ALVOR BLEV SKABT MOMENTUM OM SEKSUEL SUNDHED. Velkommen til Sex

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 SEX & SAMFUND

ÅRSBERETNING 2014 SEX & SAMFUND ÅRSBERETNING 2014 EN ORGANISATION I BEVÆGELSE 359.000 SKOLEELEVER EUROPÆISKE I DEN SAMMEN HIDT RYKKER FREM DANMARK ER ET FOREGANGSLAND I ARBEJDET MED SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL. MEN RESULTATERNE ER IKKE

Læs mere

150.000 elever deltager i Uge Sex heraf 1.297 fra Thisted Kommune

150.000 elever deltager i Uge Sex heraf 1.297 fra Thisted Kommune PRESSEMEDDELELSE 04. FEBRUAR 2011 150.000 elever deltager i Uge Sex heraf 1.297 fra Thisted Kommune Danmarks suverænt største seksualundervisningskampagne løber af stabelen for 4. år i træk. Denne gang

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge ANALYSEPAPIR SEX & SAMFUND UGE SEX JANUAR 2015 Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge Danske unge peger i en ny undersøgelse fra Sex & Samfund på forældre

Læs mere

SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020

SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020 SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020 11. februar 2016 INDLEDNING Kampen for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er kampen for at sikre alle menneskers rettigheder og deres adgang til sundhed i forhold

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 SEX & SAMFUND

ÅRSBERETNING 2015 SEX & SAMFUND ÅRSBERETNING 2015 EN ORGANISATION I BEVÆGELSE VORES V VI ØNSKER EN VERDEN, HVOR SEKSUEL OG REPRODUKTIV SUNDHED OG RETTIGHEDER ER RESPEKTERET SOM EN AFGØRENDE DEL AF AL MENNESKELIG TRIVSEL OG BÆREDYGTIG

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Lone.hein@holstebro.dk 24 20 52 15 HOLSTEBRO KOMMUNE FAKTA Ca. 57.000 indbyggere Mange ungdomsudannelser -: Gymnasium, HF, VUC, Teknisk

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER LÆRERVEJLEDNING 2017 DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER BESØG NATIONALMUSEET PÅ EGEN HÅND 7.-10. KLASSE INDHOLD Introduktion til underviseren De seksuelle rettigheder den korte version

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d.

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse Dagsorden Hvad? Hvorfor? Hvordan? Seksualiteten rummer * Biologiske aspekter * Psykologiske

Læs mere

Referat - Generalforsamling i Sex & Samfund Torsdag d. 30. april 2015

Referat - Generalforsamling i Sex & Samfund Torsdag d. 30. april 2015 Referat - Generalforsamling i Sex & Samfund Torsdag d. 30. april 2015 + Bilag 1:formandens beretning Bilag 2: nye vedtægter Bilag 3: billede af nye bestyrelse 1. Valg af dirigent Christian Graugaard blev

Læs mere

Hvordan kan kommuner bruge nationale kampagner til at styrke arbejde med seksuel sundhed?

Hvordan kan kommuner bruge nationale kampagner til at styrke arbejde med seksuel sundhed? Workshop 1-4: Hvordan kan kommuner bruge nationale kampagner til at styrke arbejde med seksuel sundhed? Cases: Kun med Kondom og Uge Sex Summe-grupper Vidensdeling i plenum /Jane Kofod, Sex & Samfund Kun

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER,

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, DER SKAL FORBEDRE DEN SEKSUELLE SUNDHED. København d. 5. oktober 2006 Forebyggelse i relation til seksuel sundhed bør styrkes via en merbevilling på 20

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

uden HIV Et liv Brug af filmen og det skriftlige materiale

uden HIV Et liv Brug af filmen og det skriftlige materiale Et liv uden HIV Brug af filmen og det skriftlige materiale Målgruppen er folkeskolens ældste klasser, efterskole- og højskoleelever, gymnasieelever og elever i andre ungdomsuddannelser. Filmen lægger op

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Temamøde om seksuel sundhed

Temamøde om seksuel sundhed Temamøde om seksuel sundhed Region Syddanmark, d. 14. marts 2013 Seksualundervisning i grundskolen - udfordringer og initiativer Lone Smidt Sex & Samfund Hvad skal vi tale om? Seksualundervisning i grundskolen

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Ved Rikke Christine Stobbe og Jeppe Hald Projektledere, Sex & Samfund Program for workshoppen

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Generalforsamling i Sex & Samfund Onsdag den 29. april 2009 Rosenørns Allé 14, mødelokalet, 5. sal

Generalforsamling i Sex & Samfund Onsdag den 29. april 2009 Rosenørns Allé 14, mødelokalet, 5. sal Generalforsamling i Sex & Samfund Onsdag den 29. april 2009 Rosenørns Allé 14, mødelokalet, 5. sal Dagsorden KL. 14.30 FORMØDE: NYE VEJE I SEKSUALUNDERIVSNING (SE BESKRIVELSE NEDENFOR) Kl. 16.00 generalforsamling

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Justitsministeren og ministeren for børn, undervisning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Tro, had og kærlighed

Tro, had og kærlighed Tro, had og kærlighed Sex & Samfund Et projekt om troen på en fremtid uden had og diskrimination for unge LGBT personer Forsidefoto: En ung mand bærer et banner med et homofobisk budskab: "Homosexual is

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Sex & Samfunds Strategi 2011-2015

Sex & Samfunds Strategi 2011-2015 Sex & Samfunds Strategi 2011-2015 30.maj 2011 Indholdsfortegnelse Indhold INDLEDNING... 3 VISION... 4 MISSION... 4 VÆRDIER... 4 ET KIG PÅ DE SIDSTE ÅRS SUCCESER... 5 PROGRAMMÅL 2011-2015... 7 MÅL I: KOMMUNER

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Velkommen til inspirationsmøde om seksuel sundhed for børn og unge i Region Nordjylland

Velkommen til inspirationsmøde om seksuel sundhed for børn og unge i Region Nordjylland Velkommen til inspirationsmøde om seksuel sundhed for børn og unge i Region Nordjylland Robert Holm Jensen, rhj@sexogsamfund.dk Lone Smidt ls@sexogsamfund.dk Nationale projektledere i Sex & Samfund PROGRAM

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 SEX & SAMFUND

ÅRSBERETNING 2011 SEX & SAMFUND ÅRSBERETNING 2011 2 3 RUMMELIGHED OG RETTIGHEDER MINISTERIUM RUSKER OP I SKOLERNES SEKSUALUNDERVISNING Hvis der er to begreber, som kendetegnede Sex & Samfunds arbejde i 2011, så er det rummelighed og

Læs mere

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser?

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser? VIL DU VIDE MERE OM UNG DIALOG? Spørg kontaktpersonen på dit gymnasium Klik ind på vores hjemmeside på www.ung-dialog.dk Send en mail til ung@sundkom.dk eller ring på tlf. 21 75 01 10 og snak med vores

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016

GENERALFORSAMLING 2016 Referat fra 60 års jubilæumsgeneralforsamling Tid: tirsdag den 31. maj 2016 kl. 16 19.00 + reception Sted: Sex & Samfund, Lergravsvej 59, 2300 Amager Referat Forud for den egentlige dagsordensbestemte

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

grænser 4.-6. klasse Temamateriale

grænser 4.-6. klasse Temamateriale grænser 4.-6. klasse Temamateriale indhold forord 3 1. HVAD INDEHOLDER MATERIALET? 4 1.1 Elever med særlige behov 6 1.2 Brug migogminkrop.dk 8 2. Baggrundsviden til underviseren 9 2.1 Fakta om rettigheder

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg Sammendrag og kommentering af Når der ikke er noget tredje valg Sundhedsstyrelsens overordnede kommentarer til : 1 Baggrund 3 2 Abortudviklingen i Danmark fra 1981-2001 4 3 Årsager til at kvinder får gennemført

Læs mere

Forældrerådgivningen Skole og Forældre

Forældrerådgivningen Skole og Forældre 2013 Forældrerådgivningen Skole og Forældre ÅRSRAPPORT 2013 SKOLE OG FORÆLDRE Kvægtorvsgade 1, 1710 Kbh. V. Indhold Forord... 2 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 2 Hvem henvender sig

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Seksuel sundhed Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen 2013 Seksuel

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Da fædrene kom på banen. Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver

Da fædrene kom på banen. Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver Da fædrene kom på banen Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver Hvad ved vi Om faderskab og fædre At kvinder og mænd er forskellige men indtil videre har det været spredt og atomiseret med forskning i

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede Verdens bedste? Overhovedet ikke! Danmark 9. plads Mange tror, Danmark ligger helt oppe i toppen, når det gælder

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Dialog i det multietniske klasserum

Dialog i det multietniske klasserum Anne Wind, Sex & Samfund National konference om seksuel sundhed i Danmark: Seksuel sundhed og trivsel for alle 3-4/11 2015 Program for workshop Præsentation af Dialog i det multietniske klasserum Dilemma

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2015-16 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Alkohol 4 5 6-7 8 9 10 3 Næstved Kommune

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

DILEMMAER OG RETTIGHEDER PÅ NETTET REFLEKSIONS- OG CASEØVELSE

DILEMMAER OG RETTIGHEDER PÅ NETTET REFLEKSIONS- OG CASEØVELSE REFLEKSIONS- OG CASEØVELSE MÅLGRUPPE Stx og hf MÅL At eleverne reflekterer over betydningen af rettigheder og anvender deres viden om rettigheder til at rådgive andre unge i spørgsmål og dilemmaer om seksualitet

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere