Indhold. HKI-Hans Knudsen Instituttet Glentevej København NV Tlf.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. HKI-Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 2400 København NV Tlf.: +45 3916 2130 Fax: 3916 2139 Email: hki@hki.dk"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Indhold Året der gik... Strategi... Resultater... Forretningsområder Afklaring... Arbejdsprøvning... Aktivering... Særlig virksomhedsrettet indsats... Sygeindsats... Ungeindsats... Uddannelse... Lærlinge... STU... Beskyttet beskæftigelse... Værkstedsproduktion... Regnskab Årsregnskab... Balance... Organisation... Organisationsdiagram... Medarbejdere... Direktion og ledelse... Personaleforhold... Bestyrelse

3 Året der gik 2010 blev på mange måder et skelsættende år, ikke blot for HKI, men for hele beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Høj ledighed, stor ulighed og tiltagende marginalisering af de svageste grupper i forhold til arbejdsmarkedet påkalder sig en ekstra indsats fra samfundets side. En indsats, som kræver kapacitet, faglighed og kompetence, og hvor en virksomhed som HKI med mere end 100 års erfaring med at tilbyde afklaring, aktivering og uddannelse og den helt særlige indsats er en vigtig aktør i kampen for at hjælpe især de svageste tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet blev et meget travlt år, men også et år præget af mange lovændringer, voldsom offentlig debat og kritik af aktiveringsindsatsen både i kommunal og privat regi og sidst på året af et finanslovsforlig, som nærmest lammede kommunerne og jobcentrene, og med et trylleslag ændrede refusionsreglerne og dæmpede beskæftigelsesindsatsen voldsomt. Takket være de mange forretningsområder og den komplekse række af tilbud, som HKI yder, blev vi ikke så hårdt ramt som mange af vores kolleger. For når året gøres op, kan vi igen glæde os over at have gjort en markant positiv forskel for de mere end 2000 borgere, vi har haft i aktivering og afklaring, de mere end 100 unge, vi har haft i STU forløb og lærlingeuddannelse samt de mere end 150 borgere, vi har haft i beskyttet beskæftigelse. Takket være en kæmpemæssig indsats fra vores 120 dygtige medarbejdere gør vi hver dag en vigtig forskel og bringer stadig flere tilbage på sporet. Aldrig har omvæltningerne på beskæftigelsesområdet været større, aldrig har kommunerne været så pressede som nu. Derfor har vi også besluttet at være endnu mere fokuserede på at tilbyde vores 30 samarbejdskommuner individuelle skræddersyede løsninger til netop deres behov. Vi har i løbet af 2010 brugt rigtig mange ressourcer på at udvikle egne kompetencer og metoder og skabe individuelle løsninger. I forlængelse heraf har vi også arbejdet med at skræddersy vores kommunikation efter modtagernes behov. Det kommer bl.a. til udtryk i, at vi nu går online med årsberetningen og intensiverer vores nyhedsinformation gennem udsendelse af nyhedsmails. Alt sammen i erkendelse af, at standardløsninger ikke er svaret, hverken på den enkeltes eller kommunernes problemer. Løsningerne skal skabes i tæt dialog med kommunerne og deres jobcentre både ud fra kommunernes ønsker og muligheder og ud fra borgernes reelle behov. Forhåbentlig viser beretningen om årets indsats, at vi er godt på vej! God læselyst! Hans-Christian Jacobsen Direktør 1

4 Strategi Mission Den erhvervsdrivende fond Hans Knudsen Instituttet har til formål at drive virksomhed inden for revalidering, uddannelse, aktivering og beskæftigelse af personer med funktionsnedsættelse og som ikke kan komme i beskæftigelse uden særlige foranstaltninger. Fonden skal også kunne påtage sig opgaver, der følger af den til enhver tid gældende social- og arbejdsmarkedslovgivning. Fonden kan drive erhvervsvirksomhed med det formål at forhandle og udvikle systemer og hjælpemidler til gavn for personer med funktionsnedsættelse. Værdigrundlag Vi sætter det enkelte menneske i centrum. Vi planlægger vores aktiviteter med fokus på det enkelte menneskes muligheder for vækst og møder alle med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Et ophold på Hans Knudsen Instituttet skal gøre en positiv forskel for den enkelte. Hans Knudsens Instituttets opgaver er at give personer den erhvervsrådgivning, arbejdsprøvning, uddannelse eller beskyttet arbejde, som kan være nødvendig for at finde og fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Arbejdet i vores ordreproducerende værksteder og afdelinger bygger på et humanistisk menneskesyn og en række kerneværdier som: Faglighed Troværdighed Rummelighed Ligeværdighed Socialt engagement Målgrupper HKI er specialiserede i at hjælpe borgere med fysiske, psykiske og sociale barrierer ud på, eller tættere på, arbejdsmarkedet. Vi arbejder særligt med mennesker med en eller flere af disse barrierer: Borgere med psykiatriske diagnoser Borgere med psykiske og sociale problemer Borgere med indvandrerbaggrund Unge med eller uden kompetencegivende uddannelse Misbrugere Udviklingshæmmede Borgere med hjerneskade Borgere med fysiske handicap Borgere uden motivation for at komme i arbejde 2

5 Resultater Her ser du et udsnit af HKI s resultater Kundetilfredshedsundersøgelse: Jeg oplever, at undervisningen på HKI bidrager til en progression i forhold til den enkelte unges sociale kompetencer: Jeg oplever, at undervisningen på HKI bidrager til en progression i forhold til den enkelte unges faglige kompetencer: Jeg oplever, at undervisningen på HKI bidrager til en progression i forhold til den enkelte unges personlige kompetencer: 17% Meget enig 71% Enig 12% Hverken enig/uenig 0% Uenig 0% Meget uenig 18% Meget enig 53% Enig 29% Hverken enig/uenig 0% Uenig 0% Meget uenig 17% Meget enig 65% Enig 18% Hverken enig/uenig 0% Uenig 0% Meget uenig Elevtilfredshedsundersøgelse: Jeg er glad for at gå på min uddannelse på HKI: Jeg synes, at jeg får den støtte, jeg har brug for af min kontaktlærer: Resultat af arbejdsklar 42% Meget enig 42% Enig 12% Hverken enig/uenig 1% Uenig 3% Meget uenig 42% Meget enig 42% Enig 8% Hverken enig/uenig 6% Uenig 2% Meget uenig 54% Job, uddannelse, praktik 16% Sygemeldt 18% Udskrevet pga.barsel, flytning,manglende fremmøde eller andet. 6% Startet i andet forløb 6% Fortsat uafklaret 3

6 Resultater Ud på arbejdsmarkedet Virksomhedsrettet indsats 90% af de sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (indsatsparate), der i 2010 var visiteret til en virksomhedsrettet indsats, kom i virksomhedspraktik, ekstern arbejdsprøvning, job eller virksomhedsrevalidering. Lærlinge Med en erhvervsuddannelse fra HKI opnår 70 % af lærlingene fast beskæftigelse enten på ordinære vilkår eller i fleksjob. Jobporten Jobcenter København har i 2010 foretaget en evaluering af Jobporten på HKI med følgende resultater: 29 % har opnået en aftale med en arbejdsgiver om et job 82 % vurderer, at Jobporten har givet nye færdigheder (faglige eller personlige), som kan anvendes i jobsøgning 76 % vurderer, at Jobporten har ændret deres jobsøgning 71 % er meget tilfredse med Jobporten 4

7 Afklaring HKI s ni målrettede afklaringstilbud: Bred erhvervsafklaring (2010: 126 borgere i forløb) Afdækker arbejdsevne og fremtidige forsørgelsesgrundlag. Specifik afklaring til uddannelse (2010: 12 borgere i forløb) Afprøver og afklarer borgerens interesser og ressourcer inden for et valgt fag. Erhvervsafklaring af unge (2010: 12 unge i forløb) Afdækker borgerens arbejdsevne og fremtidige forsørgelsesgrundlag. Smertehåndtering (2010: 18 borgere i forløb) Afklarer borgerens ressourcer og muligheder for at komme ud på arbejdsmarkedet. Afklaring af psykisk syge (2010: 10 borgere i forløb) Afdækker borgerens arbejdsevne og fremtidige forsørgelsesgrundlag. Arbejdsprøvningspakken (2010: 344 borgere i forløb) Afdækker borgerens arbejdsevne og fremtidige forsørgelsesgrundlag, og bringer borgeren tæt tere på arbejdsmarkedet. Kombinationspakken (2010: 105 borgere i forløb) Tilbyder borgeren en individuel og helhedsorienteret indsats om vejen tilbage til arbejdsmarke det. Sygedagpengepakken (2010: 124 borgere i forløb) Støtter borgeren i at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet og vende tilbage i job efter sydom Motivationspakken (2010: 40 borgere i forløb) Motiverer borgeren til at søge job eller starte uddannelse. Afklaring og erkendelse af egen situation Efter en arbejdsulykke kom Annemette Grundtvig i en arbejdsprøvning på HKI: På det personlige plan mærkede jeg stor forståelse og oplevede en afklaring og erkendelse af min egen situation. Jeg mødte nogle medarbejdere, som gav mig, hvad jeg havde brug for på en respektfuld, støttende og udfordrende måde. De lytter, analyserer, justerer, prioriterer og fornemmer, om der skal skubbes eller støttes. De er rigtig gode, både når det gælder faglige og personlige kompetencer. Arbejdsprøvning på HKI Afklaring på HKI foregår som en arbejdsprøvning på vores mange værksteder eller på en ekstern arbejdsplads. Læs mere om arbejdsprøvning på arbejdsproevningspakke Læs mere om afklaring på 5

8 Arbejdsprøvning Borgerens arbejdsevne og fremtidige forsørgelsesgrundlag kan afdækkes ved hjælp af et arbejdsprøvningsforløb på HKI. Arbejdsprøvningerne foregår på op til 3 af vore mange værksteder eller på en ekstern arbejdsplads. Dette foregår i et arbejdsmiljø, hvor der tages hensyn til borgerens individuelle behov, men hvor der i øvrigt stilles de samme krav som på arbejdspladser på det øvrige arbejdsmarked. Arbejdsprøvninger i den virkelige verden motiverer Kundekontakt, service og at holde butikken præsentabel for de mange småbørnsforældre og bedsteforældre, der hver dag handler hos Mødrehjælpen i Valby. Det er opgaver, der engagerer og motiverer borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Sådan lyder erfaringerne, efter knap et års samarbejde mellem HKI og Mødrehjælpen, hvor ideen er, at HKI leverer personale til butikken, der fungerer efter Mødrehjælpens koncept. Mødrehjælpsbutikken drives, som HKI s andre værksteder, på markedsvilkår som virksomheder på det øvrige arbejdsmarked. Kunderne i mødrehjælpsbutikken har samme forventninger til de borgere, der er i arbejdsprøvning i Mødrehjælpen, som de har til personale i andre butikker. Det giver en ægte oplevelse for borgerne, og det giver mere kvalitet i arbejdsprøvningerne. Kvalitet i arbejdsprøvningen Høj kvalitet i arbejdsprøvningerne har været et fokusområde i 2010 på HKI. Samtlige socialrådgivere, værkstedspersonale, lærere og pædagoger har gennemgået et internt undervisningsforløb. Formålet har været at sikre en høj faglighed i observationerne af borgerne, højne skriftligheden i rapporteringen til kommunen, sikre rettidigheden over for kommunerne og styrke det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Arbejdet har resulteret i: Højere kvalitet i observationer og rapportering Større kendskab til de enkelte faggruppers kompetencer Et mere smidigt internt, tværfagligt samarbejde Revision af HKI s egenkontrol 6

9 Aktivering Virksomhedsrettet aktivering med jobdansk Jobporten er et aktiveringstilbud til ledige med anden etnisk baggrund end dansk, der har til formål at styrke og motivere ledige borgere til at komme i ordinært job, ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik. De fleste er ufaglærte med manglende danskkundskaber og har brug for vejledning i jobsøgning samt kendskab til det danske arbejdsmarked og det danske sprog. Jobportens tilbud veksler mellem undervisning i jobdansk, individuelle samtaler, vejledning i jobsøgning og praktisk arbejde på HKI s ordreproducerende værksteder. I 2010 havde HKI 178 borgere fra København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Albertslund Kommune i forløb i Jobporten. Tilfredshed blandt borgere i Jobporten En intern undersøgelse blandt Jobportens borgere viser en generel stor tilfredshed med det varierede indhold i Jobporten. Borgerne fremhæver, at Jobporten har styrket deres faglige kompetencer og danskkundskaber og givet motivation til aktivt at søge job. Læs mere på: Aktivering Aktiveringstilbud på HKI forbereder ledige til arbejde. Gennem afklaringssamtaler og forløb på værksteder får den ledige indsigt i egne muligheder på arbejdsmarkedet og bliver fagligt opkvalificeret. Læs mere på: Udbytte af Jobporten 29 % har opnået en aftale med en arbejdsgiver om et job 82 % vurderer, at Jobporten har givet nye færdigheder (faglige eller personlige), som kan anvendes i jobsøgning 76 % vurderer, at Jobporten har ændret deres jobsøgning 71 % er meget tilfredse med Jobporten Evaluering af Jobporten på HKI foretaget af Jobcenter København i

10 Særlig virksomhedsrettet indsats Den mest effektive vej til job Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats er den mest effektive vej ind på arbejdsmarkedet. Derfor har vi gennem mange år arbejdet med at etablere blandt andet praktikforløb og fleksjob - helt i tråd med ønskerne fra politisk side, der i 2010 blev manifesteret i en politisk aftale om ændrede refusionsregler. En forudsætning for, at den virksomhedsrettede indsats lykkes er, at medarbejder og virksomhed matcher hinanden. Det gælder ikke mindst for de svageste ledige. Gennem mange år har HKI s virksomhedsteam udbygget samarbejdet med eksterne virksomheder med det formål at tilrettelægge holdbare forløb. Dette skal sikre ledige med fysiske, psykiske og/eller dansksproglige begrænsninger en positiv oplevelse og fast tilknytning til arbejdsmarkedet og sikre virksomheden en motiveret medarbejder. 90 % af de svageste ledige i virksomhedsrettede forløb HKI s solide kendskab til virksomhederne og den grundige afklaring af de svageste ledige gør, at vi kan matche den ledige med den rigtige type virksomhed. Det medførte i 2010, at: 90% af de sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (indsatsparate), der var visiteret til en virksomhedsrettet indsats, kom i virksomhedspraktik, ekstern arbejdsprøvning, job eller virksomhedsrevalidering. Sådan gør vi: Tidlige og hyppige individuelle samtaler med den ledige Grundig afklaring af den lediges muligheder og begrænsninger samt god dialog om formålet med forløbet Bredt virksomhedsnetværk og indgående kendskab til de enkelte virksomheder God dialog mellem virksomhedskonsulenter og virksomheder Service fra HKI til virksomhederne: - Følger borgeren under hele forløbet - Hurtig indsats ved udfordringer på arbejdspladsen - Stiller faglig viden om borgerens situation til rådighed, eks. om diagnoser - Mentorordning - Administrativ hjælp 8

11 Sygeindsats Tidlig indsats reducerer sygefravær I 2010 har HKI haft over 100 sygemeldte borgere fra Jobcenter Gladsaxe i forløbet Aktiv sygemeldt, som via en tidlig indsats sigter mod at bevare borgernes arbejdsidentitet, afklare jobmuligheder og bringe dem tilbage eller tættere på arbejdsmarkedet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har registreret gode effekter af en sådan indsats, og det er også HKI s erfaring, at de sygemeldte borgere oplever en god og hurtig effekt af det individuelt tilrettelagte forløb. I arbejdet med de sygemeldte borgere bringer HKI et tværfagligt team i spil bestående af virksomhedskonsulenter, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere, lærere samt ernærings- og husholdningsøkonomer. Aktiv sygemeldt indeholder: Afklaring af skånebehov, mulig arbejdstid og -funktioner Praktik på HKI s værksteder Fysisk træning Gruppedrøftelse om fremtidige jobmuligheder Erhvervsrettet rådgivning v. virksomhedskonsulent og socialrådgiver Individuelle samtaler v. socialrådgiver Identifikation af nye jobmuligheder bl.a. vha. programmet Jobspor Gruppecoaching Kostvejledning Jobcenter Gladsaxe: Stor glæde af Aktiv sygemeldt Sygedagpengeopfølgningen ved Jobcenter Gladsaxe har haft stor glæde af forløbet Aktiv sygemeldt for ny-sygemeldte hos HKI. Den sygemeldte borger bliver behandlet på en værdig måde. Tæt kommunikation mellem Jobcenter og HKI, afsluttende beskrivelse af borgerens forløb har givet konsulenterne et godt udgangspunkt for det videre arbejde med en sygemeldte borger. Peter Mikkelsen, Virksomhedskonsulent, Jobcenter Gladsaxe 9

12 Sygeindsats Fra SOSU-assistent til receptionist 24-årige Louise Emde Tarding er uddannet SOSU-assistent. I 2005 fik hun konstateret en hjertesygdom, der forhindrede hende i at arbejde inden for sit fag. I 2010 blev hun henvist til HKI med henblik på en uddannelses- og jobmæssig afklaring. De medarbejdere, jeg har mødt på HKI, har behandlet mig med respekt ikke som en taber og lyttet til mig på mine betingelser set mig som et individuelt menneske. Den gode behandling har motiveret mig, og det har været rart at have noget at stå op til. I mine samtaler med fysioterapeuten og psykologen har jeg også mødt forståelse, og jeg har fået rusket rigtig godt op i mine forskellige problemstillinger. Min socialrådgiver på HKI har hjulpet mig med at blive afklaret med min fremtid. Nu er jeg næsten sikker på, at jeg vil være receptionist, og jeg har i den forbindelse været i praktik i receptionen på HKI. Det var meget lærerigt, og personalet var ivrige for at lære mig procedurerne i receptionen. Aktiv sygemeldt indeholder: Afklaring af skånebehov, mulig arbejdstid og -funktioner Praktik på HKI s værksteder Fysisk træning Gruppedrøftelse om fremtidige jobmuligheder Erhvervsrettet rådgivning v. virksomhedskonsulent og socialrådgiver Individuelle samtaler v. socialrådgiver Identifikation af nye jobmuligheder bl.a. vha. programmet Jobspor Gruppecoaching Kostvejledning 10

13 Ungeindsats: Arbejdsklar Halvering af unge-ledighed Aktiveringsforløbet Arbejdsklar sigter mod at få unge kontanthjælps- eller dagpengemodtagere fra Brøndby Kommune hurtigt i uddannelse eller job, evt. via praktik eller løntilskud. For halvdelen af de 67 unge, der har været igennem forløbet i 2010, er det lykkedes inden for 7-10 uger. En del af de unge havde inden forløbets start en uddannelse inden for et fag med meget dårlige beskæftigelsesmuligheder, mens andre hverken havde uddannelse, erfaring med at søge job, kendskab til arbejdsmarkedet eller afklarede/ realistiske forventninger til kommende job. Gennem en tæt relation til den enkelte arbejder et tværfagligt team på HKI med at afklare den unges uddannelses- og erhvervsmæssige ressourcer og motiverer dem til starte uddannelse eller job. HKI Arbejdsklar Henvender sig til unge ledige Afklarer uddannelses- og jobmuligheder Individuelt tilrettelagt forløb Vægt på intern og ekstern virksomhedspraktik Individuel støtte via tværfaglige team Varer op til 26 uger Læs mere om aktiveringstilbud på: Resultat af arbejdsklar 54% Job, uddannelse, praktik 16% Sygemeldt 18% Udskrevet pga.barsel, flytning,manglende fremmøde eller andet. 6% Startet i andet forløb 6% Fortsat uafklaret Nu ved jeg, hvad jeg vil 25-årige Karina Lykke Frederiksen er et stort skridt nærmere arbejdsmarkedet, efter hun med Arbejdsklar blev afklaret om, hun ville uddanne sig til maler: Da jeg startede på HKI havde jeg 100 ideer til, hvad jeg gerne ville. Jeg havde blandt andet en idé om, at jeg skulle være HR-konsulent, men jeg har fundet ud af, at et praktisk fag er mere mig. Jeg er blevet mere sikker på, hvad jeg vil, og at jeg kan finde ud af det. Aktivering der virker Vi kan se, det virker. De unge er rigtig glade for det - de får afprøvet forskellige ting på værkstederne, bliver opkvalificerede og lærer noget nyt. HKI går i dybden med den enkeltes kompetencer og arbejder sig på den måde hen imod, hvad der er det rigtige. Henriette Wilches, arbejdsmarkedskonsulent fra Brøndby Jobcenter. 11

14 Uddannelse Kompetencegivende uddannelser At nå i mål med regeringens 95-procent-målsætning forudsætter, at også ressourcesvage unge får en uddannelse. HKI tilbyder kompetencegivende erhvervsuddannelser til dem, der har brug for særlig støtte og vejledning gennem hele uddannelsen, så også unge med fysiske, psykiske eller sociale problemer kan gennemføre en uddannelse. Fem veje til uddannelse 12 erhvervsuddannelser inden for service, håndværk og administration 9 retninger inden for erhvervsgrunduddannelsen (EGU) HKI-uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med sæ lige behov AspIT verdens første IT-uddannelse for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse Biblioteksmedhjælperuddannelsen (BMU) 3-årig Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ledige praktikpladser HKI har i alt 78 praktikpladser inden for 20 forskellige fag, der matcher erhvervslivets efterspørgsel: Cater Bygningsmaler Industritekniker CNC-assistent CNC-tekniker Værktøjsmager Møbelsnedker Kontoruddannelse Kontorservice Ejendomsservicetekniker Cykelmekaniker Cykelmontør Ejendomsservicemedhjælper Finmekaniker Finmekanikerassistent Træoperatør Maskinsnedker Produktionsassistenter inden for massivtræsmøbel Produktionsassistenter inden for plademøbel Smørrebrødsjomfru 12

15 Uddannelse: Lærlinge Basis- eller fuldpakke Lærlinge på HKI har meget varierede behov for støtte under uddannelsen. Derfor tilbyder HKI en differentieret prismodel: Basispakken til en lav pris giver mulighed for løbende tilkøb, mens fuldpakken inkluderer al nødvendig støtte. Basispakke Lån af basisværktøj Arbejdsskadeforsikring Lærlingeklub med månedlige aktiviteter Undervisning i dansk, matematik, engelsk og PC-kørekort Daglig kontakt til uddannelsesvejleder Kvartalsvis progressionsrapportering Hjælp til jobsøgning Fuldpakke Samtaler med psykolog samt udtalelser og henvisning til behandling Psykologisk/pædagogisk test Fysioterapeutisk træning og vejledning Motion Kognitive samtaler med speciallærer Mentorguide Psykoeduktionskursus ADHD/autisme KAT-træning Udvidet indsats fra kontaktpersoner 70% lærlinge i job Med en erhvervsuddannelse fra HKI opnår 70 % fast beskæftigelse enten på ordinære vilkår eller i fleksjob. Mens frafaldet på Danmarks øvrige erhvervsuddannelser ligger på omkring 46 %, er frafaldet blandt eleverne på HKI s håndværksuddannelser på blot 20 %. Det til trods for at eleverne på HKI har fysiske, psykiske eller sociale barrierer, der kan gøre det svært at gennemføre en uddannelse. Snedkersvend med bronze En fuldført snedkeruddannelse og en bronzemedalje i baglommen. Det er mere, end 34-årige Jakob Momme turde håbe på efter længere tids sygemelding med panikangst, depressive tendenser og ADHD-træk. Efter flere fejlslagne møder med forskellige uddannelsesinstitutioner starter Jakob i snedkerlære på HKI: Her er plads til at lære et håndværk i nogle rammer, som gør det muligt for sådan en som mig. Jeg har nogle gange brug for hjælp og feedback, og så er der altid én parat. Før HKI havde jeg ikke forventet, at jeg kunne tage en uddannelse. Jeg følte mig meget langt fra arbejdsmarkedet og frygtede, jeg ville ende på førtidspension. I dag arbejder Jakob hos Danbygger I Dragør, hvor han er ansat i løntilskudsordning med henblik på en fastansættelse. 13

16 Uddannelse: STU Kunderne: God progression og godt samarbejde Professionelle, samarbejdsorienterede og rummelige de ord, mener vores kunder, bedst karakteriserer HKI. Det viser en kundetilfredshedsundersøgelse blandt UU-vejledere og sagsbehandlere på jobcentre foretaget i december UU-vejlederne og sagsbehandlerne oplever, at undervisningen bidrager væsentligt til en faglig, personlig og social progression hos den unge. Undersøgelsen viser også, at vores kunder generelt er meget tilfredse med udbyttet af STUuddannelserne og samarbejdet med HKI, der er kendetegnet ved høj faglig kvalitet i undervisning og på møder samt en god dialog med medarbejderne. Uddrag af kundetilfredshedsundersøgelse: Jeg oplever, at undervisningen på HKI bidrager til en progression i forhold til den enkelte unges sociale kompetencer Jeg oplever, at undervisningen på HKI bidrager til en progression i forhold til den enkelte unges faglige kompetencer Jeg oplever, at undervisningen på HKI bidrager til en progression i forhold til den enkelte unges personlige kompetencer 17% Meget enig 71% Enig 12% Hverken enig/uenig 0% Uenig 0% Meget uenig 18% Meget enig 53% Enig 29% Hverken enig/uenig 0% Uenig 0% Meget uenig 17% Meget enig 65% Enig 18% Hverken enig/uenig 0% Uenig 0% Meget uenig Vi har spurgt eleverne på STU-uddannelserne, hvad de synes om deres uddannelse, og de er generelt meget tilfredse: Elevtilfredshedsundersøgelse: Jeg er glad for at gå på min uddannelse på HKI: Jeg synes, at jeg får den støtte, jeg har brug for af min kontaktlærer: 42% Meget enig 42% Enig 12% Hverken enig/uenig 1% Uenig 3% Meget uenig 42% Meget enig 42% Enig 8% Hverken enig/uenig 6% Uenig 2% Meget uenig 14

17 Beskyttet beskæftigelse HKI driver en række beskyttede værksteder, der giver personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, et tilbud om arbejde og socialt samvær. HKI forsøger i videst muligt omfang at udplacere borgere, som er visiteret til beskyttet beskæftigelse, ud i eksterne praktikker og ansættelser. Det drejer sig særligt om yngre borgere og borgere med et reelt arbejdsmarkedspotentiale. Dog må vi erkende, at langt de fleste borgere, som er visiteret til beskyttet beskæftigelse, ikke har ressourcerne til at klare en ekstern udplacering og derfor vender tilbage til det beskyttede arbejde på HKI s egne værksteder. De beskyttede medarbejdere tilbydes beskæftigelse i et miljø, der er med til at højne deres selvværd, livskvalitet og give mulighed for socialt samvær. Værkstederne fungerer dels som tillæringssted og dels som udslusningssted til almindelig eller særligt tilrettelagt beskæftigelse. Vi beskæftiger mere end 150 medarbejdere på to værkstedscentre med bl.a. fabrikation af arkivæsker og andre kartonnageopgaver, pakke- og montagearbejde, elektrisk samlearbejde. Værkstederne er underleverandører til andre private virksomheder og fungerer på markedsvilkår. Selvom medarbejderne er lidt længere om produktionen, arbejder vi altid efter faste leveringsdatoer og priser. Vi lægger vægt på, at de beskyttede værksteder fungerer som andre arbejdspladser med medarbejderdemokrati, borgerinddragelse i udvalgsarbejde, tilfredshedsmålinger og sociale aktiviteter som sommerfest, julefest og idrætsdage. Udsmykning af Saxoparken På HKI s billedværksted har psykisk syge borgere i 2010 været i fuld gang med at fremstille egetræssteler (træpæle) med fuglemotiver til Vesterbro Naturværksted i Saxoparken. Det er Københavns Kommune, der har bestilt stelerne, som udhugges, bearbejdes og males på HKI s billedværksted, mens snedkerværkstedet assisterer ved de steler, der også skal have vinger eller lignende påsat. På sigt er det planen, at HKI s billedværksted skal bidrage til udsmykningen af flere byrum i København. 15

18 Værkstedsproduktion HKI s værksteder HKI s værksteder anvendes til arbejdsprøvning, praktik, lærlinge- uddannelse samt egentlig produktion på almindelige kommercielle vilkår. Produktionen bevirker, at værkstederne fungerer som ordinære arbejdspladser, og at borgerens forløb foregår i et virkelighedsnært miljø. Værkstederne tilbyder en bred vifte af produktion og håndværk både til virksomheder, offentlige institutioner og private kunder. Værkstederne indgår ofte i udviklingsarbejdet af nye produkter og fremstiller prototyper for designere. Læs mere på I kirkens tegn 2010 har i høj grad stået i kirkens tegn på HKI s snedker- og metalværksted. Til Husumvold Kirke i Brønshøj har HKI leveret prædikestol, knæfald, kirkebøsser og messinglamper. Garderober til institutioner Snedkerværkstedet har i 2010 også haft travlt med at producere garderober til institutioner i Storkøbenhavn. I årets løb er det blevet til 448 garderober. Lys fra metalværkstedet Metalværkstedet har i flere år fremstillet produkter til BTI Light Systems, der leverer lyssystemer til vindmøller. I 2010 har værkstedet prøvet kræfter med nye typer bestillinger og produceret skinner og plader til diodelysarmaturer til vindmøller. Værkstedet har i 2010 fortsat det gode samarbejde med Søberg Lystek, der skaber forskellige former for belysninger. Året bød på en ny slags ordrer i form af vågelamper til brug på hospitaler 16

19 Årsregnskab Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Nettoomsætning Vareforbrug Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før finasielle poster Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Hovedkunder Fordeling af salg 17

20 Balance Balance Aktiver: Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 0 0 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varbeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Gældsforpligtelser: Hensættelse til udskudt skat Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

21 Organisation HKI har i dag 108 medarbejdere og ledes af en direktør, en chefgruppe med syv chefer foruden direktøren og ni teamledere. Virksomheden består af seks sektioner, som er inddelt i en række team, samt af en stabsfunktion. 19

22 Organisationsdiagram Økonomi Sektion 6 Administration Sekretariat Ellen Merete Juul Sektion 5 Beskyttet beskæftigelse Center for beskæftigelse af udviklingshæmmede Center for beskæftigelse af psykisk syge Karsten Kimm Nielsen Center for produktion og ejendomsservice Jørn Kent Christensen Personal exe. ass. Direktør Hans-Christian Jacobsen Kommunikation Sektion 4 Sektion 3 Sektion 2 Værksteder Kommunale entrepriser Lars Hansen Uddannelse og borgere med særlige behov Karsten Bendix Pedersen Kontor & IT-center Nicolai Galamba Kontor IT Ergonomisk testcenter Kantine & Internt service center Martin Römer Kreativt center - Caroline Henriques Multiværksted Montageværk- Virksomhedskonsulenterne Lisbet S. Hansen K 91 Frederiksberg teamet Lars Hansen Lærlinge STP Christina S. Petersen K 98 K 94 STU Thomas Pinndal BMU AspIT HKI uddannelsen Sektion 1 Afklaring og aktivering Lars Kjær Rasmussen Souschef/FGL Unge-indsats Arbejdsklar Sygeindsats Erhvervsafklaring K 93 K 96 K 97 K 40 K 44 Psykologer Socialfaglig gruppe Pædagogisk/ psykologisk faggruppe

23 Medarbejdere Medarbejdere HKI har 120 veluddannede og erfarne medarbejdere inden for følgende faggrupper: 18 socialrådgivere 2 uddannelsesvejledere 7 virksomhedskonsulenter 3 fysioterapeuter 3 psykologer 1 lægekonsulent 19 speciallærere/specialpædagoger - flere med relevante overbygningsuddannelser 10 administrative medarbejdere 40 faguddannede og voksenpædagogisk efteruddannede værkstedmedarbejdere 17 øvrige medarbejdere Vi bliver stadig flere HKI har, som det fremgår andet steds, øget sin omsætning betydeligt i 2010 og har derfor også løbende øget antallet af medarbejdere. Vi har derfor fået mulighed for at tiltrække endnu flere kompetente og engagerede medarbejdere. I 2010 har vi i gennemsnit haft 108 medarbejdere, mens vi i 2009 havde 91 ansatte. 20

24 Direktion og ledelse Direktør Hans-Christian Jacobsen Chefgruppen består foruden direktøren af: Sektion for erhvervsafklaring, Sektionschef Lars Rasmussen Beskyttet beskæftigelse, Sektionschef Ernst Larsen Sektion for uddannelse og borgere med særlige behov, Sektionschef Karsten Bendix Pedersen Økonomiafdeling, Økonomichef Kirsten Østerberg Sektion for kommunal entreprise, Sektionschef Lars Hansen Kommunikation, Kommunikationschef Mette Flindt Værksteder, Sektionschef Jørn Christensen 21

25 Personaleforhold Tilfredse medarbejdere er nøglen til succes HKI s vigtigste ressource er kompetente og motiverede medarbejdere. Derfor arbejder vi konstant på at vedligeholde og udbygge medarbejdernes kompetencer og på at skabe fleksible og motiverende forhold for vores ansatte Lavt sygefravær Ligesom mange andre anser vi statistikken omkring sygefravær som en god indikator for trivsel og motivation blandt de ansatte. Derfor er vi også glade for at konstatere, at vi i forhold til såvel det offentlige som det private arbejdsmarked har et meget lavt fravær. Det gennemsnitlige fravær incl. fravær pga. barns sygdom var i hele 2010 på bare 2,96 %. Kompetenceudvikling HKI har i 2010 afsat ekstra ressourcer til kompetenceudvikling. Vi vil sikre, at vores medarbejdere er opdaterede med den nyeste viden, nye metoder og lovændringer. Målet er, at vi kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere gennem gode muligheder for personlig og faglig udvikling og derved sikre, at HKI til stadighed kan levere ydelser præget af høj faglig kvalitet. Pensionsordning På HKI anser vi en attraktiv pensionsordning for et meget centralt element i en god ansættelsespolitik og det er vores håb, at vi ved at tilbyde en af markedets bedste pensionsordninger kan tiltrække nye og fastholde eksisterende medarbejdere. Derfor lagde vi i forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger vægt på, at vi trods et beskedent råderum skulle finde midler til at forbedre vores pensionssatser. I forlængelse heraf har vi i 2010 desuden introduceret et nyt frivilligt pensionstilbud til alle ansatte. Et pensions- tilbud, som foreløbig ca. 70 % af vores ansatte har takket ja til. Flekstid I 2010 indførte HKI en forsøgsordning med flekstid. Ønsket er at give medarbejderne større fleksibilitet og bedre muligheder for selv at tilrettelægge deres arbejdsdag på en måde, som hænger sammen med den enkeltes privatliv. Forsøgsordningen vil blive evalueret i løbet af Medarbejderlounge med frugtordning En stor del af HKI s medarbejderes arbejdstid er dedikeret til individuel borgerkontakt. Det er et ressourcekrævende arbejde, som giver et behov for ind imellem at lade batterierne op. Vi har derfor indrettet en medarbejderlounge, der er et rekreativt område, hvor medarbejdere kan mødes på tværs af organisationen til en hyggelig snak over en kop kaffe eller the. Loungen er et uformelt mødeforum, hvor man kan puste ud, mens man evt. orienterer sig i diverse tidsskrifter og magasiner. Hver dag er der frisk frugt i loungen. 22

26 Bestyrelse HKI s bestyrelse Formand, fondsvalgt, Cand. jur Birgit Gylling Andersen Næstformand, fondsvalgt, Direktør Ida Sofie Jensen Fondsvalgt, Chefskonsulent Torben Damsgaard Jensen Medarbejdervalgt, Centerleder for kantine og intern service Martin Römer Medarbejdervalgt, Sagsbehandler Eva Bæklund 23

Resultater fra HKI s hjerneskaderehabilitering

Resultater fra HKI s hjerneskaderehabilitering Se dette nyhedsbrev i en browser Resultater fra HKI s hjerneskaderehabilitering Efter to års arbejde inden for hjerneskaderehabilitering og knap 70 gennemførte forløb for borgere med erhvervet hjerneskade

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel

Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel MØD HKI Alle har ret til et arbejdsliv, også dig Hos HKI hjælper vi mennesker, der har brug for en håndsrækning for at komme i arbejde. Nogle

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Indholdsfortegnelse Hvad tilbyder vi?... Hvem?... Projektets formål og indhold... Aktiviteter... Visitation... Varighed... Værksteder, uddannelser

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Hvad tilbyder vi? HKI har fået Europæisk Socialfonds midler til projektet Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse. Vi gennemfører

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage!

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Projektet er landsdækkende og løber fra 1. januar 2009 til 31. august 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter:

Læs mere

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar:

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Hvordan bliver der taget i mod nye borgere - herunder unge som kommer fra B&U og de borgere som i voksenalderen

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Arbejdsfastholdelse -et tilbageblik. Afdelingslæge Birgitte Sommer

Arbejdsfastholdelse -et tilbageblik. Afdelingslæge Birgitte Sommer Arbejdsfastholdelse -et tilbageblik Afdelingslæge Birgitte Sommer Projekt arbejdsfastholdelse af sygemeldte 1991/92 Sundheds- og forebyggelsesafdelingen i Ribe Amt, Arbejdsmedicinsk Afdeling og Vejen

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Erkende Vælge Handle CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere