Flyvevåbnet AKTIE I DIN ARBEJDSPLADS VIDTFAVNENDE OMSKOLING TIL NY HELIKOPTER. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flyvevåbnet AKTIE I DIN ARBEJDSPLADS VIDTFAVNENDE OMSKOLING TIL NY HELIKOPTER. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR."

Transkript

1 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 14 FEBRUAR 2006 AKTIE I DIN ARBEJDSPLADS VIDTFAVNENDE OMSKOLING TIL NY HELIKOPTER 1

2 FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Kurt Norup Refsgaard Fungerende stabschef ved Flyvetaktisk Kommando Telefon: , lokal 5101 REDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvetaktisk Kommando Telefon: , lokal 5116 Mobil: Fax: Intranet: ftk-bladet-flyvevaabnet POSTADRESSE Flyvevåbnet, til Flyvevåbnets medarbejdere Flyvetaktisk Kommando 7470 Karup J LAYOUT Grafisk Centrum Platanvej Herning TRYK Grafisk Centrum OPLAG: FORSIDEBILLEDE Flyvevåbnets nye helikopter EH-101 Merlin Joint Supporter under indflyvning til Karup, hvor den landede for første gang 10. januar. Med helikopteren er en ny æra i Eskadrille 722 s historie sat i søen. Fremtidens opgaver vil ud over redningstjeneste også byde på troppetransport. INDHOLD 03 Flyvevåbnet er på forkant med udviklingen 04 Aktie i din arbejdsplads 05 Bestemmer din hverdag over dig, eller bestemmer du over din hverdag? 06 Den fælles mission 08 Sammenhold i Afghanistan 10 Den værdifyldte kommunikation 11 De gode intentioners værktøj 12 Vidtfavnende omskoling til ny helikopter 15 Der uddannes på skrottet radar 16 Flyvevåbnet har brug for folk 18 Avnø blev hans anden familie 20 Fortsat fleksible udsendelsesperioder 21 Engagerede soldater under øvelse 22 Applaus til dansk indsats ved Red Flag 26 Diplom til miljøarbejdet på Flyvestation Karup 28 Chefen for Flyvertaktisk Kommandos Nytårshilsen 2005/ Bladets profil skærpes 30 Konkurrence: En købmandskurv er på højkant 31 Lev livet ladet med værdier Foto: Mikkel Hagstrøm, Flyvevåbnets Fototjeneste Bladet kan downloades fra følgende internetsider UDGIVER Beklageligvis var nummeret af bladet for december 2005 nævnt som nr. 12. Udgivelsen december 2005 skulle have været nr. 13. Flyvetaktisk Kommando 7470 Karup J Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december 2

3 FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG FEBRUAR 2006 FLYVEVÅBNET ER PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN AF GENERALMAJOR STIG ØSTERGAARD NIELSEN CHEF FOR FLYVERTAKTISK KOMMANDO FLYVEVÅBNET HAR PASSERET ET VIGTIGT VENDEPUNKT VED ÅRSSKIF- TET. FLYVEVÅBNETS NY OG INTERNATIONALT ORIENTEREDE ORGANI- SATION ER SAT I GANG. DER FORESTÅR NU ET MÅLRETTET ARBEJDE MED AT OPBYGGE KAPACITETERNE TIL FULD STYRKE, KVALITATIVT SOM KVANTITATIVT. DET ER NETOP I DEN SITUATION, AT MISSION, VISION OG VÆRDI (MVV) ARBEJDET VIL GIVE ET STORT UDBYTTE FOR SÅVEL DEN ENKELTE SOM FOR ORGANISATIONEN. Timingen med MVV-processen er derfor perfekt. Den første fase, hvor grundlaget for MVV blev skabt, er afsluttet ved årsskiftet. På baggrund af bl.a. en spørgeskemaundersøgelse i august, er det faktisk lykkedes at formulere Flyvevåbnets mission og vision samt identificere 6 kerneværdier. På nuværende tidspunkt skulle alle være præsenteret for resultatet. Den anden fase af MVV-projektet tager udgangspunkt i, at alle medarbejdere deltager i udarbejdelse af adfærdsbeskrivelser ud fra de 6 kerneværdier. Samtlige bidrag samles og bearbejdes til ét samlet værdigrundlag for Flyvevåbnet. Det er planen at kunne præsentere dette i maj måned. Samtidig sættes der særlig fokus på lederudvikling. Som led i en sådan udviklingsproces planlægges der gennemført en såkaldt 360 graders måling af ca. 100 chefer og ledere ved stabe, skoler samt wings til efteråret. I andet halvår af 2006 implementeres MVV så i fuldt omfang. Det sker ved at visionen omsættes i konkrete handlinger, mål og aktiviteter for din enhed og for dig selv. Forinden vil topledelsen have klarlagt overordnede strategier for at nå frem til visionen samt have taget stilling til indførelse af et målstyringssystem i Flyvevåbnet. Vi ønsker i videst mulige omfang at kunne gøre resultater målbare. Skulle der stadig være enkelte MVV-skeptikere tilbage vil jeg sige, at Flyvevåbnet reelt er på forkant af en udvikling, der på sigt kommer til at omfatte hele Forsvaret. Det skyldes bl.a. at: 360 graders måling som lederudviklingsværktøj forudses indført overalt i Forsvaret i 2009 sammen med FOrsvarets Kompetence Udviklings System (FOKUS - afløser for FORPUBS). Et målstyringssystem for Forsvaret er under udvikling med henblik på snarlig implementering. Der er derfor aftalt koordination med Forsvarskommandoen i relation til MVV-processen i Flyvevåbnet. Ultimo 2006/primo 2007 planlægges indført årlige obligatoriske Arbejdsklima-målinger (AKM) overalt i Forsvaret. AKMmålingerne ligner meget den spørgeskemaundersøgelse der blev gennemført i MVV-regi i august sidste år. MVV-processen danner desuden den hensigtsmæssige ramme for udledning af Flyvevåbnets strategiske fokusområder. Det er valg og prioritering af strategiske fokusområder, der skal lede os til opfyldelse af Flyvevåbnets vision. Jeg har besluttet, at kommunikation og ledelse, rekruttering, uddannelse og fastholdelse samt operativ controlling skal være fokusområder i Succes inden for disse områder er afgørende for, at vi kan opstille, indsætte og udsende vore operative kapaciteter i henhold til vores mission: Vi gennemfører og støtter Forsvarets luftoperationer overalt; hurtigt, præcist og effektivt. 3 Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

4 AKTIE I DIN ARBEJDSPLADS MAJOR PALLE MIKKELSEN I FLYVERTAKTISK KOMMANDO ER NYLIGT INDTRÅDT SOM FORMAND FOR ARBEJDSGRUPPEN FOR MVV. BLADET HAR I DEN ANLEDNING STILLET HAM SPØRGSMÅL OM MIS- SION, VISION OG VÆRDIGRUNDLAG. Hvorfor MVV og hvorfor lige nu? Det er nu, at Flyvevåbnet er under ombrydning, og det er nu, vi skal have skabt fælles mål og retning på et fælles værdigrundlag. MVV er netop instrumentet til at få en fælles retning og det ikke mindst i retning af: Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Palle Mikkelsen, formand for Arbejdsgruppen for MVV At skabe ét flyvevåben At komme bedst muligt igennem den store organisationsændring At skabe og sikre en større fleksibilitet i opgaveløsningen At sikre et fælles afsæt mellem kultur og opgaveløsning At sikre og udvikle Flyvevåbnet, som en attraktiv arbejdsplads blandt andet med henblik på at kunne tiltrække, fastholde og udvikle personellet At bevare Flyvevåbnets kerneværdier og stimulere fremskridt mellem værdierne og hverdagen. I sidste ende er det i alles interesse, og alle har en aktie heri. Hvad er de næste skridt i MVV-processen? Her i starten af 2006 skal alle medarbejdere være med til at beskrive, hvad god medarbejderadfærd er i Flyvevåbnet. Og lederne skal beskrive, hvad god ledelse er i vores værn. Kerneværdierne vil sammen med adfærdsbeskrivelserne danne et samlet værdigrundlag, som præsenteres omkring maj Mange oplever en hverdag som ikke nødvendigvis giver plads til at efterleve Flyvevåbnets værdier. Hvor er sammenhængen mellem hverdagen og MVV? MVV er ikke svaret på alt, men netop ved at knytte en fremadrettet virksomhedsstrategi på en organisationsudviklingsproces med værdier, bør vi kunne skabe bedre sammenhæng Sideløbende med denne proces arbejdes der med at udvikle strategier for fokusområder, som skal være med til at flytte Flyvevåbnet i retning af vores vision. Og det på en måde, så vi i andet halvår af 2006 kan omsætte strategierne i konkrete handlinger, mål og aktiviteter for den enkelte enhed og dermed også for den enkelte. MVV skal blandt andet være med til at skabe og sikre en større fleksibilitet i opgaveløsningen. Foto: Arne Bach Nielsen 4

5 FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG FEBRUAR 2006 MISSION, VISION OG VÆRDIGRUNDLAG tema BESTEMMER DIN HVERDAG OVER DIG, ELLER BESTEMMER DU OVER DIN HVERDAG? AF ARNE BACH NIELSEN HVAD DIN OVERORDNEDE OPGAVE LYDER PÅ, UDSTIKKES AF POLITI- KERNE PÅ CHRISTIANSBORG. DET VIL SIGE, AT DU SOM VÆLGER HAR INDFLYDELSE PÅ DINE OPGAVER MVV ER MED TIL AT GIVE DIG IND- FLYDELSE PÅ, HVORDAN DE LØSES. Det nye flyvevåben blev ved årsskiftet en realitet. Enheder blev nedlagt, andre oprettet, og nye strukturer er med tykke tråde vævet ind i vores hverdag. Men hverdagen skal være på linie med de forventninger, den enkelte medarbejder stiller, når han/hun møder frem på arbejde. ARBEJDSGLÆDE PÅ KONTRAKT Mission, Vision og Værdigrundlag! Jeg kan da sagtens gå på arbejde uden at kende indholdet bag disse polerede fraser er en holdning, der undertiden er blevet luftet ved Flyvevåbnets enheder. Det er muligt, at nogle har det fint med den indstilling. Men MVV er en chance til at indgå en gensidig kontrakt med sine kolleger og ledelse. Det er en kontrakt på at få det praktiske til at glide bedre i dagligdagen og ikke mindst styrke glæden ved at gå på arbejde, hvad enten det er i Karup eller Kabul. 5 Alle Flyvevåbnets ansatte er spillere på banen, og boldtræet, der sender medarbejderens forventninger i mål, hedder Mission, Vision og Værdigrundlag (MVV). Langt de fleste beskæftiger sig med det samme som før juleferien. Men hvorfor egentlig dét? Fordi kerneproduktionen i et moderne flyvevåben nu engang består af operativ, teknisk og logistisk drift. Rækkefølgen er vilkårlig; ingen kan noget fuldendt uden samspil med det andet. Flyvevåbnets mission i dag er afløseren for den, der herskede under den kolde krig. Wing-strukturen frigør ressourcerne til at vi kan koncentrere os 100 procent om at løse de internationale opgaver. Hvorfor vi har et flyvevåben besvares derfor gennem vores Mission og vores målsætning besvares af vores Vision. Storentreprenøren Flyvevåbnet med dets mangesidede opgaver både hjemme og ude har brug for motiverede medarbejdere med et fælles fodslag, men som hver for sig er stolte og professionelle inden for hvert sit felt. Det er rigtigt, at flyvevåbensoldaten så godt som altid har båret rundt på denne holdning ud fra loyale og stolthedsmæssige motiver. Noget godt kan der altid bygges videre på. Det nye flyvevåbens mangeartede opgaver og ikke mindst set i lyset af den omfattende strukturændring kræver, at der gøres en indsats for at fastholde og udbygge medarbejderens engagement i sin egen hverdag. Her kommer værdigrundlaget ind. Disse plus-oplevelser opnås næppe ved blot at sige MVV i stedet for godmorgen. Medarbejderene har haft og vil løbende få tid sammen med sine kolleger og chef til ud fra Flyvevåbnets overordnede MVV at skræddersy sit eget MVV passende til og det er vigtigt - netop hans eller hendes tjenestested. Under missionen i Irak var der også plads til hu(e)mor, da chefen for Flyvertaktisk Kommando besøgte Eskadrille 724 i Basra kort før jul. Flyvevåbnets Mission: Vi gennemfører og støtter Forsvarets luftoperationer overalt; hurtigt, præcist og effektivt. Flyvevåbnets Vision: Vi er en respekteret koalitionspartner, som bidrager til at sikre verden gennem højteknologisk air power. Vores professionelle styrker løser omgående nationale og internationale opgaver overalt. Flyvevåbnets Værdier: Professionalisme respekt for det du kan Sammenhold vi passer på hinanden Lederskab føring og samarbejde Menneskelighed medarbejderen i fokus Fleksibilitet smidighed i opgaveløsningen Effektivitet soldat og specialist på samme tid Foto: Lone Frederiksen

6 DEN FÆLLES MISSION AF LONE FREDERIKSEN FLYVEVÅBNETS UDSENDTE SOLDATER HAR EN FORMIDABEL EVNE TIL AT FÅ HVERDAGEN UDE PÅ MISSIONEN TIL AT FUNGERE RIGTIG GODT. IKKE MINDST I IRAK, HVOR CHEFERNE KOM PÅ BESØG LIGE INDEN JUL OG SÅ, HVORLEDES DEN FÆLLES INDSATS STYRKER ET STADIGT MERE OPERATIVT FLYVEVÅBEN. Den december 2005 besøgte chefen for Flyvertaktisk Kommando, generalmajor Stig Østergaard Nielsen, og chefen for Flyvestation Karup, oberst Søren Møller Poulsen, det danske helikopterdetachement, som var udsendt til Basra i forbindelse med Iraks to valg. Cheferne blev modtaget med en parade, hvor alle til stor begejstring bar en ørkennissehue på hovedet. BESØG MED BLØDE FORMER - Jeg forsøger at besøge hvert udsendt hold og at se så mange som muligt, og jeg bliver altid modtaget godt og med stor gæstfrihed, siger chefen for Flyvertaktisk Kommando, generalmajor Stig Østergaard Nielsen, som også har aflagt besøg hos Flyvevåbnets soldater i Kabul, Afghanistan. Under besøget så cheferne lejren og mødte Flyvevåbnets samarbejdspartnere, blandt andre øvrige nationer og den danske bataljon. De fik også et større kendskab til detachementets operationer og måden at løse opgaver på, hvilket især blev sat i relief af en times flyvetur i åben helikopter henover Basra og den omkringliggende ørken. Et af besøgets formål var også at møde den enkelte soldat. Flyverspecialist Flemming Alexandersen fra Flyvestation Karup er godt tilfreds med, at cheferne er kommet på besøg. Uddrag af GM Stig Østergaard Nielsens briefing til helikopterdetachementet: I har gjort nøjagtig det, der ifølge MVV-processen er Flyvevåbnets mission: I har leveret airpower hurtigt, præcist og effektivt. Det har I gjort ved hjælp af Flyvevåbnets kerneværdier. I har vist professionalisme, effektivitet, fleksibilitet og sammenhold, taget menneskelige hensyn og ikke mindst haft en synlig ledelse. MVV er faktisk ikke så svært, man skal bare gøre sådan her. Flemming Alexandersen lægger vægt på, at han og kammeraterne holder øje med og passer på hinanden. - Jeg kan lide den afslappede tone, der er fra generalmajorens og oberstens side, siger han og tilføjer, at det er fedt, at formen ikke er så stiv, når de høje herrer dukker op. HULEBOERE MED SHOPPE-GEN Flemming Alexandersen er en af de syv, der har været i Irak i hele perioden siden starten af oktober De andre tog hjem til Danmark i perioden mellem de to valg, men syv mand blev tilbage for at servicere helikopterne, der også blev på irakisk jord i den mellemliggende periode. - Da vi kun var syv, kom vi tæt på hinanden. Det var lidt huleboeragtigt med mandehørm, hvor vi fik vores eget sprog og rytme. Vi havde venskabelige drillerier og sjov hver dag, og vi grinede meget, fortæller han og tilføjer: - Vi syv er lidt sære, men det er vigtigt at have noget sammen. De benyttede fritiden til blandt andet at besøge barerne i lejren og være sociale med andre soldater. En gang deltog de i en dansker-aften sammen med nogle soldater fra Hæren og Søværnet, hvor de hyggede og spillede fodboldspil. De kom 6 Foto: Lone Frederiksen

7 FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG FEBRUAR 2006 MISSION, VISION OG VÆRDIGRUNDLAG tema Piloten JOR er som de andre i detachementet eksponent for professionalisme, effektivitet, fleksibilitet og sammenhold under udsendelsen til Irak. Foto: Lone Frederiksen 7 også uden for lejren og besøgte paladser og ikke mindst en kæmpe PX i Bagdad, hvor Flemming Alexandersen fik aktiveret sit shoppe-gen: - Jeg fik købt en masse uundværligt skrammel, griner han og fremtryller en nøglering med lys i. FÆLLESFØLELSEN At være udsendt betyder, at man er langt væk hjemmefra i lang tid med deraf følgende afsavn. Udsendelser bliver der flere af i fremtiden for Flyvevåbnets ansatte, og det skal de vænne sig til. - Det er en tankeproces. Folk skal være mentalt klar til udsendelse og ikke sige fra i sidste øjeblik. Alle må tage sin del af byrden. En medarbejder skal vide, hvad Flyvevåbnets opgave er, og hvor Flyvevåbnet er på vej hen, nu og i fremtiden, siger Stig Østergaard Nielsen og tilføjer: - Man skal ikke være overrasket over at blive beordret ud. Jeg har mødt den overraskelse. Vi skal tilbage til følelsen af den fælles opgave. Hvad angår opgaveløsningen i udlandet, så har Stig Østergaard Nielsen kun rosende ord tilovers: - Folk leverer en høj kvalitet i opgaveløsningen, og det går på tværs af rang. Måden, som missionerne kører på, lever helt op til værdierne i MVV. Et resultat af dette er, at den danske bataljon har fået øjnene op for, hvad Flyvevåbnet kan hjælpe Hæren med ude på missioner en hjælp, som de gerne vil have mere af i fremtiden. HUL IGENNEM Selv om Flemming Alexandersen har været udstationeret i Irak i denne omgang i væsentligt længere tid end de fleste af de andre i helikopterdetachementet, har han ikke følt sig presset endnu. - Det kan dukke op når som helst, men jeg har ikke haft nogen dage, hvor jeg har siddet og hængt. Der er heldigvis enormt gode forbindelser hjem til Danmark, så jeg ringer og mailer hjem hver dag, siger han. Alle på stedet er enige om, at det er vigtigt at kunne komme i kontakt med dem derhjemme. Derfor sætter de stor pris på de internet- og telefonforbindelserne, der er her. Når der er hul igennem, er afstanden til Danmark ikke så stor. I hallen, hvor detachementet opholder sig til daglig, er der to internetstationer og tre telefonlinier direkte hjem til Danmark, og de bliver flittigt brugt. Udover en bunke brætspil og danske blade og aviser er der også computerspil, tv og et hyggekaffehjørne. Hallen er pyntet op til jul, og midt i det hele står der et flot pyntet juletræ. Selv om der er gjort meget ud af omgivelserne, så er det så som så med privatlivet. - Man skal have en enorm tolerance. Vi er opmærksomme på hinanden og holder øje med hinanden for det tilfælde, at nogen skulle gå hen og blive underlig, fortæller Flemming Alexandersen, der deler telt med ni andre. - Det med privatlivet gik fint, da vi kun var syv, tilføjer han.

8 SAMMENHOLD I AFGHANISTAN AF LONE FREDERIKSEN FLYVEVÅBNETS SOLDATER I AFGHANISTAN FÅR MENNESKET OG MIS- SIONEN TIL AT GÅ OP I EN HØJERE ENHED PÅ TRODS AF USIKKERHED OM FREMTIDEN. Forsvarsforliget har som bekendt medført store forandringer, som betyder flytning og jobskift for mange i Flyvevåbnet. Usikkerheden kan være svær nok at håndtere hjemme i Danmark, men frustrationerne bliver ikke mindre af at være udsendt til Afghanistan, imens det hele står på. - Vi står midt i en omstillingsproces, og folk ved ikke, hvor de skal være fremover. Den største usikkerhed, der er blandt folk her, er i forhold til forliget, ikke krig og angreb, siger oberstløjtnant Thomas Thue Hansen, Detachment Commander og chef for Flyvevåbnets bidrag til Afghanistan. Han forklarer, at de hjemlige ting er den største påvirkning, derfor er det vigtigt at sætte mennesket i fokus herude. DEN VIGTIGE VELFÆRD Størstedelen af Flyvevåbnets soldater i Kabul hører under Thomas Thue Hansen, enkelte andre er enkeltudsendelser, men alle prøver at agere som én enhed. - Selv om vi bor eller arbejder forskellige steder i lejren, prøver jeg at få alle under ét, i hvert fald socialt. Så vi har fælles briefinger og gudstjenester, og vi holdt også julefrokost sammen, siger han og tilføjer: - Delbidragene har holdt åbent hus, og på den måde har vi lært hinanden at kende og fundet ud af, hvad vi hver især går og laver. Behovet for socialt samvær og vejret blev skyld i et sammenholdsprojekt, som kom alle til gode. - Da det var varmere, havde vi terrassen, som var stedet, vi var sammen, når vi ikke arbejdede. Men da det blev køligt, manglede vi et sted at mødes, fortæller Thomas Thue Hansen. Oversergent Kurt Højrup Hansen er en af dem, der arbejdsmæssigt ikke hører til Thomas Thue Hansens detachement. Han er oprindeligt uddannet tømrer, og de evner kom alle til gode, da man besluttede at ombygge terrassen til en vinterstue. - Det var noget andet end det almindelige arbejde her, og så bidrog det til fællesskabet, siger han. Mange af folkene hjalp til med bygningen af vinterstuen, og rejsegildet blev fejret med røde pølser. For som Thomas Thue Hansen siger: Foto: Lone Frederikse Presseofficer Thomas Reimann tager sig af de besøgende til den danske del af lejren i Kabul International Airport. Her ses han i vinterstuen sammen med journalist Morten Szygenda fra Ringkjøbing Amts Dagblad. - De små markeringer i hverdagen er vigtige. EN FRI MELLEMMAND En anden markering i hverdagen er den ugentlige gudstjeneste, som ligger om onsdagen og foregår i franskmændenes kirke i lejren. - Gudstjenesten er et hyggeligt samlingspunkt, hvor folk får et roligt øjeblik samt lejlighed til at reflektere over dagen eller tænke på de pårørende, siger Thomas Thue Hansen og tilføjer, at præsten er en fri mellemmand, med tavshedspligt, som soldaterne kan henvende sig til, hvis de har behov for at snakke. - Folk kan bruge mig til at læsse af på, eller de kan komme til mig med problemer, som jeg så går videre med, hvis de ønsker det. Ind til videre har det været let der har kun været ét tilfælde. Mit generelle indtryk er, at jeg måske er overflødig, men jeg er med for det tilfælde, at det går galt for nogen. Mit virke går på tværs af det militære system, og jeg har ingen rang, siger flyverpræst Leif Holmstrøm, der til daglig er sognepræst i Gilleleje. Han har været i Afghanistan siden den 1. november 2005 og er glad for det. 8

9 FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG FEBRUAR 2006 MISSION, VISION OG VÆRDIGRUNDLAG tema 9 Foto: Lone Frederikse - Jeg skal sørge for, at den enkelte, men også gruppen, har det godt, siger han. USIKKERHED OM FREMTIDEN At være udsendt på mission i tre måneder betyder, at man i høj grad lever fra den ene dag til den anden, og så kan det være svært at forholde sig til fremtiden. - Det er en nu -ting at være herude. Derfor er det vigtigt at have et langsigtet mål, og det får vi gennem MVV. Visionen giver os den strategiske retning, som vi skal i, siger Thomas Thue Hansen, som synes, at MVV er en videreføring af expeditionary air force. En af dem, der ikke ved, hvad fremtiden bringer arbejdsmæssigt, er kaptajn Thomas Reimann, som er presseofficer i Afghanistan, en funktion han er meget glad for. - Jeg foretrækker helt klart at høre til det operative personel frem for at sidde på et kontor, siger han. De fleste af Flyvevåbnets enheder ligger nu i Jylland, og Thomas Reimann bor på Sjælland. - Måske skal jeg fremover arbejde i Combat Support Wing, som ligger i Karup. Det vil betyde en flytning, men jeg har intet imod at arbejde i Jylland, hvis jobbet, jeg brænder for, kan gå op i en højere enhed med familien, understreger han og tilføjer: - MVV er vigtigt for mig, fordi intentionerne her om personellets tarv kan få betydning for min familie og min fremtid i Flyvevåbnet. HØSTER ERFARINGER OG RESPEKT At opholde sig midt i brændpunktet er nyt for Flyvevåbnets soldater, som er vant til at være mere sikre steder, hvorfra piloterne så flyver ud til de farlige områder. - Det er de hjemlige ting, der udgør den største påvirkning, derfor er det vigtigt at sætte mennesket i fokus herude, siger Thomas Thue Hansen. - Jeg skal sørge for, at den enkelte, men også gruppen, har det godt, siger flyverpræst Leif Holmstrøm, der her har slået op i Felt Salmebogen under den ugentlige gudstjeneste. - Vi fik et wake up call efter et par uger, hvor en vejsidebombe dræbte en tysker. Vi kunne se røgsøjlen fra bomben herfra, fortæller Thomas Thue Hansen. Flyvevåbnet har ikke selv pansrede køretøjer, men må låne, når turen går uden for lejren. - Vi har måske ikke nået målet soldatermæssigt endnu, men er ved at høste erfaringerne til brug for et mere expeditionary flyvevåben, siger han og tilføjer: - Men vi kan vores kram, og vi nyder stor respekt både internt og fra vores koalitionspartnere. FÆLLESSKAB OG HJÆLPSOMHED Kravene til fleksibilitet er større ude på missionen, fordi tingene fungerer anderledes end hjemme i Danmark. - Vi er her døgnet rundt og er dermed på arbejde hele tiden. Derfor er smidighed alfa-omega, siger Thomas Thue Hansen og tilføjer, at hverdagen til gengæld er mere struktureret end hjemme. Rollen som leder er også anderledes. - Den er mere disciplinær. Jeg kan ikke altid diskutere mine beslutninger, og det har folk accepteret, så det er der ingen problemer med. Jeg decentraliserer dog så meget som muligt, og det synes de fleste at trives med, siger han og forklarer, at han prøver at få folk til at hjælpe sig selv og hinanden. For at imødegå problemer har de et samarbejdsudvalg, der mødes hver tredje uge, og der er repræsentanter fra hver enhed. Derudover er der dagligt morgenmøde. - Der er næsten aldrig problemrelateret indhold, så det er en succesoplevelse, siger han. Det bekræfter Thomas Reimann, som synes, at der opstår et større fællesskab ude på missionen: - Missionen her i Afghanistan har vist mig, at der er sammenhold i Flyvevåbnet. Her er ingen sure miner, men stor hjælpsomhed. Jeg har fået mine forventninger indfriet. Foto: Lone Frederikse

10 Foto: Arne Bach Nielsen Det er vigtigt at de ambitiøse flyveelever bærer rundt på gode værdier, når de sætter sig i T-17 skoleflyets sæde. Flyvning vil altid være et spørgsmål om godt teamwork. DEN VÆRDIFYLDTE KOMMUNIKATION AF LONE FREDERIKSEN FLYVESKOLEN PÅ FLYVESTATION KARUP VIL BRUGE MVV TIL AT UDVIK- LE DET VÆRDISÆT, SOM SKAL GIVE ELEVERNE BÆREDYGTIGE HOLD- NINGER OG DERMED STYRKE FLYVEVÅBNET. Det går godt på Flyveskolen. Forsvarsforliget var skånsomt, så hverdagen er stort set uændret. Desuden snakker chefen med konstablen hver dag, så nærhedsprincippet er integreret i dagligdagen. 36 ud af 37 besvarede spørgeskemaet, der blev sendt ud til alle Flyvevåbnets medarbejdere i forbindelse med MVV. Alt det betyder dog ikke, at Flyvevåbnets Mission, Vision og Værdigrundlag (MVV) er fuldstændig overflødig her. - Det går faktisk så godt her i forvejen, at vi burde have holdt os fra MVV, fordi det jo kun kunne blive ringere, end det er, smiler oberstløjtnant Frits Rasmussen, chef for Flyveskolen, og tilføjer: - Men det gør vi naturligvis ikke. Vi kan bruge MVV til at skabe forståelse for de forandringer, der sker i hele Flyvevåbnet. Flyveskolen følger den køreplan for MVV, der er lagt af Flyvertaktisk Kommando, og der er enighed om missionen og visionen. - Det er altid en fordel at vende især værdierne. Det er processen, der er vigtig, understreger Frits Rasmussen. MVV SKABER KOMMUNIKATION Kommunikation er nøgleordet, når omstruktureringer skal gennemføres med succes. - Det er værdierne, vi kan snakke om, og derved skabe endnu bedre kollegiale forhold, siger major Bo Paarup-Laursen, C- flight commander på Flyveskolen. Han er udpeget af chefen til at varetage MVV-processen på Flyveskolen sammen med seniorsergent Torben Ibsen, leder af administrationen og fungerende point of contact. - Vi har en intern briefing på mandag, hvor jeg blandt andet vil komme ind på, hvad MVV betyder for Flyveskolen, siger Bo Paarup-Laursen og forklarer, at MVV-materialet er tilpasset til Flyveskolen. - Vi har lavet plancher med MVV, som har hængt centrale steder på Flyveskolen, for eksempel i cafeteriet, siden starten af december sidste år, og det har skabt lidt snak blandt folk, fortæller han og tilføjer: - MVV skaber kommunikation, og kommunikation fremmer mange gode ting. BÆREDYGTIGE HOLDNINGER En måde at styrke Flyvevåbnet på er at give de kommende piloter gode sunde holdninger, heriblandt dem, der afspejler sig i Flyvevåbnets værdigrundlag. - Værdierne har stor betydning for vores hverdag. Vi er opmærksomme på, at det er meget ambitiøse unge mennesker, vi har her. Derfor er det vigtigt at give dem gode værdier, så de danner holdninger, der er bæredygtige for hele Flyvevåbnet, siger Frits Rasmussen. Da Flyveskolen er meget selektiv med sine elever, er det kun de bedste, der sendes til USA for at fortsætte uddannelsen til pilot. - De er højt kvalificerede og klarer sig rigtig godt, derfor nyder Flyveskolen stor respekt i udlandet, fortæller Torben Ibsen og tilføjer, at Flyveskolen har et årligt møde med de nordiske landes flyveskoler og dermed er med til at sætte et fingeraftryk på andre landes pilotuddannelse. 10

11 FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG FEBRUAR 2006 MISSION, VISION OG VÆRDIGRUNDLAG tema NYLØN DE GODE INTENTIONERS VÆRKTØJ AF LONE FREDERIKSEN NY LØNS DECENTRALE PULJE ER ET VÆRKTØJ, SOM FLYVEVÅBNETS LEDELSE KAN BRUGE TIL AT FREMME MVV. Hvert år får Flyvevåbnets enheder hver især tildelt en pulje, en decentral lønsum, som skal deles ud til medarbejderne. - Jeg ser puljen som et værktøj for ledelsen til at honorere en medarbejder for hans indsats og kompetencer ud over det forventelige, siger fungerende stabschef for Flyvertaktisk Kommando, oberst Kurt Refsgaard, og tilføjer: - Det kan dreje sig om personer, der er med til at fremme omstillingen til det nye flyvevåben, eller som er gode til at fremme en god stemning, god ånd, god moral, god tone altså både de hårde kerneværdier og de bløde værdier. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste ET AKTIVT REDSKAB Ledelsen kan ligeledes anvende puljen aktivt til at styre enheden i en bestemt retning. - Fokus kan drejes over på ny udvikling, for eksempel personalets villighed til at deltage i internationale operationer, siger Kurt Refsgaard. På Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole (FFOS) har ledelsen udarbejdet en medarbejderprofil, der beskriver den ønskede type medarbejder, og dén anvender skolen som kriterium for tildeling. - Jeg kan fremme de kvaliteter hos mine medarbejdere ved at belønne dem, der gør det godt, siger oberst Leif Steen, skoleleder for FFOS, som går ind for, at folk honoreres efter indsats. Der er overordnet to måder at anvende puljen. Den ene er i form af engangsvederlag, som var det, folk oplevede i december Den anden er i form af faste tillæg, som kan knytte sig til stillingen eller til personens kvalifikationer. Fordelen ved faste tillæg er, at medarbejderen er sikker på pengene fra måned til måned. - Puljen er i høj grad et fastholdelsesværktøj, men kan også bruges i den interne rekruttering ved at gøre visse jobs mere attraktive ved at lade pengene følge jobbet, siger Kurt Refsgaard. - Puljen er i høj grad et fastholdelsesværktøj, men kan også bruges i den interne rekruttering ved at gøre visse jobs mere attraktive ved at lade pengene følge jobbet, siger Kurt Refsgaard, fungerende stabschef ved Flyvertaktisk Kommando. - Derfor skal forventningen på plads, og det er ledelsens ansvar. Medarbejdersamtaler er vigtige, da det er her, chefen skaber forventninger hos medarbejderen om, hvordan det går. Chefen er den eneste, der kan vurdere, hvad der er vigtigst for Flyvevåbnet, og samtidig holde sine medarbejderes indsats op imod hinanden. Det er vigtigt, at han får gjort synligt for alle, hvorfor en person får en del af puljen, siger Kurt Refsgaard. Udgangspunktet er at give folk ekstra, hvis de har ydet ekstra. Til det siger seniorsergent Frank Larsen, fællestillidsrepræsentant for Centralforeningen for Stampersonel på FFOS: - Det giver anledning til splittelse, for alle mener jo, at de yder ekstra. Til gengæld er det jo ikke fedt at have fået et engangsvederlag, hvis ingen synes, at du har fortjent det. I år er der basis for at starte forhandlingerne tidligt, og på FFOS vil ledelsen satse på, at de fleste penge i puljen bliver tildelt kvalifikations- og stillingsbestemte tillæg. - Så bliver det nemmere at styre FFOS i den rigtige retning og dermed fastholde vores medarbejdere, siger Leif Steen. 11 SYNLIGE FORVENTNINGER Tildeling af især engangsvederlag skaber ofte skuffelse blandt medarbejderne, hvis resultatet ikke bliver som forventet.

12 VIDTFAVNENDE OMSKOLING TIL NY HELIKOPTER AF ARNE BACH NIELSEN ER DER BILER, DER INDBYDER TIL KØREGLÆDE, ER DER BESTEMT OGSÅ HELIKOPTERE, DER ANSPORER TIL FLYVEGLÆDE. DET MENER I HVERT FALD DE INDTIL NU FÅ DANSKE PILOTER, DER HAR PRØVET FLYVEVÅBNETS NYE HELIKOPTER MED BETEGNELSEN EH-101 MERLIN JOINT SUPPORTER. Tirsdag den 10. januar dukkede den første EH-101 ud af eftermiddagsdisen, der lå over Karup. Med Lars-Henrik Thorngreen (SUN) som fartøjschef ankom den splinternye helikopter fra fabrikken efter fem timers samlede flyvning. Den forholdsvise lydsvage helikopter blev ved Eskadrille 722 modtaget af et talstærkt pressekorps og masser af nysgerrige blikke. Og jo, der er tale om et teknologisk hop på 40 år fra S-61 Sikorsky-helikopteren, som EH-101 eren skal afløse. En god autopilot aflaster piloterne, så de kan koncentrere sig mere om selve opgaven, der er digitale landkort og antikollisionsadvarsel for at nævne nogle af fortrinlighederne. I modsætning til den gamle helikopter kan EH-101 eren flyve under isforhold. Elektriske varmelegemer i hoved- og halerotor samt luftindtag til motoren sikrer, at helikopteren ikke iser til på de kritiske steder. En indikator i cockpittet sladrer, hvis helikopteren bliver udsat for is. Motoren er et kapitel for sig. Mod S-61 s samlede motorkraft på 2900 hk leverer EH hk på hver af sine tre motorer, hvilket giver øget løfteevne og rækkevidde. I ARBEJDSTØJET Nyanskaffelsen skal bruges som redningshelikopter og til troppetransport. Men det tager tid, inden helikopteren fuldt ud kan indtage disse roller. Besætningerne og teknikerne skal igennem nogle omfattende omskolinger. Mindre dele af omskolingen bliver repetition. Idet helikopteren er blevet leveret halvandet år forsinket, er der gammel lærdom, der skal friskes op. EH-101-helikopteren over Eskadrille 722 s hangarområde. Foran flyver S-61 Sikorskyhelikopteren og viser vej. Foto: Mikkel Hagstrøm, Flyvevåbnets Fototjeneste Besætningerne har haft stor indflydelse på, hvordan den nye helikopter skulle møbleres. Det er lige fra skabe, skuffer og håndtag til konfiguration for internt kommunikationssystem. Lægen har fået indrettet hjerteudstyr, diverse monitorer, medicinskab og strømudtag. Redderne har sørget for, at hovedkranen er flyttet frem, så båren ikke støder mod sponson en. 12

13 FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG FEBRUAR 2006 Foto: Mikkel Hagstrøm, Flyvevåbnets Fototjeneste Besætningen på en redningshelikopter består af: Fartøjschef Co-pilot Mission System Operator Maskinist Redder Læge Så er det virkelighed. EH-101 Merlin Joint Supporter rører dansk jord for første gang. Det er Operational Conversion Unit i Karup, i daglig tale OCU en, der skal stå for omskolingen af mandskabet. Planen er lagt for omskolingen, der skal bringe EH-101 frem til at blive operativ. Piloterne begynder med elementær flyvning. Det vil sige, de stort set kun øver start, landing og flyvning i dårligt vejr. Det er fabrikken i Storbritanien, Agusta-Westland, der stiller med 2 af deres testpiloter, som står for denne del af uddannelsen. Denne fase varer fem uger, og det er planen, at alle skal være igennem til juni. Herefter står OCU en selv for uddannelsen af besætningerne, der skal tilpasses Search And Rescue (SAR)- opgaven frem til starten af 2007, hvor det forventes, at EH-101 tager de første skridt mod den operative SAR-rolle. Al omskoling foregår trinvist, så alle besætningsmedlemmer på den måde kommer med. Det betyder, at EH-101 s opgaver indfases skridt for skridt. Helikopterens rolle som troppetransport forventes derfor først at indtræde om et par år. Der er ingen tvivl om, at folk i Eskadrille 722 kommer til at løbe stærkt i den lange omskolingsfase. S-61 eren og tage med over i den nye helikopter. Men samtidigt skal vi gennem vores arbejde finde præcise procedurer, der er skræddersyede til EH-101 eren. Fortsættes næste side Som følge af forskellige problemer med testprogram, software og retrofitprogram blev den første leveringstermin overskredet. Dette gentog sig, da leverandøren konstaterede revnedannelser i halerotoren. Leverandøren har accepteret, at halerotoren skiftes for hver 100 flyvetimer for leverandørens regning og hyppigere, hvis der mod forventning skulle opstå revner i halerotoren. 13 Eskadrillen har en menneskealders erfaring med SAR-operationer udført fra S-61-helikopteren. Flyverløjtnant Jan I. Pedersen, der er leder af den 20 mandsgruppe i OCU- en, der står for omskoling af personellet til EH-101-helikopteren, forklarer: - Det er klart, at vi skal genbruge en masse af de gode erfaringer, vi har fra Det nye vidunder trækkes for første gang fra vinterkulden ind i varmen hos Eskadrille 722. Foto: Peter Staggemeier, Flyvevåbnets Fototjeneste

14 Fortsat fra forrige side EH 101 Merlin Joint Supporter EH 101 kan, alt efter formålet, udstyres som redningshelikopter, troppe- eller godstransporthelikopter. En særlig udstyrspakke kan ændre redningshelikopteren til transport af op til ni tilskadekomne. èn pakke indeholder tre tre-etages bårer. Samlet højde: 6,6 m. Diameter på bageste rotor: 4 m. Rotordiameter: 18,6 m. Rotorbladene afises ved hjælp af indbyggede varmelegmer Længde: (inkl. rotor) 20,8 m. Tre Rolls Royce Tubomeca RTM 322 á 1870 hk Passagerer: (maks. antal) 30. Maks. take-offvægt: kg. Rækkevidde: (med 15 mand) 415 km. "Boblevindue" Rampe Redningsflåde Wirecutter Kabinebredde: 2,80 m. Reservekran Kran Kabinen: 27 m 3 Fem skudsikre brændstoftanke. Belagt med specialgummi der forsegler hvis tanken gennemhulles af projektiler. Wirecutter Studs til tankning i luften SAR-redningshelikopter (SAR: Search And Rescue) Rampe Foldereoler Patientleje Behandlingsmodul Drejestol Dør Piloter Den højteknologiske næse rummer tre sensorer: 1 Radar, standard installation 2 Særligt kamerasystem baseret på varmestråling. Bruges fx til lokalisering af menesker der er faldet over bord. (FLIR: Forward Looking Infra Red). 3 Laserbaseret radar. Advarer mod wirer og ledninger. (OWS: Obstacle Warning System). Skinner til fastgørelse af grej Klapsæder Reservekran Kran Skydedør SAR-konsol. Herfra styres kameraer og kommunikation mellem helikopter og jord TTT-troppetransport (TTT: Tactical Troop Transport) Stige Foldereoler 11 Troppesæder Maskingevær Dør Piloter Rampe Skinner til fastgørelse af grej Skydedør 5 Foldesæder Kran Drejestol til besætning 14

15 FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG FEBRUAR 2006 DER UDDANNES PÅ SKROTTET RADAR AF ARNE BACH NIELSEN MEN GRUNDEN ER RIGTIG GOD. DEN ELLERS DØDSDØMTE DEHAWK- RADAR ER BLEVET EN EFTERSPURGT VARE. DERFOR BLIVER MAND- SKAB LØBENDE UDDANNET FOR AT HOLDE SNURREBASSEN I FIN FORM. For et halvt års tid siden debuterede radaren i rollen som flyveledernes forlængede blik. Det skete i Kabul International Airport, hvor radaren leverede luftbilledet over den afghanske hovedstad til flyvelederne i tårnet. Fremtiden tegner sig lovende for radaren. Uddannelsen er rykket ind i en hangar på Flyvestation Karup. Kort før jul var det fjerde hold i gang med at stifte nærmere bekendtskab med den mørkegrønne giraf. Hangaren er med sin højde velegnet til formålet. Der er plads under loftet til at radaren kan strække sin hals helt til vejrs. På spørgsmålet om de som teknikere i princippet skal kunne klare alt, svarer Britt Treu: - Ikke i princippet! Vi skal kunne klare alt, når vi står ude i missionsområdet med vores radar. Flyverspecialist Britt Treu har endnu ikke været udsendt til en mission. - Men jeg glæder mig til at prøve for at se, om det er noget for mig eller ej. Jeg står til at skulle til Afghanistan til februar, men det er endnu ikke afgjort, om det bliver til noget, forklarer hun. I givet fald får hun god brug for sine kundskaber, når den i øvrigt velfungerende radar udsættes for varme, kulde og melagtigt støv. - Vi er glade for de faciliteter, vi nu har fået stillet til rådighed, selv om vi godt kunne bruge en loftskran og en gaffeltruck, siger seniorsergent Kim Emborg, der er kursusleder. Et opvarmet telt opstillet i hangaren udgør teorilokalet. Selve teltdugen og de udlagte tæpper på gulvet pudser akustikken af i den ellers rungende hangar. Kursusdeltagerne har nok at kaste sig over i de to og en halv uge, kurset varer. Luger og lemme bliver åbnet eller skruet af for at kursisterne kan dykke ind i radarens inderste hemmeligheder. Alle teknikerne bliver krydstrænet i elkraft, køleteknik og hydraulik. 15 På december-kurset deltog fire fra Hæren og to fra Flyvevåbnet. Flyverspecialist Britt Treu sørger her for, at radarsensoren køres i stilling under loftet. Foto: Arne Bach Nielsen

16 FLYVEVÅBNET HAR BRUG FOR FOLK REDIGERET AF ARNE BACH NIELSEN UDDRAG FRA FLYVERTAKTISK KOMMANDOS FÆLLESSAMARBEJDSUD- VALG AFHOLDT DEN 7. DECEMBER Ved besøgene, som chefen for Flyvertaktisk Kommando (CH/FTK), generalmajor Stig Østergaard Nielsen foretog ved niveau III og IV-myndighederne sidst i efteråret 2005 gav indtryk af et højt operativt niveau. CH/FTK har ved besøg i Afghanistan modtaget stor ros fra de repræsentanter for de andre deltagende nationer, og udtrykte selv sin anerkendelse for personellets indsats. Helikopterbidraget i Irak i forbindelse med valgene har indtil nu været en succes. Helikopterne er nu blevet udstyret med aktiv beskyttelse, hvilket forbedrer såvel sikkerheden som de operative anvendelsesmuligheder. MÅL OG MIDLER SKAL AFSTEMMES Det må forventes at den nært forestående endelige beordring til ny struktur giver en vis ro for personellet. Men det må også forventes, at der kommer et større antal opsigelser fra medarbejdere, som ikke ønsker at modtage de tilbudte stillinger. Det er nødvendigt, at opgaverne tilpasses til de disponible ressourcer. Specielt på C130-området er grænsen nået og overskredet. Der er enighed med Forsvarskommandoen om, at C130-strukturen i 2006 skal have en pause for at finde tid til nødvendig uddannelse af besætninger og vedligeholdelse af fly. FOR STORT FRAFALD AF VÆRNEPLIGTIGE CH/FTK besøgte Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole (FFOS) i forbindelse med, at Flyvevåbnet igen har fået værnepligtige. Her blev han orienteret om, at der af de oprindeligt indkaldte var et frafald på 25 procent under uddannelsen. Dette er for stort, og der er behov for at få afdækket årsagerne. Af de værnepligtige, som har gennemført uddannelsen har en tredjedel ønsket at tegne kontrakt med Forsvaret. Dette er meget tilfredsstillende. GIDSELTRÆNING FOR SÆRLIGE MISSIONER Omkring personer verden over tages hvert år som gidsler. I begyndelsen af november blev der gennemført en øvelse i at være gidsel. Der er fra lægelig side betænkeligheder ved at deltage i disse øvelser, hvor Geneve-konventionerne ikke respekteres. Det er Forsvarets ledelses vurdering, at uddannelsen bør gives til personel, der udsendes til særlige missioner for at give de pågældende de bedste overlevelsesmuligheder. Øvrige udsendte bør gennemgå en teoretisk uddannelse. REKRUTTERING Rekrutteringen skal prioriteres højt og styrkeproduktionen skal forstærkes. Snitflade-problemer mellem FTK og Forsvarets Personeltjeneste (FPT) er blevet drøftet med FPT. En række af disse snitflader er nu faldet på plads. Vedrørende hvervningen ligger det fast, at FPT er ansvarlig for den eksterne hvervning. FTK støtter i denne forbindelse naturligvis FPT med forskellige tiltag som for eksempel med STUDLUFT-arrangementer i Aalborg, Karup og Skrydstrup. Den nuværende personelmangel skyldes et sammenfald af mange faktorer, som kun i begrænset omfang har været mulige at forudse. Generelt har hverveindsatsen været sat på vågeblus op til det nye forlig. På officersområdet afsluttedes sidste forlig med at overflytte officerer til Søværnet og aflyse en hel årgang af officersgrunduddannelse (OGU). Dette gjorde naturligvis, at rekrutteringsindsatsen blev kraftigt reduceret. Dette har i høj grad ført til den nuværende mangel på officerer på den netop startede OGU-årgang. Der har længe været problemer med at hverve tilstrækkeligt mange tekniske officerer. Dette problem er løst midlertidigt ved nedlæggelsen af det jordbaserede luftforsvar og Kontrolog Luftforsvarscenter Øst. Der er dog ikke tilstrækkeligt mange under uddannelse pt., så problemet vil genopstå, hvis ikke hvervning øges. Mangelen på teknikere er ligeledes påvirket af mange faktorer. Implementeringen af det nye forlig med de mange flytninger har medført en større afgang end planlagt, og Flyvevåbnets nye opgaver har medført et øget behov. På teknikerområdet er der et akut problem. Her er iværksat et tiltag for at forøge uddannelsen fra to til tre klasser pr. år, men der er problemer med at skaffe tilstrækkeligt mange kvalificerede ansøgere. Vi stiller i dag krav om svendebrev inden for 16

17 FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG FEBRUAR 2006 et relevant område som adgangskrav for start på flymekanikeruddannelsen. Men den nye JAR-uddannelse kræver ikke dette. Det undersøges om adgangskravet skal ændres. Indenfor kontrol- og varslingsfeltet har det seneste forlig også medført en stor afgang af personel. Derudover har der været en særdeles høj dumpeprocent på uddannelserne inden for dette felt. Analyser af uddannelser inden for kontrol- og varslingsfeltet er iværksat med det mål at forbedre uddannelsen og dermed eventuelt også beståelsesprocenten. På pilotområdet er der pt. ikke en akut mangel, og der ligger en fast plan for udviklingen frem til På flyvelederområdet har det seneste forlig også medført et øget behov for personel. En tendens som vil forøges, hvis Flyvevåbnet overtager ansvaret for flyveledelsen på Flyvestation Aalborg. myndigheder/enheders viden og kontakter for at sikre det bedst mulige resultat. Hvervetiltag i forbindelse med Flyvevåbnets Basisuddannelse (FBU) på FFOS er forløbet meget positivt. Der er underskrevet en del kontakter med henblik på fast tjeneste, der gælder indtil vedkommende fylder 35 år, ligesom der er tegnet et antal korttidskontrakter løbende over fire år om gennemgang af sergentuddannelsen med henblik på efterfølgende tjeneste ved FFOS. Hvervningen til Flyvevåbnets reaktionsstyrker har, som konsekvent at de forholdsvis mange kontrakter om fast tjeneste, ikke fuldt levet op til målsætningen. Der forventes også et antal ansøgere til OGU fra dette FBU-hold. Antallet er endnu ikke kendt. Senest er der nedsat en FTK Task Force som skal styrke hvervning. Første opgave for denne Task Group er at fastlægge FTK Hverve- og Rekrutteringsstrategi. Løsninger gennem intern hvervning, er blevet fravalgt i flere omgange, da dette blot ville flytte problemerne fra et sted i organisationen til et andet. FTK har i en skrivelse til FPT og Forsvarskommandoen (FKO) lagt betydelig vægt på at fremkomme med så præcise og detaljerede oplysninger, om de enkelte uddannelser, som muligt. Dette er gjort for at sikre, at Forsvarets Værnepligt og Rekruttering (FVR) kan servicere ansøgerne bedst muligt. Der skal fokuseres kraftigt på Flyvevåbnets rekruttering. Disse børn er dog ikke i målgruppen endnu! 17 Herudover har FTK udtrykt ønske om, at hvervekampagnerne målrettes mod de mest nødlidende områder frem for brede generelle kampagner. FTK har over for FVR understreget vigtigheden af, at FVR bruger FTK og underlagte Foto: Lars Richter, Flyvevåbnets Fototjeneste

18 Foto: Arne Bach Nielsen Niels Ljungmann fortæller, at han på sin sidste vagt på Flyvestation Avnø gik sig en stille tur i området og mindedes de pragtfulde oplevelser, Flyveskolen har givet ham. AVNØ BLEV HANS ANDEN FAMILIE AF ARNE BACH NIELSEN DET VAR EN SÆRLIG, MEN FOR NIELS GEORG LJUNGMANN TRIST VIN- TERAFTEN. DEN 31. JANUAR 1993 HAVDE HAN IKKE FÅET MEN TAGET DEN SIDSTE VAGT PÅ FLYVESKOLEN I AVNØ. DEN ENSOMT BELIG- GENDE FLYVESTATION VED DEN SMUKKE FJORD VAR HANS ET OG ALT, HVOR ARBEJDSGLÆDEN VAR DEN DAGLIGE LEDSAGER. Niels Ljungmann var en institution på Flyveskolen. Som kommandobefalingsmand påtog han sig gerne faderrollen, når de unge knægte kom til Avnø som flyveelever. - På et tidspunkt boede konen og jeg i et hus lige uden for vagten. Det blev naturligt for os alle, at eleverne kom og gik i vores hjem. De nød blandt andet godt af min kones fortræffelige pandekager, siger den for nyligt pensionerede chefsergent, og tilføjer, at grillen ofte glødede på terrassen. NU STOPPER FESTEN Også hans kone Inger Lise blev en del af flyvestationen. En fast tradition var gildet i hjemmet, inden eleverne skulle til USA for at fortsætte uddannelsen. Der blev der altid budt på stegte ål med øl og snaps. Men disse gilder tog en ende. - Hver gang en pilot faldt ned og blev dræbt tog det hårdt på ikke blot mig, men også på min kone. Vi havde jo begge kendt piloterne fra deres tid på skolen og har haft et tæt forhold til dem. Det gjorde, at Inger Lise ikke ville være med til at holde disse gilder mere, forklarer Niels Ljungmann og tilføjer, at eleverne dog fortsatte med at komme i hjemmet til daglig. Han fortæller, at han ofte har mødt sine elever rundt om på tjenestestederne, hvor han er kommet frem. Efter at have trukket sin sidste vagt i Avnø var han omkring Skovhuse, Færøerne og Geilenkirchen, inden han 31. oktober 2005 kunne trække sig tilbage. - Men jeg er ked af, at jeg ikke kan fortsætte. Jeg har da stadig nogle gode år i mig, som jeg kunne have lagt i Flyvevåbnet, fremhæver Niels Ljungmann. Den tidligere Flyvestation Avnø hører nu ind under Skov- og Naturstyrelsen, og hele området er fredet. I nogle af de gamle bygninger er der indrettet Avnø Naturcenter, hvor tårnet er omdannet til fugleobserveringspost. 18

19 FLYVEVÅBNET 3. ÅRGANG FEBRUAR 2006 UTILFREDS MED FORLIGENE Som fællestillidsmand for sergentgruppen havde Niels Ljungmann fingrene dybt nede i materien i forbindelse med, at Flyvestation Avnø skulle lukkes. Ligeledes knoklede han i foreningen Bevar Avnø, der blev stiftet, da det blev kendt, at forsvarsforliget ville lukke den sydsjællandske flyvestation. - Vi havde lavet en dyberegående analyse, der viste, at der kunne faktisk spares mange penge ved, at Flyveskolen fortsat blev i Avnø. Der blev ellers lavet en hvidbog over konsekvenserne ved en lukning, jeg søgte om stribevis af aktindsigter, og der blev holdt et storpolitisk møde. Men vi talte for døve politiske ører; resultatet kender vi jo, siger Niels Ljungmann. Han lægger heller ikke skjul på, at han er utilfreds med dele af det indeværende forlig. - Som pensioneret kan jeg jo sådant set være ligeglad, men det er jeg ikke. Jeg mener, det er forkert at rømme Sjælland for flyvevåbenfolk både af menneskelige men også rekrutteringsmæssige hensyn, siger han. har han kunnet følge med i fra sin kontorstol i Geilenkirchen. - At Flyvevåbnet er blevet expeditionary, synes jeg er fedt. Det er spændende, og det giver os virkelig en eksistensberettigelse, siger han. Men Niels Ljungmann skal hverken til Afghanistan, Irak eller andre missionsområder. Han får nok at se til med asiatisk kampkunst, forskning i taekwondo, opstart af maltwhisky-forening, og så er der også lige en tre bøger, der skal skrives. Gennem Flyvevåbnets Soldaterforening vil han bevare sit tilhørsforhold til sin gamle arbejdsplads, ligesom et medlemskab i Hjemmeværnet er under overvejelse. Niels Ljungmann har givet en stående invitation til alle de elever, han har haft under sine vinger i tiden på Flyveskolen. Når de kommer forbi hjemmet i Ørslev ved Vordingborg, er de velkomne til at kigge ind og få en kop øl. Det sker i øvrigt over flyvestationens gamle bar, som han overtog, da Avnø lukkede. Niels Ljungmann er med garanti god for mange røverhistorier og anekdoter fra tiden i Avnø. UD OG SE Selv om Niels Ljungmanns ejerskab over for Flyveskolen i Avnø ikke lader sig fornægte, har han været glad for de andre steder, han har gjort tjeneste. En dag, mens han arbejdede på radarstationen i Skovhuse blev han ringet op og spurgt, om han kunne tage tre måneder på Færøerne. - Jeg sagde til konen, at nu var der mulighed for tre måneder uden min snorken, og i januar 1996 stod jeg så på de forblæste klippeøer, fortæller han. De tre måneder endte med at blive til godt tre år. Forinden var hans kone dog flyttet derop. Han var meget glad for selve tjenestedet i Nordatlanten, mens selve Færøerne var en anden sag. I 2000 rykkede familien teltpælene op fra de færøske græstørv og flyttede til Tyskland. Her havde Niels Ljungmann fået tjansen ved E3A Component i Geilenkirchen, der er hjemsted for Nato s AWACS-flåde. Forkortelsen står for Airborne Warning and Control System. Han forblev dog på jorden, idet han var regnskabsfører for den danske enhed. Senere blev virksomheden også udvidet til at føre regnskab for alle danske fly- 19 vevåbenfolk i hele Tyskland, som var spredt på hele tolv lokaliteter. AKTIV PENSIONIST Niels Ljungmann og hans kone havde således ved hans pensionering boet uden for for Danmarks grænser i elleve år. Den omstilling, som Flyvevåbnet har gennemgået de seneste år, Niels Ljungmann foran et af verdens dyreste fugleobservationsposter. Tårnet blev bygget to år før Avnø lukkede. Foto: Arne Bach Nielsen

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN Dagens program Mål og formål Afsluttende eksamen 18-19/11 2013 Vejen dertil indhold og arbejdet Opholdet sammen hvordan kommer vi frem til en succes? Personlige udbytter hvorfor

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Bent Gøttsche blev også modtaget af sine børn, børnebørn og oldebørn, ikke mindst de sidste var glade for at møde oldefar. Hold ud og stå fast 1 Vi ser og

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde EEAW EPAF Expeditionary Air Wing Europæisk kampflysamarbejde Tekst: Georg Ask Lunden Jensen, Flyvertaktisk Kommando. Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste. EEAW i aktion Flyvertaktisk Kommando DK-7470 Karup

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Den perfekte vekselvirkning

Den perfekte vekselvirkning Den perfekte vekselvirkning Personalechefen nr. 5, 2006 Af Helle Wehl. Den 1. januar 2007 tager den 43-årige orlogskaptajn fra Forsvarskommandoen, Søren Fage Sørensen, imod sine 7 nye medarbejdere i FMT

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2012

Møde for arbejdsgrupperne 2012 Dette års møde blev afholdt den 8. august - igen med deltagelse af Flyvevåbnets øverste ledelse. Referat af mødet den 8. august v/ Orla H. Gravesen 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (S0E), leder af Flyvevåbnets

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg

DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg DARIS står for Danish Radar Information System. Hold 16 har opbygget en dagligdag med faste rutiner, og de først seks uger er gået hurtigt. Vi "låner"

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Kære alle i Flyverhjemmeværnet

Kære alle i Flyverhjemmeværnet HJV FHD U DEC 2015 Kære alle i Flyverhjemmeværnet Så er vi nået til december, hvor det er tid til at kikke tilbage på året der er gået, og samtidigt få taget hul på de mange spændende ting, der ligger

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2010

Møde for arbejdsgrupperne 2010 CH/FTK GM Henrik R. Dam aflagde besøg hos deltagerne i mødet den 16. august. Referat af møde den 16. august 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (SØE), leder af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) bød

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER FOR CS Værdigrundlag og målsætninger for CS Mission at varetage det enkelte medlems/medlemmernes fagretslige interesser i ind- og udland, herunder: at sikre og udvikle det

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med Gymnastikhuset, der gerne vil lege med En forening sælger topklassefaciliteter til skolerne i forbindelse med eventdage, hvor foreningens instruktører styrer undervisningen i samarbejde med lærerne og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere