Forord. AOF Danmark November Kirsten Flyvholm, projektleder Gritt Bøgh, projektkonsulent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. AOF Danmark November 2006. Kirsten Flyvholm, projektleder Gritt Bøgh, projektkonsulent"

Transkript

1

2 Forord Dette projekt om karriereplanlægning og kompetenceafklaring er udviklet for Dansk Folkeoplysnings Samråd med midler fra Undervisningsministeriet. Projektets primære målgruppe er aftenskoleledere, som ønsker at udvide deres aftenskoletilbud med et nyt emne i aftenskolesammenhæng. Kommentar [G1]: (skal revideres når vi er helt færdige der skal bl.a. noget ind om, at karrierevejledning er en helt ny opgaveretning for aftenskolen) Når lederne er den primære målgruppe, er det også relevant, udover selve kursusbeskrivelsen, at beskrive forslag til tilrettelæggelsesformer, markedsføring af kurset samt underviserkompetencer alt dette udgør tilsammen kursuskonceptet. Som bilag til kursuskonceptet er vedlagt en beskrivelse af projektprocessen. I denne beskrivelse kan hentes yderligere informationer. Nærværende projektrapport kursuskoncept og projektproces - er skrevet i en form, så skolelederen hurtigt kan danne sig et overblik over kursets indhold, hvor ideerne med de enkelte temaer og de anvendte redskaber er klarlagt og med oplysninger om, hvor der kan hentes yderligere information. Vi forestiller os, at skolelederen hvis han/hun finder kurset relevant anvender kursuskonceptet som inspirationskilde til potentielle undervisere. Konceptet kan anvendes direkte, men også med personlig bearbejdning fra underviserens side, hvilket vi vil opfatte som en styrke for det enkelte lokale kursus. De fire medvirkende AOF afdelinger vil alle udbyde kurset i Det er deres vurdering, at selvom de udbudte kurser ikke kunne få deltagere nok i 2006, så skal kurserne nok over tid få en god placering i folkeoplysningens aftenskoletilbud og tiltrække nye kursister. Formateret: Punktopstilling AOF Danmark November 2006 Kirsten Flyvholm, projektleder Gritt Bøgh, projektkonsulent Arbejdsgruppen: Poul Jørgensen, AOF Sydvestsjælland Jørgen Kragh Petersen, AOF Metropol Bodil Køhler, AOF Randers Else Vigsø, AOF Thisted Else Toft, AOF Thisted 2

3 Indholdsfortegnelse 2. Titel Målet Formålet Målgruppe Kursets varighed og placering Kursuskoncept Kursuskoncept i overskrifter Introduktion til kompetencebegrebet Realkompetenceafklaring Mind Map CV Test på personlige kvalifikationer Afklaringsværktøjer Teoretisk og metodisk grundssyn AI-metoden Konstruktivistisk tankegang Narrativ vejledning At sælge sig selv Livskvalitetsspil Syv gode vaner Assertion Rollemodeller Karriereplan At afklare sit mål Strategisk analyse Udarbejdelse af plan Tjekliste til jobsøgning Valgfri temaer Hjemmearbejde Tilkøbsydelse Dokumentationsmappe Tilrettelæggelsesformer Markedsføring Underviserkompetencer Stikordsregister... 23

4 Faktaark om Karriereplanlægning og kompetenceafklaring et aftenskolekursus Titel Relevans Mål Formål Målgruppe Indhold Markedsføring Kursuslængde Karriereplanlægning og kompetenceafklaring Mange mennesker i arbejde vil gerne have et billede af deres kompetencer i relation til deres arbejde i forhold til at kunne ændre job og karriere. Mange private firmaer tilbyder individuel karriereplanlægning; Men det er ofte meget dyrt. I folkeoplysningen kan vi tilbyde kurser i karriereplanlægning og kompetenceafklaring. Her er styrken, at vi kan lave gruppevejledning og individuel vejledning til gensidig inspiration. Og prisen er væsentlig lavere end de private firmaer. Målet med kurset er, at deltagerne får en plan for deres videre karriere Formålet med kurset er, at deltagerne får En afklaring af deres nuværende kompetencer faglige og personlige En viden om og personlig afklaring på nye jobmuligheder En plan for udvikling af deres kompetencer Redskaber til jobsøgning Målgruppen er beskæftigede, som ønsker jobskifte, skift til anden branche eller anden jobplacering på nuværende arbejdsplads, eller beskæftigede, der ønsker at blive ledere Kurset indeholder følgende faste temaer: 1. Introduktion til kompetencer 2. Realkompetenceafklaring via forskellige tests og afklaringsværktøjer 3. At kunne sælge sig selv selvværd og kommunikation 4. Udarbejdelse af karriereplan Der skal en ekstra indsats til at markedsføre dette kursus, da det i aftenskolesammenhæng er en ny kursuskategori: Aftenskolekatalog med fremtrædende plads Supplerende annoncering Webben Direct mail Opsøgende arbejde Kurset er beskrevet til at vare mellem 12 og 18 timer. På hverdage 3 timer ad gangen eller lørdage med 6 timer 4

5 Indledning Ikke mange mennesker er beskæftiget inden for det samme fag eller branche i et helt arbejdsliv. Det betragtes almindeligvis som en styrke, at have prøvet forskellige karriereretninger, såvel vertikalt som horisontalt. Arbejdsmarkedet er også afhængig af, at arbejdsstyrken har en hvis mobilitet samt et ønske om mobilitet. Der findes generelt meget få steder man kan gå hen og få afklaret sine realkompetencer og struktureret lægge en karriereplan. Enten skal man stå uden arbejde og være tilknyttet en form for jobformidling, eller også skal man være tilknyttet en uddannelsesinstitution med en studievejleder. Få fagforeninger har karrierevejledningstilbud, og når de findes, er det typisk indenfor akademikergruppen. Hvis man er i beskæftigelse, og gerne vil orientere sig mod nye arbejdsområder eller en ny branche, er der muligheder på det private marked. Dette kursuskoncepts konkurrenter er ikke uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, A-kasser eller AF. Det folkeoplysende tilbud henvender sig til mennesker der ikke hører naturligt til i disse kasser. Vores konkurrenter er i højere grad private aktører som coaching-firmaer og psykoterapeuter, der arbejder med jobskifteproblematikker. Disse yder udelukkende en individuel coaching, og ofte til en ganske høj timepris. På disse baggrunde, vurderer vi, at der er såvel et behov, som et marked for kurser i realkompetenceafklaring og karrierevejledning. Vi vurderer også, at folkeoplysningen har særlig gode faglige og pædagogiske forudsætninger for at tilbyde kurser inden for dette område. Kurset Karriereplanlægning og realkompetencevejledning er henvendt til mennesker, som ønsker et decideret job - eller uddannelsesskifte. Men det er også henvendt til mennesker, som bare gerne vil udvikle sig, inden for det job de har. Vores tilbud lægger også vægt på individuel vejledning, men har samtidig gruppevejledning og netværksdannelse. Gruppevejledning har den fordel, at erfaringsrummet på kurset er meget stort ikke bare egne erfaringer, men også alle de andres. Deltagerne får derved gavn af de andres erfaringer, kan spejle sig i dem og kan få gode råd af hinanden. Der bliver lagt vægt på karrierefremmende netværksdannelse på kurset. Deltagerne lærer at opbygge og agere i et professionelt netværk. Netop fordi kurset i karriereplanlægning både har undervisning, gruppevejledning og individuel vejledning, stiller det store krav til undervisernes kompetencer. Med indførelsen af muligheden for fleksible tilrettelæggelsesformer indenfor folkeoplysningslovens rammer fra 1. januar 2007, åbnes der op for, at man blandt andet i initiativer som dette, kan prioritere underviserkompetencerne højt og dermed betale for den nødvendige kvalitet. 5

6 2. Titel Titlen Karriereplanlægning og kompetenceafklaring er alt for lang i forhold til et aftenskolekursus. Titlen har blot tjent til at være dækkende for udvikling af konceptet. Mere passende titler til et kursus kunne være Karrierekanonen Er du træt af dit job? Gi din karriere et servicetjek Karrierevejledning 3. Målet Målet med kurset er, at deltagerne får en plan for deres videre karriere 4. Formålet Formålet med kurset er, at deltagerne får - en afklaring af deres nuværende kompetencer faglige og personlige - en viden om og personlig afklaring på nye jobmuligheder - en plan for udvikling af deres kompetencer - redskaber til jobsøgning 5. Målgruppe Målgruppen er beskæftigede, som ønsker jobskifte, skift til anden branche eller anden jobplacering på egen arbejdsplads, eller beskæftigede som ønsker at blive ledere. Kurset kan tilrettelægges for enkeltindivider i almindelig aftenskolesammenhæng, eller for grupper af medarbejdere, organisationsmedlemmer og lignende. Hvis man vælger ikke at målrette kurset til en specifik målgruppe, vil et godt eksempel på en deltagerprofil være: Kvinde + 40 år Mellemlang uddannelse Offentlig ansat (lærer, sygeplejerske, pædagog) Generelt ressourcestærk Kvalitetsbevidst Enkelte med en arbejdshistorie, der involverer stress Deltageren efterspørger ikke et aftenskolehold i klassisk forstand, men et netværk Villig til at betale mere end almindelige priser hvis kurset har kvalitet 6

7 6. Kursets varighed og placering Kurset skal vare mellem 12 til 18 timer. Kursets emner er de samme uanset kursuslængden, men vægtningen af de enkelte emner kan naturligvis ikke blive så grundig i den korte udgave. Det vil betyde, at den individuelle vejledning reduceres til fordel for gruppevejledningen. Hvis nogle deltagere ønsker mere individuel vejledning i forhold til deres konkrete karriereplan, kan de tilbyde coaching som tilkøbsydelse. Kurset kan tilrettelægges på hverdage med max 3 timer pr. gang eller på lørdage med flere end 3 timer pr. gang og dermed en kortere periode. Vi anbefaler ikke weekendkurser, hvor alt afvikles på én weekend, da der dels skal være tid til hjemmearbejde, dels være mulighed for tid til refleksion over egen fremtidig karriere. 7. Kursuskoncept I det følgende redegør vi for et kursuskoncept for Karriereplanlægning og realkompetenceafklaring med udvalgte temaer. Vi beskriver indholdet i de enkelte temaer og giver efter hvert tema henvisning til litteratur og anden materiale Kursuskoncept i overskrifter Faste temaer: 1. Introduktion til kompetencebegrebet - Realkompetencer = formelle (eksamen), ikke-formelle (beviser) og uformelle(arbejds- og fritidsliv) - Vurdering af realkompetencer i forhold til formelle uddannelser - Vurdering af realkompetencer i forhold til job 2. Realkompetenceafklaring - Beskrivelse af nuværende job status på jobsituation - Udarbejdelse af CV - Udarbejdelse af kompetenceprofil (CV på kompetencebegreb) i egen selvforståelse - Test i forhold til faglige kompetencer samt personlighed - Individuelle samtaler ud fra profil og test skal pege frem mod ønsker til fremtiden 3. At sælge sig selv - Selvværd, selvanerkendelse, selvtillid - Personlig kommunikation - Personlig cost-benefit analyse (hvem har glæde af mine kompetencer?) herunder lønforhandling - Rollemodeller 4. Karriereplan - At sætte sig mål - At forfølge egne mål - Udarbejde karriereplan - Jobsøgning - Netværk Formateret: Punktopstilling Formateret: Punktopstilling Formateret: Punktopstilling Formateret: Punktopstilling 7

8 Valgfri temaer: Hjemmearbejde: Tilkøbsydelse: Iværksætteri Skriftlige ansøgninger Lønforhandling som selvstændigt emne Udarbejdelse af CV Beskrivelse af personlige mål Tegn eget netværk Coaching Dokumentation: Deltagerne skal ved kursets afslutning have en dokumentationsmappe/portefolio med materiale, der beskriver deres kompetencer og planer 7.2. Introduktion til kompetencebegrebet På kurset skal gives en introduktion til kompetencebegrebet. Deltagerne skal have en fælles begrebsramme og en forståelse for, hvorledes begreberne anvendes i den daglige sammenhæng. Indholdet i realkompetencebegrebet skal udfoldes: Formelle kompetencer kræver eksamensbevis Ikke-formelle kompetencer kræver beviser (udtalelser, kursusbevis) Uformelle kompetencer hentes udokumenteret fra arbejdslivet og fritidslivet (beror på den enkeltes egne oplevelser af kompetent handlen) Her kan med fordel inddrages det Nationale KompetenceRegnskabs nøglekompetencer: 1. Literacy kompetence 2. Læringskompetence 3. Selvledelseskompetence 4. Kreativ og innovativ kompetence 5. Social kompetence 6. Kommunikationskompetence 7. Interkulturel kompetence 8. Demokratisk kompetence 9. Sundhedskompetence 10. Miljøkompetence Disse nøglekompetencer er en del af et OECD projekt, hvor man kan måle de enkelte landes kompetencer på de 10 områder. Det er kompetencer, som man vurderer som samfundsmæssigt relevante i OECD-landene. Der er ikke tale om faglige kompetencer, men derimod om humane kompetencer, som tilsammen udgør et lands humankapital. Det er ikke alle kompetencerne, der er lige relevante i en karrieresammenhæng, men nøglekompetencerne er et godt bagtæppe til forståelse af relevansen af egne realkompetencer. 8

9 I introduktionen skal nævnes mulighederne for at blive realkompetencevurderet i forhold til det formelle uddannelsessystem. Endelig skal kursusintroduktionen beskrive kursets mål, formål og indhold med afklaring og beskrivelse af deltagernes realkompetencer samt udformning af en karriereplan på baggrund heraf. Henvisninger: Det Nationale KompetenceRegnskab (NKR): Anerkendelse af realkompetencer, AOF Danmark og Fritid & Samfund, 2004 Lov om vurdering af realkompetencer, kommer december 2006 se Realkompetenceafklaring Selv afklaringsarbejdet er en fasedelt proces, som har udgangspunkt i individuel Mind Map og CV et. Herefter kan deltagerne gennemføre forskellige test, som de udarbejder alene. Disse test kan beskrive deltagernes aktuelle personlige kvalifikationer inden for de rammer, testen sætter. Resultaterne af testen danner sammen med Mind Map og CV en status på deltagerens aktuelle situation, som er udgangspunktet for en uddybning og præcisering af deltagernes kompetence via dialogværktøj. Vi har opsummeret følgende faser i afklaringsarbejdet: 1. Status på nuværende jobsituation 2. CV 3. Test på personlige kvalifikationer 4. Dialog Mind Map Det er væsentligt, at hver enkelt deltager har et klart billede af sin nuværende jobsituation i alle dens facetter, det vil sige, jobindhold, kompetencekrav, ledelse, kollegaer, arbejdsmiljø, fysiske placering, transporttid m.v. Dette overblik kan deltagerne få ved at anvende Mind Map modellen Mind Map er en anderledes notatteknik, end den lineære vi normalt benytter. Teknikken går ud på at udarbejde et mønster af notater. Man kan sammenligne mønstret med et landkort. Man får hermed et overblik over alle ens notater og deres indbyrdes sammenhæng på et samlet ark. Nedenstående er et eksempel på en Mind map over nuværende arbejdssituation 9

10 CV Et andet vigtigt overblik er ens arbejdshistorie både den lønnede, den ulønnede samt ens uddannelseshistorie. Det vil sige, udarbejdelse af Curriculum Vitae = CV, hvor der kronologisk eller funktionsopdelt opremses, hvilke uddannelser man har taget, hvilke job man har haft og hvor, samt hvilke aktiviteter man har beskæftiget sig med i fritiden Test på personlige kvalifikationer Der findes en lang række test på testmarkedet til at give en aktuel status på de personlige kvalifikationer. Inden anvendelsen skal man undersøge dem nøje for at sikre sig at de passer sammen med ens teoretiske og metodiske grundsyn. Vi har valgt at pege på følgende: ThomasSystemet er et analyseværktøj til at vurdere en persons stærke sider set i forhold til det job vedkommende skal udføre. Systemet er udviklet i USA af Dr. Marston, ud fra en teori om, at mennesker generelt viser en eller flere af de egenskaber, som testen bygger på, i arbejdssituationen. De fire egenskaber er: - D Dominans - I Indflydelse på andre - S Stabilitet - C Tilpasningsdygtighed (compliance) Testen tvinger personen til at vælge de ord, som bedst eller dårligst beskriver ham/hende. Ved at bearbejde disse udsagn videnskabeligt, fås der indsigt i personens adfærd. Dette bruges til at vurdere personens egnethed i forhold til forskellige stillingskrav. Testen viser også, hvordan personen reagerer overfor omgivelserne og giver indsigt i nuværende adfærd. Testen kræver, at man er certificeret af firmaet Thomas International, og hver test koster penge at udføre. Meyer-Briggs TypeIndicator - MBTI fokuserer på, hvordan menneskers forskellighed kan opleves ikke som en hindring, men som et aktiv, der individuelt og i gruppen kan anvendes konstruktivt til at fremme samarbejde og tolerance. MBTI handler først og fremmest om menneskers præferencer. Præferencer, der fortæller, hvorledes den enkelte foretrækker at rette sin opmærksomhed, hvorledes 10

11 den enkelte foretrækker at modtage indtryk, hvordan den enkelte foretrækker at træffe afgørelser, samt hvilken livsstil han eller hun har antaget Afklaringsværktøjer JobSpor er et nyt afklaringsværktøj til brug i voksenvejledningen og sagsbehandlingen af ledige. JobSpor er et netbaseret værktøj, der hjælper den enkelte deltager til at afklare jobønsker og kompetencer, opbygge viden om job og uddannelse og sætte fokus på nye og realistiske jobmuligheder. Programmet kan bruges som selvstændig forberedelse til vejledning og jobsamtale. Det giver en bedre start på samtalen, og er et godt udgangspunkt for det videre forløb. Programmet kan også bruges i samtalen. Kompetenceprofil er et elektronisk værktøj udviklet til AOF-afdelinger, som beskæftiger sig med realkompetenceafklaring af ledige og beskæftigede. Målet er, at deltagerne får en profil af deres samlede kompetencer, som kan anvendes ved skriftlig jobsøgning. Desuden er målet, at deltagerne får udvidet deres sprogbrug omkring egne kompetencer i relation til potentielle jobs, således at de kan fortælle historier om, hvor de er lykkedes med at anvende kompetencerne. Kompetenceprofilen beskrives til slut på et kompetencekort, som udtrykker om den enkelte: Jeg er Jeg har Jeg kan Kompetenceafdækningen foregår ud fra den anerkendende metode, narrativ vejledning og konstruktivistiske / systemiske spørgsmålstyper. Yderligere henvisninger: Visuel Mind Mapping, af Kirsten Andersen og Claus Bekker Jensen, Mnemosyne Kurser & Forlag Om CV: Thomas International Danmark kan kontaktes på: MBTI findes på: JobSpor er udviklet af Studie & Erhverv. Programmet er på markedet ca. 1. januar Se: Kompetenceprofiler findes på: og på sammen med en vejledning til brugen af værktøjet Teoretisk og metodisk grundssyn I dette kursuskoncept arbejdes der med et dialogværktøj Kompetenceprofil udarbejdet af AOF til kompetenceafklaring af ledige. Konceptet kan også anvendes direkte til personer i beskæftigelse. Værktøjet bygger på 3 teoretisk/metodiske tilgange, nemlig 11

12 Appreciative Inquiry metoden = AI-metoden Konstruktivistisk tankegang Narrativ teori I det følgende beskriver vi kort grundsynet i disse tilgange: AI-metoden AI-metoden er oprindelig tænkt til organisationsudvikling. Men selve grundideen i metoden er også nyttigt til den individuelle personlige udvikling. Det karakteristiske i metoden er at sætte fokus på det, der virker, frem for problemer at have en positiv synsvinkel og tankegang at bygge på de bedste erfaringer at se på drømme og udvikling at være opmærksom på ressourcer, værdier og ønsker Her er et udviklingssyn til stede, som ikke tager afsæt i problemerne/barriererne, men derimod tager afsæt i, hvad der lykkes. Det er en anden tilgang end den tidligere personorienterede vejledning, som havde problemerne i fokus. For overblikkets skyld beskriver vi i nedenstående skematisk forskellen på de 2 grundsyn Værdsættende fokus Problemorienteret fokus 1. Undersøgelse af de bedste oplevelser / erfaringer 1. Identifikation af nøgleproblemer/ barrierer 2. Opstille visioner for fremtiden 2. Analyse af årsager 3. Synliggøre værdier og visioner 3. Analysere mulige løsninger 4. Skabe et fremtidsbillede 4. Opstille handleplan Ved at studere problemerne bliver man god til at finde problemer, og bliver god til det, der ikke virker. Hvis man i stedet studerer succeser og ønsker for fremtiden, bliver man god til at skabe denne fremtid ( Appreciative Inquiry en konstruktiv metode til positive forandringer, s.4) Konstruktivistisk tankegang Denne tankegang bygger på den opfattelse, at det enkelte menneske ud fra følelser, viden og erkendelse konstruerer sin fortolkning af virkeligheden, som kan give tilværelsen mening for en selv. Forudsætning for at dialogen mellem vejleder og den vejledte bliver optimal, indebærer blandt andet respekten for den andens model af verden, samt evnen til at skabe tillid, nærhed og forståelse hos dem, vi kommunikerer med. Målet med vejledningen er at skabe alternative konstruktioner, der kan bringe den vejledte videre. Konstruktivismen benytter en række teknikker i samtale, f.eks. 12

13 dialogbaseret samtale, livserfaringer, anvendelsen af metaforer samt tegninger og forestillinger om fremtiden Narrativ vejledning Narrativ vejledning har fokus på, hvordan almindelig menneskelig handling at fortælle historier kan medvirke til at opbygge identitet og skabe mening for den vejledte, og dermed hvordan fortællingen/narrativiteten kan bruges som pædagogisk praksis i vejledningen. Det er denne praksis som udfoldes i afklaringsværktøjet Kompetenceprofil, hvor den vejledte skal fortælle historier om, hvor han/hun i relation til en konkret kompetence er lykkedes med at anvende kompetencen. I narrativ vejledning bruges fortællingen som metode til at få den vejledte til at forstå og ændre sin tilværelse. Metoden bygger på fortællingens identitetsskabende og meningsdannende egenskaber, og fortællingen ses som middel til at forbinde nutid, med fortid og fremtid (Edderkoppen. Uddannelses- og erhvervsvejledning som vidensfelt, s. 87) Henvisninger: Appreciative Inquiry En konstruktiv metode til positive forandringer, Carsten Hornstrup m.f., Jurist- og Økonomforbundets Forlag,2001 Slip anerkendelsen løs!, Mads Ole Dall m.f., Frydenlund, 2001 Konstruktivistisk vejledning, Vance Peavy, RUE Skriftserie 1998 Den sociodynamiske samtale, Vance Peavy, Studie & Erhverv, 2005 Edderkoppen, Birgit Heie, Studie & Erhverv, 2006 Fortællingen i Vejledningen, Karin Jacobsen og Per Straarup Søndergaard, At sælge sig selv Når man sætter sig et mål for jobskifte er det uhyre vigtigt, at man har selvværdet i orden. Man skal tro på, at man har evnerne til at nå målet - både de faglige og de personlige og, at man kan nå målet ud fra egne værdier og præmisser. Man skal kende sine styrker og svagheder og være bevidst om sin personlige kommunikation. På kurset kan der introduceres til forskellige tilgange til bevidstgørelse om og arbejde med styrkelse af selvværd og kommunikation. I det følgende redegøres kort for redskaber til værdiafklaring, selvindsigt og samspil med andre, styrke og svagheder samt hensigtsmæssig adfærd Livskvalitetsspil I spillet defineres livskvalitet som det, vi hver for sig føler, gør livet værd at leve. 13

14 Formålet med spillet er at give deltagerne mulighed for selv at gøre op med nogle begreber og senere diskutere begreberne med andre, der måske har en anden opfattelse. Man bliver afklaret på egne værdier, og skal kunne argumentere for dem. Der er ingen facitliste. Hver enkelt deltager finder sine egne værdier, og de er lige så gode som enhver andens. Livskvalitetsspillet kan både spilles af enkeltpersoner og af grupper Syv gode vaner Bogen Syv gode vaner handler om at kunne træde i karakter. Bogen henvender sig til personer, der vil arbejde med sig selv i forhold til selvindsigt, samspil med andre og opøvelse i integritet, personlig balance og fornyelse. Alle elementer der kan danne ståsted for beslutninger om ændringer i ens karriere. Et grundlæggende princip i bogen er, at man skal arbejde med sig selv indefra og ud. De fleste mennesker fungerer udefra og ind. Det vil sige, at man tager udgangspunkt i, hvad andre mener om en, og lader det definere ens handlinger. Det skaber ikke personlig balance og integritet, men derimod stor usikkerhed og ubalance. Forfatteren Stephen Covey har i bogen udviklet 7 vaner, som vil styre adfærden indefra og ud Beskrivelsen af vanerne er delt i 3: 1. At sejre over sig selv (selvbeherskelse): Vane 1: Vær proaktiv (Principper til en personlig vision) Vane 2: Begynd med slutningen (Principper for personligt lederskab) Vane 3: Gør det første først (Principper for personlig ledelse) 2. At sejre med andre (holdarbejde, samarbejde og kommunikation): Vane 4: Tænk vind/vind (Principper for gensidigt lederskab) Vane 5: Søg først at forstå derefter at blive forstået (Principper for indlevende kommunikation) Vane 6: Skab synergi (Principper for kreativt samarbejde) 3. Fornyelse af de fire livsdimensioner: den fysiske, sociale, spirituelle og den mentale): Vane 7: Slib saven (Principper for balanceret fornyelse af sig selv) De syv vaner er i harmoni med de naturlige love for vækst. De hjælper os med at udvikle os på en skala af modenhed, som går fra afhængighed over uafhængighed til gensidighed. Menneskeligt samspil er et gensidigt samspil. Afhængighed = paradigmet for de andre Uafhængighed = jeg-paradigmet Gensidighed = vi-paradigmet Køber man bogen, har man mulighed for at få testet en anden persons syn på en selv, da man får adgang til en test via internettet. 14

15 Assertion Assertion drejer sig om at kommunikere i overensstemmelse med sig selv og sine mål. Nøgleordene er selvværd og respekt for andre mennesker. Men det er ikke altid, vi handler i overensstemmelse med vores egne mål. De negative følelser kan få overtaget, og vi bliver aggressive, eller vi har en selvudslettende og selvnedvurderende adfærd, så vi undertrykker os selv vi er submissive. Assertionstræning drejer sig om at blive bevidst om de tre ovennævnte adfærdsformer og genkende dem i egen adfærd, samt styrke den assertive kommunikation Rollemodeller En måde at fokusere sine mål på er, at arbejde med rollemodeller. Det kan være gavnligt at se på de rollemodeller, man i forvejen har og finde ud af, om de er hensigtsmæssige. Man kan også arbejde mere struktureret på at finde frem til en rollemodel, som man kan spejle sine handlinger op mod. Deltagerne kan skrue deres rollemodel sammen på en forholdsvis enkel og pragmatisk måde, ved at de stiller sig følgende spørgsmål: Hvilke fordele kunne min karriereudvikling have af at jeg fandt en rollemodel? Hvem skulle rollemodellen være? Og hvorfor? Hvad kan jeg godt lide ved netop denne rollemodel? Hvilke egenskaber ved rollemodellen vil jeg gerne se hos mig selv? Hvordan kan det lade sig gøre? Forslag til optakt til diskussionen: Lav et diasshow med fotos af kendte skikkelser. Det kan være erhvervsledere, politikere, kulturpersoner, internationale personer etc. Sørg for at der både er uddannelses-, alders og kønsspredning. Vis diasshowet og lad hvert foto blive stående i 15 sekunder. Bed kursisterne om at skrive, hvad der falder dem ind, når de tænker på dem som rollemodeller. Hvad karakteriserer menneskerne på billederne? Lederskab? Dygtighed? Integritet? Styrke? Klogskab? osv. Brug deltagernes noter til at konkretisere samtalen om rollemodeller. Henvisninger: Livskvalitetsspillet, produceret af Instituttet for ideudvikling Syv gode vaner, Stephen Covey, Schultz Forlag, 1992 Den 8. vane, Stephen Covey,Schultz Forlag, 2005 og jeg mener, hvad jeg siger, Anne Dickson, HansRreitzel, Karriereplan Det første man skal gøre sig klart er, hvad målet med et nyt karriereønske er og beskrive, hvad der kræves for at udfylde den nye plads. Dernæst skal det analyseres, hvorledes man med nuværende kompetencer og omgivelsernes indflydelse er placeret i forhold til at nå målet. Når det er på plads, kan man udarbejde sin konkrete karriereplan med handlinger og tidspunkter. 15

16 At afklare sit mål Mind Map-metoden er også anvendelig til at få et overblik over det karrieremål man har sat sig. I forhold til målet skal man undersøge følgende: Hvad kræves af kompetencer til at udfylde karrieremålet? Hvilken uddannelse skal man have? Hvor er den fysiske placering? Hvilken type organisation/virksomhed Organisationsstruktur Organisationskultur Andet Undersøgelsen skal bruges til at beskrive karrieremålet i alle dets facetter så faktuelt som muligt Strategisk analyse Med baggrund i de afklarede kompetencer og det beskrevne karrierermål, kan der udarbejdes en SWOT analyse. SWOT- analyse er udviklet til strategisk planlægning i organisationer og virksomheder, men kan ganske udmærket bruges til at lægge personlige strategier i forhold til konkrete karrierermål. Analysen giver et billede af den nuværende strategiske situation. SWOT er forkortelsen af de engelske ord Strengths = styrker Weaknesses = svagheder Oppertunities = muligheder Threats = trusler Styrker og svagheder giver et billede af din egen situation. Muligheder og trusler giver et billede af omgivelsernes krav. 16

17 Styrker Styrker er det, du er god til Her hentes dokumentation fra Kompetenceprofilen samt de øvrige afklaringsredskaber Muligheder Faktorer i omgivelserne, der kan påvirke opsitivt Mangel på arbejdskraft på området Gode betingelser for efteruddannelsesmuligheder Private fortrin Omstrukturering på arbejdspladsen Svagheder Svagheder er det, du kunne gøre bedre Hvad skal du udvikle i forhold til dit karrieremål? Trusler Faktorer i omgivelserne, der kan påvirke negativt Stor arbejdsløshed Dårlige betingelser for efteruddannelse Private barriere Barriere på arbejdspladsen Udarbejdelse af plan Inden planen udarbejdes, kan der laves en mindre øvelse, der kan spore ind på en egentlig plan. Livslinjen er en meget enkel måde, hvormed man kan billedliggøre en eller anden periode i ens liv. Man kan få et billede af, hvor man er i ens arbejdslivsforløb, og en vurdering af, hvad man har gjort indtil nu, og hvor lang tid der er tilbage. Det giver refleksioner over egne muligheder og ønsker, som kan bruges i fastlæggelsen af den endelige fremtidige plan. Backcasting som eksempel Backcasting er et enkelt redskab til at lave en konkret tids- og handleplan, som bider de langsigtede mål over i mindre delmål og dermed øger sandsynligheden for at man når sine mål. Man starter med at sætte sig et mål, som ligger ude i fremtiden. Herefter tegnes en tidslinje, der går baglæns til nu. Der startes således, der hvor man ønsker at slutte og herfra rulles tids- og handleplanen hen til nutiden. Skridt for skridt går man baglæns i tiden og forestiller sig de handlinger, der ledte frem til målet. Man beskriver disse forestillede handlinger så konkret som Backcasting er et enkelt redskab til at lave en konkret tids- og handleplan, som bider de langsigtede mål over i mindre delmål og dermed øger sandsynligheden for at man når sine mål. Man starter med at sætte sig et mål, som ligger ude i fremtiden. Herefter tegnes en tidslinje, der går baglæns til nu. Der startes således, der hvor man ønsker at slutte og herfra rulles tids- og handleplanen hen til nutiden. 17

18 Skridt for skridt går man baglæns i tiden og forestiller sig de handlinger, der ledte frem til målet. Man beskriver disse forestillede handlinger så konkret som overhovedet muligt uden at lade sig begrænse for meget af, hvad der her og nu kan lade sig gøre måske er det muligt i fremtiden. Bruges metoden til at lave en personlig handleplan, der skal lede frem til at opnå de ønsker, man har for ens fremtidige job og arbejdsliv, kan man gå gennem nedenstående spørgsmål (se skemaer). Målet kan eksempelvis være: Om to år arbejder jeg på en ny arbejdsplads og har projektlederansvar for et projekt indenfor mit fagområde. Hvorfor anvender man spørge-formen? Når man arbejder med langsigtede, personlige planer er det en vigtig forudsætning, at de overvejelser, der ligger til grund for de tidsmæssige rammer i planen, er realistiske. Hvis man bruger backcasting- metoden, hvor man så at sige vender sig om kigger tilbage på fremtiden, kan dette medvirke til, at man arbejder med sin fremtidsplan ud fra en mere realistisk indgangsvinkel. Eksempel: Mit mål: At fungere som projektleder på mit job i 2009 Mål/delmål At fungere som projektleder på mit Hvad gjorde jeg for at komme til at fungere som job projektleder på jobbet? Herefter begynder man at fylde delmål på + tidsplaner, eventuelt mere specifikke tidsplaner. Eksempel: Mål/ delmål At fungere som projektleder på mit job Projektlederuddannelse Udviklingssamtale med chef 2. halvår 2006 Hvad sagde jeg? Hvilken plan fremlagde jeg? 1. halvår halvår 2007 Opfølgende samtale hvor langt er jeg nået? 1. halvår halvår 2008 Opstartede første projekt. Hvad gjorde jeg? 1. halvår 2009 Starter på uddannelse Uddannelse afsluttes Afsluttende samtale med chef 2. halvår 2009 Jeg fungerede som projektleder på jobbet hvordan nåede jeg mit mål? 18

19 Tjekliste til jobsøgning I det følgende har vi udformet en tjekliste til deltagerne, som de kan anvende, når de starter deres jobsøgning: 1. Sæt ord på hvad du vil 2. Sæt ord på dine stærke sider og få andre til at fortælle om hvad de oplever som dine stærke sider 3. Søg informationer om virksomheden, inden du svarer på en annonce eller søger uopfordret 4. Afklar med dig selv om virksomheden har en kultur der appellerer til dig 5. Læs de interessante jobannoncer grundigt og analysér dem: Hvad er det virksomheden er på udkig efter? 6. Få andre til at læse din ansøgning, inden du sender den. 7. Hav altid et opdateret CV 8. Forbered dig på jobsamtalen 9. Få en ordentlig løn fra starten den danner grundlag for lønnen i resten af din ansættelse på arbejdpladsen 10. Hvis du får afslag bed virksomheden om at give dig en konstruktiv begrundelse Henvisninger: Visuel Mind mapping, af Kirsten Andersen og ClausBekker Jensen,Mnemosyne Kurser & Forlag Jobjagt og karriereskift af Torben Lausten, Jobindex, Libris SWOT-analyse, Back-casting-model: Se Find inspiration til dine ansøgninger, CV m.m. på: Valgfri temaer På alle hold opstår der som regel et ønske om et specifikt emne, som netop dette hold finder relevant. Det skal der også være plads til. Derfor er det godt i for eksempel slutningen af 2. mødegang at høre, om der er specifikke emner, der skal behandles. Det kunne være: Iværksætteri, skriftlig ansøgning eller individuel lønforhandling Hjemmearbejde For at kvalificere det pædagogiske forløb, så de enkelte mødegange er sammenhængende, er det en god idé at binde dem sammen med en mindre hjemmeopgave. Der lægges op til hjemmeopgaven forinden, og gangen efter gennemgås hjemmearbejdet individuelt eller i grupper. Ideer til hjemmeopgaver kunne være: Udarbejdelse af CV, beskrivelse af personlige mål og tegn eget netværk. 19

20 7.9. Tilkøbsydelse Det er muligt, at enkelte deltagere på holdet gerne vil have mere individuel hjælp end kurset kan magte. Her foreslår vi at tilbyde coaching som tilkøbsydelse. En coach tager fat der, hvor karrieremålet er fastlagt, og planen for at nå målet er klarlagt. Kernen i coaching er, at låse op for et menneskes potentialer for at kunne maksimere brugen af potentialerne. Coachen er ikke en lærer/konsulent/instruktør eller en ekspert, men en resonansbund, en hjælper, en rådgiver og en bevidsthedsskærper. Målet med coaching er at udvikle selvtillid og selvværd i forhold til et fokuseret mål og ansvarlighed i forhold til de valg og den plan, der opstilles for at nå målet Dokumentationsmappe Deltagerne skal ved kursets afslutning have en dokumentationsmappe/portefolio med materiale, der beskriver deres kompetencer og planer. Denne mappe kan indeholde: 1. CV 2. Beviser 3. Anbefalinger 4. Realkompetenceprofil og andre profiler 5. Tjekliste: Når du søger job 6. Min egen lomme Tilrettelæggelsesformer I undervisningen vil der være oplæg fra underviseren, gruppearbejde samt brug af test og rollespil. I vejledningen anvendes både individuel- og gruppevejledning. Individuel vejledning gives af en vejleder til den enkelte vejledte, i en situation, hvor kun de to er til stede. I gruppevejledningen arbejder vejlederen bevidst med den dynamik, der opstår i gruppen. Formålet er, at deltagernes viden og erfaringer supplerer hinanden og udgør en stor og bred ressource i vejledningsprocessen. Gruppedynamikken kan også gøre problemer fælles i stedet for alene individuelt oplevet. Endelig lægges vægt på karrierefremmende netværksdannelse til brug efter endt kursus. 8. Markedsføring Udfordringen med markedsføringen består primært i at kurset er utraditionelt på to fronter: 20

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Realkompetencer skal være synlige Vi lærer hele tiden noget. Vi bliver klogere, dygtigere, bedre til et eller andet. Vi får flere kompetencer.

Realkompetencer skal være synlige Vi lærer hele tiden noget. Vi bliver klogere, dygtigere, bedre til et eller andet. Vi får flere kompetencer. Hvad er realkompetence? Kernen i ordet er kompetence. Realkompetence udtrykker, at der er tale om reelle, faktiske kompetencer, som den enkelte kan bruge i konkrete situationer. Det er også formelle kompetencer,

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Nyt job men hvordan?

Nyt job men hvordan? Nyt job men hvordan? eller 1 Dagens program Forventningsafstemning Præsentation Hvad er coaching Hvad kan vi lære af edderkoppen? Vanetænkning Højre venstre hjernehalvdel Hvem er jeg hvad kan jeg hvad

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg?

Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? DLS Nye tanker - nye muligheder 1 IDENTITET Hvad er din identitet? o Selv-identitet o Mit selvbillede o Social-identitet o Andres billede (opfattelse) Hvor ligger

Læs mere

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag FOF-Gentofte FOF Gentoftes Kompetencemodel FOF Gentofte har udarbejdet en model for afklaring og dokumentation af kompetencer i et tværfagligt samarbejde med de frivillige organisationer og oplysningsforbund

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen hvad skal være din næste bevægelse? Formålet med samtalen Formålet med karriereudviklingssamtalen er at understøtte din karriereudvikling. Samtalen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du?

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du? 1 I Curia Management har vi gennem årene hjulpet flere hundrede opsagte medarbejdere videre i nyt job. Denne bog er udarbejdet af Curias konsulenter og bygger på vores solide erfaringer inden for rekruttering

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Realkompetence og tredje sektor

Realkompetence og tredje sektor Realkompetence og tredje sektor Dokumentationsværktøj m.m. 1 Arbejdet med realkompetence er en proces Afklaring få øje på egne kompetencer sætte ord på finde ud af hvad de kan bruges til motivation Dokumentation

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde For at få et redskab til at styrke kvaliteten i det tværfaglige samarbejde, er der i dette inspirationsmateriale samlet diverse

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen

Aktiviteter i Jobboxen Aktiviteter i Jobboxen 2015 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

SLIP ANERKENDELSEN LØS

SLIP ANERKENDELSEN LØS Mads Ole Dall & Solveig Hansen (red) (2001) SLIP ANERKENDELSEN LØS den 09-03-2012 kl. 8:26 Søren Moldrup side 1 af 5 sider FORORD Næppe nogen virksomhed lever en dag uden at begreber som forandring, udvikling,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering i Grønland Projektleder: Peter Sørensen Fredag den 22. oktober 2010 Arbejdsmarkedspolitiske udfordring Alment om Realkompetencevurdering

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Omhandlende AMU-uddannelsen 43745 Den professionelle betjening af kirkens brugere Materialet har til formål at give inspiration

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Selvevaluering og kompetenceafklaring - Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde Disposition 1. Landsdækkende initiativs vision 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne 3. Videnscenterets arbejde Vision Sætte flygtninge og indvandreres kunnen i centrum! Skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Teoretisk referenceramme.

Teoretisk referenceramme. Vance Peavy, Teoretisk referenceramme. Dr. psych. og professor emeritus fra University of Victoria, Canada Den konstruktivistiske vejleder. For konstruktivisten besidder spørgsmål en meget større kraft

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING Karrieredagene 6. marts 2015 FLEMMING KLUGE Kluge & Partners A/S - Owner Sales-Force1 A/S Founder and Partner Glocalnet A/S CEO ATEA A/S (Merkantildata) Sales Director TELENOR

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere