49/15. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "49/15. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp."

Transkript

1 /15 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Kursus i Child Attachment Interview (CAI)... 8 Referat fra 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 9 Forskningen og de 100 mio. børn uden forældrekontakt Mindeord Highly recommended Kalender Fornyelse af medlemskab/kontingent Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

2

3 Orientering fra formanden Det er med stor sorg, at vi her ved udgangen af 2014 må konstatere, at vi i år har mistet to gode kolleger og hjertevarme mennesker, som hver især har haft en helt særlig betydning for Instituttet. Som allerede beskrevet i seneste Newsletter nr. 48/14 mistede vi i januar Ted Millon (se mindeord i Journal of Personality Disorders 1 ). Og den 13. oktober afgik overlæge Niels Strandbygaard, tidligere psykiatrisk afdeling i Slagelse, ved døden (se mindeord andet steds i Newsletter). Niels og Ted var tæt forbundne på det menneskelige plan og repræsenterede værdier, der har forenet sig i Instituttets mangeårige virke til fremme af en humanistisk psykiatri med fokus på personen og personbeskrivelse. Det er derfor glædeligt, at den succesfyldte ISSPD kongres i september 2013 afholdt i København med temaet the person behind the illness trækker lange spor efter sig. Ikke blot er de mange præsentationer blevet genset på video på kongressens hjemmeside, og information fra de mange PowerPoints er lagt ind, men resultatet af kongressen er nu også præsenteret i publikationer. I oktobernummeret af Journal of Personality Disorders 2 har Per Sørensen, Liselotte Pedersen og undertegnede i et review fra kongressen opsummeret de vigtigste temaer og præsentationer. I foråret 2015 bliver der udgivet et særnummer af Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology (SJCAPP) med seks artikler om personlighedsforstyrrelser hos unge, alle præsentationer fra kongressen. Dette special issue er finansieret af IPTP og vil være frit tilgængeligt online på Kongressen hjemmeside vil nu blive lukket, men keynote foredrag vil blive lagt på Instituttets hjemmeside. Kongressen har inspireret bestyrelsen til at udgive en jubilæumsbog i forbindelse med, at IPTP fyldte 25 år (i 2014). Bogen udkommer på Reitzels forlag i 2016, hvor bestyrelsen har planlagt et jubilæumsseminar i det nye psykiatrisygehus i Slagelse. Bogen redigeres af Birgit Bork Mathiesen og Erik Simonsen. Kapitlerne til bogen bliver skrevet af 25 kolleger, der gennem årene har været aktive i eller medlemmer af IPTP, suppleret med forfattere med stor indsigt i specielle områder inden for personlighedsforstyrrelser. Nogle af kapitlerne vil blive til ved et skriveseminar i Umbrien i april 2015, et skriveseminar, som er finansieret af en del af overskuddet fra 2013 ISSPD kongressen. Skriveseminaret er helt i Millons og Niels ånd, nemlig at vi gennem dialog og meningsudveksling åbner op for at skabe den brede forståelse og gensidige inspiration. NEWSLETTER 3 IPTP

4 Det 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser arrangeret af Per Sørensen og Torben Heinskou på Psykoterapeutisk Center Stolpegård blev som forventet en succes med sine omkring 100 deltagere fra hele landet. Seminaret er anmeldt andet steds i Newsletter. Det er ganske godt, at vi kan mønstre så mange personer til det nationale møde i en tid, hvor ressourcer til kurser er knappe og mange foreninger/selskaber holder arrangementer med mere specialiserede emner inden for de forskellige skoler og retninger. Bestyrelsen håber, at en politik med lav deltagerbetaling og bredt anlagte programmer kan fastholde fokus på personlighedsforstyrrelser som gruppe. Det 3. nationale seminar vil blive afholdt i foråret 2016 som et lidt sent 25 års jubilæumsseminar, netop i Slagelse hvor det hele startede. Dato er ikke fastlagt, men hold øje med annonceringen på IPTP s hjemmeside, når datoerne ligger klar. Vi har fået tilsagn fra Andrea Fossati fra Italien og den kommende ISSPD præsident, Sabine Herpertz. Bestyrelsen har også Glen Gabbard og David Bernstein i tankerne som mulige foredragsholdere. Vi ser frem til den kommende ISSPD kongres i Montreal oktober 2015, hvor vi håber at gense mange af jer fra Instituttet, som deltog i ISSPD kongressen i København. Temaet for kongressen er Personality Disorder Across the Lifespan, se det foreløbige program på kongressens hjemmeside Der vil blive afholdt et mindesymposium om Millon med Bob Krueger, Aron Pincus, Gina Rossi og undertegnede som foredragsholdere og Joel Paris som discussant. ISSPD undergår en række forandringer organisatorisk disse år, hvor den gamle kerne nærmer sig pensionsalderen, og nye strømninger inden for diagnostik og klassifikation er undervejs. En af Instituttets medlemmer i øvrigt fra Slagelse Bo Bach Pedersen vil være foredragsholder i et internationalt besat symposium om erfaringer med den nye Section III, DSM 5 (the trait model). Der pågår for øjeblikket et vigtigt arbejde med at udarbejde nationale retningslinjer til udredning og behandling for borderline. En af Instituttets medlemmer, Ole Jakob Storebø, er projektkonsulent. Arbejdsgruppen vil undersøge evidensen i forhold til de 10 kliniske spørgsmål, fx: Er der evidens for, at patienter med BPD bør tilbydes behandling med antidepressiv medicin? stemningsstabiliserende medicin? antipsykotika? psykoedukation? specialiserede multimodale behandlingsprogrammer der inkluderer psykoterapi? kortvarig eller langvarig psykoterapi? Andre vigtige spørgsmål: Skal behandlingen monitoreres med struktureret og jævnlig brug af validerede instrumenter? Bør praktiserende læger anvende et screeningsredskab for borderline ved selvskadende adfærd, depression, spiseforstyrrelse etc.? Bør der anvendes et struktureret interview til diagnostik af borderline, og bør der udarbejdes kriseplaner for patienter med borderline? Instituttet vil undersøge mulighederne for i samarbejde med Sundhedsstyrelsen at ar- NEWSLETTER 4 IPTP

5 rangere et lanceringsseminar vedrørende retningslinjerne, som vi forventer klar til høring i løbet af sommeren I den forbindelse vil jeg rette opmærksomheden på NICE guideline 78 Borderline Personality Disorder fra januar 2009 og den australske guideline Clinical Practice guideline for the management of Borderline Personality Disorder fra Endvidere vil jeg anbefale en statusartikel af Sigurd Benjaminsen i Ugeskrift for Læger 3 om farmakoterapi ved borderline. Borderline patienter hyppigt er medicineret og denne artikel belyser aspekter og dilemmaer i forbindelse med dette. Af andet vigtigt initiativ i den forbindelse kan jeg nævne, at der er påbegyndt en revision af Cochrane review Pharmacological interventions for borderline personality disorder, sidst udgivet i Der er næppe kommet så mange nye studier af god kvalitet, men der har været en del debat om det tidligere review, som i sine anbefalinger er blevet imødegået af andre reviews. Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland indgår i arbejdet med det nye Cochrane review. Af kommende arrangementer i Instituttet vil jeg udover det tilbagevendende introduktionskursus i MCMI nævne, at bestyrelsen arbejder med programsætning af et seminar om DSM-5. De diagnostiske kriterier i DSM-5 er nu udgivet på dansk af Hogrefe i form af en håndbog. Hogrefe har naturligvis copyright på oversættelsen, som også omfatter den officielle oversættelse af kriterierne for personlighedsforstyrrelser, hvor Sebastian Simonsen og undertegnede har været faglige konsulenter. Den nye sektion III i DSM-5 er ikke oversat, men afventer at der bliver udarbejdet en oversættelse af forskningsrelaterede instrumenter til vurdering af personlighedstræk og personlighedsfunktion. Professor Michael First, som gæstede Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde i 2014, er ved at lægge sidste hånd på forskningsinstrumentet, som vi håber, vil blive oversat senere. Der pågår forskning i Danmark på sektion III i DSM-5 (funktionsvurdering gennem brug af Level of Personality Functioning Scale (LPFS) under ledelse af Morten Hesse og Birgitte Thylstrup, Center for Rusmiddelforskning og PID-5 (trait modellen) under ledelse af Bo Bach Pedersen, Sune Bo Hansen og undertegnede. Resultater fra denne forskning håber vi at kunne fremlægge ved et DSM-5 seminar med internationale foredragsholdere. Psykiatrifonden afholder ikke længere sine kurser om psykiatri, herunder det velbesøgte kursus om personlighedsforstyrrelser. Disse kurser havde stor betydning som introduktionskurser. Det vil være naturligt om IPTP overtog denne opgave under sin nye adresse i Slagelse. Jeg vil henlede opmærksomheden på de mange instrumenter til vurdering af personlighedsforstyrrelser og personlighedstræk vi har liggende på vores hjemme- NEWSLETTER 5 IPTP

6 side. Instituttet har en vigtig funktion i at videreføre forskning i psykometri. Interesserede kan rette henvendelse til undertegnede til drøftelse af muligheder for at iværksætte større eller mindre forskningsprojekter. Til slut vil jeg takke Instituttets medlemmer for endnu et succesfyldt IPTP år og ønske jer et godt nytår. Erik Simonsen Referencer 1) Simonsen E. Theodore Millon. Journal of Personality Disorders 2014;28(2):iii-iv. 2) Simonsen E, Sørensen P, Pedersen L. Current trends in research and clinical issues in the study of personality and its disorders: a survey of the presentations at the ISSPD anniversary congress. Journal of Personality Disorders 2014;28(5): ) Benjaminsen S. Farmakoterapi har effekt på nogle symptomer ved borderline personlighedsforstyrrelse. Ugeskrift for Læger 2014;176: Ordinær generalforsamling Tirsdag 7. april 2015 kl Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, Roskilde Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af evt. ad hoc udvalg 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastlæggelse af budget og kontingent 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter* 9. Valg af to revisorer 10. Valg af medlemmer til faste udvalg 11. Eventuelt *På valg er Per Sørensen, Torben Heinskou og Mickey Kongerslev alle genopstiller. Forslag til dagsorden ud over de faste punkter samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. Der vil ikke blive udsendt yderligere indkaldelse. Bestyrelsen NEWSLETTER 6 IPTP

7 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory III) MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Programmet kan købes hos Pearson ( Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering. Program o Kort gennemgang af personlighedsforstyrrelser o Kort introduktion til Millons teorier og publikationer o Introduktion til spørgeskemametoden og alternativer til MCMI o MCMI III s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder o Fortolkning af MCMI III profiler Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening. Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal max. 20 Tid Tirsdag 28. april 2015 kl Sted Underviser Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 16, Roskilde Professor, forskningschef Erik Simonsen Tilmelding senest 7. april til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. NEWSLETTER 7 IPTP

8 Kursus i Child Attachment Interview (CAI) Child Attachment Interview (CAI) er baseret på Strange Situation Procedure (SSP) og Adult Attachment Interview (AAI). Testen vurderer børns tilknytningskompetencer. Formålet med kurset er at lære rationale og teknik for at bruge CAI som et redskab til vurdering af barnets tilknytningskompetence, omfattende undervisning i baggrund, administration og kodning af Child Attachment Interviews ( Målgruppe Psykologer, læger og forskere. Erfaring med at interviewe børn vil være en fordel ligesom et vist kendskab til tilknytningsteori, metoder eller forskning. Kurset foregår på engelsk. Underviser: Kursusafgift: Yael Shmueli-Goetz, Anna Freud Centre, London 7.500,00 kr. Tidspunkt: august 2015 (4 dage), alle dage kl Sted: Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 16, Roskilde Kontaktperson: Psykolog, ph.d. Ole Jakob Storebø, Tilmelding senest 1. april til Dorit Mortensen på med oplysning om navn, adresse og evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. Deltagerantal: max. 20 personer. Obs. - Kurset vil kun blive gennemført ved minimum 15 deltagere NEWSLETTER 8 IPTP

9 Referat fra 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser IPTP afholdt 3. oktober det 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser på Psykiatrisk Center Stolpegård. Dagen var som sidste år fuldt besat med godt 100 deltagere. Programmet bestod af to plenumforedrag og to gange to parallelsymposier. I det følgende giver bestyrelsen et kort resumé af dagens indhold. For de som måtte være interesseret, er de fleste præsenterede slides tilgængelige på Dagens første indslag var et plenumforedrag ved professor Per Høglend fra Oslo omkring den terapeutiske alliance, betydning og håndtering. I foredraget fokuserede Per Høglend på patient-terapeut-relationen, med udgangspunkt i hvad man forstod ved overføring. Han mente, at denne synsvinkel er relevant i alle terapiformer, og han brugte som overordnet begreb overføringsbehandling. Han beskrev fem forskellige niveauer af dette. 1) Man retter opmærksomheden på hvad der sker her og nu og benævner dette. 2) Man opfordrer patienten til at reflektere over, hvad der sker i terapien inkl. måden terapeuten opfører sig på, og det terapeuten siger. 3) Terapeuten opmuntrer patienten til at diskutere, hvad de tror, at terapeuten føler eller tænker om dem. 4) Terapeuten inkluderer sig selv eksplicit i at koble dynamiske elementer (konflikter) i overføringen. 5) Terapeuten tolker repetitive interpersonelle mønstre og kæder disse til, hvad der sker mellem patient og terapeut. Herefter gav han eksempler fra en række forskellige terapeutiske situationer. Han beskrev herunder, hvornår elementer som fx selfdisclosure var relevant, og herefter eksempler fra forskellige terapeutiske retninger. For det første Otto Kernbergs transferencefocused psychotherapy. Her var det almindeligt med helt op til niveau 5 af tolkninger. I mentaliseringsbaseret terapi er det generelt således, at man ikke går op i kategori 5, men i høj grad bruger selfdisclosure. Han nævnte, at man i alliancefokuseret behandling hele tiden forhandler den terapeutiske alliance, og han beskriver, hvordan tilbagetrækning og ligegyldighed kan have ødelæggende effekt i terapien. I det hele taget kom han med mange forskellige glimrende eksempler på, hvordan man i de forskellige terapiretninger bruger nogle af de samme principper i arbejdet med alliancen. Herefter gennemgik han en række studier over overføringsarbejde og resultaterne heraf og påviste, hvordan disse studier viste ganske god effekt af disse terapiformer, specielt set i relation til de relevante outcome mål. Specielt påviste han, hvordan affekten er væsentligt større af dynamisk terapi med overføringsarbejde i forhold til uden dette. Dette vel og mærke i relation til at arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelser. Han nævnte således, at det specielt er i gruppen af patienter med dårligere niveau af PFS (skala for psykologisk funktionsniveau), at overføringsarbejdet bliver meget vigtigt, mens det er uhensigtsmæssigt at bruge overføringstolkninger hos patienter uden personlighedsforstyr- NEWSLETTER 9 IPTP

10 relse. Konkluderende var det et meget spændende foredrag for alle psykoterapeuter, uafhængigt af teoretisk observans og træning. Første plenumforedrag blev efterfulgt af to parallelsymposier: (1) Kriminalitet og personlighedsforstyrrelser og (2) Pakkeforløb som behandlingsparadigme. Kriminalitet og personlighedsforstyrrelser Lektor Morten Hesse fremlagde en igangværende randomiseret undersøgelse af et behandlingsprogram til psykoedukation ved personer med antisocial personlighedsforstyrrelse. Indledningsvis blev der mindet om, at det er et menneske i vanskeligheder, der behandles, (også) når det drejer sig om antisocial personlighedsforstyrrelse. Herefter blev selve det psykoedukative behandlingsprogram Ro på beskrevet. Ro på er baseret på Glenn D. Walters livsstilsteori, hvor kriminalitet anses som en livsstil. Ifølge denne teori er det livsstilen og ikke personligheden, der kan ændres. Ro på er udviklet til ambulant behandling af personer, som har både misbrug og antisocial adfærd. Det er et manualbaseret behandlingsforløb indeholdende 6 sessioner hvor der struktureret arbejdes med (1) impulsivitet, (2) URK (form for adfærdsanalyse), (3) banditstolthed, (4) værdier, (5) sociale netværk og (6) fremtidig plan for behandling. Til at illustrere målgruppen og de problemområder som Ro på behandlingen er udviklet til at arbejde med, blev der vist nogle interviewsekvenser. I sidste del af symposiet blev selve den randomiserede undersøgelse fremlagt, herunder en beskrivelse af de inkluderede patienter samt undersøgelsens effektmål (på kort og langt sigt). Enkelte præliminære fund blev præsenteret. Symposiet var velproportioneret og levende leveret, og både beskrivelsen af Ro på programmet, case-illustrationen og selve den randomiserede undersøgelse gav grobund for spændende diskussioner omkring antisocial personlighedsforstyrrelse og behandling. Pakkeforløb som behandlingsparadigme med indlæg fra Per Sørensen, Francisco Alberdi og Henning Jordet Alle tre oplægsholdere er involveret praktisk med pakkeforløb som behandlingsparadigme på psykoterapeutiske ambulatorier forskellige steder i Danmark. Alle tre ser fordele og ulemper ved pakkeforløb. Per Sørensen bemærkede blandt andet, at timeantallet for emotionel ustabil personlighedsforstyrrelser er fordoblet på baggrund af de erfaringer, man har gjort sig indtil nu, og at pakken nu svarer bedre til internationale anbefalinger. Francisco Alberdi behandlede spørgsmålet ud fra et politisk, administrativt, behandlingsmæssigt og patientmæssigt perspektiv. Pakkeforløb er en metode til at styrke effektivitet og en me- NEWSLETTER 10 IPTP

11 re ensartet kvalitet. Han angav, at pakkerne er et godt og nødvendigt instrument i den sammenhæng, men at de er udtryk for en markedsgørelse af psykoterapeutisk behandling, hvor man risikerer at vigtige aspekter omkring feltet forsvinder. Henning Jordet gav et vittigt, tankevækkende og til tider provokerende foredrag om pakkeforløb og den irrationalitet det kan give i forhold til psykoterapeutisk behandling. Efter frokost var der et plenumforedrag ved Sune Bo Hansen omkring borderline i et udviklingspsykologisk perspektiv på grænsen mellem ungdom og voksen. Seniorforsker Sune Bo var dagens anden keynote speaker. I hans foredrag fik tilhørerne en gennemgang af den eksisterende forskning i personlighedsforstyrrelser hos unge, med særligt fokus på borderline personlighedsforstyrrelse. Foredraget leverede overbevisende evidens for, at diagnose kan stilles hos unge med lige så god eller dårlig reliabilitet og validitet som hos voksne. Videre præsenterede han den randomiserede kliniske undersøgelse, som han forestår i regi af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, hvor man vil undersøge effekten af mentaliserings-baseret gruppeterapi for unge diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse. Endelig blev dagen afsluttet med endnu to parallelsymposier: (1) Psykoterapeutisk behandling af evasiv personlighedsforstyrrelse og (2) Udredning af personlighedsfunktion - Level of personality functioning. Psykoterapeutisk behandling af evasiv personlighedsforstyrrelse Psykolog Nana Nørgaard redegjorde for det metodeudviklingsprojekt, der som specialfunktion foregår mht. behandling af patienter med ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse (ICD 10: F.60.6). Projektet er inspireret af den mentaliseringsbaserede behandling, som er udviklet i Oslo, Ullevål (Theresa Wilberg) og af metakognitiv terapi (Giancarlo Dimaggio). Patienterne behandles i både individuel- og gruppeterapi, sidstnævnte med både en træningsdel med øvelser/ oplæg styret af terapeuterne samt af en fri del med erfaringsdannelse vedrørende spejling og spontan feedback i gruppen. Ud fra metakognitive betragtninger er patienterne i F 60.6 gruppen ofte præget af et fravær af skemabevidsthed: vanskeligheder med at anerkende egne bidrag til interpersonelle cyklusser som ens egne og ikke som virkeligheden. Patienterne er hypermentaliserende og ruminerende. Terapien stiler mod at fremme agentskab over egne indre tilstande og at skabe rum til alternative, positive selvtilstande. I løbet af terapien foretages effektmålinger af symptomer og alliance. Det vil vise sig, om denne terapiform på lidt længere sigt kan tilpasses den behandlingspakke (10A) der nu findes i psykiatrien. Efter Nana Nørgaards oplæg præsenterede ledende overlæge Sebastian Swane NEWSLETTER 11 IPTP

12 skemafokuseret terapi som behandling for personlighedsforstyrrelse i almindelighed og ængstelig-evasiv i særdeleshed. Oplægget inkluderede en levende indføring i teorien bag skemafokuseret terapi, inklusiv en gennemgang af relevante skemata og skema modes. Hernæst blev de terapeutiske strategier og teknikker introduceret. Afslutningsvist demonstrerede Sebastian en af de mange konkrete teknikker, der anvendes i skemafokuseret terapi. Med udgangspunkt i en konkret case, demonstrerede han hvorledes man ved hjælp af fire stole, anvendes oplevelsesorienterede teknikker til at få adgang til patienternes dysfunktionelle skemaer og modes, og hvorledes disse kan ændres ved hjælp af sådanne stoleøvelser. Som det også blev reflekteret i tilhørernes kommentarer til symposiet, så synes de to behandlingstilgange på mange måde at repræsentere en back to the future tilgang til behandling af ængstelig-evasiv personlighedsforstyrrelse, for så vidt at de minder meget om tidligere teknikker inden for gestaltterapi og transaktionsanalyse. Udredning af personlighedsfunktion - Level of personality functioning Lektor Birgitte Thylstrup og psykolog Caroline Nemery redegjorde for et igangværende forskningsprojekt omhandlende den del af den alternative model i Sektion III i DSM-5 til at beskrive og vurdere personlighedsforstyrrelse, som angår vurdering af personlighedsfunktionsniveau. Modellen indebærer, at der ved diagnosticering af personlighedsforstyrrelse må foreligge en vurdering af de generelle kriterier ud fra en undersøgelse af personlighedsfunktionsniveauet, og med henblik herpå blev der udviklet et instrument: Level of Personality Functioning Scale (LPFS). LPFS konceptualiserer personlighedsfunktion dimensionelt og fokusområderne er selvet (identitet og målrettethed) og interpersonelt (empati og nærhed). I praksis appliceres LPFS på et klinisk interview, men der foreligger ikke et officielt klinisk interview til LPFS. I Birgitte Thylstrup og Caroline Nemerys oplæg præsenteredes det aktuelle forskningsprojekt, som har fokus på at udvikle og evaluere et semistruktureret klinisk interview til assessment af personlighedsfunktionsniveau (Clinical Assessment of Personality Functioning/CALF) samt på psykometrisk testning af LPFS appliceret på CALF-interviewet administreret på forskellige kliniske samples og på en sample af normalfungerende. Under oplægget fremvistes videoklip med intervieweksempler, hvorudfra tilhørerne tentativt ratede personlighedsfunktionsniveau ved applikation af LPFS. Denne workshop-orienterede del af oplægget gav anledning til en levende diskussion omkring forventningerne til LPFS kliniske anvendelighed samt overvejelser omkring, hvad der er de gode spørgsmål til afdækning af hhv. identitet, målrettethed, empati og nærhed. Såvel oplægsholdernes overvejelser og erfaringer som tilhørernes kommentarer afspej- NEWSLETTER 12 IPTP

13 lede, at assessment af personlighedsfunktion er et relevant men også et meget komplekst område, som fordrer fortsat opmærksomhed og udforskning. Oplægsholdere: Professor Per Høglend, Oslo Universitet Lektor Morten Hesse, Center for Rusmiddelforsknings, Århus Universitet Centerchef Per Sørensen, Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overlæge Francisco Alberdi Psykoterapeutisk Klinik Nannasgade, Psykiatrisk Center København Ledende psykolog Henning Jorden, Psykiatrien Region Nordjylland Klinisk psykolog, seniorforsker Sune Bo Hansen, Psykiatrisk Forskningsenhed og Børne- og ungdomspsykiatrien, Region Sjælland Psykolog Nanna Nørgaard, Psykoterapeutisk Center Stolpegård Ledende overlæge Sebastian Swane, Frederiksberg Hospitals Psykiatriske Center Lektor Birgitte Thylstrup, Center for Rusmiddelforsknings, Århus Universitet Psykolog Caroline Nemery, Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland Referat ved IPTP bestyrelsen Forskningen og de 100 mio. børn uden forældrekontakt Aut.cand.psych. Niels Peter Rygaard Som psykolog med omsorgssvigt som speciale har IPTP været en stor støtte siden Erik Simonsen og kolleger inviterede mig til at præsentere en undersøgelse på ISSPD s psykopatikongres i København i Stor tak! Siden da har jeg arbejdet med, hvordan man kan forebygge psykopatologi hos børn ved at omsætte forskning til uddannelse af beslutningstagere og frontpersonale. Det har altid ærgret mig, at så megen forskning i behandling og forebyggelse af deprivation og traumer sjældent nåede frem til at påvirke frontpersonales adfærd og tankesæt. I 2006 startede jeg derfor et forskernetværk med det formål at designe gratis onlinebaserede uddannelser for børnehjemsmedarbejdere og daglige ledere, og for plejefamiliesystemer på lokale sprog. Mange regeringer er ikke i stand til at tage sig af de mere end 100 mio. børn, der i dag vokser op uden forældrekontakt (1,5 mio. i Europa). Deres omsorgsgivere er som regel overarbejdede, underbetalte, og har ikke adgang til professionel uddannelse og de 60 års forskningsresultater i risikobørn, læserne er bekendt med. Omsorgsgivernes ringe vilkår er formentlig en hovedårsag til forældreløses meget ringe livsforløb. I to EU-projekter blev uddannelserne afprøvet i to projekter med 12 deltagerlande (Clinical NEWSLETTER 13 IPTP

14 Neuropsychiatry (2010) 7,6, ). De er i dag tilgængelige på en NGO med det formål også at udbrede uddannelserne på udviklingslandes egne sprog. Frivillige forskere og professionelle, regeringer og NGO er oversætter og implementerer programmerne lokalt. Eksempelvis fik jeg sidste år 3 dages besøg af professor i børnepsykiatri Kamikado Kazuhiro fra Nagano Universitetet, og han er netop er ved at afslutte sin oversættelse af programversionerne til japansk, til brug for deinstitutionaliseringsarbejdet i Japan ( Den tyrkiske regering har medudviklet deres lokale version, og efter en invitation fra Marmara Universitets børnepsykiatriske ambulatorium i Istanbul for nylig, har vi aftalt, at de vil bruge denne version til at træne forældrekompetencer hos de mange tusinde indvandrede landbofamilier, der er flyttet til byen, og som ofte bryder sammen. I Indonesien samarbejder vi for tiden med regeringen og en NGO om at implementere uddannelsen for ansatte på de 8000 børnehjem. Dialoger i forskernetværket førte til at undertegnede, Robert McCall og Chris Groark fra Pittsburgh Un. Office of Child Development blev redaktører på et specialnummer af IMHJ: Global Research, Practice, and Policy Issues in the Care of Infants and Young Children at Risk (March/April 2014, Volume 35, Issue 2, p ). Her beskriver forskere, hvordan deres resultater har påvirket udviklingslandes børnepolitik og interventioner, og opsætter kriterier for vellykkede interventionsprogrammer. Hvis læsere er interesserede i den danske version af programmet, har faglige bidrag eller kolleger i udviklingslande, hører jeg gerne fra dem: NEWSLETTER 14 IPTP

15 Mindeord Niels Strandbygaard ( ) Overlæge Niels Strandbygaard sov stille ind 13. oktober 2014 i sit hjem i Slagelse efter kort tids sygdom. Han blev 87 år gammel. Niels var æresmedlem af Instituttet og en af dets grundlæggere. Niels introducerede Millon i Danmark første gang i 1983 ved en MMPI konference i Glostrup og var med til at grundlægge den såkaldte Millongruppe, der over nogle år mødtes første lørdag i hver måned, enten på psykiatrisk afdeling i Slagelse eller på Nordvang i Glostrup for at studere og diskutere Millons bøger og personlighedsforstyrrelser generelt. Vi fik oversat MCMI-I (Millontesten), og forskningsinteressen omkring Millons personlighedstest blev sat i gang. Millongruppen blev senere i forbindelse med afholdelsen af den første internationale kongres om personlighedsforstyrrelser i 1988 omdannet til Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP). Millon inviterede Niels og mig på besøg i Miami i 1986, et besøg der fik stor betydning for os personligt og på mange niveauer rent fagligt. Niels lagde ikke skjul på sin benovelse over det personlige møde med Millon en unik person, som besad et ekstraordinært velbegavet intellekt. Millon selv omtalte Niels som the Great Dane, der banede vejen for introduktion af Millons forskning og bøger til Europa. Under mine senere besøg hos familien i Miami og i New York spurgte Ted altid til Niels, hvis menneskelige kvaliteter havde gjort et uudsletteligt indtryk på ham. Niels var tiltrukket af Millons brede, udogmatiske forståelse af psykopatologi i en tid, hvor på den ene side psykoanalysen og på den anden side den paternalistiske psykiatri, der gjorde patienten til et objekt, stadig var fremherskende i Danmark. Niels gav psykiatrien kulør og mange reservelæger, som under uddannelsen kom forbi hans afdeling C2 i Slagelse, er blevet grebet af psykiatrien gennem Niels menneskevarme, lidenskabelige tilgang til professionen. Niels var en fremragende kliniker, og kunne i sine journaler og erklæringer farverigt med kant og lune beskrive sine patienter, så læseren så personen for sig. Niels havde på sit kontor en udskåret træplade i cirkelform, hvor Millons otte personlighedstyper var givet farver: den grå, kedelige tvangsprægede, den røde flammende histrioniske, den sorte, truende antisociale, den hvide, farveløse skizoide osv. Det illustrerede de fremtrædende følelsesfarver og nuancer ved de pågældende typer. Selv var Niels et følelsesfuldt og farverigt menneske; han veg bort fra det fortænkte, tørre rationelle. Niels kunne begejstre og lade sig begejstre. Niels var generøs med sit menneskelige overskud og nysgerrighed, som kom til udtryk i samtaler, at tale sammen eller at bygge en relation som Martin Buber kaldte et subjekt-subjekt forhold. Niels fik altid det bedste frem i den, han NEWSLETTER 15 IPTP

16 mødte, så begge begejstrede og berigede kunne gå videre en moderne Sokrates. Personligt havde han ikke behov for at hævde sig, snarere var han optaget af menneskets lidenhed og dets smålige trang til at være noget. Niels udtrykte sin særlige interesse for psykoanalytikeren Alfred Adlers beskrivelser af menneskets grundlæggende mindreværdsfølelse. Niels foredrag om humor på Børsen i 1999, hvor vi fejrede IPTP s 10 års jubilæum, står særlig klar i erindringen. Jeg håber, at jeg kan finde humorforedraget, som i givet fald vil blive lagt på IPTP s hjemmeside med billeder fra fællesbesøget hos Millon. Niels humor havde Kierkegaards karakter, et udtryk for en grundlæggende næstekærlighed hævet over ironien i overgangen mellem Kierkegaards etiske og religiøse stadium. Menneskets lidenhed og livets absurditeter bliver forløst gennem humor, som ikke har ofre. Niels studerede videre på RUC, efter at han i 1991 var gået på pension og opnåede en kandidatgrad i historie og filosofi. Niels havde mange talenter og interesser. Hans vidende, nysgerrigt søgende intellekt gjorde ham til en sand polyhistor optaget af filosofi, historie (fransk), musik (korsang, opera og viser), videnskabsteori og menneskekundskab, som blev hans livslange merit. Dette er dybest set baggrunden for, at Millon og Niels fandt hinanden og vi, der har kendt begge, med taknemmelighed nyder godt af i dag. Lige til det sidste modtog jeg Niels håndskrevne breve, hvor hans gnistrende varme, vid og veneration for sine kolleger og venner kom til udtryk. Det var en gave at kende Niels, og Instituttet var ikke blevet til uden ved Niels tidlige opdagelse af Millons intellektuelle og menneskelige kapaciteter, som Niels beskedent kunne spejle sig i. Æret være hans minde. Erik Simonsen NEWSLETTER 16 IPTP

17 Highly recommended Under denne rubrik bringer vi et udpluk af den forskning, der bedrives vedrørende personlighed og psykopatologi i almindelighed, og personlighedsforstyrrelser i særdeleshed. Vi tilstræber at udvælge de nyeste udgivelser, gerne med fokus på danske forskere, hvor det er relevant. Omvendt er der også plads til publikationer af ældre dato, såfremt vi vurderer, at disse måtte være aktuelle for genstandsområdet og/eller hjemlig klinisk praksis. EPIDEMIOLOGI OG PSYKOPATOLOGI Pedersen, L. & Simonsen, E. (2014). Incidence and prevalence rates of personality disorders in Denmark - a register study. Nordic Journal of Psychiatry, 68(8), I denne epidemiologiske artikel undersøger forfatterne incidens og prævalens af personlighedsforstyrrelser (PF) i Danmark. Undersøgelsen er et registerstudie, baseret på samfulde patienter registreret og diagnosticeret i psykiatrien i Danmark i årene 1995, 2000 og Overordnet viser resultaterne, at PF er blandt de mest prævalente psykiatriske diagnoser. Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, borderline type er den mest hyppige af alle specifikke PF. Forfatterne identificerer også relevante forskelle i diagnosticering af PF i forhold til køn og alder. Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U.H., & Bateman, A. (2014). Mentalizing mediates the relationship between psychopathy and type of aggression in schizophrenia. The Journal of Nervous and Mental Disease, 202(1), Tidligere studier har påvist en sammenhæng mellem psykopatisk personlighedspatologi og præmediteret/overlagt vold. Dette studie, baseret på et sample bestående 108 patienter diagnosticeret med skizofreni, undersøger denne sammenhæng nærmere. Resultaterne viser, at det synes særligt at være en mentaliserings-baseret profil baseret på intakt kognitiv men nedsat affektiv mentalisering, der medierer sammenhængen mellem psykopati og overlagt vold. PSYKOTERAPI Tracking, Patient informed feedback eller progress monitoring er alle mere eller mindre synonyme begreber danske psykoterapeutiske behandlere af patienter diagnosticeret med PF må begynde at vænne sig til. Tanken er egentlig simpel, NEWSLETTER 17 IPTP

18 ganske sympatisk og i tråd med de mere politiske strømninger inden for behandling. I nedenstående journal præsenteres ti forskellige metoder og assessmentinstrumenter, af deres respektive ophavsmænd og -kvinder, til at monitorere patienters fremgang (eller mangel på samme) i psykoterapi. Artiklerne er korte og koncise og har klinikere frem for forskere for øje, i og med deres meddelelsesform. Integrating Science and Practice (2012), 2(2): Special Issue: 10 Tools for Monitoring Progress in Psychotherapy. Mickey Kongerslev Kalender 9th European Congress on violence in clinical psychiatry, October 2015, Crowne Plaza Copenhagen Towers, Copenhagen, Denmark; ISSPD XIV Personality Disorders across the Lifespan, October 2015, Montreal, Canada, NEWSLETTER 18 IPTP

19 Fornyelse af medlemskab/kontingent Det er nu tid til fornyelse af medlemskab for Årskontingentet er fortsat 400,00 kr. Kontingent bedes indbetalt senest 1. april Beløbet overføres til Danske Bank, reg.nr kontonr med tydelig angivelse af navn og evt. medlemsnummer (se indlagte brev). Dorit Mortensen NEWSLETTER 19 IPTP

20 Kontaktpersoner/bestyrelse Professor, forskningschef, overlæge, ph.d., dr.h.c., Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf Lektor, cand.psych., ph.d. Birgit Bork Mathiesen (næstformand) Universitetsklinikken, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K tlf Overlæge, forskningslektor Ulrik Haahr Kompetencecenter for debuterende psykose, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Centerchef, overlæge, ph.d. Per Sørensen Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte Cand.psych., ph.d. Mickey Kongerslev Psykiatrisk Klinik, Havnevej 5, 4000 Roskilde tlf Overlæge Torben Heinskou Psykiatrisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte tlf Lektor, cand.psych., ph.d. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Seniorforsker, cand.psych., ph.d. Liselotte Pedersen (ansv. Newsletter) Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf Sekretær Dorit Mortensen Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf el NEWSLETTER 20 IPTP

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2014 48/14 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 7. april 2014... 5 Årsberetning... 6 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 8 Skriveworkshop

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk 2015 50/15 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 7 NKR Borderline... 8 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser...

Læs mere

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946 Januar 2016 51/16 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling... 5 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser... 6 Jubilæum i IPTP... 7 Certificeringskursus i MCMI III...

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2012 44/12 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 8 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 9 Certificeringskursus

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2011 41/11 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Seminar med Professor Glen O. Gabbard... 6 Seminar med Professor Paul Lysaker... 7 Masterclass med

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Hvad skal vi nå? Mistanke om forstyrret personlighedsstruktur De reelle kriterier i

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

IPTP s 25 års jubilæum. Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri

IPTP s 25 års jubilæum. Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri IPTP s 25 års jubilæum Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri 10 års jubilæet! Børsen 1999 Morten Birket-Smith, Ulrik Haahr, Robert Weinryb, Glen Gabbard, John Gunderson, Peter Tyrer, Erik Simonsen

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser. v/ Jeanette Vestby Krog, Cand.psych

Personlighedsforstyrrelser. v/ Jeanette Vestby Krog, Cand.psych Personlighedsforstyrrelser v/ Jeanette Vestby Krog, Cand.psych Kort præsentation Program Personlighed og personlighedsforstyrrelse Diagnostiske kriterier Generelt Emotionel Ustabil Personlighedsforstyrrelse

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2008 36/08 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 6 Årsberetning... 7 Seminarer og kurser... 9 5. Millon seminar... 9 Kursus om Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

KOGNITIV TERAPI SKALA

KOGNITIV TERAPI SKALA KOGNITIV TERAPI SKALA (copyright 198 J.E Young & A.T Beck) Terapeut: Dato for Session: Rater: Patient: Tape ID#: Dato for rating: Session# ( ) Videotape ( ) Audiotape ( ) Live Observation Instruktion:

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2010 39/10 Orientering fra formanden 3 Ordinær generalforsamling i IPTP 6 Kontingent 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori 7 2-dages seminar om psykopati med Robert D. Hare

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen,

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Undervisere Christina Mette Christina Schacht-Magnussen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Christina Schacht-Magnussen har lang

Læs mere

RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE

RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 1 AARHUS 2016 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP, CRF, AU DAGEN I DAG 9.00 10.30: Velkomst, om antisocial personlighedsforstyrrelse,

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Hvor går grænsen,l det sygelige? De forskellige personlighedstyper Diagnos,k og klassifika,on Effekten af forskellig behandling Anders Christensen overlæge Psykoterapeu,sk Team

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2006 32/06 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 19. april 2006... 5 Årsberetning... 6 DBT og mentaliseringsbaseret terapi (MBT) af borderline patienter... 10

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen Af Maja Nørgård Jacobsen, psykolog I arbejdet med traumatiserede

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) IGA og Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 017-18 Indhold Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge.

Læs mere

Tidlige tegn ved Psykose

Tidlige tegn ved Psykose Tidlige tegn ved Psykose Ulrik Haahr Overlæge Kompetencecenter for debuterende psykose. Psykiatrien Øst, Region Sjælland 06-03-2012 PsykInfo 29-02-2012 1 Tidlige tegn ved psykose Velkommen 06-03-2012 PsykInfo

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Diagnosticering og behandling af borderline

Diagnosticering og behandling af borderline Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Per Sørensen, Centerchef Diagnosticering og behandling af borderline Hvad har vi lært, hvad fungerer, hvad er virkeligheden? 1 Psykiatri Ståsted og forståelse

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose -

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Registerbaseret studier til TOP Lene Halling Hastrup, PhD Psykiatrisk Forskningsenhed 1 Baggrund Registerforskningen i TOP undersøger: 1) Varigheden

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012

At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012 At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012 Morten Kjølbye Ledende overlæge Brønderslev Psykiatriske Sygehus Psykiatrien i Region Nordjylland At forstå? Opfatte

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

SESSION 2. Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere

SESSION 2. Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere KL S RUSMIDDELKONFERENCE KL S RUSMIDDELKONFERENCE 2015 SESSION 2 Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere Birgitte Thylstrup, lektor, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose Psykose er en psykisk tilstand, hvor man ikke kan skelne fantasi fra virkelighed. Psykosen kan komme pludseligt eller udvikle sig langsomt. Der

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE

ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 1 AARHUS 2016 ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE FRA UDSTØDNING TIL UDFORDRING MORTEN HESSE Lektor ved Center for Rusmiddelforskning, School og Business and Social Science, Aarhus Universitet Uddannet

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret.

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Rekruttering Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Spørgsmålenes anvendelighed beror i høj

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Angst og særlig sensitive mennesker

Angst og særlig sensitive mennesker Angst og særlig sensitive mennesker Psykiatridage i Aalborg september 2013 Psykiatrifonden Morten Kjølbye Cheflæge Psykiatrien i Region Nordjylland Klinisk lektor i psykiatri ved Institut for Medicin og

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2008 35/08 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori... 6 Seminar med Professor Glen

Læs mere

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18.

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling Horsens 18. marts 2010 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi De Psykiatriske Specialklinikker Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Et selskab i Dansk Psykolog Forening Normalvedtægter Navn og afgrænsning 1. Selskabets navn er Psykopatologi hos børn og unge, et selskab i Dansk Psykolog Forening.

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT!

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! 'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! Underviser OBS! Arrangementet er nu meldt udsolgt! Ønsker du at deltage kan du sende en mail til dm@livakurser.dk og blive skrevet på venteliste.

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere