Det Sociale Tolkeprojekt FDDBs medlemsstyrede aktiviteter. Maj Udgivelse om psykologiske problemstillinger hos døvblindblevne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Sociale Tolkeprojekt FDDBs medlemsstyrede aktiviteter. Maj 1 2008. Udgivelse om psykologiske problemstillinger hos døvblindblevne"

Transkript

1 Det Sociale Tolkeprojekt FDDBs medlemsstyrede aktiviteter Maj Udgivelse om psykologiske problemstillinger hos døvblindblevne

2 ISSN: årgang udgives af FDDB to gange årligt og udsendes til politiske partier, sociale myndigheder, institutioner i stat, regioner og kommuner, plejecentre, øjen- og ørelæger, pressens sociale medarbejdere samt FDDBs medlemmer. Udgaver Føl med udkommer som trykt blad, i en storskrift-udgave, på punkt og som CD-rom. Redaktion Gerd Nielsen (ansvh.) Ole Mejndor Jakob H. Kowalski FDDB forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Tilrettelæggelse og produktion Niels Holst Grafisk Værksted Søborg. Foreningen af Danske DøvBlinde synshørehæmmede er en privat interesseorganisation, som arbejder for at bedre døvblindes levevilkår. Vi samarbejder med Sekretariat og ekspedition FDDB Kløverprisvej 10 B Telefon: Teksttlf: Fax: Mail: Web: Giro: Bank: Nordea Tid til forandring Af Gerd Nielsen, redaktør Så er det for alvor blevet forår og tid til endnu en omgang Føl med. Vi har i år skåret udgivelserne ned til to blade årligt og det næste blad kommer ud på efteråret. Der er som sædvanlig stor aktivitet i FDDB. I dette nummer har vi således en større artikel om foreningens medlemsstyrede tilbud og aktiviteter. Mange af vores medlemmer er aktive på den ene eller anden måde, men fælles for dem alle er, at den største løn de får for deres arbejde, er glæden ved at glæde andre. På den mere alvorlige side er problematikken om Det Sociale Tolkeprojekt. Projektet har hidtil kørt som en forsøgsordning med midler fra Sats-puljen og står over for en permanentgørelse fra Dette er i sig selv glædeligt, men umiddelbart er der lagt op til en decentral, kommunal administration af ordningen og FDDB frygter, at dette vil forringe den standard, vi kender i dag. Tæt på redaktionens afslutning har Det Sociale Tolkeprojekt annonceret stop for bevillinger af tolke. Som noget nyt introducerer vi en reklamefri bagside, hvor vi denne gang giver ordet til FDDBs formand Ole Mejndor. God læselyst! Mærk dyreverdenen FDDB fejrer forårets komme ved i samarbejde med HandiEvents at præsentere Mærk Dyreverdenen. En eksklusiv mulighed for at besøge Zoo efter lukketid og få lov til at røre ved forskellige dyr. Rundvisningen foregår i ro og mag og er forbeholdt døvblinde og blinde. Der er naturligvis mulighed for at tage én kontaktperson gratis med. Arrangementet løber af stabelen i Københavns Zoo den 14.maj kl Find yderligere information på Bliv medlem... og få støtte døvblinde hjælper døvblinde. Kom ud af isolationen, og ind i fællesskabet. Har du et SynsHøretab, så er medlemsskab i FDDB, måske lige sagen! Sådan gør du... Kontakt FDDB og få tilsendt et indmeldingsskema. Er der tvivl om du opfylder betingelserne, vil du blive kontaktet af en konsulent. Støttemedlemskampagne Det er ligeledes blevet tid til at opfordre venner og bekendte, pårørende eller folk på gaden til at melde sig ind i FDDB som støttemedlemmer. Det medlem eller støttemedlem, der får referencer fra flest nye støttemedlemmer, kan se frem til en flot præmie. Forsiden: Peter Hansen modtager taktiltolkning fra tolk Charlotte Hansen. Psykologiske problemstillinger hos døvblindblevne Døvblindblevne udgør en meget heterogen gruppe, og den psykiske ballast, den enkelte døvblindblevne besidder, er meget individuel. Døvblindhed er ofte en progredierende funktionsnedsættelse, og forskellige erfaringer og måder at møde livet på er med til at afgøre, hvordan den enkelte døvblindblevne mestrer sit kombinerede høreog synshandicap og de kriser, der ofte kan opstå, når synet og/eller hørelsen bliver dårligere. Ovenstående er i store træk udgangspunktet for artikelsamlingen»psykologiske problemstillinger hos døvblindblevne«, som Videnscentret for Døvblindblevne har udgivet. Artikelsamlingen er blevet til ved, at en række fagfolk fra Danmark, Norge og USA med et meget forskelligt kendskab til døvblindhed har bidraget med deres tanker om, hvad det er for psykologiske problemstillinger, som mennesker med erhvervet døvblindhed ofte står overfor.»netop de psykologiske problemstillinger, som mennesker med erhvervet døvblindhed står overfor, er på mange måder et uberørt område. I Danmark har vi ikke tidligere haft en samlet behandling af så mange forskellige aspekter af området, som i forbindelse med denne artikelsamling. Og at dømme efter efterspørgslen, så er der stor lyst til at få fingrene i materialet også på nordisk plan«, vurderer leder på Videnscentret for Døvblindblevne Ole E. Mortensen. Det er Videnscentrets projektmedarbejder Lis Just, som har været redaktør for publikationen, og hun har fået 10 bidrag fra Danmark, Norge og USA fra fagfolk med ekspertise på forskellige områder. De understreger i artiklerne blandt andet vigtigheden af at møde det døvblinde menneske, der hvor vedkommende er. De overser heller ikke det faktum, at mennesket og de tanker, man som menneske gør sig om ens eget liv, i høj grad er med til at forme ens liv. Begrebet identitet går således igen i flere artikler i samlingen. I artikelsamlingen kan du møde den praktiserende læge, der står helt på bar bund i forhold til det kombinerede høre- og synshandicap. Hun kender intet til de forskellige kommunikationsformer, som døvblinde gør brug af, men vil strække sig til det yderste for, at konsultationen bliver en god oplevelse for både den døvblindblevne og for hende selv som læge. Du kan møde psykologerne, der beskriver den stresstilstand, som for nogle døvblindblevne er permanent og som for andre er til stede i kortere perioder. Og du kan møde psykologen, der selv lever med et progredierende handicap, og som giver sit bud på de psykiske konsekvenser, dette kan have. En norsk socionom retter sit fokus mod nogle af de identitetsændringer og rolleskift, som ikke bare mennesker med erhvervet døvblindhed gennemlever, men også deres familier. Fra Norge kommer desuden et bidrag i form af en case om egentlig psykiatrisk sygdom hos en døvblind person samt en artikel om brug af gestaltterapi. Af Bettina U. Møller, informationsmedarbejder på Videnscenter for Døvblindblevne Fra Danmark kommer også tre artikler med forskellige perspektiver på konsulentens og underviserens rolle i kontakten med døvblindblevne og deres familie også hvis den pågældende kommer med en helt anden kulturel og sproglig baggrund. Artikelsamlingen foreligger i både trykt version og som html på hjemmesiden Du kan også bestille den via hjemmesiden eller ved at rette henvendelse til Videnscentret på telefon Videnscentret for Døvblindblevne er en del af vidensfunktionen i VISO og er placeret som en selvstændig enhed på Center for Døve. Videnscentrets mission er at arbejde for optimal kvalitet i den kommunale, regionale og nationale indsats for mennesker, der har fået en alvorlig kombineret høre- og synsnedsættelse med henblik på, at de skal have størst mulig livskvalitet og uafhængighed. Videnscentret indsamler, udvikler, bearbejder og formidler således viden om alle relevante aspekter af erhvervet døvblindhed henvendt til fagfolk i alle sektorer og på alle niveauer i det danske samfund, som arbejder på eller med relation til fagområdet. 2 3

3 Af Jakob H. Kowalski, Ny hjemmeside Hvad gør vi Af Jakob H. Kowalski, Kristoffer Boesen, projektleder, telekommunikation, fortæller om den nye hjemmeside:»der har i lang tid været et udbredt ønske om, at Foreningen af Danske DøvBlindes hjemmeside skulle gøres mere tidssvarende og tilgængelig. Efter grundig research har FDDB valgt at få udformet sin fremtidige hjemmeside i Plone, som er et af de bedste og mest moderne systemer til at producere tilgængelige hjemmesider.«siden er beregnet til at gå i luften i løbet af sommeren, når den er blevet testet og godkendt af vores medlemmer. LORM kursus på Castberggård LORM er en alternativ måde at kommunikere på. Det er et taktilt system af prikker og streger, som angiver bogstaver i håndfladen. Formen er udviklet til de, der har svært ved at høre talt sprog eller læse skrevne beskeder men også til de, der gerne vil kommunikere med dem. FDDB har, som tidligere nævnt, udgivet LORM-let, der på en overskuelig måde demonstrerer systemet. Nu bliver det muligt at lære LORM i praksis, idet Castberggård arrangerer et kursus i LORM, der løber over to moduler. Det første kursus er fra juni og det andet fra august. Kontakt Brit Holm Andersen på Castberggård på eller FDDB konsulent Bente Mejndor på tlf eller for yderligere oplysninger om kurset. Som det fremgår af dette foreløbige udkast, går vi efter en stilren side, hvor de primære farver er rød, sort, hvid og grå. De samme farver, som indgår i FDDBs logo. Visitkort FDDB har taget sine nye, tilgængelige visitkort i brug. Kortet er todelt og ligner på forsiden et traditionelt visitkort, men lukker man kortet op, får man de vigtigste kontaktinformationer i både punktog storskrift. Ole Mejndor, formand i FDDB:»Det er vigtigt for os som forening at vise, at tilgængelighed kan kombineres med godt design, der samtidig er yderst funktionelt og opmærksomhedsskabende. Ole Mejndor formand Vi håber, at vi med visitkort og hjemmeside kan inspirere såvel andre foreninger, virksomheder og offentlige instanser til at tage tilgængelighed alvorligt, også når det kommer til repræsentation og IKT«. fddb mejndor Foreningen af Danske DøvBlinde Kløverprisvej 10b Tlf.: T-tlf.: fddb ole mejndor Jakob H. Kowalski, med ansvar for i FDDB, har udviklet konceptet og grafiker Niels Holst har stået for design og tryk af visitkortene. Danmarks Blindebibliotek ved Henrik Bock har punktet visitkortene på deres punktprinter. nu? Lovforslaget vedrørende permanentgørelsen af Det Sociale Tolkeprojekt fra 2009 har affødt kraftige reaktioner fra blandt andet Foreningen af Danske DøvBlinde. Vi mener, der bliver tale om forringelser af den nuværende service og unødvendig administration. I april 2008 melder Det Sociale Tolkeprojekt så om bevillingsstop. Vi giver et overblik og har talt med nøglepersoner i sagen. Det Sociale Tolkeprojekt Kilde: Det Sociale Tolkeprojekt bevilger tolkning på områder, hvor der ikke allerede er adgang til offentligt betalt tolkebistand. Det Sociale Tolkeprojekt er finansieret af Velfærdsministeriet, og løber som projekt foreløbigt frem til udgangen af Herefter er målet, at projektet overgår til en permanent ordning. Herudover skal projektet også medvirke til at udvikle en enkel og smidig bevillingsprocedure, der gør det let for målgruppen at bestille og få bevilget tolk. Målgruppen er døvblinde, døve, døvblevne og svært hørehæmmede, der ikke ved hjælp af høretekniske hjælpemidler kan kommunikere frit og utvungent med omverdenen. Ordningen er gratis for målgruppen. Velfærdsministeriet har bedt Center for Døve om at indføre midlertidigt bevillingsstop i Det Sociale Tolkeprojekt fra den11.april Sagen kort Det Sociale Tolkeprojekt har været et brugervenligt alternativ til tolkeformidling i sociale sammenhænge til døvblinde, hørehæmmede og døve. I og med at ordningen er blevet administreret centralt, har tolkebrugerne undgået selv at skulle forholde sig til, hvilken sektor der aktuelt var ansvarlig for brugerens tolkebehov og derfor skulle ansøges. I lovgivningsforslaget er der umiddelbart lagt op til, at kompetencen og administrationen vedrørende tildeling af socialtolk fra 2009 skal lægges ud til kommunerne. Erfaringen viser at decentralisering på disse områder vil betyde øget bureaukrati og uensartethed i sagsbehandlingen, ligesom det heller ikke kan forventes at samtlige kommuner lever op til den standard, vi kender i dag. Herudover er der fra 11. april annonceret bevillingsstop for tolkeformidling via Det Sociale Tolkeprojekt, da budgettet er overskredet som en konsekvens af det øgede tolkeforbrug projektet har medført. Ifølge organisationerne er denne stigning en succes for projektet, hvis formål netop er, at hjælpe handicappede til ligestilling. Brugerorganisationerne har skrevet et brev til de politiske sundheds- og handicapordførere på Christiansborg og der er indkaldt til ekstraordinært styregruppemøde. Der har været positiv respons fra flere sundheds- og handicapordførere, som arbejder på en løsning. Vedrørende den aktuelle bevillingsproblematik er det naturligvis vigtigt, at der handles her og nu, hvorimod der håbes på en mere velovervejet stillingtagen til spørgsmålet om kommunal forankring. Asger Bergmann, formand i Danske Døves Landsforbund»Bevillingsstoppet er katastrofalt for vores medlemmer. Når vi pludselig ikke kan få tolkning til de sociale aktiviteter vi plejer, er det en kraftig forringelse af standarden. Projektet har kørt i 8 år og har været en stor succes, og så gør stoppet ondt Den kommunale forankring, der lægges op til i lovforslaget er vi ligeledes meget kritiske overfor. Vi frygter at systemet, i modsætning til hidtil, bliver tungt, besværligt og meget bureaukratisk, hvilket vil koste samfundet mange penge til unødvendig administration.«søren Dalmark, Formand i Høreforeningen»Bevillingsstoppet sætter vore medlemmer i stå inden for privatsfæren. Vi har eksempelvis haft medlemmer, der ringer og fortæller, at de skal til generalforsamling i deres andelsforening og nu ikke ved, hvad de skal gøre. Vi frygter bureaukratiet, hvis ordningen fremover skal administreres i kommunerne. Her har man ofte heller ikke tilstrækkelige kompetencer på området. Høreforeningen er også glad for en alternativ, bevilligende instans, der kan samle op, når der ikke leves op til sektoransvaret. Udover de etiske aspekter er der også god økonomi i at give borgere mulighed for at deltage aktivt i samfundet, idet tilfredse og aktive borgere bliver mindre syge.«ole Mejndor, Formand i FDDB om bevillingsstoppet:»muligheden for tegnsprogs- og taktil tolkning er livsvigtig for vores medlemmer. Det er den eneste mulighed for kommunikation med omverdenen de har og her spiller det Sociale Tolkeprojekt en meget vigtig rolle. Bevillingsstoppet medfører en grov forringelse af livskvaliteten for vores medlemmer og umuliggør reelt, at de kan leve et værdigt liv og deltage aktivt i et demokratisk samfund.«4 5

4 Forts. fra s.5 Anette Gramstrup, projektleder, Det sociale Tolkeprojekt,... skitserer mulige problemstillinger, hvis administrationen og kompetencerne lægges ud til kommunerne: Først skal tolkebruger indhente dokumentation for høretabet. Så skal tolkebruger aftale tid hos kommunen og forklare, at der er brug for tolk til samtalen. Så skal tolkebruger til møde hos kommunen og sandsynliggøre sit behov for et antal tolketimer. Der er risiko for, at det kan blive en langsommelig proces at blive godkendt til socialtolkning. Det er ikke helt klart hvilke handlemuligheder kommunerne har. Kan de f.eks. gå ind i en vurdering af tolketimebehovet? Og ud fra hvilken baggrund? Har alle kommuner det fornødne kendskab til hørehandicappede til at udføre deres opgave? Er der risiko for at økonomiske hensyn kan få indflydelse på det tolketimeantal tolkebruger får tildelt? Anne Baastrup, handicapordfører for SF»Det Sociale Tolkeprojekt har vist at der er et betydeligt behov for denne ydelse. Vi er nu løbet ind i et finansieringsproblem, som jeg håber snarest kan blive løst. Velfærdsministeren har i et forsøg på at få ordningen permanentgjort og forankret i kommunerne fremsat et forslag, som i mine øjne giver et helt unødvendigt bureaukrati og i alt for høj grad efterlader mennesker med et tolkebehov i en situation, hvor de skal bruge urimeligt megen energi på at overbevise en sagsbehandler om argumenterne for at få den konkrete bevilling. Det har jeg sagt til ministeren, og det er min klare forventning, at hun kommer med en ændring af forslaget, så der bliver sammenhæng i de forskellige tolketilbud samtidig med, at der kommer et ubureaukratisk system til gavn for borgeren.«ved redaktionens afslutning er fremtiden for Det Sociale Tolkeprojekt stadig et åbent spørgsmål FDDBs tilbud og aktiviteter FDDB har mange forskellige aktiviteter og tilbud for medlemmerne og offentligheden. Mange af disse drives af medlemmerne selv. Her præsenterer vi nogle af dem og hører om, hvorfor medlemmerne vælger at være aktive for FDDB og andre døvblinde... FDDB-konsulenter Opsporende og støttende arbejde FDDB-konsulenterne er selv døvblinde, uddannet af FDDB til at støtte op omkring kommende medlemmer blandt andet ved at videregive egne erfaringer og svare på spørgsmål. Besøg fra en FDDB-konsulent kan ske på baggrund af en henvisning fra en døvblindekonsulent, henvendelse fra pårørende eller andre. I og med at FDDB-konsulenterne selv er døvblinde kan de give en mere personlig støtte, hvorimod døvblinde-konsulenterne repræsenterer det offentlige. Der er pt. 8 aktive konsulenter, men 4 nye er under uddannelse og tiltræder i maj. Bente Mejndor, talebruger, om sit job som FDDB-konsulent:»Jeg har altid været glad for at bruge mig selv og mit liv til at hjælpe andre, lytte til dem og prøve at finde en vej ud af problemerne. Som konsulent kan jeg oven i købet besøge og hjælpe ligestillede. Til at begynde med, var det underligt at lytte til mennesker, der kunne fortælle om de samme velkendte problemer og frustrationer, som jeg selv havde gennemlevet og som de følte sig så ene med, især den isolation de var havnet i. Nu kunne jeg ud fra egne erfaringer hjælpe andre videre i livet og til at komme ud af isolationen. Det er meget givende at være FDDB-konsulent, jeg glemmer helt min egne problemer. Det der betyder mest for mig, er den glæde det er at mærke, der er behov for mig og at jeg er med til at gøre en forskel for andre. Det er livskvalitet ud over alle grænser!«vennetjeneste Vennetjenesten har primært en social funktion og består af otte telefon/mail-venner. Som telefon/mail-ven ringer eller skriver de aktive medlemmer med brugerne mindst en gang om måneden. Tilbudet gælder for alle FDDBs medlemmer, men nogle kan have mere behov end andre og så bliver man opprioriteret Edith Dolleris, talebruger, nuværende leder af vennetjenesten:»vennetjenestens arbejde er meget vigtigt, fordi den isolation, som døvblinde ofte kan opleve, bliver afhjulpet med en opringning eller mail, hvor vi har tid til at lytte og udveksle erfaringer inden for de problemstillinger, vi selv kender som døvblinde. Nogle medlemmer kommer meget sjældent ud og det er vigtigt at have kontakt med mange mennesker, når man er døvblind. Det er vigtig at holde hjernen i gang, ellers vil vi blive demente.«hvis et medlem af FDDB ønsker en telefoneller mail-ven, kan Edith Dolleris kontaktes på tlf eller på mail: Informatører FDDB har 17 informatører spredt over hele landet. Informatørernes primære funktion er, at udbrede kendskabet til døvblindhed og FDDB som organisation, hvilket sker ved besøg hos eksempelvis skoler, øjen- og øreklinikker, SOSU-skoler etc. Man kan sige, at informatørerne er FDDBs ansigt udadtil, hvor mennesker uden kendskab til døvblindhed kan høre om det fra nogen, der kender det fra sig selv. Torben Hansen, tegnbruger:»det er altid sjovt at være foredragsholder. Publikum kan være lidt nervøse i begyndelsen, men ender altid med at stille mange spørgsmål. Ofte er de interesserede i bl.a. punktskrift, LORM, eller bare, hvordan det er at være døvblind. Nogle prøver at få skrevet i hånden eller går med blindestok med bind for øjnene.«erfa-grupperne Grupperne er spredt over hele landet og er et socialt samlingssted, hvor der tages hensyn til det kombinationshandicap, som døvblindhed er. Erfa-grupperne mødes én gang månedligt og udover den sociale funktion, bliver der også udvekslet informationer og erfaringer, relateret til døvblindhed. Nogle gange er der relevante foredrag fra eksterne oplægsholdere. Per Mortensen, talebruger»det allervigtigste er at udveksle erfaringer med hinanden. Som erfaleder et det vigtigt at skabe en god disciplin i gruppen, så alle får ordet og bliver hørt én ad gangen. Jeg skal også sørge for at finde foredragsholder som er relevante for døvblinde/synshørehæmmede. Aktivitet i én af FDDBs erfa-grupper. Bente Christensen modtager taktiltolkning om indholdet af en pose, mens hendes mand Eigil undersøger en anden ingrediens. Af Jakob H.Kowalski, Det spændende ved at være erfaleder er at motivere deltagerne til at komme i dialog med hinanden og tale om de problemer, de kan have i hverdagen som synshørehæmmede.«støtte og Opsporing Line Wolff-Petersen, foreningskonsulent, er i øjeblikket eneansvarlig for Projekt Støtte & Opsporing. Under betegnelsen Projekt Støtte & Opsporing, gemmer der sig et 4-årigt projekt finansieret af midler fra satspuljen. Projektets overordnede formål er at få opsporet de borgere i det danske samfund, der lider af et kombineret syns-hørehandicap i en sådan grad, at de funktionelt kan betegnes som døvblinde. Flere undersøgelser peger på, at der findes en meget stor mængde uopdagede døvblinde i Danmark. I og med at døvblindhed ofte er aldersrelateret, er det også sandsynligt, at mængden er stigende i takt med, at befolkningen bliver ældre og ældre. Syns-hørenedsættelsen bliver ofte overset eller bortforklaret med, at den bare er aldersbetinget. I FDDB vil vi gerne aflive denne myte og hjælpe døvblindblevne med at få den forøgede livskvalitet, som mennesker bør have i et velfærdssamfund som det danske. Arbejdet består primært i at være tovholder på initiativer fra FDDBs side. Blandt andet som medplanlægger af kurser for vores aktive medlemmer og den daglig kontakt med informatørkorps og konsulentteam. Projektets styregruppe, med deltagere fra andre handicaporganisationer og videnscentre, er med til at udvikle projektet. Målsætningen for 2008 er især at få udvidet samarbejde med Dansk Blindesamfunds DBS konsulenter og Ældremobiliseringen. 6 7

5 Returneres ved varig adresseændring Afs: Foreningen af Danske DøvBlinde Kløverpris 10B Af Ole Mejndor, formand for FDDB konsulenterne I mange år har vi set, hvor meget Dansk Blindesamfunds omsorgskonsulenter (i dag DBS-konsulenter) har betydet for blinde og svagtsynede. Det var derfor en landevinding og et stort fremskridt, da FDDB i 1997 blev bevilget satspuljemidler til uddannelse af aktivitetskonsulenter (i dag FDDB-konsulenter). FDDB-konsulenterne er selv døvblinde og har gennemlevet de problemer og vanskeligheder, ikke mindst den isolation, der følger i kølvandet på det progredierende syns- og høretab. Med den viden og erfaring, samt en god grunduddannelse, er de i stand til at besøge andre døvblinde. Det er især vigtigt, at nyopdagede døvblinde hurtigt får mulighed for et besøg og for at møde andre i samme situation. FDDB-konsulenterne yder rådgivning og vejledning, men vigtigst af alt, giver de den medmenneskelige støtte og forstår at lytte til de problemer man har som døvblind. Netop det, at konsulenterne selv har skoen der trykker på, gør at de levende kan sætte sig ind i andres situation. Men konsulenten er også selv kommet videre, har fundet sin nye identitet som døvblind og kan ud fra egne erfaringer hjælpe andre til at finde deres ben at stå på og få brudt isolationen i deres nye tilværelse. For FDDB har det betydet at flere døvblinde er blevet opdaget og har meldt sig ind i foreningen, hvilket har givet en større tilslutning til FDDBs arrangementer. Mange af konsulenterne er også erfa-gruppeledere, hvilket giver døvblinde mulighed for at møde hinanden i disse grupper. For mange er det blevet et godt netværk, hvor de kan dele problemer såvel som glæder og erfaringer med hinanden. En sidegevinst af stor betydning er at FDDB-konsulenterne og erfa-grupperne også har gjort sig bemærket i lokalsamfundet og har medvirket til, at kendskabet til døvblindhed er blevet mere udbredt. Det hilses meget velkommen, at 4 nye døvblinde har sagt ja til at uddanne sig til FDDB-konsulenter. De er snart færdige med uddannelsen og jeg glæder mig til at kunne byde dem velkommen i deres nye job her i maj måned. Det er en stor glæde at FDDB kan udvide staben og dermed sikre, at ordningen kan fortsætte fremover. FDDB konsulent Bente Jørgensen, på besøg hos døvblinde Inge Caspersen, præsenterer et udvalg af FDDB s informative badges med påskriften: døvblind eller syns- og hørehæmmet. Ole Mejndor, formand for FDDB: Det næste skridt og et stort ønske i FDDB er, at konsulentordningen kommer på Finansloven og dermed bliver sikret økonomisk i fremtiden. 8

Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes. FDDBungdom. Informatørtjenesten. Kontaktpersonordningen

Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes. FDDBungdom. Informatørtjenesten. Kontaktpersonordningen Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes FDDBungdom Informatørtjenesten Kontaktpersonordningen Kommunikation Hjælpemidler Medlemsskab Vil du støtte FDDB? Foreningen af Danske DøvBlinde

Læs mere

I dette nummer Aktivitetskonsulent ordningen i fare LORM en tredje vej. 2006 Maj

I dette nummer Aktivitetskonsulent ordningen i fare LORM en tredje vej. 2006 Maj I dette nummer Aktivitetskonsulent ordningen i fare LORM en tredje vej 2006 Maj 2 ISSN: 1600 1494 7. årgang udgives af FDDB fire gange årligt og udsendes til politiske partier, sociale myndigheder, institutioner

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

teknologi December 4 2007 teknologi Bluetooth mini-punktudstyr Ny teknologi Teksttelefon I-deksy

teknologi December 4 2007 teknologi Bluetooth mini-punktudstyr Ny teknologi Teksttelefon I-deksy Mød FDDBs politiske bagland Kommunesammenlægningens omkostninger for døvblinde December 4 2007 I oktober holdt FDDB brugerdage for døvblinde teksttelefon-brugere på Fuglsangscentret i Fredericia. Deltagerne

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

I dette nummer Mere brugerinddragelse. Et helt års ventetid på høreapparater. 2006 September

I dette nummer Mere brugerinddragelse. Et helt års ventetid på høreapparater. 2006 September I dette nummer Mere brugerinddragelse tak! Et helt års ventetid på høreapparater 2006 September 3 ISSN: 1600 1494 7. årgang udgives af FDDB fire gange årligt og udsendes til politiske partier, sociale

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

om erhvervet døvblindhed

om erhvervet døvblindhed om erhvervet døvblindhed Indhold 3 Indledning 5 Om døvblindhed 6 Årsager til døvblindhed 6 Konsekvenser af døvblindhed 9 Kommunikation med døvblinde 10 Landsdækkende døvblindekonsulentordning 13 Tilbud

Læs mere

Døvblinde unge på action-øen FDDBs 20 år blev fejret Arnoldi illustrerer døvblindhed. September 2007

Døvblinde unge på action-øen FDDBs 20 år blev fejret Arnoldi illustrerer døvblindhed. September 2007 Døvblinde unge på action-øen FDDBs 20 år blev fejret Arnoldi illustrerer døvblindhed September 2007 ISSN: 1600 1494 8. årgang udgives af FDDB fire gange årligt og udsendes til politiske partier, sociale

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ INDHOLDSFORTEGNELSE r... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Personale

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse. 2006 December

Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse. 2006 December Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse 2006 December 4 ISSN: 1600 1494 7. årgang udgives af FDDB fire gange årligt og udsendes til politiske

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Håb om bedre VISO rådgivning Tillykke til Danmarks første døvblindetolke Havkajak, snorkling og hestekræfter på døvblindes teenagetræf

Håb om bedre VISO rådgivning Tillykke til Danmarks første døvblindetolke Havkajak, snorkling og hestekræfter på døvblindes teenagetræf Oktober 2 2008 Håb om bedre VISO rådgivning Tillykke til Danmarks første døvblindetolke Havkajak, snorkling og hestekræfter på døvblindes teenagetræf ISSN: 1600 1494 9. årgang udgives af FDDB to gange

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Tegnsprogstolk fra i sundhedssektoren Værd at vide, når du skal bestille tolk: har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense

Læs mere

PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE. Tolkerådet 21. november 2014

PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE. Tolkerådet 21. november 2014 PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE Tolkerådet 21. november 2014 BAGGRUND FOR PROJEKTET Hvorfor døve tolke Døve tolke i udlandet Døve tolke i Danmark HVORDAN FUNGERER DET? PROJEKTET Budget på 2,5 mio. kr. Støttet

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

God kommunikation med ældre... - med syns- og/eller hørenedsættelse. Indholdsfortegnelse:

God kommunikation med ældre... - med syns- og/eller hørenedsættelse. Indholdsfortegnelse: God kommunikation med ældre... - med syns- og/eller hørenedsættelse Indholdsfortegnelse: Forord Når man hverken kan høre eller se! Specielt om høreproblemer hos ældre Specielt om synsforandringer hos ældre

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

LORM-let. Et kommunikationssystem. og streger

LORM-let. Et kommunikationssystem. og streger LORM er en alternativ vej til at modtage kommunikation. Det er et taktilt system af prikker og streger, som angiver bogstaver i håndfladen. LORM er udviklet til kommunikation med ældre personer, der har

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

I dette nummer Kunst til fingerspidserne Stil ikke spanden midt på gulvet. 2006 Marts

I dette nummer Kunst til fingerspidserne Stil ikke spanden midt på gulvet. 2006 Marts I dette nummer Kunst til fingerspidserne Stil ikke spanden midt på gulvet 2006 Marts 1 ISSN: 1600 1494 7. årgang udgives af FDDB fire gange årligt og udsendes til politiske partier, sociale myndigheder,

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Medlemstallet er stødt stigende. Det er dejligt at se, at foreningen får medlemmer fra hele landet. Vi har medlemmer, som har tegnet

Medlemstallet er stødt stigende. Det er dejligt at se, at foreningen får medlemmer fra hele landet. Vi har medlemmer, som har tegnet Nyhedsbrev November 2016 Medlemstallet er stødt stigende. Det er dejligt at se, at foreningen får medlemmer fra hele landet. Vi har medlemmer, som har tegnet Personligt medlemsskab Husstandsmedlemsskab

Læs mere

20 år kan vi nu. se tilbage p* i. Foreningen af. Danske D[vBlinde. Det har været 20. *r med mange. kampe, mange. lange seje tr>k.

20 år kan vi nu. se tilbage p* i. Foreningen af. Danske D[vBlinde. Det har været 20. *r med mange. kampe, mange. lange seje tr>k. Jubilæumsudgave 1987 1990 1997 20 år kan vi nu #bj *r kan vi nu se tilbage på i se tilbage p* i Foreningen af Foreningen af Danske DøvBlinde. Danske D[vBlinde. Det har været 20 Det har v>ret #bj år med

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Særlig kontaktperson til døvblinde Servicelovens 98

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Særlig kontaktperson til døvblinde Servicelovens 98 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Særlig kontaktperson til døvblinde Servicelovens 98 Acadre dok. 35098-13 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 20.12.2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Høringssvar vedr. forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap (Bemyndigelse til at udstede regler om tolkning begrænset af bevilling og ændrede

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

ALZHEIMER. Hjernens hukommelsescenter hedder hippocampus (latin for 'søhest').

ALZHEIMER. Hjernens hukommelsescenter hedder hippocampus (latin for 'søhest'). ALZHEIMER Hjernens hukommelsescenter hedder hippocampus (latin for 'søhest'). Denne pjece indeholder information om døve og døvblinde borgere med en demenslidelse af Alzheimertypen (ALZ). Den henvender

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

ALZHEIMER. Links til tolkning og tegnsprog på. Kontaktpersoner på Egebækhus. CFD s tolkeadministration, København

ALZHEIMER. Links til tolkning og tegnsprog på. Kontaktpersoner på Egebækhus. CFD s tolkeadministration, København Links til tolkning og tegnsprog på CFD s tolkeadministration, København Tlf. 4439 1375 www.cfd.dk/tolke www.tolkebooking.dk ALZHEIMER Ved akut behov for tolkning (nat/weekend) Tlf.: 7592 3434 Ordbog over

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde Miqësia - dansk-albansk forening http://miqesia.dk Erfaringsprojektet 12.01.2005 Til de institutioner, organisationer, firmaer og enkeltpersoner der i de senere år har været involveret i dansk-albansk

Læs mere

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse IKT og Telekommunikation digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse Når man har nedsat syn og hørelse, kan det at kommunikere med omgivelserne give store udfordringer. Der findes i dag mange

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3.

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3. Evaluering Job & Helbred 1. februar 2011 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 1.b Projektperiode: Starttidspunkt 15.3.2010 Sluttidspunkt 30.11.2010 Evaluering

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr.

Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr. NYHEDSBREV APRIL 2007 Kære medlemmer! Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr. Den 27. marts 2007 blev der holdt generalforsamling i

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Terminologi DH mener generelt, der er behov for et opgør med de passive betegnelser bruger og hjælpeordning.

Terminologi DH mener generelt, der er behov for et opgør med de passive betegnelser bruger og hjælpeordning. Velfærdsministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Hvidovre, den 6. marts 2008 REVIDERET UDGAVE Sag 08/280 Dok. 3258/08 KP/kft Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) til høring

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse Foreningen Danske DøvBlinde Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse Veje til kommunikation At have nedsat syn og hørelse er et dobbelt sansetab, som gør det svært at orientere sig og svært at følge

Læs mere

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4 Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen Modul 4 Agenda for modul 4 1. Sagsbehandlerens forberedelse af materiale til mødet med det tværgående team 2. Det tværfaglige team hvordan kan det arbejde?

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation Projekt FriNoVa Tillid Innovation Fricenter Projektbeskrivelse 0 Indhold Indledning... 2 Vision... 2 Ide... 3 Målgruppe... 3 Baggrund... 3 Mål... 4 Forandringsteori... 5 Indhold... 6 Samarbejdsparter i

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap 2015/1 BSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2015 af Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Forsyningspligten halter. April 1 2009. VISO undersøgelse overser ukendte døvblinde Informatørtjenesten for åben skærm

Forsyningspligten halter. April 1 2009. VISO undersøgelse overser ukendte døvblinde Informatørtjenesten for åben skærm Forsyningspligten halter April 1 2009 VISO undersøgelse overser ukendte døvblinde Informatørtjenesten for åben skærm ISSN: 1600 1494 10. årgang udgives af FDDB to gange årligt og udsendes til politiske

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2. Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard

Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2. Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2 Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard Dato: 24. maj 2011 1.0. Generel del Projektets formål er en tidligere

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

12. 13. 15. 16. 17. 18. 14. 19.

12. 13. 15. 16. 17. 18. 14. 19. Lovforslag nr. L 57 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om tolkning til personer med hørehandicap Formål 1. Formålet med

Læs mere

Lovgivning om NemID skaber problemer for udviklingshæmmede

Lovgivning om NemID skaber problemer for udviklingshæmmede Lovgivning om NemID skaber problemer for udviklingshæmmede Mennesker, der ikke kan håndtere pinkoder og NemID, har store problemer med at få støtte til at logge ind på de digitale platforme. Konsekvenserne

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere