Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:"

Transkript

1 17 Generelle bemærkninger til budget Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 8. september og 6. oktober 2014 behandlet og godkendt budgettet for 2015, samt overslag for årene 2016 til Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Det vedtagne budget for Budgettet for 2015 blev vedtaget den 6. oktober 2014 af 17 ud af byrådets 19, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, uændret grundskyldspromillen på 30,32 og uændret kirkeskatteprocent på 1,0. Anlægsbudgettet er på 59,0 mio. kr. Driftsudgifterne udgør netto mio. kr. fordelt på: 1. serviceudgifter på 945 mio. kr., 2. indkomstoverførsler på 222 mio. kr. og 3. dagpenge til de forsikrede ledige på 46 mio. kr. Budget 2015 i hovedtal Mio. kr. Skatter -986,1 Generelle tilskud fra staten -258,5 Serviceudgifter 945,0 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige 268,0 Renteudgifter 4,2 Budgetforbedringspuljen til anlæg -15,2 Driftsoverskud -42,6 Anlægsudgifter 59,0 Anlægsindtægter -26,6 Låneoptagelse -9,5 Afdrag på lån 18,6 Finansforskydninger 1,1 Resultat efter anvendelse af budgetforbedringspuljen 0,0 Jordforsyningsområdet forventes at give en nettooverskud på 4,9 mio. kr. Der forventes udført byggemodning for 7,0 mio. kr., medens indtægterne fra salg af jord og bygninger forventes at udgøre 11,9 mio.kr. Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: Budgetforbedringspulje Udviklingspulje Markedsføringspulje Landdistriktspulje kr kr kr kr.

2 18 Budget HOVEDOVERSIGT i mio. kr Budget Bugetoverslagsår forslag Drift: Skatter -986, ,2-1065, ,2 Generelle tilskud m.v. -258,5-232,9-224,6-218,6 Serviceudgifter 945,0 941,5 931,9 926,8 Indkomstoverførsler 268,0 271,1 274,5 277,8 Renter 4,2 4,6 4,7 4,7 PL-regulering 22,4 50,5 78,4 DRIFTSRESULTAT (overskud) -27,4-28,5-28,1-24,0 Budgetforbedringspuljen anvendes til anlæg -15,2-15,2-15,2-15,2 DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspulje -42,6-43,7-43,3-39,2 Afdrag på lån og finansforskydninger: Afdrag på lån 17,2 18,1 18,7 19,3 Finansforskydninger 2,5-4,8-5,1-5,0 I alt afdrag på lån og finansforskydninger 19,7 13,3 13,6 14,3 Byggemodnings udgifter (anlæg) 7,0 8,1 7,0 7,5 Indtægter ved salg af byggegrunde -26,6-8,1-7,0-7,5 I alt jordforsyning -19,6 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR ANLÆG -42,5-30,5-29,6-25,0 Anlægsudgifter/ramme 52,0 53,4 33,0 5,2 RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE 9,5 23,0 3,3-19,7 Låneoptagelse -9,5-12,0-9,0-6,0 RESULTAT (- = styrkelse af kassebeholdning) 0,0 11,0-5,7-25,7

3 19 Serviceudgiftsbudget i 2015 (basisbudget) kr. Serviceudgiftsbudget for Pris- og lønstigninger fra 2014 til 2015 (2,09 pct.) Budget 2014 i 2015 PL-niveau Demografisk udvikling fra 2014 til 2015: Folkeskolen -982 Børnepasning 0-5 årige Skolefritidsordninger -777 Børnetandplejen -94 Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, kommunal genoptræning og sundhedsfremme 534 Ældreområdet Budgetaftale Understøtning af idræt- og kulturtilskud, engangsbeløb i B BFC, effektiviseringsgevinst ved nyt IT-system DUBU Engangsudgift i B2014 til etablering af yderligere 10 daghjemspladser Ungdomsskolen, udvidelse af ungdomsskoleklubtilbud kun afsat i B ØK,civilsamfundsstrategi - engangsudgift i B Hundeskov engangsudgift i B Folkeskolereformen 8 Folkeskolereformen, forhøjelse af statslig bloktilskud til helårsvirkning Særtilskud til folkeskolereformen i perioden Helårstilskud i Andel af særtilskud anvendt til indretning af arbejdspladser (anlægsudgift i 2014) Øvrige ændringer: 11 Opjustering af bidrag til Europæisk Kulturhovedstad fra kr. i 2014 til kr. i Gratis fragt for erhvervsdrivende på Tunø 128 Ø-puljen reduceres med udgiften til gratis erhvervsfragt Borgmesterpension Forhøjelse af vederlag til politikere ( kr. x 18 medlemmer). Bloktilskuddet forhøjes Energiforbedringer på børnehaver og skoler -50 % af besparelse inddraget -107 Energisparepuljen under Økonomiudvalget 0-stilles Tandplejen, husleje el, vand, varme mm til Vitapark VitaPark, nettotilskud nedsættes fra kr. til kr nye gadelamper Bygningsvedligeholdelse flere m Servicearealtilskud for Åhusene og Stenslund nedsættes fra kr kr Nedlæggelse af ekstraordinær stilling på Skovbakkeskolen Ophør af ventepenge til tidligere leder af Arbejdsformidlingen Tjenestemandspensionister og tjenestemandspensionsforsikring Afledte driftsudgifter af IT-plan (licenser) Løft af ældreplejen (andel af 1 mia. kr. ) Tilskud til løft af ældreplejen (andel af 1 mia. kr. ) Takster på stadepladser bortfalder (Byrådet ) Salg af Randlev børnehave, udgifter til el, vand og varme udgår Produktionsskoleudgifter overført fra indkomstoverførsler til service Gebyr til Midtrafik for administration af rejsekortet Ændring som følge af regnskab 2013 og Økonomioversigt nr Tunøfærgen, fald i indtægter 300 Tunøfærgen, anvendelse af rest ø-tilskud til finansiering af indtægtsnedgang Anlægsudgifter overført til drift i Etablering af stier mm kr. i 2013, kr. i 2014 og 0 kr. i Projekt for udvikling af Hov Havn, plan og lokalplan kr. i 2013 og kr. i Lovændringer: 32 Økonomiaftale: Reduktion af udgifter til beredskabet ved sammenlægning Lovændring: Styrket rehabilitering for kræftpatienter Lovændring: Uddannelsesreform betyder mindreudgifter til Ungdomens Uddannelsesvejl Fortsættes næste side med budgetaftalen på driftsbudgettet.

4 20 Budgetaftale 2015 mellem V, A, C, O, Ø og B 35 Besparelse på 18 mio. kr. i 2018 (3 i 2015, 7 i 2016, 12 i 2017 og 18 i 2018) Børnepasning, antallet af vuggestuepladser øges fra 18 til 30% af antal 0-2 årige Børnepasning, frigørelse af ressourcer ifbm. lukning af børnehaver Børnepasning, pædagogisk konsulent/fælles udviklingsperson til dagtilbudsområdet Børnepasning, pædagogisk konsulent/fælles udviklingsperson til dagtilbudsområdet Børnepasning, oprettelse af tværgående kompetenceteam 0 41 Børnepasning, mulighed for personlig åbningstid i en given periode i dagtilbuddene Børnepasning, udvidelse af åbningstid med 2 timer om ugen i daginstitutioner HK-elevplads således at der fremover er 2 HK-elever i administrationen 73 HK-elevplads finansieres indenfor Rådhusets budget til administration Den nære sundhed, yderligere midler til sygepleje og sundhed Pulje til fremme af kulturprojekter. Puljen administreres af BUK 250 Kulturprojekter finansieres af udviklingspuljen Odderordningen, forslag til ny Odderordning på folkeoplysningsområdet Frivillighedscentret, formidling, aktiviteter, supervision, transport, kontorhold Udskiftning af ipads i skolerne Udskiftning af ipads i skolerne finansieres over særtilskud til skolereform Ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter herunder 2 dage på Sølundfestival Vennelund, etablering af vuggestueenhed Vestermarkskolen, udbedring af mangler ifm. 5 års eftersyn Ungdomsskolen, renovering af elevtoiletter Gæstedagpleje i de fire landsbyordninger Udskiftning af nødkald hos borgere i eget hjem Etablering af gæstehus i dagplejen i Odder by / ungdomshus Udskiftning af træer i Rathlousdal Allé Løbende vedligeholdelse/udskiftning af eksisterende meget gamle Renovering af offentlige toiletter Nedbrydning af Mejerivej Rådhuset, teleslynge til Byrådssalen Aflevering af dokumenter fra Care til Statens Arkiver Tletaxa forhøjes fra kr. til kr. til områder uden busdækning Vedligeholdelse af cykelstier Bymiljø i Odder by/forskønnelse/udvikling Serviceudgifter i

5 21 Den kommunale skatteudskrivning i 2015 Kommunal indkomstskat 25,1 procent hvilket er uændret i forhold til 2014 Kommunal grundskyld 30,32 promille hvilket er uændret i forhold til 2014 Kommunal grundskyld for 7,2 promiller som er fastlagt ved lov landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 1,0 procent som er uændret i forhold til 2014 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,90 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 26,25 Udviklingen i skatteprocenten. I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr , og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune overtog 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet vedtog en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 %, og en skatteforhøjelse fra 2011 på 0,2 %, således at den kommunale skatteprocent udgør 25,1. Skatteprocenter Skatteprocent Grundskyldspromille Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet ,2 19,8 7,0 11, ,7 19,9 7,0 11, ,1 20,2 10,5 12, ,1 20,4 10,5 12, ,1 20,5 13,5 13, ,1 20,6 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,12 24,58 23,5 23, ,9 24,8 27,5 25, ,9 24,8 27,4 25, ,9 24,9 27,4 25, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,91 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26,17 Kirkeskatteprocent ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2014-17

Resultatopgørelse, budget 2014-17 Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere