Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!"

Transkript

1 Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem, puha det er en skole med mange udfordringer! De folk der sagde det, var folk med et indgående kendskab til friskoler her på Fyn, min egen kredsformand løftede øjenbrynene og kiggede på mig og sagde, Dén skole har haft store problemer i mange mange år! Og Friskolernes sekretariatsleder, sagde held og lykke til mig med et skævt smil og sagde: du får nok at se til! Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da arbejdsmiljørapporten åbenbarede sig, var det fortællingen om skæve magtforhold, usikkerhed blandt personale, dårlig kommunikation, manglende informationer, chikane og en skole hvor hver person hyppede sine egne kartofler! Vi nedsatte et arbejdsmiljøudvalg med repræsentanter fra bestyrelse og personalet. Vi var presset på tid, idet vi ret hurtigt skulle producere en handlingsplan til Arbejdstilsynet, uden egentlig at have den fornødne tid til at få bearbejdet de mange problemstillinger. Det stod mig meget klart at vi skulle have fokus på nogle ganske få områder: 1: Der skulle for personalets vedkommende skabes overblik og klarhed over arbejdsopgaverne og en åben dialog om dette. Det var rigtig vigtigt at få italesat hvad der egentlig var forventningen til den enkelte. 2: Der var en række sår der skulle heles, vi stod med sygemeldinger, og jeg skulle sikre mig at de personer vil kunne møde op på arbejde igen og føle sig hjemme og velkomne. 3: Vi skulle have særlig fokus på at få skabt en gode og åbne dialog og kommunikation, båret af tillid, så man også kan komme til hinanden med de svære ting og være sikker på at det bliver mødt med åbenhed og ikke med risiko for at blive sat i bås eller chikaneret efterfølgende. 4: Vi skulle have fokus på den fortælling som personalet havde om sig selv, idet fortællingen ofte handlede om meget af det negative, det som man IKKE kunne, det som man IKKE kunne få lov til, og især hvor hårdt det var at være ansat her. Dette skulle vendes til en positiv fortælling om os selv, hvor godt vi havde det, at vi faktisk var i gang med at udvikle en god arbejdsplads og at fokusere på det negative ikke bar frugt i en konstruktiv retning. Dette område er under stadig udvikling. 5: Jeg skulle sikre mig at vi fik en proces omkring fagfordeling, årsplanlægning, og udarbejdelse af aktivitetsplaner der i højere grad repræsenterede noget man kunne regne med noget forudsigeligt, så man ikke skulle bekymre sig om hvad man skulle lave hvornår. Vi har indført at alle medarbejdere er med til 4 5 medarbejdermøder om året, hvor der er særlig fokus på arbejdsmiljøet og i et forsøg på at skabe en samhørighed og medejerskab over skolen og børnehaven.

2 Vi har afholdt pædagogiske møder med særlig fokus på den gode assertive kommunikation ja, det kan virke banalt og grotesk at man som voksent menneske skal modtage kursus i kommunikation, for det kan vi vel. Ja, det kan vi hver især på hver vores måde, men hvis ikke der er et sæt fælles spilleregler for kommunikationen, så går det galt det er rapporten et tydeligt eksempel på. I vores ugentlige møder som enten er Teammøder eller lærermøder, har vi forsøgt at skabe rammerne for konstruktive møder, hvor der kommer handling bag de mange ord og så det ikke ender i endnu et møde i rækken af utallige ligegyldige møder, hvor ingen aner hvad der er sket og hvad der skal ske. Vi har haft særlig fokus på at vi skal hæve overliggeren på personalefronten, at vi formår at blive mere professionelle på det plan at vi skal kunne håndtere fx kritik af vores arbejde uden at vi bliver personligt fornærmede, at vi handler når forældre henvender sig og at der ikke er noget der ender i en syltekrukke. Vi er på vej med dette men der er et stykke at gå endnu. Med de få midler vi har, har vi forsøgt at sørge for nogle få goder til personalet, så de føler sig værdsatte i deres arbejde. Vi har konstant fokus på at give ros der hvor det er fortjent, men også give den konstruktive kritik der hvor der er behov, så vi kan skabe den gode udvikling. Vi er i gang med at indføre en række procedurer omkring hvad vi skal gøre i forhold til bekymringer omkring børn, så tiden ikke bare går og der ikke sker noget. At vi forholder os til hvor længe vi egentlig må gå med en bekymring om et barn, før vi handler på det. At vi handler på det vi observerer fordi vi vil det bedste for børnene. Vi har med vores nye administrationssystem i det hele taget fået et redskab der kan give et overblik som vi ikke havde før vi er dog stadig noviser i brugen af dette, men systemet indeholder store muligheder, hvis vi ønsker at udnytte det. Vi har fuldt ud levet op til kravene fra Arbejdstilsynets side og vi justerer løbende vores APV til så den passer til det vi magter at gøre noget ved og det som må vente en smule. Alt i alt kan vi konkludere at når det kommer til det rent arbejdsmiljømæssige så er vi godt på vej, alene det at komme i nye lokaler, der er lyse og venlige og masser af plads har gjort en masse godt ved os. Men vi må også sande at flytteprocessen i sig selv har trukket flere søm ud end vi havde forestillet os og har været med til også at skabe noget frustration over at være et sted, hvor det pludselig bliver tydeligt hvad vi mangler af udstyr, borde, stole og værktøjer til de forskellige faglokaler, før de kan fungere bare nogenlunde ordentlige. Vi er nu langt bedre på plads end for bare få måneder siden, og føler nu for alvor at vi er ved at indfinde os i vores skole og tage den til os. Ledelse Bestyrelsen på Oure Friskole har i den proces vi har været igennem, dvs. i forhold til arbejdsmiljø, i forhold til økonomi, køb af ny skole, og alle de mange udfordringer vi har stået,

3 været med til, på forbilledlig vis, løftet en kæmpe stor opgave. Det den bestyrelse har gjort er noget ganske særligt og jeg bliver nødt til her at takke for den fordomsfrihed vi har haft i vores mange dialoger omkring alle disse processer. I har hver især udfyldt en rolle som har haft stor betydning for denne skoles udvikling og der hvor vi nu er. Jeg ser derfor med stor glæde frem til det videre samarbejde med bestyrelsen om at skabe en god skole og et godt dagpasningstilbud. Der er stadig lang vej men sammen kan vi løfte opgaven. Ud over dette er jeg også nødt til at understrege vigtigheden i at have en god og fagligt dygtig samarbejdspartner på ledelsesplan, som jeg har haft både med Henning og nu med Pia. Samarbejdet med Pia er med til at skabe både jordforbindelse i flyvske tanker, men også perspektiv i den retning vi skal bevæge os i. Pias og mit samarbejde inden for personaleledelse og det at få skabt mål og retning, og igangsat udvikling synes jeg selv er lykkedes ganske godt sammenholdt med en positiv og humørfyldt ånd, og som jeg fornemmer værdsættes af de ansatte. Dette samarbejde og faglige supervision Pia og jeg har med hinanden, forventer jeg vil udvikle sig yderligere ligesom vi allerede har ugentlige faste møder, hvor både dagligdag, udviklingsprojekter og personalet bliver håndteret. Det gode samarbejde jeg har med Pia, er med til at vi højere grad formår at vise retning og tydeliggøre vores skole- og børnehaveprojekt. Dagligdagen Da vi flyttede her over var vi godt klar over at det på en eller anden måde ville blive en udfordring at komme over på så meget plads. Alene myterne om spøgelseskælderen var vanskelig at håndtere. Vi indførte relativt hurtigt en række retningslinjer på nogle ganske få områder, fordi vi kunne forudse en række problemer. Fx ønskede vi at understrege at man ikke måtte løbe på gangene og vi har også fået beviset på hvorfor, idet en enkelt har fået hjernerystelse ved at løbe ind i en stolpe. Vi var meget opsatte på at vi fra starten fik en god kultur omkring det med at børnene skulle tage deres sko af, så vi ikke i hele vinterperioden, stod med mudderbelagte gange, som vi så ofte havde set på den gamle skole. Denne ordning har børnene i vid udstrækning taget til sig og det fungerer rimeligt godt. Vi ønskede heller ikke at børnene skulle løbe rundt og tumle på det grønne område mellem kirken og skolen, da det var farligt at falde ned. Dette forsøger vi at holde fast ved, ligesom vi ønskede at få børnene ud at lege en ordning som vi indførte på den gamle skole, hvor der i vinterperioden opstod en række uhensigtsmæssige indendørsaktiviteter, som var vanskelige at styre og da børnene kom ud, opstod den gode og positive leg og sammenholdet blandt børnene blev igen tydelig. Alt dette har været noget sammenfaldende i forbindelse med flytningen til vores nye skole. Mange af de såkaldte regler er egentlig bare regler som man altid har haft på skolen, men som stille og roligt havde lidt en stille død, eller bare ikke noget man orkede at håndhæve. Jeg er ved flere lejligheder blevet belært om at vi ikke har regler på skolen altså kun én den med at vi alle behandler hinanden ordentligt. Jeg er oprigtig ked af at nogen af de ting vi tog op, og som faktisk var ment som et forsøg på at vi fra starten af dette nye kapitel, fik tydeliggjort her på stedet, hvad vi synes var i orden og hvad der ikke er i orden. Vi kan vælge og kalde det regler vi kan også vælge at kalde det

4 retningslinjer på en skole der er i vækst. Det er vigtigt på et nyt sted at vi får skabt de gode vaner omkring hvordan vi skal agere på et sted som måske signalerer noget andet end det vi kommer fra og hvor den uheldige kultur hurtigt kan få overtaget. Derfor har vi igennem vinterhalvåret været i dialog med de unge mennesker om hvordan de også gerne vil have det her på stedet og har således justeret nogle af beslutningerne til, så alle føler at de er en del af dette sted. De ældste elever har således fået en række friheder til at gøre som de gerne vil. Jeg er altid positiv over for gode råd eller at I gør mig opmærksom på nogle problemstillinger som vi så kan forholde os til, det er vigtigt at den åbne kommunikation er til stede, for ellers kan vi ikke handle på det. Men vi kan ikke hver gang der er noget man synes ikke passer til ens eget barn eller det særlige menneskesyn man måske har, altid bare rette til eller indkalde til et stort fællesmøde med alle forældre, hver gang vi skal tage en beslutning der påvirker vores dagligdag. Skolen VIL sande til og intet vil blive gjort. Det er til hver en tid op til skolens pædagogiske råd at tage de beslutninger om hverdagens drift, som vi mener der skal tages for at det kan fungere. Kommunikation Vi må sande at kommunikation i det hele taget er en meget vanskelig størrelse at håndtere! Og her tænker jeg især på at sikre at vi får de beskeder ud til jer forældre som er vigtige at få ud. Tiden med fotokopier i børnenes tasker er for længst forbi og vi lægger vores lid til i vid udstrækning. Det viser sig desværre at selv s kan være umådeligt vanskelige at håndtere, og at der til stadighed er mails vi får sendt retur. Mange gange er det fordi nogen har skiftet mail adresse og vi så ikke har fået besked om det, eller også laver vi ændringen, men sætter et bindestreg eller en snabel-a forkert uden at vide det. Det ER en kæmpe udfordring at håndtere og administrere disse s og i øvrigt også meget tidskrævende. Enkelte modtager ikke fordi vores mails opfattes som spam og oftest er det folks egne indstillinger der er problemet. Vi har derfor taget konsekvensen af det og har været i en lang og møjsommelig proces med at få lavet en ny hjemmeside med indbygget intra. I forældre bedes derfor nu begynde at få jer logget på, og på et eller andet tidspunkt, vil vi komme med en skæringsdato, hvorefter vi vil stoppe alt intern kommunikation med forældre og personale via s og kun bruge intra. Dette giver nogle meget klar fordele og vi vil komme helt ud af det bøvl som har givet os igennem tiden. Jens Arne Ibsen har stået for opbygning af vores nye hjemmeside og den er under stadig udvikling. Der er givetvis mange meninger om hvordan en moderne hjemmeside skal se ud og vores vil i den kommende tid også forandre sig en smule i layout og forhåbentligt bedre og bedre overblik over indholdet som også er under konstant udvikling. Bestræbelsen har været at lave et enkelt og stilrent layout, der ikke skal være alt for rodet at se på. Det har hidtil været en tradition at der bliver lavet et nyhedsbrev ca. hver 14. Dag. Jeg vil bestræbe mig på at det vil fortsætte, men jeg kan se allerede nu, at med den nye hjemmeside, vil det være mere oplagt at bruge forsiden til dette. Jeg har endnu ikke besluttet mig helt for hvordan det kommer til at forløbe, men meningen er at forsiden skal være mere aktiv og at det er her man henter sine informationer om det der sker på skolen.

5 I bestræbelsen på den gode kommunikation internt i huset for at fremme det gode arbejdsmiljø, kan vi se at det kræver øvelse. I personalegruppen arbejder vi målrettet på dette og vi bliver gradvist bedre. I bund og grund er det meget enkelt: Hvis vi har noget positivt at sige om hinanden, så gør det ikke noget at vi siger det så højt at alle kan høre det det gør kun godt for sjælen. Hvis vi har noget kritik, hvis en kollega ikke gør det vi har aftalt, eller hvis der er nogle misforståelser indbyrdes som skal håndteres, så er det meget meget vigtigt at vi får lært at gå til den person som det hele handler om og ikke blæser det ud til alle andre uvedkommende. Det er lige nøjagtig dét vi har været på kursus i. Til gengæld har vi så lovet hinanden, at når vi så kommer til hinanden med en eventuel kritik, så bliver man til gengæld ikke verbalt overfaldet i et forsøg på at forsvare sig selv. Man skal være åben og modtagelig for den kritik der kommer. Det er ikke sikker at kritikken er rimelig eller at den er saglig, men vi skal lytte. Hvis man ikke gør det, giver det grobund for frustrationer, snak i krogene og ikke mindst et påbegyndende dårligt arbejdsmiljø. Det samme gælder jer forældre: Vi kan ikke altid garantere at tingene kører på den måde som man måske havde ønsket. Det kan der være mange grunde til. Det er heller ikke altid at vi formår at kommunikere så ofte som vi måske ønsker at gøre ofte pga. af travlhed. Hvis tingene af en eller anden grund alligevel ikke går som I ønsker det, at I ikke føler at lærerne eller pædagogerne lytter til det I måtte have på hjertet, at aftaler måske ikke bliver overholdt, så er det utrolig vigtig at I som voksne formår at gå til den person som det handler om. At I sender en eventuel kritik eller spørgsmål det rigtige sted hen. Teoretisk set skulle dette gerne have den ønskede effekt, da vi i personalegruppen har en aftale om at vi ved forældrehenvendelser, SKAL reagere hurtigt og indkalde til et møde, så eventuelle misforståelser eller uenigheder kan blive ryddet af vejen. Hvis man oplever at det ikke virker, at man ikke får hul igennem. Så er det vigtigt at man henvender sig til mig, hvorefter at jeg hurtigst muligt vil etablere et møde omkring dette. Forhåbentligt løses problemerne på den måde og jeg kan være med til at kaste et nyt og friskt syn på problemstillingen. Det er ikke sikkert at man får ret da der kan være mange grunde til de handlinger vi foretager i en klasse. Hvis I som forældre ikke bruger denne procedure, så er der stor risiko for at man skaber unødig uro. Hvis I vælger at skrive jeres frustration eller bekymring direkte til bestyrelsen, så kan de sådan set kun gøre en ting og det er at sende den til mig. Vi ønsker her på stedet den gode dialog, vi kan gøre noget ved det vi får at vide ikke det der foregår på parkeringspladsen eller på Facebook. Jeg kan ikke sige det tydeligt nok men vi er her på stedet indstillet på at føre dialog og samtale med jer forældre, vi ønsker at handle og ikke lade stå til! Lockout Lige nu kører skolen på et vågeblus. Vi er oprigtigt kede af at Moderniseringsstyrelsen har valgt det ultimative våben Lockout. Dette bringer sjældent noget godt med sig og jeg frygter at vi kommer til at stå med en dårlig arbejdstidsaftale, som kun skaber utilfredshed og en uendelig række af problematiske udfordringer.

6 Moderniseringsstyrelsen ønsker at give ledelsen større ledelsesrum, dette skal vi nok også udfylde, men det vil blive i samarbejde med personalet. Det er meget vigtigt for mig at signalere at hvis vi ønsker at have kvalitet i undervisningen, så kræver det tilstrækkelig forberedelsestid derfor kan vi såmænd godt tage en snak om man skal have lige meget forberedelsestid til alle fag, men dette skal ske i en dialog med personalet. Flere af jer forældre vil sikkert sige at vi får ikke fuld valuta for pengene, at skolen burde give en rabat, når nu der ikke er undervisning. Hvis vi på nuværende tidspunkt går ind og reducerer i forældrebetalingen, så vil vi også blive reduceret med samme procentgrad i statstilskuddet, dette er sikkert. Men der ud over ved vi ikke hvad der yderligere kan ske i forhold til statstilskuddet, dette kan selv Finansministeriet ikke svare på, derfor kan vi desværre heller ikke garantere noget, hverken om hvornår vi kommer i gang igen, eller på det økonomiske område. I kan som forældre være med til at sikre at der er en skole, som jeres barn kan vende tilbage til, når denne konflikt forhåbentligt snart slutter ved at I fortsat betaler jeres skolepenge. Fagfordeling Fagfordelingen er pt. i venteposition og når lærerne en gang kommer tilbage så får vi rigtig travlt. I forbindelse med den nye inklusionslov, så har vi bebudet at vi ønsker en nytænkning omkring indskoling og vi er desværre nu i en situation, at vi ikke rigtig kan komme videre. Men vi har nogle ideer om at skabe et team i indskolingen, som skal give børnene en rigtig godt start på deres skoleliv og hvor de hurtigt får lært at læse og regne den ud. Hvis ikke, så vil vi indsætte de støttefunktioner som den nye inklusionslov lægger op til, så vi alt i alt vil kunne give indskolingsbørnene den bedst mulige start på skolelivet. Vi vil også have særlig fokus på overbygningen, og vil starte en udviklingsproces omkring hvad der skal ske fra 6. Kl. til og med 9. Kl. så der er en rød tråd igennem det hele. Vi må bare erkende at vi ikke kan alt og lige nu er vi hastigt på vej mod sommerferien og det levner os ikke megen tid til den udviklingsproces som vi oprindeligt havde ønsket at sætte i gang. Så noget må vente. Men det giver os måske også tiden til at få jer forældre på banen i forhold til hvad der skal ske med fx overbygningen på skolen. Når lærerne kommer tilbage fra lockout, vil vi naturligvis have fokus på dette, i det omfang det nu en gang er muligt. Vi vil fokusere på at skabe en nytænkende og spændende indskoling der vil udvikle sig i faser over de næste par år, men det betyder samtidig, hvis dette skal kunne lade sig gøre, at man må respektere at det kan betyde en omrokering af personalet. Men det ved vi meget mere om, når vi nærmer os sommerferien. Så skal I nok få besked. Pædagogik og undervisning I medierne er der med jævne mellemrum fokus på pædagogiske vidundermidler som burde ligge til højrebenet at gribe fat i. Problemet med disse er at de ofte skaber et forkert billede af den hverdag man som skole står i. Lad mig komme med to eksempler: For nogle år siden var der pga. af en TV2 udsendelse særlig fokus på Læringsstile og på en skole i Børkop som fik vendt undervisningen så man fik bedre resultater. Der var tæt på at opstå en bedrevidende folkelig bevægelse i Danmark som skulle belære skolerne om at det er jo bare sådan man skal gøre så kører det hele som smurt i olie. Den faktiske virkelighed viste sig at det kun kunne lade sig gøre ved en massiv indsats og programrækken viste ikke den pris der blev betalt i forhold til ekstra individuelle timer der skulle bruges for at give dette faglige løft. Den viste heller ikke den store mængde tid som den

7 enkelte lærer måtte bruge på at gennemføre den form for undervisning, den viste heller ikke der hvor det IKKE virkede. Et andet eksempel var Peter Mygins udsendelser om mobning, hvor han stærkt selviscenesættende havde særlig fokus på nogle enkelte klasser. Problemet med disse udsendelser var at man i begge tilfælde rejser et folkeligt krav om at nu må skolerne tage sig sammen det er jo så nemt at gøre noget. Men jeg mener at vi gør jo noget vi gør faktisk rigtig meget her på stedet lige som man også gør rigtig meget mange andre steder! Men ting tager tid og bedst som man ved hvad man tror er det eneste rigtige, så dukker der noget nyt op som rykker de pædagogiske tendenser i en helt anden retning fx da Cooperative Learning havde sit indtog i de danske skoler. Der er ingenting i vejen med hverken læringsstile eller cooperative learning, men det kan bare ikke stå alene. Vi skal som skole bruge elementer af det der er brugbart i den kultur vi har her på stedet. Det man med sikkerhed ved virker og det er der forskningsmæssig belæg for, det er den dygtige lærer som forstår at styre en klasse og som ønsker at møde barnet der hvor det er og som er troværdig og autentisk altså en person som børnene kan regne med. Det er dét der får undervisningen til at rykke det er dét som har den aller største betydning for barnets personlige og faglige udvikling i skolen. Hvis børn bliver mødt med utroværdige voksne der kun ser børnene som midlet til lønposen, så er det ikke den slags lærere jeg vil have her på stedet. Men heldigvis har vi dem heller ikke! Jeg vil vove den påstand at vi her på stedet har et team af lærere og medarbejdere der er alle de ting der skal til for at vi kan opnå den udvikling som al forskning peger på. Personalegruppen 2012 har været et turbulent år. I februar valgte Joan Kreiberg at stoppe sin ansættelse her på skolen. Det gav en række udfordringer som vi forsøgte at løse på bedste vis. Joan var vikar for en del af Gitte Kiilerichs timer og vi valgte derfor på daværende tidspunkt at genoprette Gittes stilling idet der først var udsigt til hendes tilbagevenden efter sommerferien. Den ansættelse vi fik etableret viste sig hurtigt ikke at fungere og vi måtte derfor handle hurtigt og i stedet bød vi velkommen til Nina Grønning, der har løftet opgaven på fornemste vis. Som afdelingsleder i børnehaven, endte det med en ansættelse af Henning Vesth Pedersen, som tog fat om en positiv udvikling i både børnehave og SFO. En af de første opgaver var at vi fik lavet overenskomst med BUPL og personalet fik mere ordnede forhold. Lige op til sommerferien valgte Louise, der var ansat som pædagogmedhjælper at vende tilbage til sit oprindelige hverv som dekoratør. Vi valgte i første omgang at lade stillingen besætte af vikarer, da vi var usikre på hvordan vi skulle besætte denne stilling. Det blev umiddelbart efter sommerferien besluttet at vi ønskede en faglig opgradering i forhold til især SFO delen. Det resulterede i vores ansættelse af Ole Hoffman der startede til 1. november. Hennings datter blev alvorligt syg og efter ca. 3 uger meddelte Henning at han desværre var nødt til at trække sig fra sin stilling, idet han ikke følte at han med så syg en datter ville kunne indfri de forventninger vi havde til en Afdelingsleder og med spændende proces som Børnehave og SFO skulle videre med. Vi måtte desværre tage dette til efterretning og måtte igen ud i en konstitueret stilling.

8 Efter relativ kort tid faldt valget på Pia Nielsen, som ved flere lejligheder havde udvist interesse for at blive ansat i skolens SFO og Børnehave. Pia har på fornemste vis formået at samle op, håndtere personaleudfordringer og ikke mindste sætte skub i en rigtig god udvikling i SFO og børnehave. Lige efter sommerferien faldt en aftale på plads med erhvervsforskolen i Svendborg om at vi fik en EGU elev. Louis startede på skolen i september og skal være på skolen i 2 år, afbrudt af nogle skoleophold. Da Louis gerne vil ende op med at være pædagog har vi aftalt at han fra nu af primært skal have sin gang i børnehaven og i SFO, afbrudt af et par skoleophold på SOSU skolen i Svendborg. Pauline Fredskilde er også et nyt ansigt på skolen og overtog en lille bitte stilling fra Bo Schriver. Pauline har en del af sin årspraktik her på skolen ligesom hun også har nogle timer på Ryslinge efterskole. Paulines ansættelse stopper til sommer. Som Henrik var inde på i bestyrelsens beretning, måtte vi i løbet af efteråret sande at vi måtte reducere i personalegruppen. Målet har været for den proces vi skulle igennem, at det skulle gøres så sobert og professionelt som overhovedet muligt. Vi må sande at der ikke findes nogen perfekt måde at gøre dette på, det vil altid være en rigtig ubehagelig oplevelse for de ramte, men også de tilbageværende ansatte. I vores analyse fandt vi ud af at vi skulle opnår en økonomisk besparelse og det stod det klart at vi måtte reducere der, hvor det havde mindst mulig påvirkning af dels børnehave, dels SFO og dels skolen. Vi skal derfor til sommer tage afsked med Lisbet Atzen. Vi ønsker alle at hun må komme godt videre. Held og lykke. Børnehave og SFO Lige nu kan personalet i Børnehaven og i SFO godt have en oplevelse af at være blevet syltet en smule de er jo ikke flyttet over i de nye lokaler endnu. Vi forventer at vi i løbet af forhåbentlig overskuelig tid kan fyre startskuddet af, så vi kan komme i gang med renoveringen af den nye fløj til børnehave og SFO. Pia har på mange måder gjort et kæmpe arbejde i forhold til at få skabt en arbejdsplads i det regi, så personalet har en oplevelse af medejerskab. Det er unægtelig svært at opretholde en høj moral, i den venteposition de står i, men jeg har en oplevelse af at på trods af dette, så sker der mange rigtig gode ting i både SFO og Børnehave. Senest med førskolegruppen der lige er startet op, hvor Pia og Michael står for dette. Vi har siden Henning startede haft særlig fokus på at drenge i SFO skulle have en oplevelse at få tilbudt nogle aktiviteter som henvendte sig mere til dem. Dette har Ole til fulde indfriet. Vi har også ønsket at nogle af aktiviteterne var mere forpligtende så det ikke bare var noget man kunne gå til og fra efter forgodtbefindende. Vi afskaffede også det Folkekøkken der var opstået over årene og som optog personalets arbejdstid i SFO rigtig meget. Desuden var det svært at forsvare servering af fastfood, med fiskefingre og pommesfrites som ugentlig servering.

9 I både SFO og børnehave er der en positiv og livsglad stemning, og det vi hele tiden har for øje er at børnene bliver set og har fokus på deres udvikling. Personalet er rigtig gode til at iværksætte aktiviteter for både drenge og piger. Personalet i Børnehave og SFO oplever jeg som yderst positive, humoristiske og imødekommende mennesker det er altid en stor glæder at komme der over og nu håber jeg at det meget snart kun vil være en lille gåtur fra skolen. Fremtiden Den udvikling vi har været igennem på Oure Friskole i det seneste år har vist betydning af at vi formår at hæve os op på et helt andet niveau end skolen hidtil har befundet sig på. Kravene til skoler og dagpasningstilbud er stigende og vi kan ikke bare sådan lidt henslængte læne os tilbage og sige at det går nok alt sammen. Hvis børn har læse- og indlæringsproblemer, kan det ikke nytte noget at vi lader tiden gå der SKAL handles. Hvis børn er forsømte og lider nød, så SKAL vi handle det siger loven. Hvis skolens økonomi ikke er i orden, så SKAL vi handle. Hvis det vi tilbyder ikke lever op til det der er forventeligt at en moderne skole så SKAL vi handle. Mange af de ting vi har foretaget i det seneste års tid, har været brandslukning. Vi har nu en formel beslutning om at de ting vi skal foretage os skal række et stykke ind i fremtiden. Det kan IKKE nytte noget at vi hele tiden halter bagefter, vi SKAL være mere på forkant med udvikling, det er bla. derfor vi har gjort mange af de ting som jeg har beskrevet. Vi må erkende at Oure Friskole og Børnehave, har fået en ny rolle! Vi har før været en skole som nogen kunne opfatte næsten som en sekt, gemt af vejen bag træerne. Vi er nu på vej til at indtage en rolle som byens skole! Det stiller helt andre krav om åbenhed og professionalisme. Vi er IKKE er folkeskolen! Det at vælge Oure Friskole og Børnehave, skal altid være et aktivt skolevalg, det skal allerhelst være et tilvalg og ikke et fravalg af Folkeskolen, eller mangel af bedre! Vi har ambitioner om at lave en skole, som stadig skal være den lille skole, et skoletilbud i yderdistriktet af Svendborg Kommune, som leverer en vare som Svendborg kommune ikke kan tilbyde. Det mener jeg personligt at vi er godt på vej til, om end der stadig er et stykke vej endnu. Vi skal fortsat udvikle personalegruppen, så de har en oplevelse af at være på arbejdsplads, hvor der bliver lyttet til dem, men også en arbejdsplads hvor der bliver vist retning! Der vil konstant være behov for at efter- og videreuddanne personalet og vi må konstant tænke på at vi som mennesker har brug for forandring, og videreudvikling og udfordringer som giver mening. Hvis det hele ikke giver mening for personalet så giver det nok heller ikke mening for børnene. Fødekæden hænger sammen og er tæt forbundet. En personalegruppe der oplever en professionel arbejdsplads og ledelse, vil også gå langt for børnene. Jeg mener at undervisning og det at tage sig af andre folks børn, ALDRIG må blive et lønslavearbejde. Det må og skal være noget vi brænder for, noget som på en eller anden måde er et kald. Jeg mener at hvis man ikke kan se sig selv i det, så har man valgt den forkerte branche og må videre! Mit mål er at vi som skole får skabt øer af intensitet, i en hverdag af rutiner! Med det mener jeg at vi for børnene skal lave en hverdag, der er forudsigelig, og som er i gode faste

10 rammer, men hvor vi også kan blomstre i forskellige projekter, og en gang imellem skabe den intensitet der gør skolen uforglemmelig. At være på Oure Friskole ja, at være lærer og pædagog i dagens Danmark, kræver en hvis portion robusthed og hård hud! Vi skal sammen nu bringe Oure Friskole og Børnehave videre og igennem et kalenderår, som stadig byder os økonomiske udfordringer. Vi skal fortælle den gode historie om Oure Friskole og vi skal konstant arbejde på at få et dynamisk sted i konstant udvikling. Grundtvig og Kold ville vende sig i graven, hvis man havde opfattelsen af at alt skulle være som det plejer. Grundtvig og Kold var særdeles nytænkende i deres tid og de så ikke skolen som noget statisk men som noget der var i konstant udvikling det var det levende møde med det enkelte menneske det handler om. Vi skal holde fast og værne om de gode traditioner som giver mening og skabe nye der hvor det giver mening. På Oure Friskole skal vi være villige til forandring - ikke for forandringens skyld, men for at vi ikke sygner hen i ligegyldighed og langsomt men sikkert lader udviklingen gå i stå, det er jo dét som det Grundtvig-Koldske hele tiden minder os om. I virkeligheden har vi det alle bedst med at det hele er som det plejer, men alle ved også godt, at hvis der skal ske noget udvikling, så må vi alle være åbne og sprede vores arme ud og tage imod med et åbent sind. Dette kan Oure Friskole og derfor vil Oure Friskole blive et skoletilbud på denne egn som vil løfte de positive øjenbryn hos de fleste. Ved alle nye tiltag, så har vi altid det Grundtvig-Koldske i tankerne og de beslutninger vi tager. Oure Friskole har været en stor mundfuld som jeg fik at vide det ville være! Nu er Oure Friskole i mine øjne blevet en skole som ikke har det ry som jeg fik præsenteret i 2011! Oure Friskole er en skole der er på vej, med meget stor hastighed, da vi har et team som kan løfte denne opgave. Og som er positiv over for de tiltag vi har sat i søen! Vi har et team på Oure Friskole og Børnehave, der brænder for jeres børn og for stedet. Oure Friskole og Børnehave velkommen til fremtiden.

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Fra Bestyrelsespostn nr. 35. Bestyrelsesposten er et nyhedsbrev til bestyrelses-medlemmer,

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Trivselserklæring for Carolineskolen

Trivselserklæring for Carolineskolen Trivselserklæring for Carolineskolen Vedtaget i bestyrelsen nov. 2008 På Carolineskolen mener vi at alle mennesker er noget særligt og har en særlig værdi. Alle børn og voksne på Carolineskolen har krav

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011 farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist pædagog 11 På Fanø Efterskole er det slut med at feje ujævnheder væk foran eleverne. I stedet hjælper kontaktlærerne eleverne til

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Sådan ved du om dit barn trives i daginstitutionen

Sådan ved du om dit barn trives i daginstitutionen Sådan ved du om dit barn trives i daginstitutionen Hvordan ved jeg, om mit barn har det godt i børnehaven? Kommer det til at gå ud over mit barn, hvis jeg brokker mig? Vil pædagogerne holde mindre af min

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os Årsmøde den 10. oktober 2013 Årsberetning Vi fejrede i august skolens 147 års fødselsdag blandt andet med den nyere tradition, fælles kaffebord for forældre og ansatte inden alle øvrige aktiviteter. I

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere