Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen"

Transkript

1 Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje på ca. 440,4 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab), hvilket betyder, at en andel på 20 pct. er optaget i schweizerfranc. Ifølge retningslinjerne i den økonomiske politik skal andelen af lån i schweizerfranc befinde sig i niveauet mellem 0 35 pct. Schweizerfrancen er det seneste års tid blevet styrket markant i forhold til euroen og dermed den danske krone. Indtil slutningen af 2009 lå kursen på CHF i intervallet 4,85-4,95. Primo juli 2010 er kursen steget til et niveau på omkring 5,60, mens kursen den 28. januar 2011 er på 5,77. Nordea oplyser, at Europa i øjeblikket lider af stor nervøsitet omkring gældssituationen i en del lande, hvilket gør, at schweizerfrancen bliver brugt som "sikker havn", og der er derfor en stor efterspørgsel efter valutaen. At kursen aldrig har været i dette høje niveau før, gør at det er nærmest umuligt, at sige noget om hvor kursen vil bevæge sig hen på kort sigt. Der tales p.t. om, at kursen kan nå op i 6,32 over for kronen. Dette niveau og højere er ikke urealistisk. Omvendt har vi tidligere set store fald på ganske kort tid. Det er således fortsat muligt at kursen igen vil falde, når markedet normaliseres. I starten af november faldt kursen kraftigt til ca. 5,40, siden er kursen altså igen steget. 1 Grundlæggende er lånene optaget som lån i kroner, men der er indgået en SWAP-aftale henover lånene i schweizerfranc som betyder, at lånene virker som lån i schweizerfranc og derfor i dette notat omtales som schweizerfranc-lån. I kommunens CHFDKK valutaswap betaler kommunen renter og afdrag i CHF og modtager renter og afdrag i DKK. Dette betyder, at stiger CHFDKK bliver kommunens betalinger dyrere målt i DKK. 2 Kommunens underliggende lån (KK ) løber til 2024, mens valutaswappen (846861) kun løber til Lånet er derfor ikke afdækket til schweizerfranc i den fulde løbetid, og der vil være en uafdraget restgæld ved udløb af valutaswappen i Disse beløb vil være schweizerfranc (som betales) og danske kr. (som modtages). Betalingerne ved udløb af kontrakten i 2019 vægter derfor mere i forhold til betalingerne i de øvrige år. En stigning i schweizerfranc valutakursen overfor den danske krone har således større betydning for slutbetalingen i 2019 end de løbende ydelser. 1

2 Figur 1: Valutakursudvikling, Kilde: Nordea Markets Nordea har senest den 24. januar 2011 udsendt en prognose for udviklingen i kursen på schweizerfranc. Prognosen viser en faldende kurs henover 2011 og 2012, således at kursen i januar 2013 er ca. 5,60. Nordea understreger, at prognosen er usikker. Danske Bank vurderer at schweizerfrancen overfor den danske krone er overvurderet, når man betragter de langsigtede mål, hvilket betyder at Danske Bank vurderer et potentiale for en franc svækkelse i 2011, såfremt markedets tillid til euroen forbedres. Det der kan ændre forholdet mellem schweizerfrancen og euroen / danske kroner, er primært voksende tillid til euroen. Som låntager i schweizerfranc er man nødt til at forholde sig til dette. Om det nuværende niveau er gunstigt til at nedlukke schweizerfranc finansiering, må primært bero på en vurdering, om hvorvidt man som låntager "har råd til" at tage chancen for at kursen falder til et lavere niveau. Kan man ikke holde til at kursen stiger til 6,30, så bør man fastlåse tabet på det nuværende niveau. Risikoen er dog, at man lukker ned på det tidspunkt, hvor schweizerfranc topper. Ved beslutning om nedbringelse af schweizerfrancandelen er det et spørgsmål om en forventning til den fremtidige kurs på schweizerfranc. Hvis kommunen forventer stigende kurs på schweizerfranc, 2

3 bør andelen overvejes nedbragt. Dette giver en øget likviditetsbetaling, idet tabet på den nuværende kurs derved bogføres. Hvis det forventes at kursen falder, kan andelen derimod med fordel bibeholdes. Der bør dog i givet fald nøje holdes øje med valutakursen. Hvis kommunen går ud af alle schweizerfranc-lån ved den nuværende kurs- en kurs på 5,77 vil det medføre et tab på 21,1 mio. kr. Lukkes kun en tredjedel af schweizerfranc-lånene vil det medføre et tab på 7,0 mio. kr. svarende til en tredjedel af de 21,1 mio. kr., mens en nedlukning af halvdelen svarer til 10,8 mio. kr. osv. Hvis kommunen derimod går ud af alle schweizerfranc-lån ved en kurs på eksempelvis 6,32 vil det medføre et tab på 30,9 mio. kr. Tilsvarende vil tabet blive mindre hvis kursen på schweizerfranc derimod igen falder. De forholdsvise store tab skal ses i lyset af at lånet i schweizerfranc er indgået på et tidspunkt, hvor kursen var i et niveau på omkring 4,50. Norddjurs Kommune har i mange år haft lån i schweizerfranc og i disse år haft store rentebesparelser herved. Lånet er en sammenlægning af lån i schweizerfranc overført fra de tidligere kommuner. I det følgende eksempel er der taget udgangspunkt i at have optaget et lån i danske kroner med variabel rente i forhold til et lån optaget i schweizerfranc i variabel rente. Eksemplet er udregnet med en volumen på 80 mio. kr. med udgangspunkt i at lånet er indgået den 24. januar 2001: Tabel 1: Teoretisk besparelse vedr. schweizerfranc finansiering. Nedlukning Besparelse i danske kr. 24/01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /01/2013 * * denne beregning er fortaget under forudsætning af en valutakurs på 5.60 den 24. januar Nordeas helt overordnede anbefaling er, at kommunen over tid skal ud af schweizerfranc finansieringen. Som det fremgår af nedenstående figur 2, ligger rentespændet mellem schweiziske franc og danske kroner på omkring 1 %. 3

4 Figur 2: Rentedifferencen mellem schweiziske franc og danske kroner, Kilde: Nordea Markets Det er dermed ikke en så gunstig finansieringsvaluta længere, grundet den lave renteforskel samtidig med store udsving i valutakursen mellem schweizerfranc og danske kroner. Nordea anbefaler derfor, at kommunen sætter en smertegrænse for, hvor langt man vil gå med, hvis kursen fortsætter med at stige. En mulighed er at lukke 1/3 nu (eller hvis kursen kommer over 6,10), 1/3 ved 6,30 eller lignende. Fordelen ved at gå ud af lånene i tempi er, at kommunen i hvert fald ikke kommer til at lukke det hele på den højeste kurs (den dyreste pris). Nordeas rådgiver giver samtidig udtryk for at kursen på schweizerfranc er kommet alt for højt op, og at den forhåbentlig falder tilbage til tidligere niveauer, når der falder ro over det hele igen. Vejen derhen kan dog blive rå, og det er man simpelthen nødt til at forholde sig til. Kommunekredit har været kontaktet for, at høre en second-opinion. Det er deres vurdering, at kommunerne generelt bør have is i maven og afvente udviklingen, i det alle vurderer at kursen på schweizerfranc på sigt vil falde igen. 4

5 Norddjurs Kommune har reelt har tre muligheder: 1. Den ene mulighed er, at have is i maven og afvente situationen. Det betyder, at udgiften til afdrag på lånene i schweizerfranc vil blive forøget, men at merudgiften / tabet fordeles over nogle år. Merudgiften forventes samlet set over lånenes løbetid at ligge i samme niveau som de andre modeller mio. kr. (afhængig af kursudviklingen). 2. Den anden mulighed er, at det besluttes helt at gå ud af schweizerfranc-lånene, og at det sker nu. Kurstabet ved en kurs på eksempelvis 5,77 vil være 21,1 mio. kr. 3. Den tredje mulighed er, at det besluttes, at kommunen går ud af schweizerfranc med en tredjedel eksempelvis når/hvis kursen passerer 6,10 (et tab på 9,17 mio. kr.), yderligere en tredjedel når/hvis kursen eksempelvis passerer 6,30 (et tab på 10,28 mio. kr.) og resten når/hvis kursen passerer 6,50 (et tab på 11,39 mio. kr.). Hvis kursen kommer over 6,5 vil det samlede tab i denne model være 30,84 mio. kr. Finansieringen af eventuelle tab kan helt eller delvist ske på følgende måde: Der kan optages et lån i Kommunekredit på tabet, når lånene omlægges. Tabet kan lægges ind i en ny swap Beløbet kan tages op af kassen Schweizerfranc-lånene kan fortsætte uændret frem til udløb i 2019, og man kan håbe på at kursen på schweizerfranc er faldet til et lavere niveau. Eller kan der laves ny kurs-swap. Anbefaling Det anbefales, at kommunen følger den første af de tre ovenstående muligheder, og således har is i maven og afventer situationen. Dette betyder samtidig, at der ikke træffes en beslutning om at gå ud af schweizerfrancen nu, eller når kursen passerer et vist niveau. Såfremt denne anbefalingen følges, vil forvaltningen naturligvis nøje følge kursudviklingen frem imod valutaswappens udløb i 2019, samt have en løbende dialog med kommunens rådgiver om situationen. 5

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere