Birgitte Munk. Lotte Udsen. Michael Scharff. SkoleVeje side 78

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birgitte Munk. Lotte Udsen. Michael Scharff. SkoleVeje side 78"

Transkript

1 Lotte Udsen Cand.phil i engelsk, adjunkt på Falkonergårdens Gymnasium og HF. Gymnasie-ITvejleder. Har designet diverse WebQuests til engelsk i gymnasiet, bl.a. i forbindelse med antologien You Gotta Try Everything Once, samt samlet materiale til WebQuest-metoden på lotte.udsen. person.emu.dk Michael Scharff Lærer og bibliotekar på Hedelyskolen Greve. Klasselærer for IT-klasse kickstartet af UVM s Banebryder II-projekt i Birgitte Munk Lektor på Silkeborg Amtsgymnasium. Underviser i engelsk, idræt og dramatik og er pædagogisk datavejleder. Gymnasie-IT-vejleder. Medforfatter til Gymnasie- IT, valgmodul K. Er i gang med at udvikle kortere og længere virtuelle forløb til engelskundervisningen i gymnasiet, bl.a. WebQuests. birgitte.munk3.person.emu.dk Projektleder for skolens samarbejde med LEGO & MikroVærkstedet med det fælles mål at skabe nyt naturfagligt center. SkoleVeje side 78

2 Webquest og SkoleKom Kommer du for sjældent i computerrummet? Og når du så endelig har været der, føler du så dybest set, at tiden kunne have været brugt bedre? Synes du, at du står og mangler en ny arbejdsform, der effektivt udnytter internettets muligheder, der jo ellers synes så oplagte? Svaret er webquest. Ideen bag en webquest er, at eleverne påtager sig en rolle, som tvinger dem til at filtrere internettets oceaner af information gennem en bestemt figurs briller. På den måde bliver arbejdsopgaven på samme tid vedkommende, konkret og tilpasset elevernes niveau. I kraft af webquestens strukturerede opbygning kan eleverne gennemføre den næsten uafhængigt af læreren, evt. som helt eller delvist virtuelt forløb, hvor de undervejs rådfører sig med læreren og deres klassekammerater via en konference på SkoleKom. Både i forberedelsesfasen, under processen samt i fremlæggelsesfasen har SkoleKom en række værktøjer, som kan understøtte elevernes arbejde. De muligheder inden for SkoleKom, som vi skitserer i det følgende, kan udnyttes inden for alle mulige projektforløb. I denne artikel vil man kunne finde en beskrivelse af webquestkonceptet, efterfulgt af tre webquestforløb (to til gymnasiet og et til grundskolen), hvor forskellige SkoleKom-værktøjer bliver brugt som understøttelse på forskellige måder. Forløbene inspirerer forhåbentlig til brug af denne yderst engagerende form for it-integration. Det skulle gerne fremgå, at webquesten er en genre, der fortjener udbredelse inden for mange forskellige skoleformer, fag og niveauer. Brugen af SkoleKom beskrives fortrinsvis i grundskoleeksemplet. Denne artikel omhandler bl.a. følgende Skole- Kom-funktioner: Konferencer (lukkede og underkonferencer) Præsentation Studiedokument Hvad er en webquest? Webquesten som pædagogisk metode blev opfundet i 1995 af professor i pædagogisk it-integration Bernie Dodge fra San Diego State University sammen med kollegaen Tom March. Dodge definerer webquestkonceptet sådan her: En webquest er en udforskende aktivitet, hvor informationen, som eleverne anvender, helt eller hovedsageligt, kommer fra internettet. Webquests tilrettelægges med henblik på at udnytte elevernes tid effektivt, at fokusere på at anvende informationer snarere end at søge efter dem, og at understøtte elevernes tankeprocesser, hvad angår analyse, sammenfatning og vurdering. Hvordan adskiller webquesten sig så fra andre webbaserede aktiviteter? Til det har Bernie Dodge følgende svar: Omdrejningspunktet i en webquest er en medrivende og lad-sig-gørlig opgave, som sætter tanker i gang, der på en eller anden måde hæver sig op over det registrerende SkoleVeje side 79

3 niveau. Det handler om at gøre noget med information. Tankerne kan være kreative eller kritiske og indeholde problemløsning, vurdering, analyse eller syntese. Opgaven må og skal være mere end bare at besvare spørgsmål eller bevidstløst at gengive det, der står på skærmen. I bedste fald er webquesten en forenklet udgave af en arbejdsopgave, som den kunne forme sig uden for skolens mure. Det altafgørende ved en webquest er, som man kan se, at eleverne skal gøre noget med informationerne. Den opgave, eleverne stilles, skal tvinge dem til at omskabe og sammenfatte abstrakt information til egentlig konkret og vedkommende viden. For at undgå, at eleverne bruger tiden på at søge tilfældigt på internettet, har læreren i forvejen udvalgt de link, eleverne skal bruge i webquesten; dvs at læreren kender de pågældende kilder og på forhånd har vurderet, hvor pålidelige de er, og om de giver de nødvendige informationer. Den opgave, eleverne kan stilles i en webquest, kan fx være: En tidskapsel fra en bestemt periode, fx København i 60 erne En udstilling, fx Surrealistisk kunst En fiktiv rejsebeskrivelse, fx Du skriver hjem om din rejse til Barcelona En fiktiv dagbog, fx Du er inder og året er Skriv fire dagbogsblade En retssag, fx Skal kræftramte rygere have erstatning af tobaksindustrien? En paneldiskussion, fx Skal vi tillade aktiv dødshjælp? Historiske personer mødes, fx Berømtheder fra tyvernes USA Avisskrivning, fx Producér en avis fra København i år 1536 En detektivopgave, fx Kong Tutankhamon Var det mord? Et brev til myndighederne, fx Skriv til Præsident Bush: Hvordan skal USA bære sig ad med at forvalte sin magt efter 11. september? Analyse af en bestemt genre og produktion af et eksempel inden for genren, fx eventyr eller reklamer Kontrafaktisk historieskrivning, fx Hvordan ville Danmark se ud i dag, hvis tyskerne havde vundet Anden Verdenskrig? Opgaven, som eleverne arbejder med, skulle som sagt gerne være en forenklet udgave af noget, som foregår ude i virkelighedens verden. Opbyg derfor webquesten med et virkelighedsnært scenario som ramme. Eksempel på et virkelighedsnært scenario Emne: Reklamen som genre Opgave: Reklamebureauet Sælg Alt! skal ansætte et nyt hold reklamefolk. Direktøren har bedt alle ansøgerhold om at analysere nogle kendte reklamer, så hun kan få et SkoleVeje side 80

4 indtryk af deres viden om reklamestrategier. Hun har også bedt hvert ansøgerhold om at lave en reklame for et opdigtet produkt. Holdet med den bedste reklame får jobbet. På webstedet lotte.udsen.person.emu.dk befinder der sig en materialesamling om webquestgenren, som bl.a. indeholder en oversigt over arbejdsgangen ved tilrettelæggelsen af en webquest. Desuden kan man her finde link til forskellige baser med inspirerende eksempler på webquests inden for alle mulige fag og niveauer. Hvordan ser en webquest ud, og hvor befinder den sig, når man har lavet den? Man kan vælge at opbygge webquesten som én lang webside med grundelementerne opstillet neden under hinanden. Det er klart den letteste måde. Man kan også vælge at bruge lidt mere tid og energi på udformningen og opbygge webquesten, så den består af et antal websider, som man forbinder indbyrdes via link. Alle instrukserne i en webquest lægger man frit tilgængeligt på nettet, så eleverne kan arbejde forholdsvis uafhængigt af læreren. I denne sammenhæng er det en oplagt fordel at oprette en konference på SkoleKom til hver gruppe i webquesten. Her kan grupperne så rådføre sig med læreren, føre logbog og gemme deres halv- og helfærdige produkter under arbejdet. På den måde stifter eleverne bekendtskab med denne helt særlige arbejdsform, som giver dem muligheden for at arbejde videre på deres projekt alle steder, hvor der er en computer med internetadgang. Webquestens byggeklodser Webquestskabelonen nedenfor består af et antal byggeklodser. Som det vil fremgå, kan modellen varieres i det uendelige. Der er kun tale om en huskeliste, og man kan vælge til og fra afhængigt af fag, niveau og formål. På før omtalte websted kan man også finde et link til en simpel skabelon for en webquest, som man kan downloade og skrive i. Introduktion Sæt scenen opbyg et virkelighedsnært scenario Væk elevens interesse Giv eleven et ganske kort indblik i det, der venter. SkoleVeje side 81

5 Opgave Beskriv de overordnede faser i webquesten Beskriv slutproduktet. Evt. indledende skattejagt Kan bruges, hvis det er nødvendigt at starte med at få skabt en vis grad af basisviden. Afrund evt. jagten med Det store Spørgsmål, fx Hvad er de vigtigste ting i emnet? Processen Opbyg processen trinvis Beskriv hvert trin så klart, at eleverne bliver i stand til at frigøre sig fra læreren Lav forskellige roller/synsvinkler enten til hver gruppe eller til hvert enkelt elev. Internetkilder Lav linksamling med udvalgte internetkilder Sortér linkene i underkategorier eller efter rollefordelingen. Arbejdsark Opbyg arbejdsarket, så det: tvinger eleverne til at sortere mellem relevant og irrelevant information hjælper eleverne til at strukturere informationen på en anden måde, end den fremtræder i kilderne forpligter eleverne til at udvide deres ordforråd og begrebsapparat, fx via krav om et vist antal nøgleord/-begreber, som de skal bruge på en meningsfuld og relevant måde i slutproduktet. Tjekliste Vis eleverne fra starten via tjeklisten, hvad der kræves af deres slutprodukt Gør det klart for eleverne, hvordan de bærer sig ad med at lave et fagligt solidt produkt. Tjeklisten kan bagefter danne udgangspunkt for evalueringen af elevernes produkter, Afslutning Afrund webquesten Opsummer, hvad eleverne har lært Giv eleverne en opfordring til at udvide deres horisont yderligere (evt. ved at give et link). SkoleVeje side 82

6 Tip til læreren Beskriv webquestens formål Angiv fag og niveau Lav vejledende tidsplan Giv tip til tekster/litteratur/film, der kan bruges i forbindelse med webquesten Tre webquestforløb For at illustrere spændvidden inden for webquests, følger der herunder en beskrivelse af tre forskellige webquests. Den første følger webquestskabelonen mest slavisk, hvorimod de to sidste er friere fortolkninger af konceptet. Disse tre eksempler skulle gerne kunne give inspiration til, hvordan man selv kan udnytte og tilpasse metoden. Apartheid en webquest til 2.g-engelsk Formålet Denne webquest er tilrettelagt med henblik på brug i engelskundervisningen som indføring i sociale, historiske og politiske aspekter af apartheidsystemet før læsning af sydafrikansk litteratur. Eleverne får gennem forløbet øvelse i omdannelse og sammenfatning af information til perspektiver og vurderinger. De får under arbejdsprocessen desuden trænet de forskellige faser i skriveprocessen. Den integrerede onlineordbog og de specifikke krav om såvel anvendelse som forklaring af nøglebegreber i slutproduktet sikrer, at eleverne udvider deres aktive ordforråd, og at de arbejder med at få centrale begreber helt på plads. Den oprindelige (engelske) udgave af webquesten befinder sig på følgende adresse: lotte.udsen.person.emu.dk/apartheid_intro.html Tidsforbrug Denne webquest kan afvikles i løbet af fire dobbeltlektioner, dvs. i alt otte lektioner a 45 minutter. Det kræver dog, at eleverne laver skrivearbejdet som hjemmearbejde. Der er for øvrigt intet til hinder for, at eleverne samtidig får til opgave at læse en tekst derhjemme. Hvis man fx læser den fortræffelige roman The Smell of Apples af Mark Behr der giver en både idyllisk og samtidig rystende skildring af en hvid dybt privilegeret Boerdrengs opvækst i et sygt Sydafrika kan man give eleverne de første 82 sider for som læsning derhjemme, mens webquesten foregår. SkoleVeje side 83

7 Introduktion Før vi begynder på at beskæftige os med sydafrikanske tekster, er det afgørende, at vi får indsigt i, hvordan apartheid har påvirket almindelige sydafrikaneres liv. Derfor må vi skaffe os godt kendskab til apartheidsystemet. Men vi har behov for mere end det. Vi må ned under huden på det sydafrikanske folk både de sorte, hvide og farvede. I stedet for at studere apartheidperioden på afstand, vil vi i dette projekt gøre alt, hvad vi kan, for at betragte perioden med de impliceredes øjne. Du er nu på vej væk fra din rolle som dansk elev og hen imod forståelsen af, hvad det vil sige at være en sydafrikaner, der er vokset op under apartheid. Opgaven Først skal du gennemføre den indledende skattejagt, hvor du skaffer dig grundlæggende viden om apartheidsystemet. Så går du i gang med den egentlige webquest, hvor din opgave går ud på at udforske en række internetkilder, så du til sidst er så godt rustet, at du kan skrive et opdigtet brev fra en sydafrikaner, som lever under apartheid. Brevet skal være til en penneven/- veninde i enten Storbritannien eller USA. Dit slutprodukt vil være en mappe, der ud over at indeholde dit opdigtede brev, også vil indeholde alle andre dokumenter fra webquesten. Denne mappe vil du bagefter kunne bruge som en opslagsbog under arbejdet med tekster om Sydafrika. Den indledende skattejagt For at du kan skaffe dig viden om de væsentligste aspekter af Sydafrika under apartheid, skal du finde svarene til spørgsmålene nedenfor ved at udforske de anførte link. Når du har fundet alle svarene, går du videre til Det store Spørgsmål allernederst og sammenfatter dine ideer til en mere overordnet forståelse af emnet. SkoleVeje side 84

8 Apartheid Arbejdsark til skattejagten Spørgsmål 1. Skriv navnene på alle Sydafrikas provinser. 2. Hvad betyder ordet apartheid? Og på hvilket sprog? 3. Hvordan defineres en persons race i Sydafrika? 4. Hvilke etniske grupper findes der i Sydafrika? Hvor stor er hver gruppe? Og hvilke sprog taler de? 5. Hvornår blev apartheid indført officielt Sydafrika? 6. Hvad var formålet med apartheid? 7. Hvad gjorde regeringen som noget af det første for at opnå målet med apartheid? 8. Forklar politikken, der kaldtes separate development. 9. Forklar følgende centrale begreber: a. Homeland/Bantustan b. Township c. Passbook d. Labor permit e. Curfew regulations f. Preventive detention Det store Spørgsmål Kik på spørgsmålene og dine svar ovenfor og skriv, hvad du mener er de tre-fem væsentligste ting at hæfte sig ved, når man beskæftiger sig med apartheid. Processen i selve webquesten Trin 1 - Fordel følgende roller på gruppens medlemmer: Den unge hvide boer Den unge fattige sorte sydafrikaner Den unge sorte universitetsstuderende Den unge farvede sydafrikaner Trin 2 - I gruppen beslutter I jer nu for følgende: Køn, præcis alder og navn på hver af jeres personer Hvordan gruppens forskellige personers liv er forbundne. Disse forbindelser skal afspejle apartheidsystemet. SkoleVeje side 85

9 Nu udprinter og læser eleverne nedenstående tjekliste, så de ved præcis, hvad der forventes af deres produkt: Trin 3 Apartheid Tjekliste til slutproduktet 1. Er der nok detaljer og beskrivelser i dit brev til, at din britiske/amerikanske penneven kan få et ordentligt indtryk af dit liv? 2. Bruger du mindst ti nøglebegreber fra internetkilderne i dit brev? Og forklarer du din penneven disse begreber? 3. Viser dit brev din viden om de samfundsmæssige, historiske og politiske aspekter af apartheidsystemet? 4. Formidler du din rolles holdning til apartheidsystemet klart og effektivt til din penneven? 5. Har du valgt et afgørende år i apartheidsystemets historie at skrive dit brev fra? Og kommenterer du i dit brev de væsentligste begivenheder, der foregik i Sydafrika det år? 6. Nævner du de andre gruppemedlemmers roller i dit brev? Og har du gjort det nemt for din penneven at forstå, hvordan gruppens rollers liv er forbundne? 7. Er forbindelsen mellem gruppernes roller sandsynlig, når man tager apartheidsystemet i betragtning? 8. Har du indsat mindst ét foto i dit brev fra billedbaserne? Har du tilføjet en billedtekst, hvor du beskriver og kommenterer billedet? 9. Er brevet langt nok? (Spørg din lærer, hvor langt det skal være). Hver elev skal aflevere følgende: Brevet til pennevennen Arbejdsarket fra skattejagten Arbejdsarket fra den egentlige webquest Denne tjekliste Div. andre noter 10. Har du samlet alle disse materialer i en mappe? Hver enkelt elev klikker sig nu ind på siden med internetkilder og udforsker de link, der er anført dér. Eleven bruger arbejdsarket til at skrive noter på. Arbejdsarket er opdelt i meget konkrete kategorier, så det tvinger eleverne til at betragte den information, de finder i internetkilderne, ud fra præcis de behov, de selv har, for at kunne opbygge den rolle, de er blevet tildelt. Arbejdsarket ses på næste side: SkoleVeje side 86

10 Trin 4 Apartheid Sæt kryds ud for din rolle Arbejdsark til selve webquesten Den unge hvide boer Den unge fattige sorte sydafrikaner Den unge fattige sorte universitetsstuderende Den unge farvede sydafrikaner Hjem og boligkvarter Familie og levestandard Skole og venner Trin 5, 6 og 7 Nu vælger hver elev et afgørende år i apartheidens historie at skrive sit opdigtede brev fra. Så laver han/hun en brainstorm og finder måder at indarbejde informationer fra arbejdsarket i brevet. Derefter skriver han et første udkast til brevet og indsætter så et relevant foto fra Sydafrika fra en af de to billeddatabaser anført som link i webquesten. Eleven skriver en billedtekst til fotoet, hvor han beskriver og kommenterer billedet, som om han/hun selv har taget det. Eleven gemmer sit udkast og det indsatte billede i gruppens konference. Så har han det, når han skal arbejde videre med det på skolen eller derhjemme. SkoleVeje side 87

11 Trin 8 og 9 Gruppen sætter sig nu og læser hinandens brevudkast. Derefter gennemgår gruppen sammen udkastene for at se, om de opfylder kravene fra tjeklisten. Gruppen bliver så enig om fem konkrete måder at forbedre hvert brev på. Derefter skriver hver elev nu den endelige udgave af sit brev, hvor han bruger gruppens forslag til forbedringer. Trin 10 I en samlet arbejdsmappe afleverer hver elev følgende slutprodukt til læreren: det opdigtede brev til pennevennen, skattejagt-arbejdsarket, webquest-arbejdsarket, tjeklisten og div. andre noter. Denne mappe bruges efterfølgende af eleven som opslagsbog under arbejdet med kernetekster om emnet i klassen. Afslutning Eleverne mindes om, at Sydafrika gjorde en ende på apartheidsystemet i 1994, hvor Nelson Mandela blev præsident, og landet blev et egentligt demokrati. Eleverne gøres opmærksomme på de store og komplicerede problemer, som landet stadig slås med som en følge af arven fra apartheid. Her står også anført et par link til websider om problematikken. Disse websider kan læreren evt. anvende som kernetekster som opfølgning på webquesten. Forsøg på dyr en webquest til 1.g-engelsk Den oprindelige (engelske) version af webquesten findes på adressen birgitte.munk3.person.emu.dk Formål Webquesten kan også bruges til kortere forløb i en klasse, hvor eleverne skal: sætte sig ind i et bestemt emne undersøge, hvad andre menneskers holdninger er til det afklare, hvad de selv mener og føler. På internettet findes mange websider med bestemte budskaber både i tekst og i billedmateriale og det er ganske svært at sortere mellem skidt og kanel. Webquesten tvinger eleverne til at repræsentere en bestemt fiktiv person, som de ikke nødvendigvis er SkoleVeje side 88

12 enige med, og dermed får de en klarere forståelse for, at det materiale, de finder på internettet, ofte kan have et bestemt manipulatorisk sigte. Den webquest, som er beskrevet her, slutter med en klassediskussion og er derfor velegnet til mundtlig træning i et sprogfag som engelsk, hvor eleverne har en rimelig sprogfærdighed. Den kan i øvrigt også bruges i et tværfagligt samarbejde med biologi, og intentionen er, at den også kan bruges i grundskolens ældste klasser. Der blev brugt to modulet a 90 minutter til forløbet et modul til det forberedende arbejde i computerrummet og et modul til gruppefremlæggelsen i klassen. Introduktion Fra vi står op om morgenen, til vi går i seng om aftenen, bruger vi mange forskellige produkter, som er fremstillet og testet i laboratorier. Produkter som sæbe, vaskepulver, tandpasta, creme, kosmetik og forskellig slags medicin er blevet testet mange gange, før de er blevet sendt ud i butikkerne, hvor vi kan købe dem. Videnskabsfolk og læger bruger somme tider dyr, når de skal teste produkterne, og det er der mange mennesker, der er imod. Vi skal nu i gang med en diskussion på engelsk om testning på levende dyr (på engelsk ofte kaldt: vivisection ). I skal forestille jer, at I skal deltage i en paneldiskussion om emnet. Hver gruppe skal forberede et oplæg på fem-syv minutter, som en af jer skal fremlægge i panelet. Hver gruppe repræsenterer en bestemt (fiktiv) person. Når alle oplæg er færdige, bliver der ca. 10 minutters diskussion om emnet. Til sidst vil gruppe 7 opsummere. Proces 1. Find jeres baggrundsmateriale på internettet 2. Skriv et oplæg om vivisection, som viser jeres persons holdninger. NB! Gruppe 7 har specielle opgaver, se nedenunder + gruppe 7 s tjekliste i underkonferencen) 2. Brug tjeklisten, når I skriver jeres oplæg. Find dokumentet i underkonferencen og print det ud, så I kan have det liggende ved siden af, mens I skriver. Rolleliste Gruppe 1: Peter Johnson Peter Johnson er læge på Southampton Hospital. Peter er 37 år, og han har studeret i USA i tre år for at videreuddanne sig, efter han blev færdig på universitet i England. Han bor nu i Southampton, hvor han arbejder med forskning på kræftafdelingen. SkoleVeje side 89

13 Link Her kan I finde baggrundsmateriale til jeres præsentation ( the USDA = the United States Department of Agriculture) Peters hospitals webside. I kan hvis I har lyst tage på en virtuel tur igennem hospitalet. Onlineordbog Slå vivisection op! Gruppe 2: Sarah Simpson Sarah Simpson er pensioneret bankassistent. Hun er 65 år og enke. Hun har to beaglehunde, som hun elsker over alt andet på jorden. Sarah bor i Southampton. Link Her kan I finde baggrundsmateriale til jeres præsentation Et link til The Bank of England, som Sarah har arbejdet for i 29 år Sarah er naturligvis medlem af The Beagle Club og drikker sin te af Beagle Clubkrus Onlineordbog Slå vivisection op! Gruppe 3: Hank Smith Hank Smith er 26 år og uddannet som lærer, og han var klassekammerat med Neil Hansson i folkeskolen. Nu underviser han i biologi på The Bredon School, og han går meget op i sammenhængen mellem naturvidenskab og etik/filosofi. Link vivisection-absurd.org.uk/xeands.html Her kan I finde baggrundsmateriale til jeres præsentation Et link til skolen, hvor Hank er lærer. SkoleVeje side 90

14 Onlineordbog Slå vivisection op! Gruppe 4: Trudy Sicamore Trudy Sicamore er 16 år gammel, og hun arbejder i den lokale Body Shop. Hun beundrer Anita Roddick rigtig meget, og hun tror fuldt og fast på, at Anita Roddicks synspunkter ( the Body Shop Values ) er rigtige. Link Her kan I finde baggrundsmateriale til jeres præsentation Anita Roddicks websted Her kan I finde Southampton Body Shop, hvor Trudy arbejder. Onlineordbog Slå vivisection op! Gruppe 5: Linda Lotus Linda Lotus er 19 år, og hun drømmer om at blive sangerinde. Hun synger i to band, men hun er også nødt til at have deltidsarbejde i The Grapes (en pub i centrum af Southampton) for at tjene til livets ophold. Linda er vegetar, og hun er også meget interesseret i astrologi. Link Her kan I finde baggrundsmateriale til jeres præsentation cfm?nid= The Grapes, Lindas pub. Onlineordbog Slå vivisection op! SkoleVeje side 91

15 Gruppe 6: Tony Sunderland Tony Sunderland er 30 år og arbejder i det britiske indenrigsministerium i London. Han er medlem af partiet Labour og vil gerne være professionel politiker. Derfor vil han stille op til det næste parlamentsvalg i den lokale valgkreds i Southampton, hvor han er født og opvokset. Link Her kan I finde baggrundsmateriale til jeres præsentation Den lokale afdeling af the Labour Party - Om partiet Labour Her kan I komme på en tur i parlamentsbygningen i the House of Commons Onlineordbog Slå vivisection op! Gruppe 7: Neil Hansson Speciel opgave! Neil Hansson er 26 år og uddannet som journalist, men er endnu ikke blevet fastansat ved en avis eller et ugeblad. Derfor arbejder han freelance, og da han ved meget om forsøg på dyr i videnskabelig sammenhæng, har han besluttet sig for at skrive en artikel om emnet. Derfor har han arrangeret en debataften i det lokale VoksenUddannelsesCenter, hvor han har inviteret folk fra lokalområdet til at lave oplæg i en paneldiskussion. Han vil lave referat af diskussionen og bruge referatet som grundlag for artiklen, som han vil sende til 27 forskellige aviser og ugeblade i England. Det er jeres opgave at være arrangør, indleder og ordstyrer, og I skal: byde velkommen give en objektiv introduktion til emnet styre mødet og sørge for, at oplæggene ikke varer længere end syv minutter sørge for, at mødet forløber i god ro og orden, og at ingen afbryder et oplæg sørge for, at publikum deltager i diskussionen efter oplæggene opsummere hvad, I synes, var det centrale i oplæggene og i diskussionen sige farvel og kom godt hjem! Se jeres specielle tjekliste i konferencen. SkoleVeje side 92

16 Link Her kan I finde baggrundsmateriale til jeres introduktion Her er internetversionen af en af de (kendte) britiske aviser, som, Neil håber, vil bringe hans artikel Her kan I se faciliteterne på sprogskolen, som er knyttet til Southampton Universitet. Neil har fået lov at låne kantinen til sit arrangement. Tjekliste gruppe 1-6 Her er en liste over ting, som (mindst) skal med i jeres præsentation. I må gerne føje andre punkter til. Det er tilladt men ikke obligatorisk at bruge en præsentationsværktøj, fx Skole- Koms præsentationsprogram eller PowerPoint. Præsentationen må højst bestå af otte dias; ellers tager det for lang tid. Der vil være en storskærmsprojektor i klasselokalet, når I fremlægger. Tjek følgende punkter: 1. Begynder I med en præsentation af jeres person er der oplysninger om alder, job, uddannelse, arbejdsmæssig baggrund, udseende (herunder påklædning)? 2. Har I en tydelig opfattelse af jeres persons meninger om emnet, og synes I, at det lykkes jer at udtrykke disse meninger så klart, at tilhørerne kan forstå dem? 3. Bruger jeres person overbevisende argumenter? 4. Bruger jeres person mindst to velvalgte eksempler til at underbygge sin argumentation? 5. Udtrykker jeres person sig, så alle i salen kan forstå det? Er der fx specielle sproglige ord og udtryk, som kun bruges i forbindelse med dette emne? Hvis der er har I så tænkt over, hvordan I vil definere disse ord og udtryk for tilhørerne? 6. Har I aftalt, hvornår I skal øve jer i at fremlægge jeres oplæg for et publikum? Om præsentationen: 1. Bruger I præsentationsprogrammet som et effektivt værktøj til at underbygge jeres mundtlige fremlæggelse? 2. Bruger I jeres dias til at understrege de vigtigste ting i jeres oplæg? 3. Bruger I diassene til at vise illustrationer (billeder, grafik etc.), som viser jeres holdning til forsøg på dyr? SkoleVeje side 93

17 Tjekliste gruppe 7 Her er en liste over ting, som (mindst) skal med i jeres introduktion. I må gerne føje andre punkter til. Det er i øvrigt jeres opgave at stille borde og stole i klasselokalet på en praktisk måde og sørge for, at alle kan se evt. præsentationer. Tjek følgende punkter: 1. Begynder I med en præsentation af jeres person er der oplysninger om alder, job, uddannelse, arbejdsmæssig baggrund, udseende (herunder påklædning)? 2. Introducerer I emnet så objektivt og neutralt som muligt? 3. Udtrykker jeres person sig, så alle i salen kan forstå det? Er der for eksempel specielle sproglige ord og udtryk, som kun bruges i forbindelse med dette emne? Hvis der er har I så tænkt over, hvordan I vil definere disse ord og udtryk for tilhørerne? 4. Har I aftalt, hvornår I skal øve jer i at fremlægge jeres introduktion for et publikum? SkoleVeje side 94

18 På vej mod planeten Urri Plotz en webquest i dansk i 6. klasse Udgangspunktet for dette forløb er børns fascination af det fantastiske. Med eventyret, fantasy, Potter og Frodo har fantasien for alvor fået vinger de seneste år. Inspirationen herfra skal skolen udnytte og skabe undervisningsforløb, der går nye veje i forsøget på at kombinere det faglige med børns lyst til at spille roller. Webquest som forløb i folkeskolen Webquestens grundidé er at forene faglige og it-faglige mål i en forløbsmæssig helhed, hvor fagligheden går hånd i hånd med kreativiteten. SkoleKom er i denne forbindelse et oplagt værktøj med en række funktioner, der understøtter forløbet og samtidig danner den nødvendige ramme for børnenes arbejde. Mål Målet med denne webquest i 6. klasse er at udfordre eleverne, så de kan: indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst skrive i fiktive genrer give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation få kendskab til de muligheder for gruppearbejde og kommunikation, der ligger i SkoleKoms konferencesystem anvende studiedokument i SkoleKom til procesorienteret skrivning og fælles logbog anvende et præsentationsværktøj, fx SkoleKoms præsentationsprogram eller PowerPoint. SkoleKom I dette forløb vil det være naturligt, at en af skolens it-ressourcepersoner i begyndelsen viser læreren SkoleKom-funktionerne: konference, underkonferencer, studiedokument og præsentationsværktøj. Børnene introduceres for konference og underkonference i SkoleKom, da disse vil være omdrejningspunktet for en væsentlig del af arbejdet. SkoleVeje side 95

19 Læreren gennemgår studiedokumentfunktionen, hvor grupperne kan skrive i samme dokument, når de arbejder med procesorienteret skrivning og gruppelogbog. Det er en god ide, at administrator eller it-vejleder afholder et kort kursus i Skole- Koms præsentationsværktøj eller Power- Point, da det kan være nyt for mange at skulle formidle deres produkt på denne måde. Indhold Optakten for børnene er et scenario med rødder i tidens fantastiske fortællinger. Børnene skal i grupper skabe en stribe digitale tidskapsler et begreb, der her dækker over elevskabte tekster til billeder fundet i bestemte billeddatabaser. Der er indledningsvis tale om familieportrætter fra som skal danne udgangspunkt for tekster, der fremstår som forskellige bud på vores levevis i Danmark i det 21. århundrede. Eleverne skal påtage sig forskellige roller i familien efter fælles drøftelse, når portrættet er valgt. De skal hver især gøre sig klart, hvem deres person på billedet er og beskrive den pågældende med ydre og indre personkarakteristik, inden de sammen skildrer familiens liv. Billedbeskrivelsen indgår ikke i tidskapslen, men er en del af fremlæggelsen, der er beskrevet under afsnittet om eleven. Tidskapslen skal også indeholde billeder af Jorden fra ledsaget af små digte, og børnene skal her se sig selv i rollen som poetiske ambassadører for vores Jord. Billederne indtager altså en central rolle som afsæt for børnenes indlevelse og skriveproces. Fotograferne Suste Bonnen, og Yann Arthus-Bertrand, har givet tilladelse til, at deres billeder indgår i elevernes produkter, hvis blot kildeangivelse anføres under fotografierne. Inden webquesten tager sin begyndelse, har læreren skrevet et fælles oplæg i Skole- SkoleVeje side 96

20 Kom-konferencen, der er tilpasset den pågældende elevgruppe. Her beskrives forløbet, opgaverne og de faglige krav, der stilles til de genrer, eleverne skal arbejde i. Logbogens rolle som planlægnings- og evalueringsværktøj i forløbet gøres klart. Hver gang afrundes webquestlektionerne med fx at besvare bestemte spørgsmål om, hvad eleven og gruppen har foretaget sig, og hvordan det er forløbet den pågældende dag. Det giver lærer og børn et værdifuldt udgangspunkt for at drøfte, hvordan processen forløber. Begreberne scenario, tidskapsel og rollefordeling eksemplificeres og drøftes på klassen, og der kan som det første oprettes en fælles idébank i konferencen. Med Sustes Bonnens og Yann Arthus-Bertrands billeder tilføjes endvidere en æstetisk dimension, som kan gøres til et mindre delemne om billeder. Introduktionen til disse smukke billeder vil være oplagt på storskærm. I den forbindelse konkretiseres billedbeskrivelsens grundelementer: genre, opbygning, farver, lys, dybde etc., da dette vil indgå i en af opgaverne. Faglig læsning og baggrundsviden om universet og astronomien indgår i børnenes læsning af link til Tycho Brahe Planetariet og Orion Planetariet: boern.tycho.dk/index.html Disse link skal endvidere tjene som baggrundsviden og inspiration for det andet og sidste scenario, hvor børnene i rollen som førstehåndsvidner til en landing på en fjern planet skal beskrive et dramatisk hændelsesforløb. Børnene skal skrive i gruppelogbogen i underkonferencen.. Kravene til denne fastsættes af læreren og skrives i oplægget. Logbogen kan med fordel skrives i et studiedokument, da det åbner mulighed for, at den enkelte elev i gruppen kan give sit besyv med. Hermed får gruppens arbejde en gennemsigtighed, og logbogen giver samtidig et overblik over ansvarsfordelingen. SkoleVeje side 97

21 Eleven Første scenario Rumskibet Quest 6 skal snart af sted for at søge efter nyt liv i universet. Målet er en fjern planet, som er nabo til Uranus og månen Titan. Planeten er endnu ikke navngivet, men kaldes her for Urri Plotz. I har fået til opgave at fremstille tidskapsler om mennesker i Danmark og Jorden, som skal med ombord på Quest 6. Vores fjerne naboer må ikke være i tvivl om, at vi har fredelige hensigter og skal derfor helst have et positivt indtryk af vores befolkning og vores klode. Læreren har oprettet en konference i SkoleKom, hvor der findes et fælles oplæg, og hvor jeres gruppe har sin egen konference med et navn. I skal arbejde med to forskellige billeddatabaser, hvor I først vælger en række billeder af mennesker og Jorden, som I gemmer i en mappe, som I giver navnet Billeder. Hver gruppe udvælger et familieportræt på På billedet er en række personer, og I skal nu fordele rollerne imellem jer. Når I hver især har valgt en fra portrættet, skal I beskrive personen, så det står klart, hvem den enkelte nu har forvandlet sig til. Når man arbejder med personerne på et billede, er det sjovt at leve sig helt ind i dem. Det kan man gøre ved at sætte dem i den varme stol. En fra gruppen sætter sig i den varme stol og forestiller sig, at han/hun er en af billedets personer. De andre fra gruppen stiller spørgsmål til personen i den varme stol og vedkommende svarer, som om han/hun var personen. Både personens ydre og indre beskrives. Herefter skriver I selve historien til tidskapslen, der viser, hvordan jeres rollefamilie og personer lever og fungerer. I tidskapslen skal der også indgå tre-fire billeder af Jorden, som I finder her: Antallet af billeder skal svare til det antal medlemmer, I er i gruppen. Hver af jer skriver et digt om naturens skønhed her på kloden, som I derefter samler i et studiedokument i konferencen. Læs hinandens digte og kom med kommentarer, gode ideer eller hjælp. I skal mindst skrive en positiv kommentar til hvert digt. Digte og billeder lægges herefter i SkoleKoms præsentationsprogram. SkoleVeje side 98

22 Andet scenario Inden jeres gruppe går i gang med den sidste opgave, er det først tid til at læse nærmere om, hvad universet og astronomien består af. Det overblik får I fra to af Danmarks fine Planetarier: boern.tycho.dk/index.html Her skal I på en rejse i universet. Der er nu gået flere år, siden Quest 6 forlod Jordens overflade. I sidder nu på første række i Dansk Rumcenter. På en kæmpe storskærm ser I rumskibet lande sikkert på planeten Urri Plotz. To små flyvende computerstyrede spionkameraer sendes af sted. Diskuter et hændelsesforløb, tag notater og skriv herefter en historie, hvor I bruger jeres viden fra de to link. I arbejder to og to ved computeren og skriver i et studiedokument, så de to andre fra gruppen kan komme med gode råd eller kritik af jeres historie. Herefter skrives historierne færdige og lægges i konferencen, hvor alle klassens produkter samles, inden de til sidst lægges i som præsentation. Formidling Først og fremmest lægges så meget som muligt på klassens hjemmeside, hvis I har en sådan. Historierne fra planeten lægges i konferencen eller i som præsentation, så jeres klassekammerater kan læse dem. I SkoleIntras elevdel kan arbejdet placeres i elevporteføljen, så forældrene kan se det. Jeres arbejde kan også sendes til familie, venner eller andre elever som elektronisk post. Ved fælles afslutning på klassen skal I: fremvise jeres samlede præsentation og beskrive jeres billeder ud fra de krav, læreren har skrevet i oplægget beskrive billederne beskrive, hvorfor I har valgt netop de billeder give et resume af jeres tekster læse digtene højt til billederne, der vises på storskærm. SkoleVeje side 99

23 Link lotte.udsen.person.emu.dk webquestmaterialesamling med bl.a. eksempler, skabeloner, forslag til arbejdsgang ved tilrettelæggelsen af en webquest lotte.udsen.person.emu.dk/apartheid_intro.html Apartheid en webquest til 2.g-engelsk i gymnasiet birgitte.munk3.person.emu.dk Forsøg på dyr en webquest til 1.g-engelsk i gymnasiet michael.scharff.person.emu.dk På vej mod planeten Urri Plotz en webquest i dansk i 6. klasse webquest.sdsu.edu Siden 1995 er Bernie Dodges websted The WebQuest Page gået hen og blevet en omfattende ressource med pædagogiske fif og utallige eksempler på inspirerende webquests inden for forskellige fag og niveauer Den danske udgave af The WebQuest Page. SkoleVeje side 100

Forslag til arbejdsgang ved tilrettelæggelse af en WebQuest

Forslag til arbejdsgang ved tilrettelæggelse af en WebQuest Forslag til arbejdsgang ved tilrettelæggelse af en WebQuest Ressourcer på webstedet: http://lotte.udsen.person.emu.dk Få ideer fra webstedets "Samlinger af WebQuests". Udfyld det vedlagte arbejdsark. (Dvs.

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA

DIALOG. Tale TALE. Lærervejledning. Dialog. til BuildToExpress. Dialog. Lytte. Refleksion Tale DIA sion sionrefleksion e Tale Refleksion le Lytte DIALOG TALE Dialog g Dialog RefleksionR TERefleksion R efleksiontale DI Dialog Refleksion Tale DIA Dialog Lærervejledning til BuildToExpress LEGOeducation.com

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

StoryGames lærervejledning. Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE. Vejledning

StoryGames lærervejledning. Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE. Vejledning StoryGames lærervejledning Til fremtidens historiefortællere TIL FREMTIDENS HISTORIEFORTÆLLERE Vejledning 2016 Lærervejledning Til fremtidens historiefortællere Velkommen til StoryGames 2016 4 Temaet for

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Pædagogisk inspiration

Pædagogisk inspiration Pædagogisk inspiration til Børnenes Grundlovsdags 20 års jubilæum d. 4. juni 2015 Hvis I gerne vil sætte fokus på børns rettigheder i dit dagtilbud, skole og fritidsinstitution kan I hente inspiration

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2011-2012 Institution GYMNASIET HTX SKJERN Uddannelse HTX Fag og niveau RETORIK C, - VALGFAG,

Læs mere

Robotter med følelser

Robotter med følelser Robotter med følelser Studieretningsforløb Studieretning nr 3: Teknologi A, Informationsteknologi B og Programmering C Fag: Studieområdet Teknologi Dansk Kommunikation/IT Engelsk Projektperiode: 21. oktober

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Baggrundsmateriale Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2 Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Rapporten findes på www.ind.ku.dk/projekter/sciencetalenter

Læs mere

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne:

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Årsplan 4. klasse Dansk 2017/18 Trine Person Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Deltage aktivt i undervisningen Samarbejde på flere planer Blive medansvarlige

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Lærervejledning til tema om ensomhed

Lærervejledning til tema om ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed 1 ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed DR Skoles undervisningsmateriale om ensomhed er målrettet undervisningen i fagene dansk og klassens tid, 6.-9. klasse.

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Planlægningsguide, Klasens avis

Planlægningsguide, Klasens avis Planlægningsguide, Klasens avis Dette er et eksempel på en noget mere udførlig beskrivelse af et avisforløb med Klassens avis, udarbejdet af tidl. lærer Rikke Brandt Bundsgaard, Tommerupskolen i forbindelse

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal undervisningen have en bred almen karakter. I forbindelse

Læs mere

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Skrivning som redskab og kommunikation Afsenderen Modtageren Meddelelsen

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

TANKE-EKSPERIMENTER:

TANKE-EKSPERIMENTER: TANKE-EKSPERIMENTER: Samfundsfilosofisk og etisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 2 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige

Læs mere