Forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg"

Transkript

1 Praktiske oplysninger: Undervisning i Vejle foregår på UC Lillebælt, Soldalen 8, 7100 Vejle i lokale 04 Alle undervisningsdage gennemføres kl Undervisningsdag 1 Undervisere: Vejle: Birgitte Vølund Dagens spørgsmål: I hvilken kontekst kan arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse forstås? Introduktion, rammen om uddannelsen: Præsentation af underviser og kursister præsentation af udannelsens rammer og program Rammen om forebyggende hjemmebesøg: lovgivningen og dens intension hvilket dilemma? I forhold til risikotænkning Det offentliges forpligtelser i mødet med borgeren o notatpligt o tavshedspligt Hvordan gør I selv hjemme hos jer? summe i 5 minutter Præsentation af Refleksionsmodel Rammen om sundheds og forebyggelsestænkning Salutogenese og patogenese livsstil og livskvalitet Rammen om ældres liv og vilkår: Lifespan psykologi livsformer livsmønstre familien livshistorie Frokost Dilemmaer i risikotænking og borgerens ret til at risikere Faglige redskaber i mødet med borgeren: ICF klassifikations og referenceramme Ressourcetænkning Det gerontologiske perspektiv: fakta om aldring, funktionsevnetab og skrøbelighed Aldringstrekanten (Kirk og Schroll) Undervisningsplan 1/9

2 Mødet imellem privatsfæren og den offentlige sfære magtforhold borgerens forventninger samtalens ramme Litteraturliste til 1. Dag på kursusforløb for forebyggende hjemmebesøgere. Litteratur til kompendiet. Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen: Sundhed og sundhedsfremme. Kap. 3 i Sundhedsfremme i teori og praksis. Philosophia. 2. udgave, oplag, Karen Munk: Aldring, psykisk sundhed og trivsel. Kap. 16 i Christine Swane, Anne Leonora Blåkilde og Kirsten Amstrup(red): Gerontologi - livet som gammel, Munksgaard Danmark, 2. udgave, Marianne Schroll: Forebyggelse af svækkelse i alderdommen. Kap. 6 i Viden om aldring - veje til handling af Henning Kirk og Marianne Schroll, Munksgaard Danmark 1. Udgave 3. Oplag ICF - den danske vejledning og eksempler fra praksis, side Vejledningen er udarbejdet af MarselisborgCentret dansk center for rehabilitering, forskning og udvikling - af ICF-konsulent og ledende ergoterapeut Lene Lange, Marselisborg- Centret, Århus. Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, april Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: Birgitte Højlund: Hverdagsliv og livretter. I Gerontologi, nr. 1. marts 2005 Ernæringsraadet (2002). Ernæring og aldring s Tidlig opsporing af ældre i ernæringsmæssig risiko. Pedersen P: Humanernæring i praksis bilag 4a og 4b: minivurdering af ernæringstilstand (MNA) og kostskema til ældre s Litteratur, der skal downloades: Håndbog i forebyggende hjemmebesøg. Kan downloades på: 8_10_10.pdf Anden anbefalet litteratur: Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis. Philosophia. 2. udgave, oplag, Henning Kirk og Marianne Schroll: Viden om aldring - veje til handling, Munksgaard Danmark 1. Udgave 3. Oplag Christine Swane, Anne Leonora Blåkilde og Kirsten Amstrup(red): Gerontologi - livet som gammel, Munksgaard Danmark, 2. udgave, Undervisningsplan 2/9

3 Undervisningsdag 2 Undervisere: Vejle: Bente Malig Larsen Samtalen som værktøj herunder også den vanskelige samtale tab og sorg. Overvejelser før mødet med borgeren - Refleksion over egne overbevisninger, der kan støtte samtalen - Forskellighed Hvordan møde borgeren? Det gode samarbejde. A way of being - Forståelsesplatform. - Holdning og værdier, etik (herunder fordomme, tillid & magt, relationer m.m) At være til stede vær i nuet øvelse - opsamling med Scharmers U model (sansning, herværendegørelse, realisering) Den professionelle samtale (hvad karakteriserer?) - Kommunikationstrekanten En helhedsmodel: - Omsorgsprofessionalitetens tre elementer: Fagkundskab, mål orientering & empati - Omsorgsrationalitet: fornuft, følelser & etik. - Omsorgstemporalitet: Håb, tilknytning og fortælling. Samtalens faser. - Struktur på samtalen: Semistruktureret, ustruktureret - At strukturere en samtale (Begyndelse midte afslutning) - Herunder observation, identifikation (ressourcer evt. problemer), aftaler, foranstaltninger, handleplaner m.m. Samtalens værktøjer Bekræftende færdigheder Udforskende færdigheder Informerende færdigheder Udfordrende færdigheder - Anerkendelse - Verbal nonverbal kommunikation - Aktiv lytning og spørgeteknik - Pauser Samtale - øvelser med de forskellige værktøjer undervejs. Den vanskelige samtale Undervisningsplan 3/9

4 En vanskelig samtale. Hvad er det? Hvad gør den svær og hvorfor? Vanskeligt for hvem? Hvilke områder opfatter borgeren som vanskelige? Hvad gør samtalen vanskelig for dig som forebygger? Udgangspunkt i erfaringer fra praksis Samtale teknik den vanskelige samtale (herunder assertiv kommunikation). Mestring af tab, krise (livs-) & sorg. - Hvad kan forebyggeren gøre? - Elementer i mestring (kontrol af situationen, bearbejdelse af følelsesmæssige reaktioner og oplevelse af mening) - Forebyggerens støtte ift. mestring: Samtale, information, praktisk hjælp. Afslutning af samtalen - Aftaler og planer repeteres - Overlevering Metode Veksling mellem: Oplæg, dialog, øvelser. De forebyggernes erfaringer fra praksis inddrages. Dagen vil være en praktisk og værktøjsorienteret dag med teoretisk forankring. Litteratur til kompendium: Eide H & Eide T (2007): Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, Konfliktløsning, Etikk. Gyldendal Akademisk, Oslo. Kapittel 9: Å strukturere en samtale. Side (15 sider). Dette kapitel giver et godt overblik over et samtaleforløb og indeholder oversigtsskema. Eide H & Eide T (2007): Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, Konfliktløsning, Etikk. Gyldendal Akademisk, Oslo. Kapittel 7: Krise og mestringsteori. Side (11 sider). Det er ikke hele kapitlet, men de udvalgte sider indeholder krise, sorg og tab herunder traumatiske og livskriser samt mestringsteori ( Lazerus & Folkmann ) herunder en overbliksmodel. Supplerende/sekundær litteratur: EideH & Eide T (2007): Kommunikasjon relasjoner. Samhandling, Konfliktløsning, Etikk. Gyldendal Akademisk, Oslo. Bogen giver en grundlæggende helhedsindføring i kommunikation i relationer og præsenterer værktøjerne i samtalen. Den peger på væsentlige områder der kan uddybes og udfoldes og har en fyldig litteraturliste. Jensen & Johnsen (2001): Sundhedsfremme i teori og praksis. Side Præsenterer sundhedsfremme og mestring herunder mestringsstrategier - udfra A. Antonovsky`s teori. Hermansen M, Løw O, Petersen V (2004): Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Alinea Undervisningsplan 4/9

5 Senge PM, Scharmer OC, Jaworsky J & Flowers BS (2007): Skabende nærvær om nutidsforståelse og fremtidsvisioner. Klim. Kapitel 6: En frembrydende forståelse: Teorien om U bevægelsen. Side Dalgaard C, Voetmann K & Meisner T (2006). Forvandling Værdsættende samtale i teori og praksis. Dansk Psykologisk Forlag. Socialministeriet og Trygfonden ( ). Sorg- og livsmodsgrupper for ældre efterladte. Et 1 årigt forsøgsprojekt Ældre Sagen i Århus. Dickson A (2005): Svære samtaler. Sådan klarer man svære samtaler uden at skade forholdet til andre. Høst Undervisningsplan 5/9

6 Undervisning dag 3 Undervisere: Vejle: Birgitte Vølund Målgruppe: Forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg Medarbejdere, der udfører forebyggende besøg hos ældre 75 + i primær sektor Formål at få: kendskab til definition på demens, demenssygdomme, risikofaktorer og kort om behandling af demens kendskab til demenssygdommenes konsekvenser i hverdagens gøremål for den demente kendskab til de teorier og metoder, som den sygeplejefaglige omsorg og især socialpædagogikken tager udgangspunkt i. kendskab til kommunikative redskaber i mødet med den demente Undervisningens indhold: Præsentation af kursisterne Kort om den normale aldring Hvad er demens? - Demenskriterier Forekomst og årsager til demens Behandling af demens Diffentialdiagnostiske overvejelser - De 5 D`er - gennemgang Advarselstegn på demens Udredning af demens hvorfor - hvordan? Film: Der er noget galt Hukommelse og identitet Den dementes handicap i hverdagen Kommunikation med den demente Observation og reflektion ud fra en socialpædagogisk vinkel Samarbejdspartnere ved opsporing og udredning for demens Undervisningsform Undervisningen tager udgangspunkt i gennemgang af teori koblet til deltagernes praktiske erfaringer samt debat debat i grupper og i plenum. Der indgår case-stories og videoklip. Der skal afsættes evt.tid til refleksion i grupper Undervisningsplan 6/9

7 Anvendt litteratur i undervisningen Servicestyrelsen. Håndbog om demens - til pleje- og omsorgspersonale på ældreområdet, undervisere og frivillige Servicestyrelsen: Håndbog om demens - til myndighedsniveau: ledere, politikere og forvaltningsmedarbejdere Alzheimerforeningen: Forstå demens. Lindhardt og Ringhof Olsen RB et al.: Demens efteruddannelse til social og sundhedspersonale Borresen, Hansen & Trangbæk: Socialpædagogik og demens. Styrelsen for Social Service, Lautrop Jonas: Kirstens dagbog. Socialministeriet, Pfizer A/S Anbefalet grundlitteratur til kursisterne: Servicestyrelsen. Håndbog om demens - til pleje- og omsorgspersonale på ældreområdet, undervisere og frivillige Servicestyrelsen: Håndbog om demens - til myndighedsniveau: ledere, politikere og forvaltningsmedarbejdere Undervisningsplan 7/9

8 Undervisningsdag 4 Undervisere: Vejle: Karen Marie Bundgaard Indhold: Fysisk dimension og aktivitet Biologisk aldring Befolkningsundersøgelser Ændring af funktionsevnen over tid Fysisk aktivitet- Hvorfor og hvordan Arbejdsevne/fysisk kapacitet- balance, reaktionsevne, muskelstyrke og udholdenhed, bevægelighed og kondition herunder fald Psykisk sundhed og trivsel Psykologisk aldring Psykisk sundhed Mestring og alderdom Bedømmelse af ældres mentale tilstand Strategier til at give liv til årene Sociale dimension og aktivitet Forbindelsen mellem sociale relationer og helbred Ensomhed Netværk Boligen funktion, oplevelse og identitet Den praktiske ramme, den sociale og den mentale dimension og Boligskift i ældre livet Forskellige boligtyper Litteratur til kompendiet Sundhedsstyrelsen (2008) fysisk aktivitet og ældre s. 6-9 Niklasson G (2006) Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. Forlaget Frydenlund. Sygdom, sundhed og netværk s Nordhus i H (2007) Psykologisk aldring. I: Bondevik Margareth, Nygaard Harald A (red) (2007). Tværfaglig geriatri. Gads Forlag. s Lindstrøm B (2008)Boligen i ældrelivet I: Swane Christine E, Blaakilde Anna L, Amstrup Kirsten (red). Gerontologi : livet som gammel - en tværfaglig lærebog i gerontologi. Munksgaards Forlag. s Undervisningsplan 8/9

9 Supplerende litteratur: Avlund K, Dyrholm, Holstein B Ingerslev J (2001) Forebyggelse i alderdommen s ,81-99, , , Niklasson G (2006) Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. Forlaget Frydenlund kap 9 Sundhedsstyrelsen (2008) Fysisk aktivitet og ældre Odense kommune (2007) Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Odense kommune Sundhedsstyrelsen (2006) Faldpatienten i den kliniske hverdag Ankestyrelsen (2008)Forebyggende hjemmebesøg til ældre Swane Christine E, Blaakilde Anna L, Amstrup Kirsten (red) (2008). Gerontologi: livet som gammel - en tværfaglig lærebog i gerontologi. Munksgaards Nielsen Eva B, Platz Merete (2006). Portrætter af gamle ensomme - gør boligen en forskel? Forlaget Videnscenter på Ældreområdet. Kähler Margrethe (1999). At bo er at leve: en debat- og inspirationsbog om boligmuligheder for ældre. Forlaget Høst Bondevik Margareth, Nygaard Harald A (red) (2007). Tværfaglig geriatri. Gads Forlag. Puggaard L (2006) Ældretræning: hvorfor og hvordan? Forlag: Center for Anvendt og Klinisk trænings- Videnskab Avlund Kirsten, Johannesen A et al (red)(2004). Livsforløbet fra 50 til 85 år: data fra befolkningsundersøgelserne ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Illustreret Forlag: Gerontologisk Institut Vass Mikkel, Avlund Kirsten, Hendriksen Carsten (2005). Ældre & forebyggende hjemmebesøg. Forlag: Ældre Forum Hansen Marianne N, Villadsen B (2005). Kvalitetsudvikling i sygeplejen. I: Sygeplejens fundament 1. Bydam Jens, Hansen Janet M (red). Nyt Nordisk Forlag s Undervisningsplan 9/9

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Gammel og svækket i nye omgivelser

Gammel og svækket i nye omgivelser Jette Thuesen Gammel og svækket i nye omgivelser Narrativt arbejde i brugerorienterede rehabiliteringsforløb Ph.d.-afhandling Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning,

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje 47469 Udviklet af: Kirsten Pallesgård

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere