Skt. Laurentii Sogneblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii Sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i Selvom der ikke har været så meget sne, har vi en rigtig god vinter med lidt sne. Nu begynder dagene at blive længere og mørket tager af. Fuglene synger og blomsterne spirer frem. Vi venter med længsel på foråret, der giver os nyt liv med solens stråler. Vi, som en menighed, forbereder os til et nyt menighedsrådsvalg. Hver eneste af os, er ansvarlig for at opbygge en menighed, der tilbeder den ene og sande Gud og at invitere alle andre til at blive en del af os i bøn og fællesskab. I sin konstitution om kirken, nævner Andet Vatikankoncil kirken som Guds folk. Kirkens medlemmer er opfordret til at vokse sammen til en enhed og være det nye Guds folk. (LG 9) Vi, som en menighed, er en lokal kirke, et lokalt Guds Folk. Vi, som en menighed, er indbudt til at synliggøre Jesus Kristus og hans mission i dagens verden især i de områder, hvor vi bor. Det har behaget Gud at helliggøre og frelse menneskene, ikke enkeltvis og uafhængig af hinanden, men at samle dem til et folk, der skulle erkende Ham i sandhed og tjene Ham i hellighed. For de, der tror på Kristus, er genfødt ikke af forkrænkelig men af uforkrænkelig sæd ved det levende Guds ord. 1

2 Dette folk, i hvis hjerter Helligånden har sit tempel, har som livsvilkår fået den værdighed og frihed, som tilkommer Guds børn. Folkets lov er det nye bud om at elske, således som Kristus elskede os. ( Jf. Joh ) Dets mål er at fortsætte udbredelsen af det rige, som Gud selv har påbegyndt på jorden (LG 9) En kristen er en der lever efter, hvad han/hun tror på; en, der gør hvad Jesus har påbudt os at gøre; en, der lever i et fællesskab med sine trosfæller. Vi er som menighed indbudt til præcis at gøre dette nemlig at blive et tempel, hvor Helligånden bor. Vi er som et tempel også indbudt til at lade andre opleve den sande Gud, der bor i os. Det er menigheden, der under dens ledelse udfører denne store opgave, der er givet af Jesus Kristus. Kære menighed, når vi nu forbereder os til at vælge vort nye menighedsråd, har vi en forpligtelse til at vælge medlemmer, som elsker menigheden og er dybt troende. De fleste, der er i menighedsrådet er ældre, og de ønsker pension. Jeg siger en stor tak til dem på menighedens vegne og til de præster, de har samarbejdet med. Der er nogle medlemmer, der har været menighedsrådsmedlemmer i mere end år. Jeg er taknemmelig for deres indsats. De har givet meget til menigheden. De elsker deres menighed og dens præster. Jeg har også fået en chance for at opleve deres kærlighed. Tusind tak for det. Vi har brug for nye kræfter. Jeg opfordrer ethvert medlem til at opstille som kandidat til det forestående valg, hvis du synes, du har noget at give til din menighed. Vi har i menighedsrådet besluttet at have otte medlemmer og de kandidater, som ikke bliver valgt, bliver suppleanter. Jeg håber på, at der også dukker nogle nye medlemmer op i det nye menighedsråd. Den 5. marts starter vi fastetiden med askeonsdag. I sit fastebudskab opfordrer Pave Frans os til at bære vidnesbyrd for alle, der lever i materiel, moralsk og åndelig nød; evangeliets budskab om Guds barmhjertige kærlighed, som ønsker at favne alle i Kristus og at spørge os selv om hvad vi kan undvære for at hjælpe andre og berige dem gennem vor fattigdom. Han siger, Vi må ikke glemme, at sand fattigdom gør ondt: uden bodens dimension er en sådan selvfornægtelse ikke noget særligt. Jeg er mistroisk over for en almisse, som intet koster og ikke gør ondt (fastebudskab, Pave Frans, 2014). Jeg vil gerne opfordre alle i menigheden til at komme i gang med et projekt i vor menighed for at hjælpe de fattige og svage. Jeg ønsker jer et rigtigt godt forår, faste og påske. P. Alren 2

3 Menighedsrådsformand fortæller Kære Menighed Endelig går vi foråret i møde og dette med glæde! Selvom vi har haft en forholdsvis mild vinter indtil videre, glæder man sig til de lunere og lysere dage. Stormskade Nogle af jer bemærkede måske, at kirken havde fået et ordentligt hul i taget efter stormen i december. Heldigvis opdagede p. Alren det i god tid og fik aktiveret hjælp fra en af vores frivillige medhjælpere Søren Hauberg Johannesen, som er formand for Bygningsog vedligeholdelsesudvalget. Han fik hurtigt arrangeret en tømrer til at sætte en midlertidig overdækning på. Derefter gik kontorets frivillige personale igang med at forhandle med forsikringen og fik det på plads, så taget kunne lukkes igen, tak til Bente Ørum for det store arbejde, man kan nok godt forestille sig, at forsikringsselskabet havde travlt i den tid og ikke var nemme at få fat på. Kirkens 100 års jubilæum I år fejrer vi kirkens 100 års jubilæum. Vi starter med en højmesse den 3. maj, efterfulgt af en reception i skolens lokaler. Vi håber, at Alle sætter et stort kryds i deres kalender allerede nu, så vi bliver rigtig mange til at fejre vores kirke med manér. Har du tid til at hjælpe med forberedelserne, må du meget gerne melde dig, men der vil komme mere info efterhånden, som vi nærmer os. Sognebladet pr. mail Menighedsrådet har længe diskuteret og nu besluttet at følge med tiden! En af de kommende ændringer vedrører sognebladet. Hver gang vi sender bladet ud, (over 600 af slagsen) trækker vi på rigtig mange menneskelige resourcer, som både sørger for at trykke bladet, folde det, komme det i konvolutter, udskrive adresser, komme dem på konvolutten, sætte frimærker på og endelig poste de blade, som ikke bliver afhentet i kirken. 3

4 Vi vil derfor lægge op til, at man modtager sognebladet pr. mail, selvfølgelig kun for dem, som har adgang dertil. Vi opfordrer derfor til at indsende jeres mail adr. til sognekontoret på hvorefter vi vil oprette et adresse kartotek til sognebladet. For de, som fortsat ønsker at modtage bladet pr. post, vil dette selvfølgelig fortsætte. Man kunne være fristet til at lave kommentarer vedrørende det offentlige, men jeg skal nok undlade at komme med mere... Menighedsrådsvalg Som afslutning til denne klumme vil jeg endnu engang minde om, at vi har menighedsrådsvalg den 6. april. Proceduren er strammet noget op i de senere år. Derfor skal du huske selv at tjekke, at du er berettiget til at vælge. Dette gør du fra den 5. februar til den 9. marts ved at gå ind på sognekontoret og tjekke valglisten, om dit navn står på og om din adresse er korrekt. Du kan nemlig være registreret et andet sted, selvom du kommer i kirke her. Dernæst vil jeg endnu engang opfordre alle til at stille op til menighedsrådsvalg, den 6. april. Har du viljen til at støtte din Kirke og vil du gerne stille op, eller stille en anden op, skal du også sørge for, at navnene kommer på kandidatlisten. Vores valgstyrelse er på plads og består af; Maria Alster, formand. Geert Frederiksen Josef Nelth Janus Kirkovics John Munro Har I spørgsmål, afholdes der den 16. februar et menighedsmøde, eller I kan kontakte valgstyrelsen eller spørge på sognekontoret. Der vil også blive opsat plakater med info og lister. Husk at der også kan brevstemmes fra den 26. januar til den 5. april. Kontakt Maria Alster, hvis du ønsker at brevstemme eller kender nogen, som ønsker det. De bedste hilsener Silvia Munro Husk! Menighedsrådsvalg søndag den 6. april 4

5 INDBYDELSE TIL JUBILÆUMSFEST Lørdag den 3. maj 2014 Den 3. maj 2014 fejrer vi Skt. Laurentii Kirkes 100 års jubilæum og vi har reserveret salen i Skt. Josefs skole til fest. Vi inviterer derfor hele menigheden til at deltage. Meld dig til hurtigst muligt, da der er begrænset plads. Fristen for tilmelding er 25. april. Tilmelding skal ske på sognekontoret eller på mail: Biskop Czeslaw Kozon fejrer messen som hovedcelebrant Aftenen starter med messe kl og fortsætter til omkring kl Efter messen mødes vi i salen, hvor vi nyder hinandens medbragte mad. Hver familie medbringer mad til sig selv og til et par ekstra personer. Drikkevarer kan købes på stedet. Adgangsbilletter a kr. 50,- sælges af sognekontoret. N.B. Der vil ikke være mulighed for taler medmindre man er indbudt 5

6 Opfordring til engagement i menighedsråd og pastoralråd Det er vort sogns fremtid, det drejer sig om! Den 6. april er der i bispedømmet valg til menighedsråd, og herefter udpeges et nyt pastoralråd. Rådene er en vigtig del af vor kirke, og biskoppen opfordrer derfor til, at så mange som muligt engagerer sig ved at stemme og ved at stille op som kandidater. Der er brug for ny begejstring. Der må nyt blod til, og også de unge familier og de helt unge og de mange nye katolikker fra udlandet bør seriøst overveje at stille op for at tilføre rådene et frisk pust og stille deres talenter til rådighed. Her i Roskilde bør mange engagere sig, så det nye menighedsråd kan tage vare på de vigtige opgaver, der skal løses de næste fire år, med friske kræfter og bidrage med nye synsvinkler på livet i menigheden. Det er nødvendigt med mange suppleanter, så derfor opfordres der til, at der melder sig langt flere kandidater end de otte, der skal sidde i rådet. Arbejdet i menighedsrådet indebærer mindst 10 aftenmøder om året. Hvad opgaverne i rådet går ud på, beskriver biskoppen således i sin opfordring: Selv om sognepræsten har det overordnede ansvar for menighedens liv og det sidste ord i nogle sager, er det også lægfolks opgave at interessere sig for katekese og liturgi, for menighedens administration og økonomi og for varetagelsen af mange praktiske ting. Frem for alt er det lægfolkets opgave ligeledes sammen med præsten at skabe et levende og begejstrende fællesskab, der inddrager alle. Ved sidste valg var der knap 10 % af menighedens medlemmer, der stemte. Det må kunne gøres meget bedre ved dette valg. Husk at det er vort sogns fremtid, det drejer sig om! Der er ikke valg til pastoralrådet, men det nye menighedsråd udpeger et medlem og en suppleant blandt menighedens medlemmer på sit første møde efter valget. For at komme i pastoralrådet kræves det, at man er fyldt 16 år den 6. april og betaler skat til kirken. Reglerne for valget til menighedsrådet er omtalt på næste side. Der vil løbende blive orienteret om valget på kirkens hjemmeside, i våbenhuset og i kirken efter messerne. Maria Alster Formand for valgstyrelsen 6

7 Regler for valg til menighedsråd den 6. april 2014 Hvert fjerde år skal der vælges et nyt menighedsråd i sognet. Derfor afholdes der efter 10-messen søndag den 16. februar et orienterende møde i menighedssalen om valget. Det er af stor betydning, at så mange som muligt møder op for at høre om reglerne for valget og opstilling af kandidater. Det nuværende menighedsråd har nedsat en valgstyrelse på fem personer og bestemt, at det nye menighedsråd skal bestå af otte lægfolk plus sognepræsten, der er født medlem. Søndag den 26. januar blev der hængt en plakat op i våbenhuset, hvor valget annonceres. Hvem kan stemme For at stemme kræves det, at man skal være medlem af Sankt Laurentii Menighed, være fyldt 16 år senest den 6. april 2014 og stå på sognets valgliste senest 28 dage før valget, dvs. den 9. marts. På valglisten står alle stemmeberettigede i sognet, så det er vigtigt at kontrollere, at man er opført på den, og at man står der med den rigtige adresse. Kom ind på sognekontoret efter 10-messen og i kontorets åbningstid i perioden 5. februar til 9. marts for at kontrollere, at du står på listen. Fristen for at se, om man står på valglisten, er den 9. marts kl Hvem kan stille op For at stille op som kandidat til valget skal man ligeledes være fyldt 16. år den 6. april og være opført på valglisten senest den 9. marts som medlem af menigheden. Desuden skal man betale kirkeskat eller sognebidrag. Hvis den ene ægtefælle betaler kirkeskat på begges vegne, anses betingelsen som opfyldt for dem begge. En katolik mister sin valgbarhed, såfremt vedkommende bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde offentlige hverv i Kirken. Forslag om kandidater skal være ledsaget dels af en erklæring fra den foreslåede om at være villig til at modtage valg, dels af dokumentation vedrørende betaling af kirkeskat eller sognebidrag. Gaver er ikke sognebidrag. Enhver, der er valgbar, har ret til at foreslå sig selv. Forslag om kandidater indsendes til valgstyrelsens formand. (fortsætter) 7

8 Fristen for at stille op som kandidat er den 9. marts kl Det er muligt at brevstemme indtil den 5. april kl Valgstyrelsens formand uddeler materiale til brevstemning og forklarer reglerne. Der udarbejdes en kandidatliste ordnet alfabetisk efter kandidaternes navne, og den hænges op senest den 13. marts i våbenhuset, på kirkens kontor og i menighedssalen. Kandidaterne præsenterer sig selv efter 10-messen den 30. marts Valget finder sted i kirken den 6. april efter den tidlige messe og efter 10- messen. Valget foregår ved, at man bliver krydset af på valglisten og får udleveret en stemmeseddel med kandidaternes navne. Man må højst sætte 4 kryds på stemmesedlen, men kan nøjes med at sætte 1, 2 eller 3 krydser. Det er også muligt at stemme blankt. Afstemningen er hemmelig. Der er udførlige regler for at klage og anke en afgørelse. Et klageark kan udleveres af valgstyrelsens formand. Dette er en oversigt over de vigtigste regler for menighedsrådsvalg. Alle dokumenter i forbindelse med valget kan ses på Den katolske Kirkes hjemmeside Vel mødt til valget den 6. april. Maria Alster Formand for valgstyrelsen Meddelelser fra sognekontoret Til lykke og Guds fred til vores nydøbte: Simon Baunsgaard Grys Kirkens juleudsmykning og reception julenat En stor tak til alle, som bidrog med juleudsmykning af kirken, med juletræer, julestjerner og julekrybbe. Julekrybben minder os om Jesu fødsel, og vi glæder os til den hvert år. Vi nyder stadig kirkens julestjerner her i den kolde og triste januar måned. Samtidig en stor tak til dem der stod for receptionen julenat efter midnatsmessen. Julebørnemesse og Julekrybbespil Julekrybbespillet til børnenes julemesse den 24. december kl En stor tak til 1. kommunionshold for julekrybbespil 8

9 Sankt Nicolausfest den 6. december Første kommunions børn samt alle børn i menigheden med deres familier var inviteret til Skt. Nicolausfest. Vi startede i kirken kl med Skt. Nicolausmesse. Efter messen var der fællesspisning i menighedssalen med leg, dans og spændende Skt. Nicolausoverraskelser. Hellig Tre Kongers vandring søndag den 12. januar 2014 på Ledreborg Der var 23 friske mennesker, som gik en dejlig men kold tur gennem skoven, hvor der blev bedt rosenkrans. Vi holdt andagt i slotskapellet. Bagefter var der suppe i festsalen. Under det hyggelige samvær blev der samlet kr. ind til vor søstermenighed i Nyamlell i Sydsudan, som vi støtter gennem St. Vincent Grupperne. Ja, jeg vil gerne lave kirkekaffe Tak til alle, der har lavet kirkekaffe i det gamle år. Vi søger gerne flere nye, som vil lave kirkekaffe. Der er en liste på opslagstavlen i menighedssalen, hvor du kan skrive dig på. Diakonvielse Et stort tillykke til Stefano, som blev diakonviet lørdag den 25. januar 2014 i den katolske domkirke. Han holdt sin første søndags prædiken i vor kirke søndag den 9. februar. Et stort tillykke, kære Stefano P. Alren og Ellen Margrethe Birgitta Nelth 9

10 Generalprøver til påskens liturgi Den stille uge Lørdag den 12. april kl Generalprøve til Palmesøndags og Langfredags lidelseshistorie. Lørdag den 12. april Kl Generalprøve til Skærtorsdag og Påskevigilien. Det er vigtigt, at alle medvirkende i påskevigilien møder op: Sakristaner, ministranter, lektorer, kor, organist og kommunionsuddelere. Der er skriftemål efter aftale med P. Alren fra tirsdag til og med langfredag Palmesøndag den 13. april messe kl og Med palmesøndag begynder den stille uge, der står helt i påskens tegn og kulminerer med påskevigilien natten til påskedag. Palmesøndag har navn efter de grene, som folk skar af træerne og strøede på vejen for at hylde Jesus ved hans indtog i Jerusalem. n indledes derfor med en procession, hvor palmegrene (i Danmark oftest buksbom) velsignes og uddeles til menigheden. Der er messe kl. 8:30 i Sankt Laurentii Kirke med den lille palmeprocession. Kl. 10:00 begynder messen i Sct. Ibs Kirkeruin med den store palmeprocession.. Tirsdag den 15. april - messe kl i Sankt Ansgars Domkirke med fornyelse af præsteløfterne og indvielse af de hellige olier. Biskoppen indvier i nærvær af flest mulige præster de olier, der i det kommende år skal bruges til dåb, firmelse, de syges salvelse og præstevielse. Skærtorsdag den 17. april messe kl Den højtidelige fest til minde om Jesu sidste nadver med apostlene, hvor han vaskede deres fødder og indviede eukaristien. n med fodtvætningen er kl Efter messen er der i Maria-kapellet tilbedelse og meditativ bøn, som grupper og familier kan melde sig til på opslagstavlen i våbenhuset. Kl er der fælles tilbedelse, som slutter kl Alle indbydes til at melde sig til fodtvætningen. Kl er der fællesspisning for sognets frivillige medarbejdere. Langfredag den 18. april andagt kl Denne dag fejres ingen messe (eukaristi), men derimod en gudstjeneste med læsninger (derunder lidelseshistorien efter Johannes), forbønner og korsets hyldning efterfulgt af kommunion med hostier indviet ved skærtorsdagsmessen. 10

11 Påskelørdag den 19. april kl velsignelse af påskebrød. Forskellige familier har traditioner for velsignelsen af mad før påske: Velsignelse af et særligt påskebrød, af de farvede påskeæg, af familiens festlige påskemad. Ceremonien foregår på forskellige sprog. Påskevigilie - kl n begynder uden for kirken og indledes med, at påskelyset tændes ved et bål og bæres ind i den mørklagte kirke som symbol på Kristus, verdens lys. Menigheden følger efter med tændte lys i hænderne. Derefter synges påskens lovsang (Exsultet), der forkynder påskens glæde i et bibelsk symbolsprog med en teologisk dybde, der er uden lige. Påskenats læsninger gennemløber hele frelseshistorien fra skabelsen til opstandelsen. Denne frelseshistorie bliver hver enkelt kristen delagtig i gennem dåben, og derfor rummer påskenats liturgi også en indvielse af dåbsvandet, fornyelse af dåbsløfterne og evt. dåb af katekumener. Der sælges lys før messen. Efter messen er der reception i menighedssalen. Påskedag, Herrens opstandelse, den 20. april - messe kl OBS! ingen messe kl. 8:30 Anden Påskedag, mandag den 21. april messe kl Is gudstjeneste med Førstekommunions børn Børnene var rigtig glade for is gudstjenesten søndag, den anden februar. Efter gudstjenesten spiste og hyggede vi sammen. Det var en rigtig god dag. En stor tak til alle, der hjalp os. 11

12 Palmesøndag, den 13. april 8:30: med den lille palmeprocession 10:00 med den store palmeprocession Processionen begynder ved Sct. Ibs Kirkeruin Tirsdag i den stille uge, den 15. april Oliemesse i Sankt Ansgars Kirke i København kl. 17:00 Skærtorsdag aften, den 17. april 17:00: med fodtvætning Alle indbydes til at melde sig til fodtvætningen Efter messen er der i Maria-kapellet tilbedelse og meditativ bøn, som grupper og familier kan melde sig til på opslagstavlen i våbenhuset 18.30: Fællesspisning for sognets frivillige medarbejdere Fælles tilbedelse i Maria-kapellet til kl Langfredag, den 18. april Andagt Påskelørdag, den 19. april 11:00 Velsignelse af påskemad Påskevigilie Påskedag, Herrens Opstandelse, den 20. april 10:00 (OBS: ingen messe kl. 8:30) Anden Påskedag, mandag den 21. april 10:00 Pinsedag, søndag den 8. juni :00 Påske og pinse

13 Sognebladet pr. Sognebladet vil fra juni-nummeret (det er næste udgivelse) hovedsagelig blive udsendt pr. mail. Det er derfor uhyre vigtigt, at alle, der fremover skal modtage bladet pr. mail, indsender deres mail-adresse til Det gælder alle, også dem, hvor vi i forvejen har deres mail adresse. Skriv venligst i mailen, at det er til brug for udsendelse af sognebladet. Tak for Jeres hjælp. Det vil medvirke til at spare menneskelige og økonomiske ressourcer for sognet. 13

14 Søndag den 2. marts starter firmelseshold 2014 op igen efter en lang jul og vinterferie. Den sene start skyldes, at påsken falder meget sent i år. Som noget nyt fortsætter undervisningen kort efter påske, hvor vi normalt stopper palmesøndag. Dermed kan vi følge op på påsketiden og arbejde med påskens betydning for os. Holdet bliver fortsat undervist af Birthe Schultz og Maura Murphy, der er de eneste firmelseskateketer i Skt. Laurentii nu. Vi mødes i kirken hver søndag til messe kl. 10, og jeg er sikker på, I har bemærket, hvor flittigt der bliver udfyldt messegymnastik. Det er en lille opgave, som gør firmanderne mere aktivt lyttende under messen. Derefter sidder vi ved vores eget bord til kirkekaffe og nyder vores pause sammen, inden vi går ind til undervisning. De unge menneskers familier skiftes til at forsyne os med lidt mundgodt, inden vi tager hul på dagens undervisning. Det er en dejlig måde at gøre vores firmander synlige i menigheden. Allerede den marts deltager holdet i DUKs firmelsesweekend, som foregår på Amager i år. Det plejer at være en rigtig god oplevelse, hvor de udover at fordybe sig i deres tro, møder mange andre unge katolikker og har det sjovt sammen. Der er flere fra vores hold, som glæder sig meget allerede nu! Firmelse 2015 Endnu engang spørger vi, om der er nogen i menigheden, som kunne have lyst til at undervise vores dejlige unge mennesker, mens de forbereder sig til firmelsens sakramente? Vi er kun to kateketer og kan ikke undervise to hold samtidigt. Traditionelt starter det nye hold op i september, mens de gamle har et par måneder tilbage, inden de skal firmes. Vi kan kun anbefale at være kateket i Skt Laurentii menighed. Vi har nogle dejlige, engagerede og nysgerrige unge mennesker og det er meget givende at undervise dem i deres katolske tro. Mvh Maura & Birthe Firmelse 2014 andet semester 14

15 Hver søndag er en oplevelse og glæde for os, da vi sammen med børnene lærer at give Jesus mere plads i vores hjerter og beder Ham om at hjælpe os med at skabe et fællesskab i Hans Hellige navn. Vi taler om Jesus, om helgenerne, om at bede til Gud, om skaberværket og om det vigtigste - nemlig kærligheden, som er beskrevet i evangeliet. Vi prøver at relatere evangeliet til børnenes virkelighed, så de kan forstå indholdet og vil se meningen med at læse det. Vi synes, at første kommunionsundervisning skal være en fest. Derfor bruger vi leg, krop, sanser, følelser, fantasi, sang, musik, tegning, drama og samtale for at forstå, fordybe sig og lære om de ting, Jesus synes er vigtige for os. Efter jul vil vi arbejde med følgende temaer: Om at være ministrant, messen og eukaristien, Påskemysteriet, de ti bud, og skriftemålet. Vigtige datoer: 18/5 - holder vi pause 24/5 (lørdag) - Første Kommunionsfest generalprøve 25/5 Skriftemål, 29/5 (Kristi Himmelfartsdag) Første Kommunionsmesse og reception Med venlig hilsen Kateketerne Første Kommunion: Maria, Katrin og Helle Første kommunions undervisning i foråret Førstekommunionsweekend af Maria Indruszewski Clara, Wiktoria, Magnus, Samuel, Ulrik og Oliver tog modigt afsted på et EVENTYR! (som børnene har udtrykt det). Der var en spænding på parkeringspladsen, da børnene tog afsted, både forældre og børnene tænkte: Vil det blive en god weekend? Og det var det! I den grad! - Hvad vil vi huske? Nybagte boller til morgenmad, masser af leg - bl.a. hospital leg, kram, hygge, skuespil, nye venner, Fadervor, som er en fantastisk bøn, hvor hver linje er en bøn i sig selv og kan bedes på forskellige måder, bordbøn: Tak den brune ko for kakaomælk, tak den gris hr, hr, for frikadellerne, tak den kylling for ægget og ægget for kyllingen, og Gud som skabte alt. Amen, en messe hvor den frie bøn ingen ende havde, hvor præsten var så tæt på at man kunne se glimt i hans øjne, og helt til sidst dejlige God nat historier fortalt. Alt dette var egentlig Anettes (Samuels mor) skyld, for hun har holdt os til ilden med weekenden. Tak til Ulrik (Ulriks far) og alle forældre, der har bakket op om dette dejlige EVENTYR! 15 Første Kommunion Kristi himmelfartsdag Den 29. maj kl Reception i menighedssalen efter messen.

16 Månedens interview er i dette nummer med: Brenda Jørgensen. Hvordan blev du katolik? Brenda er født på Seychellerne, en øgruppe i det Indiske Ocean. Øerne tilhørte Storbritannien fra Den 29. juni 1976 blev øgruppen uafhængig af England og har nu deres eget flag, hvor farverne i flaget er blå-gul-rød-hvid og grøn. De officielle sprog er engelsk, kreolsk og fransk. Brendas familie er katolikker. Hendes slægt kommer fra Frankrig og Indien. Er din mand også katolik? Henning og jeg mødtes på Seychellerne, hvor han var på ferie. Da han kom til Danmark, skrev han et brev til mig, at jeg skulle komme til Danmark, for der var også solskin og fint vejr. Vi blev gift i Sankt Laurentii Kirke i 1980 hos pater Johs. Umans blev Henning katolik. Hvad betyder dit frivillige arbejde for dig i den katolske kirke? Det betyder meget for mig det er min kærlighed til Gud Gud er dybt i mit hjerte. Da jeg var 4 år gammel, hjalp jeg allerede til i kirken. Hvordan vil du anbefale frivilligt arbejde i Sct. Laurentii Kirke? De unge mennesker, der hjælper mig med rengøringen, de er så flittige og kærlige mod mig. Vi har startet en blomstergruppe til blomsterpyntning i kirken, hvor Claudia og Birgitte hjælper mig med blomsterne. Vi har et godt samarbejde, vi er et fint hold, og jeg holder meget af blomster. Hvad betyder fællesskabet for dig i Sankt Laurentii Kirke? Fællesskabet i Sankt Laurentii Kirke betyder alt for mig. Jeg vil gerne hjælpe andre mennesker, det er en del af mig. Dengang jeg som barn modtog min første kommunion, ønskede jeg at være en engel og kunne hjælpe andre ligesom Moder Teresa. Hvordan bevarer du din tro? Min tro kommer fra mit hjerte. Jeg beder tit, nogle gange kan jeg sidde og bede i bussen. Jeg har også et bedested i vores hjem, som jeg kalder mit lille chapel. 16

17 Har du været på pilgrimsrejse eller valfart? Jeg er født i en by der, ligger nord for Victoria, som er hovedstaden på Seychellerne. Jeg har valfartet flere gange til en anden by, der hedder La Digue, det er et Maria-valfartsted. Er der en tekst i Bibelen, du er særlig glad for? Jeg er født Påskesøndag kl den 28. marts 1948, så jeg er et påskebarn. Påsken betyder meget for mig, særlig påskemorgen med Kristi opstandelsesfest. (Joh 20,1 31). Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens der endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løb hun hen til Simon Peter og til den anden discipel. Denne tekst har altid fortalt Brenda at påsken giver lys og håb. Er der en salme, du holder meget af? Jeg holder meget af salmen: Nærmere, Gud til dig, /nærmere dig! /Er det end korsets vej, /du viser mig, /altid dog synger jeg: /Nærmere, Gud til dig. /nærmere dig! Brenda er glad for at synge, hun sender glade toner ud til os andre, og er altid klædt i glade farver ligesom sit flag fra Seychellerne. Hvorfor er du blevet glad for din tro? Jeg fortæller alle mennesker om min tro. (Matt. 28,20) Missionsbefaling. I Lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Jeg vejleder gerne mennesker om min tro. Hvordan fortæller du andre mennesker om din tro? Gud har løftet mig. Jeg takker Gud. Jeg skal vandre selv, men Gud vil hjælpe mig. Brenda har oplevet Gud og set sin skytsengel, da hun var meget syg og skulle opereres. Vi skal ikke være bange for at dø siger Brenda. Brenda siger, vi skal også bede til Gud, når vi er raske og har det godt, og takke ham for det vi har fået. Hvad er dine ønsker for fremtiden? Brenda har ingen børn. Hun vil gerne tilbage til sine rødder på Seychellerne, men hun er også glad for Danmark. Det er Gud, der vejleder mig og min fremtid, siger Brenda og smiler til mig, inden vi skilles. Interviewer Bente Ørum. 17

18 Resuméer fra menighedsrådsmøder Resumé fra menighedsrådsmødet, tirsdag d Orlov fra Beata Golubowski til 1. august Biskop Czeslaw Kozon var inviteret med til menighedsrådsmødet. Biskoppen fortalte om det kommende menighedsrådsvalg den 6. april Formanden og andre medlemmer af menighedsrådet havde medbragt vedtægterne af 1. februar 2008 for menighedsråd i bispedømmet. Biskoppen takkede menighedsrådsmedlemmerne for at føre menighedsrådet videre i en turbulent periode med skiftende menighedsrådsformænd. Vi besluttede, at sognebladet bliver sendt pr. post 1 gang om året. Det bliver så Påsken. At sognebladet bliver sendt pr. 3 gange om året til de katolikker, der kan modtage mail. Resten bliver sendt pr. post. Resumé fra menighedsrådsmødet, tirsdag d Vi mødtes til messen kl i Sankt Laurentii Kirke, hvor p. Paul Marx og p. Alren stod for messen. Derefter holdt vi et uformelt møde i præstegården. Biskoppen og pater Alrens ordensforstander Paul Marx er i gang med at støtte pater Alren og det takker vi for. Vi diskuterede også de kulturelle forskelle mellem Sri Lanka og Danmark. Resumé fra menighedsrådsmødet, onsdag d Skt. Josefs Skole har foræret os en kopimaskine, som nu står ude i vores gang. P. Alren har takket skoleleder Thorsten Dyngby skriftligt for denne store gave. Anton informerede om Pastoralrådsmødet den november på Magleås. Anton havde spurgt biskoppen, om der gennemføres kurser i dansk kultur og samarbejde med frivillige for de udenlandske præster. Biskoppen havde svaret, at Helle Jørgensen giver de præstestuderende kurser i dansk kultur, og at bispedømmet er opmærksom på præsternes behov for skoling i dansk kultur og samarbejde. Biskoppen nævnte, at nye sognepræster i Danmark somme tider får tildelt en mentor blandt de erfarne præstekolleger. På efterspørgsel fra Anton bekræftede p. Paul Marx, at han som ordensforstander udfører mentorfunktionen overfor p. Alren. Kirkeskat: Økonom Thomas Larsen oplyste, at bispedømmet er i en økonomisk nødsituation. Hvis ikke alle sogne mobiliserer deres medlemmer til at øge indtægten fra kirkeskatten inden 2015 med 70 % i forhold til 2011, skal kirken radikalt begynde at skære på livsvigtige områder. Besvarelse af bispesynoden, torsdag d Som led i forberedelserne til næste års bispesynode om familien, har Vatikanet udsendt et spørgeskema til omdeling blandt præster og lægfolk i bispedømmet. Synoden indeholdt 37 spørgsmål og skulle svares inden den 18. december Vi havde en god drøftelse ved besvarelsen af spørgeskemaet og benyttede den elektroniske formular, som vi blev opfordret til. Næste MR møder: Referent: Bente Ørum. 18

19 Nyt fra liturgiudvalget Fra den 1. marts finder familiemesserne sted den 1. søndag i hver måned. Der bliver en tidlig messe hver torsdag kl fra den 20. marts af hensyn til de medlemmer af menigheden, der gerne vil til messe tidligt på dagen. Efter denne dato er der ikke mere messe kl om torsdagen. Der er brug for flere lektorer til messerne. Som lektor læser man som regel en af dagens tekster eller forbønnerne ca. hver 4. uge. Få flere oplysninger af Pater Alren eller Maria Alster. Koret mangler mandsstemmer! Der er nu kun to herrer tilbage i koret, så det er et stort ønske, at der kommer flere. Henvendelse til vor organist Ole Knudsen eller korets leder Annelise Nielsen, som meget gerne giver flere oplysninger. Firmelse 2015 Opstart efterår 2014 Går du i 6. klasse i 2014 eller er du født før 1. januar 2002 og gerne vil firmes, så din dåb kan bekræftes og du kan opleve, hvordan Helligånden kan ændre dit liv? Eller er du i tvivl om, hvad kirken kan tilbyde dig og omvendt? Så vil vi rigtig gerne se dig til: Opstartsdagen i menighedssalen lørdag den 27. september 2014 fra kl Der er forældremøde lørdag den 27. september 2014 fra kl Kom og mød andre unge mennesker på din egen alder og vær med til at gøre vores kirke til et levende sted, hvor du kan lære mere om Guds kærlighed, og hvordan du kan dele den kærlighed med andre. Katekesen forløber over tre semestre, der hver strækker sig over 7-8 søndage. Tilmelding skal ske senest den 1. september 2014 ved at aflevere en tilmeldingsblanket, som kan downloades på kirkens hjemmeside under Katekese for Børn og Voksne. Du og dine forældre er også meget velkomne til at kigge forbi sognekontoret og få en snak med pater Alren, hvis I har spørgsmål, eller at ringe til sognekontoret. Telefon nr.:

20 Valfarter Valfart til Åsebakken søndag den 25. maj af Jimmy Sølvsteen Nielsen Så er det igen tid til den smukke vandring gennem Rude skov til Åsebakken. Vi håber på godt vejr og deltagelse af mange pilgrimme. Bemærk der er ingen fælles transport i år. Der vil blive ophængt en kørselsliste i våbenhuset. Skriv hvis I har brug for transport eller I har pladser til overs i jeres køretøjer! Vandringen starter kl fra Rudersdalsvej som vanligt. Vi vandrer sammen med andre menigheder og Skt. Laurentiigruppen har eget banner med. Valfarten afsluttes med den hellige treenigheds fest ved klosteret. Dagens program Kl. 9.15: Start valfart gennem Rude Skov Kl : Mulighed for skriftemål ved Vor Frue Kloster Kl : BISPEMESSE Kl : Spisning, leg og samvær Som tidligere år: Drikkevarer kan købes hos spejderne. Den vietnamesiske gruppe sælger specialiteter. Lægmandsorganisationer fortæller om deres arbejde. Der sælges bøger, rosenkranse, medaljoner, ikoner m.m. Kl : Andagt - med procession til Jomfru Marias ære. Sommerens Haraldsted-valfarter af Jørgen Nybo Rasmussen Som de fleste ved, kan vi i år fejre to 100-års jubilæer: Nemlig for indvielsen af vores kirke og for den første valfart i nutiden til St. Knud Lavards kapel i Haraldsted. Valfarten foregik den 28. juni 1914 og har siden været en årlig katolsk tradition. Det bliver markeret med en særlig jubilæumsvalfart om eftermiddagen den 6. juli i år Målet vil være Haraldsted Kirke, kapelruinen og Knud Lavards Huset, og måske kirkerne i Ringsted. Sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen ved denne dag. Detailler om programmet bliver meddelt senere. Samtidig vil Jerzy og Beata Golubowski lede en helt ny og længere valfartsvej, en fodvandring fra Knud Lavards fødested i Roskilde til hans drabssted i Haraldsted. Disse ca. 30 kilometer vil eventuelt kræve en overnatning undervejs, der endnu ikke er helt planlagt, men det bliver meddelt senere. En ny spændende mulighed, mest for unge stærke katolikker! 20

21 Valfart til Lourdes fra mandag den 13. oktober til mandag den 20. oktober 2014 Gejstlige ledere på rejsen: Biskop Czeslaw Kozon og valfartspræst Herbert Krawczyk s.j. Vi rejser med fly fra Københavns Lufthavn i Kastrup og via mellemlanding i Amsterdam til lufthavnen i Toulouse og derfra videre med busser til Lourdes. På valfarten deltager præster, plejepersonale og samaritter, som i vagthold hjælper deltagerne på Accueil. Tilmeldingsfrist: for hjælpere: inden 1. maj 2014, for øvrige pilgrimme: inden 1. juni 2014 Tilmeldingsmateriale og information kan rekvireres hos: Maria Ana Vidal Bosch; Ellerupvej 45, 8883 Gjern. Tlf.: eller Jytte Ormstrup Tlf: Pilgrimsvandring til Den Sorte Madonna i Czestochowa i Polen finder sted næste gang i Koordinatorer: Beata og Jerzy Golubowski: mobil: I øvrigt henvises til Skt. Laurentii sogns hjemmeside (se bagsiden af bladet) 21

22 Fra Pavens Fastebud 2014 Kære brødre og søstre, I anledning af fastetiden vil jeg her komme med nogle betragtninger om vores personlige og fællesskabets vej til omvendelse.jesus gjorde sig ikke fattig for fattigdommens egen skyld, men som apostlen Paulus skriver: for at vi kunne blive rige ved hans fattigdom Så hvad er da denne fattigdom hvormed Kristus forløser og gør os rige? Det er netop måden han elsker os på, måden han er nær os på ligesom den barmhjertige samaritaner, der nærmede sig den halvdøde mand ved siden af vejen (jf. Luk 10,25 ff.)...vi må ikke glemme, at sand fattigdom gør ondt: uden bodens dimension er en sådan selvfornægtelse ikke noget særligt. Jeg er mistroisk over for en almisse, som intet koster og ikke gør ondt... Må Herren velsigne jer og Jomfru Maria beskytte jer! Pave Frans Fastelavnsfest for alle børn i menigheden. Søndag, den 2 marts efter messen kl. 10:00 er der tøndeslagning for alle børn i menigheden organiseret af forældre til første kommunikanter. Kom i din fineste udklædning og vær med til festen. Er frivilligt arbejde noget for mig? Har du stillet dig selv dette spørgsmål og er du i tvivl om, hvordan DU kan hjælpe med til at gøre DIN kirke til et endnu bedre sted for alle medlemmer i vores fællesskab? Kontakt kontoret! Vi mangler netop dig og dine evner! Hvis du ikke har lavet frivilligt arbejde før, vil du opdage at det at give lidt til fællesskabet betyder at du får meget tilbage. Vær Velkommen! Jimmy Sølvsteen Nielsen 22

23 Mandag Ugens kalender Fridag Korprøve Tirsdag Kontortid - Ellen Margrethe Nelth og Annette Plum Ordets Gudstjeneste Sognepræsten bringer kommunion til de syge Onsdag Kontortid - Maria Alster AA Torsdag Kontortid - Ellen Margrethe Nelth og Bente Ørum Starter fra Fredag Kontortid Ellen Margrethe Nelth Lørdag Tilbedelse Forskellige praktiske aktiviteter Den 3. lørdag i måneden international messe indledt af rosenkransandagt (rosenkrans kl og messe kl ). Fællesmåltid efter messen. Da ingen tidlig messe søndag morgen. Søndag Efter messen Kirkekaffe Undervisning af 1. kommunionshold og Firmelseshold Familiemesse 1. søndag i måneden Engelsk messe 2. og sidste søndag i måneden. Sidste søndag i måneden serveres brunch efter 10- messen og før den engelske messe på Ledreborg 1. søndag i måneden Sognepræsten er på kontoret i kontortiden, hvis der ikke er andre aftaler Andre aktiviteter: Skriftemål: efter aftale med p. Alren. Midi Kuk og ministrantklub: Mødes 1. søndag i måneden lige efter familiemessen. 23

24 2. søndag onsdag Marts 2014 Familiemesse Undervisning til første kommunion og firmelse 2014 Tøndeslagning for børn i menigheden Midi-KUK og ministrantklub Askeonsdag med askeindvielse 7. fredag 8.30 Rengøring i menighedssal Firmelsesweek-end 8. lørdag Firmelsesweek-end 9. søndag lørdag søndag 19. onsdag søndag i fasten Undervisning til første kommunion Firmelsesweek-end Ingen engelsk messe Rengøring i kirken International messe med efterfølgende fælles-måltid 2. søndag i fasten Undervisning til første kommunion og firmelse 2014 Josef, Jomfru Marias brudgom 20. torsdag Menighedsrådsmøde 21. fredag 8.30 Rengøring i kirken 23. søndag Sognekalender: marts maj Obs! Almindelige messer er ikke indskrevet. Se hjemmesiden tirsdag Herrens Bebudelse 3. søndag i fasten Undervisning til første kommunion og firmelse fredag 8.30 Rengøring i menighedssal 24

25 30. søndag søndag i fasten Præsentation af kandidaterne til menighedsrådsvalget efter 10-messen Undervisning til første kommunion og firmelse 2014 Brunch mellem 10-messen og den engelske messe. Engelsk messe Indtil 15. marts er hverdagsmesser erstattet af Ordets gudstjeneste, undtagen Askeonsdag, hvor der er messe kl. 17. April 2014 Den stille uge begynder med Palmesøndag. Det hellige Triduum de tre dage begynder med Skærtorsdag. Langfredag er streng fastedag. Påsketiden begynder med Påskesøndag og varer frem til pinse. 6. søndag 5. søndag i fasten Menighedsrådsvalg Familiemesse Menighedsrådsvalg Undervisning til første kommunion og firmelse Midi-KUK og ministrantklub i Ledreborg slotskapel 10. torsdag Frist for tilmelding til fællesspisning for frivillige 12. lørdag medarbejdere Rengøring i kirken Generalprøve til Palmesøndag og Langfredag Generalprøve til Skærtorsdag og Påskevigilien 13. søndag Palmesøndag med den lille palmeprocession med den store palmeprocession. Vi mødes ved Skt. Ibs Kirkeruin. Undervisning til første kommunion og firmelse Engelsk messe 15. tirsdag Oliemesse i Skt. Ansgars Kirke i København 25

26 17. torsdag fredag lørdag Skærtorsdag med fodtvætning Fællesspisning for sognets frivillige medarbejdere Komplet og eukaristisk tilbedelse Langfredag Rengøring i menighedssal Andagt Velsignelse af påskemaden Påskevigilie Efter messen er der reception i menighedssalen Påskedag 20. søndag mandag Anden Påskedag fredag 8.30 Rengøring i kirken Frist for tilmelding til jubilæumsfest 27. søndag søndag i Påsken Guds Barmhjertigheds søndag Undervisning til første kommunion og firmelse 2014 Brunch mellem 10-messen og den engelske messe. Engelsk messe Maj lørdag Skt. Laurentii kirkes 100 års jubilæum fejres. Spisning i skolens sal 4. søndag søndag i Påsken Familiemesse Midi-KUK og ministrantklub. Sidste mødegang i foråret. UIndervisning til første kommunion 9. fredag 8.30 Rengøring i menighedssal 11. søndag søndag i Påsken Undervisning til første kommunion Engelsk messe 26

27 17. lørdag søndag Rengøring i kirken International messe med efterfølgende fællesmåltid 5. søndag i Påsken Ingen undervisning til første kommunion 23. fredag 8.30 Rengøring i kirken 24. lørdag Første kommunionsfest. Generalprøve 25. søndag 6. søndag i Påsken 8.30 Valfart til Åsebakken Ingen messe kl torsdag Kr. Himmelfart. Første Kommunionssøndag med Første Kommunion Efter messen er alle indbudt til en reception for årets første-kommunikanter i menighedssalen. 30. fredag 8.30 Rengøring i menighedssal Skt. Laurentii sogneblad Deadline for stof til nr (juni, juli, august) er tirsdag den 08. april Deadline for stof til nr (september, oktober, november) er søndag den 08. august Redaktionsgruppen består af: P. Alren, Ellen Margrethe Nelth, Annette Plum, Maria Alster, Jimmy Sølvsteen Nielsen og Bente Ørum. 27

28 Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf , Fax Webside: Sms-tjenesten: Sognepræst: Alren Soosaipillai, OMI Tlf Mobil: De Syges salvelse: Benyt Menighedsrådsformand: Silvia Munro Tlf Sognekontor: Kontortid: tirsdag til fredag kl Ellen Margrethe Nelth, Maria Alster, Bente Ørum og Annette Plum tlf Organist: Ole Palmkvist Knudsen Tlf Faste gudstjenester og aktiviteter Søndagsmesse: Kl og Der er kirkekaffe efter messen kl. 10 Hverdagsmesse: Onsdag og fredag kl Torsdag kl Ordets gudstjeneste: Tirsdag kl Mass in English: On the second and on the last Sunday of the month at 1.00 PM International messe med spisning: Den 3. lørdag i måneden Rosenkrans kl Religionsundervisning: Søndag kl (begynder med messen) Rosenkrans: Onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: Fredag kl Skriftemål: Efter aftale med sognepræsten AA blandet gruppe: Onsdag kl. 9-11

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 1 / marts - maj 2012 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om Bispedømmets

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 09 65, Fax 46 36 50 91 E-mail: sognet@laurentiikirke.dk Webside: www.laurentiikirke.dk Sms-tjenesten:. 29 86

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj Jesu Hjerte Kirke Kirkeblad 2013, marts-maj Hvorfor helligdage og skriftemål? Påbudte søn- og helligdage. Fra apostlenes dage har man fejret søndagen, Herrens Dag, som mindefest for Herrens lidelse, død

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Uddrag af Jesu Hjerte menigheds høringssvar til bispedømmet vedrørende det nye katolske landkort.

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2015 38. årg. Nr. 1 ADVENTSBETRAGTNING FRA DANSK SENMIDDELALDER Menneske, ihukom, at det er nu, Gud kommer til menneskenes hjerte for at oplyse enhver,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2016 - nr. 1 Marts-Maj 2016 På vejen til at møde Den Opstandne Når du læser dette nummer af sognebladet, befinder du dig

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2014 - nr. 2 Juni-august 2014 Kære venner! Jesus Kristus opstod fra døden og lever midt iblandt os. Det er vor tro,

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og 1 Sidste søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 9. februar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/356/138/601//603/439/565/476 Uddelingssalme: se ovenfor: 565 Åbningshilsen Der er frokost efter højmessen

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Det var vissent, det var krøllet. Det havde lagt sig til at dø i jordhøjde. Det var symbolet på alt, hvad vi som mennesker med vores fornuft ser som

Det var vissent, det var krøllet. Det havde lagt sig til at dø i jordhøjde. Det var symbolet på alt, hvad vi som mennesker med vores fornuft ser som PRÆDIKEN PÅSKEDAG 8.APRIL 2012 AASTRUP KL. 9 (DÅB) VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl.118,19-29; 1.Pet. 1,3-9; Matth. 28,1-8 Salmer: 218,233,241,227,234 Kom, hjerte med hvad dødt du har, Hvad du med sorg

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere