Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole"

Transkript

1 Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

2 Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte uddannelsesbeviser i lommen, står du godt rustet til fremtiden. I dette katalog finder du et bredt og nyskabende udbud af uddannelser, inden for såvel Arbejdsmarkedsuddannelser, korte temadage samt Akademiuddannelser. Alle forløb er målrettet medarbejdere, der løbende ønsker at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer såvel personligt som fagligt - til brug på en innovativ og udviklende arbejdsplads som Randers Kommune. Som arbejdsplads ønsker Randers Kommune at bidrage aktivt til din læring og fremdrift. Derfor får du nu mulighed for at vælge dig ind på kurser og uddannelser såvel inden for dit fagområde, på tværs af afdelingerne, samt opgraderende ledelseskurser. På akademi- og merkonomniveau er der en række tilbud, som giver dig anerkendelse på et højere niveau end på arbejdsmarkedsuddannelserne. Du har således gode muligheder for at sammensætte uddannelse, der passer til dig, din karriere og dine daglige udfordringer på jobbet. Uddannelserne bidrager derfor til gennem fastholdelse og videreudvikling af medarbejderens kompetencer, at ruste den enkelte til at imødekomme udfordringerne på fremtidens arbejdsplads Randers Kommune. Uddannelserne udbydes af Handelsskolen Minerva. Kresten Ulrik Nielsen Personale og HR chef Randers Kommune Marie Nørgaard Laursen Områdedirektør Handelsskolen Minerva 2

3 Brugervejledning Katalogets opbygning Kataloget er opbygget, således at kurserne er opdelt efter kommunens fagområder. Hvert fagområde har været med i udvælgelsen af kurser. I indholdsfortegnelsen på side 4, kan du se på hvilke sider de forskellige fagområder har deres kursusudbud. De enkelte kurser er opdelt i arbejdsmarkedsuddannelser, temakurser og akademiuddannelser. Hvert fagområde har deres egen indholdsfortegnelse med kursusudbuddet og opdelingen. Bagerst i kataloget kan du læse mere omkring Arbejdsmarkedsuddannelser og Akademiuddannelserne. Her finder du også en kursusmatrice, der giver et hurtigt overblik over fagområdernes kursusudbud. Hvordan tilmelder jeg mig kurser? Tilmelding sker via kommunens kursusadministrationssystem KompetenceBroen som tilgås via intranettet Broen og som åbner den 1. december Hvilke kurser kan jeg tage? Som udgangspunkt kan alle tilmelde sig alle kurser i kataloget. Direktørområderne har dog fortrinsret til deres egne kurser. Der, hvor der er sammenfald i kursusdatoer/emner, vil holdene blive sammensat efter direktørområder. Generelt omkring kursusdeltagelse Kurserne afholdes på følgende tidspunkter af dagen: Arbejdsmarkedsuddannelser: Mandag: Tirsdag - torsdag: Fredag: Tema kurser: Halve dage: Hele dage Akademiuddannelser: Alle dage: Eventuelle ændringer til kursuskataloget vil fremgå af KompetenceBroen. Der tages forbehold for ministerielle ændringer og trykfejl. 3

4 Indholdsfortegnelse Forord 2 Brugervejledning 3 Indholdsfortegnelse 4 Stabene 5 Miljø & Teknik 22 Sundhed & Ældre 34 Social- & Arbejdsmarked 46 Kultur- & Borgerservice 57 Børn & Skole 62 Arbejdsmarkedsuddannelsen 67 Akademiuddannelsen 68 Kursusmatrice 69 4

5 Stabene ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER... 6 Samarbejde... 6 Del viden og bliv klogere... 6 Fra ide til mål gennem projektudvikling... 7 Projektarbejde... 7 Formidlings- og præsentationsteknik... 8 Møde- og konferencetilrettelæggelse... 8 Konflikthåndtering... 9 Professionel serviceyder anno Lær at arbejde med Word Lær at arbejde med Excel Effektiv brug af Excel Effektiv anvendelse af og kalender Projektstyring med Microsoft Office Project Forandringer - er kommet for at blive! Tag ansvar for din egen udvikling Forvaltningsret i sagsbehandlingen Pas på dig selv i jobbet om gode arbejdsstillinger og vaner Personlig planlægning fang tidsrøverne! Skriv så modtageren forstår dit budskab og reagerer, som du ønsker Ledelse af teams Coaching som ledelsesværktøj Projektledelse Kvalitetsudvikling kræver lederskab Lederrollen i forandringsprocesser TEMAKURSER Stresshåndtering Værdsættende kommunikation Appreciative Inquiry Introduktion til Coaching Introduktion til Systemisk Ledelse AKADEMIUDDANNELSER Projektstyring Coaching i organisationer Samtalen som værktøj

6 Stabene Samarbejde Du lærer, at samarbejde er svært, men det kan læres, og vi kan alle blive bedre til det! At samarbejde betyder at blive enige om hvilke værdier og normer vores arbejdsplads skal præges af hvordan vores gruppe kommer til at fungere optimalt hvilke hindringer der er og hvordan vi overvinder dem hvordan vi bliver bedre til at kommunikere, at sige fra og til at være tydelige om behov og ønsker hvordan vi løser de konflikter, der opstår undervejs På kurset bliver fokus rettet mod egen arbejdsindsats, gruppens indsats og de processer, der fremmer samarbejdet. Varighed: 2 dage Tidspunkt: april 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Samarbejde i grupper i virksomheden Del viden og bliv klogere Du lærer at videndeling er en værdifuld ressource. Personer, der videndeler oplever at blive mere tilfredse mennesker at få nemmere ved at skabe succes i arbejdslivet at få succes i privatlivet at der skabes værdifulde netværk Knæk koden og oplev, hvordan en god videndeler bliver en vinder Varighed: 3 dage Tidspunkt: maj 2010 Pris: Kr. 330,00 pr. deltager Videndeling 6

7 Stabene Fra ide til mål gennem projektudvikling Du lærer at omsætte dine ideer til praktiske projekter. Du kan formulere mål og formål ved anvendelse af projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave. Udarbejde handlingsplan for projektets faser Udarbejde aktivitets- og ressourceoversigt Innovation gennem projekter Varighed: 2 dage Tidspunkt: januar 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Projektudvikling og gennemførelse Projektarbejde Du lærer at få indsigt i alle projektets faser og strukturen i et projekt. Du får træning i: hvordan man udarbejder projektplan at gennemføre projekter Du får værktøjer til: hvordan du håndterer projektforløbet organisering af projektarbejdet Du får indblik i: hvordan egen og andres rolle identificeres sammensætning af en projektgruppe projektets placering rent organisatorisk Varighed: 2 dage Tidspunkt: februar 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Projektorienteret arbejde 7

8 Stabene Formidlings- og præsentationsteknik Du lærer at brænde igennem og få dit budskab frem efter hensigten. Der tages udgangspunkt i, hvordan du kan gennemføre en effektiv præsentation og formidle et budskab. Du lærer at anvende præsentationsteknikker og værktøjer, der er udvalgt på baggrund af det emne, du skal præsentere og målgruppen for præsentationen. Varighed: 3 dage Tidspunkt: juni 2010 Pris: Kr. 330,00 pr. deltager Præsentationsteknik i administrative funktioner Møde- og konferencetilrettelæggelse Du lærer at analysere og anvende forskellige mødeformer, således at der er overensstemmelse mellem form, indhold og resultat Du får overblik over forberedelse planlægning gennemførelse opfølgning Du får kendskab til de faktorer, der skaber engagement blandt deltagere og sikrer et effektivt mødeforløb. Varighed: 3 dage Tidspunkt: august 2010 Pris: Kr. 330,00 pr. deltager Møde- og konferencetilrettelæggelse 8

9 Stabene Konflikthåndtering Du lærer at tackle fastlåste situationer, og hvordan du håndterer konflikter på en positiv måde, så den gode dialog kan genoprettes. Hvordan ændres en situation fra besværlig borger til borger med besværligheder. Der bliver gennemgang af kommunens voldspolitik Du får indsigt i roller og adfærd i forhold samspil med såvel kolleger som borgere. Der undervises i kommunikationsteori, træning i aktiv lytning, spørgeteknik og assertiv kommunikation - forståelse for, hvad der optrapper og hvad der nedtoner en konflikt Øvelse i at udtrykke og fremhæve det positive Varighed: 3 dage Tidspunkt: marts 2010 Pris: Kr. 330,00 pr. deltager Kommunikation og konflikthåndtering Professionel serviceyder - anno 2009 Du lærer at møde de borgere, som søger hjælp til forskellige problemstillinger. Det er vigtigt, at alle går tilfredse hjem. Glæden ved at servicere den enkelte borger fordrer derfor, at du er i stand til at indfri deres forventninger. Det kræver en professionel tilgang, og dette kursus vil give dig mulighed for at yde en endnu bedre service og individuel behandling af borgerne i dit daglige arbejde. Varighed: 1 dag Tidspunkt: 01. september 2010 Pris: Kr. 170,00 pr. deltager Kundeservice i administrative funktioner 9

10 Stabene Lær at arbejde med Word Du lærer at benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst. Du lærer at justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion Endvidere at åbne, gemme, lukke og oprette filer, samt anvende tekstbehandlings-programmets søgefunktion. Varighed: 3 dage Tidspunkt: august 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Indskrivning og formatering af mindre tekster Lær at arbejde med Excel Du lærer at oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark. Du lærer at formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. Du får viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde Varighed: 3 dage Tidspunkt: september 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Anvendelse af regneark til talbehandling 10

11 Stabene Effektiv brug af Excel Du lærer at håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Du lærer at foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer samt pivottabeller. Du kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning. Varighed: 1 dag Tidspunkt: 05. oktober 2010 Pris: Kr. 170,00 pr. deltager Forudsætning: Kurset forudsætter, at du har kendskab til regneark svarende til Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af store datamængder i regneark Effektiv anvendelse af og kalender Du lærer at effektivisere dit brug af og kalender. Du lærer, hvordan man kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet: fx håndtering af flere kalendere udgivelse af kalendere og mødeplanlægning Derudover kan du følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling. Varighed: 1 dag Tidspunkt: 12. oktober 2010 Pris: Kr. 170,00 pr. deltager Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer 11

12 Stabene Projektstyring med Microsoft Office Project Du lærer at anvende Microsoft Office Project Et program, som anvendes til effektivt at oprette, vedligeholde og styre projekter. Eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Du lærer at indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter. Varighed: 2 dage Tidspunkt: april 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Projektstyring med IT-værktøj Forandringer er kommet for at blive Du lærer at tage aktivt del i de forandringer, der kommer på din arbejdsplads. Hvem ønsker et monotomt arbejde, hvor der aldrig sker noget nyt? nej vel! Nye krav fra borgere og politiske beslutningstagere stiller naturligt krav om forandringer og på dette kursus arbejdes med at håndtere de forandringer, der til stadighed vil komme. Lær at modtage forandringer positivt, find din rolle i forandringsprocesser og styrk dig selv til at håndtere forandringerne. Varighed: 2 dage Tidspunkt: november 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 12

13 Stabene Tag ansvar for din egen udvikling Du lærer at tage hånd om din egen udvikling i forhold til udvikling og uddannelse. Trænger dine kompetencer til et eftersyn? Og mangler du motivation til at gøre noget ved det? Har du overblik over de ønsker du har til egen udvikling og formår du at få dine ønsker og ideer fremsat til din leder? På dette kursus får du værktøjer til selv at tage føringen i dit arbejdsliv og få opstillet klare ønsker og mål. Du lærer også at få dit budskab frem i en udviklingssamtale. Varighed: 5 dage Tidspunkt: september 2010 Pris: Kr. 850,00 pr. deltager Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Forvaltningsret i sagsbehandlingen Du lærer: at anvende Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet, vejledning, aktindsigt, partshøring, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt i din sagsbehandling. at tilrettelægge og gennemføre sagsbehandlingen ved anvendelse af persondataloven, offentlighedsloven samt arkiv- og registerloven. at vurdere, hvornår sagen skal overgå til en juridisk ansvarlig. Varighed: 2 dage Tidspunkt: marts 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Forvaltningsret i sagsbehandlingen 13

14 Stabene Pas på dig selv i jobbet - om gode arbejdsstillinger og vaner Du lærer at være opmærksom på arbejdsstillinger for at undgå skadelige belastninger - og dermed for tidlig nedslidning i jobbet. Her er kurset, hvor du får mulighed for at stille skarpt på vaner og uvaner i dit daglige arbejde. Vi kigger på hvilke arbejdsmæssige belastninger, som forekommer i jobbet og hvordan du kan undgå skader på lang sigt som følge af forkerte arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige belastninger. Du får viden om, hvordan du skaber variation i dit daglige arbejde i forhold til arbejdets indhold og fysiske udfordringer Du får viden om, hvordan fysiske og psykiske spændinger gensidigt påvirker hinanden Du får kendskab til og afprøver øvelser og teknikker til at forebygge skader, opnå øget velvære og dermed mindske nedslidning Kendskab til relevant information om ergonomi, lovgivning og vejledninger på området Varighed: 2 dage Tidspunkt: april 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Ergonomi Personlig planlægning - fang tidsrøverne! Du lærer at styrke din egen planlægning. Sidder du ofte med følelsen af, at din dag er gået, uden at du har nået det, du planlagde ved dagens begyndelse? På kurset får du mulighed for at kigge nærmere på hvilke faktorer, der påvirker din arbejdsdag og hvordan du håndterer de mange afbrydelser og uforudsete opgaver, der møder os i en travl hverdag. Prioritering af opgaver i hverdagen Hvilke opgaver giver energi og hvilke opgaver dræner Hvem er mine tidsrøvere Metoder til effektiv planlægning og større arbejdsglæde Varighed: 2 dage Tidspunkt: januar 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 14

15 Stabene Skriv så modtageren forstår dit budskab og reagerer, som du ønsker Du lærer at information bliver først til kommunikation når modtageren har forstået dit budskab og handler som du ønsker. Når vi skriver, har vi ikke modtageren foran os og kan derfor ikke aflæse forståelsen via kropssproget. Ordene er sprogets byggeklodser og formålet med skriftsproget er at danne meninger, som læseren forstår og kan handle på. På kurset vil vi arbejde med hvordan vi sammensætter ord og sætninger så det giver mening for modtageren, og samtidig er klart og let at læse. Information kontra kommunikation Hvordan fortolker hjernen skriftlige budskaber At skrive kort, klart og forståeligt At tilpasse sproget til modtageren Sproglige stilarter og virkemidler konteksten og sproget Varighed: 4 dage Tidspunkt: august 2010 Pris: Kr. 440,00 pr. deltager Virksomhedens breve Ledelse af teams Du lærer at tage udgangspunkt i menneskers forskellighed, når teams sammensættes og at udnytte den dynamik, der opstår til at skabe bedre teampræstationer. Du får indsigt i gruppers udviklingsfaser, de dynamiske processer i grupper og du får redskaber til situationsbestemt ledelse af grupper. Sammensætning og udvikling af effektive teams Rammer og mål for teamets virke Teamets livsfaser Teamledelse kontra ledelse af individer Du får metoder til at lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin. Varighed: 3 dage Tidspunkt: marts 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Ledelse af teams/produktionsgrupper 15

16 Stabene Coaching som ledelsesværktøj Du lærer at vurdere i hvilke situationer coachingmetoden er velegnet til personaleudvikling og du får indsigt i, hvad coachingrollen stiller af krav til udøveren. Desuden trænes metoden på et grundlæggende niveau. Du får kendskab til de grundlæggende tankegange og metoder der ligger til grund for det særlige system af spørgeteknikker som benyttes i coaching. Hvad er coaching definitioner, historie, udbredelse Træning af værktøjskassen til coaching Hvilke krav stiller coachrollen? Varighed: 3 dage Tidspunkt: maj 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Coaching som ledelsesværktøj Projektledelse Du lærer at lede og gennemføre et projekt med succes fra start til slut. I kurset indgår emner, som giver mulighed for at definere egen og medarbejdernes roller, kompetencer og ansvarsområder. Desuden er der fokus på teamudvikling, motivation og engagement i projektet, samt de konflikter, du som leder skal kunne håndtere i en kompleks hverdag. Varighed: 2 dage Tidspunkt: marts 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Projektledelse 16

17 Stabene Kvalitetsudvikling kræver lederskab Du lærer at sikre den optimale udvikling i forhold til at kvalitetssikre arbejdsopgaverne i din enhed. Kurset indeholder emner, der sikrer at medarbejderne kan implementere, anvende og evaluere kvalitetssystemer, og hvilke krav der er til lederrollen, således at kvalitetssikringen bliver optimal. Varighed: 3 dage Tidspunkt: november 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Ledelse af kvalitetsudvikling Lederrollen i forandringsprocesser Du lærer at agere som leder i forhold til nye udfordringer og hvilke processer, der løser problemstillinger i en turbulent hverdag med forandringer i organisationen. Varighed: 3 dage Tidspunkt: februar 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Ledelse af forandringsprocesser 17

18 Stabene - Temakurser Stresshåndtering Du lærer at forholde dig konstruktivt til begrebet stress. Hvad er stress? Og hvad forstås ved positiv og negativ stress? Hvordan lærer du at skelne mellem travlhed, pres og rigtig stress? Din måde at forholde dig til omstændighederne på, er bl.a. baseret på din dine ressourcer, følelser, erfaringer, holdninger, overbevisninger, din personlighed og naturligvis de sammenhænge du indgår i. Hvordan kan du selv bidrage med konstruktive løsningsforslag til stress belastninger? Varighed: 1 dag Tidspunkt: 06. maj 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager Værdsættende kommunikation - Appreciative Inquiry Du lærer at fokusere på succeserne! Hvis man studerer problemer, bliver man god til at finde problemer. Grundtanken i Appreciative Inquiry er i stedet at studere succeser og ønsker for fremtiden, og derved blive god til at skabe succesfuld fremtid. Metoden handler om at værdsætte det, der virker og det der giver medarbejderen energi og overskud i hverdagen. Målet med den værdsættende tilgang / den værdsættende samtale er at opdage og værdsætte egne og andres ressourcer og potentiale. Varighed: 1 dag Tidspunkt: 21. januar 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager 18

19 Stabene - Temakurser Introduktion til Coaching Du lærer at coaching er et redskab til at øge dine medarbejderes engagement, kompetencer og ejerskab til opgaverne. Coaching er kort fortalt en samtaleform, hvor coachen hjælper og inspirerer den anden til at reflektere over og lære af sine erfaringer og udfordringer og dermed udvikle sit potentiale. På temadagen arbejder vi med coaching som værktøj og coaching af enkeltpersoner og grupper Varighed: ½ dag Tidspunkt: 28. april 2010 Min./max. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 450,00 pr. deltager Introduktion til Systemisk Ledelse Du lærer at forstå betydningen bag begrebet systemisk ledelse Du får en indføring i den systemiske tænkning og dens grundbegreber Du får en selvforståelse af at være leder i en organisation med systemiske tænkning Varighed: ½ dag Tidspunkt: 09. juni 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 450,00 pr. deltager 19

20 Stabene - Akademiuddannelser Projektstyring Faget Projektstyring ruster dig til at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt, så du kan styre processen sikkert i havn fra første færd. Du opnår forståelse for et projekts samspil med en organisation, og du lærer at analysere projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge. Du får også overblik over forskellige projekttyper og strukturer. Med efteruddannelse i projektledelse bliver du rustet til at etablere projekter og analysere projektmandatet. Derudover lærer du at opdele projektet i målbare hoved- og delmål og får redskaberne til at tidsestimere, rapportere, opfølge, kvalitetssikre og vurdere økonomien. Desuden bliver du klædt på til at risikovurdere og evaluere og får ikke mindst en indføring i grundlæggende ledelsesmæssige redskaber til projektledelse Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projekt. Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 19. januar 26.januar 2. februar 9. februar 23. februar 2. marts 9. marts 16. marts 17. marts (eksamen) Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) Coaching i organisationer Faget Coaching i organisationer klæder dig på til at bidrage til kompetenceudvikling og øget læring i organisationen. Med coaching i organisationer får du forståelse for, hvordan organisatorisk coaching adskiller sig fra personlig coaching, og for hvilken kontekst, den indgår i. Du lærer, hvad der skaber læring i en organisation og for et individ, og du får viden om forskellige læringsstile. I ledelsessammenhænge lærer du at inkludere coaching i samtaler, at vurdere din egen coachingstil og at være neutral. Efteruddannelse i coaching gør dig også klogere på den kommunikationsteoretiske baggrund for coaching ved at lære om systemisk teori og socialkonstruktivisme. Du lærer at kommunikere anerkendende og bliver klædt på med en række coachingteknikker, ligesom du får indblik i sprogets betydning. Derudover får du praktisk træning i virksomhedscoaching. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis. Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 7. april 14. april 21. april 28. april 5. maj 12. maj 19. maj juni (eksamen) Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) 20

21 Stabene - Akademiuddannelser Samtalen som værktøj Med Samtalen som redskab får du de samtaleværktøjer, du har brug for, til både motiverende og vanskelige samtaler. Samtalen som redskab giver dig de samtaleværktøjer, du har brug for i forbindelse med medarbejdersamtaler. Du får kommunikationsteorien på plads og fornemmelse for kommunikationens afgørende betydning for organisationsudviklingen. Du får et solidt indblik i coaching og coachingens samtaleteknikker. Samtalen som redskab fokuserer desuden på, hvordan du giver din viden videre. Derfor bliver du også klogere på, hvordan du lærer andre at coache, og hvordan du instruerer i feedback. Du bliver desuden klædt på til at analysere konflikter og vurdere, hvilke løsningsmetoder der virker bedst hvornår. Faget ruster dig også til at gennemføre vanskelige samtaler og til at udarbejde retningslinjer og teknikker, som dine ledere og kolleger kan bruge Mundtlig eksamen Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 25. oktober 1. november 8. november 15. november 22. november 29. november 6. december december (eksamen) Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) 21

22 Miljø & Teknik ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Fra ide til mål gennem projektudvikling Projektarbejde Formidlings- og præsentationsteknik Professionel serviceyder anno Lær at arbejde med Excel PowerPoint Projektstyring med Microsoft Office Project IT-Værksted Microsoft Office programmer Forandringer - er kommet for at blive! Tag ansvar for din egen udvikling Skriv så modtageren forstår dit budskab og reagerer, som du ønsker Forvaltningsret i sagsbehandlingen Personlig planlægning fang tidsrøverne! Projektledelse Kvalitetsudvikling kræver lederskab TEMA KURSER Den vanskelige samtale Værdsættende kommunikation Appreciative Inquiry Introduktion til Coaching AKADEMIUDDANNELSER Projektstyring Kommunikation i Praksis

23 Miljø & Teknik Fra ide til mål gennem projektudvikling Du lærer at omsætte dine ideer til praktiske projekter. Du kan formulere mål og formål ved anvendelse af projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave. Udarbejde handlingsplan for projektets faser Udarbejde aktivitets- og ressourceoversigt Innovation gennem projekter Varighed: 2 dage Tidspunkt: januar 2010 Pris: Kr. Kr. 340,00 pr. deltager Projektudvikling og gennemførelse Projektarbejde Du lærer at få indsigt i alle projektets faser og strukturen i et projekt. Du får træning i: hvordan man udarbejder projektplan at gennemføre projekter Du får værktøjer til: hvordan man håndterer projektforløbet organisering af projektarbejdet Du får indblik i: hvordan egen og andres rolle identificeres sammensætning af en projektgruppe projektets placering rent organisatorisk Varighed: 2 dage Tidspunkt: februar 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Projektorienteret arbejde 23

24 Miljø & Teknik Formidlings- og præsentationsteknik Du lærer at brænde igennem og få dit budskab frem efter hensigten. Der tages udgangspunkt i, hvordan du kan gennemføre en effektiv præsentation og formidle et budskab. Du lærer at anvende præsentationsteknikker og værktøjer, der er udvalgt på baggrund af det emne, du skal præsentere og målgruppen for præsentationen. Varighed: 3 dage Tidspunkt: juni 2010 Pris: Kr. 330,00 pr. deltager Præsentationsteknik i administrative funktioner Professionel serviceyder - anno 2009 Du lærer at møde de borgere, som søger hjælp til forskellige problemstillinger. Det er vigtigt, at alle går tilfredse hjem. Glæden ved at servicere den enkelte borger fordrer derfor, at du er i stand til at indfri deres forventninger. Det kræver en professionel tilgang, og dette kursus vil give dig mulighed for at yde en endnu bedre service og individuel behandling af borgerne i dit daglige arbejde. Varighed: 1 dag Tidspunkt: 01. september 2010 Pris: 170,00 pr. deltager Kundeservice i administrative funktioner 24

25 Miljø & Teknik Lær at arbejde med Excel Du lærer at oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark. Du lærer at formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. Du får viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde Varighed: 3 dage Tidspunkt: september 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Anvendelse af regneark til talbehandling Powerpoint Du lærer at fremstille grafisk præsentationsmateriale med Microsoft Office Powerpoint til brug for f.eks. foredrag og andre præsentationer. Du lærer at anvende nøglefunktionerne i Powerpoint, såsom design, animationer og diasshow. Varighed: 2 dage Tidspunkt: september 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Anvendelse af præsentationsprogrammer 25

26 Miljø & Teknik Projektstyring med Microsoft Office Project Du lærer at anvende Microsoft Office Project Et program, som anvendes til effektivt at oprette, vedligeholde og styre projekter. Eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Du lærer at indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter. Varighed: 2 dage Tidspunkt: april 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Projektstyring med IT-værktøj IT-værksted - Microsoft Office programmer På IT-værkstedet kan du arbejde med selvvalgte it-kurser, når det passer ind i din planlægning Du arbejder på egen hånd og i eget tempo med et udleveret materiale, og kører du fast eller har brug for vejledning, er der altid en underviser i lokalet til at hjælpe dig. Du kan arbejde med f.eks.: Anvendelse af regneark til talbehandling Design og automatisering af regneark Jobrelateret brug af styresystemer på pc Brug af pc på arbejdspladsen 45565, Tastaturbetjening til indskrivning af tekst Indskrivning og formatering af mindre tekster Grafiske virkemidler til layout i tekst Standardisering af virksomhedens dokumenter Fletning af dokumenter til masseproduktion Effektiv internetsøgning på jobbet Online kommunikation til jobbrug Anvendelse af præsentationsprogrammer44373 Desktop Publishing i virksomheden Oprettelse af database til jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Anvendelse af principper og værktøjer til webopbygning Praktisk web-opbyg. og vedligehold hjemmesider Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Sted/Tidspunkt/Pris: Kontakt Handelsskolen Minerva, Minerva Erhverv 26

27 Miljø & Teknik Forandringer - er kommet for at blive! Du lærer at tage aktivt del i de forandringer, der kommer på din arbejdsplads. Hvem ønsker et monotomt arbejde, hvor der aldrig sker noget nyt? nej vel! Nye krav fra borgere og politiske beslutningstagere stiller naturligt krav om forandringer og på dette kursus arbejdes med at håndtere de forandringer, der til stadighed vil komme. Lær at modtage forandringer positivt, find din rolle i forandringsprocesser og styrk dig selv til at håndtere forandringerne. Varighed: 2 dage Tidspunkt: november 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Tag ansvar for din egen udvikling Du lærer at tage hånd om din egen udvikling i forhold til udvikling og uddannelse. Trænger dine kompetencer til et eftersyn? Og mangler du motivation til at gøre noget ved det? Har du overblik over de ønsker du har til egen udvikling og formår du at få dine ønsker og ideer fremsat til din leder? På dette kursus får du værktøjer til selv at tage føringen i dit arbejdsliv og få opstillet klare ønsker og mål. Du lærer også at få dit budskab frem i en udviklingssamtale. Varighed: 5 dage Tidspunkt: september 2010 Pris: Kr. 850,00 pr. deltager Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 27

28 Miljø & Teknik Skriv så modtageren forstår dit budskab og reagerer, som du ønsker Du lærer at information bliver først til kommunikation når modtageren har forstået dit budskab og handler som du ønsker. Når vi skriver, har vi ikke modtageren foran os og kan derfor ikke aflæse forståelsen via kropssproget. Ordene er sprogets byggeklodser og formålet med skriftsproget er at danne meninger, som læseren forstår og kan handle på. På kurset vil vi arbejde med hvordan vi sammensætter ord og sætninger så det giver mening for modtageren, og samtidig er klart og let at læse. Information kontra kommunikation Hvordan fortolker hjernen skriftlige budskaber At skrive kort, klart og forståeligt At tilpasse sproget til modtageren Sproglige stilarter og virkemidler konteksten og sproget Varighed: 4 dage Tidspunkt: august 2010 Pris: Kr. 440,00 pr. deltager Virksomhedens breve Forvaltningsret i sagsbehandlingen Du lærer: at anvende Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet, vejledning, aktindsigt, partshøring, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt i din sagsbehandling. at tilrettelægge og gennemføre sagsbehandlingen ved anvendelse af persondataloven, offentlighedsloven samt arkiv- og registerloven. at vurdere, hvornår sagen skal overgå til en juridisk ansvarlig. Varighed: 2 dage Tidspunkt: marts 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Forvaltningsret i sagsbehandlingen 28

29 Miljø & Teknik Personlig planlægning - fang tidsrøverne Du lærer at styrke din egen planlægning. Sidder du ofte med følelsen af, at din dag er gået, uden at du har nået det, du planlagde ved dagens begyndelse? På kurset får du mulighed for at kigge nærmere på hvilke faktorer, der påvirker din arbejdsdag og hvordan du håndterer de mange afbrydelser og uforudsete opgaver, der møder os i en travl hverdag. Prioritering af opgaver i hverdagen Hvilke opgaver giver energi og hvilke opgaver dræner Hvem er mine tidsrøvere Metoder til effektiv planlægning og større arbejdsglæde Varighed: 2 dage Tidspunkt: januar 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Projektledelse Du lærer at lede og gennemføre et projekt med succes fra start til slut. I kurset indgår emner, som giver mulighed for at definere egen og medarbejdernes roller, kompetencer og ansvarsområder. Desuden er der fokus på teamudvikling, motivation og engagement i projektet, samt de konflikter, du som leder skal kunne håndtere i en kompleks hverdag. Varighed: 2 dage Tidspunkt: marts 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Projektledelse 29

30 Miljø & Teknik Kvalitetsudvikling kræver lederskab Du lærer at sikre den optimale udvikling i forhold til at kvalitetssikre arbejdsopgaverne i din enhed. Kurset indeholder emner, der sikrer at medarbejderne kan implementere, anvende og evaluere kvalitetssystemer, og hvilke krav der er til lederrollen, således at kvalitetssikringen bliver optimal. Varighed: 3 dage Tidspunkt: november 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Ledelse af kvalitetsudvikling 30

31 Miljø & Teknik - Temakurser Den vanskelige samtale Du lærer at gennemføre såkaldte svære samtaler. Nogle samtaler er lette, nogle er meget svære. De svære kan man være tilbøjelig til at udskyde eller forsøge at overstå hurtigt begge løsninger kan betyde konflikter og give samarbejdsproblemer På dette kursus introduceres forskellige samtaleteknikker. Deltagerne gøres bevidste om egen og andres adfærd og reaktionsmønstre. Der arbejdes med aktiv lytning, effektive gensvarsmodeller, håndtering af egne og modpartens følelser og verbale og non-verbale signaler Varighed: 1 dag Tidspunkt: 03. februar 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager Værdsættende kommunikation - Appreciative Inquiry Du lærer at fokusere på succeserne! Hvis man studerer problemer, bliver man god til at finde problemer. Grundtanken i Appreciative Inquiry er i stedet at studere succeser og ønsker for fremtiden, og derved blive god til at skabe succesfuld fremtid. Metoden handler om at værdsætte det, der virker og det der giver medarbejderen energi og overskud i hverdagen. Målet med den værdsættende tilgang / den værdsættende samtale er at opdage og værdsætte egne og andres ressourcer og potentiale. Varighed: 1 dag Tidspunkt: 21. januar 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager 31

32 Miljø & Teknik - Temakurser Introduktion til Coaching Du lærer at coaching er et redskab til at øge dine medarbejderes engagement, kompetencer og ejerskab til opgaverne. Coaching er kort fortalt en samtaleform, hvor coachen hjælper og inspirerer den anden til at reflektere over og lære af sine erfaringer og udfordringer og dermed udvikle sit potentiale. På temadagen arbejder vi med coaching som værktøj og coaching af enkeltpersoner og grupper Varighed: ½ dag Tidspunkt: 28. april 2010 Min./max. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager 32

33 Miljø & Teknik - Akademiuddannelser Projektstyring Faget Projektstyring ruster dig til at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt, så du kan styre processen sikkert i havn fra første færd. Du opnår forståelse for et projekts samspil med en organisation, og du lærer at analysere projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge. Du får også overblik over forskellige projekttyper og strukturer. Med efteruddannelse i projektledelse bliver du rustet til at etablere projekter og analysere projektmandatet. Derudover lærer du at opdele projektet i målbare hoved- og delmål og får redskaberne til at tidsestimere, rapportere, opfølge, kvalitetssikre og vurdere økonomien. Desuden bliver du klædt på til at risikovurdere og evaluere og får ikke mindst en indføring i grundlæggende ledelsesmæssige redskaber til projektledelse Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projekt. Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 19. januar 26.januar 2. februar 9. februar 23. februar 2. marts 9. marts 16. marts 17. marts (eksamen) Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) Kommunikation i praksis Faget Kommunikation ruster dig til at træffe det rette medievalg ud fra en analyse af budskabet, afsenderen og modtagerne. Og du lærer at bruge effektive planlægnings- og formidlingsværktøjer, så du kan planlægge og udføre både intern og ekstern kommunikation. Du lærer, hvordan du udformer rapporter, nyhedsbreve, pressemateriale, referater, breve, mailtekster og meget andet. Du lærer også at lede møder og deltage i forhandlinger. Du bliver desuden klædt på til at kommunikere i tværkulturelle sammenhænge, så dit budskab bliver forstået af målgruppen på trods af kulturelle forskelle. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projekt. Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 24. august 31. august 7. september 14. september 21. september 28. september 5. oktober oktober (eksamen) Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) 33

34 Sundhed & Ældre ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Samarbejde Fra ide til mål gennem projektudvikling Formidlings- og præsentationsteknik Møde- og konferencetilrettelæggelse Konflikthåndtering Borgerservice når det er bedst Gør problemløsning på telefonen til din største udfordring IT-Værksted Microsoft Office programmer Grundlæggende personalejura Tag ansvar for din egen udvikling Personlig planlægning fang tidsrøverne! Skriv så modtageren forstår dit budskab og reagerer, som du ønsker TEMA KURSER IT-kursus for ledere Vær din egen sekretær Den vanskelige samtale Stresshåndtering Værdsættende kommunikation Appreciative Inquiry Introduktion til Coaching Introduktion til Systemisk Ledelse AKADEMIUDDANNELSER Coaching i organisationer Kommunikation i Praksis Samtalen som værktøj

35 Sundhed & Ældre Samarbejde Du lærer, at samarbejde er svært, men det kan læres, og vi kan alle blive bedre til det! At samarbejde betyder at blive enige om hvilke værdier og normer vores arbejdsplads skal præges af hvordan vores gruppe kommer til at fungere optimalt hvilke hindringer der er og hvordan vi overvinder dem hvordan vi bliver bedre til at kommunikere, at sige fra og til at være tydelige om behov og ønsker hvordan vi løser de konflikter, der opstår undervejs På kurset bliver fokus rettet mod egen arbejdsindsats, gruppens indsats og de processer, der fremmer samarbejdet. Varighed: 2 dage Tidspunkt: april 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Samarbejde i grupper i virksomheden Fra ide til mål gennem projektudvikling Du lærer at omsætte dine ideer til praktiske projekter. Du kan formulere mål og formål ved anvendelse af projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave. Udarbejde handlingsplan for projektets faser Udarbejde aktivitets- og ressourceoversigt Innovation gennem projekter Varighed: 2 dage Tidspunkt: januar 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Projektudvikling og gennemførelse 35

36 Sundhed & Ældre Formidlings- og præsentationsteknik Du lærer at brænde igennem og få dit budskab frem efter hensigten. Der tages udgangspunkt i, hvordan du kan gennemføre en effektiv præsentation og formidle et budskab. Du lærer at anvende præsentationsteknikker og værktøjer, der er udvalgt på baggrund af det emne, du skal præsentere og målgruppen for præsentationen. Varighed: 3 dage Tidspunkt: juni 2010 Pris: Kr. 330,00 pr. deltager Præsentationsteknik i administrative funktioner Møde- og konferencetilrettelæggelse Du lærer at analysere og anvende forskellige mødeformer, således at der er overensstemmelse mellem form, indhold og resultat. Du får overblik over forberedelse planlægning gennemførelse opfølgning Du får kendskab til de faktorer, der skaber engagement blandt deltagere og sikrer et effektivt mødeforløb. Varighed: 3 dage Tidspunkt: august 2010 Pris: Kr. 330,00 pr. deltager Møde- og konferencetilrettelæggelse 36

37 Sundhed & Ældre Konflikthåndtering Du lærer at tackle fastlåste situationer, og hvordan du håndterer konflikter på en positiv måde, så den gode dialog kan genoprettes. Hvordan ændres en situation fra besværlig borger til borger med besværligheder. Der bliver gennemgang af kommunens voldspolitik Du får indsigt i roller og adfærd i forhold samspil med såvel kolleger som borgere. Der undervises i kommunikationsteori, træning i aktiv lytning, spørgeteknik og assertiv kommunikation - forståelse for, hvad der optrapper og hvad der nedtoner en konflikt Øvelse i at udtrykke og fremhæve det positive Varighed: 3 dage Tidspunkt: marts 2010 Pris: Kr. 330,00 pr. deltager Kommunikation og konflikthåndtering Borgerservice når det er bedst Du lærer at give den bedste behandling - vi skal leve af at gøre vores borgere tilfredse. De møder os med et sæt forventninger, som vi skal imødegå. På dette kursus får du flere gode tips til din værktøjskasse, således at du bliver endnu bedre til at informere og servicere borgerne. Dette gælder også vejledning inden for de elektroniske selvbetjeningsløsninger, som borgerne skal anvende. Varighed: 2 dage Tidspunkt: juni 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Service i borgerservicecentret 37

38 Sundhed & Ældre Gør problemløsning på telefonen til din største udfordring Du lærer at møde de borgere, som er utilfredse eller har klager over dette eller hint. Ofte sker det over telefonen, hvor du ikke kan sende signaler via dit kropssprog. Her får du muligheden, for at lære, hvordan du tackler de utilfredse kunder optimalt, og får vendt problemsituationen til en positiv borgeroplevelse. Varighed: 1 dag Tidspunkt: 04. maj 2010 Pris: Kr. 110,00 pr. deltager Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter IT-værksted - Microsoft Office programmer På IT-værkstedet kan du arbejde med selvvalgte it-kurser, når det passer ind i din planlægning Du arbejder på egen hånd og i eget tempo med et udleveret materiale, og kører du fast eller har brug for vejledning, er der altid en underviser i lokalet til at hjælpe dig. Du kan arbejde med f.eks: Anvendelse af regneark til talbehandling Design og automatisering af regneark Jobrelateret brug af styresystemer på pc Brug af pc på arbejdspladsen 45565, Tastaturbetjening til indskrivning af tekst Indskrivning og formatering af mindre tekster Grafiske virkemidler til layout i tekst Standardisering af virksomhedens dokumenter Fletning af dokumenter til masseproduktion Effektiv internetsøgning på jobbet Online kommunikation til jobbrug Anvendelse af præsentationsprogrammer44373 Desktop Publishing i virksomheden Oprettelse af database til jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Anvendelse af principper og værktøjer til webopbygning Praktisk web-opbyg. og vedligehold hjemmesider Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Sted/Tidspunkt/Pris: Kontakt Handelsskolen Minerva, Minerva Erhverv 38

39 Sundhed & Ældre Grundlæggende personalejura Du lærer at anvende de grundlæggende regler omkring ansættelsesvilkår. Hvad er arbejdsgiverens ret og medarbejderens pligter? Hvad siger overenskomsten? Hvor finder du svar på spørgsmålene i ferieloven, funktionærloven osv.? Lær de grundlæggende begreber og få forståelse for samspillet Varighed: 2 dage Tidspunkt: juni 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Personalejura i lønberegning Tag ansvar for din egen udvikling Du lærer at tage hånd om din egen udvikling i forhold til udvikling og uddannelse. Trænger dine kompetencer til et eftersyn? Og mangler du motivation til at gøre noget ved det? Har du overblik over de ønsker du har til egen udvikling og formår du at få dine ønsker og ideer fremsat til din leder? På dette kursus får du værktøjer til selv at tage føringen i dit arbejdsliv og få opstillet klare ønsker og mål. Du lærer også at få dit budskab frem i en udviklingssamtale. Varighed: 5 dage Tidspunkt: september 2010 Pris: Kr. 850,00 pr. deltager Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 39

40 Sundhed & Ældre Personlig planlægning - fang tidsrøverne! Du lærer at styrke din egen planlægning. Sidder du ofte med følelsen af, at din dag er gået, uden at du har nået det, du planlagde ved dagens begyndelse? På kurset får du mulighed for at kigge nærmere på hvilke faktorer, der påvirker din arbejdsdag og hvordan du håndterer de mange afbrydelser og uforudsete opgaver, der møder os i en travl hverdag. Prioritering af opgaver i hverdagen Hvilke opgaver giver energi og hvilke opgaver dræner Hvem er mine tidsrøvere Metoder til effektiv planlægning og større arbejdsglæde Varighed: 2 dage Tidspunkt: januar 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Skriv så modtageren forstår dit budskab og reagerer, som ønsket Du lærer at information bliver først til kommunikation når modtageren har forstået dit budskab og handler som du ønsker. Når vi skriver, har vi ikke modtageren foran os og kan derfor ikke aflæse forståelsen via kropssproget. Ordene er sprogets byggeklodser og formålet med skriftsproget er at danne meninger, som læseren forstår og kan handle på. På kurset vil vi arbejde med hvordan vi sammensætter ord og sætninger så det giver mening for modtageren, og samtidig er klart og let at læse. Information kontra kommunikation Hvordan fortolker hjernen skriftlige budskaber At skrive kort, klart og forståeligt At tilpasse sproget til modtageren Sproglige stilarter og virkemidler konteksten og sproget Varighed: 4 dage Tidspunkt: august 2010 Pris: Kr. 440,00 pr. deltager Virksomhedens breve 40

41 Sundhed & Ældre - Temakurser IT-kursus for ledere - vær din egen sekretær Du lærer at blive mere effektiv og professionel med dit måske vigtigste redskab - din pc! Du får tips og tricks til PowerPoint og Outlook (2007), så du ikke spilder tiden, men arbejder optimalt. Du lærer, hvordan dine præsentationer og beregninger bliver mere enkle, overskuelige og fængende og du lærer at udnytte mulighederne i Outlook PowerPoint: Fængende præsentationer - hvad virker og hvad forstyrrer? Lær, hvordan du nemt laver skabeloner med diasmasteren Find din indre grafiker frem - lær, hvordan du bruger tegneværktøjer, farver, lyde og effekter diasshow - så enkelt kan det gøres Outlook: Hvordan du kan organisere dine s Lær en lang række funktioner, der skaber orden i aftaler, mails, kontaktpersoner og opgavelister Brug kalenderfunktionen til organisering af møder - såvel interne som eksterne Varighed: 1 dag Tidspunkt: 26. januar 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager Den vanskelige samtale Du lærer at gennemføre såkaldte svære samtaler. Nogle samtaler er lette, nogle er meget svære. De svære kan man være tilbøjelig til at udskyde eller forsøge at overstå hurtigt begge løsninger kan betyde konflikter og give samarbejdsproblemer På dette kursus introduceres forskellige samtaleteknikker. Deltagerne gøres bevidste om egen og andres adfærd og reaktionsmønstre. Der arbejdes med aktiv lytning, effektive gensvarsmodeller, håndtering af egne og modpartens følelser og verbale og non-verbale signaler Varighed: 1 dag Tidspunkt: 03. februar 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager 41

42 Sundhed & Ældre - Temakurser Stresshåndtering Du lærer at forholde dig konstruktivt til begrebet stress. Hvad er stress? Og hvad forstås ved positiv og negativ stress? Hvordan lærer du at skelne mellem travlhed, pres og rigtig stress? Din måde at forholde dig til omstændighederne på, er bl.a. baseret på din dine ressourcer, følelser, erfaringer, holdninger, overbevisninger, din personlighed og naturligvis de sammenhænge du indgår i. Hvordan kan du selv bidrage med konstruktive løsningsforslag til stress belastninger? Varighed: 1 dag Tidspunkt: 06. maj 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager Værdsættende kommunikation - Appreciative Inquiry Du lærer at fokusere på succeserne! Hvis man studerer problemer, bliver man god til at finde problemer. Grundtanken i Appreciative Inquiry er i stedet at studere succeser og ønsker for fremtiden, og derved blive god til at skabe succesfuld fremtid. Metoden handler om at værdsætte det, der virker og det der giver medarbejderen energi og overskud i hverdagen. Målet med den værdsættende tilgang / den værdsættende samtale er at opdage og værdsætte egne og andres ressourcer og potentiale. Varighed: 1 dag Tidspunkt: 21. januar 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager 42

43 Sundhed & Ældre - Temakurser Introduktion til Coaching Du lærer at coaching er et redskab til at øge dine medarbejderes engagement, kompetencer og ejerskab til opgaverne. Coaching er kort fortalt en samtaleform, hvor coachen hjælper og inspirerer den anden til at reflektere over og lære af sine erfaringer og udfordringer og dermed udvikle sit potentiale. På temadagen arbejder vi med coaching som værktøj og coaching af enkeltpersoner og grupper Varighed: ½ dag Tidspunkt: 28. april 2010 Min./max. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 450,00 pr. deltager Introduktion til Systemisk Ledelse Du lærer at forstå betydningen bag begrebet systemisk ledelse Du får en indføring i den systemiske tænkning og dens grundbegreber Du får en selvforståelse af at være leder i en organisation med systemisk tænkning Varighed: ½ dag Tidspunkt: 09. juni 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 450,00 pr. deltager 43

44 Sundhed & Ældre - Akademiuddannelser Coaching i organisationer Faget Coaching i organisationer klæder dig på til at bidrage til kompetenceudvikling og øget læring i organisationen. Med coaching i organisationer får du forståelse for, hvordan organisatorisk coaching adskiller sig fra personlig coaching, og for hvilken kontekst, den indgår i. Du lærer, hvad der skaber læring i en organisation og for et individ, og du får viden om forskellige læringsstile. I ledelsessammenhænge lærer du at inkludere coaching i samtaler, at vurdere din egen coachingstil og at være neutral. Efteruddannelse i coaching gør dig også klogere på den kommunikationsteoretiske baggrund for coaching ved at lære om systemisk teori og socialkonstruktivisme. Du lærer at kommunikere anerkendende og bliver klædt på med en række coachingteknikker, ligesom du får indblik i sprogets betydning. Derudover får du praktisk træning i virksomhedscoaching. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis. Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 7. april 14. april 21. april 28. april 5. maj 12. maj 19. maj juni (eksamen) Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) Kommunikation i Praksis Faget Kommunikation ruster dig til at træffe det rette medievalg ud fra en analyse af budskabet, afsenderen og modtagerne. Og du lærer at bruge effektive planlægnings- og formidlingsværktøjer, så du kan planlægge og udføre både intern og ekstern kommunikation. Du lærer, hvordan du udformer rapporter, nyhedsbreve, pressemateriale, referater, breve, mailtekster og meget andet. Du lærer også at lede møder og deltage i forhandlinger. Du bliver desuden klædt på til at kommunikere i tværkulturelle sammenhænge, så dit budskab bliver forstået af målgruppen på trods af kulturelle forskelle. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projekt. Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 24. august 31. august 7. september 14. september 21. september 28. september 5. oktober oktober (eksamen) Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) 44

45 Sundhed & Ældre - Akademiuddannelser Samtalen som værktøj Med Samtalen som redskab får du de samtaleværktøjer, du har brug for, til både motiverende og vanskelige samtaler. Samtalen som redskab giver dig de samtaleværktøjer, du har brug for i forbindelse med medarbejdersamtaler. Du får kommunikationsteorien på plads og fornemmelse for kommunikationens afgørende betydning for organisationsudviklingen. Du får et solidt indblik i coaching og coachingens samtaleteknikker. Samtalen som redskab fokuserer desuden på, hvordan du giver din viden videre. Derfor bliver du også klogere på, hvordan du lærer andre at coache, og hvordan du instruerer i feedback. Du bliver desuden klædt på til at analysere konflikter og vurdere, hvilke løsningsmetoder der virker bedst hvornår. Faget ruster dig også til at gennemføre vanskelige samtaler og til at udarbejde retningslinjer og teknikker, som dine ledere og kolleger kan bruge Mundtlig eksamen Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 25. oktober 1. november 8. november 15. november 22. november 29. november 6. december december (eksamen) Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) 45

46 Social- & Arbejdsmarked ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Fra ide til mål gennem projektudvikling Projektarbejde Møde- og konferencetilrettelæggelse Lær at arbejde med Excel PowerPoint Forandringer - er kommet for at blive! Tag ansvar for din egen udvikling Personlig planlægning fang tidsrøverne! Situationsbestemt ledelse Projektledelse Kvalitetsudvikling kræver lederskab TEMA KURSER Den vanskelige samtale Stresshåndtering Værdsættende kommunikation Appreciative Inquiry Introduktion til Systemisk Ledelse AKADEMIUDDANNELSER Projektstyring Leanledelse i praksis Samtalen som værktøj

47 Social- & Arbejdsmarked Fra ide til mål gennem projektudvikling Du lærer at omsætte dine ideer til praktiske projekter. Du kan formulere mål og formål ved anvendelse af projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave. Udarbejde handlingsplan for projektets faser Udarbejde aktivitets- og ressourceoversigt Innovation gennem projekter Varighed: 2 dage Tidspunkt: januar 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Projektudvikling og gennemførelse Projektarbejde Du lærer at få indsigt i alle projektets faser og strukturen i et projekt. Du får træning i: hvordan man udarbejder projektplan at gennemføre projekter Du får værktøjer til: hvordan man håndterer projektforløbet organisering af projektarbejdet Du får indblik i: hvordan egen og andres rolle identificeres sammensætning af en projektgruppe projektets placering rent organisatorisk Varighed: 2 dage Tidspunkt: februar 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Projektorienteret arbejde 47

48 Social- & Arbejdsmarked Møde- og konferencetilrettelæggelse Du lærer at analysere og anvende forskellige mødeformer, således at der er overensstemmelse mellem form, indhold og resultat. Du får overblik over forberedelse planlægning gennemførelse opfølgning Du får kendskab til de faktorer, der skaber engagement blandt deltagere og sikrer et effektivt mødeforløb. Varighed: 3 dage Tidspunkt: august 2010 Pris: Kr. 330,00 pr. deltager Møde- og konferencetilrettelæggelse Lær at arbejde med Excel Du lærer at oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark. Du lærer at formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. Du får viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde Varighed: 3 dage Tidspunkt: september 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Anvendelse af regneark til talbehandling 48

49 Social- & Arbejdsmarked Powerpoint Du lærer at fremstille grafisk præsentationsmateriale med Microsoft Office Powerpoint til brug for f.eks. foredrag og andre præsentationer. Du lærer at anvende nøglefunktionerne i Powerpoint, såsom design, animationer og diasshow. Varighed: 2 dage Tidspunkt: september 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Anvendelse af præsentationsprogrammer Forandringer - er kommet for at blive! Du lærer at tage aktivt del i de forandringer, der kommer på din arbejdsplads. Hvem ønsker et monotomt arbejde, hvor der aldrig sker noget nyt? nej vel! Nye krav fra borgere og politiske beslutningstagere stiller naturligt krav om forandringer og på dette kursus arbejdes med at håndtere de forandringer, der til stadighed vil komme. Lær at modtage forandringer positivt, find din rolle i forandringsprocesser og styrk dig selv til at håndtere forandringerne. Varighed: 2 dage Tidspunkt: november 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 49

50 Social- & Arbejdsmarked Tag ansvar for din egen udvikling Du lærer at tage hånd om din egen udvikling i forhold til udvikling og uddannelse. Trænger dine kompetencer til et eftersyn? Og mangler du motivation til at gøre noget ved det? Har du overblik over de ønsker du har til egen udvikling og formår du at få dine ønsker og ideer fremsat til din leder? På dette kursus får du værktøjer til selv at tage føringen i dit arbejdsliv og få opstillet klare ønsker og mål. Du lærer også at få dit budskab frem i en udviklingssamtale. Varighed: 5 dage Tidspunkt: september 2010 Pris: Kr. 850,00 pr. deltager Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Personlig planlægning - fang tidsrøverne! Du lærer at styrke din egen planlægning. Sidder du ofte med følelsen af, at din dag er gået, uden at du har nået det, du planlagde ved dagens begyndelse? På kurset får du mulighed for at kigge nærmere på hvilke faktorer, der påvirker din arbejdsdag og hvordan du håndterer de mange afbrydelser og uforudsete opgaver, der møder os i en travl hverdag. Prioritering af opgaver i hverdagen Hvilke opgaver giver energi og hvilke opgaver dræner Hvem er mine tidsrøvere Metoder til effektiv planlægning og større arbejdsglæde Varighed: 2 dage Tidspunkt: januar 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 50

51 Social- & Arbejdsmarked Situationsbestemt ledelse Du lærer at anvende lederværktøjer, som tager hensyn til den enkelte medarbejders behov. Kurset vil indeholde redskaber, som tager udgangspunkt i det mål, at skabe vækst og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Der er fokus på lederens evne til at uddelegere og motivere med afsæt i den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer. Varighed: 2 dage Tidspunkt: september 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Anvendelse af situationsbestemt ledelse Projektledelse Du lærer at lede og gennemføre et projekt med succes fra start til slut. I kurset indgår emner, som giver mulighed for at definere egen og medarbejdernes roller, kompetencer og ansvarsområder. Desuden er der fokus på teamudvikling, motivation og engagement i projektet, samt de konflikter, du som leder skal kunne håndtere i en kompleks hverdag. Varighed: 2 dage Tidspunkt: marts 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Projektledelse 51

52 Social- & Arbejdsmarked Kvalitetsudvikling kræver lederskab Du lærer at sikre den optimale udvikling i forhold til at kvalitetssikre arbejdsopgaverne i din enhed. Kurset indeholder emner, der sikrer at medarbejderne kan implementere, anvende og evaluere kvalitetssystemer, og hvilke krav der er til lederrollen, således at kvalitetssikringen bliver optimal. Varighed: 3 dage Tidspunkt: november 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Ledelse af kvalitetsudvikling 52

53 Social- & Arbejdsmarked - Temakurser Den vanskelige samtale Du lærer at gennemføre såkaldte svære samtaler. Nogle samtaler er lette, nogle er meget svære. De svære kan man være tilbøjelig til at udskyde eller forsøge at overstå hurtigt begge løsninger kan betyde konflikter og give samarbejdsproblemer På dette kursus introduceres forskellige samtaleteknikker. Deltagerne gøres bevidste om egen og andres adfærd og reaktionsmønstre. Der arbejdes med aktiv lytning, effektive gensvarsmodeller, håndtering af egne og modpartens følelser og verbale og non-verbale signaler Varighed: 1 dag Tidspunkt: 03. februar 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager Stresshåndtering Du lærer at forholde dig konstruktivt til begrebet stress. Hvad er stress? Og hvad forstås ved positiv og negativ stress? Hvordan lærer du at skelne mellem travlhed, pres og rigtig stress? Din måde at forholde dig til omstændighederne på, er bl.a. baseret på din dine ressourcer, følelser, erfaringer, holdninger, overbevisninger, din personlighed og naturligvis de sammenhænge du indgår i. Hvordan kan du selv bidrage med konstruktive løsningsforslag til stress belastninger? Varighed: 1 dag Tidspunkt: 06. maj 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager 53

54 Social- & Arbejdsmarked - Temakurser Værdsættende kommunikation - Appreciative Inquiry Du lærer at fokusere på succeserne! Hvis man studerer problemer, bliver man god til at finde problemer. Grundtanken i Appreciative Inquiry er i stedet at studere succeser og ønsker for fremtiden, og derved blive god til at skabe succesfuld fremtid. Metoden handler om at værdsætte det, der virker og det der giver medarbejderen energi og overskud i hverdagen. Målet med den værdsættende tilgang / den værdsættende samtale er at opdage og værdsætte egne og andres ressourcer og potentiale. Varighed: 1 dag Tidspunkt: 21. januar 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager Introduktion til Systemisk Ledelse Du lærer at forstå betydningen bag begrebet systemisk ledelse Du får en indføring i den systemiske tænkning og dens grundbegreber Du får en selvforståelse af at være leder i en organisation med systemiske tænkning Varighed: ½ dag Tidspunkt: 09. juni 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 450,00 pr. deltager 54

55 Social- & Arbejdsmarked - Akademiuddannelser Projektstyring Faget Projektstyring ruster dig til at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt, så du kan styre processen sikkert i havn fra første færd. Du opnår forståelse for et projekts samspil med en organisation, og du lærer at analysere projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge. Du får også overblik over forskellige projekttyper og strukturer. Med efteruddannelse i projektledelse bliver du rustet til at etablere projekter og analysere projektmandatet. Derudover lærer du at opdele projektet i målbare hoved- og delmål og får redskaberne til at tidsestimere, rapportere, opfølge, kvalitetssikre og vurdere økonomien. Desuden bliver du klædt på til at risikovurdere og evaluere og får ikke mindst en indføring i grundlæggende ledelsesmæssige redskaber til projektledelse Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projekt. Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 19. januar 26.januar 2. februar 9. februar 23. februar 2. marts 9. marts 16. marts 17. marts (eksamen) Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) Leanledelse i praksis Med Lean-ledelse i praksis får du forståelse for, hvad lean kan bruges til og hvordan. Og du bliver rustet til lede processen, hvad enten du er ansat i en privat og offentlig organisation. Lean-ledelse i praksis gør dig klogere på lean som værktøj og ledelsesfilosofi. Du lærer om teorier og metoder, der ruster dig til at optimere systematisk, fjerne spild og skabe flow. Du får også viden om en række lean-værktøjer, og hvordan de virker isoleret og i samspil. Faget giver dig et grundigt indblik i gruppers udvikling og dynamik. Du får forståelse for belønninger, visualisering, mål- og resultatstyring og dynamikkerne i forskellige teams. Denne lean-uddannelse klæder dig desuden på til at udvikle en trimmet møde- og beslutningsstruktur og til kommunikation i forbindelse med lean. Derudover får du redskaberne til at vurdere arbejdsmiljøet. Mundtlig eksamen Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 23. august 30. august 6. september 13. september 20. september 27. september 4. oktober oktober Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) 55

56 Social- & Arbejdsmarked - Akademiuddannelser Samtalen som værktøj Med Samtalen som redskab får du de samtaleværktøjer, du har brug for, til både motiverende og vanskelige samtaler. Samtalen som redskab giver dig de samtaleværktøjer, du har brug for i forbindelse med medarbejdersamtaler. Du får kommunikationsteorien på plads og fornemmelse for kommunikationens afgørende betydning for organisationsudviklingen. Du får et solidt indblik i coaching og coachingens samtaleteknikker. Samtalen som redskab fokuserer desuden på, hvordan du giver din viden videre. Derfor bliver du også klogere på, hvordan du lærer andre at coache, og hvordan du instruerer i feedback. Du bliver desuden klædt på til at analysere konflikter og vurdere, hvilke løsningsmetoder der virker bedst hvornår. Faget ruster dig også til at gennemføre vanskelige samtaler og til at udarbejde retningslinjer og teknikker, som dine ledere og kolleger kan bruge Mundtlig eksamen Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 25. oktober 1. november 8. november 15. november 22. november 29. november 6. december december (eksamen) Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) 56

57 Kultur & Borgerservice ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Fra ide til mål gennem projektudvikling Konflikthåndtering Borgerservice når det er bedst Professionel serviceyder anno Projektstyring med Microsoft Office Project TEMA KURSER Den vanskelige samtale

58 Kultur & Borgerservice Fra ide til mål gennem projektudvikling Du lærer at omsætte dine ideer til praktiske projekter. Du kan formulere mål og formål ved anvendelse af projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave. Udarbejde handlingsplan for projektets faser Udarbejde aktivitets- og ressourceoversigt Innovation gennem projekter Varighed: 2 dage Tidspunkt: januar 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Projektudvikling og gennemførelse Konflikthåndtering Du lærer at tackle fastlåste situationer, og hvordan du håndterer konflikter på en positiv måde, så den gode dialog kan genoprettes. Hvordan ændres en situation fra besværlig borger til borger med besværligheder. Der bliver gennemgang af kommunens voldspolitik Du får indsigt i roller og adfærd i forhold samspil med såvel kolleger som borgere. Der undervises i kommunikationsteori, træning i aktiv lytning, spørgeteknik og assertiv kommunikation - forståelse for, hvad der optrapper og hvad der nedtoner en konflikt Øvelse i at udtrykke og fremhæve det positive Varighed: 3 dage Tidspunkt: marts 2010 Pris: Kr. 330,00 pr. deltager Kommunikation og konflikthåndtering 58

59 Kultur & Borgerservice Borgerservice når det er bedst Du lærer at give den bedste behandling - vi skal leve af at gøre vores borgere tilfredse. De møder os med et sæt forventninger, som vi skal imødegå. På dette kursus får du flere gode tips til din værktøjskasse, således at du bliver endnu bedre til at informere og servicere borgerne. Dette gælder også vejledning inden for de elektroniske selvbetjeningsløsninger, som borgerne skal anvende. Varighed: 2 dage Tidspunkt: juni 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Service i borgerservicecentret Professionel serviceyder anno 2009 Du lærer at møde de borgere, som søger hjælp til forskellige problemstillinger. Det er vigtigt, at alle går tilfredse hjem. Glæden ved at servicere den enkelte borger fordrer derfor, at du er i stand til at indfri deres forventninger. Det kræver en professionel tilgang, og dette kursus vil give dig mulighed for at yde en endnu bedre service og individuel behandling af borgerne i dit daglige arbejde. Varighed: 1 dag Tidspunkt: 01. september 2010 Pris: Kr. 170,00 pr. deltager Kundeservice i administrative funktioner 59

60 Kultur & Borgerservice Projektstyring med Microsoft Office Project Du lærer at anvende Microsoft Office Project Et program, som anvendes til effektivt at oprette, vedligeholde og styre projekter. Eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Du lærer at indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter. Varighed: 2 dage Tidspunkt: april 2010 Pris: Kr. 340,00 pr. deltager Projektstyring med IT-værktøj 60

61 Kultur & Borgerservice - Temakurser Den vanskelige samtale Du lærer at gennemføre såkaldte svære samtaler. Nogle samtaler er lette, nogle er meget svære. De svære kan man være tilbøjelig til at udskyde eller forsøge at overstå hurtigt begge løsninger kan betyde konflikter og give samarbejdsproblemer På dette kursus introduceres forskellige samtaleteknikker. Deltagerne gøres bevidste om egen og andres adfærd og reaktionsmønstre. Der arbejdes med aktiv lytning, effektive gensvarsmodeller, håndtering af egne og modpartens følelser og verbale og non-verbale signaler Varighed: 1 dag Tidspunkt: 03. februar 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager 61

62 Børn & Skole ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Konflikthåndtering Forvaltningsret i sagsbehandlingen Coaching som ledelsesværktøj TEMA KURSER IT-kursus for ledere Vær din egen sekretær Stresshåndtering AKADEMIUDDANNELSER Økonomistyring

63 Børn & Skole Konflikthåndtering Du lærer at tackle fastlåste situationer, og hvordan du håndterer konflikter på en positiv måde, så den gode dialog kan genoprettes. Hvordan ændres en situation fra besværlig borger til borger med besværligheder. Der bliver gennemgang af kommunens voldspolitik Du får indsigt i roller og adfærd i forhold samspil med såvel kolleger som borgere. Der undervises i kommunikationsteori, træning i aktiv lytning, spørgeteknik og assertiv kommunikation - forståelse for, hvad der optrapper og hvad der nedtoner en konflikt Øvelse i at udtrykke og fremhæve det positive Varighed: 3 dage Tidspunkt: marts 2010 Pris: Kr. 330,00 pr. deltager Kommunikation og konflikthåndtering Forvaltningsret i sagsbehandlingen Du lærer: at anvende Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet, vejledning, aktindsigt, partshøring, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt i din sagsbehandling. at tilrettelægge og gennemføre sagsbehandlingen ved anvendelse af persondataloven, offentlighedsloven samt arkiv- og registerloven. at vurdere, hvornår sagen skal overgå til en juridisk ansvarlig. Varighed: 2 dage Tidspunkt: marts 2010 Pris: Kr. 220,00 pr. deltager Forvaltningsret i sagsbehandlingen 63

64 Børn & Skole Coaching som ledelsesværktøj Du lærer at vurdere i hvilke situationer coachingmetoden er velegnet til personaleudvikling og du får indsigt i, hvad coachingrollen stiller af krav til udøveren. Desuden trænes metoden på et grundlæggende niveau. Du får kendskab til de grundlæggende tankegange og metoder der ligger til grund for det særlige system af spørgeteknikker som benyttes i coaching. Hvad er coaching definitioner, historie, udbredelse Træning af værktøjskassen til coaching Hvilke krav stiller coachrollen? Varighed: 3 dage Tidspunkt: maj 2010 Pris: Kr. 510,00 pr. deltager Coaching som ledelsesværktøj 64

65 Børn & Skole - Temakurser IT-kursus for ledere - vær din egen sekretær Du lærer at blive mere effektiv og professionel med dit måske vigtigste redskab - din pc! Du får tips og tricks til PowerPoint og Outlook (2007), så du ikke spilder tiden, men arbejder optimalt. Du lærer, hvordan dine præsentationer og beregninger bliver mere enkle, overskuelige og fængende og du lærer at udnytte mulighederne i Outlook PowerPoint: Fængende præsentationer - hvad virker og hvad forstyrrer? Lær, hvordan du nemt laver skabeloner med diasmasteren Find din indre grafiker frem - lær, hvordan du bruger tegneværktøjer, farver, lyde og effekter diasshow - så enkelt kan det gøres Outlook: Hvordan du kan organisere dine s Lær en lang række funktioner, der skaber orden i aftaler, mails, kontaktpersoner og opgavelister Brug kalenderfunktionen til organisering af møder - såvel interne som eksterne Varighed: 1 dag Tidspunkt: 26. januar 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager Stresshåndtering Du lærer at forholde dig konstruktivt til begrebet stress. Hvad er stress? Og hvad forstås ved positiv og negativ stress? Hvordan lærer du at skelne mellem travlhed, pres og rigtig stress? Din måde at forholde dig til omstændighederne på, er bl.a. baseret på din dine ressourcer, følelser, erfaringer, holdninger, overbevisninger, din personlighed og naturligvis de sammenhænge du indgår i. Hvordan kan du selv bidrage med konstruktive løsningsforslag til stress belastninger? Varighed: 1 dag Tidspunkt: 06. maj 2010 Min. antal deltagere: 10 Pris: Kr. 900,00 pr. deltager 65

66 Børn & Skole - Akademiuddannelser Økonomistyring Faget Økonomistyring ruster dig til opgaver i økonomiafdelingen. Du lærer hvordan du kan gøre dig til en værdifuld ressource for virksomhedens økonomiafdeling. Du lærer at udarbejde økonomistyrings- og beslutningsmodeller, at fastlægge økonomiske mål- og resultatplaner og at analysere konkurrence- og omkostningsforhold. Likviditetsstyring, debitorstyring og kreditorstyring bliver del af din værktøjskasse, og med økonomisk efteruddannelse får du også ny viden om finansiering og budgettering. Du kommer omkring både egen- og fremmedfinansiering og lærer at udarbejde budgetmodeller af forskellig slags. Derudover får du praktisk træning i udarbejdelse af costs/benefit-analyser og får grundigt indblik i kapacitetsplanlægning og optimeringsmuligheder. Skriftlig eksamen Varighed: 7 dage + eksamen Tidspunkt: 6. april 13. april 20. april 27. april 4. maj 11. maj 18. maj 1. juni (skriftlig eksamen) Pris: kr. (Merudgift til materialer: Ca. kr. 500 kr. 800,00) 66

67 Arbejdsmarkedsuddannelser Arbejdsmarkedsuddannelser er for alle! Alle uanset alder, stilling eller uddannelsesmæssig baggrund kan deltage på en arbejdsmarkedsuddannelse, dog er målgruppen primært kortuddannede. Medarbejdergrupper med forskellig uddannelsesbaggrund kan også sammen deltage i arbejdsmarkedsuddannelser Uddannelsesbevis: Arbejdsmarkedsuddannelser er kompetencegivende og der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der har nået de mål, der er beskrevet for uddannelsen med tilfredsstillende resultat. VEU-godtgørelse: Ved deltagelse på arbejdsmarkedsuddannelser er der mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse (til medarbejdere i målgruppen. Når du får løn under uddannelsen, er det din arbejdsgiver Randers Kommune, der får godtgørelsen VEU-godtgørelsen svarer til dagpengesatsen og udgør max. kr. 725 pr. dag i 2009 for en fuldtidsansat. Godtgørelsen reduceres forholdsvist for deltidsansatte. VEU-målgruppen er personer, der: ikke er under uddannelse. Dette gælder såvel fuldtids erhvervsuddannelseselever som studerende, der har et fritidsjob hos virksomheden ikke har en videregående uddannelse (såfremt uddannelsen ikke har været brugt i 5 år tilhører deltageren målgruppen) Evaluering: Alle arbejdsmarkedsuddannelser skal evalueres og besvarelserne skal registreres i et fælles system, som er tilgængeligt for Undervisningsministeriet og erhvervsskolerne. Formålet er, at skolerne og efteruddannelsesudvalgene, som udvikler uddannelserne, løbende skal kunne justere og forbedre undervisning og andre forhold vedr. afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser på grundlag af de indsamlede informationer. 67

68 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen (AU) er en fleksibel efteruddannelse på deltid. Du bliver endnu bedre til dit fag, får nye værktøjer og statsanerkendt bevis på dine kompetencer. Uddannelsen er nøje tilpasset erhvervslivets og organisationers krav til kompetencer inden for bl.a. administration, markedsføring, økonomi, ledelse og it. Når du efteruddanner dig med en Akademiuddannelse, kan du vælge enkeltstående fagmoduler eller en hel uddannelse med eller uden særlig profil, som hver især er sammensat af en række obligatoriske og valgfrie fag. Point for din erhvervserfaring Med en Akademiuddannelse får du anerkendt din erhvervserfaring som en del af din efteruddannelse. Fagmodulerne tæller nemlig 60 ECTS-point, og din erhvervserfaring (på minimum 2 år) tæller også 60 ECTS-point. En Akademiuddannelse svarer således til en kort videregående uddannelse på i alt 120 ECTS-point. En Akademiuddannelse består af seks fagmoduler. Først de fire fag, der giver titlen Merkonom, og herefter et specialeforløb og et afgangsprojekt. Uddannelsen er kompetencegivende, og du opnår for visse profilers vedkommende adgang til HD 2. del eller andre diplomuddannelser. Har du ikke mod på eller brug for en hel Akademiuddannelse, er det også muligt blot at tage et enkelt fag for at skærpe din kompetence på et bestemt område. Efter hvert fag får du naturligvis et selvstændigt bevis. Randers kommune har i samarbejde med Erhvervsakademi Dania valgt en række særligt relevante fagmoduler. Få yderligere information om uddannelsen og læs om alle øvrige fagmoduler på Varighed og pris Du gennemfører et fagmodul pr. halvår. Undervisningen tilrettelægges over 7 dage i arbejdstiden + eksamen. Et fagmodul koster kr. + forplejning samt køb af litteratur/materialer. Speciale og hovedprojekter koster hver især kr. 68

69 Børn og Skole Kultur og borgerservice Miljø og teknik Social og arbejdsmarked Sundhed og ældre Stabene Kursusmatrice Arbejdsmarkedsuddannelser Samarbejde x x Del viden og bliv klogere x Fra ide til mål gennem projektudvikling x x x x x Projektarbejde x x x Formidlings- og præsentationsteknik x x x Møde- og konferencetilrettelæggelse x x x Konflikthåndtering x x x x Borgerservice når det er bedst x x Professionel serviceyder anno 2009 x x x Gør problemløsning på telefonen til din største udfordring x Lær at arbejde med Word x Lær at arbejde med Excel x x Effektiv brug af Excel x x PowerPoint x x Effektiv anvendelse af og kalender x Projektstyring med Microsoft Office Project x x x IT-Værksted Microsoft Office programmer x x Grundlæggende personalejura x Forandringer - er kommet for at blive! x x x Tag ansvar for din egen udvikling x x x x Forvaltningsret i sagsbehandlingen x x x Pas på dig selv i jobbet om gode arbejdsstillinger og vaner x Personlig planlægning fang tidsrøverne! x x x x 69

70 Børn og Skole Kultur og borgerservice Miljø og teknik Social og arbejdsmarked Sundhed og ældre Stabene Kursusmatrice Arbejdsmarkedsuddannelser Skriv så modtageren forstår dit budskab og reagerer, som du ønsker x x x Ledelse af teams x Coaching som ledelsesværktøj x x Situationsbestemt ledelse x Projektledelse x x x Kvalitetsudvikling kræver lederskab x x x Lederrollen i forandringsprocesser x Temakurser IT-kursus for ledere Vær din egen sekretær x x Den vanskelige samtale x x x x Stresshåndtering x x x x Værdsættende kommunikation Appreciative Inquiry x x x x Introduktion til Coaching x x x Introduktion til Systemisk Ledelse x x x Akademiuddannelser Projektstyring x x x Coaching i organisationer x x Leanledelse i praksis x Kommunikation i Praksis x x Økonomistyring Samtalen som værktøj x x x x 70

71 71

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger Stribevis af kurser Assertiv kommunikation Assertionstræning Forhandlingsteknik Få styr på din stress! Grammatik tak! Instruktionsteknik Komma kom her! Læsetræning Medarbejdersamtaler Mødeteknik Notat-

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER KOMMUNIKATION OG SPROG EFTERUDDANNELSE KOMMUNIKATION SIDE 3 / LEDELSE SIDE 6 SALG OG MARKETING SIDE 8 / SPROG SIDE 9 IT OG WEB SIDE 14

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere