VIKING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING"

Transkript

1 Årgang 15. Nr. 1. September 2011 GarudaNyt Danmark mangler iværksættere! Prototypen på den gode forretningschef KompetenceProfil til kvindelige forskere Garudas kurser i efteråret 2011 Læs mere side 2 Læs mere side 6 Læs mere side 8 Læs mere side 11 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT: International rekruttering med GarudaProfilen Læs mere side 3 Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding ledelsesudvikling personaleudvikling organisationsudvikling

2 Danmark mangler iværksættere! Af Finn Havaleschka, Cand.scient.pol., grundlægger, Garuda Lige nu er vi i gang med at udvikle et koncept, som jeg er overbevist om har et stort globalt potentiale, men som så mange andre projektmagere i denne tid mangler vi kapital til at kunne udnytte konceptets fulde potentiale. Hvorfor starter jeg med at fortælle det? Jo, fordi den manglende kapital har gjort, at jeg har sat mig ind i og opsøgt alle muligheder for støtte, herunder Iværksætterstøtteordningen! Regeringen har sat en række initiativer i gang, netop med henblik på at støtte folk som gerne vil sætte i værk. Et prisværdigt initiativ uden tvivl. Men når jeg så ser på de rådgivnings- og støttemuligheder, der tilbydes, slår tanken mig: Hallo, hvis det er den slags hjælp, en iværksætter har brug for, så er han eller hun ikke, efter mine begreber, iværksætter. Man kan muligvis hjælpe en masse mennesker i gang, men hvor mange holder ud, bliver succesfulde og selvforsørgende? Statistikken siger: ikke ret mange. Hvorfor? Jo, selvfølgelig fordi den succesfulde iværksætter har en helt anden personlighed (profil) end den, der ikke sætter iværk. Men screening af personlighed eller rådgivning om de personlighedskvaliteter, der skal sættes i spil for at blive en succesfuld iværksætter, spiller ingen rolle for, om iværksætteren in spe kan opnå støtte og rådgivning. Nytter det noget? For nogle år siden sad jeg i en gruppe sammen med 10 særdeles succesfulde iværksættere. Alle havde startet deres egen virksomhed fra bunden af, baseret på ideer om, at noget, de kendte til, kunne gøres anderledes og bedre. Der var noget, de brændte for, og selvom det for nogle af dem var mere end 20 år siden, de startede deres virksomhed, kunne man stadig mærke den indre glød. Alle udfyldte en GarudaProfil. Og jo; her kunne man registrere forskellen. Her ser I en statistik, hvor jeg sammenligner profilerne på det, jeg kalder kontraktansatte ledere, med gennemsnitsprofilen på de 10 iværksætterledere. Fig.: 1. Forskellen på kontraktansatte ledere og iværksætter-ledere Antallet af profiler på kontrakt-ledere er 603, mens antallet af iværksætter-ledere er 10. Forskellen er rimelig tydelig. Den mørke profil er iværksætter-lederne. Specielt er forskellen stor, hvad angår de grønne faktorer, som meget handler om den kognitive stil. Dvs. måden, man angriber og bearbejder problemer på, som indikerer, at iværksætter-lederne giver sig selv et langt større antal intellektuelle og mentale frihedsgrader til tanker, visioner og måder at anskue og løse problemer på. En faktoranalyse viser, at netop de grønne personlighedsfaktorer udgør en selvstændig kvalitet i personligheden. En kvalitet, der indikerer frihed og uafhængighed af regler, rammer og systemer; uafhængighed af for megen planlægning; det, at man kan komme videre, selvom der måtte mangle nogle detaljer, data eller oplysninger og, slutteligt; en kvalitet, der indikerer viljen til at træffe og gennemføre beslutninger på basis af fornemmelse, erfaring, følelser eller intuition. Der er forskel på folk Når vi i forvejen kender forskellen på lederens og ikke-lederens profil og ved, at det er den samme forskel, som vi ser mellem kontrakt-lederen og iværksætter-lederen, burde det ikke være svært at se, hvor stor en betydning personligheden har for, om en person har potentialet til at blive en succesfuld iværksætter eller ej uanset iværksætterstøtte og kurser i at udforme budgetter og forretningsplaner. Konklusionen er vel, at den fødte iværksætter ikke kan holdes nede, mens der skal megen støtte til for at holde den ikke-fødte iværksætter oppe. Side 2

3 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT International rekruttering med GarudaProfilen Som Global Human Resource Manager hos VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT bruger Charlotte Reersted GarudaProfilen i så forskellige lande som Norge, USA og Singapore. For hende er den personlige tilbagemelding afgørende; også selvom det betyder, at hun må rejse til den anden ende af kloden. Af journalist Mikkel Drewsen Vi lever af at redde liv, så tingene skal gøres ordentligt, siger Charlotte Reersted, Global Human Resource Manager i den internationale virksomhed VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT, som producerer og servicerer redningsudstyr til bl.a. færger, fragtskibe, offshore og fiskeri. For Charlotte Reersted er det afgørende, at der gælder den samme høje standard for rekrutteringen som for redningsudstyret. I den forbindelse er GarudaProfilen et afgørende værktøj: Jeg har været ude ved direktører rundt omkring i verden, som har været meget skeptiske over for tests. Men fordi GarudaProfilen er dialogbaseret, og man får en god snak med folk, så erkender skeptikerne alligevel altid, at vi virkelig kan bruge den til noget, siger Charlotte Reersted. Et godt supplement til 15 års erfaring Med 15 års erfaring med rekruttering har Charlotte Reersted ikke nødvendigvis brug for GarudaProfilen for at afdække en kandidats Global Human Resource Manager Charlotte Reersted foran nogle af Viking Life-Saving Equipments redningsflåder, som benyttes verden over. Side 3

4 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Når jeg har hele dialogværktøjet omkring Garuda- Profilen, bliver det muligt at forklare de tanker og følelser, jeg har omkring en kandidat. Det er en stor hjælp, når jeg rådgiver ledere om rekruttering til konkrete stillinger. Charlotte Reesrsted potentiale hver gang. For hende handler profilens styrke lige så meget om at kunne formidle resultater over for kandidaten og for den chef, der skal ansætte: Det kan være svært at forklare en mavefornemmelse. Med profilen kan jeg vise, hvad det er, jeg mener. Når jeg har hele dialogværktøjet omkring GarudaProfilen, bliver det muligt at forklare de tanker og følelser, jeg har omkring en kandidat. Det er en stor hjælp, når jeg rådgiver ledere om rekruttering til konkrete stillinger. Grundlæggende Garuda Charlotte Reersted bruger GarudaProfilen som grundlag for hele ansættelsesforløbet på trods af, at ikke alle ledere indledningsvis forstår fordelene herved: Jeg bruger profilen allerede fra første samtale. Det tager selvfølgelig tid, og det betyder, at vi tager færre kandidater ind. Til gengæld tager vi så nogen, som vi føler os rimeligt sikre på. Nogle firmaer tager 8-10 kandidater ind og bruge et kvarter på hver, men det er der ikke noget, der hedder, i min verden; det tager altså to timer at køre en rekruttering igennem, for der skal være en ordentlig samtale, og kandidaten skal have en tilbagemelding på testen, konstaterer den principfaste HR-manager. Hun lægger stor vægt på, at samtalen og testen både skal afdække kandidatens faglige og sociale kompetencer: Chefen vil typisk gerne høre noget om den faglige del, men vi prøver også at nå hele vejen omkring kandidatens personlighed, forventninger til stillingen osv., fortæller Charlotte Reersted. Vi er meget grundige og bruger meget tid på kandidaterne også dem, som vi ender med at give et afslag. Det har faktisk resulteret i, at jeg har fået flere breve, hvor folk takker for en god behandling, selvom de har fået afslag, og fortæller, at de er blevet mere afklarede i forhold til, hvad de gerne vil. Det giver os en masse gode ambassadører ude i verden. Tilbagemeldingen er afgørende For Charlotte Reersted hænger brugen af GarudaProfilen tæt sammen med hendes arbejdsplads etiske retningslinjer. Hun insisterer på, at alle kandidater skal have en personlig tilbagemelding, helst ansigt til ansigt: Jeg kunne ikke drømme om at undlade at give folk en tilbagemelding på deres profil. Man skal have den tid, man har brug for, og når jeg forklarer, hvorfor det er nødvendigt, så forstår alle det godt. For ligesom vi ikke må lave fejl i vores produktion, ønsker vi jo heller ikke at lave nogen fejl i HR-afdelingen. Det har de jo svært ved at argumentere imod, smiler Charlotte Reersted. Princippet om personlig tilbagemelding betyder mange flyveture til VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENTs afdelinger rundt omkring i verden. Charlotte Reersted har afprøvet alternative løsninger, men ingen af dem kan gøre det ud for den kontakt, man har, når man sidder over for hinanden, mener hun: Tre gange har jeg foretaget tilbagemelding via videokonference. Det kan godt lade sig gøre, hvis jeg er presset, men jeg vil helst sidde sammen med folk. Det er noget med at fange vibrationerne, kropssproget og alt det, der ikke bliver sagt. Det er ikke helt så nemt over video. Øjenkontakten og fornemmelsen af, hvordan personen, jeg taler med, har det det er alt sammen dele af det samlede billede, jeg får tegnet af kandidaten, forklarer Charlotte Reersted og peger på, at teknologien stadig har sine begrænsninger: Forbindelsen er ikke altid helt god, og der er nogle rent tekniske udfordringer i forhold til at vise kandidaten resultatet af testen, mens vi diskuterer det, som jeg ikke synes fungerer optimalt over videotelefoni. Men selvfølgelig er det voldsomt at flyve til Singapore eller Hong Side 4

5 Kong for at tale med én person, og det er i sådan nogle situationer, at jeg har forsøgt med alternative løsninger. Kulturforskelle kan mærkes Som et værktøj til at afdække kandidaters personlighedstræk tydeliggør GarudaProfilen også kulturforskellene imellem de kandidater, Charlotte Reersted møder: Der er nogle faktorer, der slår helt vildt ud. I USA er folk meget fremme i skoene. De har store armbevægelser og masser af selvtillid. Hvorimod, hvis man er i Asien, så er personlighedstrækket Frihedstrang nærmest ikkeeksisterende. Det er så til gengæld nærmest altid højt i USA. Når jeg møder folk i en rekrutteringsrunde, der er anderledes, end jeg er vant til, så kan jeg hurtigt se, om der tegner sig et billede med nogle gennemgående tendenser, og så korrigere mine vurderinger herefter, forklarer HR-manageren og giver hermed et eksempel på, hvordan Garudas profilværktøj kan anvendes til at danne sig et overordnet indtryk af kandidaterne til en stilling, som den enkelte kandidat kan vurderes ud fra. Kombineret med en god dialog med chefen i den afdeling, jeg rekrutterer til, giver Garuda- Profilen mig en forståelse for den kultur, jeg har med at gøre, tilføjer Charlotte Reersted afsluttende. Fakta: VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT er en international virksomhed, der beskæftiger 1590 medarbejdere med produktion, salg og service af sikkerhedsudstyr. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg og produktionsfaciliteter samt salgs- og serviceafdelinger i 23 lande, fordelt over hele verden. Side 5

6 Q8 Prototypen på den gode forretningschef MedarbejderProfilen er et vigtigt rekrutterings- og udviklingsværktøj for Peter Hartvig, personalekonsulent i Q8. Han bruger profilen til at sikre, at Q8 har de helt rigtige ledere på sine servicestationer i hele landet. Af journalist Mikkel Drewsen Som personalekonsulent hos Q8 arbejder Peter Hartvig tæt sammen med kædens distriktschefer omkring rekruttering og personaleudvikling. For ham er MedarbejderProfilen et optimalt hjælpeværktøj, når han skal afdække Anette Mikkelsen er forretningschef ved Q8 i Lystrup ved Århus, kåret som årets Q8-servicestation kandidaters personlighedstræk og kompetencer. Vi bruger MedarbejderProfilen ved rekruttering af forretningschefer til vores stationer, fortæller Peter Hartvig og uddyber: Måden, vi gør det på, er, at vi udvælger de mest interessante kandidater ud fra en indledende samtale. De kandidater, vi ser potentiale i, sender vi så testen. Det giver os et bedre indtryk af kandidatens styrker, svagheder og kompetencer og kan be- eller afkræfte det indtryk, vi har af personen efter den første samtale. Vi får et klart og tydeligt billede af hver kandidats profil og kan derefter se, om den matcher det, vi leder efter. Målrettet rekruttering Hvad Peter Hartvig leder efter, når han ansætter nye forretningschefer, ved han bl.a. takket være MedarbejderProfilen, som han kalder et godt supplement til eksisterende rekrutteringsprocesser og værktøjer. Ved hjælp af Garudas statistikmodul har han udarbejdet en specifik profil en slags prototype på den perfekte forretningschef: Vi har gjort det, at vi har set på de af vores chefer og vores lederteams, som performer allerbedst. Herudfra har vi så lavet en profil, der viser os, hvilke personlighedstræk og kompetencer vores bedste ledere har til fælles. Det giver os nogle retningslinjer og nogle konkrete ting at lede efter i kandidaternes profiler, når vi rekrutterer til ledige stillinger, fortæller Peter Hartvig. Med prototypen kan personalekonsulenten isolere specifikke faktorer, som peger på, at en given kandidat er velegnet til at håndtere de opgaver og det pres, der følger med stillingen som forretningschef. Det er et hårdt og komplekst job at være forretningschef. Der sker mange ting, og man skal kunne håndtere mange forskellige opgaver hver dag. Det kræver personer af en vis støbning. Med MedarbejderProfilen kan vi isolere, hvad det er, der gør de bedste forretningschefer til topperformere. Og vi ser, at der er nogle vigtige kompetencer og personlighedstræk, som går igen hos de bedste chefer: Robusthed, selvtillid, evnen til at tænke langsigtet og at man synes, det er sjovt at være leder og kan udvikle sine medarbejdere, forklarer Peter Hartvig. Det er imidlertid ikke kun de positive personlighedstræk, han som personalekonsulent er interesseret i at kortlægge: MedarbejderProfilen er også et redskab til at finde ud af, hvad vi ikke skal have. Vi kigger nemlig også på, hvem der ikke har kunnet klare det, hvem er gået ned med stress osv. Hvilke personlighedstræk har negativ effekt? Vi er ikke interesserede i at ansætte nogen, som ikke kan klare det pres, der følger med jobbet; så det er både for vores og for kandidaternes skyld, at vi laver de her prototyper, konstaterer Peter Hartvig. Side 6

7 Vi er ikke interesserede i at ansætte nogen, som ikke kan klare det pres, der følger med jobbet; så det er både for vores og for kandidaternes skyld, at vi laver de her prototyper. Plads til forskellighed Ingen mennesker er ens det ved Peter Hartvig, og han sigter da heller ikke efter at ansætte kloner af prototypen, som han selv formulerer det. Vores prototype er udgangspunkt for rekrutteringen, konstaterer han og uddyber: Men selvfølgelig forventer vi ikke, at kandidaterne er et perfekt match til prototypen. Det er vi ikke interesserede i. Det er heller ikke nødvendigvis de samme typer mennesker, vi skal bruge til alle vores servicestationer, så der skal helt bestemt være plads til variation. Vi sammenligner kandidatens profil med prototypen for at se, hvordan kandidaten performer på de områder, som vi ved har betydning for, hvor gode vores forretningschefer er til deres arbejde. Peter Hartvig lægger stor vægt på, at MedarbejderProfilen og Q8 s prototype er hjælpeværktøjer, der supplerer ikke erstatter den personlige samtale: Ud fra profilen kan vi spørge ind til de træk, som har betydning for os, hvor vi kan se, at en kandidat scorer højt eller lavt. På den måde er profilen med til at fokusere samtalen på de faktorer, der er afgørende for at afdække, om kandidaten er egnet til stillingen, siger personalekonsulenten, fuldt ud bevidst om, at man skal være varsom med at putte individer i kasser: Vi sætter ikke folk i bås. Vi ser nøje på hver enkelt person og matcher hver person med den enkelte station. Optimering af eksisterende lederteams Peter Hartvig bruger ikke blot MedarbejderProfilen til rekruttering, men også som et udviklingsværktøj til at teste og udvikle eksisterende personale: Det er vigtigt for os at optimere de lederteams, vi har. Det gør vi bl.a. ved at teste vores forretningschefer og souschefer. Vi ved, hvilke kompetencer vi gerne vil have på den enkelte station, og ud fra personalets profiler kan vi lave gap-analyser, der viser os, hvor der er plads til forbedring og udvikling. Hvis der for eksempel er et gap på handlekraft eller på fokus på detaljer, kan vi se det på MedarbejderProfilen og så ved vi, hvor den enkelte medarbejder skal gøre en ekstra indsats, fortæller Peter Hartvig og konkluderer: MedarbejderProfilen gør os skarpere.

8 KompetenceProfilen KompetenceProfil til kvindelige forskere Lad dine fordomme få frit spil et øjeblik, og forestil dig en gennemsnitsforskers KompetenceProfil: En social enspænder med stort hoved og små ben tænker du måske. Og det er ikke helt forkert, hvis man ser på erfaringer fra et karriereudviklingsprojekt, som Syddansk Universitet (SDU) gennemførte i 2010 i samarbejde med Point of View. Af partner og cand.mag. Ingeborg Østergaard, Point of View SDU s udgangspunkt for projektet var et ønske om at sikre, at flere kvinder holder fast i en karriere som forsker. I lighed med andre danske universiteter søger kvindelige forskere fra SDU andre karriereveje ved overgangen fra løs ansættelse til fast ansættelse. Forskerkategori Mænd Kvinder Kvinder i procent Ph.d./ kandidatstipendiat ,6 Adjunkt/ post.doc ,9 Lektor/ docent ,2 Professor ,8 Mænd og kvinder, som forsker ved danske universiteter, Kilde: Danmarks Statistik Point of View er mangeårig bruger af KompetenceProfilen, og Point of Views udgangspunkt for at foreslå at anvende KompetenceProfilen var en antagelse om, at personlige kompetencer, og ikke kun faglighed, spiller en stor rolle for en forskerkarriere. Antagelsen bliver bekræftet af en af deltagerne i karriereudviklingsprojektet, akademisk medarbejder Ann Zahle Andersen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi: De personlige kompetencer særligt de sociale kompetencer betyder mere og mere i et forskningsmiljø. Man skal være god til at indgå i netværk, og forskningsbevillinger gives i dag stort set kun til grupper af forskere. Enkelte forskere kan stadig klare sig alene, fordi de er lysende stjerner eller supernørder, men det mest almindelige er i dag, at du skal kunne begå dig socialt. En anden årsag til at bringe KompetenceProfilen i spil var ønsket om at kunne sammenholde virksomhedskulturen i forskningsmiljøet med de kvindelige forskeres personprofiler. Karriereudviklingsforløbet på SDU har omfattet 12 kvinder, og det er selvfølgelig et spinkelt grundlag at generalisere ud fra. Der er imidlertid nogle interessante iagttagelser, når man sammenligner gennemsnitsprofilen for de 12 kvindelige forskere med gennemsnitsprofilen for alle kvinder, som Garuda har stillet til rådighed fra sin database. Store hoveder De kvindelige forskere på SDU er markant mere abstrakt tænkende end sammenligningsgruppen alle kvinder (11,3 i forhold til 8). Det er forventeligt, at en gruppe forskere scorer højt på Abstrakt Tænkning, idet vi må antage, at nogle af de mest abstrakt tænkende mennesker er ansat på universiteterne. De kvindelige forskere på SDU er mere sikkerhedssøgende, hvilket afviger markant fra sammenligningsgruppen (0,1 til venstre i forhold til 2,2 til højre). Det er også forventeligt, at en gruppe forskere skal være forsigtige beslutningstagere, idet deres forskningsarbejde er præget af indsamling af mange data og mange detailundersøgelser, før forskerne foretager deres konklusioner. De 12 kvindelige forskere scorer til venstre på helhedsorientering (3,4), og det understreger tendensen til at have styr på detaljerne. Samlet set giver det et billede af en grundig og velovervejet måde at arbejde på, kombineret med mange nye ideer og perspektiver på forskernes arbejde. Ved disse tre hoved -træk er der god overensstemmelse mellem forskerjobbets krav og vilkår på den ene side og de undersøgte kvindelige forskeres profil på den anden side. Usikre ben På ben -trækkene viste der sig imidlertid at være stof til diskussion af de kvindelige forskeres egne drivkræfter i forhold til kulturen i et forskningsmiljø. Kulturen i et forskningsmiljø er meget konkurrenceorienteret det peger alle undersøgelser af kulturen på, og det blev i øvrigt bekræftet af de kvinder, der deltog i SDU s karriereudviklingsforløb: Konkurrence om gode ideer til forskningsprojekter, om forskningsmidler, om stillingerne som adjunkt, lektor og professor, om at få optaget artikler i forskningstidsskrifter, at få sit navn til at stå først, hvis der er flere forfattere til en artikel osv. Der er også konkurrence om at slippe for de arbejdsopgaver, der ikke er prestige i, fx undervisning og administrative opgaver. Det konkurrenceorienterede arbejdsmiljø gør, at mange forskere holder kortene tæt til kroppen og ikke nødvendigvis diskuterer forskningsideer og karriereovervejelser åbent. I sådan en kultur kan det være vanskeligt ikke at være konkurrenceorienteret, at have et uafklaret forhold til indflydelse og at have lav selvtillid. Og netop disse tre træk viste et interessant gennemsnit hos de 12 kvindelige forskere. Som gruppe betragtet scorede de 12 kvindelige forskere til venstre på Konkurrence (1,4), hvilket er en del under gennemsnittet for sammenligningsgruppen, der scorer til højre (3,4). Kombineret med en gennemsnitlig høj score på Tillid/tiltro gav KompetenceProfilen mange diskussioner i karriereudviklingsforløbet om, hvorvidt kvinderne skulle lære at være kon- Side 8

9 Mange af de kvindelige forskere scorede lavt på Selvtillid og Psykisk styrke. Scoren på Selvtillid var forventelig, idet kvinder som gruppe scorer lavere end mænd i KompetenceProfilen. Det var dog overraskende, at de kvindelige forskere scorede væsentligt lavere end sammenligningsgruppen på trækkene Selvtillid og Psykisk styrke. Ingeborg Østergaard kurrenceorienterede og ikke vise så stor tillid. For mange af de kvindelige forskere gav diskussionerne anledning til en erkendelse af, at det kan være nødvendigt at gå på to ben, dvs. være opmærksom på, at konkurrence er et vilkår i forskningsmiljøet, samtidig med, at man forsøger at påvirke kulturen. Uafklaret syn på indflydelse De kvindelige forskere scorede en smule over gennemsnittet på trækket Indflydelse, men væsentligt under sammenligningsgruppen (2,8 i forhold til 4,6). Diskussion af begrebet indflydelse afslørede, at mange af kvinderne mente, at man som forsker ikke har indflydelse, og at de også mente, at det var en smule odiøst at have indflydelse. De forbandt i øvrigt indflydelse med jobbene som institutleder og dekan job, der er karakteriseret ved, at man har fjernet sig fra forskningen. Helt grundlæggende har forskere indflydelse på mange ting, alene gennem resultaterne af deres forskning. Derudover har de indflydelse på de studerendes muligheder gennem den undervisning og vejledning, forskerne leverer. Endvidere har de store muligheder for at øve indflydelse på det institut, de er tilknyttet ved at være med i diverse udvalg udvalg, der f.eks. giver muligheder for indflydelse på instituttets udbud af fag, forskningsområder, strategi og ansættelser af kommende kolleger. Min pointe i forhold til de kvindelige forskere er, at hvis de ikke har lyst til I denne graf fra KompetenceProfilens statistik-modul ses øverst Garudas danske normgruppe for alle kvinder. Nederst ses gennemsnittet for de kvindelige forskere fra karriereudviklingsprojektet på SDU. Side 9

10 KompetenceProfilen Det er en udbredt myte, at kvinder er bedre til at nurse studerende, og det er ikke nødvendigvis rigtigt. For at kunne adressere den type problemstillinger troværdigt, vil det imidlertid være hensigtsmæssigt med en større anlagt undersøgelse af personprofiler blandt både mandlige og kvindelige forskere. at bruge mulighederne for indflydelse åbent, vil det hindre dem i deres karrieremuligheder. Det gælder om at bruge mulighederne for indflydelse og gøre opmærksom på sig selv, og det kræver et afklaret forhold til begrebet indflydelse. Mange af de kvindelige forskere scorede lavt på Selvtillid og Psykisk styrke. Scoren på Selvtillid var forventelig, idet kvinder som gruppe scorer lavere end mænd i KompetenceProfilen. Det var dog overraskende, at de kvindelige forskere scorede væsentligt lavere end sammenligningsgruppen på trækkene Selvtillid og Psykisk styrke. De kvindelige forskere scorede 4,3 på Selvtillid, mens sammenligningsgruppen scorer 8,0. På trækket Psykisk styrke scorede de kvindelige forskere i gennemsnit 0,8, mens sammenligningsgruppen scorer 3,5. De gennemsnitlige score gav anledning til træning i at stille krav til egne arbejdsbetingelser og træning af forhandlingsteknik. Ord på forskelle og ligheder Brugen af KompetenceProfilen i et forskningsmiljø har været med til at sætte ord på nogle forskelle og ligheder mellem mandlige og kvindelige forskere. Herom siger Ann Zahle Andersen: En KompetenceProfil kan være med til at tydeliggøre og sætte ord på nogle generelle forskelle på kvindelige og mandlige forskere. Mange forskningsmiljøer er stærkt konkurrenceorienterede, og der er nok en tendens til, at mænd befinder sig bedre end kvinder i et konkurrenceorienteret miljø. Mænd oplever konkurrence som et spil, der kan spilles. En kompetenceprofil hjælper til at identificere områder, som man med fordel kan udvikle for at befinde sig godt i et forskermiljø: Fx er det en fordel at blive bevidst om mænds og kvinders forskellige score på Konkurrence, idet det for en del kvinder indebærer, at de kan blive bedre til at læse og bruge spillets regler. For den enkelte deltager i karriereudviklingsprojektet har brugen af KompetenceProfilen givet stof til eftertanke i forhold til, hvordan man bedst fremmer sin egen karriere. Herom siger en af de andre deltagere i forløbet, lektor Dorte Andersen, Institut for Grænseregionsforskning: Den selvindsigt, jeg fik gennem samtalen om min KompetenceProfil, betød, at jeg erkendte, at jeg er på det rigtige karrierespor: Min profil passer godt til et konkurrenceorienteret miljø, hvor der er store frihedsgrader, og hvor man skal kunne fungere selvstændigt. Datagrundlaget med 12 kvindelige forskere er spinkelt, og det kunne være nyttigt at prøve KompetenceProfilen af i meget større stil i danske forskningsmiljøer. Dorte Andersen har et bud på, hvilken værdi det kunne bibringe både mandlige og kvindelige forskere samt forskningsinstitutionerne: En personlighedstest kan være med til at sætte ord på forskelle og ligheder på kvinder og mænd i et forskningsmiljø. Dermed kan test hjælpe til at italesætte nogle problemer og måske også være med til at aflive nogle myter. Fx er det en udbredt myte, at kvinder er bedre til at nurse studerende, og det er ikke nødvendigvis rigtigt. For at kunne adressere den type problemstillinger troværdigt, vil det imidlertid være hensigtsmæssigt med en større anlagt undersøgelse af personprofiler blandt både mandlige og kvindelige forskere. Hermed er ideen om et større anlagt projekt om brugen af KompetenceProfilen på universiteterne givet videre. Fakta: Karriereudviklingsprojektet på SDU blev gennemført i løbet af 2010 og omfattede 12 kvindelige forskere fra henholdsvis det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden for projektet er et ønske om at fastholde kvindelige forskere i en forskerkarriere, idet tendensen i dag er, at kvinderne finder andre karriereveje ved overgangen til faste forskerstillinger. Karriereudviklingsforløbet omfattede en individuel samtale med hver af de 12 kvinder baseret på en kompetenceprofil, syv workshop-dage med emner som kulturen i forskningsmiljøet, forhandlingsteknik, feminine og maskuline kommunikationsstile, assertiv kommunikation, feedback, udbygning af netværk og arbejde med individuelle mål. Forløbet blev afsluttet med en workshop for de 12 deltageres ledere for at sætte fokus på deres muligheder for at påvirke kulturen, så de kan holde på de kvindelige forskere. Flere af deltagerne har i løbet af karriereudviklingsprojektets løbetid eller efterfølgende fået fast ansættelse på SDU. Side 10

11 Garudas kurser i efteråret 2011 Hvis du ønsker at benytte Garudas værktøjer på egen hånd, kan du tage en brugeruddannelse i et eller flere værktøjer. Brugeruddannelsen kan følges på Garudas åbne kurser (se også kalender på eller vi kan tilrettelægge lukkede virksomhedskurser for jer. Har du spørgsmål til, hvilken uddannelse der dækker dine behov, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Praktiske oplysninger Kurserne afholdes som regel i trekantsområdet. Der er et maksimum antal pladser på kurserne (4-9 personer), afhængigt af kursustypen. Kurserne inkluderer kursusmateriale, sparring og hjælp til tolkning, øveprofiler samt overnatning og forplejning. Certificering i Garudas personprofiler Et 5-dages certificeringskursus i KompetenceProfilen, GarudaProfilen og MedarbejderProfilen giver de grundlæggende forudsætninger for at benytte og arbejde med Garudas værktøjer. På kurset får du en grundlæggende forståelse for Garudas teori (herunder Hoved-Hjerte-Benmodellen), profilens opbygning, etik, persondataloven og validitet. Den praktiske del af kurset omhandler træning i at anvende og give tilbagemeldinger. Kurset afsluttes med en certificering, hvorefter du straks kan benytte KompetenceProfilen, GarudaProfilen og MedarbejderProfilen på egen hånd. Ved at supplere certificeringskurset med ca. 1 dags uddannelse kan du desuden benytte Garudas BasisProfil, FusionsProfil og FokusProfil. Kalender: Certificering A Certificering B september august november september december oktober november december 2011 Brugeruddannelse i FokusProfilen Brugeruddannelsen giver en grundlæggende forståelse af Fokus-modellen, dens anvendelsesmuligheder og begrænsninger. På kurset får du en grundlæggende forståelse for Garudas teori samt en forståelse for, hvilke etiske krav og overvejelser man skal være særlig opmærksom på vedrørende anvendelse af typologierne. På kurset trænes der i at give tilbagemelding på en FokusProfil. Efter endt brugeruddannelse kan du anvende Garudas FokusProfil og BasisProfil. Vi afholder løbende en række kurser som kan supplere din brugeruddannelse i FokusProfilen og som giver dig inspiration og praktiske værktøjer til anvendelsen af FokusProfilen i din egen organisation. På kurserne kommer vi omkring værktøjernes øvrige moduler, herunder jobprofiler, spejlprofiler, samt gruppe- og teamprofiler. Kalender: FokusProfilen 4. oktober december 2011 Ved at supplere din brugeruddannelse i FokusProfilen med et 2 dages certificeringskursus i Lederens Mentale Scorekort får du adgang til et værktøj og en model, som sætter dig i stand til at strukturere dine lederudviklingsprocesser og/eller coaching. Tilmeld dig kurserne på eller ved at ringe på telefon Side 11

12 Nyheder fra GarudaHe Workshop om FusionsProfilen Sæt X i kalenderen den 28. november 2011, hvor vi afholder workshop om Garudas helt nye værktøj, FusionsProfilen. Arrangementet afholdes på Hotel Sixtus i Middelfart. Invitation sendes til alle brugeruddannede primo oktober. FusionsProfilen kobler teorien fra Fokus-modellen sammen med udvalgte personlighedstræk fra KompetenceProfilen og MedarbejderProfilen. FusionsProfilen afdækker således 9 personlighedstræk og 4 fokusområder. Træfpunkt Human Resources Vi deltager på Træfpunkt Human Resources den 5. og 6. oktober 2011 i Øksnehallen i København. Messen arrangeres af PID, og der er i år fokus på to brandvarme temaer: Performance i fremtiden og Social kapital. Kom og mød os på stand 131 og hør om vores spændende nyheder. Nye ansigter hos Garuda Merete Worsøe, kursus- og marketingansvarlig. Tiltrædelse 1. oktober GarudaNyt GarudaNyt er udgivet af Garuda AS September Artikler kan citeres inden for gældende lovgivning og med kildehenvisning. Ansv. Redaktør: Lotte Mølgaard. Redaktionel tilrettelæggelse: Tuen Media Tryk: Kolind Bogtrykkeri Oplag: stk. Garuda AS Voldbjergvej 16A, 8240 Risskov Tlf Fax: Mail:

Se en demonstration af FokusProfilen

Se en demonstration af FokusProfilen Årgang 5, Nummer 2 December 2001 NYHED: FokusProfil på Internettet Garuda lancerer en ny international internetportal www.focusprofile.com, hvor man kan købe og downloade FokusProfiler. Portalen henvender

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer:

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer: GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December 2002 TEMA: FokusProfilen - lederens samtaleværktøj Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

PROFIL. Talentudvikling for tyggegummispecialister. Afprøvning og udvikling af ledertalenter. Lederuddannelse med FokusProfilen

PROFIL. Talentudvikling for tyggegummispecialister. Afprøvning og udvikling af ledertalenter. Lederuddannelse med FokusProfilen PROFIL Nr. 1 oktober 2013 Talentudvikling for tyggegummispecialister Fertin Pharma sætter spotlys på talenter der skal styrke virksomhedens position Afprøvning og udvikling af ledertalenter Lederuddannelse

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt værktøj: FusionsProfilen. Teori U: Hvor er din opmærksomhed?

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt værktøj: FusionsProfilen. Teori U: Hvor er din opmærksomhed? Årgang 14. Nr. 2. December 2010 GarudaNyt Nyt værktøj: FusionsProfilen Fokus på procesuafhængige kompetencer Teori U: Hvor er din opmærksomhed? Garudas kurser i foråret 2011 Læs mere side 3 Læs mere side

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer

TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer Årgang 7 Nr. 1 GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December Juli 2003 2002 TEMA: MedarbejderProfilen - til individuel og organisatorisk udvikling Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling,

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

PROFIL. Strategisk selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser. Nye lederroller efter skolereformen. Når vi går over grænsen

PROFIL. Strategisk selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser. Nye lederroller efter skolereformen. Når vi går over grænsen PROFIL Nr. 3 oktober 2015 Strategisk selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser Nye lederroller efter skolereformen Når vi går over grænsen Hvad hulen sker der? fokus på stress INDHOLD FokusProfilen

Læs mere

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale Årgang 4, Nummer 1 Februar 2000 Tema: Kompetenceudvikling Selvom det bliver mere og mere almindeligt at inddrage personprofiler i forbindelse med rekrutteringer, er det stadig de færreste danske virksomheder,

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling G A R U D A A S S A M T A L E V Æ R K T T Ø J J E E R R T T I I L L R R E E K

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

kan vi, sørge for, at de 14-16 spillere der er med til en slutrunde har forstået allesammen har det samme fokus, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

kan vi, sørge for, at de 14-16 spillere der er med til en slutrunde har forstået allesammen har det samme fokus, siger Peter Bredsdorff-Larsen. GarudaNyt Årgang 12, Nr. 1 Juni 2008 I dette nummer af GarudaNyt fortæller vi om anvendelse af profil-værktøjer i meget forskellige verdener. Vi møder bl.a. herrelandsholdet i håndbold, en hurtigvoksende

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt kursus: Tilbagemelding og spørgeteknik i fokus. HR s rolle i en krisetid

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt kursus: Tilbagemelding og spørgeteknik i fokus. HR s rolle i en krisetid Årgang 13. Nr. 1 Januar 2009 GarudaNyt HR s rolle i en krisetid side 2 Nyt kursus: Tilbagemelding og spørgeteknik i fokus side 3 Kultur- og KlimaProfilen ved Energi Nord side 4 Er HR et Kvindefag? side

Læs mere

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen SUCCES TIL JOBSAMTALEN Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen Aarhus den 4. marts 2015 1 CA - KARRIEREPARTNER OG A-KASSE FOR HØJTUDDANNEDE I ERHVERVSLIVET Karriererådgivning Personprofilanalyse Netværksgrupper

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen?

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen? ISSN 1901- Nr. 9 2007 Tema: Kompetenceudvikling - målrettet og systematisk Fokus på den enkelte! Der har eksisteret kompetenceudvikling lige så længe, som der har eksisteret mennesker man har bare brugt

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

2Adecco. Medical & Science

2Adecco. Medical & Science Medical & Science 2 Medical & Science er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

360 PERSONLIG LEDELSE

360 PERSONLIG LEDELSE 360 PERSONLIG LEDELSE NYT OG ANDERLEDES 360 UDVIKLINGSKONCEPT TIL PERSONLIG LEDELSE: IMKB GØR DIG STÆRKERE I BÅDE KROP OG SIND Som det første 360 personlige udviklingskoncept herhjemme kombinerer IMKB

Læs mere

Rekruttering. Konsulenthuset ballisager. Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold

Rekruttering. Konsulenthuset ballisager. Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold Rekruttering Konsulenthuset ballisager Fremtidens vindervirksomheder har det bedste hold Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe det

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Jesper Lassen & Annemette Nielsen Fødevareøkonomisk Institut KU-LIFE Videncenter for Dyrevelfærd Konference 2011

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere