COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support"

Transkript

1 Modular e-course with virtual coach tool support LIFELONG LEARNING PROGRAMMET LEONARDO da VINCI Koordineret af FOR.COM Version 1.1 Dette projekt er finansieret med støtte fra EU-kommissionen. Denne publikation afspejler udelukkende forfatterens holdning, og kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af informationer indeholdt heri.

2 Finansieret af EU-kommissionen Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Lifelon Learning programmet, Leonardo da Vinci, multilateral project COACH BOT, projektnummer Udarbejdet af: FOR.COM. Aarhus Social and Health Care College Bidrag fra: Arbejdspakke og titel Produktnummer og titel Udbredelsesniveau Produktets målgruppe Sprog FOR.COM. Gruppo Pragma Romanian Society for Lifelong Learning Secondary school of nursing Ljubljana Norton Radstock College Seed Association WP 2: Needs analysis and design of COACH BOT methodology 7: COACH BOT læseplan Offentligt Fagfolk inden for hjemmeplejen og deres organisationer, sundhedsmyndigheder, offentlige og private undervisnings-institutioner, skoler og universiteter som udbyder kurser indenfor sundhedssektoren, lærere og undervisere Dansk Dato 07/05/2009

3 COACH BOT Course Title: Enhancing the European home healthcare professionals competencies læseplan Kursuser OMRÅDE: Medicinske fag Titel på A1 Støtte af personer til adgang til og deltagelse i rekreationsaktiviteter De studerende vil lære at identificere eksisterende og nye rekreative behov, interesser og præferencer. De studerende vil lære at undersøge kapaciteten hos den enkelte patient. De studerende vil lære at planlægge og støtte øget fysisk og mental stimulering af personer og øge motivationen. At udvikle disse kompetencer vil involvere færdigheder i at opmuntre folk til at deltage i rekreations- aktiviteter. Hovedemner i et: At opmuntre mennesker til selv at gøre så meget som muligt, at kunne samarbejde, evner i kommunikation og i at tilbyde en integreret, etisk og inkluderende service, som imødekommer behov og interesser hos folk med behov for pleje. Titel på A2 Støtte til personer i hverdagslivet. De studerende vil lære at komme til forståelse med patienterne om den støtte, de har brug for i hverdagslivet, og hjælpe dem med at planlægge, assistere dem og give dem den støtte, de har behov for. De studerende forventes at udvikle kompetencer så som forståelse af en etisk og inkluderende service, hvilket indbefatter en forståelse af lovgivningen og den kodeks, der er i praksis. Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner så som kommunikation, respekt, diskretion, lige behandling og beskyttelse. De studerende vil lære om metoder til opmuntring og om risikoer og farer i forskellige miljøer. Hovedemner i et: Hvordan man opfylder huslige og personlige behov, ernæring og personlig hygiejne.

4 OMRÅDE: Fysiologiske fag Titel på B3 Kommunikation med ældre De studerende vil udvikle en forståelse af forskellige stadier i voksenlivet, evnen til at interagere med ældre, samt evnen til at beskrive og genkende disser stadier. Udvikling af disse kompetencer vil involvere viden og evner i kommunikation så som aktiv lytning, evne til at stille spørgsmål og formulere assertive beskeder, når man henvender sig til ændre. Kompetencerne vil være baseret på en grundlæggende viden om voksenpsykologi samt træning i kommunikation på en assertiv måde for at undgå konflikter. Hovedemner i et: Det sene voksenliv, kommunikation og forbedring af kommunikative evner. Titel på B4 Kommunikation med døende patienter og deres familier De studerende vil lære om processen omkring døden samt de forskellige karakteristika ved hver fase. De vil lære at kommunikere med patienter og med deres familier. De studerende forventes at udvikle empati og forståelse for hensigtsmæssige måder at kommunikere med døende patienter og deres familier, og på den måde blive i stand til at yde en bedre service. Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner så som at kunne reagere korrekt i forhold ti l patienten og familien samt at kunne forstå egne følelser. Disse kompetencer er baseret på viden om de forskellige faser i forbindelse med døden. De studerende forventes at lære at reagere korrekt i stressede og konfliktfyldte situationer. Hovedemnerne i et: Faser i forbindelse med døden, psykologiske reaktioner efter en nærtstående persons død, kommunikation samt empati i forhold til døende personer og deres familie.

5 Titel på B5 Kommunikation med hørehæmmede patienter De studerende vil få kendskab til karakteristika hos hørehæmmede mennesker og lære om, hvordan man skal give den påkrævede information. De studerende opnår viden om nonverbal kommunikation og talebesvær. De studerende opnår en forståelse af deres patienters hørenedsættelse. Udvikling af disse kompetencer involverer viden om ørets anatomi og fysiologi, og de studerende får kendskab til forskellige former for hørenedsættelse. De studerende vil blive bekendte med forskellige metoder til coaching og kommunikation med hørehæmmede personer samt lære, hvordan man bruger verbale og nonverbale tegn. De studerende vil lære at bruge grundlæggende elementer indenfor tegnsprog, og de vil lære at forstå og respektere hørehæmmede patienter. Hovedemnerne i et: Menneskets hørelse, metoder til at træne mennesker med hørenedsættelse, klassificering af tegn og principper i kommunikation med hørehæmmede patienter. Titel på B6 Kommunikation med synshæmmede patienter De studerende vil få kendskab til karakteristika hos personer med synsnedsættelse og lære at forstå deres adfærd for at kunne kommunikere bedre. De studerende vil lære om verbal og nonverbal kommunikation. De studerende vil udvikle forståelse for synshæmmede patienter og lære at etablere en god dialog med dem. Udvikling af disse kompetencer involverer viden om øjets anatomi og fysiologi. De studerende vil lære vigtigheden af nonverbal kommunikation. De studerende vil lære at veksle mellem visuelle og nonvisuelle kanaler for at få information og de vil blive sat i stand til at kunne handle korrekt i dagligdagssituationer med synshæmmede patienter. Hovedemnerne i et: Etik, menneskets syn, nonverbale overfor verbale elementer i kommunikation, principper i kommunikationen med synshæmmede patienter.

6 Titel på B7 Forholdet til patienternes familie. De studerende vil udvikle kommunikationsevner til at kunne interagere effektivt med patienternes familier og i denne forbindelse udvikle evner i empowerment og hjælp til familierne til at hjælpe sig selv. De studerende forventes at udvise kompetencer så som evnen til at stille spørgsmål, undgå konflikter og kunne interagere formålstjenligt i forhold til patienternes familier. Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner i kommunikation, medfølelse og professionel objektivitet samt empowerment af familien. De studerende vil blive i stand til at etablere og bevare et godt forhold til patienternes familie, og sætte familierne i stand til at hjælpe sig selv. Hovedemnerne i et: Lytning og kommunikation, medfølelse og professionel objektivitet samt empowerment af familien. Titel på B8 Etablering af hjælperelationer De studerende vil blive bevidste om kvaliteten af hjælperelationen, og lære at anvende strategier i udviklingen af relationen. I forbindelse med udviklingen af disse kompetencer vil de studerende lære at beskrive og bruge en hjælperelation og at udvise empati. Udvikling af disse kompetencer involverer viden om og evner i kommunikation, empati og personlig pleje. Hovedemnerne i et: Formidling og formidlere, definition af hjælperelationen og strategier til etablering af en hjælperelation.

7 OMRÅDE: National/EU lovgning om sundhed Titel på C9 Introduktion til national/eu-lovgivning omkring ansatte i hjemmeplejen De studerende vil opnå viden om den grundlæggende lovgivning i Europa og især om den lovgivning, der vedrører sundhedspleje. De studerende vil blive bekendte med retningslinjerne i EU-lovgivningen, og vil lære at bruge disse i daglige arbejdssituationer. Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner som kendskab til EU-lovgivningen og forbindelsen mellem EU- og national lovgivning. De studerende sættes i stand til at kunne finde relevante dokumenter vedrørende deres arbejde, og bruge disse i det daglige arbejde. De studerende lærer at integrere EU-lovgivningen i deres arbejdsprogram. Hovedemner i et: EU-traktater, grundlæggende rettigheder, EU-sundhedsstrategi, ansatte i sundheds- og hjemmepleje. Titel på e C10 Engelsk lovgivning inden for hjemmeplejen De studerende vil lære at forstå forskellen mellem love, regulativer, nationale minimumskrav og retningslinjer, samt lære hvordan disse kan bruges til at forbedre servicen. De studerende vil opnå viden om de love, der vedrører de forskellige former for service, der udbydes. De vil kunne se, hvilken form for service, der skal tilbydes, og siden give den mest passende service. Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner så som evnen til at gennemføre en selvevaluering, viden om Plejestandarder 2000 og Commission for social care inspectorate. Eleverne vil lære at udvise god praksis i alle aspekter af arbejdet. Hovedemnerne i et: Love om plejestandard, minimumskrav for service, at strække sig ud over krav.

8 Titel på e C11 Slovensk lovgivning inden for hjemmeplejen De studerende vil tilegne sig grundlæggende viden om slovensk lovgivning generelt og om lovgivningen indenfor sundhedsplejeområdet. De studerende vil blive bekendte med det slovenske retssystem og særligt med sundhedsplejelovgivning. Udvikling af disse færdigheder involverer viden om den slovenske grundlov, menneskerettigheder samt sundhedsplejelovgivning. De studerende vil lære at håndtere love, og andre juridiske dokumenter i deres arbejde. De studerende vil lære at integrere principperne i deres arbejdsprogram. Hovedemnerne i et: Det generelle juridiske miljø, sundhedsplejelovgivning, etik.

9 OMRÅDE: Sociale/etiske aspekter Titel på D12 Sygeplejersker: professionelt kodeks og etiske aspekter De studerende vil lære om de etiske aspekter i det professionelle plejekodeks og hvordan man bruger aspekterne i arbejdet. De studerende vil lære om vigtigheden af en etisk adfærd, og på den måde udvikle en professionel adfærd. Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner så som forståelse af de generelle etiske principper i henhold til det professionelle plejekodeks, samt respekt for vigtigheden af dette. De studerende vil udvikle forståelse og respekt for patienternes behov for værdighed. De studerende vil udvikle ansvarlighed i forbindelse med at overholde tavshedspligt og fortrolighed. Hovedemnerne i et: sygeplejersken og patienten, sygeplejersken og kollegaerne, sygeplejersken og samfundet, sygeplejersken og faglige organisationer. Titel på D13 Kulturelle forskelle i tilgangen til patienter De studerende vil udvikle kompetencer i at beskrive kulturelle forskelle og lære, hvordan man nedbryder tværkulturelle barrierer, når man arbejder med patienterne. Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner så som kommunikation og viden om interkulturelle emner og interkulturel kommunikation. Hovedemnerne i et: Kultur, forskellighed i sundhedspleje og sædvaner.

10 Titel på D14 Social- og sundhedshjælper/assistent, professionelt kodeks I dette vil de studerende blive sat i stand til at forstå og identificere formålet med kodekser i social- og sundhedsplejen. De studerende vil blive meget bevidste om, hvad der forventes af ansatte og arbejdsgivere i social- og sundhedsplejen og lære en professionel fremtræden. De studerende forventes at lære at udvise etik og at kunne vurdere deres egne værdier, evner og viden samt planlægge deres egen udvikling. Udvikling af disse kompetencer involverer viden om kodekser i plejen, professionel fremtræden og selvudvikling. Hovedemnerne i et: Kodekser inden for praksis, plejestandarder, politikker og procedurer. D15 Titel på Selvinstruktion og fortsat læring Den studerende vil komme til en forståelse af behovet for livslang læring og udvikle refleksive evner i forbindelse med praksis. Han/hun vil lære at reflektere dagligt over faglige fremskridt, og at selvevaluere sine færdigheder og sine læringsbehov. Ved hjælp af en individuel læringsplan vil han/hun gøre daglig refleksion over den faglige praksis til en vane: lære at se problemerne på et tidlig udviklingstrin og handle proaktivt. Han/hun vil opnå og lære at anvende ny viden systematisk. Hovedemnerne i et: Selvinstruktion, refleksion over det daglige arbejde.

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse TIME@Net Project N. 2014-1-IT03-KA205-1295 Transnational Network promoting Innovative Models in Education, Work Inclusion

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere