Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side"

Transkript

1 September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl i Aalborg Kongres & Kultur Center Tilmelding læs side 2

2 Forslag til dagsorden Jf. Dansk Sygeplejeråds love 18, stk. 3 foreslås følgende dagsorden: Åbning af generalforsamlingen 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere Generalforsamlingen begynder kl men kom tidligt Dørene åbnes kl til fotoudstilling fra Sygeplejens Dag - med nordjyske sygeplejersker som modeller - informationsboder, levende musik og forfriskninger. Der er fri adgang for medlemmer, men af hensyn til traktement vil vi gerne have en skriftlig tilmelding senest torsdag 18. oktober Tilmelding via arrangementskalender på kredsens hjemmeside eller via en mail til: Tip: Tag gerne denne beretning med til generalforsamlingen. 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Beretning om kredsens virksomhed 6. Forelæggelse af kredsens regnskab og 2-årige rammebudget til orientering 7. Indkomne forslag 8. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse 9. Eventuelt Frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen: 4. oktober Forslagene offentliggøres på kredsens hjemmeside 10. oktober 2012 og uddeles på generalforsamlingen. Forsidefoto: Sundhedsplejerske Mette Lavrsen, Aalborg kommune, på besøg hos Line Jensen og hendes nyfødte barn. Lena Rønsholdt har taget billederne side 1 (forsiden), 5, 6, 11, 12, 16, 17, 20, 22 tv., 23 øverst, 25, 29, 30, 32. Sats og tryk: Prinfo Aalborg. Vedrørende dagsordenen Ad. 1 Kredsbestyrelsen foreslår: Peter H. S. Kristensen, kredsformand Socialpædagogerne i Nordjylland Ad. 2 Kredsbestyrelsen foreslår: Hanne Birthe Lundsgaard Højen, Mariagerfjord Kommune Janie Odgaard Saabye, Aalborg Sygehus Jette Røge Kristensen, Aalborg Sygehus Rosa Marie Carlsen, socialpsykiatrien, Brønderslev Kommune Ad. 4 Forslag til forretningsorden 1. Generalforsamlingen begynder kl Generalforsamlingen begynder uden hensyn til antal fremmødte og er ligeledes beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte 2. Man begærer ordet ved at række sit stemme kort i vejret således, at dirigenten kan se nummeret på kortet 3. De indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de har begæret det; der er dog mulighed for replik 4. Der kan under hele generalforsamlingen tales fra talerstol og sal 5. Forslag og ændringsforslag skal stilles skriftligt og undertegnes med forslagsstillerens navn og medlemsnummer 6. Dirigenten kan stille forslag om diskussionsafslutning med de indtegnede talere; det samme gælder generalforsamlingens deltagere 7. Skønner dirigenten, at der er et flertal for et foreliggende forslag, forespørger denne, om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget efter 10 sekunder vedtaget uden afstemning 8. Afstemning sker ved oprækning af stemmekort. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 5 medlemmer skriftlig har anmodet herom 9. Generalforsamlingens beslutninger tages til referat. Referat fra kredsens generalforsamling lægges på kredsens hjemmeside Ad. 7 Indkomne forslag Ad. 9 Kredsbestyrelsen foreslår: Benedicte Ingstrup Bente Marianne Yder Som suppleanter for regnskabskontrollanter foreslås: Birgith Sæderup Jytte Kjeldsen 2

3 Af kredsformand Jytte Wester Grænser for effektivitet De nordjyske sygehuse skal op i fart. De skal gøres mere effektive - så de næste år producerer tre procent mere, end de gør i dag. De nordjyske kommuner skal skære ned. I nogle af kommunerne skal der spares så meget på ældreområdet. at det vil ramme sygeplejen og sygeplejersker hårdt. Om man kalder det højere effektivitet eller besparelser er ikke væsentligt. Det væsentlige er, at politikerne bliver ved med at fjerne ressourcer fra sygeplejen. Både i region og kommuner. Flere politikere har givet bud på, hvordan opgaven kan løses. De mener, at sundhedsvæsnet skal blive bedre til at bruge ny teknologi og til at tilrettelægge arbejdet. Jeg vil minde om, at det er redskaber, som ledelser og ansatte har brugt i årevis til at øge effektiviteten. Man kan ikke blive ved at skubbe teknologien og arbejdsgangene foran sig som de store forløsere for snart sagt alle udfordringer i sundhedsvæsnet. Meget sygepleje handler om mellemmenneskelige relationer og er dermed noget andet end det, vi normalt forstår ved produktion. Der er grænser for, hvor effektiv man kan være i kontakten med et andet menneske, der er i en sårbar situation p.g.a. sygdom. Politikerne skal lytte til sygeplejersker for at få at vide, hvornår grænsen er nået, og hvornår det er noget andet end effektiviseringer, der skal til. Jeg mener, at grænsen for effektivitet er nået, og at politikerne skal i gang Sofie-Bio - november 2012 med nogle politiske valg. Inden de træffer beslutninger vil jeg anbefale dem at inddrage sygeplejerskers viden og erfaring så meget som muligt, bl.a. via MED-systemerne. Det er til gavn for alle, at de ansattes viden og idéer bliver brugt. Læs mere i denne beretning og meld dig til generalforsamlingen, 25. oktober, i Aalborg Kongres & Kultur Center. Jeg håber, vi ses. Sofie Bio inviterer til en aften om de stærke følelser og dilemmaer, som alvorlig sygdom kan bringe frem i en familie. Filmen, der levendegør emnet, er My sisters keeper - en fortælling med en fantastisk stemning.11-årige Anna Fitzgerald er født til at være donor for sin ældre, leukæmiramte søster men kræver retten til selv at bestemme over sin egen krop. Annas kamp for frihed truer med at splitte familien, men er måske det første skridt mod virkelig tilgivelse, værdighed og familiesammenhold. En repræsentant fra Sygeplejeetisk Råd indleder aftenen. Thisted Musikteater - onsdag 28. november 2012, kl ca Kredskontoret, Aalborg - torsdag 29. november 2012, kl ca Kredsen er vært ved let aftensmad. Skriftlig tilmelding senest onsdag 21. november 2012 via arrangementskalender på eller mail 3

4 ORGANISATION Forskning dokumenterer, at sygeplejersker i disse år bliver frataget muligheder for indflydelse og involvering. For kredsbestyrelsen er det grundværdier, som arbejdsgiverne er i gang med at underminere. Indsatsen for at sikre medindflydelsen og medbestemmelsen er derfor skærpet. Involvering og indflydelse Kredsbestyrelse og tillidsvalgte har på gentagne møder diskuteret, hvordan undermineringen af MED-systemet kan bremses. At der er tale om en underminering, er der ikke længere tvivl om - en forskningsrapport bestilt af Dansk Sygeplejeråds hovedorganisation, FTF, har bekræftet, at organisationens tillidsvalgte har mistet medindflydelse og medbestemmelse i de senere år. For kredsbestyrelsen er det grundværdier, der er på spil (jf. faktaboks næste side), og indsatsen for at sikre medindflydelsen og medbestemmelsen er derfor meget højt prioriteret. En vigtig faktor er oprustning af kredsens tillidsvalgte. Via møder på kredskontoret og forskellige tilbud om uddannelse får de redskaber til at blande sig i beslutningsprocesserne i sundhedsvæsnet. Et kommende områdemøde for samtlige tillidsrepræsentanter (TR) handler således om, hvordan man som TR kan være proaktiv og dagsordensættende i MED-arbejdet. Områdemødet vil give TR konkrete værktøjer, der kan hjælpe dem med at gå mere i offensiven i MED systemet, her og nu. En gruppe medlemmer fra kredsen har også arbejdet med det mere langsigtede perspektiv, under en temadag om arbejdsliv, arrangeret af Dansk Sygeplejeråd centralt. Her blev der udviklet forslag til, hvordan sygeplejersker kan bidrage til et arbejdsliv, hvor medarbejdernes kompetencer udnyttes bedre og mere systematisk. Patienter, patientforløb, økonomi, arbejdsmiljø - hele sundhedsvæsnet vinder ved, at medarbejdernes viden, erfaring og kreativitet bliver brugt i fælles løsninger og fælles beslutninger. Der er forskningsbelæg for dette, og kredsen har formidlet denne vigtige viden i et interview med professor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet - i medlemsmagasinet DSR NORD. Avisen Nordjyske fulgte op med en stor artikel om arbejdsgivernes muligheder for at skabe et bedre og mere velfungerende sundhedsvæsen, hvis de giver de ansatte mere indflydelse og mere medansvar. Forskningen bekræfter, at arbejdspladser, der giver medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse, skaber de bedste resultater. Sundhedsvæsnet tørster efter moderne ledelsesformer, der giver medansvar og skaber fælles løsninger på baggrund af al den viden og erfaring, der er samlet på arbejdspladsen, ikke mindst hos medarbejderne. Derfor er det så ærgerligt, når arbejdsgiverne trækker ledelsesretten til sig og holder de ansatte udenfor vigtige beslutninger om f.eks. økonomi og strategi, siger kredsformand Jytte Wester. Hun slutter af: 4

5 Vi har som fagforening et medansvar for, at vores tillidsvalgte har den viden, der skal til - også i forhold til overordnede beslutninger om økonomi/budgetter og strategier. Det ansvar vil vi holde fokus på. Men vores indsats skal følges op af, at arbejdsgiverne giver medarbejderrepræsentanterne i MED-systemet ordentlige vilkår, f.eks. med et tilstrækkeligt antal MED-møder plus tid til forberedelse og formøder med kollegerne. Det er i arbejdsgivernes egen interesse, at MED-arbejdet prioriteres højt. Jeg vil opfordre alle medlemmer til at være aktive i kampen for adgang til indflydelse og involvering på deres egen arbejdsplads. Patienter, borgere og sundhedsvæsen har hårdt brug for, at vi står sammen Kredsbestyrelsens pejlemærker om dette krav. Netop fordi vi er mange sammen, kan vi flytte noget - til gavn for helheden. Kredsbestyrelsen arbejder ud fra fire grundlæggende værdier: Synlighed - Nærhed - Indflydelse - Involvering. De fire værdier er pejlemærker i kredsens daglige arbejde og i den udviklingsplan, som generalforsamlingen har vedtaget for perioden

6 ORGANISATION De nordjyske sygeplejersker har netop afgivet krav og prioriteringer til næste overenskomst, der skal indgås i foråret Krav til næste overenskomst Ny overenskomst - er det allerede nu? Hvis du tænker sådan, kan det hænge sammen med, at vores nuværende overenskomst kun er to-årig - i modsætning til tidligere, hvor vi indgik overenskomster for tre år ad gangen. Den nuværende udløber 1. april 2013, og processen med at forberede forhandlinger om næste overenskomst er i fuld gang. I løbet af august blev der indsamlet krav fra Dansk Sygeplejeråds medlemmer, og de nordjyske sygeplejerskers krav og prioriteringer blev diskuteret på et kredsbestyrelsesmøde sidst i august. Kredsformand Jytte Wester giver følgende overordnede billede: med bedre honorering af ulemper og en udvidelse af weekendperioden. På mange områder ligger de regionalt ansatte og de kommunalt ansatte sygeplejersker helt på linje med hinanden. Det gælder f.eks. et højprioriteret krav om seniorordninger. Mange sygeplejersker er bekymrede for, hvordan de skal klare de sidste år på arbejdsmarkedet med det tempo og det arbejdspres, der er i dag. Det er en bekymring, der er blevet endnu stærkere efter vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen. Mange sygeplejersker skal blive De nordjyske sygeplejersker prioriterer først og fremmest generelle lønstigninger, der som minimum er store nok til at sikre reallønnen. Pensionsforbedringer er et andet udbredt krav, sammen med værn om frihed. Det er tydeligt, at medlemmerne ønsker bedre beskyttelse af fritiden, siger Jytte Wester. De regionalt ansatte sygeplejersker har bedre honorering for erhvervet specialuddannelse højt på kravslisten, sammen 6

7 længere på arbejdsmarkedet, end de havde regnet med, og det styrker helt tydeligt kravet om seniorordninger, siger Jytte Wester. Retten til arbejdsgiverbetalt uddannelse er også et krav, der står tydeligt frem. Jeg ser det krav som en konsekvens af, at arbejdsgiverne har svigtet deres forpligtelse på uddannelsesområdet. Uddannelsesbudgetterne er mere eller mindre sparet væk samtidig med, at der er store forventninger til sygeplejerskers faglige indsats. Udover retten til uddannelse ønsker de nordjyske sygeplejersker, at arbejdsgiverne bliver forpligtet til at honorere formel kompetencegivende uddannelse, siger Jytte Wester. Efter at kredsbestyrelsen har behandlet de nordjyske sygeplejerskers krav og prioriteringer, bliver de sendt til hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd. Her vil de indgå i de samlede krav fra Dansk Sygeplejeråd, der så igen vil indgå i de endelige krav, som Sundhedskartellet udveksler med arbejdsgiverne i løbet af efteråret. Når forhandlingerne går i gang inden jul, vil kredsbestyrelsen være med på sidelinjen. Efter jul intensiveres forhandlingerne, og senest i slutningen af februar skal der foreligge et resultat - eller en konstatering af, at det ikke kan lykkes at blive enige. Lokale lønforhandlinger Den gældende overenskomst har ikke afsat lønkroner til lokal forhandling. Kredsen og arbejdsgiverne har stadig adgang til en årlig lønforhandling, hvis en af parterne anmoder om det. Det har generelt været meget svært for kredsen at få noget igennem, både ved forhandlinger for grupper af sygeplejersker og ved individuelle aftaler. Det er f.eks. blevet mere vanskeligt at få honoreret kompetencer ved nyansættelser og ved nye opgaver eller omlægning af opgaver. Arbejdsgiverne har meget fokus på økonomi, der skal spares mange steder, og de prioriterer generelt ingen eller meget få midler til lokal løndannelse. I forbindelse med prioritering af kravene har kredsbestyrelsen drøftet, at der også bør være fokus på skærpede krav overfor arbejdsgiverne i situationer, hvor de bryder indgåede aftaler. Det er blevet et stadig større problem, at arbejdsgivere omgår eller bryder aftaler. Overenskomstforhandlinger er en anledning til at diskutere, om vi skal skærpe vores reaktioner på det område, siger Jytte Wester. Forløbet - i kort form Kredsens TR er blevet orienteret om OK 13 på de seneste områdemøder på kredskontoret. De har desuden været på kick off-dag, hvor de har fået inspiration til at engagere medlemmerne i kravsindsamling og diskussioner om næste overenskomst. På nogle arbejdsplader har TR arrangeret medlemsmøder, evt. med deltagelse fra formandskabet, om kravsindsamling til OK 13. Information og redskaber til konsultationssygeplejersker Kredsens konsultationssygeplejersker har været inviteret til informationsmøde på kredskontoret om den nye overenskomst, der er indgået for deres område tidligere i år. Konsultationssygeplejerskerne forhandler selv deres lokale tillæg. Derfor planlægger kredsen at invitere dem til et arrangement om forhandlingsteknik. 7

8 ORGANISATION Skærpet kamp for TR s vilkår Der er desværre talrige eksempler på, at arbejdsgivere forsøger at forringe TR s vilkår. Konkret sker det ved, at ledelsen forsøger at fjerne ressourcer fra TR på den enkelte arbejdsplads - f.eks. ved at skære i det antal timer, den enkelte TR har til arbejdet eller ved at skære i antallet af TR. Det kræver vågenhed og mange kræfter at modvirke de mange anslag mod TR s vilkår. FTR og TR på de berørte arbejdspladser gør her en kæmpe indsats. Kredsens formandskab er for det meste med, når TR s vilkår skal forhandles, og her er der skabt et endnu tættere samarbejde med andre faglige organisationer. Vi vil ikke acceptere, at ledelsen forringer TR-vilkårene i den ene faggruppe - for så at gå videre til den næste. Derfor står vi sammen med andre organisationer i mange forhandlingsforløb og holder hinanden orienteret, siger kredsnæstformand Lene Holmberg, og fortsætter: Arbejdsgiverne begrunder forringelserne i TR s vilkår med den økonomiske krise. I kredsbestyrelsen anerkender vi ikke det argument. I krisetider har arbejdspladserne endnu mere brug for, at samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse fungerer, at informationer bliver formidlet og problemer bliver løst, inden de vokser sig tunge og dyre. Tæt dækning med tillidsvalgte I skrivende stund har kredsen 156 TR og FTR samt 196 arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR), der i hverdagen arbejder for nordjyske sygeplejerskers vilkår. Det er meget glædeligt, at så mange nordjyske sygeplejersker har lyst til at engagere sig i fagpolitisk arbejde via et tillidshverv. Det er samtidig en stor styrke i vores kreds. De tillidsvalgte udgør nemlig rygraden i vores kreds og vores fællesskab. De er ude på de konkrete arbejdspladser, hvor nordjyske sygeplejersker kan opleve problemer, der kræver indsats fra Dansk Sygeplejeråd, og hvor sygeplejersker skal sikres indflydelse. Emner for TR Kredsens tillidsrepræsentanter har på møder og temadage arbejdet med: Overenskomst 2013 Faglig forsvarlighed Det sammenhængende patientforløb - politiske og styringsmæssige perspektiver Trivsel og sygefravær - hvordan kan det gribes an? Assertion og anerkendende kommunikation Finansloven, hvad kommer den mig ved? Det pædagogiske grundlag som redskab for TR s arbejde TR-hverv giver mange kompetencer Nordjyske sygeplejersker, der bliver valgt som tillidsrepræsentant, har mange muligheder for at dygtiggøre sig. Kredsens områdemøder og seminarer indeholder mange former for undervisning - f.eks. i budgetforståelse eller i at skabe trivsel og mindske stress på en arbejdsplads. Møderne og den tilknyttede undervisning tager udgangspunkt i, hvad det er relevant for TR og FTR at få viden om netop nu - ud fra de aktuelle forhold i det nordjyske sundhedsvæsen. Udover kredsens tilbud om kompetenceudvikling har Dansk Sygeplejeråd en organisationsafdeling, der udvikler uddannelser og kurser af høj kvalitet til TR. Introduktionsdagen på kredskontoret, som alle nyvalgte TR inviteres til, er indgangs port til de efterfølgende uddannelsesforløb. 8

9 Genforhandling af MED-aftaler I de seneste år er mange MED-aftaler i kommunerne blevet genforhandlet. Kredsnæstformand Lene Holmberg: MED-aftalerne skal tydeliggøre arbejdsgiverens forpligtelse til at lægge alle sager med betydning for arbejds- og personaleforhold frem i MED-udvalgene - vel at mærke inden der sker indstilling til politisk behandling. Erfaringen har vist, at det ikke sker af sig selv - derfor er ordlyden i MED-aftalerne så vigtig. Forhandlingerne handler bl.a. om organisering og procedurer i beslutningsprocesser. For os er det et krav, at der ligger klare organisationsplaner for MED-systemet og for arbejdsmiljøarbejdet, så medarbejderne tydeligt kan orientere sig om, hvor de har mulighed for indflydelse. Det er også vigtigt, at MED-aftaler indeholder procedurer for behandling af overordnede beslutningsprocesser som f.eks. budgetlægning, siger Lene Holmberg. Flere arbejdsgivere forsøger at fjerne ressourcer fra MED ved f.eks. at nedlægge lokale MED-udvalg i forbindelse med strukturændringer, skære i antal medarbejderrepræsentanter eller skære i det antal timer, som de valgte repræsentanter har til MED-arbejdet. Samtidig med de ydre forringelser, træffer ledelser i stigende omfang beslutninger uden om MED-systemet. Arbejdet med at sikre sygeplejerskers medindflydelse og medbestemmelse foregår i tæt samarbejde med andre faglige organisationer, der har medlemmer på sygeplejerskers arbejdspladser. Arbejdsgivere forsinker forhandlinger Kredsen oplever desværre ofte, at arbejdsgivere trækker forhandlinger i langdrag. Ofte er der ingen reaktion på henvendelser eller rykkere fra kredsen, og når der endelig opnås kontakt, ønsker mange arbejdsgivere at skubbe mødeaftalerne ud i fremtiden. Endnu en gang. Det er vigtigt, at medarbejdersiden står sammen om kring MED. Heldigvis er betydningen af MED kommet mere på dagsordenen, efter at Dansk Sygeplejeråd har været med til at dokumentere (CARMA-rapporten, red.), hvordan arbejdsgiverne holder medarbejderne mere og mere udenfor vigtige beslutninger, og hvordan dette forringer vores sundhedsvæsen og vores samfund, siger Lene Holmberg. Det er en meget utilfredsstillende samarbejdsform, siger kredsformand Jytte Wester. Jeg forstår godt de medlemmer, der bliver utålmodige og rykker for svar på igangværende forhandlinger. Det er ikke i orden, at arbejdsgiverne forsinker forhandlingerne så meget, som tilfældet er. Vi bruger urimeligt mange kræfter og meget arbejdstid på at rykke arbejdsgiverne for svar, og jeg har en klar forventning om, at arbejdsgiverne retter op på forholdene. 9

10 ORGANISATION Løntillæg blev opsagt Pr. 1. august i år har regionen opsagt et løntillæg, som kredsen og Region Nordjylland havde aftalt for erhvervet anæstesi- og intensivuddannelse. Forud er gået et langt forløb, hvor kredsens formandskab har arbejdet på at overbevise regionen om det kortsigtede i at opsige en aftale, som er skabt på baggrund af en lang og arbejdskrævende proces. Da det her i foråret stod klart, at regionen fastholder sin opsigelse af tillægget, reagerede de berørte sygeplejersker med megen vrede og frustration, som bl.a. blev formidlet i avisindlæg og på møder med ledelser på de enkelte arbejdspladser. Ved forhandlinger mellem Dansk Sygeplejeråd og regionen er der henover forår og sommer skabt sikkerhed for, at sygeplejersker, der har erhvervet tillægget, beholder det, også ved skifte til et andet job i regionen, der kræver den to-årige specialuddannelse i intensiv eller anæstesi. Beslutningen om at opsige tillægget får betydning for sygeplejersker, der bliver færdige med én af de to specialuddannelser efter 1. august i år. De får ikke tillægget. Kredsformand Jytte Wester kritiserer regionen for at undergrave arbejdsglæde og engagement hos en gruppe sygeplejersker, der gør en kæmpe indsats for at få hverdagen til at fungere på de ofte pressede anæstesi- og intensivafdelinger. Og hos en gruppe sygeplejersker, der foretager en stor personlig investering for at gennemføre den to-årige specialuddannelse. Her og nu er det især de sygeplejersker, der er i gang med eller på vej til at tage én af de to specialuddannelser, der føler sig dårligt behandlet af regionen. Jeg forstår godt deres vrede. De går ned i løn i de to år, de dygtiggør sig, og er gået i gang med uddannelsen under en forventning at få det nu opsagte tillæg. Det er en uforståelig og helt urimelig lønpolitik. Forhandling om tjenestekørsel i egen bil Flere kommunale arbejdsgivere har valgt at se på de eksisterende retningslinjer for tjenestekørsel i egen bil. Aktuelt er kredsen i forhandling med Aalborg Kommune, på vegne af kommunens sundhedsplejersker. Kommunen har ændret retningslinjerne på en måde, der efter kredsens opfattelse bryder med aftaler, der er indgået centralt. Kommunens sundhedsplejersker har foretaget beregninger, der viser, at kommunens forslag vil tvinge dem til at bruge mere tid på transport, og at det bliver økonomisk uacceptabelt at stille egen bil til rådighed. Ulige løn - ulige pension - ulige livsmuligheder Kredsen har haft to spændende aftener om Ligeløn - den ene på kredskontoret i Aalborg og den anden i Musikteatret i Thisted. Begge aftener foregik i regi af Sofie Bio - med oplæg af kønsforsker Anette Borchorst, Aalborg Universitet, og herefter visning af filmen Det stærke køn. Hvis de deltagende medlemmer var i tvivl om uligelønnens og uretfærdighedernes eksistens, da de kom, så var de det ikke, da de gik hjem. Anette Borchorst dokumenterede, at uligheden fortsat er stor i det danske samfund, mellem kvinder og mænd og mellem uddannelser på samme niveau. Uligheden gælder både løn, pension og livsmuligheder. DSR NORD gav efterfølgende spalteplads til Anette Borchorst, så flere medlemmer kunne få hendes forklaring på, hvorfor kvinder hænger fast i de ulige vilkår. En væsentlig grund er, at kvinder stadig tager langt den største del af barselsperioden, og at mange kvinder arbejder på deltid. Anette Borchorst opfordrer derfor sygeplejersker til at diskutere konsekvenserne af den deltidskultur, der altid har været stærk i sygeplejefaget. 10

11 Kredsbestyrelsen fik vedtaget to forslag på Dansk Sygeplejeråds kongres i foråret. Kongressens fokus på fag og faglig forsvarlighed falder i tråd med kredsens udviklingsplan. Nordjyske aftryk på kongressen Kredsbestyrelsen bandt en vigtig rød tråd, da den på Dansk Sygeplejeråds kongres fik vedtaget et forslag om, at Dansk Sygeplejeråd skal holde en landsdækkende konference om de kritiske forhold i den nuværende svangreomsorg. Tråden går tilbage til kredsens generalforsamling sidste år, hvor der blev vedtaget en udtalelse om, at nyfødte og deres forældre bliver svigtet, som forholdene er i dag. I foråret fulgte en gruppe sundhedsplejersker op med et dialogmøde på kredskontoret, og kredsbestyrelse har nu - med kongressens opbakning - fået den samlede organisation med i arbejdet for en bedre svangreomsorg. Kredsformand Jytte Wester er glad for, at de nordjyske sundhedsplejerskers vedholdende kritik nu bliver taget op på landsplan, med Dansk Sygeplejeråd som initiativtager. Hun er også tilfreds med, at det bliver via en konference. Vores kreds var forslagsstiller til en landsdækkende konference, som Dansk Sygeplejeråd holdt sidste efterår, om fremtidens sygepleje i kommunerne. Jeg har hørt mange deltagere sige, at det var en meget lærerig dag. De blev klogere på, hvordan det kan gøres bedre end i dag. Jeg håber, at konferencen om svangreomsorg kan blive en tilsvarende succes. Der er i hvert fald meget brug for, at nyfødte og deres forældre får en bedre hjælp i den første tid efter fødslen. Kredsbestyrelsen fik også opbakning til et forslag om at få undersøgt, om medlemmer af Dansk Sygeplejeråd kan tilbydes lønsikring under ledighed. Forslaget udspringer af, at ledigheden er steget blandt sygeplejersker, og at vilkårene for at få dagpenge samtidig er forringet. Arbejdsløshed kan have store økonomiske konsekvenser, som en lønsikring kan være med til at mindske. Kongressens tema Faglig forsvarlighed - nu og i fremtiden faldt fint i forlængelse af kredsbestyrelsens arbejde med fag og faglig forsvarlighed. Både tillidsvalgte og grupper af medlemmer har gennem året diskuteret faglig forsvarlig sygepleje. Et tema, der er prioriteret i kredsens udviklingsplan for , og som dermed vil blive fastholdt i det kommende år. 11

12 ORGANISATION Kongressen i Dansk Sygeplejeråd kan synes langt væk, men når man selv er til stede - som gæst inviteret af den nordjyske kredsbestyrelse - kommer den tæt på sygeplejerskers hverdag. På nåle til kongres Kredsbestyrelsen havde inviteret gæster med til Dansk Sygeplejeråds kongres i maj. Oplevelsen har givet flere af dem lyst til fagligt arbejde. Læs her små uddrag af deres tilbagemeldinger: Anne Marie Jørgensen, TR i Morsø Kommune: Vi blev alle inviteret med til kongresforberedelse på kredskontoret sammen med TR fra hele kredsen og efterfølgende til videre forberedelse sammen med kredsbestyrelsen. Den sidste del var ny og spændende for mig som TR. Forskellige holdninger og meninger kom frem omkring diverse forslag. Der var f.eks. meget debat om et forslag om at afskaffe valgkredse i Dansk Sygeplejeråd. Personligt ligger det mig meget på sinde at bevare dem. Også et forslag om fornyelse af fagbevægelsen delte vandene. På kongressen skete det flere gange, at vi gæster sad som på nåle. Vi havde jo ingen taleret men ville gerne have givet vores mening til kende flere steder. Kredsbestyrelsens medlemmer havde understreget, at hvis vi havde kommentarer, som vi syntes skulle frem, skulle vi kontakte dem - så ville de fremlægge dem fra talerstolen forudsat selvfølgelig at de var enige med os. Vores synspunkter kom dog som regel frem i løbet af debatten, hvor mange havde rigtig meget på hjerte. Dirigenterne arbejdede ihærdigt for at få de delegerede til at fatte sig i korthed, og til sidst måtte de tage en rød lampe til hjælp. Kongressen gav indblik i, hvordan det ser ud for sygeplejen i Danmark. En slags helikopterperskektiv, både over sygeplejens forskellige områder og over sygeplejerskers forhold i forskellige egne af Danmark. På samme måde var det lærerigt at udveksle erfaringer mellem os gæster. Sundhedsminister Astrid Krarup talte under kongressen og for mig var hendes vigtigste budskab, at hendes postkasse altid er åben. Vi skal bare skrive, hvis vi har noget på hjerte. Det var en fantastisk oplevelse at være med, og jeg kan kun opfordre alle sygeplejersker til at deltage, hvis de får muligheden. 12

13 Majbritt Baird, sygeplejerske, Dialysen sygehus Thy/ Mors: Jeg har ofte følt, at DSR er langt væk og ja, nærmest sådan en abstrakt størrelse. Sådan har jeg det ikke længere. Straks jeg kom hjem gik jeg i gang med at få kollegerne til at stemme til formandsvalget. Fordi det er vigtigt, at vi bruger indflydelsen og demokratiet i vores fællesskab. Det er også vigtigt, at vi forholder os til de interne forhold i vores organisation. At vi f.eks. diskuterer lønniveauet til formænd, kredsnæstformænd m.v. i forhold til den løn, jeg tjener som sygeplejerske. Birthe Jensen, AMiR, Øre OP og ambulatorium, Aalborg Sygehus: Sundhedsminister Astrid Krag, regionsrådsformand Ulla Astman og borgmester Anny Winther var med til at åbne kongressen. Alle tre politikere talte meget om kvalitet og større samarbejde imellem primær og sekundær sektor. Det lyder alt sammen udmærket. Men hvad med mere tid og flere penge? Det forlød der ikke noget om. Så tænker jeg, hvad med vores faglige forsvarlighed? Jeg tror og håber, at DSR kan råbe politikerne op. Under selve kongressen oplevede jeg stor diskussion ved flere punkter, og nordjyske deltagere gik flere gange på talerstolen med nye tiltag. I min egen hverdag kan jeg især bruge det fokus, som kongressen havde på arbejdsmiljøet. Jeg finder det meget vigtigt at holde fokus på hverdagens arbejdsmiljø, med alle de omstruktureringer i det danske sygehusvæsen. Personligt vil jeg arbejde på at få mere medindflydelse i MED-systemet. Under forberedelsen til kongressen, som foregik sammen med kredsens TR og derefter sammen med kredsbestyrelsen, fik jeg indblik i de forskellige diskussioner og argumenter. Det har været rigtig interessant at følge, hvordan diskussionerne herefter udviklede sig under kongressen. Her kunne jeg også se, hvor let man som kongresdelegeret kan få en hjertesag på dagsordenen. Et eksempel var et indlæg fra kredsformand Jytte Wester, der handlede om det vigtige i, at sygeplejersker fra arbejdslivets begyndelse får mulighed for at arbejde på fuld tid. Det gav anledning til megen diskussion. Jeg vil anbefale alle at tage med til kongres, hvis muligheden skulle komme. Måske vil jeg en dag stille op til kredsbestyrelse eller forsøge at blive TR. Det var inspirerende at høre et indlæg om Den myndige sygeplejerske. Et rigtig godt begreb. Tænk hvis vi hver dag kunne blive anerkendt for alt det vi kan!! Så ville det psykiske arbejdsmiljø også blive bedre. Birgith Sæderup, distriktssygeplejerske, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Da jeg er meget stolt af at være sygeplejerske, var det ære for mig at være gæst ved kongressen. Kongressen tema Faglig forsvarlighed er evig aktuelt - det oplever jeg dagligt, både i mine tidligere jobs og nu som distriktssygeplejerske. Under forberedelsen i vores egen kreds mærkede jeg den mangfoldighed, der er repræsenteret i Kredsbestyrelsen. I de fleste diskussioner kom vi frem til en fælles forståelse ved at høre på hinandens argumenter. Mandag 21 maj kørte vi så mod Vingsted Centret, hvor kongressen skulle foregå. På lang afstand kunne vi se flag med Dansk Sygeplejeråds logo vaje i vinden. Flot så det ud og jeg fik en følelse af både stolthed og ydmyghed. 13

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Kl. 17 Udlevering af Ipad + opsætning af Ipad v/claus Freløv, Kvæsthuset

Kl. 17 Udlevering af Ipad + opsætning af Ipad v/claus Freløv, Kvæsthuset Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10, 11, 12.30-13 (frokost) og 14 (kaffe).

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10, 11, 12.30-13 (frokost) og 14 (kaffe). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Kristina Alida Christensen Niels Legaard Gjytkjær Lone Hintze Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Helle Møller Kjeldsen Gert

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1.

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1. Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen - AFBUD Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted deltager til kl. 18 Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne

Læs mere

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl STED: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV DELTAGERE: Kreds Navn Antal deltagere Kreds Nordjylland Jytte Wester Jannie E. A. Hvilsted (deltager til kl. 12) Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh S. Larsen Christina

Læs mere

Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2

Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen Kjeldsen Tanja Høgh Søttrup Larsen Christina Windau Hay

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND Område bestyrelsen definerede på sit første møde en række problemfelter som medlemmerne slås med i hverdagen, og listede i den sammenhæng en

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Linda Nørgaard

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE 1 ok11ledere.indd 1 25-03-2010 13:44:16 Debatoplæg OK 11 til ledere Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Redaktion:

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015 Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Barbara Bendahl Schultz, Lisbeth Hammer Andersen, Rikke Kent

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

Kampen for faget 3-32 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Beretning. September 2013 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Kampen for faget 3-32 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Beretning. September 2013 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2013 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Kampen for faget 3-32 Beretning Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 22. oktober 2013 kl. 17.30 i

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere:

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Kredsbestyrelsesmøde DSR Kreds Syddanmark Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen (kommer kl. 11.00), Anne Nissen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 8/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl. 08.30 i lokale 206, Østerport

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere