Konsulentfirmaet Holler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentfirmaet Holler"

Transkript

1 Om konflikter Kendetegn og opfattelser Konflikter er uoverensstemmelser der giver spændinger i og mellem mennesker Konflikter skaber mulighed for udvikling - og skaber risiko for indvikling Konflikter er nødvendige og uomgængelige - der er bare nogen der er værre end andre Konflikter kendes på deres virkninger Konflikter sætter fokus på bevidsthed & ansvar Konflikter er kendetegn på det menneskelige Konflikter skaber energi og bevægelse - udadtil og indadtil Konflikt betyder sammenstød 1

2 Isbjergmodellen Konstruktiv konflikthåndtering Problemløsning Kunne samarbejde Kunne kommunikere Kunne anerkende egne og andres styrker Forudsætninger: At du kender konfliktsprogets alfabet: Åbenhed Gennemsigtighed Respekt for den anden, tillid og accept Empati, indføling og kognitiv decentrering Nærvær, kontakt, aktiv lytning Klar kommunikation Udveksling af følelser, tanker, synspunkter, idéer Saglighed, parterne holder sig til sagen og er enige om, hvori sagen består Nysgerrighed mht. sagens nærmere sammenhæng Undersøgende holdning overfor sagen og den anden Gensidig udforskning af sagen og relationen/forholdet 2

3 Dimensioner i en konflikt Instrumentelle konflikter - uklarhed og uenighed om mål, midler, metoder, rammer, struktur, aftaler, procedurer, strategier, regler, konsekvenser Håndtering: Ønsket resultat: Forhandling problemløsning det bedre argument At blive enige og komme videre med arbejdet Interessekonflikter - uoverensstemmelse om brug af resurser, penge, tid, ting, arbejdsopgaver, roller, ansvar, pligter Håndtering: Ønsket resultat: Forhandling opnå kompromis, den gyldne middelvej At få en aftale Værdikonflikter - anslag på personlige og/eller kulturelle værdier, religion, ideologi, politiske overbevisninger, grundlæggende antagelser om livet, faglig stolthed Håndtering: Ønsket resultat: Dialog og direkte kommunikation Gensidig forståelse Personlige konflikter - anslag på ens identitet, selvfølelse, selvtillid, grænser, overgreb, tillidsbrud, svigt, afvisning Håndtering: Ønsket resultat: Dialog og åben kommunikation Gensidig forståelse, tilgivelse og æresoprejsning Ofte er disse konflikter sammenblandede og virker på forskellig vis 3

4 Motiver, der ligger til grund for det, vi gør og forstår: Om motiver bag viljer Værdier: Roller: Interesse: Principper, retfærdighed, etik, moral Normer, udadrettede Fordele, udbytte Nødvendighed: Ydre, regler, cirkulærer, love Indre, kropslige grænser, sorg Behov: Fundamentale, basale, leve, spise, udtrykke sig Følelser: Udefra kommende påvirkning reaktion Indefra kommende reaktion Den indre modstand kan skyldes kamp mellem pligthuset og lysthuset: Det man bør (kultur) og det man har lyst til (natur) Emotion: Indre, ubevidste rørelser, bevægelser, drivkraft Vilje Modvilje Indre: der er en indre psykologisk/kropslig konflikt, modstand mod at sætte sin vilje igennem Du kan kun tage ansvar for det, du har indflydelse på! Ydre: der er nogen eller noget i relationen, der aktivt vil forhindre dig i det, du vil Konflikt, Sammenstød + - Det er en god idé Ud-vikling Ind-vikling = Problem at undersøge den andens motiv for at Vi udvikler os og vokser med krisen! Vi føler os klemt og mærker det i sjæl og krop! være imod!! Mange af os er opdraget til ikke at acceptere at have problemer; de skal løses! Det er i professionelt arbejde sjældent en god idé at løse den andens problem, det er bedre at lære den anden selv at løse dem!!!! Gå efter årsager mere end efter problemer og dets virkninger forebyggelse er bedre end helbredelse. Det er bedre at gøre de rigtige ting end altid at skulle gøre tingene rigtigt! Det sidste kan medfører, at man aldrig tør gøre noget som helst. 4

5 Konfliktformulering Ønskebillede Situation Når jeg er i den situation, at jeg... Vilje Så ville jeg gerne, at... Formål For at opnå/undgå... Virkelighedsbillede Viljesudøvelse Men, når jeg i situationen prøver... Modviljer Så sker der altid det, at... Konsekvens Og det bevirker, at... Derfor ville det være bedre hvis: 5

6 Konflikt i et system en organisation Tre forhold udgør de grundlæggende årsager til konflikt: 1. Afhængighed mellem parterne med hensyn til input og output, fælles faciliteter, beslutninger, etc. Denne afhængighed beror først og fremmest på parternes horisontale og vertikale samarbejdsrelationer, der er nødvendige på grund af den arbejdsdeling og specialisering, hvormed organisationens totale arbejdsopgave er blevet opdelt. 2. Knaphed på ressourcer såsom produktionsfaciliteter, økonomiske midler, arbejdskraft, magt og tid. 3. Personlige forskelle mellem parterne med hensyn til kulturel baggrund, uddannelse, erfaring, holdninger og adfærd. Sådanne forskelligheder kan skabe barrierer mellem parterne og hæmme eller forvrænge kommunikationen. Hvert af disse forhold kan udgøre tilstrækkeligt stof til en konflikt. En sådan konflikt vil imidlertid blive mere intens, hvis alle tre forhold gør sig gældende samtidig. 6

7 Konflikters udvikling SAG MIG DIG FORHOLD 1. Diskussion & uoverensstemmelse om SAGEN. Uenighed om hvordan problemet skal løses begge har en mening, men vil ikke det samme Uklarhed om målet, midler, interesser,. problemet er først og fremmest i hovedet 2. Forvrængning af SAGEN Fordreje tingene og motiverne, over- eller underdrive, generalisere, fornægte fakta 3. Projektion, personificering det handler om DIG. Det er din skyld, bebrejdelse, angreb, forsvar, negativ stemning, gå efter manden 4. Ekstra skyts og gammel bagage jeg husker tydeligt.. Angreb på FORHOLDET Tidligere oplevelser, gamle og næsten glemte sager genoptages, rabatmærker, traumer, sammenblanding af her & nu og gamle dage. Problemområdet udvides og overblikket er ved at ryge, man er fanget Fokus er flyttet fra sag til person og forhold 5. Aflivning/opgivelse af FORHOLDET & dialogen/samtalen Problemet er gået i maven, den sidste fornuft er ved at ryge, kommunikationen er upræcis, kropssproget er negativt, angribende eller undvigende, næsten ingen forståelse og indlevelse, det bedre argument er glemt, lige så er motiverne bag handlingerne, det kører bare, de døves dialog 6. Fjendebillede Sagen er nu fuldstændig glemt, det oprindelige problem er glemt og modparten er forkastelig, forfærdelig og led. Det er blevet kampen mellem det gode og det onde, hvem der har ret og hvem der vinder. Der ledes efter stærke og svage led og der lægges strategier 7. Truslen bliver reel Krigen er nu brudt ud, det handler om overlevelse modparten skal uskadeliggøres. Motiverne bag ens handlinger er styret af frygt, irritation og angsten for at tabe ansigt. Det handler om ære og værdighed 8. Destruktion og åben fjendtlighed Parterne er nu i vredens vold, det handler om decideret og målrettet ødelæggelse og udslettelse. Den sidste fornuft og æren er væk, hadet og det ekstreme er på banen. Man er ude af sig selv, man har tabt hovedet, det er halsløs gerning, det er med hovedet under armen for enhver pris 9. Død eller adskillelse De 4 F er: Fyring, forfremmelse, forflyttelse eller fordømmelse 7

8 Konfliktens indhold For at kunne bruge og løse konflikten konstruktivt er det nødvendigt at kigge nærmere på konfliktens indhold. Hvis vi ser, hører, fornemmer eller er med i en konflikt, kan følgende gøres: 1. Beskriv konflikten. Hvordan oplevede jeg konflikten? Hvad hørte jeg, hvad så jeg, hvad følte jeg? Gør dig klart, når du beskriver konflikten, hvornår du beskriver det der virkelig skete, og hvornår du fortolker forløbet. Årsag - virkning - sammenhænge. Alle som har part i konflikten skal beskrive egen oplevelse. 2. Del konflikten op i to dele. Det der skete - fakta oplysninger. Det jeg oplevede - og hvordan jeg opfatter konflikten. De to parter (eller flere) har højst sandsynligt ikke samme opfattelse af konflikten. Hold person og problem adskilt. 3. Afdækning af problemets kerne. Hvad handler dette helt præcist om? Brud på aftaler, forkert arbejdsdeling, mangel på samarbejde, ingen respekt for mig og mine budskaber o.s.v. 4. Løsningsmuligheder. Find på så mange forskellige løsninger som muligt, også gerne "vilde idéer". Alle parter i konflikten skal bidrage med løsningsforslag. Hvad kunne være det værste der skete ved dette forslag? Hvad er fordele, hvad er ulemper? Hvad vægter mest? 5. Handlingsplan. Enighed om løsningen. Hvem gør hvad? Hvem kan evt. hjælpe med at følge op, så løsningen også kommer til at fungere? Eventuelt aftale nyt møde, hvor løsningen evalueres. Du kan også være udenfor konflikten, men alligevel skulle være "problemløser" i den, enten som medarbejder sammen med dine kolleger, eller overfor børn og/eller forældre. Her er det vigtigt, at du er med til at bruge de fem temaer som beskrevet ovenfor, og at du bidrager med de muligheder du oplever. Men undgå at overtage konflikten. Konflikter kan selvfølgelig også opstå i forhold til sager, hvor der kun er en løsningsmulighed, men mange fortolkningsmuligheder. I stedet for at lave konflikter på disse, så bliv enige om at undersøge forholdene, aftal hvornår informationerne skal være "i hus", aftal et møde, og kig på tingene sammen. 8

9 Hvis der er fortolkningsspørgsmål, så få "eksperter" med til opklaringen. Konfliktløsning nogle handlingsforslag Lad være med at se på konflikten som en personlig magtkamp Lad ikke konflikten ændre indhold for dig, så den bliver et mål i sig selv Undervurder ikke den anden - forvent det uventede Undgå at spille med Optrap ikke konflikten unødigt. Nedtrap evt. ved at træde ét skridt tilbage i stedet for frem Det er vigtigt, at høre den anden person (derfor behøver man ikke nødvendigvis at give dem ret i det, han/hun siger) Tal roligt til folk, men vær bestemt. Giv entydige budskaber Undgå fordømmelse at aktivere den indre psykopat Undgå at fortælle den anden/de andre, hvordan de er Undgå at blive vred i situationen, men giv besked om at grænsen er nået Giv klar besked om hvilken adfærd, der kan accepteres - og som vil føre til situationens opløsning Giv den anden mulighed for at komme ud af situationen med æren i behold Bryd spillets regler ved at handle anderledes end modparten forventer Læg ikke din sjæl I konflikten, men hold den professionelle distance - med din personlige stil Husk: det er din situation! Du øger konflikten, når du synes. og du bakker ud, når du vil Hvordan? Ved at du ikke lader dig ramme på din person ofte er det adfærden folk går efter Ved at du kender dine stærke og svage sider Ved at du kender din adfærd og noget om, hvordan du virker på folk Ved at du kender din ømme tå Ved at du kender dine egne grænser for, hvor langt du vil gå? Ved at du ved, hvad du vil opnå Ved at du er opmærksom på, hvilke billeder (fordømme) du danner dig Ved at du holder dig til sagen Ved at kommentere om det der foregår er i orden Ved at sige det du mener til rette vedkommende Husk du kan kun tage ansvar for det, du har indflydelse på! 9

10 Konfliktløsning Der er stor forskel på det at være privatperson og det at være arbejdskraft. Den vigtigste grund til at vi befinder os på en arbejdsplads er, at der er opgaver, vi er ansat for at være med til at løse. I privatlivet er det lige modsat. Der er vi sammen, fordi vi har en masse følelser for hinanden. De to sider af livet kan let blive blandet sammen, når man arbejder med mennesker. Når man arbejder med mennesker, skal man jo bruge sin person som det vigtigste arbejdsredskab, ellers ender det med at blive koldt og mekanisk. Men du skal bruge dig selv professionelt. Ellers risikerer det at blive dårlig opgaveløsning og dermed dårligt arbejde, du præsterer. Der er naturligvis også blandet følelser ind i forholdet til dine kolleger. Men de skal ikke give dig det samme som dine personlige venner og din familie. Du behøver ikke elske dine kolleger, men du skal respektere dem, og du har en forpligtelse til at samarbejde med dem. Derfor skal konflikter som opstår løses, og meget gerne inden de har vokset sig så store, at de næsten ikke er til at gennemskue eller er blevet så personligt integreret, at de dermed bliver uløselige. Konflikter opleves af de fleste som ubehagelige, som noget vi helst undgår. Langt de fleste mennesker er meget konfliktsky, men konflikter indeholder ofte meget energi, og hvis vi vil og tør, kan en konflikt føre til både personlig og faglig læring og udvikling. Hvis du selv er en del af konflikten, har du flere måder at reagere på: Du kan vælge at glide af - vil ikke, tør ikke, har ikke "nok i klemme" eller tror ikke der kommer noget positivt ud af det. Du kan vælge at gå ind som modstander - for at vinde konflikten ved at argumentere, lave pludselige angreb, nedgøre den anden, ved at "rotte" dig sammen med de andre, holde modstanderen uden for socialt samvær. Du kan underkaste dig den anden, overgive dig uden først at have forsøgt en løsning. Nogle gange sker det ved at du, uden at gøre dig det klart, overtager den andens synspunkt. If you can't beat them - join them. Du kan endelig gå ind i konflikten på en assertiv, kæmpende måde (se nedenstående figur). Dette betyder, at du betragter konflikten som en fælles konflikt, som et fælles projekt, og med ønsket om at finde en fælles løsning. Du giver åbent udtryk for dine meninger, dine holdninger og interesser, og undersøger hvilke holdninger, meninger og interesser den anden har. Konfliktløsning går ud på at finde frem til en løsning, hvor begge parter får noget med hjem. Ingen taber - en vinder/vinder situation - hvor to eller flere løser tingene i fælles interesse. 10

11 Konfliktløsningssamtaler - Mediation Konflikter giver mulighed for udvikling. Det er måden de løses på, som afgør, om de fører til vækst og udvikling eller til stagnation og brud. Et redskab for trediepart I arbejdssammenhænge bør trediepart senest gribe/hentes ind når modparten bliver til fjende - trin 4 i konflikttrappen. Parterne skal bringes tilbage til dialogen og finde en løsning på striden. Mediation er et konflikthåndterings redskab, som kan anvendes af trediepart fx en leder eller en bestyrelsesformand. Metoden går ud på at guide parterne igennem en faseopdelt konfliktløsningsproces, der munder ud i, at parterne når frem til at indgå aftaler om, hvordan konflikten skal løses. Parterne skal selv Den grundlæggende idé bag mediation er, at parterne selv kan/skal løse konflikten. Mediator hjælper med at skabe betingelserne, der fremmer en problemløsningsproces. Mediators rolle og indstilling Mediator er hverken dommer, rådgiver eller mægler, men en hjælper, der bistår parterne i konflikt med selv at komme frem til en løsning. Mediator kommer derfor aldrig med løsningsforslag og giver ikke udtryk for egne holdninger til, hvordan en konflikt skal løses. Mediator skal afklare følgende i forhold til egen rolle: - man må ikke selv direkte være en del af konflikten - man må ikke på forhånd have lagt sig fast på en bestemt løsning af konflikten - man må ikke have stærke sympatier for den ene part og antisympati for den anden i konflikten Mediators arbejdsredskaber Mediation handler om, at erstatte en ikke konstruktiv måde at benytte sproget på med en mere konstruktiv. En væsentlig grund til at parterne ikke har kunnet løse konflikten skal som regel søges i den måde, parterne hidtil har kommunikeret. Mediation bygger på tre grundlæggende principper: - en konflikt er hverken positiv eller negativ - en vinderindstilling, der sigter mod at finde vinder-løsninger - tavshedspligt Forudsætningen for at gennemføre en mediationsproces er derfor, at dem der er i konflikt, er motiveret for at ville prøve samtalens vej til at bringe konflikten til ophør. Dvs. situationen skal af begge parter opleves som uholdbar. Mediation er en proces i fem faser Fase 1: Parterne informeres om metoden og redegør for konflikten Fase 2: Parterne finder en fælles problemformulering og opstiller en dagsorden Fase 3: Parterne finder løsninger Fase 4: Parterne forhandler om løsninger Fase 5: Parterne indgår aftaler 11

12 Om 11 opdragelses- og dannelsesmetoder - også metoder til konflikthåndtering Pædagogisk effekt Metode Eksempler Metoder 1-3: Den anden føler sig forkert og forkastet og lærer næppe noget konstruktivt: - personen rammes mere end den uønskede adfærd - regler mere end kontakt - had eller angst bliver motiverende udviklingsfaktorer - det er personen, der kommer i fokus 1. Kvæl den anden Din satans idiot Forsvind med dig 2. Straf Jeg skal lære dig 3. Kvik-straf Hvis du ikke vil høre, må du føle Sende væk, smide ud Fjerne fra brændpunktet Overlade den anden til sig selv eller andre Fratage den anden fordele eller ting, begrænse frihed eller råderum, skælde ud, slå Kontant afregning og trusler Hvis du gør..., så sker der... Metode 4: Den anden overlades til et ligegyldighedsrum: - der sættes ingen grænser - alt kan være lige meget - intet kommer i fokus 4. Udslukning Lad ham dog Lad dog barnet Overse, overhøre ikke involverende neutral - ikke kold Metode 5: Den anden lynafledes og der kommer sandsynligt ingen refleksion: - andet kommer i fokus 5. Elegant afledning Start en leg, udfør afledende manøvre, foreslå at gøre noget der intet har med situationen at gøre 12

13 Metoder 6-10: Den anden føler sig set og mødt og får dermed muligheder - det er adfærden, der er i focus - adfærd og person skilles ad 6. Sæt opførslen i system Gør problemet større - gør mere af det forkerte for at få kontakt (Paradoksal intervention) Når den anden skriger op - skrig højere Når den anden kigger ned - læg dig på gulvet og kig op Disse handlinger må ikke stå alene, du gør det for at bryde den andens dårlige vane og for at opnå kontakt for at komme igennem med det, man vil - opmærksomheden rettes mere mod succes adfærd end fiasko adfærd hvilket styrker selvtilliden 7. Ros den ønskede adfærd Jeg er glad for det, du gør Tage den anden på fersk gerning i at gøre noget, du gerne vil have - den uønskede adfærd forudsiges på dennes advarselstegn/sandsynlighed - energien ledes over i anden aktivitet 8. Skab en anden lyst Undgå at der opstår umulige situationer Forudse hvad der vil ske eller hvad der skaber lyst. Giv den anden et tilbud, han ikke kan afslå; Indrag den anden - den uønskede adfærd stoppes og nye veje anvises; hvilket giver den anden mulighed for bevarelse af værdighed og ansvar 9. Stop Vis vej Stop den dårlige adfærd og vis vejen til god adfærd Stop, jeg vil ikke ha du løber i stuen. Du må gerne lege sådan udenfor. Jeg vil ikke ha, at du taler sådan til mig. Du må gerne tale sådan hér demonstrér hvad du mener. 13

14 - den anden kommer til at se og høre sig selv, hvilket oftest betyder at vedkommende holder op dette gøres for at opnå kontakt 10. Spejling Gøre nøjagtigt som den anden, sprogligt og adfærdsmæssigt Man kommer på samme niveau Sidder den anden tilbagelænet gør det samme Taler den anden lavt tal lavt Metode 11: Den dialogiske og næstekærlige måde, hvor såvel adfærd som personer inddrages. - motiver bag adfærden, selv adfærden og adfærdens virkning anerkendes, udtrykkes og sættes i perspektiv - tanker, følelser og handling inddrages og udtrykkes - den anden kommer til at opleve at blive holdt af også selvom man har gjort noget dumt 11. Jeg og du budskaber Respektér dig selv og den anden, vær ydmyg og undersøgende mere end fordomsfuld og dømmende Jeg kan godt se, at du kan have gode grunde til at råbe op og blive sur, men jeg bliver altså forskrækket og bange og råber derfor også op, hvilket gør det værre. Jeg råber faktisk ikke af dig og jeg vil gerne høre og forstå, hvad det er du er sur over. Sæt dig ned og lad os tale om det. I opdragelse og dannelse af andre mennesker er det ikke nødvendigvis sådan, at tingene er som de er - objektivt set, det afgørende er nok, hvordan tingene opfattes. Vi opfatter ikke folk som de er, men som vi ser dem tingene er, som de ser ud til at være Der er altid grunde til at mennesker gør som de gør og det er sjældent, at vi gætter rigtigt. Det er ofte noget respektløst, at vi tillader os at vide, hvad grundende er til denne eller hin adfærd. Det handler vel ikke om, hvem der har ret? Derfor må vi vende os til at spørge: Hvad er dine grunde til at gøre, som du gør?. Samtidigt må vi spørge os selv, hvilke gode grunde vi selv har til at gøre det, vi gør. Ofte er vi nok lidt for hurtige med fordømmelse og kritik både overfor andre og os selv. Og dybest set er det vel vigtige at mødes og være sammen end at have ret og så ikke være sammen, ikk? 14

15 Konfliktniveau Konflikt(-rulle)trappen K R I G P E R S O N 9. Destruktion - død 8. Central ødelæggelse - had 7. Begrænset ødelæggelse - vrede 6. Trussel angst, personen udviskes 5. Tabe ansigt frygt og/eller irritation 4. Fjendebilleder angreb på personen S A G 3. Overtale/overse/overgreb/overdrive angreb på funktion, moral/etik og alm. pli 2. Argumentation/taktik beregninger, vigende personkontakt 1 Diskussion, uoverensstemmelse - appel og kontakt Øget påvirkning og energiforbrug 15

16 Arbejdsvirksomhedens system Aktører Personlighed Motivation Faglig, social og personlig handlekompetence Følelser Primær risiko og usikkerhed Vaner Vilje Baggrund &præferencer Ledelse og organisering Ledelses-, beslutnings- og informationssystemer Struktur og reference Ansvar og kompetence Delegering, opfølgning og kontrol Organisatorisk bevidsthed Arbejdsvirksomhed Det vi faktisk gør, handlemønstre og rutiner Kultur organisatoriske vaner Opgave Vision, strategi og målsætning Resultats- og kvalitetskrav Opgavemængde og prioritering Opgaveudvikling, gammel vs. ny opgave Evalueringssystemer Faglige forudsætninger Metoder og redskaber Teknologi og automatisering Tilgængelig viden og information 16

17 KONFLIKTANALYSE Komponenter i systemet, der kan bruges til at analysere en konflikt. Hvilke delkonflikter på henholdsvis opgavesiden, struktur/organiserings-siden, færdighedssiden og aktør/psykologi-siden består konflikten af? Hvad er hovedkonflikten? Aktører: - Hvem er jeg: selvfølelse/selvtillid/selvværd; erfaringer: successer/fiaksoer - Vilje: vil gerne, men kan/tør ikke, afhængighed og initiativløshed kontra mod? - Færdigheder: kan godt, men vil/tør ikke frygt for at gå i stå/"blive sat af"? Oplevelse af at blive overset? Følelse af at være uden for gruppen? Frygt for at miste: kontrol/magt, forfremmelse, arbejdet? - private problemer? Energi og fokusering - Indstilling: elsker/hader konflikter, værdier og moral - Metabevidsthed: Hvordan virker jeg, når jeg gør og siger noget? Organisering: - arbejdsdeling og ansvar mellem leder/afd. leder? usikkerhed vedr. kompetence og beføjelser? uigennemskueligt/løst ledelsessystem? uklar delegering/fordeling af opgaver? - mangelfulde systemer for indflydelse og beslutninger? - for meget eller for lidt ledelse/regler? - Organisatorisk bevidsthed: Hvem er vi, teamspirit? Konfliktens fremtrædelse og beskrivelse: - hvordan ser den ud? Fakta og oplevelse? - hvordan beskriver andre parter konflikten? - hvilken virkning har konflikten på dig og andre? tanker, følelser og handlinger - hvad er konsekvenserne? Faglighed /færdigheder: - manglende viden eller kunnen i forhold til opgaven? - manglende oplæring på nogle jobfunktioner? - mangelfuld teknologi? - mangelfulde personlige færdigheder (f.eks. kommunikation)? - mangelfuld introduktion af nye medarbejdere? - mangelfuld procesledelse? Opgaver: - nye, svære eller uklare opgaver? - for mange opgaver, manglende prioritering, planlægning? - mangel på vision, strategi, målsætning? - for rutineprægede, ikke udfordrende opgaver? - utilstrækkelig kvalitetssikring? - uløselig / nytteløs opgave? - manglende forhold mellem proces-opgave-udbytte 17

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

1. Mundtlig kommunikation

1. Mundtlig kommunikation 1. MUNDTLIG KOMMUNIKATION 9 1. Mundtlig kommunikation Pernille Frisch Introduktion A. Hvad er kommunikation? B. Kommunikationens svære kunst C. Ansvarlig kommunikation D. Transaktionsanalyse E. Konflikthåndtering

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere