Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter"

Transkript

1 E Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter 3. oktober 2013 Vordingborg Kommune

2 Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Indholdsfortegnelse Del 1 IKT-ydelsesspecifikation, projektspecifik beskrivelse Grundlag Digital kommunikation Omfang af digital kommunikation Ansvarlig Datastruktur Projektweb CAD Alment CAD-projektkoordinator Produktion Anvendelse af CAD-modeller Tegningsproduktion Simulering Digital konsistenskontrol Visualisering Dataudtræk Fællesmodel Anden anvendelse Digitalt udbud Udbuds- og tilbudsportal Ansvarlig for digitalt udbud/tilbud Udbudsmaterialets struktur Tilbudslister med mængder Digital aflevering Omfang af digital D&V-dokumentation Ansvarlig for digital aflevering Formål, format, metode og tidspunkt for digital aflevering Datastruktur D&V-dokumentation As built dokumentation Datamodel Digitale mangellister / 35

3 Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale 6 Andre ydelser Del 2, Bilag 1 IKT-teknisk projektorganisation Del 2, Bilag 2 IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Orientering Projektorganisation Dokumentstyring Struktur og klassifikation Metadata Revisionsstyring Repræsentationsformer, formater og versioner Fil- og mappenavngivning Udveksling via projektweb Projektweb indhold Mappestruktur Rettigheder Pligter Advisering Opdateringsfrekvens Dokumentation Digital signatur Del 2, Bilag 3 IKT-teknisk CAD specifikation Orientering Grundlag for CAD-produktionen Fil- og mappestruktur Koordinat-, højde og modulsystemer Generelt Overordnet referencesystem Projektspecifikt koordinatsystem Modulnet Enhedssystem Referencepunkter Indsættelsespunkt Bygningens placering i koordinat- og højdesystem Sektionering Modelskilt Tegningsskilt Tekster og målsætning Strukturering af bygningsmodeller Geometri og byggeobjekt Bygningsmodel Tema Informationsniveauer / 35

4 Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale 3.5 Lag Egenskabsdata Revisionsmarkeringer Reference til andre bygningsmodeller Modelleringsdisciplin Brug af bygningsmodeller Generelt Tegningsproduktion Simulering Konsistenskontrol Visualisering Dataudtræk Dokumentation Tegningsliste Fagmodelliste Krydsreferenceskema Udveksling Generelt Formål Formater Procedurer Dokumentation Kontrol Generelt Fil- og mappestruktur Fagmodeller Tegningsfiler Simulering Dataudtræk Dokumentation Del 2, Bilag 4 IKT-teknisk udbudsspecifikation Orientering Opmåling af mængder generelt (specifikation følger F111, kap.2) Tilbudslister og beskrivelse Opmåling Mængder Datastruktur Dataformater Arbejder, der ikke er dækket af bips F111 bilag A, opmålingsregler 2008, Anvisning Enhedsforkortelser Generelle måleregler (specifikationen følger bips F111, kap 3) Definition af projektspecifikke måleregler / 35

5 Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale 4 Digitalt udbud / tilbud Dokumenter, procedurer og formkrav Del 2, Bilag 5 IKT-teknisk afleveringsspecifikation Orientering Stamdata Data der skal overdrages til D&V formål Datastruktur Datamodel for aflevering Digital aflevering ved faseskift Dokumenter As built dokumentation Datamodel Afleveringsform Procedure for aflevering Mangellister / 35

6 Del 1 IKT-ydelsesspecifikation, projektspecifik beskrivelse 1 Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2 Digital kommunikation Ad stk. 1. Særlige forhold: Tilvalgt Byggesagens kommunikation iht. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation 2.1 Omfang af digital kommunikation Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Al kommunikation udveksles digitalt Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Alle dokumenttyper knyttet til nedenstående skal udveksles digitalt: Byggeprogram Tidsplaner Myndighedsdokumentation Referater af møder mellem parter Bygningsmodeller Tegninger Byggesags- og arbejdsbeskrivelser Projekteringsdokumentation Kvalitetssikringsdokumentation Miljødokumentation Mængdedokumentation Tilsynsnotater s (jf. afsnit 2.5. stk. 1.) Andre (specificer): 6 / 35

7 2.2 Ansvarlig Ad stk. 1. Ansvarlig for digital kommunikation er: Den kommunikationsansvarlige, som Udarbejder og vedligeholder IKT-teknisk kommunikationsspecifikation samt organisationsplan. Administrerer projektweb korrekt dvs. håndterer brugere, rettigheder og mapper iht. projektwebbens anvisninger samt vedligeholder anvendelse af projektwebben. Tilser, at alle byggesagens parter kommunikerer digitalt på aftalt måde herunder, at projektwebben anvendes korrekt. Tilser, at byggeprojektets materiale er tilgængeligt på projektweb. Udarbejder retningslinjer for anvendelse af projektets dokumentklassifikation og tilser, at denne anvendes. Projekteringsledelsen varetager IKT-ledelsen ifølge med ydelsen i punkt 2.2 stykke 1 i Danske ARK og FRI s ydelsesbeskrivelse Virksomhed: Totalrådgiver Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Projekteringsledelsen indhenter bygherrens godkendelse af IKT-teknisk kommunikationsspecifikation og organisationsplan. 2.3 Datastruktur Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Datastruktur iht. bips standard Bips A104 dokumenthåndtering, 2012 anvendes Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Metadata Jf. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. Der anvendes klassifikationssystem DBK eller CCS. Valg af klassifikation efter aftale med bygherren. Ad stk. 3. Særlige forhold Tilvalgt Dokumentklassifikation Der skal anvendes klassifikationssystem DBK eller CCS. Valg af klassifikation efter aftale med bygherren 7 / 35

8 2.4 Projektweb Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Projekterende Der anvendes Byggeweb Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Udførende Ad stk. 3. Særlige forhold Tilvalgt Internet og A3 printfaciliteter på byggepladsen Ad stk. 4. Særlige forhold Tilvalgt Projektwebs funktionalitet Administration og vedligeholdelse varetages af projekteringsledelsen Ad stk. 5. Særlige forhold Tilvalgt Projektweb tilvejebringes af bygherren Projektweb tilvejebringes af den kommunikationsansvarlige Projektweb kan tilgås frem til 1-års eftersynet Ad stk. 6. Særlige forhold Tilvalgt Byggesagens parter har fri adgang til projektweb Byggesagens parter skal selv afholde udgifter til brug af projektweb Omkostninger til driften afholdes af bygherren. Omkostninger, der ikke er til direkte brug for klienten, ifm. udskrifter samt plot af tegninger, beskrivelser mv., afholdes af bestilleren. Administration og vedligeholdelse varetages af projekteringsledelsen Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt s på projektweb Ved projektstart aftales et system for arkivering af s. s, der indeholder væsentlige beslutninger for projektet, uploades på projektwebben. 8 / 35

9 Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt s iht. C206 Emnefelt på korrespondance angives som: RS + emne 3 CAD 3.1 Alment Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt CAD i overensstemmelse med IKT-teknisk CAD-specifikation Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt De projekterende stiller fagmodeller til rådighed for byggesagens parter De projekterende og projekterende entreprenører/leverandører udveksler indbyrdes i *.rvt eller *.dwg format Entreprenører modtager filer i *.pdf format 3.2 CAD-projektkoordinator Ad stk. 1. CAD-projektkoordinator er CAD-projektkoordinator skal: Udarbejde, vedligeholde og indhente bygherrens godkendelse af IKT-teknisk CAD-specifikation. Sikre, at IKT-teknisk CAD-specifikation i seneste version altid er tilgængeligt på projektweb for alle parter. Sikre, at kravene i IKT- teknisk CAD-specifikation koordineres og opfyldes. Udarbejde retningslinjer for klassifikationen DBK eller CCS. Tilse, at projektdeltagernes løbende og korrekte brug af DBK eller CCS organiseres, supporteres og kontrolleres. Videreformidle krav om CAD i udbudsmaterialet. Projekteringsledelsen Virksomhed: Totalrådgiver Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk CAD-specifikation Projekteringsledelsen indhenter bygherrens godkendelse af IKT-teknisk CAD-specifikation 3.3 Produktion Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel, 2D-geometri Bips C201 lagstruktur 2005 er gældende 9 / 35

10 Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel, 3D-geometri Bips lag- og objektstruktur 2006 er gældende. Skal kunne eksporteres til dwg. Ad stk. 3. Særlige forhold Tilvalgt Bygningsmodel med 3D-byggeobjekter Jf. pkt i CAD-manual 2008 C202. Ad stk. 4. Særlige forhold Tilvalgt Klassifikation af bygningsdele efter produktaspektet DBK niveau (eller CCS) i henhold til dataudtræk, efter formaspektet efter placeringsaspektet efter funktionsaspektet 3.4 Anvendelse af CAD-modeller Tegningsproduktion Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Projekttegninger Omfang: Tegningsmaterialet iht. ydelsesbeskrivelse samt PAR s og FRI s ydelsesbeskrivelse. Tegningsmaterialet genereres fra 3D bygningsmodel. Tegningsmaterialets detaljering skal have sammenhæng med 3D bygningsmodel. Det aftales mellem de projekterende parter, hvis der opstår behov for en opgradering af programmer, inden der opgraderes, således at alle parter kan læse hinandens modeller. Fase: Filformat: Info. niveau: Udføres af: Fase: Filformat: Info. niveau: Byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag og forprojekt pdf 1-3 iht. bips C202 CAD manual Projekterende Hovedprojekt/udbudsmateriale pdf 4 iht. bips C202 CAD-manual Udføres af: Projekterende Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Arbejdstegninger læsbart og målbart i A3-format. Kravet formidles videre til de udførende i byggesagsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelser. Hvor arbejdstegninger er de tegninger, der benyttes på pladsen. Omfang: Fase: Filformat: Hovedprojekt/udbudsmateriale pdf Info. niveau: 4 iht. bips C202 CAD-manual Udføres af: Projekterende 10 / 35

11 3.4.2 Simulering Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Formål og omfang Lovpligtig energiberegning skal baseres på mængder fra 3D bygningsmodel. Udarbejdelse af brandsimulering/strategi foretages med udgangspunkt i 3D bygningsmodel. Øvrig simuleringer efter behov/myndighedskrav, herunder bl.a. simuleringer for lys, lyd og sol Fase: Filformat: Info. niveau: 2-3 Udføres af: Forprojekt og ved alle faseafslutninger Projekterende Digital konsistenskontrol Formål og omfang Ved alle fraseafslutninger foretages geometri- og konsistenskontrol. Der udføres kollisionskontrol før hver fase. Der udarbejdes kontrolrapport, som uploades til projektweb. Fase: Alle faseafslutninger Filformat: IFC 2x3 Info. niveau: 1-6 Udføres af: Projekterende Tilvalgt Visualisering Tilvalgt Formål og omfang Anskueliggør projektet i sine omgivelser. Anvendes som beslutningsgrundlag for placering, endelig lokalplan og visualisering overfor brugergruppen. Beslutningsgrundlag for projektets endelige form og funktion. Fase: Filformat: Info. niveau: Udføres af: Byggeprogram og dispositionsforslag IFC 2x3 eller proprietær format 0-1 iht. bips C202 CAD-manual Projekterende 3D bygningsmodellen anvendes løbende og uden redaktionelle ændringer til at anskueliggøre projektets aktuelle stade/form. Fase: Filformat: Projektforslag og forprojekt IFC 2x3 eller proprietær format Info. niveau: 2-3 iht. bips C202 CAD manual Udføres af: Projekterende Fase: Alle faser Filformat: IFC 2x3 eller proprietær format Info. niveau: 0-5 iht. bips C202 CAD manual Udføres af: Projekterende Dataudtræk Tilvalgt Formål og omfang Fase: Alle faser Der udføres relevante mængdeudtræk fra 3D bygningsmodellens objekter. Filformat: Info. niveau: PDF Mængdeudtræk vha. IFC2x3. 11 / 35

12 Dataudtræk skal klassificeres konsistent med DBKkodning (eller CCS-kodning) i objekter og projektmateriale. Klassifikation iht. DBK (eller CCS). Resultatdomæne 1 og 2 produktaspekt Udføres af: DBK (eller CCS) kodeniveauet skal være tilstrækkeligt til, at der kan gennemføres udbud på mængder, hvilket svarer til niveau 3 og 4 iht. bisp C202 CADmanual Projekterende Fællesmodel Formål og omfang af fagmodeller Fagmodeller udveksles og koordineres i en fællesmodel. Opdateringsfrekvens en gang ugentligt, og tidspunkt aftales. Fællesmodellen anvendes til at sikre konsistens i modellens data. Fællesmodel ligger til grundlag for kommunikation og KS for byggesagens parter. Fase: Filformat: Info. niveau: 1-2 Udføres af: Fase: Filformat: Info. niveau: 2 Udføres af: Fase: Filformat: Info. niveau: 3 Udføres af: Fase: Filformat: Info. niveau: Udføres af: Byggeprogram / Dispositionsforslag IFC 2x3 Projekterende Projektforslag IFC 2x3 Projekterende Forprojekt / Myndighedsprojekt IFC 2x3 Projekterende Hovedprojekt/udbud IFC 2x3 4-6, i relevant omfang Projekterende Informationsniveauer 1-6 iht. bips C202 CAD-manual Tilvalgt Anden anvendelse Formål og omfang Fase: Filformat: Info. niveau: Udføres af: Tilvalgt 4 Digitalt udbud Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Digitalt udbud iht. IKT-teknisk udbudsspecifikation Bygherren udleverer et paradigme til IKT-teknisk udbudsspecifikation 12 / 35

13 4.1 Udbuds- og tilbudsportal Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Udbud sker ved brug af udbudsportal Foregår på projektwebben. Se afleveringsspecifikation og CAD-specifikation. Omfang og måleregler skal følge bips F110 og F111. Omfang af mængder for bygningsobjekter skal følge bips måleregler for bygningsdele F111a. Derudover skal det angives, hvor der afviges fra bips opmålingsregler. Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Tilbud afgives ved brug af en tilbudsportal Foregår på projektwebben. Se afleveringsspecifikation og CAD-specifikation. Ad stk. 3. Særlige forhold Tilvalgt Udbuds-/tilbudsportal tilvejebringes af bygherren Der anvendes byggeweb Udbuds-/tilbudsportal tilvejebringes af den ansvarlige for digitalt udbud 4.2 Ansvarlig for digitalt udbud/tilbud Ad stk. 1. Ansvarlig for digitalt udbud/tilbud Den ansvarlige for digitalt udbud/tilbud skal sikre at: Oplægge udbudsmaterialet og opdatering på udbudsportal Administrere adgang, fordeling og rettigheder af udbudsmaterialet Forelægge indkomne tilbud for bygherren Projekteringsledelsen Virksomhed: Totalrådgiver Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-teknisk udbudsspecifikation 4.3 Udbudsmaterialets struktur Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet klassificeres Udbudsmaterialet klassificeres med DBK (eller CCS) produktaspektet som angivet i / 35

14 Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Beskrivelser iht. bips B1.000 Ad stk. 3. Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet indeholder bygningsmodeller, der som minimum indeholder 3D-geometri. Ad stk. 4. Særlige forhold Tilvalgt Udbudsmaterialet indeholder bygningsmodeller, der er baseret på 3D-byggeobjekter. Omfang og indhold af bygningsmodeller skal være beskrevet i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet til entreprenør skal specificere retningslinjer omfang, metode, formater og frister for den digitale aflevering. 4.4 Tilbudslister med mængder Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Tilbudslister indeholder mængder. Tilbudslister klassificeres som angivet i 3.3 stk. 4. Tilbudslister udfyldes digitalt med låste/åbne felter. 5 Digital aflevering Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Digital aflevering udføres iht. IKT-teknisk afleveringsspecifikation Der kan komme supplerende ønsker fra brugere/lejere/bygherre. Efter kontraktindgåelse skal rådgiver i samarbejde med driftsorganisationen præcisere digital aflevering af byggeriet. 5.1 Omfang af digital D&V-dokumentation Ad stk. 1. Særlige forhold Tilvalgt Al D&V-dokumentation afleveres digitalt Ved byggeriets afslutning er indeholdt: Procesdokumentation Produktdokumentation Drifts- og vedligeholdelsesinformationer Forvaltningsinformationer Der kan komme supplerende ønsker fra brugere/lejere/bygherre. Efter kontraktindgåelse skal rådgiver i samarbejde med driftsorganisationen præcisere digital aflevering af byggeriet. Totalrådgiver afleverer ved hver etapes aflevering en drifts- og vedligeholdelsesplan. Planen skal indeholde beskrivelse af drift, eftersyn, vedligehold og rengøring af materialer, overflader, bygningsdele og tekniske komponenter. 14 / 35

15 Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Kun den angivne D&V-dokumentation afleveres digitalt. As Build min. som niveau Ansvarlig for digital aflevering Ad stk. 1. Ansvarlig for digital aflevering er Projekteringsledelsen Virksomhed: Totalrådgiver Ad stk. 2. Særlige forhold Tilvalgt Bygherren skal godkende IKT-specifikation aflevering Den ansvarlige for digital aflevering skal: Sikre, at IKT-teknisk afleveringsspecifikation udfyldes, koordineres, vedligeholdes og godkendes af bygherren Sikre, at IKT-teknisk afleveringsspecifikation er tilgængelig for byggesagens parter, og at kravene opfyldes Sikre, at krav videreformidles i byggesagsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelserne Samle, kontrollere og overdrage den digitale D&V-dokumentation til bygherren Kvalitetssikre de afleverede projektinformationer 5.3 Formål, format, metode og tidspunkt for digital aflevering Datastruktur Tilvalgt Formål Formålet er at aflevere det samlede som udført projektmateriale digitalt. Struktur og format skal følge den datastruktur, der blev anvendt under projektering og udførelse (mappestruktur, filnavngivning og meta data). Som udført materiale afleveres dels i redigerbare originalformater: rvt, dwg, docx, xlsx, xlsm, mpp og dels i låste formater: PDF, DWF og IFC Filformat: Udføres af: IFC 2x3. Bygherren vil i projekteringsforløbet endeligt beslutte det konkrete format. Projekteringsledelsen D&V-dokumentation Tilvalgt Formål CAD-tegninger og CAD-modeller skal afleveres i følgende tre formater: dwg-format gældende under projektering. dwg-format med alle referencer bundet. Filformat: Se bilag 5 Metode: Se bilag 5 Tidspunkt: Udføres af: Projekteringsledelsen 15 / 35

16 låst format (.pdf) As built dokumentation Formål Dokumentation af det afleverede produkt. Samt opdatering af gældende tegninger og 3D-bygningsmodeller til bygherrens digitale arkiv over gældende tegningsmateriale. Filformat: Se bilag 5 Metode: Se bilag 5 Tidspunkt: Udføres af: Projekteringsledelsen Tilvalgt Datamodel Tilvalgt Formål Filformat: IFC 2x3 Der afleveres som udført fællesmodel i IFC format som grundlag for evt. efterfølgende projekter samt drift og vedligehold, Minimum disposition for fællesmodellen er: Ejendom Bygning Terræn Etage Rum Bygningsdele Metode: Tidspunkt: Udføres af: Se pkt IFC baseret aflevering 1 måned efter aflevering Projekteringsledelsen 5.4 Digitale mangellister Ad stk. 1. Tilvalgt Mangellister iht. bips C207 og U104 anvendes før aflevering og ved aflevering. Afleveres på projektweb 6 Andre ydelser 16 / 35

17 Del 2, Bilag 1 IKT-teknisk projektorganisation Organisationsskema Rolle i projektet Bygherre Bygherrerådgiver Projekt-/projekteringsleder Ansvarlig for digital kommunikation Ansvarlig for DBK/CCS CAD-projektkoordinator Ansvarlig for digitalt udbud/tilbud Ansvarlig for digital aflevering Arkitekt bygning Arkitekt landskab Konstruktioner Installationer El Udførende Leverandører Projektweb-leverandør Funktion i egen organisation Firma Kontakt Telefon Mailsystem CAD-system Version 17 / 35

18 Del 2, Bilag 2 IKT-teknisk kommunikationsspecifikation 1 Orientering IKT-teknisk kommunikationsspecifikation er gældende grundlag for kommunikation på byggesagen, Den specificerer de forskrifter for digital kommunikation, der skal overholdes på byggesagen. IKT-teknisk kommunikationsspecifikation refererer til bips-publikationerne: bips A104 Dokumenthåndtering 2012, Dokumenthåndtering, erstatter bips C204, C206 og C212 bips B1.000 Beskrivelsesanvisning struktur, 2008 DBK 2006 vejledning: Begrebsmodel, klassifikations- og referencesystem DBK bilag C begrebsmodel Disse er ligeledes gældende grundlag, medmindre der i denne specifikation eller i IKT-ydelsesspecifikationen er foreskrevet andet. Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 2 Projektorganisation Roller i byggesagen, firma, , telefon, evt. CAD-system fremgår af vedhæftede projektorganisation. 3 Dokumentstyring 3.1 Struktur og klassifikation Fil- og mappestruktur på fælles drev skal struktureres i henhold til bips A104 Dokumenthåndtering Et filnavn skal være unikt og entydigt og må ikke ændres undervejs i projektering og udførelse. 3.2 Metadata Til ethvert dokument skal i henhold til ISO Document Management Standard som minimum knyttes følgende metadatafelter: Engelsk Dansk Beskrivelse Metadata En kort beskrivelse af dokumentets indhold Projekt ID Vidensområde Indholdstype Fase Aktør Dato Revision Dokumenttype Unik sagsidentifikation Iht. bips A104, Dokumenthåndtering værdiliste 8.3 Iht. bips A104, Dokumenthåndtering værdiliste 8.4 Iht. bips A104, Dokumenthåndtering værdiliste 8.7 Ansvarlig aktør (virksomhed). Iht. bips A104, Dokumenthåndtering værdiliste 8.2 Dato på filen, iht. bips A104, Dokumenthåndtering afsnit 6.4 Udgave af filen, iht. bips A104, Dokumenthåndtering afsnit 6.4 DBK (eller CCS) klassifikation 18 / 35

19 Derudover skal der på hvert CAD dokument som minimum knyttes følgende metadatafelter: Engelsk Dansk Beskrivelse Metadata En kort beskrivelse af dokumentets indhold Filtype Iht. bips A104, Dokumenthåndtering værdiliste 8.8 Stade Iht. bips A104, Dokumenthåndtering værdiliste 8.9 Lokalisering Bygningsnummer Etage Iht. bips A104, Dokumenthåndtering værdiliste 8.10 Afbildningstype Iht. bips A104, Dokumenthåndtering værdiliste Revisionsstyring Revisions- og versionsstyring iht. bips A104, Dokumenthåndtering, afsnit Repræsentationsformer, formater og versioner På udvekslede dokumenter anvendes følgende filformater til de angivne dokumenttyper. Repræsentationsform Indeholder Filformat/version Låst format, målfast Dokumenter.pdf Låst format, skematisk Dokumenter.pdf Editerbart Office Dokumenter.docx,.xlsx,.xlsm,.mppx Editerbart CAD Modelbaseret CAD Fagmodeller Andre modeller Fagmodeller Fællesmodeller.dwg.rvt,.dwg,.IFC2x3.IFC2x3 3.5 Fil- og mappenavngivning Navngivning af mapper skal følge bips A104, Dokumenthåndtering, 2012 og for CAD-filer og CADmapper gælder IKT-teknisk CAD- specifikation. Der vælges bips standard model 1, model 2 eller model 3 for nedenstående: Type Bemærkning bips model nummer Dokumenter bips standard Dokument id og filnavn model 1, model 2 eller model 3 vælges CAD-filnavn bips standard CAD-filnavn model 1, model 2 eller model 3 vælges Tegningsnummer (CADdokument id) bips standard CAD-dokument id model 1, model 2 eller model 3 vælges 19 / 35

20 4 Udveksling via projektweb Udveksling af dokumenter skal foretages via projektweb. Originale udgaver af dokumenter skal altid opbevares hos den virksomhed, der er ansvarlig for dokumentet. 4.1 Projektweb indhold Projektwebben anvendes til de nedenfor specificerede indhold og formater: Dokumenttyper Omfang Format Udbudsmateriale, inkl. byggeprogram Alle dokumenter fra udbuddet.pdf Tilbud, inkl. projektforslag Alle dokumenter fra totalentreprenørens tilbud.pdf Totalentreprisekontrakt og øvrige aftaler Alle fælles aftaler, inkl. tekniske IKT-specifikationer.pdf Navne- og adresseliste Liste med alle sagens parter, opdateres løbende af TE.pdf Tidsplaner Alle tidsplaner.pdf,.mppx Geoteknik og miljø Alle geotekniske og miljøtekniske rapporter.pdf Grundforhold Alle landinspektørplaner, ledningsoplysninger, etc..pdf,.dwg Myndighedsdokumentation Alle dokumenter til myndighedsbrug, inkl. ansøgninger og tilladelser.pdf Referater af møder mellem parter Alle mødereferater mellem flere parter.pdf Fagmodeller Fagmodeller for alle fag IFC2x3,.rvt,.dwg Bygningsmodel med 3D-geometri 3D model til view IFC2x3, Tegninger Alle digitale plot af tegninger.pdf Byggesags- og arbejdsbeskrivelser Alle beskrivelser.pdf Projekteringsdokumentation Alle dokumenter til projekteringsdokumentation.pdf Miljødokumentation Alle dokumenter til miljødokumentation.pdf Mængdedokumentation Alle dokumenter til mængdedokumentation.pdf Rapporter og notater Alle dokumenter, der vedrører aftaleforholdet mellem bygherre og totalentreprenør.pdf Tilsynsnoter Alle tilsynsnotater.pdf Kvalitetsdokumentation Drifts- og vedligeholdelsesmanual Alle KS-dokumenter, inkl. dokumenter fra underrådgivere, underentreprenører og leverandører. Der henvises til IKT-teknisk afleveringsspecifikation.pdf s Alle s, der skal tillægges betydning i sagen.msg Byggeprogrem Dispositionsforslag projektforslag Komplet, sammenhængende og koordineret forprojekt Komplet, sammenhængende og koordineret forprojekt Komplet, sammenhængende og koordineret forprojekt.pdf,.dwg,.rvt.pdf,.dwg,.rvt.pdf,.dwg,.rvt 20 / 35

21 Dokumenttyper Omfang Format Forprojekt Hovedprojekt Andet (specificer) Komplet, sammenhængende og koordineret forprojekt Komplet, sammenhængende og koordineret hovedprojekt.pdf,.dwg,.rvt.pdf,.dwg,.rvt 4.2 Mappestruktur Der skal anvendes fagopdelt mappestruktur på projektweb i henhold til bips A104, Dokumenthåndtering. 4.3 Rettigheder Parterne har nedenstående rettigheder til dokumenterne på projektweb: Part Omfang Se / læse / downloade Uploade / skrive / ændre status Bygherre Alt Ja Ja Projekterende Alt Ja Ja Udførende Kun gældende dokumenter Ja Nej Udførende Kun forvaltningsdata Ja Ja 4.4 Pligter 4.5 Advisering Alle parter er ved upload af deres dokumenter forpligtet til at sikre, at relevante modtagere bliver behørigt adviseret. Der må ikke adviseres til firmaer/personer, for hvem det konkrete upload ikke er relevant. Ved udsendelser af gældende dokumenter skal afsender sikre, at advisering af modtagere bliver dokumenteret (kan automatiseres). 4.6 Opdateringsfrekvens Hvis andet ikke er angivet, skal projektmateriales modeller opdateres en gange pr. uge. Dette erstatter ikke parternes normale kommunikation, nødvendigt for projektets fremdrift. 4.7 Dokumentation Projektwebben skal føre en log med nøjagtig historik for alle handlinger på webben (opslag, up- and download, adviseringer og plotbestilling). Byggesagens parter skal være afskåret fra enhver mulighed for at påvirke eller efterfølgende ændre på loggens registreringer. Alle parter skal kunne se loggen. 21 / 35

22 4.8 Digital signatur Tilvalgt Der anvendes digital signatur 5 Aftaler via s har bindende virkning. Projektdokumenter udveksles via projektweb, ikke som dokumenter vedhæftet en . Tilvalgt Alle s på byggesagen skal have et entydigt projekt-id indsat i emnefeltet med notation (Proj byggeprojekt-id) efterfulgt af emnets tekst. Der må kun benyttes systemer og -tjenester med effektive og opdaterede virus- og spamfiltre. Såfremt afsender anmoder modtager om kvittering for modtagelse, må modtager ikke nægte at kvittere (funktionen kan automatiseres). Som kontaktpersondata på skal afsender angive: Navn, firmanavn, firmaadresse og telefonnummer. 22 / 35

23 Del 2, Bilag 3 IKT-teknisk CAD specifikation 1 Orientering Bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7 er afvigelser til bips C202. Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 2 Grundlag for CAD-produktionen 2.1 Fil- og mappestruktur CAD-filer navngives iht. bips A104, Dokumenthåndtering afsnit Mapper navngives og struktureres iht. bips A104, Dokumenthåndtering, afsnit Koordinat-, højde og modulsystemer Generelt Overordnet referencesystem Projektspecifikt koordinatsystem Hvis bygningens placering i terræn ændrer sig under projekteringen, ændres referencepunkternes definition i forhold til referencesystemerne jf. metode A i bips C Modulnet Som modulsystem/modulnet skal anvendes modulnetsfilen ved navn: [xxxx] Enhedssystem Mindste enhed er: [xxxx] Referencepunkter Der anvendes følgende referencepunkter. Referencepunkt Placering Plankoordinat- og højdesystem Projektspecifikke koordinater Indsættelsespunkt Bygningens placering i koordinat- og højdesystem 23 / 35

24 2.3 Sektionering Projektet opdeles i et antal sektioner/bygninger, som angivet under punkt 3. Den vandrette sektionering går fra overkant færdigt gulv til overkant færdigt gulv. Byggeobjekter på tværs af vandrette sektionering medtages i den sektion/bygning, hvor de bæres. Byggeobjekter på tværs af den lodrette sektionering opdeles. Bærende byggeobjekter tilhører den etage, hvor den bæres. Alt tilhører den etage, hvor det ses. 2.4 Modelskilt Modelskiltet skal indeholde: Indhold Projektnavn Datatype Nyt administrationscenter i Vordingborg Projektnummer Modeltitel Ansvarlig/udstedt af Godkendt af Initialer Initialer Part (virksomhed) Informationsniveau Fra 1 6 Dato Rev. dato yyyy.mm.dd yyyy.mm.dd Modelskiltet er et sheet i hver model, Gem & luk forside. 2.5 Tegningsskilt Tegningsskilte skal udformes som vist herunder: 2.6 Tekster og målsætning 3 Strukturering af bygningsmodeller 3.1 Geometri og byggeobjekt Hvis der skal arbejdes objektorienteret og med egenskabsdata på byggeobjekter, skal der tages stilling til, om egenskaberne skal beskrives på det enkelte objekt i bygningsmodellen, eller om egenskabsdata skal håndteres udenfor modellen i en fil eller database med et link mellem modellen og dets tilhørende egenskabsdata. Hvis der arbejdes med eksterne egenskabsdata, skal der defineres et filformat, som er fælles for de parter, der skal tilgå informationerne. 3.2 Bygningsmodel 24 / 35

25 3.3 Tema Bygningsobjekter, indeholdt i bygningsmodeller, der udveksles med andre parter, skal være struktureret og klassificeret iht. DBK (eller CCS). Kodeniveauet skal være tilstrækkeligt til, at der kan gennemføres udbud på mængder. Projektets kodningsniveau angives her. 3.4 Informationsniveauer 3.5 Lag Fagmodeller, som udveksles med andre partnere, skal have et informationsniveau svarende til det, som er angivet i IKT-ydelsesspecifikation. Eventuelle afvigelser angives her. Hvis der afleveres eller udveksles materiale i 2D CAD, følges bips lag- og objektstruktur Egenskabsdata Egenskabsdata følger bips F103, objektstruktur Egenskabsdata for byggeobjekter, der har betydning for alle projektets parter, aftales og koordineres her. 3.7 Revisionsmarkeringer Krav til revisionsstyring er angivet i IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. 3.8 Reference til andre bygningsmodeller Der kan oprettes flere fagmodeller indenfor de enkelte fag og faggrupper. Det angives, hvordan de enkelte bygningsmodeller linkes og koordineres. 3.9 Modelleringsdisciplin Modelleringsdisciplinen følger projektets og almindelig kendt modelleringspraksis. Eventuelle afvigelser eller projektspecifikke tilføjelser angives her. 4 Brug af bygningsmodeller 4.1 Generelt 4.2 Tegningsproduktion 4.3 Simulering 4.4 Konsistenskontrol 4.5 Visualisering 4.6 Dataudtræk 25 / 35

26 5 Dokumentation 5.1 Tegningsliste 5.2 Fagmodelliste 5.3 Krydsreferenceskema 6 Udveksling 6.1 Generelt Fagmodeller stilles til rådighed for bygherren og byggesagens øvrige parter som specificeret i IKTydelsesspecifikation. Udveksling skal ske i de filformater, som er specificeret i IKT-teknisk kommunikationsspecifikation. 6.2 Formål Herunder specificeres til, hvilke formål der udveksles på byggesagen. Udvekslingsformål Grundlag for modtagerens fagmodeller Underlag for modtagerens tegningsproduktion Viderebearbejdning indenfor et andet fagområde Overdragelse til anden part Underlag for tværfaglig konsistenskontrol Visualisering i 2D eller 3D Dataudtræk for mængdegrundlag Koordinering med bygherren Anvendes () 6.3 Formater Generelle udvekslingsformater Data Format og version Udveksles (kryds for ja) Fagmodel RVT, DWG Fællesmodel RVT, DWG Udtræksfiler RVT Dataudtræk PDF Digitale plot PDF Tegninger PDF 26 / 35

27 Data Format og version Udveksles (kryds for ja) Anden dokumentation PDF Opgavespecifikke formater IKT-teknisk ydelsesspecifikation sætter de overordnede retningslinjer for udvekslingsformater. Skemaet herunder specificerer filformat for CAD-data efter formål. Udvekslingsformål CAD-data Filformat og version Grundlag for modtagerens fagmodeller Fagmodel RVT Viderebearbejdning indenfor et andet fagområde Grundlag for brandsimulering Grundlag for varmetabsberegning Fagmodel RVT Overdragelse til anden part Fagmodel RVT, DWG, IFC Underlag for tværfaglig konsistenskontrol Fagmodel RVT Visualisering i 2D eller 3D Fagmodel RVT Dataudtræk for mængdegrundlag Dataudtræk RVT I forbindelse med flere af ovenstående formål Digitale plot, tegninger, dokumentation PDF, DWF, papirplot Hver part skal for modeller, der henholdsvis modtages og leveres, foretage en afprøvning af, at de er i aftalte udvekslingsformater. 6.4 Procedurer Afprøvningen af udvekslingsproceduren skal være foretaget inden 4 uger efter opstart. Der gennemføres udvidet prøveaflevering ca. 30 % inde i hovedprojektfasen, og parterne aftaler et passende tidspunkt i dispositionsforslaget for 1. aflevering. I nedenstående skema angives det, hvornår der skal udveksles CAD-data til hvilket formål, mellem hvilke parter dette sker, og det informationsniveau CAD-dataene skal have. Tidspunkt Formål Part Info. Løbende udveksling Parterne aftaler tidspunkt Grundlag for modtagers fagmodeller Alle 1-5 Underlag for tværfaglig konsistenskontrol Ved afslutning af faser Forprojekt 10 dage før aflevering Hovedprojekt efter udbud Alle 1-5 Alle 1-5 Alle 2 Alle 4 Faste terminer 27 / 35

28 Tidspunkt Formål Part Info. Bygherregodkendelser Dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt hhv. hovedprojekt fremsendes til bygherrens godkendelse. Bygherren har 15 dage til gennemgangen regnet fra tidspunktet for modtagelse af det samlede projektmateriale. Projekterende 1, 2 hhv. 4 Uformel udveksling af CAD-data mellem de enkelte parter forventes at ske hver uge. Byggefase/part Arkitekt Anlægs ingeniør Konstruktions EL- ingeniør VVS- ingeniør ingeniør Dispositionsforslag 1 Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Aflevering Dokumentation Der føres automatisk log på byggeweb over up- og downloads 7 Kontrol 7.1 Generelt 7.2 Fil- og mappestruktur Ved udveksling skal det kontrolleres at filerne: Er navngivet korrekt Er i det aftalte format Indeholder de aftalte metadata 7.3 Fagmodeller Før udveksling skal det kontrolleres: At afsenderproceduren er overholdt At det aftalte informationsniveau er til stede At filerne indeholder de aftalte referencepunkter At indsættelsespunktet er som aftalt At modelskiltet er udfyldt og opdateret At alle byggeobjekter har de egenskaber, der svarer til fagmodellens informationsniveau 7.4 Tegningsfiler 7.5 Simulering 7.6 Dataudtræk 7.7 Dokumentation 28 / 35

29 Del 2, Bilag 4 IKT-teknisk udbudsspecifikation 1 Orientering IKT-teknisk udbudsspecifikation er gældende grundlag for digitalt udbud af byggesagen. Dette dokument er aftalegrundlaget for de rådgivende parters håndtering af bygherrens krav i tilhørende IKT-ydelsesbeskrivelse. Dette dokument skal godkendes af bygherren. Udarbejdelse og vedligeholdelse af IKT-teknisk udbudsspecifikation varetages af projekteringsledelsen/ikt-koordinator. Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. IKT-teknisk udbudsspecifikation refererer til bips publikationerne: bips B1.000 Beskrivelsesanvisning- og struktur, 2008 bips A104, Dokumenthåndtering, 2012 bips F111, Opmålingsregler 2008, Anvisning bips F111a, Bilag A Måleregler for bygningsdele, Opmålingsregler 2008, Anvisning bips F103, Objektstruktur 2008 bips C202, CAD-manual 2008 DBK 2006, Resultatdomæne 2, Klassifikationstabeller for bygningsdele, rev. A Opbygningen af nærværende specifikation følger bips F111, Opmålingsregler 2008, Anvisning, og der henvises til denne publikation. 2 Opmåling af mængder generelt (specifikation følger F111, kap.2) 2.1 Tilbudslister og beskrivelse Alle mængder medtages i tilbudslisterne. Der skal være en entydig sammenhæng mellem bygningsdele i 3D-modellen, mængdeliste, bygningsdelsbeskrivelser og punkter i tilbudslisten. 2.2 Opmåling Opmålingen af arbejdet skal beregnes i netto af model og tegninger, medmindre andet er angivet i målemetode. 2.3 Mængder Styk angives som hele tal. Øvrige måleenheder angives med 2 decimaler. Der anvises til metode A eller B iht. bips C202, CAD-manual / 35

30 2.4 Datastruktur Mængdelisten skal indeholde følgende poster / egenskaber iht.: bips C202, CAD-manual 2008 punkt metode B med nedenstående justeringer og tilføjelser. Projekttilpasset ID Klassifikationskode Løbenummer (Lb.nr.) BeskrivelsesID Længde Bredde Højde Bruttoareal Nettoareal Bemærkning Som (IFC/CAD) GUID Som DBK (eller CCS) Som del af DBK-referencekode (eller CCS) eller valgfrit Se under link mellem beskrivelse og tilbudsliste Er angivet i mm. Der vil være steder, hvor det ikke giver mening, eller hvor det ikke umiddelbart lader sig gøre at angive egenskaberne for længde, bredde og højde, fx ved pumper, ventiler etc. Er angivet i m 2, hvor det kan lade sig gøre. Bruttoareal henfører til arealet af fx en plade uden fratræk af huller. Er angivet i m 2, hvor det kan lade sig gøre. Nettoarealet henfører til pladens areal, hvor eventuelle huller er fratrukket. Bruttovolumen Er angivet i m 3 Nettovolumen Er angivet i m 3 Omkreds er angivet i mm Lokalisering er angivet med rumnummer eller sted Bygningsdel Omkredsen kan være beregnet som 2 x længde + 2 x højde. Et eventuelt indhak i periferien er her ikke medtaget. Rumnummer angives kun for objekter som lamper, inventar og lignede, som tilhører et rum. Vægge derimod angives typisk ikke med rumnummer, idet vægge adskiller to eller flere rum og tilhører dermed ikke et bestemt rum. Vægge vil til gengæld kunne angives med fx "Nordfacade". Navnet på bygningsdelen i tekst. Bygningsobjekter er klassificeret ved system: DBK 2006 (eller CCS) Link mellem beskrivelser og tilbudsposter skal udføres som beskrevet nedenfor. Syntaks: DBK (CCS) bygningsdelskode + løbenr./beskrivelsesnummer Dataformater Nedenstående specificerer udbuddets formater: Beskrivelser skal leveres i låst format i PDF Bygningsmodel skal leveres i format: IFC2x3 Extended Coordination View Bygningsmodel skal indeholde objektdata iht.: bips F103, Objektstruktur 2008 Tegningsmateriale afleveres i PDF, 3D/2D DWF Mængdeliste afleveres i låst format i pdf Mængdeliste afleveres i åbent format i Excel Tilbudsliste skal leveres i låst format: PDF Tilbudsliste skal afleveres i åbent format i Excel 30 / 35

31 2.5 Arbejder, der ikke er dækket af bips F111 bilag A, opmålingsregler 2008, Anvisning Nedenstående lister beskriver måleregler for de bygningsdele, som er opgjort efter andre måleregler. Bygningsdel 1. Antal 2. Længde 3. Fladeareal 4. Volumen 5. vægt IFC Element (IFC Type) 2.6 Enhedsforkortelser stk. = styk m = meter lbm = løbende meter m 2 = kvadratmeter m 3 = kubikmeter l = liter mm = millimeter kg = kilogram t = tons tim = timer d = dage u = uger mdr. = måneder w = watt kwh = kilowatttimer 3 Generelle måleregler (specifikationen følger bips F111, kap 3) 3.1 Definition af projektspecifikke måleregler Bips F111, Opmålingsregler 2008, Anvisning kap. 3.1 følges, med mindre andet her er angivet. 4 Digitalt udbud / tilbud Udbudsportal er < navn > Tilbudsportal er < navn > Spørgsmål til udbuddet stilles og besvares gennem portalen. 5 Dokumenter, procedurer og formkrav Alle dokumenter i udbudsmaterialet skal fremgå af dokumentlisten med følgende informationer: DokNr, DokNavn, Ansvar, Dokumenttype, Revision Andet: 31 / 35

32 Del 2, Bilag 5 IKT-teknisk afleveringsspecifikation 1 Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&V-dokumentation på byggesagen. 2 Stamdata Objekt Dataindhold Bemærkning Ejendom Nummer Betegnelse Terræn Nummer Betegnelse Bygning Nummer Betegnelse Rum Organisation Rumnummer Organisationsnummer Organisationsnavn Areal/mængde Bygningsdel Mængdekategori Klassifikation 3 Data der skal overdrages til D&V formål 3.1 Datastruktur Strukturen i den digitale aflevering skal følge disse publikationer og denne mappeopdeling: Bips A104, Dokumenthåndtering, 2012 Bips B1.000 Beskrivelsesanvisning - struktur, 2008 Bips C202 CAD-manual 2008 Datastrukturen for aflevering af datamodel er: Ejendom Bygning Terræn Rum Bygningsdele Struktur skal endvidere følge overskrifter i afsnit 3.2 Dokumenter, hvor Dokumentklasse definerer øverste mappeniveau, mens Dokumenttype definerer undermapper. Strukturen er ligeledes gældende for aflevering af papirtryk. 32 / 35

33 3.1.1 Datamodel for aflevering Datamodellens relationer følger IFC 2x3 og indeholder som minimum følgende objekter: Emne Omfang Tilvalgt Bygning Terræn Rum Bygningsdele x Anvendes IDM på projektet til brug for aflevering udleveres denne af bygherren Digital aflevering ved faseskift Aflevering af byggesagens digitale materiale ved faseskift som procesdokumentation. Indeholder dokumenter og bygningsmodeller. Emne Formål Filformat Info. niveau Omfang Tilvalgt Byggeprogram og helhedsplan Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt x Dokumenter og bygningsmodeller afleveres på projektwebben. Afleveringsfrist iht. byggesagens tidsplan. 3.2 Dokumenter Det skal angives, hvilke dokumenttyper der skal afleveres af hvem og i hvilket format. Dokumentklasse Dokumenttype Filformat Afleveres af Byggesagsdokumentation Byggesagsbeskrivelser.pdf,.docx Totalrådgiver Arbejds- og bygningsbeskrivelser.pdf,.docx Totalrådgiver Detailtegninger og diagrammer.pdf,.dwg Totalrådgiver Funktionsbeskrivelser.pdf,.docx Totalrådgiver CAD-tegninger og -modeller.pdf,.dwg,.ifc2x3 Totalrådgiver Mangellister.pdf,.docx Totalrådgiver Byggesagsdokumentation (Drifts- og vedligeholdelseshåndbog) Kortfattet beskrivelse.pdf,.docx Dokumentation vedr. byggesagen.pdf,.docx Totalrådgiver Adresseliste.pdf,.docx Totalrådgiver Ansøgninger og godkedelser.pdf Totalrådgiver 33 / 35

34 Dokumentklasse Dokumenttype Filformat Afleveres af Tekniske beregninger og rapporter.pdf,.xlsx Totalrådgiver Byggeregnskab.pdf,.docx,.xlsx Totalrådgiver Arealoversigt.pdf,.docx,.xlsx Totalrådgiver Beskrivelse af udvidelsesmuligheder Rapporter fra idriftsættelse af tekniske installationer.pdf,.docx.pdf Totalrådgiver Totalrådgiver As built dokumentation.pdf, dwg Totalrådgiver Driftsdokumentation (Drifts- og vedligeholdelseshåndbog) Vagt- og alarmordninger.pdf Totalrådgiver Anbefalede serviceaftaler.pdf Totalrådgiver Garantiblade.pdf Totalrådgiver Datablade.pdf Totalrådgiver Måleroversigt.pdf Totalrådgiver Drifts- og vedligeholdelsesplan inkl. budget Drifts- og vedligeholdelsesvejledning.pdf,.docx,.xlsx.pdf,.docx,.xlsx Totalrådgiver Totalrådgiver Driftsvejledning til beboere m.fl..pdf,.docx Totalrådgiver Som led i afleveringen skal der leveres en oversigt over, hvilke dokumenter som er overdraget og med angivelse af emne, filnavn og dato. 3.3 As built dokumentation As built dokumentationen skal afleveres digitalt til bygherren og skal medmindre andet er specificeret bibeholde den struktur, der har været gældende under projektforløbet. Foruden digitalt materiale skal der også afleveres 2 stk. papirtryk af as built dokumentationen. 3.4 Datamodel Der skal afleveres en datamodel i defineret informationsniveau 3 og filformat IFC. Datamodellen skal indeholde følgende objekter: Emne Omfang Tilvalgt Etager Rum Bygningsdele x x x 34 / 35

35 4 Afleveringsform Dokumenter og datamodeller skal afleveres på projektwebben i henhold til den valgte datastruktur. Dokumenter skal afleveres i de mapper, som er angivet i strukturen for projektwebben. Datamodellen skal afleveres som en samlet IFC-fil i mappen for datamodel. Aflevering af data fra de udførende skal foretages via projektwebben. Den ansvarlige for digital aflevering skal kvalitetssikre data og overdrage data samlet eller i etaper til bygherren. Adresse på projektweb til aflevering af forvaltningsdata: [xxxx] Alle dokumenter oplistet i pkt. 3.2 Dokumenter skal afleveres på cd-rom eller lign. medie samt i 2 papirtryk. 5 Procedure for aflevering Aflevering af data skal foregå i følgende trin. Opgave Ansvar Tidsfrist 1 Specifikation af krav og ønsker til D&V-dokumentation Bygherre Udbudsmateriale 2 Levering af stamdata Bygherre Projektforslag 3 Aflevering af komplet byggeprogram 4 Aflevering af komplet dispositionsforslag 5 Aflevering af komplet projektforslag Totalrådgiver Totalrådgiver Totalrådgiver Byggeprogram Disp. forslag Projektforslag 6 Aflevering af komplet forprojekt Totalrådgiver Forprojekt 7 Aflevering af komplet hovedprojekt Totalrådgiver Hovedprojekt 8 Tilrettelæggelse af struktur for aflevering af D&V-dokumentation Totalrådgiver Hovedprojekt 9 Indsamling af D&V-dokumentation Totalrådgiver 10 Aflevering af D&V-dokumentation Totalrådgiver 11 Aflevering af as-built dokumentation Totalrådgiver 12 KS af entreprenørens aflevering Totalrådgiver 13 Overdragelse til bygherren Totalrådgiver 14 Granskning Totalrådgiver 6 Mangellister Mangellister skal udarbejdes, revideres og distribueres i henhold til bips C207, Digitale mangellister j:\32xxx\32374 vordingborg - drejebog\07 prækvalifikation og udbud\udbudsmateriale\tr udbud\ ikt-aftale 2013_09_20.docx 35 / 35

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION CK Central Køkken 1.61-04 IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION 1. ORIENTERING - IKT-TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION...2 2. GRUNDLAG FOR CAD-PRODUKTIONEN...2 2.1 FIL- OG MAPPESTRUKTUR...2 2.2 KOORDINAT-, HØJDE

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-08- 19

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 4 2. Grundlag for cad-produktion... 4 2.1 Fil- og mappestruktur... 4 2.2 Koordinat-, højde-

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den Bilag 5.2 SLKS CAD-manual Den 8.12.2016 Indhold 1. Orientering... 3 2. Grundlag for cad-produktionen... 5 2.1 Fil- og mappestruktur... 5 2.2 Koordinat-, højde og modulsystemer... 5 2.2.1 Generelt... 5

Læs mere

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION Boliselskabet B45 Kuben Management A/S 1. Grundlag... 2 1.1 Generel orientering... 2 1.2 Formål med digital indsamling af DV-materiale... 2 1.3 Entreprenørens

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV3 Dato: 2016.02.04 Projektledelse: Version: Mads Koch, Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma

Læs mere

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt)

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) 9. februar 2017 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) For alle de projekterende

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. august 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: Odense Havnebad 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION Side 1 af 33 SAG Odense Havnebad Sagsnummer

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer. Bygherre IKT-teknisk kommunikations-,cad-, udbuds-

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

3D CAD-manual indgår i en serie af publikationer, som tilsammen udgør resultatet af projektet 3D arbejdsmetode under Det Digitale Byggeri:

3D CAD-manual indgår i en serie af publikationer, som tilsammen udgør resultatet af projektet 3D arbejdsmetode under Det Digitale Byggeri: 2006-07-30 3D CAD-manual 2006 er udarbejdet i Det Digitale Byggeris regi af en projektorganisation under bips. Erhvervs- og Byggestyrelsen har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen. 3D CAD-manual

Læs mere

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Digital aflevering - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Digital udgave af bygningens brugsanvisning 1 Hyldebaseret Passiv IT-baseret Interaktiv Samling

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform Januar 2016 a 102-3 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 3 etablering af kommunikationsplatform Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering Januar 2016 a 102-7 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 7 digital aflevering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips CCS i praksis Fremtidens cunecoservices bips konference 2012 bips forretningsmodel Forretningen bips Foreningen bips Business model Business case Produkter Fora / medlemsaktiviteter Forskelligt sprog og

Læs mere

BIPS IKT- a*ale. Delhøring December 2015

BIPS IKT- a*ale. Delhøring December 2015 BIPS IKT- a*ale Delhøring 3 2. December 2015 Agenda 1. Intro 2. Siden sidst 1. A, B, P modellerne 2. Best prac8se? 3. 3 x spec 4. Den 7. spec! 5. BIM procesmanual 6. Next steps 2 ProjekBorløb Itera8on

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning og det digitale byggeri Præsentation: Niels Christian Toppenberg, afdelingsleder bygherrerådgivning Bascon A/S Særlig interesse for aftaleforhold og rådgiverydelser

Læs mere

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK Revit 2017 BIM-Introduktion NTI CADcenter A/S 2016 Revideret: 03-08-2016 Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BIM-INTRODUKTION... 3 HVAD ER

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter Bekendtgørelse nr. 118, af 06.02.2013, om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse

Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse 22. juni 2012 Side 1 af 11 Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse Digital Konvergens hilser velkomment, at alt offentligt byggeri samt almennyttigt byggeri nu omfattes af krav

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere