Club 222 Udviklingsplan 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Club 222 Udviklingsplan 2012"

Transkript

1

2 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde... 8 Afsnit 2 Plan for udviklingen af det voksenpædagogiske arbejde Afsnit 3 Plan for udviklingen af eksterne samarbejde Afsnit 4 Plan for udviklingen af ledelse og samarbejde Årskalender...26 Bilag 1 Konflikthåndteringskoncept..29 Bilag 2 Motorik projekt beskrivelse..31 Bilag 3 Udviklings spørgeskema - personale..34 Bilag 4 Udviklings spørgeskema ledelse.34 Bilag 5 Resultater af spørgeskema undersøgelsen..35 1

3 Kolofon: Club 222 Fritids/ungdomsklub: Kommunal institution i Gladsaxe kommune. Buddingevej 222, 2860 Søborg Tlf.: Web: Leder: Rasmus Christensen Souschef: Jean Erbøge Institutionsprofil: Club 222 er Gladsaxe kommunes største klub. Pr. 1. januar 2012 har vi 300 medlemmer i alderen 9-14 år i fritidsklubben og 140 medlemmer i alderen år i ungdomsklubben. Den sociale status for de børn og unge, der benytter klubben, kan betegnes som velfungerende danske middelklasse børn. Klubbens medlemmer kommer hovedsagligt fra Vadgård Skole samt fra de to privatskoler: Kvikmarkens Privatskole og Gladsaxe Privatskole. Derudover modtager vi også få børn fra andre skoler. Klubben er indrettet i 2 ældre villaer fordelt med 420 m 2 etageareal og 217 m 2 kælderareal. I 2003 blev der etableret en forbindelsesbygning mellem de to villaer på i alt 113 m 2 etageareal og 100 m 2 kælderareal. Klubben råder således i dag over 523 m 2 etageareal, samt 227 m 2 kælderareal. Klubben ligger på en m 2 stor grund, hvor størstedelen af udendørs arealet er dækket af kunstgræs. I 2011 blev grunden forbedret med kunstgræs på venstre ude areal, så der også kunne laves en tennis bane, en putting green foran det røde hus, samt en total renovering af pigerummet på første sal i det hvide hus. I år er det øverste etage i det røde hus ( syværkstedet) der bliver renoveret, så det fremstår moderne som resten af klubben. I 2012 bliver der etableret et kanin hus og kanin område, så det nu er muligt for vores børn at komme og passe kaniner. 2

4 Forord Club 222 s udviklingsplan for år 2012 er blevet udarbejdet på personalemøder i samarbejde mellem ledelse og personale. Udviklingsplanen indeholder evaluering af sidste års fokuspunkt samt vores nye målsætning for år Gældende tidshorisont for udviklingsplan er: 1. februar februar Planen er afstemt i forhold til vores basisplan og den kommunale målsætning. Ved mere detaljeret pædagogisk arbejdsgrundlag, se basisplan år Baggrund for planen Club 222s udviklingsplan er opdelt i følgende afsnit: Evaluering af sidste års fokus, 4 udviklingsafsnit der indeholder en konkret beskrivelse af vores valg af hovedfokus, samt begrundet refleksion og tiltag for emnet, derudover findes der et afsnit for vores årsplanlægning. De pædagogiske afsnit er skrevet ud fra Smitte modellen: Hovedfokus, Formål, Tiltag, Forandringer, Tegn, Dokumentation, Evaluering I ledelsesafsnittet er der gjort brug af empirisk undersøgelse i form af spørgeskemaer 1, samt et forventnings afklaringsmøde. Dette, for at få så mange personlige vinkler på som muligt, i udviklingen af samarbejdet mellem personale og ledelse. Her er der yderligere blevet arbejdet med en ekstra dimension, nemlig forholdet personalet imellem, da denne dimension efter vores 2 opfattelse har en stor indflydelse på arbejdsmiljøet som helhed. SMTTE MODELLEN kort beskrevet: SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er, man skal sanse, se, høre, føle, mærke på vejen mod målet. SMTTE er en dynamisk model, hvor man kan springe frem og tilbage mellem de fem elementer. Modellen kan anvendes på alle niveauer i det pædagogiske arbejde. Det særlige ved SMTTE er begrebet tegn, hvor man konkretiserer målene ved at 1 Se bilag 3,4 2 Med vores menes personalet i 222 3

5 overveje, hvad det er, man skal holde øje med på vejen mod målet. Tegnene bliver både en hjælp i planlægningsarbejdet og undervejs i forløbet, hvor man kan justere, hvis man ikke ser, hører og mærker det ønskede. SMTTE-modellens fem elementer

6 2011 Evaluering på de 4 udviklings afsnit 1 Det børnepædagogiske arbejde - evaluering Vi har arbejdet med nogle forskellige tiltag i 2011 i det børnepædagogiske afsnit, der alle overordnet har omhandlet: FÆLLESSKAB. Vi arbejder i 2012 med forskellige projekter for at skabe fællesskab: MOTORIK TRÆNINGS projekt: Dette har vist sig at være en stor succes. Børn på kryds og tværs af alle aldre deltager, og udvikler motoriske færdigheder med de forskellige redskaber vi stiller til rådighed. Bl.a. har vores store træningsbolde været en rigtig stor succes. Specielt for børn med ADHD, som har udvist overraskende god motorik og koncentration. ISDISKO projekt: Vi etablerede XXX fælles is-disko arrangementer for alle klubberne, i Gladsaxe skøjtehal. 400 børn deltog og var sammen på kryds og tværs af aldre og klubber. MODESHOW projekt: Igen i år, har vi haft vores årlige store modeshow. Showet bliver større og større år for år, hvor hele institutionen går op i en større enhed. 3 værksteder arbejder tæt sammen i perioden op til showet. Resten af huset varetager alle opgaverne omkring arrangementet så det bliver en fest af stor karakter. Syværkstedet designer og syr selv alt tøjet. Musikken bliver mixed i vores musik studie og i salen foregår alt træningen til at få et spændende, overraskende og flot show på benene. i år deltog over 32 børn i showet, og der var 400 til sommerfesten for at se det. Derudover har vi vores faste fællesskabsaktiviteter, beskrevet i årshjulet, som alle har understøttet vores overordnede målsætning. På vores tiltag nåede vi at opfylde 48 ud af 59. Vi vurderer at vi dermed har opfyldt vores overordnede målsætning med succes. Vi vil fortsat arbejde videre med temaet, da Fællesskabet er en vigtig del, hele tiden at have fokus på, for os i

7 2. Det voksenpædagogiske - evaluering Vi valgte i 2011 at vi ville dygtiggøre os pædagogisk indenfor følgende områder: ADHD Vi har haft konsulenten Carsten Frøslev ude og holde oplæg om ADHD, så vi alle nu har fælles viden indenfor området. Vi arbejder stadig meget med hvordan vores ADHD børn kan have de bedst mulige betingelser ud fra inklusionstankegangen. KONFLIKTHÅNDTERING Vi har fået uddannet 3 konfliktmæglere mere, så der nu er i alt 5 konfliktmæglere i 222. Vi har opstartet konflikthåndteringsforløb med grupper der har været særligt konfliktende. Dette med stor succes, da børnene selv siger de er blevet gladere og at det er blevet rarere at komme i skole. Observerer vi en klasse med særlig mange konflikter, tager vi kontakt til skolerne og laver et samarbejde, så vi kan lave et konflikthåndteringsforløb med fokus på bedre trivsel. I år 2012 bliver alle i Club 222 uddannet konfliktmæglere, og herefter har vi en udviklende tilgang til konflikter, helt implementeret. HÅNDTERING AF 6-8 KLASSER Vi har haft foredragsholder Arne Nielson, til at holde oplægget: Din teenager skal coaches, ikke opdrages. Dette gav os nogle spændende vinkler på denne alders gruppe, som vi årligt kæmper nogle kampe med. Vi har indrettet et 6,7 klasses rum, så denne aldersgruppe har et sted at hænge ud. 6

8 3. Eksternt samarbejde- evaluering Vi har i 2011 fokuseret meget på, at skabe et tættere samarbejde med vores primære skoler. Dette har bl.a. betydet, at vi har fået ansigt på hinanden og ringer mere sammen når der opstår nogle episoder i skolen/ eller klubben, som den anden part kan have gavn af at kende til. 4. Ledelse og samarbejde- evaluering I 2011 var vores hoved fokus: et højt pædagogisk niveau. Vi fik uddannet 3 konfliktmæglere og har pt. en på pædagoguddannelsen der stadig er i gang. Vi vægter faglige diskussioner højt og vores personalegruppe er igennem de seneste år blevet en meget professionelt samarbejdende enhed med stor arbejdsmiljø tilfredshed. 7

9 Afsnit 1:Udviklingen af det Børnepædagogiske arbejde Hovedfokus 2012: Vi har i personalegruppen diskuteret forskellige emner som vi synes kunne være spændende at arbejde med. I år vil vi sætte fokus på: Kammeratskab Leg og bevægelse Konflikthåndtering Juniorklub/ ungdomsklub Formål: Vi vil gerne lære børnene, at klubben er et trygt sted for dem at være, hvor man er kammerater. Kammerater er for os defineret som, at man kan omgås hinanden på en ordentlig måde, respekterer hinanden og hjælper hinanden hvis det er nødvendigt, på kryds af alder og køn, store som små. Leg og bevægelse har en meget stor betydning for børn og deres udvikling, samt det er et krav i den kommunale målsætning, så det vil vi understøtte ved at lægge et stort fokus på dette i hverdagen - Klubben skal være et sted hvor børn har mulighed for at udvikle sig gennem leg og sjove oplevelser. Vi vil udvikle vores konflikthåndterings koncept, så alle børn får mulighed for at lære af konflikter og selv udvikle kompetencer til at kunne løse dem. Det er en gave i livet, hvis man har veludviklede kompetencer til at tale om tingene og finde løsninger på problemstillinger. Vi vil sætte fokus på vores juniorklub/ ungdomsklub, for at optimere og udvikle dette tilbud, så de unge virkelig føler der er noget attraktivt for dem i klubben. Tiltag: Vi vil fortsat arbejde med forskellige projekter. Motorik træning 4 fortsætter hver fredag. Motorik træning er en mulighed for børnene, hvor de via forskellige redskaber 4 Se bilag 1 for nærmere projektbeskrivelse 8

10 og øvelser, kan udfordre deres motorik og koncentrationsevne. Vi har en sportsprofil i Club 222, så vi har i vores kultur en hel del sportslige aktiviteter implementeret. For os, i 222, er det vigtigt at vi samtidig tænker kropslige aktiviteter ind via en mere legende tilgang, så de børn der ikke er til fodbold og lign. også har mulighed for at være med i aktiviteter. Samtidig har vi i vores årsplanlægning medtænkt andre store aktiviteter med kammeratskab,/ leg og bevægelse for øje. Her kan nævnes: Fastelavnsfest, Klubbernes dag, Sommerfest med stort modeshow, Talent show, Gladsaxe mesterskaberne i fodbold, Gladsaxe mesterskaberne i musik + 6 fritidsklub fester. Alle disse aktiviteter understøtter kammeratskabs/ leg og bevægelses tankegangen, da børnene kan deltage, på tværs af alder og køn. Det tiltag vi gerne vil lave omkring Konflikthåndtering er, at vi vil opstarte et konflikthåndteringsprojekt med skolen. Vi vil gerne have skolen med i et samarbejde for at udbrede konflikthåndteringskompetencer, så det giver nogle klasser der trives bedre socialt, og det samtidig bliver et nemmere klubliv for børnene. Resultaterne på de forløb vi har lavet indtil videre med konflikthåndtering er netop mindre bagtaleri, mindre mobning og at det bare er mere rart at komme i skole/ klub. Vores tanke med det nye projekt er at 6/7 klasses børn bliver uddannet som mæglere, der kan hjælpe de mindre børn i lettere uoverensstemmelser og hjælpe til et nedtrappende sprog og lign. Selvfølgelig skal 6/7 klasser ikke gå ind i større konflikter, da det er de voksnes ansvar at hjælpe med at løse den slags. Vores tanke er at konflikthåndtering bliver udbredt, så de unge udvikler kompetencer til at løse konflikter selv. Konflikter er en del af livet og skal ikke fjernes, men kan blive udviklende, hvis man har den rigtige kompetence til at løse dem. Projektet skal defineres i samarbejde med lærerne, så en projektbeskrivelse er under opsejling. Vores tanke med at sætte fokus på JK/ UK er at få vores JK/UK til at fungere endnu bedre. Vi skal ramme de unges interesser og lave aktiviteter/ arrangementer så de føler det er deres klub, og får lyst til at bruge den endnu mere. Da vi i klubber, arbejder meget områdebaseret, har vi efter fælles brainstorming og diskussion omkring emnerne, inddelt os i områdeteams og udviklet tiltag på hver enkelt spidskompetence område. 9

11 Ved at gøre det på alle områderne sikrer vi os, at vores hovedfokuspunkter bliver medtænkt i hele personalegruppens daglige arbejde, og at vi derved opnår vores overordnede målsætning bedst muligt. 10

12 Område SPORTEN HAVE/SAL - Jønse - Andreas - Tommy - Christian GANG - Andreas - Christian SPILLERUM - Tommy PLAYSTATION - Jønse - Nikolai FK Vision/Tiltag - Skal fungere som et sted hvor alle føler sig velkommen, set og hørt. - Inkluderende aktiviteterne hvor alle har mulighed for at deltage: Turneringer: Fodbold, Beach volley, Tennis, Golf, GM - Kanotur / stjerne løb, som et orienteringsløb og picnic. - Fredagsdyst imod de voksne en gang om måneden (årstids bestemt). - Forhindringsløb, om præmier. - Udover at salen kan benyttes frit til: stikbold, hockey, badminton og motorisk træning, bruger vi den også til et minuts lege, dans og fester. Alle er velkomne! - Skal fungere som et sted hvor alle føler sig velkomne, set og hørt. - Bordtennis, billard og musik, skal alle kunne benytte frit. - Der er altid en voksen tilstede til at byde børnene velkommen når de kommer fra skole. - Skal fungere som et sted hvor der er plads til at koble af og dyrke spille interesser - Der skal løbende indkøbes nye spil efter interesse - En fast voksen i spillerum fra uge april (ikke stue og spillerum) - Skal ydermere fungere som et bevægelses rum, for fysiske spil som bl.a. X-box eller Nintendo Wii. - Der skal laves en udfordringstavle i FIFA. Hver mdr. i vinter perioden kåres en vinder - Rummet skal gøres indbydende med Billeder og lign. - Der skal være et ordentligt sprog fra voksne og børn. - vi skal have fokus på hvordan vi lærer de unge at man ikke vinder hver gang 11

13 SYVÆRKSTED - Jane HOBBYEVÆRKSTED - Trunte PIGERUM - Camilla - Iris - Fokus på: Hvordan overlever syværkstedet en istandsættelsesperiode, hvor rummet lukker ned: Møde med pigerne, - hvad har de lyst til at lave i perioden? Hvor skal vi være? Hvordan bevarer vi det gode kammeratskab som der er i syværkstedet i forvejen? Hvordan kan pigerne føle mere ansvar og fælleskab i forhold til at det er deres syværksted? - Afholdelse af syværkstedsmøder, hvor de får indflydelse og medbestemmelse i forhold til at syværkstedet bliver et endnu bedre sted for dem at være. Ca. 3 møder om året efter behov. - 2 gange årligt skal der være oprydningsdag på syværkstedet hvor der samtidig bliver snakket og hygget. - Fokus på at hjælpe hinanden, - Der vil blive indført pause, leg, snak evt. te. - I fælleskab med syværkstedet vil vi lave fredags arrangementer; - Genbrugs tema: kom og lav noget nyt af noget gammelt. Projektbeskrivelse følger - Lave fælles billeder/ maling/ sy collage af stof. Projektbeskrivelse følger - Kurser for børn: se om der er forældre eller bedste forældre der kan undervise i teknik. - 2 gange årligt skal der være oprydningsdag på værkstedet Skal fungere som et rum med plads til og fordybelse - Vi vil have pigemøder med grupper/ klasser efter behov - Vi vil lave smykke hygge med kærligheds armbånd/ venskabs armbånd - En dag med drenge styling - Te pauser - Opsætte Idekasse - Lave stop dans /wii/ Singstar ny konsol 12

14 ROLLESPIL - Nikolai MUSIK - Henrik KØKKEN - Nikolai Skal fungere som et frirum for de børn i klubben, der har brug for fordybelse, kreativ udfoldelse. - Optage en film - At spille bord rollespil - Lave sværd ud fra deres ideer og lave udendørs kamp aktivitet. - Tegne og udvikle deres kreative evner - Der skal være plads til nye ideer samt ture ud af huset hvis det er nødvendigt. - De store skal lære fra sig til de små, ud fra hvad de har lært af tekniker i rollespil. - Der arbejdes på at alle taler pænt og ikke ned til hinanden. - Vi vil lave en venskabssang, hvor alle bidrager med lyd, tekst eller sang. Målet er efterfølgende at lave en video til sangen. - Vi skal mere ud af huset, dvs. koncerter, udflugter til f.eks. lydstudie, restaurantbesøg. - Vi fortsætter vores årlige CD projekt. - Vi vil bl.a. lege bytte instrumenter - Fokus på koreografi i bandets liveoptræden - Daglig og umiddelbar håndtering af konflikter. - Afholdelse af min. to årlige musikrumsmøder, hvor medlemmerne kan komme til orde hvad angår f.eks. hvordan man færdes og interagerer med hinanden, kommer med ris og ros og hvilke ønsker de har til rummets funktion og indhold. - Køkkenet er hjertet i klubben og skal være at møde sted for både børn og voksne når der købes mad - Besøg af gæste kok - 7 kl. kan være med til at styre køkkenet i dagstimerne, under ansvar af en voksen. 13

15 Område: SPORTEN HAVE/SAL 2012: JK/ UK Tiltag - Fællesskabsaktiviteter såsom: Fodbold, beach volley, tennis og golf - alle skal være velkomne! - Salen skal, udover at benyttes til forskellige boldspil, også kunne bruges til et slags disco-lysshow-rum, hvor de unge kan danse og hænge ud. - Idræts overnatning - Mini golf turnering - Laser action - Overlevelsestur/forhindringsløb evt. med overnatning! GANG - Et sted hvor alle skal føle sig velkomne - Med muligheder for musik og lyskæde, til at skabe hygge stemning - Fri afgang for alle til bordtennis og billard - Lyskæde, så vi får UK til at se mere indbydende ud. SPILLERUM - Skal fungere som et sted hvor alle kan være - hænge ud i og se TV i. - Der skal indkøbes spil, som er sjove og alderssvarene udfordrende. - Skal ydermere kunne fungere som et bevægelses rum for de fysisk krævende spil, som bl.a. PS 3 og Nintendo Wii spil. PLAYSTATION - Skal fungere som et sted hvor der er plads til at koble af og dyrke spille interesser - Der skal løbende indkøbes nye spil - Der er spil-stop kl. 21:45 med mindre der er en voksen som siger andet. 14

16 PIGERUM - Vi vil lave beauty salon - Arrangere et Makeup kursus - Arrangere foredrag med sexolisterne - Lave smykker til julegaver i december MUSIK - Vi fortsætter med at fremme lysten blandt medlemmerne, til at rappe og konkretisere deres tekster. - Vi vil afholde små spontane optrædener rundt omkring i klubben. - Vi vil prøve at fremme noget DJ aktivitet, da det efterhånden er blevet en ret væsentlig del af det at lave musik. KØKKEN - Mad aften med UK. Tirsdag og Torsdag. 2 melder sig som kokke.hvor efter andre kan melde sig på. Prisen er 20 kr. - Kokkene hjælper selv til med at rydde op i køkkenet efter maden. - UK Cafe er alternativ for dem der føler sig små sulten. Toast, juice, suppe, nudler samt kakao kan købes. Alt holdes under 10 kr. - Der kan efter aftale godt laves boller og kage. De laver det selv og rydder op efter sig selv. - Baren synliggøres. Info tavle + update. - FESTER - Vi vil afholde en stor Juniorklub koncert med Joey Moe i samarbejde med de andre klubber, i klub Gladsaxe. - Vi støtter op om fester der bliver afholdt i de andre klubber. 15

17 Forandringer: - Vi forventer at børnene udvikler en større forståelse og rummelighed overfor hinanden, og også lærer nogle at kende som de normalt ikke omgås. - Vi forventer at børnene hjælper hinanden i det daglige. Fx med nye spil etc. - Vi forventer at børnene lærer nye lege og selv kan igangsætte dem. - Vi forventer mere glæde og færre konflikter. - I Juniorklubben og ungdomsklubben forventer vi en større accept af hinanden og at de ikke er så gruppe opdelt og et godt fremmøde. Tegn: - Det kan være, at flere børn vælger at bruge klubben, fordi de mærker den gode stemning, og deltager på vores udbud af aktiviteter. - At børnene, frivilligt hjælper til med de arbejdsopgaver, der er en del af huset, samt at der er større tilmelding til vores daglige aktiviteter og ture. - At vi ser børnene hjælpe hinanden i det daglige. - Børnene generelt er gladere. - At børnene får venskaber på kryds og tværs af alder og køn. Dokumentation: - Vi vil starte en spørge skema undersøgelse, hvor vores hovedfokus er præsenteret via spørgsmålene. Herved vil vi kunne høre børnene om hvordan de har det nu, og sidst på året gøre det samme. Det vil give os en pejling om, at vi ved at sætte fokus på vores målsætning, kan se om tingene har ændret sig. - Vi vil tage billeder af vores aktiviteter og lægge på hjemmesiden. - Samt vi kan måle på vores børnetal om vi har succes. Evaluering: - Rasmus og Iris er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen, samt del-evaluering hver måned og slut-evaluering året i november. 16

18 Afsnit 2. Udviklingen af det voksenpædagogiske arbejde Hovedfokus 2012: Vi har i 2012 valgt at vi i personalegruppen vil dygtiggøre os indenfor følgende områder: 1. Det pædagogiske fællesskab med Egegården 2. Konflikthåndtering 3. Arbejdsglæder/ stolthed 4. Personlig udvikling/ motivation Formål: Eftersom der er kommet ny klub struktur i Gladsaxe kommune, hører alle klubber nu under det der hedder Klub Gladsaxe. I den forbindelse, er vi i Club 222 i distrikt med Klub Egegården. Det betyder at vi er sammen omkring et pædagogisk fællesskab. Hvordan samarbejdet skal defineres er en igangværende proces, som vil foregå på fællesmøder de næste par måneder. Vi forventer at udvikle et spændende samarbejde, hvor vi kan bruge det bedste fra hver klub og gøre vores distrikt endnu bedre sammen. Vi er pt. i gang med at udvikle nogle konflikthåndteringskoncepter, og udbrede kendskabet til konflikthåndtering. Indtil videre har vi faste konflikthåndteringsforløb, med de klasser hvor vi observerer at der er et behov for at styrke fællesskabet og skabe bedre trivsel. Se bilag 1, hvor konceptet er beskrevet. Derudover er vi repræsenteret på skolerne og laver trivselsmøder med hele klasser, for at nå så bredt som muligt. Indtil videre er det en stor succes, som giver børnene mere tryghed i at gå i klassen. Vi arbejder stadig på at gøre konceptet endnu bedre. Alle i Club 222 er i marts 2012 uddannede konfliktmæglere, så vi er godt rustet til at tackle og udvikle konflikthåndtering endnu mere, med det formål, at vi lærer børnene selv at besidde kompetencer til at løse konflikter. 17

19 Vi vægter arbejdsglæder/ arbejdsstolthed højt hos os. Vi tror på at med et positivt arbejdsmiljø, kan vi være et stærkt team til at varetage vores vigtigste kerneydelse: BØRNENE. Vi har vægt på den gode historie/ ros og succes i dagligdagen. Sideløbende med vores daglige arbejdsopgaver, har vi samtidig fokus på vores personlige udvikling. Det er vigtigt vi hele tiden holder motivationen højt, bliver udfordret og får stillet arbejdsopgaver der passer til den vi er, så vi arbejder mest optimalt. Tiltag: Fælles møder med Klub Egegården - udvikling af vores samarbejde. Alle bliver konfliktmægler uddannede. Vi arbejder videre med vores konflikthåndterings koncepter, hvor flere uddannede kommer ind over. Fortsætte med at gøre brug af ekstern konsulent Freddy Meyer. Både som foredrag og individuel coaching. MUS samtalerne inddrages aktivt i forhold til den personlige målsætning, samt løbende motivationssamtaler i løbet af året. Forandringer: - Vi forventer et godt samarbejde med Egegården. - At vi får udviklet konflikthåndteringskoncepterne til at blive et brugbart redskab til at skabe bedre trivsel. - Vi forventer at børn/ unge lærer af konflikterne, så det bliver en udviklende proces. - Vi forventer at blive dygtigere via foredrag med Freddy Meyer, samt individuel coaching, og at vi derved kan holde et højt professionelt niveau. Tegn: - At vi laver fælles arrangementer/ aktiviteter med Egegården. - Vi kan se at børnene selv bruger en konflikt struktur. - At børnene trives bedre i de klasser vi arbejder med. 18

20 Dokumentation: - Vi dokumenterer ved at vi afholder distrikt møder med Egegården jævnligt omkring vores pædagogiske samarbejde. - Hele personalegruppen er på 2 konfliktmægler uddannelses weekender i Vi laver temperatur målinger på 3 personalemøder i løbet af året, hvor vi taler om vores arbejdsglæde/ stolthed og hvordan det går med vores personlige udvikling og motivation. Evaluering: - Rasmus og Iris er hovedansvarlig for udviklingsarbejdet, og er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen, samt delevaluering hver måned og slut-evaluering i november. 19

21 Afsnit 3. Udviklingen af eksternt samarbejde Hovedfokus for At få styrket samarbejdet med skolerne omkring os. 2. Mere synlighed hos forældrene Formål: Formålet er at vi har et større samarbejde med skolerne, så vi hurtigere kan handle på børn som har brug for hjælp. Ved at have et godt og tæt samarbejde, ser vi muligheden i at kan tage fat i problemer hurtigt, inden de vokser sig større, da vi forestiller os det er naturligt at kommunikere med hinanden. Fx hvis der er sket en episode i skolen, kan lærere ringe til klubben, så kan vi være opmærksomme med det samme børnene kommer ind af døren hos os. Vi vil gerne være synlige hos forældrene, så de ved hvordan vi arbejder og at de har tillid til os - Også hvis der opstår problematikker omkring deres børn. Vi er samarbejdspartnere med forældrene, så det er vigtigt med en god relation, så vi hurtigt kan tage kontakt og få et samarbejde op ad stå hvis vi registrerer der er mistrivsel o. lign. Tiltag: Vi deltager på forældre møder på skolerne. Vi samarbejder omkring trivsel i klasserne med skolen. Vi afholder en stor sommerfest hvert år hvor forældre kan komme og se modeshow, se musik show, lege og spise og hygge sig sammen med deres børn i klubben. Vi afholder Club 222 restaurant hvor forældrene kan komme og spise. Vi skriver hver måned nyhedsbrev til forældrene. Forandringer: - Vi forventer et aktivt samarbejde med lærerne. - Vi forventer at forældrene deltager i vores arrangementer. 20

22 Tegn: - lærerne ringer til os når der opstår problemer i skolen - forældrene møder talstærkt op til vores forældre arrangementer - forældrene kontakter os hvis der er noget de ønsker vi skal vide. Dokumentation: - Vi dokumenter via billeder på hjemmesiden. - Vi dokumenterer ved at se et godt fremmøde til vores aktiviteter, samt billeder. - Svært at dokumentere en udviklet kontakt til skolen, andet end at vi registrerer den er det, og bliver bedre og bedre. Evaluering: - Rasmus og Iris er hovedansvarlig for udviklingsarbejdet, og er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen, samt delevaluering hver måned og slut-evaluering i november. 21

23 Afsnit 5: Udviklingen af ledelse og samarbejde I Club 222 fokuserer vi meget på udvikling og et højt pædagogisk niveau, så vi er rustet til de mange forskellige krav samfundet stiller os. Det er vores opfattelse, at hvis vi er en god personalegruppe der fungerer godt sammen, har vi en god arbejdsplads hvor børn/unge trives. Personaleudvikling sker både som samlet personalegruppe og via efteruddannelse. Vi bliver i 2012 alle uddannede konfliktmæglere, samt vi stadig sender folk på pædagogisk uddannelse, så alle der arbejder på sigt har en pædagogisk baggrund. De fleste i Club 222 er uddannede, og dem der ikke er det endnu bliver løbende sendt af sted. Vi er derudover for nyligt blevet praktik institution, så vi har studerende i huset. At have studerende er en god ting, da der kommer undrende spørgsmål til vores pædagogiske praksis, og derved en mulighed for at nytænke områder, vi måske bare gør rutinemæssigt. Vi har en praktik vejleder til at tage det overordnede ansvar omkring praktikanter. De pædagogiske retningslinjer er meget tydelige i Club 222 og er noget som Rasmus vægter meget højt. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, assertiv kommunikation og værdibaseret ledelse. Dette er noget vi har indarbejdet ved hjælp af eksterne konsulenter. Vores kerneværdier, som vi arbejder ud fra er noget vi har brugt en del tid på at definere. Disse er: Dialog/ åben kommunikation Godt samarbejde Engagement Vi ved, at hvis der er nogle der er udenfor rammen, er vi ansvarlige for at gøre opmærksom på det, så vedkomne kommer tilbage igen. Selvfølgelig er det ledelsens overordnede ansvar at tage samtalen, hvis personen ikke retter ind på banen. Nedenfor er illustreret hvad vi konkret mener med de enkelte kerneværdier. 22

24 23

25 Derudover har vi på personalemøde arbejdet med, at afklare vores forventninger og ressourcer i personalegruppen gennem empirisk undersøgelse, og efterfølgende diskussion ud fra resultaterne i undersøgelsen. Formålet med denne demokratiske proces var at få en åben og ærlig dialog og diskussion, hvor alle i personalegruppen kunne få en chance for at kommunikere forventninger og ideer ud til resten af personalegruppen. Herved skabte vi klarhed over hvilke styrker og svagheder vi har som personalegruppe, som derved giver mulighed for at udvikle vores pædagogiske praksis. Afklaringsmødet havde til hensigt, at afklare forventninger både mellem ledelse og personale samt personalet imellem. Resultatet af mødet blev en god diskussion, hvor vi fandt ud af om vores forventninger stemte overens med praksis, og hvad der med fordel kunne arbejdes mere med. Resultatet viste at vi er en forholdsvis tilfreds personale gruppe og afklaring af vores forventninger, viste at stort set de fleste forventninger er indfriet, både fra mellem ledelse og personale, og personalet imellem. Hele undersøgelsen kan ses i bilag 5. Der hvor det viste sig, at være ting vi kunne arbejde videre med, er følgende, og som er noget vi vil sætte fokus på i 2012: LEDELSES FOKUS - Mere verbal ros. - Være bedre til at meddele personalegruppen om nye tiltag og give plads til diskussion. - At vi udfordrer hinanden mere i forhold til nytænkning. - At vi definerer flere ting til en fælles forståelse. - Begrænsede mængder arbejde som ligger udenfor almindelig arbejdstid. MEDARBEJDER FOKUS - At hvis der er opgaver af ens egne man ikke lige har tid til, så kan man spørge om der er nogle andre der vil påtage sig opgaven i stedet. - Melde sig til flere opgaver udenfor værkstederne - Mere feedback til hinanden - At vi dygtiggøre os bl.a. Via konfliktmægling og andre kurser/ foredrag, så vi bliver endnu bedre til at sparre med hinanden på professionel vis. - Bestræbe os på altid at kommunikere anerkendende 24

26 - Vi skal anerkende nye ideer, men også sige vores mening. - At jeg tilegner mig større kendskab til de andre arbejdsområder. - At vi laver sjove ting sammen både inde og ude af huset. - At vi bruger humor i det daglige Yderligere tiltag: Vi vil i januar afholde MUS samtaler, hvor leder og personale laver individuelle målsætninger. Vi gør ekstern brug af konsulent Freddy Meyer, til at optimere vores samarbejde. Han skal have individuel coaching med alle. Personale weekender, hvor vi bliver uddannede konfliktmæglere alle sammen. Løbende åben og ærlig diskussion omkring vores samarbejde hvis der er noget der ikke fungerer. Forandringer: - Vi kan se vi bliver stærkere/ dygtigere i vores pædagogiske praksis og arbejder målrettet med vores fokus punkter. Dokumentation: - Vi dokumenterer ved at vi bliver flere uddannede. - Vi udarbejder en konflikthåndteringspolitik, så det bliver en synlig del af vores pædagogiske praksis. Hvornår evaluerer vi om vi er nået vores mål? - Vi evaluerer dybtgående på vores MUS samtaler i januar, samt månedlig evaluering af udviklingsplans arbejdet. Rasmus og Iris er hovedansvarlig for ud - viklingsarbejdet, og er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen. - 25

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

FRITIDSKLUBBEN HAMPEN

FRITIDSKLUBBEN HAMPEN FRITIDSKLUBBEN HAMPEN ET BØRNE- OG UNGEHUS I ØLSTYKKE INFO- OG MEDLEMSGUIDE 2013 FRITIDSKLUBBEN HAMPEN Hampelandvej 7B, 3650 Ølstykke Tlf. 7259 8550, e-mail: hampen@egekom.dk web: www.fkhampen.dk 1 Vigtig

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere