Club 222 Udviklingsplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Club 222 Udviklingsplan 2012"

Transkript

1

2 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde... 8 Afsnit 2 Plan for udviklingen af det voksenpædagogiske arbejde Afsnit 3 Plan for udviklingen af eksterne samarbejde Afsnit 4 Plan for udviklingen af ledelse og samarbejde Årskalender...26 Bilag 1 Konflikthåndteringskoncept..29 Bilag 2 Motorik projekt beskrivelse..31 Bilag 3 Udviklings spørgeskema - personale..34 Bilag 4 Udviklings spørgeskema ledelse.34 Bilag 5 Resultater af spørgeskema undersøgelsen..35 1

3 Kolofon: Club 222 Fritids/ungdomsklub: Kommunal institution i Gladsaxe kommune. Buddingevej 222, 2860 Søborg Tlf.: Web: Leder: Rasmus Christensen Souschef: Jean Erbøge Institutionsprofil: Club 222 er Gladsaxe kommunes største klub. Pr. 1. januar 2012 har vi 300 medlemmer i alderen 9-14 år i fritidsklubben og 140 medlemmer i alderen år i ungdomsklubben. Den sociale status for de børn og unge, der benytter klubben, kan betegnes som velfungerende danske middelklasse børn. Klubbens medlemmer kommer hovedsagligt fra Vadgård Skole samt fra de to privatskoler: Kvikmarkens Privatskole og Gladsaxe Privatskole. Derudover modtager vi også få børn fra andre skoler. Klubben er indrettet i 2 ældre villaer fordelt med 420 m 2 etageareal og 217 m 2 kælderareal. I 2003 blev der etableret en forbindelsesbygning mellem de to villaer på i alt 113 m 2 etageareal og 100 m 2 kælderareal. Klubben råder således i dag over 523 m 2 etageareal, samt 227 m 2 kælderareal. Klubben ligger på en m 2 stor grund, hvor størstedelen af udendørs arealet er dækket af kunstgræs. I 2011 blev grunden forbedret med kunstgræs på venstre ude areal, så der også kunne laves en tennis bane, en putting green foran det røde hus, samt en total renovering af pigerummet på første sal i det hvide hus. I år er det øverste etage i det røde hus ( syværkstedet) der bliver renoveret, så det fremstår moderne som resten af klubben. I 2012 bliver der etableret et kanin hus og kanin område, så det nu er muligt for vores børn at komme og passe kaniner. 2

4 Forord Club 222 s udviklingsplan for år 2012 er blevet udarbejdet på personalemøder i samarbejde mellem ledelse og personale. Udviklingsplanen indeholder evaluering af sidste års fokuspunkt samt vores nye målsætning for år Gældende tidshorisont for udviklingsplan er: 1. februar februar Planen er afstemt i forhold til vores basisplan og den kommunale målsætning. Ved mere detaljeret pædagogisk arbejdsgrundlag, se basisplan år Baggrund for planen Club 222s udviklingsplan er opdelt i følgende afsnit: Evaluering af sidste års fokus, 4 udviklingsafsnit der indeholder en konkret beskrivelse af vores valg af hovedfokus, samt begrundet refleksion og tiltag for emnet, derudover findes der et afsnit for vores årsplanlægning. De pædagogiske afsnit er skrevet ud fra Smitte modellen: Hovedfokus, Formål, Tiltag, Forandringer, Tegn, Dokumentation, Evaluering I ledelsesafsnittet er der gjort brug af empirisk undersøgelse i form af spørgeskemaer 1, samt et forventnings afklaringsmøde. Dette, for at få så mange personlige vinkler på som muligt, i udviklingen af samarbejdet mellem personale og ledelse. Her er der yderligere blevet arbejdet med en ekstra dimension, nemlig forholdet personalet imellem, da denne dimension efter vores 2 opfattelse har en stor indflydelse på arbejdsmiljøet som helhed. SMTTE MODELLEN kort beskrevet: SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er, man skal sanse, se, høre, føle, mærke på vejen mod målet. SMTTE er en dynamisk model, hvor man kan springe frem og tilbage mellem de fem elementer. Modellen kan anvendes på alle niveauer i det pædagogiske arbejde. Det særlige ved SMTTE er begrebet tegn, hvor man konkretiserer målene ved at 1 Se bilag 3,4 2 Med vores menes personalet i 222 3

5 overveje, hvad det er, man skal holde øje med på vejen mod målet. Tegnene bliver både en hjælp i planlægningsarbejdet og undervejs i forløbet, hvor man kan justere, hvis man ikke ser, hører og mærker det ønskede. SMTTE-modellens fem elementer

6 2011 Evaluering på de 4 udviklings afsnit 1 Det børnepædagogiske arbejde - evaluering Vi har arbejdet med nogle forskellige tiltag i 2011 i det børnepædagogiske afsnit, der alle overordnet har omhandlet: FÆLLESSKAB. Vi arbejder i 2012 med forskellige projekter for at skabe fællesskab: MOTORIK TRÆNINGS projekt: Dette har vist sig at være en stor succes. Børn på kryds og tværs af alle aldre deltager, og udvikler motoriske færdigheder med de forskellige redskaber vi stiller til rådighed. Bl.a. har vores store træningsbolde været en rigtig stor succes. Specielt for børn med ADHD, som har udvist overraskende god motorik og koncentration. ISDISKO projekt: Vi etablerede XXX fælles is-disko arrangementer for alle klubberne, i Gladsaxe skøjtehal. 400 børn deltog og var sammen på kryds og tværs af aldre og klubber. MODESHOW projekt: Igen i år, har vi haft vores årlige store modeshow. Showet bliver større og større år for år, hvor hele institutionen går op i en større enhed. 3 værksteder arbejder tæt sammen i perioden op til showet. Resten af huset varetager alle opgaverne omkring arrangementet så det bliver en fest af stor karakter. Syværkstedet designer og syr selv alt tøjet. Musikken bliver mixed i vores musik studie og i salen foregår alt træningen til at få et spændende, overraskende og flot show på benene. i år deltog over 32 børn i showet, og der var 400 til sommerfesten for at se det. Derudover har vi vores faste fællesskabsaktiviteter, beskrevet i årshjulet, som alle har understøttet vores overordnede målsætning. På vores tiltag nåede vi at opfylde 48 ud af 59. Vi vurderer at vi dermed har opfyldt vores overordnede målsætning med succes. Vi vil fortsat arbejde videre med temaet, da Fællesskabet er en vigtig del, hele tiden at have fokus på, for os i

7 2. Det voksenpædagogiske - evaluering Vi valgte i 2011 at vi ville dygtiggøre os pædagogisk indenfor følgende områder: ADHD Vi har haft konsulenten Carsten Frøslev ude og holde oplæg om ADHD, så vi alle nu har fælles viden indenfor området. Vi arbejder stadig meget med hvordan vores ADHD børn kan have de bedst mulige betingelser ud fra inklusionstankegangen. KONFLIKTHÅNDTERING Vi har fået uddannet 3 konfliktmæglere mere, så der nu er i alt 5 konfliktmæglere i 222. Vi har opstartet konflikthåndteringsforløb med grupper der har været særligt konfliktende. Dette med stor succes, da børnene selv siger de er blevet gladere og at det er blevet rarere at komme i skole. Observerer vi en klasse med særlig mange konflikter, tager vi kontakt til skolerne og laver et samarbejde, så vi kan lave et konflikthåndteringsforløb med fokus på bedre trivsel. I år 2012 bliver alle i Club 222 uddannet konfliktmæglere, og herefter har vi en udviklende tilgang til konflikter, helt implementeret. HÅNDTERING AF 6-8 KLASSER Vi har haft foredragsholder Arne Nielson, til at holde oplægget: Din teenager skal coaches, ikke opdrages. Dette gav os nogle spændende vinkler på denne alders gruppe, som vi årligt kæmper nogle kampe med. Vi har indrettet et 6,7 klasses rum, så denne aldersgruppe har et sted at hænge ud. 6

8 3. Eksternt samarbejde- evaluering Vi har i 2011 fokuseret meget på, at skabe et tættere samarbejde med vores primære skoler. Dette har bl.a. betydet, at vi har fået ansigt på hinanden og ringer mere sammen når der opstår nogle episoder i skolen/ eller klubben, som den anden part kan have gavn af at kende til. 4. Ledelse og samarbejde- evaluering I 2011 var vores hoved fokus: et højt pædagogisk niveau. Vi fik uddannet 3 konfliktmæglere og har pt. en på pædagoguddannelsen der stadig er i gang. Vi vægter faglige diskussioner højt og vores personalegruppe er igennem de seneste år blevet en meget professionelt samarbejdende enhed med stor arbejdsmiljø tilfredshed. 7

9 Afsnit 1:Udviklingen af det Børnepædagogiske arbejde Hovedfokus 2012: Vi har i personalegruppen diskuteret forskellige emner som vi synes kunne være spændende at arbejde med. I år vil vi sætte fokus på: Kammeratskab Leg og bevægelse Konflikthåndtering Juniorklub/ ungdomsklub Formål: Vi vil gerne lære børnene, at klubben er et trygt sted for dem at være, hvor man er kammerater. Kammerater er for os defineret som, at man kan omgås hinanden på en ordentlig måde, respekterer hinanden og hjælper hinanden hvis det er nødvendigt, på kryds af alder og køn, store som små. Leg og bevægelse har en meget stor betydning for børn og deres udvikling, samt det er et krav i den kommunale målsætning, så det vil vi understøtte ved at lægge et stort fokus på dette i hverdagen - Klubben skal være et sted hvor børn har mulighed for at udvikle sig gennem leg og sjove oplevelser. Vi vil udvikle vores konflikthåndterings koncept, så alle børn får mulighed for at lære af konflikter og selv udvikle kompetencer til at kunne løse dem. Det er en gave i livet, hvis man har veludviklede kompetencer til at tale om tingene og finde løsninger på problemstillinger. Vi vil sætte fokus på vores juniorklub/ ungdomsklub, for at optimere og udvikle dette tilbud, så de unge virkelig føler der er noget attraktivt for dem i klubben. Tiltag: Vi vil fortsat arbejde med forskellige projekter. Motorik træning 4 fortsætter hver fredag. Motorik træning er en mulighed for børnene, hvor de via forskellige redskaber 4 Se bilag 1 for nærmere projektbeskrivelse 8

10 og øvelser, kan udfordre deres motorik og koncentrationsevne. Vi har en sportsprofil i Club 222, så vi har i vores kultur en hel del sportslige aktiviteter implementeret. For os, i 222, er det vigtigt at vi samtidig tænker kropslige aktiviteter ind via en mere legende tilgang, så de børn der ikke er til fodbold og lign. også har mulighed for at være med i aktiviteter. Samtidig har vi i vores årsplanlægning medtænkt andre store aktiviteter med kammeratskab,/ leg og bevægelse for øje. Her kan nævnes: Fastelavnsfest, Klubbernes dag, Sommerfest med stort modeshow, Talent show, Gladsaxe mesterskaberne i fodbold, Gladsaxe mesterskaberne i musik + 6 fritidsklub fester. Alle disse aktiviteter understøtter kammeratskabs/ leg og bevægelses tankegangen, da børnene kan deltage, på tværs af alder og køn. Det tiltag vi gerne vil lave omkring Konflikthåndtering er, at vi vil opstarte et konflikthåndteringsprojekt med skolen. Vi vil gerne have skolen med i et samarbejde for at udbrede konflikthåndteringskompetencer, så det giver nogle klasser der trives bedre socialt, og det samtidig bliver et nemmere klubliv for børnene. Resultaterne på de forløb vi har lavet indtil videre med konflikthåndtering er netop mindre bagtaleri, mindre mobning og at det bare er mere rart at komme i skole/ klub. Vores tanke med det nye projekt er at 6/7 klasses børn bliver uddannet som mæglere, der kan hjælpe de mindre børn i lettere uoverensstemmelser og hjælpe til et nedtrappende sprog og lign. Selvfølgelig skal 6/7 klasser ikke gå ind i større konflikter, da det er de voksnes ansvar at hjælpe med at løse den slags. Vores tanke er at konflikthåndtering bliver udbredt, så de unge udvikler kompetencer til at løse konflikter selv. Konflikter er en del af livet og skal ikke fjernes, men kan blive udviklende, hvis man har den rigtige kompetence til at løse dem. Projektet skal defineres i samarbejde med lærerne, så en projektbeskrivelse er under opsejling. Vores tanke med at sætte fokus på JK/ UK er at få vores JK/UK til at fungere endnu bedre. Vi skal ramme de unges interesser og lave aktiviteter/ arrangementer så de føler det er deres klub, og får lyst til at bruge den endnu mere. Da vi i klubber, arbejder meget områdebaseret, har vi efter fælles brainstorming og diskussion omkring emnerne, inddelt os i områdeteams og udviklet tiltag på hver enkelt spidskompetence område. 9

11 Ved at gøre det på alle områderne sikrer vi os, at vores hovedfokuspunkter bliver medtænkt i hele personalegruppens daglige arbejde, og at vi derved opnår vores overordnede målsætning bedst muligt. 10

12 Område SPORTEN HAVE/SAL - Jønse - Andreas - Tommy - Christian GANG - Andreas - Christian SPILLERUM - Tommy PLAYSTATION - Jønse - Nikolai FK Vision/Tiltag - Skal fungere som et sted hvor alle føler sig velkommen, set og hørt. - Inkluderende aktiviteterne hvor alle har mulighed for at deltage: Turneringer: Fodbold, Beach volley, Tennis, Golf, GM - Kanotur / stjerne løb, som et orienteringsløb og picnic. - Fredagsdyst imod de voksne en gang om måneden (årstids bestemt). - Forhindringsløb, om præmier. - Udover at salen kan benyttes frit til: stikbold, hockey, badminton og motorisk træning, bruger vi den også til et minuts lege, dans og fester. Alle er velkomne! - Skal fungere som et sted hvor alle føler sig velkomne, set og hørt. - Bordtennis, billard og musik, skal alle kunne benytte frit. - Der er altid en voksen tilstede til at byde børnene velkommen når de kommer fra skole. - Skal fungere som et sted hvor der er plads til at koble af og dyrke spille interesser - Der skal løbende indkøbes nye spil efter interesse - En fast voksen i spillerum fra uge april (ikke stue og spillerum) - Skal ydermere fungere som et bevægelses rum, for fysiske spil som bl.a. X-box eller Nintendo Wii. - Der skal laves en udfordringstavle i FIFA. Hver mdr. i vinter perioden kåres en vinder - Rummet skal gøres indbydende med Billeder og lign. - Der skal være et ordentligt sprog fra voksne og børn. - vi skal have fokus på hvordan vi lærer de unge at man ikke vinder hver gang 11

13 SYVÆRKSTED - Jane HOBBYEVÆRKSTED - Trunte PIGERUM - Camilla - Iris - Fokus på: Hvordan overlever syværkstedet en istandsættelsesperiode, hvor rummet lukker ned: Møde med pigerne, - hvad har de lyst til at lave i perioden? Hvor skal vi være? Hvordan bevarer vi det gode kammeratskab som der er i syværkstedet i forvejen? Hvordan kan pigerne føle mere ansvar og fælleskab i forhold til at det er deres syværksted? - Afholdelse af syværkstedsmøder, hvor de får indflydelse og medbestemmelse i forhold til at syværkstedet bliver et endnu bedre sted for dem at være. Ca. 3 møder om året efter behov. - 2 gange årligt skal der være oprydningsdag på syværkstedet hvor der samtidig bliver snakket og hygget. - Fokus på at hjælpe hinanden, - Der vil blive indført pause, leg, snak evt. te. - I fælleskab med syværkstedet vil vi lave fredags arrangementer; - Genbrugs tema: kom og lav noget nyt af noget gammelt. Projektbeskrivelse følger - Lave fælles billeder/ maling/ sy collage af stof. Projektbeskrivelse følger - Kurser for børn: se om der er forældre eller bedste forældre der kan undervise i teknik. - 2 gange årligt skal der være oprydningsdag på værkstedet Skal fungere som et rum med plads til og fordybelse - Vi vil have pigemøder med grupper/ klasser efter behov - Vi vil lave smykke hygge med kærligheds armbånd/ venskabs armbånd - En dag med drenge styling - Te pauser - Opsætte Idekasse - Lave stop dans /wii/ Singstar ny konsol 12

14 ROLLESPIL - Nikolai MUSIK - Henrik KØKKEN - Nikolai Skal fungere som et frirum for de børn i klubben, der har brug for fordybelse, kreativ udfoldelse. - Optage en film - At spille bord rollespil - Lave sværd ud fra deres ideer og lave udendørs kamp aktivitet. - Tegne og udvikle deres kreative evner - Der skal være plads til nye ideer samt ture ud af huset hvis det er nødvendigt. - De store skal lære fra sig til de små, ud fra hvad de har lært af tekniker i rollespil. - Der arbejdes på at alle taler pænt og ikke ned til hinanden. - Vi vil lave en venskabssang, hvor alle bidrager med lyd, tekst eller sang. Målet er efterfølgende at lave en video til sangen. - Vi skal mere ud af huset, dvs. koncerter, udflugter til f.eks. lydstudie, restaurantbesøg. - Vi fortsætter vores årlige CD projekt. - Vi vil bl.a. lege bytte instrumenter - Fokus på koreografi i bandets liveoptræden - Daglig og umiddelbar håndtering af konflikter. - Afholdelse af min. to årlige musikrumsmøder, hvor medlemmerne kan komme til orde hvad angår f.eks. hvordan man færdes og interagerer med hinanden, kommer med ris og ros og hvilke ønsker de har til rummets funktion og indhold. - Køkkenet er hjertet i klubben og skal være at møde sted for både børn og voksne når der købes mad - Besøg af gæste kok - 7 kl. kan være med til at styre køkkenet i dagstimerne, under ansvar af en voksen. 13

15 Område: SPORTEN HAVE/SAL 2012: JK/ UK Tiltag - Fællesskabsaktiviteter såsom: Fodbold, beach volley, tennis og golf - alle skal være velkomne! - Salen skal, udover at benyttes til forskellige boldspil, også kunne bruges til et slags disco-lysshow-rum, hvor de unge kan danse og hænge ud. - Idræts overnatning - Mini golf turnering - Laser action - Overlevelsestur/forhindringsløb evt. med overnatning! GANG - Et sted hvor alle skal føle sig velkomne - Med muligheder for musik og lyskæde, til at skabe hygge stemning - Fri afgang for alle til bordtennis og billard - Lyskæde, så vi får UK til at se mere indbydende ud. SPILLERUM - Skal fungere som et sted hvor alle kan være - hænge ud i og se TV i. - Der skal indkøbes spil, som er sjove og alderssvarene udfordrende. - Skal ydermere kunne fungere som et bevægelses rum for de fysisk krævende spil, som bl.a. PS 3 og Nintendo Wii spil. PLAYSTATION - Skal fungere som et sted hvor der er plads til at koble af og dyrke spille interesser - Der skal løbende indkøbes nye spil - Der er spil-stop kl. 21:45 med mindre der er en voksen som siger andet. 14

16 PIGERUM - Vi vil lave beauty salon - Arrangere et Makeup kursus - Arrangere foredrag med sexolisterne - Lave smykker til julegaver i december MUSIK - Vi fortsætter med at fremme lysten blandt medlemmerne, til at rappe og konkretisere deres tekster. - Vi vil afholde små spontane optrædener rundt omkring i klubben. - Vi vil prøve at fremme noget DJ aktivitet, da det efterhånden er blevet en ret væsentlig del af det at lave musik. KØKKEN - Mad aften med UK. Tirsdag og Torsdag. 2 melder sig som kokke.hvor efter andre kan melde sig på. Prisen er 20 kr. - Kokkene hjælper selv til med at rydde op i køkkenet efter maden. - UK Cafe er alternativ for dem der føler sig små sulten. Toast, juice, suppe, nudler samt kakao kan købes. Alt holdes under 10 kr. - Der kan efter aftale godt laves boller og kage. De laver det selv og rydder op efter sig selv. - Baren synliggøres. Info tavle + update. - FESTER - Vi vil afholde en stor Juniorklub koncert med Joey Moe i samarbejde med de andre klubber, i klub Gladsaxe. - Vi støtter op om fester der bliver afholdt i de andre klubber. 15

17 Forandringer: - Vi forventer at børnene udvikler en større forståelse og rummelighed overfor hinanden, og også lærer nogle at kende som de normalt ikke omgås. - Vi forventer at børnene hjælper hinanden i det daglige. Fx med nye spil etc. - Vi forventer at børnene lærer nye lege og selv kan igangsætte dem. - Vi forventer mere glæde og færre konflikter. - I Juniorklubben og ungdomsklubben forventer vi en større accept af hinanden og at de ikke er så gruppe opdelt og et godt fremmøde. Tegn: - Det kan være, at flere børn vælger at bruge klubben, fordi de mærker den gode stemning, og deltager på vores udbud af aktiviteter. - At børnene, frivilligt hjælper til med de arbejdsopgaver, der er en del af huset, samt at der er større tilmelding til vores daglige aktiviteter og ture. - At vi ser børnene hjælpe hinanden i det daglige. - Børnene generelt er gladere. - At børnene får venskaber på kryds og tværs af alder og køn. Dokumentation: - Vi vil starte en spørge skema undersøgelse, hvor vores hovedfokus er præsenteret via spørgsmålene. Herved vil vi kunne høre børnene om hvordan de har det nu, og sidst på året gøre det samme. Det vil give os en pejling om, at vi ved at sætte fokus på vores målsætning, kan se om tingene har ændret sig. - Vi vil tage billeder af vores aktiviteter og lægge på hjemmesiden. - Samt vi kan måle på vores børnetal om vi har succes. Evaluering: - Rasmus og Iris er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen, samt del-evaluering hver måned og slut-evaluering året i november. 16

18 Afsnit 2. Udviklingen af det voksenpædagogiske arbejde Hovedfokus 2012: Vi har i 2012 valgt at vi i personalegruppen vil dygtiggøre os indenfor følgende områder: 1. Det pædagogiske fællesskab med Egegården 2. Konflikthåndtering 3. Arbejdsglæder/ stolthed 4. Personlig udvikling/ motivation Formål: Eftersom der er kommet ny klub struktur i Gladsaxe kommune, hører alle klubber nu under det der hedder Klub Gladsaxe. I den forbindelse, er vi i Club 222 i distrikt med Klub Egegården. Det betyder at vi er sammen omkring et pædagogisk fællesskab. Hvordan samarbejdet skal defineres er en igangværende proces, som vil foregå på fællesmøder de næste par måneder. Vi forventer at udvikle et spændende samarbejde, hvor vi kan bruge det bedste fra hver klub og gøre vores distrikt endnu bedre sammen. Vi er pt. i gang med at udvikle nogle konflikthåndteringskoncepter, og udbrede kendskabet til konflikthåndtering. Indtil videre har vi faste konflikthåndteringsforløb, med de klasser hvor vi observerer at der er et behov for at styrke fællesskabet og skabe bedre trivsel. Se bilag 1, hvor konceptet er beskrevet. Derudover er vi repræsenteret på skolerne og laver trivselsmøder med hele klasser, for at nå så bredt som muligt. Indtil videre er det en stor succes, som giver børnene mere tryghed i at gå i klassen. Vi arbejder stadig på at gøre konceptet endnu bedre. Alle i Club 222 er i marts 2012 uddannede konfliktmæglere, så vi er godt rustet til at tackle og udvikle konflikthåndtering endnu mere, med det formål, at vi lærer børnene selv at besidde kompetencer til at løse konflikter. 17

19 Vi vægter arbejdsglæder/ arbejdsstolthed højt hos os. Vi tror på at med et positivt arbejdsmiljø, kan vi være et stærkt team til at varetage vores vigtigste kerneydelse: BØRNENE. Vi har vægt på den gode historie/ ros og succes i dagligdagen. Sideløbende med vores daglige arbejdsopgaver, har vi samtidig fokus på vores personlige udvikling. Det er vigtigt vi hele tiden holder motivationen højt, bliver udfordret og får stillet arbejdsopgaver der passer til den vi er, så vi arbejder mest optimalt. Tiltag: Fælles møder med Klub Egegården - udvikling af vores samarbejde. Alle bliver konfliktmægler uddannede. Vi arbejder videre med vores konflikthåndterings koncepter, hvor flere uddannede kommer ind over. Fortsætte med at gøre brug af ekstern konsulent Freddy Meyer. Både som foredrag og individuel coaching. MUS samtalerne inddrages aktivt i forhold til den personlige målsætning, samt løbende motivationssamtaler i løbet af året. Forandringer: - Vi forventer et godt samarbejde med Egegården. - At vi får udviklet konflikthåndteringskoncepterne til at blive et brugbart redskab til at skabe bedre trivsel. - Vi forventer at børn/ unge lærer af konflikterne, så det bliver en udviklende proces. - Vi forventer at blive dygtigere via foredrag med Freddy Meyer, samt individuel coaching, og at vi derved kan holde et højt professionelt niveau. Tegn: - At vi laver fælles arrangementer/ aktiviteter med Egegården. - Vi kan se at børnene selv bruger en konflikt struktur. - At børnene trives bedre i de klasser vi arbejder med. 18

20 Dokumentation: - Vi dokumenterer ved at vi afholder distrikt møder med Egegården jævnligt omkring vores pædagogiske samarbejde. - Hele personalegruppen er på 2 konfliktmægler uddannelses weekender i Vi laver temperatur målinger på 3 personalemøder i løbet af året, hvor vi taler om vores arbejdsglæde/ stolthed og hvordan det går med vores personlige udvikling og motivation. Evaluering: - Rasmus og Iris er hovedansvarlig for udviklingsarbejdet, og er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen, samt delevaluering hver måned og slut-evaluering i november. 19

21 Afsnit 3. Udviklingen af eksternt samarbejde Hovedfokus for At få styrket samarbejdet med skolerne omkring os. 2. Mere synlighed hos forældrene Formål: Formålet er at vi har et større samarbejde med skolerne, så vi hurtigere kan handle på børn som har brug for hjælp. Ved at have et godt og tæt samarbejde, ser vi muligheden i at kan tage fat i problemer hurtigt, inden de vokser sig større, da vi forestiller os det er naturligt at kommunikere med hinanden. Fx hvis der er sket en episode i skolen, kan lærere ringe til klubben, så kan vi være opmærksomme med det samme børnene kommer ind af døren hos os. Vi vil gerne være synlige hos forældrene, så de ved hvordan vi arbejder og at de har tillid til os - Også hvis der opstår problematikker omkring deres børn. Vi er samarbejdspartnere med forældrene, så det er vigtigt med en god relation, så vi hurtigt kan tage kontakt og få et samarbejde op ad stå hvis vi registrerer der er mistrivsel o. lign. Tiltag: Vi deltager på forældre møder på skolerne. Vi samarbejder omkring trivsel i klasserne med skolen. Vi afholder en stor sommerfest hvert år hvor forældre kan komme og se modeshow, se musik show, lege og spise og hygge sig sammen med deres børn i klubben. Vi afholder Club 222 restaurant hvor forældrene kan komme og spise. Vi skriver hver måned nyhedsbrev til forældrene. Forandringer: - Vi forventer et aktivt samarbejde med lærerne. - Vi forventer at forældrene deltager i vores arrangementer. 20

22 Tegn: - lærerne ringer til os når der opstår problemer i skolen - forældrene møder talstærkt op til vores forældre arrangementer - forældrene kontakter os hvis der er noget de ønsker vi skal vide. Dokumentation: - Vi dokumenter via billeder på hjemmesiden. - Vi dokumenterer ved at se et godt fremmøde til vores aktiviteter, samt billeder. - Svært at dokumentere en udviklet kontakt til skolen, andet end at vi registrerer den er det, og bliver bedre og bedre. Evaluering: - Rasmus og Iris er hovedansvarlig for udviklingsarbejdet, og er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen, samt delevaluering hver måned og slut-evaluering i november. 21

23 Afsnit 5: Udviklingen af ledelse og samarbejde I Club 222 fokuserer vi meget på udvikling og et højt pædagogisk niveau, så vi er rustet til de mange forskellige krav samfundet stiller os. Det er vores opfattelse, at hvis vi er en god personalegruppe der fungerer godt sammen, har vi en god arbejdsplads hvor børn/unge trives. Personaleudvikling sker både som samlet personalegruppe og via efteruddannelse. Vi bliver i 2012 alle uddannede konfliktmæglere, samt vi stadig sender folk på pædagogisk uddannelse, så alle der arbejder på sigt har en pædagogisk baggrund. De fleste i Club 222 er uddannede, og dem der ikke er det endnu bliver løbende sendt af sted. Vi er derudover for nyligt blevet praktik institution, så vi har studerende i huset. At have studerende er en god ting, da der kommer undrende spørgsmål til vores pædagogiske praksis, og derved en mulighed for at nytænke områder, vi måske bare gør rutinemæssigt. Vi har en praktik vejleder til at tage det overordnede ansvar omkring praktikanter. De pædagogiske retningslinjer er meget tydelige i Club 222 og er noget som Rasmus vægter meget højt. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, assertiv kommunikation og værdibaseret ledelse. Dette er noget vi har indarbejdet ved hjælp af eksterne konsulenter. Vores kerneværdier, som vi arbejder ud fra er noget vi har brugt en del tid på at definere. Disse er: Dialog/ åben kommunikation Godt samarbejde Engagement Vi ved, at hvis der er nogle der er udenfor rammen, er vi ansvarlige for at gøre opmærksom på det, så vedkomne kommer tilbage igen. Selvfølgelig er det ledelsens overordnede ansvar at tage samtalen, hvis personen ikke retter ind på banen. Nedenfor er illustreret hvad vi konkret mener med de enkelte kerneværdier. 22

24 23

25 Derudover har vi på personalemøde arbejdet med, at afklare vores forventninger og ressourcer i personalegruppen gennem empirisk undersøgelse, og efterfølgende diskussion ud fra resultaterne i undersøgelsen. Formålet med denne demokratiske proces var at få en åben og ærlig dialog og diskussion, hvor alle i personalegruppen kunne få en chance for at kommunikere forventninger og ideer ud til resten af personalegruppen. Herved skabte vi klarhed over hvilke styrker og svagheder vi har som personalegruppe, som derved giver mulighed for at udvikle vores pædagogiske praksis. Afklaringsmødet havde til hensigt, at afklare forventninger både mellem ledelse og personale samt personalet imellem. Resultatet af mødet blev en god diskussion, hvor vi fandt ud af om vores forventninger stemte overens med praksis, og hvad der med fordel kunne arbejdes mere med. Resultatet viste at vi er en forholdsvis tilfreds personale gruppe og afklaring af vores forventninger, viste at stort set de fleste forventninger er indfriet, både fra mellem ledelse og personale, og personalet imellem. Hele undersøgelsen kan ses i bilag 5. Der hvor det viste sig, at være ting vi kunne arbejde videre med, er følgende, og som er noget vi vil sætte fokus på i 2012: LEDELSES FOKUS - Mere verbal ros. - Være bedre til at meddele personalegruppen om nye tiltag og give plads til diskussion. - At vi udfordrer hinanden mere i forhold til nytænkning. - At vi definerer flere ting til en fælles forståelse. - Begrænsede mængder arbejde som ligger udenfor almindelig arbejdstid. MEDARBEJDER FOKUS - At hvis der er opgaver af ens egne man ikke lige har tid til, så kan man spørge om der er nogle andre der vil påtage sig opgaven i stedet. - Melde sig til flere opgaver udenfor værkstederne - Mere feedback til hinanden - At vi dygtiggøre os bl.a. Via konfliktmægling og andre kurser/ foredrag, så vi bliver endnu bedre til at sparre med hinanden på professionel vis. - Bestræbe os på altid at kommunikere anerkendende 24

26 - Vi skal anerkende nye ideer, men også sige vores mening. - At jeg tilegner mig større kendskab til de andre arbejdsområder. - At vi laver sjove ting sammen både inde og ude af huset. - At vi bruger humor i det daglige Yderligere tiltag: Vi vil i januar afholde MUS samtaler, hvor leder og personale laver individuelle målsætninger. Vi gør ekstern brug af konsulent Freddy Meyer, til at optimere vores samarbejde. Han skal have individuel coaching med alle. Personale weekender, hvor vi bliver uddannede konfliktmæglere alle sammen. Løbende åben og ærlig diskussion omkring vores samarbejde hvis der er noget der ikke fungerer. Forandringer: - Vi kan se vi bliver stærkere/ dygtigere i vores pædagogiske praksis og arbejder målrettet med vores fokus punkter. Dokumentation: - Vi dokumenterer ved at vi bliver flere uddannede. - Vi udarbejder en konflikthåndteringspolitik, så det bliver en synlig del af vores pædagogiske praksis. Hvornår evaluerer vi om vi er nået vores mål? - Vi evaluerer dybtgående på vores MUS samtaler i januar, samt månedlig evaluering af udviklingsplans arbejdet. Rasmus og Iris er hovedansvarlig for ud - viklingsarbejdet, og er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen. - 25

Kolofon. Institutionsprofil:

Kolofon. Institutionsprofil: 1 Club 222 Udviklingsplan 2011 Indholdsfortegnelse Institutionsprofil... 3 Forord... 4 Baggrund for planen... 4 Evaluering af sidste års fokus... 5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Club 222 Tlf. 39696835 E-mail: klub222@gladsaxe.dk

Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Club 222 Tlf. 39696835 E-mail: klub222@gladsaxe.dk Vi glæder os til at se jeres børn her i klubben til en sjov, tryg og inspirerende hverdag, som bygger på respekt, for både andre og sig selv. Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail:

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009 Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Mosede Klub Lilleholm 58 2670 Greve Tlf: 4360 0450 Hvis du vil have fat i dit barn, ring: 4360 0477

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail: klub222@gladsaxe.dk Club 222

Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail: klub222@gladsaxe.dk Club 222 Vi glæder os til at se jeres børn her i klubben til en sjov, tryg og inspirerende hverdag, som bygger på respekt, for både andre og sig selv. Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail:

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev Det pædagogiske personale har nu lavet en ny pædagogisk målsætning for arbejdet i hhv. SFO & Klub. Vi har direkte og konkret kigget på vores praksis, og fundet følgende

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO

Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO Bankagerskolens SFO 2 Bankagervej 109 8700 Horsens Tlf. 76293340 Velkommen Klub To er Bankagerskolens SFO 2 for børn fra 4.-7. klasse. Klub To er beliggende

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013

Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Børnehaven Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 OCN sløjfemodellen Butterfly Aktiviteter Øvebaner (robusthed) Robusthedsforløb øvebaner Coachende tilgang samtaler Med udgangspunkt i sløjfemodellen vil vi I de

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1 Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1 Velkommen tilbage efter juleferien. Vi ønsker alle et godt nytår. I dag laver Anja Bolsjer i køkkenet, det koster kun 10 kr. Meld dig på hos Anja. Torsdags

Læs mere

Bevægelsespolitik i Kastaniehuset, Pusterummet og Hylke SFO.

Bevægelsespolitik i Kastaniehuset, Pusterummet og Hylke SFO. 1 Gadebakken 5e, 8660 Skanderborg Virring, 29. juni 2011 Tlf. 87 94 26 60 Fax. 87 94 26 80 E-mail: vs@virring-skole.dk Hjemmeside: http://si.virring-skole.dk Kastaniehuset tlf. 87 94 26 58 Hjemmeside:

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING

SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING Det pædagogiske arbejde i SFO-Vindinge tager udgangspunkt i, at SFO en er børnenes fristed, hvor det enkelte barn kan tilrettelægge sin fritid under hensyntagen til omgivelserne.

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde: Venskaber

Læs mere

Alsidig personlig udvikling / sociale

Alsidig personlig udvikling / sociale Modul 1 vuggestuen Fokuspunkter Alsidig personlig udvikling / sociale kompetencer Fællesskab./Bevægelse. Periode Januar april 2016 Tovholdere Overordnede mål Kristine, Heidi, Brauer, Emilie ( Marianne)

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter September 2011

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter September 2011 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter September 2011 Gang i klubben igen... Efter en lang og temmelig våd sommer er der nu gang i klubben igen. Og har du ikke været en tur i klubben efter ferien endnu,

Læs mere

Udviklingsplan 2009. We do it. Kolofon

Udviklingsplan 2009. We do it. Kolofon Udviklingsplan 2009 We do it Kolofon Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.gladsaxe/klub144.dk Leder: Lau Heidemann Petersen Souschef:

Læs mere

Kvalitet i leg-læringstimerne.

Kvalitet i leg-læringstimerne. Kvalitet i leg-læringstimerne. Pædagogerne skal være med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, de skal være med til at skabe fysisk og mental rum, som fremmer børnenes selvværd og

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Club 222 Buddingevej Søborg Tlf Club 222

Club 222 Buddingevej Søborg Tlf Club 222 Vi glæder os til at se jeres børn her i klubben til en sjov, tryg og inspirerende hverdag, som bygger på respekt, for både andre og sig selv. Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail:

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer.

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer. Pædagogiske lærerplaner For Kværs Multi Univers SFO Redigeret maj 2012 Legens særlige betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken og de pædagogiske

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Kaspo fritidshjem og Klub - info

Kaspo fritidshjem og Klub - info Kaspo fritidshjem og Klub - info --- 2014 --- Indhold Kaspo fritidshjem og Klub -info 3 Velkommen 5 Præsentation 6 Dagligdag i fritidshjem 7 Aktiviteter i fritidshjem 8 Livet i Klubben 9 Annonce Vi tilbyder

Læs mere

Nyhedsbrev for August 2015

Nyhedsbrev for August 2015 Nyhedsbrev for August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Det er skønt at opleve SFO en fyldt med glade og nysgerrige børn. Sommerferien: Vi har haft en rigtig dejlig sommerferie sammen med afd. Eng.

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO august 2013

Nyhedsbrev fra SFO august 2013 Nyhedsbrev fra SFO august 2013 Kære forældre Velkommen til et nyt spændende år i SFO og en særlig velkomst til de nye på 0. årgang. Husk at skrive navn i jeres barns tøj og fodtøj. Det gør det letter at

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Åbningstid : Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Fritidsklub Mandag & Tirsdag 11.30-20. Onsdag, torsdag & fredag 11.30-17. Skole- fri & feriedage 10-17. Juniorklub Onsdag kl. 17.30-22. Kontingent : 458,-

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere