Club 222 Udviklingsplan 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Club 222 Udviklingsplan 2012"

Transkript

1

2 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde... 8 Afsnit 2 Plan for udviklingen af det voksenpædagogiske arbejde Afsnit 3 Plan for udviklingen af eksterne samarbejde Afsnit 4 Plan for udviklingen af ledelse og samarbejde Årskalender...26 Bilag 1 Konflikthåndteringskoncept..29 Bilag 2 Motorik projekt beskrivelse..31 Bilag 3 Udviklings spørgeskema - personale..34 Bilag 4 Udviklings spørgeskema ledelse.34 Bilag 5 Resultater af spørgeskema undersøgelsen..35 1

3 Kolofon: Club 222 Fritids/ungdomsklub: Kommunal institution i Gladsaxe kommune. Buddingevej 222, 2860 Søborg Tlf.: Web: Leder: Rasmus Christensen Souschef: Jean Erbøge Institutionsprofil: Club 222 er Gladsaxe kommunes største klub. Pr. 1. januar 2012 har vi 300 medlemmer i alderen 9-14 år i fritidsklubben og 140 medlemmer i alderen år i ungdomsklubben. Den sociale status for de børn og unge, der benytter klubben, kan betegnes som velfungerende danske middelklasse børn. Klubbens medlemmer kommer hovedsagligt fra Vadgård Skole samt fra de to privatskoler: Kvikmarkens Privatskole og Gladsaxe Privatskole. Derudover modtager vi også få børn fra andre skoler. Klubben er indrettet i 2 ældre villaer fordelt med 420 m 2 etageareal og 217 m 2 kælderareal. I 2003 blev der etableret en forbindelsesbygning mellem de to villaer på i alt 113 m 2 etageareal og 100 m 2 kælderareal. Klubben råder således i dag over 523 m 2 etageareal, samt 227 m 2 kælderareal. Klubben ligger på en m 2 stor grund, hvor størstedelen af udendørs arealet er dækket af kunstgræs. I 2011 blev grunden forbedret med kunstgræs på venstre ude areal, så der også kunne laves en tennis bane, en putting green foran det røde hus, samt en total renovering af pigerummet på første sal i det hvide hus. I år er det øverste etage i det røde hus ( syværkstedet) der bliver renoveret, så det fremstår moderne som resten af klubben. I 2012 bliver der etableret et kanin hus og kanin område, så det nu er muligt for vores børn at komme og passe kaniner. 2

4 Forord Club 222 s udviklingsplan for år 2012 er blevet udarbejdet på personalemøder i samarbejde mellem ledelse og personale. Udviklingsplanen indeholder evaluering af sidste års fokuspunkt samt vores nye målsætning for år Gældende tidshorisont for udviklingsplan er: 1. februar februar Planen er afstemt i forhold til vores basisplan og den kommunale målsætning. Ved mere detaljeret pædagogisk arbejdsgrundlag, se basisplan år Baggrund for planen Club 222s udviklingsplan er opdelt i følgende afsnit: Evaluering af sidste års fokus, 4 udviklingsafsnit der indeholder en konkret beskrivelse af vores valg af hovedfokus, samt begrundet refleksion og tiltag for emnet, derudover findes der et afsnit for vores årsplanlægning. De pædagogiske afsnit er skrevet ud fra Smitte modellen: Hovedfokus, Formål, Tiltag, Forandringer, Tegn, Dokumentation, Evaluering I ledelsesafsnittet er der gjort brug af empirisk undersøgelse i form af spørgeskemaer 1, samt et forventnings afklaringsmøde. Dette, for at få så mange personlige vinkler på som muligt, i udviklingen af samarbejdet mellem personale og ledelse. Her er der yderligere blevet arbejdet med en ekstra dimension, nemlig forholdet personalet imellem, da denne dimension efter vores 2 opfattelse har en stor indflydelse på arbejdsmiljøet som helhed. SMTTE MODELLEN kort beskrevet: SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er, man skal sanse, se, høre, føle, mærke på vejen mod målet. SMTTE er en dynamisk model, hvor man kan springe frem og tilbage mellem de fem elementer. Modellen kan anvendes på alle niveauer i det pædagogiske arbejde. Det særlige ved SMTTE er begrebet tegn, hvor man konkretiserer målene ved at 1 Se bilag 3,4 2 Med vores menes personalet i 222 3

5 overveje, hvad det er, man skal holde øje med på vejen mod målet. Tegnene bliver både en hjælp i planlægningsarbejdet og undervejs i forløbet, hvor man kan justere, hvis man ikke ser, hører og mærker det ønskede. SMTTE-modellens fem elementer

6 2011 Evaluering på de 4 udviklings afsnit 1 Det børnepædagogiske arbejde - evaluering Vi har arbejdet med nogle forskellige tiltag i 2011 i det børnepædagogiske afsnit, der alle overordnet har omhandlet: FÆLLESSKAB. Vi arbejder i 2012 med forskellige projekter for at skabe fællesskab: MOTORIK TRÆNINGS projekt: Dette har vist sig at være en stor succes. Børn på kryds og tværs af alle aldre deltager, og udvikler motoriske færdigheder med de forskellige redskaber vi stiller til rådighed. Bl.a. har vores store træningsbolde været en rigtig stor succes. Specielt for børn med ADHD, som har udvist overraskende god motorik og koncentration. ISDISKO projekt: Vi etablerede XXX fælles is-disko arrangementer for alle klubberne, i Gladsaxe skøjtehal. 400 børn deltog og var sammen på kryds og tværs af aldre og klubber. MODESHOW projekt: Igen i år, har vi haft vores årlige store modeshow. Showet bliver større og større år for år, hvor hele institutionen går op i en større enhed. 3 værksteder arbejder tæt sammen i perioden op til showet. Resten af huset varetager alle opgaverne omkring arrangementet så det bliver en fest af stor karakter. Syværkstedet designer og syr selv alt tøjet. Musikken bliver mixed i vores musik studie og i salen foregår alt træningen til at få et spændende, overraskende og flot show på benene. i år deltog over 32 børn i showet, og der var 400 til sommerfesten for at se det. Derudover har vi vores faste fællesskabsaktiviteter, beskrevet i årshjulet, som alle har understøttet vores overordnede målsætning. På vores tiltag nåede vi at opfylde 48 ud af 59. Vi vurderer at vi dermed har opfyldt vores overordnede målsætning med succes. Vi vil fortsat arbejde videre med temaet, da Fællesskabet er en vigtig del, hele tiden at have fokus på, for os i

7 2. Det voksenpædagogiske - evaluering Vi valgte i 2011 at vi ville dygtiggøre os pædagogisk indenfor følgende områder: ADHD Vi har haft konsulenten Carsten Frøslev ude og holde oplæg om ADHD, så vi alle nu har fælles viden indenfor området. Vi arbejder stadig meget med hvordan vores ADHD børn kan have de bedst mulige betingelser ud fra inklusionstankegangen. KONFLIKTHÅNDTERING Vi har fået uddannet 3 konfliktmæglere mere, så der nu er i alt 5 konfliktmæglere i 222. Vi har opstartet konflikthåndteringsforløb med grupper der har været særligt konfliktende. Dette med stor succes, da børnene selv siger de er blevet gladere og at det er blevet rarere at komme i skole. Observerer vi en klasse med særlig mange konflikter, tager vi kontakt til skolerne og laver et samarbejde, så vi kan lave et konflikthåndteringsforløb med fokus på bedre trivsel. I år 2012 bliver alle i Club 222 uddannet konfliktmæglere, og herefter har vi en udviklende tilgang til konflikter, helt implementeret. HÅNDTERING AF 6-8 KLASSER Vi har haft foredragsholder Arne Nielson, til at holde oplægget: Din teenager skal coaches, ikke opdrages. Dette gav os nogle spændende vinkler på denne alders gruppe, som vi årligt kæmper nogle kampe med. Vi har indrettet et 6,7 klasses rum, så denne aldersgruppe har et sted at hænge ud. 6

8 3. Eksternt samarbejde- evaluering Vi har i 2011 fokuseret meget på, at skabe et tættere samarbejde med vores primære skoler. Dette har bl.a. betydet, at vi har fået ansigt på hinanden og ringer mere sammen når der opstår nogle episoder i skolen/ eller klubben, som den anden part kan have gavn af at kende til. 4. Ledelse og samarbejde- evaluering I 2011 var vores hoved fokus: et højt pædagogisk niveau. Vi fik uddannet 3 konfliktmæglere og har pt. en på pædagoguddannelsen der stadig er i gang. Vi vægter faglige diskussioner højt og vores personalegruppe er igennem de seneste år blevet en meget professionelt samarbejdende enhed med stor arbejdsmiljø tilfredshed. 7

9 Afsnit 1:Udviklingen af det Børnepædagogiske arbejde Hovedfokus 2012: Vi har i personalegruppen diskuteret forskellige emner som vi synes kunne være spændende at arbejde med. I år vil vi sætte fokus på: Kammeratskab Leg og bevægelse Konflikthåndtering Juniorklub/ ungdomsklub Formål: Vi vil gerne lære børnene, at klubben er et trygt sted for dem at være, hvor man er kammerater. Kammerater er for os defineret som, at man kan omgås hinanden på en ordentlig måde, respekterer hinanden og hjælper hinanden hvis det er nødvendigt, på kryds af alder og køn, store som små. Leg og bevægelse har en meget stor betydning for børn og deres udvikling, samt det er et krav i den kommunale målsætning, så det vil vi understøtte ved at lægge et stort fokus på dette i hverdagen - Klubben skal være et sted hvor børn har mulighed for at udvikle sig gennem leg og sjove oplevelser. Vi vil udvikle vores konflikthåndterings koncept, så alle børn får mulighed for at lære af konflikter og selv udvikle kompetencer til at kunne løse dem. Det er en gave i livet, hvis man har veludviklede kompetencer til at tale om tingene og finde løsninger på problemstillinger. Vi vil sætte fokus på vores juniorklub/ ungdomsklub, for at optimere og udvikle dette tilbud, så de unge virkelig føler der er noget attraktivt for dem i klubben. Tiltag: Vi vil fortsat arbejde med forskellige projekter. Motorik træning 4 fortsætter hver fredag. Motorik træning er en mulighed for børnene, hvor de via forskellige redskaber 4 Se bilag 1 for nærmere projektbeskrivelse 8

10 og øvelser, kan udfordre deres motorik og koncentrationsevne. Vi har en sportsprofil i Club 222, så vi har i vores kultur en hel del sportslige aktiviteter implementeret. For os, i 222, er det vigtigt at vi samtidig tænker kropslige aktiviteter ind via en mere legende tilgang, så de børn der ikke er til fodbold og lign. også har mulighed for at være med i aktiviteter. Samtidig har vi i vores årsplanlægning medtænkt andre store aktiviteter med kammeratskab,/ leg og bevægelse for øje. Her kan nævnes: Fastelavnsfest, Klubbernes dag, Sommerfest med stort modeshow, Talent show, Gladsaxe mesterskaberne i fodbold, Gladsaxe mesterskaberne i musik + 6 fritidsklub fester. Alle disse aktiviteter understøtter kammeratskabs/ leg og bevægelses tankegangen, da børnene kan deltage, på tværs af alder og køn. Det tiltag vi gerne vil lave omkring Konflikthåndtering er, at vi vil opstarte et konflikthåndteringsprojekt med skolen. Vi vil gerne have skolen med i et samarbejde for at udbrede konflikthåndteringskompetencer, så det giver nogle klasser der trives bedre socialt, og det samtidig bliver et nemmere klubliv for børnene. Resultaterne på de forløb vi har lavet indtil videre med konflikthåndtering er netop mindre bagtaleri, mindre mobning og at det bare er mere rart at komme i skole/ klub. Vores tanke med det nye projekt er at 6/7 klasses børn bliver uddannet som mæglere, der kan hjælpe de mindre børn i lettere uoverensstemmelser og hjælpe til et nedtrappende sprog og lign. Selvfølgelig skal 6/7 klasser ikke gå ind i større konflikter, da det er de voksnes ansvar at hjælpe med at løse den slags. Vores tanke er at konflikthåndtering bliver udbredt, så de unge udvikler kompetencer til at løse konflikter selv. Konflikter er en del af livet og skal ikke fjernes, men kan blive udviklende, hvis man har den rigtige kompetence til at løse dem. Projektet skal defineres i samarbejde med lærerne, så en projektbeskrivelse er under opsejling. Vores tanke med at sætte fokus på JK/ UK er at få vores JK/UK til at fungere endnu bedre. Vi skal ramme de unges interesser og lave aktiviteter/ arrangementer så de føler det er deres klub, og får lyst til at bruge den endnu mere. Da vi i klubber, arbejder meget områdebaseret, har vi efter fælles brainstorming og diskussion omkring emnerne, inddelt os i områdeteams og udviklet tiltag på hver enkelt spidskompetence område. 9

11 Ved at gøre det på alle områderne sikrer vi os, at vores hovedfokuspunkter bliver medtænkt i hele personalegruppens daglige arbejde, og at vi derved opnår vores overordnede målsætning bedst muligt. 10

12 Område SPORTEN HAVE/SAL - Jønse - Andreas - Tommy - Christian GANG - Andreas - Christian SPILLERUM - Tommy PLAYSTATION - Jønse - Nikolai FK Vision/Tiltag - Skal fungere som et sted hvor alle føler sig velkommen, set og hørt. - Inkluderende aktiviteterne hvor alle har mulighed for at deltage: Turneringer: Fodbold, Beach volley, Tennis, Golf, GM - Kanotur / stjerne løb, som et orienteringsløb og picnic. - Fredagsdyst imod de voksne en gang om måneden (årstids bestemt). - Forhindringsløb, om præmier. - Udover at salen kan benyttes frit til: stikbold, hockey, badminton og motorisk træning, bruger vi den også til et minuts lege, dans og fester. Alle er velkomne! - Skal fungere som et sted hvor alle føler sig velkomne, set og hørt. - Bordtennis, billard og musik, skal alle kunne benytte frit. - Der er altid en voksen tilstede til at byde børnene velkommen når de kommer fra skole. - Skal fungere som et sted hvor der er plads til at koble af og dyrke spille interesser - Der skal løbende indkøbes nye spil efter interesse - En fast voksen i spillerum fra uge april (ikke stue og spillerum) - Skal ydermere fungere som et bevægelses rum, for fysiske spil som bl.a. X-box eller Nintendo Wii. - Der skal laves en udfordringstavle i FIFA. Hver mdr. i vinter perioden kåres en vinder - Rummet skal gøres indbydende med Billeder og lign. - Der skal være et ordentligt sprog fra voksne og børn. - vi skal have fokus på hvordan vi lærer de unge at man ikke vinder hver gang 11

13 SYVÆRKSTED - Jane HOBBYEVÆRKSTED - Trunte PIGERUM - Camilla - Iris - Fokus på: Hvordan overlever syværkstedet en istandsættelsesperiode, hvor rummet lukker ned: Møde med pigerne, - hvad har de lyst til at lave i perioden? Hvor skal vi være? Hvordan bevarer vi det gode kammeratskab som der er i syværkstedet i forvejen? Hvordan kan pigerne føle mere ansvar og fælleskab i forhold til at det er deres syværksted? - Afholdelse af syværkstedsmøder, hvor de får indflydelse og medbestemmelse i forhold til at syværkstedet bliver et endnu bedre sted for dem at være. Ca. 3 møder om året efter behov. - 2 gange årligt skal der være oprydningsdag på syværkstedet hvor der samtidig bliver snakket og hygget. - Fokus på at hjælpe hinanden, - Der vil blive indført pause, leg, snak evt. te. - I fælleskab med syværkstedet vil vi lave fredags arrangementer; - Genbrugs tema: kom og lav noget nyt af noget gammelt. Projektbeskrivelse følger - Lave fælles billeder/ maling/ sy collage af stof. Projektbeskrivelse følger - Kurser for børn: se om der er forældre eller bedste forældre der kan undervise i teknik. - 2 gange årligt skal der være oprydningsdag på værkstedet Skal fungere som et rum med plads til og fordybelse - Vi vil have pigemøder med grupper/ klasser efter behov - Vi vil lave smykke hygge med kærligheds armbånd/ venskabs armbånd - En dag med drenge styling - Te pauser - Opsætte Idekasse - Lave stop dans /wii/ Singstar ny konsol 12

14 ROLLESPIL - Nikolai MUSIK - Henrik KØKKEN - Nikolai Skal fungere som et frirum for de børn i klubben, der har brug for fordybelse, kreativ udfoldelse. - Optage en film - At spille bord rollespil - Lave sværd ud fra deres ideer og lave udendørs kamp aktivitet. - Tegne og udvikle deres kreative evner - Der skal være plads til nye ideer samt ture ud af huset hvis det er nødvendigt. - De store skal lære fra sig til de små, ud fra hvad de har lært af tekniker i rollespil. - Der arbejdes på at alle taler pænt og ikke ned til hinanden. - Vi vil lave en venskabssang, hvor alle bidrager med lyd, tekst eller sang. Målet er efterfølgende at lave en video til sangen. - Vi skal mere ud af huset, dvs. koncerter, udflugter til f.eks. lydstudie, restaurantbesøg. - Vi fortsætter vores årlige CD projekt. - Vi vil bl.a. lege bytte instrumenter - Fokus på koreografi i bandets liveoptræden - Daglig og umiddelbar håndtering af konflikter. - Afholdelse af min. to årlige musikrumsmøder, hvor medlemmerne kan komme til orde hvad angår f.eks. hvordan man færdes og interagerer med hinanden, kommer med ris og ros og hvilke ønsker de har til rummets funktion og indhold. - Køkkenet er hjertet i klubben og skal være at møde sted for både børn og voksne når der købes mad - Besøg af gæste kok - 7 kl. kan være med til at styre køkkenet i dagstimerne, under ansvar af en voksen. 13

15 Område: SPORTEN HAVE/SAL 2012: JK/ UK Tiltag - Fællesskabsaktiviteter såsom: Fodbold, beach volley, tennis og golf - alle skal være velkomne! - Salen skal, udover at benyttes til forskellige boldspil, også kunne bruges til et slags disco-lysshow-rum, hvor de unge kan danse og hænge ud. - Idræts overnatning - Mini golf turnering - Laser action - Overlevelsestur/forhindringsløb evt. med overnatning! GANG - Et sted hvor alle skal føle sig velkomne - Med muligheder for musik og lyskæde, til at skabe hygge stemning - Fri afgang for alle til bordtennis og billard - Lyskæde, så vi får UK til at se mere indbydende ud. SPILLERUM - Skal fungere som et sted hvor alle kan være - hænge ud i og se TV i. - Der skal indkøbes spil, som er sjove og alderssvarene udfordrende. - Skal ydermere kunne fungere som et bevægelses rum for de fysisk krævende spil, som bl.a. PS 3 og Nintendo Wii spil. PLAYSTATION - Skal fungere som et sted hvor der er plads til at koble af og dyrke spille interesser - Der skal løbende indkøbes nye spil - Der er spil-stop kl. 21:45 med mindre der er en voksen som siger andet. 14

16 PIGERUM - Vi vil lave beauty salon - Arrangere et Makeup kursus - Arrangere foredrag med sexolisterne - Lave smykker til julegaver i december MUSIK - Vi fortsætter med at fremme lysten blandt medlemmerne, til at rappe og konkretisere deres tekster. - Vi vil afholde små spontane optrædener rundt omkring i klubben. - Vi vil prøve at fremme noget DJ aktivitet, da det efterhånden er blevet en ret væsentlig del af det at lave musik. KØKKEN - Mad aften med UK. Tirsdag og Torsdag. 2 melder sig som kokke.hvor efter andre kan melde sig på. Prisen er 20 kr. - Kokkene hjælper selv til med at rydde op i køkkenet efter maden. - UK Cafe er alternativ for dem der føler sig små sulten. Toast, juice, suppe, nudler samt kakao kan købes. Alt holdes under 10 kr. - Der kan efter aftale godt laves boller og kage. De laver det selv og rydder op efter sig selv. - Baren synliggøres. Info tavle + update. - FESTER - Vi vil afholde en stor Juniorklub koncert med Joey Moe i samarbejde med de andre klubber, i klub Gladsaxe. - Vi støtter op om fester der bliver afholdt i de andre klubber. 15

17 Forandringer: - Vi forventer at børnene udvikler en større forståelse og rummelighed overfor hinanden, og også lærer nogle at kende som de normalt ikke omgås. - Vi forventer at børnene hjælper hinanden i det daglige. Fx med nye spil etc. - Vi forventer at børnene lærer nye lege og selv kan igangsætte dem. - Vi forventer mere glæde og færre konflikter. - I Juniorklubben og ungdomsklubben forventer vi en større accept af hinanden og at de ikke er så gruppe opdelt og et godt fremmøde. Tegn: - Det kan være, at flere børn vælger at bruge klubben, fordi de mærker den gode stemning, og deltager på vores udbud af aktiviteter. - At børnene, frivilligt hjælper til med de arbejdsopgaver, der er en del af huset, samt at der er større tilmelding til vores daglige aktiviteter og ture. - At vi ser børnene hjælpe hinanden i det daglige. - Børnene generelt er gladere. - At børnene får venskaber på kryds og tværs af alder og køn. Dokumentation: - Vi vil starte en spørge skema undersøgelse, hvor vores hovedfokus er præsenteret via spørgsmålene. Herved vil vi kunne høre børnene om hvordan de har det nu, og sidst på året gøre det samme. Det vil give os en pejling om, at vi ved at sætte fokus på vores målsætning, kan se om tingene har ændret sig. - Vi vil tage billeder af vores aktiviteter og lægge på hjemmesiden. - Samt vi kan måle på vores børnetal om vi har succes. Evaluering: - Rasmus og Iris er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen, samt del-evaluering hver måned og slut-evaluering året i november. 16

18 Afsnit 2. Udviklingen af det voksenpædagogiske arbejde Hovedfokus 2012: Vi har i 2012 valgt at vi i personalegruppen vil dygtiggøre os indenfor følgende områder: 1. Det pædagogiske fællesskab med Egegården 2. Konflikthåndtering 3. Arbejdsglæder/ stolthed 4. Personlig udvikling/ motivation Formål: Eftersom der er kommet ny klub struktur i Gladsaxe kommune, hører alle klubber nu under det der hedder Klub Gladsaxe. I den forbindelse, er vi i Club 222 i distrikt med Klub Egegården. Det betyder at vi er sammen omkring et pædagogisk fællesskab. Hvordan samarbejdet skal defineres er en igangværende proces, som vil foregå på fællesmøder de næste par måneder. Vi forventer at udvikle et spændende samarbejde, hvor vi kan bruge det bedste fra hver klub og gøre vores distrikt endnu bedre sammen. Vi er pt. i gang med at udvikle nogle konflikthåndteringskoncepter, og udbrede kendskabet til konflikthåndtering. Indtil videre har vi faste konflikthåndteringsforløb, med de klasser hvor vi observerer at der er et behov for at styrke fællesskabet og skabe bedre trivsel. Se bilag 1, hvor konceptet er beskrevet. Derudover er vi repræsenteret på skolerne og laver trivselsmøder med hele klasser, for at nå så bredt som muligt. Indtil videre er det en stor succes, som giver børnene mere tryghed i at gå i klassen. Vi arbejder stadig på at gøre konceptet endnu bedre. Alle i Club 222 er i marts 2012 uddannede konfliktmæglere, så vi er godt rustet til at tackle og udvikle konflikthåndtering endnu mere, med det formål, at vi lærer børnene selv at besidde kompetencer til at løse konflikter. 17

19 Vi vægter arbejdsglæder/ arbejdsstolthed højt hos os. Vi tror på at med et positivt arbejdsmiljø, kan vi være et stærkt team til at varetage vores vigtigste kerneydelse: BØRNENE. Vi har vægt på den gode historie/ ros og succes i dagligdagen. Sideløbende med vores daglige arbejdsopgaver, har vi samtidig fokus på vores personlige udvikling. Det er vigtigt vi hele tiden holder motivationen højt, bliver udfordret og får stillet arbejdsopgaver der passer til den vi er, så vi arbejder mest optimalt. Tiltag: Fælles møder med Klub Egegården - udvikling af vores samarbejde. Alle bliver konfliktmægler uddannede. Vi arbejder videre med vores konflikthåndterings koncepter, hvor flere uddannede kommer ind over. Fortsætte med at gøre brug af ekstern konsulent Freddy Meyer. Både som foredrag og individuel coaching. MUS samtalerne inddrages aktivt i forhold til den personlige målsætning, samt løbende motivationssamtaler i løbet af året. Forandringer: - Vi forventer et godt samarbejde med Egegården. - At vi får udviklet konflikthåndteringskoncepterne til at blive et brugbart redskab til at skabe bedre trivsel. - Vi forventer at børn/ unge lærer af konflikterne, så det bliver en udviklende proces. - Vi forventer at blive dygtigere via foredrag med Freddy Meyer, samt individuel coaching, og at vi derved kan holde et højt professionelt niveau. Tegn: - At vi laver fælles arrangementer/ aktiviteter med Egegården. - Vi kan se at børnene selv bruger en konflikt struktur. - At børnene trives bedre i de klasser vi arbejder med. 18

20 Dokumentation: - Vi dokumenterer ved at vi afholder distrikt møder med Egegården jævnligt omkring vores pædagogiske samarbejde. - Hele personalegruppen er på 2 konfliktmægler uddannelses weekender i Vi laver temperatur målinger på 3 personalemøder i løbet af året, hvor vi taler om vores arbejdsglæde/ stolthed og hvordan det går med vores personlige udvikling og motivation. Evaluering: - Rasmus og Iris er hovedansvarlig for udviklingsarbejdet, og er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen, samt delevaluering hver måned og slut-evaluering i november. 19

21 Afsnit 3. Udviklingen af eksternt samarbejde Hovedfokus for At få styrket samarbejdet med skolerne omkring os. 2. Mere synlighed hos forældrene Formål: Formålet er at vi har et større samarbejde med skolerne, så vi hurtigere kan handle på børn som har brug for hjælp. Ved at have et godt og tæt samarbejde, ser vi muligheden i at kan tage fat i problemer hurtigt, inden de vokser sig større, da vi forestiller os det er naturligt at kommunikere med hinanden. Fx hvis der er sket en episode i skolen, kan lærere ringe til klubben, så kan vi være opmærksomme med det samme børnene kommer ind af døren hos os. Vi vil gerne være synlige hos forældrene, så de ved hvordan vi arbejder og at de har tillid til os - Også hvis der opstår problematikker omkring deres børn. Vi er samarbejdspartnere med forældrene, så det er vigtigt med en god relation, så vi hurtigt kan tage kontakt og få et samarbejde op ad stå hvis vi registrerer der er mistrivsel o. lign. Tiltag: Vi deltager på forældre møder på skolerne. Vi samarbejder omkring trivsel i klasserne med skolen. Vi afholder en stor sommerfest hvert år hvor forældre kan komme og se modeshow, se musik show, lege og spise og hygge sig sammen med deres børn i klubben. Vi afholder Club 222 restaurant hvor forældrene kan komme og spise. Vi skriver hver måned nyhedsbrev til forældrene. Forandringer: - Vi forventer et aktivt samarbejde med lærerne. - Vi forventer at forældrene deltager i vores arrangementer. 20

22 Tegn: - lærerne ringer til os når der opstår problemer i skolen - forældrene møder talstærkt op til vores forældre arrangementer - forældrene kontakter os hvis der er noget de ønsker vi skal vide. Dokumentation: - Vi dokumenter via billeder på hjemmesiden. - Vi dokumenterer ved at se et godt fremmøde til vores aktiviteter, samt billeder. - Svært at dokumentere en udviklet kontakt til skolen, andet end at vi registrerer den er det, og bliver bedre og bedre. Evaluering: - Rasmus og Iris er hovedansvarlig for udviklingsarbejdet, og er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen, samt delevaluering hver måned og slut-evaluering i november. 21

23 Afsnit 5: Udviklingen af ledelse og samarbejde I Club 222 fokuserer vi meget på udvikling og et højt pædagogisk niveau, så vi er rustet til de mange forskellige krav samfundet stiller os. Det er vores opfattelse, at hvis vi er en god personalegruppe der fungerer godt sammen, har vi en god arbejdsplads hvor børn/unge trives. Personaleudvikling sker både som samlet personalegruppe og via efteruddannelse. Vi bliver i 2012 alle uddannede konfliktmæglere, samt vi stadig sender folk på pædagogisk uddannelse, så alle der arbejder på sigt har en pædagogisk baggrund. De fleste i Club 222 er uddannede, og dem der ikke er det endnu bliver løbende sendt af sted. Vi er derudover for nyligt blevet praktik institution, så vi har studerende i huset. At have studerende er en god ting, da der kommer undrende spørgsmål til vores pædagogiske praksis, og derved en mulighed for at nytænke områder, vi måske bare gør rutinemæssigt. Vi har en praktik vejleder til at tage det overordnede ansvar omkring praktikanter. De pædagogiske retningslinjer er meget tydelige i Club 222 og er noget som Rasmus vægter meget højt. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, assertiv kommunikation og værdibaseret ledelse. Dette er noget vi har indarbejdet ved hjælp af eksterne konsulenter. Vores kerneværdier, som vi arbejder ud fra er noget vi har brugt en del tid på at definere. Disse er: Dialog/ åben kommunikation Godt samarbejde Engagement Vi ved, at hvis der er nogle der er udenfor rammen, er vi ansvarlige for at gøre opmærksom på det, så vedkomne kommer tilbage igen. Selvfølgelig er det ledelsens overordnede ansvar at tage samtalen, hvis personen ikke retter ind på banen. Nedenfor er illustreret hvad vi konkret mener med de enkelte kerneværdier. 22

24 23

25 Derudover har vi på personalemøde arbejdet med, at afklare vores forventninger og ressourcer i personalegruppen gennem empirisk undersøgelse, og efterfølgende diskussion ud fra resultaterne i undersøgelsen. Formålet med denne demokratiske proces var at få en åben og ærlig dialog og diskussion, hvor alle i personalegruppen kunne få en chance for at kommunikere forventninger og ideer ud til resten af personalegruppen. Herved skabte vi klarhed over hvilke styrker og svagheder vi har som personalegruppe, som derved giver mulighed for at udvikle vores pædagogiske praksis. Afklaringsmødet havde til hensigt, at afklare forventninger både mellem ledelse og personale samt personalet imellem. Resultatet af mødet blev en god diskussion, hvor vi fandt ud af om vores forventninger stemte overens med praksis, og hvad der med fordel kunne arbejdes mere med. Resultatet viste at vi er en forholdsvis tilfreds personale gruppe og afklaring af vores forventninger, viste at stort set de fleste forventninger er indfriet, både fra mellem ledelse og personale, og personalet imellem. Hele undersøgelsen kan ses i bilag 5. Der hvor det viste sig, at være ting vi kunne arbejde videre med, er følgende, og som er noget vi vil sætte fokus på i 2012: LEDELSES FOKUS - Mere verbal ros. - Være bedre til at meddele personalegruppen om nye tiltag og give plads til diskussion. - At vi udfordrer hinanden mere i forhold til nytænkning. - At vi definerer flere ting til en fælles forståelse. - Begrænsede mængder arbejde som ligger udenfor almindelig arbejdstid. MEDARBEJDER FOKUS - At hvis der er opgaver af ens egne man ikke lige har tid til, så kan man spørge om der er nogle andre der vil påtage sig opgaven i stedet. - Melde sig til flere opgaver udenfor værkstederne - Mere feedback til hinanden - At vi dygtiggøre os bl.a. Via konfliktmægling og andre kurser/ foredrag, så vi bliver endnu bedre til at sparre med hinanden på professionel vis. - Bestræbe os på altid at kommunikere anerkendende 24

26 - Vi skal anerkende nye ideer, men også sige vores mening. - At jeg tilegner mig større kendskab til de andre arbejdsområder. - At vi laver sjove ting sammen både inde og ude af huset. - At vi bruger humor i det daglige Yderligere tiltag: Vi vil i januar afholde MUS samtaler, hvor leder og personale laver individuelle målsætninger. Vi gør ekstern brug af konsulent Freddy Meyer, til at optimere vores samarbejde. Han skal have individuel coaching med alle. Personale weekender, hvor vi bliver uddannede konfliktmæglere alle sammen. Løbende åben og ærlig diskussion omkring vores samarbejde hvis der er noget der ikke fungerer. Forandringer: - Vi kan se vi bliver stærkere/ dygtigere i vores pædagogiske praksis og arbejder målrettet med vores fokus punkter. Dokumentation: - Vi dokumenterer ved at vi bliver flere uddannede. - Vi udarbejder en konflikthåndteringspolitik, så det bliver en synlig del af vores pædagogiske praksis. Hvornår evaluerer vi om vi er nået vores mål? - Vi evaluerer dybtgående på vores MUS samtaler i januar, samt månedlig evaluering af udviklingsplans arbejdet. Rasmus og Iris er hovedansvarlig for ud - viklingsarbejdet, og er tovholder på opgaver og relevante diskussioner i forhold til udviklingsplanen. - 25

Kolofon. Institutionsprofil:

Kolofon. Institutionsprofil: 1 Club 222 Udviklingsplan 2011 Indholdsfortegnelse Institutionsprofil... 3 Forord... 4 Baggrund for planen... 4 Evaluering af sidste års fokus... 5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske

Læs mere

Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Club 222 Tlf. 39696835 E-mail: klub222@gladsaxe.dk

Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Club 222 Tlf. 39696835 E-mail: klub222@gladsaxe.dk Vi glæder os til at se jeres børn her i klubben til en sjov, tryg og inspirerende hverdag, som bygger på respekt, for både andre og sig selv. Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail:

Læs mere

Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail: klub222@gladsaxe.dk Club 222

Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail: klub222@gladsaxe.dk Club 222 Vi glæder os til at se jeres børn her i klubben til en sjov, tryg og inspirerende hverdag, som bygger på respekt, for både andre og sig selv. Club 222 Buddingevej 222 2860 Søborg Tlf. 39696835 E-mail:

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn

Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn Køgevejens Børne- og Ungdomshus er en institution, der rummer aktiviteter for mange aldersgrupper. Arbejdet med børn og unge bygger på

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Åbningstid : Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Fritidsklub Mandag & Tirsdag 11.30-20. Onsdag, torsdag & fredag 11.30-17. Skole- fri & feriedage 10-17. Juniorklub Onsdag kl. 17.30-22. Kontingent : 458,-

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Nærhed og mangfoldighed Nærhed og mangfoldighed kendetegner klubområdet. Nærhed i geografisk og relationel forstand og mangfoldighed som i forskelligartet.

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV.

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. Ny tilmelding til Tweenklubben sæson jan. juni 2012. Andet halvår af Tweenklubbens sæson begynder pr. 2 jan. 2012. Og nu har du mulighed for at

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere