BIM-implementering og praktisk projekthåndtering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIM-implementering og praktisk projekthåndtering"

Transkript

1 BIM-implementering og praktisk projekthåndtering Miniguide til at håndtere forandringsprocessen, når din virksomhed skal implementere Building Information Modelling (BIM) 1

2

3 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri i forbindelse med udviklingsprojektet "Ny viden til byggefagene". Formålet med projektet er at skabe større praktisk viden om arbejdet med Det Digitale Byggeri. Det sker ved, at Implementeringsnetværket via en task force af eksperter hjælper konkrete byggeprojekter med at anvende digitale værktøjer og principper inden for Det Digitale Byggeri. Til gengæld formidler task forcen og aktørerne i byggeprojektet deres erfaringer videre til resten af branchen. Guiden baserer sig på praktiske erfaringer med implementering af BIM og standarder inden for Det Digitale Byggeri og er forfattet af Asbjørn Levring, konsulent på Teknologisk Institut, Center for Byggeproces, og ekspert i Implementeringsnetværkets task force. Hvad er Det Digitale Byggeri? Det Digitale Byggeri er et regeringsinitiativ, der betyder, at statslige bygherrer skal stille en række krav til rådgivere og udførende om brug af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT). De statslige bygherrekrav har til formål at fremme udviklingen af digitale standarder og samarbejdsformer for at højne effektiviteten og kvaliteten af byggeriet i Danmark. Hvem er Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri? Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri består af byggeriets centrale organisationer i Danmark: 2 Bygherreforeningen 2 Danske Arkitektvirksomheder 2 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2 DI Byggematerialer 2 Dansk Byggeri 2 BAT-Kartellet 2 TEKNIQ Implementeringsnetværket gennemfører projekt "Ny viden til byggefagene" fra Projektet er et af Vækstforum Hovedstadens initiativer til erhvervsudvikling i Region Hovedstaden og er støttet med midler fra EU s Regionalfond, Region Hovedstadens udviklingsmidler, Fonden Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid BIM-implementering og praktisk projekthåndtering Miniguide til at håndtere forandringsprocessen, når din virksomhed skal implementere Building Information Modelling Forfatter: Konsulent Asbjørn Levring, Teknologisk Institut, Center for Byggeproces Redaktion: Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri Foto: Ricky John Molloy, Ulrik Samsøe Figen, arkivfotos, Teknologisk Institut Dato: Marts

4

5 Indhold 6 Forord Kapitel 1: BIM - den grundlæggende forståelse 8 BIM-implementering en flersidet forandringsproces 9 70 % af beslutningerne skal tages tidligere 10 Hvorfor skal vi ændre vores workflow med BIM? Kapitel 2: BIM-implementering på ledelsesniveau 12 Overvej din virksomheds BIM-strategi 12 Lav en handlingsplan 13 Skab det rigtige team Kapitel 3: BIM-implementering på projektniveau 14 Projektforberedelse i praksis 15 Opstil scenarier 16 IKT-specifikation som projektets omdrejningspunkt 16 Lav klare aftaler om brug af standarder 18 Definér den geometriske ansvarsfordeling 19 Afklar projektets kompleksitet i forhold til BIM 20 Lav en god rollefordeling og BIM-organisation 21 BIM-modellering og projektering i praksis 22 Inden optegning af modellen 23 Opsamling 23 Altid huske, aldrig glemme 5

6 Forord Denne miniguide om projektering, workflow og standarder fra Det Digitale Byggeri samt metoden Building Information Modelling (BIM) er baseret på praktiske erfaringer fra byggeprojektet Nyt Himmelev Behandlingshjem. Aktørerne i byggeprojektet har modtaget rådgivning fra en task force af eksperter via Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri til at håndtere implementeringsprocessen af de digitale metoder. På den måde er Nyt Himmelev Behandlingshjem med i et af de afprøvningsprojekter, Implementeringsnetværket gennemfører i forbindelse med projekt 'Ny Viden til Byggefagene'. Guiden henvender sig til rådgivere og udførende i byggeriet, der arbejder på det strategiske, taktiske og operationelle niveau, og som skal i gang med at implementere BIM og kravene fra Det Digitale Byggeri. Guiden er ikke et forsøg på at besvare alle tekniske og metodiske spørgsmål om BIM, men er et forsøg på at skabe konsensus for, hvad implementering af Det Digitale Byggeri og BIM betyder for samarbejdet og den enkelte virksomhed i et digitalt byggeprojekt. Visualisering af Nyt Himmelev Behandlingshjem Nyt Himmelev Behandlingshjem Nyt Himmelev behandlingshjem er en blanding af et boafsnit, skoleafsnit og administrationsafsnit, som udgør et areal på ca m² på et samlet grundareal på m². Byggesagen udbydes i en totalentreprise. 6

7 Afprøvningsprojektets mål I forbindelse med byggeriet af Nyt Himmelev Behandlingshjem har byggeprojektets aktører via Implementeringsnetværkets task force fået rådgivning til at implementere og afprøve følgende områder inden for Det Digitale Byggeri: Fuldstændig implementering af 3D-projektering og Building Information Modelling i byggeprojektet Afprøvning af standarder og paradigmer fra Det Digitale Byggeri Anvendelse af Dansk Byggeklassifikation (DBK) i forbindelse med mængdeudtræk og kalkulation Afprøvning og test af kvalitetssikring med anvendelse af IFC At skabe viden om implementerings- og forandringsprocesser ved implementering af Det Digitale Byggeri Visualisering af Nyt Himmelev Behandlingshjem Afprøvningsprojektets deltagere Projektets ejer og initiativtagere er Bygherre: Region Sjælland Totalentreprenør: B. Nygaard Sørensen, v/ Sten Legéne Bygherrerådgiver: Hune & Elkjær A/S Arkitekt: Mangor og Nagel A/S Ingeniør: Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Task force Task force-koordinator: Asbjørn Levring, Teknologisk Institut, Center for Byggeproces. René Martin Larsen, Bjerg Arkitektur A/S Tonni Elkjær, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Rasmus Møller Selsmark, CodeGroup A/S Jens Bendix, Byggecentrum 7

8 KAPITEL 1 BIM - den grundlæggende forståelse "En effektiv BIM-implementering indebærer mere end to nye licenser og et kursus hos det lokale CAD-center. Ændringer i ydelser og workflow har betydning for alle virksomhedens niveauer både det strategiske, taktiske og operationelle niveau." - Asbjørn Levring, Teknologisk Institut/Implementeringsnetværkets task force ARKITEKTENS ERFARINGER: "BIM kræver bedre projektforberedelse. Vi skal tidligere i gang, så vi kan påvirke projektet." BIM-implementering en flersidet forandringsproces INGENIØRENS ERFARINGER: "Vi skal tvinge hinanden til at projektere tidligt i designfasen." ENTREPRENØRENS ERFARINGER: "Denne nye form for projektering stiller større krav til planlægning af byggeprocessen." "Implementering af BIM kræver plads i tids-planen." Implementeringen af Det Digitale Byggeri og BIM er en flersidet forandringsproces for byggeriets virksomheder og har stor betydning for den enkelte virksomheds interne organisation, metode og teknologianvendelse. Denne grundlæggende erkendelse og forståelse er central for at kunne skabe den nødvendige konsensus om, hvad implementeringen af ny teknologi betyder for kompleksiteten i et byggeprojekt. Det Digitale Byggeri henvender sig til udvekslingen mellem byggeprojektets aktører, men sker implementeringen af de nye værktøjer ikke i en virksomhed med et velfungerende workflow, er der ikke stor sandsynlighed for at høste fordelene af et standardiseret og digitaliseret informationsflow. 8

9 70 % af beslutningerne skal tages tidligere Mange virksomheders workflow og projektering er fastholdt i traditionelle rollemønstre, ydelsesbeskrivelser og udbudsformer. Det er en konstant udfordring, da implementering af Det Digitale Byggeri og BIM ændrer det eksisterende workflow og skaber nye udfordringer, forretningsområder og muligheder. Men hvorfor er det så meget anderledes at projektere og udføre et byggeprojekt efter krav, standarder og metoder fra Det Digitale Byggeri og Building Information Modelling? Erfaringer fra Nyt Himmelev viser, at op til 70 % af beslutningerne skal tages på et tidligere stadie i projekteringen end ved traditionel projektering. 20 % af vugge til grav omkostninger 80 % Konkretiseringsgrad Informationsniveauer Ifølge Bips Parallelisering af faser Projektering Ideoplæg Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt. Hovedprojekt Tilsyn mv. (Udførelse) Faktiske faser = Ideoplæg Projektforslag Myndighedsprojekt Arbejdsgrundlag Tilsyn mv. (Udførelse) Aflevring Drift Aflevring (Drift) 100% 93% Byggeobjekt egenskaber 63% 35% 45% Byggeobjekt typer 5% 15% Differens 15% 60% 52% 50% 40% 15% Basis honorarfordeling UBST Tradiddionelt faseforløb defineret udfra konkretiseringsgrad i Bips infomationiveauer Integreret anvendelse af 3D modeller... Slim BIM Byggeproces over tid Simpelt billede af hvordan konkretisering af projekteringen i et digitalt byggeprojekt er diametralt anderledes end i et traditionelt byggeprojekt 9

10 "Den traditionelle proces, hvor arkitekten starter blødt op og ingeniøren så kommer til hen ad vejen, det duer simpelthen ikke. Den nye proces er et langt mere integreret forløb, hvor man har en masse skibe i søen på samme tid. Alle parter skal med fra Dag 1, så de kan bidrage med hver deres kompetencer, og vi sammen kan få de nødvendige forudsætninger på plads!" - Sten Legéne, B. Nygaard Sørensen A/S Hvorfor skal vi ændre vores workflow med BIM? Fordi vi er nødsaget til at kende flere dimensioner af vores projektering. Fordi vores samarbejdsparter i langt højere grad er afhængige af vores projektering. Traditionelt har vi arbejdet med en todimensionel projektering, hvor koordinering mellem tegninger plan, snit og detaljer ikke var en eksakt nødvendighed i projekteringen af forskellige dimensioner. Men netop denne koordinering er kerneområdet og argumentationen for at opnå en mere effektiv, fejlsikret og koordineret projektering og rådgivning. Modellens modenhedsniveau bliver derfor afgørende for, at vores projektering kan anvendes aktivt og effektivt af vores samarbejdspartnere i et byggeprojekt. Hvis den rådgivende virksomhed skal ændre sit produkt fra 2D-tegninger til en intelligent projektering, hvor muligheder som simuleringer, kalkulation og dokumentation genereres direkte og i samspil med modellen, er en holdningsændring og effektiv kvalitetssikring nøglen. Hvis vi ikke stoler på de udtræk og den viden, der genereres fra vores BIM-modellering, kan vi ikke effektivisere, og 3D bliver en hæmsko for den faglige og forretningsmæssige udvikling. Er modellen ikke sektioneret, kodet og navngivet, er det svært og tidskrævende at bruge den til fx entreprenørens kalkulation og udbudsforretning. Det er helt afgørende, at disse aspekter analyseres og aftales, så parterne har forståelse for, hvad de øvrige parter har brug for, og hvornår de har brug for det. Ordentlige aftaler omkring sektionering, detaljering og udveksling får derfor i langt højere grad betydning for gennemførelsen af et koordineret og digitalt projekteret byggeprojekt. Luftfoto af Nyt Himmelev Behandlingshjem 10

11 Begrebsforklaring: Building Information Modeling (BIM) Begrebet Building Information Modelling kan defineres som to ting: 1. Building Information Modelling-metoden 2. Building Information Model-produktet Det interessante er ikke produktet, men metoden Building Information Modelling, som kan defineres som en kontinuerligt udviklende metode til konkretiseret anvendelse og implementering af digital projekthåndtering, koordinering og genanvendelse af data i byggeriets livscyklus. En BIM-model kan derfor ikke defineres som en model projekteret i en bestemt applikation, men som produktet af en bestemt metode (Building Information Modelling) og den specifikke anvendelse af modellen til at samarbejde, koordinere og genanvende data i et byggeriets design, produktions- og driftsfaser. Produkt = Metode + Anvendelse Metoden = Building + Information + Modelling Mængden af data i byggeprojekter er stærkt stigende. 3D-modellen er derfor blevet et naturligt kontaktpunkt, idet data bliver visuelt tilgængelige og anvendelige i bygningens virtuelle præsentation. Metoden Building Information Modelling kan således defineres som den metode, der sikrer en struktureret og metodisk adgang til information på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt. BIMs betydning for det enkelte projekt og i den enkelte virksomhed kan illustreres således: Konceptniveau Programmering Design Udførelse Drift Genanvendelse Produkt = Metode + anvendelse Metoden = Building + Information + Modelling Projektniveau Koordinering udveksling og samarbejde Virksomhedsniveau Strategi, metode og teknik 11

12 KAPITEL 2 BIM-implementering på ledelsesniveau Overvej din virksomheds BIM-strategi Der er mange strategiske overvejelser, der skal være på plads, inden man går i gang med et digitalt byggeprojekt, ændring af metode og måske nye digitale værktøjer. Det er nødvendigt at vurdere, hvilken betydning implementeringen af Det Digitale Byggeri og BIM vil have for virksomheden inden for en lang række områder. De nye metoder og applikationer indføres for at gøre arbejdet nemmere, men omlægninger og mere komplekse værktøjer kan hurtigt gøre det besværligt at udføre sit daglige arbejde. Digitale værktøjer og metoder stiller større krav til planlægning, projektforberedelse og videnstruktur. Det er essentielt, at ledelsen forstår disse udfordringer og skaber en klar målsætning og planlægning, der giver medarbejderne de nødvendige ressourcer og momentum til at udføre opgaven. Analysér din virksomhed Hvordan vil BIM forandre virksomheden? Hvad er omkostningerne ved BIM? Hvad er holdningen til BIM blandt medarbejderne? Hvilken betydning har BIM for virksomhedens arbejdsgange? Hvilke nye roller skal skabes i virksomheden for at håndtere BIM? Hvordan får medarbejderne de nødvendige ressourcer til at anvende BIM? Lav en handlingsplan Inden virksomheden implementerer de nye digitale værktøjer, skal der udarbejdes en strategisk handlingsplan. En sådan plan skal indeholde en strategi for virksomhedens udvikling, som fx indeholder mål og visioner. Hvor skal virksomheden bevæge sig hen, og hvordan skal vi nå de mål og visioner, vi stræber efter? Lav en software-strategi Samtidig skal de ansvarlige udvælge hvilke nye værktøjer og metoder, der skal anvendes i virksomheden, hvordan de skal anvendes, og ikke mindst hvordan de skal implementeres. Det er vigtigt, at udvælgelsen af nye værktøjer og metoder sker på baggrund af en grundig analyse af funktionalitet, interoperabilitet, udviklingsperspektiv og samspillet med andre applikationer både internt og eksternt. Det er centralt at undersøge disse aspekter, da det betyder store omkostninger til software og kompetencer at tage de forkerte valg. Skab fælles mål En god handlings- og implementeringsplan kan bruges aktivt til at skabe et fælles mål på alle niveauer i virksomheden og gøre planlægningen af implementeringen målbar og tilgængelig i virksomheden. Tænk over: Hvad er vores mål med at bruge BIM? Hvordan kan vi nå vores mål og vision? Hvilken software har vi brug for? 12

13 "At skabe det rigtige team omkring opgaven er vigtigt. Det rigtige team er med til at sikre, at virksomheden kontinuerligt får tilført ny, relevant og nødvendig viden til projektet." - Asbjørn Levring, Teknologisk Institut/Implementeringsnetværkets task force Skab det rigtige team Teamet skal om muligt sammensættes af ildsjæle, som involveres i tværfaglige netværk og udviklingsaktiviteter, der gør dem i stand til at planlægge og vedligeholde virksomhedens vidensniveau og teknologiske infrastruktur, templates og virksomhedsspecifikke standarder og metoder. Kompetenceplanlægning I den forbindelse er kompetenceplanlægning et andet centralt område, fordi læring af konkrete værktøjer skal placeres i forhold til de planlagte projekteringsopgaver. Dog er det vigtigt, at medarbejderne kommer i gang med værktøjerne af egen drift, idet medarbejderens nødvendige kompetenceniveau er afhængig af medarbejdernes egen læringsindsats. Derfor er det også nødvendigt at sikre en rollefordeling, der gør det muligt at anvende virksomhedens faglige ressourcer, også selvom medarbejderne ikke har tilegnet sig de nyeste digitale kompetencer. Ledelsen skal overveje, hvordan dette vil påvirke virksomhedens organisation, så de digitale muligheder understøtter virksomhedens faglige kompetencer og ressourcer bedst muligt. De digitale kompetencer skal give plads til en øget faglighed og ikke fjerne fokus fra det centrale - nemlig at skabe et godt byggeprojekt. Tænk over INGENIØRENS ERFARINGER "Sidemandsoplæring er et godt værktøj." ARKITEKTENS ERFARINGER "Vi skal bruge vores kompetencer mere bredt." Sammensæt team af ildsjæle Læring skal foregå på planlagte projekteringsopgaver Hvordan understøtter de digitale kompetencer virksomhedens ressourcer bedst muligt? Gennemfør et pilotprojekt Det anbefales, at et pilotprojekt bliver udført på et konkret projekt og ikke et fiktivt eller allerede udført projekt. Årsagen er, at svære problemområder typisk vil blive omgået og negligeret, hvis pilotprojektet er fiktivt eller allerede udført. Et pilotprojekt baseret på et konkret projekt vil føre til mere konkrete løsninger, da udfordringer og problemområder vil vise sig løbende gennem projektet. Det vil dog altid være en fordel, at konkrete pilotprojekter bliver udført på baggrund af den nødvendige forberedelse og test af virksomhedens workflow og applikationer. 13

14 KAPITEL 3 BIM-implementering på projektniveau "I det hele taget indebærer den modelbaserede byggeproces, at man skal have flere forudsætninger på plads på forhånd eller meget tidligt i forløbet. Det skal der sættes god tid af til. En koncentreret og fokuseret opstart er simpelthen forudsætningen for et effektivt samarbejde og et godt flow, fordi så meget skal afklares og aftales og planlægges på forhånd." - Sten Legène, B. Nygaard Sørensen Projektforberedelse i praksis Projektforberedelse er centralt for at sikre de rigtige rammer i et digitalt byggeprojekt. Nyt Himmelev Behandlingshjem blev som mange andre byggeprojekter gennemført med meget kort projektforberedelse. Derfor er dette kapitel et forsøg på at give andre det nødvendige grundlag til at kunne stille de rigtige spørgsmål og dermed sikre de bedste rammer for det næste digitale byggeprojekt i virksomheden. Langt de fleste byggeprojekter udføres i projektteams, der ikke arbejder sammen til dagligt, og af virksomheder, der ikke bruger de samme digitale værktøjer, metoder eller standarder. Derfor er det også svært at opstille en standardskabelon for, hvordan et digitalt byggeprojekt kan gennemføres. Det er task forcens vurdering, at de bedste rammer altid skabes i spekteret mellem metode, standarder og workflow. Traditionelle CAD-manualer er ikke tilstrækkelige for at sikre et godt workflow internt i virksomheden, ligesom den eksisterende IKT-specifikation ikke er tilstrækkelig for at sikre koordinering og udveksling i samspillet mellem de forskellige parter i et byggeprojekt. Analysér projektets rammer Det anbefales at skabe et fleksibelt workflow internt i virksomheden for at sikre, at der ageres i overensstemmelse med projektets rammer. Et fleksibelt workflow skabes ved grundigt at analysere projektets rammer. Er det underlagt de statslige bygherrekrav? Så skal der udveksles i IFC. Hvilke applikationer sidder de andre rådgivere med? Osv. Visualisering af ventilationsinstallation, Nyt Himmelev Behandlingshjem 14

15 Opstil scenarier Det bedste råd er at have klare aftaler i virksomheden om, hvordan man håndterer forskellige senarier. Fx "Sådan gør vi, når vi arbejder i samme applikation". Eller: "Sådan gør vi i statslige byggeprojekter" osv. Man kan analysere sit projekt ud fra denne forenklede model: Valg af scenarie Uanset hvor dygtig du eller din virksomheder er til at anvende digitale værktøjer eller processer, er det ingen hemmelighed, at vi ikke er alene i et digitalt byggeprojekt. Det er sjældent, at vi fuldstændigt frit kan definere det enkelte projekts rammer og kontekst. Vi vil altid opleve differentierede krav, nye samarbejdspartnere og segmenterede værktøjer i det enkelte projekt. Derfor er det vigtigt at analysere og skabe et internt workflow, der er fleksibelt og tilpasningsdygtigt. Projektforberedelse En grundig analyse af projektets scenarie er udgangspunktet for at anvende kompetencer, standarder, digitale værktøjer og aftalegrundlag aktivt og intelligent i projektet. Har vi de rigtige kompetencer og indsætningspunkter? Hvordan anvender vi DBK? Størrelsen af projektet og mange forskellige faktorer har betydning for selve modelleringen og projekteringen. BIM-modellering og -projektering Uanset anvendelsen af mere intelligent værktøj er det stadig helt centralt, at der tages stilling til struktur, opbygning og planlægning af modellen. Overordnede standarder og nye værktøjer er langt fra nok til at sikre en problemfri og mere fejlsikret projektering. Hvis vi skal anvende mange af de nye muligheder, der ligger foran os, bliver vi simpelthen nødt til at planlægge og strukturere vores arbejde langt tidligere. Valg af scenarie Projektforberedelse BIM modellering og projektering Analyser projektets kontekst Statsligt eller ej? Samarbejdspartnere og applikationer IKT-specifikationer Rollefordeling Projektspecifikation 2D vs. 3D Anvendelse af standarder Geometrisk ansvarsfordeling og udveksling Kompetencer, rettigheder og opgaver Detaljering, grafisk udtryk og opsætning Kodning, Kvalitetsikring og navngivning mv. 15

16 IKT-specifikation som projektets omdrejningspunkt Samarbejde i mere komplekse applikationer betyder, at IKT-specifikationen (aftalegrundlaget) bør være det omdrejningspunkt, der sikrer den nødvendige koordinering af projektets standarder og metoder. Desværre er erfaringen, at aftalegrundlaget ikke er fyldestgørende til netop dette formål. Derfor bliver specifikationen ikke det aktive redskab i projektet, den var tiltænkt. Et godt eksempel er koordinering af projektet i de enkelte applikationer. Bliver funktionerne ikke aftalt til bunds, kan det betyde mange timers ekstraarbejde. Overvej derfor projektets kompleksitet i forhold til applikationer og metode. Denne overvejelse skal indgå i projektets aftaler. Den hardware og software, vi arbejder med i dag, har visse begrænsninger i ydeevne. Sørg derfor for, at BIM-modellen struktureres, deles og detaljeres med disse betragtninger in mente. TÆNK OVER Aftal hvilke applikationer og metoder, der bruges i projektet. Opdateringer og koordineringen af BIM- modellen har vital betydning for dine samarbejdsparter, og det er vigtigt, at disse aftaler bliver taget alvorligt. Projektguide til intelligent kravstillelse i det digitale byggeri "Som det første lavede vi en IKT-aftale for byggesagen. Vi satte os simpelthen sammen ved en workshop og drøftede de forskellige IT-anvendelser igennem og aftalte hvordan det skulle køre. På bedste lean-maner forsøgte vi, med kulørte sedler på tavlen for de forskellige aktiviteter og forudsætninger, at lave en fælles procesplan." - Sten Legéne, B. Nygaard Sørensen A/S Lav klare aftaler om brug af standarder Implementering af standarder fra bips 3D-CAD-manual og 3D-arbejdsmetode giver en overordnet begrebsforklaring, men der kan ikke projekteres direkte efter disse standarder. Det er vigtigt at huske, at der ikke er noget krav til parternes interne håndtering i forbindelse med Det Digitale Byggeri, og at standarder og aftaleforhold kun er gældende i forbindelse med udveksling af projektmateriale. I Nyt Himmelev-projektet har der ikke været problemer med at anvende standarder fra Det Digitale Byggeri, men man kan så diskutere gevinsten af de enkelte standarder. Dansk Bygge Klassifikation (DBK) er anvendt i projektet og kan bruges til at kæde informationer mellem modelrelateret projektmateriale, hvis DBK bruges på et skrabet niveau, der gør den til en entydig klassifikation, så der kan skabes referencer til det enkelte objekt. ARKITEKTENS ERFARINGER " Der er behov for bedre koordinering af konstruktioner og konstruktionsanalyse med andre deltagere." "Detaljering skal planlægges og overvejes." "Dobbeltarbejde kan undgås ved koordinering." INGENIØRENS ERFARINGER "Beslutningsgrundlaget skal koordineres." TÆNK OVER Gør jer klart, hvilke standarder der er gældende i projektet, og lav klare aftaler om kring, hvordan standarderne skal anvendes i det fælles workflow. 16

17 17

18 Definér den geometriske ansvarsfordeling Hvem gør hvad, og hvordan sikrer vi en samlet, koordineret model? I Nyt Himmelev Behandlingshjem brugte vi det databasestyrede modelleringsprogram Revit med fagmodeller for arkitekten og konstruktions- og installationsingeniøren. Når vi arbejder med BIM-modellering i denne type databasestyret software, har det stor betydning for den geometriske ansvarsfordeling. Mange har den opfattelse, at der tegnes en arkitekt-, installations- og konstruktionsmodel, der tilsammen giver det færdige produkt. Dette er grundlæggende forkert. Arkitekten projekterer arkitektmodellen, installationsingeniøren definerer installationsmodellen og konstruktionsingeniøren konstruktionsmodellen. Igennem denne proces koordineres og kvalitetssikres de enkelte modeller kontinuerligt i et samspil, der tilsammen giver et fejlsikret produkt. Det har vi set flere eksempler på i Nyt Himmelev-projektet i forbindelse med opdeling og detaljering i de enkelte fagmodeller med hensyn til generering af tegningsmateriale og mapping til kalkulationsbiblioteker og priskuranter. Den geometriske ansvarsfordeling skal derfor defineres, så man kan anvende modellen aktivt i forbindelse med analyser, simuleringer og kalkulationer som grundlag for projektets udbudsforretning. Visualisering af ventilationsinstallation, Nyt Himmelev Behandlingshjem TÆNK OVER Lav gode aftaler og koordinér deling af BIM-modellen: Hvem skal bruge modellen til hvad og hvornår? Hvilken model anvendes til kalkulation og mængdeudtræk? Hvem ejer modellen, når projektet er færdigt? 18

19 Afklar projektets kompleksitet i forhold til BIM Start altid dit næste BIM-projekt med en afklaring af projektets kompleksitet i forhold til BIM. Denne afklaring af projektet er nødvendig for at gennemføre et succesfuldt og rentabelt BIM-projekt. Modellens størrelse og geometriske kompleksitet skal vurderes for at afgøre, om projektet skal opdeles i flere filer og worksets, der skal kunne modelleres i 3D, hvor det er rentabelt, anvendeligt og nødvendigt. 3D-modellering er som hovedregel forbeholdt større bygningselementer, hvor detaljering af fx armering, beslag, skruer og andre delelementer hovedsageligt detaljeres i 2D og kun skal udføres i enkelte knudepunkter, hvis dette skønnes at være en absolut nødvendighed. Dette skyldes blandt andet, at de PC'er, vi almindeligvis arbejder på i dag, har en begrænset ydeevne, hvilket sætter restriktioner i den totale datamængde, der kan håndteres på hver arbejdsstation. Computerkraften Computerkraften bør altid indgå i vores overvejelser, når vi starter et nyt projekt. Samtidig skal modellens detaljering, koordineres således, at den understøtter struktur i kalkulations- og beskrivelsesobjekter. Den værste fejlmelding, man kan få Computerkraften skal være i orden! Afprøvningsprojektets deltagere 19

20 Lav en god rollefordeling og BIM-organisation Rollefordeling internt i virksomheden og eksternt i projektet bliver en mere og mere nødvendig og vigtig del af en velfungerende digital infrastruktur. En god rollefordeling etableres for at vedligeholde virksomhedens digitale infrastruktur, vidensniveau og for at sikre kontinuerlig tilgang af ny viden til virksomheden. INGENIØRENS ERFARINGER "Nye roller omkring koordinering af projektet kræver den nødvendige tid." Kompetenceprofil "Kompetenceniveauet skal En profil af medarbejdernes kompetencer kan anvendes til at sammensætte teams til den enkelte opgave internt og til være i orden, så vores fokus kan koordinering Valg af modellen scenarie eksternt. Projektforberedelse ændre sig." BIM modellering og projekterin Vi definerer medarbejderens kompetencer og rolle med udgangspunkt Analyser i tre projektets niveauer: ekspert, bruger og viewer. Medarbejderens kontekst niveau vurderes inden for tre områder: strategi, metode og teknik, som figuren herunder viser. Har Statsligt medarbejderen eller ej? ekspertniveau i alle områder, er han ekspert og får derfor særlige rettigheder og ansvar. Samarbejdspartnere og Kompetenceprofilen kan anvendes til at sammensætte vs. 3D teams til applikationer den enkelte opgave internt og til koordinering af modellen eksternt. IKT-specifikationer Rollefordeling Projektspecifikation 2D Anvendelse af standarder Geometrisk ansvarsfordeling og udveksling Kompetencer, rettigheder og opgaver Detaljering, grafisk udtryk og opsætning Kodning, Kvalitetsikring og navngivning mv Kompetenceprofil Strategi Metode Teknik - Indsamling af ny viden - Kompetenceplanlægning og uddannelse - Strategiske beslutninger software/hardware - Vedligeholde og udvikle metode og workflow - Vedligeholdelse af digitalinfrastruktur - Internt og eksternt UVM - Tekniske kompetencer - Nødvendig viden om digital infrastruktur - Nødvendig viden om workflow Medarbejderens kompetencer vurderes i forhold til strategi, metode og teknik 20

21 "Når man fra begyndelsen er presset af en temmelig stram tidsplan, er det noget rod, hvis projekteringsmøderne både skal tage stilling til projekteringsspørgsmål og håndtere udfordringerne med at få projekteringssoftwaren til at makke ret. Hen ad vejen lærte vi at skille teknikproblemerne ud i nogle særlige BIM-møder, hvor vi så kunne hjælpe hinanden eller få support til at overvinde problemerne. Det var den rigtige løsning." - Sten Legéne, B. Nygaard Sørensen A/S BIM-modellering og projektering i praksis Nyt Himmelev behandlingshjem er projekteret i Revit, og der er modelleret fagmodeller for arkitekt og konstruktionsog installationsingeniør. Det sætter projektet i en kontekst, hvor vi har arbejdet med 3 projekteringsfaser: Analyse Modelleringsfasen Detaljeringsfasen Opret bibliotek over bygningsdele Mere komplekse applikationer betyder, at den faglige og digitale analyse af projektet er vigtigere end nogensinde. Traditionelle projekteringsdyder som materiale- og konstruktionsanalyser bør sættes i en digital kontekst og transformeres til en mere tidssvarende og sagsspecifik bygningsdeloversigt eller et bibliotek. Biblioteket anvendes til at analysere de respektive bygningsdeles tekniske opbygning og faglige indhold samt at sikre klare aftaler omkring kodning, navngivning, grafisk udtryk og detaljeringsniveau. Biblioteket bør koordineres med de øvrige rådgivere. Selvom vi arbejder med parametriske objekter i intelligente applikationer, er det tidskrævende at lave større ændringer af modellens konstruktionsopbygning og struktur sent i projektforløbet. Få derfor de overordnede beslutninger på plads så tidligt som muligt. Anvendelse af BIM kræver planlægning og koordinering mellem alle byggeriets parter fra start 21

22 Inden optegning af modellen Inden optegningen af modellen starter, er det vigtigt at have følgende ting på plads: Gulvopbygninger Koter for færdigt gulv Tagopbygning Rumhøjder Primære vægkonstruktioner Modellering Med udgangspunkt i bygningsdeloversigt oprettes og loades de rigtige objekter til projektet fra et tilhørende bibliotek. Det er vigtigt at sikre sig, at indsættelsespunkter og referencepunkter oprettes og linkes, så modellen kan koordineres i samspil med øvrige rådgivere. Det er meget forskelligt, hvad grundlaget for modelleringen er og indeholder. Detaljering Detaljering i databasestyret de bygningsapplikationer effektiviseres via 3D-overbygning på view/udtræk af den samlede model. I detaljeringsfasen af projekteringsprocessen skal modellen være på et acceptabelt indholdsniveau, og vigtige beslutninger med indflydelse på geometrisk udformning være truffet. Det skyldes, at selvom 2D-detaljering kan låses til bygningsobjekter, er det et større arbejde at udføre på samtlige knudepunkter, og det skaber hurtigt konflikter i samspillet mellem 2D- og 3D-objekter. Detaljeringen skal samtidig koordineres i forhold til worksets og filopdeling af hovedgeometrien. Målsætning Koncept Design Ide Information Analyse Analyse Design Analyse Test Ide Design Analyse Information Design Test Analyse Ide Design Analyse Analyse Design Test Design Design Analyse Figuren viser en iterativ og integreret designproces for Building Information Modelling Erfaringer fra nyt Himmelev Behandlingshjem Behandlingshjemmet var udgangspunktet et meget detaljeret projektforslag i ACA. Det var svært at importere direkte og betød, at mange beslutninger også blev importeret direkte uden at blive vurderet i analysefasen. Koordinering af designmæssige beslutninger kan ikke erstatte almindelig kommunikation mellem projektet parter. 22

23 Opsamling Det kræver tid, energi og økonomi, når virksomheder skal opgradere deres færdigheder i 3D-modellering og Det Digitale Byggeri. Sådan var det også i Nyt Himmelevprojektet. Implementeringen af nye teknologier betyder ændringer på alle niveauer i og imellem virksomhederne. På den måde er det en flersidet forandringsproces, når virksomheder skal implementere de digitale principper. Når alt dette er sagt, kan vi alligevel konstatere, at implementeringsprojektet i forbindelse med Nyt Himmelev er banebrydende. Vi har i en periode på ca. 3-4 måneder formået at geare alle aktørerne i projektet til at håndtere aspekterne i Det Digitale Byggeri på et både teoretisk og praktisk niveau. Men det sker ikke ved kun at skabe vejledninger i 3D-arbejdsmetode. Ændringer af ydelsesbeskrivelser, traditionelle rollemønstre, organisation og mindset er en nødvendighed. Og det er vigtigt, at den enkelte virksomhed har en klar vision og strategi for implementering, forankring og udvikling af DDB. Asbjørn Levring, konsulent, Teknologisk Institut, Implementeringsnetværkets task force Altid huske, aldrig glemme BIM og byggeprojektet Analysér og klarlæg projektets kompleksitet i forhold til BIM. Sæt god tid af i projektets indledende fase erfaringer viser, at flere beslutninger skal tages tidligere i projektforløbet. Læg vægt på projektstart og planlægning. Gennemfør et pilotprojekt på et konkret byggeprojekt. BIM og medarbejderne Frigør medarbejdere til BIM-projektet. Sammensæt det rigtige team. Vurdér medarbejdernes kompetencer og lav en læringsplan. Skil lærings- og projektrelaterede beslutninger ad. BIM og forretningen Lav en softwarestrategi. Tilpas forretningsgangen til BIM. Spild ikke tiden - brug eksterne rådgivere og erfaring udefra (hjælp til selvhjælp). Analysér projektets højder, længder, bredder, materialer, konstruktioner. Videndeling og koordinering Lav gode aftaler og koordiner deling af BIM-modellen. Lav fælles aftaler om modellens detaljeringsgrad. Etablér en projektgruppe, der samarbejder på en fælles lokalitet. Skab rammer for videndeling: Kommuniker fx omkring modellen via et forum eller en sharepoint-løsning. Byggeweb er ikke tilstrækkeligt. Mere viden På kan du finde mere viden om Det Digitale Byggeri og BIM og hente praktiske eksempler og værktøjer til at arbejde digitalt. Du kan også læse mere om erfaringerne fra byggeriet af Nyt Himmelev Behandlingshjem og andre afprøvningsprojekter i forbindelse med Implementeringsnetværkets projekt "Ny viden til byggefagene". 23

24 24

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering BIM-implementering og praktisk projekthåndtering Miniguide til at håndtere forandringsprocessen, når din virksomhed skal implementere Building Information Modelling (BIM) 1 Hvem står bag denne miniguide?

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem

Modelbaseret kalkulation. Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem Modelbaseret kalkulation Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt Himmelev Behandlingshjem 1 Hvad er Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri? Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS VELKOMMEN Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding Navitas projektet Bygherre: IHA-AAMS-ISP-AAK Totalentreprise Arkitekter: Kjaer & Richter A/S Christensen & Co arkitekter a/s

Læs mere

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver BIM I ANLÆG BIM Aarhus Kipevu Oil Terminal, Mombasa, Kenya NETVÆRKSMØDE 20170601, THOMAS LUNDSGAARD Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 1 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation til bygherrekrav vedrørende 3D Modeller er udarbejdet af B3D-konsortiet bestående

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Erfaringer fra Nyt fængsel Falster. - 8 anbefalinger til, hvordan man som bygherre stiller de rigtige krav til rådgiverens digitale aflevering

Erfaringer fra Nyt fængsel Falster. - 8 anbefalinger til, hvordan man som bygherre stiller de rigtige krav til rådgiverens digitale aflevering Erfaringer fra Nyt fængsel Falster - 8 anbefalinger til, hvordan man som bygherre stiller de rigtige krav til rådgiverens digitale aflevering 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

Implementering af Modelbaseret kalkulation hos entreprenøren

Implementering af Modelbaseret kalkulation hos entreprenøren Implementering af Modelbaseret kalkulation hos entreprenøren Brian Jespersen 7. S e m e s t e r s p e c i a l e B y g n i n g s k o n s t r u k t ø r u d d a n n e l s e n F o r f a t t e r : B r i a n

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen?

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Seminar Aarhus 8. marts Dagens formål Orientering om behovsanalysen og cunecos projektplaner Jeres feedback Program 13.00: Velkomst 13.10: Præsentation af

Læs mere

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK Revit 2017 BIM-Introduktion NTI CADcenter A/S 2016 Revideret: 03-08-2016 Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BIM-INTRODUKTION... 3 HVAD ER

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

Byggesagens faser og workflow

Byggesagens faser og workflow Byggesagens faser og workflow En byggesags projektering strækker sig over mange faser, der gradvist øger projekteringsmaterialets detaljering. En yderligere udfordring er, at en lang række interessenter

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning og det digitale byggeri Præsentation: Niels Christian Toppenberg, afdelingsleder bygherrerådgivning Bascon A/S Særlig interesse for aftaleforhold og rådgiverydelser

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2011

Byggeri og Planlægning 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2011 Vejledning om digitalt projektering Udkast 10. november 2011 [Dobbelklik > vælg billede tilpas til 16,0 cm bredt, 8 cm højt maks. 10 cm højt] Foreningen

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere