Københavns Kommune Københavns Ejendomme 19. februar 2008 Udbudsbetingelser emcon a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Københavns Ejendomme 19. februar 2008 Udbudsbetingelser emcon a/s"

Transkript

1 Københavns Kommune Københavns Ejendomme 19. februar 2008 Renovering af Bavnehøj Friluftsbad, København Udbudsbetingelser Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon a/s reg. nr CVR nr

2 UDARBEJDET AF: JOHN KLINKE Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING Bygherren den ordregivende myndighed Bygherrens organisation Opgavebetegnelse Tilbudsgrundlag Besigtigelse Indgåelse af aftale om totalrådgivning Oplysningspligt TILBUDSAFGIVELSE Tilbudsgivere Tilbudsfasen Vedståelse Forbehold Aflevering af tilbud Vederlag OPGAVEN Indledning Baggrund Tilstandsvurdering Målgruppe Målsætning og succeskriterier Projektet i hovedtræk Miljø- og geoteknik Motionsbassin Morskabsbassin LEGEPLADS Vandbehandlingsanlæg Omklædnings- og badefaciliteter Forsyningsforhold Udvendige forhold Adgang til området Driftsforhold Personaleforhold Tidsplan Økonomisk ramme Totalrådgiverens ydelser Bygherrens ydelser Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon a/s reg. nr CVR nr

3 19. februar TILBUDDETS FORM OG INDHOLD Generelt Pris (udfyldt tilbudsliste) Tidsplan og opgave- og procesbeskivelse Tidsplan Opgave- og procesbeskrivelse Projektorganisation og bemanding Organisationsplan Bemandingsplan CV er Erklæring om arbejdsmiljø Totalrådgiveraftale Anlægsbudget BEDØMMELSE AF TILBUD Bedømmelsens forløb Vurderingsmodel Resultat af bedømmelsen BILAG 1 Situationsplan 2 Luftfoto Bavnehøj Friluftsbad 3 Tilstandsvurdering af bassiner og tekniske anlæg ved Bavnehøj Friluftsbad, dateret 15. april 2005, udarbejdet af Teknologisk Institut 4 Bavnehøj Friluftsbad, tilstandsvurdering, dateret 22. januar 2008, udarbejdet af FORCE Technology 5 Notat vedrørende Bavnehøj Friluftsbad: Vurdering af soppebassin, dateret 25. januar 2008, udarbejdet af FORCE Technology Bilag til rådgiveraftale TR6 Miljøkrav til rådgiver af december 2006 TR7 TR8 TR9 Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination Social klausul Københavns Ejendommes krav til eksterne leverandørers personalepolitik, november 2006 Standardentreprisekontrakt inkl. bilag TR11 Paradigma for arbejdsgaranti (entreprenør) TR12 E-fakturering i Københavns Ejendomme rådgiver TR13 CAD-manual for Københavns Ejendomme (4. revision) TR14 Aflevering af data og dokumentation vedr. projekt TR18 Miljø i byggeri og anlæg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, 2006 TR19 Krav om partikelfiltre 2004 (entreprenør)

4 19. februar 2008 TR20 Arbejdsklausul Københavns Ejendommes krav til anvendelse af udenlandsk arbejdskraft, februar 2007 TR21 Afleveringsprocedure for entreprenøren, Københavns Ejendomme, februar 2007 TR22 Tro og love erklæring om gæld til det offentlige

5 side 1/19 1 ORIENTERING 1.1 Bygherren den ordregivende myndighed Bygherren er: Københavns Kommune Københavns Ejendomme Gyldenløvesgade København V I forbindelse med totalrådgiveraftalen betegnes bygherren også klienten. 1.2 Bygherrens organisation Projektleder: Kejd projekt, v/ Jørgen Dan Christensen Bruger: Kultur- og Fritidsforvaltningen KFF Fritid & Idræt V/ Mikkel Emborg KFF bestillerenheden V/ Benjamin Bak KFF Team Bade V/ Lars Amelang Bygherrerådgiver: Emcon A/S Ordrupvej Charlottenlund Att: John Klinke 1.3 Opgavebetegnelse Nærværende udbudsbetingelser omfatter udbud og kontrahering af aftale vedrørende arkitekt- og ingeniørrådgivning i totalrådgivning. Opgaven betegnes herefter totalrådgivning. Aftalen om totalrådgivning skal anvendes i forbindelse med ombygning og renovering af Bavnehøj Friluftsbad, Enghavevej, København. 1.4 Tilbudsgrundlag Tilbud skal afgives på følgende grundlag:

6 side 2/19 1. Eventuelle rettelsesblade i tilbudsfasen vil i givet fald blive lagt på 2. Udbudsbrev 3. Nærværende Udbudsbetingelser incl. bilag 4. Tilbudsliste (bilag TR3) 5. Totalrådgiveraftale, bilag TR, inkl. bilag Tilbud skal afgives på dansk. Kontraktsproget er dansk og arbejdssproget er dansk, men kan i specifikke tilfælde fraviges efter aftale med klienten. 1.5 Besigtigelse Der afholdes besigtigelse torsdag den 28. februar 2008 kl Mødested: Enghavevej 90, 2450 København SV, Bavnehøj Idrætsanlæg i forhallen. 1.6 Indgåelse af aftale om totalrådgivning Bygherren vil ud fra det opstillede tildelingskriterium og tilhørende underkriterier bedømme tilbuddene og indgå aftale som anført i afsnit 5, Bedømmelse af tilbud og aftaleindgåelse. Opgaven forventes overdraget i april Oplysningspligt Til opfyldelse af bygherrens oplysningspligt om forpligtelser vedrørende skatter og afgifter samt miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt anføres følgende: Der henvises til Udbudsdirektivets artikel 27 og 4 i bekendtgørelse nr. 937 af , der gennemfører udbudsdirektivet i Danmark samt Konkurrencestyrelsens hjemmeside under Til opfyldelse af ordregivers oplysningspligt henvises til skemaer nedenfor: Oplysning om skatter og afgifter Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter: Officielt navn: Skat Adresse: Østbanegade 123 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: Postnummer: 2100 Telefon: Land: Danmark

7 side 3/19 Internetadresse (URL): Fax: Oplysning om miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø: Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse: Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 1401 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår: Officielt navn: Arbejdstilsynet Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 2100 Telefon: Fax: Land: Danmark

8 side 4/19 2 TILBUDSAFGIVELSE 2.1 Tilbudsgivere Bygherren har efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse S prækvalificeret 5 rådgivere til at afgive tilbud på totalrådgivningen. 2.2 Tilbudsfasen Al henvendelse vedrørende tilbuddet skal ske til EMCON A/S Ordrupvej Charlottenlund Att. John Klinke Telefon: Telefax: Skriftlig henvendelse kan ske pr. brev, fax eller . Alle spørgsmål skal stilles skriftligt og de vil blive besvaret skriftligt og lagt som rettelsesblad på Sidste frist for modtagelse af spørgsmål er mandag den 10. marts Spørgsmål modtaget efter denne frist vil kun blive besvaret såfremt det er muligt. Eventuelle rettelsesblade lægges senest fredag den 14. marts Vedståelse Tilbud skal vedstås i 3 måneder fra afleveringsfristen. 2.4 Forbehold Hvis tilbuddet indeholder væsentlige forbehold herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, som strider mod udbudsmaterialet, vil dette medføre, at klienten kan erklære et sådant tilbud for ukonditionsmæssigt, hvorved tilbuddet ikke optages til bedømmelse. Klienten afgør, hvorvidt der foreligger et forbehold og om det er væsentligt. Eventuelle ikke væsentlige forbehold vil blive prissat af klienten, og prisen vil blive tillagt tilbuddet. Tilbudsgiveren kan på grund af ligebehandlingsreglerne ikke spørges om eventuelle forbeholds prissætning. Tilbudsgiverne anmodes derfor om nøje at overveje karakteren og omfanget af eventuelle forbehold, og søge alle eventuelle usikkerheder afklaret i tilbudsfasen inden tilbudsafgivelsen.

9 side 5/ Aflevering af tilbud Tidspunkt for aflevering af tilbud fremgår af udbudsbrevet. Tilbud kan ikke afleveres elektronisk. Tilbud skal afleveres i 3 papireksemplarer samt 1 CD-rom med en elektronisk kopi af materialet, alt samlet i en lukket kuvert mærket TILBUD, Københavns Kommune, Renovering af Bavnehøj Friluftsbad, København. Tilbud skal afleveres til: EMCON A/S Ordrupvej Charlottenlund Att. John Klinke Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgivernes tilstedeværelse. 2.6 Vederlag Der betales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og efterfølgende kontraktindgåelse.

10 side 6/19 3 OPGAVEN 3.1 Indledning Bavnehøj Friluftsbad er beliggende i tilknytning til Bavnehøj Idrætsanlæg på adressen Enghavevej 90, 2450 København V. Oversigt over Bavnehøj Friluftsbad fremgår af situationsplanen, bilag 1 samt luftfoto, bilag 2. Nærværende beskrivelse af opgaven er udarbejdet i et tæt samarbejde med Kejd, bestillerenheden, fritid & idræt samt Team Bade. 3.2 Baggrund Bavnehøj Friluftsbad blev opført i 1967 og omfatter i hovedtræk følgende: Øvebassin (morskabsbassin): Længde på 25 m, bredde 12,5 m og dybde 1,3 m. Bassinet er med 6 sideindløb, 3 sideudløb samt 2 bundudløb og 8 skulperendeudløb. Svømmebassin (motionsbassin): Længde 25 m, bredde 12,5 m, dybde 0,9 m til 3,0 m. Bassinet har 3 skulperendeafløb på hver langside samt 2 bundudløb i den dybe del. Indløb sker i gavl i den lave del med 5 sideindløbsdyser. Soppebassin: Bassinet er 5 m langt, 5 m bredt, dybde 0,3 m. Bassinet har 1 bundindløbsrist og 2 sideudløb samt afløb fra bund. Vandbehandlingsanlæg: Der er fælles vandbehandlingsanlæg for alle bassiner. Udløb fra bassiner ledes til pumpesump og der er monteret spædevandsarrangement. Vandet cirkulerer over grovfilter med diameter 0.7 m, højde 1,1 m, dernæst via 1 pumpe. Ydelse 370 m³/h ved 12,3 mvs, 1420 o/min. Vandet renses via cirkulation over betontryksandfiltre med et skønnet filterareal på 28 m². Anlægget er forsynet med kulfilter med en diameter ø650, max. driftflow 4 m³/h, 6,5 m³/h ved returskyl. Anlægget er forsynet med luftskylning, og der er ingen skyllevandstank.

11 side 7/19 Der er kemikalierum for henholdsvis syre og klor med sikkerhedsskabe. Bassinvandet desinficeres med klor og ph justeres med saltsyre. I syrerummet er placeret en L lagertank, endvidere er der monteret dagtank samt sikkerhedsskab for syredocering. I klorrummet er placeret en L lagertank, endvidere er der monteret dagtank samt sikkerhedsskab for klordocering. Omklædningsfaciliteter m.m.: Til friluftsbadet hører en bygning i 1 etage. Bygninger indeholder en lille hal, bade- og omklædningsfaciliteter for damer og herrer, saunaer for damer og herrer, portgennemgang samt teknikrum med vandbehandlingsanlæg. Friluftsbadet er ikke blevet væsentligt renoveret siden det blev taget i brug, hvorfor det i 2004 blev lukket på grund af nedslidning. Borgerrepræsentationen besluttede den 11. oktober 2007 at afsætte 18 mio. kr. i budget 2008 til en renovering af Bavnehøj Friluftsbad (BR 371/2007). 3.3 Tilstandsvurdering Der henvises til vedlagte rapporter: Tilstandsvurdering af bassiner og tekniske anlæg ved Bavnehøj Friluftsbad dateret 15. april 2005, udarbejdet af Teknologisk Institut Bavnehøj Friluftsbad, tilstandsvurdering, dateret 22. januar 2008, udarbejdet af FORCE Technology Notat vedrørende Bavnehøj Friluftsbad: Vurdering af soppebassin, dateret 25. januar 2008, udarbejdet af FORCE Technology 3.4 Målgruppe Bavnehøj ligger centralt placeret mellem Kongens Enghave og Vesterbro. Renoveringen af Bavnehøj Friluftsbad forventes derfor primært at komme befolkningerne i disse områder til gode. I forbindelse med udviklingen af Carlsberg grunden på den anden side af Enghave Station, skal fritids- og idrætslivet på Bavnehøj tænkes sammen med de tilbud og de beboere, der kommer til at være i det nye boligområde på Carlsberg grunden. Bavnehøj Friluftsbad skal derfor renoveres på en sådan måde, at faciliteten også kan anvendes af de befolkningsgrupper, som er i området om 10 år. Anlægget skal være fremtidssikret.

12 side 8/19 Med baggrund i de øvrige fritids- og idrætstilbud i området, er der lagt op til, at målgruppen for det renoverede Bavnehøj Friluftsbad er: 1. Motionssvømmere, herunder ældre medborgere som benytter friluftsbadet i morgentimerne. Det understøttes bla. af montering af lejder for gangbesværede i motionsbassinet. 2. Små og store børn, herunder børnefamilier og børneinstitutioner. Dette understøttes bla. af, at vandtemperaturen er højere og vanddybden lavere i morskabsbassinet. 3. Beboerne i Kongens Enghave og på Vesterbro generelt. 3.5 Målsætning og succeskriterier Målsætning De overordnede målsætning for projektet er at gennemføre en renovering af det nuværende anlæg, således at de gældende myndighedskrav opfyldes, herunder krav til: Vandkvalitet Hygiejne/rengøring af bassiner og udenomsarealer Arbejdsmiljø Energi og miljøforhold Desuden skal følgende krav opfyldes: Anlægget skal være klar til ibrugtagning den 1. maj 2009 De omkringliggende ejendomme og institutioner skal opleve, at der tages hensyn til dem i processen. Gener skal søges minimeret, og information om byggeriet skal være rettidig og dækkende. Den overordnede målsætning suppleres med funktionelle krav, som skal tilgodese de målgrupper, som Friluftsbadet etableres til (se punkt 3.4). Københavns Kommune ønsker at etablere et nyt og tidssvarende svømmeanlæg, der kan tilbyde især børn, børnefamilier og motionssvømmere en oplevelse i særklasse i det nye Bavnehøj Friluftsbad. Friluftsbadet skal være et sted, hvor man tager hen i stedet for at tage på stranden eller ned til havneområdet. Her er der mulighed for, at mor kan tage en svømmetur i motionsbassinet mens far holder øje med børnene, som boltrer sig i morskabsbassinet i trygge rammer. Selve målsætningen er at renovere anlægget, men samtidig skal der også indtænkes nye aktiviteter, der måske ikke kan indeholdes i den nuværende økonomi, men som anlægget kan forberedes til nu:

13 side 9/19 Rutsjebane i morskabsbassinet Jetdyser, massagestråler, kaskadebruser mv. i morskabsbassinet Udvikling af en ny spændende legeaktivitet i stedet for den eksisterende konventionelle legeplads Succeskriterier Miljøkontrollens målinger dokumenterer, at regler/krav er overholdt Brugergrupper og interessenter i området bakker op om projektet Realisering af projektet inden for de fastsatte økonomiske, kvalitets- og tidsmæssige rammer. Et byggeri alle parter kan være stolte af Ingen arbejdsulykker Et byggeri der er state of the art inden for renovering af badefaciliteter 3.6 Projektet i hovedtræk Udarbejdelse af en plan for Friluftsbadets areal Fjernelse af soppebassin og tilhørende konstruktioner og installationer Fjernelse af det eksisterende vandbehandlingsanlæg med tilhørende rør og kanaler Betonrenovering af motionsbassin inkl. ny overfladebelægning i bassinet Betonrenovering af morskabsbassin herunder etablering af delvist hævet bund mv. inkl. ny overfladebelægning i bassin Etablering af nyt vandbehandlingsanlæg inkl. rørforbindelser til bassiner i eksisterende bygning evt. suppleret med nedgravede tanke, filtre mv. eller tilbygning til eksisterende bygning Indretning af omklædning for damer og herrer i motionshal Istandsættelse af herre- og dame baderum samt saunaområde Etablering af nye belægninger på terræn samt solareal, haverum og udvendig garderobe 3.7 Miljø- og geoteknik Der er ikke udført geotekniske og miljøtekniske undersøgelser. De eksisterende kanaler og rør i jord er udført i asbestkanaler. Der udføres miljøundersøgelser til fastlæggelse af afgravningsomfang mv. 3.8 Motionsbassin Hel eller delvis fjernelse af bassinvægge og skulperrender Etablering af nye vægge og skulperender

14 side 10/19 Etablering af nyt bundindløb Forberedelse for etablering af anlæg for katodisk beskyttelse Nye rørforbindelser fra vandbehandlingsanlæg til bassin Ny flisebelægning i bassin Banetov og banetovsbeslag Risteafdækning af overløbsrender Stiger og handicap-lejder Vanddybde fra 1,1 3 m (som i dag) Alternativ overfladebelægning i bassin skal undersøges mht. anlægs- og driftsudgifter Evt. varmetæppe 3.9 Morskabsbassin Hel eller delvis fjernelse af bassinvægge og skulperrender Etablering af nye vægge og skulperender Etablering af nyt bundindløb Forberedelse for etablering af anlæg for katodisk beskyttelse Nye rørforbindelser fra vandbehandlingsanlæg til bassin Ny flisebelægning i bassin Banetov og banetovsbeslag Risteafdækning af overløbsrender Stiger og handicap-lejder Bunden kan evt. hæves i en del af bassinet så der kan skabes en form for lagune Bund kan evt. udføres med revler integreret, for at få fornemmelse af strand med integrerede handicapramper Etablering af øer rundt omkring i bassinet med mulighed for snorkelbane Et evt. lagune-område skal sikres med opkant, tov eller lignende så brugerne kan færdes sikkert i bassinet Vanddybde fra 0-70 cm Der forberedes for jetdyser, massagestråler mm. Der forberedes for opstilling af lille rutschebane Alternativ overfladebelægning i bassin skal undersøges mht. anlægs- og driftsudgifter Evt. varmetæppe 3.10 LEGEPLADS Forberedelse for etablering af legepladsområde og boldområde iht. Den samlede plan for Friluftsbadet Vandbehandlingsanlæg Eksisterende vandbehandlingsanlæg forventes ikke genbrugt, men bortskaffes alt inkl. Eksisterende asbestholdige rør bortskaffes efter gældende regler Der etableres 2 komplette vandbehandlingsanlæg med Forfiltre Sandfiltre

15 side 11/19 Kulfiltre Hovedpumper Delstrømspumper Anlæg for klorelektrolyse Bassinvarmeveksler Doseringsautomatik Eltavle for vandbehandlingsanlæg Rør og afspærringsventiler Dokumentation, skiltning på dansk, idriftsættelse og indregulering Udlignings- og skylletanke Vandbehandlingsanlæg placeres i den eksisterende bygning evt. suppleret med nedgravede filtre og tanke tæt ved bassiner. Separate klor- og syrerum Egnede overflader i teknikrum 3.12 Omklædnings- og badefaciliteter De eksisterende faciliteter i bygningen istandsættes uden kvalitetsløft Bygningen eftergås udvendigt for tæt tag og fag I boksehallen etableres omklædning for damer og herre: Den eksisterende foldevæg, døre mv. samt overflader eftergås Eksisterende ventilation/udsugning samt belysningsarmaturer eftergås og der etableres evt. pir-følere samt urstyring af lys Der opsættes garderobeskabe Eksisterende baderum for herrer og damer: Overflader i baderum og sauna eftergås Fliser på væg og gulv eftergås for løse fliser, overflader afrenses og forsegles. Gulvafløb og afløbssystem eftergås og brusere og armaturer udskiftes Eksisterende ventilation/udsugning og Belysningsarmaturer eftergås og der etableres evt. pir-følere samt urstyring af lys Der etableres udvendigt bruseområde evt. som sneglehus Forsyningsforhold Det forudsættes at der er tilstrækkelig kapacitet for så vidt angår el, vand og varme. Der skal foretages en gennemgang og istandsættelse af alle tekniske anlæg.

16 side 12/19 Der etableres CTS-anlæg Udvendige forhold Ophugning og fjernelse af soppebassin og vandgrav samt retablering af arealet Eksisterende belægninger omkring bassin fjernes inklusiv den vilde beplantning Randbeplantning eftergås Der etableres nye belægninger omkring bassiner med nødvendige afløb Omkring morskabsbassin etableres evt. bedre belægning, træ eller lignende Nødvendig indhegning af området og adskillelse af de 2 bassiner Plads til solbadning Udvendigt garderobeområde med overdækning Borde og bænke evt. med sivtag i Hawaiistil 3.15 Adgang til området Adgangsforhold sker i dag via egen indgang. Der skal afsættes midler til en bedre skiltning til friluftsbadet. Der forventes gratis adgang til badet Driftsforhold Der skal anvendes energi- og ressourcerigtige løsninger. Løbende vedligeholdelse skal søges minimeret i valg af løsninger udfra totaløkonomiske vurderinger Personaleforhold Personalet anvender de eksisterende forhold i Bavnehøj Idrætscenter Tidsplan For løsning af opgaven vil følgende tidsplan og milepæle være gældende: Ibrugtagning 1. maj Økonomisk ramme Den samlede økonomiske ramme for projektet er 18 mio. kr. ekskl. Moms. De økonomiske rammer skal overholdes. Der skal regnes med at der på forhånd er disponeret 0,8 mio. kr. til indledende undersøgelser, bygherrerådgivning og byggeadministration.

17 side 13/19 Der skal afsættes 10 % af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter Totalrådgiverens ydelser Totalrådgiverens ydelser er beskrevet i paradigma til totalrådgiveraftale, afsnit 4, vedlagt som bilag TR Bygherrens ydelser Bygherrens ydelser er beskrevet i paradigma til totalrådgiveraftale, afsnit 5, vedlagt som bilag TR.

18 side 14/19 4 TILBUDDETS FORM OG INDHOLD 4.1 Generelt Tilbuddet incl. bilag skal afleveres i lukket emballage i 3 eksemplarer samt 1 CD-rom med en elektronisk kopi af materialet, i henhold til anvisninger som anført i udbudsbrevet. Emballagen skal være tydeligt mærket med teksten TILBUD, København Kommune, Renovering af Bavnehøj Friluftsbad, København. Alt tilbudsmateriale skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbuddet skal indeholde og disponeres i følgende hovedafsnit: Udfyldt tilbudsliste, bilag TR3 (afsnit 4.2) Tidsplan og opgave- og procesbeskrivelse (afsnit 4.3) herunder - Tidsplan, bilag TR5 (afsnit 4.3.1) - Opgave- og procesbeskrivelse (afsnit 4.3.2) Projektorganisation og bemanding (afsnit 4.4) herunder - Organisationsplan, bilag TR1 (afsnit 4.4.1) - Bemandingsplan (afsnit 4.4.2) - CV er (afsnit 4.4.3) Erklæring om arbejdsmiljø (afsnit 4.5) Udfyldt og underskrevet totalrådgiveraftale, bilag TR(afsnit 4.6) herunder Anlægsbudget, bilag TR4 (afsnit 4.6.1) 4.2 Pris (udfyldt tilbudsliste) Der skal afgives tilbud på vedlagte tilbudsliste. De i tilbudslisten anførte priser skal omfatte alle nødvendige ydelser til løsning af opgaven jf. afsnit herover. Tilbudslisten omfatter endvidere poster for timesatser fordelt på medarbejderkategorier. De heri anførte timetal benyttes alene til tilbudsbedømmelsen og er ikke udtryk for et forventet timeforbrug i aftaleperioden. De tilbudte timesatser vil udgøre grundlaget for indgåelse af aftaler om eventuelle tillægsydelser eller tilsvarende aftaler om reduktion i ydelsesomfanget. Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed. Hvor der i tilbudslisten er anført et estimeret timeforbrug skal tilbuddets pris udregnes som summen af de tilbudte timesatser multipliceret med tilhørende timetal for hver medarbejderkategori.

19 side 15/ Tidsplan og opgave- og procesbeskivelse Tidsplan Beskrivelsen skal vedlægges en overordnet tidsplan for opgavernes løsning incl. forslag til milepæle, hvor klientens og brugernes medvirken/beslutninger inddrages. Tidsplanen skal minimum have 15 aktiviteter og indeholde: Alle projektfaser Myndighedsforhold Udbud Bygherrens godkendelser Udførelse Aflevering Mangelafhjælpning Opstart og idriftssætning Ibrugtagning Opgave- og procesbeskrivelse Tilbudet skal indeholde en begrundet beskrivelse på maksimalt 3 A4 sider af, hvorledes totalrådgiveren foreslår opgaven gennemført, indeholdende følgende: Beskrivelse af opgavens gennemførelse i alle projektets faser Samspil mellem sagens parter Forslag til udbudsform, herunder om dele af arbejderne med fordel kan udbydes tidligere end hovedudbudet for at begrænse vinterforanstaltninger mest muligt. Oientering af naboer og interessenter I forbindelse med opstart af opgaven skal der udarbejdes kvalitetsplan og miljøplan, som opfylder klientens og lovgivningens krav, herunder retningslinier for miljørigtig projektering. 4.4 Projektorganisation og bemanding Tilbudet skal vedlægges følgende: Organisationsplan Der skal vedlægges en organisationsplan med redegørelse for følgende: Organisation og bemanding, der skal gennemføre opgaven Kompetenceforhold Kommunikationslinier Ansvarsforhold, både i totalrådgiverens egen organisation og i forhold til klienten. Projektlederen på opgaven skal som udgangspunkt være opgaveansvarlig i hele kontraktperioden. Der lægges vægt på, at der foreslås en projektleder med dokumenterede ledelses- og samarbejdserfaringer, og som har en høj faglig kompetence.

20 side 16/ Bemandingsplan Der skal vedlægges en oversigt over den bemanding, der skal gennemføre opgaven med angivelse af følgende oplysninger: Firma og navn Funktion og ansvarsområde Medarbejderkategori jf. tilbudslisten, pkt. 3 Bemandingen skal referere til organisationsplanen. Totalrådgiveren skal råde over og anvende de angivne personer til gennemførelse af opgaven. Hvis der påtænkes anvendt underrådgivere, skal dette oplyses CV er CV'er for alle de anførte nøglemedarbejdere, bortset fra tekniske assistenter. Der lægges vægt på, at der er relevant og høj kompetence på alle relevante fagområder. Nøglemedarbejdere må kun udskiftes efter forudgående skriftlig accept fra klienten. 4.5 Erklæring om arbejdsmiljø Tilbuddet skal indeholde en erklæring om arbejdsmiljø. Denne erklæring skal angive, at rådgiveren har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Der henvises til 4 i Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåder ved indgåelse af offentlige kontrakter og henvisningen herfra til artikel 27 i Udbudsdirektivet 2004/18/EF af 31. marts En erklæring om, at det anførte hensyn er taget med henvisning til de angivne bestemmelser, vil opfylde kravet. 4.6 Totalrådgiveraftale Totalrådgiveraftalen, bilag TR, udfyldes og vedlægges tilbudet i underskrevet stand. Følgende bilag vedlægges totalrådgiveraftalen: Bilag TR1 Organisationsplan Bilag TR3 Tilbudsliste Bilag TR4 Anlægsbudget Bilag TR5 Tidsplan Anlægsbudget Totalrådgiveren udarbejder et overordnet budget med følgende poster:

21 side 17/19 Håndværkerudgifter Totalrådgiverhonorar Disponeret beløb (0,5 mio. kr.) Øvrige omkostninger (byggetilladelse mv.) Uforudseelige udgifter (10 % af håndværkerudgifterne) Samlet budget 18 mio. kr. Budgettet vedlægges totalrådgiveraftalen som bilag TR4.

22 side 18/19 5 BEDØMMELSE AF TILBUD 5.1 Bedømmelsens forløb Tilbudene vil indledningsvis blive gennemgået for at konstatere, om de er konditionsmæssige. Ikke konditionsmæssige tilbud optages ikke til bedømmelse, jf. afsnit 2.4. Bygherren lægger vægt på at tilbudet er juridisk gyldigt i forhold til de krav til er stillet til tilbudets indhold og omfang, jf. afsnit 4.1 i nærværende Udbudsbetingelser. Såfremt tilbudet ikke indeholder det i afsnit 4.1 krævede, vil tilbudet blive bedømt som ukonditionsmæssigt. Tilbudene fra de egnede firmaer bliver vurderet og sammenlignet i henhold til vurderingsmodellen anført i afsnit 5.2. Bygherren vil prissætte evt. forbehold, der ikke angår grundlæggende elementer, jf. afsnit 2.4. Der påregnes ikke afholdt møder med de bydende i forbindelse med bedømmelsen. 5.2 Vurderingsmodel Valg af totalrådgiver vil ske ud fra en vurdering af, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige tilbud (tildelingskriterium). Som underkriterier anvendes følgende med de angivne vægte: Pris, 50 % Tidsplan og opgave- og procesbeskrivelse 35 % Projektorganisation og bemanding 15 % De enkelte underkriterier er nærmere belyst i afsnit 4.2, 4.3 og 4.4. Karakteren for pris findes ved følgende omregning af pris til karakter: Tilbuddet med den forventede pris i henhold til udbudsmaterialet/bedste forventede standard på markedet tildeles 10 point. Tilbud, der har en lavere pris vil få tildelt mere end 10 point. Tilbud, der har en højere pris vil få tildelt færre end 10 point. Karakteren for henholdsvis Tidsplan og opgave- og procesbeskrivelse (afsnit 4.3) samt Projektorganisation og bemanding (afsnit 4. 4) findes på følgende måde: Tilbud, der opfylder udbudsmaterialet tildeles 10 point for hvert af de to underkriterier.

23 side 19/19 De tilbud, der er dårligere end dette, gives mindre end 10 point for hvert af disse underkriterier. Såfremt et tilbud har en bedre opfyldelse af udbudsmaterialets krav og underkriterier end forventet, vil dette tilbud få tildelt mere end 10 point. To eller flere tilbud kan opnå samme karakter. Totalværdien kan derfor blive mere end Resultat af bedømmelsen Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

RAMMEAFTALER TVÆRGÅENDE MANAGEMENTYDELSER (LOHR)

RAMMEAFTALER TVÆRGÅENDE MANAGEMENTYDELSER (LOHR) RAMMEAFTALER TVÆRGÅENDE MANAGEMENTYDELSER (LOHR) (LEDELSE, ORGANISATIONSUDVIKLING OG VISSE HR YDELSER) BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) AUGUST 2011 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe.

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. 1 Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud,TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler J.nr. 17/00156 Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 4 Lovgrundlag

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af leverancen... 3 3 Betingelser for egnethed...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015 Udbudsbetingelser AD-AG.R13 Rammeaftale om støjberegningsydelser December 2015 2 af 10 Indhold AD-AG.R13 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Offentligt udbud af totalrådgivning i forbindelse med:

Offentligt udbud af totalrådgivning i forbindelse med: Tilbudsbetingelser Offentligt udbud af totalrådgivning i forbindelse med: Udvidelse af Fur havn Skive Kommune 08-05-2014 Indhold Orientering... 3 Klient... 3 Tilbudsgrundlag... 3 Spørgsmål i tilbudsfasen...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 1. Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Tilbudsskema

Bilag 1. Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Tilbudsskema Bilag 1 Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Tilbudsskema Alle priser skal oplyses i DKK og ekskl. moms. Priserne skal indeholde alle med ydelsen forbundne

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Sundby-Hvorup Boligselskab Opførelse af 16 almene boliger i Gandrup og Vester Hassing 04. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af s Entreprenørafdeling Kongevej 57 6270 Tønder September 2014 Konkurrenceudsættelse Entreprenørafdelingen Ejendom, Plan og Drift 1

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER. Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER. Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014 2 af 16 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 4. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 4. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Danskernes Digitale Biblioteks udbud af National webstatistik: En serviceydelse i form af et system vedrørende indsamling og rapportering af webstatistik, der stilles til rådighed for de danske

Læs mere

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning Til Tilbudsgiverne 3. december 2008 Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning På vegne af Projektorganisationen for Nyt OUH skal vi takke for den modtagne anmodning om prækvalifikation vedrørende ovennævnte

Læs mere

Vejdirektoratet Intern Service Niels Juels Gade 13 Postboks København K

Vejdirektoratet Intern Service Niels Juels Gade 13 Postboks København K 1 Orientering 1.1 Ordregiver Opgaven rekvireres af: Vejdirektoratet Intern Service Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan findes på: www.vejdirektoratet.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Vejdirektoratet Intern Service Niels Juels Gade 13 Postboks København K

Vejdirektoratet Intern Service Niels Juels Gade 13 Postboks København K 1 Orientering 1.1 Ordregiver Opgaven rekvireres af: Vejdirektoratet Intern Service Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan findes på: www.vejdirektoratet.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkurrencebetingelser nov. 2012 1. Generel information... 2 2. Udbudsmaterialet... 2 3. Regler for afgivelse af tilbud... 3 4. Vurdering

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Bilag B Tilbudsliste delaftale 2 Side 1 af 5 December 2011

Bilag B Tilbudsliste delaftale 2 Side 1 af 5 December 2011 Side 1 af 5 Tilbudsliste 1 Honorar Totalrådgiverens honorartakster skal oplyses som honorar angivet i kr./ m2 (honorar af fysiske enheder jf. ABR89). Rådgivers honorar angives for Energimærkning uden bygningsgennemgang

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Tilbudsgrundlag (TG)

Tilbudsgrundlag (TG) 28-04-2014 Udbud af totalrådgivning til projektering af Vestre Fjordpark Begrænset udbud Tilbudsgrundlag (TG) Indhold 1 Orientering 1.1 1.2 Udbuddet Klient 1.3 Rådgivningsydelsen 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 10 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Odense

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere