Der er afholdt 16 bestyrelsesmøder. Klubben har ca. 45 medlemmer og der er en fin tilgang af nye medlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er afholdt 16 bestyrelsesmøder. Klubben har ca. 45 medlemmer og der er en fin tilgang af nye medlemmer."

Transkript

1 VSK , Bestyrelsens beretning Bestyrelsen konstituerede sig på følgende møde: Formand : Malene Iskov Næstformand : Vivian Letholm Sekretær : Hanne Lund Kasserer : Tove Danielsen Bestyrelsesmedlem : Olaf Prescher Suppleanter: Pia Stokholm og Charlotte Pløger Der er afholdt 16 bestyrelsesmøder. Klubben har ca. 45 medlemmer og der er en fin tilgang af nye medlemmer. Vi havde desværre en turbulent start på bestyrelsesarbejde. Samarbejdsmøder blev straks afholdt med klubbens daværende træner Julia og hjælpetræner Karina. Julia havde på forhånd sagt at hun ikke ønskede at samarbejde med en ny bestyrelse, så der lå et stort stykke arbejde i at opbygge tilliden til hende. Det lykkedes trods ihærdige forsøg desværre aldrig. Det blev en turbulent sæsonafslutning, som sluttede med at Julia gik og Hanne Lund overtog alle opgaverne omkring træningerne. En af de store udfordringer i den første tid var også at vi manglede indsigt i klubbens økonomi. Banken havde lukket for adgangen til netbank og der gik mindst 1 måned før vi havde den fulde indsigt i klubbens økonomi. I de første måneder dukkede ubetalte regninger op. (Depositum, varmeregning, Esbjerg der ikke var betalt osv) Julias lejlighed stod også pludselig tom og det gav klubben en huslejeudgift og klubbens indskud i lejligheden på kr ville forsvinde, hvis ikke vi selv istandsatte lejligheden. Olaf malede vægge og lofte i lejligheden malede Olaf lejligheden. Det lykkedes at få det hele tilbage. Der blev hurtigt igangsat en række initiativer i den nye bestyrelse. Dropbox blev oprettet og systematiseret, så bestyrelsen kan dele data. Det er også en god måde at sikre data når et bestyrelsesmedlem stopper arbejdet i bestyrelsen. Ny mailadresse blev oprettet således at alle bestyrelsesmedlemmer nu er koblet på samme mail og ingen personlige mailbokse bruges til skøjteklubbens post. Det har vist sig at være en stor fordel både af hensyn til orientering af hinanden i bestyrelsen, men også for at der ikke i fremtiden skal ændres mailadresser til kontakter ved udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Mailboxen er primært blevet passet af formand og sekretær. Det har været vigtigt for os at kunne give hurtigt svar tilbage på mails fra medlemmer og samarbejdspartnere. Løbende har vi aftalt hvem der besvarede hvilke mails og på den måde har det også været muligt at tage hensyn til at der kunne være perioder, hvor nogle bestyrelsesmedlemmer havde mindre tid til at besvare mails end andre. Vi har også lavet en ny hjemmeside, som hele tiden holdes opdateret af Hanne, Malene og Jens fra fejeudvalget. Hjemmesiden er blevet brugt meget aktivt til billeder, presseklip, invitationer, træningsændringer og meget mere. Det ændrer dog ikke ved, at der stadig har været brug for at udsende mange informationer til medlemmerne på mail. Det med at sende mails er en evig balancegang for lidt og for meget. Vores oplevelse er, at ikke alle altid får kikket på hjemmesiden og derfor er mails ofte nødvendige stadigvæk. En del mails kunne nok også sorteres fra, hvis alle altid fik reageret på den første mail der blev sendt fremfor at der skal sendes en reminder ud, men sådan er virkeligheden bare ikke. Vi

2 ønsker medlemmernes ideer til hvordan vi bedst gør i fremtiden og derfor er det sat på som punkt efter generalforsamlingen. Pressekontakter blev oprettet og det blev sat i system at få kontaktet medierne ved hver mulighed. På hjemmesiden ligger fra det forgangne år 25 presseklip og vi har helt sikkert glemt nogen undervejs. Der har været stor interesse fra pressens side i at følge skøjteklubben. Udfordringen er dog at pressen ikke altid vinkler artiklerne, som vi havde tænkt. Et par eksempler er vores Fun skate i Vojens som kom i avisen med overskriften Vojens skøjteklub har fået en mesterskabsløber eller forårsopvisningen som blev til skøjteprinsesser vil have junkfood. Vi synes dog at alt den omtale pressen har givet os har tegnet et positivt billede, så vi synes der er grundlag for at fortsætte samarbejdet med pressen, selv vi ikke altid selv bestemmer budskaberne. 26. februar 2012 blev der afholdt et forældremøde, hvor der var stor opbakning af forældrene og der blev nedsat en række udvalg: sponsorudvalg, festudvalg, fejeudvalg, håndværkerudvalg, gruppe til planlægning af sommerlejr i Odense og slibeudvalg. Det er første år der så systematisk er blevet nedsat udvalg og det har været en stor støtte til bestyrelsens arbejde. Vi vil gerne bruge anledningen til at takke udvalgene for deres arbejde i det forgangne år. Vi har I den forgangne sæson gjort os nogle erfaringer med at arbejde med udvalg og vi synes det nu må være tid til at lave status og finde ud af hvordan udvalgene i fremtiden skal fungere. Vi synes det er tid til at vi får talt om hvordan udvalg og bestyrelse skal arbejde sammen og støtte hinanden sådan at alle ressourcer udnyttes bedst muligt og alle får mest mulig anerkendelse for det arbejde de yder. 25. marts 2012 blev der holdt sæsonafslutning, hvor festudvalget arrangerede et fint arrrangement med spisning efterfølgende for forældre og søskende. Forårstræning 2012 blev afviklet med forældrekræfter. Der var god tilslutning til off ice tilbuddene, som blev sluttet af med familieaktivitet i hallen. Hanne Lund stod for træning på off ice skøjter i Hallen. Endnu et nyt initiativ. Da sæsonen var slut brugte vi tid på at få ryddet op i skøjterum, få lavet reolsystem til skøjter, male gulv i skøjterum, få ryddet op og indrettet kælderrum. Tak til Olaf, som lagde rigtig mange kræfter i det. En ihærdig tid på søgning af ny træner gik også i gang. Vi havde besøg af en italiensk træner, som sluttede med at takke nej fordi det var for stille i Vojens. Der var en russisk træner inde i billedet, som trænede i Sverige, men gerne ville et lidt varmere sted hen. Hanne fik skypet og mailet i stor stil og det lykkedes så til sidst at komme frem til klubbens nuværende træner Dimitriy Zyzak. Det viste sig at være et fantastisk valg. Diskussioner om holdopdeling og træningsplaner gik i gang og fyldte en del hen over sommeren. Sæsonen startede allerede i uge 32 hvor et nyt tiltag var at invitere nye børn til et par timer på isen. Tilbuddet blev annonceret i skolernes feriekatalog. Vi havde 30 tilmeldte børn og havde en rigtig god dag, der gav nye medlemmer i klubben og en indtægt til klubben. VSK deltog også i Sports og aktivitetsmessen i August hvor vi stod for træning på isen, havde en stand i foyeren og havde et par løbere til at deltage i eftermiddagens show, som blev lavet af løbere fra Skøjteklubben København. Også dette arrangement gav nye medlemmer selv om arrangementet generelt var besøgt af for få personer. Til Sports og aktivietetsmessen indviede vi også den nye fane, som bestyrelsen havde ansøgt om og fik bevilget af Danmarkssamfundet.

3 Slibemaskinen blev flyttet til kælderen og vi har selv slebet skøjter denne sæson. Kvaliteten har været lidt svingende. En ny slibesten importeret fra Schweiz hjalp, men der er stadig et stort ønske om en ny maskine fuldautomatisk og med udsugning. Prioriteringsmidlerne er ansøgt og svar afventes. Der er nye puljer der kan søges, hvis ikke det lykkes med denne pulje. Der er også søgt om I-pad til musikken, så trænerne ikke skal gå ind og ud af musikboksen for at skifte programmusik. Det har vi heller ikke fået besked på endnu. Der har været højt træningsniveau både på isen og udenfor isen. Dima har været ansvarlig for det meste træning, men det har været af stor betydning at Hanne hele vejen har kunnet hjælpe ham til at forstå de danske regler, den danske kultur, træningsmentalitet og meget mere. Der har været usædvanligt få aflysninger fordi Hanne har overtaget fuldt træningsprogram når Dima har været ude til konkurrencer. Det har været et stort privilegium for løberne og det kan vi ikke forvente gentager sig, når Hanne næste år er med til DSU konkurrencerne sammen med sin datter. Der har været en række nye initiativer i den forgangne sæson. Holdene har været opdelt på en ny måde som passer til DSU s konkurrenceopdeling, der har været programlektioner, voksenhold, showhold, solodans, off ice til alle hold og private lektioner er noget af det sidste der blev sat i gang som et forsøg i den sidste 1½ måned af sæsonen. Der er blevet afholdt påskelejr x 2 siden generalforsamlingen og der blev sidste sommer for første gang afhold Skøjtelejr i Odense med 12 løbere og familier. Ny sommerlejr er planlagt og denne gang besluttede bestyrelsen i samråd med trænerne at det skulle være en lejr uden forældre. 9 løbere deltager til sommer og det er primært de unge løbere. Et par gange nåede vi at bestille ispas i Esbjerg før sæsonen sluttede sidste år og vi håber, at vi får muligheden for is i Esbjerg for de interesserede i juni iår. Der er blevet lavet løbende klubmærkeprøver og rokering på holdene og det har givet anledning til gentagne diskussioner om hvordan vi informerer bedst, så alle forstår og ingen misforstår og at ingen forældre eller børn bliver kede af det eller vrede og at trænernes beslutninger også bliver behandlet med respekt. Det er en af de svære opgaver, som vi har talt meget om og som vi stadig har brug for at snakke om hvordan vi løser bedst. Et vigtigt tilbud i den sammenhæng har været forældre løber træner samtaler, som en del har valgt at benytte sig, men som vi håber, at endnu flere i fremtiden kan se formålet med. Mange misforståelser og dårlig stemning kan undgås, hvis de rette personer får talt sammen før tingene gøres til et problem. Vi har arbejdet en del med den gode kommunikation i foreningen og det var også et vigtigt emne på forældremødet i januar, hvor vi bla. havde sat foreningskultur på programmet. Vi er kommet et stykke af vejen, men vi synes stadig der er brug for at arbejde på den gode stemning og den gode kommunikation i klubben. Det er et arbejde, som kræver noget af alle parter! Vi har arbejdet på åbenhed og god kommunikation - bestyrelsens arbejde synliggøres på hjemmesiden ved at referater lægges ud løbende så alle kan se hvad der arbejdes med. - Forældremøder juni, september/oktober, januar - Løber træner samtaler november/december. Samtalerne blev lagt på et tidspunkt, hvor sæsonen var godt i gang, så børnene kunne se tilbage på det første halve års erfaring med at træne sammen med Dima og Dima kendte børnene så godt, at han både kunne evaluere på det første halve og snakke fremtidsplaner med dem. - Forældremødet i januar 2013 var et forsøg på at følge op på det visionsmøde der blev afholdt i slutningen af sidste sæson. Vi havde valgt Anton Niemann som ekstern proceskonsulent og nåede

4 nok ikke helt derhen med debatten og snakken som vi havde håbet, men vi havde alligevel fornemmelsen af at der blev vendt mange vigtige ting denne aften. VSK har deltaget i alle 4 Fun skate konkurrencer og har vundet medaljer som aldrig før. Derudover har VSK lagt beslag på klubpokalen allerede fra første Fun skate og holdt fast i den hele sæsonen for at slutte sæsonen af med at vinde den samlede klubkonkurrence for hele landet. Det er helt unikt at Vojens har vundet klubpokalen, da det aldrig er sket før og at VSK skulle vinde den landsdækkende klubkonkurrence havde ingen spået. Det skyldes en ualmindelig flot opbakning fra forældre og børn, flittig træning og et meget dygtigt teamsamarbejde mellem Dima og Hanne. Der blev vundet 68 medaljer af VSK iår. VSK startede sæsonen med 4 konkurrence løbere til DSU konkurrencerne og arbejdede sig op til at slutte sæsonen med 6 konkurrenceløbere og 1 mesterskabsløber. Også i konkurrencerækken og mesterskabsrækken blev der vundet medaljer og VSK var repræsenteret ved DM. Sæsonen 2013 sluttede igen af med en fantastisk påskelejr, som var planlagt af en gruppe forældre. Det var 3 fantastiske dage for vore egne løbere, de 2 besøgende fra Silkeborg, trænere og de forældre der var deltog. Tak til alle de forældre der involverede sig. Især en tak til Jette Landergren, som var tovholder både på planlægning og afvikling. Generalforsamlingen besluttede sidste år, at der skulle indføres differentieret kontingent for at kunne løfte opgaven med at feje efter alle ishockeykampe i arenaen. Ingen har valgt at betale den høje kontingentsats. Alle har valgt at bidrage ved at være med til at løfte opgaven og det vil vi gerne takke for. Det har fungeret fantastisk. Dog slap kapaciteten op til sidst og der er nogle medlemmer der i slutspillet har ydet en ekstra ordinær indsats for at få det til at hænge sammen. Den sidste fejning blev vi tilbudt med dags varsel. Vi fik på vores mail ingen tilbagemeldinger fra folk der kunne hjælpe før deadline var overskredet og derfor valgte vi at sælge fejeopgaven videre dog inden for egne rækker, da vi ville være meget kede af at få andre foreninger ind for at overtage opgaven. Fejeopgaven blev således løftet af de unge mennesker der skal afsted på sommerlejr i samarbejde med deres forældre og pengene følger med dem på lejren. Tak til alle for indsatsen med årets fejninger. Der har siden sidste generalforsamling været stort fokus på klubbens økonomi. Der blev budgetteret med et underskud og det har været nødvendigt at indføre større grad af brugerbetaling forskellige steder for at arbejde for at klubben også i fremtiden kan have ansat en professionel træner. Vi er ikke kommet i mål på det punkt endnu, men vi er på rette vej. Nogle af de initiativer der er igangsat er - Kontingent for off ice i forårssæsonen og tilbud om træning til andre end vore egne løbere - Der blev forhandlet højere pris for fejningerne for Sønderjyske. En prisstigning i 2 trin fra 1500 til 1750 kr til 2000 kr næste sæson. - Der blev lavet forsøg med støttebeviser ved sports og aktivitetsmesse og ved vores første åbent hus arrangement, men det initiativ druknede i de mange andre opgaver bestyrelsesopgaver. - Der kom styr på opkrævningerne. Tove indkøbte et bogførings og faktureringssystem og der bliver nu fulgt løbende op på indbetalinger - Der blev fastsat et Konkurrencegebyr på 30 kr til klubkassen ved deltagelse i konkurrencer - Vi begyndte selv at slibe skøjter. Her har Henrik Iskov og Olaf Prescher gjort en stor indsats. - Der blev solgt programmer, badges mv. til arrangementer. - Sponsorudvalget har også igangsat et stort og vigtigt arbejde med at finde sponsorer og foreløbig har Dansani tegnet en kontakt med VSK på 9000 kr og flere sponsorer skulle være på vej. Vi er spændte på at se hvad den kommende sæson vil bringe.

5 - Vi sendte også i marts en besked ud til medlemmerne om mulighed for indtjening ved salg af Lillebror lotteri da der ved det afholdte forældremøde var stemning for at prøve igen. Der var dog ingen der meldte sig som tovholder for opgaven og dermed blev det ikke til noget. Vi skylder også lige her at nævne vore sponsorer i denne sæson: Dansani der har sponoset 8000 kr DiætistTeamet som har betalt modulerne på vores hjemmeside Skov skating og sport, Skateboutique og Sportswear4kids som har sponsoreret skøjteudstyr og tøj NP. Sørensen som har sponsoreret maling til gulvet I sæsonen der er gået har vi afholdt følgende arrangementer: Fun skate Mærkeprøve Opvisning I Sønderborg Adventsopvisning i Vojens Forårsopvisning i marts i Vojens Træning i april, hvor interesserede kunne tilmelde sig pr. time. Påskelejr med 15 børn 2 børn udefra Træning for Almind SFO Sommerlejr i Odense sidste år og ny planlagt for denne sommer Opvisning for Børnehaver og SFOer hvor vi havde besøg af 100 børn. VSK har haft 2 til træningssamling i Tårnby og 2 til træningssamling i Herning. Vi har haft stort fokus på medlemsrekruttering Sommerferieaktivitet, Sports og aktivitesmesse, Høtte, Ny hjemmeside, Åbent hus, tag en kammerat med på isen, Almind SFO, opvisning for Børnehaver og SFO er Ved sidste års generalforsamling skiftede klubben navn fra Skøjteklubben Sønderjylland til Vojens skøjteklub. Det betød, at vi skulle have nyt logo. Der blev sat en logokonkurrence i gang og vi endte med at få tegnet et flot logo af Pernille Matthiesen, som havde et barn på pingvinholdet. Med det nye logo i hånden fik vi sat et samarbejde i gang med SportsWear4kids, hvor der nu kan købes klubtrøjer, diverse træningstøj og logo til jakker til lave priser. I DSU er der også sket mange ting og vi vil blot nævne de vigtigste ting her. DSU startede med at melde ud, at vi skulle komme med 2 Fun skate dommere for at kunne deltage ved årets fun skate konkurrencer. Pernille Simonsen og Anette Felber Olsen lod sig overtale og har gjort et stort stykke arbejde for VSK på den måde. Tak til Pernille og Anette. DSU er også trængt på økonomien og priserne for Fun skate steg. DSU havde 100 års jubilæum og der blev sat et stort Jubilæumsshow op hvor vi havde 5 løbere med Der har været afholdt en dialogmøder, som vi har deltaget i og desværre sluttede året lidt turbulent med en ekstra ordinær generalforsamling pga mistillid til bestyrelsen. Der er nu valgt en ny bestyrelse for DSU og der er igangsat en række arbejdsgrupper der arbejder frem mod den ordinære generalforsamling i DSU i juni. Det gode der er kommet ud af processen er, at klubberne er blevet opmærksomme på hvor vigtigt det er at samarbejde og vi er indkaldt til ideudvekslingsmøde i foråret i Ålborg.

6 Trænerkontrakt Vi har valgt at forhandle ny kontrakt med Dima og denne gang for 2 nye sæsoner. Vi er rigtig glade for at det lykkedes og vi glæder os til den kontinuitet og udvikling som det helt sikker vil føre med sig. Vi er i bestyrelsen begyndt at arbejde frem mod den nye sæson - Kontrakten er forhandlet, så trænerkapaciteten er der styr på. Hanne har også lovet at fortsætte sit frivillige trænerarbejde, så det giver den nye bestyrelse en ro til at arbejde med andre ting. - VSK er 7. maj indkaldt til møde med hallen for evaluere sæsonen og rette blikket mod næste sæson. Istiderne kender vi stadig ikke, så træningsplanen kan vi endnu ikke fremlægge - Vi har is fra uge 31 og sommerferieaktivitet vil blive planlagt igen. - Vi har et 50 års jubilæum i november, hvor vi arbejder på at lave et stort show og en træningscamp. Dette kan dog kun lykkes hvis hele klubben bakker op om det. Derfor er det på programmet i dag. - Vi får desværre ikke næste år lov at afholde en Fun skate konkurrence for DSU - Til gengæld har vi fået tilbudt at afholde en Fun skate træningssamling. Der er dog en række praktiske ting der skal afklares for at det evt. kan blive virkelighed. VSK skal i den kommende tid i nærmere dialog med DSU med det og hvad VSK kan tilbyde afhænger bla af den snak vi får om det i dag. - Vi er i gang med at ansøge puljemidler til udstyr mv. - Vi har et ønske om I den kommende sæson at arbejde med at få lavet en forretningsorden, hvor der skrives en række ting ned omkring foreningens daglige drift f.eks. regler for udbetaling af kørepenge, fejeaftaler og lederpleje. Vi har haft et fantastisk samarbejde i bestyrelsen og det vidner de mange løste opgaver og initiativer også om. Vi har en klub hvor frivillighed og lønnet arbejde skal gå hånd i hånd. Vi har en lønnet træner, som får rigtig meget frivillig hjælp af vores assistent træner Hanne Lund og en bestyrelse som bruger rigtig meget af deres fritid på at løse en række opgaver for klubben. Der er mange gode timer i det arbejde, men der er desværre også episoder, der gør at det frivillige arbejde i bestyrelsen og som hjælpetræner giver søvnløse nætter. Spørgsmålet om det er rimeligt, når man yder et frivilligt arbejde? Vi har arbejdet målrettet med at få styr på klubbens økonomi. Vi har arbejdet med åbenhed, dialog og god træning til alle, som er nogle af de punkter vi lovede ved sidste generalforsamling at tage hul på. Vi nåede et stykke og der er efter vores mening givet et fantastisk grundlag for at arbejde videre i samme retning, hvis det er hvad medlemmerne ønsker. Men vi er ikke i mål og ja, der var ting vi ikke nåede undervejs. Men kritik skal forstumme og så må vi tage et fælles ansvar for at initiativer som vi ønsker gennemført bliver til virkelig. Der er til generalforsamlingen blevet indsendt 26 spørgsmål til bestyrelsen. Bestyrelsen betragter spørgsmålene som mistillid til bestyrelsens og hjælpetrænerens arbejde på en meget ubehagelig måde. Det næste afsnit har bestyrelsen skrevet uden Hanne. Dog er hun bekendt med at det bliver sagt Bestyrelsens største bekymring er den mistillid der gives udtryk for overfor klubbens frivillige hjælpetræner. Dima er ny i Dansk skøjteverden og har haft brug for rigtig meget hjælp den forgangne sæson. Den hjælp har han fået af Hanne og vi ved, at det har været en uvurderlig stor hjælp for Dima. Vi er dog også klar over at Hanne pga. de sproglige og kulturelle forskelle har været mest dominerende i samtaler med forældrene. Set i bagspejlet har vi måske ikke været gode nok til at forklare denne

7 sammenhæng, og det har desværre haft den uheldige konsekvens at nogle har fået indtryk af, at Hanne har overtaget styringen. Det er ikke tilfældet og vi er kede af den misforståelse, som nu ender som en række kritiske spørgsmål til hende som træner, hvor hun skal forsvare sin position som hjælpetræner. Vi mener, at alle medlemmer bør rose og anerkende Hanne for det store arbejde hun yder som hjælpetræner i stedet for at bede hende om at forsvare sig. Vi mener ikke, at VSK kan tåle at miste endnu en dygtig hjælpetræner og det kan desværre meget nemt blive resultatet af den kritik en gruppe medlemmer har indsendt til dagsordenen. At være frivillig i en forening skal give anerkendelse, respekt og en masse gode oplevelser. Ellers så tror vi ikke på at de frivillige kræfter holder ret længe. Der er klart et fokusområde for VSK i den kommende sæson. Vi håber at vi i fremtiden kan have fokus på det positive samarbejde fremfor at der skal kridtes fronter op mellem forskellige grupper. Vi skal glæde os over hinanden og hinandens børn. Der skal være plads til alle og der skal være plads til forskelligheder og at vi engagerer os forskelligt, men det kræver rummelighed og at man tager helikopterperspektivet på og kikker på hele klubben i stedet for kun at kikke på eget barn. Noget som de fleste heldigvis er rigtig gode til. Vi vil rigtig gerne fortsætte bestyrelsesarbejdet fordi vi brænder for det og fordi vi føler vi gør en forskel og fordi der bare er sat så mange gode initiativer i gang i denne sæson som vi glæder os til at følge op på. Jeg vil gerne takke for godt samarbejde i bestyrelsen og takke for alt den positive opbakning vi har fået til bestyrelsesarbejdet og afvikling af aktiviteter i den forgange sæson. Tak for de indsendte forslag til dagens dagsorden. Det er dejligt at være i en forening hvor folk engagerer sig i foreningens virke og interesserer sig for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Deltagere, Vivian, Tove, Olaf, Dagsorden Punkt Indhold Ansvarlig 1 Referat fra sidste møde godkendt 2 Siden sidst: Der er underskrevet en 2 årig kontrakt

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 9, Mandag d. 13. august 2012 kl. 18.30 i klublokalet.

Bestyrelsesmøde nr. 9, Mandag d. 13. august 2012 kl. 18.30 i klublokalet. Bestyrelsesmøde nr. 9, Mandag d. 13. august 2012 kl. 18.30 i klublokalet. Deltagere, Vivian, Hanne, Tove, Olaf Afbud Charlotte, Pia Dagsorden Punkt Indhold Ansvarlig 1 Referat fra sidst er godkendt Hanne

Læs mere

VSK bestyrelsesmøde nr. 3, sæson 2015-16 Onsdag d. 12-08- 2015, kl. 19.30-21.30 Sted: Hos Malene, Hamisgårdvej 5E, 6500 Vojens

VSK bestyrelsesmøde nr. 3, sæson 2015-16 Onsdag d. 12-08- 2015, kl. 19.30-21.30 Sted: Hos Malene, Hamisgårdvej 5E, 6500 Vojens VSK bestyrelsesmøde nr. 3, sæson 2015-16 Onsdag d. 12-08- 2015, kl. 19.30-21.30 Sted: Hos Malene, Hamisgårdvej 5E, 6500 Vojens Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Marie Fuglsang Sørensen

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

VSK bestyrelsesmøde nr. 2, sæson Søndag d. 14. juni 2015, kl. 11:00-16:00 Sted: Hos Malene

VSK bestyrelsesmøde nr. 2, sæson Søndag d. 14. juni 2015, kl. 11:00-16:00 Sted: Hos Malene VSK bestyrelsesmøde nr. 2, sæson 2015-16 Søndag d. 14. juni 2015, kl. 11:00-16:00 Sted: Hos Malene Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Marie Fuglsang Sørensen og Allan Enemark. Dima

Læs mere

Forældremøde. Vojens Skøjteklub

Forældremøde. Vojens Skøjteklub Forældremøde Vojens Skøjteklub Aktuelt Off ice sæson + Is i April + Camp Ålborg + Evt. weekendtræning is Ålborg/Esbjerg - Off ice 1-3x uge - VGIE tilbud til Skøjteskolen og funskate1 - Alle udover skøjteskolen:

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde 28. april 2006

Referat af Bestyrelsesmøde 28. april 2006 Referat af Bestyrelsesmøde 28. april 2006 Deltagere Søren, Pia, Lone, Uffe, Helle Charlotte Referent Charlotte 1. Konstitution af bestyrelse Formand Charlotte V. Brauer Skt. Pauls Gade 26 8000 Århus C

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer

Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec.2010 Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer Fællesaktiviteter om onsdagen kl. 14.00-15.30 - Hvordan kan vi samarbejde om at

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF Vedtægterne blev første gang vedtaget 12. marts 1998. Seneste ændring: Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016: NAVN OG

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou)

Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou) Referat til bestyrelsesmøde den 13. marts kl. 16.00 22.00: Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan lvhøj (D), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou) Afbud: Jannick

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde (Eksternt)

Referat af bestyrelsesmøde (Eksternt) Referat af bestyrelsesmøde (ksternt) Dato: 02-06-2014 Deltagere: Poul rik Lykke Peter Kjær Henrik Pilgaard Torben Alex Nielsen Trine Jensen Jens Munk Nielsen Lindy Thorup Kopi: Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat generalforsamlingen den 21. marts 2012.

Referat generalforsamlingen den 21. marts 2012. Referat generalforsamlingen den 21. marts 2012. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 1. valg af dirigent 2. formandens beretning 3. evt. udvalgs beretning 4. fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Referat af BMI Håndbold bestyrelsesmøde

Referat af BMI Håndbold bestyrelsesmøde Referat af BMI Håndbold bestyrelsesmøde Dato: 5/12-2012 Tidspunkt: 20.00 Sted: Ordstyrer: Referent: Til stede: BMI Egelund, mødelokalet ved cafeteriet Jesper Wolgast Kristian Torp Jesper Wolgast, Kristian

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden Skolebestyrelsesmøde. 18. marts 2013. Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN

DAGSORDEN. Dagsorden Skolebestyrelsesmøde. 18. marts 2013. Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN DAGSORDEN Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 18. marts 2013 Kl. 17-19 Møde indkaldt af Helle E./KN Deltagere: Tina Schønnemann, Heidi Mørch, Hanne Friisgaard, Jeanette Lundgaard, Helle Nissen, Jane Nørskov,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen Referat Bestyrelsesmøde OIK Dato: 2/2 Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen 1) Økonomi/Budget/handleplan økonomisk genopretning, kontingent: At få gjort klubbens

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2017:

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2017: VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF Vedtægterne blev første gang vedtaget 12. marts 1998. Seneste ændring: Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2017: NAVN

Læs mere

Ho Bugt Distrikt. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl.

Ho Bugt Distrikt. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl. Den 30-09-2010 REFERAT af Distriktsstabsmøde den 30-09-2010 hos Søren Til stede: Afbud:

Læs mere

Generalforsamling i Rødekro svømmeklub d Referat til generalforsamling d Generalforsamling i Rødekro svømmeklub:

Generalforsamling i Rødekro svømmeklub d Referat til generalforsamling d Generalforsamling i Rødekro svømmeklub: Generalforsamling i svømmeklub d. 11.03. 2014 Referat til generalforsamling d. 11.03.2014 Generalforsamling i svømmeklub: 1. Valg af dirigent: Benny Andersen er valgt. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning:

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen.

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen. Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 08/10.2008 Til stede:, Pia,, Eva, Preben, Lars, Tina og Karin Vært: og Børge Referent: Karin Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline Referat fra sidst

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal Emne: Bestyrelsesmøde Referent: Kristina Grøndahl Larsen Dato: 14. april 2014 Tid og sted: Kl. 19.00 hos Pia Bach Tilstedeværende: Alle

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013 1. Thomas Milverts vælges som dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Referant Anne Larsen Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere