Udgivelsesår Illustrationer og layout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout"

Transkript

1

2 Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Økonomisk støtte Illustrationer og layout Forside Fotos Udgiver Download Henrik Davidsen, PKEConsult i samarbejde med Claus Poulsen, AL2bolig og Tina Braad, Holst Advokater Værktøj 6 udarbejdet ved bidrag fra: Udviklingsteam: Arkitektur og konstruktion Anders Dragheim, Nova5 (Tovholder), Rolf Kjær, Arkitema, Olaf Brun Jørgensen, Esbensen, Andrew Ferguson, Niras, Inge Vestergaard, Arkitektskolen, Århus og Torben Gade, GBL Udviklingsteam: Rammeudbudsformer Tina Braad, Holst Advokater (Tovholder), Erik Alrø, Kuben Management, Poul Kusk, Bascon, Susanne Højholt, Saint-Gobain Isover, Nina Dencker, MTHøjgaard A/S og Henrik Davidsen, PKEConsult Udviklingsteam: Effektevaluering Olaf Brun Jørgensen, Esbensen (Tovholder), Rolf Kjær, Arkitema, Erik Alrø, Kuben Management, Niels Haldor Bertelsen, SBi/AlmenNet og Andreas Kragh, MTHøjgaard A/S. Projektet er gennemført med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Almene Forsøgspulje PKEConsult PKEConsult PKEConsult AL2bolig, Langkærvej 2F, 8381 Tilst kan downloades fra: eller 2

3 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING FAKTA OM RAMMEUDBUDDET OG BYGHERREVILKÅR BYGHERREPARTERNES ORGANISATION BYGHERREPARTERNES VISIONER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER RAMME- OG MINIUDBUDSKONCEPTETS STRUKTUR RAMMEUDBUDDETS OMFANG BYGHERREKRAV BYGHERREKRAV DESIGN OG KONSTRUKTION BYGHERREKRAV TIL OPTIMERING BYGHERREKRAV TIL INNOVATION LEVERANCETEAMETS TILBUD BYGEHERREKRAV TIL REDEGØRELSE FOR LEVERANCETEMAETS INTERNE ORGANISERING, STRATEGIER OG PLANER + RESUMÉ AF TILBUDDET BYGHERREKRAV TIL REDEGØRELSE FOR DESIGN/KONSTRUKTION, OPTIMERING OG INNOVATION BYGHERREKRAV TIL REDEGØRELSE FOR TILBUDTE LØSNINGER BYGHERREKRAV TIL TEGNINGSMATERIALE OG EGENSKABSBESKRIVELSE BILAG 1: BÆREDYGTIGT BYGGERI HVAD ER BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED: TRE FOKUSOMRÅDER - OVERSIGT BÆREDYGTIGHED: TRE FOKUSOMRÅDER ADRESSERET TIL BYGGERI GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK (DK-GBC) OG GBDN DGNB/BÆREDYGTIGHED: VÆGTNING AF DE TRE FOKUSOMRÅDER FORDELE VED DGNB.DK-CERTIFICERING BILAG 2: MODEL FOR LÆRENDE EVALUERING MED EFFEKT

4 LÆSEVEJLEDNING 3 kapitler er opdelt i følgende 3 kapitler: 1: Fakta om rammeudbuddet og Bygherrevilkår (9 sider). 2: Bygherrekrav (7 sider). 3: Leveranceteamets tilbud (6 sider). Paradigme Læs mere i Vejledningen Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Bilag Værktøj 6 er udformet som et paradigme, som kan relateres til specifikke Rammeudbud ved tilføjelse af tekster i de gule markeringer. Teksten i Værktøj 6 er baseret på bidrag fra tre udviklingsteam, der blev dannet i tilknytning til AL2boligs projekt 'Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering af almene etageboliger opført '. Projektet er nærmere beskrevet i 'Vejledning i Ramme- og Miniudbud: energifacaderenovering af almene etageboliger opført ' med tilhørende værktøjer. I kapitel 1: Fakta om Rammeudbuddet og Bygherrevilkår gøres rede for: Bygherreparternes organisation. Bygherreparternes visioner, mål og resultatforventninger. Ramme- og Miniudbudskonceptets struktur. Rammeudbuddets omfang. I kapitel 2: Bygherrekrav gøres rede for: Bygherrekrav til design og konstruktion. Bygherrekrav til optimering, herunder krav til - Digitalt og industrielt set up. - Produkt-, proces og projektoptimering. - Effektestimering og totaløkonomi. Bygherrekrav til innovation, herunder krav til - Innovation, læring og videndeling. - Organisering. - Kommunikation og formidling. Bygherrekrav til tegningsmateriale og egenskabsbeskrivelse. I kapitel 3: Leveranceteamets tilbud Redegørelse for tilbudsgivers svar på: Leverancetemaets interne organisering, strategier og planer + resumé af tilbuddet. Bygherrekrav til Design/Konstruktion, Optimering og innovation. Bygherrekrav - Tematiseret oversigt over tilbudte løsninger. Bygherrekrav til tegningsmateriale og egenskabsbeskrivelse. I bilagene gøres rede for: Paradigme til Bygherrens redegørelse for de enkelte byggesager, der indgår i Rammeudbuddet. Bæredygtigt byggeri, herunder introduktion til - Hvad bæredygtighed er - Tre fokusområder adresseret til byggeri. - Green Building Council Denmark (DK-GBC) initiativ til etablering af en - dansk certificeringsordning inden for bæredygtighed i byggeri - DGNB Denmark. - DGNB/Bæredygtighed - Vægtning af de tre fokusområder. - Fordele ved DGNB.DK-certificering. Model for lærende evaluering med effekt. 4

5 1. FAKTA OM RAMMEUDBUDDET OG BYGHERREVILKÅR 1.1 Bygherreparternes organisation Stamdata Bygherrer og kontaktpersoner Bygherrer i.h.t. rammeaftalen er: Bygherrenetværkets kontaktperson er Tlf. Rammeudbuddets projektorganisering Oversigt Rammeudbuddets projektorganisation består, som vist i figur 1, af: Et Bygherreforum for Rammeudbud. Et Leveranceteam-forum. Et Rammeudbuds-sekretariet. Tre udviklingsteam. Et Bygherreforum for Miniudbud. Figur 1: Rammeudbuddets projektorganisering - Eksempel Principper for Projektorganisationens etablering Projektorganiseringen skal ses som en ramme, hvor de enkelte dele etableres efter behov. Det gælder dog ikke for Rammeudbuds-sekretariatet, der er Rammeudbuddets bygherre-operatør. 5

6 Miniudbuddets projektorganisering Oversigt Miniudbuddets projektorganisering er, som vist i figur 2, opdelt i følgende dele: En Beboerdemokrati-organisation. Byggesagens projektorganisation. Byggepladsens projektorganisation. Figur 2: Miniudbuddets projektorganisering - Eksempel Udviklings- og Læringsgrupper De i figur 2 angivne Udviklings- og Læringsgrupper har til opgave at være medskabende til opfyldelses af bygherrekravene til: Værdiskabelse. Optimering. Innovation.. 6

7 Bygherrenetværkets procesplan for Rammeudbuddet og Miniudbud 1 5 milepæle Som vist i figur 3 er procesplanen for Rammeudbuddet og Miniudbud 1 opdelt i følgende milepæle: 1. Prækvalifikation (oktober - november 2012). 2. Rammeudbud (december 2012 februar 2013) 3. Miniudbud 1 (marts maj 2013) 4. Renoveringsbyggesag 1 (august 2013 januar Effektmåling og videndeling (februar 2015 januar 2016). Figur 3: Bygherrenetværkets procesplan for Rammeudbud og Miniudbud (1). 1.2 Bygherreparternes visioner, mål og resultatforventninger Vision og mål Bygherrens vision Bygherrens mål 1: Bedre energifacade-renovering Bygherrens mål 2: Billigere energifacade-renovering Bygherrens mål 3: Billigere energifacade-renovering Bygherrens vision ved opfyldelse af de angivne mål at skabe en Bedre, billigere og hurtigere energifacade-renovering. Bedre for at sikre, at kommende renoveringer får en levetid på mindst 30 år, for at undgå - som hidtil - at skulle renovere de samme bebyggelser hver 10. eller 20. år. Det er økonomiske belastning at skulle i gang med en ny renovering før de optagne lån er udamortiserede og de hermed forbundet behov for huslejestøtte for at holde huslejen på et acceptabelt niveau. Der er derfor formuleret bygherrekrav, der sikrer en bedre renovering ved at tage ved lære at de dårlige erfaringer og inddragelse af den nyeste viden. Både arkitektonisk byggeteknisk, økonomisk og menneskeligt. Dvs. opnåelse af en bedre og langtidsholdbar arkitektur samt bedre og mere langtidsholdbare materialer og byggetekniske løsninger, herunder bygherrekrav til klimabæredygtige løsninger. Som udgangspunkt skal løsningerne leve op til BR10. Der er stillet bygherrekrav, der rækker frem til BR15 og BR20. Målet er endvidere, at opnå en god total- og driftsøkonomi baseret på markant lavere energiudgifter samt materialer, der kan recirkuleres i det økologiske kredsløb og som kræver et minimum af vedligeholde, kombineret med gode drifts og vedligeholdelsesplaner. Billigere ved skabelse af mere værdi for bygherrens penge i alle faser: Programmering, projektering, udførelse og drift. Målet er her, at stille bygherrekrav til skabelse en viden- og kompetencebaseret proces, der kan lede frem til ca. 20% billige byggeri set i forhold til det aktuelle udgiftsniveau. Lykkes det, vil der kunne renoveres ca. mere for Landsbyggefondens og boligforeningerne egne penge. Oven i vil der også skabes et mindre behov for f.eks. midler til drifts- og huslejestøtte. Hurtigere for at reducere den tid, hvormed beboerne udsættes for gener fra byggeprocessen i form af støj og byggepladsrod samt indgreb i deres dagligdag, mens f.eks. facader udskiftes. Målet er her, at stille bygherrekrav til byggeri tilrettelagt som en proces baseret på en industriel tankegang med færre fejl samt mindre mandskabs-, materiale- og tidsspild. 7

8 Resultatforventninger 5.resultatforventninger Bygherrerne har følgende resultatforventninger: 1. At Rammeudbuddets resultater kan lægges til grund for en forestående facade-energirenovering af almene etageboliger opført i perioden 1960/ At der etableres en række bygherrenetværk, der ønsker at benytte projektets resultater til at foretage rammeudbud af facadeelementer omhandlende relateret til ca almene etageboliger opført i henhold til Sønderjyllandsplan-industrialiseringskonceptet i med det formål for øje at få en bedre, hurtigere og billigere energirenovering. 3. At der bliver udviklet praktisk anvendelige forskningsreflekterede metoder til estimering og måling af effekten af bygherrekravene til facadeenergirenovering. 4. At der i byggebranchen bliver taget initiativ til udvikling af kompetence i design og industriel udførelse af facade-energirenovering med en digital tilgang. 5. At estimerings- og måleresultaterne forankres hos bygherren og leveranceteamet og benyttes som afsæt for fortsat kvalitetsudvikling og produktivitets-udvikling.. Bygherreforventninger til industriel tilgang 4.tilgange til bygherredreven markedsåbning for industriel renovering Industriel renovering dækker den almene bygherrers kravsætning til : 1. Bygning og rum hos bygherren som spiller op til industriel projektering og udførelse på pladsen og præfabrikation. 2. Projektering ved rådgivere, hvor egenskaber på bygning, rum, bygningsdele og komponenter bindes sammen. 3. Præfabrikation og komponentfremstilling hos producenter. 4. Udførelse af bygningsdele på byggepladsen ved entreprenøren.. 6.tilgange til branchedreven medvirken til industriel renovering Bygherrekravene til industriel renovering forventes omsat til en branchedreven : 1. Specialisering og serieproduktion i store mængder. 2. Standard arbejdsbeskrivelse og logistik, som er understøttet af hjælpeværktøjer, og som er indlært og trænet. 3. Kundetilpasning af produkter og kundeservice med tilbud om flere kvaliteter, værdier og ydelser. 4. Løbende dokumentation og benchmarking af proces- og produktresultat som grundlag for en målrettet effektivisering og udvikling. 5. Brug af digital kommunikation og programmer til smidiggørelse af formidling, styring og udvikling. 6. Brug af webportal og digitale værktøjer i hele Rammeudbuds-perioden.. 8

9 Bygherrens tilvejebringelse af rammevilkår for digitalt set up IKT-bekendtgørelsen for Alment byggeri Digitalt Rammeudbudskoncept Projektweb Digital afleverings-koncept Bygherren tilvejebringer rammevilkår for det digitale set up, der matcher kravene til varetagelse af bygherreansvaret herfor i en kommende IKTbekendtgørelsen for Alment byggeri med tilhørende vejledning, der forventes at træde i kraft i 2013 med virkning for de renoveringer, som modtager tilsagn om støtte den 1. april 2013 eller senere. Bygherren tilvejebringer et bygningskatalog, der vil have indbygget en facilitet, der gør det mulig at skabe en entydig reference til hhv. Forvaltnings Klassifikationen og center for produktivitet i byggeriets cuneco s oplæg til et nyt classification system (CCS), der skal afløse Dansk Bygnings Klassifikation (DBK) Bygherren tilvejebringer et Digitalt Rammeudbuds-koncept, der giver mulighed for: At der anvendes en digital udbudsportal, hvor udbudsmaterialet er struktureret efter gængse standarder og som opfylder udbudsdirektivets og tilbudslovens krav til elektroniske udbudssystemer. At udbudsmaterialet - Strukturers i henhold til byggeriets cuneco s oplæg til et nyt classification system (CCS). - Indeholder beskrivelser, der er udarbejdet efter principperne i bips beskrivelsesværktøj B1.000 Beskrivelsesanvisning struktur. - Indeholder digitale bygningsmodeller i 3D til visualisering af byggeprojektet samt informationsudtræk omkring bygningsdele, herunder at de digitale bygningsmodeller leveres i filformatet IFC. - Indeholder udbudsmængder i tilbudslisten, herunder redegørelse for sammenhæng mellem posterne i tilbudslistens udbudsmængder og bygningsdelsbeskrivelser. - Indeholder opmålingsregler, hvoraf det fremgår, hvilke ydelser hver af udbudsmængderne i tilbudslisten indeholder, samt hvordan udbudsmængderne er fremkommet. At digitale bygningsmodeller i 3D lægges til grund for bedømmelsen af de indkomne forslags arkitektoniske tekniske kvaliteter. Bygherrer stiller en projektweb til rådighed: Der sikrer, at alle relevante parter i byggeprojektet har adgang til at bruge af projekt-webben. Der sikrer, at byggeprojektets parter har adgang til digital arkivering og udveksling af projektinformation. Der fastsættes regler samlet i en IKT-aftale for effektiv brug af projektwebsystemet, som er gældende for alle parter. Der sikrer, at al digital projektinformation, herunder bl.a. tekstdokumenter, tegninger og digitale bygningsmodeller, arkiveres i et for alle projektdeltagere læsbart og udskriftsvenligt filformat. Bygherren: 1. Designer et set up for digital aflevering af de projektinformationer, som vurderes relevant for dokumentation af byggesagen, det afleverede byggeri (som udført), og den fremadrettede drift, vedligehold og forvaltning, der både korresponderer med de afsnit 2.4 angivne bygherre-mindstekrav og det set up for digital aflevering af de projektinformationer, der angivet I vejledningen Forvaltnings Klassifikation (version 2.0), Landbyggefonden og KL januar Specificerer omfang, formater, metoder samt leveringsfrister for den digitale aflevering og at kravene herom indgår i udbudsmaterialet. 3. Fastlægger hvilke parter, der er omfattet af digital aflevering. 4. Leverer de rette stamoplysninger omkring byggeriet til projekterende og udførende. 5. Leverer forvaltningsinformationer, der består af administrative oplysninger med relation til det afleverede byggeri. 6. Designer et set up til levering af projektinformation og dokumentation til Byggeskadefonden til brug for gennemførelse af 1- og 5-års-eftersyn. 9

10 Udformningen af Rammeudbuddets bygningsdele - Eksisterende forhold Digitalt materiale om eksisterende forhold Bygningen Facader Primære bygningsdele Bygherren stiller digitale plantegninger, opstalter, snit mm. med beskrivende tekster og redegørelser for egenskaber til rådighed for tilbudsgiverne, som input til tilbudsgivernes redegørelse for de tilbudte byggetekniske løsninger (se skema og afsnit 3.4). Kompletterende bygningsdele Rum Bygningens konstruktion Statiske beregninger 10

11 1.3 Ramme- og Miniudbudskonceptets Struktur Udbudskonceptet: Oversigt Informationsformøde Prækvalifikation Rammeudbud Miniudbud Ramme-/Miniudbudskonceptet er opdelt i: 1. Informationsformøde. 2. Prækvalifikation. 3. Rammeudbud. 4. Miniudbud. Formål: Præsentation af Ramme-/Miniudbudskonceptet for aktører i byggebranchen med interesse i at danne leveranceteam, der har kompetence og kapacitet til at blive prækvalificeret og afgive tilbud. Formål: Prækvalifikation af 5 7 leveranceteam bestående af: Totalentreprenør/underentreprenører, rådgivere, komponentproducenter/leverandører m.fl.) med økonomi, innovationskompetence, industrialiserings-kompetence, digital kompetence samt kapacitet til at give tilbud på Rammeudbud af industrialiseringsegnede bygningsdele ved renovering af almene boliger og bebyggelser opført i perioden (Aktører: Bygherrenetværk). Formål: Indhentning af tilbud fra de 5 7 leveranceteam samt udvælgelse indgåelse af ramme aftale med de tre mest attraktive tilbud (Aktører: Bygherrenetværk/Enkeltbygherrer). Formål: Indhentning af tilbud relateret til en energifacaderenoveringsbyggesag fra de 3 vindende team fra rammeudbud samt udvælgelse og indgåelse af totalentrepriseaftale af det leveranceteam, der afgivet mest attraktive tilbud (Aktører: Enkeltbygherrer). 1.4 Rammeudbuddets omfang Geografisk lokalisering Rammeudbuddet omhandler byggeopgaver lokaliseret i:. 11

12 Byggetekniske stamdata Skemaet nedenfor giver en oversigt over Byggetekniske stamdata relateret til de afdelinger, der indgår i Rammeudbuddet. Skema 1: Byggetekniske stamdata Navn: Afd. Adresse: Antal boliger: Bruttoetageareal (m 2 ): Opført (årtal/periode): Bebyggelsesform (f.eks. tæt/lav, etabyggeri/antal blokke): Byggemåde (f.eks. Sydjyllandsplan-montagebyggeri) Navn: Afd. Adresse: Antal boliger: Bruttoetageareal (m 2 ): osv. Opført (årtal/periode): Bebyggelsesform (f.eks. tæt/lav, etabyggeri/antal blokke): Byggemåde (f.eks. Sydjyllandsplan-montagebyggeri) Alle afdelinger i alt 12

13 Økonomisk volumen Skemaet nedenfor giver en oversigt over det økonomiske volumen relateret til de afdelinger, der indgår i Rammeudbuddet. Skema 2: Anlægsøkonomi alle afdelinger Afdeling Bygningsdel Beløb i mio. Kr. Noter Anlægsudgift i alt Heraf anslået industrialiseringsandel 1. Klimaskærm 2. Installationer 3. Boligen 4. Andet (hvad?) Bygningsdel 1 4 i alt Afdeling Bygningsdel Beløb i mio. Kr. Noter Anlægsudgift i alt Heraf anslået industrialiseringsandel 1. Klimaskærm 2. Installationer 3. Boligen 4. Andet (hvad?) Bygningsdel 1 4 i alt Alle afdelinger i alt Bygningsdel Beløb i mio. Kr. Anlægsudgift i alt Heraf anslået industrialiseringsandel 1. Klimaskærm 2. Installationer 3. Boligen 4. Andet (hvad?) Bygningsdel 1 4 i alt 13

14 2. BYGHERREKRAV 2.1 Bygherrekrav Design og konstruktion Oversigt I dette afsnit gøres rede for bygherrekrav relateret til de angive Underog Del-tildelingskriterier: Bygherrekrav til: Antal bygherrekrav 1. Arkitektur Konstruktion 12 - Energi/Isolering 7 - Miljømæssig bæredygtighed Løsninger Kvalitet, funktionalitet og fleksibilitet 6 I alt 24 Bygherrekrav til Arkitektur 6 bygherrekrav til Byggetekniske løsningsforslag Bygherren lægger vægt på, at leveranceteamets byggetekniske løsningsforslag demonstrerer: 1. En arkitektur der bygger videre.på og styrker eksisterende arkitektur frem for en fuldstændig transformation. 2. Æstetiske løsninger af høj kvalitet. 3. Lødige materialevalg, der patinerer smukt. 4. Langtidsholdbar kvalitet, ikke modeprægede løsninger /fremtidssikring af arkitektur. 5. Energiløsninger integreret i arkitekturen. 6. Lever op til de skærpede energikrav til opnåelse af nye arkitektoniske kvaliteter.. Bygherrekrav til Konstruktion Energi/Isolering: 7 bygherrekrav til byggetekniske løsninger Bygherren vil overordnet lægge vægt på redegørelse for byggetekniske løsninger, der: 1. Maksimerer af løsningens bidrag til at bygningen, som minimum, opnår lavenergi klasse 2015 samt anviser løsninger til hvorledes der kan opnås bedre energiklasser end Viser en optimal udnyttelse af passive tiltag. 3. Optimerer af U-værdi for isoleret klimaskærm ift. et maksimumskrav på 0,15 W/m 2 K. 4. Optimerer det samlede transmissionstab gennem isoleret klimaskærm ift. et maksimumskrav på 7 W/m Optimerer bygningens tæthed ift. et maksimumskrav på 1,0 l/s m 2 ved 50 Pa. 6. Optimerer af vinduers samlede U-værdi ift. et maksimumskrav på 0,9 W/m 2 K. 7. Optimerer af vinduers energitilskud (E ref-værdi) ift. et minimumskrav på -33 kwh/m 2 per år.. 14

15 Miljømæssig bæredygtighed: 5 bygherrekrav til byggetekniske løsninger Bygherren vil overordnet lægge vægt på redegørelse for byggetekniske løsninger, der: 1. Minimerer af løsningens samlede belastning på miljøet. 2. Optimerer af genanvendelsesmulighederne. 3. Optimerer levetiden og minimerer vedligeholdsbehandlinger. 4. Minimerer bygningskomponenternes carbon footprint ift. produktion 5. Minimerer af materialernes og udførelsesmæssige kompleksitet ift. en overordnet robusthed af de valgte løsninger. Bygherrekrav til Kvalitet, funktionalitet og fleksibilitet Indeklima: 6 bygherrekrav til byggetekniske løsninger Bygherren vil overordnet lægge vægt på redegørelse for byggetekniske løsninger, der: 1. Maksimerer løsningens bidrag til et godt indeklima. 2. Optimerer af dagslyset ift.et minimumskrav på en gennemsnitlig dagslysfaktor på 1,5 i opholdsrum. 3. Optimerer akustisk ydeevne for vinduer ift. et minimumskrav på 35 db. 4. Optimerer det termiske indeklima ift. et maksimumskrav på 100 timer om året med en temperatur over 26 C i det enkelte opholdsrum. 5. Optimerer det atmosfæriske indeklima ift. et maksimumskrav på 900 ppm i opholdsrum 6. Anvender indeklimagodkendte materialer og overfladebehandlinger. Bygherre-mindstekrav 6 mindstekrav Ud over de angivne bygherretildelingskrav skal der i tilbuddene gøres rede for 6 Mindstekrav, som indgår i vurderingen af om tilbuddene er konditionsmæssige. 6 bygherrekrav til byggetekniske løsninger Bygherren lægger vægt på, at der i de byggetekniske løsninger gives gøres rede for/gives anvisninger på: 1. Løsninger der kan ændres over tid. 2. Renholdelse, pudsning af vinduer. 3. Foranstaltninger mod hærværk (lys, åbenhed, robuste materialer). 4. Rengøringsvenlige løsninger. 5. Funktionel kvalitet/brugervenlighed. 6. Løsninger der fremmer hensigtsmæssig brug, og inspirerer til energirigtig adfærd.. 15

16 2.2 Bygherrekrav til Optimering Oversigt I dette afsnit gøres rede for bygherrekrav til Optimering: Bygherrekrav til: Antal bygherrekrav 2. Optimering 2.1 Produkt-, proces og projektoptimering 15 - Byggeteknisk produktion og proces 6 - Økonomisk bæredygtighed 2 - Produktoptimering og værdiskabelse Estimering og måling af forventet fremtidseffekt 1 I alt 16 Bygherrekrav til Produkt, proces og projektoptimering 6 Bygherrekrav til byggeteknisk produktion og proces 2 Bygherrekrav til økonomisk bæredygtighed Bygherren lægger vægt på redegørelse for den byggetekniske produktion og proces, der: 1. Illustrerer nytænkning ift. Løsninger og processer. 2. Optimerer af produktion og proces ift. Sikring af høj kvalitet og minimering af gener i forbindelse med byggeprocessen. 3. Er universelle og anviser teknisk fremadrettede attraktive løsninger (tid, økonomi, kvalitet, arbejdsmiljø). 4. Illustrerer leverings- og montagesikkerhed (uafhængig af vejrlig). 5. Kort byggetid. 6. Minimerer genhusning. Bygherren lægger vægt på redegørelse for leveranceteamets evne til at sikre/optimere: 1. Rentabiliteten og robustheden af den tilbudte løsning ift. Privatøkonomi og samfundsøkonomi. 2. Besparelse på driftsbudget, vedligeholdelse. 7 Bygherrekrav til produktoptimering og værdiskabelse Det er et bygherrekrav, at leveranceteamet: 1. Designer, producerer og leverer byggetekniske platforme baseret på en nyindustrialiseringstilgang og inddragelse af flere led i byggeriets leverancekæde. 2. Skaber og implementerer nye værdibaserede samarbejdsformer understøttet af en IKT-baseret kommunikationsmodel (BIM. 3. Udvikler og implementerer en digital tilgang i processtyringen i byggesagen baseret på bygningsinformationsmodeller (BIM). 4. Bidrager til at skabe økonomisk bæredygtige energi- og klimaløsninger. 5. Bidrager til værdi-, produkt- og procesoptimering. 6. Bidrager til læring som element i samarbejdsprocessen. 7. Bidrager til en lærende evaluering med effekt. 16

17 Bygherrekrav til estimering og måling af forventet fremtidseffekt 1 bygherrekrav Det er et bygherrekrav: 1. At i Fase B: Projektoptimering/Projektering og Fase C: Udførelse foretages evaluering af den forventede fremtidseffekt af udviklingsarbejdet og læringen med det formål for øje at kunne foretage en afvejning af i hvilken udstrækning den forventede effekt heraf: - Opfylder mål og succeskriterier i boligorganisationens vision. - Modsvarer meromkostningerne/merudgifterne. - Bygherre-mindstekrav 16 Mindstekrav Ud over de angivne bygherretildelingskrav skal der i tilbuddene gøres rede for 16 Mindstekrav, som indgår i vurderingen af tilbuddenes konditionsmæssighed. 5 bygherrekrav til brug af digitale bygningsmodeller 7 bygherrekrav til digital aflevering 1 bygherrekrav til Lærende evaluering med effekt Brug af digitale bygningsmodeller: Det er et bygherrekrav: 1. At leveranceteamets parter ved gennemførelse af byggeprojektet sikrer, at hver af de projekterende og udførende parter udarbejder digitale fagmodeller i 3D for hver deres respektive faglige ansvarsområder. 2. At der udarbejdes en eller flere digitale fællesmodeller i 3D, som skal være sammensat af relevante fagmodeller. 3. At bygningsmodellernes bygningsdele klassificeres og struktureres efter cuneco s oplæg til et nyt classification system (CCS). 4. At både fællesmodeller og fagmodeller stilles til rådighed for de udførende i IFC-formatet eller et andet aftalt filformat. 5. At der udpeges en part, der er ansvarlig for fællesmodellen, og som har til opgave at sikre, at fællesmodellen løbende anvendes til koordinering og konsistenskontrol gennem projektforløbet. Digital aflevering: Det er et bygherrekrav, at leveranceteamet: 1. Udpeger en part i byggeprojektet, der er ansvarlig for opgaven omkring overdragelse af de digitale projektinformationer til byg- og driftsherren. 2. Udpeger en part i byggeprojektet, der skal kvalitetssikre de afleverede projektinformationer og sikre, at overdragelsen finder sted efter de angivne krav og vilkår. 3. Anvender digitale mangellister, der følger principperne i standard fra foreningen bips. 4. Varetager procesdokumentation, der dokumenterer sagens forløb og beslutninger. 5. Varetager produktdokumentation, der dokumenterer det afleverede byggeri (som udført). 6. Leverer relevante drifts- og vedligeholdsinformationer for det afleverede byggeri. 7. Afleverer informationerne i en digital bygningsmodel, hvis struktur er baseret på cuneco s oplæg til et nyt classification system (CCS), åbne standarder (IFC), og med udgangspunkt i den i projekteringsfasen udarbejdede, fælles bygningsmodel.. Det er et bygherrekrav: 1. At leveranceteamet udarbejder og anvender en tilpasset version af den i bilag 2 til viste model for evaluering med effekt. 17

18 3 bygherrekrav til dokumentation Dokumentation. Bygherren lægger endvidere vægt på følgende af dokumentation: 1. Dokumenteret oversigt over den forventede årlige økonomiske besparelse som følge af de beregnede energibesparelser i f. t. varme, og el. Besparelserne baseres på aktuelle lokale priser. 2. Dokumenteret oversigt over forventede årlige økonomiske driftsbesparelser både som følge af anvendelse af vedligeholdelsesvenlige løsninger, løsninger med minimeret service og rengøring, holdbare løsninger med lang levetid samt valg af hærværksminimerende løsninger. 3. En totaløkonomisk beregning af den samlede forventede årlige boligudgift (husleje + energiudgift). Beregningen skal tage højde for forventede energipris og energiprisstigningstakster, inflation, renter på finansieringslån, levetider for bygningsdele samt beregningsperiode (løbetid for lån). Se bygherrekrav til fælles forudsætninger i Værktøj 3: Produktivitet og Lærende Effektevaluering, som de bydende forventes af tage afsæt i deres beregninger. Herved opnås en sammenlignelig vurdering af de afleverede tilbud. 18

19 2.3 Bygherrekrav til Innovation Oversigt I dette afsnit gøres rede for bygherrekrav til Innovation: Bygherrekrav til: 3. Innovation Antal bygherrekrav 3.1 Innovation, læring og videndeling Organisering Kommunikation og formidling 1 I alt 10 Bygherrekrav til Innovation, Læring og Videndeling 3 bygherrekrav Det er et bygherrekrav: 1. At innovation og læringen tænkes ind på alle niveauer, så ledere og medarbejdere udvikler netop de kompetencer, som udviklingen kræver og som boligorganisationen har sat eller ønsker at sætte fokus på. 2. At der udarbejdes en plan for udvikling af kompetence i byggesagens projektledelse til at iscenesætte, facilitere og evaluere effekten og udviklingsarbejdet og læringen. 3. At de vindende Miniudbuds-leveranceteam i hele Rammeudbudsperioden bidrager til de i figur 4 viste Fælles Lærings- og videndelingssessioner. Figur 4: Fælles Lærings- og videndelings-sessioner 19

20 Bygherrekrav til Organisering 3 bygherrekrav til byggesagens projektorganisation 3 bygherrekrav til Uddannelsesklausuler Byggesagens projektorganisation. Det er et bygherrekrav at byggesagens projektorganisation: 1. Kan ændres efter behov undervejs i byggesagens forløb. 2. Har entydige relationer til beslutningsniveauerne i boligorganisationen og projektorganisationen. 3. Har den rette balance mellem hensynet til at projektorganisationen kan udgøre en tilstrækkelig fast ramme for udviklingen og varetagelse af lærings- og fleksibilitetshensynet i projektoptimeringen/byggeriets udførelse/aflevering samt i effektmålingen relateret til de renoverede bygningers brug/drift og vedligeholdelse. Uddannelses-klausuler. Det er et bygherrekrav, at det tillbudsgivende leveranceteam gør rede for: 1. Optimering af antallet af lærlingepladser relateret til de konkrete Miniudbuds-byggesager. 2. Optimering af antallet af ledige medarbejdere i Lønstilskud. 3. En optimal, innovativ personalepolitik. Bygherrekrav til Kommunikation og formidling 1 bygherrekrav Det er et bygherrekrav: 1. At der successivt i alle byggesagens faser formuleres mål for og resultatforventninger til kommunikation og formidling af arbejdet med udviklingen og læringen, med fokus på - Målgrupper internt i boligorganisationen. - Beboerdemokratiet og beboerne i den eller de berørte afdelinger. - Omgivelserne. Bygherre-mindstekrav 1 Bygherremindstekrav til Sociale klausuler Sociale klausuler. Det er et Bygherremindstekrav, at tilbudsgiverne gør rede for, hvordan de vil forpligte sig til: 1. At sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde eventuelt vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. 20

21 3. LEVERANCETEAMETS TILBUD 3.1 Bygeherrekrav til redegørelse for Leverancetemaets interne organisering, strategier og planer + resumé af tilbuddet 7 emner Skema 3 viser en oversigt over omfanget af tilbudsgivernes redegørelser for bygherrekrav relateret til angivne emner (2 8) + resumé af tilbuddet.. Skema 3: Tilbudsgiver redegørelse for Leverancetemaets interne organisering, strategier og planer + resumé af tilbuddet Emne Rede-gørelsens omfang (max antal sider) 1. Stamdata - 2. Organisering 1 3. Roller og ansvar 1 4. Procesplan 1 5. Innovationsplan og innovationsstrategi 1 6. Kommunikationstrategi og kommunikationsplan 1 7. Strategi og plan for industriel tilgang og digtalt set up 2 8. Redegørelse for opfyldelse af mindstekrav 2 9. Resumé af tilbuddet 3 Emne 2 9 i alt 12 21

22 3.2 Bygherrekrav til redegørelse for Design/Konstruktion, Optimering og Innovation Max 32 sider Skema 4 viser en oversigt over bygherrekrav til omfanget af tilbudsgivers redegørelse for opfyldelse af bygherrekrav relateret til Design/Konstruktion, Optimering og Innovation. Skema 4: Tilbudsgiver redegørelse for Leverancetemaets interne organisering, strategier og planer + resumé af tilbuddet Emne 1. Design og konstruktion Tilbuddets omfang (max. antal sider) 1.1 Arkitektur Konstruktion, herunder 6 - Energi/Isolering - Miljømæssig bæredygtighed - Løsninger 1.3 Kvalitet, funktionalitet og fleksibilitet 4 Arkitektur og konstruktion i alt Optimering 2.1 Produkt-, proces- og projektoptimering, herunder 8 - Bygherrekrav til byggeteknisk produktion og proces - Bygherrekrav til økonomisk bæredygtighed - Bygherrekrav til produktoptimering og værdiskabelse 2.2 Bygherrekrav til estimering og måling af forventet fremtidseffekt 4 Optimering i alt Innovation 3.1 Innovation, læring og videndeling Organisering Kommunikation og formidling 2 Innovation i alt 6 Emne 1 3 i alt 32 Redegørelse for opfyldelse af Mindstekrav Tilbudsgiverne skal endvidere gøre for deres opfyldelse af Bygherrens Mindstekrav. De tilbudsgivende leveranceteam er frit stillet med hensyn til formen for og omfanget af denne del af tilbuddet. 22

23 3.3 Bygherrekrav til redegørelse for tilbudte løsninger Ingen form- eller omfangskrav Leveranceteamet skal i skema gøre rede for de tilbudte løsninger med reference til den tilhørende dokumentation. De tilbudsgivende leveranceteam er frit stillet med hensyn til formen for og omfanget af denne del af tilbuddet. Skema 5.1: Arkitektur - Overordnet Emne / løsning Tilbudt løsning Dokumentation Arkitektonisk hovedidé Proportioner Materialitet / stoflighed Æstetiske detailløsninger Energikrav/arkitektoniske kvaliteter Skema 5.2: Arkitektur - Facade/Overflader Emne / løsning Tilbudt løsning Dokumentation Facadebeklædning Inddækninger Døre / vinduer Evt. integreret energiproducerende enheder Øvrig aptering Miljøprofil beklædning Miljøprofil vinduer Skema 5.3: Konstruktion Energibehov Emne / løsning Tilbudt løsning Dokumentation Strategi for udnyttelse af passive egenskaber U-værdi og samlet transmissionstab/m 2 isoleret klimaskærm Håndtering af kuldebroer og linietab Tæthed Vinduers U-værdi og energibalance Skema 5.4: Konstruktion - Energi/Isolering Emne / løsning Tilbudt løsning Dokumentation Konstruktion/materiale - Organisk/uorganisk - Tolerancer Isoleringsmateriale/ type/u værdi Miljøprofil Skema 5.5: Konstruktion - Indeklima Emne / løsning Tilbudt løsning Evt. dokumentation Visuelt indeklima Akustisk indeklima Termisk indeklima og solafskærmning Atmosfærisk indeklima 23

24 Skema 6: Konstruktion - Miljømæssig bæredygtighed (se afsnit 5.2) Emne / løsning Tilbudt løsning Dokumentation Genanvendelses-muligheder af materialer Levetid og vedligehold Carbon footprint Materialernes og metodens kompleksitet Skema 5.7: Kvalitet, funktionalitet og fleksibilitet Emne / løsning Tilbudt løsning Dokumentation Fleksibilitet Vedligehold, pudsning af vinduer Funktionel kvalitet/brugervenlighed Skema 5.8: Tilslutninger/Montage Emne / løsning Tilbudt løsning Dokumentation Montageprincip Tætning Metode Mulighed for kontrol Modulstørrelser Skema 9: Produktion og proces Emne / 5.løsning Tilbudt løsning Dokumentation Registrering og opmåling Håndtering af evt. PCB, og/eller asbest i den eksisterende konstruktion Håndtering af blower door tests og termofotografering (inkl. metode for evt. udbedring) i forbindelse med byggeprocessen Produktionsproces og kontrolsystemer Byggeproces og kontrolsystemer Sikkerhedsplan Skema 5.10: Økonomisk bæredygtighed Emne / løsning Tilbudt løsning Dokumentation Driftsbesparelser i DKK/år over løsningens levetid Vedligeholdelsesudgifter i DKK/år over løsningens levetid Forhold mellem besparelser og udgifter samt investeringer 24

25 3.4 Bygherrekrav til tegningsmateriale og egenskabsbeskrivelse Prototype / digital mock up i 3D og 4D-beskrivelse 3D-illustrationer af: - Facadeelement - Bygningens eksteriør Tilbudsgiverne skal illustrere deres løsningsforslag med 3D-illustrationer af: Facadeelementet, der afleveres som en 3D-model i Revit (rvt) samt en model i IFC-format i informationsniveau 2 (jf. BIPS CAD-manual 2008, svarende til projektforslag). Bygningens eksteriør, der afleveres som en 3D-model i Revit (rvt) samt en model i IFC-format i informationsniveau 2 (jf. BIPS CADmanual 2008, svarende til projektforslag). Bygherren stiller en 3D-model af eksisterende forhold til rådighed for de bydende, til brug for udarbejdelse af forslag og tilbud. Visualiseringer fra faste standpunkter Forslaget skal visualiseres perspektivisk set fra fire faste standpunkter, med placeringer som vist på illustrationen i figur 5. Der vil være tilsvarende krav til visualiseringer med faste standpunkter for flere bygningsdele i de specifikke byggeprogrammer til Rammeudbud. Figur 5: Visualiseringer fra faste standpunkter - Eksempel Højde: 1,5 m 25

26 Tegningsmateriale Obligatorisk Forslaget skal illustreres med følgende tegningsmateriale: Tegning Målestok Noter Tegning Målestok Noter Stueplan 1:200 Tagplan 1:200 Indgangsfacade 1:200 Havefacade 1:200 Gavl 1 1:200 Gavl 2 1:200 Karakteristiske facadeudsnit 1:50 Udsnittene skal som minimum vise facadeudsnit af indgangsfacaden med henholdsvis vinduer/brystninger, indgangsparti/vindfang, kælderfacade/kældervinduer. Karakteristiske snit 1:20 Forslaget skal illustreres med karakteristiske snit i henholdsvis indgangsfacaden (ved værelse, ved køkken, ved bad) og gavlfacaden (ud for entré). I alle situationerne skal mødet mellem etagedæk/facade og mødet mellem facade/vindue illustreres. Valgfrit Forslaget kan, hvis det findes hensigtsmæssigt af forslagsstilleren, illustreres med følgende tegningsmateriale: Tegning Målestok Noter Detaljer Snit 1:20 eller 1:5 1:20 eller 1:5 Vandret eller lodret af detaljer Snit 1:50 Af hele blokken Andet Frit Illustrationer, som forslagsstilleren vurderer hensigtsmæssige for at forklare i forslaget. 26

27 BILAG 1: BÆREDYGTIGT BYGGERI Hvad er Bæredygtighed Generel definition Bæredygtighed kan defineres som en udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed: Tre fokusområder - Oversigt Bæredygtighed er mere end blot energi eller miljø For at en udvikling kan kaldes bæredygtig, skal den, som vist i figuren nedenfor, foregå inden for følgende tre områder: Miljøet. Det sociale. Økonomi. Bæredygtighed er således mere end blot energi eller miljø. Med et bæredygtigt fokus samler man begreberne og arbejder målrettet mod at forbedre tilstanden inden for alle områder. Bæredygtighed: Tre fokusområder Adresseret til byggeri Skemaet nedenfor viser et eksempel på de tre fokusområder adresseret til byggeri. Eksempel BÆREDYGTIGHED Miljøet Økonomi Det sociale Livscyklusvurdering af byggematerialer og energiforbrug i bygningen. Vurdering af materialevalget ud fra materialernes påvirkning af nærmiljø og toksiske effekter. Energiforbrug. Vandforbrug. Genanvendelse. Totaløkonomiberegninger, som tager højde for byggeomkostninger, driftsomkostninger og vedligehold af bygningen. Vurdering af fleksibilitet for 3. parts bruger og påvirkning af bygningens værdi. Luftkvalitet. Akustik. Visuel komfort. Brugerindflydelse. Bygningsstruktur og udearealer. Adgangsforhold. Arkitektur og kunst 27

28 Green Building Council Denmark (DK-GBC) og GBDN DGNB Denmark Green Building Council Denmark (DK-GBC) er i gang med at etablere en dansk certificeringsordning inden for bæredygtighed i byggeri - DGNB Denmark. Ordningen forventes at blive benyttet både på den eksisterende bygningsmasse og ved nybyggeri. DGNB/Bæredygtighed: Vægtning af de tre fokusområder Ligelig vægtning af de tre fokusområder DGNB er et system, der ser på alle aspekter af bæredygtighed i byggeri i kombination med teknik, proces og placering på grunden. DGNB vægter, som vist i figuren nedenfor miljøet, økonomi og det sociale ligeligt (hver med 22,5%). Hertil kommer også en analyse af procesmæssig kvalitet (vægtning 10%) og teknisk kvalitet (vægtning 22,5%.). 28

29 Fordele ved DGNB.DK-certificering Fordele belyst ved 6 temaer Fordelene ved DGNB.DK-certificering er skitseret i skemaet nedenfor. 1. Holistisk tilgang med fokus på økonomi Teknologi, proces og placering er føjet til de tre klassiske aspekter af bæredygtighed: Miljø, økonomi og det sociale, for at afdække alle relevante områder inden for bæredygtigt byggeri. Bygningens økonomiske bæredygtighed vægtes lige så højt som hensynet til miljømæssige, sociokulturelle og teknologiske aspekter. Ved at tage hensyn til bygningens samlede livscyklusomkostninger kan driftsomkostningerne optimeres meget tidligt i processen. 4. Blåstempling af kvalitet på ejendomsmarkedet giver sikkerhed En DGNB-certificeret bygning har et øget salgs- og udlejningspotentiale, da den har fået bevis på sin kvalitet. For en bygherre giver et præcertifikat tidligt i byggeforløbet tillid til, at bygningens resultatmål vil blive nået. Efterspørgslen efter certificerede bygninger fortsætter med at vokse, hvilket gør finansieringsmulighederne nemmere og hurtigere. 2. En systematisk tilgang Selve processen kan bruges på tværs af landegrænser. DGNB-certifikatet bliver tilpasset de enkelte bygningstyper: Nyt kontorbyggeri, eksisterende kontorbyggeri, skoler, hospitaler, hoteller etc. Samtidig kan DGNB tilpasses de enkelte landes klimatiske, kulturelle og juridiske forhold. F.eks. er DGNB.DK tilpasset det danske bygningsreglement. På grund af den systematiske tilgang, er det muligt at sammenligne DGNB-certificerede bygninger både nationalt og internationalt. 5. Glade og tilfredse brugere DGNB-ordningen tager hensyn til brugerens trivsel og sundhed, hvilket reducerer sygdomme. Ordningen fokuserer også på bygningens samlede livscyklus fra starten og reducerer således driftsomkostninger og optimerer vedligeholdelsen. 3. Optimering under planlægningen sikrer succes tidligt i forløbet DGNB vurderer bygningens samlede præstation og fokuserer ikke på om individuelle løsninger af fx materialevalg er godt eller dårligt. Ved at sætte de mange del-valg fri fremmes innovative byggekoncepter. En præ-certificering understøtter en integreret planlægning og tydeliggør optimeringspotentialet i forhold til både byggeri og ledelse. Den målrettede planlægning og overvågning af processen øger bevidstheden om vigtigheden af implementering af bæredygtige elementer for alle involverede parter. Det fungerer samtidigt som et centralt instrument for kvalitetssikring i anlægsfasen. 6. Fremtidsvenligt byggeri DGNB-certificerede bygninger forbruger færre ressourcer under opførelsen, har lavere udledning af drivhusgasser og kan i høj grad genanvendes. De er derfor mere skånsomme over for vores miljø. 29

30 BILAG 2: MODEL FOR LÆRENDE EVALUERING MED EFFEKT Formål Modellen for lærende evaluering med effekt har som formål at understøtte samarbejdet mellem bygherren og leveranceteamet i håndteringen en evalueringstilgang med lærende effekt i en optik, der både matcher de i kapitel 2 angivne bygherrekrav og de afsnit 3.1 og 3.2 stillede krav til leveranceteamets tilbud. 10 fokuspunkter og 2 læringsloop I modellens 1. loop. Forbedring indgår følgende fokuspunkter i bygherrens og leveranceteamets aktørernes arbejde med/ stillingtagen til: (1) Formålet med læringen. (2) Læringsstrategi. (3) Handlinger/aktiviteter, hvor læringen kan finde sted. (4) Formulering af succeskriterier. (5) Registrering af data om læring og udvikling. (7) Bearbejdning af data til information Indikatorer. (8) Analyse og vurdering af forbedringspotentialet. I Mini-loopet (6) vises, hvordan data/indikatorer (5) om læringseffekten i praksis indgår i en løbende forbedring fra begivenhed til begivenhed i projektoptimeringen, byggeriets udførelse og den efterfølgende drift og vedligeholdelse(3). I 2. loop: Fornyelse omsættes information fra 1 loop (7) ved organisatorisk refleksion (9) med fremblik på at (ved revidere læringsstrategier), at opnå øget værdiskabelse i efterfølgende byggesager (10). 30

31

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Økonomisk støtte Illustrationer

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

- AlmenRaport xx: Rammeudbud Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energifacaderenovering af almene etageboliger opført

- AlmenRaport xx: Rammeudbud Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energifacaderenovering af almene etageboliger opført Version 3. maj 2012 Titel Undertitel Udgave - AlmenRaport xx: Rammeudbud energifacaderenovering af almene etageboliger opført 1960 1976 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Værktøj 7. Byggeprogram til miniudbud Davidsen, Henrik; Poulsen, Claus; Braad, Tina; Bertelsen, Niels Haldor; Udviklingsteam: Arkitektur og konstruktion; Udviklingsteam: Rammeudbudsformer;

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER Titel Undertitel Udgave Værktøj 5: Lærende Effektevaluering - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere

Læs mere

Udgivelsesår 2012. Sparring

Udgivelsesår 2012. Sparring Titel Undertitel Udgave Værktøj 1: Ramme- og Miniudbudskoncept - Vejledning i Ramme- og miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering af almene etageboliger

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Vejledning i Ramme- og Miniudbud

Vejledning i Ramme- og Miniudbud Titel Undertitel Udgave Vejledning i Ramme- og Miniudbud - Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 1975 1. udgave Udgivelsesår

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC)

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC) ½ DGNB Bæredygtigheds-certificering Thomas Fænø Mondrup Teknisk rådgiver, DK-GBC 6. December 2016 Agenda Bæredygtighed i byggeriet Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB-bæredygtighedscertificering

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Forlagets udgivne version. Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Forlagets udgivne version. Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Værktøj 3. Opmåling af bygningsdele. Davidsen, Henrik; Bertelsen, Niels Haldor; Jørgensen, Olaf Brun; Kjær, Rolf; Alrø, Erik; Bertelsen, Niels Haldor; Kragh, Andreas Publication date:

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

INDHOLD APPENDIKS 2.1: FORMÅL, INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSMODEL...

INDHOLD APPENDIKS 2.1: FORMÅL, INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSMODEL... 2 INDHOLD APPENDIKS 2.1: FORMÅL, INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSMODEL... 4 OVERORDNET FORMÅL... 4 FÆLLES INNOVATIONS- OG FORRETNINGSMODEL... 4 TRE INDSATSOMRÅDER... 4 TRE SPOR... 4 Bygherre-initiativer i Spor

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelser

De nye IKT-bekendtgørelser De nye IKT-bekendtgørelser for alment og offentligt byggeri 1 Oplægsholdere Morten Steffensen, fuldmægtig, civilingeniør, Bygningsstyrelsen (Klima-. Energi og Bygningsministeriet) Karsten Gullach, chefkonsulent,

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB De første erfaringer med den nye danske standard DGNB En offentlig bygherre investerer i fremtiden Lars Lundsgaard 2 Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion Drift af bygninger

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Projektets historiske baggrund

Projektets historiske baggrund Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energifacaderenovering af almene etageboliger opført 1960-1975. 1 FORORD Projektets historiske baggrund Projektet er muliggjort med en bevilling

Læs mere

KLIMABLOKKEN et innovationsprojekt støttet af Landsbyggefonden

KLIMABLOKKEN et innovationsprojekt støttet af Landsbyggefonden KLIMABLOKKEN et innovationsprojekt støttet af Landsbyggefonden Formål: AT BELYSE mulighederne for at energirenovere et etagetypehus fra 1970 meromkostningerne ved renovering fra BR 08 -> BRM KEJ 2015 OG

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter Bekendtgørelse nr. 118, af 06.02.2013, om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Indeklimaets temadag 27. September 2016 Ole Ravn Teknologisk institut, Energi & Klima or@teknologisk.dk Projekt:

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Af-/opklaring Baggrund for IKT-offentlig Baggrund for IKT-almen Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet af

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere