Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik"

Transkript

1 Svendborg d Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige milepæle er blevet rundet. Formålet med nyorganiseringen har været: At sætte ledelse på dagsordenen, forstået som ledelse med fokus på de personalemæssige og strategiske elementer, frem for de faglige. At sætte yderligere fart i det projektorganiserede arbejde. At fastlægge grundlaget for teamarbejdet At skabe en robust organisation At skabe en attraktiv arbejdsplads At udnytte de aktuelle muligheder for etablering af en smallere ledelse. Der har i 2008 været gennemført en proces, hvor SMED har fungeret som styregruppe i forhold til processen, og hvor projektledelsen under ansvar over for direktør og styregruppe, har gennemført relevante projekter og kursusforløb. Der har i perioden været gennemført høringer, inddragelse og orientering af medarbejdere og ledere vedrørende: Direktørens 1. oplæg til organisationsændring. Revision af organisationsoplæg Opgavefordeling i nye funktionsområder Personfordeling i nye funktionsområder Etablering af specialkonsulentstillinger Afholdelse af kulturcafé Fordeling af medarbejdere i team Lokalefordeling set i lyset af ny organisation Gennemførelse af 1½ dags kurser for de respektive funktionsområder nu afdelinger Det har hele tiden været målet, at alle interessenter har kunnet genkalde sig en sammenhæng i de forskellige aktiviteter, der har været gennemført. Vi har valgt at lægge en teoretisk ramme ned over den samlede organisationsændring, og har her valgt at tage udgangspunkt i en model kaldet de 5 R er. Dette står for arbejde med og omkring: 1. Retning 2. Rammer 3. Roller

2 4. Relationer 5. Regler Det teoretiske fundament skal opfattes som en delmængde af de initiativer, der skal medvirke til udviklingen af det ny Miljø og teknik, og hvor udviklingen af den attraktive arbejdsplads er et vigtigt mål i bestræbelserne på dels at fastholde, dels rekruttere medarbejdere. Konklusion Der skal fra de undertegnede udtrykkes stor anerkendelse for det konstruktive samarbejde, vi har oplevet blandt både ledere og medarbejdere. Det er vigtigt at erkendelsen af, at enhver forandring kræver forståelse for hvorfor den skal ske? samt, at vi har hver vores virkelighedsopfattelse af, hvor vi er personligt i processen? Vi er af den opfattelse, at hvis udviklingen skal fastholdes, kræver det at team og afdelinger, beslutter og igangsætter aktiviteter og projekter og tiltag, der viderefører arbejdet med de 5 R er. Vi kan endvidere konkludere, at kursusaktiviteterne med fordel kunne have været placeret tidligere i procesforløbet, ligesom vi ønsker at gøre opmærksom på de mange tilkendegivelser vi har modtaget vedrørende at mange i efteråret har oplevet processen som værende for langstrakt. Formålet og begrundelserne for gennemførelsen af organisationsændringen kan ikke gentages for tit ligesom de gode historier om jeres succeser bør få en naturlig plads i jeres hverdag. I er ikke i mål med jeres formål, men godt på vej, hvilket understreger vigtigheden af, at I fastholder og gennemfører relevante aktiviteter i de kommende år.

3 Opfølgningsplancher fra Lunde: Natur og Vand: Mangler: Rammer - Tid, fleks Regler - Trivsel + Læring og udvikling Roller - taget op på tirsdag, d. 5/11 Der skal være opfølgningsdage for hvert enkelt team. Brug coach Konsekvensbekymringer -> skal evt. tages fat på inden kurset. Rigtig godt og positivt - selv om vi havde en meget negativ indstilling ved start af kurset. godt med musisk indstilling til forløbet. Med musisk menes kreativ og fleksibel. Initiativer, der gør at kendskabet udvikler sig fra at handle om teamet til relationerne mellem team og derefter øvrige områder Mødeaktiviteten mellem team og chef skal følges op Byggeri, Veje, Miljø Konflikt Håndtering Redskaber Kommunikation! Beslutningsdelen - Metoder Sociale Mål - Handling Sonora Desert - Flere Mødevirksomhed Indsatsområder i den fremtidige proces.

4 Initiativer, der gør at kendskabet udvikler sig fra at handle om teamet til relationerne mellem team og derefter øvrige områder Mødeaktiviteten mellem team og chef skal følges op Relationer forstået som konfliktløsning bør have fokus Kommunikation i øjenhøjde aktiv lytning Find tid til at afprøve forskellige cases a lá Sonara desert Vær obs på, at ny lovgivning kan afstedkomme regulering af teamsammensætning grundet ny arbejdsbelastning Anlæg og Ejendom: Onsdag d. 19/11 Funktionsområdemøde Onsdag d. 19/11 Funktionsområdemøde + aftale nye mødeformer J.F. i dag Oprydning i kalender Start mandag Mail til Hans om dato for møde inden jul, skal sendes inden onsdag d. 19/11. Initiativer, der gør at kendskabet udvikler sig fra at handle om teamet til relationerne mellem team og derefter øvrige områder Mødeaktiviteten mellem team og chef skal følges op Vigtigt at I jævnligt forholder jer til chefens vision og vurderer, hvor i er i forhold hertil, samt angiver årsagen hertil I har et udestående, hvad angår at få helt styr på opgavefordelingen i forhold til de etablerede team. Er der overskud et sted, der skal kanaliseres et andet sted hen i org.? Eller er i, i underskud og skal regulere på servicen?

5 Drift: Tilstedeværelse i processen, ikke producere til varm luft i ringbind Spørge ind til opgaven / Forstå - Det du siger, er ikke det du siger - men det modtageren hører Bevare fokus på den overordnede proces. jfr. lederseminaret d. 5 november 2008 (Blå planche) Implementere administrative team, Økonomi og TAP. Udvikling af lederteamet.. Initiativer der gør, at kendskabet til 5R udvikler sig fra ikke kun at handle om teamet, til også at handle om relationerne mellem team og derefter øvrige områder Sekretariat og udvikling: Skal arbejde mere med hvilket service niveau vi skal have - senest 1. februar starter processen. Der skal videre med de emner vi har haft på Lunde - Ånden skal være der hele tiden Ved fremtidige arrangementer skal grupperne sammensættes på tværs af afdelingens arbejdsområder. Den åbne, positive og værdsættende stemning fra kurset skal fastholdes. Initiativer, der gør at kendskabet udvikler sig fra at handle om teamet i Sekretariat og Udvikling, til relationerne mellem team/ Sekretariat og Udvikling og derefter øvrige områder i Miljø og Teknik. Mødeaktiviteten mellem team og chef skal følges op. Her tænkes på særlige møder og arrangementer til brug i teamudviklingen. I bør være ambassadører for regelnedbrydning. Sætte konstruktivt spørgsmål ved regler og sætte holdningsbearbejdning i stedet.

6 Anbefaling Pauseskærmen på computeren bør have en tekst a lá det rykker ikke med mindre jeg selv rykker At forstå, informere og lytte ved at anerkende, vise tillid og være ærlig har sidste udløbsdato til sommer, hvis ikke det har afstedkommet synlige handlinger. En sanering af de skrevne regelsæt En fælles café om de uskrevne regler, leveregler. Cheferne har hovedansvaret for at følge op via medinddragelse af medarbejderne. En opfølgning på de 5 R er med særlig fokus på RELATIONER Først på året 2009, bør der udmeldes datoer for afdelingers opfølgningsaktiviteter Overvejelser om kurser på tværs af afdelingerne med særlig indhold bør overvejes. Aktiviteter der handler om personlig udvikling og assertion er eksempler på tværgående relevante kurser. Gennemførelse af interview blandt repræsentativt udsnit af medarbejdere og ledere i først på foråret 2010 omkring den attraktive arbejdsplads. Miljø og Teknik: Den fremtidige udviklingsproces lægges under en styregruppe. Udmøntningen for den videre udvikling af Miljø og Teknik pålægges afdelingscheferne. Afdeling: Det anbefales, at hver afdeling inden 1. februar 2009, udarbejder en procesplan for afdelingens udvikling i Denne udvikling skal tage udgang hver enkelt afdelings Lunde-seminar. Team: Hvert team arbejder videre med de 5R, og får dem implementeret. Der skal lægges vægt på den fælles fremdrift, både socialt og produktivt. Der skal være fokus på og bevidsthed omkring teamudviklingsfaserne. Der kan i udviklingen af hvert enkelt team gøres brug af de tilknyttede konsulenter og coaches. Retningslinier for brug af de tilknyttede konsulenter og coaches, aftales internt i hver afdeling. Personligt: Den enkelte medarbejder opfordres til, at gøre brug af en de tilknyttede konsulenter og/eller coaches, hvis dette menes gavnligt for den personlige udvikling. Med venlig hilsen Hans Ibsen, Henning Vigsø, Mikael Kronstrøm

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere