TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv"

Transkript

1 TRIVSEL & LIVS BALANCE Redskaber til et bedre arbejdsliv

2 Maj 2008 Af Stina Trojlsgaard, Trivselskonsulent, LivingValue Uddrag af undersøgelse blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser Introduktion: ValueMe har undersøgt best practice blandt fem danske virksomheder, som har vundet priser for deres indsats overfor medarbejderne, med det formål at få konkret viden om, hvordan de har skabt fremragende trivsel og dermed resultater for ledere og medarbejdere og organisationen. Initiativet til undersøgelsen blev taget for at få viden om og metoder til at forebygge frem for at symptombehandle mistrivsel, sygefravær og stress. Danske virksomheder generelt anskuer et problem og finder derefter en løsning på det. Det har dog store personlige og økonomiske omkostninger at symptombehandle frem for at forebygge for eksempel stresssyge medarbejderen. Vi ønsker at forebygge, hvilket er vanskeligere. ValueMe har nu viden om hvordan det er lykkedes de medvirkende virksomheder i høj grad at forebygge mistrivsel og vil videreformidle denne viden om at skabe høj trivsel. ValueMe undersøgelsen har gennem 2007 kortlagt, hvordan en elite af dansk erhvervsliv har forankret høj trivsel og personligt stærke medarbejdere i sin virksomhedsvision med en klar ledelsesstil, som bygger på tillid. Tillidsbaseret ledelse har det sigte, at medarbejderne trives og er så glade for at gå på arbejde, at de individuelt forebygger mistrivsel med efterfølgende stress og sygefravær. Lederne skal fjerne sten på vejen, så medarbejderne får frit løb og kernen i virksomhedernes filosofi er tillid til, at medarbejderne gør deres bedste. Samtlige målinger viser, at det stemmer. Tilgangen til at bruge best practice viden fra en elite af danske virksomheder, er baseret på first mover- og follower-teorien: At en gruppe (eliten) sætter trenden og de resterende vil følge den med tiden, i større eller mindre grad. Vi står i den situation, at der i Danmark er mangel på god arbejdskraft, medarbejderne er svære at fastholde og sygefraværet er stigende. Forebyggelse er blevet et højt prioriteret punkt på den nationale agenda. Deltagere i undersøgelsen er: Microsoft, Middelfart Sparekasse og Cisco Systems som blev hhv. nummer 1, 2 og 6 i Great Place to Work konkurrencen 2007, AstraZeneca som vandt specialprisen for Worklife balance i samme konkurrence samt ATP som vandt titlen som mest familievenlige arbejdsplads og familievenlige chef i Denne pris bliver uddelt af Center for balance mellem arbejds- og familieliv.

3 Undersøgelsen er casebaseret og har anvendt dybdeinterviews som analysemetode baseret på en struktureret interviewramme. Der er i alt afholdt 24 interviews med hhv. top- og mellemledere samt medarbejdere. Det har været vægtet højt at få alle niveauer i virksomhederne repræsenteret, da dette giver et mere nuanceret billede, og da erfaring viser, at ledelsen ofte har en mere teoretisk tilgang til emnerne og medarbejderne en mere praksisorienteret opfattelse. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i Arbejdsmiljøinstituttets* 6 guldkorn som omhandler det gode arbejdsmiljø som understøtter stressforebyggelse. * Kilde: Tage S. Kristensen, AM Konklusioner Fakta som viser, at det betaler sig at satse på medarbejderne: Alle deltagende virksomheder klarer sig overordentlig godt økonomisk. De har ekstrem lav sygefraværsprocent (eks. Middelfart Sparekasse omkring 2,5 %, ATP 2,2 % (2007 tal under 14 dages sygdom og 3 % inklusiv over 14 dages sygdom) Virksomhederne har meget lav medarbejderomsætning, eks. 5 % for Cisco (branchen ligger på %) Endvidere har alle virksomheder foretaget medarbejdertilfredshedsanalyser og disse tal ligger ekstremt højt. Eksempelvis ATPs måling for 2007: (75-79 er gode præsterationer, over 80 er toppræstationer). Tilfredshed og motivation: 77, Kompetenceudvikling 78, Ledelse: 83. Kundetilfredshedsanalyse hos Cisco i 2006 lå på 4,56 (5 er højest) Livsbalance Virksomhederne har erkendt, at for at nedsætte sygefraværet og højne produktiviteten, er det nødvendigt at skabe trivsel og arbejdsglæde, og derfor er det en forudsætning at medarbejderne har balance i livet, både arbejds- og privatlivet. For når man har balance i livet, har man også mere overskud til at fokusere på arbejdsopgaverne, være kreativ og produktiv. Gennem arbejdet med undersøgelsen er det blevet tydeligt at begrebet livsbalance (som ATP også benytter) er mere dækkende en worklife balance, som er det ord de fleste benytter. Undersøgelsen viser nemlig, at området ikke kun handler om at skabe balance mellem arbejds- og familieliv, men også balance i arbejdslivet og i stigende grad også en balance i privatlivet. Ifølge virksomhederne indeholder Livsbalance følgende fem områder: Kompetence/ udvikling Sundhed Service Familieog privatliv Fleksibliitet Kompetenceudvikling som indeholder en række kursus- og udviklingstilbud til ledere og medarbejdere på det personlige, faglige og teamorienterede plan. Sundhed som indeholder en lang række tilbud til medarbejdere og ledere om brug af motionsrum, sportsforeninger, sund kantinemad, frugtordning, rygestopkurser mm. Servicetilbud er muligheden for eksempelvis mad med hjem, renseri, ferieboliger, bibliotek, massage mm. Familie og privatliv som er tilbud om børnerum, samt aktiviteter for børnene i ferierne mm.

4 Fleksibilitet som indeholder muligheden for at få fleksibilitet og rummelighed ind i arbejdet så det bliver lettere for medarbejdere og ledere at balancere arbejds- og familieliv (arbejdstid, hjemmearbejdsplads eller mulighed for at gå tidligere i en periode hvis eksempelvis et familiemedlem er syg). De medvirkende virksomheder har fravalgt generelle og begrænsende regler som ryge-, alkohol-, fraværs og politikker og har i stedet givet vide individuelle rammer til medarbejderne. Holdningen er generelt, at man ikke kan begrænse sig ud af problemet på denne måde. Tværtimod er det nødvendigt, at anskue den enkeltes behov og ønsker, hvilket jo ikke imødekommes ved regler og politikker om emnet. En virksomhed, som skal fremhæves i forbindelse med Livsbalance er ATP, som gennem de sidste 10 år har udviklet et Livsbalance program. Filosofien i programmet er, at medarbejdere sammensætter deres egen livsbalancepakke. Der er en mangfoldighed i programmet, så der i princippet er noget til alle (single, familie, senior mm). Tiltagene er en række servicetiltag til medarbejderne, som får mere fleksibilitet og balance i både privat- og arbejdsliv. Men tiltagene har også andre funktioner, en signalværdi, en holdning om, at virksomheden værdsætter medarbejderne, tror på mennesket bag og ønsker, at medarbejderen skal holde længe og indgå i et langt samarbejde. Personlig kompetenceudvikling: Et essentielt område for Livsbalance er udviklingen af medarbejdere og ledere. Hos Middelfart Sparekasse tilbyder man eksempelvis: Empatikursus, Selvværdskursus, At sige sin mening kursus, Trivsels kursus og Abstrakt tænkning til medarbejdere og ledere. Årsagen til det er, at virksomhederne har erkendt, at de kan differentiere sig på de personlige kompetencer og derfor ruster medarbejderne i den retning. Endvidere har virksomhederne også erkendt, at personlig udvikling giver mentalt stærkere og mere selvstændige individer, som derved bliver bedre medarbejdere resultatmæssigt, og som også kan håndtere og forebygge stress. Det forholder sig sådan, at jo bedre vi kender os selv, har kendskab til vores grænser, svagheder og styrker desto bedre kan man også stoppe en negativ stressspiral. I de tilfælde, hvor stressen rigtig får fat, er det oftest en kombination af arbejdsmæssige udfordringer, personlige belastninger og private (interpersonelle) problemer. Med brugen af kurser, som styrker medarbejderen til eksempelvis, at få mere selvværd og styrket evne til, at anerkende sig selv, vil medarbejderne også bedre kunne sige fra, nedjustere egne forventninger eller mærke efter, hvilke værdier som er vigtige for personen. En tendens, som er forbundet med denne udvikling er, at grænsen mellem privat- og arbejdsliv flyder mere og mere sammen. Overordnet set, tager virksomhederne større andel i de personlige problemer. Eksempelvis vil virksomheder nogle steder gå ind i problemstillinger omkring privatlivet (skilsmisse, sorg, stressrelaterede problemer mm.) og tilbyder intern coaching til at afhjælpe dette. Virksomhederne har erkendt, at det betaler sig at få en kriseramt, ustabil eller usund medarbejder på højkant igen. Denne udvikling er på mange måder positiv, da medarbejderen hurtigere får støtte og hjælp, men det betyder også, at virksomhederne får et ejerskab i medarbejderens problemer. Fleksibilitet: Erfaringen med øget fleksibilitet er, at frihed og fleksibilitet giver loyalitet og ansvarlighed blandt medarbejdere og ledere. I den ene ende af skalaen ligger ATP, som har den udfordring, at medarbejderne er bundet af faste telefontider. Hos ATP har disse medarbejdere en flekstid på minutter morgen og eftermiddag. Eftersom det er italesat hos ATP, at de netop har denne udfordring, er der stor forståelse fra medarbejdernes side om, at deres fleksibilitet er begrænset. Faktisk udtrykker de stor forståelse og glæde for denne fleksibilitet, som de synes er storsindet af ATP. Det vidner om, at det ikke altid er mængden af tid man får stillet til rådighed, men velviljen, som er afgørende. I den anden ende af skalaen ligger Cisco, som tilbyder ultimativ fleksibilitet til medarbejderne. Hos Cisco bestemmer medarbejderne i princippet selv, hvornår de ønsker at arbejde og hvor de ønsker, at arbejde fra. Når medarbejdere booker et møde hos Cisco, så booker de altid en telekonference, så medarbejdere kan deltage hjemmefra, hvis det passer dem bedst. Denne fleksibilitet gør, at medarbejderne har mulighed for at arbejde, når det passer ind i deres egne og familiens behov.

5 Fleksibilitet handler ikke kun om, at være fleksibel i relation til mødetider men det handler også om rummelighed. Medarbejdere kan også komme i en situation, hvor det er nødvendigt i en periode i livet, at have større fleksibilitet eksempelvis, at skulle gå et par timer før hvis en ægtefælle er syg. Dertil vil man være så imødekommende som overhovedet muligt, så det bliver let og smertefrit for medarbejderen, at gå denne periode igennem. Sundhed: Overordnet set tilbyder de deltagende virksomheder et hav af tilbud til medarbejderne for at de kan holde sig sunde og i god form: Motionsrum, sportsklubber, walk-and-talk møder, sund mad både i kantinen og mulighed for at tage sund mad med hjem, rygestopkurser, kostvejledning, frugtordning, sundheds-temadage, massage og så har de fleste medarbejdere sundhedsforsikringer med forebyggende lægeundersøgelser og mulighed for kiropraktor, fysioterapi eller psykologhjælp. For at sundhed bliver en allemands holdning og ikke et fint teoretisk tiltag fra ledelsens side, er det essentielt, at lederne viser vejen og står frem som det gode eksempel. Mange steder kan medarbejderne bruge arbejdstiden til at få motioneret. Her er det selvfølgeligt vigtigt, at lederne selv træner eller er imødekommende overfor medarbejdere som ønsker, at benytte tilbudene. Et godt eksempel på en imødekommende ledelse er ATP hvor de i nogle afdelinger, har lagt en halv times walk-and-talk i slutningen af teammøder til en gåtur sammen for at få motion og få snakket på en mere uformel måde. En anden tendens som er evident i relation til sundhed er, at virksomhederne har en klar og markant holdning til sundhed. Hos ATP har man et meget stærkt sundhedsprogram (en del af deres overordnet Livsbalance program), som også er en meget klar udmelding om, at ledelsen ønsker, at medarbejderne skal leve sundt. Et nyligt tiltag er, at de har fjernet sodavandsmaskinerne fra virksomheden, hvilket har skabt en del diskussion om, hvorvidt det er ledelsens beslutning og ansvar, om medarbejderne skal drikke sodavand eller ej. I en virksomhed som ATP, med over 700 medarbejdere, giver sådan et tiltag genklang. Men for ATPs vedkommende, er det et signal om, at de ønsker at medarbejderne har tænker over, hvad de spiser og hvor meget motion de dyrker, med en omsorgsfuld bagtanke om, at medarbejderne skal holde længe. ATP ved, at det frister at have sodavand til rådighed og, at det er de dårlige vaner som trækker i den forkerte retning. Ledelsesstilen: Som tidligere nævnt, er det kulturen som udgør den væsentligste faktor i forebyggelsen af stress, og en vigtig del af denne, er ledernes måde at agere på. Der er ingen tvivl om, at det er de bløde værdier, der er essensen i fremtidens lederstil. De nøgleord, som går igen og igen når virksomhederne beskriver ledelseskompetencer, er nærvær, empati, tillid, åbenhed, sårbarhed, og selvværd. Der er klare forventninger til, at disse ledere skal kunne se ind bag mennesket, vise følelser, turde være sårbare og have en stor psykologisk forståelse for mennesker for, at kunne lede virksomhederne. Her gælder det, at de egenskaber vægtes højere end de faglige kompetencer. En forudsætning er, at lederen går ind og arbejder med sig selv og tør udvikle sig. For når medarbejderne gennemgår personlige udviklingsprocesser, skal lederne også flytte sig. Det kræver, at lederen har en modenhed og grundlæggende psykologisk forståelse for sig selv. Ingen tvivl om, at de personlige relationer kommer tættere på, da arbejdet bliver en større og større (emotionel) del af vores liv. Og i takt med, at medarbejderne bliver mere selvledende og autonome, bliver der også større behov og rum for, at gå ind i de interpersonelle relationer. Vi ser, at tendensen er at lederne følger deres medarbejdere på tættere og tættere hold. Medarbejdersamtaler, som før i tiden blev holdt hvert kvartal, bliver holdt hyppigere, nogle hver måned, andre oftere. Her er lederne i dialog med medarbejderne, lytter til dem, giver feedback, coacher på udviklingspunkter, støtter dem osv. Studiet viser, at fremtidens leder kommer til at følge medarbejderen på meget tæt og personlig hold. De primære ledelsesopgaver omhandler interpersonel ledelse, som er bygget op på tillid og respekt. Og så skal fremtidens leder ikke være så skræmt over, at relationerne bliver tætte og personlige, det bliver en nødvendighed i fremtidens virksomheder. Et eksempel på dette er AstraZeneca, som har indført den Psykologisk Kontrakt mellem leder og medarbejder, som omhandler parternes forventninger og holdninger til

6 den psykologiske del af samarbejdet. En sådan kontrakt gør, at medarbejder og leder har forventningsafstemt det psykiske område, så begge parter har forståelse for, hvor tæt relationen skal gå. Hvis vi ønsker at forebygge stress, er det vigtigt at klæde vores ledere på til, at magte denne opgave. Det betyder, at lederne skal turde gå ind i den personlige udviklings proces og også gå ind i medarbejdernes. Stressforebyggelse: De fleste virksomheder ønsker at forebygge, men det er de færreste, som faktisk gør det! At forebygge er en underlig størrelse for det er svært at måle og svært at vide, hvor man skal sætte ind, da problemet endnu ikke er opstået. Essensen i stressforebyggelse ligger i at skabe en mental sund kultur. Hvis vi skal ind og forebygge stress og andre udfordringer, skal vi skabe et fundament, som medarbejderne kan færdes trygt i. Det betyder, at vi skal sætte ind på alle aspekter omkring kulturen og skabe en sund og tillidsbaseret kultur. Det betyder bl.a. at løbende være i dialog med medarbejderne, lytte til deres behov og ønsker, italesætte de svære ting som konflikter, udfordringer eller andet, som kan virke forstyrrende. Hele tiden sørge for, at medarbejderne oplever, at de bliver anerkendt og værdsat, har klare mål og får stillet passende krav og udfordringer. Disse virksomheder har tæt og konstant dialog med medarbejderne for at kunne fastholde fokus og fornemme hvor medarbejderne er. Endvidere har de indsigt i, at medarbejderne har kendskab til egne kompetencer og vished om, at det matcher jobbet. Med andre ord så er forebyggelsesprocessen sammensat af en række faktorer, som beskriver den kultur der ligger til grund for virksomheden og som gør, at medarbejderne føler tilfredshed og kommer på arbejde glade og motiverede hver dag. De centrale områder for den sunde kultur eller den tillidsbaserede kultur som den kaldes her er følgende områder: Tillidsbaseret kultur: Arbejdskrav Kommunikation Anerkendelse Tillidsbaseret kultur Indflydelse Teamspirit Mening Kommunikation: De deltagende virksomheder lægger alle stor vægt på at lytte til medarbejdernes behov og ønsker, spørge ind til deres behov og efterkomme ønskerne. Lederne er trænede i at være empatiske i dialogen og bruge assertive tilgange. De er trænet i, at sætte sig ind i medarbejderens sted for at tænke igennem om den information var passende og tilstrækkelig. En anden tendens som viste sig er, at lederne i disse virksomheder er synlige, nærværende og ofte gik runder for at tale med medarbejderne. Lederne small-talkede ofte med medarbejderne for at få indblik i

7 både deres private og arbejdsmæssige trivsel. Det var en god måde, at høre om de små ting, som sker i medarbejdernes liv. Indflydelse: Et andet kendetegnende område er medarbejdernes indflydelse på arbejdet. Generelt set var der meget stor medbestemmelse og medansvar for at definere arbejdsopgaver, rammer og målsætninger. Eksempelvis bliver medarbejderne hos Cisco trænet i at tænke som var de en selvstændig erhvervsdrivende, som kan drage fordel af virksomhedens ressourcer. Målet er, at få ansvarligheden frem i medarbejderen, som var det deres egen virksomhed de ledede. Det afføder en stor autonomi hos medarbejderne. Mening: For at kunne forebygge stress er det vigtigt, at man kan se, at det man selv laver har sammenhæng med det samlede produkt. De deltagende virksomheder har gjort meget ud af, at alle medarbejdere kender til deres egen rolle, at de har en klar jobbeskrivelse, at der er udarbejdet tydelige kompetence profiler på jobbet og nogle virksomheder har målt alle medarbejderne for, at se hvor de lå i forhold til disse strategier. Vi ved i dag, at det mest stressende for os er, når der er uklarheder omkring os, når vi ikke ved hvor vi skal hen, hvordan vi kommer derhen eller hvis der ligger nogle forhindringer på vejen, som vi ikke har indflydelse på og ikke kan fjerne. Derfor er det så essentielt i forebyggelsesprocessen, at der er klare linier i virksomheden, at medarbejderen ved hvor han/hun skal hen samt, at eventuelle udfordringer eller problemer bliver taget op og håndteret. Team spirit: Alle deltagende virksomheder har en meget stærk fællesånd. Holdningen er, at man løfter i flok og hjælper hinanden. Både hos Cisco og AstraZeneca bliver medarbejderne målt på resultater, hvilket kan give en egoistisk kultur, men begge steder er man meget opmærksom på at skabe en teambaseret kultur, hvor man aldrig føler sig alene. Hos Cisco siger de endda, at man kan vinde alene, men altid taber i flok. Det er et udtryk for, at man støtter hinanden. Denne sociale støtte, er baseret på en grundlæggende holdning fra ledelsens side om, at man støtter hinanden og drager omsorg for hinanden. Endvidere er det typisk, at virksomhederne tilbyder mange fælles aktiviteter, hvor medarbejderne får mulighed for, at socialisere med hinanden og lære hinanden godt at kende. Anerkendelse: At der er en retfærdig, passende og motiverende belønning i jobbet, er også med til at fremme det gode arbejdsmiljø. Dette går både på økonomisk belønning men primært på belønning i form af ros og anerkendelse. For at betragte den økonomiske del først, kan det siges, at god løn er motiverende, men det er i bund og grund ikke en faktor, som kan stå isoleret i forbindelse med forebyggelse af stress eller Livsbalance. Løn er en kortsigtet motivationsfaktor som skaber glæde her og nu, men som i bund og grund ikke hænger sammen med vores lykke. Essensen i forebyggelse af stress og fremme af arbejdsglæden, er anerkendelse og ros. Her er det vigtigt, at medarbejderne lærer at anerkende sig selv og kollegerne. Arbejdskrav: Alle virksomheder beskriver, at de har meget travlt i perioder, og Cisco og AstraZeneca beskriver helt åbenlyst, at de er high-performance virksomheder. At have så travlt og have stå stort et arbejdspres, kræver en knivskarp balance mellem ydelse og afslapning. Det kræver holdninger og stærk ledelse. Både hos ATP og AstraZeneca har man en holdning om, at har man en hård periode, så skal man efterfølgende have en stille periode, det er et krav fra ledelsens side, som de opfordrer kolleger til at minde hinanden om, så det bliver overholdt. Hvis man virkelig ønsker at forebygge stress er det et must for virksomhederne at have en klar holdning til hvor meget virksomheden magter, og hvornår man siger fra. Derfor skal virksomhederne sige fra på et overordnet plan, når de oplever at grænsen for medarbejderne er nået.

8

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Kondicykler eller direktører i psykisk arbejdsmiljø - visioner for sundhed og sikkerhed i 2020 Lone Kastholm, ATP SSID konference 2009 Om ATP Oprettet i 1964

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø 16 Sep. 14 Sund ledelse Jan Lorentzen Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø En udbredt opfattelse? 2 Psykisk trivsel (WHO-5 index) Kilde: the fifth European Working Conditions Survey, 2010 Dublin 3 Risiko for

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN

SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN SYDDANMARK Det Gode Arbejdsliv SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN Klokken ringer ind til motion i VandCenter Syd Guldkorn til at holde på en guldgrube af viden og erfaring 1 intro Tekst: Jens Kurt Jørgensen

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Ledernes Hovedorganisation Juni 2008 1. Indledning For blot få år siden var den enkeltes sundhed overvejende en privat sag. I dag er det under opbrud. Flere og

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Mogensen En arbejdsplads i verdensklasse igen og igen det er

Læs mere

Trivsel i liv og arbejde

Trivsel i liv og arbejde Ta et kort og få gang i dialogen Trivsel i liv og arbejde perspektiver på den sunde arbejdsplads Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Januar 2014 ISBN: EAN 978-87-90998-78-3 2

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen

MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen INSPIRATIONSHÆFTE MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen LBR INDHOLD FORORD s. 3 VEJLEDNING TIL LÆSEREN s. 4 VI HAVDE EN UDFORDRING s. 5 METODE-MODEL s. 6 VI ARBEJDER I BREDDEN Stormøder

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere