TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSEL & LIVS BALANCE. Redskaber til et bedre arbejdsliv"

Transkript

1 TRIVSEL & LIVS BALANCE Redskaber til et bedre arbejdsliv

2 Maj 2008 Af Stina Trojlsgaard, Trivselskonsulent, LivingValue Uddrag af undersøgelse blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser Introduktion: ValueMe har undersøgt best practice blandt fem danske virksomheder, som har vundet priser for deres indsats overfor medarbejderne, med det formål at få konkret viden om, hvordan de har skabt fremragende trivsel og dermed resultater for ledere og medarbejdere og organisationen. Initiativet til undersøgelsen blev taget for at få viden om og metoder til at forebygge frem for at symptombehandle mistrivsel, sygefravær og stress. Danske virksomheder generelt anskuer et problem og finder derefter en løsning på det. Det har dog store personlige og økonomiske omkostninger at symptombehandle frem for at forebygge for eksempel stresssyge medarbejderen. Vi ønsker at forebygge, hvilket er vanskeligere. ValueMe har nu viden om hvordan det er lykkedes de medvirkende virksomheder i høj grad at forebygge mistrivsel og vil videreformidle denne viden om at skabe høj trivsel. ValueMe undersøgelsen har gennem 2007 kortlagt, hvordan en elite af dansk erhvervsliv har forankret høj trivsel og personligt stærke medarbejdere i sin virksomhedsvision med en klar ledelsesstil, som bygger på tillid. Tillidsbaseret ledelse har det sigte, at medarbejderne trives og er så glade for at gå på arbejde, at de individuelt forebygger mistrivsel med efterfølgende stress og sygefravær. Lederne skal fjerne sten på vejen, så medarbejderne får frit løb og kernen i virksomhedernes filosofi er tillid til, at medarbejderne gør deres bedste. Samtlige målinger viser, at det stemmer. Tilgangen til at bruge best practice viden fra en elite af danske virksomheder, er baseret på first mover- og follower-teorien: At en gruppe (eliten) sætter trenden og de resterende vil følge den med tiden, i større eller mindre grad. Vi står i den situation, at der i Danmark er mangel på god arbejdskraft, medarbejderne er svære at fastholde og sygefraværet er stigende. Forebyggelse er blevet et højt prioriteret punkt på den nationale agenda. Deltagere i undersøgelsen er: Microsoft, Middelfart Sparekasse og Cisco Systems som blev hhv. nummer 1, 2 og 6 i Great Place to Work konkurrencen 2007, AstraZeneca som vandt specialprisen for Worklife balance i samme konkurrence samt ATP som vandt titlen som mest familievenlige arbejdsplads og familievenlige chef i Denne pris bliver uddelt af Center for balance mellem arbejds- og familieliv.

3 Undersøgelsen er casebaseret og har anvendt dybdeinterviews som analysemetode baseret på en struktureret interviewramme. Der er i alt afholdt 24 interviews med hhv. top- og mellemledere samt medarbejdere. Det har været vægtet højt at få alle niveauer i virksomhederne repræsenteret, da dette giver et mere nuanceret billede, og da erfaring viser, at ledelsen ofte har en mere teoretisk tilgang til emnerne og medarbejderne en mere praksisorienteret opfattelse. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i Arbejdsmiljøinstituttets* 6 guldkorn som omhandler det gode arbejdsmiljø som understøtter stressforebyggelse. * Kilde: Tage S. Kristensen, AM Konklusioner Fakta som viser, at det betaler sig at satse på medarbejderne: Alle deltagende virksomheder klarer sig overordentlig godt økonomisk. De har ekstrem lav sygefraværsprocent (eks. Middelfart Sparekasse omkring 2,5 %, ATP 2,2 % (2007 tal under 14 dages sygdom og 3 % inklusiv over 14 dages sygdom) Virksomhederne har meget lav medarbejderomsætning, eks. 5 % for Cisco (branchen ligger på %) Endvidere har alle virksomheder foretaget medarbejdertilfredshedsanalyser og disse tal ligger ekstremt højt. Eksempelvis ATPs måling for 2007: (75-79 er gode præsterationer, over 80 er toppræstationer). Tilfredshed og motivation: 77, Kompetenceudvikling 78, Ledelse: 83. Kundetilfredshedsanalyse hos Cisco i 2006 lå på 4,56 (5 er højest) Livsbalance Virksomhederne har erkendt, at for at nedsætte sygefraværet og højne produktiviteten, er det nødvendigt at skabe trivsel og arbejdsglæde, og derfor er det en forudsætning at medarbejderne har balance i livet, både arbejds- og privatlivet. For når man har balance i livet, har man også mere overskud til at fokusere på arbejdsopgaverne, være kreativ og produktiv. Gennem arbejdet med undersøgelsen er det blevet tydeligt at begrebet livsbalance (som ATP også benytter) er mere dækkende en worklife balance, som er det ord de fleste benytter. Undersøgelsen viser nemlig, at området ikke kun handler om at skabe balance mellem arbejds- og familieliv, men også balance i arbejdslivet og i stigende grad også en balance i privatlivet. Ifølge virksomhederne indeholder Livsbalance følgende fem områder: Kompetence/ udvikling Sundhed Service Familieog privatliv Fleksibliitet Kompetenceudvikling som indeholder en række kursus- og udviklingstilbud til ledere og medarbejdere på det personlige, faglige og teamorienterede plan. Sundhed som indeholder en lang række tilbud til medarbejdere og ledere om brug af motionsrum, sportsforeninger, sund kantinemad, frugtordning, rygestopkurser mm. Servicetilbud er muligheden for eksempelvis mad med hjem, renseri, ferieboliger, bibliotek, massage mm. Familie og privatliv som er tilbud om børnerum, samt aktiviteter for børnene i ferierne mm.

4 Fleksibilitet som indeholder muligheden for at få fleksibilitet og rummelighed ind i arbejdet så det bliver lettere for medarbejdere og ledere at balancere arbejds- og familieliv (arbejdstid, hjemmearbejdsplads eller mulighed for at gå tidligere i en periode hvis eksempelvis et familiemedlem er syg). De medvirkende virksomheder har fravalgt generelle og begrænsende regler som ryge-, alkohol-, fraværs og politikker og har i stedet givet vide individuelle rammer til medarbejderne. Holdningen er generelt, at man ikke kan begrænse sig ud af problemet på denne måde. Tværtimod er det nødvendigt, at anskue den enkeltes behov og ønsker, hvilket jo ikke imødekommes ved regler og politikker om emnet. En virksomhed, som skal fremhæves i forbindelse med Livsbalance er ATP, som gennem de sidste 10 år har udviklet et Livsbalance program. Filosofien i programmet er, at medarbejdere sammensætter deres egen livsbalancepakke. Der er en mangfoldighed i programmet, så der i princippet er noget til alle (single, familie, senior mm). Tiltagene er en række servicetiltag til medarbejderne, som får mere fleksibilitet og balance i både privat- og arbejdsliv. Men tiltagene har også andre funktioner, en signalværdi, en holdning om, at virksomheden værdsætter medarbejderne, tror på mennesket bag og ønsker, at medarbejderen skal holde længe og indgå i et langt samarbejde. Personlig kompetenceudvikling: Et essentielt område for Livsbalance er udviklingen af medarbejdere og ledere. Hos Middelfart Sparekasse tilbyder man eksempelvis: Empatikursus, Selvværdskursus, At sige sin mening kursus, Trivsels kursus og Abstrakt tænkning til medarbejdere og ledere. Årsagen til det er, at virksomhederne har erkendt, at de kan differentiere sig på de personlige kompetencer og derfor ruster medarbejderne i den retning. Endvidere har virksomhederne også erkendt, at personlig udvikling giver mentalt stærkere og mere selvstændige individer, som derved bliver bedre medarbejdere resultatmæssigt, og som også kan håndtere og forebygge stress. Det forholder sig sådan, at jo bedre vi kender os selv, har kendskab til vores grænser, svagheder og styrker desto bedre kan man også stoppe en negativ stressspiral. I de tilfælde, hvor stressen rigtig får fat, er det oftest en kombination af arbejdsmæssige udfordringer, personlige belastninger og private (interpersonelle) problemer. Med brugen af kurser, som styrker medarbejderen til eksempelvis, at få mere selvværd og styrket evne til, at anerkende sig selv, vil medarbejderne også bedre kunne sige fra, nedjustere egne forventninger eller mærke efter, hvilke værdier som er vigtige for personen. En tendens, som er forbundet med denne udvikling er, at grænsen mellem privat- og arbejdsliv flyder mere og mere sammen. Overordnet set, tager virksomhederne større andel i de personlige problemer. Eksempelvis vil virksomheder nogle steder gå ind i problemstillinger omkring privatlivet (skilsmisse, sorg, stressrelaterede problemer mm.) og tilbyder intern coaching til at afhjælpe dette. Virksomhederne har erkendt, at det betaler sig at få en kriseramt, ustabil eller usund medarbejder på højkant igen. Denne udvikling er på mange måder positiv, da medarbejderen hurtigere får støtte og hjælp, men det betyder også, at virksomhederne får et ejerskab i medarbejderens problemer. Fleksibilitet: Erfaringen med øget fleksibilitet er, at frihed og fleksibilitet giver loyalitet og ansvarlighed blandt medarbejdere og ledere. I den ene ende af skalaen ligger ATP, som har den udfordring, at medarbejderne er bundet af faste telefontider. Hos ATP har disse medarbejdere en flekstid på minutter morgen og eftermiddag. Eftersom det er italesat hos ATP, at de netop har denne udfordring, er der stor forståelse fra medarbejdernes side om, at deres fleksibilitet er begrænset. Faktisk udtrykker de stor forståelse og glæde for denne fleksibilitet, som de synes er storsindet af ATP. Det vidner om, at det ikke altid er mængden af tid man får stillet til rådighed, men velviljen, som er afgørende. I den anden ende af skalaen ligger Cisco, som tilbyder ultimativ fleksibilitet til medarbejderne. Hos Cisco bestemmer medarbejderne i princippet selv, hvornår de ønsker at arbejde og hvor de ønsker, at arbejde fra. Når medarbejdere booker et møde hos Cisco, så booker de altid en telekonference, så medarbejdere kan deltage hjemmefra, hvis det passer dem bedst. Denne fleksibilitet gør, at medarbejderne har mulighed for at arbejde, når det passer ind i deres egne og familiens behov.

5 Fleksibilitet handler ikke kun om, at være fleksibel i relation til mødetider men det handler også om rummelighed. Medarbejdere kan også komme i en situation, hvor det er nødvendigt i en periode i livet, at have større fleksibilitet eksempelvis, at skulle gå et par timer før hvis en ægtefælle er syg. Dertil vil man være så imødekommende som overhovedet muligt, så det bliver let og smertefrit for medarbejderen, at gå denne periode igennem. Sundhed: Overordnet set tilbyder de deltagende virksomheder et hav af tilbud til medarbejderne for at de kan holde sig sunde og i god form: Motionsrum, sportsklubber, walk-and-talk møder, sund mad både i kantinen og mulighed for at tage sund mad med hjem, rygestopkurser, kostvejledning, frugtordning, sundheds-temadage, massage og så har de fleste medarbejdere sundhedsforsikringer med forebyggende lægeundersøgelser og mulighed for kiropraktor, fysioterapi eller psykologhjælp. For at sundhed bliver en allemands holdning og ikke et fint teoretisk tiltag fra ledelsens side, er det essentielt, at lederne viser vejen og står frem som det gode eksempel. Mange steder kan medarbejderne bruge arbejdstiden til at få motioneret. Her er det selvfølgeligt vigtigt, at lederne selv træner eller er imødekommende overfor medarbejdere som ønsker, at benytte tilbudene. Et godt eksempel på en imødekommende ledelse er ATP hvor de i nogle afdelinger, har lagt en halv times walk-and-talk i slutningen af teammøder til en gåtur sammen for at få motion og få snakket på en mere uformel måde. En anden tendens som er evident i relation til sundhed er, at virksomhederne har en klar og markant holdning til sundhed. Hos ATP har man et meget stærkt sundhedsprogram (en del af deres overordnet Livsbalance program), som også er en meget klar udmelding om, at ledelsen ønsker, at medarbejderne skal leve sundt. Et nyligt tiltag er, at de har fjernet sodavandsmaskinerne fra virksomheden, hvilket har skabt en del diskussion om, hvorvidt det er ledelsens beslutning og ansvar, om medarbejderne skal drikke sodavand eller ej. I en virksomhed som ATP, med over 700 medarbejdere, giver sådan et tiltag genklang. Men for ATPs vedkommende, er det et signal om, at de ønsker at medarbejderne har tænker over, hvad de spiser og hvor meget motion de dyrker, med en omsorgsfuld bagtanke om, at medarbejderne skal holde længe. ATP ved, at det frister at have sodavand til rådighed og, at det er de dårlige vaner som trækker i den forkerte retning. Ledelsesstilen: Som tidligere nævnt, er det kulturen som udgør den væsentligste faktor i forebyggelsen af stress, og en vigtig del af denne, er ledernes måde at agere på. Der er ingen tvivl om, at det er de bløde værdier, der er essensen i fremtidens lederstil. De nøgleord, som går igen og igen når virksomhederne beskriver ledelseskompetencer, er nærvær, empati, tillid, åbenhed, sårbarhed, og selvværd. Der er klare forventninger til, at disse ledere skal kunne se ind bag mennesket, vise følelser, turde være sårbare og have en stor psykologisk forståelse for mennesker for, at kunne lede virksomhederne. Her gælder det, at de egenskaber vægtes højere end de faglige kompetencer. En forudsætning er, at lederen går ind og arbejder med sig selv og tør udvikle sig. For når medarbejderne gennemgår personlige udviklingsprocesser, skal lederne også flytte sig. Det kræver, at lederen har en modenhed og grundlæggende psykologisk forståelse for sig selv. Ingen tvivl om, at de personlige relationer kommer tættere på, da arbejdet bliver en større og større (emotionel) del af vores liv. Og i takt med, at medarbejderne bliver mere selvledende og autonome, bliver der også større behov og rum for, at gå ind i de interpersonelle relationer. Vi ser, at tendensen er at lederne følger deres medarbejdere på tættere og tættere hold. Medarbejdersamtaler, som før i tiden blev holdt hvert kvartal, bliver holdt hyppigere, nogle hver måned, andre oftere. Her er lederne i dialog med medarbejderne, lytter til dem, giver feedback, coacher på udviklingspunkter, støtter dem osv. Studiet viser, at fremtidens leder kommer til at følge medarbejderen på meget tæt og personlig hold. De primære ledelsesopgaver omhandler interpersonel ledelse, som er bygget op på tillid og respekt. Og så skal fremtidens leder ikke være så skræmt over, at relationerne bliver tætte og personlige, det bliver en nødvendighed i fremtidens virksomheder. Et eksempel på dette er AstraZeneca, som har indført den Psykologisk Kontrakt mellem leder og medarbejder, som omhandler parternes forventninger og holdninger til

6 den psykologiske del af samarbejdet. En sådan kontrakt gør, at medarbejder og leder har forventningsafstemt det psykiske område, så begge parter har forståelse for, hvor tæt relationen skal gå. Hvis vi ønsker at forebygge stress, er det vigtigt at klæde vores ledere på til, at magte denne opgave. Det betyder, at lederne skal turde gå ind i den personlige udviklings proces og også gå ind i medarbejdernes. Stressforebyggelse: De fleste virksomheder ønsker at forebygge, men det er de færreste, som faktisk gør det! At forebygge er en underlig størrelse for det er svært at måle og svært at vide, hvor man skal sætte ind, da problemet endnu ikke er opstået. Essensen i stressforebyggelse ligger i at skabe en mental sund kultur. Hvis vi skal ind og forebygge stress og andre udfordringer, skal vi skabe et fundament, som medarbejderne kan færdes trygt i. Det betyder, at vi skal sætte ind på alle aspekter omkring kulturen og skabe en sund og tillidsbaseret kultur. Det betyder bl.a. at løbende være i dialog med medarbejderne, lytte til deres behov og ønsker, italesætte de svære ting som konflikter, udfordringer eller andet, som kan virke forstyrrende. Hele tiden sørge for, at medarbejderne oplever, at de bliver anerkendt og værdsat, har klare mål og får stillet passende krav og udfordringer. Disse virksomheder har tæt og konstant dialog med medarbejderne for at kunne fastholde fokus og fornemme hvor medarbejderne er. Endvidere har de indsigt i, at medarbejderne har kendskab til egne kompetencer og vished om, at det matcher jobbet. Med andre ord så er forebyggelsesprocessen sammensat af en række faktorer, som beskriver den kultur der ligger til grund for virksomheden og som gør, at medarbejderne føler tilfredshed og kommer på arbejde glade og motiverede hver dag. De centrale områder for den sunde kultur eller den tillidsbaserede kultur som den kaldes her er følgende områder: Tillidsbaseret kultur: Arbejdskrav Kommunikation Anerkendelse Tillidsbaseret kultur Indflydelse Teamspirit Mening Kommunikation: De deltagende virksomheder lægger alle stor vægt på at lytte til medarbejdernes behov og ønsker, spørge ind til deres behov og efterkomme ønskerne. Lederne er trænede i at være empatiske i dialogen og bruge assertive tilgange. De er trænet i, at sætte sig ind i medarbejderens sted for at tænke igennem om den information var passende og tilstrækkelig. En anden tendens som viste sig er, at lederne i disse virksomheder er synlige, nærværende og ofte gik runder for at tale med medarbejderne. Lederne small-talkede ofte med medarbejderne for at få indblik i

7 både deres private og arbejdsmæssige trivsel. Det var en god måde, at høre om de små ting, som sker i medarbejdernes liv. Indflydelse: Et andet kendetegnende område er medarbejdernes indflydelse på arbejdet. Generelt set var der meget stor medbestemmelse og medansvar for at definere arbejdsopgaver, rammer og målsætninger. Eksempelvis bliver medarbejderne hos Cisco trænet i at tænke som var de en selvstændig erhvervsdrivende, som kan drage fordel af virksomhedens ressourcer. Målet er, at få ansvarligheden frem i medarbejderen, som var det deres egen virksomhed de ledede. Det afføder en stor autonomi hos medarbejderne. Mening: For at kunne forebygge stress er det vigtigt, at man kan se, at det man selv laver har sammenhæng med det samlede produkt. De deltagende virksomheder har gjort meget ud af, at alle medarbejdere kender til deres egen rolle, at de har en klar jobbeskrivelse, at der er udarbejdet tydelige kompetence profiler på jobbet og nogle virksomheder har målt alle medarbejderne for, at se hvor de lå i forhold til disse strategier. Vi ved i dag, at det mest stressende for os er, når der er uklarheder omkring os, når vi ikke ved hvor vi skal hen, hvordan vi kommer derhen eller hvis der ligger nogle forhindringer på vejen, som vi ikke har indflydelse på og ikke kan fjerne. Derfor er det så essentielt i forebyggelsesprocessen, at der er klare linier i virksomheden, at medarbejderen ved hvor han/hun skal hen samt, at eventuelle udfordringer eller problemer bliver taget op og håndteret. Team spirit: Alle deltagende virksomheder har en meget stærk fællesånd. Holdningen er, at man løfter i flok og hjælper hinanden. Både hos Cisco og AstraZeneca bliver medarbejderne målt på resultater, hvilket kan give en egoistisk kultur, men begge steder er man meget opmærksom på at skabe en teambaseret kultur, hvor man aldrig føler sig alene. Hos Cisco siger de endda, at man kan vinde alene, men altid taber i flok. Det er et udtryk for, at man støtter hinanden. Denne sociale støtte, er baseret på en grundlæggende holdning fra ledelsens side om, at man støtter hinanden og drager omsorg for hinanden. Endvidere er det typisk, at virksomhederne tilbyder mange fælles aktiviteter, hvor medarbejderne får mulighed for, at socialisere med hinanden og lære hinanden godt at kende. Anerkendelse: At der er en retfærdig, passende og motiverende belønning i jobbet, er også med til at fremme det gode arbejdsmiljø. Dette går både på økonomisk belønning men primært på belønning i form af ros og anerkendelse. For at betragte den økonomiske del først, kan det siges, at god løn er motiverende, men det er i bund og grund ikke en faktor, som kan stå isoleret i forbindelse med forebyggelse af stress eller Livsbalance. Løn er en kortsigtet motivationsfaktor som skaber glæde her og nu, men som i bund og grund ikke hænger sammen med vores lykke. Essensen i forebyggelse af stress og fremme af arbejdsglæden, er anerkendelse og ros. Her er det vigtigt, at medarbejderne lærer at anerkende sig selv og kollegerne. Arbejdskrav: Alle virksomheder beskriver, at de har meget travlt i perioder, og Cisco og AstraZeneca beskriver helt åbenlyst, at de er high-performance virksomheder. At have så travlt og have stå stort et arbejdspres, kræver en knivskarp balance mellem ydelse og afslapning. Det kræver holdninger og stærk ledelse. Både hos ATP og AstraZeneca har man en holdning om, at har man en hård periode, så skal man efterfølgende have en stille periode, det er et krav fra ledelsens side, som de opfordrer kolleger til at minde hinanden om, så det bliver overholdt. Hvis man virkelig ønsker at forebygge stress er det et must for virksomhederne at have en klar holdning til hvor meget virksomheden magter, og hvornår man siger fra. Derfor skal virksomhederne sige fra på et overordnet plan, når de oplever at grænsen for medarbejderne er nået.

8

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Kondicykler eller direktører i psykisk arbejdsmiljø - visioner for sundhed og sikkerhed i 2020 Lone Kastholm, ATP SSID konference 2009 Om ATP Oprettet i 1964

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Karrieresamtaleguide til ledere og chef En samtaleguide, som I kan bruge, når I skal navigere igennem karrieresamtalen med den erfarne leder senkarrieresamtalen.

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til Chefen En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du kan bidrage til afklaring af dine lederes senkarriereforløb.

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference Næstved Kommune 9. november 2016

Arbejdsmiljøkonference Næstved Kommune 9. november 2016 Arbejdsmiljøkonference Næstved Kommune 9. november 2016 Workshop 3 Balance mellem arbejdsliv og privatliv er med til at skabe trivsel 8. november 2016 1 Hvem er jeg? Organisations- og ledelseskonsulent

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø 16 Sep. 14 Sund ledelse Jan Lorentzen Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø En udbredt opfattelse? 2 Psykisk trivsel (WHO-5 index) Kilde: the fifth European Working Conditions Survey, 2010 Dublin 3 Risiko for

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Stress og ledelse v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Hvad taler vi egentlig om Travlhed Kortvarig stress Langvarig stress Frustrationer og mistrivsel Trivsel Produktivitet

Læs mere

Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid?

Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid? Hvad blev der af trivsel og arbejdsglæde? Årsmøde 2017, Workshop 4 kl 14.15-15.30 Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid? Hvem er vi? Signe Pihl-Thingvad Lektor og leder af PA sektionen Institut

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø: Hvad er det for

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014.

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Selvledelse og trivsel Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Formålet med workshoppen Vi bliver klogere på hvad selvledelse er: Vi ser på hvilke dimensioner, der er med til at gøre det moderne arbejdsliv

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning?

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? Velkommen til workshoppen Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? AM:2010, den 8. november v/ Signe Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Trine Dilèng, Ledelsesrådgiver, Lederne Indhold

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

God ledelse og bæredygtige relationer

God ledelse og bæredygtige relationer Jan Lorentzen 08. mar. 16 God ledelse og bæredygtige relationer Jan Lorentzen, Fagleder psykisk arbejdsmiljø Bæredygtige relationer er kendetegnet ved samhørighed og evne til at løse opgaver i fællesskab

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog

Stress i et ledelsesperspektiv. Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Stress i et ledelsesperspektiv Ved Malene Friis Andersen Ph.d. cand.psych.aut., post.doc og selvstændig erhvervspsykolog Ledelsens/lederens styrker og udfordringer Viden om stress, trivsel og effektivitet

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Case Abbott Hvad kendetegner den gode arbejdsplads? Marianne Gylling Pedersen, HR Manager 15. marts 2012

Case Abbott Hvad kendetegner den gode arbejdsplads? Marianne Gylling Pedersen, HR Manager 15. marts 2012 Case Abbott Hvad kendetegner den gode arbejdsplads? Marianne Gylling Pedersen, HR Manager 15. marts 2012 Konkret case Abbott Danmark Baggrund Livsnavigation Ledelse og kommunikation Resultater 2 Abbott

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Indhold. Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup. Sundhedsstrategi. Motion i arbejdstiden

Indhold. Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup. Sundhedsstrategi. Motion i arbejdstiden Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup Temadag om arbejdsmiljø Tirsdag den 28. februar 2017 Indhold Sundhedsstrategi Motion i arbejdstiden Sundhedsordning og Sundhedsforsikring Kolleganetværk

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Skab et arbejdsmiljø, der emmer af begejstring og proaktivitet. Ledelse anno 2009 Fysioterapeuternes Fagfestival 09

Skab et arbejdsmiljø, der emmer af begejstring og proaktivitet. Ledelse anno 2009 Fysioterapeuternes Fagfestival 09 Skab et arbejdsmiljø, der emmer af begejstring og proaktivitet Ledelse anno 2009 Fysioterapeuternes Fagfestival 09 Du får følgende med hjem værktøj til at tage temperaturen på dine medarbejdere og dig

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø i forebyggelsen af sygefravær

Betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø i forebyggelsen af sygefravær Billund 29. mar. 17 Betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø i forebyggelsen af sygefravær Jan Lorentzen Fagleder psykisk arbejdsmiljø På vej til arbejde! Efter arbejde! Der er mange myter om fravær!

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen?

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen? Hørsholm Kommune: Medarbejdere 1. Hvor tilfreds er du generelt med din ansættelse i Hørsholm kommunes Ældrepleje? Overordentlig tilfreds 1. Meget tilfreds Tillfreds Ikke særligt tilfreds Slet ikke tilfreds

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere