Kursuskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 1 3 Kursuskatalog"

Transkript

1 2013 Kursuskatalog

2 2013 Kursuskatalog

3 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik Tofte Oplag: stk. 6 Forord "Learning is like rowing upstream; not to advance is to drop back" Grunduddannelse for kontorpersonale/ Retssekretæruddannelse/Elevuddannelse 10 Introduktionskursus for kontorpersonale 11 Fogedret for kontorpersonale 12 Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus 13 Insolvensskifteret for kontorpersonale 14 Dødsboskifteret for kontorpersonale 15 Fællessekretariatskursus for kontorpersonale 16 Notarialforretninger for kontorpersonale 17 Retssekretæruddannelsen Elevuddannelse års elevseminar 20 Midtvejsseminar for 2. års elever års elevseminar Efteruddannelse for kontorpersonale 24 Videnshop 26 Fællessekretariatskursus for kontormedarbejdere 27 Tinglysningsseminar 28 Arkivloven 29 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere statonom) Grunduddannelse for jurister 32 Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige obligatoriske kurser og mundtlig prøve 33 Introduktionskursus for dommerfuldmægtige 34 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige 35 Tvangsauktion for dommerfuldmægtige 36 Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 38 Fogedret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 39 Retssagsbehandling for dommerfuldmægtige 40 Administration og ledelse for dommerfuldmægtige 42 Regnskab for dommerfuldmægtige 44 Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige 45 Fængsels- og landsretsbesøg 47 Mundtlig prøve for dommerfuldmægtige Efteruddannelse for jurister 50 Domstolsakademiet 51 Justitias Camp 52 EU-ret for jurister 3

4 53 Nyheder i civilprocessen 54 Personskadeproces og Retslægerådet 55 Nyheder i strafferetsplejen 56 Vold i nære relationer 57 Straffesager mod psykisk syge forstå diagnosen 58 Dna-beviser i straffesager 60 Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv 61 Byretskonstitutioner 62 Retsmægleruddannelse 64 Retsmægling efteruddannelse refleksion og fornyelse 65 Retsmæglerseminar for erfarne retsmæglere 66 Medietræning 67 Insolvensrettens Dag Bobestyrerseminar 69 Advokatuddannelsen International uddannelse 71 European Judical Training Network 72 Europäische Rechtsakademie 74 European Institute of Public Administration 75 SEND Ledelsesudvikling 78 Førlederforløb 80 Forløb for nye ledere 81 Efterårstræf for afdelingsledelserne 82 Seminar for ledelsestrekanten 84 Ledelsesforum og byretspræsidentmøder 86 Administrationschefseminar 85 Bliv en bedre leder - uddan dig efter behov med DOL 88 Det personlige lederskab 90 Personaleledelse 92 Kommunikation for ledere 94 Den nødvendige samtale for ledere 95 Det coachende lederskab 97 Konflikthåndtering i praksis for ledere 98 Ledervandring 100 Land Art Administration 103 Administrationsdagene Uddannelse for alle medarbejdere 106 AMU-kurser 108 E-læringskurser 110 Kollegafeedback 112 Kommunikation og konflikthåndtering 114 Personlig udvikling I 115 Personlig udvikling II 116 Kommunikation i telefonen gennemslagskraft og service 117 Medarbejderens personlige ressourcer 118 Studieklar 119 Livskvalitet i den 3. alder 121 Kompetencefonden It- og arbejdsmiljøkurser 124 It-kontaktperson seminar 125 JFS og it kompetencer 127 Arbejdsmiljøuddannelsen obligatorisk 128 Arbejdsmiljøuddannelsen supplerende Uddannelse for undervisere og uddannelsesansvarlige 132 Pædagogisk Kompetenceudvikling 133 Uddannelsesansvarligseminar 134 Elevuddannelsesansvarligseminar 136 Underviserseminar 140 Kursussteder og hotelfaciliteter 141 Tilmeldingsprocedure 142 Afbud til kurser 143 Hvem er vi i Uddannelsen? 4 5

5 "Learning is like rowing upstream; not to advance is to drop back" At lære er som at ro mod strømmen; uden fremdrift sakker man bagud. Sådan indledte Justitsminister Morten Bødskov sin tale til European Judicial Training Networks generalforsamling i København i maj måned. Der er megen sandhed i dette kinesiske ordsprog; vi er alle nødt til at kompetenceudvikle os gennem hele livet, udveksle erfaringer, anvende ny teknologi og nye systemer og værktøjer for at kunne levere vores ydelser så effektivt som muligt og i en høj kvalitet. Ellers sakker vi bagud, og andre ror forbi os. Kursuskataloget 2013 afspejler, at vi ved Danmarks Domstole har taget plads ved årerne og agter at fastholde vores høje kompetenceniveau. I 2013 udbyder vi naturligvis igen både Domstolsakademiet og Videnshop. Videnshoppen bliver nu afholdt tre gange om året, idet en meget stor del af efteruddannelsen af kontorpersonalet vil foregå på Videnshoppen. Det har vist sig, at vi på Videnshoppen kan imødekomme langt de fleste ønsker til kompetenceudvikling og her berøre mange afgrænsede emner af relevans for kontorpersonalet, retsbude, vagter samt servicemedarbejdere. Af nye tiltag i 2013 kan nævnes Justitias Camp, som er et kompetenceudviklingstiltag svarende til Domstolsakademiet men for målgruppen: retsasssessorer og dommerfuldmægtige, som har afsluttet grunduddannelsen. Her vil efteruddannelse i emner inden for fogedret, skifteret, civile- og straffesager samt mere bløde emner som for eksempel mindfullness blive taget op. Et andet nyt tiltag er Administrationsdagene for alle, der arbejder med administrative opgaver indenfor løn, kasse og personaleadministration. Formålet med kurset er at give en årlig opdatering af nyheder på løn og kasseområdet samt generelt at øge kompetencer og viden indenfor de administrative områder. Administrationsdagene er bygget op som Domstolsakademiet, Videnshop og Justias Camp, så den enkelte deltager kan vælge relevante spor. Lederudvikling er fortsat højt prioriteret, og her er vi også klar med et nyt koncept: ledervandringer. På en ledervandring er der mulighed for at arbejde med sit lederskab på en anden måde end på de mere traditionelle kursustilbud. En stor del af ens udvikling sker netop, når man er ude af sin comfort-zone og betræder nye græsgange. Jeg er igen i år stolt af at kunne tilbyde et så vidtfavnende kursuskatalog som er blevet til på baggrund af ønsker fra jer. På gensyn på vores kurser. Christina Ottesen Leder af Uddannelsen 6 7

6 Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

7 Introduktionskursus for kontorpersonale Velkommen til domstolene bliv godt klædt på til dit nye arbejde Nyt kontorpersonale, retsbetjente, vagter, servicemedarbejdere m.fl. Tidligere kontorelever er velkomne, hvis de har været væk september 2013 fra domstolene i en længere årrække. Hotel Opus Horsens Retsassessor Jeanette Melchior, Deltagerne opnår kendskab til kollegaernes arbejdsopgaver, og Bedste Praksis konsulent Lene Rosengaard Poulsen, hvem der er rettens primære brugere. Deltagerne får på de to dage mulighed for at lære kollegaer fra andre retter at kende, så de kan danne netværk. Pernille Gaarre Andersen, tlf Deltagerne bliver introduceret til arbejdet i rettens forskellige afdelinger og får en bred orientering om domstolenes organisation og arbejdsopgaver. Undervisningen foregår primært som klasseundervisning med enkelte gruppearbejder. Fogedret for kontorpersonale Kontorpersonale, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har arbejdet i fogedretten. Kurset anbefales, inden 19, stk. 3 bemyndigelse tildeles. Det forudsættes, at deltageren har eller skal arbejde i en fogedret. Deltagerne får en grundlæggende viden om de regler, der skal anvendes for at kunne bruge 19, stk. 3-bemyndigelse i fogedsager, således at de gennem sammenhængen i kurset og den mellemliggende oplæring på kontoret opnår en sådan sikkerhed, at de kan yde en effektiv sagsbehandling, en god vejledning og den bedst mulige service i fogedsager. Relevante love og regler belyses ved eksempler, opgaver og rollespil, som deltagerne forventes at deltage aktivt i. Fogedrettens it-system vil blive inddraget i undervisningen. Modul 1: 9. april 11. april 2013 Modul 2: 21. maj 23. maj 2013 Modul 3: 26. august 28. august 2013 Hotel Opus Horsens Dommer Kim Rasmussen, Kontorfuldmægtig Helle Jessen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

8 Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus Insolvensskifteret for kontorpersonale Kontorpersonale som i kortere tid eller i begrænset omfang har arbejdet med tvangsauktionssager, og som derfor har mindre viden om emnet maj 2013 Hotel Opus Horsens Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som har beskæftiget sig med insolvensskiftesager i kortere tid. Tid & STED januar 2013 Hotel Opus Horsens Deltagerne skal efter kurset kunne forstå sagsgangen i en almindelig tvangsauktionssag og selv kunne klare de mest almindelige standardsagsskridt. Retsassessor Peter Toftager, Afdelingsleder Lene Tatt Jacobsen, Pernille Gaarre Andersen, tlf et med kurset er at give deltagerne et større kendskab til juraen og arbejdsgangene i insolvensskifteretten og dermed en bedre forståelse for baggrunden for forløbet af en skiftesag og for de beslutninger, som juristen træffer under sagens gang. Undervisere Retsassessor Jeanette Melchior, Retsassessor Mette Skov Larsen, Tina Brandi, tlf Hovedvægten er lagt på tvangsauktion over fast ejendom, men reglerne om løsøre og andelsboliger behandles også. Kurset vil veksle mellem plenum og løsning af stillede, konkrete opgaver. På kurset gennemgås sagsgangene i de enkelte sagstyper og de tilknyttede bestemmelser i konkursloven for at forklare, hvorfor vi gør med sagerne, som vi gør. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler på konkursbegæringer, begæringer om rekonstruktionsbehandling, anmodninger om tvangsopløsning og gældssaneringsansøgninger Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

9 Dødsboskifteret for kontorpersonale Kurset, der kvalificerer dig til selvstændigt at behandle dødsboer i skifteretten Fællessekretariatskursus for kontorpersonale Frontmedarbejdernes udfordringer Kontorpersonale med en kortere ansættelse i en skifteret, hvis den pågældende fremtidigt skal beskæftige sig med selvstændig behandling af dødsboer. Kurset, der strækker sig over 3 moduler, tilstræber at give deltagerne en teoretisk viden og praktisk kunnen, så deltagerne efter kurset selvstændigt kan udføre den del af dødsbobehandlingen, der varetages af kontorpersonale. Modul 1: Introduktion og arveret. Modul 2: De summariske skifter (boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo). Modul 3: De skiftede boer (privat skifte, bobestyrerboer). Skatter og afgifter (boafgift, retsafgift, dødsboskat). Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser både i grupper og plenum. Tid & STED Modul 1: 30. januar 1. februar 2013 Modul 2: marts 2013 Modul 3: maj 2013 Hotel Opus Horsens Retsassessor Flemming Sorth, Kontorfuldmægtig Marit Paldan, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kontormedarbejdere, der arbejder i fællessekretariatet/information med sagsbehandling og betjening af borgere. Deltagerne skal opnå en grundlæggende viden om de sagstyper, der oftest behandles eller der er henvendelser omkring i Fællessekretariatet, ligesom deltagerne skal opnå forståelse for borgernes forventninger til Domstolene og den service som borgere og professionelle brugere forventes at få ved henvendelse til retten. Deltagerne skal gennem konkret feedback blive bevidst om eget kropssprog. Undervisningen veksler mellem undervisning i plenum, erfaringsudveksling, gruppearbejde og videosessioner. Kurset er ikke et egentligt fagkursus. Der fokuseres på service, kundebetjening, anvendelse af kommunikationsværktøjer, herunder navnlig Domstol.dk, erfaringsudveksling og gennemgang af de basale blanketter. Videooptagelserne foregår i mindre grupper. Dele af kurset afholdes eventuelt sammen med deltagerne på det udvidede kursus. Tid & STED januar 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Tove Møller Christensen, tlf Bedste Praksis konsulent Lene Rosengaard Poulsen, tlf Bedste Praksis konsulent Inge Lise Nørris Nielsen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

10 Notarialforretninger for kontorpersonale Retssekretæruddannelsen Bliv Notarius Publicus! Kurset henvender sig til kontormedarbejdere ved domstolene, som ikke tidligere har fungeret som notarer, og til notarer, der ikke tidligere har været på kursus. et er, at du efter endt kursus vil kunne behandle alle slags notarialforretninger. Kurset, der varer to dage, er opbygget sådan, at der begge formiddage er undervisning i grundlæggende begreber og regler. Om eftermiddagene skal du fortrinsvis arbejde med cases og it, herunder gruppearbejde. Tid & STED juni 2013 Hotel Opus Horsens Skifteretschef Claes Dall Hersland, Afdelingsleder Tove Møller Christensen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf "En veluddannet retssekretær er en meget vigtigt forudsætning for at nå de overordnede mål om en kvalificeret og for borgerne god og forståelig sagsbehandling." Det er grundsætningen for den retssekretæruddannelse, vi kender i dag. Kravene til en retssekretær og til den funktion, som retssekretæren udfører, udvikler sig løbende. Retssekretæruddannelsen udvikles derfor også løbende, så den til stadighed kan imødekomme retternes og deltagernes behov. Lige nu er retssekretæruddannelsen bl.a. for at kunne sikre ovenstående under revision. Retssekretæruddannelsen kan ikke nytænkes uden hjælp og input fra medarbejdere og ledere ved retterne. I skrivende stund har styrelsen gennemført en fokusgruppe med repræsentanter fra retterne, der hver især har givet deres bud på, hvilke opgaver en retssekretær får i fremtiden, og hvilke kompetencer en retssekretær skal være i besiddelse af for at kunne løse disse. Fokusgruppen forventer mindre manuelt arbejde og mere kvalificeret sagsbehandling til retssekretæren, hvilket kræver en god og grundig uddannelse. Uddannelsen forventer, at en ny retssekretæruddannelse vil kunne iværksættes i 2013, men vi er endnu ikke så langt, at vi kan præsentere den i dette katalog. Vi glæder os meget til at kunne løfte sløret for Danmarks Domstoles nye retssekretæruddannelse og vil både i infoer og målrettede henvendelser til retterne gøre opmærksom herpå, når uddannelsen udbydes. Det kan være en udfordring at forstå, hvad der undervises i, hvis du slet ikke har kendskab til notarforretninger. Det er derfor en forudsætning for din deltagelse, at du forinden kurset har overværet et antal notarforretninger vedrørende både testamenter og andre dokumenter Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

11 Elevuddannelse 1. års elevseminar Kom og mød andre elever ved Danmarks Domstole Det var helt kanon! Udover alle forventninger. (Tidligere kursusdeltager om 1. års elevseminar) 1. års elever. Seminaret vil give deltagerne indblik i hverdagen ved Danmarks Domstole, både i forhold til arbejdsopgaver og kultur. Desuden får deltagerne rig mulighed for at skabe gode relationer. Seminaret vil tage udgangspunkt i opbygningen af Danmarks Domstole, herunder regler og normer som ansat. Der vil være en kort gennemgang af arbejdet i de forskellige afdelinger samt fokus på samarbejde. Undervisningen vil foregå med forskellige oplæg, opgaver og gruppearbejde. Tid & Sted oktober 2013 Hotel Opus Horsens Tid & STED oktober 2013 København Afdelingsleder Helle Rabøl, tlf Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

12 Midtvejsseminar for 2. års elever Så er elevernes ønske opfyldt et ekstra seminar 2. års elevseminar Så er jeg snart uddannet som kontorassistent ved Danmarks Domstole! Hvordan har forløbet været? Hvad skal jeg nu? Elever, der netop er færdige med deres første år. Erfaringsudveksling. Debat og erfaringsudveksling om det første år som elev. Hvad har været godt og hvad skal vi udvikle? Der vil også blive lagt vægt på at drøfte den kommende fagprøve. Vi vil gerne inddrage deltagernes ønsker i programmet. Deltagerne vil i den forbindelse blive bedt om at indsende forslag til emner inden afholdelse af seminaret. Der vil være undervisning både i plenum, men også gruppearbejde vil indgå. 24. september 2013 København 25. september 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Helle Rabøl, tlf Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf års elever, der afslutter deres uddannelse i sommeren Seminaret vil tage udgangspunkt i, hvordan uddannelsen har været. Hvad har været godt, og hvad kan gøres bedre? Det vil blive drøftet, hvilke muligheder der er som færdiguddannet ved Danmarks Domstole, herunder hvilke muligheder, der byder sig for videreuddannelse både indenfor og udenfor Danmarks Domstole. Alt i alt en dag, hvor uddannelsen drøftes/debatteres, og hvor der vil være masser af deltager-input. Vi vil gerne inddrage deltagernes ønsker i programmet. Eleverne vil i den forbindelse blive bedt om at indsende forslag til emner inden afholdelsen af seminaret. 17. juni 2013 København 18. juni 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Helle Rabøl, tlf Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

13 Efteruddannelse for kontorpersonale

14 Videnshop Kom til Videnshop og få et videns-hop! Kontorpersonale, vagter, servicemedarbejdere og retsbude ved alle retter. Landsretternes kontorpersonale dog kun i marts Tinglysningspersonalet dog kun i september Vagter, servicemedarbejdere og retsbude dog kun i december Da Videnshop i 2012 blev en stor succes udvider vi i 2013 med en ekstra Videnshop. Videnshop, fortsætter som et to-dages seminar/kursus indeholdende 16 forskellige spor. På Videnshop har de enkelte deltagere mulighed for at vælge 4 emner, som de ønsker at deltage i, ligesom der vil være rig mulighed for at netværke og møde sine kollegaer fra hele landet. Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men emnerne kan for eksempel være: Word og Outlook - tips og tricks. Fogedret et aktuelt emne. Skifteret et aktuelt emne. Civil- og strafferet et aktuelt emne. Håndtering af vanskelige kunder. Fri proces. Selvstændig protokolering og lydoptagelser. Worklife balance. Tegnsætning. Faderskabssager. Børnefjernelsessager. Værgemålssager. Renter i u-domme. Engelskkurser med fokus på engelske udtryk i fogedsager. Mennesker i sorg. Tinglysning ift. skifte- og fogedretsmedarbejdere. HR-emner. I god tid inden seminaret, vil deltagerne få tilsendt et program med beskrivelse af de enkelte spor. et på de tre forløb vil i det væsentlige være ens, men der vil også være spor, som er målrettet de specifikke målgrupper. Deltagerne vil inden afholdelsen blive spurgt om arbejdsområder, så Videnshop kan blive så målrettet og relevant for deltagerne som muligt. Tid & STED marts 2013 Hotel Opus Horsens september 2013 Hotel Opus Horsens december 2013 Hotel Opus Horsens Anja Bergstrøm Christensen, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale

15 Fællessekretariatskursus for kontormedarbejdere Tinglysningsseminar Ansatte kontormedarbejdere i fællessekretariatet/informationen, som tidligere har gennemgået grundkurset og som ofte er i direkte kontakt med rettens brugere. Kursets mål er, at deltagerne opnår: En grundlæggende forståelse for mekanismerne i kommunikation mellem mennesker. Forståelse for fællessekretariatets/infoens centrale rolle for domstolenes image og omdømme. Erfaringsudveksling om udfordringer og løsninger i dagligdagen. Kurset vil veksle mellem indlæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser. I god tid inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om at fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde vil det blive forsøgt at målrette programmet og indholdet efter deltagernes ønsker. Dele af kurset afholdes eventuelt sammen med deltagerne på grundkurset januar 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Tove Møller Christensen, tlf Bedste Praksis konsulent Lene Rosengaard Poulsen, tlf Bedste Praksis konsulent Inge Lise Nørris Nielsen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Seminar i udvalgte områder af digital tinglysning Kontorpersonale, der har arbejdet med tinglysningsopgaver i nogle få eller flere år. HOLD 1 Modul 1: februar - Hotel Opus Horsens Modul 2: 12. marts - Tinglysningsretten hold 2 Modul 1: april - Hotel Opus Horsens Bredere kendskab og forståelse samt større sikkerhed i regler og Modul 2: 14. maj - Tinglysningsretten praksis i digital tinglysning. Hold 3 Modul 1: september - Hotel Opus Horsens Modul 2: 22. oktober - Tinglysningsretten Erfaringsudveksling og dialog om regler og praksis indenfor udvalgte områder af tinglysning samt om sagsbehandlingen i Sekretariatschef Brian Pedersen, Tinglysningsretten. tlf Afdelingsleder Jeannette Møller Sørensen, I god tid inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om at tlf fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde Kontorfuldmægtig Bitten Andersen, vil det blive forsøgt at målrette programmet og indholdet efter tlf deltagernes ønsker. Tina Brandi, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

16 Arkivloven Medarbejdere med arkivarbejde. Formålet med kurset er at give en grundig indføring i de juridiske og praktiske aspekter af arkivloven input, der sætter dig i stand til at styre uden om faldgruberne i arbejdet med arkiver. Emnerne vil fx være: Hvem gælder arkivloven for? Formålet med arkivloven. Varetagelse af arkivmæssige hensyn. Hvad er et register? Hvad er en personoplysning? Følsomme persondata. Saglige sammenhænge eller enkeltstående oplysninger? Arkivadgang. Aktindsigt, partsaktindsigt og registerindsigt. Genbrug af data i offentlige arkiver. 18. april 2013 København 6. maj 2013 Scandic Bygholm Park Horsens Konsulenter fra Confix Anja Bergstrøm Christensen, tlf Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere statonom) Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er for administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger og institutioner. og indhold et med uddannelsen er at give deltageren et fagligt og metodisk grundlag for at analysere og vurdere problemstillinger indenfor den statslige sektor og til at kunne varetage funktioner på specialist og mellemlederniveau samt at udvikle deltagernes evner for selvstændighed, samarbejdsevne og evnen til at skabe fornyelse. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udvikler dine evner til at analysere problemer og finde løsninger. Du får udviklet dine samarbejdsevner og din evne til at skabe fornyelse. Du lærer metoder til at arbejde med undersøgelser og projekter. Du lærer, hvad der kræves for at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag. Du får adgang til videreuddannelser på diplomniveau. Akademiuddannelsen kan gennemføres på 3 år med én undervisningsdag om ugen og omfatter 6 forskellige moduler. Oversigt over uddannelsen kan du se på Bemærk! Ansøgningsfrist følger af info i marts Ansøgningen skal være underskrevet af præsidenten for din ret. Der gives kun tjenestefrihed til deltagelse, hvis Domstolsstyrelsen har godkendt denne. Der ydes ikke vikardækning eller lignende. Der starter nye hold i efteråret 2013, bemærk tilmeldingsfrist i det tidlige forår Professionshøjskolen Metropol, København, Odense, Fredericia, Århus og Aalborg. Tina Brandi, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

17 Grunduddannelse for jurister

18 Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige obligatoriske kurser og mundtlig prøve Deltagelse i kurserne er obligatorisk for dommerfuldmægtige under grunduddannelse med undtagelse af regnskabskurset, hvor Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist efter behov, hvis de skal til at det er muligt at få merit, jf. info af 16. maj arbejde med et område efter en længere pause eller bare har Deltagelse i den mundtlige prøve er obligatorisk for dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Du kan læse mere om den brug for et brush up. mundtlige prøve i info af 2. maj Overordnet mål Grunduddannelsen skal være af høj kvalitet, ligesom det skal Bemærk sikres, at dommerfuldmægtigen løbende udfordres fagligt for at For dommerfuldmægtige under grunduddannelse skal tilmelding udvikle sig. Derved sikres, at Danmarks Domstole kan uddanne og eventuelle ændringer i tidligere tilmeldinger foretages af fagligt dygtige og selvstændige dommerfuldmægtige med henblik rettens uddannelsesansvarlige og ikke af den enkelte dommerfuldmægtig. på en effektiv og kvalitetsfyldt sagsbehandling. Formålet med kurserne på grunduddannelsen er at sikre, at Deltagelse i et kursus under grunduddannelsen bør finde sted nyansatte dommerfuldmægtige får de nødvendige teoretiske færdigheder til at varetage stillingen som dommerfuldmægtig. Den område i praksis. Da Danmarks Domstole for tiden ikke ansætter på et tidspunkt, hvor den enkelte arbejder med det pågældende praktiske uddannelse finder sted ved de enkelte retter. ene ret mange nye dommerfuldmægtige under grunduddannelse, er er forskellige for hvert enkelt kursus. Grundlæggende skal kurserne udfylde den teoretiske del som supplement og understøtligere. Der henvises i stedet til introduktionsmateriale indenfor det desværre ikke muligt at udbyde kurserne så ofte som tidtelse af den praktiske uddannelse. alle fagområder, som ligger på Intranettet. Introduktionskursus for dommerfuldmægtige Vi benytter mange forskellige metoder, som alle har til formål at Det allerførste kursus, som en nyansat dommerfuldmægtig skal fremme dialogen og inddrage deltagernes erfaringer og synspunkter, såsom dilemma-spil, gruppedrøftelser, rollespil med på under sin grunduddannelse. Kurset er obligatorisk for alle nyansatte dommerfuldmægtige, og bør gennemføres indenfor efterfølgende gruppearbejde med en retsbog og kendelse, hvor det første år efter ansættelsen. Andre nyansatte domstolsjurister vi også har fokus på læsevenlig og forståelig kommunikation. vil også kunne have glæde af kurset og kan deltage helt eller delvist efter aftale med underviserne april 2013 Kurset skal ruste den nyansatte til at kunne arbejde selvstændigt som dommerfuldmægtig. Samtidig lægger vi stor vægt på, at Hotel Opus Horsens gruppen danner netværk med hinanden og lærer af hinandens erfaringer. Dommer Anni Højmark, Bedste Praksis konsulent Merete Schlüter, Vi gennemgår hele forløbet af en sag ved domstolene, og tager Pernille Gaarre Andersen, fat i alle de juridiske og praktiske problemer, der kan opstå tlf undervejs, men hele tiden med en praktisk vinkel på tingene. Der er fastsat læringsmål for grunduddannelsen Grunduddannelse for jurister Grunduddannelse for jurister

19 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige Tvangsauktion for dommerfuldmægtige Kurset henvender sig navnlig til dommerfuldmægtige, der er under grunduddannelse og som har et par måneders praktisk erfaring med behandling af skiftesager. Andre domstolsjurister som efter en pause skal til at beskæftige sig med området igen eller bare har brug for et brush up kan helt eller delvist deltage i kurset efter behov og efter aftale med underviserne. og indhold Kurset giver en introduktion og samlet overblik over de relevante regler på området. Kurset indeholder en gennemgang af de retsregler og praksis i insolvenslovgivningen, der har betydning for dommerfuldmægtige. Der er tale om dialog mellem holdet og underviserne og disse indbyrdes kombineret med opgavegennemgang september 2013 Hotel Opus Horsens Dommer Torben Kuld Hansen tlf Advokat Lars Lindencrone Petersen tlf Advokat Ole Larsen tlf Pernille Gaarre Andersen, tlf Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause eller bare har brug for et brush up. At give deltagerne forudsætninger for betryggende afvikling af tvangsauktioner. Der vil blive nogen tavleundervisning, men også rollespil og eventuelt gruppeopgaver. Der vil til nogle aktiviteter ske en niveauopdeling maj 2013 Hotel Opus Horsens Funktionschef Hans Engberg, Specialkonsulent Inge Hansen, Pernille Gaarre Andersen, tlf I god tid inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om at fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde vil det blive forsøgt at målrette programmet og indholdet efter deltagernes ønsker Grunduddannelse for jurister Grunduddannelse for jurister

20 Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 Et hurtigt indblik i behandling af alle typer af dødsboer og ægtefælleskifter, som gerne skal hjælpe dommerfuldmægtigen med at blive i stand til at behandle sagerne selvstændigt. Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause eller bare har brug for et brush up. Niveauet tilpasses den gruppe fuldmægtige der møder frem, men det vil være en fordel af have arbejdet mindst 2-3 måneder med skifteret inden kurset. Er dette ikke muligt, anbefales det, at fuldmægtigen tager en uges praktik i skifteretten, så man som minimum er bekendt med hvilke typer sager, der behandles, og har kendskab til de mest grundlæggende begreber. Sammen med den praktiske uddannelse ved retten skal kurset sikre, at dommerfuldmægtigen opfylder læringsmålene for oplæring i (modulet) skifteret. Dommerfuldmægtigen skal kunne vejlede og selvstændigt sagsbehandle i alle typer dødsboer, herunder at kunne behandle mindre tvister. Derudover skal dommerfuldmægtigen kunne behandle ægtefælleskifter. I kurset gennemgås alle skifteformer, med særligt fokus på de dele af sagsbehandlingen, som det er sædvanligt, at en jurist foretager. Behandlingen af bobestyrerboer tillægges ekstra vægt, da disse sager erfaringsmæssigt udgør en væsentlig del af arbejdet i en skifteret. Derudover gennemgås de ændringer i arveretten som arvelovsreformen har givet anledning til, ligesom de nye regler om ægtefælleskifte gennemgås. De tidligere regler for ægtefælleskifter berøres kun overfladisk. Undervisningen gennemføres som en blanding af gruppearbejde, casebaseret opgaveløsning og egentlig klasseundervisning. Modul 1: maj 2013 Modul 2: juni 2013 Hotel Opus Horsens Retsassessor Flemming Sorth, Retten i Helsingør, dk, tlf Sekretariatschef Martin Nyvang, Retten i Lyngby, dk, tlf Pernille Gaarre Andersen, tlf Grunduddannelse for jurister

2 0 1 2 Kursuskatalog

2 0 1 2 Kursuskatalog 2012 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Kursuskatalog 2010 Kursuskatalog 2010 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 3.- 4. juni 2008 teknologisk institut taastrup 30. september - 1. oktober 2008 teknologisk institut århus Bliv opdateret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens 24. september 2014 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3 og 4 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine kompetencer

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job ANKLAGER Er du en holdspiller, der kan gå selv? Så har vi det rette job mange muligheder Anklagemyndigheden er en del af Justitsministeriet. På hele ministerområdet har vi fokus på en bred og målrettet

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere