Kursuskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 1 3 Kursuskatalog"

Transkript

1 2013 Kursuskatalog

2 2013 Kursuskatalog

3 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik Tofte Oplag: stk. 6 Forord "Learning is like rowing upstream; not to advance is to drop back" Grunduddannelse for kontorpersonale/ Retssekretæruddannelse/Elevuddannelse 10 Introduktionskursus for kontorpersonale 11 Fogedret for kontorpersonale 12 Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus 13 Insolvensskifteret for kontorpersonale 14 Dødsboskifteret for kontorpersonale 15 Fællessekretariatskursus for kontorpersonale 16 Notarialforretninger for kontorpersonale 17 Retssekretæruddannelsen Elevuddannelse års elevseminar 20 Midtvejsseminar for 2. års elever års elevseminar Efteruddannelse for kontorpersonale 24 Videnshop 26 Fællessekretariatskursus for kontormedarbejdere 27 Tinglysningsseminar 28 Arkivloven 29 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere statonom) Grunduddannelse for jurister 32 Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige obligatoriske kurser og mundtlig prøve 33 Introduktionskursus for dommerfuldmægtige 34 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige 35 Tvangsauktion for dommerfuldmægtige 36 Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 38 Fogedret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 39 Retssagsbehandling for dommerfuldmægtige 40 Administration og ledelse for dommerfuldmægtige 42 Regnskab for dommerfuldmægtige 44 Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige 45 Fængsels- og landsretsbesøg 47 Mundtlig prøve for dommerfuldmægtige Efteruddannelse for jurister 50 Domstolsakademiet 51 Justitias Camp 52 EU-ret for jurister 3

4 53 Nyheder i civilprocessen 54 Personskadeproces og Retslægerådet 55 Nyheder i strafferetsplejen 56 Vold i nære relationer 57 Straffesager mod psykisk syge forstå diagnosen 58 Dna-beviser i straffesager 60 Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv 61 Byretskonstitutioner 62 Retsmægleruddannelse 64 Retsmægling efteruddannelse refleksion og fornyelse 65 Retsmæglerseminar for erfarne retsmæglere 66 Medietræning 67 Insolvensrettens Dag Bobestyrerseminar 69 Advokatuddannelsen International uddannelse 71 European Judical Training Network 72 Europäische Rechtsakademie 74 European Institute of Public Administration 75 SEND Ledelsesudvikling 78 Førlederforløb 80 Forløb for nye ledere 81 Efterårstræf for afdelingsledelserne 82 Seminar for ledelsestrekanten 84 Ledelsesforum og byretspræsidentmøder 86 Administrationschefseminar 85 Bliv en bedre leder - uddan dig efter behov med DOL 88 Det personlige lederskab 90 Personaleledelse 92 Kommunikation for ledere 94 Den nødvendige samtale for ledere 95 Det coachende lederskab 97 Konflikthåndtering i praksis for ledere 98 Ledervandring 100 Land Art Administration 103 Administrationsdagene Uddannelse for alle medarbejdere 106 AMU-kurser 108 E-læringskurser 110 Kollegafeedback 112 Kommunikation og konflikthåndtering 114 Personlig udvikling I 115 Personlig udvikling II 116 Kommunikation i telefonen gennemslagskraft og service 117 Medarbejderens personlige ressourcer 118 Studieklar 119 Livskvalitet i den 3. alder 121 Kompetencefonden It- og arbejdsmiljøkurser 124 It-kontaktperson seminar 125 JFS og it kompetencer 127 Arbejdsmiljøuddannelsen obligatorisk 128 Arbejdsmiljøuddannelsen supplerende Uddannelse for undervisere og uddannelsesansvarlige 132 Pædagogisk Kompetenceudvikling 133 Uddannelsesansvarligseminar 134 Elevuddannelsesansvarligseminar 136 Underviserseminar 140 Kursussteder og hotelfaciliteter 141 Tilmeldingsprocedure 142 Afbud til kurser 143 Hvem er vi i Uddannelsen? 4 5

5 "Learning is like rowing upstream; not to advance is to drop back" At lære er som at ro mod strømmen; uden fremdrift sakker man bagud. Sådan indledte Justitsminister Morten Bødskov sin tale til European Judicial Training Networks generalforsamling i København i maj måned. Der er megen sandhed i dette kinesiske ordsprog; vi er alle nødt til at kompetenceudvikle os gennem hele livet, udveksle erfaringer, anvende ny teknologi og nye systemer og værktøjer for at kunne levere vores ydelser så effektivt som muligt og i en høj kvalitet. Ellers sakker vi bagud, og andre ror forbi os. Kursuskataloget 2013 afspejler, at vi ved Danmarks Domstole har taget plads ved årerne og agter at fastholde vores høje kompetenceniveau. I 2013 udbyder vi naturligvis igen både Domstolsakademiet og Videnshop. Videnshoppen bliver nu afholdt tre gange om året, idet en meget stor del af efteruddannelsen af kontorpersonalet vil foregå på Videnshoppen. Det har vist sig, at vi på Videnshoppen kan imødekomme langt de fleste ønsker til kompetenceudvikling og her berøre mange afgrænsede emner af relevans for kontorpersonalet, retsbude, vagter samt servicemedarbejdere. Af nye tiltag i 2013 kan nævnes Justitias Camp, som er et kompetenceudviklingstiltag svarende til Domstolsakademiet men for målgruppen: retsasssessorer og dommerfuldmægtige, som har afsluttet grunduddannelsen. Her vil efteruddannelse i emner inden for fogedret, skifteret, civile- og straffesager samt mere bløde emner som for eksempel mindfullness blive taget op. Et andet nyt tiltag er Administrationsdagene for alle, der arbejder med administrative opgaver indenfor løn, kasse og personaleadministration. Formålet med kurset er at give en årlig opdatering af nyheder på løn og kasseområdet samt generelt at øge kompetencer og viden indenfor de administrative områder. Administrationsdagene er bygget op som Domstolsakademiet, Videnshop og Justias Camp, så den enkelte deltager kan vælge relevante spor. Lederudvikling er fortsat højt prioriteret, og her er vi også klar med et nyt koncept: ledervandringer. På en ledervandring er der mulighed for at arbejde med sit lederskab på en anden måde end på de mere traditionelle kursustilbud. En stor del af ens udvikling sker netop, når man er ude af sin comfort-zone og betræder nye græsgange. Jeg er igen i år stolt af at kunne tilbyde et så vidtfavnende kursuskatalog som er blevet til på baggrund af ønsker fra jer. På gensyn på vores kurser. Christina Ottesen Leder af Uddannelsen 6 7

6 Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

7 Introduktionskursus for kontorpersonale Velkommen til domstolene bliv godt klædt på til dit nye arbejde Nyt kontorpersonale, retsbetjente, vagter, servicemedarbejdere m.fl. Tidligere kontorelever er velkomne, hvis de har været væk september 2013 fra domstolene i en længere årrække. Hotel Opus Horsens Retsassessor Jeanette Melchior, Deltagerne opnår kendskab til kollegaernes arbejdsopgaver, og Bedste Praksis konsulent Lene Rosengaard Poulsen, hvem der er rettens primære brugere. Deltagerne får på de to dage mulighed for at lære kollegaer fra andre retter at kende, så de kan danne netværk. Pernille Gaarre Andersen, tlf Deltagerne bliver introduceret til arbejdet i rettens forskellige afdelinger og får en bred orientering om domstolenes organisation og arbejdsopgaver. Undervisningen foregår primært som klasseundervisning med enkelte gruppearbejder. Fogedret for kontorpersonale Kontorpersonale, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har arbejdet i fogedretten. Kurset anbefales, inden 19, stk. 3 bemyndigelse tildeles. Det forudsættes, at deltageren har eller skal arbejde i en fogedret. Deltagerne får en grundlæggende viden om de regler, der skal anvendes for at kunne bruge 19, stk. 3-bemyndigelse i fogedsager, således at de gennem sammenhængen i kurset og den mellemliggende oplæring på kontoret opnår en sådan sikkerhed, at de kan yde en effektiv sagsbehandling, en god vejledning og den bedst mulige service i fogedsager. Relevante love og regler belyses ved eksempler, opgaver og rollespil, som deltagerne forventes at deltage aktivt i. Fogedrettens it-system vil blive inddraget i undervisningen. Modul 1: 9. april 11. april 2013 Modul 2: 21. maj 23. maj 2013 Modul 3: 26. august 28. august 2013 Hotel Opus Horsens Dommer Kim Rasmussen, Kontorfuldmægtig Helle Jessen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

8 Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus Insolvensskifteret for kontorpersonale Kontorpersonale som i kortere tid eller i begrænset omfang har arbejdet med tvangsauktionssager, og som derfor har mindre viden om emnet maj 2013 Hotel Opus Horsens Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som har beskæftiget sig med insolvensskiftesager i kortere tid. Tid & STED januar 2013 Hotel Opus Horsens Deltagerne skal efter kurset kunne forstå sagsgangen i en almindelig tvangsauktionssag og selv kunne klare de mest almindelige standardsagsskridt. Retsassessor Peter Toftager, Afdelingsleder Lene Tatt Jacobsen, Pernille Gaarre Andersen, tlf et med kurset er at give deltagerne et større kendskab til juraen og arbejdsgangene i insolvensskifteretten og dermed en bedre forståelse for baggrunden for forløbet af en skiftesag og for de beslutninger, som juristen træffer under sagens gang. Undervisere Retsassessor Jeanette Melchior, Retsassessor Mette Skov Larsen, Tina Brandi, tlf Hovedvægten er lagt på tvangsauktion over fast ejendom, men reglerne om løsøre og andelsboliger behandles også. Kurset vil veksle mellem plenum og løsning af stillede, konkrete opgaver. På kurset gennemgås sagsgangene i de enkelte sagstyper og de tilknyttede bestemmelser i konkursloven for at forklare, hvorfor vi gør med sagerne, som vi gør. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler på konkursbegæringer, begæringer om rekonstruktionsbehandling, anmodninger om tvangsopløsning og gældssaneringsansøgninger Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

9 Dødsboskifteret for kontorpersonale Kurset, der kvalificerer dig til selvstændigt at behandle dødsboer i skifteretten Fællessekretariatskursus for kontorpersonale Frontmedarbejdernes udfordringer Kontorpersonale med en kortere ansættelse i en skifteret, hvis den pågældende fremtidigt skal beskæftige sig med selvstændig behandling af dødsboer. Kurset, der strækker sig over 3 moduler, tilstræber at give deltagerne en teoretisk viden og praktisk kunnen, så deltagerne efter kurset selvstændigt kan udføre den del af dødsbobehandlingen, der varetages af kontorpersonale. Modul 1: Introduktion og arveret. Modul 2: De summariske skifter (boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo). Modul 3: De skiftede boer (privat skifte, bobestyrerboer). Skatter og afgifter (boafgift, retsafgift, dødsboskat). Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser både i grupper og plenum. Tid & STED Modul 1: 30. januar 1. februar 2013 Modul 2: marts 2013 Modul 3: maj 2013 Hotel Opus Horsens Retsassessor Flemming Sorth, Kontorfuldmægtig Marit Paldan, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kontormedarbejdere, der arbejder i fællessekretariatet/information med sagsbehandling og betjening af borgere. Deltagerne skal opnå en grundlæggende viden om de sagstyper, der oftest behandles eller der er henvendelser omkring i Fællessekretariatet, ligesom deltagerne skal opnå forståelse for borgernes forventninger til Domstolene og den service som borgere og professionelle brugere forventes at få ved henvendelse til retten. Deltagerne skal gennem konkret feedback blive bevidst om eget kropssprog. Undervisningen veksler mellem undervisning i plenum, erfaringsudveksling, gruppearbejde og videosessioner. Kurset er ikke et egentligt fagkursus. Der fokuseres på service, kundebetjening, anvendelse af kommunikationsværktøjer, herunder navnlig Domstol.dk, erfaringsudveksling og gennemgang af de basale blanketter. Videooptagelserne foregår i mindre grupper. Dele af kurset afholdes eventuelt sammen med deltagerne på det udvidede kursus. Tid & STED januar 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Tove Møller Christensen, tlf Bedste Praksis konsulent Lene Rosengaard Poulsen, tlf Bedste Praksis konsulent Inge Lise Nørris Nielsen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

10 Notarialforretninger for kontorpersonale Retssekretæruddannelsen Bliv Notarius Publicus! Kurset henvender sig til kontormedarbejdere ved domstolene, som ikke tidligere har fungeret som notarer, og til notarer, der ikke tidligere har været på kursus. et er, at du efter endt kursus vil kunne behandle alle slags notarialforretninger. Kurset, der varer to dage, er opbygget sådan, at der begge formiddage er undervisning i grundlæggende begreber og regler. Om eftermiddagene skal du fortrinsvis arbejde med cases og it, herunder gruppearbejde. Tid & STED juni 2013 Hotel Opus Horsens Skifteretschef Claes Dall Hersland, Afdelingsleder Tove Møller Christensen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf "En veluddannet retssekretær er en meget vigtigt forudsætning for at nå de overordnede mål om en kvalificeret og for borgerne god og forståelig sagsbehandling." Det er grundsætningen for den retssekretæruddannelse, vi kender i dag. Kravene til en retssekretær og til den funktion, som retssekretæren udfører, udvikler sig løbende. Retssekretæruddannelsen udvikles derfor også løbende, så den til stadighed kan imødekomme retternes og deltagernes behov. Lige nu er retssekretæruddannelsen bl.a. for at kunne sikre ovenstående under revision. Retssekretæruddannelsen kan ikke nytænkes uden hjælp og input fra medarbejdere og ledere ved retterne. I skrivende stund har styrelsen gennemført en fokusgruppe med repræsentanter fra retterne, der hver især har givet deres bud på, hvilke opgaver en retssekretær får i fremtiden, og hvilke kompetencer en retssekretær skal være i besiddelse af for at kunne løse disse. Fokusgruppen forventer mindre manuelt arbejde og mere kvalificeret sagsbehandling til retssekretæren, hvilket kræver en god og grundig uddannelse. Uddannelsen forventer, at en ny retssekretæruddannelse vil kunne iværksættes i 2013, men vi er endnu ikke så langt, at vi kan præsentere den i dette katalog. Vi glæder os meget til at kunne løfte sløret for Danmarks Domstoles nye retssekretæruddannelse og vil både i infoer og målrettede henvendelser til retterne gøre opmærksom herpå, når uddannelsen udbydes. Det kan være en udfordring at forstå, hvad der undervises i, hvis du slet ikke har kendskab til notarforretninger. Det er derfor en forudsætning for din deltagelse, at du forinden kurset har overværet et antal notarforretninger vedrørende både testamenter og andre dokumenter Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

11 Elevuddannelse 1. års elevseminar Kom og mød andre elever ved Danmarks Domstole Det var helt kanon! Udover alle forventninger. (Tidligere kursusdeltager om 1. års elevseminar) 1. års elever. Seminaret vil give deltagerne indblik i hverdagen ved Danmarks Domstole, både i forhold til arbejdsopgaver og kultur. Desuden får deltagerne rig mulighed for at skabe gode relationer. Seminaret vil tage udgangspunkt i opbygningen af Danmarks Domstole, herunder regler og normer som ansat. Der vil være en kort gennemgang af arbejdet i de forskellige afdelinger samt fokus på samarbejde. Undervisningen vil foregå med forskellige oplæg, opgaver og gruppearbejde. Tid & Sted oktober 2013 Hotel Opus Horsens Tid & STED oktober 2013 København Afdelingsleder Helle Rabøl, tlf Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

12 Midtvejsseminar for 2. års elever Så er elevernes ønske opfyldt et ekstra seminar 2. års elevseminar Så er jeg snart uddannet som kontorassistent ved Danmarks Domstole! Hvordan har forløbet været? Hvad skal jeg nu? Elever, der netop er færdige med deres første år. Erfaringsudveksling. Debat og erfaringsudveksling om det første år som elev. Hvad har været godt og hvad skal vi udvikle? Der vil også blive lagt vægt på at drøfte den kommende fagprøve. Vi vil gerne inddrage deltagernes ønsker i programmet. Deltagerne vil i den forbindelse blive bedt om at indsende forslag til emner inden afholdelse af seminaret. Der vil være undervisning både i plenum, men også gruppearbejde vil indgå. 24. september 2013 København 25. september 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Helle Rabøl, tlf Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf års elever, der afslutter deres uddannelse i sommeren Seminaret vil tage udgangspunkt i, hvordan uddannelsen har været. Hvad har været godt, og hvad kan gøres bedre? Det vil blive drøftet, hvilke muligheder der er som færdiguddannet ved Danmarks Domstole, herunder hvilke muligheder, der byder sig for videreuddannelse både indenfor og udenfor Danmarks Domstole. Alt i alt en dag, hvor uddannelsen drøftes/debatteres, og hvor der vil være masser af deltager-input. Vi vil gerne inddrage deltagernes ønsker i programmet. Eleverne vil i den forbindelse blive bedt om at indsende forslag til emner inden afholdelsen af seminaret. 17. juni 2013 København 18. juni 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Helle Rabøl, tlf Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

13 Efteruddannelse for kontorpersonale

14 Videnshop Kom til Videnshop og få et videns-hop! Kontorpersonale, vagter, servicemedarbejdere og retsbude ved alle retter. Landsretternes kontorpersonale dog kun i marts Tinglysningspersonalet dog kun i september Vagter, servicemedarbejdere og retsbude dog kun i december Da Videnshop i 2012 blev en stor succes udvider vi i 2013 med en ekstra Videnshop. Videnshop, fortsætter som et to-dages seminar/kursus indeholdende 16 forskellige spor. På Videnshop har de enkelte deltagere mulighed for at vælge 4 emner, som de ønsker at deltage i, ligesom der vil være rig mulighed for at netværke og møde sine kollegaer fra hele landet. Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men emnerne kan for eksempel være: Word og Outlook - tips og tricks. Fogedret et aktuelt emne. Skifteret et aktuelt emne. Civil- og strafferet et aktuelt emne. Håndtering af vanskelige kunder. Fri proces. Selvstændig protokolering og lydoptagelser. Worklife balance. Tegnsætning. Faderskabssager. Børnefjernelsessager. Værgemålssager. Renter i u-domme. Engelskkurser med fokus på engelske udtryk i fogedsager. Mennesker i sorg. Tinglysning ift. skifte- og fogedretsmedarbejdere. HR-emner. I god tid inden seminaret, vil deltagerne få tilsendt et program med beskrivelse af de enkelte spor. et på de tre forløb vil i det væsentlige være ens, men der vil også være spor, som er målrettet de specifikke målgrupper. Deltagerne vil inden afholdelsen blive spurgt om arbejdsområder, så Videnshop kan blive så målrettet og relevant for deltagerne som muligt. Tid & STED marts 2013 Hotel Opus Horsens september 2013 Hotel Opus Horsens december 2013 Hotel Opus Horsens Anja Bergstrøm Christensen, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale

15 Fællessekretariatskursus for kontormedarbejdere Tinglysningsseminar Ansatte kontormedarbejdere i fællessekretariatet/informationen, som tidligere har gennemgået grundkurset og som ofte er i direkte kontakt med rettens brugere. Kursets mål er, at deltagerne opnår: En grundlæggende forståelse for mekanismerne i kommunikation mellem mennesker. Forståelse for fællessekretariatets/infoens centrale rolle for domstolenes image og omdømme. Erfaringsudveksling om udfordringer og løsninger i dagligdagen. Kurset vil veksle mellem indlæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser. I god tid inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om at fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde vil det blive forsøgt at målrette programmet og indholdet efter deltagernes ønsker. Dele af kurset afholdes eventuelt sammen med deltagerne på grundkurset januar 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Tove Møller Christensen, tlf Bedste Praksis konsulent Lene Rosengaard Poulsen, tlf Bedste Praksis konsulent Inge Lise Nørris Nielsen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Seminar i udvalgte områder af digital tinglysning Kontorpersonale, der har arbejdet med tinglysningsopgaver i nogle få eller flere år. HOLD 1 Modul 1: februar - Hotel Opus Horsens Modul 2: 12. marts - Tinglysningsretten hold 2 Modul 1: april - Hotel Opus Horsens Bredere kendskab og forståelse samt større sikkerhed i regler og Modul 2: 14. maj - Tinglysningsretten praksis i digital tinglysning. Hold 3 Modul 1: september - Hotel Opus Horsens Modul 2: 22. oktober - Tinglysningsretten Erfaringsudveksling og dialog om regler og praksis indenfor udvalgte områder af tinglysning samt om sagsbehandlingen i Sekretariatschef Brian Pedersen, Tinglysningsretten. tlf Afdelingsleder Jeannette Møller Sørensen, I god tid inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om at tlf fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde Kontorfuldmægtig Bitten Andersen, vil det blive forsøgt at målrette programmet og indholdet efter tlf deltagernes ønsker. Tina Brandi, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

16 Arkivloven Medarbejdere med arkivarbejde. Formålet med kurset er at give en grundig indføring i de juridiske og praktiske aspekter af arkivloven input, der sætter dig i stand til at styre uden om faldgruberne i arbejdet med arkiver. Emnerne vil fx være: Hvem gælder arkivloven for? Formålet med arkivloven. Varetagelse af arkivmæssige hensyn. Hvad er et register? Hvad er en personoplysning? Følsomme persondata. Saglige sammenhænge eller enkeltstående oplysninger? Arkivadgang. Aktindsigt, partsaktindsigt og registerindsigt. Genbrug af data i offentlige arkiver. 18. april 2013 København 6. maj 2013 Scandic Bygholm Park Horsens Konsulenter fra Confix Anja Bergstrøm Christensen, tlf Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere statonom) Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er for administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger og institutioner. og indhold et med uddannelsen er at give deltageren et fagligt og metodisk grundlag for at analysere og vurdere problemstillinger indenfor den statslige sektor og til at kunne varetage funktioner på specialist og mellemlederniveau samt at udvikle deltagernes evner for selvstændighed, samarbejdsevne og evnen til at skabe fornyelse. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udvikler dine evner til at analysere problemer og finde løsninger. Du får udviklet dine samarbejdsevner og din evne til at skabe fornyelse. Du lærer metoder til at arbejde med undersøgelser og projekter. Du lærer, hvad der kræves for at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag. Du får adgang til videreuddannelser på diplomniveau. Akademiuddannelsen kan gennemføres på 3 år med én undervisningsdag om ugen og omfatter 6 forskellige moduler. Oversigt over uddannelsen kan du se på Bemærk! Ansøgningsfrist følger af info i marts Ansøgningen skal være underskrevet af præsidenten for din ret. Der gives kun tjenestefrihed til deltagelse, hvis Domstolsstyrelsen har godkendt denne. Der ydes ikke vikardækning eller lignende. Der starter nye hold i efteråret 2013, bemærk tilmeldingsfrist i det tidlige forår Professionshøjskolen Metropol, København, Odense, Fredericia, Århus og Aalborg. Tina Brandi, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

17 Grunduddannelse for jurister

18 Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige obligatoriske kurser og mundtlig prøve Deltagelse i kurserne er obligatorisk for dommerfuldmægtige under grunduddannelse med undtagelse af regnskabskurset, hvor Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist efter behov, hvis de skal til at det er muligt at få merit, jf. info af 16. maj arbejde med et område efter en længere pause eller bare har Deltagelse i den mundtlige prøve er obligatorisk for dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Du kan læse mere om den brug for et brush up. mundtlige prøve i info af 2. maj Overordnet mål Grunduddannelsen skal være af høj kvalitet, ligesom det skal Bemærk sikres, at dommerfuldmægtigen løbende udfordres fagligt for at For dommerfuldmægtige under grunduddannelse skal tilmelding udvikle sig. Derved sikres, at Danmarks Domstole kan uddanne og eventuelle ændringer i tidligere tilmeldinger foretages af fagligt dygtige og selvstændige dommerfuldmægtige med henblik rettens uddannelsesansvarlige og ikke af den enkelte dommerfuldmægtig. på en effektiv og kvalitetsfyldt sagsbehandling. Formålet med kurserne på grunduddannelsen er at sikre, at Deltagelse i et kursus under grunduddannelsen bør finde sted nyansatte dommerfuldmægtige får de nødvendige teoretiske færdigheder til at varetage stillingen som dommerfuldmægtig. Den område i praksis. Da Danmarks Domstole for tiden ikke ansætter på et tidspunkt, hvor den enkelte arbejder med det pågældende praktiske uddannelse finder sted ved de enkelte retter. ene ret mange nye dommerfuldmægtige under grunduddannelse, er er forskellige for hvert enkelt kursus. Grundlæggende skal kurserne udfylde den teoretiske del som supplement og understøtligere. Der henvises i stedet til introduktionsmateriale indenfor det desværre ikke muligt at udbyde kurserne så ofte som tidtelse af den praktiske uddannelse. alle fagområder, som ligger på Intranettet. Introduktionskursus for dommerfuldmægtige Vi benytter mange forskellige metoder, som alle har til formål at Det allerførste kursus, som en nyansat dommerfuldmægtig skal fremme dialogen og inddrage deltagernes erfaringer og synspunkter, såsom dilemma-spil, gruppedrøftelser, rollespil med på under sin grunduddannelse. Kurset er obligatorisk for alle nyansatte dommerfuldmægtige, og bør gennemføres indenfor efterfølgende gruppearbejde med en retsbog og kendelse, hvor det første år efter ansættelsen. Andre nyansatte domstolsjurister vi også har fokus på læsevenlig og forståelig kommunikation. vil også kunne have glæde af kurset og kan deltage helt eller delvist efter aftale med underviserne april 2013 Kurset skal ruste den nyansatte til at kunne arbejde selvstændigt som dommerfuldmægtig. Samtidig lægger vi stor vægt på, at Hotel Opus Horsens gruppen danner netværk med hinanden og lærer af hinandens erfaringer. Dommer Anni Højmark, Bedste Praksis konsulent Merete Schlüter, Vi gennemgår hele forløbet af en sag ved domstolene, og tager Pernille Gaarre Andersen, fat i alle de juridiske og praktiske problemer, der kan opstå tlf undervejs, men hele tiden med en praktisk vinkel på tingene. Der er fastsat læringsmål for grunduddannelsen Grunduddannelse for jurister Grunduddannelse for jurister

19 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige Tvangsauktion for dommerfuldmægtige Kurset henvender sig navnlig til dommerfuldmægtige, der er under grunduddannelse og som har et par måneders praktisk erfaring med behandling af skiftesager. Andre domstolsjurister som efter en pause skal til at beskæftige sig med området igen eller bare har brug for et brush up kan helt eller delvist deltage i kurset efter behov og efter aftale med underviserne. og indhold Kurset giver en introduktion og samlet overblik over de relevante regler på området. Kurset indeholder en gennemgang af de retsregler og praksis i insolvenslovgivningen, der har betydning for dommerfuldmægtige. Der er tale om dialog mellem holdet og underviserne og disse indbyrdes kombineret med opgavegennemgang september 2013 Hotel Opus Horsens Dommer Torben Kuld Hansen tlf Advokat Lars Lindencrone Petersen tlf Advokat Ole Larsen tlf Pernille Gaarre Andersen, tlf Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause eller bare har brug for et brush up. At give deltagerne forudsætninger for betryggende afvikling af tvangsauktioner. Der vil blive nogen tavleundervisning, men også rollespil og eventuelt gruppeopgaver. Der vil til nogle aktiviteter ske en niveauopdeling maj 2013 Hotel Opus Horsens Funktionschef Hans Engberg, Specialkonsulent Inge Hansen, Pernille Gaarre Andersen, tlf I god tid inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om at fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde vil det blive forsøgt at målrette programmet og indholdet efter deltagernes ønsker Grunduddannelse for jurister Grunduddannelse for jurister

20 Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 Et hurtigt indblik i behandling af alle typer af dødsboer og ægtefælleskifter, som gerne skal hjælpe dommerfuldmægtigen med at blive i stand til at behandle sagerne selvstændigt. Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause eller bare har brug for et brush up. Niveauet tilpasses den gruppe fuldmægtige der møder frem, men det vil være en fordel af have arbejdet mindst 2-3 måneder med skifteret inden kurset. Er dette ikke muligt, anbefales det, at fuldmægtigen tager en uges praktik i skifteretten, så man som minimum er bekendt med hvilke typer sager, der behandles, og har kendskab til de mest grundlæggende begreber. Sammen med den praktiske uddannelse ved retten skal kurset sikre, at dommerfuldmægtigen opfylder læringsmålene for oplæring i (modulet) skifteret. Dommerfuldmægtigen skal kunne vejlede og selvstændigt sagsbehandle i alle typer dødsboer, herunder at kunne behandle mindre tvister. Derudover skal dommerfuldmægtigen kunne behandle ægtefælleskifter. I kurset gennemgås alle skifteformer, med særligt fokus på de dele af sagsbehandlingen, som det er sædvanligt, at en jurist foretager. Behandlingen af bobestyrerboer tillægges ekstra vægt, da disse sager erfaringsmæssigt udgør en væsentlig del af arbejdet i en skifteret. Derudover gennemgås de ændringer i arveretten som arvelovsreformen har givet anledning til, ligesom de nye regler om ægtefælleskifte gennemgås. De tidligere regler for ægtefælleskifter berøres kun overfladisk. Undervisningen gennemføres som en blanding af gruppearbejde, casebaseret opgaveløsning og egentlig klasseundervisning. Modul 1: maj 2013 Modul 2: juni 2013 Hotel Opus Horsens Retsassessor Flemming Sorth, Retten i Helsingør, dk, tlf Sekretariatschef Martin Nyvang, Retten i Lyngby, dk, tlf Pernille Gaarre Andersen, tlf Grunduddannelse for jurister

2 0 1 2 Kursuskatalog

2 0 1 2 Kursuskatalog 2012 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Kursuskatalog 2010 Kursuskatalog 2010 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010 Domstolsstyrelsen Bilag 2: Læringsmål for grunduddannelsen. HR-centret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 ini@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. INI J.nr.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN

VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN KURSUS CENTER VIDEN & INSPIRATION TIL FJERNVARMEBRANCHEN Det største udbud af kurser med konkrete værktøjer til din hverdag For alle s. 4 Ledelse & bestyrelse s. 4 Distribution s. 4 Fyringsteknik & energiproduktion

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af et praktisk forløb i en virksomhed og et parallelt

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 5. september 2006 1. Opslag af mellemlederstillinger 2. Rettidig tinglysning frem til digitaliseringen 3. Ny generation af domstol.dk og udpegning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar

Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar Retten i Hillerød Embedsledelsen Den 19. august 2014 JAF Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar 1. Formål Formålet med denne oversigt er at beskrive den ledelsesmæssige organisation ved Retten i Hillerød

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

Notat. Vejledende bemærkninger om introduktionskursus i konsekvenspædagogik:

Notat. Vejledende bemærkninger om introduktionskursus i konsekvenspædagogik: Notat Vejledende bemærkninger om introduktionskursus i konsekvenspædagogik: Under henvisning til, at der under drøftelserne i sekretariatet for TAMU den 18. oktober 2010 vedrørende samspillet mellem skoler

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Den årlige strafferetskonference

Den årlige strafferetskonference JUC INVITERER TIL Den årlige strafferetskonference 8. juni 2017 Få det fulde indblik i de vigtigste tendenser inden for strafferetten fra parterne på området. T I L M E L D D I G PÅ W W W. J U C. D K /SR17

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere