Kursuskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 1 3 Kursuskatalog"

Transkript

1 2013 Kursuskatalog

2 2013 Kursuskatalog

3 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik Tofte Oplag: stk. 6 Forord "Learning is like rowing upstream; not to advance is to drop back" Grunduddannelse for kontorpersonale/ Retssekretæruddannelse/Elevuddannelse 10 Introduktionskursus for kontorpersonale 11 Fogedret for kontorpersonale 12 Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus 13 Insolvensskifteret for kontorpersonale 14 Dødsboskifteret for kontorpersonale 15 Fællessekretariatskursus for kontorpersonale 16 Notarialforretninger for kontorpersonale 17 Retssekretæruddannelsen Elevuddannelse års elevseminar 20 Midtvejsseminar for 2. års elever års elevseminar Efteruddannelse for kontorpersonale 24 Videnshop 26 Fællessekretariatskursus for kontormedarbejdere 27 Tinglysningsseminar 28 Arkivloven 29 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere statonom) Grunduddannelse for jurister 32 Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige obligatoriske kurser og mundtlig prøve 33 Introduktionskursus for dommerfuldmægtige 34 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige 35 Tvangsauktion for dommerfuldmægtige 36 Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 38 Fogedret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 39 Retssagsbehandling for dommerfuldmægtige 40 Administration og ledelse for dommerfuldmægtige 42 Regnskab for dommerfuldmægtige 44 Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige 45 Fængsels- og landsretsbesøg 47 Mundtlig prøve for dommerfuldmægtige Efteruddannelse for jurister 50 Domstolsakademiet 51 Justitias Camp 52 EU-ret for jurister 3

4 53 Nyheder i civilprocessen 54 Personskadeproces og Retslægerådet 55 Nyheder i strafferetsplejen 56 Vold i nære relationer 57 Straffesager mod psykisk syge forstå diagnosen 58 Dna-beviser i straffesager 60 Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv 61 Byretskonstitutioner 62 Retsmægleruddannelse 64 Retsmægling efteruddannelse refleksion og fornyelse 65 Retsmæglerseminar for erfarne retsmæglere 66 Medietræning 67 Insolvensrettens Dag Bobestyrerseminar 69 Advokatuddannelsen International uddannelse 71 European Judical Training Network 72 Europäische Rechtsakademie 74 European Institute of Public Administration 75 SEND Ledelsesudvikling 78 Førlederforløb 80 Forløb for nye ledere 81 Efterårstræf for afdelingsledelserne 82 Seminar for ledelsestrekanten 84 Ledelsesforum og byretspræsidentmøder 86 Administrationschefseminar 85 Bliv en bedre leder - uddan dig efter behov med DOL 88 Det personlige lederskab 90 Personaleledelse 92 Kommunikation for ledere 94 Den nødvendige samtale for ledere 95 Det coachende lederskab 97 Konflikthåndtering i praksis for ledere 98 Ledervandring 100 Land Art Administration 103 Administrationsdagene Uddannelse for alle medarbejdere 106 AMU-kurser 108 E-læringskurser 110 Kollegafeedback 112 Kommunikation og konflikthåndtering 114 Personlig udvikling I 115 Personlig udvikling II 116 Kommunikation i telefonen gennemslagskraft og service 117 Medarbejderens personlige ressourcer 118 Studieklar 119 Livskvalitet i den 3. alder 121 Kompetencefonden It- og arbejdsmiljøkurser 124 It-kontaktperson seminar 125 JFS og it kompetencer 127 Arbejdsmiljøuddannelsen obligatorisk 128 Arbejdsmiljøuddannelsen supplerende Uddannelse for undervisere og uddannelsesansvarlige 132 Pædagogisk Kompetenceudvikling 133 Uddannelsesansvarligseminar 134 Elevuddannelsesansvarligseminar 136 Underviserseminar 140 Kursussteder og hotelfaciliteter 141 Tilmeldingsprocedure 142 Afbud til kurser 143 Hvem er vi i Uddannelsen? 4 5

5 "Learning is like rowing upstream; not to advance is to drop back" At lære er som at ro mod strømmen; uden fremdrift sakker man bagud. Sådan indledte Justitsminister Morten Bødskov sin tale til European Judicial Training Networks generalforsamling i København i maj måned. Der er megen sandhed i dette kinesiske ordsprog; vi er alle nødt til at kompetenceudvikle os gennem hele livet, udveksle erfaringer, anvende ny teknologi og nye systemer og værktøjer for at kunne levere vores ydelser så effektivt som muligt og i en høj kvalitet. Ellers sakker vi bagud, og andre ror forbi os. Kursuskataloget 2013 afspejler, at vi ved Danmarks Domstole har taget plads ved årerne og agter at fastholde vores høje kompetenceniveau. I 2013 udbyder vi naturligvis igen både Domstolsakademiet og Videnshop. Videnshoppen bliver nu afholdt tre gange om året, idet en meget stor del af efteruddannelsen af kontorpersonalet vil foregå på Videnshoppen. Det har vist sig, at vi på Videnshoppen kan imødekomme langt de fleste ønsker til kompetenceudvikling og her berøre mange afgrænsede emner af relevans for kontorpersonalet, retsbude, vagter samt servicemedarbejdere. Af nye tiltag i 2013 kan nævnes Justitias Camp, som er et kompetenceudviklingstiltag svarende til Domstolsakademiet men for målgruppen: retsasssessorer og dommerfuldmægtige, som har afsluttet grunduddannelsen. Her vil efteruddannelse i emner inden for fogedret, skifteret, civile- og straffesager samt mere bløde emner som for eksempel mindfullness blive taget op. Et andet nyt tiltag er Administrationsdagene for alle, der arbejder med administrative opgaver indenfor løn, kasse og personaleadministration. Formålet med kurset er at give en årlig opdatering af nyheder på løn og kasseområdet samt generelt at øge kompetencer og viden indenfor de administrative områder. Administrationsdagene er bygget op som Domstolsakademiet, Videnshop og Justias Camp, så den enkelte deltager kan vælge relevante spor. Lederudvikling er fortsat højt prioriteret, og her er vi også klar med et nyt koncept: ledervandringer. På en ledervandring er der mulighed for at arbejde med sit lederskab på en anden måde end på de mere traditionelle kursustilbud. En stor del af ens udvikling sker netop, når man er ude af sin comfort-zone og betræder nye græsgange. Jeg er igen i år stolt af at kunne tilbyde et så vidtfavnende kursuskatalog som er blevet til på baggrund af ønsker fra jer. På gensyn på vores kurser. Christina Ottesen Leder af Uddannelsen 6 7

6 Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

7 Introduktionskursus for kontorpersonale Velkommen til domstolene bliv godt klædt på til dit nye arbejde Nyt kontorpersonale, retsbetjente, vagter, servicemedarbejdere m.fl. Tidligere kontorelever er velkomne, hvis de har været væk september 2013 fra domstolene i en længere årrække. Hotel Opus Horsens Retsassessor Jeanette Melchior, Deltagerne opnår kendskab til kollegaernes arbejdsopgaver, og Bedste Praksis konsulent Lene Rosengaard Poulsen, hvem der er rettens primære brugere. Deltagerne får på de to dage mulighed for at lære kollegaer fra andre retter at kende, så de kan danne netværk. Pernille Gaarre Andersen, tlf Deltagerne bliver introduceret til arbejdet i rettens forskellige afdelinger og får en bred orientering om domstolenes organisation og arbejdsopgaver. Undervisningen foregår primært som klasseundervisning med enkelte gruppearbejder. Fogedret for kontorpersonale Kontorpersonale, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har arbejdet i fogedretten. Kurset anbefales, inden 19, stk. 3 bemyndigelse tildeles. Det forudsættes, at deltageren har eller skal arbejde i en fogedret. Deltagerne får en grundlæggende viden om de regler, der skal anvendes for at kunne bruge 19, stk. 3-bemyndigelse i fogedsager, således at de gennem sammenhængen i kurset og den mellemliggende oplæring på kontoret opnår en sådan sikkerhed, at de kan yde en effektiv sagsbehandling, en god vejledning og den bedst mulige service i fogedsager. Relevante love og regler belyses ved eksempler, opgaver og rollespil, som deltagerne forventes at deltage aktivt i. Fogedrettens it-system vil blive inddraget i undervisningen. Modul 1: 9. april 11. april 2013 Modul 2: 21. maj 23. maj 2013 Modul 3: 26. august 28. august 2013 Hotel Opus Horsens Dommer Kim Rasmussen, Kontorfuldmægtig Helle Jessen, Pernille Gaarre Andersen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

8 Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus Insolvensskifteret for kontorpersonale Kontorpersonale som i kortere tid eller i begrænset omfang har arbejdet med tvangsauktionssager, og som derfor har mindre viden om emnet maj 2013 Hotel Opus Horsens Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som har beskæftiget sig med insolvensskiftesager i kortere tid. Tid & STED januar 2013 Hotel Opus Horsens Deltagerne skal efter kurset kunne forstå sagsgangen i en almindelig tvangsauktionssag og selv kunne klare de mest almindelige standardsagsskridt. Retsassessor Peter Toftager, Afdelingsleder Lene Tatt Jacobsen, Pernille Gaarre Andersen, tlf et med kurset er at give deltagerne et større kendskab til juraen og arbejdsgangene i insolvensskifteretten og dermed en bedre forståelse for baggrunden for forløbet af en skiftesag og for de beslutninger, som juristen træffer under sagens gang. Undervisere Retsassessor Jeanette Melchior, Retsassessor Mette Skov Larsen, Tina Brandi, tlf Hovedvægten er lagt på tvangsauktion over fast ejendom, men reglerne om løsøre og andelsboliger behandles også. Kurset vil veksle mellem plenum og løsning af stillede, konkrete opgaver. På kurset gennemgås sagsgangene i de enkelte sagstyper og de tilknyttede bestemmelser i konkursloven for at forklare, hvorfor vi gør med sagerne, som vi gør. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler på konkursbegæringer, begæringer om rekonstruktionsbehandling, anmodninger om tvangsopløsning og gældssaneringsansøgninger Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

9 Dødsboskifteret for kontorpersonale Kurset, der kvalificerer dig til selvstændigt at behandle dødsboer i skifteretten Fællessekretariatskursus for kontorpersonale Frontmedarbejdernes udfordringer Kontorpersonale med en kortere ansættelse i en skifteret, hvis den pågældende fremtidigt skal beskæftige sig med selvstændig behandling af dødsboer. Kurset, der strækker sig over 3 moduler, tilstræber at give deltagerne en teoretisk viden og praktisk kunnen, så deltagerne efter kurset selvstændigt kan udføre den del af dødsbobehandlingen, der varetages af kontorpersonale. Modul 1: Introduktion og arveret. Modul 2: De summariske skifter (boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo). Modul 3: De skiftede boer (privat skifte, bobestyrerboer). Skatter og afgifter (boafgift, retsafgift, dødsboskat). Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser både i grupper og plenum. Tid & STED Modul 1: 30. januar 1. februar 2013 Modul 2: marts 2013 Modul 3: maj 2013 Hotel Opus Horsens Retsassessor Flemming Sorth, Kontorfuldmægtig Marit Paldan, Anja Bergstrøm Christensen, tlf Kontormedarbejdere, der arbejder i fællessekretariatet/information med sagsbehandling og betjening af borgere. Deltagerne skal opnå en grundlæggende viden om de sagstyper, der oftest behandles eller der er henvendelser omkring i Fællessekretariatet, ligesom deltagerne skal opnå forståelse for borgernes forventninger til Domstolene og den service som borgere og professionelle brugere forventes at få ved henvendelse til retten. Deltagerne skal gennem konkret feedback blive bevidst om eget kropssprog. Undervisningen veksler mellem undervisning i plenum, erfaringsudveksling, gruppearbejde og videosessioner. Kurset er ikke et egentligt fagkursus. Der fokuseres på service, kundebetjening, anvendelse af kommunikationsværktøjer, herunder navnlig Domstol.dk, erfaringsudveksling og gennemgang af de basale blanketter. Videooptagelserne foregår i mindre grupper. Dele af kurset afholdes eventuelt sammen med deltagerne på det udvidede kursus. Tid & STED januar 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Tove Møller Christensen, tlf Bedste Praksis konsulent Lene Rosengaard Poulsen, tlf Bedste Praksis konsulent Inge Lise Nørris Nielsen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

10 Notarialforretninger for kontorpersonale Retssekretæruddannelsen Bliv Notarius Publicus! Kurset henvender sig til kontormedarbejdere ved domstolene, som ikke tidligere har fungeret som notarer, og til notarer, der ikke tidligere har været på kursus. et er, at du efter endt kursus vil kunne behandle alle slags notarialforretninger. Kurset, der varer to dage, er opbygget sådan, at der begge formiddage er undervisning i grundlæggende begreber og regler. Om eftermiddagene skal du fortrinsvis arbejde med cases og it, herunder gruppearbejde. Tid & STED juni 2013 Hotel Opus Horsens Skifteretschef Claes Dall Hersland, Afdelingsleder Tove Møller Christensen, Anja Bergstrøm Christensen, tlf "En veluddannet retssekretær er en meget vigtigt forudsætning for at nå de overordnede mål om en kvalificeret og for borgerne god og forståelig sagsbehandling." Det er grundsætningen for den retssekretæruddannelse, vi kender i dag. Kravene til en retssekretær og til den funktion, som retssekretæren udfører, udvikler sig løbende. Retssekretæruddannelsen udvikles derfor også løbende, så den til stadighed kan imødekomme retternes og deltagernes behov. Lige nu er retssekretæruddannelsen bl.a. for at kunne sikre ovenstående under revision. Retssekretæruddannelsen kan ikke nytænkes uden hjælp og input fra medarbejdere og ledere ved retterne. I skrivende stund har styrelsen gennemført en fokusgruppe med repræsentanter fra retterne, der hver især har givet deres bud på, hvilke opgaver en retssekretær får i fremtiden, og hvilke kompetencer en retssekretær skal være i besiddelse af for at kunne løse disse. Fokusgruppen forventer mindre manuelt arbejde og mere kvalificeret sagsbehandling til retssekretæren, hvilket kræver en god og grundig uddannelse. Uddannelsen forventer, at en ny retssekretæruddannelse vil kunne iværksættes i 2013, men vi er endnu ikke så langt, at vi kan præsentere den i dette katalog. Vi glæder os meget til at kunne løfte sløret for Danmarks Domstoles nye retssekretæruddannelse og vil både i infoer og målrettede henvendelser til retterne gøre opmærksom herpå, når uddannelsen udbydes. Det kan være en udfordring at forstå, hvad der undervises i, hvis du slet ikke har kendskab til notarforretninger. Det er derfor en forudsætning for din deltagelse, at du forinden kurset har overværet et antal notarforretninger vedrørende både testamenter og andre dokumenter Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

11 Elevuddannelse 1. års elevseminar Kom og mød andre elever ved Danmarks Domstole Det var helt kanon! Udover alle forventninger. (Tidligere kursusdeltager om 1. års elevseminar) 1. års elever. Seminaret vil give deltagerne indblik i hverdagen ved Danmarks Domstole, både i forhold til arbejdsopgaver og kultur. Desuden får deltagerne rig mulighed for at skabe gode relationer. Seminaret vil tage udgangspunkt i opbygningen af Danmarks Domstole, herunder regler og normer som ansat. Der vil være en kort gennemgang af arbejdet i de forskellige afdelinger samt fokus på samarbejde. Undervisningen vil foregå med forskellige oplæg, opgaver og gruppearbejde. Tid & Sted oktober 2013 Hotel Opus Horsens Tid & STED oktober 2013 København Afdelingsleder Helle Rabøl, tlf Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

12 Midtvejsseminar for 2. års elever Så er elevernes ønske opfyldt et ekstra seminar 2. års elevseminar Så er jeg snart uddannet som kontorassistent ved Danmarks Domstole! Hvordan har forløbet været? Hvad skal jeg nu? Elever, der netop er færdige med deres første år. Erfaringsudveksling. Debat og erfaringsudveksling om det første år som elev. Hvad har været godt og hvad skal vi udvikle? Der vil også blive lagt vægt på at drøfte den kommende fagprøve. Vi vil gerne inddrage deltagernes ønsker i programmet. Deltagerne vil i den forbindelse blive bedt om at indsende forslag til emner inden afholdelse af seminaret. Der vil være undervisning både i plenum, men også gruppearbejde vil indgå. 24. september 2013 København 25. september 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Helle Rabøl, tlf Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf års elever, der afslutter deres uddannelse i sommeren Seminaret vil tage udgangspunkt i, hvordan uddannelsen har været. Hvad har været godt, og hvad kan gøres bedre? Det vil blive drøftet, hvilke muligheder der er som færdiguddannet ved Danmarks Domstole, herunder hvilke muligheder, der byder sig for videreuddannelse både indenfor og udenfor Danmarks Domstole. Alt i alt en dag, hvor uddannelsen drøftes/debatteres, og hvor der vil være masser af deltager-input. Vi vil gerne inddrage deltagernes ønsker i programmet. Eleverne vil i den forbindelse blive bedt om at indsende forslag til emner inden afholdelsen af seminaret. 17. juni 2013 København 18. juni 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Helle Rabøl, tlf Kontorfuldmægtig Lars F. Hansen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse Grunduddannelse for kontorpersonale /Retssekretæruddannelse /Elevuddannelse

13 Efteruddannelse for kontorpersonale

14 Videnshop Kom til Videnshop og få et videns-hop! Kontorpersonale, vagter, servicemedarbejdere og retsbude ved alle retter. Landsretternes kontorpersonale dog kun i marts Tinglysningspersonalet dog kun i september Vagter, servicemedarbejdere og retsbude dog kun i december Da Videnshop i 2012 blev en stor succes udvider vi i 2013 med en ekstra Videnshop. Videnshop, fortsætter som et to-dages seminar/kursus indeholdende 16 forskellige spor. På Videnshop har de enkelte deltagere mulighed for at vælge 4 emner, som de ønsker at deltage i, ligesom der vil være rig mulighed for at netværke og møde sine kollegaer fra hele landet. Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men emnerne kan for eksempel være: Word og Outlook - tips og tricks. Fogedret et aktuelt emne. Skifteret et aktuelt emne. Civil- og strafferet et aktuelt emne. Håndtering af vanskelige kunder. Fri proces. Selvstændig protokolering og lydoptagelser. Worklife balance. Tegnsætning. Faderskabssager. Børnefjernelsessager. Værgemålssager. Renter i u-domme. Engelskkurser med fokus på engelske udtryk i fogedsager. Mennesker i sorg. Tinglysning ift. skifte- og fogedretsmedarbejdere. HR-emner. I god tid inden seminaret, vil deltagerne få tilsendt et program med beskrivelse af de enkelte spor. et på de tre forløb vil i det væsentlige være ens, men der vil også være spor, som er målrettet de specifikke målgrupper. Deltagerne vil inden afholdelsen blive spurgt om arbejdsområder, så Videnshop kan blive så målrettet og relevant for deltagerne som muligt. Tid & STED marts 2013 Hotel Opus Horsens september 2013 Hotel Opus Horsens december 2013 Hotel Opus Horsens Anja Bergstrøm Christensen, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale

15 Fællessekretariatskursus for kontormedarbejdere Tinglysningsseminar Ansatte kontormedarbejdere i fællessekretariatet/informationen, som tidligere har gennemgået grundkurset og som ofte er i direkte kontakt med rettens brugere. Kursets mål er, at deltagerne opnår: En grundlæggende forståelse for mekanismerne i kommunikation mellem mennesker. Forståelse for fællessekretariatets/infoens centrale rolle for domstolenes image og omdømme. Erfaringsudveksling om udfordringer og løsninger i dagligdagen. Kurset vil veksle mellem indlæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser. I god tid inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om at fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde vil det blive forsøgt at målrette programmet og indholdet efter deltagernes ønsker. Dele af kurset afholdes eventuelt sammen med deltagerne på grundkurset januar 2013 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Tove Møller Christensen, tlf Bedste Praksis konsulent Lene Rosengaard Poulsen, tlf Bedste Praksis konsulent Inge Lise Nørris Nielsen, tlf Anja Bergstrøm Christensen, tlf Seminar i udvalgte områder af digital tinglysning Kontorpersonale, der har arbejdet med tinglysningsopgaver i nogle få eller flere år. HOLD 1 Modul 1: februar - Hotel Opus Horsens Modul 2: 12. marts - Tinglysningsretten hold 2 Modul 1: april - Hotel Opus Horsens Bredere kendskab og forståelse samt større sikkerhed i regler og Modul 2: 14. maj - Tinglysningsretten praksis i digital tinglysning. Hold 3 Modul 1: september - Hotel Opus Horsens Modul 2: 22. oktober - Tinglysningsretten Erfaringsudveksling og dialog om regler og praksis indenfor udvalgte områder af tinglysning samt om sagsbehandlingen i Sekretariatschef Brian Pedersen, Tinglysningsretten. tlf Afdelingsleder Jeannette Møller Sørensen, I god tid inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om at tlf fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde Kontorfuldmægtig Bitten Andersen, vil det blive forsøgt at målrette programmet og indholdet efter tlf deltagernes ønsker. Tina Brandi, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

16 Arkivloven Medarbejdere med arkivarbejde. Formålet med kurset er at give en grundig indføring i de juridiske og praktiske aspekter af arkivloven input, der sætter dig i stand til at styre uden om faldgruberne i arbejdet med arkiver. Emnerne vil fx være: Hvem gælder arkivloven for? Formålet med arkivloven. Varetagelse af arkivmæssige hensyn. Hvad er et register? Hvad er en personoplysning? Følsomme persondata. Saglige sammenhænge eller enkeltstående oplysninger? Arkivadgang. Aktindsigt, partsaktindsigt og registerindsigt. Genbrug af data i offentlige arkiver. 18. april 2013 København 6. maj 2013 Scandic Bygholm Park Horsens Konsulenter fra Confix Anja Bergstrøm Christensen, tlf Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (tidligere statonom) Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er for administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger og institutioner. og indhold et med uddannelsen er at give deltageren et fagligt og metodisk grundlag for at analysere og vurdere problemstillinger indenfor den statslige sektor og til at kunne varetage funktioner på specialist og mellemlederniveau samt at udvikle deltagernes evner for selvstændighed, samarbejdsevne og evnen til at skabe fornyelse. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udvikler dine evner til at analysere problemer og finde løsninger. Du får udviklet dine samarbejdsevner og din evne til at skabe fornyelse. Du lærer metoder til at arbejde med undersøgelser og projekter. Du lærer, hvad der kræves for at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag. Du får adgang til videreuddannelser på diplomniveau. Akademiuddannelsen kan gennemføres på 3 år med én undervisningsdag om ugen og omfatter 6 forskellige moduler. Oversigt over uddannelsen kan du se på Bemærk! Ansøgningsfrist følger af info i marts Ansøgningen skal være underskrevet af præsidenten for din ret. Der gives kun tjenestefrihed til deltagelse, hvis Domstolsstyrelsen har godkendt denne. Der ydes ikke vikardækning eller lignende. Der starter nye hold i efteråret 2013, bemærk tilmeldingsfrist i det tidlige forår Professionshøjskolen Metropol, København, Odense, Fredericia, Århus og Aalborg. Tina Brandi, tlf Efteruddannelse for kontorpersonale Efteruddannelse for kontorpersonale

17 Grunduddannelse for jurister

18 Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige obligatoriske kurser og mundtlig prøve Deltagelse i kurserne er obligatorisk for dommerfuldmægtige under grunduddannelse med undtagelse af regnskabskurset, hvor Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist efter behov, hvis de skal til at det er muligt at få merit, jf. info af 16. maj arbejde med et område efter en længere pause eller bare har Deltagelse i den mundtlige prøve er obligatorisk for dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Du kan læse mere om den brug for et brush up. mundtlige prøve i info af 2. maj Overordnet mål Grunduddannelsen skal være af høj kvalitet, ligesom det skal Bemærk sikres, at dommerfuldmægtigen løbende udfordres fagligt for at For dommerfuldmægtige under grunduddannelse skal tilmelding udvikle sig. Derved sikres, at Danmarks Domstole kan uddanne og eventuelle ændringer i tidligere tilmeldinger foretages af fagligt dygtige og selvstændige dommerfuldmægtige med henblik rettens uddannelsesansvarlige og ikke af den enkelte dommerfuldmægtig. på en effektiv og kvalitetsfyldt sagsbehandling. Formålet med kurserne på grunduddannelsen er at sikre, at Deltagelse i et kursus under grunduddannelsen bør finde sted nyansatte dommerfuldmægtige får de nødvendige teoretiske færdigheder til at varetage stillingen som dommerfuldmægtig. Den område i praksis. Da Danmarks Domstole for tiden ikke ansætter på et tidspunkt, hvor den enkelte arbejder med det pågældende praktiske uddannelse finder sted ved de enkelte retter. ene ret mange nye dommerfuldmægtige under grunduddannelse, er er forskellige for hvert enkelt kursus. Grundlæggende skal kurserne udfylde den teoretiske del som supplement og understøtligere. Der henvises i stedet til introduktionsmateriale indenfor det desværre ikke muligt at udbyde kurserne så ofte som tidtelse af den praktiske uddannelse. alle fagområder, som ligger på Intranettet. Introduktionskursus for dommerfuldmægtige Vi benytter mange forskellige metoder, som alle har til formål at Det allerførste kursus, som en nyansat dommerfuldmægtig skal fremme dialogen og inddrage deltagernes erfaringer og synspunkter, såsom dilemma-spil, gruppedrøftelser, rollespil med på under sin grunduddannelse. Kurset er obligatorisk for alle nyansatte dommerfuldmægtige, og bør gennemføres indenfor efterfølgende gruppearbejde med en retsbog og kendelse, hvor det første år efter ansættelsen. Andre nyansatte domstolsjurister vi også har fokus på læsevenlig og forståelig kommunikation. vil også kunne have glæde af kurset og kan deltage helt eller delvist efter aftale med underviserne april 2013 Kurset skal ruste den nyansatte til at kunne arbejde selvstændigt som dommerfuldmægtig. Samtidig lægger vi stor vægt på, at Hotel Opus Horsens gruppen danner netværk med hinanden og lærer af hinandens erfaringer. Dommer Anni Højmark, Bedste Praksis konsulent Merete Schlüter, Vi gennemgår hele forløbet af en sag ved domstolene, og tager Pernille Gaarre Andersen, fat i alle de juridiske og praktiske problemer, der kan opstå tlf undervejs, men hele tiden med en praktisk vinkel på tingene. Der er fastsat læringsmål for grunduddannelsen Grunduddannelse for jurister Grunduddannelse for jurister

19 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige Tvangsauktion for dommerfuldmægtige Kurset henvender sig navnlig til dommerfuldmægtige, der er under grunduddannelse og som har et par måneders praktisk erfaring med behandling af skiftesager. Andre domstolsjurister som efter en pause skal til at beskæftige sig med området igen eller bare har brug for et brush up kan helt eller delvist deltage i kurset efter behov og efter aftale med underviserne. og indhold Kurset giver en introduktion og samlet overblik over de relevante regler på området. Kurset indeholder en gennemgang af de retsregler og praksis i insolvenslovgivningen, der har betydning for dommerfuldmægtige. Der er tale om dialog mellem holdet og underviserne og disse indbyrdes kombineret med opgavegennemgang september 2013 Hotel Opus Horsens Dommer Torben Kuld Hansen tlf Advokat Lars Lindencrone Petersen tlf Advokat Ole Larsen tlf Pernille Gaarre Andersen, tlf Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause eller bare har brug for et brush up. At give deltagerne forudsætninger for betryggende afvikling af tvangsauktioner. Der vil blive nogen tavleundervisning, men også rollespil og eventuelt gruppeopgaver. Der vil til nogle aktiviteter ske en niveauopdeling maj 2013 Hotel Opus Horsens Funktionschef Hans Engberg, Specialkonsulent Inge Hansen, Pernille Gaarre Andersen, tlf I god tid inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om at fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde vil det blive forsøgt at målrette programmet og indholdet efter deltagernes ønsker Grunduddannelse for jurister Grunduddannelse for jurister

20 Dødsboskifteret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 Et hurtigt indblik i behandling af alle typer af dødsboer og ægtefælleskifter, som gerne skal hjælpe dommerfuldmægtigen med at blive i stand til at behandle sagerne selvstændigt. Den primære målgruppe er dommerfuldmægtige under grunduddannelse. Andre domstolsjurister kan imidlertid efter aftale med underviserne deltage helt eller delvist afhængigt af behov, hvis man skal til at arbejde med et område efter en længere pause eller bare har brug for et brush up. Niveauet tilpasses den gruppe fuldmægtige der møder frem, men det vil være en fordel af have arbejdet mindst 2-3 måneder med skifteret inden kurset. Er dette ikke muligt, anbefales det, at fuldmægtigen tager en uges praktik i skifteretten, så man som minimum er bekendt med hvilke typer sager, der behandles, og har kendskab til de mest grundlæggende begreber. Sammen med den praktiske uddannelse ved retten skal kurset sikre, at dommerfuldmægtigen opfylder læringsmålene for oplæring i (modulet) skifteret. Dommerfuldmægtigen skal kunne vejlede og selvstændigt sagsbehandle i alle typer dødsboer, herunder at kunne behandle mindre tvister. Derudover skal dommerfuldmægtigen kunne behandle ægtefælleskifter. I kurset gennemgås alle skifteformer, med særligt fokus på de dele af sagsbehandlingen, som det er sædvanligt, at en jurist foretager. Behandlingen af bobestyrerboer tillægges ekstra vægt, da disse sager erfaringsmæssigt udgør en væsentlig del af arbejdet i en skifteret. Derudover gennemgås de ændringer i arveretten som arvelovsreformen har givet anledning til, ligesom de nye regler om ægtefælleskifte gennemgås. De tidligere regler for ægtefælleskifter berøres kun overfladisk. Undervisningen gennemføres som en blanding af gruppearbejde, casebaseret opgaveløsning og egentlig klasseundervisning. Modul 1: maj 2013 Modul 2: juni 2013 Hotel Opus Horsens Retsassessor Flemming Sorth, Retten i Helsingør, dk, tlf Sekretariatschef Martin Nyvang, Retten i Lyngby, dk, tlf Pernille Gaarre Andersen, tlf Grunduddannelse for jurister

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET

UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET 2014 1 UDDANNELSE 2014 Forord 3 GRUNDLAGET ANKLAGER Grunduddannelsen som anklager 6 POLITIANKLAGER Politianklager 8 ADMINISTRATIV Hvad kan jeg sige? 10 Straffesagen skridt

Læs mere

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens 24. september 2014 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3 og 4 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3

Læs mere

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse # 15 OKT 2013 Magasin for Danmarks Domstole Side 6 TEMA Tablets i retterne Mange retter bruger tablets som et naturligt værktøj i retsarbejdet. De holder digitale retsmøder og bruger de små, håndholdte

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2012-2013 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2014 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT EUROPÆISK EFTERFORSK- ÆNDRING

Læs mere

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning TEMA NY NORDJYSK JURA-UDDANNELSE INTERVIEW BRANCHEFORENINGENS FORMAND OM PLANERNE FORSKNING HVAD MENER DANSKERNE EGENTLIG OM STRAF? RETSSIKKERHED ADVOKATRÅDET VARSLER NYT PROGRAM ADVOKATERNES SERVIC 2

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere