Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter"

Transkript

1 Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

2 Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole Udmøntning af budgetaftale for Produktionsskolerne Næsbyhus og Kongshøjgård Orientering om udviklingen på Sygedagpengeområdet Orientering om Resultatrevisionen Orientering om sagsantallet på Jobcenter Vesthimmerland Orientering om drøftelser i LBR 10 2

3 Medlemmer Søren P Johansen Bjarne Jensen Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Jette Thomsen Ib Johansen Pia Hansen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole Sagsnr.: 07/5266 Fraværende: Pia Hansen Bilag: Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen for 2008 blev partierne bag budgetaftalen enig om, at der vedrørende daghøjskolen skal foreligge en rapport, hvor resultaterne fra daghøjskolen sammenlignes med andre udbydere, hvorefter der tages stilling til dens fremtid. Rapporten som er udarbejdet af eksterne konsulent. Rapporten tager udgangspunkt i daghøjskolen og sammenligner resultaterne med fire andre tilbud. Rapporten har været til høring hos Vesthimmerlands Daghøjskole og Jobcenter Vesthimmerland. Rapportens hovedkonklusioner er: Generelt kan det siges at udviklingen på det beskæftigelsespolitiske område i de senere år har udviklet sig i en grad, som stiller meget store krav til de aktører, som ønsker at tilbyde beskæftigelsesfremmende tilbud til Jobcentre. Daghøjskolerne har generelt ikke været i stand til at følge med i denne udvikling bl.a. på grund af lovgivningen. Nærværende undersøgelse viser at Vesthimmerlands Daghøjskole på en række områder ikke skaber resultater på niveau med projekterne i sammenligningsgruppen. De 10 jobcentre der indgår i den af evalueringen som er beskrevet i rapportens afsnit 2 giver alle udtryk for at de på forvaltningsniveau har fuld dispositionsret i forhold til de aktivitetsmidler der er i deres respektive driftsbudgetter. Med de krav der stilles til jobcentrene i den aktuelle beskæftigelsespolitiske situation må det vurderes særdeles vigtigt, at Jobcenter Vesthimmerland sikres den nødvendige handlefrihed på dette område. Rapportens specifikke konklusioner: Ydelsessituationen hos de borgere, der har været henvist til et af de 4 projekter i sammenligningsgruppen, er markant forbedret sammenlignet med ydelsessituationen for de borgere der har været henvist til et af Daghøjskolens tilbud. Rapportens anbefalinger: På baggrund af evalueringsrapportens konklusioner er det evaluators anbefaling at samarbejdet med Vesthimmerlands Daghøjskole overvejes. Det er evaluators anbefaling, at Jobcenter Vesthimmerland sikres den nødvendige 4

5 handlefrihed til at købe ydelser hos andre aktører. Vesthimmerlands Kommune, beskæftigelsesudvalget har følgende økonomiske forpligtigelser i forbindelse med Vesthimmerlands Daghøjskole. Bogført i 2007 Forventede udgifter i 2008 Grundtilskud Lån Rammeaftale Husleje Samlet Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Der tages kun stilling til udgifterne som indgår i driftsoverenskomsten mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Daghøjskole, altså grundtilskud, lån samt rammeaftale. Økonomisk konsekvens af administrations indstilling vil være en besparelse på grundtilskud kr samt udgifter til lån kr Hvad angår rammeaftalen vil der blive tale om udgift svarende til fremtidige køb. I budgetalternativ drift nr. BESK-003 er beskrevet en besparelse på kr ,- ved brug af forskellige aktører. Altså hvis der ikke indgås rammeaftale med daghøjskolen. Administrationen indstiller - på baggrund af rapportens konklusioner og anbefalinger, samt høringssvar, indstiller administrationen, at der ikke ydes kommunalt grundtilskud til daghøjskolen, og at fremtidige køb sker på samme vilkår som andre udbydere. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling støttes. Søren P. Johansen tager forbehold overfor rapporten da Søren P. Johansen mener der er fejl i rapporten. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen, Knud Kristensen og Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Byrådets behandling udsættes. Sagen behandles igen af Beskæftigelsesudvalget. 5

6 Jan Dyregaard, Ole B. Sørensen og Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet 6

7 108. Udmøntning af budgetaftale for Produktionsskolerne Næsbyhus og Kongshøjgård Sagsnr.: 08/2643 Fraværende: Pia Hansen Bilag: Åben: Bilag pkt doc Åben: Bilag pkt pdf Åben: Bilag pkt pdf Åben: Bilag pkt. 108 Høringssvar Næsbyhus Åben: Bilag pkt. 180 Høringssvar Kongshøjgård Åben: Bilag pkt. 108 Berigtigelse BACH-Consult Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen for 2008 blev partierne bag budgetaftalen enig om, at der vedrørende produktionsskoler skal foreligge en rapport, hvor resultaterne fra produktionsskolerne sammenlignes med andre udbydere, hvorefter der tages stilling til deres fremtid. Rapporten som er udarbejdet af forvaltningens sekretariat tager udgangspunkt i de to produktionsskoler der ligger i Vesthimmerland Kommune, Kongshøjgård og Næsbyhus. Disse to skoler sammenlignes i rapporten med andre produktionsskoler. Rapporten har været til høring hos de to produktionsskoler og høringssvaret vil foreligge den 3. april Hovedkonklusionerne i rapporten er: Det ser ud til, at begge skoler yder en flot indsats med gode resultater i sammenligning med andre produktionsskoler. Både for Næsbyhus og Kongshøjgård kommer ca. 1/3 af eleverne fra andre kommuner end Vesthimmerland. Produktionsskolerne i Vesthimmerlands Kommune har et meget lavt befolkningsgrundlag på kun indbyggere pr. skole. 7 Regionen har et befolkningsgrundlag på indbyggere pr. skole. Landsgennemsnittet for hele Danmark er på indbyggere pr. skole. Kun 18 andre kommuner hovedsageligt de større kommuner - betalte grundtilskud til mere end 1 produktionsskole i kommuner overvejede i 2007 sammenlægninger her i mellem Thisted og Brønderslev Kommuner, som begge har sammenlagt deres skoler. I Region Nordjylland er det kun Aalborg og Mariager Fjord Kommuner udover Vesthimmerlands Kommunen, der har mere end 1 produktionsskole.

8 Ved at betale 2 grundtilskud, betaler kommunen en overpris på kr. pr elev i forhold til elever fra andre kommuner, der går på de 2 skoler. Forvaltningen ser produktionsskolerne som en meget vigtig medspiller i den vifte af tilbud som Jobcenter Vesthimmerland benytter. Forvaltningen er tilfreds med kvaliteten i produktionsskolernes indsats. Det er forvaltningens opfattelse at der med to produktionsskoler i kommunen er for stort udbud af pladser. Forvaltningen mener at kvaliteten og bredden af tilbud vil blive bedre ved en sammenlægning. Sagen afgøres i byrådet Økonomi Budget 2008 indeholde grundtilskud til 2 produktionsskoler á kr Herudover bidrag til staten vedr. brug af produktionsskoler, dette forventes at være uændret. Såfremt de to produktionsskoler sammenlægges vil der opnås en besparelse i årene fremover svarende til ét grundtilskud kr Administrationen indstiller - på baggrund af rapporten anbefaler administrationen at kommunen henstiller til produktionsskolernes bestyrelse at indlede en proces om sammenlægning af de to skoler. 8

9 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den At bestyrelserne for de to produktionsskoler opfordres til, at vurdere fordele og ulemper ved et øget samarbejde. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt. Palle Jensen, Knud Kristensen og Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendes. Jan Dyregaard, Ole B. Sørensen og Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 9

10 109. Orientering om udviklingen på Sygedagpengeområdet Sagsnr.: 08/7261 Fraværende: Pia Hansen Bilag: Sagsfremstilling Udviklingen på sygedagpengeområdet har indtil nu ikke været som forudset, derfor har administrationen lavet en orientering om udviklingen på området. Som det fremgår af nedenstående tabel, har der fra 1. januar 2006 og frem til udgangen af uge 12 været en svag stigning af antallet af sygedagpengesager for både sager med 5 52 ugers varighed og for sager med over 52 ugers varighed. Fra 2005 til udgangen af 2007 har vi i Vesthimmerland haft en stigning på 10,5 % i antallet af personer på sygedagpenge. I jobcentre med samme rammevilkår har stigningen været på 18,6 %. Det vil sige, at jobcentre med samme rammevilkår som Jobcenter Vesthimmerland, har haft en stigning i antallet af personer på sygedagpenge, der er 77 % højere end udviklingen i Vesthimmerland. Budget 2008 er udarbejdet ud fra forudsætningerne om, at der i gennemsnit i 2008 skulle være 324,5 fuldtidspersoner på sygedagpenge mellem 5 52 uger varighed, og 66 fuldtidspersoner over 52 ugers varighed. I 2007 var der i gennemsnit i hele året 115 sager over 52 uger og 433 sager mellem 5 52 uger. I de første 12 uger i 2008 har der i gennemsnit været 428 fuldtidssygedagpengesager under 52 uger og 120 fuldtidssager over 52 uger. Der er iværksat forskellige tiltag for at ændre denne udvikling på sygedagpengeområdet. På mødet vil administrationen yderligere orientere om tiltag på området for at vende udviklingen. Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Administrationen skal holde meget fokus på 10

11 sagerne over 52 uger. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 110. Orientering om Resultatrevisionen Sagsnr.: 08/2641 Fraværende: Bilag: Åben: Bilag pkt. 110.htm Sagsfremstilling Resultatrevisionen er nu kommet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den viser, hvordan udviklingen i Jobcenter Vesthimmerland har været i forhold til udviklingen i jobcentre med samme rammevilkår. På udvalgsmødet vil administrationen give en orientering om resultatet af resultatrevisionen. Generelt viser resultatrevisionen, at udviklingen på Jobcenter Vesthimmerland er mere positiv end de jobcentre med samme rammevilkår. Udover orienteringen på udvalgsmødet, vil resultatrevisionen også blive drøftet på fællesmødet med LBR den 23. maj Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Taget til efterretning. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 12

13 111. Orientering om sagsantallet på Jobcenter Vesthimmerland Sagsnr.: 08/7267 Fraværende: Pia Hansen Bilag: Sagsfremstilling Administrationen vil på mødet orientere om sagsantal i de enkelte teams på Jobcenter Vesthimmerland. Sagen afgøres i Beskæftigeæsesudvalget Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Taget til efterretning. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 13

14 112. Orientering om drøftelser i LBR Sagsnr.: 08/1907 Fraværende: Pia Hansen Bilag: Sagsfremstilling På mødet vil administrationen kort orientere om drøftelser og holdninger fra sidste LBR-møde Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Taget til efterretning. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 14 Underskrifter

15 Søren P Johansen Bjarne Jensen Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Jette Thomsen Ib Johansen Pia Hansen 15

16 16 Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere