Nu spiller Sannes team samme melodi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu spiller Sannes team samme melodi"

Transkript

1 Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål. [ SAP ] [ iværksætter ] [ IT ] [ lean ] [ salg ] [ Ledelse ] [ økonomi ] [ vuc ]

2 Lederuddannelse Hvad er lederuddannelse? Lederudvikling er mange ting og kan foregå på mange niveauer. Derfor har i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt Vejle og Ledelses Akademiet Lillebælt udviklet et nyt koncept indenfor lederudvikling. Det er et tilbud rettet mod dig, som gerne vil være eller allerede er leder i en privat eller offentlig virksomhed. Ideen er, at alt efter om du har lidt eller meget erfaring/uddannelse inden for ledelse, så kan vi tilbyde dig en uddannelse, som flytter dig. Du starter simpelthen på det niveau som passer til dig og kan så efterfølgende bygge ovenpå med de næste uddannelser, hvis du ønsker det. På den måde sikrer vi, at vi har et uddannelsestilbud inden for ledelse, som kan matche de flestes ønsker og behov. Er du i tvivl om hvilken uddannelse, der passer til dig, vil vi meget gerne tage en indledende samtale, så vi i fællesskab kan finde det rette niveau for dig. Læs brochuren igennem og lad dig inspirere til at blive en endnu bedre leder god fornøjelse. NIVEAU 1 Grundlæggende Lederuddannelse NIVEAU 2 Lederuddannelse med focus på dit personlige lederskab NIVEAU 3 Bliv en bedre leder styrk din ledelse NIVEAU 4 Diplom i ledelse 2

3 Grundlæggende lederuddannelse Modul 1: Introduktion Præsentation af deltagerne Fremtidens ledelsesvilkår Personlig og faglig udvikling Personlig planlægning Læring Kommunikation Lederstil og ledelsesmetoder Hvad er god ledelse? Delegering Netværk og sparring Modul 2: Ledelse og udvikling Samspil mellem leder og medarbejdere Ledelses- og samarbejdsproblematikker Metoder til at opnå et optimalt resultat i forskellige arbejdssituationer Modul 4: Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Medarbejdernes udvikling Motivation og adfærd Modul 5: Forandringsledelse & handlingsplan Forandringsledelse Coaching Personlig profil Forandring, belastning og stress Personlig handlingsplan og fremtidsbillede Karriereplanlægning Evaluering Modul 3: Kommunikation Kommunikationsværktøjer Betydning af egen adfærd i samarbejds- og kommunikationssituationer Assertion Mødeledelse Hvordan håndteres konflikter? Konfliktstil Konflikttrappen

4 Grundlæggende lederuddannelse Indhold Mangler du eller dine mellemledere ledelsesmæssige kompetencer, så er den grundlæggende lederuddannelse noget for jer. Uddannelsen er et lederudviklingsforløb på 13 uddannelsesdage og kan anvendes af såvel nyudnævnte ledere som erfarne ledere, som ikke tidligere har fået en lederuddannelse. Den grundlæggende lederuddannelse er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Derfor er der offentlig støtte til uddannelsen, og det betyder, at du kun skal betale et mindre deltagergebyr. Der veksles mellem korte uddannelsesforløb af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i dit job. Forløbet består af fem moduler: Modul 1: Introduktion, 3 dage Modul 2: Ledelse & udvikling, 2 dage Modul 3: Kommunikation, 3 dage Modul 4: Situationsbestemt ledelse, 2 dage Modul 5: Forandringsledelse & handlingsplan, 3 dage Hvert modul afsluttes med en eller flere hjemmeopgaver, der bygger bro mellem teori og praktisk arbejde. Hvert modul, undtagen det første, indledes med et tilbageblik på det foregående modul samt en fælles og /eller gruppevis opsamling på mellemperioden og hjemmeopgaverne. 4

5 Hvad er dit udbytte Det er målet med uddannelsen, at du får indsigt i og viden om følgende emner: Blive mere bevidst om ledelse Hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder? Hvad er rigtig lederstil og rigtige ledelsesmetoder i forskellige situationer? Hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering? Personlig planlægning få styr på din egen tid De grundlæggende ledelsesværktøjer Målgruppe Den grundlæggende lederuddannelse henvender sig primært til nuværende og kommende ledere, som har behov for de grundlæggende forudsætninger og kundskaber i ledelse, og som har en kort uddannelsesbaggrund uden en ledelsesteoretisk basis Adgangskrav Vi forventer en erhvervsfaglig grunduddannelse. AMU-nr : Ledelse og samarbejde 43560: Kommunikation som ledelsesværktøj 43561: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj 43562: Mødeledelse 43563: Medarbejderinvolvering Pris Kr ,- (momsfrit) for alle 13 kursusdage. Hvis du er i AMU-målgruppen (se side 15), er du ledig og har ret til 6 ugers selvvalgt kursus, er det gratis. Der er mulighed for at bestille frokost, som betales separat. Dato og varighed 1. halvår april maj maj maj juni 2. halvår sept sept okt nov nov. Undervisningstiden er kl til Tilmelding og sted eller til Elisabeth Martens på tel eller mail: Undervisningen foregår på, Boulevarden 19D, 7100 Vejle.

6 6 Lederuddannelse

7 med focus på dit personlige lederskab Modul 1: Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet, 1. del Strategisk ledelse i en foranderlig verden Fra vision til daglige resultater Afdækning af egne ressourcer Faglige-, almene-, sociale- og personlige- kompetencer Kompetenceudvikling individ og team Følelsesmæssig intelligens Supervision Selvledelse som virksomhedsstrategi Den autentiske leder Udarbejdelse af handlingsplan/livshjul Modul 2: Værdibasserede arbejdspladser Fremtidens ledelsesvilkår Virksomhedens vision, mål og værdier Lederstile og ledelsesmetoder Virksomhedskultur Værdibaseret ledelse Værdiarbejdet i praksis, oversættelse af værdier til egen adfærd i praksis Motivation og adfærd Modul 3: Anerkendende ledelse Anerkendende ledelse AI som metode Samtalen som anerkender og bygger bro Udviklingssamtaler Supervision versus coaching Proces fortidens succeser i et fremtidsperspektiv Vidensdeling Modul 4: Ledelse af forandringsprocesser Forandringsledelse og ændringsprocesser Forandringer på individ-, gruppe- og organisationsniveau U-teorien brugbare perspektiver? Lederen i forandring som rollemodel og forbillede Modul 5: Gennemførelse af personalesamtaler Ansættelsessamtalen Medarbejderudviklingssamtalen Gruppeudviklingssamtalen De svære samtaler Omsorgssamtaler Lovpligtige samtaler Interview- og spørgeteknikker Ledelse af samtaler Modul 6: Coaching som ledelsesværktøj Hvad er coaching og hvad er ikke coaching? Øvelser som skaber bevidsthed om egne mønstre, overbevisninger og kommunikationsform Personligt lederskab Coaching af medarbejdere hvornår/hvornår ikke? Praktisk træning i coaching Modul 7: Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet, 2. del Afklaring omkring egen kompetenceprofil Udfoldelse af individuel handlingsplan, coaching Handlingsstrategi Opsamling og afrunding på uddannelsen

8 Lederuddannelse 8 Indhold Overordnede emner som udgangspunkt for arbejdet med at udvikle dit personlige lederskab er: Al som metode Det autentiske lederskab Følelsesmæssig intelligens Forandringsledelse med teori m.m. Hvad er dit udbytte Relevante ledelsesværktøjer som umiddelbart kan omsættes til praksis Større indsigt i egen lederrolle Fokus på udvikling og ledelse af forandringer Viden om selvledelse og supervision Fokus på egen lederadfærd herunder den coachende stil Målgruppe Ledelses Akademiet Lillebælt har udviklet en ny kompetencegivende lederuddannelse med en varighed på 17 dage fordelt over 7-8 mdr. Vi har videreudviklet den grundlæggende lederuddannelse og har i denne uddannelse speciel focus på dit personlige lederskab, selvledelse, supervision samt personalesamtaler altså de områder hvor lederskabet bliver udfordret. Du har måske tidligere taget den grundlæggende lederuddannelse eller lignende grunduddannelser og ønsker nu at arbejde videre med dit personlige lederskab. Den viden du får, skaber selvindsigt og giver dig mulighed for at afprøve det lærte i praksis. Viden skal omsættes til ændret adfærd og dermed skabe værdi for både dig og virksomheden. Der udstedes kursusbevis for uddannelsen. AMU-nr : Medarbejderens personlige ressourcer 45368: Værdibaserede arbejdspladser 42833: Anerkendende ledelse 43572: Ledelse af forandringsprocesser 40446: Gennemførelse af personalesamtaler 44633: Coaching som ledelsesværktøj

9 med focus på dit personlige lederskab Pris Kr ,- (momsfrit) for alle 17 kursusdage. Hvis du er i AMU-målgruppen (se side 15), er du ledig og har ret til 6 ugers selvvalgt kursus, er det gratis. Der er mulighed for at bestille frokost, som betales separat. Tilmelding og sted eller Eiler Skovbjerg på tel eller mail: Undervisningen til 1. halvår 2011 foregår på Ledelsesakademiet Lillebælt, Rugårdsvej 286, 5210 Odense. eller til Elisabeth Martens på tel eller mail. Undervisningen foregår på, Boulevarden 19D, 7100 Vejle. Dato og varighed Undervisningstiden er kl til halvår 2011 foregår i Odense Modul marts 1. april Modul april Modul maj Modul juni Modul aug. Modul sept. Modul nov. 2. halvår 2011 i Vejle Modul aug. Modul sept. Modul sept. Modul okt. Modul nov. Modul nov. Modul dec. Hele uddannelsen varer 17 dage fordelt over 7-8 måneder. Varigheden af de enkelte moduler fremgår af modulbeskrivelsen.

10 Bliv en bedre leder styrk din ledelse Indhold For dig der ønsker viden og værktøjer om ledelse, for dermed at blive en bedre leder. Modulerne på Akademiuddannelsen i Ledelse kvalificerer dig til at analysere, planlægge og udføre ledelse i alle typer af virksomheder. Uddannelsen indeholder teori og værktøjer og styrker udviklingen af din personlige ledelsesstil. En komplet Akademiuddannelse består af 4 moduler, et specialeforløb og et afsluttende projekt. Du kan tilmelde dig modulerne enkeltvis efter behov og består du de 4 første moduler har du fuldført en merkonom-uddannelse. Akademiuddannelsen i Ledelse (60 ECTS) består af 3 obligatoriske moduler, et valgmodul, specialedel og eksamensprojekt. Ledelse i praksis: Kommunikation, konflikthåndtering, personlig ledelse m.v. Organisation: Struktur, styringsprocesser, ledelse, strategi m.v. Lean ledelse i praksis: Teamledelse, arbejdsmiljø, leanværktøjer m.v. Projektstyring: Projekttyper, projektmål/styring, rapportering m.v. Human Ressources: Personalepolitik, planlægning, udvikling af medarbejdere m.v. Lederskab: Strategisk forståelse, forandringsprocesser, motivation, udvikling af medarbejdere m.v. Coaching i organisationer: Indsigt og forståelse af coachens rolle og samtaleværktøjer. 10

11 Hvad er dit udbytte Relevante ledelsesværktøjer som direkte kan omsættes i praksis Større indsigt i egen lederrolle og hvordan du bringer denne i spil Fokus på lederstil og adfærd Formel lederuddannelse på voksen videreuddannelses niveau (VVU) Målgruppe Bliv en bedre leder er til dig, der ønsker en formel lederuddannelse på videregående niveau. Du kan frit vælge mellem et eller flere akademifag alt efter behov. Er I flere i virksomheden, som ønsker at videreuddanne jer, kan vi også tilbyde et virksomhedstilpasset forløb, der afvikles hos jer eller på. Med virksomhedstilpassede forløb har vi mulighed for at tone forløbet efter jeres dagligdag gennem indlæg fra interne ledere, cases og opgaver med udgangspunkt i virksomheden. Adgangskrav Erhvervserfaring af mindst 2 års varighed eller en adgangsgivende uddannelse (relevant erhvervsuddannelse, relevant grunduddannelse eller gymnasial uddannelse) eller ud fra en konkret vurdering af uddannelsesmæssige forudsætninger. Pris Deltagelse i et af de ovenstående moduler koster kr ,- Hertil skal regnes udgifter til bøger ca. kr. 800,- Der tages forbehold for ændringer. Dato og varighed Opstart i foråret 2011 finder sted i uge 2,10, 11 og 19 og for efteråret 2011 er der opstart i uge 35. Se mere om de enkelte fag på 60 lektioner (8 undervisningsdage af 7,4 timer) og 1 eksamensdag som fremmøde fordelt over 8,4 uger. I alt svarende til 7,4 timers fremmøde pr uge. Derudover er der hjemmearbejde således, at der i alt skal påregnes en arbejdsmængde på 250 timer pr. modul. Tilmelding og sted eller til Lizzi Dittmann på tel eller mail: Undervisningen foregår på, Boulevarden 19D, 7100 Vejle.

12 Diplom i ledelse Indhold Vi tilrettelægger uddannelsen fleksibelt, så du har mulighed for at sammensætte den efter egne ønsker. Der udbydes et bredt udvalg af moduler lokalt både i Jylland og på Fyn. Uddannelsens moduler kan læses enkeltvis eller flere sammen, og de enkelte moduler kan læses som deltidsforløb eller som 6 ugers heltidsforløb. Diplomuddannelsen i ledelse kan gennemføres på deltid hen over 2-3 år. Uddannelsens moduler kan sammensættes ud fra egne ønsker, men at det anbefales at gennemføre del 1 og del 2 i de obligatoriske moduler samlet: 1. halvår: Ledelse og organisation 1(5 ECTS) samt Ledelse og organisation 2. (5 ECTS) 2. halvår: Ledelse og medarbejdere 1(5 ECTS) samt Ledelse og medarbejdere 2. (5 ECTS) 3. halvår: Det personlige lederskab 1 (5 ECTS) samt Det personlige lederskab 2. (5 ECTS) 4. halvår: Tilvalgsmodul 1(5 ECTS) samt Tilvalgsmodul 2. (5 ECTS) 5. halvår: Tilvalgsmodul 3 (5 ECTS) samt forberedelse Afgangsprojekt 6. halvår: Afgangsprojekt (15 ECTS) Det er muligt at læse enkelte moduler som fuldtids på 4 uger med mulighed for SVU-støtte. Det er også muligt at gennemføre hele uddannelsen fuldtids med mulighed for SVU-støtte. Et modul (5 ECTS point) afvikles normalt på 4 hele undervisningsdage á 6 lektioner samt 3½ times individuel vejledning og eksamen. Hvad er dit udbytte Du får igennem studiet en teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau, samtidig med at det faglige indhold kobles tæt til dine egne praksiserfaringer. Gennem inddragelse af teori vil du således få redskaberne til at forstå og analysere udfordringer i din og andres organisation. Og du vil blive afklaret i forhold til din egen lederrolle, så du bliver i stand til selvstændigt at varetage ledelsesopgaver og indgå i ledelsesprocessen fra strategisk til operationelt niveau. Første del af studiet består af 6 obligatoriske moduler (af hver 5 ECTS) Ledelse og organisation del 1 og del 2 Del 1. Organisation og processer Del 2. Organisation, styring og strategi Ledelse og medarbejdere del 1 og del 2 Del 1. Ledelse i dynamiske relationer Del 2. Ledelse i lærings- og kompetencerelationer Det personlige lederskab del 1 og del 2 Del 1. Ledelse og kommunikation Del 2. Det professionelle lederskab Anden del af studiet består af tre tilvalgsmoduler (af hver 5 ECTS) og et afgangsprojekt (15 ECTS) Undersøgelser og analyser i egen organisation og af eget lederskab indgår i alle uddannelsens moduler. 12

13 Eksempler på ofte udbudte tilvalgsmoduler: Ledelse og coaching Team og netværksledelse Forandringsledelse Ledelse, kommunikation og organisation Projektledelse Videns- og innovationsledelse Strategisk ledelse Ledelse af ekstern kommunikation og marketing Nærmere beskrivelse af de enkelte moduler findes på under diplomuddannelser. Målgruppe Diplomuddannelsen i ledelse er en videreuddannelse på bachelorniveau med mulighed for specialisering i eget område eller branche. Diplomuddannelsen i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i offentlige og private virksomheder. Uddannelsen forholder sig til den kompleksitet, der karakteriserer den virkelighed, nutidens ledere agerer i. Kravene til lederen om at analysere, forstå og håndtere en omverden i forandring er diplomuddannelsens omdrejningspunkt. Pris Priser pr Obligatorisk modul: kr Tilvalgsmodul: kr Metodeforløb: kr Afgangsprojekt: kr Dato og varighed Opstart i foråret 2011 Obligatoriske moduler finder sted i uge 5, 9 og 13, Metodekursus finder sted i uge 2 Tilvalgsmoduler finder sted i uge 4, 5, 11, 12 og 17 Afgangsprojekt finder sted i uge 3 Tilmelding og sted For yderligere information og tilmelding kontakt Susanne Larsen på mail: eller tel eller gå til: For studievejledning kontakt André Barsøe Jensen på mail: eller tel Undervisningen finder sted på UCL, Soldalen 8, 7100 Vejle. Adgangskrav En mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse; samt mindst to års relevant erhvervserfaring.

14 Diplom i ledelse Dato og varighed Obligatoriske moduler Ledelse og organisation, del 1 Ledelse og organisation, del 2 Det personlige lederskab, del1 Det personlige lederskab, del 2 Ledelse og medarbejdere, del 1 Ledelse og medarbejdere, del 2 Det personlige lederskab, del 1 fuldtid Det personlige lederskab, del 2 fuldtid Metodekursus Om opgaveskrivning og metode Tilvalgsmoduler Ledelse og coaching Team- og netværksledelse Forandringsledelse, fuldtid eller deltid Videns- og innovationsledelse, fuldtid eller deltid Projektledelse fuldtid Ledelse, kommunikation og organisation Strategisk ledelse Ledelse og kompetenceudvikling Pædagogisk ledelse Afgangsprojekt Deltids eller heltidsforløb, fællesdage Opstart i forår 2011 Torsdage i uge 5-12 Torsdage i uge Onsdage i uge 5-12 Onsdage i uge Tirsdage i uge 5-12 Tirsdage i uge Uge 5-9 Uge 9-13 Fredage i uge 2-26 Torsdage i uge 5-12 Torsdage i uge Mandage i uge 5-21 Mandage i uge Uge Uge Fredage i uge 4-11 Fredage i uge Tirsdage i uge Uge 3-24 Opstart i efterår 2011 Tirsdage i uge Tirsdage i ug Torsdage i uge Torsdage i uge Onsdage i uge Onsdage i uge Uge Uge Mandage i uge Tirsdage i uge Tirsdage i uge Onsdage i uge Onsdage i uge Tirsdage i uge Tirsdage i uge Fredage i uge Fredage i uge Mandage i uge Uge Se mere om de enkelte fag på Obligatoriske moduler og valgmoduler afvikles med 24 lektioner samt 2 vejledningstimer pr. studerende. Undervisningen foregår som regel i tidsrummet Der tages forbehold for evt. datoændringer. 14

15 Praktiske oplysninger AMU-målgruppe Du er i AMU-målgruppe hvis du er uddannet til og med erhvervsuddannelsesniveau (faglært) eller hvis du har en videregående/højere uddannelse og ikke har brugt den de sidste 5 år. Uden for AMU-målgruppe Er du uden for AMU-målgruppe er prisen kr. 700,- pr. dag. VEU Godtgørelse Er du i AMU-målgruppen har du mulighed for at søge om VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse). udleverer ansøgningsskemaet og VEU udgør pr ca. kr. 614,- pr. dag. Det er din A-kasse eller, der udbetaler VEU-godtgørelse. Gratis uddannelse for ledige Er du ledig, har du mulighed for at tage et kursus på op til seks uger helt uden udgifter for dig. Det er A-kassen, der godkender din deltagelse på kurset og Jobcentret, som betaler for din uddannelse. Du har altså en enestående mulighed for at forbedre dine kvalifikationer, så du står bedre rustet i din jobsøgning. Tilmeldingsblanketter Tilmeldingsblanketter kan hentes fra vores hjemmeside under det enkelte kursus. Du kan også kontakte Elisabeth Martens på tlf eller mail Parkering Du finder på Boulevarden 19D, 7100 Vejle. Der er parkeringsmuligheder lige ved døren, men kom i god tid for der er rift om pladserne. Husk at få en parkeringsbillet på kontoret, når du kommer. Anvendte programmer i undervisning Til undervisningen i alle vores fag indgår brugen af Microsoft produkter som Word, Excel, Access, Windows, Outlook, PowerPoint og MS Project, SharePoint Designer, Publisher samt Internet Explorer. Der undervises i versionerne 2003, 2007 og Ændringer Vi udvikler hele tiden vore kurser. Derfor kan der forekomme ændringer i forhold til det skrevne. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, indhold samt ret til at aflyse ved for få tilmeldinger. Undervisere Vore undervisere er kompetente og engagerede med mange års erhvervserfaring. Vi lægger stor vægt på, at undervisningen er afvekslende både med tavleundervisning, gruppearbejde og erfaringsudveksling. tilbyder erhvervsrelateret uddannelse og professionel rådgivning. Bliver du forhindret i at komme så meld afbud senest en uge før opstart

16 Vi flytter mennesker og virksomheder Campus Vejle Boulevarden 19D DK Vejle tel: Campus Vejle tilbyder faglig udvikling gennem en bred vifte af aktuelle, skræddersyede kvalitetskurser og efteruddannelser. Vi sikrer dig fuldt udbytte af den tid og de penge, du vælger at bruge sammen med os. Vi møder vores kunder i øjenhøjde præcist det sted de befinder sig. Det er din garanti, for at blive flyttet til nye højder og en bedre udsigt. Ring til Elisabeth Martens på tel og få en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe dig eller se vores store kursusudbud på [ SAP ] [ iværksætter ] [ IT ] [ lean ] [ salg ] [ Ledelse ] [ økonomi ] [ vuc ]

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du du godt tænke dig dig at at blive

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Kursuskalender 2015/2016

Kursuskalender 2015/2016 KURSUS Kursuskalender 2015/2016 Kursuscentret Campus Vejle flytter mennesker og virksomheder. Vi tilbyder en bred vifte af aktuelle skræddersyede kvalitetskurser og efteruddannelser. Flyt dig til nye højder

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere