Få tilsendt kataloget gratis skriv til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk"

Transkript

1 organisation 2013 KATALOG

2 KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag Fredag REDAKTION Christina Drejer og Susanne Handberg grafisk DESIgn og TILRETTELÆggELSE Louise Glargaard Perlmutter/Louises design Tryk Specialtrykkeriet Viborg A/S Redaktionen afsluttet 18. februar 2013 Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for fejl og ændringer Vi er altid åbne for nye ideer Kontakt mig med ideer til nye udgivelser Inger Lomholdt Vange, redaktør og ansvarlig for området organisation og ledelse Kontakt mig vedr. salg og samarbejde Susanne Handberg, salgs- og marketingchef Kontakt mig vedr. udvikling og samarbejde Birgitte Lie Suhr-Jessen, Business Development Manager Få tilsendt kataloget gratis skriv til

3 ledelse og hr 2 coaching og supervision 9 team 12 organisationsudvikling 13 kommunikation 22 personlig udvikling 27 andre bøger fra dansk psykologisk forlag 32 forfatterregister 33 titelregister 34 Alle priser er inkl. moms >>

4 NYHED NYHED Anerkendende ledelse Skab mod, engagement og bedre resultater Af Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende følgeskab Når organisationer lykkes Af Maja Loua Haslebo og Magnus Harald Haslebo Systemisk ledelse Den refleksive praktiker Af Carsten Hornstrup, Jesper Loehr- Petersen, Allan Vinther Jensen, Thomas Johansen og Jørgen Gjengedal Madsen En lettilgængelig brugsbog, der kort gennemgår teorien i den anerkendende tilgang til ledelse, gør begreberne håndterbare og kobler dem til lederens konkrete hverdag og praksis, hvor det i sidste ende handler om at skabe resultater. Derudover indeholder bogen øvelser, værktøjer, cases fra det virkelige liv blandt ledere og medarbejdere samt eksempler på ledelsesopgaver, hvor den anerkendende ledelsesstil med fordel kan anvendes. Henvender sig til ledere, interne og eksterne konsulenter, HR-chefer og -medarbejdere samt studerende ved handelshøjskolerne og evt. humanistiske fag. Bogen er let forståelig, logisk opbygget, metodisk og praktisk anvendelig. Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskolen, december 2009 Fås også som lydbog Fås også som e-bog En lettilgængelig brugsbog med fokus på, hvordan man som medarbejder kan bidrage til arbejdsglæde, godt samarbejde, fælles resultatskabelse og et velfungerende arbejdsfælleskab. Anerkendende følgeskab går hånd i hånd med anerkendende ledelse. Bogen indeholder billeder fra en fiktiv og letgenkendelig medarbejders hverdag samt beskrivelser af nyttige tanker og handlinger med inspiration fra anerkendende følgeskab. Bogen er skrevet i et læsevenligt sprog og giver mange konkrete værktøjer, metoder, øvelser, dialoginput og anbefalinger til det daglige arbejde. Bogen kan være til inspiration og umiddelbar anvendelse for alle ansatte, som ønsker at bidrage til en god og engageret arbejdshverdag for sig selv og andre. En bog, der gør op med forestillingen om, at det udelukkende er lederen, der er ansvarlig for det gode arbejdsliv. Jytte Bræmer, Lektørudtalelse (13/04), DBC Medier Systemisk ledelse handler om at få øje på muligheder, om at se problemer som uindfriede drømme og have fokus på, hvordan det sprog, vi bruger, hele tiden er med til at skabe de resultater, vi opnår. I bogen får man indsigt i teorierne bag den systemiske og anerkendende tænkning og dermed en platform for at forstå ledelse, kommunikation og relationer i organisationer samt ideer og inspiration til konkret ledelsespraksis, fx i form af igangsættelse af værdi- og strategiprocesser, gruppe- og teamarbejde, systemisk coaching, konfliktopløsning og reflekterende team. Kan absolut anbefales for ledere med en systematisk tilgang er her endelig en samlet fremstilling og så oven i købet på dansk. Carsten Christiansen, Nordea Group Transformation Fås også som e-bog 172 SIDER 278 KRONER ISBN sider 198 kroner ISBN SIDER 318 KRONER ISBN ledelse og hr

5 NYHED Strategisk relationel ledelse Systemisk ledelse af forandringer Af Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Styrkebaseret ledelse Konkrete redskaber til at skabe effektive og sunde organisationer Af Pernille Hippe Brun og Mikkel Ejsing Leadership pipeline i den offentlige sektor Af Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget, ledere beskæftiger sig med. For at lederen kan opnå større effekt i forandringsprocesser og fremme medarbejdernes og samarbejdspartnernes involvering i og bidrag til den strategiske udvikling, bliver det afgørende, at medarbejderne og samarbejdspartnerne kan se, hvordan forandringer og deres effekt hænger sammen med organisationens overordnede vision, mål og strategier. Gennem en insisterende involvering af medarbejdernes og samarbejdspartnernes strategiske kompetencer opstår der et afgørende ejerskab til den strategiske udvikling i forhold til den opgave, som organisationen eller virksomheden er sat i verden for. Bogen giver et nyt, anderledes og praktisk bud på, hvordan lederen med relationer og kommunikation som det centrale omdrejningspunkt effektfuldt kan arbejde med strategi og forandringsprocesser ud fra et systemisk relationelt perspektiv. Den styrkebaserede tilgang til ledelse er en effektiv metode til at skabe resultater, innovation og trivsel i alle typer organisationer. Formår organisationen at bringe medarbejdernes styrker og ressourcer optimalt i spil, opnår man succes og vækst, både menneskeligt og forretningsmæssigt. I praksisorienteret form fremlægger forfatterne nogle af de mest efterspurgte konkrete ledelsesværktøjer fra den styrkebaserede tilgang til fx udvikling af vision og strategi, samtaler (bl.a. MUS, performance og mere vanskelige samtaler), gennemførelse af og opfølgning på interne analyser og målinger, konflikthåndtering, trivselsarbejde samt mødeafholdelse. En bog hvor det er lykkedes forfatterne at samle en række konkrete redskaber til forberedelse, eftertanke og til handling. Jan Rix Rasmussen, Danske Kommuner no. 26, 2010 Fås også på engelsk: Leading from a strength-based perspective Denne bog tager læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse med fokus på lederniveauerne: topchef, funktionel chef, leder af ledere og leder af medarbejdere. Med eksempler fra virkeligheden introduceres ledelsesteorien Offentlig Leadership Pipeline, som giver unik indsigt i: hvad der kendetegner offentlige ledere, der har succes og ledere, som får fiasko hvilke mekanismer der henholdsvis hæmmer og fremmer lederkarrieren hvordan man understøtter den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og udvikler ledertalenter. Teorien tilbyder et detaljeret ledelsesgrundlag, hvorudfra den offentlige organisation kan bygge en professionel værdikæde for ledelse ved at forme lederprofiler, -rekruttering, -uddannelse, -evaluering m.m. Bogen henvender sig til offentlige ledere på alle niveauer samt HR-ledere og -medarbejdere, organisationskonsulenter og ledelsesforskere. Fås også som e-bog efterår 2013 Ca. 288 sider Ca. 368 kroner ISBN EFTERÅR SIDER, ILLUSTRERET I FARVER 398 KRONER ISBN SIDER 348 KRONER ISBN SERIE: I DET OFFENTLIGE 2012 ledelse og hr 3

6 NYHED Ledelse gennem paradokset Om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet Af Lotte S. Lüscher Løft for ledere Løsningsfokuseret tilgang til typiske ledelsesudfordringer Af Gro Johnsrud Langslet Vil kan skal Ledelses- og læringsfilosofi under forandring Af Thorkild Olsen og Frederikke Larsen I bogen præsenteres paradoksledelse som et ledelsesbegreb, der bygger bro mellem to tilsyneladende modstridende ledelsesparadigmer: moderne ledelse (lederen som direktiv, retningsvisende, autoritativ, kontrollerende, målsættende) og postmoderne ledelse (medinddragende, dialogisk, coachende, anerkendende, motiverende). Forfatteren argumenterer for, at disse tilsyneladende uforenelige paradigmer med fordel kan integreres i ét ledelsesbegreb. Bogen er praksisorienteret og giver masser af eksempler på, hvordan paradoksforståelsen kan udmønte sig i en ledelsespraksis, som hjælper ledere til at bevare handlekraften i komplekse og ofte uoverskuelige problemstillinger. Ledelse gennem paradokset henvender sig primært til ledere, som søger en dybere forståelse af den disciplin, de udøver. Konsulenter og studerende på lederuddannelser vil også kunne finde praktisk anvendelig viden og inspiration. God teoretisk velfunderet bog om moderne ledelsesdilemmaer. Jørgen Bartholdy, Lektørudtalelse (13/04), DBC Medier Bogen giver en alternativ indfaldsvinkel til typiske ledelsesudfordringer, hvor fokus rettes mod løsninger og det, der allerede fungerer. LØFT for ledere viser, hvordan man anvender LØFT til alt fra teamudvikling, konfliktløsning og strategiudvikling til medarbejdersamtaler og organisationsudvikling. Bogen henvender sig til ledere på alle niveauer samt til fagfolk, der arbejder med udvikling af mennesker og organisationer. Bogens vekslen mellem teori og praksis gør den endvidere velegnet som lærebog på ledelsesuddannelser. Oversat fra norsk af Ole Lindegård Henriksen. En virkelig god bog om ledelse og det at være leder. Gete Bjerring, Lederinfo Mange ledere oplever et krydspres i deres hverdag. Villighed og kunnen er ikke nok krav om vilkår, regler og procedurer trænger sig på. Der er både et Vil, et Kan og et Skal i spil ude i organisationerne. Thorkild Olsen og Frederikke Larsen giver her et bud på, hvordan der kan arbejdes praktisk med disse Vil, Kan og Skal, så robustheden opbygges og resignationen og rundtossetheden holdes fra døren. Med fokus på Det kendte, Det nye og Det næste er bogen bygget op omkring tre overordnede ledelses- og læringsfilosofier med et teoretisk og metodisk afsæt i det systemiske, det narrative og det anerkendende. Bogen henvender sig til ledere, konsulenter, studerende og alle andre, der praktiserer eller interesserer sig for ledelse, kommunikation og organisationsudvikling. 236 SIDER 328 KRONER IS BN SIDER 338 KRONER ISBN SIDER 298 KRONER ISBN ledelse og hr

7 NYHED NYHED Selvledelse Selvudvikling på arbejdspladsen 2. udgave Af Flemming Andersen Selvledelse og fællesskaber Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv Af Sanina Kürstein (red.) Ledelse af det relationelle selv Perspektiver på selvledelse Af Danielle Bjerre Lyndgaard Bogen er en introduktion til og refleksion over, hvordan den postmoderne ledelsespraksis kan beriges af nyere psykologisk teori såsom socialkonstruktionisme samt anerkendende metoder, konfliktløsning og opmærksomhedstræning. Bogen gennemgår ledelses- og erkendelsesteori, ser på lederskabets veje og vildveje samt på, hvordan man som leder kan lære at træde i karakter gennem øget selvindsigt. Centralt i bogen står begreberne selvledelse og socialkonstruktiv ledelseskompetence. Den nye udgave er ført up to date med hensyn til teori inden for lederskab, organisatorisk kommunikation og selvledelse. Desuden er bogen blevet gjort mere praktisk anvendelig for lederen, der ønsker at udvikle selvledende medarbejdere eller ønsker at udvikle sine egne ledelseskompetencer. Er selvledelse frigørende og nyskabende eller blot en udspekuleret form for magtanvendelse? Antologien tager udgangspunkt i forskellige faglige perspektiver og giver læseren inspiration og mulighed for at reflektere over udfordringerne ved selvledelse. Bogen kan samtidig bruges som inspirationsværktøj til nye måder at nærme sig selvledelse på i læserens egen virkelighed uanset udgangspunkt. Forfattergruppe: Flemming Andersen, Jean-Christian Delay, Gitte Haslebo, Maja Loua Haslebo, Christine Ipsen, Thomas Ryan Jensen, Sanina Kürstein og Jesper Tynell. Henvender sig til ledere, medarbejdere, konsulenter og studerende. Bogen anbefales varmt til alle ledelsespersoner på skoler, som har indført eller overvejer at indføre selvstyrende team. Leon Aktor, Folkeskolen nr. 21, 2010 Fås også som e-bog Ledelse af det relationelle selv er en kort og let tilgængelig refleksionsbog, som bygger på en grundlæggende antagelse om, at vi ikke har et fasttømret og evigtgyldigt kerneselv, og at vi selv, hver især, er ledere af vores flersidige selver. Disse selver er skabt over tid og fylder mere eller mindre i vores hverdag, afhængigt af hvilke sider vi giver mest plads. Bogen beskæftiger sig med selvledelse og refleksive samtaler, relationel ledelse og emergerende samtaler, 3. ordensledelse og orkestrerede samtaler, og i bogens sidste del sættes et særligt fokus på ekstraordinær ledelse af ekstraordinære medarbejdere. Gennem hele bogen får læseren lejlighed til egen refleksion og inspiration til hverdagen. Målgruppen er ledere, som søger ny inspiration samt medarbejdere og konsulenter, som ønsker at se begrebet selvledelse fra en ny vinkel. Studerende på psykologi-, organisations- og kommunikationsuddannelserne kan også med fordel læse bogen. 288 SIDER CA. 348 KRONER ISBN FORÅR SIDER 348 KRONER ISBN CA. 150 SIDER CA. 248 KRONER ISBN FORÅR 2013 ledelse og hr 5

8 Virtuel ledelse Skab synlighed, resultater og nærvær på afstand Af Mads Schramm og Søren Diederichsen Anerkendende procesøvelser Veje til engagement og forankring Af Pia Halkier Bjerring og Annika Lindén Kreativ procesledelse Nye veje til bedre praksis Af Mille Obel Høier, Lone Hersted og Louise Laustsen Antallet af ledere, der ikke har daglig fysisk kontakt med deres medarbejdere, er stærkt stigende. Mange ledere oplever, at det kræver nye og anderledes kompetencer at lede og motivere medarbejdere, der arbejder på afstand. Bogen byder på mange råd og redskaber fra virtuelle ledere og den nyeste forskning inden for ledelse og netpsykologi til, hvordan man kan udføre god ledelse og skabe engagement på afstand. Der gives et overblik over de mest brugte teknologiske kommunikationsformer, og hvordan disse udnyttes bedst muligt i praksis. Henvender sig til ledere, distancemedarbejdere, konsulenter og teammedlemmer, der arbejder virtuelt. Bogen beskriver trin for trin mere end 40 øvelser i dialogiske processer til brug i undervisning, udviklings- og forandringsprocesser. Indeholder øvelsesforslag til alle faser fra forventningsafstemning, idégenerering og videndeling til forhandling og evaluering. Bogen indeholder desuden en introduktion til den systemisk anerkendende tilgang, case bidrag og forklaringer af centrale begreber. Henvender sig primært til ledere og konsulenter, der ønsker inspiration til udvikling af forløb inden for det organisationskonsultative felt samt til studerende på psykologi-, organisations og kommunikationsuddannelserne. Teoretisk velfunderet og praktisk Fås også som e-bog orienteret bog om et nyt ledelsesbe- greb. Et must på større biblioteker. Carsten Güllich-Nørby, Lektørudtalelse (11/30), DBC medier Bogen indeholder øvelser til brug for procesledere i praksis på møder, workshops, seminarer og uddannelser. Hver øvelse er teoretisk underbygget og tager afsæt i den systemiske og anerkendende tilgang og giver indblik i de grundlæggende principper, som øvelserne udspringer af. Bogen giver også indsigt i, hvordan proceslederen mest hensigtsmæssigt faciliterer øvelserne og skaber de bedst mulige resultater. Ideen er således at koble teori og praksis i en og samme bog og give proceslederen inspiration til at kunne lede livgivende processer, som har effekt på virksomhedens bundlinje. Henvender sig til konsulenter, ledere og medarbejdere, der faciliterer og leder organisatoriske processer. Den er velskrevet, pædagogisk og omhyggelig med krydsreferencer. Hanne Niemann, UCF, juni 2011 Fås også som e-bog 192 SIDER 268 KRONER ISBN SIDER 388 KRONER ISBN SIDER, ILLUSTRERET I FARVER 428 KRONER ISBN ledelse og hr

9 Konsulentens grønspættebog Systemisk og eksistentiel tilgang til konsulentarbejde Af Vibe Strøier En grundbog, der i teori og praksis stiller skarpt på de psykologiske udfordringer, dilemmaer, glæder og vanskeligheder, som proceskonsulenten kan møde. Bogen giver praktiske råd og anvisninger til de psykologiske aspekter af strategisk og processuelt konsulentarbejde med inspiration hentet fra systemiske, poststrukturalistiske og eksistentielle teorier. Henvender sig til konsulenter i både den offentlige og private sektor samt alle andre, der er interesseret i psykologi i organisationer. Hendes (forfatterens, red.) personlige stemme træder frem gennem hele bogen, der således både kan læses som grønspættens faktuelle opslagsværk og som en karismatisk tour de force gennem forfatterens viden om konsulentarbejde. Trille Frodelund Lykke og Lone Christensen, Psykolog Nyt nr. 8, 2012 Action learning consulting Strategisk proceskonsultation i teori og praksis Af Thorkil Molly-Søholm (red.), Søren Willert (red.), Jan Rosenmeier og Henrik Schelde Andersen En bog til konsulenter, ledere og andre, der arbejder med udvikling af arbejdspladser, og som oplever, at eksisterende tilgange til organisationsudvikling har for ensidigt fokus på læring, samspil og kultur eller for snævert fokus på struktur, systemer og bundlinjetænkning. Bogen samtænker organisatorisk læring og resultatorienterede forandringsprojekter. Managementkonsulentens blik for strategi, styring og struktur integreres med proceskonsulentens optagethed af personlig mening og kunnen, teambaseret engagement og organisatorisk handlekraft. Bogen introducerer et nyt paradigme for måden, hvorpå forandringsagenter bistår virksomheder i transformation. Fås også som e-bog Arbejdsrelationer og relationsarbejde 6 værktøjer til dig der leder mennesker i processer Af Camilla Raymond i samarbejde med Lone Spliid Processer foregår i situationer, der hele tiden ændrer sig. Det påvirker de relationer, vi indgår i, hvilket virker tilbage på situationen, som ændrer sig på ny. Vi kan ikke kontrollere disse processer. Men vi kan udvikle evnen til at mestre dem. Vi kan forstå det, der sker, vi kan tro på, at der findes en løsning, og vi kan gøre forsøget. Bogens værktøjer giver dig konkret hjælp bl.a. til at: blive bedre til at ansvarliggøre andre i en proces skabe tillid mellem dig og dem, du involverer finde modet til at slippe kontrollen og genvinde den. Bogen henvender sig til ledere, projektledere og konsulenter. 288 SIDER 398 KRONER ISBN SIDER 408 KRONER ISBN SIDER 348 KRONER ISBN ledelse og hr 7

10 NY serie til den offentlige sektor I DET OFFENTLIGE Serien I DET OFFENTLIGE har til formål at inspirere til bedre praksis i ledelse og organisering for ledere på såvel forvaltnings- som områdeniveau med de særlige udfordringer der gør sig gældende i spændingsfeltet mellem politikere, borgere og egen organisation. Leadership pipeline i den Offentlige sektor Af Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm Se side 3 Første bog i serien Den Offentlige Leadership Pipeline er ikke en smart managementtrend, der kommer og går. Det er sund fornuft sat på formel. Det er sådan ledelse i det offentlige er, og det er derfor, vi bygger vores organisation på det. Tommy Christiansen, kommunaldirektør Hjørring Kommune NYHED Etik i offentlig ledelse Af Mette Madsen og Christina Busk Se side 13 NYHED Implementering og udvikling af selvstyrende team Inspiration til nytænkning Af Birgit Jordansen Se side 11

11 NYHED Tredje generations coaching En guide til narrativ-samskabende teori og praksis Af Reinhard Stelter Coaching Læring og udvikling Af Reinhard Stelter (red.) Systemisk coaching En grundbog Af Hanne V. Moltke og Asbjørn Molly (red.) Her udfoldes et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. Reinhard Stelter ønsker med Tredje generations coaching at kvalificere den evidensbaserede og reflekterende praksis inden for den vidtforgrenede disciplin. Bogen fremhæver coach og coachee i deres narrativ-samskabende partnerskab. Coach og coachee skaber noget sammen: Meninger og betydninger genereres i fællesskab under samtalen, hvor begge parter er på en rejse, og hvor nye fortællinger langsomt udformer sig. Bogen er velgennemarbejdet. Hvad kan der siges om coaching i en psykologisk referenceramme, som denne bog ikke nævner?! Vibe Strøier, PsykologNyt nr. 19, 2012 I bogen gøres rede for, hvad coaching er, hvordan coaching kan bidrage til læring og udvikling, hvilken betydning coaching har for ledelse, samarbejde og teamudvikling og ikke mindst, hvordan man kan lære coaching og anvende den i praksis som leder, medarbejder, underviser, træner eller rådgiver. Forfattergruppe: Stig Eiberg Hansen, Peter Hansen-Skovmoes, Allan Holmgren, Lotte Møller, Gert Rosenkvist og Reinhard Stelter. Coaching er en længe ventet bog, der opsamler viden om og forklarer den gode coaching og samtidig glimrer ved at være skrevet af praktikere til praktikere. Lene Rikke Bresson, Erhvervsbladet Fås også som e-bog Den systemisk anerkendende tilgang til coaching flytter fokus fra individ til relationer der er altid ressourcer til stede, og de udgør afsættet til coachingen. Samtalepartneren bliver bevidst om, at der er flere tilgange til et givet ønske eller problem. Bogen vejleder coachen i at forholde sig til et givet problem snarere end at interessere sig for selve problemet. Forfatterne veksler mellem eksempler, spørgsmålstyper, teori og refleksion over, hvilken rolle teorien spiller i praksis i coachingsamtalen. Henvender sig til coaches, der ønsker at forstærke fundamentet under deres praksis. Men vil også kunne inspirere alle, der arbejder professionelt med samtaler ledere, konsulenter, vejledere, sagsbehandlere m.m. Bravo til redaktørerne, der har formået at samle en bog, der nyttiggør forfatternes brede indsigt, lægger mange metodemæssige spor ud og alligevel fungerer som sammenhængende værk. Malene Hansen, Danske Kommuner nr. 36, 2009 Fås også som e-bog 320 SIDER, INDBUNDET 398 KRONER ISBN SIDER 338 KRONER ISBN SIDER, ILLUSTRERET 398 KRONER ISBN coaching og supervision 9

12 Narrativ coaching en ny fortælling Individuelt og i team Af Kit Sanne Nielsen, i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen En indføring i den narrative tilgang til udvikling af organisationer gennem coaching af individuelle medarbejdere og team. Bogen dækker en lang række centrale temaer og præsenterer centrale principper som fx eksternalisering, dekonstruktion, narrative mønstre, relationer, dobbelt lytning, udfoldelse af dominerende og begrænsende problemhistorier samt genrejsning af den nye fortælling. Indeholder desuden et væld af eksempler på, hvordan såvel individuel som teamcoaching i en narrativ referenceramme kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Ved at knytte teorier om teamudvikling til den narrative tilgang præsenterer bogen en helt ny forståelse af teamcoaching. Henvender sig til konsulenter, ledere og studerende. Der er fem stjerner til denne fine, men også krævende bog. Malene Hansen, Danske Kommuner nr. 28, 2010 Coaching med fokus på løsninger Af Gry Espedal, Tove Svendsen og Trond Andersen Fokusér på ressourcer, stærke sider og det, der virker, og drop forhindringer, fejl og faldgruber! Dette er budskabet i løsningsfokuseret coaching. Bogen tager udgangspunkt i ønsker og drømme som motivation for at skabe forandringer i livet. Den præsenterer et samtaleværktøj, som får medarbejdere til at vokse og beskriver desuden, hvordan du kan bruge løsningsfokuseret coaching i forbindelse med karriere, personlige kriser og selvudvikling. Bogen henvender sig til ledere, interne og eksterne konsulenter samt medarbejdere med interesse for kollegial coaching. Oversat fra norsk af Terje Nordberg. Det er en af de bedste coachingbøger, jeg til dags dato har læst. Søren Axel Phillipe Franck, Fokus på kræft og sygepleje Systemisk supervisionsmetodik Et sprogspil for professionelle, der anvender supervision 2. udgave Af Benedicte Schilling En introduktion til de systemiske og konstruktivistiske positioner, teorier, metoder og teknikker samt en invitation til selv at gå på opdagelse og lade sig inspirere af de ideer og metoder, der viser sig hensigtsmæssige at bruge i de forskellige sammenhænge, hvori der superviseres. En brugsbog for alle, der beskæftiger sig professionelt med systemisk supervision i behandlingssystemet, til dem, der ønsker at udvikle deres egen systemiske praksis, samt dem, der arbejder med vejledning, konsultation og coaching. 2. udgave er med nyt forord af forfatteren. 204 SIDER 298 KRONER ISBN SIDER 318 KRONER ISBN SIDER 318 KRONER ISBN SERIE: SPROG, SYSTEMISK TÆNKNING OG SOCIAL- KONSTRUKTIONISME coaching og supervision

13 NYHED Talent udviklings miljøer i verdens klasse Af Kristoffer Henriksen Træneren som coach En praktisk guide til coaching i sport Af Jakob Hansen og Kristoffer Henriksen Implementering og udvikling af selvstyrende team Inspiration til nytænkning Af Birgit Jordansen Trænere, ledere, sportspsykologer og HR konsulenter gør sig alle tanker om, hvad talent er. Bogen introducerer det synspunkt, at hvorvidt en udøver når verdenseliten hverken afhænger af medfødt potentiale eller træning og læring alene, men af hele miljøet. Den viser et teoretisk ståsted for at arbejde med talentudviklingsmiljøer og kommer med handlingsanvisninger til udvikling heraf. Henvender sig til alle, der i det daglige arbejder med talentudviklinger. Talentudvikling er en nøgleudfordring i dansk idræt. [...] bogen kan utvivlsomt bruges af klubber, forbund, talenttrænere og alle andre, der til dagligt arbejder med at udvikle fremtidens stjerner. Michael Andersen, direktør i Team Danmark Med udgangspunkt i systemteori og den anerkendende tilgang beskriver forfatterne, hvordan coaching kan tilpasses trænerrollen, samt hvornår træneren kan og ikke kan bruge coaching. Bogen er på lettilgængelig vis bygget op omkring overskuelige modeller og beskriver via spørgsmål og case-eksempler, hvordan træneren ved hjælp af coaching kan udvikle den enkelte atlet og teamet på og uden for banen. Forfatterne tager også fat på den særlige udfordring, træneren står overfor, når han vil benytte coaching: nemlig både at kunne udvikle atleten og teamet og samtidig være den, der sætter spillere af og på holdet. En praktisk anvendelig håndbog for træneren, der på alle niveauer gerne vil lære eller blive bedre til at bruge coaching i sit virke. Udgivet i samarbejde med Team Danmark og Danmarks Idræts Forbund. Bogen vil uden tvivl være en guldgrube for den seriøse træner, som ønsker at arbejde med coaching. Anne Grete Jacobsen, Lektørudtalelse (10/03), DBC Medier Selvstyrende team er ikke et nyt fænomen, men lige nu synes det at have en opblomstring ikke mindst i den offentlige sektor. I Implementering og udvikling af selvstyrende team gives ny inspiration til arbejdet med implementering, forankring og udvikling af selvstyrende team. Den er henvendt til praktikeren, der gerne vil udfordres til refleksion, og som gerne vil have en samtalepartner undervejs i processen mod selvstyrende team en proces, der ofte er præget af usikkerhed over for, hvordan man på hensigtsmæssig vis kan udøve ledelse i en sådan struktur. Implementering og udvikling af selvstyrende team er henvendt til ledere, projektledere og specialister i den offentlige sektor og giver en indføring i emner relateret til team, såsom koordinering, identitet, rammesætning, kommunikation, læring, diversitet og roller. Også medarbejdere, der står over for at skulle arbejde i selvstyrende team, vil kunne blive klogere på egne roller i forhold til det konkrete arbejde i den nye struktur. 198 SIDER, ILLUSTRERET I FARVER 298 KRONER ISBN SIDER, ILLUSTRERET I FARVER 258 KRONER ISBN CA. 225 SIDER CA. 298 KRONER ISBN SERIE: I DET OFFENTLIGE EFTERÅR 2013 coaching og supervision 11

14 NYHED Teambaserede organisationer i praksis Ledelse og udvikling af team Af Jacob Storch og Thorkil Molly-Søholm (red.) Bogen beskriver, hvordan teambaserede organisationsformer giver nye udfordringer til ledelsen, og hvordan teamcoaching kan fungere i praksis. Den giver endvidere et teoretisk og metodemæssigt overblik over udfordringerne og mulighederne i teamarbejdsformen. De mange cases og øvelser guider læseren til en forståelse af, hvordan team etableres, vedligeholdes og udvikles gennem blandt andet teamudviklingssamtaler og aktiv teamledelse. Teoretisk udspringer bogen af anerkendende systemiske ideer. Forfattergruppe: Kristian Aagaard Dahl, Andreas Juhl, Kasper Lorenzen, Thøger Riis Michelsen, Asbjørn Molly, Jacob Storch, Thorkil Molly-Søholm og Anne Thybring. Fås også som lydbog Fås også som e-bog Team Udvikling og læring Af Reinhard Stelter og Morten Bertelsen (red.) Bogen giver svar på, hvordan udvikling og læring i team kan blive en succes, fx ved at anvende sport som metafor til at fremme teamudvikling, læring og forståelse af samarbejde samt ved at vise, hvordan team på arbejdspladsen kan skabe nye fortællinger om medarbejdernes måde at se på samarbejde og gensidig udvikling. Forfattergruppen er sammensat af konsulenter og undervisere fra idrættens verden, det pædagogiske felt og erhvervslivet: Kirsten Baltzer, Morten Bertelsen, Sofie Ejlersen, Anders Halling, Mads Krarup, Kent J. Nielsen, Reinhard Stelter, Sidsel E. Sørensen og Anders R. Trillingsgaard. Fås også som e-bog Teamwork Metoder til effektivt samarbejde 3. udgave Af Michael A. West Forfatteren beskriver vigtigheden af visioner og mål i teamwork og diskuterer begreber som kreativ problemløsning, teambuilding, assertiv kommunikation, teamstøtte og coaching. Bogen byder også på metoder til at fremme et teams effektivitet, det enkelte teammedlems psykiske trivsel og det sociale klima i teamet generelt, og den kommer med forslag til teknikker til at fremme kreativitet og konkrete strategier til konflikt- og problemløsning. Oversat fra engelsk af Anette Riber og Dorte Herholdt Silver. 3. udgave er udvidet med kapitler om dannelsen af team, ledelsen af team samt konflikter i team. 196 SIDER 318 KRONER ISBN SIDER 358 KRONER ISBN SIDER 338 KRONER ISBN team

15 NYHED NYHED Relationer i organisationer En verden til forskel Af Gitte Haslebo Etik i organisationer Fra gode hensigter til bedre handlemuligheder Af Gitte Haslebo og Maja Loua Haslebo Etik i offentlig ledelse Af Mette Madsen og Christina Busk Det hverdagssprog, vi møder hinanden med på arbejdspladsen, har ofte utilsigtede negative virkninger på vore indbyrdes relationer. Bogen viser nye metoder til, hvordan vi i organisationer kan være med til at skabe en social verden, som vi både kan lide at arbejde i, og som giver os muligheder for at indgå i respektfulde relationer til hinanden. Bogen igennem omsættes de systemiske, anerkendende, narrative og socialkonstruktionistiske begreber til konkret praksis bl.a. ved hjælp af illustrative cases, der belyses både fra lederens, medarbejderens og konsulentens perspektiv. Kompetent, ajourført og grundig introduktion til emnet. Steen Hildebrandt, Børsen Fås også som lydbog Fås også som e-bog 360 SIDER 398 KRONER ISBN Forfatterne skitserer nye ideer til organisationsudviklingsmetoder, der gør det muligt for ledere, medarbejdere og konsulenter at navigere i kompleksitet og praktisere det, forfatterne kalder en relationel etik. Bogen tager udgangspunkt i en socialkonstruktionistisk erkendelsesteori og viser på en meget konkret måde, hvordan det sprog, vi bruger, er med til at skabe den sociale virkelighed, der bliver vores hverdag i organisationer. Det er en kompetent, omfangsrig, detaljeret og velargumenteret bog om etik, moral, personlig udvikling, relationer, ansvar, anerkendelse og magt i dagens organisationer og ledelse. Steen Hildebrandt, Børsen 344 SIDER 398 KRONER ISBN Nye vinde blæser i offentlig ledelse, og det betyder en række etiske udfordringer for den enkelte leder, der skal navigere i det spændingsfyldte felt. Etik i offentlig ledelse ser på vigtige spørgsmål som: Hvordan kan man som offentlig leder få øje på etikken i hverdagen? Hvordan kan etikken anvendes praktisk i forhold til ledelsesstil, kommunikation, konflikthåndtering og strategiske beslutninger? Er etikken allerede til stede i de ledelsesteorier, der anvendes i dag? Bogen indeholder et bud på, hvordan etikken kan blive mere synlig og tydelig italesat gennem en etisk metode, hvor etikken står alene i centrum, og hvor teori og praksis forenes. Gennem praktiske dilemmaer, interview og øvelser gives redskaber til at træne og synliggøre brugen af etik for offentlige ledere i dag. I denne bog ses etikken som en afgørende sparringspartner i strategiske, kommunikative og ledelsesmæssige dilemmaer for offentlige ledere i hverdagen. Etik i offentlig ledelse er henvendt til alle, der arbejder med eller interesserer sig for offentlig ledelse, og som ønsker inspiration til arbejdet med etik i deres ledelsespraksis. CA. 225 SIDER CA. 298 KRONER ISBN SERIE: I DET OFFENTLIGE EFTERÅR 2013 organisationsudvikling 13

16 NYHED Sigt efter motivationen Motivational interviewing i ledelse Af Pernille Koch Erichsen og Michael Tolstrup Adfærdsanalyse i organisationer Håndbog i OBM Af Rolf Olofsson Håndbog i aner ken dende udforskning Ideer til forandringsledelse Af David L. Cooperrider, Diana Whitney og Jacqueline M. Stavros Den motiverende samtale (Motivational Interviewing) har som evidensbaseret metode vundet stor udbredelse inden for misbrugs-, sundheds- og socialområdet, men er stadig helt ny som metode i organisatorisk sammenhæng. Det ønsker denne bog at råde bod på. I Sigt efter motivation gives et inspirerende og kvalificeret bud på, hvordan der kan arbejdes med motivation på arbejdspladsen. Der tages udgangspunkt i forfatternes praktiske erfaringer med brugen af den motiverende samtale i konkrete ledelsesmæssige og organisatoriske opgaver, og bogen er spækket med cases og øvelser. Det grundlæggende menneskesyn i den motiverende samtale er anerkendende med fokus på styrker og ressourcer. Ingen mennesker er ikke-motiverede, så i stedet for at spørge om en medarbejder eller leder er motiveret, så er spørgsmålet snarere, hvad vedkommende er motiveret til, og hvordan dette kan bruges som en styrke på arbejdet. Bogen henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter, der ønsker ny viden og inspiration til at arbejde med motivation, forandring og udvikling af en motiverende arbejdspladskultur. Med denne bog giver forfatteren en række bud på, hvordan man ved hjælp af adfærdsanalyse kan skabe arbejdsmiljøer, der tilskynder en adfærd, som falder i tråd med de strategier og processer, en bestemt organisation har fastlagt. Målet er ikke at ændre på menneskers egenskaber eller personlighed, men derimod at skabe et arbejdsmiljø, der forstærker god adfærd og afsvækker den adfærd, der ikke er forenelig med organisationens mål. Adfærdsanalyse i organisationer henvender sig til alle, som arbejder med organisationsudvikling og ledelse det offentlige såvel som det private. Den kan desuden anvendes af psykologiog organisationsstuderende. Oversat fra svensk af Kent Havemann. Adfærdsanalyse i organisationer er en værdifuld håndbog, der skal læses af den nye leder, der har fået stukket en strategiplan ud og nu sidder som en lus mellem to negle. Henrik Ørholst, Berlingske Tidende Grundbog i anerkendende udforskning (Appreciative Inquiry eller AI), der beskriver til bunds, hvad AI er, og hvordan det virker. AI handler grundlæggende om at identificere det positive, der sker i enhver organisation, og koble det til organisationens visioner, mål og strategier, sådan at det giver energi og inspiration til at skabe de ønskværdige forandringer. Indeholder desuden forklaring af centrale begreber, caseeksempler fra praksis, interviewguides, arbejdsskemaer etc. Henvender sig til ledere, konsulenter, studerende og almindeligt interesserede. Oversat fra engelsk af Dorte Herholdt Silver. Kan inspirere til anerkendende udforskning og idéer til at iscenesætte forandringsprocesser. Egon Petersen, Danske Kommuner nr. 28, 2011 CA. 225 SIDER CA. 298 KRONER ISBN FORÅR SIDER 378 KRONER ISBN SIDER, INDBUNDET 468 KRONER ISBN organisationsudvikling

17 Anerkendende HR og organisations udvikling Skab mening, handlekraft og bedre resultater Af Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard En inspirerende brugsbog om den anerkendende tilgang til typiske HR- og konsulentopgaver som rekruttering og fastholdelse, ledelsesudvikling, målinger og trivselsarbejde samt afskedigelser. Bogen indeholder praksiseksempler, dialog- og refleksionsøvelser samt en løbende dialog med Djævlens advokat, der udfordrer den anerkendende tilgang. Bogen henvender sig primært til HR- og organisationskonsulenter i private og offentlige virksomheder. Studerende på psykologi-, organisations- og kommunikationsuddannelser og ledere, der ønsker at samarbejde med HR gennem den anerkendende tilgang, kan også med fordel læse bogen. To erfarne konsulenter har begået en læseværdig bog, som faktisk kan benyttes både i bredden og i dybden. Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskolen nr. 1, 2012 Narrativ organisations udvikling At forme fælles mening og handling Af Michala Schnoor Lettilgængelig og praksisnær præsentation af narrative ideer og begreber samt inspiration til, hvordan de kan bruges til at skabe læring og udvikling i organisationer både i de særligt iscenesatte udviklingsaktiviteter og i den løbende kommunikation i den organisatoriske hverdag. Indeholder centrale temaer om magt og etik, og om hvordan mening og handling hele tiden formes og omformes i sprog og kommunikation. Indeholder desuden inspirationshistorier og konkrete metoder, værktøjer og modeller samt interview med narrativt inspirerede ledere og konsulenter, hvilket illustrerer anvendelsen af de narrative ideer i praksis. Henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere og tillidsvalgte samt til undervisere og studerende. En nyttig og ligefrem brugsvejledning, som kan anvendes i mange sammenhænge. Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskolen nr. 8, 2009 Fås også som lydbog Fås også som e-bog Konsultation i organisationer Hvordan mennesker skaber ny mening 2. udgave Af Gitte Haslebo (red.) Gitte Haslebo og Kit Sanne Nielsen er begge psykologer og erfarne konsulenter. Her beskriver de, hvordan systemiske nøglebegreber kan omsættes til praksis. Forfatterne svarer bl.a. på, hvordan man i organisationer kan lære at se en hændelse eller et problem ud fra mange ligeværdige synsvinkler, hvorfor fremtidens ledere skal være eksperter i læreprocesser, og hvilke erkendelsesprocesser der fører konsulenterne frem til de valg, de træffer om intervention i organisationen. En bog, som er god at lære af uden at være belærende, en bog som inviterer læseren til at tænke kreativt, til at lege med mange ikke altid forenelige muligheder og forståelser en inklination til dans, til at skabe noget sammen i stedet for at påberåbe sig patent på sandheden. Henning Strand, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, nr. 4-5, SIDER 318 KRONER ISBN SIDER 338 KRONER ISBN SIDER 298 KRONER ISBN organisationsudvikling 15

18 Fortællinger fra U et Teori U omsat i liv, læring og lederskab Af Lone Belling og Thomas Gerstrøm (red.) Teori U som ramme for innovativ organisationsudvikling Af Lone Belling Den kreative kraft i innovationsledelse Teori U s psykologi i praksis Af Thea Mikkelsen og Mette Møller Fortællingerne tager udgangspunkt i C.O. Scharmers Teori U, som er en brobygger mellem klassisk ledelses- og organisationsteori og erfaringer fra det personlige og faglige liv. De viser U- bevægelsen fra teoretiske overvejelser til konkrete beretninger om, hvordan dybtgående forandringsprocesser har foldet sig ud i en organisation eller hos enkeltpersoner. Forfatterne forsøger på forskellig vis at omsætte C.O. Scharmers teori til praktisk handling, hvilket giver anledning til både begejstring og tvivl, undren og kritisk refleksion, åbenhed og sanselige øjeblikke. Henvender sig til ledere og medarbejdere, praktikere og teoretikere, konsulenter og undervisere; til dem, der kender Teori U godt, og til dem, som begynder her. Bogen kan varmt anbefales til alle, som arbejder med innovation, fordi vi bliver klogere på, såvel, hvad der gør det svært at give slip som på, hvad det er, der skal til, hvis vi skal vove springet og slippe godt fra det. Birgitte Ravn Olesen, Tidsskriftet Steinerskolen nr. 1, 2011 Bogen ser på, hvad der sker, når Teori U bruges i stor skala. Når arbejdet flytter sig fra de overskuelige enheder til de større samfundsbærende institutioner og virksomheder og dermed griber ind i komplekse systemiske strukturer og forståelser. På bogens højresider behandles disse emner i en praksisnær tekst, mens venstresiderne indeholder dokumentation, billeder, citater og meget andet, der kan inspirere i det konkrete arbejde med Teori U. Bogen henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter og alle andre med interesse i Teori U. Denne bog er et bidrag til den tydeliggørelse af, hvad Teori U er i praksis, som jeg synes, vi mangler. Der er andre bøger, og tak for det, men med denne bog kommer vi længere ind i substansen; vi mærker, hvad der sker; vi ser rummet blive holdt, og vi ser de store organisatoriske udviklingsprocesser udfolde sig. Fra bogens forord af Steen Hildebrandt Fås også som e-bog efterår 2013 Inspirerende brugsbog, der tager udgangspunkt i C.O. Scharmers bog Teori U. Bogen giver psykologiske forklaringer og konkrete værktøjer til, hvordan man kan skabe mod og nye veje i overgangstider, og hvordan den kreative ressource kan frigøres i hverdagen og føre til synlige resultater. Rejsen igennem U-teorien suppleres med interview med kendte danske psykologer, som formidler og fordyber forståelsen af U-teoriens psykologi og praksisformer. Indeholder desuden fortællinger fra markante lederes dagligdag, hvor der gives konkrete eksempler på, hvordan vi kan møde det kreatives kraft i os selv, i hinanden og i vores organisationer. Henvender sig til konsulenter, ledere og medarbejdere. Essensen af mange års erfaringer og refleksioner siver ligesom ned igennem U et og ruster læseren på et dybere psykologisk plan. Henrik Platz, Pengevirke nr. 4, 2010 Fås også som e-bog 312 SIDER, ILLUSTRERET I FARVER 328 KRONER ISBN SIDER 348 KRONER ISBN SIDER, ILLUSTRERET I FARVER 328 KRONER ISBN organisationsudvikling

19 ERHVERVS PSYKOLOGI Tidsskrift om dialog, udvikling, ledelse og organisation Tidsskriftet erhvervspsykologi sætter fokus på de psykologiske aspekter af arbejds- og erhvervslivet og bidrager med konkrete råd til, hvordan vi kan forbedre vores hverdag på jobbet. Artiklerne er skrevet til og af teoretikere, erhvervspsykologer, konsulenter og ledere fra ind- og udland. Alle har omfattende viden om og erfaring med ledelse og organisationsudvikling. Hensigten med tidsskriftet er at inspirere til nytænkning ved at give plads til, at praktiske erfaringer og teoretiske refleksioner kan berige og udfordre læserens egen praksis i dagligdagens ofte komplekse og udfordrende arbejdsliv. erhvervspsykologi udkommer 4 gange årligt med cirka 80 sider per nummer. ABONNEMENT 675 KRONER ABONNEMENT STUDERENDE 337,50 KRONER LØSSALG 210 KRONER Det er kyndige, praktisk relaterede, teoretisk velfunderede og overkommelige artikler. Steen Hildebrandt, Børsen ERHVERVSPSYKOLOGIs redaktion består af tre psykologer, som alle arbejder med personale- og lederudvikling: Jacob B. Theilgaard, Mannaz A/S Thomas Duus Henriksen, DPU Aarhus Universitet Vibeke S. Bruhn, VSB Erhvervspsykologi. Læs mere og bestil på

20 NYHED NYHED Innovationspsykologi En antologi om erhvervspsykologiens bidrag til innovation Af Mads Bendixen og Niels Christian Mossfeldt Nickelsen (red.) Antologien sætter fokus på, hvordan erhvervspsykologien bidrager til innovation i offentlige og private virksomheder. Bogen kommer bl.a. rundt om følgende aspekter af innovation: opbygning af innovationskompetence medarbejderdreven innovation innovation på tværs af organisatoriske skel ledelse via motiverende strukturer udvikling af nye interaktionsformer innovation som regressivt gruppefænomen genealogi som procesværktøj performativ, innovativ rådgivning. Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for innovation i organisations- og arbejdslivet. Forfattergruppe: Mads Bendixen, Lotte Darsø, Claus Elmholdt, Morten Novrup Henriksen, Karen Ingerslev, Henrik Kongsbak, Thea Mikkelsen, Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, Steen Høyrup Pedersen, Vibe Strøier, Lene Tanggaard, Anders R. Trillingsgaard, Arne Vestergaard og Charlotte Wegener. 10 Gode råd om ledelse af kreative processer Af Thea Mikkelsen Hvilke psykologiske udfordringer ligger der i arbejdet med innovation og anden kreativ udvikling? Hvordan adresserer man som leder disse emner og understøtter dermed den kreative proces? I bogen gives en enkel og overskuelig indføring i den psykologiske side af kreativt arbejde med gode råd til lederen på både individuelt, gruppe- og organisatorisk niveau. Bogen tager også fat på lederens egen kreativitet og ser på, hvordan lederen kan få den støtte og inspiration, der skal til for at kunne udfylde sin plads og anvise en retning for processen. 10 gode råd om ledelse af kreative processer går bag om kreativitetens muligheder og udfordringer, såsom manglende motivation, strategisk arbejde med inspiration, angst versus tryghed, og giver et bud på den overordnede rammesætning for den kreative proces. Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog, men er baseret på solid forskning og psykologisk teori og indeholder en lang række konkrete metoder, praktiske øvelser samt cases. Mindfulness i organisationer Vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation Af Pernille Hippe Brun og Clarissa Corneliussen Bogen giver en indføring i, hvad mindfulness er, hvorfor mindfulness mon blomstrer op i erhvervslivet og en gennemgang af den forskning, der viser, at tilgangen med fordel kan introduceres på arbejdspladsen og benyttes af ledere såvel som medarbejdere. Bogen giver også et konkret indblik i, hvordan mindfulness kan trænes via eksempler fra forfatternes egne erfaringer med at introducere mindfulness for en række store og små, offentlige og private organisationer i Danmark. Bogen afrundes med historier fra ledere og medarbejdere, der alle har deltaget i forløb med mindfulness og har brugt det til at gøre en forskel på deres arbejdsplads. Mindfulness i organisationer ser på effekterne ved mindfulness i praksis, heriblandt forbedrede kognitive funktioner, styrkelse af emotionel og social intelligens, stresshåndtering og forøget jobtilfredshed. Bogen henvender sig til ledere, medarbejdere samt konsulenter med interesse i, hvordan mindfulness kan bruges i praksis på arbejdspladsen. 352 SIDER 398 KRONER ISBN CA. 150 SIDER CA. 228 KRONER ISBN EFTERÅR 2013 CA. 230 SIDER CA. 328 KRONER ISBN FORÅR organisationsudvikling

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) SySteMiSk ledelse Thomas Hestbæk Andersen Flemming teori ogsmedegaard praksis Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 HR Messen i Øksnehallen 5. og 6. oktober 2011 Kjerulf & Partnere deltog igen i år i HR Messen Træfpunkt, der blev afholdt 5. og 6. oktober 2011 i Øksnehallen i København, hvor

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

OG FÆLLESSKABER. Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv SANINA KÜRSTEIN (RED.) SELVLEDELSE GITTE HASLEBO MAJA LOUA HASLEBO

OG FÆLLESSKABER. Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv SANINA KÜRSTEIN (RED.) SELVLEDELSE GITTE HASLEBO MAJA LOUA HASLEBO GITTE HASLEBO MAJA LOUA HASLEBO SANINA KÜRSTEIN (RED.) SELVLEDELSE OG FÆLLESSKABER Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv 5 I N D h o L D > > > F o r o r d............................................................

Læs mere

Rambøll Management Consulting Attractor

Rambøll Management Consulting Attractor Maj Britt Andreasen, Thomas Bonderup, Finn Borch, Thomas Gerstrøm, Per Møller Janniche, Dorthe Jensen, Trille Frodelund Lykke, Søren Moldrup, Asbjørn Molly, Hanne Vibeke Moltke, Kim Martin Nielsen og Pernille

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Ledelse i praksis - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin

Ledelse i praksis - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin At balancere modsatrettede krav Som fundament i lederuddannelsen ligger Clavis Erhvervspsykologis ledelsesbegreb: Paradoksledelse

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 8, Aarhus, 2018 Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategiarbejde er alt for vigtigt til kun at være

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 5, Aarhus, 2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Læsevejledning til kompendium

Læsevejledning til kompendium Læsevejledning til kompendium Dokumentet hjælper dig med at skabe overblik over, hvilke tekster du skal læse fra gang til gang på uddannelsen. Derudover er det vist i hvilke tekster du kan finde information

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Systemisk lederuddannelse

Systemisk lederuddannelse Systemisk lederuddannelse Professionel ledelsespraksis Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret din ledelsesfunktion. Med afsæt i din egen ledelsespraksis vil du på

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere