Ydelser på hjælpemiddelområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelser på hjælpemiddelområdet"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet

2 Indhold 1 INDLEDNING VÆRDIGRUNDLAG SERVICEMÅL LEVERANDØRAFTALER DOKUMENTATION AF BORGERENS BEHOV VISITATIONSKRITERIER OG VISITATION LOVGIVNING OG MÅLGRUPPE LOVGIVNINGSMÆSSIGE VISITATIONSKRITERIER MÅLGRUPPEN FOR TILBUD KRAV OG FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDERNE FORVENTNINGER TIL BORGERE SÆRLIGE FORHOLD HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG PLEJE BADEMÅTTER, SKRIDSIKRE HJÆLPEMIDLER TIL HÅRVASK REBSTIGER, SENGEBÅND OG FRITSTÅENDE GALGER DREJETÅRN OPSTEMMER TIL OVERFLYTNING GLIDLAGEN, GLIDEMADRAS, GLIDESTYKKER VENDELAGENER MED EL OG VENDESYSTEMER GLIDEBRÆTTER STÅLØFTER PERSONLØFTERE, MOBILE MED LØFTESEJL LOFTLIFT BADE- OG BRUSESTOLE OG TABURETTER, MED OG UDEN HJUL BRUSELEJER HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG MOBILITET STÅSTØTTESTATIVER STOKKE MOBILITYSTOK OG MARKERINGSSTOK KRAVLER OG RULLEBRÆT, BØRN KLAPVOGNE, BØRN ROLLATORER GANGBUKKE GANGVOGNE/GANGSTOLE/GANGBORDE SPECIELT GANGSTATIV TIL BØRN CYKLER, TREHJULEDE CYKLER, TREHJULEDE HÅNDDREVNE CYKLER, TREHJULEDE MED EL-HJÆLPEMOTOR CYKLER, TANDEM KØRESTOLE, MANUELLE STANDARD (TRANSPORTKØRESTOL)

3 3.15 KØRESTOLE, MANUELLE - AKTIVE KØRESTOLE, MANUELLE - KOMFORT KØRESTOLE MED STÅFUNKTION KØRESTOLE, MANUELLE -ÉNHÅNDS-BETJENT HJÆLPEMOTOR TIL MANUEL KØRESTOL EL-KØRESTOLE MED JOYSTICK, INDENDØRS EL-KØRESTOLE MED JOYSTICK, KOMBINERET INDE- OG UDENDØRSBRUG EL-SCOOTERE, EL-KØRETØJ - MANUEL STYRING, STANDARDPRODUKT EL-SCOOTERE, EL-KØRETØJ - MANUEL STYRING OG SÆRLIG INDRETNING ELLER MED SÆRLIG KAPACITET EL-KØRESTOLE MED MANUEL STYRING, EL-KØRETØJ 113, STK KNALLERTER, TREHJULEDE FØRERHUND HJÆLPEMIDLER TIL DAGLIG HUSFØRELSE FLYTBARE TOILETSTOLE (MED OG UDEN HJUL) TOILETFORHØJER TOILETLØFTER, ELEKTRISK ARMLÆN SOM MONTERES PÅ TOILETTET PERSONVÆGT MED SYNTETISK TALE BAGEVÆGT MED SYNTETISK TALE/PUNKTAFMÆRKNING ARMBÅNDSURE, LOMMEURE OG VÆKKEURE BORDE ARBEJDSSTOLE HVILESTOLE TERAPI OG REHABSTOLE TIL BØRN SÆDER, SÆDEPUDER, UNDERLAG OG ABDUKTIONSKLODSER RYGPUDER FORBRUGSGODER, FREMSTILLET TIL DEN ALMINDELIGE BEFOLKNING ENKELTKONTAKTER (KONTAKTER MED EN FUNKTION) FJERNBETJENINGSSYSTEMER/OMVERDENSKONTROL RULLEBORDE SMÅHJÆLPEMIDLER INDRETNING AF HJEMMET OG DETS OMGIVELSER, HERUNDER MØBLER BADEKAR, HØJDEINDSTILLIG BELYSNING INDENDØRS/UDENDØRS BARNESENGE PLEJESENG MED EL-FUNKTIONER ELEVERBART HOVEDGÆRDE PERSONLØFTERE, LOFT- ELLER VÆGMONTERET FORHØJERKLODSER OG SOKLER GELÆNDERE STØTTEHÅNDTAG, GREB TOILETARMSTØTTE DØRÅBNERE VINDUESÅBNERE SAMTALEANLÆG MED EL-SLUTBLIK I KOMBINATION MED EL-DØRÅBNER BLANDINGSBATTERIER

4 5.15 HÅNDVASKE BRUSEPLADS DØRTRIN LØFTEPLATFORME TRAPPELIFTE MED PLATFORM TIL KØRESTOL TRAPPELIFT MED STOLESÆDE TRAPPEKØRER, MOBIL TRAPPELIFT/HJÆLPEMANØVRERET RAMPER, TRANSPORTABLE RAMPER, FASTE KØKKENELEMENTER, HØJDEINDSTILLELIGE PUDER, TRYKSÅRSFOREBYGGENDE LEJRINGSPUDER MADRASSER, TRYKSÅRSFOREBYGGENDE KUGLEDYNE KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER SKRIVEMASKINE, PUNKTSKRIFT BLADVENDER LÆSESTATIV LYDOPTAGER OG -AFSPILLER FORSTÆRKERTELEFON TELESLYNGE OG TRÅDLØSE FM SYSTEMER HALSTELESLYNGE STEMMEFORSTÆRKER TELEFONER MED SPECIELLE FUNKTIONER SYNS-, HØRE- OG KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER

5 1 Indledning Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som byrådet har vedtaget for Solrød Kommune. Kvalitetsstandarder er udarbejdet efter gældende lovgivning og Solrød Kommunes værdigrundlag. Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er en samlet oversigt over de ydelser som Solrød Kommune tilbyder indenfor hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder er et ønske om at kunne tilbyde borgere i Solrød Kommune en ensartet og fleksibel service. En ensartet service afspejler sig i, at der træffes ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov. En fleksibel service afspejler sig i, at der i hver enkelt sag bliver taget udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Kvalitetsstandarderne er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser på hjælpemiddelområdet, som Solrød Kommune tilbyder. 1.1 Værdigrundlag Værdigrundlaget i Solrød Kommune bygger på nedenstående nøglebegreber: Respekt og værdighed Fleksibilitet og valgfrihed Udvikling og kvalitet. Respekt og værdighed udvises fx ved; - At omgangen med brugerne skal tage udgangspunkt i respekten for den enkelte. - At tage udgangspunkt i brugerens ressourcer og individualitet. - At skabe mulighed for brugerens egenindflydelse på hverdagen. - At fastholde hjælp til selvhjælp. - At udvise respekt for privatlivets fred. Fleksibilitet og valgfrihed udvises fx ved; - At lytte og samarbejde i en åben og konstruktiv atmosfære. - At tilbyde den rette ydelse i den aktuelle situation ud fra en faglig og etisk vurdering. - At inddrage brugeren i indholdet af de(n) tildelte ydelse(r). Udvikling og kvalitet sikres fortsat fx ved; - Et dynamisk samarbejde både mellem brugere/personale og leverandørerne imellem. - At ydelser leveres i henhold til helhedsvurdering og kvalitetsstandarder. 4

6 - At ydelser leveres med udgangspunkt i høj faglighed og brugernes ønsker. - At brugeren oplever en helhed i de leverede ydelser. - At den enkelte brugers hidtidige livsstil så vidt muligt bevares. - At samarbejdet foregår i en venlig og imødekommende atmosfære. 1.2 Servicemål Følgende servicemål gælder for hjælpemiddelområdet: Når alle nødvendige oplysninger forelægger, må; Sagsbehandlingstiden for kropsbårne hjælpemidler ikke overstige 8 uger. Sagsbehandlingstiden for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder ikke overstige 12 uger. Sagsbehandlingstiden for boligindretning ikke overstige ½ år. 1.3 Leverandøraftaler Solrød Kommune har indgået leverandøraftaler på følgende områder: Genbrugshjælpemidler Fx senge, lifte, kørestole, rollatorer, badebænke Kropsbårne hjælpemidler Brystproteser Elastiske støttekorsetter Specialsyede støttekorsetter Benstativer Skinner og kapsler Mindre bandager (albue, ankel, håndled, tommel, skulder og knæ) Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Ortopædisk fodtøj Sygeplejeartikler Sårplejeartikler Fixeringsmaterialer Injektionsmaterialer Diverse sygeplejeartikler Voksenbleer Bleer Trusser Stiklagner Underlag 5

7 Stomi/inkontinens Stomiprodukter Inkontinensprodukter (minus bleer) Diabetesprodukter Kompressionsstrømper Der er pr. september 2009 ikke indgået nogen fast leverandøraftale Høretekniske hjælpemidler Der er pr. september 2009 ikke indgået nogen fast leverandøraftale Handicapkørsel Madservice. 1.4 Dokumentation af borgerens behov Udgangspunktet for visitationen på hjælpemiddelområdet er en helhedsvurdering. I helhedsvurderingen ligger borgerens samlede situation til grund for vurderingen. Helhedsvurderingen har til formål, at afdække i hvilket omfang funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i dagligdagen. 1.5 Visitationskriterier og visitation Visitationskriterier er en præcisering af, hvilke forhold som er udslagsgivende for, om borgeren kan få tildelt en ydelse. Nærværende kvalitetsstandarder indeholder visitationskriterier for samtlige ydelser. Visitationskriterierne fremgår af to rubrikker Hvem kan modtage ydelsen? og Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelser?. For nogle af ydelserne gælder dog, at såvel personkredsen som visitationskriterierne udelukkende er beskrevet på et overordnet plan, idet det alene er den individuelle vurdering, der ligger til grund for afgørelsen. Den almindelige procedure er, at borger, pårørende, hospital eller andre samarbejdspartnere henvender sig til Visitations- og koordinationsenheden ved behov for hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning. Visitator vurderer på baggrund af borgerens helhedsvurdering, Sundhedsaftale Region Sjælland samt ovenstående, hvilke ydelser Solrød Kommune kan tilbyde borgeren. 1.6 Lovgivning og målgruppe Lovgivning Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler, boligindretninger og støtte til forbrugsgoder er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt. Dermed i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. 6

8 Bevilling af hjælpemidler efter Servicelovens Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. (stk. 2-6 udeladt). Forbrugsgoder efter Servicelovens Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter. Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. Stk. 6. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om 1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og 2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode. Bevilling af boligindretning efter Servicelovens Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Stk. 2. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Stk. 3. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 2, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter 96. Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1 og 2 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen. 7

9 1.7 Lovgivningsmæssige visitationskriterier De grundlæggende tildelingskriterier er begrundet i lovgivningen og kan opsummeres som principperne om varighed, væsentlighed samt bedst og billigst. Med varighed forstås, at der ikke indenfor en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold dels, at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktion. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af livet. Hvis ikke, vil der ofte være tale om et behandlingsredskab udleveret af sygehusvæsenet. Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse eller er nødvendigt for, at ansøgeren kan udøve et erhverv. Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalydelse. Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Fx deltage i leg med andre børn. Betingelsen for at modtage hjælp til boligindretning er udover at der er tale om personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne at der er tale om en nødvendig boligindretning. Det skal vurderes om boligen på længere sigt er egnet eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig. Bevillingen af boligændringer omfatter ikke modernisering eller istandsættelse. Hjælpen må anses for nødvendig, når en boligændring eller et boligskift set i forhold til ansøgerens funktionsevne skønnes at kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem. Lejeboliger: Borgere, der bor i lejebolig, skal have tilladelse af ejeren til boligændringen. Kommunen forpligtiger sig til at normalisere boligen, når der ikke længere er behov for boligændringen. Fx når borgeren flytter ud. Ejer- og andelsboliger: Borgere, der bor i ejer- eller andelsbolig, skal kun søge om tilladelse hvis det inddrager fællesarealer. Kommunen forpligtiger sig ikke til at normalisere boligen, når der ikke længere er behov for boligændringen. Fx når borgeren flytter ud eller sælger sin bolig. Gældende for alle hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger er, at borgeren selv afholder udgift til drift og almindelig vedligeholdelse. 8

10 1.8 Målgruppen for tilbud Målgruppen for støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder samt boligindretninger er personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved at lægge vægt på funktionsevnen betones, at det ikke er funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er afgørende, men derimod følgerne af den nedsatte fysiske eller psykiske funktion. 1.9 Krav og forventninger til medarbejderne Der skal tilstræbes et ligeværdigt møde med borgeren. Medarbejderen skal udvise situationsfornemmelse, og altid være venlig og imødekommende overfor borgeren og dennes pårørende. Det forventes, at hjælpen til den enkelte borger så vidt muligt udføres af den/ de samme medarbejdere. Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgerens hjem. Ifølge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Når en borger modtager hjælp eller støtte i eget hjem, betragtes borgerens hjem som en arbejdsplads. Dette medfører, at der ifølge Arbejdsmiljøloven skal gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV). Forpligtigelsen til at udføre en APV er arbejdsgiverens. APV foretages derfor af den godkendte leverandør. APV kan påvise behov for hjælpemidler eller boligændringer. Det kan fx være fjernelse af løstliggende tæpper, møbler og lignende, som kan være til fare eller gene for medarbejderne og/eller borgeren selv. Hjælpemidler fx el-seng og personlift, som er nødvendige for arbejdets udførelse, stilles som udgangspunkt til rådighed af Solrød Kommune, jf. Sundhedsaftale Region Sjælland. Medarbejderne har tavshedspligt jf. Borgerlig straffelov 152. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse, der er livslang tavshedspligt. Leverandøren skal sikre, at det personale, der skal udføre de aftalte opgaver, er kvalificerede og har den fornødne erfaring. Medarbejderne skal kunne tale og skrive dansk samt kunne identificere sig Forventninger til borgere Behandler medarbejderne med venlighed og respekt. Er hjemme til aftalte tidspunkt. Respektere at medarbejderne skal overholde regler og bestemmelser vedrørende Arbejdsmiljøloven. 9

11 Respekterer at medarbejderne skal overholde det politisk bestemte serviceniveau for Solrød Kommune Særlige forhold Medarbejdere må ikke modtage gaver. Medarbejdere må ikke udføre opgaver i borgerens hjem, når borgeren ikke er hjemme. 10

12 2 HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG PLEJE 2.1 BADEMÅTTER, SKRIDSIKRE At borgeren kan bade på trods af nedsat funktion At mindske borgerens faldrisiko i badesituationen Bademåtte i specielle mål Bademåtte i standardmål Skridsikre bånd Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgere skal have et behov, der ikke kan dækkes af en standardmåtte Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden Ydelsen er gratis 11

13 2.2 HJÆLPEMIDLER TIL HÅRVASK At borgeren kan få vasket hår trods nedsat funktion At borgeren kan få vasket hår af hjælper Hårvaskebakke til sengebrug Hårvaskebakke på stativ Vandtæt frisørslag Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren kan kun bades ved sengebad Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og koordinationsenheden 12

14 2.3 REBSTIGER, SENGEBÅND OG FRITSTÅENDE GALGER At kompensere for nedsat muskelkraft At borgeren kan skifte stilling i sengen uden hjælp At give borgeren mulighed for at forflytte sig ud af sengen Rebstiger Sengebånd Fritstående galge Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren bliver i stand til ved egen hjælp at skifte stilling i sengen Kan give borgeren mulighed for at forflytte sig ud af sengen Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden Rebstige og sengebånd betragtes som engangshjælpemiddel hos og Visitations- og Koordinationsenheden 13

15 2.4 DREJETÅRN At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion At borgeren kan blive hjulpet med forflytning Drejetårn Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren kan blive i stand til med personhjælp at forflytte sig fra fx seng til kørestol At borgeren kan samarbejde om opgaven At borgeren har standfunktion At borgeren ikke kan forflyttes uden hjælpemiddel Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden 14

16 2.5 OPSTEMMER TIL OVERFLYTNING At kompensere for nedsat muskelkraft i ben At borgeren kan klare forflytning til/fra seng så selvstændigt som muligt Opstemmer Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren bliver i stand til ved egen hjælp eller med personhjælp at klare forflytning til/fra sengen Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations og Koordinationsenheden Borgeren skal have gode armkræfter Borgeren skal have god kropskontrol Hensyn til hænder/håndled pga. andre lidelser 15

17 2.6 GLIDLAGEN, GLIDEMADRAS, GLIDESTYKKER At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet At borgeren kan blive hjulpet med forflytning Glidestykke Glidelagner/trækstykker Glidemadrasser Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren bliver selvstændigt eller med personhjælp i stand til at forflytte sig i sengen Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden 16

18 2.7 VENDELAGENER MED EL OG VENDESYSTEMER At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet At borgeren kan blive hjulpet med forflytning Vendelagner m/el-motor Vendesystemer uden motor Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren skal have plejeseng Borgeren skal være ude af stand til selv at vende sig i sengen Det ikke er muligt for hjælperen at benytte øvrige hjælpemidler Borgeren bliver selvstændigt eller med personhjælp i stand til at forflytte sig i sengen Ergoterapeut i Visitations- og Koordinationsenheden 17

19 2.8 GLIDEBRÆTTER At hjælpe borgeren med forflytning At kompensere for nedsat standfunktion Glidebrætter Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren bliver i stand til selvstændigt eller med personhjælp at forflytte sig fx fra seng til kørestol Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden 18

20 2.9 STÅLØFTER At kompensere for nedsat gangfunktion Hjælpe borgeren med forflytning Ståløfter Standardløftesejl Specialtilpassede løftesejl Borgere med nedsat gangfunktion Borgeren er ikke i stand til at forflytte sig på anden måde Borgeren kan samarbejde om forflytningen Borgeren har standfunktion At borgeren ikke har en skulderskade/paretisk skulder Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden 19

21 2.10 PERSONLØFTERE, MOBILE MED LØFTESEJL At borgeren kan blive hjulpet med forflytning At kompensere for nedsat gang- og standfunktion Kan kompensere for nedsat hoved-og/eller kropskontrol Personløfter Standardløftesejl Specialtilpassede løftesejl Borgere med nedsat eller ophævet gang- og standfunktion Borgeren kan ikke forflyttes ved hjælp af ståløfter eller øvrige forflytningshjælpemidler Borgeren kan ikke eller har svært ved at medvirke og/eller samarbejde om forflytningen Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden Helsejl, Basic High: Kan anvendes til; personløft fra liggende stilling borgere med nedsat hoved- og/eller kropskontrol ved personløft fra gulv til demente borgere, der har brug for ekstra tryghed ved forflytninger borgere med skulderskader/paretisk skulder Basic Basic: 20

22 Kan anvendes til; borgere med hovedkontrol og nedsat kropskontrol Halvsejl, Basic Low: Kan anvendes til; borgere som har hoved- og kropskontrol ikke velegnet til personløft fra liggende stilling Toiletsejl: Anvendes til; borgere der har hoved- og kropskontrol borgere der er i stand til at samarbejde ikke velegnet til personløft fra liggende stilling Amputationssejl: Anvendes til enkelt eller dobbeltamputerede Badesejl: Sejl der velegnede i badesituationer, hvor borger sidder på sejlet under badet Det kan være nødvendigt med køreplader 21

23 2.11 LOFTLIFT 116, stk. 1 i Lov om Social Service At kompensere for nedsat eller ophævet gang- og standfunktion At borgeren kan hjælpes med forflytning Opsætning af Loftlift Standard løftesejl Specialtilpassede løftesejl Lovpligtigt eftersyn Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren kan ikke forflyttes ved hjælp af personløfter eller øvrige forflytningshjælpemidler iht. arbejdsmiljøloven Der skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig Borgeren skal have et realistisk ønske om at blive boende i boligen på længere sigt Ergoterapeut i Visitations- og Koordinationsenheden I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer I andelsbolig søges om tilladelse i andelsboligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer I lejebolig foretages reetablering i henhold til det udlejer kræver I andelsbolig foretages reetablering i henhold til det andelsboligforeningen kræver I ejerboliger foretages ikke reetablering Der skal foretages lovpligtigt serviceeftersyn jf. leverandørens anvisning 22

24 Privat leverandør og 23

25 2.12 BADE- OG BRUSESTOLE OG TABURETTER, MED OG UDEN HJUL At borgeren kan bade på trods af nedsat funktion At borgeren får mulighed for at bade selvstændigt eller med hjælper Badestol med hjul Badestol med hjul, kipfunktion Badestol med hjul, eleverbar Badebænk/taburet Badebræt til kar Badekarindsats Badekarsæde, drejeligt Bruseklapsæde Specialtilpasning/tilbehør Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren kan kun tage/få bad siddende Borgere der har fald risiko ved at tage bad stående Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden Oplysninger om; Borgers bredde i siddende stilling. Mål på ydersiden af lårene det bredeste sted Borgerens vægt Borgerens højde Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne dørtrin 24

26 2.13 BRUSELEJER At borgeren kan få bad trods væsentlig nedsat funktion At borgeren får mulighed for at bade med hjælp af 1 eller 2 personer Bruseleje med hjul fast højde/højdeindstillelig Bruseleje uden hjul fast højde/højdeindstillelig Borgere med nedsat krops- og hovedkontrol Borgerens behov kan ikke afhjælpes med øvrige hjælpemidler Ergoterapeuter i Visitations- og Koordinationsenheden Skal kunne tilkobles til el 25

27 3 HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG MOBILITET 3.1 STÅSTØTTESTATIVER At kompensere for en nedsat/ophævet standfunktion At modvirke fejlstillinger At give mulighed for vægtbæring Fast ståstøtte-stativ Vipbar ståstøtte-stativ med el eller hydraulisk funktion Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Svært fysisk handicappede med nedsat/ophævet standfunktion Ergoterapeut i Visitations- og Koordinationsenheden 26

28 3.2 STOKKE At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs/udendørs Indstillelig sygestok med anatomisk greb/alm. greb Albuestokke, enkeltindstillelige Albuestokke, dobbeltindstillelige Underarmsstokke Fire- eller fempunktsstokke Udskiftning af dupsko til stokke og albuestokke Tilbehør/specialtilpasning Sammenklappelige stokke Borgere med nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer Den nedsatte gangfunktion skal ikke kunne afhjælpes af en spadserestok købt i almindelig handel Ergoterapeuter/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden og Visitations- og Koordinationsenheden 27

29 3.3 MOBILITYSTOK OG MARKERINGSSTOK At kompensere for nedsat syn At borgeren kan blive gjort opmærksom på forhindringer og niveauforskelle, og derved vil kunne færdes selvstændigt udendørs Mobilitystok Markeringsstok Blinde og svagsynede borgere Borgere der ikke er i stand til at færdes sikkert inde eller udendørs Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden og privat leverandør 28

30 3.4 KRAVLER OG RULLEBRÆT, BØRN At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion At barnet selvstændigt kan bevæge sig rundt indendørs Kravlere og rullebrætter Specialtilbehør Børn med fysisk funktionsnedsættelse Barnet er ikke i stand til at bevæge sig indendørs ved egen hjælp Ergoterapeut i Visitations- og Koordinationsenheden Der kan blive behov for fjernelse af dørtrin 29

31 KLAPVOGNE, BØRN At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion At børn kan blive transporteret over længere afstande udendørs Specialklapvogn Specialtilpasning Tilbehør Reparation Standardklapvogn og -udstyr Børn med fysisk funktionsnedsættelse Barnet er ikke i stand til at benytte en klapvogn købt i almindelig handel på grund af manglende krops- og/eller hovedstøtte Barnet er ikke i stand til at gå ture udendørs og er over den alder, hvor børn normalt benytter klapvogn Ergoterapeut i Visitations- og Koordinationsenheden 30

32 3.6 ROLLATORER At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt indendørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse Rollatorer med 2 hjul Rollator med 4 hjul Én-håndsrollator Tilbehør til rollator reparation Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance Borgeren er ikke i stand til at færdes inde eller udendørs uden risiko for fald Ved udendørsgang er der behov for at hvile undervejs Borgeren bliver med rollatoren uafhængig af personstøtte ved gang Ekstra rollator kan bevilliges: I de tilfælde hvor rollatoren anvendes både inde- og udendørs, men hvor det er uhensigtsmæssigt, at etablere en rampe Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få rollatoren ind og ud af boligen Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere etager Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin i boligen 31

33 3.7 GANGBUKKE At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt primært indendørs Højdeindstillelig gangbuk Reparation Evt. en kurv Borgere med nedsat gangfunktion Borgere der ikke kan færdes uden risiko for fald Borgere der ikke kan færdes sikkert med stok Hvis boligen er i flere plan kan der ved behov, bevilges gangbuk til brug på hver etage Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden Lidelser i hænderne, der kræver særlige håndtag eller at det er øvrige lidelser der gør, at det kontraindiceret at udlevere hjælpemidlet Der kan være behov for fjernelse af dørtrin for at nedsætte faldrisikoen 32

34 3.8 GANGVOGNE/GANGSTOLE/GANGBORDE At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdsselvstændigt indendørs/udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse Gangvogne med kropsstøtte Tilbehør Reparation Borgere med nedsat gangfunktion og nedsat balance Borgere, der har behov for støtte af kropsvægten og som skal aflaste armene Borgeren kan ikke færdes inde eller udendørs uden risiko for fald Borgeren ikke i stand til at færdes inde eller udendørs med gangbuk eller rollator Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin for at mindske risikoen for fald 33

35 3.9 SPECIELT GANGSTATIV TIL BØRN At kompensere for manglende gang- og standfunktion, så barnets uhensigtsmæssige gangmønster korrigeres og barnet får fuld vægtbæring At give det handicappede barn mulighed for at bevæge sig og stå på en funktionel måde, så barnet motiveres for at deltage i leg og andre aktiviteter med jævnaldrende børn Specielt gangstativ Tilbehør reparation Børn med fysisk funktionsnedsættelse Barnet skal være ca cm høj og veje max. 40 kg Der kan ikke opnås en funktionel gangfunktion ved hjælp af øvrige gangstativer Gangstativet bliver det primære ganghjælpemiddel Forældrene indgår aktivt i brugen af gangstativet Gangstativet er et kombineret gang- og ståstativ De nødvendige fysiske rammer i boligen og andre steder, hvor barnet opholder sig skal være anvendelige Der skal foreligge en terapeutisk vurdering, hvor det konkluderes, at barnet har en aktivt leddet gangfunktion At barnet kan benytte gangstativet i en årrække At barnet i det daglige udviser initiativ til aktiviteter og handlinger At gangstativet dagligt kan medbringes til og fra børnehave/skole Under afprøvningen skal det sikres: Kvaliteten i barnets gangfunktion bliver bedre end i en anden type gangredskab (billigere) Barnet har den nødvendige fysiske udholdenhed, så gang over længere distancer er muligt Barnet kan dreje og vende i gangstativet 34

36 Placeringen i gangstativet er mulig uden uhensigtsmæssig arbejdsbelastning og med de daglige menneskelige ressourcer der er i hjemmet Gangstativet vil blive benyttet dagligt i længere tid Barnet selv tager initiativ til gang og handlinger, når det placeres i gangstativet Det vurderes, at der IKKE er tale om en midlertidig løsning Ergoterapeut i Visitations- og Koordinationsenheden For at gangstativet kan fungere optimalt bør den justeres hver tredje eller fjerde måned Der er behov for fabriksfremstillet fodtøj udelukkende til brug i NF-Walkeren 35

37 3.10 CYKLER, TREHJULEDE At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere afstande udendørs - og dermed at opretholde en aktiv tilværelse Trehjulede cykler Specialtilpasning Tilbehør Reparation Almindelig drift og vedligeholdelse, fx skal borgeren selv sørge for lapning, samt udskiftning af slanger og dæk Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance Børn skal være over den alder, hvor der normalt bruges støttehjul på cyklen Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, fx ved offentlig transport, Movia-handicaptransport eller i egen bil Borgeren er på grund af balanceproblemer og/eller et fysisk handicap ikke i stand til at benytte almindelig tohjulet cykel Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis formålet udelukkende er at få motion Ergoterapeuter i Visitations- og Koordinationsenheden Borgeren skal kunne orientere sig i trafikken 36

38 3.11 CYKLER, TREHJULEDE HÅNDDREVNE At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere afstande udendørs - og dermed opretholde en aktiv tilværelse Trehjulet hånddrevet cykel Specialtilpasning Reparation Almindelig drift og vedligeholdelse, fx skal borgeren selv sørge for lapning, samt udskiftning af slanger og dæk Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance Borgere med gode kræfter i arme og overkrop Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, fx ved offentlig transport, Movia-handicaptransport eller i egen bil Borgeren er på grund af balanceproblemer og/eller et fysisk handicap ikke i stand til at benytte almindelig tohjulet cykel Der kan ikke bevilges trehjulet cykel hvis formålet udelukkende er at få motion Ergoterapeuter i Visitations- og Koordinationsenheden Borgeren skal kunne orientere sig i trafikken 37

39 3.12 CYKLER, TREHJULEDE MED EL-HJÆLPEMOTOR At kompensere for en nedsat gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes selvstændigt over længere afstande udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse Trehjulet cykel med el-hjælpemotor Specialtilpasning Reparation Etablering af nødvendigt el-stik til opladning af el-hjælpemotor Almindelig drift og vedligeholdelse, fx skal borger selv sørge for lapning, samt udskiftning af slanger og dæk Borgere med nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance Borgere med nedsat hjerte og/eller lungefunktion, kombineret med nedsat gangfunktion Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle Der skal være tale om et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, fx ved offentlig transport, Movia-handicaptransport eller i egen bil Borgeren er på grund af et fysisk handicap ikke i stand til at benytte tohjulet cykel eller trehjulet cykel uden el-hjælp Der skal være opbevaringsmuligheder for trehjulet cykel med el-hjælpemotor Ergoterapeuter i Visitations- og Koordinationsenheden 38

40 3.13 CYKLER, TANDEM At kompensere for en nedsat evne til at cykle selvstændigt At øge borgerens mobilitet, så de kan færdes over længere afstande udendørs med hjælp - og dermed opretholde en aktiv tilværelse Tandemcykel Specialtilpasning Tilbehør Reparation Almindelig drift og vedligeholdelse, fx skal borgeren selv sørge for lapning, samt udskiftning af slanger og dæk Blinde eller svagsynede Børn eller voksne med koordinationsvanskeligheder og/eller psykiske vanskeligheder Der skal være tale om et væsentligt transportbehov, der ikke kan dækkes på anden vis Ergoterapeuter i Visitations- og Koordinationsenheden Det forudsættes, at der er en person uden funktionsnedsættelse, til at manøvrere cyklen 39

41 3.14 KØRESTOLE, MANUELLE STANDARD (transportkørestol) Kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion Øge borgerens mobilitet, så der bliver mulighed for at færders i og udenfor hjemmet, og dermed opretholde en aktiv tilværelse Krydsrammestol Specialtilpasning Tilbehør Drift Reparation Almindelig vedligeholdelse Dog ydes hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov for mere end et sæt årligt Dokumentation skal foreligge Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion Behovet kan ikke dækkes af rollator Borgeren har som udgangspunkt et behov for kørestol flere gange om ugen Der skal være behov for manuel kørestol til aktiviteter/færden udenfor boligen, som borgeren uden kørestol ville være afskåret fra at deltage i Der bevilges billigst egnede model, på baggrund af en samlet vurdering af behovet Hvis kørestolen ofte skal løftes ind/ud af en bil, kan der tages hensyn til stolens vægt Kørestole som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af døgnets timer, betragtes som et kropsbårent/særligt hjælpemiddel, hvortil der gælder særlige regler Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden Hvis stolen ikke bevilges kan der indhentes råd og vejledning fra Visitations- og Koordinationsenheden i forhold til leje eller køb af kørestol 40

42 Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin og/eller opsætte rampe. 41

43 3.15 KØRESTOLE, MANUELLE - AKTIVE At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion At øge borgerens mobilitet, så de får mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse Krydsrammestol Fastrammestol Specialtilpasning Tilbehør Reparation Almindelig vedligeholdelse Dog ydes der hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov for mere end et sæt årligt Borgere med ophævet gangfunktion Der bevilges billigst egnede model, på baggrund af en samlet vurdering af behov for særlige funktioner Borgeren har behov for specielt lette køreegenskaber for ved egen hjælp at kunne betjene kørestolen og dermed blive selvhjulpen Borgeren har behov for individuel indstilling af kørestolens funktioner, der vanskeliggør brugen af en standardkørestol Borgeren har svært ved at foretage forflytninger, hvilket medfører at kørestolen også benyttes som stol i løbet af dagen Hvis kørestolen ofte skal løftes ind og ud af bilen kan der tages hensyn til kørestolens vægt Kørestole, som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af døgnets timer, betragtes som et særligt personligt hjælpemiddel, hvortil der gælder særlige regler Ergoterapeut/sygeplejerske i Visitations- og Koordinationsenheden 42

44 Det skal vurderes,om der er behov for en særlig pude Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin Der kan være behov for etablering af rampe 43

45 3.16 KØRESTOLE, MANUELLE - KOMFORT At kompensere for en ophævet gangfunktion og nedsat stabilitet og bevægelighed i kroppen At give borgeren mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet og dermed kunne deltage i dagligdags aktiviteter Manuelle komfortkørestole Specialtilpasning Tilbehør Reparation Almindelig vedligeholdelse, dog ydes der hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov for mere end et sæt årligt. Dokumentation skal foreligge Borgere med ophævet gangfunktion, som samtidig har behov for at skifte siddestilling i løbet af dagen Borgere der har behov for speciel kropsstøtte Borgere har behov for særlig komfort og behov for korrektion af siddestilling i løbet af dagen Borgere kan ikke ved egen hjælp skifte stilling i kørestolen og har derfor behov for kipfunktioner Behovet for ændring af siddestilling kan ikke dækkes ved hjælp af en aktiv eller standardkørestol, kombineret med egen hvilestol Kørestole, som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af døgnets timer, betragtes som et særligt personligt hjælpemiddel Ergoterapeuter i Visitations- og Koordinationsenheden 44

46 Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin Det kan være nødvendigt at etablere rampe ved indgangsdør 45

47 3.17 KØRESTOLE MED STÅFUNKTION At kompensere for en nedsat eller ophævet standfunktion At give borgeren mulighed for at være aktiv i dagligdagen samt at kunne færdes i og udenfor hjemmet Manuel betjent El-betjent Reparation Drift Almindelig vedligeholdelse Dog ydes der hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation skal foreligge Borgere med ophævet gangfunktion Kørestolen skal kunne fungere og dække behovet for almindelig el-/manuelkørestol Ståfunktionen skal være væsentlig for at borgeren selvstændigt kan udføre funktioner i dagligdagen Kørestole, som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af døgnets timer, betragtes som et kropsbårent/særligt personligt hjælpemiddel, hvortil der gælder særlige regler Ergoterapeuter i Visitations- og Koordinationsenheden Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin 46

48 3.18 KØRESTOLE, MANUELLE -ÉNHÅNDS-BETJENT At kompensere for en nedsat eller ophævetgangfunktion At give borgeren mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet og dermed kunne deltage i dagligdagsaktiviteter Betjening med dræsine Betjening med dobbelt drivringe Reparation Almindelig vedligeholdelse Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation skal foreligge Borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion, kombineret med nedsat kraft i den ene side af kroppen Borgeren kan ikke ved egen hjælp betjene en almindelig kørestol Det er en forudsætning, at borgeren kan betjene kørestolen ved egen hjælp Kørestole, som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af døgnets timer, betragtes som et kropsbårent/særligt personligt hjælpemiddel, hvortil der gælder særlige regler Ergoterapeuter i Visitations- og Koordinationsenheden Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin i boligen 47

49 3.19 HJÆLPEMOTOR TIL MANUEL KØRESTOL At lette hjælper/pårørende ved kørsel med en tung kørestol At give pårørende/hjælper mulighed for at kunne køre borgeren i kørestol i forbindelse med aktiviteter ude såvel som inde Hjælpemotor påmonteret manuel kørestol Drift og almindelig vedligeholdelse Borgere, der er afhængig af kørestol og på grund af nedsat kraft eller andre helbredsmæssige forhold ikke er i stand til at manøvrere en manuel kørestol over længere afstande og/eller ikke kan manøvre en elektrisk kørestol Borgeren sidder permanent i manuel kørestol, og er ikke i stand til at manøvrere den over længere afstande Borgerens pårørende/hjælper har vanskeligt ved at håndtere kørestolen med borgeren i fordi den er for tung Ergoterapeuter i Visitations- og Koordinationsenheden Ydelsen er gratis Hjælpemotoren kan være tung at af - og påmontere Borgeren kan i nogle situationer have svært ved selv at køre kørestolen med en hjælpemotor påmonteret 48

50 3.20 EL-KØRESTOLE MED JOYSTICK, INDENDØRS At kompensere for en ophævet gangfunktion At give borgeren mulighed for at færdes i hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse På baggrund af en vurdering af borgerens behov tages stilling til bevilling af: El-funktioner til indstilling af sædehøjde, sædetilt, ryglæn og elevation af fodstøtter Hastighed og aktionsradius Affjedring Type af sædebetræk (læder, stof) Specialtilpasning Tilbehør Reparationer nødvendige reparationer af elektronikken kan efter særlig aftale med Visitations- og Koordinationsenheden bestilles direkte hos forhandler Drift dog ydes hjælp til akkumulatorer/ batterier Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation skal foreligge Kørestolstaske Bagageboks Punkterfri dæk (flexeldæk) Borgere med ophævet eller stærkt nedsat gangfunktion Borgere med nedsat funktion i arme/overkrop, i en grad at manuel kørestol ikke kan anvendes hensigtsmæssigt Der skal være tale om et dagligt behov El-kørestolen skal være nødvendig for at kunne færdes selvstændigt og for at kunne bibeholde aktiviteter i hjemmet El-kørestolen skal, i væsentlig grad, kunne medvirke til en større grad af selvhjulpenhed Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig måde Der skal være mulighed for at kunne opbevare el-kørestolen indendørs Kørestole, som forudsætter individuel til- 49

51 pasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af døgnets timer, betragtes som et kropsbårent/særligt personligt hjælpemiddel, hvortil der gælder særlige regler Ergoterapeuter i Visitations- og Koordinationsenheden Det kan være nødvendigt at fjerne dørtrin i boligen 50

52 3.21 EL-KØRESTOLE MED JOYSTICK, KOMBINERET INDE- OG UDENDØRSBRUG At kompensere for en stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion At give borgeren mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse På baggrund af en vurdering af borgerens behov tages stilling til bevilling af: El-funktioner til indstilling af sædehøjde, sædetilt, ryglæn og elevation af fodstøtter Hastighed og aktionsradius Affjedring Specialtilpasning Tilbehør Reparationer nødvendige reparationer af elektronikken kan efter særlig aftale med Visitations- og koordinationsenheden bestilles direkte hos forhandler Drift dog ydes hjælp til akkumulatorer/batterier Almindelig vedligeholdelse. Dog ydes der hjælp til slanger og dæk, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation skal foreligge Kørestolstaske Bagageboks Borgere med ophævet eller stærkt nedsat gangfunktion Borgere med nedsat funktion i arme/overkrop, i en grad at manuel kørestol ikke kan anvendes hensigtsmæssigt Der skal være tale om et dagligt behov El-kørestolen skal være nødvendig for at kunne færdes selvstændigt og for at kunne bibeholde aktiviteter i og udenfor hjemmet El-kørestolen skal, i væsentlig grad, kunne medvirke til en større grad af selvhjulpenhed Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-kørestolen på forsvarlig måde Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler) kan kun bevilges elkørestol, hvis det lægeligt dokumenteres, at misbruget er under behandling, og ikke 51

53 påvirker evnen til at færdes forsvarligt Der skal være mulighed for at kunne opbevare el-kørestolen indendørs Kørestole, som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af døgnets timer, betragtes som et kropsbårent/særligt personligt hjælpemiddel, hvortil der gælder særlige regler Ergoterapeuter i Visitations og Koordinationsenheden Det anbefales, at borgeren tegner et Falck abonnement til brug for persontransport og transport af kørestol til værksted, hvis kørestolen skal repareres Falck abonnementet tegnes gennem Invalideorganisationernes Brugerservice Der kan være behov for at fjerne dørtrin 52

54 3.22 EL-SCOOTERE, EL-KØRETØJ - MANUEL STYRING, STANDARDPRODUKT Servicelovens 113 stk. 3 At kompensere for en nedsat gangfunktion At give borgeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse Støtte til anskaffelse af el-scootere indkøbt hos autoriseret forhandler Hjælpen udgør 50% af prisen på en standard el-scooter, dog max kr. Råd og vejledning til indkøb af el-scooter Indkøb Drift Almindelig vedligeholdelse Reparation Udskiftning Etablering af el-stik til oplader Diverse tilbehør fx bagageboks, elektrisk tæller/måler og overtræk/garage Borgere med stærkt begrænset gangfunktion, der forhindrer færden over længere afstande Der skal være tale om behov for transport flere gange om ugen. Ansøgere skal have et behov for transport min. 2-3 gange ugentligt El-køretøjet vil øge aktivitetsniveauet Alle behandlings- og træningsmuligheder skal være afklaret Borgeren skal være ude af stand til at benytte offentlige transportmidler eller det skal være forbundet med stort besvær Behovet for transport skal ikke kunne dækkes hensigtsmæssigt på anden vis, fx gennem Movia handicapkørsel eller i egen bil Det skal vurderes, om borgerens behov for transport alternativt vil kunne dækkes ved hjælp af en trehjulet cykel, manuel kørestol eller rollator Borgeren skal have et væsentligt behov for at kunne færdes selvstændigt og for at fastholde aktiviteter udenfor hjemmet Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler) kan kun bevilges elkørestol, hvis det lægeligt dokumenteres, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt Det er en betingelse, at borgeren er i stand 53

55 til at manøvrere el-køretøjet på forsvarlig måde. Borger skal være trafiksikker. Afprøvning og vurdering foretages af forhandler Ergoterapeuter i Visitations og Koordinationsenheden Egenbetaling afhænger af produktvalg. Hjælpen udgør 50% af indkøbsprisen på et alm. standardprodukt af den pågældende art. dog max kr. Der foretages ingen opfølgning Det anbefales, at borgeren tegner et Falck abonnement til brug for persontransport og transport af kørestol til værksted, hvis elkøretøjet skal repareres Borgeren har selv forpligtigelsen til at tegne forsikring og/eller erstatte el-køretøjet hvis det mistes Som udgangspunkt kan man kun modtage kontantbeløb på el-scootere én gang. Det vil sige der ikke ydes hjælp til udskiftning Opbevaringsmulighed samt el-stik til opladning Ja Der er frit valg af autoriseret leverandør 54

56 3.23 EL-SCOOTERE, EL-KØRETØJ - MANUEL STYRING OG SÆRLIG INDRETNING ELLER MED SÆRLIG KAPACITET Servicelovens 113, stk. 4 At kompensere for en nedsat gangfunktion At give borgeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse Støtte til anskaffelse af el-scootere indkøbt hos autoriseret forhandler Hjælpen udgør 50% af prisen på en standard el-scooter, dog max kr. Råd og vejledning til indkøb af el-scooter Tilbehør fx stokkeholder, rollatorholder og iltflaskeholder Nødvendig særlig indretning eller særlig kapacitet Reparation og udskiftning af tilbehør og den særlige indretning Indkøb Drift Almindelig vedligeholdelse Reparation Udskiftning Diverse tilbehør fx bagageboks, elektrisk tæller/måler og overtræk/garage Etablering af el-stik til opladning Borgere med stærkt begrænset gangfunktion, der forhindrer færden over længere afstande Der skal være tale om behov for transport flere gange om ugen. Ansøgere skal have et behov for transport min. 2-3 gange ugentligt El-køretøjet vil øge aktivitetsniveauet Alle behandlings- og træningsmuligheder skal være afklaret Borgeren skal være ude af stand til at benytte offentlige transportmidler eller det skal være forbundet med stort besvær Behovet for transport skal ikke kunne dækkes hensigtsmæssigt på anden vis, fx gennem Movia handicapkørsel eller i egen bil Det skal vurderes, om borgerens behov for transport alternativt vil kunne dækkes ved hjælp af en trehjulet cykel, manuel kørestol eller rollator Borgeren skal have et væsentligt behov for at kunne færdes selvstændigt og for at 55

57 fastholde aktiviteter udenfor hjemmet Borgere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler) kan kun bevilges elkørestol, hvis det lægeligt dokumenteres, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere el-køretøjet på forsvarlig måde. Borger skal være trafiksikker. Afprøvning og vurdering foretages af forhandler Ergoterapeuter i Visitations og Koordinationsenheden Egenbetaling afhænger af produktvalg. Hjælpen udgør 50% af indkøbsprisen på et alm. standardprodukt af den pågældende art. dog max kr. Der er ingen egenbetaling på særlig indretning eller tilbehør der er nødvendigt i forhold til borgerens funktionsnedsættelse Der foretages ingen opfølgning Det anbefales, at borgeren tegner et Falck abonnement til brug for persontransport og transport af kørestol til værksted, hvis elkøretøjet skal repareres Borgeren har selv forpligtigelsen til at tegne forsikring og/eller erstatte el-køretøjet hvis det mistes Som udgangspunkt kan man kun modtage kontantbeløb på el-køretøjet én gang. Det vil sige der ikke ydes hjælp til udskiftning Opbevaringsmulighed samt el-stik til opladning Ja Der er frit valg af autoriseret leverandør 56

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler 2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 KØREPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKLÆDE... 7 2.3 STRØMPEPÅTAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 4 SERVICEMÅL... 5 LEVERANDØRAFTALER

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Lovhjemmel Lov om Social Service 112

Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Kvalitetsstandarder 2015-16: 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 5 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SERVICEMÅL...

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.6.2 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder - Boligindretning Støtte til køb af bil - Handicapkørsel

Hjælpemidler Forbrugsgoder - Boligindretning Støtte til køb af bil - Handicapkørsel Hjælpemidler Forbrugsgoder - Boligindretning Støtte til køb af bil - Handicapkørsel Kvalitetsstandarder 2016 Tiltrådt af Social og Sundhedsudvalget 7. september 2016 og 5. oktober 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler

Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler Hillerød Kommune Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler Ældre og Sundhed; Visitation og Hjælpemidler lbla 01-01-2012 Forord De sagsbehandlende ergoterapeuter i Hillerød Kommune har indført og

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk

SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk INTENTIONER MED SOCIALPOLITIKKEN I DANMARK At skabe lovgivningsmæssige rammer

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1 Hjælpemidler Tårnby dok.nr. 2024214 Forord Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Pjece om Sundhedsaftalen vedr. hjælpemidler Arbejdsdeling mellem Region Sjælland og de 17 kommuner Version: 1.0 Dato: Juni 2012 Kontaktoplysninger for bestilling

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Inspirationskatalog på området for. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Inspirationskatalog på området for. hjælpemidler og behandlingsredskaber Inspirationskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber Hvordan sikrer vi den gode udskrivelse med hjælpemidler? Det Regionale Samarbejdsråd på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber

Læs mere

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne.

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne. Bariatriske algoritmer Lene Plambech & Gitte Bøgedal 2010 Indledning Indledning En algoritme er en beskrivelse af, hvordan man kan løse en opgave for eksempel en forflytningsopgave. I dette afsnit beskrives

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere