Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni"

Transkript

1 Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1

2 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er det særlige ved den medmenneskelige omsorg, når den har en kristen begrundelse? Hvilket menneskesyn og hvilke værdier kendetegner kirkens diakoni? Emnet belyses med eksempler fra menighedsplejens virkeområder. HVERDAGENS GUDSTJENESTE - DIAKONI OG SPIRITUALITET Sammenhængen mellem diakoni og spiritualitet er uløselig. Hvordan kan man finde liturgiske udtryksformer for dette, og hvordan bliver kirkens sociale arbejde til en hverdagens gudstjeneste? (kan også gennemføres som en workshop). ENSOMHED OG FÆLLESSKAB Foredraget beskriver ensomheden, som den kendetegner udsatte grupper i det danske samfund, og det giver idéer til, hvordan frivilligt sognearbejde kan skabe lyspunkter og fællesskaber for ensomme (kan gennemføres delvist som workshop). HVAD ER MENIGHEDSPLEJE OG DIAKONI? Menighedspleje og diakoni belyses evangelisk, luthersk, historisk og aktuelt. Fokus kan sættes på én eller flere af disse synsvinkler. KIRKEN SOM KRISTI LEGEME GUDSTJENESTE OG HVERDAG Med udgangspunkt i en evangeliskluthersk begrundelse argumenteres der for, at den medmenneskelige omsorg bør være en naturlig opgave for en menighed. 2 FAMILIEN OG FÆLLESSKABET - I INDIVIDUALISMENS TIDSALDER Foredraget beskriver kernefamilien i dagens Danmarks, dens dilemmaer og dens søgen mod fælles værdier, og der gives et bud på, hvad der kan gøres for familier i krise. HVAD ER DET SÆRLIGE VED KIRKENS FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE? Hvori adskiller den frivillige sig fra en lønnet medarbejder og fra et familiemedlem, og hvad særligt kan man forvente af kirkens frivillige, sociale indsats? BØRN, ÆLDRE OG FRIVILLIGHED Hvorfor har børn og ældre brug for hinanden, hvad kan de give hinanden, og hvilke idéer kan der gives til samvær mellem de to generationer? KIRKEN OG DE ÆLDRE Hvilke kristne og humanitære værdier skal vi lægge vægt på i forholdet til ældre, og hvor er der særligt brug for en frivillig indsats i forhold til ældre medborgere? Kirsten R. Laursen, Tlf eller direkte

3 Foredrag og undervisning ved udviklingskonsulent Lise-Lotte Nielsen Foredrag: D E FEM KÆRLIGHEDSSPROG VITAMINER D E FEM KÆRLIGHEDSSPROG VITAMINER TIL ÆGTESKABET/PARFORHOLDET Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? Hvorfor forstår han/hun mig pludselig ikke? Taler du og din ægtefælle samme sprog? Giv dig tid til at lære din partners primære kærlighedssprog og oplev glæden ved at få kærligheden til at blomstre. BØRNENES FEM KÆRLIGHEDSSPROG Vand med kærlighedens livgivende vand, og dit barn vil blomstre! Alle forældre elsker deres børn, men paradoksalt nok føler ikke alle børn sig elsket. Hvis måleren på kærlighedsbeholderen står lavt, er det måske fordi vi ikke taler barnets primære kærlighedssprog. I foredraget gennemgås de fem kærlighedssprog, og der gives redskaber til at fylde barnets kærlighedsbeholder. DIAKONI EN INTEGRERET DIMENSION I FOLKEKIRKENS LIV Et foredrag om diakoni historisk set, nu og i fremtiden. Emnet belyses med eksempler fra menighedsplejernes virkeområder. TVÆRKULTURELT TURELT ARBEJDE Et foredrag om kirkens rolle i integrationen af flygtninge og indvandrere. Hvordan kommer vi i gang med middage på tværs, lektiehjælp, følgeordninger, besøg, gudstjenester mm. Undervisning: DIAKONIOPLÆGD FOR OG MED KONFIR- MANDER Med udgangspunkt i beretningen om den barmhjertige samaritaner og de seks kærlighedsgerninger gives introduktion til diakoni. Deltagerne vil selv skulle involveres aktivt i forløbet. DEN GODE SAMTALE ALE Der tilbydes forskellige kurser for besøgsvenner, frivillige i aflastningstjenester, væresteder, genbrugsbutikker mm. Om sjælesorg, aktiv lytning og om at møde mit medmenneske, også når det er på Herrens mark. MED LIVSGLÆDEN SOM LEDSAGER Et kursus for aflastere og besøgsvenner der arbejder med demente og andre med særlige mentale behov. Foredraget fokuserer på ressourcerne fremfor tabene, og der gives ideer til samvær, kommunikation, erindringsfortælling, motion, sang og musik mm. Ovennævnte foredrag og kurser tilbydes fortrinsvis i Jylland Lise-Lotte Nielsen, Samvirkende Menighedsplejer Sct. Leonis Stræde 1 B, 8800 Viborg. Tlf.:

4 Foredrag ved udviklingskonsulent Finn Pilgaard Beyer MENIGHEDSPLEJE FØR OG NU I dansk sammenhæng har organiseret menighedspleje rødder tilbage til midten af 1800-tallet, hvor fattigdom og forarmelse var et udbredt fænomen, samtidig med at den offentlige forsorg var begrænset. Men hvor henter menighedsplejen sin legitimitet i dag? NYFATTIGDOM EN NY (GAMMEL) UDFORDRING FOR MENIGHEDSPLEJEN Kløften mellem rige og fattige danskere bliver stadig større. Det kan menighedsplejen ikke ændre. Men måske kan vi mildne nogle af fattigdommens virkninger for udsatte børn og deres familier. Hvordan gør vi? Det kommer jeg gerne ud og drøfter. HVORDAN OPRETTER MAN EN BESØGSTJENESTE MULIGHEDER OG DILEMMAER Sammen ser vi på muligheder og dilemmaer, når man skal oprette og drive en besøgstjeneste. Men for at det kan give mening vil det kræve de tilstedeværendes aktive medvirken. Ovennævnte kurser og foredrag tilbydes fortrinsvis på Fyn, Sjælland og øerne. Finn Pilgaard Beyer, Tlf eller direkte Foredrag og oplæg ved udviklingskonsulent Jens Bilberg EFTERLØNSMODT FTERLØNSMODTAGER OG PENSIONIST OG HVAD SÅ? Vore rettigheder, muligheder og opgaver i den tredje alder. Foredraget kan bruges som inspiration for nye og kommende efterløns- 4 modtagere og pensionister, om de rettigheder og muligheder der findes, men også i forhold til det at skabe et indhold i tilværelsen.

5 VORES LIVSHISTORIE OG DENS BETYDNING FOR OS SELV OG FOR VORE EFTERKOMMERE Livshistorien har værdi ikke alene for det enkelte menneske, men også for vore efterkommere. Erindringsaktiviteter har vist sig som et godt redskab i samværet med demente, men også i forhold til samværet i mødet mellem mennesker i øvrigt. Hvordan opsamler og bruger vi vores livshistorie? KIRKENS FRIVILLIGE EN GAVE OG EN OPGAVE Er den frivillige indsats et begreb, der snakkes om, eller en indsats der bliver brugt og givet de rette muligheder? Foredraget er en inspiration til oprettelsen og driften af kirkens frivillige arbejde. Jens Bilberg, Samvirkende Menighedsplejer Lisesmindevej 3B, 5230 Odense M Tlf Foredrag ved udviklingskonsulent Gunhild Legaard PSYKISK FØRSTEHJÆLP - EN KRISES FORLØB - Hvordan kontaktes den kriseramte? Er den sorgramte altid i krise? - Forskellige former for hjælp til den kriseramte - At være tilstede her og nu og ikke stykkevis og delt. HOSPICETANKEN AFLASTNING AF PÅRØRENDE TIL ALVORLIGT SYGE OG DØENDE - samvær med den døende - egenomsorg under belastning 5 1: KOMMUNIKA OMMUNIKATIONSKURSUS 1: Transaktionsanalysens grundprincipper. KOMMUNIKATIONSKURSUS 2: Assertiv kommunikationstræning - jeg ville ønske, jeg kunne sige, hvad jeg mener. Gunhild Legaard, Tlf eller direkte

6 Foredrag ved omsorgsleder Irma Tonnesen Foredrag MIT IT LIV SOM FARENDE SVEND Oplevelser i mødet med mennesker i det diakonale arbejde. I foredraget berettes om menneskers særpræg og fællestræk, som de opleves i det personlige møde. Et foredrag med humor og alvor. Undervisning DEN VANSKELIGE SAMTALE ALE 1 (grundkursus) 3 timer Målgruppe:Nye besøgsvenner eller allerede igangværende, som ikke tidligere har taget et grundkursus. Indhold: Motiverende teoretisk og praktisk læring i at kunne magte en vanskelig samtale bl.a. ved hjælp af nøgler, stemninger og svar. Undervisningen foregår i dialogform. DEN VANSKELIGE SAMTALE ALE 2 (Kursus for øvede) 4 timer Målgruppe: Igangværende og øvede besøgsvenner som måske har taget grundkurset. Indhold: Motiverende teoretisk og praktisk læring i at gøre brug af bl.a. novelle, løg og thepotte som hjælpemidler i en vanskelig samtale. Undervisningen foregår i dialogform. Ovennævnte foredrag og kurser tilbydes fortrinsvis på Sjælland og øerne. Irma Tonnesen, Tlf eller Materialer og hjælpemidler Samvirkende Menighedsplejers har udsendt en række hefter og hjælpemidler til brug i besøgstjenester, start af sorggrupper og aflastningstjenester o.l. En liste med oversigt og nærmere beskrivelser, pris mm. kan ses på hjemmesiden menighedsplejer.dk. Idéer og nye materialer og tilbud omtales tillige i bladet Sammen, som sendes gratis på anmodning. 6

7 Takster akster Gældende fra 1. januar 2007 Samvirkende Menighedsplejers økonomi er alene baseret på ansøgte tilskud og frivillige bidrag til organisationen. Derfor er betaling for medvirken ved foredrag, undervisning og konsulentbistand nødvendig. Betaling afregnes efterfølgende ved tilsendelse af faktura. Om udgifter til kørsel, herunder rabat, se nedenfor. Foredrag og undervisning: Der er tale om henvendelse om foredrag (i monologform) for en større forsamling eller om undervisning (i dialogform) for en større eller mindre forsamling. For tilmeldte menighedsplejer og menighedsråd med samarbejdsaftale: Første time: kr., derefter 500 kr. pr. time (ingen moms) + kørsel. For menighedsråd uden samarbejdsaftale: Første time: kr., derefter kr. pr. time + moms + kørsel. For kommuner o.l. og andre organisationer/firmaer: Første time: kr., derefter kr. pr. time + moms + kørsel. For heldagsarrangementer træffes særlig aftale. Konsulentbistand: Der er tale om henvendelse fra en mindre gruppe om rådgivning (ved samtale) i en konkret sag. For tilmeldte menighedsplejer og menighedsråd med samarbejdsaftale: Første time: 200 kr., derefter 100 kr. pr. time (ingen moms) + kørsel. For menighedsråd uden samarbejdsaftale: Første time: 400 kr., derefter 200 kr. pr. time + moms + kørsel. For kommuner o.l. og andre organisationer/firmaer: Første time 800 kr., derefter 400 kr. pr. time + moms + kørsel. Kørsel: Ved kørsel i bil er der normalt tale om statens højeste takst (3,35 kr. pr. km.) Rabat: Ved kørsel ud over 200 km tur/ retur betales statens højeste takst for de første 200 km, derefter statens laveste takst (1,78 kr. pr. km.) Ved kørsel med offentligt transportmiddel (billigste rejseform tilstræbes) refunderes billetten. Rabat: Ved billetpriser på 600 kr. og derover betales de første 600 kr., derefter fradrages 50% af den resterende billetpris i form af et nedslag i honoraret for ydelsen. 7

8 Konsulenterne hjælper gerne med oprettelse af nye diakonale aktiviteter i hele landet Henvendelse kan ske til nærmeste konsulent, såfremt man i sognet påtænker: OPRETTELSE AF SORGGRUPPER FOR BØRN OG UNGE - der har oplevet forældrenes skilsmisse - der har mistet en mor eller far ved dødsfald OPRETTELSE AF SORGGRUPPER FOR MENNESKER, DER HAR MISTET EN ÆGTEFÆLLE - om betydningen af at møde andre med lignende tab - hvordan starter vi en gruppe? BØRN OG ÆLDRE KOMMER HINANDEN VED - om oprettelse af væresteder/klubber for ensomme og sårbare børn - om at bruge den ressource vi har i alle de velfungerende ældre i vort sogn OPRETTELSE AF AFLASTNINGSTJENESTE- - når opgaven med at passe en alvorligt syg, døende eller dement ægtefælle bliver for tung kan en frivillig aflaster gøre underværker - hvordan griber vi det an? - udfordringer og dilemmaer OPRETTELSE AF SOGNETS VÆRESTED/DAGLIGSTUE DAGLIGSTUE - når ensomheden gør mennesker triste, kan sognets dagligstue være stedet at mødes - hvordan griber vi det an? - udfordringer og dilemmaer OPRETTELSE AF BESØGSTJENESTE - når netværket er smuldret, kan en besøgsven være aktiv livshjælp - hvordan griber vi det an? - udfordringer og dilemmaer Trykt hos Samvirkende Menighedplejer februar SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER - et folkekirkeligt socialt arbejde tlf www. menighedsplejer.dk gironummer Netbank: Send sms til Skriv kollekt SMP og giv dermed 50,- kr. som gave

Konsulenterne hjælper gerne med oprettelse af diakonale aktiviteter i hele landet

Konsulenterne hjælper gerne med oprettelse af diakonale aktiviteter i hele landet Konsulenterne hjælper gerne med oprettelse af diakonale aktiviteter i hele landet Henvendelse kan ske til nærmeste kontor, såfremt man i sognet påtænker: Oprettelse af aflastningstjeneste når opgaven med

Læs mere

inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni

inspiration Idéer - til liv og vækst i menighedens diakoni Tilmeld sognet som medlem af Ring og hør nærmere hos konsulenterne, eller kontakt Fælleskontoret i Valby på tlf. 36 46 66 66. Bliv personligt støttemedlem Støtte fra enkeltpersoner giver organisationen

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

Menighedspleje og sogne-diakoni. Samvirkende Menighedsplejer. Start tips

Menighedspleje og sogne-diakoni. Samvirkende Menighedsplejer. Start tips Menighedspleje og sogne-diakoni Samvirkende Menighedsplejer Start tips Indholdsfortegnelse Hvad er diakoni?... side 3 Kapitel 1: Hvad er en menighedspleje?... side 4 Kapitel 2: Idéer til sognets diakonale

Læs mere

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips. Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer

Menighedspleje og sognediakoni. Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Menighedspleje og sognediakoni Start-tips < Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni? side 3 Kapitel 2: Hvad er en menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2012 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

KURSER 2015. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER 2015. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser KURSER 2015 Temakurser Kursus 1, Frivillig i menigheden, Herning 4 Kursus 2, Frivilligi menigheden, Frederiksberg 5 Kursus 3, Frivillig i menigheden, Esbjerg 6 Kursus 4, Menneskelivet i magt og afmagt

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

KURSER 2014. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER 2014. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser Samvirkende Menighedsplejer KURSER 2014 Temakurser Kursus 1, Ledelse af frivillige, Viborg 4 Kursus 2, Ledelse af frivillige, Esbjerg. 5 Kursus 3, Ledelse af frivillige, Helsingør 6 Kursus 4 Kirkernes

Læs mere

KURSER 2016. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER 2016. Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser KURSER 2016 Temakurser Kursus 1, Frederiksberg: 4 Egenomsorg i frivilligt socialt arbejde Kursus 2, Odense: 5 Egenomsorg i frivilligt socialt arbejde Kursus 3, Hillerød: 6 Egenomsorg i frivilligt socialt

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer Tema: Elsk den fremmede som dig selv Kulturmøde og venskaber på Amager Værestedet Fisken, hvor

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Særligt fokus på børn og udsatte familier. I Haderslev Stift indsats på Als og i Vejle. Kirke på landet. Mobil varmestue.

Særligt fokus på børn og udsatte familier. I Haderslev Stift indsats på Als og i Vejle. Kirke på landet. Mobil varmestue. 3. november 2016 Dialogmøde med de diakonale organisationer Deltagere: Lone Kofod Nielsen, Kirkens Korshær Kenneth Kamp Bitzbach og Birthe Juel Christensen, Folkekirkens Nødhjælp Kirsten Laursen, Samvirkende

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Oplæg: Gudstjenester, der er folkekirkens vigtigste kerneydelse, er en fælles opgave for præster og menighed. Hvordan skal vi udvikle gudstjenestelivet

Læs mere

Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer

Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer Samarbejde, Vidensdeling, Inddragelse af sognenes erfaringer At få viden om sognenes erfaringer for at fremme en dialog i stiftet om diakoni Indledende brev med opfordring til samarbejde og vidensdeling

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Velkommen til startkursus for social-humanitære frivillige 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Formålet med startkurset er: at give en introduktion til det social-humanitære område, så man kommer til at føle

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE en del af SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE VISION FOR SUNDHEDSPOLITIKKEN RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE ER ET TRYGT OG SUNDT STED AT LEVE MED AKTIVE BORGERE, DER I FÆLLESSKAB

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Forslag: Handlingsplan for Samvirkende Menighedsplejer (SMP) i perioden 2010-2014. Resumé

Forslag: Handlingsplan for Samvirkende Menighedsplejer (SMP) i perioden 2010-2014. Resumé Forslag: Handlingsplan for Samvirkende Menighedsplejer (SMP) i perioden 2010-2014. Resumé Se handlingsplanen i fuldt omgang på www.menighedsplejer.dk, under Organisationen/Handlingsplan. 1. SMPs mission,

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Starttips. Menighedspleje og sognediakoni. Samvirkende Menighedsplejer

Starttips. Menighedspleje og sognediakoni. Samvirkende Menighedsplejer Starttips Menighedspleje og sognediakoni Samvirkende Menighedsplejer Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Hvad er diakoni side 3 Kapitel 2: Hvad er menighedspleje side 4 Forslag til fremgangsmåde ved start side

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Inspirationskurser: Diakoni og menighedspleje

Indholdsfortegnelse: Inspirationskurser: Diakoni og menighedspleje Indholdsfortegnelse: Side 2 Velkommen til en ny kursussæson Side 2 Hovedtemaer 2012 Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Temakursus 1, Besøgstjenestekursus i Kolding Side 5 Temakursus 2, Besøgstjenestekursus

Læs mere

STRATEGI Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde

STRATEGI Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde STRATEGI 2015-17 Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde I Røde Kors Hovedstaden arbejder vi pro-aktivt for Indsatser i det sociale arbejde skabe inkluderende fællesskaber måle nytteværdien af vores indsats

Læs mere

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen og svækker de intellektuelle funktioner. Mennesker med demens har

Læs mere

Konfirmandkonkurrence

Konfirmandkonkurrence F Y E N S S T I F T Konfirmandkonkurrence Tilmelding senest 19/12 Konfirmandkonkurrence; diakonilektioner og fup eller fakta i Domkirken Diakoni Formidling af Guds omsorg for mennesket Det er næsten blevet

Læs mere

Diakoni aktivisme eller følgagtighed?

Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Indlæg ved indvielsen af Videncenter for Diakoni og Pædagogik den 13. februar 2008 ved diakon, cand.scient.soc. Finn Pilgaard Beyer. En mand gik ned fra Jerusalem

Læs mere

Isumassuineq Uummarinnarpoq

Isumassuineq Uummarinnarpoq Der er i omsorgen Isumassuineq Uummarinnarpoq Ilagiit akornanni pisariaqartitsisunut isumassuisunut katuffeqatigiit pillugu 2 VÆRESTEDER Væresteder eller sognets dagligstue bliver ofte stedet, hvor voksne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE

SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til indsatser 06 Aximaion et et rempore 07 Velos peruptaspel is

Læs mere

Diakoni i Århus Vestre Provsti. En undersøgelse i 16 sogne

Diakoni i Århus Vestre Provsti. En undersøgelse i 16 sogne Diakoni i Århus Vestre Provsti En undersøgelse i 16 sogne 1 Baggrund I efteråret 2012 fremsætter provstiudvalget i Århus Vestre Provsti et ønske om at sætte fokus på diakoni i Århus Vestre. På temadag

Læs mere

Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen

Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen Samvirkende Menighedsplejer Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen Til frivillige og andre interesserede 05-08-2015 Dette materiale beskriver procedurer og rammerne omkring selvhjælpsgrupper i dette

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Læs i dette nummer. Tema: Plejeinstitutioner og menighedspleje.

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Læs i dette nummer. Tema: Plejeinstitutioner og menighedspleje. Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer Tema: Plejeinstitutioner og menighedspleje. Interviews med beboere og leder af Brogårdshøj om

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT

TFL 25/ EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT TFL 25/9 2016 EMNE: DIAKONI OG VELFÆRDSSTAT Disposition Del I: Fra kateder til Kirkens Korshær et personligt afsæt Del II: Kirkens Korshær historiske nedslag Del III: Diakoni og Velfærdsstat forskellige

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

KURSER Samvirkende Menighedsplejer

KURSER Samvirkende Menighedsplejer Samvirkende Menighedsplejer KURSER 2012 Indhold Side Velkommen! 2 Om Samvirkende Menighedsplejer 3 Besøgstjeneste 1 4 Besøgstjeneste 2 5 Besøgstjeneste 3 6 Kirkens liv og vækst diakoni i sognet 7 Frivillighed

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Referat Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 22 Budget/regnskab 1 23 Godkendelse af referat fra mødet den 25. februat 2016 1 24 Roland 1

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER MIDDELFART 27.-28.10.15 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES SORG OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER Når livet viser sig fra sin

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Sognestørrelse og diakonal aktivitet

Sognestørrelse og diakonal aktivitet Sognestørrelse og diakonal aktivitet Oversigten herunder dækker de cirka 80 sogne, hvor besvarelsen dækker sognet og hvor vi derfor har sognestørrelse angivet. Når summen i nederste højre hjørne de fleste

Læs mere

Ensomhed, der dræber

Ensomhed, der dræber Ensomhed, der dræber Elene Fleischer,Ph.d Mail: fleischer@elene.dk www.nefos.dk og www.laeger.dk www.ensomhed.info og efterladteforskning.dk www.selvmordsforebyggelse.info www.elene.dk ensomhed Den udstødte

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser Samvirkende Menighedsplejer KURSER 2017 Temakurser Kursus 1, Vejle 4 Menighedspleje i lyset af Luther Kursus 2, Ringsted 5 Menighedspleje i lyset af Luther Kursus 3, Helsingør 6 Menighedspleje i lyset

Læs mere

At prikke med kærlighed omsorgsbesøg i en isoleret alderdom

At prikke med kærlighed omsorgsbesøg i en isoleret alderdom At prikke med kærlighed omsorgsbesøg i en isoleret alderdom 1 Når jeg er ovre og købe en pakke cigaretter, så lidt længere henne står en bænk. Så nogle gange tænker jeg at: Nu er jeg nede, og jeg vil lige

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Samvirkende

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. er også børn og unge. Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. er også børn og unge. Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer Tema: Menighedspleje er også børn og unge Unge skriver om Samvirkende Menighedsplejers ungdomsarbejde

Læs mere

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Diakoni som kultur Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Mine to vigtigste budskaber Diakoni er mere end aktiviteter det er også værdier og kultur i hele

Læs mere

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser

KURSER Samvirkende Menighedsplejer. Temakurser KURSER 2013 Temakurser Kursus 1, Kirkens støtte til sorgramte, Aalborg 4 Kursus 2, Kirkens støtte til sorgramte, Nykøbing F. 5 Kursus 3, Kirkens støtte til sorgramte, Glostrup 6 Kursus 4, Ledelse og koordinering

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

RODFÆSTET OG RELEVANT - SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER FØR OG NU

RODFÆSTET OG RELEVANT - SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER FØR OG NU RODFÆSTET OG RELEVANT - SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER FØR OG NU 2 Indhold: s. 1: Forside s. 2: Indhold s. 3: Der er liv i omsorgen: Samfundsrelevans i et historisk perspektiv s. 4: Plejecentre og Botilbud

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

LANDSBYKIRKEN SOM HELE

LANDSBYKIRKEN SOM HELE LANDSBYKIRKEN SOM HELE SOGNETS AKTIV Oplæg til inspiration fra Ole Kamp www.kirkeriet.dk www.relationspsykologerne.dk ole@olekamp.dk 3070 1655 5. Marts 2017 LANDSBYKIRKEN SOM HELE SOGNETS AKTIV 5. Marts

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Marts [01] 2009 Tema: Frivillighed og sognediakoni er tæt forbundet Frivillig i Houlkær Frivillig rejseleder Frivillig og ung Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde

Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde September [03] 2008 Tema: Ældreomsorg - en menighedsplejeopgave Plejecentret som kulturelt mødested Aflastningstjenesten Plejecenter på kristent

Læs mere