Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni"

Transkript

1 Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1

2 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er det særlige ved den medmenneskelige omsorg, når den har en kristen begrundelse? Hvilket menneskesyn og hvilke værdier kendetegner kirkens diakoni? Emnet belyses med eksempler fra menighedsplejens virkeområder. HVERDAGENS GUDSTJENESTE - DIAKONI OG SPIRITUALITET Sammenhængen mellem diakoni og spiritualitet er uløselig. Hvordan kan man finde liturgiske udtryksformer for dette, og hvordan bliver kirkens sociale arbejde til en hverdagens gudstjeneste? (kan også gennemføres som en workshop). ENSOMHED OG FÆLLESSKAB Foredraget beskriver ensomheden, som den kendetegner udsatte grupper i det danske samfund, og det giver idéer til, hvordan frivilligt sognearbejde kan skabe lyspunkter og fællesskaber for ensomme (kan gennemføres delvist som workshop). HVAD ER MENIGHEDSPLEJE OG DIAKONI? Menighedspleje og diakoni belyses evangelisk, luthersk, historisk og aktuelt. Fokus kan sættes på én eller flere af disse synsvinkler. KIRKEN SOM KRISTI LEGEME GUDSTJENESTE OG HVERDAG Med udgangspunkt i en evangeliskluthersk begrundelse argumenteres der for, at den medmenneskelige omsorg bør være en naturlig opgave for en menighed. 2 FAMILIEN OG FÆLLESSKABET - I INDIVIDUALISMENS TIDSALDER Foredraget beskriver kernefamilien i dagens Danmarks, dens dilemmaer og dens søgen mod fælles værdier, og der gives et bud på, hvad der kan gøres for familier i krise. HVAD ER DET SÆRLIGE VED KIRKENS FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE? Hvori adskiller den frivillige sig fra en lønnet medarbejder og fra et familiemedlem, og hvad særligt kan man forvente af kirkens frivillige, sociale indsats? BØRN, ÆLDRE OG FRIVILLIGHED Hvorfor har børn og ældre brug for hinanden, hvad kan de give hinanden, og hvilke idéer kan der gives til samvær mellem de to generationer? KIRKEN OG DE ÆLDRE Hvilke kristne og humanitære værdier skal vi lægge vægt på i forholdet til ældre, og hvor er der særligt brug for en frivillig indsats i forhold til ældre medborgere? Kirsten R. Laursen, Tlf eller direkte

3 Foredrag og undervisning ved udviklingskonsulent Lise-Lotte Nielsen Foredrag: D E FEM KÆRLIGHEDSSPROG VITAMINER D E FEM KÆRLIGHEDSSPROG VITAMINER TIL ÆGTESKABET/PARFORHOLDET Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? Hvorfor forstår han/hun mig pludselig ikke? Taler du og din ægtefælle samme sprog? Giv dig tid til at lære din partners primære kærlighedssprog og oplev glæden ved at få kærligheden til at blomstre. BØRNENES FEM KÆRLIGHEDSSPROG Vand med kærlighedens livgivende vand, og dit barn vil blomstre! Alle forældre elsker deres børn, men paradoksalt nok føler ikke alle børn sig elsket. Hvis måleren på kærlighedsbeholderen står lavt, er det måske fordi vi ikke taler barnets primære kærlighedssprog. I foredraget gennemgås de fem kærlighedssprog, og der gives redskaber til at fylde barnets kærlighedsbeholder. DIAKONI EN INTEGRERET DIMENSION I FOLKEKIRKENS LIV Et foredrag om diakoni historisk set, nu og i fremtiden. Emnet belyses med eksempler fra menighedsplejernes virkeområder. TVÆRKULTURELT TURELT ARBEJDE Et foredrag om kirkens rolle i integrationen af flygtninge og indvandrere. Hvordan kommer vi i gang med middage på tværs, lektiehjælp, følgeordninger, besøg, gudstjenester mm. Undervisning: DIAKONIOPLÆGD FOR OG MED KONFIR- MANDER Med udgangspunkt i beretningen om den barmhjertige samaritaner og de seks kærlighedsgerninger gives introduktion til diakoni. Deltagerne vil selv skulle involveres aktivt i forløbet. DEN GODE SAMTALE ALE Der tilbydes forskellige kurser for besøgsvenner, frivillige i aflastningstjenester, væresteder, genbrugsbutikker mm. Om sjælesorg, aktiv lytning og om at møde mit medmenneske, også når det er på Herrens mark. MED LIVSGLÆDEN SOM LEDSAGER Et kursus for aflastere og besøgsvenner der arbejder med demente og andre med særlige mentale behov. Foredraget fokuserer på ressourcerne fremfor tabene, og der gives ideer til samvær, kommunikation, erindringsfortælling, motion, sang og musik mm. Ovennævnte foredrag og kurser tilbydes fortrinsvis i Jylland Lise-Lotte Nielsen, Samvirkende Menighedsplejer Sct. Leonis Stræde 1 B, 8800 Viborg. Tlf.:

4 Foredrag ved udviklingskonsulent Finn Pilgaard Beyer MENIGHEDSPLEJE FØR OG NU I dansk sammenhæng har organiseret menighedspleje rødder tilbage til midten af 1800-tallet, hvor fattigdom og forarmelse var et udbredt fænomen, samtidig med at den offentlige forsorg var begrænset. Men hvor henter menighedsplejen sin legitimitet i dag? NYFATTIGDOM EN NY (GAMMEL) UDFORDRING FOR MENIGHEDSPLEJEN Kløften mellem rige og fattige danskere bliver stadig større. Det kan menighedsplejen ikke ændre. Men måske kan vi mildne nogle af fattigdommens virkninger for udsatte børn og deres familier. Hvordan gør vi? Det kommer jeg gerne ud og drøfter. HVORDAN OPRETTER MAN EN BESØGSTJENESTE MULIGHEDER OG DILEMMAER Sammen ser vi på muligheder og dilemmaer, når man skal oprette og drive en besøgstjeneste. Men for at det kan give mening vil det kræve de tilstedeværendes aktive medvirken. Ovennævnte kurser og foredrag tilbydes fortrinsvis på Fyn, Sjælland og øerne. Finn Pilgaard Beyer, Tlf eller direkte Foredrag og oplæg ved udviklingskonsulent Jens Bilberg EFTERLØNSMODT FTERLØNSMODTAGER OG PENSIONIST OG HVAD SÅ? Vore rettigheder, muligheder og opgaver i den tredje alder. Foredraget kan bruges som inspiration for nye og kommende efterløns- 4 modtagere og pensionister, om de rettigheder og muligheder der findes, men også i forhold til det at skabe et indhold i tilværelsen.

5 VORES LIVSHISTORIE OG DENS BETYDNING FOR OS SELV OG FOR VORE EFTERKOMMERE Livshistorien har værdi ikke alene for det enkelte menneske, men også for vore efterkommere. Erindringsaktiviteter har vist sig som et godt redskab i samværet med demente, men også i forhold til samværet i mødet mellem mennesker i øvrigt. Hvordan opsamler og bruger vi vores livshistorie? KIRKENS FRIVILLIGE EN GAVE OG EN OPGAVE Er den frivillige indsats et begreb, der snakkes om, eller en indsats der bliver brugt og givet de rette muligheder? Foredraget er en inspiration til oprettelsen og driften af kirkens frivillige arbejde. Jens Bilberg, Samvirkende Menighedsplejer Lisesmindevej 3B, 5230 Odense M Tlf Foredrag ved udviklingskonsulent Gunhild Legaard PSYKISK FØRSTEHJÆLP - EN KRISES FORLØB - Hvordan kontaktes den kriseramte? Er den sorgramte altid i krise? - Forskellige former for hjælp til den kriseramte - At være tilstede her og nu og ikke stykkevis og delt. HOSPICETANKEN AFLASTNING AF PÅRØRENDE TIL ALVORLIGT SYGE OG DØENDE - samvær med den døende - egenomsorg under belastning 5 1: KOMMUNIKA OMMUNIKATIONSKURSUS 1: Transaktionsanalysens grundprincipper. KOMMUNIKATIONSKURSUS 2: Assertiv kommunikationstræning - jeg ville ønske, jeg kunne sige, hvad jeg mener. Gunhild Legaard, Tlf eller direkte

6 Foredrag ved omsorgsleder Irma Tonnesen Foredrag MIT IT LIV SOM FARENDE SVEND Oplevelser i mødet med mennesker i det diakonale arbejde. I foredraget berettes om menneskers særpræg og fællestræk, som de opleves i det personlige møde. Et foredrag med humor og alvor. Undervisning DEN VANSKELIGE SAMTALE ALE 1 (grundkursus) 3 timer Målgruppe:Nye besøgsvenner eller allerede igangværende, som ikke tidligere har taget et grundkursus. Indhold: Motiverende teoretisk og praktisk læring i at kunne magte en vanskelig samtale bl.a. ved hjælp af nøgler, stemninger og svar. Undervisningen foregår i dialogform. DEN VANSKELIGE SAMTALE ALE 2 (Kursus for øvede) 4 timer Målgruppe: Igangværende og øvede besøgsvenner som måske har taget grundkurset. Indhold: Motiverende teoretisk og praktisk læring i at gøre brug af bl.a. novelle, løg og thepotte som hjælpemidler i en vanskelig samtale. Undervisningen foregår i dialogform. Ovennævnte foredrag og kurser tilbydes fortrinsvis på Sjælland og øerne. Irma Tonnesen, Tlf eller Materialer og hjælpemidler Samvirkende Menighedsplejers har udsendt en række hefter og hjælpemidler til brug i besøgstjenester, start af sorggrupper og aflastningstjenester o.l. En liste med oversigt og nærmere beskrivelser, pris mm. kan ses på hjemmesiden menighedsplejer.dk. Idéer og nye materialer og tilbud omtales tillige i bladet Sammen, som sendes gratis på anmodning. 6

7 Takster akster Gældende fra 1. januar 2007 Samvirkende Menighedsplejers økonomi er alene baseret på ansøgte tilskud og frivillige bidrag til organisationen. Derfor er betaling for medvirken ved foredrag, undervisning og konsulentbistand nødvendig. Betaling afregnes efterfølgende ved tilsendelse af faktura. Om udgifter til kørsel, herunder rabat, se nedenfor. Foredrag og undervisning: Der er tale om henvendelse om foredrag (i monologform) for en større forsamling eller om undervisning (i dialogform) for en større eller mindre forsamling. For tilmeldte menighedsplejer og menighedsråd med samarbejdsaftale: Første time: kr., derefter 500 kr. pr. time (ingen moms) + kørsel. For menighedsråd uden samarbejdsaftale: Første time: kr., derefter kr. pr. time + moms + kørsel. For kommuner o.l. og andre organisationer/firmaer: Første time: kr., derefter kr. pr. time + moms + kørsel. For heldagsarrangementer træffes særlig aftale. Konsulentbistand: Der er tale om henvendelse fra en mindre gruppe om rådgivning (ved samtale) i en konkret sag. For tilmeldte menighedsplejer og menighedsråd med samarbejdsaftale: Første time: 200 kr., derefter 100 kr. pr. time (ingen moms) + kørsel. For menighedsråd uden samarbejdsaftale: Første time: 400 kr., derefter 200 kr. pr. time + moms + kørsel. For kommuner o.l. og andre organisationer/firmaer: Første time 800 kr., derefter 400 kr. pr. time + moms + kørsel. Kørsel: Ved kørsel i bil er der normalt tale om statens højeste takst (3,35 kr. pr. km.) Rabat: Ved kørsel ud over 200 km tur/ retur betales statens højeste takst for de første 200 km, derefter statens laveste takst (1,78 kr. pr. km.) Ved kørsel med offentligt transportmiddel (billigste rejseform tilstræbes) refunderes billetten. Rabat: Ved billetpriser på 600 kr. og derover betales de første 600 kr., derefter fradrages 50% af den resterende billetpris i form af et nedslag i honoraret for ydelsen. 7

8 Konsulenterne hjælper gerne med oprettelse af nye diakonale aktiviteter i hele landet Henvendelse kan ske til nærmeste konsulent, såfremt man i sognet påtænker: OPRETTELSE AF SORGGRUPPER FOR BØRN OG UNGE - der har oplevet forældrenes skilsmisse - der har mistet en mor eller far ved dødsfald OPRETTELSE AF SORGGRUPPER FOR MENNESKER, DER HAR MISTET EN ÆGTEFÆLLE - om betydningen af at møde andre med lignende tab - hvordan starter vi en gruppe? BØRN OG ÆLDRE KOMMER HINANDEN VED - om oprettelse af væresteder/klubber for ensomme og sårbare børn - om at bruge den ressource vi har i alle de velfungerende ældre i vort sogn OPRETTELSE AF AFLASTNINGSTJENESTE- - når opgaven med at passe en alvorligt syg, døende eller dement ægtefælle bliver for tung kan en frivillig aflaster gøre underværker - hvordan griber vi det an? - udfordringer og dilemmaer OPRETTELSE AF SOGNETS VÆRESTED/DAGLIGSTUE DAGLIGSTUE - når ensomheden gør mennesker triste, kan sognets dagligstue være stedet at mødes - hvordan griber vi det an? - udfordringer og dilemmaer OPRETTELSE AF BESØGSTJENESTE - når netværket er smuldret, kan en besøgsven være aktiv livshjælp - hvordan griber vi det an? - udfordringer og dilemmaer Trykt hos Samvirkende Menighedplejer februar SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER - et folkekirkeligt socialt arbejde tlf www. menighedsplejer.dk gironummer Netbank: Send sms til Skriv kollekt SMP og giv dermed 50,- kr. som gave

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Har vi det kun i munden?

Har vi det kun i munden? Har vi det kun i munden? -diakoni med konfirmander Undervisningsmateriale til konfirmandprojekt i Århus stift 2012 i anledning af Kirkens Korshærs 100 års jubilæum Til præster og konfirmandundervisere!

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

Min pårørende er dement

Min pårørende er dement Min pårørende er dement Information til pårørende på plejehjemmet Irlandsvej. Til alle pårørende...3 Demensressourcegruppen....3 Hvad er Demens?...3 Symptomer....4 Alzheimers sygdom....4 Vaskulær demens...7

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

De Frivilliges Grønspættebog

De Frivilliges Grønspættebog De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere